21. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne / ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/121 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh 557/ ZM - V schvaluje částečnou změnu svého usnesení ze dne č. 506d)/ ZM spočívající ve způsobu úhrady kupní ceny za bytovou jednotku č. 2297/31 v ul. Leoše Janáčka žadatelce s tím, že kupní cena nebude hrazena formou splátek, ale byla uhrazena před podpisem kupní smlouvy v plné výši. ZM schvaluje v tomto smyslu i předložený návrh 558/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2300/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2300/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh 559/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 903/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 903 a st.p.č ul. Heydukova žadatelce 1

2 za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 903/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 903 a st.p.č ul. Heydukova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy. 560/ ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1408/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Všehrdova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh 561/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/121 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/232 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh 562/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1293/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spojených národů žadateli za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1293/112 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spojených národů žadatelce za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy. 563/ ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č.1981/33 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1979,1980,1981 a st.p.č. 2319, 2320, 2321 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Štefánikova žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh 564/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2400/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/1 ul. 5. května žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2400/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/1 ul. 5. května žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2400/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/1 ul. 5. května žadatelce 2

3 za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy. 565/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 539/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 539/23 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh c) s c h v a l u j e prodej nebytového prostoru č. 539/15 - garáž včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh d) s c h v a l u j e prodej nebytového prostoru č. 539/14 garáž včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh e) s c h v a l u j e prodej nebytového prostoru č. 539/13 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh 566/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2399/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/2 ul.5. května žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2399/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/2 ul.5. května žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh 567/ ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1157/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. Heydukova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh 568/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/121 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh 3

4 c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/122 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh 569/ ZM - V s c h v a l u j e vyplacení částky Kč ,- vlastníkům domu č.p. 368 v ulici 5. května ve smyslu pravidel pro privatizaci domovního fondu v majetku města, která platila v době prodeje domu. 570/ ZM - V a) bere na vě d o m í žádost o odklad splatnosti pohledávky vzniklé na základě uzavření kupní smlouvy na dům č.p. 253 Vorlech, b) n e s c h v a l u j e prodloužení splatnosti zbytku kupní ceny v částce Kč ,- pro žadatelku a schvaluje vymáhání zbytku kupní ceny soudní cestou. 571/ ZM - V a) schvaluje převzetí movitých věcí dle soupisu za částku Kč 320,- od Okresního soudu v Trutnově, b) s c h v a l u j e následné darování těchto věcí Diakonii, Husova 319, Broumov a schvaluje předložený návrh darovací smlouvy. 572/ ZM - V bere na vě d o m í informaci o sepsání Dohody o převzetí závazku plynoucího z Kupní smlouvy uzavřené dne na 58% podíl na bytě č. 2956/31 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č se žadatelkou. 573/ ZM - V s c h v a l u j e nabytí pozemkové parcely č. 943/4 o výměře 407 m 2 a pozemkové parcely č. 1726/2 o výměře 102 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 30,- Kč/m 2 (tj ,- Kč) od a.s. SAMKA v likvidaci, Kolmá č.p. 467, Trutnov, zastoupenou Mgr. Ivo Müllerem, správcem konkursní podstaty, Bieblova 38, Hradec Králové. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující. 574/ ZM - V schvaluje nabytí části p.p.č. 4545/3 o výměře 1 ha v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 25,-Kč/m2 (tj ,- Kč), od vlastníka. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující. 575/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 2082/31 v šíři 4 m, podél p.p.č. 2082/11 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 200,- Kč/m 2, pro kupujícího. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, b) s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 2082/31 v šíři 4 m, podél p.p.č. 2082/12 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 200,- Kč/m 2, pro kupující. 4

