Manuál GSM-01 Alarmu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál GSM-01 Alarmu"

Transkript

1 Manuál GSM-01 Alarmu 1. Vložení SIM karty do alarmu Stiskněte jemně žlutý bod špičkou propisovačky a vyjměte držák SIM karty. Vložte do něj SIM a zasuňte zpět. UPOZORNĚNÍ! Kovové kontakty SIM karty musí být dole. Zkontrolujte, zda je SIM karta správně umístěna. Před vložením SIM karty do alarmu, použijte SIM kartu v normálním mobilním telefonu k následujícím krokům: Odstraňte PIN Vymažte všechna uložena čísla (pokud SIM karta nějaké obsahuje) Uložte tel. čísla určena pouze pro alarm (max. 5) Pořadí čísel musí být zvoleno dle pořadí volání, tzn. první vložené číslo bude voláno jako první, druhé uložené bude voláno jako druhé atd. 1. Připojení antény 2. UPOZORNĚNÍ! Neutahujte příliš matičku antény ani ji nenechávejte uvolněnou. 3. Připojení sirény k alarmu Připojte červený (Red) vodič k zemi a černý (Black) k výstupy sirény. 4. Jak rozlišit LED diody na hlavním panelu OUT1 a OUT2 ukazují stav výstupy 1 a 2. Mohou být použity pro ovládání dvou světel nebo jiných domácích zařízení. SPEAK třetí LED dioda ukazuje stav obousměrní komunikace v případě alarmu. RELAY čtvrtá LED dioda ukazuje stav relé. Na desce je pouze jedno relé. Dioda LED se rozsvítí, pokud oba kontakty relé budou sepnuty. ALARM pátá LED dioda ukazuje stav sirény. Pokud je sirény spuštěna, LED dioda alarmu bude svítit.

2 MONITOR pokud LED dioda svítí, znamená to, že alarm je v poslechovém modu. LISTEN IN šestí LED dioda ukazuje stav poslechu. STATUS ukazuje stav signálu. Na počátku je červená, což znamená, že systém vyhledává GSM síť, a jakmile najde síť, změní barvu na zelenou. V tomto okamžiku je GSM alarm připraven k činnosti. POWER ELD dioda ukazuje stav napájecího napětí. Svítí, jakmile je systém zapnut. Senzory a dílkové ovládače doručeny ve stavebnici jsou již přeprogramovány ve výrobě. Stačí k alarmu připojit napájecí napětí 12 V. Další vysvětlení k deseti konektorům na zadní části desky První z levé strany GND uzemnění Druhý z levé strany napájení +12V Třetí z levé strany siréna, audio výstup, velká bezdrátová siréna Čtvrtý a pátý vstup vnitřního relé. Běžně je otevřen. V případě alarmu bude sepnut po dobu 3 minut. Šestý výstup na reproduktor, obousměrná komunikace O1 a O2 řízení výstupu I1 a I2 vstupy pro drátové detektory UPOZORNĚNÍ! Vestavěná záložní baterie, zálohuje alarm v případě výpadku síťového napětí. Ovládání systému Použití dálkového ovládače Po stisknutí tlačítka ARM uvedete system do pohotovosti. Siréna vydá krátké é pípnutí. Pokud stisknete tlačítko DISARM, systém bude deaktivován. Siréna vydá dvě krátká pípnutí. Při stisknutí tlačítka PANIC bude siréna zapnuta kontinuálně k upozornění ostatních sousedů. Použití telefonu nebo mobilního telefonu k aktivaci či deaktivaci systému Zavolejte na alarm systém. Po jednom zazvonění alarm systém odpoví tím, že uslyšíte pípnutí.

