Poradenské služby pro veřejný sektor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poradenské služby pro veřejný sektor"

Transkript

1 Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success

2 Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva hardwaru oceňování produktů a služeb ICT oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva know-how IT nepeněžité vklady do základního kapitálu společnosti podklady pro dotace z programu EU ekonomika IT Podpora a posouzení při jednání o smlouvě posouzení návrhu definice zboží nebo služeb, které mají být dodány posouzení návrhu údržby posouzení návrhu nákladů a splátkového kalendáře za zboží, služby a údržbu posouzení návrhu reklamačních podmínek, způsobu oznamování incidentů, způsobu a lhůt pro řešení incidentů posouzení úpravy ukončení smluvního a následného vypořádání posouzení povinnosti součinnosti objednatele a posouzení rizika možnosti extenzivního výkladu této povinnosti posouzení úpravy mlčenlivosti posouzení požadavků na bezpečnost informací a zařízení informačních technologií podpora a posouzení návrhu přípravy rámcového kontraktu komplexní posouzení všech právních aspektů smlouvy včetně navazujících technických příloh Podpora licenčního managementu posouzení a podpora stanovení licenčních požadavků zákazníka posouzení a podpora návrhu optimálních nákupů licencí na základě licenčních modelů dodavatelů posouzení a podpora návrhu licenčních smluv podpora správy licencí podpora měření licencí, zajištění reportů podpora při převodu licencí mezi společnostmi posouzení dodržení licenčních podmínek (licence compliance) podpora při interním a externím licenčním auditu podpora a poskytnutí informací o změnách v licenčních politikách, které souvisí s licenčními smlouvami zákazníka analýza pracovněprávních postupů a tvorba dokumentace upravující zodpovědnost koncového uživatele ve vztahu k licenčním právům (např. evidence softwaru na pracovní stanici koncového uživatele, ochrana před svévolnými instalacemi uživateli) APOGEO je součástí mezinárodní asociace nezávislých poradenských společností IGAF POLARIS sdružující 384 členských firem z 89 zemí s více než zaměstnanci.

3 Posouzení a řízení bezpečnosti posouzení a návrhy změn stávajícího systému řízení bezpečnosti informací se zřetelem k mezinárodní normě ČSN ISO/IEC komplexní posouzení všech aspektů zabezpečení dat ve firmě posouzení toho, nakolik je dodržována relevantní legislativa týkající se bezpečnosti informací a zda o ní mají zaměstnanci náležité povědomí analýza rizik, pokud jde o bezpečnost informací a informačních systémů doporučení vhodných prostředků k ochraně informací v informačním systému nezávisle na poskytovatelích, včetně návrhu organizačně-technických opatření k ochraně dat a osobních údajů Posouzení a řízení krizových stavů projektů analýza kritické cesty projektu náprava vztahů odběratel, dodavatel, příp. subdodavatel efektivní řízení projektů výběr a dosazení krizových manažerů obnovení kontroly nad realizačním rozpočtem stanovení reálného termínu dokončení a rozpočtu projektu a supervize realizace právní a organizační zajištění výměny dodavatelů realizovaného projektu minimalizace škod krizová komunikace Posouzení a řízení provozu projektů posouzení provozovaných systémů z hlediska rentability posouzení provozovaných systémů z hlediska rizik optimalizace procesů provozovaných systémů nákladová analýza provozovaných systémů návrh změn architektury, integrace a konsolidace provozovaných systémů tvorba a prosazování provozních postupů a provozní dokumentace Posouzení a řízení realizace projektů podpora a posouzení přípravy projektu podpora a posouzení cílového konceptu podpora a posouzení realizace podpora a posouzení přípravy produktivního provozu podpora a posouzení produktivního provozu v libovolné fázi projektu jsme připraveni převzít roli expertní podpory projektového manažera zhotovitele i zadavatele Posouzení, návrhy a realizace výběrových řízení analýza business požadavků (Business Case) vyhledávání vhodných dodavatelů (Request for Information /RFI/) zabezpečení podkladů pro oddělení nákupu (Request for Proposal /RFP/ and Request for Quotation /RFQ/ a seznamu dodavatelů) podpora při vyhodnocování nabídek (hodnocení dodané dokumentace dodavatelů, zajištění termínů prezentací dodavatelů, hodnocení prezentací dodavatelů) podpora při realizaci elektronické aukce podpora při vyhodnocování realizace dodávek Právo v ICT V rámci přípravy dodávky ICT služeb zpracování smlouvy, popř. připomínky, a úprava smluvního návrhu dodavatele včetně provázání smlouvy se všemi technickými přílohami zaškolení členů projektového týmu a zpracování doporučených postupů, aby nedošlo ke ztrátě nároků nebo porušení smlouvy v důsledku neznalosti smluvních ujednání, popř. právních předpisu

