5 H D S E M I N Á Ř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5 H D 2 0 0 S E M I N Á Ř"

Transkript

1 5 H D S E M I N Á Ř

2 Příčiny, průběh, důsledky globální hospodářské krize

3 TEORIE -FINANČNÍ KRIZE krize měnová (currency crisis), krize bankovní (banking crisis), krize dluhová (external debt crisis), systematická finanční krize (systemic financial crisis) - zahrnuje projevy všech nebo většiny shora uvedených případů s různou kauzalitou

4 MĚNOVÁ KRIZE Dochází k neočekávanému oslabení kurzu domácí měny Spekulativní útok na měnový kurs vede k oslabení měny CB brání měnový kurs za cenu ztráty značné části devizových rezerv, nebo prudkého zvýšení úrokových měr Měnové krize v čisté podobě, bez dluhových a bankovních problémů, jsou vzácné Spekulace proti nerovnovážným pevným měnovým kursům

5 BANKOVNÍ KRIZE Nedostatečná likvidita, insolventnost obchodních bank Příčinou je obava vkladatelů z neschopnosti banky splácet své závazky, která vyúsťuje v prudké zvýšení počtu výběru vkladů z banky Projevem bankovní krize jsou úpadky bank Bankovní krize v USA koncem 80. let 20. století Bankovní krize severských zemí a Španělska počátkem 90. let

6 DLUHOVÁ KRIZE Neschopnost vlády či soukromého sektoru splácet zahraniční dluh - vnější dluhová krize Interní dluhová krize - chronická vnitřní předluženost ekonomik, platební neschopnost podniků a nárůst objemu klasifikovaných úvěrů Interní dluhová krize často způsobuje zamrznutí úvěrového trhu (credit crunch) s negativními důsledky pro reálnou ekonomiku Systematická finanční krize - typický provázaný výskyt shora uvedených příznaků, silný negativní vliv na reálnou ekonomiku a mohutný nákazový efekt

7 FINANČNÍ KRIZE Vyvolaná: Nadměrnou úvěrovou expanzí Chybou makroekonomickou politikou Nadměrnou finanční liberalizací Finanční panikou Splasknutím cenové bubliny Nadměrným přílivem zahraničního kapitálu Institucionální nedokonalostí ekonomiky Hospodářskými cykly a strukturálními problémy

8 INTERNETOVÁ BUBLINA dot-com bubble, I.T.-bubble Spekulační bublina Enormně rostly ceny akcií internetových podniků a podniků spojených s tímto sektorem Vznikaly internetové podniky, souhrnně nazývány dot-coms Investoři věřili v sílu internetu a svými investicemi vyháněli cenu akcií technologických společností nahoru Internet dokázal v průběhu 90. let přinášet zisky mnoha firem po celém světě

9 NEMOVITOSTNÍ BUBLINA Vytvoření a splasknutí bubliny na americkém nemovitostním trhu je považováno za základní příčinu poslední finanční krize Jedním z hlavních faktorů, který zapříčinil růst poptávky po nemovitostech, byla kromě růstu jejich ceny snadná dostupnost hypotéčních úvěrů Úvěry se staly dostupné jednak díky historickému poklesu úrokových sazeb, a také silnému uvolnění pravidel v jejich poskytování

10 NEMOVITOSTNÍ BUBLINA Hypotéční úvěr si mohl vzít téměř kdokoliv, i lidé, u kterých bylo hned zpočátku jasné, že ho nebudou moct splácet Nebylo potřeba dokládat příjmy ani skládat určitou zálohu Tato situace trvala až do roku 2007, kdy došlo ke splasknutí cenové bubliny na trhu s nemovitostmi

11 HLAVNÍ PŘÍČINA VZNIKU NB Za hlavní příčinu vzniku nemovitostní bubliny je považováno razantní snižování základní úrokové sazby z federálních rezervních fondů (Federal Funds Rate) od roku 2001, která ovlivnila i pokles sazby hypotéčních úvěrů, a silné uvolnění pravidel pro poskytování hypotéčních úvěrů, které způsobily nadměrnou úvěrovou expanzi

