VŠB-Technická univerzita Ostrava, kybernetiky a biomedicínského inţenýrství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB-Technická univerzita Ostrava, kybernetiky a biomedicínského inţenýrství"

Transkript

1 Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa Ožana Štěpán VŠB-TU Ostrava, Katedra kybernetiky a biomedicínského inţenýrství 17. Listopadu 15/ Ostrava-Poruba Telefon Fax Pracovní zkušenosti Období Povolání nebo vykonávaná funkce Název/jméno a adresa zaměstnavatele Obor činnosti či odvětví nyní Odborný asistent VŠB-Technická univerzita Ostrava, kybernetiky a biomedicínského inţenýrství Měřicí a řídicí technika Povolání nebo vykonávaná funkce Období Projektant MaR Název/jméno a adresa zaměstnavatele Vaecontrols, s.r.o., nám. J.Gagarina 1, , Ostrava 10 Obor činnosti či odvětví Vzdělání, odborná příprava a školení Dosaţená kvalifikace Hlavní předměty / profesní dovednosti Projekce elektro a MaR Období Ph.D. Obor Technická kybernetika. Téma disertační práce: Měření a modelování dynamických jevů na soustavách tvořených pruţnými potrubími. Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či kurz Úroveň vzdělání v národní nebo mezinárodní klasifikaci VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky ISCED 6 Období Dosaţená kvalifikace Ing. Hlavní předměty / profesní dovednosti Obor Měřicí a řídicí technika. Téma diplomové práce: Databáze úloh z předmětu Signály a soustavy. Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či kurz Úroveň vzdělání v národní nebo mezinárodní klasifikaci Schopnosti, znalosti a dovednosti VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky ISCED 5 řidičský průkaz sk. B, 6 a 11 vyhláška č. 50/1978 Sb., znalost prostředí MATLAB & Simulink, PHP, MySQL, C# Strana 1/9- Ţivotopis

2 Mateřský jazyk(y) Čeština Jiný jazyk(y) Angličtina Sebehodnocení Porozumění Mluvení Psaní Evropská úroveň (*) Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní projev Angličtina B2 Independent user C1 Proficient user B2 Independent user B2 Independent user C2 Proficient user (*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky Odborné zaměření Modelování a simulace, teorie řízení, návrh a realizace regulátorů Přílohy PUBLIKAČNÍ ČINNOST Publikace s IF faktorem 1. OZANA, S., PIES, M., VAZQUES, L. Use of Methods of Statistic Dynamics Applied for Analysis of Steam Superheater. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY. 2011, Vol. 87, Issue. 8, pp ISSN IF: 0, OZANA, S., PIES, M. Modeling the flow of compressible media in a vessel by means of Simulink S-functions. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY. 2012, Vol. 88, Issue. 5B, pp ISSN IF: 0,242 (za rok 2010) Publikace indexované v databázi ISI-Web of Knowledge(1) nebo Scopus(2) 1. MACHACEK, Z., OZANA, S., PIES, M., NEVRIVA, P., Mathematical Modeling of Turbine as a part of Flexible Energy System, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3 rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, November 2011, Zhuhai, China, 8 p., Springer, ISSN (1,2) 2. MACHACEK, Z., PIES, M., OZANA, S., Simulation of MIT Rule-based Adaptive Controller of a Power Plant Superheater, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3 rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, November 2011, Zhuhai, China, 7 p., Springer, ISSN (1,2) 3. KOCIAN, J., OZANA, S., KOZIOREK, J., Fuzzy Knowledge Adaptation Mechanism for PID Controllers Implemented in PLC S7-300/400, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3 rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, November 2011, Zhuhai, China, 9 p., Springer, ISSN (1) 4. KOCIAN, J., TUTSCH, M., OZANA, S., KOZIOREK, J., Application of Modeling and Simulation Techniques for Technology Units in Industrial Control, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3 rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, November 2011, Zhuhai, China, 9 p., Springer, ISSN (1,2) 5. KOCIAN, Jiri, TUTSCH, Michal, OZANA, Stepan and Jiri KOZIOREK. MODELING AND SIMULATION OF CONTROLLED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL CONTROL. In: Xie Yi, Li Kai. ICACTE 2011: Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering. New York: ASME Press, 2011, s ISBN (1) 6. KOCIAN, Jiri, Stepan OZANA and Jiri KOZIOREK. THE CONCEPT OF KNOWLEDGE ADAPTATION OF PID CONTROLLER WITH PLC IMPLEMENTATION. In: Xie Yi, Li Kai. ICACTE 2011: Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering. New York: ASME Press, 2011, s ISBN (1) 7. MACHACEK, Zdenek, Stepan OZANA and Martin PIES. MATHEMATICAL MODELS FOR TURBINE SIMULATION OF FLEXIBLE ENERGY SYSTEM. In: Xie Yi, Li Kai. ICACTE 2011: Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering. New York: ASME Press, 2011, s ISBN (1) 8. OZANA, Stepan, Martin PIES and Pavel NEVRIVA. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODEL REFERENCE ADAPTIVE CONTROLLER OF A SUPERHEATER IN MATLAB&SIMULINK ENVIRONMENT. In: Xie Yi, Li Kai. ICACTE 2011: Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering. New York: ASME Press, 2011, s ISBN (1) Strana 2/9- Ţivotopis

