21. VÝPIS Z USNESENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "21. VÝPIS Z USNESENÍ"

Transkript

1 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne / ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 817/121 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 817 a st.p.č. 993 ul. Heydukova žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh 557/ ZM - V schvaluje částečnou změnu svého usnesení ze dne č. 506d)/ ZM spočívající ve způsobu úhrady kupní ceny za bytovou jednotku č. 2297/31 v ul. Leoše Janáčka žadatelce s tím, že kupní cena nebude hrazena formou splátek, ale byla uhrazena před podpisem kupní smlouvy v plné výši. ZM schvaluje v tomto smyslu i předložený návrh 558/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2300/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2300/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Leoše Janáčka žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh 559/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 903/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 903 a st.p.č ul. Heydukova žadatelce 1

2 za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 903/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 903 a st.p.č ul. Heydukova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy. 560/ ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1408/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Všehrdova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh 561/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/121 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1618/232 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spoj. národů žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh 562/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1293/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spojených národů žadateli za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1293/112 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č ul. Spojených národů žadatelce za kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy. 563/ ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č.1981/33 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 1979,1980,1981 a st.p.č. 2319, 2320, 2321 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem v ul. Štefánikova žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh 564/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2400/11 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/1 ul. 5. května žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2400/12 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/1 ul. 5. května žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2400/31 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/1 ul. 5. května žadatelce 2

3 za celkovou kupní cenu Kč ,- a schvaluje předložený návrh kupní smlouvy. 565/ ZM V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 539/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 539/23 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh c) s c h v a l u j e prodej nebytového prostoru č. 539/15 - garáž včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh d) s c h v a l u j e prodej nebytového prostoru č. 539/14 garáž včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh e) s c h v a l u j e prodej nebytového prostoru č. 539/13 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 539 a st.p.č. 500 ul. Sladkovského žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh 566/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2399/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/2 ul.5. května žadatelům za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 2399/22 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č. 701/2 ul.5. května žadateli za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh 567/ ZM - V s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 1157/21 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p a st.p.č v ul. Heydukova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh 568/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/121 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh b) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/211 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh 3

4 c) s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 125/122 včetně spoluvlastnického podílu na spol. částech domu č.p. 125 a st.p.č. 389 ul. Husova žadatelce za celkovou kupní cenu Kč ,- a zároveň schvaluje předložený návrh 569/ ZM - V s c h v a l u j e vyplacení částky Kč ,- vlastníkům domu č.p. 368 v ulici 5. května ve smyslu pravidel pro privatizaci domovního fondu v majetku města, která platila v době prodeje domu. 570/ ZM - V a) bere na vě d o m í žádost o odklad splatnosti pohledávky vzniklé na základě uzavření kupní smlouvy na dům č.p. 253 Vorlech, b) n e s c h v a l u j e prodloužení splatnosti zbytku kupní ceny v částce Kč ,- pro žadatelku a schvaluje vymáhání zbytku kupní ceny soudní cestou. 571/ ZM - V a) schvaluje převzetí movitých věcí dle soupisu za částku Kč 320,- od Okresního soudu v Trutnově, b) s c h v a l u j e následné darování těchto věcí Diakonii, Husova 319, Broumov a schvaluje předložený návrh darovací smlouvy. 572/ ZM - V bere na vě d o m í informaci o sepsání Dohody o převzetí závazku plynoucího z Kupní smlouvy uzavřené dne na 58% podíl na bytě č. 2956/31 vč. spoluvlastnického podílu na společných částech domu a st. p. č se žadatelkou. 573/ ZM - V s c h v a l u j e nabytí pozemkové parcely č. 943/4 o výměře 407 m 2 a pozemkové parcely č. 1726/2 o výměře 102 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 30,- Kč/m 2 (tj ,- Kč) od a.s. SAMKA v likvidaci, Kolmá č.p. 467, Trutnov, zastoupenou Mgr. Ivo Müllerem, správcem konkursní podstaty, Bieblova 38, Hradec Králové. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující. 574/ ZM - V schvaluje nabytí části p.p.č. 4545/3 o výměře 1 ha v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 25,-Kč/m2 (tj ,- Kč), od vlastníka. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující. 575/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 2082/31 v šíři 4 m, podél p.p.č. 2082/11 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 200,- Kč/m 2, pro kupujícího. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, b) s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 2082/31 v šíři 4 m, podél p.p.č. 2082/12 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 200,- Kč/m 2, pro kupující. 4

