Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Výroční zpráva

2 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikacích, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1, U Půjčovny 9 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon Ing. Ivana Hýblová, ředitelka školy telefon: Mgr. Petra Czumalová, zástupkyně řed. pro VOŠ telefon: Milada Filipovská, zástupkyně řed. pro SŠ Webové stránky právnické osoby (současná adresa) 3. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) název kapacita IZO ředitelství Střední umělecká škola textilních řemesel Vyšší odborná škola textilních řemesel

3 4. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu VOŠTŘ VOŠTŘ SUŠTŘ SUŠTŘ N/ N/ M/ M/14 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba/textilní řemesla v oděvní tvorbě Konzervátorství a restaurátorství/konzervování a restaurování textilií Modelářství a návrhářství oděvů /Ateliér oděvu Textilní výtvarnictví/ a) Ateliér hračky a košíkářských technik b) Ateliér krajkářských technik c) Ateliér nových médií d) Ateliér tisku a tkaní cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající, atd.) 5. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2011/2012: a) nové obory / programy Nové obory nemáme, pouze od došlo k rozšíření zaměření oboru Textilního výtvarnictví M/14 a Školní vzdělávací program s názvem Ateliér bytového designu viz Oznámení MHP čj. 371/2011 ze dne Dále rozhodnutím MŠMT čj. 2940/ ze dne , byla prodloužena platnost akreditace vzdělávacího programu N/10 Textilní řemesla v oděvní tvorbě do b) zrušené obory / programy od (původně označené jako dobíhající) M/ M/052 Modelářství a návrhářství oděvů Textilní výtvarnictví - ruční tisk a ruční tkaní Dobíhající obor vzdělání N/011 Konzervování a restaurování textilií byl vymazán ze školského rejstříku s účinností od viz Rozhodnutí MŠMT čj.: / ze dne

4 6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku U Půjčovny 1274/9, Praha 1 (MHMP) b) jiná nemáme 7. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Historická budova školy, která byla postavena již v roce 1893 v eklektickém stylu, je umístěna na nároží ulic U Půjčovny a Jeruzalémská, na parcele č. 125, čísla popisného 1274/9 a patří do katastrálního území Praha 1- Nové Město. Zřizovatelem Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel je Magistrát hlavního města Prahy, který předal škole budovu k užívání v roce Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel jsou organicky propojeny nejen prostorovým uspořádáním, ale i po personální stránce. V minulých letech došlo k úpravám a rekonstrukcím budovy malého i většího rozsahu tak, aby požadavky na výuku, kladené moderní dobou, mohly být lépe realizovány. V trendu zkvalitňování pracovního prostředí školy dále pokračujeme. V červenci a srpnu 2013 byla připravena a provedena - dle zákona o veřejných zakázkách - investiční akce malého rozsahu s názvem: Rekonstrukce žákovských toalet v budově VOŠTŘ a SUŠTŘ. Toalety v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží byly v nevyhovujícím stavu, bez zádveří a s nedoléhajícími dveřmi, tyto nedostatky byly rekonstrukcí odstraněny. Nové toalety nyní vyhovují náročným hygienickým požadavkům veškeré nové vybavení sanitární keramikou (umyvadla a klozety) včetně zařizovacích předmětů je moderní a estetické. V souvislosti s tím byly vytvořeny i nové úložné prostory formou vestavěných uzamykatelných skříní ve 2. patře na chodbě i uvnitř toalet. Celková cena této akce včetně projektu a stavebního dozoru byla 440 tis. Kč. Ve školní budově je pět nadzemních podlaží a suterén. V těchto prostorách se nachází 12 učeben, 14 dílen, dvě laboratoře a fotoateliér, které jsou uzpůsobeny pro celkovou maximální kapacitu 120 žáků střední školy a 20 studentů školy vyšší odborné. Vzhledem ke specializaci studia, umožňují dělení do skupin na odbornou nebo jazykovou výuku po (resp. 17) žácích, či naopak slučování do ročníků pro společné teoretické předměty do tříd po 30 žácích. Také kvalitní odborná knihovna, rozsáhlé textilní sbírky školního depozitáře, sklady materiálu příze a textilií, stejně jako sklad pomůcek pro výuku výtvarných předmětů jsou plně využívány a v podstatě se staly nezbytnou součástí podpory výuky uměleckořemeslných předmětů. Kabinety učitelů SŠ a VOŠ, v počtu 14, jsou již standardně vybaveny počítači s tiskárnami a dle potřeby skenery. Toto vybavení se průběžně modernizuje (viz podrobný popis níže).

