Výroční zpráva společnosti B.I.B.S., a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti B.I.B.S., a. s."

Transkript

1 Příloha č. 4 Výroční zpráva společnosti B.I.B.S., a. s. Výroční zpráva o činnosti B.I.B.S., a. s. Zpráva o stavu společnosti za fiskální období/školní rok 2013/2014

2 Obsah 1 Statutární údaje Účel výroční zprávy Statutární orgány Představenstvo Dozorčí rada Zastupování navenek: Zpráva představenstva o činnosti společnosti a jejím hospodářském postavení Management a organizační struktura vysoké školy Organizační struktura společnosti Správní útvar Studijní oddělení Ekonomický útvar Informační systém společnosti Marketing a obchod Útvar public relations Řízení akademické oblasti Předpokládaný vývoj činnost účetní jednotky Organizační složka Slovensko Členství školy v organizacích Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy Zpráva dozorčí rady Schválení výroční zprávy představenstvem Součástí výroční zprávy jsou následující přílohy: Příloha 1: Účetní závěrka a zpráva auditora společnosti Příloha 2: Návrh doplnění strategie společnosti Příloha 3: Zpráva auditora o ověření výroční zprávy Příloha 4: Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 1

3 1 Statutární údaje Obchodní firma: B.I.B.S., a.s. Založení společnosti: 17. července 1998 Sídlo společnosti: Brno, Lidická 960/81, PSČ Telefon: Předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2 Účel výroční zprávy Zpracování výroční zprávy je jednou z povinností obchodních organizací, zakotvenou v zákoně. Vedle toho ale plní i funkce další informuje akcionáře a další důležité stakeholders o stavu a výsledcích společnosti za uplynulé fiskální období a o fungování základních funkcí společnosti. Management tak předkládá účet své práce akcionářům s otázkou nejen, zda jsou s minulým vývojem spokojeni, ale jak si přejí v budoucím období pokračovat. 3 Statutární orgány 3.1 Představenstvo Dne 30. září 2013 se Ing. Daniel Líbezný, PhD předseda představenstva společnosti a Ing. Helena. Švédová, MBA, písemně vzdali svého členství v představenstvu a k témuž datu odstoupili z funkcí předsedy a člena představenstva. Místopředsedou představenstva tak byl až do další valné hromady konané dne jen Mgr. Tomáš Prejza, LLM. Představenstvo od pracovalo ve složení: Mgr. Tomáš Prejza, LLM - předseda Mgr. Ing. Jindřich Zetek - člen PhDr. Mgr. Helena Knoblochová, MBA - místopředseda Dne byla valnou hromadou z představenstva odvolána PhDr. Mgr. Helena Knoblochová, MBA a členkou představenstva byla zvolena Mgr. Veronika Beerová 3.2 Dozorčí rada Dozorčí rada pracovala v účetním období do 21. srpna 2014 ve složení: Ing. JIŘÍ VRBA, předseda dozorčí rady Ing. JAN VONDRÁK, člen JUDr. Ing. Zdeněk Srb, dr.h.c., MBA, člen 2

4 Od 18. září 2014 ve složení: Ing. JIŘÍ FICBAUER, CSC., MBA, člen dozorčí rady MARTIN ŠTĚPNIČKA, BA (Hons), člen dozorčí rady JUDr. DALIBOR VAIGERT, člen dozorčí rady Dozorčí rada v době schvalování účetní závěrky a výroční zprávy (zvolená valnou hromadou dne ): Martin Štěpnička, BA Hons předseda Ing. Petr Hanzelka, MBA - člen dozorčí rady Dr. Radim Červený, MBA - člen dozorčí rady 4 Zastupování navenek: Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. 5 Zpráva představenstva o činnosti společnosti a jejím hospodářském postavení Akcionářská struktura společnosti se během účetního období nezměnila. V současnosti je následující: Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, 667 ks akcií po 1.000,- Kč, tj.,33.35% základního kapitálu společnosti Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, 667 ks akcií po 1.000,- Kč, tj. 33,35% základního kapitálu společnosti Ing. Michal Polák Dr., 226 ks akcií po 1.000,- Kč, tj. 11,3% základního kapitálu společnosti IZOWEN, a.s., se sídlem v Praze 10 Hostivař, Chudenická 1057/34, , IČ , 440 ks akcií po 1.000,- Kč, tj. 22,00% základního kapitálu společnosti Naší filosofií je: Důsledné řízení a rozvoj kvality našich programů, podle standardů britské Quality Assurance Agency a rovněž v souladu s českými akreditačními standardy. Britský přístup k výuce, který efektivně kombinuje teoretické znalosti s praxí. Příznivý poměr ceny a kvality našich programů. Transparentnost všech našich aktivit. Kvalitní služby během studia, profesionalita našich zaměstnanců, příjemná atmosféra školy a student jako "klient". Kromě vzdělávání se škola rovněž věnuje: Vědeckým a dalším odborným aktivitám, kterými se snažíme přispívat k rozvoji našich studijních programů. 3

