Výroční zpráva společnosti B.I.B.S., a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti B.I.B.S., a. s."

Transkript

1 Příloha č. 4 Výroční zpráva společnosti B.I.B.S., a. s. Výroční zpráva o činnosti B.I.B.S., a. s. Zpráva o stavu společnosti za fiskální období/školní rok 2013/2014

2 Obsah 1 Statutární údaje Účel výroční zprávy Statutární orgány Představenstvo Dozorčí rada Zastupování navenek: Zpráva představenstva o činnosti společnosti a jejím hospodářském postavení Management a organizační struktura vysoké školy Organizační struktura společnosti Správní útvar Studijní oddělení Ekonomický útvar Informační systém společnosti Marketing a obchod Útvar public relations Řízení akademické oblasti Předpokládaný vývoj činnost účetní jednotky Organizační složka Slovensko Členství školy v organizacích Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy Zpráva dozorčí rady Schválení výroční zprávy představenstvem Součástí výroční zprávy jsou následující přílohy: Příloha 1: Účetní závěrka a zpráva auditora společnosti Příloha 2: Návrh doplnění strategie společnosti Příloha 3: Zpráva auditora o ověření výroční zprávy Příloha 4: Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 1

3 1 Statutární údaje Obchodní firma: B.I.B.S., a.s. Založení společnosti: 17. července 1998 Sídlo společnosti: Brno, Lidická 960/81, PSČ Telefon: Předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2 Účel výroční zprávy Zpracování výroční zprávy je jednou z povinností obchodních organizací, zakotvenou v zákoně. Vedle toho ale plní i funkce další informuje akcionáře a další důležité stakeholders o stavu a výsledcích společnosti za uplynulé fiskální období a o fungování základních funkcí společnosti. Management tak předkládá účet své práce akcionářům s otázkou nejen, zda jsou s minulým vývojem spokojeni, ale jak si přejí v budoucím období pokračovat. 3 Statutární orgány 3.1 Představenstvo Dne 30. září 2013 se Ing. Daniel Líbezný, PhD předseda představenstva společnosti a Ing. Helena. Švédová, MBA, písemně vzdali svého členství v představenstvu a k témuž datu odstoupili z funkcí předsedy a člena představenstva. Místopředsedou představenstva tak byl až do další valné hromady konané dne jen Mgr. Tomáš Prejza, LLM. Představenstvo od pracovalo ve složení: Mgr. Tomáš Prejza, LLM - předseda Mgr. Ing. Jindřich Zetek - člen PhDr. Mgr. Helena Knoblochová, MBA - místopředseda Dne byla valnou hromadou z představenstva odvolána PhDr. Mgr. Helena Knoblochová, MBA a členkou představenstva byla zvolena Mgr. Veronika Beerová 3.2 Dozorčí rada Dozorčí rada pracovala v účetním období do 21. srpna 2014 ve složení: Ing. JIŘÍ VRBA, předseda dozorčí rady Ing. JAN VONDRÁK, člen JUDr. Ing. Zdeněk Srb, dr.h.c., MBA, člen 2

