Microsoft Office Outlook 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Microsoft Office Outlook 2007"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Microsoft Office Outlook 2007 Učební text pro předmět U074 doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. Praha 2009

2

3 Obsah 3 Obsah 1 Možnosti organizátoru osobních informací (Funkce organizátoru.) 5 2 Kontakty (Obecná pole kontaktů. Podrobnosti kontaktu. Návaznost na události. Všechna pole. Karta Kontakt. Karta Vložení. Karta Formátovat text. Kategorie. Barvy a klávesové zkratky kategorií. Rychlé klepnutí. Distribuční seznam. Vizitky. Formy zobrazení kontaktů. Úprava zobrazení. Vlastní zobrazení. Hledání.) 5 3 Kalendář (Kalendář. Událost. Plánování. Časová pásma. Soukromé. OneNote. Sdílení kalendářů. Překryv kalendářů. Kalendář em. Statický kalendář na webu. Aktualizovaný kalendář na webu. Skupiny kalendářů.) 12 4 Úkoly (Úkoly. Časová osa úkolů. Přiřazení úkolů. Zobrazení úkolů.) 19 5 Založení ového účtu a jeho integrace do Outlooku (Založení ového účtu. Integrace poštovního účtu do Outlooku.) 21 6 Pošta (Odeslání zprávy. Přijetí a čtení zprávy. Zpracování došlé zprávy. Pravidla a oznámení.) 23 7 Poznámky (Poznámky.) 27 8 Deník (Aktivace deníku. Deník v navigačním podokně.) 27

4

5 Organizátor osobních informací Outlook 5 Organizátor osobních informací Outlook Funkce organizátoru Obecná pole kontaktů 1. Možnosti organizátoru osobních informací Organizátor osobních informací řeší řadu dílčích problémů organizace denní práce: V kontaktech eviduje osobní kontakty, které lze využít k odesílání elektronické pošty, klasické papírové pošty, telefonování mobilním telefonem či z pevné linky, vyhledávání webových stránek kontaktů. Plní funkci poštovního klienta. Odesílá a přijímá poštu z jednoho či více poštovních účtů. Elektronickou poštu je možné snadno třídit. V kalendáři eviduje plánované akce či celodenní události, které může s nastaveným předstihem připomínat. Umí konfrontovat více kalendářů. Kalendář je možné prezentovat ostatním zasláním elektronickou poštou či publikací na webu. V úkolech eviduje úkoly. Úkolům je možné přidělit termíny, podle nichž se úkoly připomínají. Je možné sledovat plnění úkolů. Formou poznámek lze zapsat nestrukturovaný text. Poznámky je možné třídit obdobně jako ostatní objekty organizátoru dle kategorií. 2. Kontakty Práci s Outlookem zahájíme vložením kontaktů, které využijeme mj. pro rozesílání e- mailů. Po spuštění Outlooku klepneme ve spodní části navigačního podokna (viz obr. 6-1) do tlačítka Kontakty. Zobrazí se zatím prázdný seznam kontaktů. Klepnutím do tlačítka Nová otevřeme dialogové okno pro vložení dat o novém kontaktu. Zapíšeme kontaktní údaje ředitele Petra Nováka (viz obr. 2-1). OBR. 2-1: DIALOGOVÉ OKNO KONTAKT OBECNÉ Poznámky k jednotlivým vyplňovaným polím: Celé jméno: Zapisujeme celé jméno včetně titulů. Klepnutím do tlačítka Celé jméno můžeme zobrazit dialogové okno, v němž jsou jednotlivé části (Titul, Křestní, 2. křestní, Příjmení, Za příjmením) v samostatných polích. Společnost: Dle společnosti (firmy) můžeme např. třídit kategorie do skupin. V poli Zařadit jako můžeme zvolit pole či kombinaci polí, dle nichž bude kontakt zařazen. Standardně je kontakt zařazen pod kombinací Příjmení, Jméno. V případě soukromých