5 1. PATRO Učebny v 1. poschodí vlevo jsou věnovány zejména teoretickému vyučování. Učebna č. 106, která již lednu 2011 byla plně ozvučena a vybavena počítačem, přehrávačem DVD, CD a dataprojektorem s elektrickým velkoplošným plátnem, je plně využívána podobně jako vedlejší multimediální učebna č. 110, se stejnou kapacitou 34 míst. V učebně č. 110 došlo k výměně dataprojektoru za nový typ Epson 3L CD EB-96W za 20 tisíc Kč, který má větší výkon a vysoké rozlišení i za denního světla. Jazyková učebna č. 105, s funkčním nábytkem umožňující komunikativní uspořádání a variabilitu sestavení dle potřeb, má kapacitu 16 míst a je vybavena televizorem a přehrávačem DVD pro poslech. Je vhodná pro výuku dělených skupin jazyků. Pro výuku informačních technologií a specializovaných odborných programů jsou určeny dvě učebny v č. 112 a č. 103, s celkovým počtem 26 počítačů, 2 barevnými tiskárnami, skenery, dataprojektory a odpovídajícím softwarovým vybavením. Hardwarové vybavení učebny č. 112, bylo v červenci 2013 obměněno nákupem 12 ks PC v celkové hodnotě 295 tis. Kč a v souvislosti s tím byla nakoupena multilicence Adobe CS6, která pokryje potřeby celé školy a je hrazena ze získaného grantu projektu OPPA Inovace ve výuce CZ.2.17/3.1.00/ v hodnotě 198 tisíc Kč a 1 licence CS6 After Efekts do učebny č. 103, jako specializovaný program potřebný pro Ateliér nových médií. Celé softwarové vybavení školy klade velké finanční nároky na ochranu dat a jejich protivirové zabezpečení. Z tohoto důvodu došlo k nákupu antivirového programu ESET v hodnotě cca 40 tis. Kč (nákup byl proveden v březnu 2013). Vlivem opotřebování došlo k výměně serveru za nový: Fujitsu Siemens. V pravé části prvního patra je umístěna kmenová učebna, dílna, laboratoř a kabinet Vyšší odborné školy oboru Restaurování a konzervování. Tyto prostory využívají jak studenti naší VOŠTŘ, tak studenti Vysoké školy chemicko-technologické oboru Konzervování a restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů, kteří v rámci smluvní spolupráce absolvují v naší škole odbornou výuku řemeslných technik restaurování textilu. Vybavení pro restaurátorské zásahy se neustále doplňuje a vylepšuje, ale ke standardu nyní již patří laboratorní stoly, speciální vana pro praní v ploše, ultrazvuková čistička, parový skalpel RC4, zvlhčovač Boneco, UV-lampa, viskozimetr, jeden mikroskop s digitálním fotoaparátem a samozřejmě počítače s tiskárnou a odpovídajícím softwarovým vybavením, které byly letos doplněny o notebook. Nemalou část vybavení pak představují speciální restaurátorské či adjustační materiály. V letošním roce došlo k nákupu nekyselého speciálního papíru, nutného k ochraně a uchování restaurovaných textilních předmětů. Další specializovanou dílnou prvního patra je fotoateliér, který je plně využíván nejen pro odbornou výuku Oboru Textilního výtvarnictví - Ateliéru nových médií, ale v podstatě všemi studenty a pedagogy, pro dokumentaci prací a jejich následnou prezentaci. Vybavení této specializované učebny je následující: Fotoaparáty Nikon D90 s objektivem DX VR, Nikon D3000 se základním objektivem sloužící i pro práci v exteriéru a Nikon D300s se základním zoomem a manuálním portrétním objektivem o vysoké světelnosti, dále přenosný blesk a flashmeter Seconic, pevný a mobilní držáky fotografického pozadí (v barvě bílé + tmavě šedé a klíčovací zelené), stativy Manfroto, dvě světla Hensel expert 500 Pro Plus nově rozšířené o dvě jednotky Hensel Integra 600, čtyři reflektory z nichž jeden je vybaven voštinovým filtrem, více než pět světelných stativů, 2 odrazné deštníky a dva softboxy. Toto vybavení poskytuje zázemí pro tvorbu pokročilé produktové, módní i výtvarné fotografie. Pro potřeby vyššího rozlišení pro předtiskovou kontrolu fotografií je jedna počítačová stanice vybavena speciálním monitorem EIZO CG. Další stanice byla letos vylepšena (upgradate) pro úpravu datově náročných fotografií a pokročilou postprodukci videa nejenom v Adobe After Effects CS6, k tomu byla dovybavena i odposlechy M- Audio AV40 pro přesnou úpravu zvuku. Ten je vytvářen dvěma čtyřstopými nahrávači Zoom H2n

