PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Michal Pechan

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan"

Transkript

1 PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Michal Pechan

2 PŘEDNÁŠEJÍCÍ Michal Pechan Managing Director Production Stream C Unicorn a.s. UNICORN 2005

3 AGENDA Úvod do problematiky Provoz IS Servis IS Provozní a servisní dokumentace Kontrakty Záruka na SW UNICORN 2005

4 ÚVOD DO PROBLEMATIKY

5 ICT V PODNIKU ICT v podniku rozdělujeme na strategii, řízení a podporu, informační systémy a infrastrukturu

6 5 PROCESŮ Máme-li informační systém, tak musíme pro jeho dlouhodobé efektivní fungování umět zajistit (1) Systémovou integraci (2) Vývoj a rozvoj (3) Provoz (4) Primární podporu (5) Sekundární podporu

7 5 PROCESŮ

8 PROVOZ A SERVIS IS

9 PROVOZ IS

10 PROVOZ IS

11 PROVOZ IS Cílem je zajistit IS a infrastrukturu dostupné, připravené pro použití a funkční

12 PŘÍKLADY

13 KDO ZAJIŠŤUJE PROVOZ IS Podnik si provoz IS zajišťuje vlastními zdroji externími zdroji kombinace

14 SERVICE LEVEL AGREEMENT SLA definuje úroveň služeb zajištění provozu Základní parametry SLA jsou dostupnost, tj.doba, ve které je garantovaná funkčnost IS, lhůty plnění pro vykonání stanovených činností a základní doba služeb, tj. doba, ve které jsou garance a lhůty plnění poskytovány

15 SERVICE LEVEL AGREEMENT Dostupnost je obvykle cca 95% až 99% Každá služba nebo činnost má stanovenou lhůtu plnění SLA je stanoveno v dokumentu, který je součástí smlouvy o zajištění provozu Parametry SLA se průběžně měří, podklady jsou zejména logy z nástroje používaného pro komunikaci mezi klientem a dodavatelem, logy z aplikace a systémového SW (OS, DB,...) Plnění parametrů SLA se vyhodnocuje na pravidelných kontrolních dnech, obvykle měsíčně

16 SERVIS IS

17 SERVIS IS

18 SERVIS IS

19 POŽADAVKY NA SERVIS

20 PRIMÁRNÍ PODPORA

21 HELPDESK Jediné kontaktní místo pro uživatele Činnost Helpdesku zajišťují operátoři Helpdesk disponuje knowledge-base pro řešení problémů a dotazů Helpdesk by měl vyřešit většinu problémů a dotazů

22 SEKUNDÁRNÍ PODPORA Řešení změn a nových funkčností pouze v omezeném objemu

23 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Kategorie podle závažnosti a priority Obvykle 3 kategorie A kritický problém, nefunkčnost, kterou nelze nijak obejít B vážný problém, který lze obejít náhradním řešením C problém, který nemá dopad na funkčnost Základní pravidlo řešení problému

24 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

25 NÁHRADNÍ POSTUPY A BACK-UP ŘEŠENÍ Při používání IS musíme vždy počítat s možností, že některé funkce IS nebo celý systém budou nedostupné delší dobu. Pro takové případy je nutné mít připravené náhradní postupy a back-up řešení. Cílem je umožnit uživatelům pokračovat v práci a snížit tak možné ztráty. náhradní postupy se aplikují v případě, že některou funkčnost implementovanou v IS nelze z důvodu chyby použít back-up řešení je sada opatření umožňujících pokračovat v práci, když IS jako celek nelze používat z důvodu havárie nebo chyb

26 SERVICE LEVEL AGREEMENT Úroveň služeb je daná parametry SLA

27 JAK SE DĚLÁ SERVIS? Externí dodavatel, vzdáleně formou servisních zásahů Externí servisní tým může být stále umístěn v lokalitě podniku

28 POSTUP ŘEŠENÍ POŽADAVKU

29 PROVOZNÍ A SERVISNÍ DOKUMENTACE

30 PROVOZNÍ A SERVISNÍ DOKUMENTACE Provoz a servis jsou projekty dlouhodobého charakteru a lidé, kteří je zajišťují se v čase mění. Tým servisní podpory musí disponovat potřebným know-how. Toto know-how musí být zachyceno odděleně od lidí, abychom byli zajištěni proti fluktuaci. Know-how potřebné pro servis udržujeme ve formě tzv. Provozní a servisní dokumentace. Podstatná část této dokumentace vzniká již při vývoji IS, některé části vznikají postupně až v servisu a po celou dobu poskytování podpory je nastaven proces aktualizace dokumentace.

31 PROVOZNÍ A SERVISNÍ DOKUMENTACE

32 KONTRAKTY

33 KONTRAKTY Servisní smlouva Smlouva o zajištění provozu Smlouva o outsourcingu Vždy obsahují vymezení poskytovaných služeb SLA objem předplacených prací cena sankce standardy komunikace Servisní smlouva se obvykle uzavírá na dobu neurčitou

34 OBCHODNÍ PODMÍNKY Měsíční/čtvrtletní paušál cena garance SLA cena předplacených prací Cena garance základní doba služeb reakční lhůty náklady na zdroje Předplacené práce určitý objem servisních činností v člověkodnech, člověkoměsících převoditelnost

35 ZÁRUKA

36 ZÁRUKA Častá otázka: "Proč by si zákazník měl platit servis, když je Informační systém v záruce?"

37 CO ŘÍKÁ ZÁKON? Pro definici záruky je nutné použít obchodní zákoník, protože v rámci smluvního vztahu vystupují právnické subjekty - podnikatelé Dle 560 Obchodního zákoníku Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Dle 562 Obchodního zákoníku Soud nepřizná objednateli právo z vad díla, jestliže objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do dvou let a u staveb do pěti let od předání předmětu díla. U vad, na něž se vztahuje záruka, platí místo této lhůty záruční doba.