12 SUBPRIME HYPOTÉKY Uvolněná úvěrová politika dovolovala poskytnutí úvěru téměř komukoliv Hypotéční úvěry byly běžně poskytovány i chudým Američanům a nemajetným přistěhovalcům, kteří by na něj za běžných podmínek nedosáhli Makléři poskytovali hypotéční úvěry lidem, u kterých muselo být hned zpočátku jasné, že budou mít se splácením úvěru potíže Makléř má však na poskytnutí hypotečního úvěru enormní zájem, protože za jeho sjednání dostává provizi

13 SEKURITIZACE AKTIV Finanční činnost, kdy se neobchodovatelná aktiva mění v obchodovatelná Obecně představuje proces, během kterého dochází ke sdružení půjček nebo jiných úvěrových instrumentů do určitých balíků, které jsou převedeny do podoby cenných papírů zajištěných aktivy, u kterých je podporován prostřednictvím zlepšování úvěrové kvality nebo ratingu prodej třetí straně Proces sekuritizace se začal rozvíjet v 70. letech 20. století v USA zejména v oblasti hypotéčních úvěrů Dále se používá i pro jiné typy úvěrů, jako jsou například spotřební úvěry, studentské půjčky, leasing na automobily nebo pohledávky z úvěrových karet

14 USA - ÚVĚRY Jumbo loans - hypotéční úvěr, který je určen pro bonitní klienty non-prime loans (podřadné úvěry) - nevyžaduje se konvenční dokumentace, neposuzuje se zdroj příjmů ani se příliš nezkoumá úvěrová historie klienta Díky tomu jsou zpravidla spojeny s vyššími počátečními poplatky i s vyšší úrokovou sazbou

15 MĚNOVÁ POLITIKA FEDU Razantní snížení úrokových sazeb z 5,24 % (2006)na 0,25 % (2008) Aby bylo možné udržet úrokovou míru na tak nízké úrovni, musel FED zvyšovat peněžní zásobu Vzhledem k uvolněným úvěrovým standardům, nízkým sazbám hypotéčních úvěrů, rostoucí oblibě nemovitostí ze strany spekulantů a k touze Američanů po vlastním bydlení putovala velká část těchto nově vytvořených peněz do realitního trhu Tím byl zapříčiněn enormní nárůst cen nemovitostí

16 RAKOUSKÁ TEORIE EKONOMICKÉHO CYKLU Hlavní příčinou přehřátí ekonomiky (a následného nevyhnutelného krachu) je inflace objemu peněz v ekonomice Měnová expanze vede k tomu, že peněz je v ekonomice více, než kolik je možné racionálně umístit s ohledem na přiměřené výnosy a rizika Jsou-li všechny dobré investiční příležitosti vyčerpány, peníze proudí do extrémně rizikových projektů Pokud peníze dojdou (což je v určitém momentě nevyhnutelné), špatné projekty zkrachují Vedlejší škody však postihnou i mnoho dobrých podniků

17 PROBLÉMY V nesplácených hypotéčních úvěrech byly zapojeny snad všechny americké finanční instituce: obchodní a investiční banky, spořící instituce, podílové a penzijní fondy a pojišťovny První krach, jenž otřásl trhem, se odehrál v červnu 2007, kdy zkolabovaly dva hedgeové fondy investiční banky Bear Stearns, které dohromady držely téměř 10 mld. USD v cenných papírech krytých hypotékami (Foster, Magdoff, 2009) Ke konci srpna roku 2007 přestalo fungovat přibližně 50 institucí na hypotéčním trhu. Problémy postihly i tak velké a významné společnosti jako Lehman Brothers, Morgan Stanley či německou Deutsche Bank

18 NEZAMĚSTNANOST Nezaměstnanost představuje v USA jeden z největších problémů Zejména v sektoru stavebnictví Podobný vývoj nezaměstnanosti, jako se odehrával ve Spojených státech amerických, můžeme sledovat i v Evropské unii

19 MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI V EUROZÓNĚ MACEČKOVÁ, S. FINANČNÍ KRIZE 2008 AŽ 2010 PŘÍČINY, DOPADY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ V EU A USA

20 RŮST REÁLNÉHO HDP V EUROZÓNĚ A EU 27 (MEZIROČNĚ V %), MACEČKOVÁ, S. FINANČNÍ KRIZE 2008 AŽ 2010 PŘÍČINY, DOPADY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ V EU A USA

