VŠB-Technická univerzita Ostrava, kybernetiky a biomedicínského inţenýrství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠB-Technická univerzita Ostrava, kybernetiky a biomedicínského inţenýrství"

Transkript

1 Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa Ožana Štěpán VŠB-TU Ostrava, Katedra kybernetiky a biomedicínského inţenýrství 17. Listopadu 15/ Ostrava-Poruba Telefon Fax Pracovní zkušenosti Období Povolání nebo vykonávaná funkce Název/jméno a adresa zaměstnavatele Obor činnosti či odvětví nyní Odborný asistent VŠB-Technická univerzita Ostrava, kybernetiky a biomedicínského inţenýrství Měřicí a řídicí technika Povolání nebo vykonávaná funkce Období Projektant MaR Název/jméno a adresa zaměstnavatele Vaecontrols, s.r.o., nám. J.Gagarina 1, , Ostrava 10 Obor činnosti či odvětví Vzdělání, odborná příprava a školení Dosaţená kvalifikace Hlavní předměty / profesní dovednosti Projekce elektro a MaR Období Ph.D. Obor Technická kybernetika. Téma disertační práce: Měření a modelování dynamických jevů na soustavách tvořených pruţnými potrubími. Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či kurz Úroveň vzdělání v národní nebo mezinárodní klasifikaci VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky ISCED 6 Období Dosaţená kvalifikace Ing. Hlavní předměty / profesní dovednosti Obor Měřicí a řídicí technika. Téma diplomové práce: Databáze úloh z předmětu Signály a soustavy. Název a typ organizace, která poskytla vzdělání, odbornou přípravu či kurz Úroveň vzdělání v národní nebo mezinárodní klasifikaci Schopnosti, znalosti a dovednosti VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra měřicí a řídicí techniky ISCED 5 řidičský průkaz sk. B, 6 a 11 vyhláška č. 50/1978 Sb., znalost prostředí MATLAB & Simulink, PHP, MySQL, C# Strana 1/9- Ţivotopis

2 Mateřský jazyk(y) Čeština Jiný jazyk(y) Angličtina Sebehodnocení Porozumění Mluvení Psaní Evropská úroveň (*) Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní projev Angličtina B2 Independent user C1 Proficient user B2 Independent user B2 Independent user C2 Proficient user (*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky Odborné zaměření Modelování a simulace, teorie řízení, návrh a realizace regulátorů Přílohy PUBLIKAČNÍ ČINNOST Publikace s IF faktorem 1. OZANA, S., PIES, M., VAZQUES, L. Use of Methods of Statistic Dynamics Applied for Analysis of Steam Superheater. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY. 2011, Vol. 87, Issue. 8, pp ISSN IF: 0, OZANA, S., PIES, M. Modeling the flow of compressible media in a vessel by means of Simulink S-functions. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY. 2012, Vol. 88, Issue. 5B, pp ISSN IF: 0,242 (za rok 2010) Publikace indexované v databázi ISI-Web of Knowledge(1) nebo Scopus(2) 1. MACHACEK, Z., OZANA, S., PIES, M., NEVRIVA, P., Mathematical Modeling of Turbine as a part of Flexible Energy System, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3 rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, November 2011, Zhuhai, China, 8 p., Springer, ISSN (1,2) 2. MACHACEK, Z., PIES, M., OZANA, S., Simulation of MIT Rule-based Adaptive Controller of a Power Plant Superheater, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3 rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, November 2011, Zhuhai, China, 7 p., Springer, ISSN (1,2) 3. KOCIAN, J., OZANA, S., KOZIOREK, J., Fuzzy Knowledge Adaptation Mechanism for PID Controllers Implemented in PLC S7-300/400, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3 rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, November 2011, Zhuhai, China, 9 p., Springer, ISSN (1) 4. KOCIAN, J., TUTSCH, M., OZANA, S., KOZIOREK, J., Application of Modeling and Simulation Techniques for Technology Units in Industrial Control, In Lecture Notes in Electrical Engineering, 3 rd International Conference on Computer, Communication, Control and Automation,3CA 2011, November 2011, Zhuhai, China, 9 p., Springer, ISSN (1,2) 5. KOCIAN, Jiri, TUTSCH, Michal, OZANA, Stepan and Jiri KOZIOREK. MODELING AND SIMULATION OF CONTROLLED SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL CONTROL. In: Xie Yi, Li Kai. ICACTE 2011: Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering. New York: ASME Press, 2011, s ISBN (1) 6. KOCIAN, Jiri, Stepan OZANA and Jiri KOZIOREK. THE CONCEPT OF KNOWLEDGE ADAPTATION OF PID CONTROLLER WITH PLC IMPLEMENTATION. In: Xie Yi, Li Kai. ICACTE 2011: Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering. New York: ASME Press, 2011, s ISBN (1) 7. MACHACEK, Zdenek, Stepan OZANA and Martin PIES. MATHEMATICAL MODELS FOR TURBINE SIMULATION OF FLEXIBLE ENERGY SYSTEM. In: Xie Yi, Li Kai. ICACTE 2011: Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering. New York: ASME Press, 2011, s ISBN (1) 8. OZANA, Stepan, Martin PIES and Pavel NEVRIVA. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODEL REFERENCE ADAPTIVE CONTROLLER OF A SUPERHEATER IN MATLAB&SIMULINK ENVIRONMENT. In: Xie Yi, Li Kai. ICACTE 2011: Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering. New York: ASME Press, 2011, s ISBN (1) Strana 2/9- Ţivotopis