6 Organizátor osobních informací Outlook 6 Podrobnosti kontaktu kontaktů je někdy vhodné zařadit kontakt dle křestního jména, když neznáme či si nepamatujeme příjmení. V případě firemních kontaktů je někdy vhodné zařadit kontakt společnosti, když si nepamatujeme kontaktní osobu ve firmě. Do pole zapisujeme ovou adresu kontaktu. Pokud je k dispozici více adres, můžeme vyklopením seznamu u pole definovat 2 či 3. Po vyplnění pole Adresa webové stránky můžeme klepnutím přímo zobrazit v prohlížeči webovou stránku kontaktu či jeho firmy. Adresa pro rychlé zasílání zpráv: Zapisujeme ovou adresu, k níž je uživatel přidružen v programu Windows Live Messenger. Pokud jsme přihlášeni k programu Windows Live Messenger a kontakt nás přijal do svých kontaktů ve Windows Live Messengerovi, zobrazí se v poli kulatý barevný indikátor, který nás informuje o stavu kontaktu (online, offline, nerušit apod.) Klepnutím do indikátoru a výběrem volby ODPOVĚDĚT POMOCÍ RYCHLÉ ZPRÁVY můžeme kontaktu poslat zprávu do programu Windows Live Messenger. Obdobný indikátor se bude zobrazovat v Outlooku u kontaktu vždy (např. v přehledu pošty). Telefonní čísla: Pro kontakt můžeme vyplnit řadu telefonních čísel. Předvoleno je vyplnění čísel do zaměstnání, domů, fax, mobilní. Pro kontakt můžeme vybrat vyklopením seznamu dostupných telefonních kontaktů zobrazení jiné kombinace. Adresy: Obdobně jako pro telefonní čísla můžeme vybrat zobrazení jedné ze tří evidovaných adres (zaměstnání, domů, jiné). Pro jednu z adres zaškrtneme pole Na tuto adresu zasílat poštu, čímž vybíráme adresu pro případný export do Wordu formou hromadné korespondence. Poznámka: Můžeme zapsat libovolný text: Při zápisu můžeme použít četné příkazy z karet Vložení a Formátovat text. Poklepáním na obrázek vedle jména kontaktu můžeme vybrat soubor s obrázkem (nejčastěji fotografií) kontaktu. Obrázek bude mj. zobrazen ve vizitce v pravém horním rohu karty kontaktů a také v přehledu kontaktů formou vizitek a v doručené poště od příslušného kontaktu. O kontaktu lze evidovat další informace. Klepnutím do tlačítka Podrobnosti v kartě Kontakt v horním pásu karet zobrazíme některé další informace (viz obr. 2-2). OBR. 2-2: DIALOGOVÉ OKNO KONTAKT PODROBNOSTI Návaznost na události Všechna pole Karta Kontakt Pokud vyplníme pole s časovými údaji (Narozeniny, Výročí), automaticky se v kalendáři vytvoří každoročně se opakující celodenní události. Do pole Výročí můžeme uložit např. datum sňatku či obecné datum jmenin (např. s aktuálním rokem). Klepnutím do tlačítka Všechna pole v kartě Kontakt můžeme vybrat skupinu polí dle pole Nabídnout k výběru. Vybereme Všechna pole kontaktu. V tabulce se zobrazí všechna dostupná pole kontaktu seřazená abecedně dle názvu polí. Např. do pole Záliby můžeme vyplnit hodnotu přemýšlivý. K dispozici jsou také čtyři obecná pole Volné pole 1 4. Funkce některých dalších užitečných tlačítek karty Kontakt: Uložit a nový: Když vybereme z vyklápěcího seznamu Nový kontakt ze stejné společnosti, vyplní se v novém kontaktu pole Společnosti, Adresa webové stránky, telefon do zaměstnání a obrázek z předchozího kontaktu. Odeslat: Vizitku kontaktu můžeme odeslat em ve formátu vcf, který lze načíst do osobního souboru Outlooku jiného uživatele nebo dokonce do jiného organizátoru osobních informací. Odstranit: Odstranění kontaktu. Otevře se okno nové ové zprávy adresované vybranému kontaktu. Schůzka: Kontakt je možné em požádat o schůzku. Schůzka se automaticky zařadí do kalendáře. Pokud vyzvaný kontakt odpovídá Outlookem, zobrazí se mu v záhlaví u

7 Organizátor osobních informací Outlook 7 Karta Vložení Karta Formátovat text Kategorie tlačítka Přijmout, Odmítnout, Nezávazně, Navrhnout jiný termín. Po odsouhlasení termínu je termín zařazen do kalendáře vyzvaného a vyzyvateli se vyznačí do kalendáře souhlas vyzvaného se schůzkou. Volat: Pokud je k PC s Outlookem prostřednictvím USB kabelu připojen vhodný telefon, můžeme vybrat z nabídky telefonních kontaktů vybraného kontaktu a číslo automaticky vytočit. Přiřadit úkol: Vybranému kontaktu můžeme přiřadit úkol. Obdobně jako v případě schůzky je požadavek odeslán vyzvanému kontaktu, který jej může přijmout či odmítnout. Webová stránka: Zobrazí webovou stránku kontaktu dle dříve vyplněného pole Adresa webové stránky. Mapa: Na mapovém portálu se pokusí zobrazit adresu zobrazenou pro kontakt. Např. v případě Petra Nováka můžeme takto zobrazit jinou adresu, na níž bude pobývat Petr Novák v době zahraniční služební cesty do USA. Vizitka: Pro jednotlivé kontakty lze upravit formát vizitky, zejména barvu jejího pozadí. V našem případě přiřadíme Petru Novákovi barvu jeho oddělení (ředitelství), která byla ve firmě dohodnuta (modrá). Obrázek: Umožňuje změnit či odstranit obrázek kontaktu. Zařadit do kategorií: Kontakty a další objekty Outlooku lze rozdělit do kategorií. Každé kategorii může být přidělena barva a klávesová zkratka. Jeden kontakt může být zařazen do libovolného počtu kategorií. Náš kontakt zařadíme do nově vytvořené kategorie ředitelství, které přiřadíme modrou barvu a kombinaci kláves Ctrl F7. Kategorie je vypsána v horní časti okna v rámečku barvy kategorie (viz obr. 2-1). Zpracovat: Kontaktu i dalším objektům lze přiřadit příznak zpracování. Příznak je použit v pravém panelu úkolů, v němž jsou vypisovány objekty (úkoly, kontakty a další) s příznakem zastupujícím různý časový horizont zpracování (žádné datum, dnes, příští měsíc, později). Pro jednotlivý objekt můžeme zadat také přesné datum a případně čas připomenutí. Soukromé: Označení kontaktu či jiného objektu jako soukromého. Např. v případě soukromých událostí v kalendáři nemusí být tyto události nebo jejich podrobnosti exportovány při zobrazení kalendáře na webu. Pravopis: Provede kontrolu pravopisu textu poznámky kontaktu. Poznámky ke kontaktu: V případě, že na počítači je dostupný program na elektronické poznámky OneNote, vytvoří či aktualizuje poznámku ke kontaktu. 1 Do pole Poznámky kontaktu lze vkládat řadu objektů dostupných na kartě Vložení, mez nejdůležitější patří: Připojit soubor: Ke kontaktu lze připojit libovolný soubor či soubory. Připojit položku: Připojí položku Outlooku (mail, kontakt, událost, úkol, poznámku). Rychlé části: Vyznačenou část textu v poznámkách můžeme vložit do galerie rychlých částí, z níž lze snadno použít v dalším textu. Rychlé části lze odstranit nebo uspořádat pomoci organizátoru stavebních prvků. Text poznámek kontaktu lze formátovat nástroji v kartě Formátovat text, mj.: Rychlé styly: Umožňují rychle a snadno upravit formát vyznačené části textu výběrem rychlého stylu. Lupa: Zobrazení textu poznámky je možné lupou zvětšit či zmenšit. Obdobně doplníme do kontaktů kontakty zbývajících 19 zaměstnanců firmy Encián a kontakt na 69 odběratelů firmy Encián. Odběratelé mají uveden pouze: název firmy (pole Společnost, firmy jsou fiktivní, názvem firmy je krátké křestní jméno), telefon, adresu, IČO, kategorii, kterou je stadium růstu firmy, číslo účtu. 2 1 Poznámka se vytvoří v oddílu Nezařazené poznámky na stránce s názvem vytvořeným z příjmení a jména kontaktu. Na stránce je odkaz na položku aplikace Outlook. Můžeme tak snadno najít kontakt v Outlooku ze stránky OneNote. Stránku lze přesunout do jiného poznámkového bloku. I potom lze poznámky OneNote snadnou zobrazit z kontaktu Outlooku. Na stránky poznámky ve OneNote se prvotně vloží tabulka se základními poli kontaktu (kontakt, obrázek, telefon do zaměstnání, , mobilní telefon).