3 Musíte vložit PIN a křížek (#) na konci. Běžný PIN je Při prvním přihlášení, vytočte 1234# POZNÁMKA! Tento PIN kod je pro alarm systém a nikoli pro SIM kartu. Systém odpoví pípnutím a nyní můžete odeslat několik příkazů a změnit tak nastavení alarmu. Příkazy systému: 1# - zapne výstup 1 (otevřený kolektor) 1* - vypne výstup 1 2# - zapne výstup 2 (otevřený kolektor) 2* - vypne výstup 2 3# - zapne funkci reproduktoru 3* - vypne funkci reproduktoru 4# - zapne výstup 4 relé (osazené na desce) 4* - vypne výstup 4 relé 5# - zapne textové zprávy SMS 5* - vypne textové zprávy SMS 6# - zapne hlas 6* - vypne hlas 7# - zapne sirénu 7* - vypne sirénu 8#abcd# - nastaví nový PIN, příklad 8#8686# nastaví nový PIN kod na Je doporučeno změnit PIN kod při prvním použití systému. 9* - vypne sirénu a zapne interní mikrofon alarm systému pro odposlouchávání daného místa 9#- vypne odposlouchávání a zapne sirénu 0# - aktivuje systém 0* - deaktivuje systém Podrobnější instrukce POZNÁMKA! Resetováním systému budou všechna data a zprávy vymazány. Systém přejde do továrního nastavení. Heslo se vrátí zpět k původní hodnotě, tj po resetu musíte opět nakodovat všechny bezdrátové senzory. Resetování - systém musí být deaktivován - stlačte a držte reset tlačítko - odpojte napájecí napětí z alarmu - připojte opět napájecí napětí, alarm LED dioda krátce problikne - uvolněte reset tlačítko a počkejte k zezelenání LED diody systému Nyní je systém resetován a nastaven na tovární nastavení.!heslo je 1234) Kódování bezdrátových senzorů (Přiřazení nových bezdrátových senzorů k centrální jednotce) Procedura přidání nového bezdrátového senzoru (bezdrátové PIR čidlo, bezdrátový magnetický kontakt, bezdrátová klíčenka atd.) k centrální jednotce se provede následovně: - odpojte napájecí napětí 12 V z alarmu

4 - zapojte napájecí napětí 12 V do alarmu STATUS led bude od oranžové k zelené (vyhledává síť). Stiskněte reset tlačítko po dobu 1 vteřiny (světlo se změní ze zelené na červené). Během této doby aktivujte přidávaný senzor, např. stiskněte jakékoli tlačítko na dálkovém ovládači, spusťte PIR senzor pohybem ruky či oddalte kontakty u bezdrátové magnetické kontaktu, čímž dojde k odeslání alarm signálu do centrální jednotky. Ta tyto signály rozpozná a uloží do paměti. Pokud STATUS led dioda jednou problikne, znamená to, že systém pracuje správně. Po 20 vteřinách, kdy se barva led diody změní na zelenou, je celý systém připraven k činnosti. Otestujte daný senzor a opakujte tento postup pro všechny senzory. Maximální počet uložených senzorů je 10. můžete však uložit neomezený počet senzorů změnou ID senzorů. Přiřazení bezdrátové klávesnice k GSM-01 Alarmu Upozornění: klávesnice je již od dodavatele naprogramována (aktivována) a je tudíž plně funkční s GSM-01 alarmem. Můžete si tedy jej změnit heslo. 1. Aktivace klávesnice Přepněte přepínač POWER na dolní straně klávesnice do pozice ON. Přepněte ústřednu do režimu programování a poté stiskněte libovolné tlačítko klávesnice. Klávesnice pípne a blikne LED, což je signál, že klávesnice byla přidána k ústředně a lze ji nyní používat. Dále na klávesnici přepněte přepínač S1 do pozice ON, což Vám umožní používat nouzové tlačítko (na klávesnici v levé dolní části označeno zvonkem). Tlačítka stiskněte silněji do doby pokud neuslyšíte krátké pípnutí, tzn. že u každého stisknutí jakékoli číslice je nutno slyšet pípnutí jenž signalizuje, že byl mikrospínač pod tlačítkem sepnut a tudíž vyslán signál k ústředně. Tlačítka někdy zůstanou napůl zasunuta, což však nemá žádný vliv na funkci a lze je kdykoli dostat zpět do výchozí polohy. 2. Použití klávesnice 1.Aktivovat: stiskněte postupně tlačítka pro heslo a pak hvězdičku * krátké pípnutí a LED se rozsvítí na cca 1 vteřinu. Znamená to, že operace proběhla v pořádku. Pokud však pípne dvakrát dlouze a LED svítí cca 3 vteřiny, značí to, že operace neproběhla správně. 2.Deaktivovat: Stiskněte postupně tlačítka pro heslo a pak křížek ozve se dvojí krátké pípnutí a LED se rozsvítí na cca 1 vteřinu. Znamená to, že operace proběhla v pořádku. Pokud však pípne dvakrát dlouze a LED svítí cca 3 vteřiny, značí to, že operace neproběhla správně.