5 Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, c) s c h v a l u j e prodej části p.p.č. 2082/31 v šíři 4 m, podél p.p.č. 2082/13, v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, za kupní cenu 200,- Kč/m 2, pro kupující. Vyhotovení geometrického plánu a návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující. 576/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej nově vzniklé p.p.č. 551/1 o výměře cca 2498 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro kupujícího za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, b) s c h v a l u j e prodej nově vzniklé p.p.č. 551/2 o výměře 224 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, každému 1/6 k celku, pro žadatele za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), žadatelku za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), žadatele za kupní cenu 200,-Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatele za kupní cenu 200,-Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatele za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,-Kč) a žadatelku za kupní cenu 200,- Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, c) s c h v a l u j e prodej nově vzniklé p.p.č. 551/3 o výměře 216 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 8560/47650 za kupní cenu 40,- Kč/m 2 (tj ,- Kč), žadatele ve výši spoluvlastnického podílu 13473/47650, za kupní cenu 40,-Kč/m 2 (tj ,- Kč), žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 7854/47650, za kupní cenu 40,-Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 6920/47650, za kupní cenu 40,- Kč/m 2 (tj ,-Kč) a žadatelku ve výši spoluvlastnického podílu 10843/47650, za kupní cenu 40,- Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, d) s c h v a l u j e prodej st. p.č. 524, pod domem čp. 559, o výměře 694 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 8560/47650 za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 13473/47650, za kupní cenu 150,-Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 7854/47650, za kupní cenu 150,-Kč/m 2 (tj ,-Kč), žadatelky ve výši spoluvlastnického podílu 6920/47650, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,--Kč) a žadatelku ve výši spoluvlastnického podílu 10843/47650, za kupní cenu 150,- Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí budou hradit kupující, e) s c h v a l u j e prodej st. p.č o výměře 15 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro žadatele za kupní cenu 500,-Kč/m 2 (tj ,- Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, f) s c h v a l u j e prodej st. p.č o výměře 21m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro žadatelku za kupní cenu 500,-Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující, g) s c h v a l u j e prodej st. p.č o výměře 22 m 2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem, pro žadatelku za kupní cenu 500,- Kč/m 2 (tj ,-Kč). Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude hradit kupující. 577/ ZM - V s c h v a l u j e bezúplatný převod p.p.č. 182/1 v k.ú. Dvůr Králové n.l. od Římskokatolické farnosti sv. Jana Křitele Děkanství Dvůr Králové nad Labem, IČO: , se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Palackého čp. 99, včetně 5

6 trvalých porostů. 578/ ZM - V s c h v a l u j e prodej st. p. č o výměře 181 m 2 včetně stavby bez č. p. na st. p. č v k.ú. Dvůr Králové nad Labem pro žadatele za kupní cenu ,- Kč. 579/ ZM - V bere na vě d o m í informaci o zveřejnění prodeje zastavěné části 979/21 o výměře cca 30 m 2 za kupní cenu 500,- Kč/m 2 a části nezastavěné p.p.č. 979/21 o výměře cca 40 m 2 za kupní cenu 120,- Kč/m 2, dle GP č /2005 se jedná o nově vzniklou stavební parcelu č o výměře 26 m 2 bez stavby a nově vzniklou pozemkovou parcelu č.979/44 o výměře 33m 2 pro žadatele. 580/ ZM - V s c h v a l u j e bezúplatný převod zemědělského pozemku p.p.č. 1984/8 a 1984/10 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem podle 5 odst. 1 písm. a)b)c) a e) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od České republiky (Pozemkový fond ČR, Husinecká 11 a, č.p. 1024, Žižkov, Praha) a doporučuje pověřit starostu města podpisem žádosti. 581/ ZM - V bere na vě d o m í informaci o jednání s firmou AGILE, spol. s r.o. ohledně prodeje p.p.č. 2630/1 a p.p.č. 2630/2 v k. ú. Dvůr Králové nad Labem. 582/ ZM - V bere na vě d o m í informace o jednání s vlastníky dotčených pozemku případnou výstavbou pasáže spojující náměstí T. G. Masaryka s Valovou uličkou. 583/ ZM - V bere na vě d o m í informace o problematice zainvestování pozemků např. malá průmyslová zóna. 584/ ZM - V bere na vě d o m í informaci o oddělení části p.p.č. 519/1 o výměře 76 m 2, tak jak je nakresleno a dohodnuto s vlastníky. 585/ ZM - V a) s c h v a l u j e prodej formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní areálu bývalých uhelných skladů: st. p. č. 482/2 se stavbou budovy označené jiná stavba bez č.p./č.e. a budovu jiná stavba bez č.p./č.e. na st. p. č. 482/2, st.p.č. 483 zbořeniště, st.p.č se stavbou budovy označené jako stavba pro výrobu a skladování bez čp./e. a budovu stavby pro výrobu a skladování bez čp./e. na st.p.č. 2161, st.p.č se stavbou budovy označené jako stavba pro výrobu a skladování bez čp./e. a budovu stavby pro výrobu a skladování bez čp./e. na st.p.č. 2162, st.p.č se stavbou budovy označené jiná stavba bez čp/e. a budovu jiná stavba bez čp./e. na st.p.č a p.p.č. 513 manipulační plocha, ostatní plocha, p.p.č.519/1, zahrada a p.p.č. 522/2, zahrada, k.ú. Dvůr Králové nad Labem o celkové výměře m 2 za nabídnutou kupní cenu 810,- Kč/m 2, tedy za celkovou kupní cenu ,- Kč s garancí navrženou městem ve výši ,- Kč pro firmu 6

