PDS7102T Přenosný Digitální Osciloskop S Možností Ukládání Dat Uživatelský Návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PDS7102T Přenosný Digitální Osciloskop S Možností Ukládání Dat Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN"

Transkript

1 OWON PDS7102T Přenosný Digitální Osciloskop S Možností Ukládání Dat Uživatelský Návod 1

2 Autorská práva na tento uživatelský návod jsou vyhrazena společnosti Lilliput Company. Výrobky společnosti Lilliput jsou chráněny patentovými právy ve Spojených Státech a v dalších zemích, včetně těch, kde právě probíhají patentová řízení. Informace v tomto uživatelském návodu musí odpovídat originální předloze. V čase Tisku tohoto uživatelského návodu byly všechny informace správné a ověřené. Avšak společnost OWON neustále své výrobky vylepšuje a vyhrazuje si právo na změnu kdykoliv pozměnit specifikace bez předchozího upozornění. Lilliput Company, the 5th floor, B Area, Chuangxin Mansion, Xiamen Software Zone. OWON je registrovanou značkou společnosti Lilliput Company. 2

3 Všeobecná Záruka (PDS Série Digitálních Osciloskopů S Možností Ukládání Dat) Společnost Lilliput ručí zárukou, že na výrobku a to jak na materiálu tak na způsobu provedení se nevyskytnou závady v průběhu tří let od data kdy byl výrobek prodán koncovému zákazníkovi autorizovaným prodejcem. Pokud se skutečně vyskytnou na výrobku vady v průběhu záruční doby, společnost Liliput nabídne zákazníkovi výměnu nebo servisní opravu v rozsahu jak je popsán v uceleném prohlášení o záruce. Úplné znění rozsahu záručních závazků si můžete vyžádat u vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce společnosti Lilliput. Kromě znění plného rozsahu závazků jak je vyjádřeno v prohlášení o záruce, nenabízí společnost žádnou jinou záruku vztahující se na údržbu apod. Pouze ve speciálních případech je možno posoudit vyjímky a záruku akceptovat. Společnost Lilliput rovněž nenese žádnou odpovědnost za případná následná poškození a to jak přímo související nebo nepřímo související či za jinak vzniklých okolností. Aby nedošlo ke zranění obsluhy a poškození připojených měřených obvodů, používejte tento přístroj jedině v zapojeních, která jsou specifikována v tomto uživatelském návodu. Před použitím měřícího přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní doporučení. Upozornění: Pokud používáte bateriovou nabíječku jako zdroj napájení a současně měříte hodnoty přesahující 42V vrcholově (30Vrms) nebo měříte obvody s energií přes 4800VA, následujete dále popisovaná bezpečnostní doporučení aby nedošlo ke zranění obsluhy přístroje nebo aby nedošlo k poškození přístroje nebo požáru. Vždy používejte izolované přívody a to jak sondy tak přívodních měřících vodičů. Před použitím vždy přívodní vodiče sondy nebo měřících přívodů zkontrolujte zda nejsou poškozeny. V případě poškození je ihned vyměňte. Odpojte všechny sondy a jejich přívody pokud nejsou během měření používány. Odpojte datový kabel mezi PC a měřícím přístrojem. Nepřivádějte na vstupní svorky osciloskopu napětí přesahující doporučený rozsah. Buďte opatrní při nastavení atenuačního faktoru sondy na 1:1, protože napětí na hrotu sondy bude přivedeno přímo na vstup osciloskopu. Nepoužívejte neizolované BNC konektory nebo banánkové svorky. Neumísťujte kovové předměty do prostoru vstupních svorek. 3

4 Všeobecná Záruka (Sonda) Společnost Lilliput ručí zárukou, že na výrobku a to jak na materiálu tak na způsobu provedení se nevyskytnou závady v průběhu tří let od data kdy byl výrobek prodán koncovému zákazníkovi autorizovaným prodejcem. Pokud se skutečně vyskytnou na výrobku vady v průběhu záruční doby, společnost Liliput nabídne zákazníkovi výměnu nebo servisní opravu v rozsahu jak je popsán v uceleném prohlášení o záruce. Úplné znění rozsahu záručních závazků si můžete vyžádat u vašeho nejbližšího autorizovaného prodejce společnosti Lilliput. Kromě znění plného rozsahu závazků jak je vyjádřeno v prohlášení o záruce, nenabízí společnost žádnou jinou záruku vztahující se na údržbu apod. Pouze ve speciálních případech je možno posoudit vyjímky a záruku akceptovat. Společnost Lilliput rovněž nenese žádnou odpovědnost za případná následná poškození a to jak přímo související nebo nepřímo související či za jinak vzniklých okolností. 4