4 Od 18. září 2014 ve složení: Ing. JIŘÍ FICBAUER, CSC., MBA, člen dozorčí rady MARTIN ŠTĚPNIČKA, BA (Hons), člen dozorčí rady JUDr. DALIBOR VAIGERT, člen dozorčí rady Dozorčí rada v době schvalování účetní závěrky a výroční zprávy (zvolená valnou hromadou dne ): Martin Štěpnička, BA Hons předseda Ing. Petr Hanzelka, MBA - člen dozorčí rady Dr. Radim Červený, MBA - člen dozorčí rady 4 Zastupování navenek: Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. 5 Zpráva představenstva o činnosti společnosti a jejím hospodářském postavení Akcionářská struktura společnosti se během účetního období nezměnila. V současnosti je následující: Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, 667 ks akcií po 1.000,- Kč, tj.,33.35% základního kapitálu společnosti Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, 667 ks akcií po 1.000,- Kč, tj. 33,35% základního kapitálu společnosti Ing. Michal Polák Dr., 226 ks akcií po 1.000,- Kč, tj. 11,3% základního kapitálu společnosti IZOWEN, a.s., se sídlem v Praze 10 Hostivař, Chudenická 1057/34, , IČ , 440 ks akcií po 1.000,- Kč, tj. 22,00% základního kapitálu společnosti Naší filosofií je: Důsledné řízení a rozvoj kvality našich programů, podle standardů britské Quality Assurance Agency a rovněž v souladu s českými akreditačními standardy. Britský přístup k výuce, který efektivně kombinuje teoretické znalosti s praxí. Příznivý poměr ceny a kvality našich programů. Transparentnost všech našich aktivit. Kvalitní služby během studia, profesionalita našich zaměstnanců, příjemná atmosféra školy a student jako "klient". Kromě vzdělávání se škola rovněž věnuje: Vědeckým a dalším odborným aktivitám, kterými se snažíme přispívat k rozvoji našich studijních programů. 3

5 Organizování volných přednášek zahraničních lektorů i českých odborníků z praxe, se kterými spolupracujeme, semináře, konference, a další odborné a společenské aktivity pro naše studenty, absolventy i veřejnost. Aktivní spolupráci s významnými profesními asociacemi, obchodními komorami a dalšími partnery významnými českými i zahraničními firmami. Aktivní práci s absolventy našich studií ve formě klubu absolventů. Výuku pro naše studenty zajišťuje okolo 150 lektorů, zkušených vysokoškolských pracovníků i odborníků z praxe, často vrcholových manažerů úspěšných českých, i velkých nadnárodních společností. Představenstvo od počátku hodnoceného období intenzivně pracovalo na nové strategii, reflektující zásadní změny, k nimž došlo v průběhu roku 2013, zejména pak: Vypovězení smlouvy o spolupráci ze strany Staffordshire University při výuce sedmi britských programů v českém jazyce na sklonku roku 2013, jejichž validace byla předtím úspěšně završena zjara roku Probíhající teach-out (postupné ukončování) všech programů validovaných až dosud Nottingham Trent University. Nová strategie byla schválena valnou hromadou, konanou dne Jejími stěžejními úkoly jsou: Pokračování ve spolupráci se Staffordshire University, případně s dalšími zahraničními partnery, rozvinutí nabídky programů a kurzů dle 60 VŠ zákona, Celoživotní vzdělávání, akreditace dalších studijních programů dle českého práva. Úspěchem je, že se ve velmi krátkém čase, ještě v závěru účetního období, podařilo dohodnout pokračování spolupráce se strategickým partnerem Staffordshire University při výuce programů MBA a MSc, tentokrát ale vyučovaných v angličtině pro mezinárodní skupiny studentů, a dále to, že byly zahájeny intenzivní práce na validaci těchto dvou programů. 1 ) V důsledku toho, že do všech programů validovaných Nottingham Trent University jsme již nové studenty nepřijímali, byla pozornost v akademickém roce 2013/2014 zaměřena na zajištění řádného dostudování již přijatých studentů a pokračování ve studiu studentů, nacházejících se v režimu přerušení studia. Studenti v přerušení byli opakovaně informováni o postupném ukončování programů validovaných NTU a lze říci, že se tato kampaň pozitivně projevila zvýšeným zájmem o ukončení přerušení a pokračování ve studiu (odhadujeme, že až o 25 % ve srovnání s minulými roky). V programu BC ekonomika a management, akreditovaného dle českého práva, byla úspěšně zahájena výuka dle nové akreditace, která proběhla zjara roku 2013 (zkrácení studia o půl roku) a současně pokračovala výuka ve vyšších ročnících do té doby akreditovaného tří a půl-letého programu. Z dlouhodobého hlediska počty zájemců o studium našich programů klesají. Je to dáno, jak klesající demografickou křivkou (v případě bakalářských programů), tak v případě magisterských programů nekalým jednáním poskytovatelů tzv. profesního vzdělávaní nejrůznějšími vzdělávacími agenturami, které studentům slibují, že po absolvování jejich kurzů 1 ) V době schvalování této výroční zprávy jsou programy úspěšně validovány a byla zahájena marketingová kampaň s cílem zahájení výuky obou programů od října