8 Organizátor osobních informací Outlook 8 Barvy a klávesové zkratky kategorií Pro rychlý přehled, snadné třídění či filtrování je vhodné dobře připravit kategorie a objekty do nich zařazovat. Definici kategorií provedeme příkazem ÚPRAVY, ZAŘADIT DO KATEGORIÍ nebo klepnutím do tlačítka Zařadit do kategorií v panelu nástrojů. Výběrem příkazu VŠECHNY KATEGORIE zobrazíme dialogové okno Barevné kategorie (viz obr. 2-3). OBR. 2-3: DIALOGOVÉ OKNO BAREVNÉ KATEGORIE Kontakty jsou zařazeny do následujících kategorií: zaměstnanci (dle oddělení) analýza (červená, Ctrl+F2) distribuce (oranžová, Ctrl+F3) konzultace (zelená, Ctrl+F4) programování (tmavě zelená, Ctrl+F5) reklama (tmavě modrá, Ctrl+F6) ředitelství (modrá, Ctrl+F7) odběratelé (dle stadia růstu) existence (nachová) rozvoj (kaštanová) růst (olivová) vyspělost (šedozelená) zastavený rozvoj (tmavě kaštanová) zastavený růst (tmavě olivová) životní styl (tmavě nachová) Pro další využití v kalendáři definujeme další kategorie: doma (žlutá, Ctrl+F8) Encián (broskvová, Ctrl+F9) Petronius (tmavě žlutá, Ctrl+F10) Vinicius (tmavě broskvová, Ctrl+F11) Pro kategorie můžeme využít celkem 11 klávesových zkratek, klávesová zkratka musí mít jednoznačné přiřazení k jednotlivé kategorii. Můžeme využít 25 barev, více kategorií může mít stejnou barvu. Počet kategorií je tak neomezený. Rychlé klepnutí Příkazem ÚPRAVY, ZAŘADIT DO KATEGORIÍ, NASTAVIT RYCHLÉ KLEPNUTÍ můžeme jednu z kategorií povýšit na prioritní. Tato kategorie se automaticky zvolí klepnutím do sloupce Kategorie v tabulkovém zobrazení kontaktů. 2 Do ilustrativního datového souboru byly kontakty zaměstnanců a odběratelů importovány z databáze Encian.mdb připravené v Accessu. Import se provádí příkazem Outlooku SOUBOR, IMPORT A EXPORT, Import z jiného programu nebo souboru. Microsoft Access

9 Organizátor osobních informací Outlook 9 Distribuční seznam Za účelem snadného rozesílání ů můžeme připravit distribuční seznamy zahrnující více kontaktů. Připravíme distribuční seznam pro vedení firmy Enicán: Zadáme příkaz AKCE, NOVÝ DISTRIBUČNÍ SEZNAM. Zobrazí se dialogové okno Distribuční seznam ( obr. 2-4). OBR. 2-4: DIALOGOVÉ OKNO DISTRIBUČNÍ SEZNAM Klepneme do tlačítka Vybrat členy. Zobrazí se dialogové okno Vybrat členy (viz obr. 2-5). OBR. 2-5: DIALOGOVÉ OKNO VYBRAT ČLENY Poklepáním na členy vedení (Eva Benešová, Eva Kolínská, František Janda, Petr Novák, Jan Dvořák, Milan Smetana, Petr Novák) je vybíráme do pole Členové. Tlačítkem OK ukončíme definici distribučního seznamu. Distribuční seznam se stal jedním z kontaktů. Poklepáním na něj můžeme zobrazit znovu dialogové okno Distribuční seznam a tlačítkem Vybrat členy vybrat z kontaktů další členy distribučního seznamu nebo po označení kontaktu jej odstranit tlačítkem Odebrat. Tlačítkem Přidat nové můžeme do seznamu doplnit adresáty, kteří nejsou uvedeni v našich kontaktech.

10 Organizátor osobních informací Outlook 10 Vizitky Tlačítkem Poznámky doplníme k našemu seznamu poznámku. Vedení obsahuje ředitele a vedoucí oddělení. Distribuční seznam zařadíme do kategorie Encián. Pro jednotlivé kontakty o zaměstnancích firmy Encián poklepeme na vizitku a upravíme její pozadí na barvu dle kategorie, tj. dle oddělení: analýza (RGB: 255, 0, 0), distribuce (RGB: 255, 192, 0), Encián (RGB: 112, 48, 160), konzultace (RGB: 128, 255, 0), programování (RGB: 0, 176, 80), ředitelství (RGB: 0, 176, 240), reklama (RGB: 0, 112, 192). Ušetříme místo na obrazovce příkazy: ZOBRAZIT, NAVIGAČNÍ PODOKNO, MINIMALIZOVANÉ a ZOBRAZIT, PANEL ÚKOLŮ, MINIMALIZOVANÝ. Kontakty jsou zobrazeny v různobarevných vizitkách (viz obr. 2-6). OBR. 2-6: KONTAKTY VE VIZITKÁCH Formy zobrazení kontaktů Úprava zobrazení Na pravém kraji jsou záložky k rychlému hledání vizitek dle počátečního písmena názvu vizitky. Příkaz ZOBRAZIT, AKTUÁLNÍ ZOBRAZENÍ nabízí další formy zobrazení: vizitkové formy Vizitky: Výchozí forma. Adresní karty: Zobrazuje vybraná pole v adresních kartách podobných vizitkám. Text v adresních kartách není formátovaný, není uveden obrázek ke kontaktu. Podrobné adresní karty: Adresní karty s výchozím větším rozsahem zobrazovaných polí. tabulkové formy Telefonní seznam: Zobrazuje základní pole kontaktu formou tabulky. Podle kategorie: Tabulkové zobrazení základních polí, kontakty jsou seskupeny dle kategorií. Seskupené části lze rozbalit či sbalit. Podle společnosti: Tabulkové zobrazení základních polí v seskupení dle společnosti. Podle místa konání: Tabulkové zobrazení základních polí v seskupené dle země uvedené v adrese kontaktu. Příkazem ZOBRAZIT, AKTUÁLNÍ ZOBRAZENÍ, VLASTNÍ NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ můžeme upravit formát zobrazení:

11 Organizátor osobních informací Outlook 11 seřadit kontakty dle vybraného pole či polí, omezit filtrem zobrazované kontakty, např. na kontakty pouze zaměstnanců firmy (společnosti) Encián, provést další nastavení dle formy zobrazení, např. šířku adresní karty, v případě tabulkových zobrazení lze kontakty seskupovat dle vybraného pole. Můžeme tak např. zobrazit odběratele (filtr z karty Upřesnit: Společnost neobsahuje Encián) v širší adresní kartě (příkaz ZOBRAZIT, Aktuální zobrazení, VLASTNÍ NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ, tlačítko Další nastavení, pole Šířka karty na hodnotu 38 znaků). V adresní kartě jsou zobrazena vybraná pole, pokud nejsou prázdná (viz obr. 2-7). OBR. 2-7: ZOBRAZENÍ ADRESNÍ KARTY Vlastní zobrazení Jakékoliv úpravy zobrazení můžeme potlačit po příkazu ZOBRAZIT, AKTUÁLNÍ ZOBRAZENÍ, VLASTNÍ NASTAVENÍ AKTUÁLNÍHO ZOBRAZENÍ klepnutím do tlačítka Obnovit aktuální zobrazení. Kromě úpravy vestavěných zobrazení můžeme vytvářet svá zobrazení příkazem ZOBRAZIT, AKTUÁLNÍ ZOBRAZENÍ, DEFINOVAT ZOBRAZENÍ. Pro ilustraci vytvoříme v kontaktech Marie Sladké dvě zobrazení: Personal (viz obr. 2-8) tabulkové zobrazení polí Ikona, Příloha, , Titul, Jméno, Příjmení, Za příjmení, Pohlaví, Místo konání, Umístění pracoviště, Telefon (zam.), Mobilní telefon, Oddělení, Jméno manažera, Funkce, Záliby, Webová stránka, Společnost, Zařadit jako, Deník, Kategorie, Volné pole 1 (povolení fakturovat), Stav příznaku seskupení dle Kategorie seřazení dle Příjmení a Jména filtr na kontakty, kde v poli Společnost je obsažen text Encián OBR. 2-8: ZOBRAZENÍ PERSONAL Podniky (viz obr. 2-9)

12 Organizátor osobních informací Outlook 12 tabulkové zobrazení polí Ikona, Příloha, IČO, Společnost, Kategorie, Telefon (zam.), Volné pole 1 (OKEČ 1), Volné pole 2 (OKEČ 2), Volné pole 3 (OKEČ 3), Volné pole 4 (OKEČ 4), Učet, Vyúčtování (směrový kód banky), Stav příznaku seskupení dle Kategorie seřazení dle Společnosti filtr na kontakty, kde v poli Společnost není obsažen text Encián OBR. 2-9: ZOBRAZENÍ PODNIKY V tabulkových zobrazeních lze snadno seřadit zobrazené kontakty klepnutím do řádku s názvem pole, dle nějž kontakty řadíme. Tabulková zobrazení je možné kombinovat se zobrazením obecných polí kontaktu příkazem ZOBRAZIT, PODOKNO PRO ČTENÍ, DOLE. Klepnutím do řádku kontaktu v tabulce se zobrazí přehledně údaje o kontaktu v dolním podokně (viz obr. 2-10). Polohu příčky mezi podokny kombinovaného zobrazení lze tažením měnit. OBR. 2-10: PODOKNO PRO ČTENÍ Hledání Kalendář Kontaktů bývá velké množství, např. v našem případě jich máme včetně distribučního seznamu celkem 70. Hledání usnadňuje pole Hledání v pravém horním rohu zobrazení kontaktů. Sem můžeme zapsat slovo hledané v kontaktech. V aktuálním zobrazení se zobrazí kontakty obsahující hledané slovo či slova. V tabulkovém zobrazení je slovo žlutě vyznačeno. Při hledání je akceptován filtr aktuálního zobrazení. Omezení zobrazení na hledaná slova potlačíme klepnutím do křížku za polem hledání. 3. Kalendář Marie Sladká povede v kalendáři svůj kalendář, který bude zpřístupňovat na webu vybranému okruhu spolupracovníků. Dále povede Marie Sladká kalendář ředitele Petra Nováka, k jehož datovému souboru Outlooku bude mít v síti přístup.

