EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR"

Transkript

1 EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze Od se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém má ÚJ doklad v držení. ÚJ se může rozhodnout, že uplatní odpočet až v některém následujícím zdaňovacím období (až 3 roky). Nový parametr DUD DUD=1 Pro plátce DPH je datum uplatnění daně předplňováno datem uskutečnění zdanitelného plnění. Přednastaveno. DUD=0 Pro plátce DPH je datum uplatnění daně předplňováno datem doručení. Příklad: Pan Nováček (plátce DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím) dostane 3. května 2011 fakturu, na které bude datum uskutečnění zdanitelného plnění 29. dubna Zatímco podle stávající úpravy by mohl odečíst daň ještě v dubnu (zdaňovací období duben), podle novely zákona to půjde nejdříve v květnu 2011 (zdaňovací období květen). Příklad: Pan Nováček (plátce DPH s měsíčním zdaňovacím obdobím) dostane 3. dubna 2011 fakturu, na které bude datum uskutečnění zdanitelného plnění 29. března DPH si může odečíst ještě v březnu. Doporučuji: Do ponechat parametr DUD=1. Po změnit DUD=0. Parametr UDP ponechat do na původní hodnotě (nejlépe UDP=1). Po změnit na UDP=0, nebo ještě lepší na UDP=2. Defaultně je nastaven parametr DUD=1. Toto nastavení změnit na DUD=0 až po ukončení zápisu faktur, které mohou mít datum uskutečnění zdanitelného plnění ještě březen Změny v položkách a plnění V KDF bylo přejmenováno datum zápisu na datum doručení. Datum doručení se při zápisu faktury předplňuje systémovým datem. Datum doručení by mělo být vyplňováno shodně s datem z podatelny. Parametr DDO=1 způsobí, že se datum doručení při zápisu nepředplňuje. Datum doručení je podstatné pro plátce DPH, viz výše. Nový parametr DDO DDO=0 Datum doručení faktury je při zápisu předplňováno aktuálním datem. Přednastaveno. DDO=1 Datum doručení není při zápisu faktury předplňováno. V KDF bylo přejmenováno datum přijetí na datum evidence. Toto datum je při zápisu faktury plněno systémovým datem. Dále byly přidány následující položky: Datum uplatnění daně podstatné pro plátce DPH, přenáší se do strukturovaného textu popisu účetního dokladu do řetězce DUD: *DUD-rrrrmmdd; Částka uplatnění daně jen informativní. Datum doručení daňového dokladu na platbu předem do platí, že datum uplatnění daně = datum platby = datum uskutečnění zdanitelného plnění platby předem. Datum účetního dokladu 3 datum účetního případu daňového dokladu na platbu předem. V KDF je podstatný parametr UDP, který určuje, jaké datum bude použito pro účetní doklad předpisu faktury (datum uskutečnění účetního případu=datum účetního dokladu). Parametr UDP Parametr UDP určuje, jak bude předplněno datum uskutečnění účetního případu. UDP =0; Datum účetního dokladu je předplněno datem doručení. 1

2 UDP=1; Datum účetního dokladu je předplněno datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). UDP=2; Před vstupem do pořizovače UCR při účtování předpisu je zobrazen dotaz na datum účetního dokladu a datum uplatnění daně. Datum účetního dokladu je předplněno datem doručení. Datum uplatnění daně je předplněno dle parametru DUD. Obě data lze přepsat. Pro neplátce DPH je jen dotaz na datum účetního dokladu. UDP=3; Před vstupem do pořizovače UCR při účtování předpisu je zobrazen dotaz na datum účetního dokladu a datum uplatnění daně. Datum účetního dokladu je předplněno DUZP. Datum uplatnění daně je předplněno dle parametru DUD. Obě data lze přepsat. Pro neplátce DPH je jen dotaz na datum účetního dokladu. Obrázek 1 UDP=2; DUD=1; plátci DPH Obrázek 2 UDP=2; DUD=0; plátci DPH Obrázek 3 UDP=2; neplátci DPH 2