6 dovybavenými větrnou ochranou, kabelovým ovládáním, sluchátky Sennhoiser HD215 a zvukařskou tyčí Rode. 2. PATRO Prostory druhého patra jsou věnovány velkým učebnám - kreslírnám č. 206 a č. 209, které jsou vybaveny cca 40 ks stojany pro práci s běžnými formáty a 10 ks stojanů pro velké formáty. Probíhá zde výuka předmětů Výtvarná příprava a Figurální kreslení, zatímco učebna č. 205, vybavená 12 velkými kreslícími stoly, slouží pro výuku předmětů Písma a Návrhového kreslení. V průběhu letních prázdnin došlo v učebnách č. 209 i 206 k vyčištění a nanesení speciálního vosku na podlahu v pro snadnější údržbu povrchu a byly vyčištěny těžké vlněné závěsy. K učebně č. 205 přibyla velká pojízdná oboustranná tabule a před učebnou v chodbě, ve vestavěné skříni byla umístěna mobilní počítačová jednotka v podobě 13 ks notebooků v celkové hodnotě 314 tis. Kč. Tato mobilní učebna vyplynula ze soudobých požadavků trhu práce a je projektována pro potřeby výuky Ateliéru hračky a košíkářských technik, Ateliéru bytového designu a Ateliéru oděvu pro výuku předmětů Výtvarná příprava II, Oborová technologie a Konstrukce oděvů. Odpovídajícím způsobem byly v této učebně opatřeny veškeré zásuvky předpěťovou ochranou. Dále se zde nachází šicí a návrhová dílna a kabinet oboru Textilního výtvarnictví Ateliéru hračky a košíkářských technik a nově Ateliéru bytového designu Během roku došlo k úpravě kabinetu a nákupu nového nábytku: 2 stolů, pojízdných kontejnerů a skříně, tak aby prostorové uspořádání vyhovovalo potřebám vyučujících. Naproti této dílně je velký kabinet teorií a jazyků pro sedm vyučujících. Zde byla vyměněna rozbitá tiskárna za novou - Xerox Phaser V tomto kabinetu je také umístěn zabezpečený datový digitalizační terminál s tiskárnou OKI pro zprostředkování komunikace s CERMATEM při státních a profilových maturitních zkouškách. Na konci chodby je již dříve zmíněná školní knihovna se studovnou a vedle místo na ohřev jídla pro žáky a studenty. Školní knihovna Knihovna VOŠTŘ a SUŠTŘ disponuje v současnosti celkovým počtem knihovních jednotek. Její fond je orientován především na uměleckohistorickou literaturu, textilní umění a řemesla, oděvní návrhářství, restaurování textilu a další odborné oblasti související s výukou. Součástí fondu knihovny jsou audiovizuální dokumenty, CD a skripta pro vnitřní potřebu, vypracovaná učiteli školy. Ve školním roce 2012/2013 rozšířila knihovna svůj fond o 110 titulů v celkové hodnotě přibližně 18 tis. Kč. Akvizice do školní knihovny probíhají dle požadavků učitelů a podle novinek na knižním trhu, které svou povahou odpovídají zaměření školní knihovny. Knihovna poskytuje služby žákům a učitelům SŠ a VOŠ, veřejnosti v současné době není přístupná. Její provoz zajišťuje jedna kvalifikovaná pracovnice, která pečuje o knihovní fond, vyřizuje nové akvizice či odpisy knih a poskytuje výpůjční služby. Knihovna školy sestává ze dvou místností pracoviště knihovnice a studovny. Pracoviště knihovnice je vybaveno osobním počítačem s připojením na internet a vnitřní síť školy a barevnou tiskárnou pro tisk učebních pomůcek. Toto pracoviště slouží zároveň jako studovna vyučujících.

