Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze. Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi"

Transkript

1 Návod k obsluze Kompletní sada GSM bezdrátového zabezpečovacího systému secufi Popis produktu: Bezdrátový GSM alarm secufi je určený k ochraně majetku a osob. Hodí se jak pro byty, chaty, garáže, kanceláře, malé obchody apod. Hlavní jednotku instalujte na bezpečné a nenápadné místo, aby nedošlo k manipulaci. Není vhodné a nedoporučuje se instalovat např. do kovových skříní, které brání rádiovému signálu. Průvodce instalací: 1. Zasunutí SIM karty do alarmu Před vložením SIM karty do alarmu ji použijte nejprve v mobilním telefonu a udělejte následující kroky: - Odstraňte požadavek na zadání PIN. - Vymažte všechna uložena čísla, pokud SIM karta nějaká obsahuje. - Při vypnuté hlavní jednotce stiskněte žlutý bod na zadní straně např. špičkou tužky. - Vysune se držák SIM karty. - Vložte do něj SIM kartu. - Ujistěte se, že kovové kontakty SIM karty jsou směrem dolů. - Nyní zatlačte držák SIM karty zpět do hlavní jednotky. 2. Připojení antény Přišroubujte opatrně anténu k hlavní jednotce k výstupu ANT. Nenechávejte ji příliš volnou ani ji neutahujte příliš pevně.

2 3. Připojení napájení Připojte k hlavní jednotce alarmu dodávaný napájecí adaptér. Zapojte přepínač na zadní straně do polohy ON. Signální LED dioda na alarmu na 20 sekund zčervená. Po tuto dobu čeká na připojení detektorů k hlavní jednotce. Po 20 sekundách se signální LED rozbliká oranžově, což znamená, že hlavní jednotka kontroluje SIM kartu a vyhledává GSM síť. Po ukončení této fáze se signální LED dioda změní do pomalu blikající zelené barvy, což znamená, že je alarm zapnutý do aktivního poplachového režimu. Pokud signální LED dioda zůstane svítit souvislou zelenou barvou bez blikání, přístroj je zapnutý a hlídání objektu je odjištěno bez aktivovaného poplachu. 4. Konfigurace alarmu Na zadní straně alarmu se nachází 10 přípojných míst s označením: - I1, I2, I3: 3 konektory pro linkový vstup, každý konektor může být propojen se zemí nebo otevřen pro aktivaci poplachu. Viz kapitola 7. - O1; O2: 2 výstupní konektory lze ovládat pomocí hovorů nebo SMS. Pokud je výstup aktivní, rozsvítí se kontrolky OUT 1 nebo OUT 2. - SPEAKER (O3): tento konektor je pro hlasový výstup na reproduktor, záporný vodič z reproduktoru připojte k uzemnění. Tyto konektory mohou být řízeny telefonními příkazy nebo SMS zprávami. V případě aktivního výstupu na reproduktor se rozsvítí kontrolka SPEAKER na panelu. - RELAY: Výstup pro spínání spotřebičů. V továrním nastavení se sepne při poplachu, viz kapitola 8. Pomocí nich můžete zahájit napájení např. kamery při sepnutí alarmu. Funkce se dá deaktivovat pomocí zasláním SMS nebo vytočením čísla. - SIRÉNA: Slouží pro připojení dodávané sirény, viz kapitola 5. - GND: Společná zem. 5. Připojení sirény k alarmu Připojte černý drát k uzemnění (GND) a červený drát k symbolu sirény.

