Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy"

Transkript

1 Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis do OR (obchodní rejstřík) Definice podnikatele 1. osoba zapsaná do OR 2. osoba zapsaná v ŽR (živnostenské oprávnění) 3. osoba podnikající podle jiného zákona (lékaři, ) 4. osoba podnikající v zemědělské výrobě Podnik a obchodní jmění Podnik je soubor nehmotný, hmotných osobních složek podnikání Podnik věc hromadná a nelze ho zastavit. Obchodní firma Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou FO pod svým jménem (jméno, příjmení, titul, dovětek) PO pod svým názvem zapsaný v PR (Název, právní firma, spisová značka) IV. Jednání podnikatele u FO podnikatel jedná osobně nebo zplnomocněný zástupce u PO jedná prostřednictvím tzv. statutárních orgánů s.r.o. jednatelé; a.s. představenstvo Státní orgány jednají jako Pádní hosp. Prokura zvláštní plná moc (vyjma prodej firmy) (prokurista FO) V. Obchodní tajemství tvoří veškeré obchodní, výrobní, technické skutečnosti, které nejsou běžně dostupné Hlava III. obchodní rejstřík konstituční monarchie Obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby Zahraniční osoby FO na vlastní žádost dobrovolně obrat 12 měsíců po sobě jdoucích >120 mil. Kč dle vlastního pravního přepisu Sídlo společnosti musí být skutečné (administrativní, personální) Hlava IV. účetnictví Podnikatelé zapsaná v OR vedou povinně účetnictví FO (nezapsaná) když > roční obrat > 2,5 mil. Kč jinak může vést Daňová evidence Účetní období Kalendářský rok

2 hospodářský rok V. Hlava hospodářský závod hospodářská soutěž: nekalá soutěž klamavá reklama, podplácení, porušení obchodního tajemství,... nedovolené omezování hospodářské soutěže kartelové dohody, syndikáti Porušení pokuty, trestní postih B) Obchodní společnosti a družstva obchodní společnosti právnické osoby osobní: v. o. s. (veřejné obchodní společnosti) k. s. (komanditní společnosti) kapitálové: s. r. o. (společnost s ručením omezeným) a. s. (akciová společnosti) zakladatelé: FO a PO charakteristika osobní sp. ručení neomezené (celým svým majetkem) a solidární (kterýkoliv z společníků ručí) účast na řízení osobní nemusí vytvořit základní kapitál kapitálové ručení: omezené do výše vkladu žádné účast není požadována vytváří minimální ZK podle OZ zahájení podnikání 2 1 založení společnosti Základní kapitál soušet vkladů společníků s.r.o. součet nominálních hodnot akcií a.s. Rezervní fond: určen pouze pro krytí ztrát s.r.o. 10% ZK a.s. 20% ZK podíl společníka, právo a povinnost účastnit se řízení podíl na zisku (ztrátě) podíl na likvidačním zůstatku Přeměny spol.

3 1) fáze (sloučení 2 a více) rozdělení (2 a více počítá také změny právní formy Ukončení podnikání 2 1 zrušení s likvidací neexistuje právní nástupce, likvidátor; vstup do likvidace je zapsán do OR bez likvidace existuje právní nástupce, původní firma zaniká prohlášení konkurzu (zípis v OR) může předcházet vyrovnání podle z. o konkurzu a vyrovnání Pojmy dlužník v úpadku není schopen po delší době plnit své splatné závazky návrh na konkurz podává: věřitelé dlužník povinně Ochranná lhůta určit max. na 3 měsíce (ochrana dlužníka) Konkurzní podstata mejtek podléhající konkurzu Správce podstaty FO, vybrán soudem Věřitelský výbor 3 9 věřitelů Charakteristické rysy obchodní společnosti osobní : neomezené solidární ručení účast na řízení nemusí tvořit základní kapitál (ZK) kapitálové: omezené nbeo žádné ručení účast na řízení není vyžadována musí tvořit minimální základní kapitál (OZ) a tvořit tzv. rezervní fond Obchodní společnosti: Osobní v.o.s. veřejná občanská společnost je tvořena alespoň 2 osobami a to FO a PO ručení viz 1) zisk rovným dílem Statutární orgán (SO) orgán, který může jednat za subjekt každý společník Komanditní společnost k.s. jeden a více společníků, kteří ručí jen do výše vkladu komandisté jeden a více společníků, kteří ručí neomezeně komplementáři komandista povinen vložit do základního kapitálu minimálně 5 000Kč, komplementáři nemusí rozdělení zisku > ve společenské smlouvě, jinak ½