5 Organizování volných přednášek zahraničních lektorů i českých odborníků z praxe, se kterými spolupracujeme, semináře, konference, a další odborné a společenské aktivity pro naše studenty, absolventy i veřejnost. Aktivní spolupráci s významnými profesními asociacemi, obchodními komorami a dalšími partnery významnými českými i zahraničními firmami. Aktivní práci s absolventy našich studií ve formě klubu absolventů. Výuku pro naše studenty zajišťuje okolo 150 lektorů, zkušených vysokoškolských pracovníků i odborníků z praxe, často vrcholových manažerů úspěšných českých, i velkých nadnárodních společností. Představenstvo od počátku hodnoceného období intenzivně pracovalo na nové strategii, reflektující zásadní změny, k nimž došlo v průběhu roku 2013, zejména pak: Vypovězení smlouvy o spolupráci ze strany Staffordshire University při výuce sedmi britských programů v českém jazyce na sklonku roku 2013, jejichž validace byla předtím úspěšně završena zjara roku Probíhající teach-out (postupné ukončování) všech programů validovaných až dosud Nottingham Trent University. Nová strategie byla schválena valnou hromadou, konanou dne Jejími stěžejními úkoly jsou: Pokračování ve spolupráci se Staffordshire University, případně s dalšími zahraničními partnery, rozvinutí nabídky programů a kurzů dle 60 VŠ zákona, Celoživotní vzdělávání, akreditace dalších studijních programů dle českého práva. Úspěchem je, že se ve velmi krátkém čase, ještě v závěru účetního období, podařilo dohodnout pokračování spolupráce se strategickým partnerem Staffordshire University při výuce programů MBA a MSc, tentokrát ale vyučovaných v angličtině pro mezinárodní skupiny studentů, a dále to, že byly zahájeny intenzivní práce na validaci těchto dvou programů. 1 ) V důsledku toho, že do všech programů validovaných Nottingham Trent University jsme již nové studenty nepřijímali, byla pozornost v akademickém roce 2013/2014 zaměřena na zajištění řádného dostudování již přijatých studentů a pokračování ve studiu studentů, nacházejících se v režimu přerušení studia. Studenti v přerušení byli opakovaně informováni o postupném ukončování programů validovaných NTU a lze říci, že se tato kampaň pozitivně projevila zvýšeným zájmem o ukončení přerušení a pokračování ve studiu (odhadujeme, že až o 25 % ve srovnání s minulými roky). V programu BC ekonomika a management, akreditovaného dle českého práva, byla úspěšně zahájena výuka dle nové akreditace, která proběhla zjara roku 2013 (zkrácení studia o půl roku) a současně pokračovala výuka ve vyšších ročnících do té doby akreditovaného tří a půl-letého programu. Z dlouhodobého hlediska počty zájemců o studium našich programů klesají. Je to dáno, jak klesající demografickou křivkou (v případě bakalářských programů), tak v případě magisterských programů nekalým jednáním poskytovatelů tzv. profesního vzdělávaní nejrůznějšími vzdělávacími agenturami, které studentům slibují, že po absolvování jejich kurzů 1 ) V době schvalování této výroční zprávy jsou programy úspěšně validovány a byla zahájena marketingová kampaň s cílem zahájení výuky obou programů od října