3 9. OZANA, S., PIES, M., SKOVAJSA, L. and HAJOVSKY, R. Modeling heat exchanger by FDM and FEM in C# and Comsol Multiphysics, IEEE Symposium on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA ISBN (1,2) 10. PIES, M., OZANA, S., NEVRIVA, P. Control Circuit of the Heat Exchanger and its Verification on Real Operation Data, IEEE Symposium on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA ISBN (1,2) 11. OZANA, S., PIES, M. Modeling and Simulation of Power Plant Superheater in Simulink. In Proceedings of the International Conference on Circuits, Systems, Signals (CSS'2010). Sliema, Malta. p , September 15th - 17th, ISBN , ISSN (1,2) 12. PIEŠ, Martin, OZANA, S. Simulation of Power Plant Superheater by Simulink S-functions. In 15th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA'2010). Bilbao, Spain : Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. 1x CD-ROM, September 13rd - 16th, ISBN (1,2) 13. OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Design and Implementation of Embedded Systems in Matlab&Simulink Environment. In SLANINA, Zdeněk, SROVNAL, Vilém. Preprints of IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems PDES Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Department of Measurement and Control, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Embedded Systems, Microprocessors and Microcontrollers. s February 10th-12th, Roţnov pod Radhoštěm. (1,2) 14. NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán, VILIMEC, Ladislav. The Finite Difference Method Applied for the Simulation of the Heat Exchangers Dynamics. In MASTORAKIS, Nikos E., et al. RECENT ADVANCES IN SYSTEMS : Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on SYSTEMS. [s.l.] : WSEAS Press, s July 22-24, Rhodes Island, Greece. ISBN ISSN (1,2) 15. OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Using Simulink S-Functions with Finite Difference Method Applied for Heat Exchangers. In MASTORAKIS, Nikos E., et al. RECENT ADVANCES IN SYSTEMS : Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on SYSTEMS. [s.l.] : WSEAS Press, s July 22-24, Rhodes Island, Greece. ISBN ISSN (1,2) 16. OŢANA, Štěpán, MACHÁČEK, Zdeněk. Implementation of the Mathematical Model of a Generating Block in Matlab&Simulink Using S-functions. In KAMARUZAMAN, Jusoff, MAHMOUD, Safaa, SIVAKUMAR, Raghupathy. The Second International Conference on Computer and Electrical Engineering ICCEE 2009 : Volume I. Los Alamitos,California : IEEE Computer Society, Session 8. S ISBN (1,2) 17. OŢANA, Štěpán. Visualization of Active Suspension Robust Controller in Virtual Reality Toolbox. In SELVARAJ, Henry, RAWSKI, Mariusz. Proceedings of International Conference on Systems Engineering : ICSENG Los Alamitos (CA) : IEEE Computer Society, GeneralControl Systems. s August 19-21, University of Nevada, Las Vegas. ISBN (1,2) 18. MACHÁČEK, Zdeněk., HÁJOVSKÝ, Radovan, OŢANA, Štěpán, KRŇÁVEK, Jan. Experiments of Thermal Fields of Sensors Supported by Digital Image Processing. In 16th Mediterranean Conference on Control and Automation : MED08. Ajaccio (France) : IEEE CFP08MED-CDR, s June ISBN (1,2) 19. FILIPOVÁ, Blanka, NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán. Propagation of the hydraulic head in an Elastic Pipeline. In SLOOT, Peter M.A., et al. Computational Science - ICCS International Conference Melbourne, Australia and St. Petersburg, Russia June 2003, Proceedings, Part II : LNCS Berlin (Germany) : Springer-Verlag, Poster papers. s June 2-4, St. Petersburg. ISBN ISSN (1,2) 20. GELNAR, Petr, HÁJOVSKÝ Radovan, NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán. Using Matlab for Supporting Courses of Dynamic Control Systems. In Preprints of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems PDS Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Department of Measurement and Control, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Posters. s February 8th-9th, Ostrava. ISBN X. (1) 21. KOCIÁN, Jiří., OŢANA, Štěpán. KOZIOREK, Jiří. An approach to optimization of takagi-sugeno type fuzzy regulator parameters by genetic algorithm from mamdani regulation surface. Volume 248, 2013, Pages International Conference on Mechanical Materials and Manufacturing Engineering, ICMMME 2012; Dalian; China; 5-6 October 2012 (2) 22. KOCIAN, Jiri, KOZIOREK, Jiri and OZANA, Stepan. AN APPROACH TO IDENTIFICATION PROCEDURES FOR PID CONTROL WITH PLC IMPLEMENTATION. In: ETFA 2012: Proceedings of 2012 IEEE 17th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2012). September 17-21, 2012, Kraków, Poland. (1,2) Strana 3/9- Ţivotopis