3 9. OZANA, S., PIES, M., SKOVAJSA, L. and HAJOVSKY, R. Modeling heat exchanger by FDM and FEM in C# and Comsol Multiphysics, IEEE Symposium on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA ISBN (1,2) 10. PIES, M., OZANA, S., NEVRIVA, P. Control Circuit of the Heat Exchanger and its Verification on Real Operation Data, IEEE Symposium on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA ISBN (1,2) 11. OZANA, S., PIES, M. Modeling and Simulation of Power Plant Superheater in Simulink. In Proceedings of the International Conference on Circuits, Systems, Signals (CSS'2010). Sliema, Malta. p , September 15th - 17th, ISBN , ISSN (1,2) 12. PIEŠ, Martin, OZANA, S. Simulation of Power Plant Superheater by Simulink S-functions. In 15th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA'2010). Bilbao, Spain : Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao. 1x CD-ROM, September 13rd - 16th, ISBN (1,2) 13. OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Design and Implementation of Embedded Systems in Matlab&Simulink Environment. In SLANINA, Zdeněk, SROVNAL, Vilém. Preprints of IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems PDES Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Department of Measurement and Control, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Embedded Systems, Microprocessors and Microcontrollers. s February 10th-12th, Roţnov pod Radhoštěm. (1,2) 14. NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán, VILIMEC, Ladislav. The Finite Difference Method Applied for the Simulation of the Heat Exchangers Dynamics. In MASTORAKIS, Nikos E., et al. RECENT ADVANCES IN SYSTEMS : Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on SYSTEMS. [s.l.] : WSEAS Press, s July 22-24, Rhodes Island, Greece. ISBN ISSN (1,2) 15. OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Using Simulink S-Functions with Finite Difference Method Applied for Heat Exchangers. In MASTORAKIS, Nikos E., et al. RECENT ADVANCES IN SYSTEMS : Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on SYSTEMS. [s.l.] : WSEAS Press, s July 22-24, Rhodes Island, Greece. ISBN ISSN (1,2) 16. OŢANA, Štěpán, MACHÁČEK, Zdeněk. Implementation of the Mathematical Model of a Generating Block in Matlab&Simulink Using S-functions. In KAMARUZAMAN, Jusoff, MAHMOUD, Safaa, SIVAKUMAR, Raghupathy. The Second International Conference on Computer and Electrical Engineering ICCEE 2009 : Volume I. Los Alamitos,California : IEEE Computer Society, Session 8. S ISBN (1,2) 17. OŢANA, Štěpán. Visualization of Active Suspension Robust Controller in Virtual Reality Toolbox. In SELVARAJ, Henry, RAWSKI, Mariusz. Proceedings of International Conference on Systems Engineering : ICSENG Los Alamitos (CA) : IEEE Computer Society, GeneralControl Systems. s August 19-21, University of Nevada, Las Vegas. ISBN (1,2) 18. MACHÁČEK, Zdeněk., HÁJOVSKÝ, Radovan, OŢANA, Štěpán, KRŇÁVEK, Jan. Experiments of Thermal Fields of Sensors Supported by Digital Image Processing. In 16th Mediterranean Conference on Control and Automation : MED08. Ajaccio (France) : IEEE CFP08MED-CDR, s June ISBN (1,2) 19. FILIPOVÁ, Blanka, NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán. Propagation of the hydraulic head in an Elastic Pipeline. In SLOOT, Peter M.A., et al. Computational Science - ICCS International Conference Melbourne, Australia and St. Petersburg, Russia June 2003, Proceedings, Part II : LNCS Berlin (Germany) : Springer-Verlag, Poster papers. s June 2-4, St. Petersburg. ISBN ISSN (1,2) 20. GELNAR, Petr, HÁJOVSKÝ Radovan, NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán. Using Matlab for Supporting Courses of Dynamic Control Systems. In Preprints of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems PDS Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Department of Measurement and Control, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Posters. s February 8th-9th, Ostrava. ISBN X. (1) 21. KOCIÁN, Jiří., OŢANA, Štěpán. KOZIOREK, Jiří. An approach to optimization of takagi-sugeno type fuzzy regulator parameters by genetic algorithm from mamdani regulation surface. Volume 248, 2013, Pages International Conference on Mechanical Materials and Manufacturing Engineering, ICMMME 2012; Dalian; China; 5-6 October 2012 (2) 22. KOCIAN, Jiri, KOZIOREK, Jiri and OZANA, Stepan. AN APPROACH TO IDENTIFICATION PROCEDURES FOR PID CONTROL WITH PLC IMPLEMENTATION. In: ETFA 2012: Proceedings of 2012 IEEE 17th International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA 2012). September 17-21, 2012, Kraków, Poland. (1,2) Strana 3/9- Ţivotopis

4 23. OZANA, Stepan, PIES, Martin and WAGNER, Petr. DYNAMIC OPTIMIZATION OF GUIDED MISSILE TRAJECTORY BY USE OF MATLAB AND DYNOPT TOOLBOX. In: ICCAS 2012: Proceedings of the 12th International Conference on Control, Automation and Systems. ICC, Jeju Island, Korea, s ISBN ISSN (2) 24. HAJOVSKY, Radovan, FILIPOVA, Blanka, PIES, Martin and OZANA, Stepan. USING MATLAB FOR THERMAL PROCESSES MODELING AND PREDICTION AT MINING DUMPS. In: ICCAS 2012: Proceedings of the 12th International Conference on Control, Automation and Systems. ICC, Jeju Island, Korea, s ISBN ISSN (2) 25. OZANA, Stepan, PIES, Martin and HAJOVSKY, Radovan. DESIGN OF DEADBEAT CONTROLLER BY POLYNOMIAL APPROACH. In: ICCAS 2012: Proceedings of the 12th International Conference on Control, Automation and Systems. ICC, Jeju Island, Korea, s ISBN ISSN (2) 26. OZANA, Stepan, PIES, Martin, SLANINA, Zdenek and HAJOVSKY, Radovan. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF LQR CONTROLLER FOR INVERTED PENDULUM BY USE OF REX CONTROL SYSTEM. In: ICCAS 2012: Proceedings of the 12th International Conference on Control, Automation and Systems. ICC, Jeju Island, Korea, s ISBN ISSN (2) 27. HAJOVSKY, R., OZANA, S.: Long term temperature monitoring and thermal processes prediction within mining dumps. Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Aquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. ISBN (2) 28. NEVRIVA, P., OZANA, S., PIES, M. Simulation of Power Plant Superheater Using Advanced Simulink Capabilities. In INTERNATIONAL JOURNAL of CIRCUITS, SYSTEMS and SIGNAL PROCESSING, pp Issue 1, Volume 5, 2011, dostupný z WWW: ISSN: (2) 29. NEVRIVA, Pavel; OZANA, Stepan; VILIMEC, Ladislav. Verification of the Dynamical Model of a Power Plant Superheater. In KALLEL, Ali, et al. ADVANCES in DYNAMICAL SYSYSTEMS and CONTROL : 6th WSEAS International Conference on DYNAMICAL SYSTEMS and CONTROL (CONTROL'10). [Kantaoui,Sousse,Tunisia] : WSEAS Press, s ISBN , ISSN (2) 30. NEVRIVA, P., OZANA, S., PIES, M., VILIMEC, L. Dynamical Model of a Power Plant Superheater. In WSEAS Transactions on Systems 9 (7), pp Issue 7, Volume 9, 2010, dostupný z WWW: ISSN: (2) 31. NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán, VILIMEC, Ladislav. Simulation of the Heat Exchangers Dynamics in Matlab&Simulink. WSEAS Transactions on Systems and Control [online]. October 2009, vol. 4, is. 10 [cit ], s ISSN (2) Publikace neindexované v databázi ISI-Web of Knowledge nebo Scopus 1. OZANA, Stepan, Petr WAGNER a Martin PIES. Dynamic Optimization Case Studies in Matlab&Simulink and Dynopt. In: Proceedings of 11th IFAC/IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE on PROGRAMMABLE DEVICES and EMBEDDED SYSTEMS: PDeS Brno: IFAC, 2012, s ISBN ISSN PIES, Martin, Stepan OZANA and Radovan HAJOVSKY. Modeling, Simulation and Design of Control Circuit for Flexible Eenergy System in MATLAB&Simulink. In: Latest Advances in Information Science, Circuits&Systems: Proceedings of the 1st International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA'12). Iasi, Romania: Wseas Press, 2012, s Recent Advances in Computer Engineering Series, 4. ISBN ISSN PIES, Martin, Stepan OZANA. Mathematical Model of Steam Injected into Steam/air Mixture Determined for Temperature Control of Flexible Energy System. In: Latest Advances in Information Science, Circuits&Systems: Proceedings of the 1st International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA'12). Iasi, Romania: Wseas Press, 2012, s Recent Advances in Computer Engineering Series, 4. ISBN ISSN HAJOVSKY, Radovan, Martin PIES and Stepan OZANA. Embedded systems for monitoring of temperatures and gases at large areas. In: Latest Advances in Information Science, Circuits&Systems: Proceedings of the 1st International Conference on Circuits, Systems, Communications, Computers and Applications (CSCCA'12). Iasi, Romania: Wseas Press, 2012, s Recent Advances in Computer Engineering Series, 4. ISBN ISSN Strana 4/9- Ţivotopis