3 6. Připojení (spárování) dodaných bezdrátových senzorů Spárování senzoru na okno/dveře: Senzor se skládá ze dvou částí. Spuštění poplachu vyvolá oddálení těchto dvou částí. Vypněte hlavní jednotku alarmu, vložte baterie do senzoru, zapněte ústřednu, senzor a poté oddalte obě části, čímž se senzor spáruje s hlavní jednotkou alarmu (pokud svítí červená dioda po zapnutí na hlavní jednotce, viz předchozí kapitola). Úspěšné spárování senzoru je signalizováno zablikáním LED a zvukovou signalizací sirény. Spárování PIR (pohybového) senzoru: Pokud jste stále v režimu párování senzorů, vložte baterie do senzoru, zapněte pohybový senzor. Zablikání diody a zvukový signál sirény na ústředně značí úspěšné spárování. Je nutné zajistit, aby se ve hlídaném objektu nepohybovala malá domácí zvířata (psi, kočky, ptáci a další). Neumisťujte senzor tak, aby na něj svítilo slunce, případně zasahovalo na spínané ohřívače (topidla, plotýnky, ohřívače, akumulační kamna). Umístěte jej do hlídané místnosti nejlépe pod strop, tak abyste zabránili nežádoucí manipulaci. Dosah PIR senzoru je 5-12 metrů, šíře záběru horizontálně 110 /vertikálně 60 Dálkové ovladače (2x) jsou již od výroby spárovány, ale postup je stejný jako v předchozích případech. Pouze není nutné vkládat baterii, ale pouze stisknout tlačítko na klíčence. 7. Připojení drátových senzorů Pro připojení drátových senzorů jsou k dispozici tři konektory. Vstupy jsou nezávislé a nejsou kódovány jako různé zóny. Když jsou senzory aktivovány, alarm odešle SMS zprávu: Wired Activated (1~3) (drátový senzor aktivován (číslo senzoru). Senzory musí být typu NO (v normálním stavu otevřené). Lze použít i opačná typ (NC) viz nastavení hlavní jednotky dále. Na jeden vstup může být použito více senzorů, pokud budou jejich kontakty k alarmu připojeny sériově. Na vstupy alarmu může být připojen libovolný počet drátových senzorů, pokud jejich celkový odpor nepřekročí 220 ohmů.

4 8. Připojení spínaných přístrojů (domácí spotřebiče) Hlavní jednotka má porty RELAY, O1, O2, O3. RELAY port, O1 a O2 můžete použít k připojení domácího spotřebiče. Všechny 3 porty relé mohou být vzdáleně ovládány zavoláním na číslo SIM karty nebo zasláním SMS zprávy s různými příkazy. Příkazy naleznete níže v manuálu. POZOR! Na port relé (RELAY) lze připojit domácí spotřebič o maximálním výkonu 700W. V případě spuštění poplachu je port okamžitě zapnut a funguje po dobu 3 minut. Poté se vypne. Připojení spotřebiče s vyšším příkonem (např. přímotopu) je nutno řešit pomocí externího stykače nebo výkonového relé ilustrační obrázek Ohledně portů O1 a O2. Pokud chcete tyto porty použít k připojení domácích spotřebičů, musíte propojit hlavní jednotku s přepínačem a domácí spotřebič připojíte také k tomuto přepínači. Nelze tedy připojit spotřebič přímo do portů 01 a 02. Na těchto portech je při zapnutém výstupu 4,86V, při vypnutém výstupu 0,86V. Výstup O3 slouží pro připojení externího reproduktoru (obousměrného intercomu). V případě detekce narušitel zabezpečeného objektu uslyší, co říkáte do svého telefonu a naopak vy uslyšíte narušitele. Zapojení výstupů portů 01, 02 a 03. zapojení reproduktoru (intercom) Záporný pól připojte na společnou zem hlavní jednotky. Kladný pól k danému výstupu O1, O2 nebo 03. GSM Alarm secufi s kombinací produktů mfi od Ubiquity: Výstupy O1 a O2 lze využít k připojení k jednotce mportu (vstup I) systému domácí automatizace mfi. Hodnoty napětí na výstupech odpovídají hodnotám digitálního vstupu mfi. Na každý port jednotky mport, tak můžete zapínat jednu zásuvku mpower přes Android aplikaci nebo SMS. Obdobně lze využít i opačné propojení (Výstup O na jednotce mport a drátové vstupy I na alarmu).