7 Druhá místnost slouží jako studovna pro žáky a studenty, kteří zde mohou využívat síť WI-FI free, dále je studovna vybavena sedacím i odpočinkovým nábytkem (3 stoly, 12 židlí, 2 rozkládací pohovky). 3. PATRO V části 3. poschodí je umístěno administrativní zázemí školy - ředitelství a provozní místnosti: kancelář ředitelky školy se sekretariátem a studijním oddělením, kanceláře zástupkyň ředitelky, hospodářky a účetní, školní depozitář a jeho pracovna. Tyto jednotlivé kancelářské prostory jsou vybaveny odpovídající výpočetní technikou s příslušným odborným softwarem (BAKALÁŘI, GORDIC, VEMA apod.). Nově byla v červnu 2013 zakoupena softwarová aplikace Škola online za 10 tis. Kč, která umožní dálkový přístup žáků, studentů a rodičů k průběžným informacím o hodnocení vzdělávání na základě přiděleného přístupového individuálního kódu. Tento systém bude uveden do provozu na podzim roku Dále je ve 3. patře umístěno 5 specializovaných učeben (č. 301, 303, 304, 309 a 310) pro obor Textilní výtvarnictví Ateliér krajkářských technik a Textilní řemesla v oděvní tvorbě - VOŠTŘ. K výuce řemeslných krajkářských technik, které se vyučují a prolínají ve všech oborech a zaměřeních, jsou určeny učebny č. 303 a č. 304, tyto učebny mají mimo obvyklého školního nábytku i 13 stojánků na paličkování a 10 párů stojanů na výšivku a vyšívací rámy dle počtu žáků. Nově bylo vyrobeno a obměněno 6 stojánků na paličkovanou krajku. Učebna č. 310 (spojená s kabinetem) je navíc vybavena pěti stolními stávky. Oba krajkářské kabinety mají vlastní PC. Učebna č. 301 slouží jako kmenová třída pro obor Textilní řemesla v oděvní tvorbě VOŠTŘ, stoly byly nově byly osazeny deskou pro stříhání oděvů a velkoplošnými nástěnkami. Místnosti č. 304 a č. 309 se využívají jako učebny teorií i odborných předmětů. 4. PATRO Pravá část 4. poschodí poskytuje zázemí oboru Modelářství a návrhářství oděvů Ateliér oděvu svými 2 šicími dílnami, střihárnou, skladem oděvních výrobků a textilního materiálu a 2 kabinety. Šicí dílny jsou vybaveny 6 průmyslovými stroji zn. GARUNDAN + 12 stolovými šicími stroji, průmyslovou obnitkou, 4 čtyřnitnými overlocky a jedním speciálním strojem SINGER (pětinitným), žehlicí elektrickou a elektroparní technikou + 2 stoly s vyvíječem páry a odsáváním. Součástí vybavení jsou velké krejčovské panny i malé modelovací figuríny (1 : 5). Ke konstrukci střihů je využíván systém ClassiCAD ze Zlína s podporou Plotteru v 90 cm šíři. A nově se pro tento obor využívá již zmíněná mobilní učebna, která je uložena ve 2. patře. Žáci si mohou zapůjčit některý z 20 kufříkových šicích strojů. Pro sklad výrobků a textilního materiálu jsou určeny vestavěné skříně. V kabinetech jsou umístěny počítače s tiskárnou a pomůcky potřebné k výuce předmětů: Technologie, Konstrukce střihů a Praktické cvičení. Kabinet č. 405 byl dovybaven jedním kancelářským stolem a židlí. V levé části 4. poschodí sídlí obor Textilní výtvarnictví Ateliér tisku a tkaní se svou dílnou tisku, učebnou, laboratoří, skladem a kabinety. Dílna č. 410 je opatřena 3 tiskařskými stoly, nerezovou

8 vanou, hořáky a varnou nádobou na barvení a proplachování textilií; samozřejmostí jsou odsavače par. V prosinci 2012 byla zakoupena a instalována speciální mycí vana na vymývání sít od Sita servisu v hodnotě 32 tis. Kč. Laboratoř obsahuje 2 napařovací přístroje k fixaci barviv, sklad chemikálií, stůl s váhami a laboratorním vybavením pro míchání barviv. Chemicko-technologický kabinet disponuje 3 mikroskopy (1 mikroskop s možností fotodokumentace) a notebook s promítací sadou. PŘÍZEMÍ V přízemí je vstupní chodba s průjezdem do dvora. Dvůr byl již na jaře 2012 opatřen venkovním nábytkem (5 stolků a 20 židlí + stojany na květiny) a na podzim byly dokoupen úložný box na sedací polštáře. Jednoduchý, ale barevný nábytek oživuje odpočinkový prostor dvora a je určen pro potřeby žáků, studentů i zaměstnanců. V levé části přízemí budovy školy jsou šatny žáků a studentů. Po opravách krytiny podlahy, nábytku a provedení nové výmalby došlo v minulém roce k výraznému zlepšení užitkovosti šaten. Zároveň byla dokoupena MW trouba, rychlovarná konvice a skříňka na nádobí, aby i zde měli žáci a studenti možnost se občerstvit. Druhou část přízemí zaujímá školní Galerie Emilie Paličkové (podrobně viz níže), sklad vlněné příze a zejména další dílna zaměření Ateliéru tisku a tkaní velká tkalcovská dílna s kabinetem. Je vybavena 9 osmilistovými stolními stavy šíře 80 cm, jedním vijákem příze, jedním seskávacím zařízením, řezačkou příze a přenosným snovadlem. K dalšímu vybavení patří velké dřevěné rámy (1x2 m) pro výrobu vázaných koberců a gobelínů. Na stavech je možné tkát hrubší tkaniny kelimy, ale i přehozy, prostírky a šály. Na konci chodby je pak modelovna sádrovna se sochařskými stojany, umyvadlem a speciálními pomůckami pro podporu prostorové představivosti žáků v rámci výtvarné přípravy. Zde byla během prázdnin opravena a vyčištěna krytina- linoleum. SUTERÉN Plocha suterénu vpravo je využita jako pokračování dílen Ateliéru hračky a košíkářských technik, skládá se z jedné hlavní dílny, dílny pro úpravu dřeva a 3 příručních skladů materiálů a výrobků. Dílna pro úpravu dřeva obsahuje pásovou pilu, kotoučovou pilu, odsavač pilin, brusku a soustruh. Žáci tak nejen získávají zručnost při zpracování pedigu, proutí, ale pracují i se dřevem, plasty apod. Rozsáhlejší část suterénu vlevo v sobě skrývá ještě sklady hotových výrobků a textilních matriálů, 1 dílnu tisku se 2 tiskařskými stoly, archiv školy, který byl v minulých dvou letech dokonale roztříděn a uspořádán. Dále je pak technické zázemí kotelna s řídící jednotkou a rozvodem vzduchotechniky (plynové kotle jsou umístěny ve 4. poschodí) + dílna školníka a sklad školního archivu. Nově došlo v uvedené části