6 jim bude udělen titul MBA nebo jiný titul, dle studijního oboru (například LLM, BA, ). Domníváme se, že tento postup není v souladu se zákony ČR ani Evropské Unie. Je zde využívána mezera v našem vysokoškolském zákoně, který takovéto tituly nemá uvedeny v seznamu udělovaných vysokoškolských titulů a tituly profesní nejsou zákonem definovány. Přitom ale k udělování akademických titulů jsou oprávněny jen vysoké školy na základě zákona. B.I.B.S. si nechal zpracovat právní posudek u renomované advokátní kanceláře a připravuje soudní spory s těmito vzdělávacími společnostmi. Především z výše uvedených důvodů docházelo rok co rok ke snižování počtu studentů, přijímaných do našich programů MBA a MSc, neboť například cena akreditovaného MBA k tomu oprávněnou britskou universitou, je v průměru třikrát vyšší, než profesní studium MBA. To je navíc adekvátně kratší a méně náročné na práci studentů. Školy poskytující vysokoškolské MBA a jiné programy, jsou sdruženy v občanském sdružení CAMBAS, bohužel toto sdružení nijak zásadně nebojuje zákonnými prostředky proti těm společnostem, které zde za třetinové ceny uvádějí lidi v omyl nabídkou tzv. profesního vzdělávání. Společnost v průběhu předmětného období, vedle organizování portfolia svých studijních vysokoškolských našich i zahraničních akreditovaných programů zároveň získala a úspěšně zahájila realizaci velkého projektu s dotací okolo 34,5 mil. Kč, zaměřeného na vzdělávání pedagogů v podmínkách tzv. cloudu, se dvěma stěžejními aktivitami: A) Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce. B) Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky. Za úspěch lze označit i získání grantu Technologické agentury ČR TD Výzkum ekonomických dopadů zavedení mýtného na silnicích první třídy na krajské rozpočty ve vztahu ke zvýšeným nákladům na údržbu více zatížených silnic nižších tříd s dotací ve výši 2,387 mil. Kč, řešený ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. v letech 2014/ Management a organizační struktura vysoké školy Rektor: Prorektorka pro akademický rozvoj: Do Prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD, MBA, LLM Od Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA Prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD., MBA, LLM od Generální ředitel: Vedoucí úseku Ekonomika: Vedoucí obchodu a marketingu: Vedoucí studijního oddělení: Mgr. Ing. Jindřich Zetek Martin Štěpnička, BA (Hons) Ing. et Ing. Magdalena Langerová Ing. Šárka Malinová Akademická rada předseda: členové: Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, Ing. Petr Bajer, CSc. prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. 5

7 RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. MUDr. Zdenek Jankových, MBA prof. Ing. Marie Jurová, CSc. doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD., MBA, LLM prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. (od ) doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Akademická rada je nejvyšším poradním akademickým orgánem BIBS vysoké školy. Jejím úkolem je formulace dlouhodobé akademické strategie školy. Členy akademické rady jsou významní odborníci, kteří jsou zárukou toho, že se studijní programy budou nadále rozvíjet plně v souladu s evropskými trendy. Výkonný výbor Akademické rady předseda: členové: Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD., MBA, LLM. Řešením operativních záležitostí mezi jednotlivými zasedáními akademické rady je pověřen Výkonný výbor akademické rady. Výkonný výbor je zodpovědný přímo Akademické radě. Úkolem výboru je realizace závěrů Akademické rady a odborný dozor nad aktivitami společnosti v pedagogické oblasti mezi zasedáními Akademické rady. Disciplinární komise předseda: členové: prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. Petra Hanzlíčková Zora Kolářová tajemník: Mgr. et Mgr. Tereza Chladilová Disciplinární komise BIBS vysoké školy je poradní orgán rektora, řešící přestupky studentů typicky plagiátorství a podvody při skládání zkoušek. Disciplinární komise zasedá v souladu s Disciplinárním řádem B.I.B.S., a.s. dle potřeby. Na čtyřech zasedáních disciplinární komise bylo v hodnoceném období projednáno celkem 20 případů. Disciplinární komise navrhla rektorovi v pěti případech trest napomenutím rektora, ve dvou případech trest podmíněného vyloučení ze studia. 6