38 VÝKLAD Chyby v SW je dodavatel IS povinen odstranit po celou dobu záruky, jejíž délka je uvedená ve smlouvě o dílo, nebo pokud ve smlouvě záruka není sjednána, pak po dobu dvou let. Zákonem není stanovená žádná lhůta, do kdy by měly být chyby opravené ('... bez zbytečného odkladu').

39 SHRNUTÍ 5 procesů Provoz IS Servis IS Důsledně oddělené Primární a Sekundární podpora Úroveň služeb je stanovena parametry SLA Základní schema řešení problému Vše se důsledně dokumentuje, know-how musí být oddělené od lidí Průběžná kontrola kvality Servisní zprávy UNICORN 2005

40 PROVOZ A SERVIS IS Hlavním výstupem je bezproblémově fungující IS a spokojení uživatelé

41

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace

Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Modely CMMI a ITIL a způsoby jejich implementace Příklad implementace modelu www.pdqm.cz 2009 PDQM, s.r.o, All rights reserved. Marks CMMI and SCAMPI are registered mark of the SEI CMU. www.pdqm.cz Tento

Více

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA O DÍLO Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl.

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Outsourcing informačních technologií

Outsourcing informačních technologií Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Outsourcing informačních technologií Bakalářská práce Autor: Jiří Dufek Informační technologie Vedoucí

Více

Řízeni letového provozu České republiky

Řízeni letového provozu České republiky evidenční číslo smlouvy ŘLP ČR, s.p.:337i20141ps1033 evidenční číslo smlouvy poskytovatele: JL Servisní smlouva 1044612024/RLPCR Řízeni letového provozu České republiky SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování servisní

Více

OneCare. nabídka řízených služeb ALEF NULA

OneCare. nabídka řízených služeb ALEF NULA OneCare nabídka řízených služeb ALEF NULA Naše vize v oblasti Managed Services Nabízíme profesionální a spolehlivé služby dodržujeme a zlepšujeme efektivitu procesů, které používáme pro řízení služeb naše

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje

Metodika řízení implementace e-gov pro kraje Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Metodika řízení implementace e-gov pro kraje 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 8 2 Projektové

Více

PŘÍLOHA Č. 2 OVĚŘENÍ STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI Řízení bezpečnosti ICT Centra pro regionální rozvoj ČR Ověření stavu informační bezpečnosti Obsah 1 Úvod...5 1.1 Hlavní očekávání zadavatele...5 1.2 Klíčová

Více

Stavíme informační systém

Stavíme informační systém Stavíme informační systém Pracovní skupina ICTU Obsah 1 Úvod... 3 2 Slovník... 4 2.1 Role... 4 2.2 Dokumentace... 6 3 Jak IT projekt probíhá... 8 3.1 CHCI POSTAVIT DŮM... 9 3.2 DÁ SE TO POSTAVIT TAK, JAK

Více

Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104

Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104 Smlouva o dílo č. RCJ-2012-Z104 1. Smluvní strany Jihomoravský kraj Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno Jednající: Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Více

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA Příloha č.1 ČÁST I. - ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA 1 Verze dokumentu Následující tabulka obsahuje informace o verzi dokumentu: Verze Datum Popis změny v dokumentu 0.1 18. 7. 2010 První draft 1.0 30. 7.

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT

Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Smlouva o poskytování služeb správy koncových zařízení IT Čl. 1 Smluvní strany Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366 DIČ: Zastoupený: Škroupova 18,

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance)

Veřejná zakázka Webový portál pro zřizované organizace a jeho integrace. Smlouva. o poskytování technické podpory (maintenance) Smlouva o poskytování technické podpory (maintenance) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ podle 38 a 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V Ostravě dne 30.1.2008 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3

Příloha č. 4 Studie proveditelnosti. Obsah. 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 Příloha č. 4 Studie proveditelnosti Obsah 1 Základní informace o žadateli...3 Nevyplněno...3 2 Výchozí stav...3 Chybí citace Mírova textu...3 2.1 Současná situace v oblasti vzniku, správy, ukládání a zpřístupnění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti VIZUS.CZ s.r.o. se sídlem Praha 5, Nušlova 2515/4, PSČ 158 00, IČ: 27155315, zapsané v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C., vložce 100486

Více

Obchodní podmínky SEO Expert a.s.

Obchodní podmínky SEO Expert a.s. 1 Obchodní podmínky akciové společnosti SEO Expert a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Na Nivách 956/3, PSČ 141 00, IČ: 24136841, DIČ: CZ24136841 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o.

Strana 1 ze 6. Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. Strana 1 ze 6 Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací a jiných služeb poskytovaných společností Náš NET, s.r.o. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více