b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba"

Transkript

1 Tab. č.: 179 Poř. č. Brambory konzumní ostatní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos brambor k realizaci na trhu [t/ha] Cena brambor od výrobce [Kč/t] Tržba z prodeje brambor [Kč/ha] azba pojištění proti živelným pohromám [%] ormativ fixních nákladů [Kč/ha] Vytříděný odpad brambor [t/ha] Vnitropodniková sazba za odpad brambor [Kč/t] Ocenění odpadu brambor [Kč/ha] Odpad brambor započítáván do tržeb [A/] A A A 15 Dotace započítaná do tržeb [Kč/ha] Var. b) Pěstební technologie OPERACE DE POP TECHCKÉ ZAJŠTĚÍ Práce [h/ha] afta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje 0,50 12,0 2000, Podíl vápnění Před Podíl vápnění osevního postupu je kalkulován na dávku 2 t/ha mletého vápence. lužba podmítkou Podmítka 0,31 8,0 0, Po sklizni předplodiny - srpen Hloubka 8-12 cm, při zaplevelení pýrem zvážit jiný postup - chemické ničení pýru, hlubší kypření, zelené hnojení. Radličný či talířový popdmítač, kypřič 0,17 4,3 0, Ošetření podmítky oučasně s podmítkou Vláčení, za sucha válení. Hřebové brány nebo hladké válce 3 Výsev zeleného hnojení 0,29 4,2 170, rpen Hořčice bílá, alespoň 8 týdnů před poklesem teplot pod 10 C, přihnojit na strniště cca 30 kg/ha (150 kg síranu amonného), výsevek kg/ha. Univerzální secí stroj 1

2 ,30 0,30 0,10 OPERACE DE POP TECHCKÉ ZAJŠTĚÍ Práce [h/ha] afta [l/ha] ZM [Kg/ha] Práce troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje 1,8 3, Postřik herbicidy rpen až říjen Proti pýru - na vzešlé rostliny Roundup rapid (3 l/ha) 3 0,40 3 0,40 5 0, Hnojení statkovými hnojivy 2,80 32, , Těsně před orbou Rozmetání statkových hnojiv (hnoje) v dávce t/ ha, ihned zaorat. Počítáno pouze s částí nákladů dle průměrného zařazení plodiny do osevního postupu. Hnojení kejdou Před orbou a slámu či zelené hnojení m3/ha. Kejdovač Hnojení PK Hnojení PK Rozmetadlo statkových hnojiv, nakladač 3,50 35, , ,40 2,4 400, rpen-říjen, před podm. či orbou Dávka: 54 kg P2O5 150 kg/ha K2O, tj. 250 kg/ha superfosfátu a 165 kg/ha draselné soli 60%. nakladač 0,40 2,4 500, rpen-říjen, před podm. či orbou Dávka: 50 kg/ha P2O5, 130 kg/ha K2O, tj. 277 kg/ha superfosfátu, 216 kg/ha draselné soli 60%. nakladač 0,83 26,5 0, Orba (hloubka dle profilu ornice) Říjen-15.X. hned po rozmetání hnoje, na středních a lehčích půdách na plný profil ornice. Pluh 0,83 26,5 0, Zaorávka zeleného hnojení Říjen-15.X. hned po aplikaci kejdy, na středních a lehčích půdách na plný profil ornice. Cena zeleného hnojení kalkulována jako 1/4 ceny hnoje při dávce 20 t/ha. Pluh ákup sadby včetně manipulace 0,15 3,0 2600, Množství 2,2-3,0 t/ha. Traktorová dopravní souprava Podle možností skladování (podzim jaro) 2