4 23. OZANA, Stepan, PIES, Martin and WAGNER, Petr. DYNAMIC OPTIMIZATION OF GUIDED MISSILE TRAJECTORY BY USE OF MATLAB AND DYNOPT TOOLBOX. In: ICCAS 2012: Proceedings of the 12th International Conference on Control, Automation and Systems. ICC, Jeju Island, Korea, s ISBN ISSN (2) 24. HAJOVSKY, Radovan, FILIPOVA, Blanka, PIES, Martin and OZANA, Stepan. USING MATLAB FOR THERMAL PROCESSES MODELING AND PREDICTION AT MINING DUMPS. In: ICCAS 2012: Proceedings of the 12th International Conference on Control, Automation and Systems. ICC, Jeju Island, Korea, s ISBN ISSN (2) 25. OZANA, Stepan, PIES, Martin and HAJOVSKY, Radovan. DESIGN OF DEADBEAT CONTROLLER BY POLYNOMIAL APPROACH. In: ICCAS 2012: Proceedings of the 12th International Conference on Control, Automation and Systems. ICC, Jeju Island, Korea, s ISBN ISSN (2) 26. OZANA, Stepan, PIES, Martin, SLANINA, Zdenek and HAJOVSKY, Radovan. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF LQR CONTROLLER FOR INVERTED PENDULUM BY USE OF REX CONTROL SYSTEM. In: ICCAS 2012: Proceedings of the 12th International Conference on Control, Automation and Systems. ICC, Jeju Island, Korea, s ISBN ISSN (2) 27. HAJOVSKY, R., OZANA, S.: Long term temperature monitoring and thermal processes prediction within mining dumps. Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Aquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. ISBN (2) 28. NEVRIVA, P., OZANA, S., PIES, M. Simulation of Power Plant Superheater Using Advanced Simulink Capabilities. In INTERNATIONAL JOURNAL of CIRCUITS, SYSTEMS and SIGNAL PROCESSING, pp Issue 1, Volume 5, 2011, dostupný z WWW: ISSN: (2) 29. NEVRIVA, Pavel; OZANA, Stepan; VILIMEC, Ladislav. Verification of the Dynamical Model of a Power Plant Superheater. In KALLEL, Ali, et al. ADVANCES in DYNAMICAL SYSYSTEMS and CONTROL : 6th WSEAS International Conference on DYNAMICAL SYSTEMS and CONTROL (CONTROL'10). [Kantaoui,Sousse,Tunisia] : WSEAS Press, s ISBN , ISSN (2) 30. NEVRIVA, P., OZANA, S., PIES, M., VILIMEC, L. Dynamical Model of a Power Plant Superheater. In WSEAS Transactions on Systems 9 (7), pp Issue 7, Volume 9, 2010, dostupný z WWW: ISSN: (2) 31. NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán, VILIMEC, Ladislav. Simulation of the Heat Exchangers Dynamics in Matlab&Simulink. WSEAS Transactions on Systems and Control [online]. October 2009, vol. 4, is. 10 [cit ], s ISSN (2) Publikace neindexované v databázi ISI-Web of Knowledge nebo Scopus 1. OZANA, Stepan, Petr WAGNER a Martin PIES. Dynamic Optimization Case Studies in Matlab&Simulink and Dynopt. In: Proceedings of 11th IFAC/IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS: PDeS Brno: IFAC, 2012, s ISBN ISSN PIES, Martin, Stepan OZANA and Radovan HAJOVSKY. Modeling, Simulation and Design of Control Circuit for Flexible Eenergy System in MATLAB&Simulink. In: Latest Advances in Information Science, Circuits&Systems: Proceedings of the 1st International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA'12). Iasi, Romania: Wseas Press, 2012, s Recent Advances in Computer Engineering Series, 4. ISBN ISSN PIES, Martin, Stepan OZANA. Mathematical Model of Steam Injected into Steam/air Mixture Determined for Temperature Control of Flexible Energy System. In: Latest Advances in Information Science, Circuits&Systems: Proceedings of the 1st International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA'12). Iasi, Romania: Wseas Press, 2012, s Recent Advances in Computer Engineering Series, 4. ISBN ISSN HAJOVSKY, Radovan, Martin PIES and Stepan OZANA. Embedded systems for monitoring of temperatures and gases at large areas. In: Latest Advances in Information Science, Circuits&Systems: Proceedings of the 1st International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA'12). Iasi, Romania: Wseas Press, 2012, s Recent Advances in Computer Engineering Series, 4. ISBN ISSN Strana 4/9- Ţivotopis

