Studie servisu sítě SPKFree.Net. Servisní společnost. Vytvořeno: Poslední revize: Verze: 3.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studie servisu sítě SPKFree.Net. Servisní společnost. Vytvořeno: 18.08.2007 Poslední revize: 10.08.2008 Verze: 3.0"

Transkript

1 Studie servisu sítě SPKFree.Net Servisní společnost Autoři: Martin Symerský Vytvořeno: Poslední revize: Verze: 3.0

2 Obsah: Obsah:...2 Úvod:...3 Zadání...4 Definice právního rámce...5 Definice vztahu servisní společnosti a občanského sdružení...5 Definice nabídky služeb...6 Dostupnost vysílačů...6 Rychlost zprovoznění daného problému...7 Jakými parametry ovlivníme kvalitu sítě...7 Co je schopna zajistit servisní společnost...7 Dohled...8 Sklad náhradních dílů...8 Výjezdní pracovníci...8 Definice poradenských služeb...9 Definice služeb záštity...9 Definice ostatních služeb...10 Služby související s chodem sdružení...10 Služby nesouvisející s chodem sdružení...10 Kalkulace služeb...11 Vyčíslení hodin...11 Vyčíslení nákladů servisní společnosti s plným stavem...12 Spolupráce se strukturami SPKFree.Net...13 Rada...13 Předseda servisní komise...13 Oblastní správci...13 Správci...13 Podpora...13 Členové...13 Spolupráce servisní organizace, SPKFree.Net a správců...14 Smluvní rámec...14 Finanční podmínky...14 Odpovědnost...14 Motivační systém...14

3 Úvod: Cílem tohoto dokumentu je rozebrat jeden možný způsob servisování sítě SPKFree.Net servisní organizací. Dokument vychází ze zadání, snaží se definovat potřeby sdružení a přínosy servisní varianty. V závěru pak obsahuje přehled základních parametrů, aby bylo možné srovnat jednotlivé varianty servisování. V případě kdy není uvedeno jinak vycházejí výpočty v této studii z předpokladu, že doba, kdy chceme mít zajištěný servis, je od 8:00 do 22:00. Z tohoto předpokladu vycházejí návrhy pracovních dob a výpočty potřebných pracovních hodin. Pro výpočty uvažujeme průměrný měsíc o 30 kalendářních dnech, z kterých je 22 pracovních a který má 4 víkendy. Což představuje 176h za měsíc. Hodinové sazby používané v této studii vycházejí z průměrné mzdy Kč + 35% povinných odvodů / 176h měsíc což je cca 160 Kč/h. Dokument je na základě rozhodnutí servisní komise tajný a určen výhradně pro členy servisní komise.

4 Zadání 1. V souladu s platnou legislativou ČR definovat právní rámec spolupráce občanského sdružení a servisní organizace tak, aby byl vyvážený a oboustranně výhodný 2. S přihlédnutím ke kategorizaci z přílohy 1 definovat nabízené služby na zajištění dostupnosti jednotlivých routrů a definovat rychlosti zásahu. 3. Definovat poradenské služby. 4. Definovat ostatní služby. 5. Provést kalkulaci nákladů a z nich i předpokládaných plateb. 6. Definovat spolupráci se strukturami sdružení: způsob komunikace způsob přebírání zadání způsob prezentace výsledků a vyhodnocení využívání brigád zajišťování praxí příloha 1 Typ spoje Název routrů Počet Konektivita, přípojka ARA, WZCD1, WZCD2 3 Páteř I třídy DUB, LOP, LUK, PRO, RDES1, RDES2, RDES3, RJPB, RJPB2, RJPB3, RJPB4, RLOP, RLUK, RPRI, RPRI1, RPRI2, RVYH, RVYH1, RZAS, WDUR1, WDUR2, WDUR3, WEB, WJPB1, WJPB2, WJPB3, WLOP1, WLOP2, WLUK, WPOP1, WPOP2, WPOP3, WPRI, WVYH, WZAS1, WZAS2, ZEUS 37 Páteř II třídy APL, ARI, LID, LKK2, RAPL, RBLU16, RBRA2, RDUV, RFIB, RLID, RLID2, RLIE, RLKK, RLOS, RLUP, RLUP2, RPOS, RSEV, RT99, RTRP, WBRA1, WHAJ1, WHAJ2, WHRP1, WHRP2, WLID41A, WLID41B, WLOD1, WLOD2, WLOD3, WLOM, WLOS1, WLOS2, WLOS3, WLUB1, WLUB2, WPOS1, WZAK1, WZAK2, WZAK3, WZAP1, WZAP2 42 Páteř DOU, LIB, R5G1, R5G2, R5G3, R5G4, R5G5, R5G6, RBIN, RBLH, RBLJ, RBLU2, RBOH, RBOH11B, RBOH11D, RBOZ, RBRA, RBRK, RBRN, RBRN2, RBRP, RBRT, RCAR, RDUT, RFIB2, RFIN, RFUN, RGAG, RGW3, RHOS, RHOV, RHRA, RHRB, RCHR, RICE, RJ15, RJES, RJET, RJPBZ, RKRA, RKRE, RKUZ, RKVE, RLEC, RLEO, RLEP, RLES, RLIS, RLOH, RLOK, RLOM, RLOR, RLOT, RLOU, RLOV, RLSN, RLUC, RMAL, RMAN, RMIR, RMOB, RMON, RMOP, RMOR, RMOR6, RMOS, RMOZ1, RMOZ2, RMSL, RMTS, RMYS, RNEM, ROLS, RPAV, RPIT, RPO1, RPOB, RPOD, RPOH, RPOL, RPOL2, RPON, RPRI11, RRAJ, RRAK, RRAP, RRUD, RRUM, RRUZ, RRYZ, RSEN, RSHE, RSKA, RSLA, RSLA2, RSMO, RSTA, RSTS, RSTU, RSUD, RSYP, RTEB, RTEM, RTEP, RTOM, RTRE, RTRE2, RUSO, RVIH, RVIK, RVYS, RVYS2, RZAB, RZAD, RZAH, RZAH7, RZAN, RZAR, RZAV, RZVP, TEM, TRE, VLA, WBOH, WDUB, WFIN1, WFIN2, WGW5, WJET, WKOL1, WKOL2, WLIS, WLOU1, WLOU2, WLPK1, WLPK2, WMOB, WOLS, WZAH, WZAV1, WZAV2, ZVO 142 Externí RART, RBHD, RRAS, RBYT, RHOR, RSQI, RSUH, RSUR 8 Vysvětlení typů tras Konektivita, přípojka = přípojné místo do internetu (GTS, SLOANE) případně tunel optickým kabelem poskytovatele Páteř I. Třídy = trasa, která je schopná transportovat minimálně 16Mbit FD s latencí do 5ms na trasu Páteř II. Třídy = trasa, která je schopná transportovat minimálně 10Mbit HD s latencí do 10ms na trasu Páteř = trasa, která je schopná transportovat minimálně 5Mbit HD s latencí do 50ms na trasu