5 Obsah Bezpečnostní Symboly... 8 Všeobecné Vlastnosti PDS7102T Barevného Digitálního Osciloskopu S Možností Ukládání Dat... 9 Základní Uživatelský Návod Úvod a seznámení se s předním panelem a uživatelským rozhraním série PDS osciloskopů Nastavení Kompenzace Sondy Jak nastavit Atenuační Koeficient Sondy Jak Provést Auto Kalibraci Seznámení s Vertikálním Systémem Úvod Do Horizontálního Systému Úvod Do Systému Spouštění Pokročilá Uživatelská Příručka Nastavení Vertikálního Systému Provádění Matematických Výpočetních Funkcí Použití Otočných Ovladačů VERTICAL POSITION a VOLTS/DIV Jak Nastavit Systém Spouštění Ovládání Pracovního Menu Ovládání menu Vzorkování Jak nastavit Systém Zobrazovací jednotky Jak uložit a opět vyvolat uložený tvar vlny Jak ovládat a nastavit systém doplňkových funkcí Jak nastavit Automatická měření Jak používat Spouštěcí Tlačítka

6 Rychlý Průvodce Aplikací Příklad 1: Měření jednoduchého signálu Příklad 2: Měření zesílení měřeného obvodu Příklad 3: Zachycení Osamoceného Signálu Příklad 4: Analýza Detailů Měřeného signálu Příklad 5: Aplikace Funkce X-Y Příklad 6: Spouštění Video Signálem Dodatek A: Technická Specifikace Dodatek B: Obsah Balení Dodatek C: Údržba, Čištění a Servis Dodatek D: Návod pro použití Baterie

7 Všeobecná Bezpečnostní Pravidla Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození tohoto výrobku nebo dalších připojených přístrojů, věnujte prosím čas přečtení následujících bezpečnostních opatření. Aby jste odvrátili potenciální nebezpečí, používejte tento výrobek přesně podle návodu a bezpečnostních pravidel. Údržba by měla být prováděna vždy jen kvalifikovanou osobou. Zbraňte požáru a zranění osob Používejte odpovídající napájecí kabel. Používejte vždy jen napájecí kabel navržený pro tento přístroj a certifikovaný pro zemi kde je přístroj používán. Dbejte zásad připojování a odpojování sond k měřenému obvodu. Nikdy nevytahujte přívodní kabel ze zásuvky pokud jsou sondy nebo testovací kabely připojeny k napájecímu napětí. Uzemnění Přístroje: Tento přístroj je zemněn přes zemnící vodič síťového napájení. Aby nedošlo k elektrickému rázu, musí být tento ochranný vodič vždy zapojen na zemnící potenciál. Takto musí být přístroj uzemněn přesto, že je již uzemněn přes vstupní nebo výstupní terminály. Dbejte na správné připojení sondy k osciloskopu. Zemnící vodič sondy má shodnou fázi se zeměním síťového přívodu. Nikdy nepřipojujte kladný bod sondy na zemní potenciál. Aby nedošlo k požáru nebo elektrickému rázu, vždy dbejte na výši nominálních hodnot jež jsou vyznačeny na přístroji. Před provedením jakéhokoliv připojení k přístroji se vždy předem obeznamte s uživatelským návodem a ujistěte se, že rozumíte uvedeným informacím a udávaným rozsahům. Nikdy nepoužívejte přístroj bez ochranného krytu. Pokud není namístěn vnější kryt nebo čelní panel, nikdy přístroj nepoužívejte Používejte jen schválené typy pojistek. Používejte jen pojistky jejichž rozsah odpovídá použití pro tento přístroj. Dávejte pozor na nechráněné přívody. Po zapnutí přístroje k napájení se nedotýkejte žádných obnažených přívodních vodičů nebo komponentů Nepoužívejte přístroj pokud máte podezření, že přístroj je poškozený. Pokud máte podezření, že přístroj je poškozený, nechte přístroj prohlédnout kvalifikovanou osobou. Zajistěte dostatečné větrání. Seznamte se s podrobnostmi týkající se umístění přístroje jak je vysvětleno v tomto uživatelském návodu. Vždy zajistěte dostatečnou ventilaci v prostředí kde je přístroj používán. Nepoužívejte přístroj ve vlhku. Nepoužívejte přístroj ve vznětlivém nebo výbušném prostředí. Udržujte kryt a povrch přístroje čistý a suchý. 7