7 PROTIVÍTR INVEST, s.r.o., se sídlem Hořičky, Lhota pod Hořičkami 14, IČ: , b) f i r m a PROTIVÍTR INVEST, s.r.o., se sídlem Hořičky, Lhota pod Hořičkami 14, IČ: je povinna se do 30-ti dnů ode dne schválení tohoto usnesení závazně vyjádřit k případné ekologické zátěži v areálu bývalých uhelných skladů a je povinna písemně a závazně navrhnout Městu Dvůr Králové nad Labem způsob řešení této případné ekologické zátěže, c) f i r m a PROTIVÍTR INVEST, s.r.o., se sídlem Hořičky, Lhota pod Hořičkami 14, IČ: je povinna svůj projekt předem konzultovat se všemi příslušnými dotčenými orgány státní správy v rámci příslušného územního a příslušného stavebního řízení. 586/ ZM - V schvaluje úplatný převod zemědělského pozemku p.p.č v k.ú. Dvůr Králové n.l., její ideální polovina o výměře m 2, p.p.č. 276 o výměře m 2 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, trvalý travní porost, p.p.č. 263/1 o výměře m 2 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, trvalý travní porost a p.p.č.78/1 o výměře 931 m 2 v k.ú. Zboží u Dvora Králové, manipulační plocha podle ustanovení 5 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů od České republiky (Pozemkový fond ČR, Husinecká 11 a, č.p. 1024, Žižkov, Praha) a doporučuje pověřit starostu města podpisem žádosti. 587/ ZM - V b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové nad Labem za 1. pololetí roku / ZM - V a) u k o n č u j e platnost svého usnesení č. 152 a)/ ZM ze dne , b) s c h v a l u j e stanovení limitu pro provádění rozpočtových opatření Radou Města Dvůr Králové nad Labem do výše maximálně ,- Kč včetně, v rámci každé kapitoly v běžném roce schváleného nebo upraveného rozpočtu Města Dvůr Králové nad Labem. 589/ ZM - V a) s c h v a l u j e nabídku financování ze strany ČSOB, a.s. pro Město Dvůr Králové nad Labem na kontokorentní úvěr s rámcem do maximální výše 10 mil. Kč a vzetí tohoto úvěrového rámce, b) p o v ě ř u j e starostu města podpisem příslušné úvěrové smlouvy a souvisejících dokumentů ke kontokorentnímu úvěru. 590/ ZM - V b e r e n a v ě d o m í předčasné splacení splátek daně a příslušenství daně vůči FÚ v Trutnově (odvod za porušení rozpočtové kázně sídliště Zálabí Sever). 591/ ZM - V s c h v a l u j e financování vybraných záměrů oprav, rekonstrukcí a modernizací komunikací ulic dle přílohy k zápisu ZM formou navržení budoucím účastníkům výběrových řízení jako jedné z podmínek zadání možnosti časového i objemového rozložení splácení závazku řešené prostřednictvím odkupu dlouhodobých 7