21 INDEX SPOTŘEBITELSKÝCH CEN V EUROZÓNĚ (MEZIROČNĚ V %), MACEČKOVÁ, S. FINANČNÍ KRIZE 2008 AŽ 2010 PŘÍČINY, DOPADY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ V EU A USA

22 BOJ PROTI KRIZI FED implementoval mnoho programů, které byly určeny především k dodání likvidity finančním institucím a ke zlepšení situace na finančních trzích Mnoho z těchto nových programů již vypršelo, nebo bylo díky oživení finančních trhů uzavřeno. Mezi tyto programy patří například Money Market Investor Funding Facility (MMIFF), Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (AMLF), Commercial Paper Funding Facility (CPFF), Primary Dealer Credit Facility (PDCF) a Term Securities Lending Facility (TSLF)

23 NÁSTROJE POMOCI AMERICKÉ CENTRÁLNÍ BANKY 1) Poskytování krátkodobé likvidity bankám a ostatním finančním institucím - diskontní okénko, Term Auction Facility (TAF), PDCF a TSLF 2) Poskytování likvidity přímo dlužníkům a investorům na klíčových úvěrových trzích - CPFF, AMLF, MMIF a Term Asset- Backed Securities Loan Facility (TALF) 3) FED rozšířil svou tradiční funkci operací na volném trhu, aby podpořil fungování úvěrových trhů, a to prostřednictvím nákupu dlouhodobých cenných papírů do svého portfolia Plán na nákup problematických aktiv finančních institucí v listopadu 2008, a to v hodnotě 100 mld. USD

24 ZÁVĚRY Politika, kterou během rozšíření krize prováděla vláda USA, FED, i vlády a centrální banky ostatních zemí, byla zaměřena na stabilizaci finančních trhů a uklidnění investorů Byla přijata řada opatření, která spočívala v nalévání likvidity do nezdravých finančních institucí, ve skupování podílů soukromých společností (např. AIG či Citigroup), byly sníženy požadavky na kvalitu cenných papírů přijímaných centrálními bankami jako zajištění poskytnutých úvěrů, centrální banky snižovaly základní úrokové sazby V těchto opatřeních můžeme vidět jakousi podporu morálního hazardu ze strany státu.

25 ZÁVĚRY Hlavní příčinu vzniku poslední finanční krize nalézáme v institucionální podobě finančního systému Nízké úrokové sazby nastavené americkou centrální bankou, snadná dostupnost hypotéčních úvěrů způsobená uvolněním pravidel v jejich poskytování, vznik stínového (paralelního) bankovnictví a s tím souvisejícího procesu sekuritizace, zapříčinily vznik nadměrné úvěrové expanze, která vyvrcholila v roce 2006, kdy začala splaskávat americká nemovitostní bublina, a nastal kolaps finančního systému, který postupně nabyl celosvětového měřítka

26 VIDEA ature=related - projev N. Fregusona (profesoz z Harvardu) MUSÍLEK, Petr: Příčiny globální finanční krize a selhání regulace, Český finanční a účetní časopis, roč. 3, č. 4, 2008, EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA: Výroční zpráva 2008, 2009, EUROSTAT: News Release Euro Indicators, č.39/2011, březen 2011, JÍLEK, Josef: Akciové trhy a investování, JÍLEK, Josef: Finanční a komoditní deriváty v praxi, DVOŘÁK, Pavel: Finanční krize jako globální problém a možnosti jejího vzniku v ČR,, KOHOUT, Pavel: Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál, 2, KRUGMAN, Paul R.: Návrat ekonomické krize, 1. MACEČKOVÁ, S. FINANČNÍ KRIZE 2008 AŽ 2010 PŘÍČINY, DOPADY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ V EU A USA

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Možnosti cílování inflace v USA ve světle bankovní krize z roku 2007 Autor BP: Lucie Piecková Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek, Ph.D. 2012 Praha

Více

Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru

Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru Příčiny, průběh a možnosti řešení krize ve finančním sektoru Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský

Více

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice

Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Vliv světové finanční krize na vývoj cen nemovitostí v České republice Bakalářská práce Autor: Adam Kuchtiak Makléř Vedoucí práce: Ing. Stanislav

Více

Credit Crunch. Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 3. prosince 2008

Credit Crunch. Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 3. prosince 2008 Credit Crunch Prezentace pro Českou asociaci treasury, Praha, 3. prosince 2008 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována nebo reprodukována mimo