5 5. FILIPOVA, Blanka, Radovan HAJOVSKY and Stepan OZANA. Processing and Visualization of Measured Data on the Mining Dump. In: Advances in Systems Theory, Signal Processing&Computational Science: Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12). Istanbul, Turkey: WSEAS Press, 2012, s Recent Advances in Electrical Engineering Series, 5. ISBN ISSN OZANA, Stepan, Radovan HAJOVSKY, Martin PIES and Blanka FILIPOVA. Modeling and Measurement of Thermal Process in Experimental Borehole in Matlab&Simulink and Comsol Multiphysics. In: Advances in Systems Theory, Signal Processing&Computational Science: Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12). Istanbul, Turkey: WSEAS Press, 2012, s Recent Advances in Electrical Engineering Series, 5. ISBN ISSN KOCIÁN, Jiří., OŢANA, Štěpán, POKORNÝ, Miroslav., KOZIOREK, Jiří. : Optimization of Fuzzy Regulator Parameters by Genetic Algorithm. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2011 : Sborník příspěvků 19. ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD- ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 8, Dostupný z WWW:< >. ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin: Modeling, Simulation and Design of Control Circuit for Flexible Energy System in MATLAB&Simulink. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2011 : Sborník příspěvků 19. ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 8, Dostupný z WWW:< >. ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin: Implementation of Algorithms Based on Modern Control Theory in Matlab&Simulink. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2011 : Sborník příspěvků 19. ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 8, Dostupný z WWW:<http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB11/prispevky/089_OZANA.pdf>. ISBN PIES, Martin; OZANA, Stepan; NEVRIVA, Pavel. Variations in flue gas of power plant heat exchanger and their determination with the assistance of the mathematical model. In DEMIRALP, Metin; BOJKOVIC, Zoran; REPANOVICI, Angela. Mathematical Methods and Techniques in Engineering&Environmental Science : Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE). Catania,Sicily,Italy : WSEAS Press, s ISBN HAJOVSKY, Radovan; OZANA, Stepan; NEVRIVA, Pavel. Remote Sensor Net for Wireless Temperature and Gas Measurement on Mining Dumps. In ZAHARIM, Azami, et al. Recent Researches in Applied Informatics&Remote Sensing : Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Remote Sensing. Penang,Malaysia : WSEAS Press, s ISBN PIES, Martin; OZANA, Stepan; NEVRIVA, Pavel. Parametric Analysis of the Mathematical Model of Steam Superheater. In ZAHARIM, Azami, et al. Recent Researches in Power Systems&Systems Science : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE '11)). Penang,Malaysia : WSEAS Press, s ISBN PIES, M., VILIMEC, L. Aspects of Development of Mathematical Model of Flexible Energy System. In ZAHARIM, Azami, et al. Recent Researches in Power Systems&Systems Science : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE '11). Penang,Malaysia : WSEAS Press, s ISBN PIES, Martin; MACHACEK, Zdenek; OZANA, Stepan. Mathematical Model of Water Injected into Steam/airMixture Determined for Temperature Control of Flexible Energy System. In ZAHARIM, Azami, et al. Recent Researches in Power Systems&Systems Science : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE '11). Penang,Malaysia : WSEAS Press, s ISBN OŢANA Š., SLANINA Z., Pieš M.: STD Approach for Simulation, Control and Visualization of Color-sorting Machine. In Preprints of IFAC PDeS the 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, 2010, Pszczyna, Poland. Gliwice: Institute of Electronics, Silesian University of Technology, 2010, pp ISBN není uvedeno Strana 5/9- Ţivotopis