3 Obrázek 4 UDP=3; DUD=1; plátci DPH Obrázek 5 UDP=3; DUD=0; plátci DPH Obrázek 6 UDP=3; neplátci DPH Plátci DPH, kteří mají nastaveno UDP=0 či 2, budou muset doplnit datum uplatnění daně do popisu dokladů v UCR u faktur, ve kterých datum uskutečnění účetního případu spadá do jiného období, než je datum uskutečnění zdanitelného plnění. V KDF je k vyhledání takových faktur vhodná sestava KDFS3R01.FRX Seznam faktur patřících do období dle data doručení či dle DUZP, viz níže. Další doporučení: Parametr UST (účetnictví strukturovaný text do popisu dokladu) nastavte tak, aby z KDF byl do UCR přenášen strukturovaný text jen pro předpis faktury, nikoli pro úhrady. V účetnictví přiřaďte grafický formát popisu dokladu jen pro vybrané dokladové řady. Nepřiřazujte grafický formát popisu dokladu pro dokladové řady bankovních účtů, protože se pak zbytečně do popisu dokladů dostanou zkratky nevyplněných informací. 3

4 1.2 Příklad Ukázka zaúčtování zálohové faktury, daňového dokladu na platbu předem a vyúčtování konečné faktury se zálohou. Parametr UDP=2, tzn. Datum účetního dokladu (případu) pro předpis faktury bude přednastaveno datem doručení. Parametr DUD=1, tzn. datum uplatnění daně bude přednastaveno datem uskutečnění zdanitelného plnění. Obě data lze změnit. Pro plátce DPH doporučujeme následující postup: Zálohová faktura a daňový dokad na přijatou platbu předem 1. Zápis zálohové faktury bez DPH. 2. Možné zaúčtování předpisu zálohové faktury (datem zaúčtování může být datum doručení zálohové faktury). 3. Uhrazení zálohové faktury. 4. Zaúčtování úhrady zálohové faktury (datem zaúčtování je datum skutečného zaplacení). Obrázek 7 Detail zálohové faktury 4

5 Obrázek 8 Podrobnosti o předpisu a úhradě Zálohové faktury 5. Po doručení daňového dokladu s datem přijetí platby a rozepsanou DPH je nutné v menu Zálohová faktura-daňový doklad zadat datum zdanitelného plnění (předplněno datem zaplacení zálohy) a rozpis DPH dle obdrženého daňového dokladu na přijatou platbu předem. Je možno doplnit číslo účetního dokladu pro přijatou platbu předem, pokud je číslo daňového dokladu o přijaté platbě předem různé od variabilního symbolu zálohové faktury, ke které byl doklad vystaven. 6. V menu Účetnictví zálohová faktura-daňový doklad provést zaúčtování daňového dokladu na přijatou platbu předem. Zálohové faktuře je doplněno číslo účetního dokladu zálohové faktury-daňový doklad (tj. číslo účetního dokladu pro daňový doklad na přijatou platbu předem). Na tomto účetním dokladu je provedeno zaúčtování rozpisu DPH. Datum uskutečnění účetního případu je předplněno datem doručení daňového dokladu na platbu předem (UDP=2 viz výše), datum uplatnění daně je předplněno datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUD=1 viz výše). 5

6 Obrázek 9 Zaúčtování daňového dokladu Obrázek 10 Zadání data pro zaúčtování daňového dokladu Pokud nechcete daňový doklad na platbu předem doplňovat k zálohové faktuře, můžete jej zadat jako samostatnou fakturu na nulovou částku (s rozpisem daně) a zaúčtovat předpis. Viz obrázek. 6

7 Obrázek 11 Zápis daňového dokladu na platbu předem jako faktury s nulovou částkou a rozpisem daně 7

8 1.2.2 Konečná faktura s vyúčtováním záloh 1. Zápis konečné faktury: zapsat celkovou fakturovanou částku včetně částky záloh; funkcí ZÁLOHA- Nabídka přivázat potřebné zálohové faktury; částka navázaných záloh se zobrazí v položce Fakturováno na zálohách; o tuto částku bude automaticky snížena částka k úhradě konečné faktury v položce PLATBA. Obrázek 12 Konečná faktura s vyúčtováním záloh 2. Zaúčtování předpisu faktury můžeme provést ihned při zápisu faktury či v samostatném menu FAKTURY-Účetnictví-Zápis. Datum účetního dokladu (uskutečnění účetního případu) pro předpis faktury bude přednastaveno datem doručení (UDP=2), datum uplatnění daně bude přednastaveno datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUD=1). Obě data lze změnit. Obrázek 13 Zadání data pro zaúčtování předpisu faktury 8

9 Takto vypadá grafický popis účetního dokladu předpisu této faktury: Obrázek 2 Grafický popis účetního dokladu V menu FAKTURY-Prohlížení a oprava faktur ve funkci TISK-Závazky-předpisy dle SUAU lze vytisknout následující sestavu: Obrázek 15 Tisk sestavy Závazky-předpisy dle SUAU 3. Pro fakturu je nutno připravit úhradu do banky. Komunikace s bankou pošle příkaz k úhradě do bankovního softwaru a po načtení příslušného bankovního výpisu bude úhrada proplacena a může být přímo z KXF zaúčtována. 9