Více

benchmarku, například úrokové sazby LIBOR (viz dále).

benchmarku, například úrokové sazby LIBOR (viz dále). GENEZE HYPOTEČNÍ KRIZE Co stálo u vzniku krize? Souběh několika faktorů: nejdéle trvající nepřetržitý růst cen nemovitostí v USA historii, který vedl trh k předpokladu pokračování tohoto trendu i do budoucna

Více

Miroslav Singer viceguvernér,

Miroslav Singer viceguvernér, Finanční krize: příčiny p a možné dopady na českou ekonomiku Miroslav Singer viceguvernér, r, ČNB Appia 29. října 2008 Osnova Příčiny krize Průběh Přijaté politiky: hlavní rysy Rizika dalšího vývoje ve

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu konomika Velké ritánie v průběhu let 2007-2009 Autor BP: Martin Macík Vedoucí : Ing. Petr Hájek, Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize

Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize Bakalářská diplomová práce Studijní program: Vedoucí práce: Autor: Aplikovaná

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Ústav ekonomie. Adam Kopal. ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market. Bakalářská práce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Adam Kopal ANALÝZA FINANČNÍHO TRHU Analysis of Financial Market Bakalářská práce Ing. Petr Bačík, Ph.D Olomouc 2010 Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou diplomovou

Více

Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky

Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky Globální finanční krize a její hodnocení z hlediska budoucího vývoje světové ekonomiky prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav ekonomiky, Kolejní 4,

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

AMERICKÁ HYPOTEČNÍ KRIZE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO EVROPU

AMERICKÁ HYPOTEČNÍ KRIZE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO EVROPU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance AMERICKÁ HYPOTEČNÍ KRIZE A JEJÍ DŮSLEDKY PRO EVROPU American mortgage loan crisis and its consequences for Europe Diplomová práce

Více

1 PŘEDMĚT MAKROEKONOMIE

1 PŘEDMĚT MAKROEKONOMIE 1 PŘEDMĚT MAKROEKONOMIE 1.1 Dobrodružství makroekonomie v letech 2007 až 2011 Česká ekonomika se nachází na sestupné trajektorii. Zpomalování jejího růstu pokračovalo v meziročním srovnání i ve 3. čtvrtletí

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI

PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH

Více

Finanční krize rok poté. Martin Lobotka mlobotka@csas.cz 224 995 192

Finanční krize rok poté. Martin Lobotka mlobotka@csas.cz 224 995 192 Finanční krize rok poté Martin Lobotka mlobotka@csas.cz 224 995 192 Co nás dnes čeká Stručná historie krize Faktory podílející se na vzniku krize Makroekonomické příčiny Alternativní investice: hedge fondy,

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Americká finanční krize Hrozba pro světovou ekonomiku? Sborník textů Robert Holman, Kamil Janáček, Charles Dallara Václav Klaus, Stanislava Janáčková, Jaromír Šindel Petr

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR

4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 48 4 FINANČNÍ SEKTOR 4 FINANČNÍ SEKTOR Globální finanční krize započatá v létě 7 se v průběhu roku 8 dále prohloubila a projevila se i pádem několika významných finančních institucí. Za jeden z vrcholů

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

Krize amerického hypotéčního trhu

Krize amerického hypotéčního trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Krize amerického hypotéčního trhu Diplomová práce Autor: Bc. Milan Hrnko Finance Vedoucí práce: Ing. Karel Mráček Praha Březen

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

3.1 VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH GRAF III.1 Vývoj likvidity, volatility a výnosu na českém finančním trhu 3 1-1 - -3 1/ 1/ 7/7 /8 1/9 1/9 7/1 5/11 Výnos Likvidita Volatilita Pramen: Bloomberg LP, ČNB, Thomson Reuters, výpočty ČNB Pozn.:

Více

Schopnost instituce dostát svým závazkům v odpovídající objemové a časové struktuře.

Schopnost instituce dostát svým závazkům v odpovídající objemové a časové struktuře. 140 Basel III Běžná likvidita Bilanční likvidita Bilanční recese CERTIS Custody Nový regulatorní koncept vydaný Basilejským výborem pro bankovní dohled v roce 2010, který stanovuje standardy pro kapitálovou

Více

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda České předsednictví Rady EU přichází

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více