13 Organizátor osobních informací Outlook 13 Událost Vložíme první událost Marie Sladké: Ve spodní části navigačního podokna (viz obr. 6-1) klepneme do tlačítka Kalendář. Zobrazí se zatím prázdný seznam událostí, který je zobrazen formou zobrazení Den/Týden/Měsíc. Tlačítky v horní části můžeme měnit zobrazenou jednotku na den, měsíc či týden. V případě týdne můžeme zobrazit pouze pracovní dny nebo celý týden, v případě měsíce můžeme vybrat ze tří stupňů podrobnosti zobrazení. Zobrazíme celý týden. Klepnutím do tlačítka Nová otevřeme dialogové okno pro vložení dat o nové události. Zapíšeme údaje o události projednávání pracovní doby údržbářů (viz obr. 3-1). OBR. 3-1: DIALOGOVÉ OKNO UDÁLOST PRACOVNÍ DOBA ÚDRŽBÁŘŮ Událost zařadíme do kategorie Encián. Po vyplnění údajů klepneme do tlačítka Uložit a zavřít. Událost se zobrazí v týdenním kalendáři (viz obr. 3-2). OBR. 3-2: TÝDENNÍ KALENDÁŘ Komentář k zobrazení kalendáře: V kalendáři je již zobrazena další událost a úkol s termínem splnění Nepracovní doba je znázorněna modrým podbarvením. 3 Řádky kalendáře zastupují 30 minut. 4 3 Pracovní dobu můžeme změnit příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI v kartě Předvolby klepnutím do tlačítka Možnosti kalendáře v polích Začátek a Týden.

14 Organizátor osobních informací Outlook 14 Plánování K jednotlivým dnům jsou vypisovány úkoly ke dni, na nějž je nastaven termín pro splnění úkolu. 5 V levém navigačním podokně je miniatura měsíčního kalendáře, popř. více měsíčních kalendářů, pokud pro ně dostatečný prostor, seznam dostupných kalendářů, popř. odkazy na základní operace s kalendáři, pokud na ně zbylo místo. Klepnutím do dne v miniatuře kalendáře můžeme zobrazit vybraný den, týden či měsíc. 6 Událost můžeme v kalendáři hledat také pomocí pole Hledání. Vložíme do kalendáře Marie Sladké druhou událost, na níž chce pozvat ředitele Petra Nováka (viz obr. 3-3). OBR. 3-3: UDÁLOST KONCEPCE VYBAVENÍ UDÁLOST Komentář k druhé události: Do poznámky k události dopíšeme text a pod něj vložíme obrázek Podlazi_1.gif. Na kartě Událost klepneme do tlačítka Plánování. Zobrazí se tabulka se seznamem účastníků události, která se změní na schůzku (viz obr. 3-4). OBR. 3-4: UDÁLOST KONCEPCE VYBAVENÍ PLÁNOVÁNÍ Do nového řádku zapíšeme jméno Novák. Outlook najde potenciálního účastníka v kontaktech. V případě, že by měl účastník zveřejněn volný čas na webu (viz pozdější výklad), zobrazí jeho události v kalendáři tak, jak jsou zobrazeny pro Marii Sladkou. Tlačítkem Odeslat odešleme žádost o schůzku plánovaným účastníkům. Petr Novák obdrží s názvem události s žádostí o schůzku, který obsahuje tlačítka Přijmout, Nezávazně, Odmítnout, Navrhnout nový čas, Kalendář pro souhlas či nesouhlas Měřítko lze změnit, když klepneme pravým tlačítkem do časové osy. Z místní nabídky můžeme vybrat 60, 30, 15, 10, 6 a 5 minut. Klepnutím pravým tlačítkem do řádku Řazení úkolů podle zobrazíme místní nabídku, v níž můžeme zadat zobrazování úkolů podle počátečního data plnění úkolu. Když po příkazu NÁSTROJE, MOŽNOSTI v kartě Předvolby klepneme do tlačítka Možnosti kalendáře a zaškrtneme pole Zobrazit čísla týdnů v zobrazení Měsíc a v tabulce dat, budou do miniatury doplněna čísla týdnů. Čísla týdnů potom také nahradí datové intervaly v levé části měsíčního kalendáře.

15 Organizátor osobních informací Outlook 15 Časová pásma Soukromé OneNote s termínem schůzky 7. Termín schůzky odsouhlasí tlačítkem Přijmout. V přehledu doručené pošty se zobrazí zpracovaná pošta pozvánky s příslušnou ikonou. Schůzka se vloží do kalendáře Petra Nováka. Marii Sladké přijde s názvem Accepted: název události 8. Klepnutím do tlačítka Sledování v dialogovém okně Schůzka se zobrazí seznam účastníků s rekapitulací jejich odpovědi. Schůzku lze později aktualizovat či zrušit a tlačítkem Odeslat aktualizaci o tom informovat em účastníky. Další možnosti událostí: Čas události může být uveden v času jiného časového pásma. Např. zapíšeme-li událost v čase v časovém pásmu východu USA, bude umístěna v kalendáři do času Událost můžeme prohlásit za soukromou tak, aby se její název ani podrobnosti nezveřejňovali, pokud zveřejníme svůj kalendář. Události můžeme různý stupeň důležitosti. Obdobně jako v případě kontaktu můžeme propojit tlačítkem Poznámky ze schůzky událost se záznamem ve OneNote 10. Do textu poznámky k události lze vkládat různé objekty (karta Vložení) a text formátovat (karta Formátovat text) obdobně jako poznámky kontaktů. Do kalendáře Marie Sladké doplníme další události (viz obr. 3-5): OBR. 3-5: MĚSÍČNÍ KALENDÁŘ MARIE SLADKÉ , 9:00 11:00: porada vedení místo konání: Encián, zasedací místnost 27 kategorie: Encián , 13:00 14:00: úklid po malování místo konání: Vinicius kategorie: Vinicius : návštěva babičky celodenní událost kategorie: doma , 8:00 9:00: barva a typ koberce místo konání: Petronius kategorie: Petronius , 9:00 11:00: porada vedení místo konání: Encián, zasedací místnost Plánovaný účastník může přijmout schůzku i v jiných poštovních programech, např. v Lotus Notes se v záhlaví zprávy zobrazí tlačítko Odpovědět s možnostmi Přijmout, Odmítnout, Delegovat, Navrhnout nový čas, Nezávazně přijmout. V případě nezávazného přijetí je na začátku názvu slovo Tentative. Příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI v kartě Předvolby a klepnutím do tlačítka Možnosti kalendáře a Časové pásmo můžeme v kalendáři nastavit zobrazení času jiného časového pásma včetně označení. 10 Poznámka se vytvoří v oddílu Nezařazené poznámky na stránce s názvem vytvořeným z předmětu události. Na stránce je odkaz na položku aplikace Outlook. Můžeme tak snadno najít kontakt v Outlooku ze stránky OneNote. Stránku lze přesunout do jiného poznámkového bloku. I potom lze poznámky OneNote snadnou zobrazit z události Outlooku. Na stránky poznámky ve OneNote se prvotně vloží tabulka se základními poli události (předmět, datum a umístění, účastníci, zpráva = textové poznámky Outlooku). Ve OnteNote si tak můžeme zapisovat poznámky z události nebo porady.