5 5. FILIPOVA, Blanka, Radovan HAJOVSKY and Stepan OZANA. Processing and Visualization of Measured Data on the Mining Dump. In: Advances in Systems Theory, Signal Processing&Computational Science: Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12). Istanbul, Turkey: WSEAS Press, 2012, s Recent Advances in Electrical Engineering Series, 5. ISBN ISSN OZANA, Stepan, Radovan HAJOVSKY, Martin PIES and Blanka FILIPOVA. Modeling and Measurement of Thermal Process in Experimental Borehole in Matlab&Simulink and Comsol Multiphysics. In: Advances in Systems Theory, Signal Processing&Computational Science: Proceedings of the 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC'12). Istanbul, Turkey: WSEAS Press, 2012, s Recent Advances in Electrical Engineering Series, 5. ISBN ISSN KOCIÁN, Jiří., OŢANA, Štěpán, POKORNÝ, Miroslav., KOZIOREK, Jiří. : Optimization of Fuzzy Regulator Parameters by Genetic Algorithm. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2011 : Sborník příspěvků 19. ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD- ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 8, Dostupný z WWW:< >. ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin: Modeling, Simulation and Design of Control Circuit for Flexible Energy System in MATLAB&Simulink. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2011 : Sborník příspěvků 19. ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 8, Dostupný z WWW:< >. ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin: Implementation of Algorithms Based on Modern Control Theory in Matlab&Simulink. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2011 : Sborník příspěvků 19. ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 8, Dostupný z WWW:<http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/MATLAB11/prispevky/089_OZANA.pdf>. ISBN PIES, Martin; OZANA, Stepan; NEVRIVA, Pavel. Variations in flue gas of power plant heat exchanger and their determination with the assistance of the mathematical model. In DEMIRALP, Metin; BOJKOVIC, Zoran; REPANOVICI, Angela. Mathematical Methods and Techniques in Engineering&Environmental Science : Proceedings of the 13th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering (MACMESE). Catania,Sicily,Italy : WSEAS Press, s ISBN HAJOVSKY, Radovan; OZANA, Stepan; NEVRIVA, Pavel. Remote Sensor Net for Wireless Temperature and Gas Measurement on Mining Dumps. In ZAHARIM, Azami, et al. Recent Researches in Applied Informatics&Remote Sensing : Proceedings of the 7th WSEAS International Conference on Remote Sensing. Penang,Malaysia : WSEAS Press, s ISBN PIES, Martin; OZANA, Stepan; NEVRIVA, Pavel. Parametric Analysis of the Mathematical Model of Steam Superheater. In ZAHARIM, Azami, et al. Recent Researches in Power Systems&Systems Science : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE '11)). Penang,Malaysia : WSEAS Press, s ISBN PIES, M., VILIMEC, L. Aspects of Development of Mathematical Model of Flexible Energy System. In ZAHARIM, Azami, et al. Recent Researches in Power Systems&Systems Science : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE '11). Penang,Malaysia : WSEAS Press, s ISBN PIES, Martin; MACHACEK, Zdenek; OZANA, Stepan. Mathematical Model of Water Injected into Steam/airMixture Determined for Temperature Control of Flexible Energy System. In ZAHARIM, Azami, et al. Recent Researches in Power Systems&Systems Science : Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on System Science and Simulation in Engineering (ICOSSSE '11). Penang,Malaysia : WSEAS Press, s ISBN OŢANA Š., SLANINA Z., Pieš M.: STD Approach for Simulation, Control and Visualization of Color-sorting Machine. In Preprints of IFAC PDeS the 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, 2010, Pszczyna, Poland. Gliwice: Institute of Electronics, Silesian University of Technology, 2010, pp ISBN není uvedeno Strana 5/9- Ţivotopis

6 16. OŢANA Š., Pieš M.: Application of H-infinity Robust Controller on PAC. In Preprints of IFAC PDeS the 10th IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, 2010, Pszczyna, Poland. Gliwice: Institute of Electronics, Silesian University of Technology, 2010, pp ISBN není uvedeno 17. OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Modeling and Control of High-Temperature Heat Exchanger. In TADEUSIEWICZ, Ryszard, et al. CMS'09 : 7th Conference Computer Methods and Systems. Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, Session MMCO-T3. s ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Modelování souproudého výměníku tepla v Simulinku s vyuţitím s-funkcí. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2009 : Sborník příspěvků 17.ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 14, Dostupný z WWW: <http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/matlab09/prispevky/081_pies.pdf>. ISBN NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Identification of mathematical model of a counter-flow heat exchanger by methods of statistic dynamics. In BURNHAM, Keith J., HAAS, Olivier C. L. Twentieth International Conference on Systems Engineering ICSE 2009 : Proceedings. Coventry University : Control Theory and Applications Centre, Regular Oral Presentations. s ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Educational prototypes of real-time control systems. In BURNHAM, Keith J., HAAS, Olivier C. L. Twentieth International Conference on Systems Engineering ICSE 2009 : Proceedings. Coventry University : Control Theory and Applications Centre, Regular Oral Presentations. s ISBN NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Identification of Mathematical Model of a Parallel-flow Heat Exchanger by Methods of Statistic Dynamics. In BRADÁČ, Zdeněk, BRADÁČ, František, FIEDLER, Petr. Proceedings of the International Conference IWCIT 09 : THE EIGHT INTERNATIONAL PHD STUDENTS 1st edition. Brno : Vysoké učení technické v Brně, FEEC, UAMT, s ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Approaches to Real-time Control and Visualization of Educational Models by Use of Matlab&Simulink. Scientific Bulletin of "Politehnica" University of Timisoara,ROMANIA : Transaction on AUTOMATIC CONTROL and COMPUTER SCIENCE. 2009, vol. 54(68), is. 2, s ISSN X. 23. OŢANA, Štěpán. Identifikace, linearizace, návrh a realizace vzdáleného řízení fyzikálního modelu vzduchové levitace s vyuţitím prostředí Matlab&Simulink a sítě internet. In ELDICOM Ţlina (SR) : Vydavateľstvo technickej literatury MARKAB s.r.o., Robotika, automatizácia procesov, multimédia. s ISBN OŢANA, Štěpán, HÁJOVSKÝ, Radovan, PIEŠ, Martin. Nonlinear Control Design for Air Levitation of a Ball and its Visualization in Matlab&Simulink&Virtual Reality Toolbox. In PROSTEAN, Octavian, ANDREESCU, Gheorghe-Daniel, PESCARU, Dan. Proceedings of the 8th International Conference on Technical Informatics-CONTI'2008 : Vol. 1 Automation and Applied Informatics. Timisoara : Editura Politehnica, Part 2. Modeling, Identification and Parameter Estimation. s ISSN X. 25. OŢANA, Štěpán, Pieš, Martin. Synergický efekt ve výuce automatizace s vyuţitím aplikačních knihoven MATLABu a Simulinku. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2008 : Sborník příspěvků 16.ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 11, Dostupný z WWW: <http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/matlab08/prispevky/079_ozana.pdf>. ISBN OŢANA, Štěpán. Visualization of Active Suspension Robust Controller in VR Toolbox. In PERINGER, Petr, ŠTEFAN, Jan. Proceedings of 42nd Spring International Conference MOSIS 1st edition. Ostrava : Jan Štefan - MARQ, s April 22-24, Hradec nad Moravicí. ISBN OŢANA, Štěpán, PIEŠ, Martin. Koncepce výuky. Strojárstvo/Strojírenství. 2008, roč. XII, December 2008, s ČÍŢ, Pavel, NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán. Modeling and Simulation of Electronic Sensors Temperature Field. In GRZECH, Adam. Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science : Volume III. Wroclaw (Poland) : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Applications of Systems Analysis to Technical Systems. s September 4-6, Wroclaw. ISBN Strana 6/9- Ţivotopis