5 mport nemá spínací kontakty, pouze výstupy 5V, 12V nebo 24V, které sepnout externí relé, které pak spojí kontakty drátového vstupu. Tuto funkci využijete, pokud potřebujete, aby informace ze senzoru systému mfi vyvolala zaslání SMS - spuštění alarmu. Více informací a ukázku propojení naleznete také na blogu: Popis signálních LED kontrolek Světlo LED kontrolky svítí červeně 20 sekund po zapnutí přístroje, přičemž po tuto dobu k němu mohou být připojována bezdrátové senzory. Pokud je překódování senzoru úspěšné, červená kontrolka zabliká. Po 20 sekundách se kontrolka rozbliká oranžově. V této době vyhledává GSM síť. Pokud oranžová nepřestává blikat, znamená to, že je chybně vložena SIM karta nebo že je GSM síť nedostupná nebo její signál je slabý. Pokud kontrolka svítí souvisle zeleně, alarm indikuje nezajištěný stav. Pokud LED kontrolka bliká pomalu zeleně, je systém celkově zajištění (vnitřní i vnější zóna). Pokud červeně, je zajištěna pouze vnitřní zóna. Pokud dojde k poplachu, rozbliká se LED kontrolka červeně a alarm začne rozesílat SMS a vytáčet čísla. - OUT1/OUT2: pokud je výstup O alarmu pod napětím (+5V), rozsvítí se příslušná kontrolka. - SPEAKER: pokud je reproduktor O3 v hlavní jednotce alarmu v provozu, bude svítit kontrolka Speaker, což znamená, že můžete se základnou vést hovor. - RELAY: pokud je relé na hlavní jednotce sepnuté, kontrolka relé se rozsvítí. - ALARM: svítí, pokud došlo k poplachu. - MONITOR: pokud je aktivní funkce odposlechu, je rozsvícena i kontrolka Monitor. - STATUS: stav alarmu, viz popis signálních LED. - POWER: napájení alarmu je aktivní Nastavení telefonních čísel a SMS v alarmu? SecuFi je možno pohodlně ovládat také pomocí vašeho smartphone přes android aplikaci.

6 Zasláním zprávy do alarmu můžete nastavit 5 skupin telefonních čísel a sedm druhů SMS. Formát příkazu je vždy: heslo#kód operace#obsah# Například: #51# # uloží do alarmu telefonní číslo pro první skupinu #52# # uloží do alarmu telefonní číslo pro druhou skupinu #53# # uloží do alarmu telefonní číslo pro třetí skupinu #54# # uloží do alarmu telefonní číslo pro čtvrtou skupinu #55# # uloží do alarmu telefonní číslo pro pátou skupinu K dispozici je sedm přednastavených druhů SMS, které však můžete změnit. Prvních pět zpráv je pro nastavení bezdrátových detektorů pro zóny 1-5. Šestá zpráva je pro bezdrátové detektory zón Sedmá zpráva je pro drátové porty I1, I2, I3: - Když sepne první bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated (01) (Bezdrátový senzor aktivován (01)) - Když sepne druhý bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated (02) (Bezdrátový senzor aktivován (02)) - Když sepne třetí bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated (03) (Bezdrátový senzor aktivován (03)) - Když sepne čtvrtý bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated (04) (Bezdrátový senzor aktivován (04)) - Když sepne pátý bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated (05) (Bezdrátový senzor aktivován (05)) - Když sepne šestý až šestnáctý bezdrátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wireless Activated (i); i=6-16 (Bezdrátový senzor aktivován (i); i=6-16) - Když sepne sedmý drátový senzor, bude odeslána SMS zpráva: Wire Activated (i); i=1-3 Drátový senzor aktivován (i); i=1-3, pro porty alarmu 1 až 3. Můžete do alarmu poslat zprávu pro přepsání stávajících sedmi druhů SMS. Každá zpráva může mít maximálně 24 znaků anglické abecedy: #81#Predni dvere otevreny# uloží první SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí prvního bezdrátového detektoru #82#Prostredni dvere otevreny# uloží druhou SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí druhého bezdrátového detektoru #83#Zadni dvere otevreny# uloží třetí SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí třetího bezdrátového detektoru #84#Predni okno otevreno# uloží čtvrtou SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí čtvrtého bezdrátového detektoru

