Výroční zpráva společnosti B.I.B.S., a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti B.I.B.S., a. s."

Transkript

1 Příloha č. 4 Výroční zpráva společnosti B.I.B.S., a. s. Výroční zpráva o činnosti B.I.B.S., a. s. Zpráva o stavu společnosti za fiskální období/školní rok 2013/2014

2 Obsah 1 Statutární údaje Účel výroční zprávy Statutární orgány Představenstvo Dozorčí rada Zastupování navenek: Zpráva představenstva o činnosti společnosti a jejím hospodářském postavení Management a organizační struktura vysoké školy Organizační struktura společnosti Správní útvar Studijní oddělení Ekonomický útvar Informační systém společnosti Marketing a obchod Útvar public relations Řízení akademické oblasti Předpokládaný vývoj činnost účetní jednotky Organizační složka Slovensko Členství školy v organizacích Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy Zpráva dozorčí rady Schválení výroční zprávy představenstvem Součástí výroční zprávy jsou následující přílohy: Příloha 1: Účetní závěrka a zpráva auditora společnosti Příloha 2: Návrh doplnění strategie společnosti Příloha 3: Zpráva auditora o ověření výroční zprávy Příloha 4: Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce 1

3 1 Statutární údaje Obchodní firma: B.I.B.S., a.s. Založení společnosti: 17. července 1998 Sídlo společnosti: Brno, Lidická 960/81, PSČ Telefon: Předmět činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2 Účel výroční zprávy Zpracování výroční zprávy je jednou z povinností obchodních organizací, zakotvenou v zákoně. Vedle toho ale plní i funkce další informuje akcionáře a další důležité stakeholders o stavu a výsledcích společnosti za uplynulé fiskální období a o fungování základních funkcí společnosti. Management tak předkládá účet své práce akcionářům s otázkou nejen, zda jsou s minulým vývojem spokojeni, ale jak si přejí v budoucím období pokračovat. 3 Statutární orgány 3.1 Představenstvo Dne 30. září 2013 se Ing. Daniel Líbezný, PhD předseda představenstva společnosti a Ing. Helena. Švédová, MBA, písemně vzdali svého členství v představenstvu a k témuž datu odstoupili z funkcí předsedy a člena představenstva. Místopředsedou představenstva tak byl až do další valné hromady konané dne jen Mgr. Tomáš Prejza, LLM. Představenstvo od pracovalo ve složení: Mgr. Tomáš Prejza, LLM - předseda Mgr. Ing. Jindřich Zetek - člen PhDr. Mgr. Helena Knoblochová, MBA - místopředseda Dne byla valnou hromadou z představenstva odvolána PhDr. Mgr. Helena Knoblochová, MBA a členkou představenstva byla zvolena Mgr. Veronika Beerová 3.2 Dozorčí rada Dozorčí rada pracovala v účetním období do 21. srpna 2014 ve složení: Ing. JIŘÍ VRBA, předseda dozorčí rady Ing. JAN VONDRÁK, člen JUDr. Ing. Zdeněk Srb, dr.h.c., MBA, člen 2

4 Od 18. září 2014 ve složení: Ing. JIŘÍ FICBAUER, CSC., MBA, člen dozorčí rady MARTIN ŠTĚPNIČKA, BA (Hons), člen dozorčí rady JUDr. DALIBOR VAIGERT, člen dozorčí rady Dozorčí rada v době schvalování účetní závěrky a výroční zprávy (zvolená valnou hromadou dne ): Martin Štěpnička, BA Hons předseda Ing. Petr Hanzelka, MBA - člen dozorčí rady Dr. Radim Červený, MBA - člen dozorčí rady 4 Zastupování navenek: Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy. 5 Zpráva představenstva o činnosti společnosti a jejím hospodářském postavení Akcionářská struktura společnosti se během účetního období nezměnila. V současnosti je následující: Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, 667 ks akcií po 1.000,- Kč, tj.,33.35% základního kapitálu společnosti Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, 667 ks akcií po 1.000,- Kč, tj. 33,35% základního kapitálu společnosti Ing. Michal Polák Dr., 226 ks akcií po 1.000,- Kč, tj. 11,3% základního kapitálu společnosti IZOWEN, a.s., se sídlem v Praze 10 Hostivař, Chudenická 1057/34, , IČ , 440 ks akcií po 1.000,- Kč, tj. 22,00% základního kapitálu společnosti Naší filosofií je: Důsledné řízení a rozvoj kvality našich programů, podle standardů britské Quality Assurance Agency a rovněž v souladu s českými akreditačními standardy. Britský přístup k výuce, který efektivně kombinuje teoretické znalosti s praxí. Příznivý poměr ceny a kvality našich programů. Transparentnost všech našich aktivit. Kvalitní služby během studia, profesionalita našich zaměstnanců, příjemná atmosféra školy a student jako "klient". Kromě vzdělávání se škola rovněž věnuje: Vědeckým a dalším odborným aktivitám, kterými se snažíme přispívat k rozvoji našich studijních programů. 3