8 pohledávek s postupnou splatností od dodavatelů investic v rámci bankovních municipálních programů max. do výše 50 mil. Kč. 592/ ZM - V schvaluje způsob projednání změny č. 6 územního plánu Města Dvůr Králové nad Labem, a to (s využitím ust. 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů) spojení zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změny. 593/ ZM - V neschvaluje pořízení změny se záměrem žadatele ve smyslu převedení níže uvedených pozemků v k.ú. Dvůr Králové nad Labem do uvedených funkčních využití území. Pozemková parcela číslo 3458 do funkce SM Pozemková parcela číslo 3470 a 3472 do funkce SM, případně IR Pozemková parcela číslo 3474/1 do funkce IR Pozemková parcela číslo 3290/1 do funkce NK případně ZV Záměr bude moci zájemce uplatnit v budoucnu v rámci některé z dalších změn územního plánu města. 594/ ZM - V neschvaluje pořízení změny se záměrem žadatele ve smyslu umožnění výstavby rodinného domu na p.p.č.1435/2 v k.ú. Dvůr Králové nad Labem. Záměr bude moci zájemce uplatnit v budoucnu v rámci některé z dalších změn územního plánu města. 595/ ZM - V s c h v a l u j e prominutí smluvní pokuty, kterou je spol. PAF! s.r.o. Trutnov povinna uhradit Městu Dvůr Králové nad Labem na základě platebního rozkazu č. 10C 17/2005 ze dne / ZM - V s c h v a l u j e odpověď na petici Vážíme si stromů? ze dne v tomto znění: Odst. l písm. a),b),c): V současnosti nedošlo a nedochází k ohrožení čtyř lip v blízkosti kruhového objezdu na Denisově nám., nedošlo a nedochází k ohrožení jednostranného lipového stromořadí v ulici 28. října. Odst. 2 písm. a),b),c): Koncepční otázky ochrany, event. zachování městské zeleně při stavebních akcích na území města bude Město prosazovat jako hledisko při zadávání jednotlivých investičních akcí, a to včetně plánované výsadby zeleně. 597/ ZM - V a) bere na vě domí zpětvzetí podání ve věci záměru pro výstavbu marketu LIDL na autobusovém nádraží ve Dvoře Králové nad Labem společností LIDL ČR, v. o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5, zpětvzetí ze dne , b) t r v á na využití areálu autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem pro osobní autobusovou dopravu, c) vyzývá společnost OSNADO, s. r. o. ke zkulturnění prostor současného autobusového nádraží ve Dvoře Králové nad Labem (WC, přístupové 8

9 chodníčky, nástupiště), d) u k l á d á tajemnici MěÚ odpovědět petičnímu výboru, zástupcům společnosti LIDL ČR, v. o.s., Nárožní 1359/11, Praha 5 a zástupcům společnosti OSNADO, s. r. o. ve smyslu výše uvedených usnesení. 598/ ZM - V s c h v a l u j e žadateli prominutí poplatku z prodlení za podmínky, že do uhradí náklady soudního řízení. 599/ ZM - V nebude projednávat veškeré další žádosti žadatelů týkající se prominutí poplatku z prodlení a trvá na svém usnesení č. 540/ ZM o vymožení dlužných částek dalšími formami rozhodnutí. 600/ ZM - V nesouhlasí se splácením dlužné částky nájemného ve výši ,- Kč a poplatku z prodlení žadatelky a trvá na vymáhání dlužné částky dalšími formami výkonu rozhodnutí. 601/ ZM - V bere na vě domí plnění usnesení č. 524d)/ ZM vedoucí odboru RAI. 602/ ZM - V bere na vě domí plnění usnesení č. 524/ ZM vedoucím samostatného oddělení STM. 603/ ZM - V bere na vě d o m í Zápis a usnesení z jednání Finančního výboru ZM Dvůr Králové nad Labem ze dne Ing. Jiří RAIN starosta Mgr. Vasil BIBEN 1. místostarosta 9

25. VÝPIS Z USNESENÍ

25. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 25. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 20.12.2005 619/2005 25. ZM V a) s c h v a l u j e rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2005

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 15.03.2005 416/2005 17. ZM V bere na vě domí informaci o přípravách průmyslových zón

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.12.2006 32/2006 3. ZM V schvaluje rozpočet Města Dvůr Králové nad Labem na rok

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

83. VÝPIS Z USNESENÍ

83. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 83. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 06.09.2005 928/2005 83. RM - V s c h v a l u j e ceník za užívání sportovišť na sezónu 2005/2006 ve znění

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

12. VÝPIS Z USNESENÍ

12. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 12. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 27.03.2007 346/2007 12. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu práv k užití díla č.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 2. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 24.2.2005 Usnesení č. 30 /05-59 /05 30/05 Volba návrhové komise 31/05 Schválení programu 32/05 Vystoupení veřejnosti 33/05 Kontrola

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 16.05.2006 416/2006-104. RM V s c h v a l u j e Dodatek č. 3 ke Smlouvě o ubytování na byt č. 32 v čp. 950,