6 16. OŢANA Š., Pieš M.: Application of H-infinity Robust Controller on PAC. In Preprints of IFAC PDeS the 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, 2010, Pszczyna, Poland. Gliwice: Institute of Electronics, Silesian University of Technology, 2010, pp ISBN není uvedeno 17. OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Modeling and Control of High-Temperature Heat Exchanger. In TADEUSIEWICZ, Ryszard, et al. CMS'09 : 7th Conference Computer Methods and Systems. Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, Session MMCO-T3. s ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Modelování souproudého výměníku tepla v Simulinku s vyuţitím s-funkcí. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2009 : Sborník příspěvků 17.ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 14, Dostupný z WWW: <http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/matlab09/prispevky/081_pies.pdf>. ISBN NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Identification of mathematical model of a counter-flow heat exchanger by methods of statistic dynamics. In BURNHAM, Keith J., HAAS, Olivier C. L. Twentieth International Conference on Systems Engineering ICSE 2009 : Proceedings. Coventry University : Control Theory and Applications Centre, Regular Oral Presentations. s ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Educational prototypes of real-time control systems. In BURNHAM, Keith J., HAAS, Olivier C. L. Twentieth International Conference on Systems Engineering ICSE 2009 : Proceedings. Coventry University : Control Theory and Applications Centre, Regular Oral Presentations. s ISBN NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Identification of Mathematical Model of a Parallel-flow Heat Exchanger by Methods of Statistic Dynamics. In BRADÁČ, Zdeněk, BRADÁČ, František, FIEDLER, Petr. Proceedings of the International Conference IWCIT 09 : THE EIGHT INTERNATIONAL PHD STUDENTS 1st edition. Brno : Vysoké učení technické v Brně, FEEC, UAMT, s ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Approaches to Real-time Control and Visualization of Educational Models by Use of Matlab&Simulink. Scientific Bulletin of "Politehnica" University of Timisoara,ROMANIA : Transaction on AUTOMATIC CONTROL and COMPUTER SCIENCE. 2009, vol. 54(68), is. 2, s ISSN X. 23. OŢANA, Štěpán. Identifikace, linearizace, návrh a realizace vzdáleného řízení fyzikálního modelu vzduchové levitace s vyuţitím prostředí Matlab&Simulink a sítě internet. In ELDICOM Ţlina (SR) : Vydavateľstvo technickej literatury MARKAB s.r.o., Robotika, automatizácia procesov, multimédia. s ISBN OŢANA, Štěpán, HÁJOVSKÝ, Radovan, PIEŠ, Martin. Nonlinear Control Design for Air Levitation of a Ball and its Visualization in Matlab&Simulink&Virtual Reality Toolbox. In PROSTEAN, Octavian, ANDREESCU, Gheorghe-Daniel, PESCARU, Dan. Proceedings of the 8th International Conference on Technical Informatics-CONTI'2008 : Vol. 1 Automation and Applied Informatics. Timisoara : Editura Politehnica, Part 2. Modeling, Identification and Parameter Estimation. s ISSN X. 25. OŢANA, Štěpán, Pieš, Martin. Synergický efekt ve výuce automatizace s vyuţitím aplikačních knihoven MATLABu a Simulinku. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2008 : Sborník příspěvků 16.ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 11, Dostupný z WWW: <http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/matlab08/prispevky/079_ozana.pdf>. ISBN OŢANA, Štěpán. Visualization of Active Suspension Robust Controller in VR Toolbox. In PERINGER, Petr, ŠTEFAN, Jan. Proceedings of 42nd Spring International Conference MOSIS 1st edition. Ostrava : Jan Štefan - MARQ, s April 22-24, Hradec nad Moravicí. ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Koncepce výuky. Strojárstvo/Strojírenství. 2008, roč. XII, December 2008, s ČÍŢ, Pavel, NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán. Modeling and Simulation of Electronic Sensors Temperature Field. In GRZECH, Adam. Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science : Volume III. Wroclaw (Poland) : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Applications of Systems Analysis to Technical Systems. s September 4-6, Wroclaw. ISBN Strana 6/9- Ţivotopis