5 Upozornění: originální heslo je V případě aktivace/deaktivace se také může ozvat 4x pípnutí, což znamená, že operace neproběhla v pořádku a je nutné ji zopakovat. 3. Nouzové tlačítko: Stiskněte na klávesnici Nouzové tlačítko označené zvonkem, LED blikne na cca 1 vteřinu a spustí se alarm. Můžete si vybrat, zda chcete mít tuto funkci aktivní nebo neaktivní. Pokud pomoci tužky nebo péra nepřepnete přepínač S1 do polohy ON, tzn. Bude v poloze OFF, Nouzové tlačítko bud neaktivní a nebudete jej moci použít. 4 Změna hesla : Stiskněte tlačítko s hvězdičkou * po dobu cca 3 vteřin a poté uslyšíte dvě pípnutí a rozsvítí se LED, což značí, že je vše připraveno pro změnu hesla. Vyťukejte staré heslo a pak stiskněte křížek, pokud změna hesla proběhla v pořádku, uslyšíte uslyšíte dvě pípnutí. Poté naťukejte nové heslo a pak stiskněte křížek,a poté znovu naťukejte nové heslo a pak stiskněte křížek k potvrzení nového hesla. 5 Technology parametry: Přenosová vzdálenost: 80 metrů (přímá viditelnost) Frekvence:315/ MHz Pracovní napětí: AC 220V 10% DC 9V Klidový odběr: 9mA Pracovní teplota: Relativní vlhkost : 90 Připojení drátových senzorů K připojení drátových senzorů jsou určeny 3 vstupy. Vstupy jsou nezávislé, nejsou však kódovány jako nezávislé zóny. Pokud odešle SMS, objeví se WIRED ACTIVATED (drátové senzory aktivovány). Senzory musí být NC typu ( v normálním stavu sepnuté). Na jeden vstup můžete připojit více než jeden senzor a to zapojením jejich kontaktů do série. Může nýt použit neomezený počet senzorů. Pokud jejich celkový odpor je pod 220 ohmů.