6 jim bude udělen titul MBA nebo jiný titul, dle studijního oboru (například LLM, BA, ). Domníváme se, že tento postup není v souladu se zákony ČR ani Evropské Unie. Je zde využívána mezera v našem vysokoškolském zákoně, který takovéto tituly nemá uvedeny v seznamu udělovaných vysokoškolských titulů a tituly profesní nejsou zákonem definovány. Přitom ale k udělování akademických titulů jsou oprávněny jen vysoké školy na základě zákona. B.I.B.S. si nechal zpracovat právní posudek u renomované advokátní kanceláře a připravuje soudní spory s těmito vzdělávacími společnostmi. Především z výše uvedených důvodů docházelo rok co rok ke snižování počtu studentů, přijímaných do našich programů MBA a MSc, neboť například cena akreditovaného MBA k tomu oprávněnou britskou universitou, je v průměru třikrát vyšší, než profesní studium MBA. To je navíc adekvátně kratší a méně náročné na práci studentů. Školy poskytující vysokoškolské MBA a jiné programy, jsou sdruženy v občanském sdružení CAMBAS, bohužel toto sdružení nijak zásadně nebojuje zákonnými prostředky proti těm společnostem, které zde za třetinové ceny uvádějí lidi v omyl nabídkou tzv. profesního vzdělávání. Společnost v průběhu předmětného období, vedle organizování portfolia svých studijních vysokoškolských našich i zahraničních akreditovaných programů zároveň získala a úspěšně zahájila realizaci velkého projektu s dotací okolo 34,5 mil. Kč, zaměřeného na vzdělávání pedagogů v podmínkách tzv. cloudu, se dvěma stěžejními aktivitami: A) Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce. B) Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky. Za úspěch lze označit i získání grantu Technologické agentury ČR TD Výzkum ekonomických dopadů zavedení mýtného na silnicích první třídy na krajské rozpočty ve vztahu ke zvýšeným nákladům na údržbu více zatížených silnic nižších tříd s dotací ve výši 2,387 mil. Kč, řešený ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. v letech 2014/ Management a organizační struktura vysoké školy Rektor: Prorektorka pro akademický rozvoj: Do Prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD, MBA, LLM Od Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA Prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD., MBA, LLM od Generální ředitel: Vedoucí úseku Ekonomika: Vedoucí obchodu a marketingu: Vedoucí studijního oddělení: Mgr. Ing. Jindřich Zetek Martin Štěpnička, BA (Hons) Ing. et Ing. Magdalena Langerová Ing. Šárka Malinová Akademická rada předseda: členové: Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, Ing. Petr Bajer, CSc. prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. 5