5 Definice právního rámce V rámci ČR je možné dle živnostenského a obchodního zákoníku podnikat jako: a) Fyzická osoba OSVČ (podnikatel) b) Právnická osoba společnost s ručením omezeným akciová společnost veřejná obchodní společnost komanditní společnost družstvo c) Sdružení právnických nebo fyzických osob (neplést si s občanským sdružením) Variantu a) řeší samostatná studie zajištění servisu prostřednistvím OSVČ, takže tuto možnost nebudeme dále uvažovat. Forma společnosti Základní kapitál Počet společníků Ručení v.o.s. Není určen 2 a více společníků Všichni společníci společně a nerozdílně celým svým majetkem s.r.o. a.s Kč (minimální vklad na společníka 50 tis.) 2 mil. Kč u neveřejného upisování nebo 20 mil Kč u veřejného upisování k.s. Není určen 1 a více komplenetář 1 a více komandista družstvo Sdružení FO Sdružení PO Minimálně 50 tis a přesná výše se řídí stanovami 1 až 50 společníků Společníci do výše svých vkladů a společnost do výše svého majetku 1 a více akcionářů Akcionáři do výše svého vkladu a společnost do výše svého majetku 5 a více fyzických osob nebo minimálně 2 právnické osoby Komplementáři do výše svého majetku Komandisté do výše svého vkladu. Společnost do výše svého majetku Nemá vlastní právní subjektivitu, není určen základní kapitál ani počet společníků. Všechny sdružené osoby odpovídají za činnost celku nerozdílně. Když tedy vypustíme akciovou společnost, která svým základním kapitálem v řádech milionů překračuje naše možnosti. Dále vynecháme varianty kdy by byl někdo nucen ručit celým svým majetkem za chyby druhých (v.o.s., k.s. a sdružení FO či PO) zůstane nám s.r.o. a a družstvo. Družsvo je, ale principiálně určeno na uspokojování potřeb jeho členů. Zůstává tedy, jako jediná rozumná varianta s.r.o. Z pohledu občanského sdružení SPKFree.Net a uvažovaného rozsahu spolupráce je i základní kapitál 200 tis. postačující, jako záruka na plnění závazků. Platí to o to víc, že vlastně SPKFree.Net bude platit jen za odvedené služby. Definice vztahu servisní společnosti a občanského sdružení Vztah mezi servisní společností a občanským sdružením bude na základě servisní smlouvy (viz. Obchodní zákoník zákon č.513/1991sb smlouva o dílo par ). Servisní společnost bude mít vystaveny příslušné ŽL a potřebnou registraci u ČTU. Smlouva bude upravovat: Garantované služby. Služby přidané hodnoty. Cenu za poskytnuté služby a sankce za nedodržení. Pracovní postupy vymezující předávání informací a zapojení správců.

6 Definice nabídky služeb Hlavní službou je pochopitelně servis. Servis je objektivně definován těmito základními parametry: 1. Dostupností vysílačů. (% času kdy existuje funkční spoj z vysílače na hlavní server a internet) 2. Rychlostí zprovoznění vzniklého problému. (Čas kdy vzniklý problém bude vyřešen. Za vyřešení se považuje i spuštění náhradního řešení.) Dostupnost vysílačů Nejprve je potřeba se zamyslet co vlastně procento dostupnosti reálně představuje. Jedná se totiž o průměrné číslo. Shrnutí dostupností s jejich vlivem za den a měsíc tabulka. A další tabulka zachycuje vliv průměru na soubor 200 routrů. Procento dostupnosti Za den Za měsíc 90% 2,40 h mimo provoz 3,10 dne mimo provoz 91% 2,16 h mimo provoz 2,79 dne mimo provoz 92% 1,92 h mimo provoz 2,48 dne mimo provoz 93% 1,68 h mimo provoz 2,17 dne mimo provoz 94% 1,44 h mimo provoz 1,86 dne mimo provoz 95% 1,20 h mimo provoz 1,55 dne mimo provoz 96% 0,96 h mimo provoz 1,24 dne mimo provoz 97% 0,72 h mimo provoz 0,93 dne mimo provoz 98% 0,48 h mimo provoz 0,62 dne mimo provoz 99% 0,24 h mimo provoz 0,31 dne mimo provoz Procento dostupnosti Vliv na 200 routrů 90% 20 routrů mimo provoz celý den 91% 18 routrů mimo provoz celý den 92% 16 routrů mimo provoz celý den 93% 14 routrů mimo provoz celý den 94% 12 routrů mimo provoz celý den 95% 10 routrů mimo provoz celý den 96% 8 routrů mimo provoz celý den 97% 6 routrů mimo provoz celý den 98% 4 routry mimo provoz celý den 99% 2 routry mimo provoz celý den Z uvedených tabulek tedy jasně plyne, že když hovoříme například o 95% může to znamenat, že celý měsíc nepoběží 10 routrů nebo každý z routrů může být každý den mimo provoz 1,55h.. Navíc je potřeba vzít do úvahy, že routry tvoří řadu (router 10 je připojen přes 9 ten přes 8.. až k hlavnímu serveru). Je tedy potřeba definovat i návaznost výpadků, aby se nestalo, že vlivem postupných výpadků bude ten na konci mimo provoz stále. Je tedy potřeba: definovat k čemu se dostupnost vztahuje jak se bude dostupnost počítat v případě řetzězového výpadku jak se bude dostupnost počítat v případě neovlivnitelných situací (výpadek elektřiny, živelná pohroma) jak se bude potupovat v případě výpadku u dodavatele konektivity

7 Rychlost zprovoznění daného problému Řešení problému má z pohledu zákazníka tři základní body: prvotní zjištění a analýza problému (obvykle řeší až 80% problémů) příjezd na místo vyřešení závady nebo aktivace náhradního řešení Logicky by tedy nejlepší bylo mít neustále u diagnostiky člověka co okamžitě zahájí analýzu problému a dále několik techniků v terénu s přístupem na všechny vysílače co okamžitě budou řešit vzniklé problémy. Protože je ale ideální situace by byla příliš nákladná je potřeba zvolit realistický pohled. Je potřeba udělat zjednodušující (šetřící) opatření: v noci výpadek nebude působit žádné problémy a těžko lze očekávat nějaké opravy v nočních hodinách členové musí být připraveni na havárie a nich plynoucí výpadky v rozsahu desítek hodin výpadky se musí řešit podle důležitosti bodu z přílohy 1 přes den může dohled zajistit pracovnice podpory s možností dovolat se někde kvalifikované pomoci Jakými parametry ovlivníme kvalitu sítě Logicky tedy plyne, že pokud chceme mít kvalitu sítě pod kontrolou, musíme kombinovat oba dva popsané parametry: Musíme požadovat dodržení určitého průměrného procenta dostupnosti každého routeru za měsíc (procento se bude odvíjet od důležitosti bodu a finančních prostředků, které chceme vydat). Musíme požadovat dodržení určitého průměrného procenta dostupnosti typu routrů za měsíc. Tento limit musí být přísnější než limit na jednotlivý router. Dále musíme stanovit jak rychle má být vyřešen vzniklý problém. Obě tato kriteria musí platit současně a jejich nesplnění musí být sankcionováno. Pochopitelně s výjimkami, které ošetří hromadné výpadky zaviněné přírodními vlivy. Co je schopna zajistit servisní společnost Servisní společnost musí zajistit následující parametry služby (vycházíme ze společné části): Typ bodu Průměrná měsíční dostupnost v typu *2 Měsíční dostupnost každého jednotlivého bodu *1 Rychlost zprovoznění Konektivita, přípojka 98,7% 95,0% 18 h Páteř I. třídy 98,4% 93,3% 24 h Páteř II. třídy 98,4% 93,3% 24 h Páteř 97,5% 90,0% 36 h *1 Vycházejme z předpokladu, že přípustné jsou maximálně dva výpadky bodu měsíčně. Dostupnost pak vychází z dvojnásobku rychlosti zprovoznění. (např: 2x12h=24h děleno 720h/měs = 3,3% mimo provoz). *2 Vycházíme z předpokladu, že dostupnost typu vychází z dostupnosti jednotlivých routrů. Požadujeme však, aby průměrná dostupnost byla procentuelně vyšší než připouštíme na jednotlivé body. Jinými slovy. Může se stát, že jeden bod vypadne až dvakrát měsíčně, ale nemůže se stát, že všechny body daného typu vypadnou dvakrát měsíčně. Požadujeme průměrnou dostupnost odpovídající ½ rychlosti reakce. (např: 1/2x12h=6h děleno 720h/měs = 0,8% mimo provoz). S těmito výjimkami: a) Dostupnost se počítá každý den v době od 8:00 do 22:00. Mimo tuto dobu se dostupnost nepočítá, ale lhůta rychlost zprovoznění běží. b) Za výpadek se z pohledu dostupnosti nepočítá výpadek elektřiny v dané lokalitě. Rychlost zprovoznění se dodržuje. c) Za výpadek se z pohledu dostupnosti nepočítá výpadek na straně dodavatele v dané lokalitě. Rychlost zprovoznění se dodržuje. d) V případě více současných výpadků vlivem počasí (bouřka, větrná bouře, silné sněžení, velmi hustý déšť, etrémní mráz nebo extrémní vedro) se řeší problémy podle priority místa. Rychlost zprovoznění se v těchto případech vyhodnocuje následovně: Nejprioritnější router se řeší podle garantované rychlosti zprovoznění.