3 8 OPERACE DE POP TECHCKÉ ZAJŠTĚÍ Práce [h/ha] afta [l/ha] ZM [Kg/ha] Práce troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje 0,63 20,0 2600, Vlastní sadba, standardní (), většinou obchodní. Traktorová dopravní souprava adba včetně manipulace Třídění sadby 3,91 0,0 0, Únor-zač. dubna Pokud byla nakoupena tříděná sadba na podzim sadbu zkontrolovat a podle zdravotního stavu případně vytřídit. Válečkový třidič, přebírací stůl 10 0, ,50 1,0 0, arašování sadby 0,31 Březenduben, 2-3 týdny před sázením 6,5 Délka klíčků do 5 mm, teplota cca 8-10 C. 0, Bramborárna, stodola, kolna mykování a vláčení Březen, duben hned po oschnutí hřebenů brázd (po dobře provedené orbě otočnými pluhy možno vynechat). myk + hřebové brány 12 Hrůbkování pro odkamenění 15,0 0, Březen, duben evynášet podloží a vytvořit dostatečnou rýhu pro uložení příměsí, možnost aplikace hnojiv (viz dále). Hrobkovač (systém Rekie) 12 Hnojení 0,40 2,4 395, Duben, před kypřením Dle dávky hnoje kg/ha, tj kg/ha síranu amonného nebo l/ha DAM 390. nakladač nebo postřikovač 13 Hnojení 0,40 2,4 490, Duben, před kypřením Dávka: 100 kg/ha, tj. 490 kg/ha síranu amonného nebo 255 l/ha DAM 390 ( 80% při výsadbě, zbytek po vzejití do tvorby poupat v LAV). nakladač nebo postřikovač 11 Hnojení 0,40 2,4 345, Duben, před kypřením Dávka: 70 kg/ha, tj. 345 kg/ha síranu amonného nebo 180 l/ha DAM 390. nakladač nebo postřikovač 3

4 13 2, , , , , ,30 OPERACE DE POP TECHCKÉ ZAJŠTĚÍ Práce [h/ha] afta [l/ha] ZM [Kg/ha] Práce troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje 7,3 0, Kypření půdy Duben-poč. května První kypření cca týden pře výsadbou na 8-12 cm, druhé těsně před sázením na cm (nekypřit za mokra). Kultivátor, radličkový kypřič, aktivní brány, rotavátor 2,50 35,0 0, eparace kamene a hrud (odkamenění) Před výsadbou Prosátí záhonů a uložení kamene a hrud do mezibrázd. eparátor Moření sadby ázení předklíčených brambor 0,50 1, Před výsadbou nebo při sázení Duben, do poč. května Moření proti vločkovitosti jen u náchylných odrůd např.přípravky: ovozir M 80 EW - 2 kg/t (posyp v násypce sázeče) nebo Monceren 250 F O,6 l/t (aplikace během výsadby aplikátory na sázeči). Potřeba sadby 2,4-3,0 t/ha (2,7 t/ha v průměru). Doprava sadby. Mlžící zařízení na sazeči nebo hlízy posypat v zásobníku sazeče 18,5 0, azeč předklíčených brambor, traktorová dopravní souprava 18,0 0, ázení brambor Duben, do poč. května Potřeba sadby 2,4-3,0 t/ha (2,7 t/ha v průměru). Doprava sadby. azeč brambor, traktorová dopravní souprava Proorávka na slepo s vláčením Postřik preemerg. herbicidy Postřik postemerg. herbicidy 0,83 7,0 0, Do 3-10 dnů po výsadbě 3-5 dnů před vzejitím brambor Oba zásahy současně nebo s odstupem nejvýše 3 dnů (možno opakovat při delším vzcházení - nad 20 dnů u () technologie). Hrobkovač, síťové nebo plecí prutové brány 1,8 2, Afalon 45C 2 l/ha nebo Racer 25EC 2 l/ha nebo Plateen 41,5WG 2,5 kg/ha. 1,8 1, Ve fázi 2-4 Dle výskytu jednoděložných plevelů. Fusilade Forte 150 EC 0,8-2,0 l/ha nebotarga uper 5 EC 1-2,5 l/ha listů nebo Agil 100 EC 0,5-1,5 l/ha. plevelných trav 4