7 29. OŢANA, Štěpán. S-Funkce vyuţívající nízkoúrovňový přístup k funkcím měřicí karty MF624. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2007 : Sborník příspěvků 15.ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, November 14, Dostupný z WWW: <http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/matlab07/prispevky/ozana_s/ozana_s.pdf>. ISBN HÁJOVSKÝ, Radovan, OŢANA, Štěpán. Měření a modelování teplotní závislosti elektroniky snímačů. In Humusoft, s.r.o.. Technical Computing Prague 2006 : Sborník příspěvků 14.ročníku konference. Praha : Humusoft, s.r.o, s x CD-ROM. Kongresové centrum ČVUT, Praha, October 26, Dostupný z WWW: <http://dsp.vscht.cz/konference_matlab/matlab06/prispevky/hajovsky_ozana/hajovsk Y_OZANA.pdf>. ISBN OŢANA, Štěpán, OUJEZDSKÝ, Aleš. Spread of the Hydraulic Impact in Elastic Pipeline. In The Third International Workshop Control&Information Technology IWCIT Gliwice (Poland) : Silesian University of Technology, Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science, Institute of Electronics, Section 3 - Control Systems. s x CD-ROM. September 22-23, Gliwice. ISBN OŢANA, Štěpán, OUJEZDSKÝ, Aleš. Měření a modelování dynamických jevů na soustavách tvořených pruţnými potrubími. In SNÁŠEL, Václav. WOFEX 2003 : Sborník příspěvků prvního ročńíku Ph.D. workshopu Fakulty elektrotechniky a informatiky. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Obor Technická Kybernetika (2612V045). s Září 2003, Ostrava. ISBN x. 33. OŢANA, Štěpán. Měření a modelování dynamických jevů na soustavách tvořených pruţnými potrubími. [s.l.], XXI, 48 s. Vedoucí dizertační práce prof. Pavel NEVŘIVA,Dr.Sc. VŠB- Technická univerzita Ostrava, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. 34. OŢANA, Štěpán, BERNATÍK, Radim, ŠTULA, Tomáš, PENHAKER, Marek. Vyuţití MATLABu ve výuce signálů a soustav a v biomedicínském inţenýrství na katedře měřicí a řídicí techniky na VŠB - TU Ostrava. In Technical Computing 2002 : Sborník příspěvků 10.ročníku konference, Vol. II. Praha : Humusoft, s.r.o., s Kongresové centrum ČVUT, Praha, November ISBN NEVŘIVA, Pavel, OŢANA, Štěpán, SLANINA, Zdeněk, SROVNAL, Vilém. Interactive Tool for Simulation and Signal Analysis. In International Workshop Control and Information Technology IWCIT Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Department of Measurement and Control, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Section 3 - Signal Processing. s September 19th-20th, Ostrava. ISBN OŢANA, Štěpán. Interactive System for Simulation of Linear Systems and Signals Analysis. In Proceedings of XXIIIrd International Autumn Colloquium ASIS 2001 : Advanced Simulation of Systems. Ostrava : Jan Štefan - MARQ, Education of Modelling and Simulation in Education. s September 11-13, Velké Losiny. ISBN UČEBNICE, VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍRUČKY 1. DEMČÁKOVÁ, Blanka, OŢANA, Štěpán. Signály a soustavy : Sbírka příkladů do cvičení. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, s. ISBN OŢANA, Štěpán. Navrhování a realizace regulátorů. Studijní materiály pro studijní obor Měřicí a řídicí techniky Fakulty Elektrotechniky a informatiky. Operační program Vzděláváním pro konkurenceschopnost Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu CZ.1.07/2.2.00/ ISBN OŢANA, Štěpán, KŘEČEK, Antonín, ČECH, Václav : Projektování měření a regulace. Studijní materiály pro studijní obor Měřicí a řídicí techniky Fakulty Elektrotechniky a informatiky. Operační program Vzděláváním pro konkurenceschopnost Inovace oboru měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava CZ.1.07/2.2.00/ OŢANA, Štěpán, SROVNAL, Vilém : Analýza regulačních systémů. Studijní materiály pro studijní obor Měřicí a řídicí techniky Fakulty Elektrotechniky a informatiky. Operační program Vzděláváním pro konkurenceschopnost Inovace oboru měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava CZ.1.07/2.2.00/ Strana 7/9- Ţivotopis

8 ŘEŠENÉ PROJEKTY VaV 1. MPO TIP-FR-TI4/327 "Výzkum moţností komplexní revitalizace skládek průmyslového odpadu včetně vyuţití jejich potenciálu, vývoj měřících systémů pro dálkový monitoring, tvorba metodických pokynů a vzorových projektů pro provádění revitalizace a optimalizace skládek" ( ) 2. TAČR-TA "Zvyšování ochrany ţivotního prostředí ve vazbě na výskyt endogenních poţárů důlních odvalů a skládek průmyslových odpadů, včetně jejich modelování a predikce šíření" ( ) 3. MPO TIP-TI1/073 "Vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii biomasy i alternativních paliv při jejich spalování, popřípadě odpadní teplo z různých tepelných agregátů na elektrickou energii s moţností kogenerace s vyšší účinností" ( ) 4. GAČR 102/09/1003. Modelování vysokoteplotních výměníků tepla a vyuţití modelů pro optimální regulaci výměníků. ( ) 5. GAČR - 102/06/ Modelování teplotní zátěţe elektroniky moderních snímačů. ( ) 6. GAČR - 102/02/ Měření a regulace dynamických jevů na soustavách, tvořených pruţnými potrubími přenášejícími pruţná média ( ) ŘEŠENÉ PROJEKTY ESF, FRVŠ 1. FRVŠ 910/2013 "Inovace laboratoří na katedře Kybernetiky a biomedicínského inţenýrství" (2013) 2. ESF-CZ.1.07/2.2.00/ "Inovace oboru měřicí a řídicí technika na FEI, VŠB-TU Ostrava" ( ) 3. ESF-CZ.1.07/2.2.00/ "Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu" ( ) ŘEŠENÉ PROJEKTY OSTATNÍ 1. HS Vývoj automatických parkovacích systémů (2013) 2. Realizace softwarové aplikace pro zpracování protokolu o zkoušce na mechanické zkušebně - vývojový úkol pro Bonatrans Group a.s. (2007) spoluřešitel. 3. Realizace automatického exportu dat ze strojů na mechanické zkušebně - vývojový úkol pro Bonatrans Group a.s. (2007) spoluřešitel. 4. Návrh a realizace komplexního zabezpečovacího systému detekce výskytu metanu v objektech nad nově raţeným Královopolským tunelem v Brně ( ) projekt pro Sdruţení Dobrovského monitoring. spoluřešitel. VÝSLEDKY VaV (NEPUBLIKAČNÍ) 1. (G/B) Vestavný systém pro měření neelektrických veličin (RIV/ :27240/11: ) 2. (R) Databázový automatizovaný systém pro správu dokumentů a dat ze zkušebních strojů. (RIV/ :27240/09: ) 3. (G/B) Mobilní jednotka pro monitoring výskytu metanu s bezdrátovým přenosem dat (RIV/ :27240/09: ) PEDAGOGICKÁ ČINNOST Garance předmětů ECTS: /01 Cybernetics /01 Control Systems Theory and Design Garance předmětů: /01 KYB Kybernetika /01 PMR Projektování měření a regulace /01 SMBS Simulace a modelování biologických systémů /01 ARS Analýza regulačních systémů /01 NRR Navrhování a realizace regulátorů Strana 8/9- Ţivotopis