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

(Viz usnesení RM č. 731 ze )

(Viz usnesení RM č. 731 ze ) č. 122 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 2835 o výměře 258 m 2, stpč. 2705 o výměře 168 m 2 a stpč. 2546 o výměře 165 m 2, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, za cenu

Více

23. VÝPIS Z USNESENÍ

23. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 23. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 24.06.2010 722/2010 23. ZM - V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZM z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne

ZM z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne Spis. zn.: 12827/2013 č. j.: 12848/2013 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 21. 2. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

28. VÝPIS Z USNESENÍ

28. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 28. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 28.03.2006 673/2006 28. ZM V s c h v a l u j e sepsání Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. listopadu 2007 od 16:30 hod. v zasedací síni

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 21. září 2004 v salonku bývalého hotelu Starý ještěr v Hradci nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 13.02.2007 208/2007 9. RM V doporuč u j e ZM schválit OZV č. 1/2007, kterou se stanovuje poplatek za komunální

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

92. VÝPIS Z USNESENÍ

92. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 92. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.01.2006 1/2006-92. RM V a) s c h v a l u j e organizační změnu MěÚ spočívající v navýšení jednoho pracovníka

Více

64. VÝPIS Z USNESENÍ

64. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 64. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 11. 01. 2005 1/2005 64. RM - V odkládá své rozhodnutí ve věci žádosti Technických služeb města o schválení

Více

74. VÝPIS Z USNESENÍ

74. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 74. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové ze dne 03.05.2005 447/2005 74. RM V odkládá své rozhodnutí ve věci schválení plánu oprav komunikací pro rok 2005 v předloženém

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil

č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 141 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v roce 2015 ve výši dle předloženého návrhu. Zodpovídá: Ing. Budil č. 142 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 305 o výměře

Více

82. VÝPIS Z USNESENÍ

82. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 82. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23.08.2005 877/2005 82. RM - V s c h v a l u j e Provozní řád dětského a sportovního hřiště Bayerův kopec

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 54. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07. 09. 2004 858/2004 54. RM - V s c h v a l u j e výpověď nájemní smlouvy na garáž u čp. 963, Sladkovského,

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 27.2. 2013 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 12. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 15.9.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 599. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 13. USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 23. 09. 2004 265/2004 13. ZM b e r e n a v ě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové nad

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE. Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne ZASTUPITELSTVO OBCE

ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE. Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne ZASTUPITELSTVO OBCE ZASTUPITELSTVO OBCE HROBČICE Usnesení z mimořádného 3. zasedání, konaného dne 12.5.2015 ZASTUPITELSTVO OBCE II. schvaluje 48/3/2015 Program tak, jak byl zveřejněn na úřední desce s tím, že za bod č. 4

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005

Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 81. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 17. 10. 2005 531/2005 Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene v právu uložení a vedení telekomunikační sítě na pozemcích p.č. 1774/6

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 34. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 34. jednání rady města dne 27.6.2012 v 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/34/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 34. jednání rady města Bod programu 1.

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko ZM města KRNOVA SS 19/13/Ko U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 15. května 2013 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č. usn. 573/19-596/19

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 24. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 2.4.2009 v 15:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

58. VÝPIS Z USNESENÍ

58. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 58. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19. 10. 2004 1019/2004-58. RM a) doporuč u j e ZM schválit uzavření dohody o vzájemném zápočtu pohledávek,

Více

17. VÝPIS Z USNESENÍ

17. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 17. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 26.03.2009 484/2009 17. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 pro rok 2009 včetně

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 03.09.2009 575/2009 19. ZM - V bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 7. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 7. zasedání 08.11.2011 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne -1- Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 9.5.2016 Zastupitelstvo města 13/256 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 6.3.2008 Usnesení č. 41 /08-62 /08 41/08 Volba návrhové komise 42/08 Schválení programu 43/08 Kontrola usnesení ZM 44/08 Odměny

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/539)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína (tisk R/539) U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. října 2012, ve 14:00 hodin, v Centru sociálních služeb Kojetín, náměstí Dr. E. Beneše 3, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová

ZM_05_M4b4 NÁVRH NA USNESENÍ. Datum projednání v PV Zpracovala Ing. Miroslava Šormová A ZM_05_M4b4 MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁVRH NA USNESENÍ Datum projednání v PV 23.11.2015 Zpracovala Ing. Miroslava Šormová Datum projednání v RM 02.11.2015 odbor 30.11.2015 majetku města Mgr. Michal

Více