5 Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, c) s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 2082/31 v šíři 4 m, podél p.p.č. 2082/13, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 200,- Kč/m 2, pro kupující. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující. 576/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej nově vzniklé p.p.č. 551/1 o výměře cca 2498 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro kupujícího za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) s c h v a l u j e prodej nově vzniklé p.p.č. 551/2 o výměře 224 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, každému 1/6 k celku, pro žadatele za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), žadatelku za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), žadatele za kupní cenu 200,-Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatele za kupní cenu 200,-Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatele za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,-Kč) a žadatelku za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, c) s c h v a l u j e prodej nově vzniklé p.p.č. 551/3 o výměře 216 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 8560/47650 za kupní cenu 40,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), žadatele ve výši spoluvlastnického podílu 13473/47650, za kupní cenu 40,-Kč/m 2 (tj ,- Kč), žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 7854/47650, za kupní cenu 40,-Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 6920/47650, za kupní cenu 40,- Kč/m 2 (tj ,-Kč) a žadatelku ve výši spoluvlastnického podílu 10843/47650, za kupní cenu 40,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, d) s c h v a l u j e prodej st. p.č. 524, pod domem čp. 559, o výměře 694 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 8560/47650 za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 13473/47650, za kupní cenu 150,-Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 7854/47650, za kupní cenu 150,-Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 6920/47650, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,--Kč) a žadatelku ve výši spoluvlastnického podílu 10843/47650, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, e) s c h v a l u j e prodej st. p.č o výměře 15 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro žadatele za kupní cenu 500,-Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, f) s c h v a l u j e prodej st. p.č o výměře 21m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro žadatelku za kupní cenu 500,-Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, g) s c h v a l u j e prodej st. p.č o výměře 22 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro žadatelku za kupní cenu 500,- Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující. 577/ ZM - V s c h v a l u j e bezúplatný převod p.p.č. 182/1 v k.ú. Dvůr Králové n.l. od Římskokatolické farnosti sv. Jana Křitele Děkanství Dvůr Králové nad Labem, IČO: , se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Palackého čp. 99, včetně 5

6 trvalých porostů. 578/ ZM - V s c h v a l u j e prodej st. p. č o výměře 181 m 2 včetně stavby bez č. p. na st. p. č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro žadatele za kupní cenu ,- Kč. 579/ ZM - V bere na vě d o m í informaci o zveřejnění prodeje zastavěné části 979/21 o výměře cca 30 m 2 za kupní cenu 500,- Kč/m 2 a části nezastavěné p.p.č. 979/21 o výměře cca 40 m 2 za kupní cenu 120,- Kč/m 2, dle GP č /2005 se jedná o nově vzniklou stavební parcelu č o výměře 26 m 2 bez stavby a nově vzniklou pozemkovou parcelu č.979/44 o výměře 33m 2 pro žadatele. 580/ ZM - V s c h v a l u j e bezúplatný převod zemědělského pozemku p.p.č. 1984/8 a 1984/10 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem podle 5 odst. 1 písm. a)b)c) a e) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od České republiky (Pozemkový fond ČR, Husinecká 11 a, č.p. 1024, Žižkov, Praha) a doporučuje pověřit starostu města podpisem žádosti. 581/ ZM - V bere na vě d o m í informaci o jednání s firmou AGILE, spol. s r.o. ohledně prodeje p.p.č. 2630/1 a p.p.č. 2630/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 582/ ZM - V bere na vě d o m í informace o jednání s vlastníky dotčených pozemku případnou výstavbou pasáže spojující náměstí T. G. Masaryka s Valovou uličkou. 583/ ZM - V bere na vě d o m í informace o problematice zainvestování pozemků např. malá průmyslová zóna. 584/ ZM - V bere na vě d o m í informaci o oddělení části p.p.č. 519/1 o výměře 76 m 2, tak jak je nakresleno a dohodnuto s vlastníky. 585/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní areálu bývalých uhelných skladů: st. p. č. 482/2 se stavbou budovy označené jiná stavba bez č.p./č.e. a budovu jiná stavba bez č.p./č.e. na st. p. č. 482/2, st.p.č. 483 zbořeniště, st.p.č se stavbou budovy označené jako stavba pro výrobu a skladování bez čp./e. a budovu stavby pro výrobu a skladování bez čp./e. na st.p.č. 2161, st.p.č se stavbou budovy označené jako stavba pro výrobu a skladování bez čp./e. a budovu stavby pro výrobu a skladování bez čp./e. na st.p.č. 2162, st.p.č se stavbou budovy označené jiná stavba bez čp/e. a budovu jiná stavba bez čp./e. na st.p.č a p.p.č. 513 manipulační plocha, ostatní plocha, p.p.č.519/1, zahrada a p.p.č. 522/2, zahrada, k.ú. Dvůr Králové nad Labem o celkové výměře m 2 za nabídnutou kupní cenu 810,- Kč/m 2, tedy za celkovou kupní cenu ,- Kč s garancí navrženou městem ve výši ,- Kč pro firmu 6