7 29. OŢANA, Štěpán. S-Funkce vyuţívající nízkoúrovňový přístup k funkcím měřicí karty MF624. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2007 : Sborník příspěvků 15.ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 14, Dostupný z WWW: <http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/matlab07/prispevky/ozana_s/ozana_s.pdf>. ISBN HÁJOVSKÝ, Radovan, OŢANA, Štěpán. Měření a modelování teplotní závislosti elektroniky snímačů. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2006 : Sborník příspěvků 14.ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, October 26, Dostupný z WWW: <http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/matlab06/prispevky/hajovsky_ozana/hajovsk Y_OZANA.pdf>. ISBN OŢANA, Štěpán, OUJEZDSKÝ, Aleš. Spread of the Hydraulic Impact in Elastic Pipeline. In The Third International Workshop Control&Information Technology IWCIT Gliwice (Poland) : Silesian University of Technology, Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science, Institute of Electronics, Section 3 - Control Systems. s x CD-ROM. September 22-23, Gliwice. ISBN OŢANA, Štěpán, OUJEZDSKÝ, Aleš. Měření a modelování dynamických jevů na soustavách tvořených pruţnými potrubími. In SNÁŠEL, Václav. WOFEX 2003 : Sborník příspěvků prvního ročńíku Ph.D. workshopu Fakulty elektrotechniky a informatiky. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Obor Technická Kybernetika (2612V045). s Září 2003, Ostrava. ISBN x. 33. OŢANA, Štěpán. Měření a modelování dynamických jevů na soustavách tvořených pruţnými potrubími. [s.l.], XXI, 48 s. Vedoucí dizertační práce prof. Pavel NEVŘIVA,Dr.Sc. VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. 34. OŢANA, Štěpán, BERNATÍK, Radim, ŠTULA, Tomáš, PENHAKER, Marek. Vyuţití MATLABu ve výuce signálů a soustav a v biomedicínském inţenýrství na katedře měřicí a řídicí techniky na VŠB - TU Ostrava. In Technical Computing 2002 : Sborník příspěvků 10.ročníku konference, Vol. II. Praha : Humusoft, s.r.o., s Kongresové centrum ČVUT, Praha, November ISBN NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán, SLANINA, Zdeněk, SROVNAL, Vilém. Interactive Tool for Simulation and Signal Analysis. In International Workshop Control and Information Technology IWCIT Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Department of Measurement and Control, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Section 3 - Signal Processing. s September 19th-20th, Ostrava. ISBN OŢANA, Štěpán. Interactive System for Simulation of Linear Systems and Signals Analysis. In Proceedings of XXIIIrd International Autumn Colloquium ASIS 2001 : Advanced Simulation of Systems. Ostrava : Jan Štefan - MARQ, Education of Modelling and Simulation in Education. s September 11-13, Velké Losiny. ISBN UČEBNICE, VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍRUČKY 1. DEMČÁKOVÁ, Blanka, OŢANA, Štěpán. Signály a soustavy : Sbírka příkladů do cvičení. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, s. ISBN OŢANA, Štěpán. Navrhování a realizace regulátorů. Studijní materiály pro studijní obor Měřicí a řídicí techniky Fakulty Elektrotechniky a informatiky. Operační program Vzděláváním pro konkurenceschopnost Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu CZ.1.07/2.2.00/ ISBN OŢANA, Štěpán, KŘEČEK, Antonín, ČECH, Václav : Projektování měření a regulace. Studijní materiály pro studijní obor Měřicí a řídicí techniky Fakulty Elektrotechniky a informatiky. Operační program Vzděláváním pro konkurenceschopnost Inovace oboru měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava CZ.1.07/2.2.00/ OŢANA, Štěpán, SROVNAL, Vilém : Analýza regulačních systémů. Studijní materiály pro studijní obor Měřicí a řídicí techniky Fakulty Elektrotechniky a informatiky. Operační program Vzděláváním pro konkurenceschopnost Inovace oboru měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava CZ.1.07/2.2.00/ Strana 7/9- Ţivotopis

8 ŘEŠENÉ PROJEKTY VaV 1. MPO TIP-FR-TI4/327 "Výzkum moţností komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu včetně vyuţití jejich potenciálu, vývoj měřících systémů pro dálkový monitoring, tvorba metodických pokynů a vzorových projektů pro provádění revitalizace a optimalizace skládek" ( ) 2. TAČR-TA "Zvyšování ochrany ţivotního prostředí ve vazbě na výskyt endogenních poţárů důlních odvalů a skládek průmyslových odpadů, včetně jejich modelování a predikce šíření" ( ) 3. MPO TIP-TI1/073 "Vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii biomasy i alternativních paliv při jejich spalování, popřípadě odpadní teplo z různých tepelných agregátů na elektrickou energii s moţností kogenerace s vyšší účinností" ( ) 4. GAČR 102/09/1003. Modelování vysokoteplotních výměníků tepla a vyuţití modelů pro optimální regulaci výměníků. ( ) 5. GAČR - 102/06/ Modelování teplotní zátěţe elektroniky moderních snímačů. ( ) 6. GAČR - 102/02/ Měření a regulace dynamických jevů na soustavách, tvořených pruţnými potrubími přenášejícími pruţná média ( ) ŘEŠENÉ PROJEKTY ESF, FRVŠ 1. FRVŠ 910/2013 "Inovace laboratoří na katedře Kybernetiky a biomedicínského inţenýrství" (2013) 2. ESF-CZ.1.07/2.2.00/ "Inovace oboru měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava" ( ) 3. ESF-CZ.1.07/2.2.00/ "Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu" ( ) ŘEŠENÉ PROJEKTY OSTATNÍ 1. HS Vývoj automatických parkovacích systémů (2013) 2. Realizace softwarové aplikace pro zpracování protokolu o zkoušce na mechanické zkušebně - vývojový úkol pro Bonatrans Group a.s. (2007) spoluřešitel. 3. Realizace automatického exportu dat ze strojů na mechanické zkušebně - vývojový úkol pro Bonatrans Group a.s. (2007) spoluřešitel. 4. Návrh a realizace komplexního zabezpečovacího systému detekce výskytu metanu v objektech nad nově raţeným Královopolským tunelem v Brně ( ) projekt pro Sdruţení Dobrovského monitoring. spoluřešitel. VÝSLEDKY VaV (NEPUBLIKAČNÍ) 1. (G/B) Vestavný systém pro měření neelektrických veličin (RIV/ :27240/11: ) 2. (R) Databázový automatizovaný systém pro správu dokumentů a dat ze zkušebních strojů. (RIV/ :27240/09: ) 3. (G/B) Mobilní jednotka pro monitoring výskytu metanu s bezdrátovým přenosem dat (RIV/ :27240/09: ) PEDAGOGICKÁ ČINNOST Garance předmětů ECTS: /01 Cybernetics /01 Control Systems Theory and Design Garance předmětů: /01 KYB Kybernetika /01 PMR Projektování měření a regulace /01 SMBS Simulace a modelování biologických systémů /01 ARS Analýza regulačních systémů /01 NRR Navrhování a realizace regulátorů Strana 8/9- Ţivotopis