9 /01 RS Regulační systémy Přednášky + cvičení: /01 KYB Kybernetika /01 SMBS Simulace a modelování biologických systémů /01 ARS Analýza regulačních systémů /01 NRR Navrhování a realizace regulátorů /01 RS Regulační systémy Vedení laboratoře: E228 - Laboratoř prostředků řídicích systémů a regulačních systémů. MOBILITA ZAMĚSTNANCŮ 1. Vyţádaná přednáška: OŢANA, Š. Concepts and Approaches of Control Design and Education of Automation: from Classical Methods towards Implementation of Modern Control Theory Algorithms. Anadolu, Turecko, (05/2009). Program Erasmus. 2. Vyţádaná přednáška: OŢANA, Š. Concepts and Approaches of Control Design and Education of Automation: from Classical Methods towards Implementation of Modern Control Theory Algorithms. Mugla University, Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Turecko, (05/2009). Program Erasmus. 3. Innovation and Creativity for Complex Engineering Systems" (ICCES 2012). Místo konání: Porto, Efacec Capital, Portugalsko, Datum: aţ Strana 9/9- Ţivotopis

Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava

Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava Osobní údaje Uchazeč: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. Datum a místo narození: 16.5.1977 Adresa

Více

Measurement and regulativ in industry Diplomma thesis: Database of tutorials in Signals and Systems.

Measurement and regulativ in industry Diplomma thesis: Database of tutorials in Signals and Systems. Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Ožana Štěpán Address(es) VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telephone(s) +420 597 324

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky. Technická kybernetika, od 2008 člen AS FEI, AS-VŠB TUO, RVŠ, CEEPUS

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky. Technická kybernetika, od 2008 člen AS FEI, AS-VŠB TUO, RVŠ, CEEPUS Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa Macháček Zdeněk VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 329 337 Fax +420 597 323

Více

VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 329 337 Fax +420 597 323 138

VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 329 337 Fax +420 597 323 138 Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 329 337 Fax +420 597 323 138 E-mail Pracovní

Více

Hlavní předměty / profesní dovednosti Obor Technická kybernetika. Téma disertační práce: Elektromagnetická kompatibilita technologických zařízení.

Hlavní předměty / profesní dovednosti Obor Technická kybernetika. Téma disertační práce: Elektromagnetická kompatibilita technologických zařízení. Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa Hájovský Radovan Telefon +420 597 325 859 Fax +420 597 323 138 E-mail VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba

Více

Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Radovan Hájovský, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava

Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Radovan Hájovský, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava Návrh na zahájení habilitačního řízení Ing. Radovan Hájovský, Ph.D. v oboru Technická kybernetika na FEI VŠB-TU Ostrava Osobní údaje: Uchazeč: Ing. Radovan Hájovský, Ph.D. Datum a místo narození: 9. 4.

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa Macháček Zdeněk VŠB-TU Ostrava, Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 325 810

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Address(es) Zdeněk Macháček VŠB-Technical University of Ostrava, Department of Measurement and Control 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba

Více

Adresa VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 59 732 9337 E-mail vilem.srovnal1@vsb.

Adresa VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 59 732 9337 E-mail vilem.srovnal1@vsb. Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Srovnal Vilém Adresa VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 59 732 9337 E-mail vilem.srovnal1@vsb.cz

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky

VŠB-Technická univerzita Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa Koziorek Jiří VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 325 261 Fax +420 597 323 138

Více

VÝVOJ NOVÉHO REGULAČNÍHO ALGORITMU KOTLE VERNER S PODPOROU PROGRAMU MATLAB

VÝVOJ NOVÉHO REGULAČNÍHO ALGORITMU KOTLE VERNER S PODPOROU PROGRAMU MATLAB VÝVOJ NOVÉHO REGULAČNÍHO ALGORITMU KOTLE VERNER S PODPOROU PROGRAMU MATLAB Úvod S. Vrána, V. Plaček Abstrakt Kotel Verner A25 je automatický kotel pro spalování biomasy, alternativních pelet, dřevních

Více

Černohorský Jindřich. jindrich.cernohorsky@vsb.cz

Černohorský Jindřich. jindrich.cernohorsky@vsb.cz Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa Černohorský Jindřich VŠB-TU Ostrava, Katedra měřicí a řídicí techniky 17. Listopadu 15 70833 Ostrava-Poruba Telefon +420 597 323 136 Fax +420 597

Více

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D.

Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. Seznam publikací, Ing. Josef Půta, Ph.D. 1. Půta, J. Hodnocení efektivnosti temperace vstřikovacích forem. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. 2. Lenfeld, P., Půta, J., Ausperger, A., Běhálek,

Více

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE NUMERICKÉ ŘEŠENÍ VIBROIZOLACE STROJE Jiří Vondřich., Radek Havlíček. Katedra mechaniky a materiálů, Fakulta elektrotechnická, ČVUT Praha Abstract Vibrace stroje způsobují nevyvážené rotující části stroje,

Více

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV

Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Údaje k předkládaným výsledkům pro kontrolu do RIV Nové moderní metody neinvazního průzkumu památkových objektů č. DF13P01OVV02 programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI)

Více

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D.

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D. Laboratoř regulačních systémů a prostředků Náev preentace řídicích systémů Umístění laboratoře: E228 Správce laboratoře: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. Zaměření laboratoře Návrh a realiace měřicích a řídicích

Více

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit.