16 Organizátor osobních informací Outlook 16 Sdílení kalendářů Překryv kalendářů kategorie: Encián , 9:00 11:00: porada vedení místo konání: Encián, zasedací místnost 27 kategorie: Encián , 9:00 14:00: uvedení software místo konání: Encián, školící a počítačová místnost 18 kategorie: Encián Marie Sladká spravuje osobní agendu svému nadřízenému Petru Novákovi. Jeho datový soubor Outlooku je umístěn v síťovém adresáři, do nějž má nastavena Marie Sladká práva pro čtení i zápis. Díky tomu si jej může přidat do Outlooku 11. Kalendář Petra Nováka se po přidání datového souboru Outlooku Petra Nováka zobrazí v seznamu vlastních kalendářů v levém navigačním podokně. Jeho zaškrtnutím se kalendář zobrazí souběžně s kalendářem Marie Sladké. Kalendáře jsou zobrazeny vedle sebe a jsou barevně odlišeny (viz obr. 3-6). Klepnutím do tlačítka Zobrazit v překryvném režimu na začátku nadpisu kalendáře Petra Nováka můžeme kalendáře překrýt (viz obr. 3-7). OBR. 3-6: KALENDÁŘE ZOBRAZENÉ VEDLE SEBE OBR. 3-7: KALENDÁŘE V PŘEKRYVNÉM REŽIMU Marie Sladká může založit také další kalendáře ve svém datovém souboru příkazem SOUBOR, NOVÝ, KALENDÁŘ. Mohla by tak vytvořit kalendář zasedací místnosti či událostí svých dětí. Kalendáře lze v navigačním podokně dělit do skupin a vybírat kalendáře najednou zobrazené, popř. překryté. Marie Sladká chce předat svůj kalendář odběratelům firmy Encián. Nabízí se tři možnosti: 11 Přidání se provádí příkazem NÁSTROJE, NASTAVENÍ ÚČTU v kartě Datové soubory tlačítkem Přidat. Takto lze přidat více datový souborů. Jen jeden z nich je nastaven jako výchozí. Do výchozího datového souboru je ukládána pošta přicházející ze všech ových účtu (nastavených v kartě ).

17 Organizátor osobních informací Outlook 17 Kalendář em poslat kopii kalendáře em, publikovat kalendář jako statickou webovou stránku, publikovat kalendář na webu s pravidelnou automatickou aktualizací. Postup poslání kopie kalendáře em: V navigačním podokně klepneme na kalendář pravým tlačítkem myši. Z místní nabídky vybereme volbu ODESLAT EM. V dialogovém okně Odeslat kalendář em upravíme: Rozsah kalendářních dat: zvolíme Zadat data... Začátek: Konec: Podrobnosti: Úplné podrobnosti Do u se vloží kalendář formou HTML obsahu (viz obr. 3-8). OBR. 3-8: VLOŽENÍ KALENDÁŘE DO U ZAČÁTEK Statický kalendář na webu Do ové zprávy se vloží také kalendář jako připojený soubor ve formátu ics. Soubory v tomto formátu lze otevřít v Outlooku (jako samostatný kalendář ve skupině Jiné kalendáře). Postup publikace kalendáře jako statické webové stránky: Zadáme příkaz SOUBOR, ULOŽIT JAKO WEBOVOU STRÁNKU.

18 Organizátor osobních informací Outlook 18 Aktualizovaný kalendář na webu V dialogovém okně Uložit jako webovou stránku upřesníme zveřejňované období, název kalendáře a název souboru. Vzniklé soubory můžeme publikovat na webu, kalendář se neaktualizuje. Postup publikace kalendáře na webu: V navigačním podokně klepneme na kalendář pravým tlačítkem myši. Z místní nabídky vybereme volbu PUBLIKOVAT V INTERNETU, PUBLIKOVAT DO SLUŽBY OFFICE ONLINE. V dialogovém okně Publikovat kalendář omezíme oprávnění zobrazování kalendáře pouze na pozvané uživatele (viz obr. 3-9). OBR. 3-9: DIALOGOVÉ OKNO PUBLIKOVAT KALENDÁŘ Skupiny kalendářů Dále zadáme uživatelské jméno a heslo pro Windows Live 12. Zobrazí se dialogové okno o úspěšném publikování s nabídkou odeslání pozvánky ke sdílení. Klepneme do tlačítka Ano. 13 Petr Novák obdrží s webovou adresou, z níž spustí konfigurace připojení kalendáře. Kalendář Marie Sladké se zařadí do skupiny Kalendáře uživatelů. Pokud máme zobrazeno vedle sebe více kalendářů, můžeme mezi nimi kopírovat události: Z webu sdíleného kalendáře můžeme tažením kopírovat události do svého kalendáře, nikoliv však opačným směrem. Aktualizace webových kalendářů probíhá jejich pravidelnou aktualizací. Pokud je kalendář sdílen formou sdílení datového souboru, můžeme kopírovat události oběma směry. Pokud při tažení události držíme současně klávesu Shift, provede se přesun události mezi kalendáři. V levém navigačním podokně lze vytvářit další skupiny kalendářů, měnit pořadí skupin i kalendářů v rámci skupin. Vytvořené kalendáře či sdílené z webu lze přejmenovávat klepnutím do názvu kalendáře pravým tlačítkem a výběrem volby PŘEJMENOVAT SLOŽKU z místní nabídky. Obdobně jako pro kontakty lze upravovat zobrazení kalendáře a vytvářet nová příkazem ZOBRAZIT, AKTUÁLNÍ ZOBRAZENÍ. 12 Stejné uživatelské jméno a heslo se používá např. v aplikaci Windows Live Messenger. 13 Pozvánku je možné kdykoliv později odeslat z místní nabídky kalendáře volbou PUBLIKOVAT V INTERNETU, SDÍLET PUBLIKOVANÝ KALENDÁŘ.