9 /01 RS Regulační systémy Přednášky + cvičení: /01 KYB Kybernetika /01 SMBS Simulace a modelování biologických systémů /01 ARS Analýza regulačních systémů /01 NRR Navrhování a realizace regulátorů /01 RS Regulační systémy Vedení laboratoře: E228 - Laboratoř prostředků řídicích systémů a regulačních systémů. MOBILITA ZAMĚSTNANCŮ 1. Vyţádaná přednáška: OŢANA, Š. Concepts and Approaches of Control Design and Education of Automation: from Classical Methods towards Implementation of Modern Control Theory Algorithms. Anadolu, Turecko, (05/2009). Program Erasmus. 2. Vyţádaná přednáška: OŢANA, Š. Concepts and Approaches of Control Design and Education of Automation: from Classical Methods towards Implementation of Modern Control Theory Algorithms. Mugla University, Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Turecko, (05/2009). Program Erasmus. 3. Innovation and Creativity for Complex Engineering Systems" (ICCES 2012). Místo konání: Porto, Efacec Capital, Portugalsko, Datum: aţ Strana 9/9- Ţivotopis

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA FEL A ZÁKLADNÍ INFORMACE O FAKULTĚ 2 STRUKTURA FEL 5 SLOŽENÍ ORGÁNŮ FEL 6 KATEDRY A PRACOVIŠTĚ FEL

Více

Výroční zpráva. Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování. za rok 2010

Výroční zpráva. Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování. za rok 2010 Výzkumné centrum Data Algoritmy Rozhodování Research Centre Data Algorithms Decision Making M i l a n M a r e š, J i ř í I v á n e k a k o l. Výroční zpráva Výzkumného centra Data Algoritmy - Rozhodování

Více

NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013

NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013 NIDays 2013 - Program Praha - 7.11.2013 8:30 Registrace Úvodní řeč - Inovace založené na moderních platformách (Prezentace bude v angličtině) 9:00 James Kimery Don Giovanni I - II 10:15 Přestávka na občerstvení

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 FAKULTY MECHATRONIKY A MEZIOBOROVÝCH INŽENÝRSKÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI 1. ÚVOD Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií (FM) oslavila

Více

PODKLADY K ŽIADOSTI O ZAHÁJENIE KONANIE NA HABILITÁCIU DOCENTA

PODKLADY K ŽIADOSTI O ZAHÁJENIE KONANIE NA HABILITÁCIU DOCENTA PODKLADY K ŽIADOSTI O ZAHÁJENIE KONANIE NA HABILITÁCIU DOCENTA ŠO 5.2.26 materiály Ing. Jan Rybníček, PhD. 2014 Životopis VZDĚLÁNÍ 2001-2007 Doktorské studium Ústav materiálového inženýrství, Fakulta strojní,

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1 Obsah Content STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE březen 2014, ročník XIX, číslo 1 March 2014, Vol. XIX, No. 1 2 8 3DVIA Composer jako nástroj pro technickou komunikaci Jaroslava Fulemová, Martin Kubík, Jan Řehoř

Více

Odborné. curiculum vitae

Odborné. curiculum vitae Odborné Curiculum Odborné curiculum vitae RNDr. Odborné curiculum RNDr. - 2 Obsah STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS PUBLIKAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKY A POESTRY SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÝCH ÚKOLECH GRANTY APLIKAČNÍ SOFTWAROVÉ

Více

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23

Praha 1, Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23 Prague, Kaiserstejn Palace, Malostranské náměstí 23 2013 PRIORITA BEZPEČNOSTI INOVAČNÍ POTENCIÁL KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ TŘI FENOMÉNY JADERNÉ ENERGETIKY POSOUVAJÍCÍ ROZVOJ SPOLEČNOSTI KUPŘEDU aneb umíme využít unikátních předností jaderné energetiky? PRIORITY