8 Bezpečnostní Označení a Symboly Výrazy v tomto uživatelském návodu. V tomto uživatelském návodu se mohou objevit následující výrazy: Warning: Varování na podmínky nebo akce, které by mohly vést ke zranění nebo ohrožení života. Caution: Upozornění na podmínky nebo akce, které by mohly vést k poškození přístroje nebo ostatního měřícího příslušenství. Označení na výrobku: Na výroku se mohou vyskytovat následující označení: Danger znamená, že je nebezpečí náhlého zranění pro osoby, které přehlíží toto upozornění. Warning znamená, že ještě nemusí dojít k nevyhnutelnému zranění toho kdo nedbá tohoto upozornění. Note znamená, že by mohlo dojít k poškození přístroje nebo měřícího příslušenství. Symboly na výrobku: Na výrobku se mohou vyskytovat následující Symboly: Bezpečnostní Symboly Na výrobku se mohou vyskytnout následující bezpečnostní symboly: Vysoké Napětí Nahlédněte do Návodu. Ochranné zemění 8 Zemění a Stínění Zemění pro Měření

9 Všeobecné Vlastnosti PDS7102T Barevného Digitálního Osciloskopu S Možností Ukládání Dat Šířka pásma 100M; Délka záznamu bodů pro každý kanál; Rozsah vzorkování 500MS/s pro každý kanál; Odečet hodnot pomocí kurzorů; Pět automatických měřících funkcí; Barevný displej z tekutých krystalů s vysokým rozlišením a vysokým kontrastem; Možnost uložení a zpětného vyvolání uloženého tvaru vlny, Funkce automatického nastavení umožňující velmi rychlé použití a nastavení přístroje ; Matematické funkce mezi zobrazenými nebo zaznamenanými tvary vln. Detekce průměrné nebo vrcholové hodnoty tvaru vlny. Digitální osciloskop v reálném čase. Funkce spouštění hranou signálu nebo video signálem RS232 nebo USB komunikační porty Různé volby zobrazovaného průběhu v čase Možnost volby dvou jazyků komunikačního rozhraní 9

10 Základní Uživatelský Návod Tato kapitola pojednává zvláště o těchto námětech: Úvod a seznámení se s předním panelem a uživatelským rozhraním série PDS osciloskopů. Průvodce všeobecnou prohlídkou. Průvodce a seznámení se s uživatelskými funkcemi. Jak nastavit kompenzaci sondy Nastavení atenuačního koeficientu sondy Bezpečné používání sondy Nastavení a provedení autokalibrace Úvod do Vertikálního systému Úvod do Horizontálního systému Úvod do Systému spouštění 10

11 Úvod a seznámení se s předním panelem a uživatelským rozhraním série PDS osciloskopů. Pokud jste si koupili nový typ osciloskopu je zapotřebí se nejdříve a bez vyjímek seznámit s rozvržením čelního panelu série PDS digitálních osciloskopů. Tato kapitola poskytuje jednoduchý popis ovládání a funkcí na čelním panelu série osciloskopů PDS. Toto vám umožní seznámit se s ovládáním série PDS osciloskopů v co nejkratším čase. PDS série osciloskopů nabízí srozumitelně rozvržený přední panel s funkcemi jež se snadno ovládají, protože jsou sloučeny do logických celků pro jednotlivé otočné ovladače a funkční tlačítka. Otočné ovladač mají stejné významy jako na jiných osciloskopech. 5 tlačítek v řadě na pravé straně předního panelu jsou tlačítka volby menu jednotlivých funkcí (jsou definována jako F1 až F5 od shora dolů). Pomocí těchto tlačítek můžete vstoupit do jednotlivých menu a pro vést jednotlivá nastavení. Ostatní tlačítka jsou tlačítka Funkcí. Pomocí těchto tlačítek můžete vyvolat menu nastavení funkcí nebo začít přímo používat zvolenou funkci. 11

12 Obrázek 1: Čelní panel série PDS osciloskopu Tlačítka Funkcí Nastavení Menu Voleb Vertikální Ovládání Konektor Horizontální Ovládání Ovládání Spouštění Obrázek 2: Popis ovládacích prvků série PDS Osciloskopů. 12