8 Pro další router v pořadí začíná běžet lhůta po zprovoznění předchozího routeru s tím, že rychlost zprovoznění je zkrácena na 50%. Dostupnost musí být zajištěna v nezměněné hodnotě. e) V případě, že sdružení není schopno poskytnout potřebnou náhradní techniku zastavuje se počítání lhůty. f) V místech, kde má sdružení vstup vázaný na zpřístupnění lokality pronajímatelem, se příjezd na místo musí odvíjet v závislosti na pokynech pronajímatele. Pozdní zprovoznění kvůli pozdnímu přístupu na místo nesmí být sankcionováno. Veškeré odchylky od očekávaného stavu musí být průkazně zapsány a budou posouzeny zástupci sdružení v případech, kdy nebudou dodrženy dostupnosti nebo zásahové časy z výše popsaných důvodů. Aby bylo možné uvedené hodnoty dosáhnout je potřeba zajistit: Dohled nad sítí v době od 8:00 do 22:00, dohled zachytí každý problém a zajistí základní analýzu (rozpad routování, fungující napájení, stav spojů). Sklad náhradních dílů. Pracovníky na výjezdy od 8:00 do 22:00 Dohled Dohled v době od 8:00 do 22:00 představuje 14h denně, 98h týdně a 420h měsíčně. Což představuje 2,4 pracovního měsíce. Náklady na pracovní sílu tedy jsou 420h x 160 Kč/h = Kč/měs. Jedná se o značnou částku vzhledem k efektu, proto je nutné hledat úspory: Pracovnice podpory při své práci (Po-Pá 8:00 18:00 a So 8:00 12:00) zajistí základní dohledové funkce, tím ušetříme 10h denně, 54 hodin týdně a 236h měsíčně (236h x 160 Kč/h = Kč/měs) K této činnosti bude k dispozici pracovník servisní společnosti na telefonu, bude vykonávat pracovní pohotovost (236h x 16 Kč/h = Kč) V době pracovní pohotovosti bude docházet k pracovní činnosti v rozsahu cca 20% (20% z 236h = 48h) za tuto práci v rámci v rámci přesčasu budou náklady 48h x 160Kč/h = Kč/měs. Mimo pracovní dobu podpory (Po Pá 18:00 22:00 + So 12:00 22:00 + Ne 8:00 22:00) bude dohled vykonávat naplno pracovník servisní společnosti (184h x 160Kč/h = Kč/měs) Tento přístup nám sníží náklady cca o 40% z Kč/měs na Sklad náhradních dílů Sklad musí obsahovat dostatečnou zásobu náhradních dílů, aby bylo možné obnovit 4 zničené body. Detailní seznam by měl vzniknout ve shodě mezi servisní společností a technologickou komisí. Podle současných předpokladů se bavíme o materiálu v hodnotě cca. 100 tis na zajištění běžné techniky (2,4G a 5G). Dražší techniku je potřeba jistit buď vhodnou volbou záložních tras nebo zaplacením SLA u některé z republikových servisních společností. Tato služba nám pak zajistí zapůjčení náhradní techniky. Výjezdní pracovníci V současné době se řeší zhruba 5 problémů denně. K řešení výpadků je tedy potřeba mít tedy pracovníky, kteří zajistí opravu problémů. Na většinu výjezdů je nezbytné mít dva pracovníky kvůli zajištění bezpečnosti práce. Výjezdy je tedy potřeba pokrýt dobu od 8:00 do 22:00, jedná se tedy o 2 x 30 x 14h x 160Kč = Kč. Na základě reality víme, kdy dochází nejčastěji k problémům a lze udělat zjednodušení: Pracovník bude pracovat v době Po-Pá 10:00 18:00 (176h x 160Kč/h = Kč/měs) Dále bude pracovník držet pohotovost pro případ poruchy v době Po-Pá 18:00 22:00, So-Ne 10:00-22:00 (88h+96h) 184h x 16Kč/h = Kč/měs V době pracovní pohotovosti bude docházet k pracovní činnosti v rozsahu cca 20% (20% z 184h = 37h) za tuto práci v rámci v rámci přesčasu budou náklady 37h x 160Kč/h = Kč/měs. A dále bude k dispozici pracovník v pohotovosti v době Po-Pá 10:00 18:00 což představuje 176h (176h x 16Kč/h = Kč/měs) V době pracovní pohotovosti bude docházet k pracovní činnosti v rozsahu cca 50% (50% z 176h = 88h) za tuto práci v rámci v rámci přesčasu budou náklady 88h x 160Kč/h = Kč/měs. Tento přístup nám sníží náklady cca o 60% z Kč/měs na Kč/měs.

9 Definice poradenských služeb Občanské sdružení se skládá ze tří typů lidí. Člen typu uživatel používá techniku (PC, SW, internet) a nemá snahu něco měnit. Zbylé dvě skupiny aktivní členové a správci se pak zabývají různým laborováním s technikou (PC, SW, internet). Při těchto pokusech často narážejí na různé problémy, jejichž řešení vyžaduje odbornou radu. Stejně tak se občas v chodu sítě vyskytnou nestandardní stavy (nepřidělí se veřejná IP, problém s kartou, problém s platbami.), které taktéž vyžaduje vysoce odbornou radu. Pro tyto případy se přímo nabízí využití dohledových časů servisní společnost. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole bude k dispozici pracovník, který bude 184h měsíčně mít čas na řešení různých problémů vznikajících ve sdružení. Čas telefonické pohotovosti by měl být využíván jen v kritických případech a neměl by být běžně využíván pro poradenství. Je tedy reálné až 20% (až 10h/týdně) využít pro toto poradenství. Pro členy bude určitě zajímavá možnost ptát se v zásadě na cokoli, takže jim zajisté pomůžou konzultace k HW a SW problémům. Servisní pracovníci budou řešit denně všemožné problémy, takže jejich odborná zdatnost a schopnost pomoct bude na velmi vysoké úrovni. Poslední množinou poradenských služeb je školení členů sdružení. Když vyjdeme z předpokladu, že pracovníci servisní organizace jsou profesionálové s velkými teoretickými znalostmi ověřenými každodenním praxí, jsou to ti nejlepší lektoři pro předávání svých znalostí. Školení by probíhalo v rámci času určeného na výjezdy v rozsahu až 4h měsíčně. Definice služeb záštity Občanské sdružení se setkává s názorem některých subjektů, že sdružení jako právní forma není důvěryhodný partner. Blokuje nám to možnosti vytváření oficiálních vysílačů na některých místech. V těchto případech bude vystupovat servisní společnost jako záštita. Svým jménem a svými oprávněními bude oficiálně daná místa zajišťovat a služby bude přefakturovávat sdružení.