5 15 OPERACE DE POP TECHCKÉ ZAJŠTĚÍ Práce [h/ha] afta [l/ha] ZM [Kg/ha] Práce troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje 0,83 7,0 0, Zahloubení na 6-10 cm nebo mělká proorávka hrobkovacími tělesy. Plečka nebo hrobkovač Plečkování nebo proorávka Při výšce trsů 5-10 cm , , ,30 Proorávka Hrůbkování Postřiky proti mandelince 0,83 7,0 0, Při výšce trsů cm Mírné přihrnutí ornice k trsům, zahlubujeme 8-10 cm. Hrobkovač 0,83 7,0 0, Před zapojením porostu ejpozději při tvorbě poupat - přihrnutí ornice k trsům, zahlubujeme na 6-8 cm. Hrobkovač 1,8 0, Květenčervenec Při výskytu 100 brouků nebo 5000 larev na hektar, ošetření lze spojit s postřikem proti plísni. apř. přípravky Calypso 48C 0,1 l/ha, nebo Biscaya 240OD 0,2 l/ha. 21 5, , , , , ,80 22 Postřiky proti plísni bramborové Postřiky proti plísni bramborové Odstranění natě před sklizní 1,8 1, Červen-září, na základě signalizace Červen-září, na základě signalizace Postřiky zahájit a opakovat podle signalizace ÚKZÚZ, náchylnosti odrůd a tlaku plísně: Dithane DG EOTEC 2 kg/ha (dvakrát), Ridomil Gold MZ PEPTE 2,5 kg/ha, Tanos 50 WG 0,6-0,7 kg/ha a Altima 500C 0,3-0,4 l/ha. 1,8 1, (nejdéle 30 dní před sklizní) Pořadí a dávky v kg/ha. Dithane DG EOTEC 2 kg/ha (dvakrát), Ridomil Gold MZ PEPTE 2,5 kg/ha, Curzate M 2,5 kg/ha, Tanos 50 WG 0,6-0,7 kg/ha nebo Revus 0,5-0,6 l/ha, Consento 1,6-2 l/ha, Altima 500 C 0,3-0,4 l/ha. 0,63 4,5 4, epolehlou nať zničit mechanicky, velmi polehlou nať nebo nať napadenou plísní desikovat Reglone 4 l/ha. Rozbíječ natě, postřikovač 2,86 21,0 0, klizeň brambor rpen-říjen Po vyzrání hlíz (pevná slupka) - sklidit nejpozději do 30 dnů po zničení natě. Vyorávací nakladač 5

6 ,85 OPERACE DE POP TECHCKÉ ZAJŠTĚÍ Práce [h/ha] afta [l/ha] ZM [Kg/ha] Práce troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje 15,50 28,0 0, klizeň brambor rpen-říjen Po vyzrání hlíz (pevná slupka) - sklidit nejpozději do 30 dnů po zničení natě. Koeficienty opakování vyjadřují poměr sklizené hmoty vůči variantě () a z toho vyplývající korekce nákladů a spotřeby. Kombinovaný sklízeč ,26 0,84 1,26 0,84 Odvoz brambor do bramborárny 2,28 18,0 0, hned při sklizni Odvoz buď palet nebo volně ložených brambor. Koeficienty opakování vyjadřují poměr odvezené hmoty vůči variantě () a z toho vyplývající korekce nákladů a spotřeby. Traktorová dopravní souprava 1,50 0, Odhlinění a rozdružení brambor rpen až říjen hned po sklizni, při nízkem poškození a zahlinění před vyskladněním. Odhliňovač, rozdružovadlo , ,84 26 Velikostní třídění a přebírání brambor 3,91 0, rpen až květen Partie k okamžité expedici se třídí po sklizni, dlouhodobě skladované partie většinou před expedicí. Koeficienty opakování vyjadřují poměr tříděné hmoty vůči variantě () a z toho vyplývající korekce nákladů a spotřeby. kladování brambor Září až květen Bramborárny - dodržet skladovací režim, 4-5 C, naskladnit zdravé hlízy. Třidiče, dopravníky, přebírací stoly (třídící linky) 0,48 0,0 0, Bramborárna pro palety 25 0,30 0,0 0, kladování brambor Po sklizni Bramborárny, sklepy - dodržet skladovací režim, 4-5 C, naskladnit zdravé hlízy. Bramborárna nebo sklep pro boxové skladování 27 0,36 0,0 0, kladování brambor Po sklizni Bramborárny - dodržet skladovací režim, 4-5 C, naskladnit zdravé hlízy. Bramborárna pro boxové skladování 6