19 Organizátor osobních informací Outlook 19 Úkoly 4. Úkoly Marie Sladká eviduje v Outlooku své úkoly. Zadáme první její úkol rozpočet vybavení místnosti, který má od nejpozději do připravit pro rekonstrukci zasedací místnosti na školící počítačovou místnost: Ve spodní části navigačního podokna (viz obr. 6-1) do tlačítka Úkoly. V tabulce se zobrazí zatím prázdný seznam úkolů. Klepnutím do tlačítka Nová otevřeme dialogové okno pro vložení dat o novém úkolu. Zapíšeme údaje o úkolu (viz obr. 4-1). OBR. 4-1: DIALOGOVÉ OKNO ÚKOL OBECNÉ INFORMACE Zaškrtnutím připomenutí můžeme nastavit čas, kdy budeme upozornění na termín dokončení úkolu 14. Klepnutím do tlačítka Podrobnosti zobrazíme další pole informací o úkolu, v nichž doplníme pole Celková práce a Společnost (viz obr. 4-2). OBR. 4-2: DIALOGOVÉ OKNO ÚKOL PODROBNOSTI Obdobně doplníme úkoly dle následující tabulky Předmět Zahájení Splnění Práce Společnost výběr a objednání nábytku ,5 dne Encián výběr, objednání propagačních materiálů den Encián rozeslání pozvánek dny Encián objednání občerstvení hodiny Encián kontrola provádění rekonstrukčních prací Encián úklid před návštěvou babičky doma telefonovat babičce doma reinstalace počítače doma poslechnout poslední podcasty doma záznam cestopisného pořadu doma připojení digitální televize doma K úkolům doplníme kategorii shodnou se Společností. 14 Výchozím datem připomenutí je termín splnění, výchozí čas lze nastavit příkazem NÁSTROJE, MOŽNOSTI v poli Čas připomenutí.

20 Organizátor osobních informací Outlook 20 Úkoly můžeme zobrazit různými připravenými zobrazeními (viz obr. 4-3, v němž je použito zobrazení Podle kategorie doplněné o pole Dokončeno, u dvou událostí je naznačeno sledování plnění úkolu, plnění na 100 % lze rychle zadat zaškrtnutím pole Dokončeno, úkol je potom přeškrtnut). OBR. 4-3: SEZNAM ÚKOLŮ V ZOBRAZENÍ PODLE KATEGORIE Časová osa úkolů Zajímavé je zobrazení Časová osa úkolů (viz obr. 4-4, v němž z místní nabídky časové osy jsme přešli na a v rámci dalšího nastavení jsme zaškrtnuli pole Zobrazit popisky v zobrazení typu měsíc). OBR. 4-4: SEZNAM ÚKOLŮ V ZOBRAZENÍ ČASOVÁ OSA ÚKOLŮ Přiřazení úkolu Zobrazení úkolů Úkol můžeme pomocí tlačítka Přiřadit úkol v dialogovém okně Úkol (viz obr. 4-1) některému svému kontaktu. Přiřazení probíhá opět em. Oslovený adresát odpoví klepnutím do tlačítka Přijmout či Odmítnout. Zadavatel potom může být em informován o průběhu plnění úkolu. Úkoly se promítají i do dalších částí Outlooku. Ve všech částech s výjimkou Kalendáře je zobrazen po pravé straně Panel úkolů, který se skládá ze tří částí: Tabulka dat: miniatura kalendáře aktuálního měsíce či více měsíců, tučně jsou vyznačeny dny s alespoň jednou událostí, klepnutím na datum zobrazíme kalendář vybraného dne. Události: zobrazují se tři nejbližší události, poklepáním můžeme zobrazit dialogové okno s jejich detaily. Seznam úkolů: Zobrazuje se seznam úkolů seskupený podle termínu plnění, klepnutím do řádku Uspořádáno podle můžeme zvolit jiné kritérium uspořádání. Z panelu úkolů můžeme zadat přímo nový úkol. 15 V kalendáři jsou úkoly uvedeny v dolní části dne pod dnem, v němž mají být splněny (popř. podle počátečního data zahájení, když takto zadáme zobrazení z místní nabídky). 15 Příkazem ZOBRAZIT, PANEL ÚKOLŮ, MOŽNOSTI můžeme změnit nastavení panelu úkolů.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete.

Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Přepínejte tak často, jak chcete. Kalendář Úvodní příručka Naplánování schůzky v Lyncu Setkejte se tváří v tvář a ušetřete si cestu díky online schůzce v Lyncu 2013. Přepínání zobrazení Použijte zobrazení kalendáře, které nejlépe vyhovuje

Více

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly.

Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) Seznam kontaktů najdeme v sekci Lidé nalevo ve spodní části Outlooku mezi nabídkami Pošta, Kalendář a Úkoly. KAPITOLA 4 Kontakty (Lidé) OKNO KONTAKTY (LIDÉ) VYTVOŘENÍ NOVÉHO KONTAKTU ÚPRAVA KONTAKTU VYMAZÁNÍ KONTAKTU SKUPINA KONTAKTŮ ÚPRAVA SKUPINY KONTAKTŮ VYMAZÁNÍ SKUPINY KONTAKTŮ VYHLEDÁNÍ KONTAKTU TISK KONTAKTŮ

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139 Kapitola 3: Exchange 139 3. Exchange Exchange Online Outlook 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook Office 365 obsahuje správu elektronické pošty prostřednictvím cloudového řešení systému Exchange, tj. tzv.