10 Definice ostatních služeb Kapitolu ostatních služeb bych rozdělil na dvě části. Do první části bych zařadil služby související s chodem sdružení do druhé kategorie pak patří ty ostatní. Služby související s chodem sdružení S chodem sdružení přímo souvisí: Připojování nových členů. Servisování problémů členů souvisejících s připojením k vysílači. Výstavba a modernizace vysílačů a tras V této množině prací dochází k překryvu práce servisní společnosti a správců občanského sdružení. Cílem servisní společnosti není ukrást práci správcům apod. Ve skutečnosti jde nabídku pomoci. Servisní společnost musí držet výjezdní pracovníky pro případ poruchy. Určitou část času tedy opravují poruchu a zbytek času čekají na poruchu. Právě tento čekací čas můžou využít a pomoct správcům. Proč by měli být správci v časovém presu, proč by se měli správci nechat honit a proč by se jim měl koníček změnit na noční můru? Akce, které nebudou stíhat prostě předají servisní společnosti, která to udělá za ně. Logicky bude i kvalita minimálně srovnatelná, protože servismani budou profíci s většími znalostmi a zkušenostmi. Servisní společnost je schopná věnovat průměrně 80h měsíčně na provádění těchto služeb. Služby nesouvisející s chodem sdružení Zde se jedná o zcela jinou množinu služeb a to jak do sortimentu tak i ve vztahu ke správcům. Jedná se totiž o různé reinstalace počítačů, odstraňování virů, instalace IP telefonů a řešení HW konfliktů. Prostě ve všech případech jde o něco co naprosto nesouvisí s vlastním sdružením. Členové se pochopitelně obrací na své správce s každým problémem. Správci mají dvě možnosti, poslat správce ke komerční firmě nebo věnovat spoustu času na řešení problému. Buď je tedy nespokojený člen, který musí hledat drahou pomoc jinde. Nebo je nespokojený správce, který zabije svůj čas a nic z toho nemá.sdružení tyto práce nemůže platit, protože tyto práce nejsou kalkulovány do členského příspěvku a ani by nebylo správné, aby všichni členové platili reinstalaci PC u některých členů. Pokud by si správce za tuto činnost nechal platit od člena, dopouštěl by se nepovoleného podnikájí s hrozbou vysokých pokut. Přitom člen by rád zaplatil, protože vždy to bude mít levnější než vozit svůj počítač někam, kde mu to udělají za 400Kč/h. Zde servisní společnost opět nabízí své volné kapacity, které jsou stejné jako v případě služeb souvisejících s chodem sdružení (průměrně 80h měsíčně na oba typy služeb). Navíc budou mít správci možnost si svou práci nechat zaplatit pod hlavičkou servisní společnosti, s kterou budou mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Další kapitolou nadstandardních služeb je garance servisu. Běžný člen se občas dostane do situace, kdy mu nejede internet a teď pro něj začíná noční můra. Po boji s technikou, které mnohdy nerozumí se snaží zjistit, kdo mu pomůže. Obyvkle mu zbývá jen zavolat na správce, OS nebo podporu a čekat až si na něj správce udělá čas. Člen pak může čekat až týdny a neexistuje žádná jistota, kdy na něj vlastně dojde. Servisní společnost bude schopná s členy uzavřít servisní smlouvu a za rozumný příplatek zajistit garanci servisu. Vypadalo by to asi takto: Garantovaný dojezd servisu Člen nepodnikatel Člen podnikatel Do týdne od nahlášení 50 Kč/měs. 100 Kč/měs Do 48h od nahlášení 100 Kč/měs. 500 Kč/měs Do 24h od nahlášení 200 Kč/měs Kč/měs Do 12h od nahlášení 500 Kč/měs Kč/měs Hlášení problémů na linku podpory v době 8:00 18:00. Na linku servisní podpory mimo pracovní dobu podpory 6:00 24:00.

11 Kalkulace služeb V této kapitole se pokusíme vyčíslit náklady, které bude servisní společnost mít a které tedy bude potřebovat získat od svých zákazníků (aktuálně od nás jako od občanského sdružení). Výpočty vychází z dat uvedených v této studii. Předpokladem je, že sdružení zajistí podporu v době od 8:00 do 18:00. Nejprve je potřeba vyčíslit potřebné pracovní hodiny a z nich pak odvodit potřebný počet pracovníků a vyčíslit náklady. Vyčíslení hodin Služba Dohled nad sítí A Dohled nad sítí B Výjezd A Výjezd B Poradenské služby Ostatní služby Garantované výjezdy Počet hodin 184 h Přímý dohled nad sítí. 236 h / 48 h Komentář Pracovní pohotovost, pracovník je k dispozici na telefonu. Je odměňován 10% hodinové sazby. V případě, že musí vyřizovat telefon počítá se to jako práce se 100% sazbou. 176 h Práce v terénu. Většinu prací nemůže dělat jen 1 pracovník kvůli bezpečnosti práce a je potřeba zajistit pomoc. 360 h / 125 h 0 h (40 h) 0 h (80 h) Pracovní pohotovost, pracovník je k dispozici na telefonu. Je odměňován 10% hodinové sazby. V případě, že musí jet na výjezd počítá se to jako práce se 100% sazbou. Služba je již zahrnuta v Dohledu nad sítí A, pracovník ji vykonává při dohledu. Služba je již zahrnuta v Výjezd A, pracovník ji vykonává v době, kdy není potřeba řešit žádný výpadek.?? h Rozsah práce bude závislý na počtu servisních smluv. A nemá přímý vliv na vztah SPKFree.Net a servisní společnosti. Z výše uvedených údajů tedy plyne, že: Na zajištění dohledu s předpokládaným množstvím práce v době pohotovosti je potřeba 232h (184h+48h) což je cca 1,3 pracovníka s tím, že mimo své práce bude zajišťovat i pohotovostní službu v rozsahu 236h. Na zajištění výjezdů s předpokládaným množstvím práce v době pohotovosti je potřeba je potřeba 301h ( ) což je cca 1,7 pracovníka s tím, že mimo své práce budou zajišťovat i pohotovostní službu v rozsahu 360h. Celkem tedy potřebujeme 3 pracovníky na plný úvazek, kdy 1 z nich zaplní pracovní dobu prací během své pohotovosti. Na pohotovostí pak potřebujeme pokrýt 596h. Když odpočítáme dobu, kdy sice pohotovost být měla, ale pracovalo se dostaneme 423h. Podle zkušenosti lze říct, že pracovní pohotovost mimo pracoviště do 100 h/měs je únosná. Potřebujeme tedy cca 4,5 pracovníka na zajištění pohotovostí. Je ntuné počítat s rezervou kvůli dovoleným, nemocem a přesčasům v rozsahu jednoho pracovníka. Zajištění nadstandardních služeb bude zřejmě vyžadovat další pracovníky či brigádníky na dohody o provedení práce. Předpokládá se, že to budou osoby z řad členů sdružení. Pracovníci budou placeni z peněz co vydělají a nijak to neovlivní vztah SPKFree.Net a servisní společnosti

