Základní účetní operace společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní účetní operace společnosti"

Transkript

1 Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563 PSČ IČ: DIČ: CZ Bankovní účet: /0100 Pokladník: Účetní: Činnost společnosti: (jeden ze členů skupiny) (jeden ze členů skupiny) realitní činnost Společenská smlouva u notáře byla sepsána 10. září 1996, do Obchodního rejstříku byla společnost zapsána 11. října Částky jsou pro zjednodušení nízké a tím pádem nemohou odpovídat realitě. Pro účely procvičení však postačují. 1

2 Základní informace o účetnictví Úkolem je nalézt chyby v následujícím textu: Společnost Jafa, s.r.o. vede účetnictví, protože je fyzickou osobou. Účetnictví se vede od vzniku do zániku společnosti, u naší společnosti tedy již od 11. října Společnost účtuje v kalendářním roce. Účetním obdobím společnosti je tedy 11 po sobě jdoucích měsíců, např. od 1. ledna 2009 do 31. prosince Rozvaha společnosti obsahuje např. na straně aktiv software, budovy, závazky za dodavateli či pokladna, na straně pasiv základní kapitál, výsledek hospodaření minulého roku a přijatý bankovní úvěr. Detaily jsou uvedeny v některém z následujících úkolů. Celkový stav aktiv a pasiv se vždy musí rovnat. Společnost především kupuje a prodává pozemky. Za tím účelem používá osobní automobil, aby se jednoduše dostávala na lokality, kam potřebuje. Tento automobil je v rozvaze tedy veden jako výrobek. Dále má sídlo ve své vlastní nízké budově na okraji Prahy viz adresa sídla společnosti. Lze získat 8 bodů. 2

3 Rozvaha Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek (stav k ) a dopočítat základní kapitál: Budova 2000 Základní kapitál??? Závazky za zaměstnanci 500 Přijatý bankovní úvěr 1000 Pohledávky za státem 300 Automobily 5000 Cenné papíry 800 Zboží 8000 Závazky za dodavateli 600 Materiál 200 Pohledávky za odběrateli 400 Software 400 Pokladna 1200 Bankovní účty 3000 Výsledek hospodaření minulého roku 100 Pozemky (dlouhodobý majetek) 1000 Rozvaha k Lze získat 17 bodů. 3

4 Účetní operace ve společnosti Úkolem je zaúčtovat jednotlivé účetní operace dle následujících informací a případně provést přídavný úkol. Na účtování máte přiložené připravená téčka (viz příloha č. 6). 1. Nejprve si přepište počáteční stavy na téčka. (16 bodů) 2. Společnost uhradila z pokladny dodavatelům 100 Kč. (1 bod) Úkolem je také: zapsat operaci i do pokladní knihy (viz příloha 1) a tuto pokladní knihu vést i u dalších operací týkající se pokladny (za celou pokladní knihu 5 bodů) vystavit pokladní doklad, na základě kterého pokladník vydal peníze (viz příloha 2). Některé potřebné detaily: o Datum: o Uhradila se faktura od společnosti PPO, s.r.o., DIČ CZ , faktura byla vystavena za nakoupené zboží o Částka je celkem, údaje bez DPH a DPH není potřeba vyplňovat o Ostatní detaily, které Vám zde chybí, doplňte podle svého uvážení (6 bodů) 3. Společnost pořídila od dodavatele na fakturu pozemek v částce Kč, který bude dále prodávat. Tento pozemek zařadila do evidence. (1 bod) 4. Společnost vystavila fakturu za prodej pozemku (zboží) odběrateli. Za tento pozemek stanovila cenu dle informací níže. (1 bod) Úkolem je také vystavit fakturu č , kterou jsme vystavili dne a odběrateli zaslali (předloha k vyplnění viz příloha 3). Kupujícím pozemku je společnost IUV, s.r.o., sídlo v Plzni, Třebešova 2562/14 PSČ , IČ , DIČ CZ Prodával se pozemek na území města Plzeň s výměrou 100m 2. Za 1 m 2 jsme si stanovili cenu 20 Kč / m 2. Splatnost faktury je 14 dní převodem na bankovní účet. Variabilním symbolem je číslo faktury, konstantním symbolem je Fakturu vystavil a podepsal účetní.(8 bodů) 5. Prodaný pozemek (zboží) jsme vyřadili z evidence. Tento pozemek před dvěma lety, kdy ho společnost kupovala, stál Kč. (1 bod) 6. Společnost koupila za hotové poštovní známky, celkem za Kč. (1 bod) 7. Společnost obdržela bankovní výpis viz příloha 4. Úkolem je: zaúčtovat jednotlivé pohyby peněžních prostředků (u jednotlivých pohybů je poznámka, která Vám usnadní poznat, co se platilo). (6 bodů) doplnit údaje namísto teček přímo na výpisu (5 bodů) 4