7 RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. MUDr. Zdenek Jankových, MBA prof. Ing. Marie Jurová, CSc. doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD., MBA, LLM prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. (od ) doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Akademická rada je nejvyšším poradním akademickým orgánem BIBS vysoké školy. Jejím úkolem je formulace dlouhodobé akademické strategie školy. Členy akademické rady jsou významní odborníci, kteří jsou zárukou toho, že se studijní programy budou nadále rozvíjet plně v souladu s evropskými trendy. Výkonný výbor Akademické rady předseda: členové: Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD., MBA, LLM. Řešením operativních záležitostí mezi jednotlivými zasedáními akademické rady je pověřen Výkonný výbor akademické rady. Výkonný výbor je zodpovědný přímo Akademické radě. Úkolem výboru je realizace závěrů Akademické rady a odborný dozor nad aktivitami společnosti v pedagogické oblasti mezi zasedáními Akademické rady. Disciplinární komise předseda: členové: prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. Petra Hanzlíčková Zora Kolářová tajemník: Mgr. et Mgr. Tereza Chladilová Disciplinární komise BIBS vysoké školy je poradní orgán rektora, řešící přestupky studentů typicky plagiátorství a podvody při skládání zkoušek. Disciplinární komise zasedá v souladu s Disciplinárním řádem B.I.B.S., a.s. dle potřeby. Na čtyřech zasedáních disciplinární komise bylo v hodnoceném období projednáno celkem 20 případů. Disciplinární komise navrhla rektorovi v pěti případech trest napomenutím rektora, ve dvou případech trest podmíněného vyloučení ze studia. 6

8 Rada examinátorů - externí examinátoři Doc. Ing. Otto Dostál, Ph.D. Masarykova Univerzita, Brno, odborný asistent a zástupce ředitele pro počítačové sítě Mgr. Ing. Lenka Doubravová Doc. JUDr. Marie Emilie Grossová, Ph.D. Kancelář veřejného ochránce práv, vedoucí oddělení rodiny, zdravotní péče a práce Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, odborná asistentka Ing. Vladimír Hibš, MBA, Ph.D. PBS Turbo s.r.o. Velká Bíteš, ředitel společnosti Mgr., Ing. Olga Jurášková, Ph.D. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Ph.D., MBA Ing. Vojtěch Jebáček, Ph.D., MBA Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ředitelka ústavu marketingových komunikací Vysoké učení technické v Brně, profesor AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o., EMEA SA Business Operation Manager doc. Ing. Otakar Němec, CSc. VŠE v Praze, docent doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. Palackého Univerzita v Olomouci, docentka Ing. Vítězslav Musil, CSc., MBA TOS Kuřim, generální ředitel Ing. Martin Nemrava, MBA Martin Nemrava - Consulting & Project Doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. Regionální a hospodářská komora, Brno, manažer vzdělávání Ing. Oldřich Šašinka, MBA Ing. Jaroslav Šuranský, CSc., MBA Vysoké učení technické v Brně, odborný asistent a tajemník fakulty VP R&D Dura-Line International Dura-Line CT s.r.o., předseda představenstva V řízení kvality studií plní nejvýznamnější roli Rada examinátorů, která je stanovena pro každý studijní program zvlášť. Jejími členy jsou externí examinátoři, kteří jsou jmenovaní britským partnerem na základě doporučení BIBS vysoké školy. 7