9 suterénu k částečné úpravě bývalé sušárny, kde byla vytvořena fotokomora pro cvičné práce a vyvolávání černobílých fotografií, a také tam je umístěn lis na linoryt. Budova svým členěním vyhovuje specializované výuce umělecko-řemeslných předmětů. Jediné, co velice postrádáme, je vlastní tělocvična. Tělesnou výchovu realizujeme pronájmem prostor v Gymnáziu Prof. Jana Patočky.

10 8. Školská rada - Školské rady Vyšší odborné školy textilních řemesel a Střední umělecké školy textilních řemesel byly ustaveny dne Od té doby došlo k několikanásobné obměně rady školy zvolením nových členů po skončení jejich funkčního období. V minulém školním roce od do fungovala rady ve složení: předsedkyně Školské rady VOŠTŘ Mgr. Alena Mašková seznam členů Hana Müllerová, ak. mal. Alena Samková Jitka Hartová předsedkyně Školské rady SUŠTŘ Ing. Zuzana Zadáková členové: Jana Vávra Ing. Pavla Švorcová Eva Šrámková Dne byl schválen návrh Magistrátu HMP o sloučení obou rad do rady jedné. Volby proběhly Do sloučené školské rady byli zvoleni: Za pedagogický sbor: Hana Müllerová, ak. mal., Ing. Pavla Švorcová Za žáky a studenty: Eva Šrámková, Jitka Hartová Dne nabylo platnosti Rozhodnutí o sloučení obou rad a ke dni rada MHMP jmenovala do rady VOŠTŘ a SUŠTŘ paní Alenu Samkovou ke dni a Mgr. Pavlínu Hájkovou ke dni Dne na půdě školy proběhla schůze školské rady v novém složení, kde byla mimo schválení jednacího řádu zvolena i předsedkyně nové rady (viz zápis uložený u předsedkyně rady) 9. Složení školské rady VOŠTŘ a SUŠTŘ platné od : Předsedkyně: funkční období do: Ing. Pavla Švorcová Členové: Mgr. Pavlína Hájková Alena Samková Hana Müllerová, ak. mal Jitka Hartová Eva Šrámková

11 škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) SUŠTŘ 3 2, , ,4 VOŠTŘ z toho (učitelé učí současně na SUŠ i VOŠ) 1 0, , ,3 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) SUŠTŘ VOŠTŘ škola škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 93% nekvalifikovaných 7% počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 100% nekvalifikovaných 0% c) věková struktura pedagogických pracovníků počet celkem ve fyzických v tom podle věkových kategorií osobách k do 20 let let let let let 61 a více let c) další vzdělávání pedagogických pracovníků

12 semináře 3 kurzy počet zaměření módní trendy historický kostým jazykový a metodický sem. restaurování a konzervovani počet účastníků 10 vzdělávací instituce Brothers Consulting s.r.o. V. a P. Vodovi M. a M. Hřibovi ČVUT, MÚVS (MHMP a EU) Muzeum hl. m. Prahy doplňkové pedagogické studium 1 Studium pedagogiky 1 NIVD školský management 2 rozšiřování aprobace management škol novela školského zákona 1 1 NIVD Comenius Agency jiné (uvést jaké) 8 OPPA práce s žáky se sluchovým postižením hodnotitel ČJ zadavatel MZ i pro PUP program Bakaláři projekt integrace žáků vzdělávání 3. věku MHMP VOŠ pedagogická a sociální NIVD Cermat Ing. Janata MHMO a EU Služby škole MB d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 2 z toho bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 rodilý mluvčí 1 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 10 7,62 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 3 PAM 3 VEMA kurzy jiné (uvést jaké) PAM uživatelé BOZP a PO inventarizace kreativní PR VEMA BEMESPOL ANAG Národní centrum regionů