České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. České vysoké učení technické v Praze je jednou z nejstarších technicky zaměřených univerzit. Poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v rozsáhlém spektru zejména inženýrských disciplín, zajišťuje základní

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Personal information First name(s) / Surname(s) Address(es) Zdenek Machacek VŠB-Technical University of Ostrava, Department of Cybernetic and Biomedical Engineering 17. Listopadu

Více

Pozvánka na 23. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika

Pozvánka na 23. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika Pozvánka na 23. mezinárodní konferenci Hydraulika a pneumatika 1. - 3. 6. 2016, Praha, Česká republika organizuje Česká strojnická společnost odborná sekce Hydraulika a pneumatika (www.cahp.cz) Katedra

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent

Zaměstnán: Dopravní fakulta ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha 1 na pozici odborný asistent Ing. Stanislav Novotný 19. 6. 1976 Studium: 1991 1995 studium na gymnáziu v Příbrami, obor zaměřený na přírodní vědy 1999 2005 studium na fakultě dopravní, Českého vysokého učení technického v Praze, obor

Více

Pohlaví Muž Datum narození 31/8/1983 Státní příslušnost/i Česká republika. Vědecko-výzkumný pracovník

Pohlaví Muž Datum narození 31/8/1983 Státní příslušnost/i Česká republika. Vědecko-výzkumný pracovník Životopis OSOBNÍ ÚDAJE Na Rybníčkách 49/4, 70030 Ostrava - Výškovice (Česká republika) 608131477 vladimir@sedenka.eu www.sedenka.eu Pohlaví Muž Datum narození 31/8/1983 Státní příslušnost/i Česká republika

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014

ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS MILAN EDL 2014 ŽIVOTOPIS OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Milan EDL Datum narození: 29. října 1973 Adresa zaměstnavatele: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Telefon: +420 377

Více

Curriculum Vitae Pavel Kopecký, Ph.D.

Curriculum Vitae Pavel Kopecký, Ph.D. Curriculum Vitae Contact information: Address: Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering Department of Building Structures K124 Thákurova 7, 166 29 Prague 6 Czech Republic Telephone:

Více

prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.

prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. Tel: +420 57 603 5197 Mobil: +420 777 231 942 E mail: bobal@fai.utb.cz Aktivity: Zástupce ředitele ústavu. Člen Vědecké rady Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Člen Vědecké

Více

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě

1. Publikační činnost přehled publikací v následující skladbě OBSAH BILANCE TVŮRČÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FLKŘ za období posledních 2 let, tj. Ing. Martin Hart, Ph.D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy

NÁZEV HABILITAČNÍ PRÁCE: Využití diskriminační analýzy pro predikci budoucího vývoje firmy NÁVRH NA ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ RNDr. Radmily SOUSEDÍKOVÉ, Ph.D. OBOR ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH SYSTÉMŮ OSOBNÍ ÚDAJE: Jméno a přímení: Datum a místo narození: Bydliště: Zaměstnavatel: Pracoviště: Funkce:

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání

Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV. Interaktivní tabule ve vzdělávání Jiří DOSTÁL Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, KTEIV Interaktivní tabule ve vzdělávání 1 Úvod Didaktická technika a učební pomůcky se pro dnešní generaci vzdělávání staly téměř nepostradatelnými.

Více

pro aplikovanou a průmyslovou matematiku

pro aplikovanou a průmyslovou matematiku Zápis z plenární schůze odborné skupiny ČMS pro aplikovanou a průmyslovou matematiku Datum konání: 10. února 2016 Čas konání: 13:00-15:00 Místo konání: MFF UK, Sokolovská 83, Praha 8, posluchárna K1 Program

Více

[26] Šeda, M.: Motion Planning in the Plane with Polygonal Obstacles. Engineering Mechanics, Vol. 12, No. 4, 2005, pp. 253-258. ISSN 1210-2717.

[26] Šeda, M.: Motion Planning in the Plane with Polygonal Obstacles. Engineering Mechanics, Vol. 12, No. 4, 2005, pp. 253-258. ISSN 1210-2717. Curriculum vitae Jméno a příjmení: Miloš Šeda Tituly: prof. RNDr. Ing. PhD. Rozsah hlavního pracovního poměru: 0,75 Název, sídlo a právní forma hlavního zaměstnavatele: Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého

Více

CONSORCIAL APPROACH FOR CONTROL LABORATORY EDUCATION ON VŠB-TU FME OSTRAVA

CONSORCIAL APPROACH FOR CONTROL LABORATORY EDUCATION ON VŠB-TU FME OSTRAVA Prof. Dr. RNDr. Lubomír SMUTNÝ, Ing. Jaromír ŠKUTA, Ph.D, Ing. Marek BABIUCH, Ph.D, Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. CONSORCIAL APPROACH FOR CONTROL LABORATORY EDUCATION ON VŠB-TU FME OSTRAVA 1. Introduction

Více

u plnorozsahových simulaèních modelù s detailním modelováním všech podstatných

u plnorozsahových simulaèních modelù s detailním modelováním všech podstatných Simulátory parních kotlù v programu Matlab a Simulink a možnosti realizace jejich operátorských rozhraní Petr Neuman, Bohumil Šulc, Javed Alam Jan, Michal Tauchman Model uhelného parního kotle s nelineární

Více

BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli

BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli BRDSM core: Komplexní systém dynamického řízení kvality plynule odlévané oceli Registrační číslo: 120108 Garant výsledku: doc. Ing. Josef Štětina, Ph.D. Typ: Software - R Rok vydání: 27. 11. 2015 Instituce:

Více

1 Cíle projektu. Klíčová slova: hardware, server, PDA, počítačová laboratoř

1 Cíle projektu. Klíčová slova: hardware, server, PDA, počítačová laboratoř XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 The Usage of Laboratory for Mobile, Wireless and Virtual Computer at

Více

POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU

POLOHOVÁNÍ ULTRAZVUKOVÉHO SENZORU 1 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje zařízení realizující lineární posuv ultrazvukového snímače. Mechanismem realizujícím lineární posuv je kuličkový

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky Konference ANSYS 011 CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky D. Lávička Západočeská univerzita v Plzni, Katedra energetických strojů a zařízení,

Více

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Grantová agentura České republiky Část ZC Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí Jméno řešitele: Ladislav Satrapa Registrační číslo projektu: 103/02/0606 Název projektu: Riziková analýza vodohospodářských

Více

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný.

Za ÚPS se jednání zúčastnili: prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc., prof. Ing. Václav Přenosil, CSc. a prof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně listopad 2012 O hodnocení doktorských

Více

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY

SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY SOFTWARE PRO ANALÝZU LABORATORNÍCH MĚŘENÍ Z FYZIKY P. Novák, J. Novák, A. Mikš Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V rámci přechodu na model strukturovaného

Více

MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ

MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY MODELOVÁNÍ PLANÁRNÍCH ANTÉN POMOCÍ UMĚLÝCH NEURONOVÝCH SÍTÍ Pojednání o disertační práci Doktorand: Ing. Zbyněk Raida Školitel: Prof. Ing. Dušan Černohorský, CSc. Brno, duben 2003

Více

Zelinova 5586, Zlín, Česká republika

Zelinova 5586, Zlín, Česká republika Životopis Roman Šenkeřík OSOBNÍ ÚDAJE Roman Šenkeřík Zelinova 5586, 76005 Zlín, Česká republika +420 576 035 189 +420 777 621 792 senkerik@fai.utb.cz http://www.utb.cz/fai/struktura/roman-senkerik Pohlaví

Více

SYNERGICKÝ EFEKT VE VÝUCE AUTOMATIZACE S VYUŽITÍM APLIKAČNÍCH KNIHOVEN MATLABU A SIMULINKU

SYNERGICKÝ EFEKT VE VÝUCE AUTOMATIZACE S VYUŽITÍM APLIKAČNÍCH KNIHOVEN MATLABU A SIMULINKU SYNERGICKÝ EFEKT VE VÝUCE AUTOMATIZACE S VYUŽITÍM APLIKAČNÍCH KNIHOVEN MATLABU A SIMULINKU Š.Ožana,M.Pieš Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Abstract Tento příspěvek má rešeršní charakter