7 PROTIVÍTR INVEST, s.r.o., se sídlem Hořičky, Lhota pod Hořičkami 14, IČ: , b) f i r m a PROTIVÍTR INVEST, s.r.o., se sídlem Hořičky, Lhota pod Hořičkami 14, IČ: je povinna se do 30-ti dnů ode dne schválení tohoto usnesení závazně vyjádřit k případné ekologické zátěži v areálu bývalých uhelných skladů a je povinna písemně a závazně navrhnout Městu Dvůr Králové nad Labem způsob řešení této případné ekologické zátěže, c) f i r m a PROTIVÍTR INVEST, s.r.o., se sídlem Hořičky, Lhota pod Hořičkami 14, IČ: je povinna svůj projekt předem konzultovat se všemi příslušnými dotčenými orgány státní správy v rámci příslušného územního a příslušného stavebního řízení. 586/ ZM - V schvaluje úplatný převod zemědělského pozemku p.p.č v k.ú. Dvůr Králové n.l., její ideální polovina o výměře m 2, p.p.č. 276 o výměře m 2 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, trvalý travní porost, p.p.č. 263/1 o výměře m 2 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, trvalý travní porost a p.p.č.78/1 o výměře 931 m 2 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, manipulační plocha podle ustanovení 5 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od České republiky (Pozemkový fond ČR, Husinecká 11 a, č.p. 1024, Žižkov, Praha) a doporučuje pověřit starostu města podpisem žádosti. 587/ ZM - V b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové nad Labem za 1. pololetí roku / ZM - V a) u k o n č u j e platnost svého usnesení č. 152 a)/ ZM ze dne , b) s c h v a l u j e stanovení limitu pro provádění rozpočtových opatření Radou Města Dvůr Králové nad Labem do výše maximálně ,- Kč včetně, v rámci každé kapitoly v běžném roce schváleného nebo upraveného rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem. 589/ ZM - V a) s c h v a l u j e nabídku financování ze strany ČSOB, a.s. pro Město Dvůr Králové nad Labem na kontokorentní úvěr s rámcem do maximální výše 10 mil. Kč a vzetí tohoto úvěrového rámce, b) p o v ě ř u j e starostu města podpisem příslušné úvěrové smlouvy a souvisejících dokumentů ke kontokorentnímu úvěru. 590/ ZM - V b e r e n a v ě d o m í předčasné splacení splátek daně a příslušenství daně vůči FÚ v Trutnově (odvod za porušení rozpočtové kázně sídliště Zálabí Sever). 591/ ZM - V s c h v a l u j e financování vybraných záměrů oprav, rekonstrukcí a modernizací komunikací ulic dle přílohy k zápisu ZM formou navržení budoucím účastníkům výběrových řízení jako jedné z podmínek zadání možnosti časového i objemového rozložení splácení závazku řešené prostřednictvím odkupu dlouhodobých 7

8 pohledávek s postupnou splatností od dodavatelů investic v rámci bankovních municipálních programů max. do výše 50 mil. Kč. 592/ ZM - V schvaluje způsob projednání změny č. 6 územního plánu Města Dvůr Králové nad Labem, a to (s využitím ust. 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů) spojení zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změny. 593/ ZM - V neschvaluje pořízení změny se záměrem žadatele ve smyslu převedení níže uvedených pozemků v k.ú. Dvůr Králové nad Labem do uvedených funkčních využití území. Pozemková parcela číslo 3458 do funkce SM Pozemková parcela číslo 3470 a 3472 do funkce SM, případně IR Pozemková parcela číslo 3474/1 do funkce IR Pozemková parcela číslo 3290/1 do funkce NK případně ZV Záměr bude moci zájemce uplatnit v budoucnu v rámci některé z dalších změn územního plánu města. 594/ ZM - V neschvaluje pořízení změny se záměrem žadatele ve smyslu umožnění výstavby rodinného domu na p.p.č.1435/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Záměr bude moci zájemce uplatnit v budoucnu v rámci některé z dalších změn územního plánu města. 595/ ZM - V s c h v a l u j e prominutí smluvní pokuty, kterou je spol. PAF! s.r.o. Trutnov povinna uhradit Městu Dvůr Králové nad Labem na základě platebního rozkazu č. 10C 17/2005 ze dne / ZM - V s c h v a l u j e odpověď na petici Vážíme si stromů? ze dne v tomto znění: Odst. l písm. a),b),c): V současnosti nedošlo a nedochází k ohrožení čtyř lip v blízkosti kruhového objezdu na Denisově nám., nedošlo a nedochází k ohrožení jednostranného lipového stromořadí v ulici 28. října. Odst. 2 písm. a),b),c): Koncepční otázky ochrany, event. zachování městské zeleně při stavebních akcích na území města bude Město prosazovat jako hledisko při zadávání jednotlivých investičních akcí, a to včetně plánované výsadby zeleně. 597/ ZM - V a) bere na vě domí zpětvzetí podání ve věci záměru pro výstavbu marketu LIDL na autobusovém nádraží ve Dvoře Králové nad Labem společností LIDL ČR, v. o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5, zpětvzetí ze dne , b) t r v á na využití areálu autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem pro osobní autobusovou dopravu, c) vyzývá společnost OSNADO, s. r. o. ke zkulturnění prostor současného autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem (WC, přístupové 8