6 Připojení a řízení domácích spotřebičů Tři výstupy s otevřeným kolektorem a jedno interní relé je možno ovládat telefonem. Interní relé je aktivováno, pokud se objeví alarm a může být deaktivováno/znovu aktivováno prostřednictvím telefonních příkazů. Lze je použít např. k rozsvícení elektrické lampy. Výstupy s otevřeným kolektorem mohou být použity přímo, pokud to zařízení dovolí, nebo mohou řídit relé. Připojte antipararelní diodu k cívce relé. Tyto tři výstupy mohou být řízeny pouze telefonními příkazy. Nastavení telefonních čísel Vymažte všechna telefonní čísla na SIM kartě a uložte 5 telefonních čísel. Každé číslo může mít až 16 znaků. Nastavení obsahu hlášení Tento systém má 2 drátové zóny a 1 bezdrátovou zónu (tj. může uložit do paměti až 10 bezdrátových čidel). Pokud chcete upravit obsah zprávy, vymažte všechny zprávy v telefonu a upravte 3 zprávy na SIM kartě. První a druhá zpráva znamená, že byly aktivovány vstupy I1 a I2, třetí zpráva znamená, že byly aktivovány bezdrátová čidla. Žádná zpráva nesmí mít víc než 40 znaků, jinak bude automaticky vymazána. Původní tovární nastavení zpráv je uvedeno níže: I1 alarming: ZONE1 Activated (Zóna 1 aktivována) I2 alarming: ZONE2 Activated (Zóna 2 aktivována) Wireles detectors alarming : Wireless Activated (Aktivována bezdrátová čidla) Programování systémových funkcí Zavolejte na telefonní číslo alarmu a vyťukejte heslo, zvuk di znamená, že systém přešel do programovacího režimu. A: Povolí nebo zakáže zprávu v případě alarmu Můžete si zvolit, zda chcete odeslat zprávu v případě alarmu nebo ne. Povolit: 5# (originál) Zakázat: 5* B: Povolit/zakázat telefonování v případě alarmu Můžete si vybrat, zda má systém v případě alarmu telefonovat či nikoli. Povolit: 6# (originál) Zakázat: 6* C: Povolit/zakázat zapnutí sirény v případě alarmu

7 Můžete si vybrat,, zda má v případě alarmu dojít k zapnutí sirény či nikoli Povolit: 7# (originál) Zakázat: 7* D: Upravit heslo Je možno změnit heslo telefonem na dálku Příkaz: 8#...# (4 číslice hesla) Použití systému Aktivace: Pokud stisknete (uzamknutý zámek), signální LED dioda centrální jednotky začne zeleně blikat. Tím označuje, že je systém v aktivačním stavu a v tomto okamžiku, pokud dojde k aktivací čidla, vytočí nastavená telefonní čísla nebo spustí alarm. Barva LED diody se změní na červenou, což označuje alarm. Deaktivace Pokud stisknete (odemknutý zámek), signální LED dioda centrální jednotky zezelená, ale nebude blikat. V tomto stavu nespustí alarm, ani nezačne vytáčet. Nouzový stav Pokud stisknete (horní tlačítko na dálkovém ovládači), signální LED dioda zčervená, což znamená alarm. Příkazy Je-li alarm Pokud se objeví alarm, bude zapnuta siréna a začne vytáčení přednastavených tel. čísel či odesílání SMS zpráv. Pokud přijmete hovor a ozve se di, což znamená, že operace je v pořádku, stiskněte heslo# a poté následující: 0# aktivace 0* deaktivace 1# Zapnout O1 1* Vypnout O1 2# Zapnout O2 2* Vypnout O2 3# Zapnout funkci reproduktoru 3* vypnout funkci reproduktoru Poznámka: hlasitější reproduktor by měl být umístěn co nejdál od centrální jednotky, jinak může dojít k jejímu ovlivnění echo efektem. 4# Vypne relé 4* zapne relé 9* Zapnutí odposlechu 9# Vypnutí odposlechu Obsah balení alarmu 1 ks Centrální jednotka 1 ks bezdrátové PIR čidlo (senzor) 1 ks bezdrátový magnetický kontakt 2 ks dálkový ovládač 1 ks anténa 1 ks mini siréna 110dB/0,3 m 1 ks síťový adaptér

8 Technické parametry GSM alarm module Napájecí napětí: 6V Vzdálenost bezdrátových čidel: 100m Frekvence: 433 MHz a 900/1800 MHz Pracovní napětí: 220/12V Vnější siréna: 110 db Pracovní teplota: 10 až + 40 C Vlhkost: pod 90%

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón;