12 Vyčíslení nákladů servisní společnosti se 4,5 pracovníkem V této části jsou sepsány všechny očekávané náklady související s provozem servisní společnosti při 4,5 lidech a dvou autech. Nákladová položka Počet Sazba Celkem Komentář Pracovník dohledu Kč V celkové částce jsou již zahrnuty povinné odvody Pracovník výjezdu Kč V celkové částce jsou již zahrnuty povinné odvody Pomocný pracovník 0, Kč V celkové částce jsou již zahrnuty povinné odvody Nájemné za kancelář 111 a 112 Služby za kancelář 111 a Kč Kč Kč 800 Kč Servisní společnost převezme platbu za dvě kanceláře místo sdružení Provoz auta ,6 Kč/km Kč Amortizace i náklady na palivo 3,8 + 8l / 100km * 35 Kč/l Účetnictví Kč Kč Externě zajištěné vedení účetnictví Školení a vzdělávání Kč Kč Systematická příprava a vzdělávání pracovníků. Nářadí a pomůcky Kč Kč Nezbytné nářadí pro práci (počítače, měřící přístroje..) Pojištění Kč Kč Pojištění odpovědnosti za škodu Rezerva Kč Kč Rezerva pro případ nouze Telefony Kč Kč Mobilní telefony pracovníků Odměny správců - instalace Kč Kč Orientační počet instalací krát sazba Odměny správců - servis Kč Kč Orientační počet servisů krát sazba Odměny správců nesouvisející servis Celkem??? Výdaje budou kryty příjmy z této činnosti Kč Výše uvedené položky by měly plně pokrýt všechny platby servisní společnosti v souvislosti s prací pro sdružení. Polžky lze shrnout následovně: Mzdové náklady. Dnes pro tři pracovníky, nově pro 4,5 pracovníka. Dnes platíme cca. 75 tis, nově to bude cca 110 tis. Kanceláře dnes platíme ve stejné výši, jak je plánováno. Provoz auta vychází ze současné situace, kdy se měsíčně najezdí kolem 3000 km. A další kilometry najezdím p. Symerský a pan Horníček soukromými auty. Školení a vzdělávání je proti současnosti nová položka, která je nyní zanedbávaná. Detailní rozpis nářadí a pomůcek je na další straně. V drtivé většině případů tyto nástroje používáme a nejde tak o žádnou zásadní změnu. Pojištění je proti současnosti nová položka. Rezerva je určena pro případ, že potřeby. Vše na čem stavíme tento způsob servisu jsou věci naprosto nové a vycházejí z předpokladů a znalostí získaných při fungování občanského sdružení. Tato položka by měla naplnit rezervní fond na částku 100 tis Kč a pak by bylo možné rezervu z plateb vypustit. Telefony jsou proti současnosti nová položka. Stávající platba ze telefony zůstává a k tomu přibývá tato platba. Odměny správců vycházejí z odhadů podle nových pravidel.

13 Rozbor položky nářadí a pomůcky Následující tabulka obsahuje seznam základního nářadí nezbytného pro práci. Měsíční cena se počítá jako <počet kusů> krát <pořizovací náklady jednoho kusu> děleno <počtem měsíců živostnosti>. Poslední měsíc naznačuje nářadí, které by servisní společnost převzala od sdružení a o kolik by se logicky snížila platba na položku nářadí a pomůcky. Položka Životnost Cena Počet Cena na měsíc Technika sdružení Notebook ,33 Základní nářadí (šroubováky, kleště klíče) ,33 Elektrikářské nářadí (struna, klíče na rozv., měřáky) ,67 Kufřík na nářadí ,17 Optické nářadí , ,33 Nářadí na konektory (RJ45, ALCOMA, RSMA ) ,67 Měřící technika na 10,5G , ,67 Vysílačky Technika na měření šumu ,5 312,5 Vrtačka, Akuvrtačka, Mirkovrtačka, Lepička ,67 Flexa, Pila ,56 Oblečení (monterky, bunda, boty) Nářadí pro práci ve výškách (lano) ,67 Nářadí pro práci ve výškách (sedák) Stojanová vrtačka ,33 Spotřební nářadí (vulkanizačka,páska, plyn do zapalovače ) Pájka a související nářadí (plynová do terénu + mikropájka) ,89 138,89 Měřící přístroje na elektroniku ,89 Osciloskop ,67 416,67 Programátor jednočipů ,89 138,89 Normy ,67 Literatura ,67 Nábytek , ,67 Foťák ,67 Dalekohled ,78 Počítač, LCD , ,11 Tiskárna ,89 138,89 Telefon ,11 VOIP brána, GSM brána , ,11 Mobilní telefon ,11 Spotřební materiál pro tiskárny ,33 SW (antivir,os) ,33 333,33 Účetnictví ,33 Kreslicí SW ,17 Lékárnička ,11 111, , ,17

14 Kalkulace cen služeb V tuto chvíli se v tomto dokumentu objevuje pouze jedna placená služba a tou jsou ony reinstalace Windows, odstraňování virů apod. Prostě vše co nesouvisí s chodem sdružení. Zde je kalkulace následující: Pokud uplatníme rovný postup pro placené servisní zaměstnance a brigádníky, můžeme vyjít z následující úvahy: mzda servisního pracovníka vychází z průměrné mzdy Kč/měs při započtení odvodů zaměstnavetele to je +35% = Kč/měs z toho je 34% HM sociální pojištění = Kč dále pak 13,5% HM zdravotní pojištění = Kč a daň 15% snížená o základní odpočitatelnou položku = Kč Kč = Kč celkem to tedy vychází Kč při 176h za měsíc to vychází zaokrouhleně na 90 Kč/h Když budeme stejnou částku uvažovat na pokrytí nákladů na přepravu a opotřebení techniky, uvažujme tedy se 200Kč/h Daň (15%) představuje 30 Kč/h Režije servisní společnosti s administrací bude minimálně 50 Kč/h A máme 200 Kč/h + 30 Kč/h + 50 Kč/h = 280 Kč/h Člen bude platit 300 Kč/h

15 Spolupráce se strukturami SPKFree.Net Při práci servisní společnosti se předpokládají následující postupy: Rada Schvaluje a zajišťuje podpis servisní smlouvy. Servisní smlouva vymezuje dostupnosti a reakční doby a sankce za jejich neplnění. Po schválení předsedou servisní komise proplácí faktury. Vyhodnocuje spokojenost členů a plnění kriterií dostupnosti a reakční doby. Předseda servisní komise Kontroluje plnění kriterií dostupnosti a reakčních dob dle servisní smlouvy. V souladu se servisní smlouvou určuje výši platby. Schvaluje platby faktur za servisní služby. Oblastní správci Na své schůzi schvalují seznam akcí a akce, které nechtějí dělat přes předsedu technologické komise předávají servisní společnosti. Sbírají od svých členů a správců informace o spokojenosti se servisem a informují předsedu servisní komise. Sledují provoz AP ve své oblasti a kontrolují plnění dostupnosti a reakční doby a informují předsedu servisní komise. Správci Sbírají od svých členů informace o spokojenosti se servisem a informují oblastního správce. Pokud je jim přiřazena instalace nebo servis, který nemůžou udělat informují podporu, aby ho předala servisní společnosti. Provádějí nadstandardní servisní služby v souladu s jejich individuální smlouvou se servisní společností. Podpora Udržuje burzu práce *1 Dohlíží na chod sítě a provádí základní dohled (ověření proč vypadlo Apčko) a složitější problémy konzultuje s pohotovostní služnou servisní společnosti. Členové Pokud chtějí, tak si nechají od servisní společnosti garantovat dojezdové servisní časy Obrací se na servisní společnost s prosbami o radu s řešením HW a SW problémů *1 Burza práce Bude se jednat o informační systém postavený na současných požadavcích. Vstup požadavků bude: přímým zápisem požadavku podporou elektronickým vstupem na základě dotazníku (SMS, web, telefon, ) Aktuální požadavky budou zobrazeny formou burzy a to tak, že: správci uvidí nové nepřevzaté požadavky správci si podle své chuti a časových možností převezme pro něj zajímavé požadavky a ty vyřeší pokud nebude probíhat řešení v rámci časových mantinelů může podpora předat požadavek jinému řešiteli (třebas i servisní společnosti)