5 Organizování volných přednášek zahraničních lektorů i českých odborníků z praxe, se kterými spolupracujeme, semináře, konference, a další odborné a společenské aktivity pro naše studenty, absolventy i veřejnost. Aktivní spolupráci s významnými profesními asociacemi, obchodními komorami a dalšími partnery významnými českými i zahraničními firmami. Aktivní práci s absolventy našich studií ve formě klubu absolventů. Výuku pro naše studenty zajišťuje okolo 150 lektorů, zkušených vysokoškolských pracovníků i odborníků z praxe, často vrcholových manažerů úspěšných českých, i velkých nadnárodních společností. Představenstvo od počátku hodnoceného období intenzivně pracovalo na nové strategii, reflektující zásadní změny, k nimž došlo v průběhu roku 2013, zejména pak: Vypovězení smlouvy o spolupráci ze strany Staffordshire University při výuce sedmi britských programů v českém jazyce na sklonku roku 2013, jejichž validace byla předtím úspěšně završena zjara roku Probíhající teach-out (postupné ukončování) všech programů validovaných až dosud Nottingham Trent University. Nová strategie byla schválena valnou hromadou, konanou dne Jejími stěžejními úkoly jsou: Pokračování ve spolupráci se Staffordshire University, případně s dalšími zahraničními partnery, rozvinutí nabídky programů a kurzů dle 60 VŠ zákona, Celoživotní vzdělávání, akreditace dalších studijních programů dle českého práva. Úspěchem je, že se ve velmi krátkém čase, ještě v závěru účetního období, podařilo dohodnout pokračování spolupráce se strategickým partnerem Staffordshire University při výuce programů MBA a MSc, tentokrát ale vyučovaných v angličtině pro mezinárodní skupiny studentů, a dále to, že byly zahájeny intenzivní práce na validaci těchto dvou programů. 1 ) V důsledku toho, že do všech programů validovaných Nottingham Trent University jsme již nové studenty nepřijímali, byla pozornost v akademickém roce 2013/2014 zaměřena na zajištění řádného dostudování již přijatých studentů a pokračování ve studiu studentů, nacházejících se v režimu přerušení studia. Studenti v přerušení byli opakovaně informováni o postupném ukončování programů validovaných NTU a lze říci, že se tato kampaň pozitivně projevila zvýšeným zájmem o ukončení přerušení a pokračování ve studiu (odhadujeme, že až o 25 % ve srovnání s minulými roky). V programu BC ekonomika a management, akreditovaného dle českého práva, byla úspěšně zahájena výuka dle nové akreditace, která proběhla zjara roku 2013 (zkrácení studia o půl roku) a současně pokračovala výuka ve vyšších ročnících do té doby akreditovaného tří a půl-letého programu. Z dlouhodobého hlediska počty zájemců o studium našich programů klesají. Je to dáno, jak klesající demografickou křivkou (v případě bakalářských programů), tak v případě magisterských programů nekalým jednáním poskytovatelů tzv. profesního vzdělávaní nejrůznějšími vzdělávacími agenturami, které studentům slibují, že po absolvování jejich kurzů 1 ) V době schvalování této výroční zprávy jsou programy úspěšně validovány a byla zahájena marketingová kampaň s cílem zahájení výuky obou programů od října