Bezpečnostní GSM poplašný systém. Návod k použití. Schéma zapojení hlavní jednotky. 4 drátová a 6 bezdrátových ochranných zón; zvonění podle nastavení. Pokud volané telefonní číslo je obsazeno, nebe se s ním nelze spojit, systém vytočí další nastavené telefonní číslo a tak pokračuje dokud se s volaným číslem nespojí a neohlásí

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM03 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém

GSM SMS alarm - zabezpečovací systém CZ GSM SMS alarm - zabezpečovací systém Uživatelská příručka LYD-111 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, si před jeho použitím důkladně prostudujte tuto uživatelskou příručku. Příslušenství: Centrální

Více

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek

návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek návod k obsluze 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 Český výrobek Poslední aktualizace 14.10.2013 Představení kamery 3G kamera FLAJZAR GSM-CAM2 miniaturní 3G kamera pohlídá váš dům, byt, garáž či chalupu vyfotí

Více

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM modul

Více

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP.

GSM Alarm IG 2. Záruční a pozáruční servis výrobků: ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz WWW.CIP. Zabezpečovací systém GSM Intelliguard je určen pro hlídání bytových a komerčních prostor. Nabízí plně integrovanou centrální jednotku s možností připojení bezdrátových detektorů. Integrovaný GSM modul

Více

GSM ovládač a hlásič GD-04 David

GSM ovládač a hlásič GD-04 David GSM ovládač a hlásič GD-04 David návod k použití Modul GD-04 získal své jméno podle biblického krále Davida, který si hravě poradil s obrem Goliášem. V našem případě je obrem GSM síť a Davidem výrobek,

Více

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1

ESIM264/364 UŽIVATELSKÝ MANUÁL VERZE 2.1 ESIM264/364 VERZE 2.1 Uživatelský manuál v2.1 Platný pro ESIM264/364 Bezpečnostní instrukce: Dodržujte prosím následující bezpečnostní instrukce pro zajištění maximální bezpečnosti obsluhy a případných

Více

Manuál. GSM komunikátoru T341-16

Manuál. GSM komunikátoru T341-16 Manuál GSM komunikátoru T341-16 www.selax.cz GSM komunikátor T341L Obsah: Úvod... 2 Foto plošného spoje... 3 Zapojení desky GSM komunikátoru... 4 Napájení, zapnutí modulu... 5 Instalace SIM karty... 5

Více

GSM MODUL VT 10. verze 7.0 a vyšší. Manuál

GSM MODUL VT 10. verze 7.0 a vyšší. Manuál GSM modul VT 10 manuál GSM MODUL VT 10 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line

Více

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace Instalace CA-1803 BT Athos RESET 3 GSM pager pro vozidla s autoalarmem nebo pro jiné aplikace V tomto režimu CA-1803BT umožňuje: automatické odesílání SMS zpráv při aktivaci vstupů a informačních SMS zpráv

Více

JA-82Y GSM Komunikátor

JA-82Y GSM Komunikátor Komunikátor je komponentem systému OASiS 80 firmy JABLOTRON ALARMS. Je určen ke komunikaci sítí GSM. Instaluje se přímo do skříně ústředny OASiS a umožňuje: hlásit události formou SMS zpráv (až na 8 tel.

Více

SPECTRA. 1728, 1728EX, 1738, 1738EX verze 2.x 1759EX, 1759MG. Rychlé programování

SPECTRA. 1728, 1728EX, 1738, 1738EX verze 2.x 1759EX, 1759MG. Rychlé programování 1728, 1728EX, 1738, 1738EX verze 2.x 1759EX, 1759MG ústředna 1686 H/V 1689 LED 1641 ICON 1640 LCD str. 17 str. 17 str. 17 str. 17 ZX4 / ZX8 PGM1 / PGM4 bezdrát bezdrátové klíčenky bezdrátové detektory

Více

Obsah Popis........................................................... 3 Obsah sady AZOR................................................