16 Spolupráce servisní organizace, SPKFree.Net a správců Protože se jedná o složitý vztah, do kterého vstupuje mnoho smluvních stran, je potřeba přesně vymezit související záležitosti a tomu je věnována tato kapitola. Pod pojmem správce rozumějme všechny aktivní osoby, které budou plnit následující pravidla. Smluvní rámec Pracovní vztahy budou vytvořeny mezi servisní společností a správci. Vztah bude mít dvě formy v závislosti na rozsahu prací: 1. Dohoda o provedení práce do rozsahu 150h za rok. Uplatňuje se zde daň 15%. 2. Dohoda o pracovní činnosti u rozsahu vyšího. Uplatňuje se zde daň i odvody na zdravotní a sociální pojištění. Vztah vzniká podpisem příslušné dohody, kde budou upraveny všechny aspekty spolupráce. Samozřejmostí je zajištění povinných školení BOZP, požárních předpisů, práce ve výškách. A nezbytná jsou pravidelná školení techniky. Finanční podmínky Pro výpočet finančních odměn by měl být využit výše uvedený výpočet s 200 Kč/h. Hrubá odměna by měla být vypočítána takto: Změření a připojení nového člena paušálně 2h / člena tj. 400 Kč za připojení. Servis člena, řešení problému souvisejícího s chodem sdružení paušálně 1h/servis tj. 200 Kč za servis. Servis člena, řešení problému nesouvisejícího s chodem sdružení v rozsahu nutném pro vyřešení problému člen platí 300 Kč/h a správce dostane 200 Kč/h. Servis u člena z důvodu závady na zařízení s nutností reklamace člen platí 300 Kč/h a správce dostane 200 Kč/h. Výstavba či modernizace AP-čka 100 Kč/h s rozsahem práce dle projektu OS. Odpovědnost Správce, který provádí práci za ni odpovídá a to následovně: Jeho povinností je při práci dodržet předpisy bezpečnosti práce. Jeho povinností je dodržet veškeré příslušné předpisy a nedělat práci, ke které nemá oprávnění (např. zasahovat do elektroinstalace bez platných zkoušek Vyhlášky 50). V případě, že svou činností způsobí škodu, je povinnen ji nahradit. Správce odpovídá za kvalitu odvedené práce po dobu minimálně 6-ti. Měsíců od jejího provedení. Pokud vyrobí zmetek (např. zapojí člena a on si v době 6-ti měsíců vyžádá servis) je povinnen ho odstranit bez nároku na další odměnu. V případě, kdy ho v určené době neopraví je povinnen uhradit náklady, které vzniknout s opravou jeho práce. Motivační systém Současně se vztahem správce servisní organizace by měl existovat i vztah správce SPKFree.Net. Na základě tohoto vztahu by měl být správce za včasné provedení požadavku odměněn dle typu a rozsahu práce určitým počtem bodů. Stejně tak by měl být správce odměněn za spokojenost členů v jeho působnosti. Body by se postupně načítali na správcovo konto a ten by mohl body vyměnit za internet zdarma, školení, komponenty do PC, wifi techniku.

17 Pro názornost přikládám pracovní materiál popisovaného motivačního systému. Jedná se o 2 verzi dokumentu před tím, než byla uvolněna správcům k diskusi. Autorem je Matěj Sojka a dokument uvádím v nezměněné podobě. Bodový systém a odměny. Systém má za úkol ohodnotit aktivní správce a neaktivním výhody odebrat. Každý správce dostane do začátku 600 bodů. Kdo se dostane do záporu se automaticky stává adeptem na odebrání správcovství. Odměna správce Ohodnocení Měření + instalace 50 6 měsíců od instalace/servisu bez závad 50 Servis problému na straně člena 20 Servis problému na straně sdružení 20 Vyžádaná pomoc u realizace projektů 100 Za období měsíce žádný dlouhodobě (>14 dní) nevyřízený požadavek z AP 200* Správce nedojde na domluvený servis/instal -100 Odměny oblastního správce Ohodnocení Za období měsíce žádný dlouhodobě (>14 dní) nevyřízený požadavek z dané oblasti 200 Dodržení maximalního počtu stanovených lidi na interface. 200 Dodržení minimálního počtu stanovených lidi na interface. 50 Výhody Cena Volání skrz VoIP bránu (bodů/minuta) -3 Zapůjčení notebooku od sdružení (týden) -100 Zapůjčení routerboardu od sdružení (měsíc) -100 Internet Switch 5port -200 UTP kleště -250 Switch 8port -250 Stripovač -300 Internet UTP tester -400 RSMA/Nmale/Nfemale (10ks) -450 Krimplovací kleště -500 RJ45 (100kusu) ,4GHz client set (Pacifik 19dB, 5m pigtail, Ovislink 5460) GHz client set (RB411A, CM9, minipigtail, BOX JR200, Par24 Radom, zdroj, PoE) Notebook do 10000kč * Pokud správce spravuje vice AP dostane +0,1 násobek bodů do maximální hodnoty 1,5x tzn: 1AP - 200; 2AP - 220; 3AP - 240; 4AP - 260; 5AP - 280; 6+AP Minimální zůstatek bodů je 100 Rada sdružení si vyhrazuje právo odebrat body v případě nekvalitní práce

18 Příklad: Správce č.1 nebude mít na svém AP žádné problémy, žádný servis ani nové zájemce chce internet 64 0 Správce č.2 bude velice aktivní. Během měsíce připojí 10 lidí a provede 4 servisy u členů stihne vše do 14 dnů od zadání - chce internet (+700) Správce č.3 bude neaktivní a nebude reagovat na servisy ve své oblasti. Podpora se s ním nebude moct domluvit -> nebude mít žádný úkol splněný - pokud bude mít body z předešlých období, tak může čerpat internet z těch bodů, pokud nikoliv -> stoupá dluh. 0 Hodně aktivní oblastní správce: spravuje 4AP, Připojí 15 lidí, provede 2 servisy, vše stihne v termínu, díky projektům dodržuje minimální i maximální počet lidi na AP. Chce internet (+850) Nebude možné nakupovat nářadí na Oblastních správcích V případě, že se třeba 3 správci domluví, že potřebují servisní notebook, tak se můžou složit z bodů které mají dohromady. Jakým způsobem budou řešit půjčování takového notebooku mezi sebou je už jejich problém.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB COPROSYS Ústí spol. s r.o. Platnost od 1.7.2011 Strana 1 (celkem 6) 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Doba zřízení služeb

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

Zápis z V. náhradní členské schůze občanského sdružení SPKFree.Net

Zápis z V. náhradní členské schůze občanského sdružení SPKFree.Net Zápis z V. náhradní členské schůze občanského sdružení SPKFree.Net 1. Zahájení schůze - prezentace. Přítomno 22 členů sdružení. + 1 příchozí během jednání Schůze je dle stanov usnášení schopná bez ohledu