6 jim bude udělen titul MBA nebo jiný titul, dle studijního oboru (například LLM, BA, ). Domníváme se, že tento postup není v souladu se zákony ČR ani Evropské Unie. Je zde využívána mezera v našem vysokoškolském zákoně, který takovéto tituly nemá uvedeny v seznamu udělovaných vysokoškolských titulů a tituly profesní nejsou zákonem definovány. Přitom ale k udělování akademických titulů jsou oprávněny jen vysoké školy na základě zákona. B.I.B.S. si nechal zpracovat právní posudek u renomované advokátní kanceláře a připravuje soudní spory s těmito vzdělávacími společnostmi. Především z výše uvedených důvodů docházelo rok co rok ke snižování počtu studentů, přijímaných do našich programů MBA a MSc, neboť například cena akreditovaného MBA k tomu oprávněnou britskou universitou, je v průměru třikrát vyšší, než profesní studium MBA. To je navíc adekvátně kratší a méně náročné na práci studentů. Školy poskytující vysokoškolské MBA a jiné programy, jsou sdruženy v občanském sdružení CAMBAS, bohužel toto sdružení nijak zásadně nebojuje zákonnými prostředky proti těm společnostem, které zde za třetinové ceny uvádějí lidi v omyl nabídkou tzv. profesního vzdělávání. Společnost v průběhu předmětného období, vedle organizování portfolia svých studijních vysokoškolských našich i zahraničních akreditovaných programů zároveň získala a úspěšně zahájila realizaci velkého projektu s dotací okolo 34,5 mil. Kč, zaměřeného na vzdělávání pedagogů v podmínkách tzv. cloudu, se dvěma stěžejními aktivitami: A) Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce. B) Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky. Za úspěch lze označit i získání grantu Technologické agentury ČR TD Výzkum ekonomických dopadů zavedení mýtného na silnicích první třídy na krajské rozpočty ve vztahu ke zvýšeným nákladům na údržbu více zatížených silnic nižších tříd s dotací ve výši 2,387 mil. Kč, řešený ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. v letech 2014/ Management a organizační struktura vysoké školy Rektor: Prorektorka pro akademický rozvoj: Do Prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD, MBA, LLM Od Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA Prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD., MBA, LLM od Generální ředitel: Vedoucí úseku Ekonomika: Vedoucí obchodu a marketingu: Vedoucí studijního oddělení: Mgr. Ing. Jindřich Zetek Martin Štěpnička, BA (Hons) Ing. et Ing. Magdalena Langerová Ing. Šárka Malinová Akademická rada předseda: členové: Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, Ing. Petr Bajer, CSc. prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. 5

7 RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. MUDr. Zdenek Jankových, MBA prof. Ing. Marie Jurová, CSc. doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD., MBA, LLM prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. (od ) doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Akademická rada je nejvyšším poradním akademickým orgánem BIBS vysoké školy. Jejím úkolem je formulace dlouhodobé akademické strategie školy. Členy akademické rady jsou významní odborníci, kteří jsou zárukou toho, že se studijní programy budou nadále rozvíjet plně v souladu s evropskými trendy. Výkonný výbor Akademické rady předseda: členové: Doc. Ing. Miloslav Keřkovský, CSc., MBA, RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. prof. Ing. Karel Pospíšil, PhD., MBA, LLM. Řešením operativních záležitostí mezi jednotlivými zasedáními akademické rady je pověřen Výkonný výbor akademické rady. Výkonný výbor je zodpovědný přímo Akademické radě. Úkolem výboru je realizace závěrů Akademické rady a odborný dozor nad aktivitami společnosti v pedagogické oblasti mezi zasedáními Akademické rady. Disciplinární komise předseda: členové: prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. Petra Hanzlíčková Zora Kolářová tajemník: Mgr. et Mgr. Tereza Chladilová Disciplinární komise BIBS vysoké školy je poradní orgán rektora, řešící přestupky studentů typicky plagiátorství a podvody při skládání zkoušek. Disciplinární komise zasedá v souladu s Disciplinárním řádem B.I.B.S., a.s. dle potřeby. Na čtyřech zasedáních disciplinární komise bylo v hodnoceném období projednáno celkem 20 případů. Disciplinární komise navrhla rektorovi v pěti případech trest napomenutím rektora, ve dvou případech trest podmíněného vyloučení ze studia. 6