7 Mezisoučet Práce [h/ha] afta [l/ha] Práce c) Ekonomické vyhodnocení ZM celkem bez PH adba Minerál. hnoj. Pesticidy troje vč. PH a PM Celk. var. nákl. + fixní stroje 34,07 178, ,74 197, ,38 204, Ukazatel a 1 ha a 1 t hlavního produktu Pojištění proti živelným pohromám v Kč/ha Variabilní náklady celkem v Kč Tržní produkce celkem v Kč Příspěvek na úhradu (tržní produkce celkem - variabilní náklady) v Kč ormativní fixní náklady v Kč Bod ukončení výroby v Kč/t Práh zisku v Kč/t Technologické náklady (=variabilní náklady celkem + fixní náklady na stroje) v Kč Technol. příspěvek na úhradu (=tržní prod. celkem-technol. nákl.) v Kč Legenda k tabulce: Hlavním výrobkem jsou brambory pro přímou spotřebu, spotřebitelské balení nebo určené pro výrobu potravinářských výrobků, polotovarů aj. Vedlejším výrobkem jsou nestandardní (nevyhovující ) hlízy, poraněné, jinak poškozené, určené pro zkrmení. ákupní cena konzumních brambor je závislá na situaci na trhu, závisí na varném typu, termínu dodávky, dohodě mezi pěstitelem a odběratelem. Pěstují se především na lehčích půdách a středních půdách s ph 5,5-6,5 v nadmořské výšce m, v polohách s průměrnou červencovou teplotou C, potřeba srážek za vegetace je nejméně mm. Jsou zlepšující plodinou řazenou většinou mezi dvě obilniny. V tabulce jsou zpracovány tři varianty technologie pěstování: - standardní pěstební technologie - standard v ČR běžně užívaný, s omezenou kultivací po vzejití a využitím herbicidů, sadba nakupovaná. - intenzivní pěstební technologie založená na separaci hrud a kamení v záhonech v šíři dvou řádků a pěstování v odkameněných řádcích při maximálním využití pesticidů, sadba nakupovaná. - nižší vstupy - extenzivnější varianta pěstební technologie s využitím vlastní sadby, kultivace po vzejití, snížené využití pesticidů i nižší dávky hnojiv, okrajové pěstitelské podmínky. Jsou plodinou s vysokými nároky na intenzitu pěstování, vyžadují organické hnojení, vyšší vyvážené dávky průmyslových hnojiv a vysokou úroveň ochrany porostu, což znamená vysoké náklady. utná je pečlivá příprava půdy, podzimní orba a jarní kypření před výsadbou pro dobrou tvorbu hlíz s minimem jejich poškození při sklizni. Mají vysoké nároky na dobrý zdravotní stav sadby a přípravu sadby (narašení, moření). utná je důsledná ochrana proti plevelům ať již mechanická, chemická nebo kombinovaná. Opakovaná preventivní ochrana proti houbovým chorobám (především plísni bramborové) za vegetace a sklizeň vyzrálých hlíz pro uskladnění při teplotách 4-5 C. 7