4 V rámci posouzení vztahů z již uzavřených smluv posouzení nároků a rizik vyplývajících z uzavřených smluv na dodávky ICT doporučený postup pro úspěšné uplatnění nároků ze smluv, příprava příslušné dokumentace k uplatnění nároků ze smlouvy a zabezpečení důkazního materiálu pro případné soudní spory konzultace a asistence při sjednávání mimosoudních narovnání ze smluv na dodávky ICT právní audit smluv v oblasti ICT Ve vztahu k zaměstnavatelům posouzení pracovněprávní dokumentace a vnitřních předpisů se zaměřením na úpravu práv k duševnímu vlastnictví vytvořeného zaměstnancem včetně návrhů na úpravu a doplnění dokumentace konzultace při sporech týkajících se zaměstnaneckých děl, zajištění důkazů na straně zaměstnavatele Zpracování strategií zpracování nebo posouzení ICT strategií posouzení architektury a integrace systémů posouzení návrhů řešení a dodávek IT systémů z pohledu aplikačního vývoje validace řešení IT systémů dle smlouvy Znalecká činnost při řešení sporů licenční politika ceny ICT produktu kvality ICT produktu funkčnosti ICT produktu dodržování SLA (service level agreement) ICT služby plnění náležitostí zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ekonomická a auditorská spolupráce Prověření efektivnosti investice dle statické či dynamické metody prověření účelnosti nákladů projektů, jejich Cost-benefit analysis, Benchmarking, Analýza nákladové účinnosti (CEA) ekonomické a technické posouzení projektů spolufinancovaných z fondů EU a evaluace jejich vhodnosti pro další rozhodovací proces Řídicích orgánů jednotlivých operačních programů cílených do veřejného sektoru ekonomické a technické posouzení projektů financovaných vybranou formou PPP, analýza jejich vhodnosti pro další rozhodovací proces rozhodovacích orgánů veřejného sektoru řízení podpůrných týmů pro implementaci PPP projektů ve veřejném sektoru posouzení, resp. zpracování technických řešení monitoringu rizikových úseků řízení infrastruktur celků veřejného sektoru a optimalizace technických řešení určených pro monitoring Stanovení návratnosti investice projektový management velkých staveb a projektů infrastruktury pro veřejný sektor pro veřejné infrastruktury, ale i jiné projekty infrastruktury, porovnání dokumentace před realizací se stavem po realizaci zpracování rozdílů a návrh implementace do dokumentů projektů od kritických nedostatků po drobné nedostatky s popisem jejich odstranění podle časové náročnosti a priorit zpracování kvalitních cenových posudků pro všechny použité technologie a konstrukční systémy veřejných investic Analýza práce jednotlivých vnitřních složek veřejné správy analýza dosavadních procedur a pravidel nastavení procesů vedoucích k optimalizaci a efektivitě činností zefektivnění chodu jednotlivých složek Analýza využívání dlouhodobého majetku analýza využitelnosti a vytíženosti dlouhodobého majetku identifikace neefektivně využívaného či nepotřebného majetku nastavení optimálního využití majetku Committed to your success

5 Analýza hodnoty a využitelnosti zásob komplexní posouzení procesů logistiky analýza, fyzická inventura a celková revize evidenční hodnoty zásob optimalizace skladovacích nákladů a nákupu zásob Analýza hospodaření organizací veřejného sektoru se svěřenými prostředky nezávislá analýza účelovosti a efektivnosti využití svěřených prostředků Služby znaleckého ústavu Zpracování znaleckých posudků stanovení tržní a administrativní ceny nemovitostí oceňování movitých a nemovitých věcí oceňování nepeněžitých vkladů dle Obchodního zákoníku stanovení hodnoty pohledávek a jejich cese ocenění podniků a jejich částí Daňové poradenství analýzy a evaluace daňového rizika u daňových subjektů (dceřiných společností, rozpočtových a příspěvkových organizací) zkoumání daňového rizika v oblasti DPH zastupování daňových subjektů v daňových řízeních a sporech s územními finančními orgány kontrola/příprava daňových přiznání kontrola a nastavení daňových odpisů Efektivní nastavení podpůrných procesů vytvoření procesní mapy podpůrných procesů až do úrovně činnosti s přiřazením vlastnictví jednotlivých procesů, podprocesů a činností Rozvoj zaměstnanců příprava, vedení, koučování a podpora řízení a růst výkonnosti dosahující světové úrovně řízení vzdělávaní organizací veřejného sektoru zabezpečení spolufinancování vzdělávaní veřejného sektoru s podporou fondů EU realizace vzdělávacích aktivit s využitím certifikovaných vzdělávacích programů Dodavatelé analýza a následná efektivní definice interních potřeb centralizace nákupu a nastavení efektivního controllingu prověrka důvěryhodnosti partnerů a dodavatelů Interní zdroje analýza využitelnosti efektivní nastaveni

6 APOGEO, s. r. o. A Koněvova 2660/141, Praha 3, Česká republika T F E IČ DIČ CZ Committed to your success

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol

Dokumentace programu. Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol Dokumentace programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol 1. Identifikační údaje podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více