1.pololetí pololetí 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.pololetí 2009 1.pololetí 2008"

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K

2 POLOLETNÍ ZPRÁVA Společnost CPI Hotels, a.s. v současné době provozuje 13 hotelů a 2 zařízení dlouhodobého ubytování o celkové kapacitě přes 7100 lůžek, čímž se řadí k největším českým hotelovým řetězcům. Společnost je v současnosti rovněž největším poskytovatelem konferenčních prostor ze všech hotelových řetězců v republice, s celkovou kapacitou míst v šesti českých městech. Společnost se prezentuje na trhu třemi značkami: FORTUNA HOTELS, CHOICE HOTELS INTERNATIONAL a nově také BUDDHA-BAR HOTELS & RESORTS. Již od roku 1996 je společnost CPI Hotels, a.s. výhradním zástupcem mezinárodního hotelového řetězce CHOICE HOTELS INTERNATIONAL pro Českou republiku a Slovensko, který s téměř hotely po celém světě patří k největším a nejrychleji rostoucím mezinárodním hotelovým řetězcům. V současnosti společnost provozuje již šest hotelů pod značkami, které spadají do portfolia tohoto řetězce. Hotely pod značkou CHOICE HOTELS International: Clarion Hotel Prague Old Town Clarion Congress Hotel Prague Clarion Congress Hotel Ostrava Clarion Grandhotel Zlatý Lev Quality Hotel Prague Comfort Hotel Prague Pod vlastní značkou FORTUNA HOTELS provozuje společnost hotely a zařízení pro dlouhodobé ubytování: Hotel Fortuna Rhea Hotel Fortuna Luna Fortuna Lázeňský dům Praha Hotel Fortuna Praha dlouhodobé ubytování Fortuna Areál Hloubětín dlouhodobé ubytování Dalšími hotely ve skupině CPI Hotels, a.s., které společnost provozuje, jsou: Hotel Sigma Olomouc Hotel Černigov (Hradec Králové) Hotel Gomel (České Budějovice) Nově pod značkou BUDDHA-BAR HOTELS & RESORTS společnost provozuje: Buddha-Bar Hotel Prague V průběhu 1. pololetí roku 2009 se společnost rozrostla o další dva hotely. V lednu představila na pražském trhu exkluzivní pětihvězdičkový Buddha-Bar Hotel Prague, kterým zároveň i rozšířila svoji nabídku o pětihvězdičkový hotel, který jí doposud v portfoliu chyběl. Zatím poslední akvizici společnost uskutečnila v metropoli Moravskoslezského kraje, Ostravě, kde koupila hotel ATOM, patřící mezi tradiční značky regionu. V květnu pak tento hotel prošel rebrandingem a byl začleněn do celosvětové sítě business hotelů pod mezinárodní značkou Clarion jako Clarion Congress Hotel Ostrava. Zařazením do této mezinárodní sítě se významně rozšířily možnosti propagace tohoto hotelu i za hranicemi České republiky. Za první pololetí roku 2009 realizovala společnost tržby ve výši 449,5 mil. Kč, což představuje nárůst o 47% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. O navýšení tržeb se postaraly především hotely začleněné do řetězce v průběhu roku V meziročním srovnání tržeb za

3 ubytování u pražských CPI hotelů, které byly provozovány i v minulém roce, je patrný pokles tržeb, který je však dalek velkých poklesů v případě pražského a evropského trhu. Z hlediska průměrné obsazenosti 1. pololetí r atakovalo stejné období v loňském roce, v případě největšího hotelu společnosti, Clarion Congress Hotelu Prague, se obsazenost i tržby za ubytování dokonce výrazně zvýšily. Na podporu prodeje, na který se v prvním pololetí podepsala především hospodářská krize a stále se zvyšující počet lůžek v Praze, byla soustředěna veškerá pozornost. Byly znásobeny speciální nabídky rozesílané obchodním partnerům, pořádány společenské akce, důraz byl kladen na osobní přístup, akvizici a marketing jednotlivých značek či celé společnosti. Nemalým přínosem se projevilo Předsednictví ČR v Evropské Unii (Clarion Congress Hotel Prague, Hotel Gomel) a dále Mistrovství světa v klasickém lyžování (Clarion Grandhotel Zlatý Lev). Porovnání tržeb dle hotelových tříd Hotelová třída 1.pololetí pololetí 2008 obrat v tis. Kč % obratu obrat v tis. Kč % obratu hotely třídy ***** ,47% 0 0,00% hotely třídy **** ,86% ,30% hotely třídy *** ,48% ,27% hotely třídy ***/** ,42% ,13% lázeňská zařízení ,24% ,19% ubytovny ,53% ,11% tržby dle hotelových tříd pololetí pololetí hotely třídy ***** hotely třídy **** hotely třídy *** hotely třídy ***/** lázeňská zařízení ubytovny V meziročním srovnání růst provozních nákladů koresponduje s nárůstem tržeb, resp. rozšiřováním společnosti. Za první pololetí společnost vykazuje zisk ve výši 20,6 mil. Kč. Nemalou měrou se na tomto pozitivním výsledku podílí fakt, že společnosti byla vrácena hodnota složené zástavní jistoty ve vztahu k nemovitosti Quality Hotel Prague (popisováno ve zprávách z předchozích let) a tato představuje pro společnost výnos, resp. je vykazována jako záporný ostatní náklad. Na pozitivním finančním výsledku má významný podíl realizovaný kurzový zisk z přepočtu bankovního úvěru, který společnost čerpala v měně EUR pro potřeby koupě hotelu Atom.