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 7 7 U k á z k a k n i h y

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového

1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového 1. Přihlášení Ke spuštění Webové aplikace potřebuje rodič a žák či učitel pouze internetový prohlížeč, do kterého zadá adresu Vašeho webového serveru, na kterém Webová aplikace běží. Odkaz na elektronickou

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přizpůsobení vlastním potřebám Přizpůsobte si

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu

7. Nástroje. 7.1 Pravopis. 7.2 Jazyk. Kapitola 7: Nástroje 47. Kontrola pravopisu Kapitola 7: Nástroje 47 7. Nástroje Kontrola pravopisu 7.1 Pravopis V prezentaci Encian přichystejme dvě záměrné pravopisné chyby na prvním snímku. Slovo Váš nahradíme slovem Vaš a slovo přehledným nahradíme

Více

ELEKTRONICKÁ POŠTA OBSAH

ELEKTRONICKÁ POŠTA OBSAH ELEKTRONICKÁ POŠTA OBSAH ÚVOD... 3 Popis služby... 3 Mailová schránka... 3 Mailová adresa... 3 Obsluha... 3 OUTLOOK... 4 Definice a použití... 4 Popis základního prostředí... 4 Modul POŠTA... 5 Zprovoznění

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

MS Exchange a MS Outlook

MS Exchange a MS Outlook MS Exchange a MS Outlook Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Bakala ř i - manua l. Obsah

Bakala ř i - manua l. Obsah Bakala ř i - manua l Obsah 1 Úvod... 2 2 Osobní údaje... 3 3 Klasifikace... 3 3.1 Průběžná klasifikace... 3 3.2 Pololetní klasifikace... 4 3.3 Výchovná opatření... 4 3.4 Opravné zkoušky... 4 4 Kommens...

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Použití Office 365 na telefonu s Androidem

Použití Office 365 na telefonu s Androidem Použití Office 365 na telefonu s Androidem Úvodní příručka Kontrola e-mailů Telefon s Androidem si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

24 Uživatelské výběry

24 Uživatelské výběry 24 Uživatelské výběry Uživatelský modul Uživatelské výběry slouží k vytváření, správě a následnému používání tématicky seskupených osob a organizací včetně jejich kontaktních údajů. Modul umožňuje hromadnou

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

E-mail Outlook Express

E-mail Outlook Express E-mail Outlook Express název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Elektronická pošta Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s elektronickou komunikací. Žáci se seznámí

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu

Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu Informace o poštovním provozu na serveru mail.ktkadan.cz a stručný návod na použití OpenWebMailu 1. Obecné informace Příchozí zprávy se ukládají do vaší schránky na serveru mail.ktkadan.cz. Tuto schránku

Více

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál A3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY A REDAKČNÍ SYSTÉM WordPress manuál Ing. Karel Rejthar 16. 6. 2015-1 - OBSAH WordPress manuál......................................

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

SMiS Občan. verze 1.3

SMiS Občan. verze 1.3 SMiS Občan verze 1.3 SMiS Občan uživatelská příručka k aplikaci Copyright 2004 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha 9-Libeň tel.: 284 001 284 fax: 284 818 027 e-mail:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

50 Zápisník skupiny. Popis modulu

50 Zápisník skupiny. Popis modulu 50 Zápisník skupiny Uživatelský modul Zápisník skupiny slouží ke strukturovanému (stromová struktura) uchovávání textových informací. Modul umožňuje text základním způsobem upravovat, texty je možné přenášet

Více

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12

OBSAH. Word. První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 OBSAH Word Uživatelské prostředí Wordu...................3 První spuštění a hlavní obrazovka Wordu 3 Základní nastavení Wordu 6 Kontrola pravopisu a mluvnice 8 Nastavení ukládání dokumentu 12 Vytvoření

Více

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice

Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice Nastavení e-mailového klienta NEOFEMA s.r.o. server Slunečnice - 1 - Obsah Outlook 2003... - 3 - Outlook 2007... - 5 - Outlook 2010... - 10 - Outlook Express... - 12 - Windows Live Mail... - 16 - Mozilla

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ

TACHOTel manuál 2015 AURIS CZ TACHOTel manuál 2 TACHOTel Obsah Foreword I Úvod 0 3 1 Popis systému... 3 2 Systémové... požadavky 4 3 Přihlášení... do aplikace 5 II Nastavení aplikace 6 1 Instalace... a konfigurace služby ATR 6 2 Vytvoření...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Kapitola 4: Karta Vložení 49 OBR. 4-1: KARTA VLOŽENÍ

Kapitola 4: Karta Vložení 49 OBR. 4-1: KARTA VLOŽENÍ Kapitola 4: Karta Vložení 49 4. Karta Vložení 4.1 Příkazy karty Vložení Karta VLOŽENÍ (viz obr. 4-1) umožňuje: OBR. 4-1: KARTA VLOŽENÍ vložit do výkresu další stránky, doplnit do výkresu textové informace

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4 KAPITOLA 4 Vkládání objektů NABÍDKA VLOŽIT POPIS OBRAZCE KOMENTÁŘ NOVÁ STRÁNKA OBJEKT OBRÁZEK GRAF OBRÁZEK KLIPART OBRÁZEK ZE SOUBORU SYMBOL POLE POZADÍ HYPERTEXTOVÉ ODKAZY DALŠÍ PŘÍKAZY PRO VLOŽENÍ SHRNUTÍ

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o.

Uživatelská příručka. Marushka Photo. aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Uživatelská příručka Marushka Photo aplikace firmy GEOVAP, spol. s r.o. Obsah: Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro Android... 2 Návod k aplikaci MarushkaPhoto pro WindowsPhone... 6 Návod k aplikaci MarushkaPhoto

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Stav přijímacího řízení

Stav přijímacího řízení Stav přijímacího řízení V modulu se zaznamenává rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí uchazeče ke studiu včetně odůvodnění. V případě, že uchazeč nebyl přijat a podá si žádost o přezkoumání rozhodnutí,

Více