8 Rada examinátorů - externí examinátoři Doc. Ing. Otto Dostál, Ph.D. Masarykova Univerzita, Brno, odborný asistent a zástupce ředitele pro počítačové sítě Mgr. Ing. Lenka Doubravová Doc. JUDr. Marie Emilie Grossová, Ph.D. Kancelář veřejného ochránce práv, vedoucí oddělení rodiny, zdravotní péče a práce Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, odborná asistentka Ing. Vladimír Hibš, MBA, Ph.D. PBS Turbo s.r.o. Velká Bíteš, ředitel společnosti Mgr., Ing. Olga Jurášková, Ph.D. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Ph.D., MBA Ing. Vojtěch Jebáček, Ph.D., MBA Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ředitelka ústavu marketingových komunikací Vysoké učení technické v Brně, profesor AT&T Global Network Services Czech Republic s.r.o., EMEA SA Business Operation Manager doc. Ing. Otakar Němec, CSc. VŠE v Praze, docent doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D. Palackého Univerzita v Olomouci, docentka Ing. Vítězslav Musil, CSc., MBA TOS Kuřim, generální ředitel Ing. Martin Nemrava, MBA Martin Nemrava - Consulting & Project Doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. Regionální a hospodářská komora, Brno, manažer vzdělávání Ing. Oldřich Šašinka, MBA Ing. Jaroslav Šuranský, CSc., MBA Vysoké učení technické v Brně, odborný asistent a tajemník fakulty VP R&D Dura-Line International Dura-Line CT s.r.o., předseda představenstva V řízení kvality studií plní nejvýznamnější roli Rada examinátorů, která je stanovena pro každý studijní program zvlášť. Jejími členy jsou externí examinátoři, kteří jsou jmenovaní britským partnerem na základě doporučení BIBS vysoké školy. 7

9 5.2 Organizační struktura společnosti 8

10 5.2.1 Správní útvar Činnost správního oddělení a vedení s tím spojených agend lze považovat za jednoznačně uspokojivé a bez zásadních problémů. Pokračovala dále snaha o snižování nákladů a efektivnější využívání zdrojů, ve vyšší míře než v minulosti, se například dařilo pronajímat výukové prostory třetím stranám. Nákup literatury a výroba studijních dokumentací proběhla v daném roce uspokojivě. S výjimkou programu MBA byl rovněž realizován dlouhodobě plánovaný přechod od klasických, tištěných studijních materiálů (learning package) na elektronické verze Studijní oddělení Činnost studijního oddělení a vedení s tím spojených agend lze považovat za velmi uspokojivou a bez zásadních problémů. Ve sledovaném období pokračovala transformace agend studijního oddělení od administrace ke komunikaci. S podporou IS byly dále optimalizovány a automatizovány další procesy v kompetenci SO a bylo tak možné se více zaměřit na komunikaci se studenty. Lze říci, že se studijní oddělení úspěšně vyrovnalo i s implementací nově validovaných programů se Staffordshire University a současně se zajištěním tzv. Teach Out na programech s Nottingham Trent University. Tyto projekty jsou organizačně náročné (nutnost řešit individuálně jednotlivé studenty, zdvojená administrace i organizace studií oproti minulosti apod.) a to pro období následujících 3 let Ekonomický útvar Činnost ekonomického útvaru se po provedených změnách v předcházejícím období ve vedení útvaru a s tím spojených agend jeví velmi dobře, došlo k značnému zpřehlednění finančních toků a k zdokonalení celého systému zadávaní objednávek a proplácení a schvalování došlých faktur. Za hospodářský rok 2013/2014 byl dosažen zisk ,75 Kč a valné á hromadě je navrženo, že tento zisk bude ponechán jako nerozdělený zisk pro následující účetní období Informační systém společnosti Činnost IS/IT oddělení a vedení s tím spojených agend lze považovat za jednoznačně uspokojivou a bez zásadních problémů. Ve sledovaném období došlo k výraznější revizi funkcionalit hlavního informačního systému společnosti (POEM/Agenda) ve spolupráci se studijním oddělením, tak aby byly optimalizovány procesy a funkce využívané zaměstnanci, studenty a lektory. Dále bylo zdokonalováno propojení s ekonomickým systém (Vario) a systémem pro kontrolu plagiátů MU Marketing a obchod Činnost marketingového oddělení se zaměřila na kampaň MBA, MSc a BC. Koncem roku začala příprava na novou marketingovou kampaň pro rok 2014/ Útvar public relations Public relations je plně stabilizován. Škola se pravidelně objevuje v médiích, a z pohledu počtu citací v celostátních médiích byla v roce 2014 podle počtu citací jednou z nejcitovanější soukromých vysokých škol v ČR Řízení akademické oblasti I přes některé negativní personální změny v obsazení akademického oddělení v roce 2013 lze konstatovat, že se podařilo uspokojivě vypořádat se všemi stěžejními úkoly v této oblasti: Uzavřít dohodu se Staffordshire University o pokračování spolupráce na programech MBA a MSc. 9