7 #85#Zadni okno otevreno# uloží pátou SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí pátého bezdrátového detektoru #86#Prostredni okno otevreno# uloží do alarmu šestou až šestnáctou zprávu, která je odeslána po sepnutí šestého bezdrátového detektoru #87#Vstup na pudu otevren# uloží sedmou SMS zprávu, která je odeslána po sepnutí drátového detektoru na portech 1 až 3 Otestování alarmu Po zapnutí hlavní jednotky a deaktivaci alarmu bude souvisle svítit zelená LED kontrolka. Pomocí dálkového ovladače nebo odesláním SMS zprávy (123456#1#1#) ji můžete přepnout do aktivovaného stavu, přičemž LED kontrolka začne blikat zeleně. a) V aktivovaném režimu s blikající zelenou kontrolkou LED propojte vstupní porty (I1, I2, I3) nebo připojený drát odpojte nebo aktivujte kterýkoliv bezdrátový detektor nebo stiskněte nouzové tlačítko na dálkovém ovladači. Alarm automaticky odešle SMS zprávu a vytočí uložená čísla. b) SMS zpráva je odeslána ještě před vytáčením telefonního čísla. Pokud byla funkce SMS deaktivována nebo omezena, dojde pouze k vytočení telefonních čísel. Pomocí dálkového ovladače můžete tento proces ukončit. c) Když nastane poplach a dojde k vytočení telefonních čísel, můžete na hovor přímo odpovědět bez nutnosti zadávání hesla a na dálku poplach vypnout nebo přístroj přenastavit. Stiskem 3#1# spustíte sirénu a stiskem 3#0# ji vypnete; stiskem 4#1# můžete odposlouchávat co se v místnosti děje a stiskem 4#0# odposlech ukončíte; stiskem 93#1# můžete prostřednictvím alarmu mluvit do reproduktoru, přičemž stiskem 93#0# tuto funkci vypnete. d) Když nastane poplach a dojde k vytočení telefonních čísel, můžete na hovor přímo odpovědět bez nutnosti zadávání hesla a na dálku ukončit vytáčení dalších čísel. Stačí pouze na telefonu stisknout tlačítka 1#1# nebo 1#2#, čímž přepnete alarm zpět do aktivovaného režimu. e) Když nastane poplach, můžete, v případě že jste poblíž, vypnout alarm i pomocí dálkového ovladače. f) Přístroj má vnitřní baterii a v případě výpadku a následně při obnovení napájení z elektrické sítě pošle zprávu power charger off nebo power charger on. Baterie je dimenzována na 4 až 6 hodin výpadku proudu. Ovládání alarmu a. Odesláním SMS na číslo SIM karty, která je uvnitř přístroje. Odešlete do alarmu SMS ve tvaru: # a za znak # vložte některý z ovládacích povelů; b. Vytočte číslo SIM karty, která je uvnitř přístroje. Zavolejte na číslo alarmu a zadejte heslo # a za znak # vložte některý z ovládacích povelů:

8 Seznam ovládacích povelů Kód Funkce Kód Funkce 1#1# Úplná aktivace* (všechny senzory pracují) 1#2# Částečná aktivace (část senzorů pracuje) 1#0# Deaktivace* (všechna senzory nepracují) 21#1# Zapnutí varovného tónu pro aktivaci vnějšího alarmu 21#0# Vypnutí varovného tónu pro aktivaci vnějšího alarmu 22#1# Zapnutí varovného tónu pro aktivaci vnitřního alarmu 22#0# Vypnutí varovného tónu pro aktivaci vnitřního alarmu 23#1# Zapnutí varovného tónu při deaktivaci alarmu 23#0# Vypnutí varovného tónu při deaktivaci alarmu 27#(00-28#(00-99)# Zpoždění alarmu (10 sekund) 99)# Nastavení zpoždění (hodnota: 00-99) Zpoždění nemůže být nastaveno pro senzory, které pracují nepřetržitě jako např. kouřový senzor nebo SOS tlačítko 3#1# Okamžitý zvukový signál 3#0# Vypnutí zvuku 4#1# Aktivace naslouchání (tlačítko telefonu)* 4#0# Vypnutí naslouchání (tlačítkem telefonu) 11#1# Aktivace sirény při poplachu * 11#0# Vypnutí sirény při poplachu 12#1# Odeslání SMS při poplachu * 12#0# Neodesílání SMS při poplachu 15#1# Vytočení čísla při poplachu * 15#0# Jen poplach bez vytáčení čísel Aktivovat sepnutí relé do poplachu (sepnutí 3 16#1# minuty) 16#0#* Deaktivovat sepnutí relé do 3 minut při poplachu 30## Zobrazit stav aktivace/deaktivace každé zóny (pouze pomocí SMS příkazů) 31#--# Změnit heslo. Zadání nového hesla (1-6 znaků). 38#--# Aktivace alarmu pro zónu (bezdrátové zóny: 1-16, drátové zóny: 21-23) Poznámka: pro aktivaci každé zóny 39#--# Deaktivace alarmu pro zónu (bezdrátové zóny: 1-16, drátové zóny: 21-23) Poznámka: pro deaktivaci každé zóny 50## Zobrazení čísel přednastavených do hlavní jednotky alarmu (ovládání pouze přes SMS) 51#--# Telefonní číslo první skupiny (0-15 číslic) 52#--# Telefonní číslo druhé skupiny (0-15 číslic) 53#--# Telefonní číslo třetí skupiny (0-15 číslic) 54#--# Telefonní číslo čtvrté skupiny (0-15 číslic) 55#--# Telefonní číslo páté skupiny (0-15 číslic) 80## Zobrazení přednastavených SMS 81#--# Zpráva první skupiny (0-24 znaků) 82#--# Zpráva druhé skupiny (0-24 znaků) 83#--# Zpráva třetí skupiny (0-24 znaků) 84#--# Zpráva čtvrté skupiny (0-24 znaků) 85#--# Zpráva páté skupiny (0-24 znaků) 86#--# Zpráva šesté skupiny (0-24 znaků) 87#--# Zpráva sedmé skupiny (0-24 znaků) 90## Zobrazení stavu výstupu 91#1# Zapnout výstup O1 91#0# Vypnout výstup O1 92#1# Zapnout výstup O2 92#0# Vypnout výstup O2 93#1# Povolit telefonní hovor (výstup 3) 93#0# Zakázat telefonní hovor (výstup 3) 94#1# Sepnout relé 94#0# Vypnout relé 95#1# Poplach při rozpojení smyčky vstupu I1 95#0# Poplach při spojení smyčky vstupu I1 96#1# Poplach při rozpojení smyčky vstupu I2 96#0# Poplach při spojení smyčky vstupu I2 97#1# Poplach při rozpojení smyčky vstupu I3 97#0# Poplach při spojení smyčky vstupu I3

9 Poznámka: 1. Ve výše uvedené tabulce znamená symbol * standardní nastavení. 2. U výše popsaných telefonních operací znamená jeden tón, že zadání bylo správné, dlouhý tón znamená, že vše bylo zadáno úspěšně. Dva krátké tóny znamenají, že zadání selhalo a je třeba postup opakovat. 3. U výše popsaných SMS operací obdržíte po odeslání řídícího příkazu potvrzovací zprávu v některé z následujících podob: DisArm, Sms:ON, Phone:ON,Siren:ON, Center Tel:OFF, Arm Center Tel:OFF, DisArm Center Tel:OFF. Podle toho zjistíte aktuální status hlavní jednotky (aktivováno, deaktivováno, alarm). Pokud neobdržíte potvrzovací zprávu, zadání neproběhlo úspěšně. 4. Pomocí odeslání příkazu si lze ověřit aktuální stav přístroje. 5. Když dojde k selhání externího napájení, alarm odešle pro informaci SMS zprávu Power charger off a hlavní jednotka je napájena z akumulátoru. Po obnovení externího napájení, alarm odešle pro informaci SMS zprávu Power charger on. Dálkový ovladač alarmu Dálkový ovladač obsahuje 4 tlačítka. - Celková aktivace: symbol zavřeného zámku. Aktivuje alarm pro situaci, kdy není nikdo doma. Všechny senzory jsou aktivní a na hlavní jednotce alarmu bude pomalu blikat zelená kontrolka. - Deaktivace: symbol otevřeného zámku. Deaktivuje všechny senzory. Na hlavní jednotce bude souvisle svítit zelená kontrolka. - Částečná aktivace: symbol blesku. Aktivuje alarm pro situaci, kdy je někdo doma, tedy vnitřní senzory jsou deaktivovány a aktivní zůstávají pouze venkovní senzory. Lidé uvnitř vnitřní zóny (např. horní patro domu) se tak mohou pohodlně pohybovat bez aktivace poplachu, ale kdokoliv, kdo by se pokusil proniknout do vnější zóny (např. přízemí nebo chodba) aktivuje poplach - Alarm (SOS tlačítko): aktivuje okamžitý nouzový poplach, např. v případě loupežného přepadení za situace, kdy je alarm vypnutý v deaktivovaném režimu. Na hlavní jednotce alarmu bude blikat červená kontrolka a systém vyvolá poplach, rozešle SMS a vytočí přednastavená čísla.