9 chodníčky, nástupiště), d) u k l á d á tajemnici MěÚ odpovědět petičnímu výboru, zástupcům společnosti LIDL ČR, v. o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5 a zástupcům společnosti OSNADO, s. r. o. ve smyslu výše uvedených usnesení. 598/ ZM - V s c h v a l u j e žadateli prominutí poplatku z prodlení za podmínky, že do uhradí náklady soudního řízení. 599/ ZM - V nebude projednávat veškeré další žádosti žadatelů týkající se prominutí poplatku z prodlení a trvá na svém usnesení č. 540/ ZM o vymožení dlužných částek dalšími formami rozhodnutí. 600/ ZM - V nesouhlasí se splácením dlužné částky nájemného ve výši ,- Kč a poplatku z prodlení žadatelky a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí. 601/ ZM - V bere na vě domí plnění usnesení č. 524d)/ ZM vedoucí odboru RAI. 602/ ZM - V bere na vě domí plnění usnesení č. 524/ ZM vedoucím samostatného oddělení STM. 603/ ZM - V bere na vě d o m í Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZM Dvůr Králové nad Labem ze dne Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 9

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

103. VÝPIS Z USNESENÍ

103. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 103. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 02.05.2006 362/2006-103. RM V a) b e r e n a v ě d o m í výsledek hodnocení komise pro posuzování a hodnocení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 30. 11. 2004 1157/2004 61. RM - V a) souhlasí s navrhovanou podobou knihy k 735. výročí první písemné zmínky

Více

86. VÝPIS Z USNESENÍ

86. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 86. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 25.10.2005 1097/2005 86. RM V s c h v a l u j e doplnění odpisového plánu na rok 2005 v předložené výši,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

16. VÝPIS Z USNESENÍ

16. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 16. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 15.05.2007 462/2007 16. RM V s c h v a l u j e darovací smlouvu na hlasovací zařízení Turning Point a

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

49. VÝPIS Z USNESENÍ

49. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 49. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.05.2008 483/2008-49. RM V doporuč u j e ZM schválit veřejnoprávní smlouvy s obcemi Kocbeře, Choustníkovo

Více

79. VÝPIS Z USNESENÍ

79. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 79. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.03.2009 1391/2009 79. RM V s c h v a l u j e dodatek č.1 k dohodě o spolupráci mezi městem Dvůr Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 3. zasedání dne 27. 2. 2007 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení

Zastupitelstvo města. schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015. následující usnesení , Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání dne 22.09.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 43. schůzi 26.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 67. schůzi 31.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi 28.11.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání dne 23.06.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 18.9.2008 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Sestava vytvořena dne 4.12.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 4.12.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27..2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005

Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 80. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 3. 10. 2005 498/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. KN 1621/12 o výměře 22 m 2 v k.ú. Břilice, do

Více

87. VÝPIS Z USNESENÍ

87. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 87. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 01.11.2005 1172/2005 87. RM V 1. s chvaluje a) změnu jmenovité hodnoty akcií a to v počtu 5.027 ks o nominální

Více