13 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů SUŠTŘ 6/ VOŠTŘ 2/2 11 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) SUŠTŘ - přerušili vzdělávání: nastoupili po přerušení vzdělávání: sami ukončili vzdělávání: vyloučeni ze školy: nepostoupili do vyššího ročníku: 1 0 z toho nebylo povoleno opakování: přestoupili z jiné školy: přestoupili na jinou školu: jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 1 VOŠTŘ (studentka VOŠ neukončila 6. semestr, nesplnila podmínky pro konání absolutoria) c) vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) nemáme 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele SUŠTŘ 18,5/7,9 5,44 VOŠTŘ 5,5/5,5 3,33 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

14 kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM škola počet žáků celkem SUŠTŘ a VOŠTŘ z toho nově přijatí počet studentů celkem z toho nově přijatí 0 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola SUŠTŘ prospělo s vyznamenáním 15 z celkového počtu žáků / studentů: neprospělo 3 opakovalo ročník 3 počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 88,5 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 101,2 z toho neomluvených 2,3 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 0 0 z toho konali zkoušku opakovaně počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl s vyznamenáním prospěl

15 neprospěl škola SUŠTŘ MATURITNÍ ZKOUŠKY denní vzdělávání počet žáků, kteří konali zkoušku 21 vzdělávání při zaměstnání z toho konali zkoušku opakovaně 4 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 prospěl s vyznamenáním 5 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 15 neprospěl 1 škola VOŠTŘ ABSOLUTORIA denní vzdělávání počet žáků, kteří konali zkoušku 5 vzdělávání při zaměstnání z toho konali zkoušku opakovaně 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 prospěl s vyznamenáním 3 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 2 neprospěl 0 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2013/2014 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa)

16 Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 (denní vzdělávání) skupina oborů vzdělání, kód, název SUŠTŘ počet přihlášek celkem 60 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 33 z toho v 1. kole 25 z toho ve 2. kole 8 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 2 počet nepřijatých celkem 21 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: Modelářství a návrhářství oděvů 0 obor: Textilní výtvarnictví 7 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/ skupina oborů vzdělání, kód, název VOŠTŘ počet přihlášek celkem 16 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 11 z toho v 1. kole 9 z toho ve 2. kole 2 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 2 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: Textilní řemesla v oděvní tvorbě 3 obor: Reastaurování a konzervování textilií 0 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2013/2014 -

17 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Ve školním roce studovalo celkem 11 cizinců, z toho 10 na SUŠTŘ. Tři žáci v průběhu školního roku odešli z důvodu špatného prospěchu. Příčiny byly: žádná nebo špatná komunikace ze strany zákonných zástupců i přes veškeré snahy třídního učitele, vedení a výchovného poradce. Rodiče nerozuměli česky nebo neměli zájem nastalé problémy řešit. Ve VOŠ je jedna studentka Japonské národnosti a zkušenosti jsou obapolně obohacující. Ostatní studentky využívají možnosti seznámení se s japonskou kulturou, což je nesmírně inspirující. (SUŠTŘ - Ázerbajdžánská republika -1 žák, Ruská federace -5 žáků, Ukrajina - 2, Vietnamská socialistická republika VOŠTŘ- Japonsko -1) 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Škola do organizace výuky systematicky začleňuje výchovné a společenské akce s cílem předcházet sociálně patologickým jevům: v září 2012 se konal povinný adaptační kurz pro první ročníky v Berouně, který pomohl žákům a žákyním s aklimatizací na nový třídní kolektiv a také byl výbornou možností pro třídní učitelky poznat své žáky hned na počátku jejich školní docházky do nového typu školy. Žákům nabízíme přednášky nebo besedy s odborníky na téma trávení volného času a prevence sociálně patologických jevů. Školu mohou navštěvovat také žáci se sluchovým postižením. Žákům s horším prospěchem a ze sociálně slabšího prostředí nebo s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení či chování učitelé věnují zvýšenou pozornost a pomáhají jim řešit problémy s učením volbou speciálních výukových postupů a forem. Podle potřeby je vypracován individuální vzdělávací plán. Výchovný poradce spolupracuje s rodiči, se školním psychologem a s poradenským metodikem prevence z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4. Speciální třídy nemáme. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Škola se také věnuje práci s nadanými žáky a podporuje je v účasti v soutěžích, na výstavách a módních přehlídkách. Veřejná prezentace svých výrobků žáky motivuje k další práci a studiu. Při jejich výuce využívají učitelé náročnější metody a postupy. Vhodně tomu napomáhá i dělení žáků na skupiny o malém počtu žáků na odborné a výtvarné předměty, což je i ze strany rodičů hodnoceno jako nesporná výhoda vzdělávání v naší škole V letošním roce nastoupily do I. ročníku dvě nadané žákyně zvláštním způsobem. Obě v reprezentačním středisku mládeže (atletika a gymnastika). Každé z nich byl vytvořen IVP s respektováním tréninkových potřeb a potřeb výuky. Obě žákyně bez problémů zvládly I. ročník, s vysvědčením s vyznamenáním. Jedná se o mimořádně pracovité a svědomité žákyně, které se ještě stihnou zapojit do školních akcí a módních přehlídek, takže zkušenosti s nadanými žáky jsou jen ty nejlepší.