10 Přidání dalších senzorů? K hlavní jednotce alarmu můžete přidat další doplňky senzory, jako například bezdrátové dveřní senzory, PIR senzory, detektory plynu, kouře a další. 1) Přidané senzory spolupracují s režimy jako celková aktivace, tak i částečná aktivace: Po zapnutí hlavní jednotky, LED na přístroji na 20 sekund zčervená. To indikuje, že dochází k procesu učení. V této době můžete zapnout další senzory a zablikání červené kontrolky vám potvrdí, že byly s hlavní jednotkou úspěšně spárovány. Režim učení skončí automaticky po 20 sekundách a alarm se přepne do pracovního režimu. 2) Přidání senzorů vnitřní ochranné zóny (senzory v této zóně pracují, když je aktivní režim Celková aktivace; pokud je alarm v režimu Částečná aktivace, vnitřní senzory nepracují: Po zapnutí hlavní jednotky, LED na přístroji na 20 sekund zčervená. Stiskněte na jednu sekundu tlačítko reset. Kontrolka LED nyní na 20 sekund změní barvu na oranžovou. To indikuje, že se alarm nachází v režimu učení kódů vnitřní ochranné zóny. V této době můžete zapnout další senzory vnitřní ochranné zóny a zablikání červené kontrolky vám potvrdí, že byly s hlavní jednotkou úspěšně spárovány. Režim učení skončí automaticky po 20 sekundách a alarm se přepne do pracovního režimu. Poznámka: Pokud jsou k hlavní jednotce připojeny čtyři bezdrátové senzory pro zóny 1 až 4, pak nově přidaný senzor bude v alarmu veden jako pátá zóna. Odstranění senzorů ze systému? Stiskněte a držte stisknuté tlačítko reset a k tomu navíc stiskněte i tlačítko napájení (zapnutí alarmu). Ozve se pípnutí a LED kontrolka se rozbliká jako potvrzení, že reset přístroje byl úspěšný. Všechna registrované senzory, byly z hlavní jednotky alarmu smazány. Znovu nyní pomocí výše popsaného postupu naučte pouze ty senzory, které máte k dispozici. Reset systému nijak neovlivní obsah předvolených SMS zpráv.

11 Vybrané technické parametry GSM hlavní jednotka - Statický proud: 50mA - Napájení: 9V-12V DC - Provozní teplota: -20 C ~ +85 C - GSM 900/1800 MHz - Přijímaný kód: ASK - Frekvence: 315/433 MHz - Bezdrátový dosah ve volném prostoru: 100 m - Bezdrátové detektory: 16 - Drátové detektory: 3 Bezdrátový detektor otevření (dveřní/okenní kontakt) - Napájení: DC12V (vnitřní 12V baterie) - Statický proud: 20 ma - Přenosový proud: 15 ma - Přenosová frekvence: 315/433 ± 0,5 MHz - Bezdrátový dosah: ve volném prostoru 80 m - Vnitřní vzdálenost: 15 mm - Provozní podmínky: teplota 10 C ~ + 40 C/vlhkost 90% rh Bezdrátový PIR detektor - Napájení: DC9V (vnitřní 9V baterie) - Statický proud: 100 ma - Přenosový proud: 20 ma - Přenosová frekvence: 315/433 ± 0,5 MHz - Bezdrátový dosah: ve volném prostoru 80 m - Detekční rychlost: 0,3 3 m/s - Detekční vzdálenost: 5 ~ 12m - Detekční rozsah: horizontálně 110, vertikálně 60 - Provozní podmínky: teplota 10 C ~ + 40 C / vlhkost 90% rh Dálkové ovládání - Napájení: DC12V (vnitřní 12V baterie) - Přenosový proud: 15mA - Přenosová frekvence: 315/433 ± 0,5 MHz - Bezdrátový dosah: ve volném prostoru 80 m

Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál

Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál Rychlá montáž: 1. Nejdříve si připravte GSM alarm viz bod. II Průvodce instalací (Uživatelský manuál). 2. Hlavní jednotku alarmu umístěte na bezpečné

Více

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM modul

Více

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM modul

Více

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek Poslední aktualizace 14.10.2013 Představení kamery 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 miniaturní 3G kamera pohlídá váš dům, byt, garáž či chalupu vyfotí

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

Obsah Popis........................................................... 3 Obsah sady AZOR................................................