9 5.2 Organizační struktura společnosti 8

10 5.2.1 Správní útvar Činnost správního oddělení a vedení s tím spojených agend lze považovat za jednoznačně uspokojivé a bez zásadních problémů. Pokračovala dále snaha o snižování nákladů a efektivnější využívání zdrojů, ve vyšší míře než v minulosti, se například dařilo pronajímat výukové prostory třetím stranám. Nákup literatury a výroba studijních dokumentací proběhla v daném roce uspokojivě. S výjimkou programu MBA byl rovněž realizován dlouhodobě plánovaný přechod od klasických, tištěných studijních materiálů (learning package) na elektronické verze Studijní oddělení Činnost studijního oddělení a vedení s tím spojených agend lze považovat za velmi uspokojivou a bez zásadních problémů. Ve sledovaném období pokračovala transformace agend studijního oddělení od administrace ke komunikaci. S podporou IS byly dále optimalizovány a automatizovány další procesy v kompetenci SO a bylo tak možné se více zaměřit na komunikaci se studenty. Lze říci, že se studijní oddělení úspěšně vyrovnalo i s implementací nově validovaných programů se Staffordshire University a současně se zajištěním tzv. Teach Out na programech s Nottingham Trent University. Tyto projekty jsou organizačně náročné (nutnost řešit individuálně jednotlivé studenty, zdvojená administrace i organizace studií oproti minulosti apod.) a to pro období následujících 3 let Ekonomický útvar Činnost ekonomického útvaru se po provedených změnách v předcházejícím období ve vedení útvaru a s tím spojených agend jeví velmi dobře, došlo k značnému zpřehlednění finančních toků a k zdokonalení celého systému zadávaní objednávek a proplácení a schvalování došlých faktur. Za hospodářský rok 2013/2014 byl dosažen zisk ,75 Kč a valné á hromadě je navrženo, že tento zisk bude ponechán jako nerozdělený zisk pro následující účetní období Informační systém společnosti Činnost IS/IT oddělení a vedení s tím spojených agend lze považovat za jednoznačně uspokojivou a bez zásadních problémů. Ve sledovaném období došlo k výraznější revizi funkcionalit hlavního informačního systému společnosti (POEM/Agenda) ve spolupráci se studijním oddělením, tak aby byly optimalizovány procesy a funkce využívané zaměstnanci, studenty a lektory. Dále bylo zdokonalováno propojení s ekonomickým systém (Vario) a systémem pro kontrolu plagiátů MU Marketing a obchod Činnost marketingového oddělení se zaměřila na kampaň MBA, MSc a BC. Koncem roku začala příprava na novou marketingovou kampaň pro rok 2014/ Útvar public relations Public relations je plně stabilizován. Škola se pravidelně objevuje v médiích, a z pohledu počtu citací v celostátních médiích byla v roce 2014 podle počtu citací jednou z nejcitovanější soukromých vysokých škol v ČR Řízení akademické oblasti I přes některé negativní personální změny v obsazení akademického oddělení v roce 2013 lze konstatovat, že se podařilo uspokojivě vypořádat se všemi stěžejními úkoly v této oblasti: Uzavřít dohodu se Staffordshire University o pokračování spolupráce na programech MBA a MSc. 9

11 Zpracovat v požadované kvalitě a termínech výroční zprávu o činnosti vysoké školy za rok 2014, a Annual Reports pro Staffordshire University i Nottingham Trent University. Zahájení prací na validačních spisech programů MBA Senior Executive a MSc in Management s výukou v angličtině, validovaných Staffordshire University. 5.3 Předpokládaný vývoj činnost účetní jednotky Škola bude v následujících letech naplňovat strategii, přijatou na VH dne Červnové VH předložíme jen její mírnou korekci, upřesnění (viz přílohu č. 2). Zásadní momenty pro budoucnost účetní jednotky pro další období jsou dva, komplementárně spojené. Jako zcela zásadní je dokončení akreditace studijních programů u britského partnera v anglickém jazyce a případné akreditace dalších programů organizovaných se Staffordshire University i v ČR. Změna výuky v angličtině se zcela logicky promítne do fungování celé organizace. Změna sice zatíží všechny útvary, současně ale umožní nabírat do studia i zahraniční studenty, kteří neumějí český jazyk a působit tak na trhu se zcela odlišným charakterem konkurence, než dosud. Předpokládáme, že po dokončení plánovaných akreditací budou struktury programů a jejich řízení, presentace a prodeje stabilizovány a počty studentů se vrátí na úroveň minulých let. 5.4 Organizační složka Slovensko Společnost zřídila v roce 2008 organizační složku na Slovensku Bratislava, Pražská 11. V rozhodném období byl vedoucím organizační složky ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, dat. nar. 15. listopadu 1967, Velká Losenice, Sázava 135, PSČ Členství školy v organizacích Britská obchodní komora Česká asociace MBA škol CAMBAS Energoklastr o.s. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace POPAI Regionální hospodářská komora Brno. 5.6 Zpráva auditora o ověření výroční zprávy. Je uvedena v příloze č Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti a s výrokem auditora. Dále se dozorčí rada seznámila se zprávou o podnikatelské činnosti a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku. Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora a doporučila valné hromadě schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období