18 10. Ověřování výsledků ve vzdělávání Dne se žáci 4. ročníků zúčastnili šetření IST 2000R - tzv. Amthauerův test struktury inteligence, který zjišťuje úroveň základních inteligenčních schopností člověka (verbální, numerické, figurální). Testy byly pod záštitou MŠMT a Cermatu, byly anonymní, žáci dostali pod kódy své konkrétní výsledky. Škola pak souhrnný přehled (viz příloha Výsledky testu), ze kterého vyplývá, že žáci 4 ročníků odpovídají průměrné zjištěné inteligenci v pásmu uměleckých škol. O 4% body byli žáci naší školy lepší ve figurální inteligenci, v ostatních částech byly výsledky srovnatelné. 11. Školní vzdělávací programy ŠVP byly vyhodnoceny a upraveny k Během července a srpna došlo k velké revizi, kontrole a vyhodnocení výsledků vzdělávání za poslední 4leté období s novými ŠVP. Ve školním roce ovšem k žádným úpravám nedošlo, pouze tradičně již 2. a 3. ročníkům byla posílena výuka cizího jazyka o jednu hodinu týdne, díky dotačnímu Metropolitnímu programu MHMP (viz příloha přehled hodinových dotací ŠVP) 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Pro jazykovou výuku jsou žáci od 1. ročníku rozřazeni dle znalostí na skupiny o cca 10 žácích. Tyto skupiny jsou uspořádány napříč obory a ve vyšších ročních dochází k novému přeskupení dle aktuální znalosti cizího jazyka. Podporou je zapojení se do Metropolitního programu MHMP a účast v mezinárodních projektech. Metropolitní program skýtá možnost navýšení hodin jazykové výuky ve 2. a 3. ročníku o jednu hodinu týdně jako konverzaci s rodilým mluvčím nebo s příslušným vyučujícím. 13. Vzdělávací programy VOŠ Ve Vyšší odborné škole textilních řemesel jsou akreditovány tyto obory: Vzdělávací program Textilní řemesla v oděvní tvorbě Obor vzdělávání N/10 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba - třetí ročník a absolutorium ověřeno bez nutnosti změn. Vzdělávací program Konzervování a restaurování textilií - obor vzdělávání N/03 Konzervování a restaurování druhý ročník ověřen bez nutnosti změn.

19 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) nemáme V. Aktivity právnické osoby - Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Ve Střední umělecké škole textilních řemesel působí výchovný poradce. Předností našeho školního prostředí je, že žáci a studenti pracují v menších kolektivech (dělené skupiny po cca deseti). Veškeré výchovné problémy přednostně řešíme v rámci rozhovorů ve škole a to za přítomnosti rodičů, vedení školy, třídního učitele a výchovného poradce. O jednáních se vyhotovují zápisy o společném postupu v řešení problému žáka. Snažíme se tak předejít vážnějším výchovným a studijním problémům. K minimálnímu počtu problémů přispívá rodinná a přátelská atmosféra školy a individuální přístup k žákům ze strany vyučujících. Tyto skutečnosti jsou považovány i ze strany žáků za velmi oceňovaný klad školy. Úzce spolupracujeme s poradnou PPP pro Prahu 1, 2, 4 Francouzská, pí PhDr. Čížkovou, která po konzultaci a vyšetření žáka doporučí rodičům další postup řešení nastalého problému. 2. Prevence sociálně patologických jevů Žáci 1. ročníku absolvovali psychologicko-sociální hry na adaptačním kurzu v Berouně, který se konal září 2012 za přítomnosti třídních učitelek a výchovné poradkyně školy. Skupina žáků 2. a 3. ročníku absolvovala od 20. do 24. září 2012 odbornou exkurzi do Londýna, univerzitního Oxfordu a Stonehenge. Výjezd kromě procvičení si anglického jazyka v reálném prostředí znamenal i podporu mezilidských vztahů uvnitř kolektivu. Žáci 2. ročníku se zúčastnili pořadu Rady začínajícím milencům v kině Světozor, obdrželi také propagační materiály a tiskoviny. Žáci 1. ročníku se zúčastnili již tradiční besedy s novinářem Ivanem Klímou na téma Kriminalita mládeže (dne , Kulturní dům Barikádníků). Během školního roku probíhaly individuální pohovory s problematickými žáky zaměřené na výukovou a výchovnou oblast. Probíhala spolupráce s externími odborníky - psychology a speciálními pedagogy z Pedagogickopsychologické poradny hl. m. Prahy, především s PPP Praha 2, Francouzská. Další individuální poradenství se konalo v oblasti vztahové a v otázkách dalšího studia. Ve 3. ročníku v rámci předmětu Ekonomika byla realizována přednáška na téma Finanční gramotnost a riziko finančních půjček. Při výuce ve všech ročnících byla věnována zvýšená pozornost a vyšší hodinová dotace tématům souvisejícím se sociálně patologickými jevy - toxikománie, delikvence mládeže, poruchy chování, trestní odpovědnost, nezaměstnanost, rizikové sexuální chování. Při výuce okruhu "zdraví" v rámci ZSV v 1. ročníku byla probírána témata riziko drogové závislosti a psychohygieny.