11 Zpracovat v požadované kvalitě a termínech výroční zprávu o činnosti vysoké školy za rok 2014, a Annual Reports pro Staffordshire University i Nottingham Trent University. Zahájení prací na validačních spisech programů MBA Senior Executive a MSc in Management s výukou v angličtině, validovaných Staffordshire University. 5.3 Předpokládaný vývoj činnost účetní jednotky Škola bude v následujících letech naplňovat strategii, přijatou na VH dne Červnové VH předložíme jen její mírnou korekci, upřesnění (viz přílohu č. 2). Zásadní momenty pro budoucnost účetní jednotky pro další období jsou dva, komplementárně spojené. Jako zcela zásadní je dokončení akreditace studijních programů u britského partnera v anglickém jazyce a případné akreditace dalších programů organizovaných se Staffordshire University i v ČR. Změna výuky v angličtině se zcela logicky promítne do fungování celé organizace. Změna sice zatíží všechny útvary, současně ale umožní nabírat do studia i zahraniční studenty, kteří neumějí český jazyk a působit tak na trhu se zcela odlišným charakterem konkurence, než dosud. Předpokládáme, že po dokončení plánovaných akreditací budou struktury programů a jejich řízení, presentace a prodeje stabilizovány a počty studentů se vrátí na úroveň minulých let. 5.4 Organizační složka Slovensko Společnost zřídila v roce 2008 organizační složku na Slovensku Bratislava, Pražská 11. V rozhodném období byl vedoucím organizační složky ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, dat. nar. 15. listopadu 1967, Velká Losenice, Sázava 135, PSČ Členství školy v organizacích Britská obchodní komora Česká asociace MBA škol CAMBAS Energoklastr o.s. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace POPAI Regionální hospodářská komora Brno. 5.6 Zpráva auditora o ověření výroční zprávy. Je uvedena v příloze č Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada se seznámila s účetní závěrkou společnosti a s výrokem auditora. Dále se dozorčí rada seznámila se zprávou o podnikatelské činnosti a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku. Dozorčí rada vzala na vědomí zprávu nezávislého auditora a doporučila valné hromadě schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za účetní období

12 7 Schválení výroční zprávy představenstvem Výroční zpráva byla představenstvem společnosti schválena způsobem per-rollam dne 10. května V Brně, 20. května 2015 Za představenstvo společnosti:. Mgr. Tomáš Prejza, LLM 11

13 12

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26,

Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, Zápis z řádné Valné Hromady společnosti Odetka,a.s. se sídlem Vrbno pod Pradědem, Dělnická ul. 157, PSČ 793 26, IČ: 45 19 21 71, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě,

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání

konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání Z Á P I S z jednání valné hromady obchodní společnosti Léčebné lázně Jáchymov a.s. konané v lázeňském sanatoriu akademika Běhounka v Jáchymově dne 29. května 2009 Program jednání Platný program jednání

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Genisoft, a.s. za rok 2012 Strana 1 (celkem 21) 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 3. Základní identifikační údaje o společnosti.. 4. Organizační členění akciové

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kód: Druh: Název: PD/17/2012 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Odměňování pedagogických a tvůrčích aktivit, sazebník odměn za vedení studentských prací, účast v komisích a oponentské posudky a výuku

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8

Výroční zpráva SBD POKROK Kollárova 157/ Praha 8 Výroční zpráva 2013 SBD POKROK Kollárova 157/18 186 00 Praha 8 Výroční zpráva vyhotovena v květnu 2014 OBSAH: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní identifikační údaje 3. Informace o účetních