12 7 Schválení výroční zprávy představenstvem Výroční zpráva byla představenstvem společnosti schválena způsobem per-rollam dne 10. května V Brně, 20. května 2015 Za představenstvo společnosti:. Mgr. Tomáš Prejza, LLM 11

13 12

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Výroční zpráva o činnosti B.I.B.S., a.s. soukromé vysoké školy za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti B.I.B.S., a.s. soukromé vysoké školy za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti B.I.B.S., a.s. soukromé vysoké školy za rok 2013 Brno, červen 2014 0 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 2.1 Název soukromé vysoké školy (SVŠ) a její identifikační

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014

Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Zpráva z hodnocení Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické federace, o.p.s. duben 2014 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 4/2013 ve dnech

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013

společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 Strana 1/10 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI, STAVU MAJETKU A ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE společnosti MO PARTNER a.s. za rok 2013 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Zpráva o činnosti a společnosti za období

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Program valné hromady PTC Praha a.s.

Program valné hromady PTC Praha a.s. Program valné hromady PTC Praha a.s. 1. Zahájení 2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Miroslav Černý. Orgány valné

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Datum vydání: 18. 5. 2015 Účinnost od: 1. 6. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE004373/2015 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Informace o změnách - Ruší

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Výroční zpráva za rok 2004 Vinařský fond Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Obsah: Úvod... str. 2 Přehled činnosti Fondu... str. 2 Přehled o poskytnutých podporách... str. 2 Změny organizačního řádu Fondu...

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

Výroční zpráva o činnosti Brno International Business School - B.I.B.S., a.s. soukromé vysoké školy za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Brno International Business School - B.I.B.S., a.s. soukromé vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Brno International Business School - B.I.B.S., a.s. soukromé vysoké školy za rok 2009 Brno, duben 2010 1 Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Název soukromé vysoké školy a její identifikační

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015

MATERIÁLY ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY V ROCE 2015 Přístav Pardubice, a.s., Pernerova 168, 530 02 Pardubice, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1153 IČ 60916583, DIČ CZ60916583, tel. 46

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 28915399, se sídlem Praha 6 - Břevnov, Pod Marjánkou 1906/12, PSČ 160 00 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010

Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 II. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2010 Rada vlády pro seniory a stárnutí populace (dále jen Rada ) byla zřízena usnesením vlády ze dne 22. března 2006 č. 288. Statut

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. června 2001. Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. června 2001 Obchodní firma:

Úplný výpis. Datum zápisu: 27. června 2001. Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze zapsáno 27. června 2001 Obchodní firma: Datum zápisu: 27. června 2001 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7251 Spisová značka: B 7251 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: GENTILO,

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění, vyjádření představenstva POZVÁNKA STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Holická č. 568/31, 772 00 Olomouc Tel. 585 531 111 ústředna provolba Fax. 585 531 333 e-mail: info@stavoprojekt.cz www.stavoprojekt.cz Představenstvo akciové společnosti

Více

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům

Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Ucelený systém strategického řízení marketingu Rozvoj klíčových kompetencí pro praxi Nejnovější marketingové trendy Individuální přístup k posluchačům Strategické řízení marketingu je ve stále rostoucí

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s.

POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. V Brně, dne 9. 2. 2015 POZVÁNKA na valnou hromadu spol. B.I.B.S. a.s. Představenstvo obchodní společnosti B.I.B.S. a.s., IČO: 25534581, se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, svolává řádnou valnou hromadu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012

IČ:25612760. Panelárna St. Město, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA. obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. za rok 2012 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní charakteristika obchodní společnosti Panelárna St. Město, a.s. 1.1. Základní údaje o společnosti

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT OBCHODU

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT OBCHODU LEKTOŘI oboru MANAGEMENT OBCHODU Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. získala pedagogicko-vědeckou hodnost profesora v roce 2004, během své bohaté

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více