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

(PRO-PROTI-ZDRŽEL SE):

(PRO-PROTI-ZDRŽEL SE): Pořadí schůze: III / 1 Termín: 20.10.2007 Místo: Restaurace Záložna Přítomni: p.vlček, p. Dvořák p.berka, p.symerský, p. Kaňovský, p.novák, p.valouch, p.frýda p. Sojka, p.straka, p.horníček, p. Čížek,

Více

Ceník služeb deltanet

Ceník služeb deltanet Ceník služeb deltanet (pouze pro fyzické osoby, tedy nepodnikatele = domácnosti) Rodina tarifů deltanet pro domácnosti se skládá z tarifů: poskytovaných bezdrátovými (WiFi) technologiemi (deltanet W2.0

Více

SLUŽBY SLA. Služby SLA

SLUŽBY SLA. Služby SLA Služby SLA 1. Požadavky SLA Požadavky SLA specifikují kvalitu poskytovaných Služeb definovaných v Čl. I. odst. 1.2, 1.3 a 1.4 Smlouvy a vypořádání požadavků Koordinátora rezortu nebo Správců EKLIS ve SNP

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Aktualizace systému FUSION program podpory 2016/2017

Aktualizace systému FUSION program podpory 2016/2017 Aktualizace systému FUSION program podpory 2016/2017 Po zakoupení licence systému FUSION je k této licenci vždy aktivní PROGRAM 0 je to standardní servis bez pravidelného poplatku - telefonická a mailová

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA I. Předmět SLA 1.1) Předmětem Služby SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností SychrovNET s.r.o. sídlem Bratří Hlaviců 89 Vsetín, IČ26827921 (dále jen poskytovatel),

Více

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML

PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY CN/??ROK??/??MĚSÍC??/ČSML DOHODA O ÚROVNI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB (SLA) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tato Dohoda o úrovni poskytovaných služeb (dále jen SLA ), uzavíraná dle ustanovení 1746

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Ceník služeb sítě Future-net

Ceník služeb sítě Future-net tel: 314 009 800, info@future-net, www.future-net Ceník služeb sítě Future-net platný od 13.10.2016 Všechny ceny uvedeny vč. DPH ve výši 21 %, jsme plátci DPH. Tiskové chyby vyhrazeny tel: 777 766 277-8,

Více

Projektový atelier jak na to. Přednáška 14.11.2012 Předmět: 126MGT Management Ing. Vít Kosina

Projektový atelier jak na to. Přednáška 14.11.2012 Předmět: 126MGT Management Ing. Vít Kosina Projektový atelier jak na to Přednáška 14.11.2012 Předmět: 126MGT Management Ing. Vít Kosina Ing. Vít Kosina předseda představenstva ARCHA inženýrská agentura a.s. www.archa.eu manažer výstavby Univerzitní

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

Pořadí schůze: V/2 Termín: 9.12.2010 Místo: Šumperk Přítomni: p.blažek, p.horníček, p.kaňovský, sl. Nevrlá, p.sojka, p.symerský

Pořadí schůze: V/2 Termín: 9.12.2010 Místo: Šumperk Přítomni: p.blažek, p.horníček, p.kaňovský, sl. Nevrlá, p.sojka, p.symerský Pořadí schůze: V/2 Termín: 9.12.2010 Místo: Šumperk Přítomni: p.blažek, p.horníček, p.kaňovský, sl. Nevrlá, p.sojka, p.symerský Rada začala jednat v 17:20 v kanceláři sdružení. 1.Volba zapisovatele schůze

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 22.11.2007 Michal Pechan PŘEDNÁŠEJÍCÍ Michal Pechan Managing Director Production Stream C Unicorn a.s. michal.pechan@unicorn.cz UNICORN 2005 AGENDA Úvod do problematiky

Více

Příloha č. 1 Technické podmínky

Příloha č. 1 Technické podmínky Příloha č. 1 Technické podmínky Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o poskytování mobilních hlasových a datových služeb mezi zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou 48 měsíců s možností

Více

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing

Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Smlouva o údržbě výpočetní techniky a programového vybavení IT outsourcing Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu se zákonem 513/1991 sb. obchodní zákoníku následující servisní

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová

PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE. Hana Salačová Svobodová PRAKTICKÉ ASPEKTY FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE Hana Salačová Svobodová Flexibilní formy práce zkrácený pracovní úvazek ( 78 až 80 ZP) nejčastěji 20 hod. za týden (4 hod./den) nebo 30 hod. za týden (6 hod./den)

Více

Pořadí schůze: III / 2 Termín: 10.11.2007 Místo: Lukavice Přítomni: p.symerský, p.berka, p.kaňovský, p.novák, p.frýda, p.valouch, p.

Pořadí schůze: III / 2 Termín: 10.11.2007 Místo: Lukavice Přítomni: p.symerský, p.berka, p.kaňovský, p.novák, p.frýda, p.valouch, p. Pořadí schůze: III / 2 Termín: 10.11.2007 Místo: Lukavice Přítomni: p.symerský, p.berka, p.kaňovský, p.novák, p.frýda, p.valouch, p.sojka Program jednání: 1. Rada projednala předložený seznam nových členů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Cenové informace o nabízených tarifních programech a službách

Cenové informace o nabízených tarifních programech a službách Cenové informace o nabízených tarifních programech a službách 1. Informace o nabízeném tarifním programu V Příloze č.1 je uvedeno uvažované rozčlenění zadavatelem provozovaných SIM karet do 5-ti profilů

Více

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb

Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb Pracovní kalkulace ceny taxislužby Varianta - OSVČ Září 2015 Superb viz. komentář Náklady za rok Kč 1. pořízení vozidla 193 218 2. servis a údržba vozidla 26 198 3. pneumatiky 16 400 4. taxametr 3 436

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

p.blažek, p.kaňovský, p.sojka, p.symerský, sl. Nevrlá

p.blažek, p.kaňovský, p.sojka, p.symerský, sl. Nevrlá Pořadí schůze: V/4 Termín: 12.2.2011 Místo konání: Šumperk Přítomni: Nepřítomni: p.blažek, p.kaňovský, p.sojka, p.symerský, sl. Nevrlá p. Horníček Rada začala jednat v 10:10 hod v kanceláři sdružení. 1.

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Kruhová topologie v bezdrátových sítích. Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb

Kruhová topologie v bezdrátových sítích. Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb Kruhová topologie v bezdrátových sítích Cesta ke zvýšení dostupnosti služeb Služby náročné na dostupnost internetu On-line hry Obchodování na finančních trzích VoIP telefonování Video přenosy On-line rádia

Více

Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech

Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech Ceník je platný od 1.10.2011. Podnikatel není plátcem DPH. Jedná se pouze o orientační ceny, které stanovují maximum za dané služby, případně hodinovou

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky SUSEN - Elektrodynamický stroj pro kombinované zatěžování dle 156 vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012 Sb. Veřejný

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Nabídka konektivity: Rychlost připojení Agregace Cena 1 měsíc vč. DPH 6/2 Mbps 1:3 350,- Kč 16/4 Mbps 1:6 500,- Kč 25/6 Mbps 1:9 650,- Kč

Nabídka konektivity: Rychlost připojení Agregace Cena 1 měsíc vč. DPH 6/2 Mbps 1:3 350,- Kč 16/4 Mbps 1:6 500,- Kč 25/6 Mbps 1:9 650,- Kč Nabídka připojení služba internet 1. Připojení smlouva na dobu určitou 12 měsíců Rodinný dům - Cena instalace od 1,- Kč vč. DPH (dle potřebné technologie) - zaměření zdarma (upřesnění ceny instalace) -

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): 2/01/1.2/27/01

Více

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách.