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

CENÍK STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A SLUŽEB

CENÍK STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A SLUŽEB BIBS - vysoká škola britské vysokoškolské studijní programy CENÍK STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A SLUŽEB Rozhodnutím generálního ředitele - kvestora č.1.1/2013 vstoupil v platnost Ceník studijních programů a služeb

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009

Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Zpráva o činnosti FBI za rok 2009 Vedení fakulty - 2009 DĚKAN PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A ZAHRANIČNÍ STYKY PRODĚKAN PRO ROZVOJ

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Rozhodujícím faktorem jakéhokoliv vzdělávacího programu jsou jeho lektoři. V tomto směru bude poskytovatel důsledně dbát na to, aby v týmu lektorů byli

Více

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, Představenstvo společnosti Výstaviště České Budějovice a.s., se sídlem České Budějovice, Husova 523, PSČ 370 21, IČO: 60827475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy

ŠKODA AUTO Vysoká škola. Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola Mgr. Lenka Stejskalová, MBA Prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.)

Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s. (ČMISK, o.p.s.) Českomoravský institut pro supervizi a koučing, o.p.s (ČMISK, o.p.s.) Výroční zpráva za rok 2012 Českomoravský institut pro supervizi a koučing (ČMISK) byl zapsán u Městského soudu v Praze 27.10.2010 jako

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 8. 4. 2016 Dne 8. dubna 2016 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové. Přítomní

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Výroční zpráva o činnosti B. I. B. S., a. s. - soukromé vysoké školy za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti B. I. B. S., a. s. - soukromé vysoké školy za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti B. I. B. S., a. s. - soukromé vysoké školy za rok 2014 Brno, únor 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 2.1 Název soukromé vysoké školy (SVŠ) a její identifikační

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti MANAG, a.s. se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín IČ: 479 06 898 zaps. v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 984 svolává

Více

Zápis. Pořad jednání:

Zápis. Pořad jednání: Zápis z jednání řádné valné hromady akciové společnosti SZP Těšnovice a.s., se sídlem Těšnovice 153, 767 01 Kroměříž, IČ: 4698245, zaps. v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B 941, konané

Více

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové, IČ: 465 05 156, konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni,

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, které se konalo dne 16. prosince 2015 od 15.30 hod. v budově Fakulty právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, zasedací

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Cesta MU k institucionální akreditaci. Hodnocení kvality vysokých škol, Telč

Cesta MU k institucionální akreditaci. Hodnocení kvality vysokých škol, Telč Cesta MU k institucionální akreditaci Hodnocení kvality vysokých škol, Telč 5. 5. 2016 1 Leitmotivy Strategickým cílem je globální konkurenceschopnost univerzity. Kvalita vzdělávání je v této soutěži slabinou

Více

Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví

Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví Tomáš Vican, Jiří Vaněk, Vratislav Kozák Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z

Více

Harmonizace studia na VOŠ avš

Harmonizace studia na VOŠ avš Harmonizace studia na VOŠ avš Výzva na jednotný vzdělávací systém Valérie Tóthová Vzdělávávní sester Zákon č. 96/2004 Sb. bakalářský program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra vzdělávací program Diplomovaná

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti B.I.B.S., a.s. na období let 2014-2015

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti B.I.B.S., a.s. na období let 2014-2015 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti B.I.B.S., a.s. na období let 2014-2015 Brno, červen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Mise společnosti, východiska dlouhodobého

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti B.I.B.S., a.s. na období let 2013-2014

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti B.I.B.S., a.s. na období let 2013-2014 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti B.I.B.S., a.s. na období let 2013-2014 Brno, duben 2013 0 Obsah Úvodem... 2 1. Úvod... 3 Mise společnosti, východiska

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016

Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 Hodnocení kvality vysokých škol z perspektivy novely zákona o vysokých školách Telč, 5. května 2016 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá strana tel.: +420

Více

Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví. Tomáš Vican, Jiří Vaněk, Vratislav Kozák

Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví. Tomáš Vican, Jiří Vaněk, Vratislav Kozák Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví Tomáš Vican, Jiří Vaněk, Vratislav Kozák Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vican, Tomáš Formulace business strategie

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více