4 srovnání provozních ukazatelů (tis.kč) ukazatel 1.pololetí pololetí 2008 Tržby za poskytované služby EBITDA provozní zisk zisk před zdaněním (EBT) Prezentace hotelů sítě CPI Hotels v tištěných mediích se zaměřila jak na domácí odborné tituly cestovního ruchu, tak velkou měrou i na tituly pro zahraniční trhy, distribuované za podpory české kanceláře exportérů, případně ministerstva zahraničí. Část inzerce byla formou PR článků realizována i v mezinárodních titulech, vždy se jednalo a renomované a auditované tituly. Aby se podařilo částečně vynahradit propad v tradičních segmentech, společnost pokračovala v propagaci našich zařízení placenou formou na některých IRS kanálech, byl navýšen objem prodeje na internetových aukcích, a to jak rozšířením nabídky a jejím častým obměňováním tak navýšením limitů k prodeji. Za první pololetí 2009 navštívili obchodní zástupci společnosti 11 veletrhů a 5 workshopů, na 9 z nich se společnost prezentovala buď v rámci stánku CzechTourism nebo v rámci našich franchising partnerů - Choice Hotels International či Buddha-Bar Hotels & Resorts (World Hotels). Tyto aktivity hodnotíme jako úspěšné jak z hlediska udržování vztahů se stávajícími partnery tak z hlediska akvizice. Pro druhé pololetí společnost plánuje účast na dalších významných veletrzích, zejména se bude soustředit na RDA v Kolíně, incentivní veletrh v Torontu, JATA v Tokiu, WTM v Londýně a EIBTM v Barceloně. Ve fázi přípravy je mediální kampaň na podporu Clarion brandu formou bannerů, plakátů, billboardů a především internetu. Závěr roku bude soustředěn zejména na přípravu otevření nového luxusního čtyřhvězdičkového hotelu Clarion Hotel Prague City na Tylově náměstí, jehož otevření je plánováno na jaro Přiřadí se tak do rodiny Choice Hotels International a bude již sedmým Choice hotelem v rámci CPI Hotels. Průmysl cestovního ruchu se bude v druhé polovině roku podle prognóz vyvíjet ve stejném duchu jako v jeho letošní první polovině. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, byly již převážnou většinou hotelových společností vypsány speciální ceny do konce letošního roku. Tlak na snižování průměrné ceny ve všech segmentech tak bude postihovat i všechny hotely CPI Hotels. Společnost CPI Hotels, a.s. bude tomuto vývoji čelit zvýšenou aktivitou ve všech segmentech, a očekává, že se jí podaří zachovat růstovou tendenci společnosti. Díky šíři a různorodosti portfolia, může CPI Hotels rozložit případná rizika podnikání. Záštita silné mezinárodní sítě a spolupráce s léty prověřenými a zkušenými partnery v daných oborech poskytuje společnosti silné zázemí a umožňuje nadále rozvíjet vlastní potenciál. Díky těmto předpokladům je CPI Hotels, a.s. považována na českém trhu za významnou, stabilní a sebevědomou společnost. V Praze dne Jan Kratina předseda představenstva CPI Hotels, a.s. Marcela Tvarochová člen představenstva CPI Hotels, a.s.

5 FINANČNÍ VÝKAZY CPI HOTELS, A.S. ZVEŘEJŇOVANÉ ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2009 DO 30. ČERVNA 2009 V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI ÚČETNÍMI STANDARDY (IAS) A MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS)

6 ROZVAHA SPOLEČNOSTI CPI HOTELS, A.S. SESTAVENÁ K v tis. Kč AKTIVA Dlouhodobá aktiva Nehmotná aktiva Pozemky, budovy a zařízení vlastní pronajaté formou finančního leasingu Dlouhodobé poskytnuté půjčky Investice do dceřiných a přidružených společností Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní pohledávky Ostatní krátkodobé pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty Časové rozlišení Aktiva celkem VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Vlastní kapitál Základní kapitál Fondy emisní ažio rezervní fondy Nerozdělené zisky/ztráty nerozdělené zisky/ztráty minulých období výsledek hospodaření běžného období Vlastní kapitál celkem Dlouhodobé závazky Závazky z leasingu Odložený daňový závazek Emitované dluhopisy Bankovní úvěry Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky z leasingu Emitované dluhopisy Bankovní úvěry Ostatní krátkodobé závazky Závazky celkem Vlastní kapitál a závazky celkem