Obsah Popis........................................................... 3 Obsah sady AZOR................................................ Obsah Popis... 3 Obsah sady AZOR... 4 Komunikátor AZ-10K... 4 Čtečka ovládacích čipů AZ-10D... 5 Detektor otevření AZ-10M... 5 Detektor pohybu AZ-10P... 6 Instalace... 7 Montáž detektoru otevření... 7

Více

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání

Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání Instalace CA-1803 BT Athos RESET 1 do vozidla, které nemá od výrobce dálkové ovládání centrálního zamykání V tomto režimu autoalarm umožňuje: řídit centrální zamykání vozu (pokud je instalováno) dálkovým

Více

GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál

GSM vrátný (pro dálkové otevírání bran) GSM dálkový ovladač (pro dálkové spínání) RTU5015 Uživatelský manuál Dálkové ovládání dveří, závor, bran, rolet a garážových vrat. Otevírání a zavírání BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu. Dálkové zapínání a vypínání různých zařízení BEZPLATNÝM voláním z mobilního telefonu.

Více

Užívatelský Manuál. GSM dálkového ovládání B214

Užívatelský Manuál. GSM dálkového ovládání B214 Užívatelský Manuál GSM dálkového ovládání B214 www.poh on y- da nd o.sk 1 B214 Popis zařízení GS M dálkové ovládání B214 slouží k ovládání zařízení pomocí S MS a prozváněním pomocí mobilního tele fonu.

Více

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40

MG5000, MG5050. SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 MG, SP MG5000, MG5050 verze 2.40 SP5500, SP6000, SP7000 verze. 2.40 Instalační kód: 000000 Hlavní master kód: 123456 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 568 841 440 technická linka

Více

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál

GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPA C E MUTE FLASH REDIAL SPEAK ER SMS CALL GSM komunikátor JA-60GSM instalační manuál Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

AL-20 TRIO. Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer. Uživatelský manuál

AL-20 TRIO. Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer. Uživatelský manuál AL-20 TRIO Infračervený poplašný systém s automatickým vytáčením Auto - Dialer Uživatelský manuál BEZDRÁTOVÝ BEZPEČNOSTNÍ POPLAŠNÝ SYSTÉM S AUTOMATICKÝM TELEFONOVANÍM AUTO-DIALER UŽIVATELSKÝ MANUÁL -2-

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál

Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál Bezdrátový GSM alarm EVOLVE Sonix uživatelský manuál Rychlá montáž: 1. Nejdříve si připravte GSM alarm viz bod. II Průvodce instalací (Uživatelský manuál). 2. Hlavní jednotku alarmu umístěte na bezpečné

Více

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01

VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 VISION návod k instalaci ( od fw 1.01.3 ) 23.1.2008 17:01 Zařízení je určeno ke sledování provozu motorových vozidel a pro přenos poplachů na mobilní telefon. Během jízdy jednotka zaznamenává zeměpisnou

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM BPT32 GST BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Unikátní bezdrátový termostat, který je možné ovládat na dálku pomocí SMS zpráv z Vašeho mobilního telefonu. Bezdrátová varianta umožňuje snadnou

Více

Obsah: PŘEDMLUVA... 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 UKÁZKA SMS ZPRÁVY... 4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ GPS TRACKERU TK110... 5

Obsah: PŘEDMLUVA... 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 UKÁZKA SMS ZPRÁVY... 4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ GPS TRACKERU TK110... 5 Verze 4.0 Poslední revize: 17. 15. 2013 Obsah: PŘEDMLUVA... 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE A VLASTNOSTI... 3 UKÁZKA SMS ZPRÁVY... 4 SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ GPS TRACKERU TK110... 5 Aktivace a deaktivace zařízení pomocí volání...

Více

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se

BIO. Dálkové quartzové ovládání BIO s individuálním kódem Samoučící se Dálkové quartzové ovládání s individuálním kódem Samoučící se Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé

Více