8 Rada examinátorů - externí examinátoři Doc. Ing. Otto Dostál, Ph.D. Masarykova Univerzita, Brno, odborný asistent a zástupce ředitele pro počítačové sítě Mgr. Ing. Lenka Doubravová Doc. JUDr. Marie Emilie Grossová, Ph.D. Kancelář veřejného ochránce práv, vedoucí oddělení rodiny, zdravotní péče a práce Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, odborná asistentka Ing. Vladimír Hibš, MBA, Ph.D. PBS Turbo s.r.o. Velká Bíteš, ředitel společnosti Mgr., Ing. Olga Jurášková, Ph.D. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Ph.D., MBA Ing. Vojtěch Jebáček, Ph.D., MBA Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ředitelka ústavu marketingových komunikací Vysoké učení technické v Brně, profesor AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o., EMEA SA Business Operation Manager doc. Ing. Otakar Němec, CSc. VŠE v Praze, docent doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. Palackého Univerzita v Olomouci, docentka Ing. Vítězslav Musil, CSc., MBA TOS Kuřim, generální ředitel Ing. Martin Nemrava, MBA Martin Nemrava - Consulting & Project Doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. Regionální a hospodářská komora, Brno, manažer vzdělávání Ing. Oldřich Šašinka, MBA Ing. Jaroslav Šuranský, CSc., MBA Vysoké učení technické v Brně, odborný asistent a tajemník fakulty VP R&D Dura-Line International Dura-Line CT s.r.o., předseda představenstva V řízení kvality studií plní nejvýznamnější roli Rada examinátorů, která je stanovena pro každý studijní program zvlášť. Jejími členy jsou externí examinátoři, kteří jsou jmenovaní britským partnerem na základě doporučení BIBS vysoké školy. 7

9 5.2 Organizační struktura společnosti 8

10 5.2.1 Správní útvar Činnost správního oddělení a vedení s tím spojených agend lze považovat za jednoznačně uspokojivé a bez zásadních problémů. Pokračovala dále snaha o snižování nákladů a efektivnější využívání zdrojů, ve vyšší míře než v minulosti, se například dařilo pronajímat výukové prostory třetím stranám. Nákup literatury a výroba studijních dokumentací proběhla v daném roce uspokojivě. S výjimkou programu MBA byl rovněž realizován dlouhodobě plánovaný přechod od klasických, tištěných studijních materiálů (learning package) na elektronické verze Studijní oddělení Činnost studijního oddělení a vedení s tím spojených agend lze považovat za velmi uspokojivou a bez zásadních problémů. Ve sledovaném období pokračovala transformace agend studijního oddělení od administrace ke komunikaci. S podporou IS byly dále optimalizovány a automatizovány další procesy v kompetenci SO a bylo tak možné se více zaměřit na komunikaci se studenty. Lze říci, že se studijní oddělení úspěšně vyrovnalo i s implementací nově validovaných programů se Staffordshire University a současně se zajištěním tzv. Teach Out na programech s Nottingham Trent University. Tyto projekty jsou organizačně náročné (nutnost řešit individuálně jednotlivé studenty, zdvojená administrace i organizace studií oproti minulosti apod.) a to pro období následujících 3 let Ekonomický útvar Činnost ekonomického útvaru se po provedených změnách v předcházejícím období ve vedení útvaru a s tím spojených agend jeví velmi dobře, došlo k značnému zpřehlednění finančních toků a k zdokonalení celého systému zadávaní objednávek a proplácení a schvalování došlých faktur. Za hospodářský rok 2013/2014 byl dosažen zisk ,75 Kč a valné á hromadě je navrženo, že tento zisk bude ponechán jako nerozdělený zisk pro následující účetní období Informační systém společnosti Činnost IS/IT oddělení a vedení s tím spojených agend lze považovat za jednoznačně uspokojivou a bez zásadních problémů. Ve sledovaném období došlo k výraznější revizi funkcionalit hlavního informačního systému společnosti (POEM/Agenda) ve spolupráci se studijním oddělením, tak aby byly optimalizovány procesy a funkce využívané zaměstnanci, studenty a lektory. Dále bylo zdokonalováno propojení s ekonomickým systém (Vario) a systémem pro kontrolu plagiátů MU Marketing a obchod Činnost marketingového oddělení se zaměřila na kampaň MBA, MSc a BC. Koncem roku začala příprava na novou marketingovou kampaň pro rok 2014/ Útvar public relations Public relations je plně stabilizován. Škola se pravidelně objevuje v médiích, a z pohledu počtu citací v celostátních médiích byla v roce 2014 podle počtu citací jednou z nejcitovanější soukromých vysokých škol v ČR Řízení akademické oblasti I přes některé negativní personální změny v obsazení akademického oddělení v roce 2013 lze konstatovat, že se podařilo uspokojivě vypořádat se všemi stěžejními úkoly v této oblasti: Uzavřít dohodu se Staffordshire University o pokračování spolupráce na programech MBA a MSc. 9