10 Detail konečné faktury a její navázané zálohy: Obrázek 16 Detail konečné faktury záložka Zálohy Obrázek 17 Detail zálohové faktury 10

11 Detail faktury: Faktura byla doručena na podatelnu Faktura byla zapsána v programu KDF (datum evidence) Datum účetního dokladu 1 (účetní případ předpisu) je Datum uplatnění daně je Obrázek 18 Detail faktury s vyplněnými daty 11

12 1.3 Užitečné sestavy 1) V menu TISK-Tisk přehledu faktur ke dni lze pro dané období vytisknout sestavu KDFS3R01.FRX. Obrázek 19 Maska pro zadání období Sestava KDFS3R01.FRX Seznam faktur patřících do období dle data doručení či dle DUZP. Obrázek 20 Tisk sestavy Seznam faktur patřících do období dle data doručení či dle DUZP 12

13 V menu FAKTURY-Prohlížení a oprava faktur ve funkci TISK-Výběr dle SUAU lze získat následující sestavu: KDFSUAU1.FRX (popřípadě v menu TISK-Tisk přehledu faktur ke dni-výběr dle SUAU). Obrázek 21 Tisk sestavy Zaúčtování došlých faktur dle SUAU 13

14 2) Možné průvodky: Obrázek 22 Průvodka bez popisu účetního dokladu 14

15 Obrázek 23 Průvodka s popisem účetního dokladu 15

16 3) Saldo dodavatelů: Obrázek 24 Tisk grafů v sestavě Saldo dodavatelů 16

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny... 2 Počáteční stav skladu...

Více

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny... 2 Počáteční stav skladu...

Více

POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST

POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST Dana Kortusová, ekonom, MAKO Blatná, s.r.o., dana@mako.cz Pro správné zpracování daňového přiznání je nutné mít správně doplněny a nastaveny

Více

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2011 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 0 Obsah: 1. Úvod...5 2. Přijaté faktury...7 2.1. Vstup

Více

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU...11 Kniha faktur došlých (KFD)...11 Typ faktury...11 Doklad faktura přijatá...11 Zálohová faktura...12 Zpracování platby zálohové faktury došlé...12

Více

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Podvojné účetnictví Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny...2 Počáteční stav

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004

DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu v programu UCR GORDIC číslo 1/ 2004 PID GORDP000NRBA DOPLNĚK metodiky zpracování účetnictví a rozpočtu číslo 1/ 2004 Copyright GORDIC spol. s r.o. 2004 Strana 1/21 I. S účinností od 1. 5. 2004 se mění metodika závazného členění základů a

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVELA DPH OD 1.4.2011 1 Obecné úpravy programu Finance související s novelou 1 1. REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 2 2. ZMĚNY V OBLASTI

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30

Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Změny v AdmWin ve verzi 2.35 od 2.30 Provádí se rozsáhlý update, při kterém se prodlužují čísla skladových položek na 16 znaků a jejich názvy na 50 znaků, názvy-popisy ceníkových prací a názvy DM na 50

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Účetní závěrka. Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky. www.money.cz

Účetní závěrka. Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky. www.money.cz Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky www.money.cz 2 Money S5 Účetní závěrka Účetní závěrka Účetní závěrku musí podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, sestavovat

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS STRUČNÝ OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

Sbírka řešených příkladů

Sbírka řešených příkladů 1 Sbírka řešených příkladů pro účetně informační systém MRP K/S Vážení přátelé, dostává se před vás Sbírka řešených příkladů určená pro uživatele našeho účetně informačního systému MRP K/S. Zpracovali

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Obsah...2 Příprava na uzavření účetního období...2 Nastavení závěrkových

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004

Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Evidence a zpracování záloh po 1.5.2004 Program Stereo ekonomický software obsahuje funkci pro evidenci a zpracování záloh a je vytvořen tak, aby vystavování dokladů a účtování DPH u zálohových plateb

Více

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Možnost spouštění uživatelských modulů prostřednictvím nových ikon v dlaždicovém stylu (ve Vrcholovém modulu v

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU

KASA - ON-LINE MODUL PRODEJE ZE SKLADU Kasa 1 Obsah Co je potřeba nastavit, než začnete prodávat...2 Seznam nepeněžních platidel...3 Vystavení prodejky...4 Seznam prodejek...6 Zaúčtování prodejek...7 Vklad do provozní pokladny...8 Výběr z provozní

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více