Více

Typografický portál pro zlepšení kvality nejen závěrečných prací / Typographical

Typografický portál pro zlepšení kvality nejen závěrečných prací / Typographical Obsah Slovo úvodem 5 Zdokonalování komunikačních schopností studentů v předmětu Digitální fotografie / Student's Communication Skills Development in the Course Digital Photography (Jana Andrýsková, Lukáš

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3

Začátek letní školy INKOV. v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Začátek letní školy INKOV v pondělí 13. května 2013 9:00 hodin na učebně J3 Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora výzkumu INKOV Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy LETNÍ ŠKOLA

Více

5.1.1 Nestacionární režim motoru

5.1.1 Nestacionární režim motoru 5. 1 Simulace a experimenty pro návrh a optimalizaci řízení motoru 5.1.1 Nestacionární režim motoru Podíl na řešení: 12 241.1 Miloš Polášek, Jan Macek, Oldřich Vítek, Michal Takáts, Jiří Vávra, Vít Doleček

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Pokyny pro vyplnění Výkazu tvůrčích a ostatních aktivit za rok 2014

Pokyny pro vyplnění Výkazu tvůrčích a ostatních aktivit za rok 2014 Pokyny pro vyplnění Výkazu tvůrčích a ostatních aktivit za rok 2014 Výkaz tvůrčích a ostatních aktivit za rok 2014 (dále jen výkaz ) je zpracován v souladu s platnou Metodikou pro hodnocení výzkumu a vývoje

Více

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003

Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Výroční zpráva České společnosti pro mechaniku za rok 2003 Přínos pro společnost Česká společnost pro mechaniku byla v roce 2003 organizována ve 3 místních pobočkách (Brno, Liberec, Plzeň) s ústředím v

Více

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně. www.feec.vutbr.cz Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně www.feec.vutbr.cz Historie Fakulty elektrotechnické Fakulta elektrotechnická byla založena v roce 1959 720 studentů, 18

Více

Ing. Petr BLECHA, Ph.D. publikační činnost

Ing. Petr BLECHA, Ph.D. publikační činnost Ing. Petr BLECHA, Ph.D. publikační činnost Monografie: /1/ HLINOVSKÝ, J.; MAREK, J.; BLECHA, P.; KRČÁLOVÁ, E.; MAREČEK, J.: Management rizik v konstrukci výrobních strojů, Speciální vydání MM Průmyslové

Více

Automatizační a měřicí technika (B-AMT)

Automatizační a měřicí technika (B-AMT) Ústav automatizace a měřicí techniky Bakalářský studijní program Automatizační a měřicí technika () Specializace oboru Řídicí technika Měřicí technika Průmyslová automatizace Robotika a umělá inteligence

Více

Témata diplomových prací

Témata diplomových prací Témata diplomových prací Výzkumné a vývojové středisko firmy Ingersol Rand IRETC v Praze vypisuje nabídku odborných témat pro studenty 3. 4. ročníku. Vypsaná témata je možno řešit jako semestrální a diplomové

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Pedagogická činnost na VŠE v Praze. Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Osobní údaje Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D., 31. leden 1978 bydliště Přestavlky 5, 25791 Sedlec-Prčice (Přestavlky) Vzdělání 2002 Ing. VŠE, Fakulta managementu Ekonomika a

Více

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz

where NANOSPIDERTM was born cxi.tul.cz cxi.tul.cz where NANOSPIDER TM was born o o Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials, Advanced Technologies and Innovation Institute for Nanomaterials,

Více

Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek

Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek Jiří Sehnal Humusoft spol. s r.o. sehnal@humusoft.com EVV 2008 Automobilová elektronika Brno, 17. - 18. 6. 2008 Jiří Sehnal, Humusoft spol. s

Více

Novosuchdolská 120/15, , Praha 6 Suchdol. Podbabská 2582/30, Praha 6. Řízení a koordinace výzkumné a odborné činnosti

Novosuchdolská 120/15, , Praha 6 Suchdol. Podbabská 2582/30, Praha 6. Řízení a koordinace výzkumné a odborné činnosti PROFESNÍ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Příjmení, jméno Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, město) RIEDER, Mark Novosuchdolská 120/15, 165 00, Praha 6 Suchdol Telefon +420 220 197 200, +420 602 959 217 E-mail

Více

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. OPTIMALIZACE BRAMOVÉHO PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI ZA POMOCI NUMERICKÉHO MODELU TEPLOTNÍHO POLE Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství

Více

Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, MBA, PhD., CSc., Dr.h.c.

Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, MBA, PhD., CSc., Dr.h.c. Prof. Ing. Oldřich Kratochvíl, MBA, PhD., CSc., Dr.h.c. +(420) 572 548 035 rektor vysoké školy rektor@edukomplex.cz Absolvoval v roce 1971 na Vysoké škole dopravní v Žilině ve Slovenské republice. Po skončení

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Použití softwaru VisVAP pro vývoj nových systémů řízení dopravy aplikace fuzzy algoritmů pro LŘD a SSZ.

Použití softwaru VisVAP pro vývoj nových systémů řízení dopravy aplikace fuzzy algoritmů pro LŘD a SSZ. Použití softwaru VisVAP pro vývoj nových systémů řízení dopravy aplikace fuzzy algoritmů pro LŘD a SSZ. ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav aplikované informatiky v dopravě Zdroj: http://www.okruhprahy.cz/

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop

Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Konfigurace řídicího systému technikou Hardware In The Loop Szymeczek Michal Elektrotechnika, Študentské práce 20.10.2010 Bakalářská práce se zabývá konfigurací

Více

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS

INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS INOVATIVNÍ VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM- VÝUKOVÝ PODNIK NA KVS František Manlig, Jan Vavruška, Petr Keller, Jiří Šafka, František Koblasa TU v Liberci Fakulta strojní, katedra výrobních systémů frantisek.manlig@tul.cz

Více

Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky. Tadeusz Sikora

Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky. Tadeusz Sikora Práce mladého vědce aneb krátká přednáška o metodologii vědy v podmínkách České republiky Tadeusz Sikora Program přednášky Proč publikovat? Hodnocení vědeckých výkonů v ČR Rešerše Zdroje informací pro

Více

Curriculum Vitae. Jméno disertace: Algebraic Properties of Fuzzy Logics Školitel: prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.