20 3. Ekologická výchova a environmentální výchova V oblasti environmentální výchovy je věnována větší pozornost ekologickým problémům a chráněným územím Prahy a Středočeského kraje. Předmět základy ekologie souvisí s předměty chemie, fyzika, ekonomie, matematika a vzdělávání pro zdraví a tvoří jeden okruh ke státní maturitě ze společenskovědného základu. V odborných předmětech studentky aplikují získané poznatky a dovednosti při úspoře energií a vody a hospodaření s odpady. V naší škole separujeme odpad papír, plasty, nápojové kartony a použité baterie. Při práci se škodlivými látkami jsou žáci vedeni k tomu, aby s nimi správně pracovali z hlediska bezpečnosti a vlivu na živé organismy. V rámci výuky o ekologii domácnosti a úsporám energie navštívili žáci 2. ročníku informační centrum PRE v Jungmannově ulici. 4. Multikulturní výchova K multikulturní výchově přispívá zejména výuka předmětů: Základy společenských věd, Dějiny výtvarné kultury, Dějepis, Občanská nauka a Literatura. Také pořádáme exkurze do zahraničí a spolupracujeme se zahraničními školami obdobného zaměření. Do oblasti výchovy k multikulturalitě se dá dobře zařadit i pobyt v silně multikulturním Londýně v září Dne 29. listopadu 2012 se vybrané žákyně a pedagogové zúčastnili v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee v SRN akce INTERNATIONALE SPITZENKLÖPPELKUNST vernisáže výstavy tvorby z naší školy a módní přehlídky. Na podzim 2012 byl zároveň slavnostně završen projekt předešlého školního roku 2011/2012 BongBaby kalendář humanitární organizace Adra pro Bangladéš fotografa Roberta Vana se známými tvářemi české kulturní scény a jejich dětí, které oblékli naši žáci a žákyně loňského maturitního ročníku. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Probíhá v rámci výuky v předmětech Základů společenských věd a Ekologie, ale ve své podstatě ve všech předmětech, zejména odborných a praktických je kladen důraz na šetření s materiálem a správné třídění odpadu, protože škola má na každém patře nádoby na separaci papíru, plastů a kartonových obalů. Na školním dvoře je samostatná nádoba na použité baterie. Samozřejmostí je podpora sběru použitého šatstva, svoz použité elektroniky apod. Každoročně je pořádána exkurze na skládku odpadu v rámci předmětu Ekologie a Klauzurní práce žáků často obsahují nebo se svými tématy obracejí k recyklaci materiálů. V letošním roce škola získala certifikát v rámci programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, pořádaného pod záštitou MŠMT (viz obrazová příloha) 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy studenti VOŠO PRAXE V ND 3. a ŠKOLENÍ BOZP 1. a 2. termín; náhradní termín VÝJEZDNÍ ADAPTAČNÍ KURZ 1. ROČNÍKU v hotelu O.k.1 s.r.o. v Berouně

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 204 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 203/204 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 3. 8. 204, případně

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 1 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2011, případně

Více

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva 2008/2009 Výroční zpráva 2008/2009 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2008/2009 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2009, případně

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, Žižkovo náměstí 1. Výroční zpráva o činnosti.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, Žižkovo náměstí 1. Výroční zpráva o činnosti. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Praha 3, Žižkovo náměstí 1 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2011 / 2012 Obsah I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011:

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011: Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 3 Zřizovatel: kraj Hlavní město Praha Právní forma: právnická osoba s právní subjektivitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 15. 10. 2013 Pojmy a jejich

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Střední škola automobilní a informatiky Weilova 4, Praha 10 Hostivař, 102 00 IČO: 00497070, DIČ: CZ00497070 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola

Více

Výroční zpráva VOŠON a SPŠO za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva VOŠON a SPŠO za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva VOŠON a SPŠO za školní rok 01/014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více