5 Doplňující informace: u splátky úvěru je variabilním symbolem IČ společnosti. 8. Společnost provedla inventarizaci pokladny. Zjistila informace uvedené na výčetce (viz příloha č. 5). Úkolem je: Doplnit údaje do výčetky Zaúčtovat zjištěný inventarizační rozdíl V případě, že půjde o manko, zaúčtovat zároveň: o předpis manka pokladníkovi k úhradě o úhradu manka pokladníkem do pokladny. (celkem 8 bodů) 9. Společnost rozeslala poštou reklamní materiály spřáteleným společnostem, na tyto zásilky spotřebovala poštovní známky v hodnotě 200 Kč. (1 bod) Není úkolem počítat konečné stavy účtů po zaúčtování všech výše uvedených operací ani sestavit rozvahu. Celkové hodnocení Maximální počet bodů: 85 Pro získání známky pro nejlepší skupinu je nutné získat min. 60 bodů. 5

6 Příloha č. 1 Poř. č. Datum Doklad Obsah zápisu Příjmy Výdaje Zůstatek 6

7 Příloha č. 2 Výdajový pokladní doklad č. ze dne Firma: Cena bez DPH. +.% DPH. Celkem Kč. DIČ: Slovy Placeno komu:.. DIČ. Účel platby Vydal: 7

8 Příloha č. 3 Dodavatel: FAKTURA Odběratel: IČ: DIČ: Bankovní účet: IČ DIČ Variabilní symbol: Konstantní symbol: Datum vystavení: Datum splatnosti: 8

9 Příloha č. 4 Počáteční stav k Výpis z bankovního účtu.. Kč Datum Operace VS / KS Pohyb peněz Úhrada (úhrada faktury dodavateli) / ,00 Kč Číslo účtu příjemce: / Úhrada splátky úvěru. / ,00 Kč Číslo účtu příjemce: / Vklad na účet 500,00 Kč (převod peněz z pokladny) Úhrada z jiného účtu./ ,00 Kč Číslo účtu plátce: /5500 IUV, s.r.o. (úhrada faktury vystavená odběrateli) Úroky připsané na účet 100,00 Kč Bankovní poplatky za vedení účtu - 200,00 Kč Konečný stav k Kč 9

10 Příloha č. 5 Výčetka K byla v pokladně následující hotovost: Bankovky Ks Částka Mince Ks Částka Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Stav pokladny zjištěný: (dle výčetky) Stav v pokladně dle pokladní knihy: (aktuální stav dle pokladní knihy) Rozdíl Pokladnu vede: Inventuru provedl: částka: manko / přebytek (nehodící škrtněte) (účetní) 10

11 Příloha č. 6 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele

Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Vedení daňové evidence individuálního podnikatele Učební text pro předmět U021 Ing. Monika Randáková, Ph.D. Praha 2008 Ing. Monika Randáková, Ph.D.

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s.

á v o k á b u R V. Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Grada Publishing, a. s. V. Rubáková Ing. et Ing. Bc. Věra Rubáková Ve svém profesním životě se zabývá finančním poradenstvím a problematikou účetnictví. Řadu let působila v podnikové praxi, kde získala praktické zkušenosti z oboru

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita

ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná ÚČETNICTVÍ pro obor Podnikání pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2011 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Pololetní písemná práce

Pololetní písemná práce Pololetní písemná práce Jméno atum Získané body Známka 1 Úkolem je určit, zda celé (!) tvrzení je pravdivé nebo ne. Pokud je nepravdivé, uvést důvod! a) Při kontrole stavu pokladny na konci účetního období

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více