Curriculum Vitae. Jméno disertace: Algebraic Properties of Fuzzy Logics Školitel: prof. Ing. Mirko Navara, DrSc. Curriculum Vitae Ing. Rostislav Horčík, Ph.D. 1. Jméno a příjmení, tituly, vědecká hodnost Ing. Rostislav Horčík, Ph.D. 2. Pracoviště AV ČR Ústav informatiky 3. Funkce na pracovišti, celkové zaměření vědecké

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky 1 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 40 Téma: Výukové systémy FESTO Lektor: Ing. Petr Hůla, Ph.D. Třída/y: 3ME, 3MSA, 4ST

Více

Přehled kvalifikace a referencí odborného garanta řešení 02/2014

Přehled kvalifikace a referencí odborného garanta řešení 02/2014 Přehled kvalifikace a referencí odborného garanta řešení 02/2014 Příjmení, jméno, titul: Fuchs, Pavel, doc., Ing., CSc. Projektová, profesní, technicko-inženýrská a akademická činnost Realizované technické

Více

PREDIKCE V ČASOVÝCH ŘADÁCH SPOTŘEB ELEKTRICKÉ ENERGIE

PREDIKCE V ČASOVÝCH ŘADÁCH SPOTŘEB ELEKTRICKÉ ENERGIE ROBUST 2002, 194 201 c JČMF 2002 PREDIKCE V ČASOVÝCH ŘADÁCH SPOTŘEB ELEKTRICKÉ ENERGIE RADIM KRAUT, PAVEL NEVŘIVA, DANIELA JARUŠKOVÁ Abstrakt. Tento příspěvek se zabývá vytvořením a použitím predikčního

Více

Popis plnění balíčku WP08: Snižování mechanických ztrát pohonných jednotek

Popis plnění balíčku WP08: Snižování mechanických ztrát pohonných jednotek WP08: Snižování mechanických ztrát pohonných jednotek Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické v Brně doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. Členové konsorcia podílející se na

Více

SIMULACE SYSTÉMŮ S ROZPROSTŘENÝMI PARAMETRY V SIMULINKU

SIMULACE SYSTÉMŮ S ROZPROSTŘENÝMI PARAMETRY V SIMULINKU SIMULACE SYSTÉMŮ S ROZPROSTŘENÝMI PARAMETRY V SIMULINKU M. Anderle, P. Augusta 2, O. Holub Katedra řídicí techniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze 2 Ústav teorie informace

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka č. 2106 Název projektu Výzkum prevence v boji proti počítačovému pirátství žáků základních a středních škol Specifikace řešitelského týmu Odpovědný

Více

Hluk kotelen a spalinových cest

Hluk kotelen a spalinových cest Teoretická část cvičen ení: Hluk kotelen a spalinových cest Miroslav Kučera Fakulta strojní ČVUT v Praze Ústav techniky prostřed edí Zdroje hluku Kotle pro zásobovz sobování teplem -hluk do kotelny -hluk

Více

Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích

Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích Analýza chování algoritmu MSAF při zpracování řeči v bojových prostředcích Analysis of MSAF algorithm for speech enhancement in combat vehicles Ing. Jaroslav Hovorka MESIT přístroje spol. s r.o., Uherské

Více

Akreditované studijní programy

Akreditované studijní programy správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. 1 / 19 Seznam akreditovaných studijních programů Fakulta bezpečnostního inženýrství Poř. č. programu (STUD Prog) 1) Název programu oboru (KKOV) Název

Více

SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator

SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow in pipe with hydraulic accumulator Colloquium FLUID DYNAMICS 2009 Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i., Prague, October 21-23, 2009 p.1 SIMULACE PULZUJÍCÍHO PRŮTOKU V POTRUBÍ S HYDRAULICKÝM AKUMULÁTOREM Simulation of pulsating flow

Více

Europass - životopis. Osobní údaje. Ožana Štěpán. Pracovní zkušenosti. Vzdělání, odborná příprava a školení. Příjmení, Jméno

Europass - životopis. Osobní údaje. Ožana Štěpán. Pracovní zkušenosti. Vzdělání, odborná příprava a školení. Příjmení, Jméno Europass - životopis Osobní údaje Příjmení, Jméno Adresa Ožana Štěpán VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra kybernetiky a biomedicínského inţenýrství 17. Listopadu 15/2172 708 33 Ostrava-Poruba Telefon +420 597

Více

Doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc.

Doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. Doc. Ing. Dalibor Bartoněk, CSc. +(420) 572 548 035 docent bartonek@edukomplex.cz Absolvoval obor elektronické počítače na VUT v Brně Fakultě elektrotechnické v roce 1976. Po skončení studia vysoké školy

Více

Využití přímé inverzní metody pro řízení reálných systémů

Využití přímé inverzní metody pro řízení reálných systémů XXVI. ASR '2001 Seminar, Instruments and Control, Ostrava, April 26-27, 2001 Paper 70 Využití přímé inverzní metody pro řízení reálných systémů ŠKUTOVÁ, Jolana Ing., Katedra ATŘ-352, VŠB-TU Ostrava, 17.

Více

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU

PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU PROGRAMOVÁNÍ ROBOTŮ LEGO MINDSTORM S VYUŽITÍM MATLABU J. Mareš*, A. Procházka*, P. Doležel** * Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická

Více

Problematika provozu energeticky soběstačných domů. Jindřich Stuchlý VŠB TUO, FEI, EE

Problematika provozu energeticky soběstačných domů. Jindřich Stuchlý VŠB TUO, FEI, EE Problematika provozu energeticky soběstačných domů Jindřich Stuchlý VŠB TUO, FEI, EE Topics Jindřich Stuchlý 2015 Active Demand Side Management Power Quality New Protection System Power Flows Meteo Variables

Více

Vedení studentských prací

Vedení studentských prací Vedení studentů bakalářského a magisterského studia Lenka Eslerová Čížková Jan Šembera Mia L. Lahti-DeBruyne MSc. (studentka Colorado School of Mines) během stáže na FJFI ČVUT Virpi Juntilla (studentka

Více

OA časopisy pro technické obory

OA časopisy pro technické obory OA časopisy pro technické obory Mgr. Věra Pilecká, Mgr. Lenka Němečková Open access aneb Open your mind! NTK, 26. 10. 2011 Co jsou OA časopisy zlatý open access (gold OA, OA publishing) zajišťuje pro uživatele

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické

Více

Přehled modelů reputace a důvěry na webu

Přehled modelů reputace a důvěry na webu Přehled modelů reputace a důvěry na webu Jiří Vaňásek Ing. Ladislav Beránek Školní rok: 2008-09 Abstrakt V online systémech se musíme spoléhat na mechanismy implementované v rámci daného systému, na reputační

Více

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz

Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz +(420) 572 548 035 Prof. Mgr. Iveta Hashesh, PhD., MBA prorektorka pro strategii, inovace a kvalitu vzdělávání hashesh@edukomplex.cz Iveta Hashesh (rozená Matušíková) se narodila v ČR v Uherském Hradišti.

Více

Studium závislosti výpočetního času algoritmu GPC prediktivního řízení na volbě typu popisu matematického modelu v regulátoru

Studium závislosti výpočetního času algoritmu GPC prediktivního řízení na volbě typu popisu matematického modelu v regulátoru 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Studium závislosti výpočetního času algoritmu GPC prediktivního řízení na volbě typu popisu matematického modelu v regulátoru Barot Tomáš Elektrotechnika

Více

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno

Více

Huisman Czech Republic

Huisman Czech Republic Huisman Czech Republic Potřeba technicky vzdělaných absolventů VŠ a SŠ pro další rozvoj podniku Konference: Strojírenství Ostrava 2013 Ing. Roman Stankovič, MBA Managing Director HUISMAN v ČR Mateřská

Více

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka 2110.

Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka 2110. Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu zakázka 2110. Název projektu: Optické vlastnosti a transport energie v prstencových molekulárních systémech Specifikace řešitelského týmu: Odpovědný řešitel:

Více