Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2"

Transkript

1 Účtování o vydaných zálohách - KALKUL2 Datum poslední změny: Následující text ukazuje možnosti programu KALKUL2 (předpokládá se použití verze K1V ) při předkontaci a účtování: přijatých zálohových faktur, úhrady záloh, zavedení zdanění zálohové platby do systému DPH a vyúčtovací faktury. Využívá se přitom poloautomatických funkcí programu KALKUL2, omezujících možnost vzniku chyb a umožňujících provádění důsledných kontrol na konci platebních období. Pozn. Veškeré zde uvedené úpravy se netýkají vlastního programu, nýbrž doplnění záznamů v definičních databázích. Takové změny si může provést každý uživatel sám a přizpůsobit si činnost programu vlastním potřebám a vlastní interpretaci zákonů. Berte proto prosím následující text spíše jako ukázku možnosti uživatelské modifikace programu K2, než jako doporučený účetní postup. Obsah A. Konfigurace B. Přijatá zálohová faktura C. Přijatá vyúčtovací faktura a. Číselník typů dokladů a. Předkontace zálohové faktury a. Příjem vyúčtovací faktury b. Číselník účtů b. Úhrada zálohové faktury b. Odúčtování zdaněné zálohy c. Číselník souvztažností c. Zdanění zálohové platby c. Kontrola A. Konfigurace Aby bylo možné použít následující postup, je třeba provést následující změny v konfiguraci programu. A.a. Číselník typů dokladů Používají se standardní typy dokladů. A.b. Číselník účtů Nové účty: vydané zálohy ke zdanění vydané zálohy zdaněné v základní sazbě DPH vydané zálohy zdaněné ve snížené sazbě DPH vydané zálohy zdaněné a zúčtované A.c. Číselník souvztažností Použité (doplněné) souvztažnosti: přijatá faktura, záloha, tuzemsko (PZF předkontace) banka výdaj, záloha dodavateli (PZF úhrada) zdanění vydané zálohové platby vyúčtování zdaněné vydané zálohové platby odúčtování zdaněné vydané zálohové platby B. Zálohová faktura Předpokládejme přijatou zálohovou fakturu na obchodní transakci s cenou 1000 Kč (800 Kč zboží, 200 Kč služby) v základní sazbě (19%) DPH a 2000 Kč (1500 Kč zboží, 500 Kč služby) ve snížené sazbě (5%) DPH. Zálohová faktura zahrnuje cenu i DPH, takže její celková částka je = 3290 Kč. B.a. Předkontace přijaté zálohové faktury Příjem zálohové faktury a její předkontace.

2 Souvztažnost (předkontace PZF): Závazky, dodavatelé Vydané zálohy Stav: V závazcích je celková výše zálohy. B.b. Úhrada přijaté zálohové faktury Souvztažnost (ruční účtování): Bankovní účet Závazky, dodavatelé Pohledávky, vydané zálohy Vzhledem k povinnosti dodavatele zdanit zálohovou platbu provedenou před dnem zdanitelného plnění, přesouvá se uhrazená záloha ze pohledávkového účtu s uhrazenými zálohami na pohledávkový podúčet , obsahující vydané (uhrazené) zálohy čekající na zdanění platby (tj. na přijatý daňový doklad od dodavatele). Stav: Úbytek peněžních prostředků na bankovním účtu je vyvážen nárůstem pohledávek k dodavateli na účtu S využitím sestavy saldokonta lze udržet přehled o účtu a případně upomínat ty dodavatelé, kteří doposud nedodali zboží/služby se spojeným daňovým dokladem o vyúčtování ani neposlali daňový doklad o zdanění zálohové platby. Pozn. Pokud se rozhodnete, že o přijaté zálohové faktuře účtovat nebudete, pak nepoužijete souvztažnost a Účtovat budete pouze úhradu zálohové platby na účty MD= a DAL= Následující kroky budou i pro tento postup stejné. B.c. Přijatý daňový doklad o zdanění zálohové platby V případě, že dodavatel není schopen ihned po přijetí zálohové úhrady dodat zboží/služby s připojenou fakturou o vyúčtování, je povinen zálohovou platbu zdanit a poslat daňový doklad o zdanění zálohové platby. Tímto úkonem se celková hodnota uhrazené zálohové platby umístěná na účtu dělí na cenu a jí odpovídající DPH podle jednotlivých sazeb. Přijatá platba se přesouvá z účtu uhrazených záloh ke zdanění na dva účty zdaněných přijatých záloh (pouze ceny podle sazeb) a na účty pro DPH (pouze DPH podle sazeb). Jde o nepeněžní operaci, proto pro zaúčtování lze použít např. interní doklad VID. Pro větší názornost lze pro přijatý doklad o zdanění zálohové platby použít např. řadu přijatých obecných daňových dokladů (POD). Souvztažnost (ruční zaúčtování): Pohledávky, zdaněné zálohové platby v základní sazbě