8 kladovací ztráty a změna ceny v průběhu vyskladnění respektovány v zadání výnosu. Vzhledem k tomu, že se k bramborům hnojí organickými hnojivy, je třeba při výsledných bilancích spotřeby nafty a lidské práce započítat podíl do 100 %, tj. 60 % neboť se 40 % je již kalkulováno ve výpočtu. U nafty to činí celkem 28 l/ha a u spotřeby lidské práce cca 2 h/ha. Zvýšená spotřeba nafty u varianty oproti a je způsobena skutečností, že u varianty je uvažováno s plnou mechanickou kultivací, kdežto u varianty odpadají kultivační práce po výsadbě (proto je též pracnost menší než pracnost ) a u varianty odpadá kultivace po vzejití (je nahrazena herbicidy). Cena od výrobce platí pouze pro období poslední aktualizace databáze normativů. Při pozdějším použití prezentovaných ukazatelů musí uživatel počítat tržní produkci z aktuální ceny od výrobce. Dotace započtená do tržeb zahrnuje finanční kompenzace přiznané odvětví v rámci dotačních titulů v režimu platném pro aktuální hospodářský rok (při aktualizaci k se jedná o zdůvodněný předpoklad, při aktualizaci k se jedná o skutečnost). Pramen: Hamouz, K.: Základy pěstování konzumních a průmyslových brambor. VV MZe. Praha, Vokál, B. a kol.: Pěstování brambor. Agrospoj, Praha, Zpracoval: Prof.ng. Karel Hamouz, Cc., Prof.ng. Josef Šroller, Cc., ng. Jarmila Peterová, Cc. 8

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

Nepotravinářské využití zemědělské půdy

Nepotravinářské využití zemědělské půdy Nepotravinářské využití zemědělské půdy V současné době se začíná celosvětově usilovně hledat náhrada za fosilní energetické zdroje, jejichž zásoby se v posledních letech rychle snižují. Nezbývá nic jiného,

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství

Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Metodika kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství Jana Poláčková a kolektiv Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací Jana Poláčková a kolektiv Metodika kalkulací nákladů

Více

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách

NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015. ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen pšenice oves tritikale kukuřice slunečnice hořčice vojtěška jetel hrách NABÍDKA OSIV JARNÍCH PLODIN 2015 ječmen jarní...3 pšenice jarní...6 oves setý...9 tritikale

Více

Zemědělský rok končí. říjen 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU

Zemědělský rok končí. říjen 2012 V ČÍSLE NAJDETE: NOVINKY NA TRHU říjen 2012 Zemědělský rok končí Vážení čtenáři, letošní druhý bulletin vychází v době kdy se uzavírá zemědělský rok. Můžeme trochu bilancovat i sezónu drobného hospodaření a místních potravin. Úspěchem

Více

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Basta 15 PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN HERBICID A DESIKANT. / POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE. Neselektivní herbicid a desikant ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou určený k postemergentnímu

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos

www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos www.syngenta.cz 7-8 / 10 červenec/srpen měsíčník společnosti Syngenta TÉMA MĚSÍCE: VČASNÉ OŠETŘENÍ Základ pro nejvyšší výnos ÚVODNÍK Ozimá řepka zůstává královnou našich polí Ing. Juraj Petrina Syngenta

Více

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE

PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH PLODIN JAKO OBNOVITELNÉHO ZDROJE ENERGIE CULTIVATION AND UTILIZATION OF ENERGY CROPS AS RENEWABLE ENERGY SOURCE Z. Strašil Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Abstract

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě

2.3.1 Síra v půdě 2.3.1.1 Anorganická síra Koloběh síry v půdě 2.3.1 Síra v půdě Celkový obsah síry v půdách kolísá ve značném rozmezí, většinou od 100 do 5000 ppm, tj. 0,01-0,5 % (FECENKO, LOŽEK, 2000). Písčité půdy však mohou obsahovat i méně než 100 ppm síry, zatímco

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí

Metodika 5/09. Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a jetelovinotravních směsí Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r. o. Troubsko Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Metodika 5/09 Zvýšení podílu energie v objemných krmivech ekologických farem pěstováním vhodných travních a

Více

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů

Aktuální stav mykotoxinové kontaminace potravin a produktů rostlinného původu v Evropě v letech 2003-2004 a komparace hygienckých limitů Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Aktuální stav mykotoxinové

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v. v. i. VERMIKOMPOSTOVÁNÍ BIOODPADŮ Certifikovaná metodika Ing. Aleš Hanč, Ph.D. Ing. Petr Plíva, CSc. Praha 2013 VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky Sadební materiál lesních d SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN FOREST TREE PLANTING STOCK V. NÁROVEC, A. SEK, J. LEUGNER, J. NÁROVCOVÁ, J. MARTINCOVÁ 13.1. Výsadbyschopný sadební materiál obecné požadavky

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více