Obsah Popis........................................................... 3 Obsah sady AZOR................................................ Obsah Popis... 3 Obsah sady AZOR... 4 Komunikátor AZ-10K... 4 Čtečka ovládacích čipů AZ-10D... 5 Detektor otevření AZ-10M... 5 Detektor pohybu AZ-10P... 6 Instalace... 7 Montáž detektoru otevření... 7

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace V tomto režimu CA-1803BT umožňuje: automatické odesílání SMS zpráv při aktivaci vstupů a informačních SMS zpráv

Více

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál

GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál Dálkové ovládání dveří, závor, bran, rolet a garážových vrat. Otevírání a zavírání BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu. Dálkové zapínání a vypínání různých zařízení BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu.

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM ovládač a hlásič GD-04 David

GSM ovládač a hlásič GD-04 David GSM ovládač a hlásič GD-04 David návod k použití Modul GD-04 získal své jméno podle biblického krále Davida, který si hravě poradil s obrem Goliášem. V našem případě je obrem GSM síť a Davidem výrobek,

Více

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 MG, SP MG5000, MG5050 verze 2.40 SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka

Více

Obsah: PŘEDMLUVA... 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 UKÁZKA SMS ZPRÁVY... 4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ GPS TRACKERU TK110... 5

Obsah: PŘEDMLUVA... 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 UKÁZKA SMS ZPRÁVY... 4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ GPS TRACKERU TK110... 5 Verze 4.0 Poslední revize: 17. 15. 2013 Obsah: PŘEDMLUVA... 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 UKÁZKA SMS ZPRÁVY... 4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ GPS TRACKERU TK110... 5 Aktivace a deaktivace zařízení pomocí volání...

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Manuál. GSM komunikátoru T341-16

Manuál. GSM komunikátoru T341-16 Manuál GSM komunikátoru T341-16 www.selax.cz GSM komunikátor T341L Obsah: Úvod... 2 Foto plošného spoje... 3 Zapojení desky GSM komunikátoru... 4 Napájení, zapnutí modulu... 5 Instalace SIM karty... 5

Více

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1

2N EasyGate Pro. GSM brána. Uživatelský manuál 1.0.1 2N EasyGate Pro GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.0.1 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace!

(CZ) NÁVOD. poslední aktualizace 22.11.2012. Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! (CZ) NÁVOD poslední aktualizace 22.11.2012 Před použitím alarmu EMA si prosím řádně přečtěte Přílohu 1, obsahující technické a servisní informace! 1 2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, děkujeme Vám za zakoupení revolučního

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM BPT32 GST BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Unikátní bezdrátový termostat, který je možné ovládat na dálku pomocí SMS zpráv z Vašeho mobilního telefonu. Bezdrátová varianta umožňuje snadnou

Více

SPECTRA. 1728, 1728EX, 1738, 1738EX verze 2.x 1759EX, 1759MG. Rychlé programování

SPECTRA. 1728, 1728EX, 1738, 1738EX verze 2.x 1759EX, 1759MG. Rychlé programování 1728, 1728EX, 1738, 1738EX verze 2.x 1759EX, 1759MG ústředna 1686 H/V 1689 LED 1641 ICON 1640 LCD str. 17 str. 17 str. 17 str. 17 ZX4 / ZX8 PGM1 / PGM4 bezdrát bezdrátové klíčenky bezdrátové detektory

Více

2N EasyGate GSM brána

2N EasyGate GSM brána 2N EasyGate GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

GSM MODUL VT 10. verze 7.0 a vyšší. Manuál

GSM MODUL VT 10. verze 7.0 a vyšší. Manuál GSM modul VT 10 manuál GSM MODUL VT 10 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line

Více