4. 8. 2012, Nedabyle. K 04.08.2012 je 816 registrovaných členů (k 31.12.2011-799). Jsou připojeni na 84 vysílačů ve 42 lokalitách. SouthGate CZFreeCB, o.s. Doubravice 65, 370 06 České Budějovice Zápis z 13. valné hromady 4. 8. 2012, Nedabyle Na začátku byli všichni přítomní seznámeni s programem valné hromady. Řádná valná (dále jen

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech

Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech Ceník je platný od 1.4.2015. Podnikatel není plátcem DPH. V případě hodinových sazeb se jedná o orientační ceny, které stanovují maximum za dané služby.

Více

Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s.

Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s. Rada Sdružení Klfree.net vydává v souladu se stanovami Sdružení Klfree.net, o.s. interní řád: Řád správců Sdružení Klfree.net, o.s. Tento řád je vydáván Radou Sdružení Klfree.net, o.s. (dále jen Sdružení)

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR

obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR a zaniká dnem výmazu z OR Otázka: Osobní společnosti a družstva Předmět: Ekonomie Přidal(a): Christines Obchodní společnosti PO založené za účelem podnikání upravuje je obchodní zákoník obchodní činnost vzniká dnem zapsání do OR

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Ceník služeb Altnet s.r.o. platný od 1.1.2016

Ceník služeb Altnet s.r.o. platný od 1.1.2016 Ceník služeb Altnet s.r.o. platný od 1.1.2016 Všechny ceny uvádíme včetně DPH 21%, jsme plátci DPH Pro poskytování služeb sítě elektronických komunikací a přístupu k síti internet a dalších služeb a zboží

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů

Kategorie způsobilých výdajů. Způsobilé jsou výdaje na úhradu: osobních nákladů 1. Dotace je určena pouze na způsobilé výdaje. Způsobilý je výdaj, který: je v souladu s právními předpisy (tj. zejména legislativou EU a ČR), je v souladu s pravidly programu (OPZ) a s podmínkami poskytnutí

Více

Ceník služeb Altnet s.r.o.

Ceník služeb Altnet s.r.o. Ceník služeb Altnet s.r.o. platný od 1.2.2011 Všechny ceny uvádíme včetně DPH 20%, jsme plátci DPH Pro poskytování služeb sítě elektronických komunikací a přístupu k síti internet a dalších služeb a zboží

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

CENÍK platný od 1. 5. 2015 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

CENÍK platný od 1. 5. 2015 Veškeré ceny jsou vč. DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Ceny připojení po optickém kabelu - Kladno, Buštěhrad-Ořešín, Lidická alej + možnost IPTV Program Rychlost Objem dat Měsíční cena * Instalační poplatek LAN 30 30 Mb/s / 30 Mb/s bez limitu 250 Kč 999 Kč

Více

PŘÍLOHA 13 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM SLA

PŘÍLOHA 13 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM SLA PŘÍLOHA 13 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM SLA Obsah 1. Základní podmínky... 3 2. Způsob objednání SLA... 3 3. Definice pojmů... 3 4. Garantované parametry a ceny... 4 PŘÍLOHA 13 SLA 2/8 1. Základní

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům Finanční gramotnost v praxi Praha, 26/5/2011 Autor: Ing. Pavel Voříšek Česká spořitelna v 1.0 18/5/2011 Obsah RPSN: Jak jednoduše srovnávat různé úvěry?» Poskytovatelé

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SMLUVNÍ POKUTY PŘÍLOHA 7

SMLUVNÍ POKUTY PŘÍLOHA 7 SMLUVNÍ POKUTY PŘÍLOHA 7 Obsah 1 Úvod... 3 2 Smluvní pokuty za nedodržení parametrů kvality Služeb... 3 3 Smluvní pokuty za nedodržení parametrů spolehlivosti objednávkový systém a doplňkové funkce OSS

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Poskytování datových telekomunikačních služeb pro ČIŽP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Poskytování datových telekomunikačních služeb pro ČIŽP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Poskytování datových telekomunikačních služeb pro ČIŽP 1. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek Za poskytnuté datové telekomunikační služby bude dodavatel jednou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky v rámci výběrového řízení na dodávku komponentů pro optiku a počítačové vybavení Název veřejné zakázky: Dodávka komponentů pro optiku a počítačové vybavení Zadavatel

Více

CENÍK platný od 1. 12. 2014 Veškeré ceny jsou vč. DPH není-li výslovně uvedeno jinak.

CENÍK platný od 1. 12. 2014 Veškeré ceny jsou vč. DPH není-li výslovně uvedeno jinak. Ceny připojení po optickém kabelu - Kladno, Buštěhrad-Ořešín, Lidická alej + možnost IPTV Program Rychlost Objem dat Měsíční cena LAN 30 30 Mb/s / 30 Mb/s bez limitu 250 Kč LAN 60 60 Mb/s / 60 Mb/s bez

Více

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba Obsah Příloha č. 1 Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ Vyrovnávací platba 1 Obecná ustanovení... 2 2 Povinné přílohy žádosti o podporu z OPZ... 3 3 Další povinné přílohy předkládané pro přípravu

Více

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY

OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY FINANČNÍ MECHANISMY EHP / NORSKA POKYN č. 1 NÁRODNÍHO KONTAKTNÍHO MÍSTA OPRÁVNĚNOST OSOBNÍCH VÝDAJŮ NA ZAMĚSTNANCE A EXTERNÍ EXPERTY Verze: 1. ledna 2008 Národní kontaktní místo Ministerstvo financí SEZNAM

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Netýká se, nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 1.

Odůvodnění veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Netýká se, nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 1. Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb

Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Verze dokumentu: 1.0 Datum: 23.01.2015 Informace o dokumentu Název dokumentu: Dopad úrovně kvality poskytovaných Služeb na výši plateb Verze dokumentu:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy. Advokátní kancelář. Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek. Vypracoval: Ivo Raisigl Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. Informační systémy Advokátní kancelář Přednášející: Ing. Zdeněk Jelínek Vypracoval: Ivo Raisigl V Brně, 3.12.2012 Obsah 1 Schéma provozovny... 3 2 Podlaha...

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-11

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Servis pro VZT, klimatizace a technologický servis řídicích systémů

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Servis pro VZT, klimatizace a technologický servis řídicích systémů VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Servis pro VZT, klimatizace a technologický servis řídicích systémů 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ

NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE S OSVČ PREVENCE PŘED POSTIHEM ZA ŠVARCSYSTÉM Mgr. Tomáš Liškutín, advokát Úvod Projekt Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnání

Více

Často kladené otázky. Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER

Často kladené otázky. Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER Často kladené otázky Vše, co jste chtěli vědět o UPC Business Fiber UPC BUSINESS FIBER Pro koho je určeno připojení UPC Business Fiber? Jak se od sebe liší jednotlivé typy připojení UPC Business Fiber?

Více

Odůvodnění veřejné zakázky SUSEN Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí dle 156 zákona č. 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky SUSEN Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí dle 156 zákona č. 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky SUSEN Rastrovací elektronový mikroskop pro aktivní prostředí dle 156 zákona č. 137/2006 Sb. a vyhlášky č. 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Způsobilé výdaje a rozpočet

Způsobilé výdaje a rozpočet Způsobilé výdaje a rozpočet Všechny výdaje musejí splňovat podmínku hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Způsobilé výdaje jsou mimo jiné takové výdaje, které vznikly v době realizace projektu. Detailní

Více