7 VÝSLEDOVKA SPOLEČNOSTI CPI HOTELS, A.S. SESTAVENÁ ZA OBDOBÍ OD DO všechny částky, kromě zisku na akcii, jsou uvedeny v tis. Kč Poznámka Tržby z ubytování a hostinské činnosti Ostatní výnosy Spotřeba materiálu, energie a nákup služeb Náklady na operativní leasing Odpisy Mzdové a osobní náklady Snížení (zrušení snížení) hodnoty aktiv 0 0 Ostatní náklady Finanční výsledek Zisk (ztráta) z pokračujících činností před zdaněním Daň z příjmu Čistý zisk (ztráta) z pokračujících činností ČISTÝ ZISK (ZTRÁTA) ZA OBDOBÍ

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka

1.pololetí 2008 1.pololetí 2007 Provozní jednotka POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2008 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY Společnost CPI Hotels, a.s. v současné době provozuje 13 hotelů o celkové kapacitě přes 4700 lůžek, čímž se řadí k předním českým

Více

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem (2011)

Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem (2011) POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. K 30.6.2010 CPI Hotels, a.s., Bečvářova 2081/14, 100 00 Praha 10, IČ 47 116 757, DIČ: 47 116 757 Office: Václavské náměstí 47, 110 00 Praha 1, tel: +420 234 712 405, fax:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2011 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí provozovala 16 ubytovacích zařízení

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2012. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2012. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2012 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí roku 2012 provozovala 17 ubytovacích

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com

POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013. www.cpihotels.com POLOLETNÍ ZPRÁVA CPI HOTELS, A.S. k 30. 6. 2013 P a g e 2 Společnost CPI Hotels, a.s. v současnosti patří k největším českým hotelovým řetězcům. Ke konci prvního pololetí roku 2013 provozovala 17 ubytovacích

Více

VÝROČN Č Í Z PRÁ R VA A 20 2 0 0 7

VÝROČN Č Í Z PRÁ R VA A 20 2 0 0 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2007 1 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 4 2 CPI HOTELS, A.S. 5 2.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 5 2.2 AKCIONÁŘI, AKCIE, DLUHOPISY, MAJETKOVÉ ÚČASTI 6 2.2.1 HLAVNÍ AKCIONÁŘI 6 2.2.2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Více

www.cpihotels.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

www.cpihotels.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 P a g e 2 1 ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY P a g e 3 Obsah 1 Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy... 2 2 Zpráva představenstva společnosti... 5 3 CPI Hotels, a.s.... 6

Více

1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 4 2. CPI HOTELS, A.S. - 5-3. HOTELY SPOLEČNOSTI - 8 -

1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 4 2. CPI HOTELS, A.S. - 5-3. HOTELY SPOLEČNOSTI - 8 - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI 4 2. CPI HOTELS, A.S. - 5-2.1. PROFIL SPOLEČNOSTI - 5-2.2. HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2009 A 2010 DO UZÁVĚRKY VÝROČNÍ ZPRÁVY - 6-2.3. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. CPI Hotels, a.s. Váš hotelový partner. www.cpihotels.com

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. CPI Hotels, a.s. Váš hotelový partner. www.cpihotels.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 CPI Hotels, a.s. Váš hotelový partner P a g e 2 1 ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY P a g e 3 Obsah 1 Zpráva auditora o ověření Výroční zprávy... 2 2 Zpráva představenstva společnosti...

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2015 28. května 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná)

Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) Pololetní zpráva emitenta za období 1.1.2011 30.6.2011 společnosti Credium, a.s. (konsolidovaná) 1 OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi...3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI 8. PROFIL SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. Vyberte z následujících podkapitol: 8.1 Historie Společnosti CPI 8.2 Portfolio Společnosti CPI 8.1 HISTORIE SPOLEČNOSTI CPI Společnost Czech Property

Více

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s.

pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2010 pololetní zpráva Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Komerční banka, a.s. 2 700 000 Počet zákazníků celé Skupiny KB dosáhl 2,7 milionu.

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 15 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 1. DODATEK PROSPEKTU Tento dokument (dále

Více

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group)... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců roku 2014 27. listopadu 2014 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 14. května 2014 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ÚVODNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení zastupitelé, vážení obchodní partneři, vážení občané, otevíráte v pořadí již čtrnáctou výroční zprávu Českokrumlovského rozvojového fondu, obchodní společnosti,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2005 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2005 Praha dne 18. srpna 2005 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah

Vybrané ekonomické ukazatele 1H 2010 1H 2009 Obsah 1 Vybrané ekonomické ukazatele (miliony EUR) 1H 2010 1H 2009 Celkové tržby * 91,6 86,0 z toho tržby z prodeje vozů * 77,3 75,0 Provozní zisk (EBITDA) * 6,5 3,6 Hospodářský výsledek * 3,6 1,1 Hospodářský

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA. za rok 2007

VÝRO NÍ ZPRÁVA. za rok 2007 VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2007 Rapid, akciová spole nost Na Cihlá ce 1340/11, 150 00 Praha 5 I : 00001040 DI : CZ00001040 Zapsaná v obchodním rejst íku u M stského soudu v Praze, odd. B, vložka 27 Obsah: I.

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více