3 Pohledávky, zdaněné zálohové platby ve snížené sazbě DPH na vstupu, základní sazba DPH na vstupu, snížená sazba Pozn. V textu použité částky DPH jsou informativní a byly schválně počítány metodou "zdola" (použití haléřových částek by zhoršilo orientaci). Pokud by se DPH počítalo "shora" z celkové částky zálohy použitím koeficientu zaokrouhleného na čtyři desetinná místa, budou hodnoty DPH (a tedy i ceny získané odečtením DPH od celkové částky) jemně odlišné. Je na uživateli, kterou metodu výpočtu DPH použije, program lze přizpůsobit pro oba dva postupy výpočtu. Stav: Pohledávkový účet je vyčištěn. Pohledávka odpovídající uhrazené zálohové platbě je přemístěna do dvou částí. Jednak do pohledávkových účtů , (obsahují ceny bez DPH), které lze interpretovat jako pohledávku vůči obchodnímu partnerovi, který by měl dodat předplacené zboží/služby. Jednak do účtů pro DPH na vstupu a (obsahují DPH), které lze interpretovat jako pohledávku vůči státu nárokovat příslušnou DPH. C. Přijatá vyúčtovací faktura Následující úkony se provádějí po přijetí vyúčtovací faktury. C.a. Příjem vyúčtovací faktury Při dodávání zboží/služby je dodavatelem vystavena vyúčtovací faktura. V tomto případě předpokládáme, že na vyúčtovací faktuře je obsažena i zálohová platba se záporným znaménkem. Dále se předpokládá, že zálohová platba byla v minulosti zdaněná podle postupu v bodu B.c. Celková cena na vyúčtovací faktuře je nulová a pro zaúčtování je použito interního dokladu. Pozn. V následujícím příkladu je použito metody vedení skladů B (přímo do nákladů). Pokud používáte metodu A, je nutné místo nákladových účtů 504 použít 131,132 - pořízení zboží. Souvztažnost (ruční zaúčtování): Spojovací účet pro přijatá plnění, cena v základní sazbě Náklady, spotřebované nákupy, prodané zboží Náklady, nakoupené služby

4 Spojovací účet pro přijatá plnění, cena ve snížené sazbě Náklady, spotřebované nákupy, prodané zboží Náklady, nakoupené služby DPH na vstupu, základní sazba DPH na vstupu, snížená sazba Pohledávky, zdaněné zálohové platby C.b. Odúčtování zdaněné zálohy Souvztažnost (ruční zaúčtování): Pohledávky, zdaněné zálohové platby Zdaněné zálohové platby v základní sazbě Zdaněné zálohové platby ve snížené sazbě DPH na výstupu, základní sazba

5 DPH na výstupu, snížená sazba C.c. Kontrola Po ukončení všech kroků je výsledkem transakce: a) úbytek peněžních prostředků na bankovním účtu (221000) b) nárůst nákladů za spotřebu prodaného zboží/služby(504000, ) c) nárůst pohledávky vůči státu z hlediska nároku na odpočet DPH (343315, )

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Sbírka řešených příkladů

Sbírka řešených příkladů 1 Sbírka řešených příkladů pro účetně informační systém MRP K/S Vážení přátelé, dostává se před vás Sbírka řešených příkladů určená pro uživatele našeho účetně informačního systému MRP K/S. Zpracovali

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př.

1.4. Předkontace. Č.op. datum Úč. případ Md D Kč Kč 1. 5.5.2010 Spotřeba materiálu 501 112 1 000 1 000. Md D Md D. Př. 1.4. Předkontace Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace. Tento způsob záznamu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ŘÁD SLUŽEB SPOLEČNOSTI harna.cz s.r.o. PRO OBLAST POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Tyto Všeobecné podmínky stanovují podmínky,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více