11 Zpracovat v požadované kvalitě a termínech výroční zprávu o činnosti vysoké školy za rok 2014, a Annual Reports pro Staffordshire University i Nottingham Trent University. Zahájení prací na validačních spisech programů MBA Senior Executive a MSc in Management s výukou v angličtině, validovaných Staffordshire University. 5.3 Předpokládaný vývoj činnost účetní jednotky Škola bude v následujících letech naplňovat strategii, přijatou na VH dne Červnové VH předložíme jen její mírnou korekci, upřesnění (viz přílohu č. 2). Zásadní momenty pro budoucnost účetní jednotky pro další období jsou dva, komplementárně spojené. Jako zcela zásadní je dokončení akreditace studijních programů u britského partnera v anglickém jazyce a případné akreditace dalších programů organizovaných se Staffordshire University i v ČR. Změna výuky v angličtině se zcela logicky promítne do fungování celé organizace. Změna sice zatíží všechny útvary, současně ale umožní nabírat do studia i zahraniční studenty, kteří neumějí český jazyk a působit tak na trhu se zcela odlišným charakterem konkurence, než dosud. Předpokládáme, že po dokončení plánovaných akreditací budou struktury programů a jejich řízení, presentace a prodeje stabilizovány a počty studentů se vrátí na úroveň minulých let. 5.4 Organizační složka Slovensko Společnost zřídila v roce 2008 organizační složku na Slovensku Bratislava, Pražská 11. V rozhodném období byl vedoucím organizační složky ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, dat. nar. 15. listopadu 1967, Velká Losenice, Sázava 135, PSČ Členství školy v organizacích Britská obchodní komora Česká asociace MBA škol CAMBAS Energoklastr o.s. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace POPAI Regionální hospodářská komora Brno. 5.6 Zpráva auditora o ověření výroční zprávy. Je uvedena v příloze č Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti a s výrokem auditora. Dále se dozorčí rada seznámila se zprávou o podnikatelské činnosti a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku. Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora a doporučila valné hromadě schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období

12 7 Schválení výroční zprávy představenstvem Výroční zpráva byla představenstvem společnosti schválena způsobem per-rollam dne 10. května V Brně, 20. května 2015 Za představenstvo společnosti:. Mgr. Tomáš Prejza, LLM 11

13 12

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2010. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2011 Obsah 1 ÚVOD... 4 1.1 STRUKTURA VŠKV... 6 1.2 ORGÁNY VŠKV... 9 1.2.1 Správní rada... 9 1.2.2 Dozorčí rada... 9 1.2.3 Akademická

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS

PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS ZÁLOŽNA CREDITAS PŘEDSTAVENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo působí na finančním trhu již od roku 1996. Ze společnosti s regionální

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 UNIVERZITA OBRANY Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 1 Úvod Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen Výroční zpráva ) je vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením 21

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2011 VŠMIE květen 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. Základní údaje 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více