4 ztrátu nesou komplementáři jedním dílem, komandisté jen, jeli to ve smlouvě účast na řízení jen komplementáři Společnost s ručením omezeným podle občanského zákoníku nově od 2014 základní kapitál minimálně 1Kč Změna => společníci mohou ručit celým svým majetkem (pokud úmyslně nečinili) Orgány: valná hromada (nejvyšší orgán) Statutární orgán jednatelé zisk podle podílu na ZK Akciové společnosti Základní kapitál: 2 miliony Kč bez veřejné nabídky 20 miliónů Kč s veřejnou nabíkou Akcie materializovaná forma např. listinné dematerializovaná forma např. zaknihovaná na jméno na majitele (na doručitele) ZK = součet všech nominálních hodnot akcií Akcie cenný papír CP) spojen s právy podíl na zisku dividenda výnos z akcií podíl na řízení a.s. pouze prostřednictvím valné hromady, hlasovací právo =>orgány společnosti: statutární orgán = představenstvo dozorčí rada podíl na likvidačním zůstatku Druhy akcií speciální: prioritní => přednostní právo na dividentu, bez hlasovacího práva zaměstnanecké může vlastnit jen: zaměstnanec důchodci maximálně do 5% ZK emisní ažio při vydání (emisi) akcí prodej: za cenu nominální za cenu vyšší o emisní ažio povinný rezervní fond 20% ZK (20% čistého zisku) a.s.: veřejnou nabídkou 20 mil. Kč, schváleno komisí pro cenné papíry bez veřejné nabídky orgány

5 valná hromada statutární orgán představenstvo kontrolní orgán dozorčí rada tantiemej odměna ze zisku představemstva a dpzorčí radě akcionáři Družstva Družstva společenství 5 (nebo 2 právnické osoby) a více družstevníků Musí mít v názvu družstvo podmínkou člena je zaplatit členský vklad = v souhrnu minimálně 50000Kč

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují).

Obchodní zákoník. nehmotných statků (značka firmy, licence, software, atd.), a osobníc složek podnikání (kvalita týmu lidí, kteří v podniku pracují). Obchodní zákoník Je nejdůležitější právní normou pro podnikatele. Upravuje vztahy mezi podnikateli, ale v některých případech se obracíme k obecnější právní normě, kterou je Občanský zákoník. Obchodní

Více

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků

Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání, podnik a jeho typy, vznik a zánik podniků Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011

OBSAH KAPITOLY PODNIK A PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ PODNIKÁNÍ 2.2.2011 OBSAH KAPITOLY PODNIK A Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín Podnikání Podnikatelský záměr Podnikání dle Živnostenského zákona Založení, zrušení a zánik podniku Členění podniků Právní formy podnikání Specifika

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Obchodní společnosti - 1 -

Obchodní společnosti - 1 - - 1 - Obchodní společnosti Základem tržního hospodářství je existence vlastnických vztahů ve kterých mají všichni vlastníci rovnocenné postavení. Z toho vyplývá, že žádný z vlastníků nemá specifická práva

Více

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy

Otázka STM 32 A7B16EPD. Zadání: Typy obchodních společností. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zadání: Typy ch í. (A7B16EPD) Základní právní předpisy Zákon č. 1/1993 Sb. = Ústava upravuje - práva hospodářská - práva na svobodnou volbu povolání - právo podnikat - právo na získání prostředků na životní

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obchodní nauka 4. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY V OBCHODĚ Cíl Cílem kapitoly je seznámení studentů se základními právními formami obchodních firem, vymezení pojmů podnikání, kdo je podnikatel, co je hospodářská

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Založení a vznik obchodní společnosti obecně

Více

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Podnikání obchodních společností a družstev upravuje Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 6) Obchodní korporace Členění obchodních korporací. Obchodní společnosti osobní, kapitálové. Evropská společnost. Družstvo. Státní podnik. Neziskové organizace. Obchodní rejstřík. Fúze, akvizice, Joint

Více

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta

Práva společníků. Povinnosti společníků VEŘEJNÁ OBCHODNÍ 29.11.2009. Osobní společnost Charakteristiky: zisk. ztráta VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST Osobní společnost Charakteristiky: Založena za účelem podnikání Podnikání malého rozsahu Ručení společníků celým Aktivní účast společníků, vzájemná spolupráce Založení společnosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným historicky mladá forma OS v ČR velmi oblíbená kapitálová OS se znaky osobní společnosti založena i za nepodnikatelským účelem Charakteristické znaky povinný ZK (min. 200.000,-

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a spojů a SOU, Jaselská 826, Kolín NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

Více

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně:

Právní formy organizací. Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: Právní formy organizací Z hlediska právní formy jsou organizace rozděleny následovně: státní organizace (státní podniky): státní hospodářské organizace státní rozpočtové organizace (např. škola, policie,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. OBCHODNÍ PRÁVO Základní literatura: Švarc a kol.: Základy obchodního práva. Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, s.r.o., Plzeň 2009 Obchodní zákoník, ÚZ Občanský zákoník,

Více

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic

Podnikání. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic Podnikání Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikání a podnikatelé... 3 1.1 Podnikatelská

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Exkurz - cenné papíry a akcie

Exkurz - cenné papíry a akcie Akciová společnost forma společnosti pro podnikání velkého rozsahu typická kapitálová společnost oddělení společníků/akcionářů od běžného života společnosti povinný ZK podíly jsou rozděleny na akcie akcionáři

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více