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva o činnosti fakulty 1. ÚVOD Rok 2010 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých

Více

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4

STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE říjen, prosinec 2014, ročník XIX, číslo 3, 4 October, December 2014, Vol. XIX, No. 3, 4 Obsah Content 146 149 Zkoušky tenkých desek z UHPC vyztužených PVA vlákny a textilní skleněnou

Více

ADÁMEK MARTIN: Sociální sítě coby informační technologie / Social Networks as Information Technology 13

ADÁMEK MARTIN: Sociální sítě coby informační technologie / Social Networks as Information Technology 13 ADÁMEK MARTIN: Sociální sítě coby informační technologie / Social Networks as Information Technology 13 ANDRÝSKOVÁ JANA, MACHALOVÁ JITKA: Výuka předmětu Informační systémy veřejné správy / Public Administration

Více

Electrical Engineering and Computer Science

Electrical Engineering and Computer Science Electrical Engineering and Computer Science Bakalářský studijní program Žádost o akreditaci ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická řešitelský tým doc. Ing. Jakovenko Jiří, Ph.D.

Více

The Conference Program

The Conference Program The Conference Program Wednesday 23 rd May 2012 / Středa 23. května 2012 9:00 - Registration 2 nd floor / Registrace 2. patro 10:30-11:30 Conference Opening Room A / Zahájení konference Sál A 11:30-13:15

Více

Europass curriculum vitae

Europass curriculum vitae Europass curriculum vitae Personal information Surname(s) / First name(s) Address(es) Konečný Milan Teyschlova, 1, 635 00, Brno, Czech Republic Telephone(s) +420549495135 Mobile: +420603872330 Fax(es)

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ

METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta informačních technologií Ústav inteligentních systémů Ing. Bohuslav Křena METODY ANALÝZY OBJEKTOVĚ ORIENTOVANÝCH PETRIHO SÍTÍ ANALYSIS METHODS OF OBJECT ORIENTED PETRI

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

MANUFACTURING TECHNOLOGY

MANUFACTURING TECHNOLOGY Content MANUFACTURING TECHNOLOGY December 2010, vol. X. 2 10 Analysis of development grinding wheels on the basis of microcrystalline corundum Kocman Karel 10 16 Development of Grinding Wheels for Tools

Více

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku

Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku Ediční řada Didaktika, pedagogika - svazek 17 Elektronická reedice konferenčního sborníku MODERNIZACE VYSOKOŠKOLSKÉ VÝUKY TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ 2010 René Drtina - Jan Chromý - Magda Kotková (eds.) Media4u

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

Export z OBD dne 14.01.2011 09:01:22

Export z OBD dne 14.01.2011 09:01:22 Export z OBD dne 14.01.2011 09:01:22 Page 1 of 14 Pořadové číslo: 1/16 J_Článek v odb. periodiku Titul (v originále): CB-radio in road traffic as social network and information technology Adámek Martin

Více

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta výrobních technologií a managementu VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚNOR 2010 1 1. ÚVOD Rok 2009 byl náročným rokem z hlediska rozsáhlých činností fakulty vzhledem ke snahám

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. děkan fakulty ÚVOD V souladu s 27 odst.1, písm. d) zákona č. 111/98 o vysokých školách je předkládána

Více

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 11. ročník 3/2014. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha.. ročník 3/4 Media4u Magazine ISSN 4-987 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme

SoMoPro: introducing International Contribution. SoMoPro: představujeme SoMoPro: introducing International Contribution to South Moravian science SoMoPro: představujeme Mezinárodní Posily Jihomoravské Vědy South Moravian Programme for Distinguished Researchers Programme of

Více

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic

MEFANET.2010 + + + November 24 25, 2010 Brno, Hotel Voroněž, Czech Republic MEFANET.2010 4 th conference of Czech and Slovak faculties of medicine with international participation, focused on e-learning and medical informatics in the education of medical disciplines November 24

Více

Profesor Barsky na FIT 2. VUT v Brně se přihlásilo k podpoře Open Access 4. Laboratoř virtuální reality na FSI 6. Noví docenti a doktoři 8

Profesor Barsky na FIT 2. VUT v Brně se přihlásilo k podpoře Open Access 4. Laboratoř virtuální reality na FSI 6. Noví docenti a doktoři 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / 2014 / XXIV. Profesor Barsky na FIT 2 obsah VUT v Brně se přihlásilo k podpoře Open Access 4 Laboratoř virtuální reality na FSI 6 Noví docenti a doktoři 8 Vědci z centra SIX

Více