13 Obrázek. 3 Zobrazení a Popis ovládacího Rozhraní 1. Status spouštění zobrazuje následující informace: Auto: Osciloskop je nastaven do módu auto a shromažďuje data pro zobrazení tvaru vlny bez nutnosti nastavení spouštění. Trig: Osciloskop již detekoval signál spouštění a shromažďuje dat podle nastavených podmínek spouštění. Raedy: Všechna data před signálem spuštění jsou již uložena a osciloskop je připraven přijmout a reagovat na signál spouštění. Scan: Osciloskop zachycuje a data a zobrazuje tvar vlny nepřetržitě v tkzv. Scan módu. Stop: Osciloskop ukončil sběr dat pro zobrazení tvaru vlny. 2. Oblast Zobrazování Tvaru Vlny 3. Pointer fialové barvy ukazuje nastavenou pozici horizontálního spouštění. Tato pozice může být upravována pomocí otočného ovladače horizontální pozice. 4. Zobrazená číslice ukazuje časový posun mezi pozicí horizontálního spouštění a centrální osou obrazovky. Pro shodnou pozici ve středu obrazovky je tato hodnota Zobrazená číslice ukazuje časový posun mezi pozicí horizontálního spouštění a centrální osou okna. Pro shodnou pozici ve středu obrazovky je tato hodnota Zobrazuje právě aktivované funkční menu. 13

14 7. Zobrazuje pracovní volby pro právě zvolené funkční menu. Tyto možnosti se mění společně se změnou funkčních menu. 8. Pointer fialové barvy ukazuje nastavenou úroveň spouštění. 9. Číslo zobrazuje nastavenou hodnotu úrovně spouštění. 10. Číslo zobrazuje zdroj spouštění. 11. Zobrazuje zvolený typ spouštění: Spouštění na stoupající hraně Spouštění na klesající hraně Spouštění se synchronizací video řádkem Spouštění se synchronizací video snímkem 12. Číslo zobrazuje hodnotu nastavené Časové základny okna 13. Číslo zobrazuje nastaveno hodnotu hlavní Časové základny 14. Dvě žlutě tečkované linky vymezují oblast viditelného expandovaného okna 15. Ikona znázorňuje mód propojení kanálu CH2. znázorňuje přímé proudové propojení znázorňuje AC propojení 16. Číslo indikuje vertikální měřítko (napětí / dílek) kanálu CH2 17. Ikona znázorňuje mód propojení kanálu CH1. znázorňuje přímé proudové propojení znázorňuje AC propojení 18. Číslo indikuje vertikální měřítko (napětí / dílek) kanálu CH1 19. Informace o pozici nulového bodu kanálu CH1 nebo CH2 20. Pointer žluté barvy zobrazuje nulovou pozici (pro uzemněný vstup) tvaru vlny kanálu CH2. Pokud tento pointer není zobrazen, znamená to, že tento kanál není otevřen. 21. Pointer červené barvy zobrazuje nulovou pozici (pro uzemněný vstup) tvaru vlny kanálu CH1. Pokud tento pointer není zobrazen, znamená to, že tento kanál není otevřen. 22. Pozice dvou fialových tečkovaných linek umožňuje kurzorová měření. 14

15 Jak provést všeobecnou prohlídku přístroje Poté co jste obdrželi nový osciloskop řady PDS je doporučeno provést kontrolu přístroje podle následujícího postupu: 1. Kontrola zdali nedošlo k nějakým poškozením vlivem transportu přístroje. Pokud jste zjistili, že balení přístroje je nějakým způsobem poškozeno, doporučujeme toto balení nevyhazovat dokud se nepřesvědčíte, že přístroj a jeho příslušenství je v pořádku jak po mechanické tak elektrické stránce. 2. Kontrola Příslušenství Dodávané příslušenství bude dále popsáno v Dodatku B Příslušenství tohoto uživatelského návodu. Měli by jste překontrolovat jestli nějaká část příslušenství nechybí nebo není poškozena. Pokud jste zjistili, že podle seznamu některá část příslušenství chybí nebo je dokonce poškozena, ihned kontaktujte vašeho nejbližšího prodejce odpovědného za prodej výrobků společnosti Lilliput nebo přímo místní zastoupení společnosti Lilliput. 3. Kontrola celého přístroje Pokud zjistíte, že přístroj je podle vzhledu poškozen nebo selhává ve výkonnostních testech nebo nějakým způsobem nepracuje normálně, ihned kontaktujte vašeho nejbližšího prodejce odpovědného za prodej výrobků společnosti Lilliput nebo přímo místní zastoupení společnosti Lilliput. 15

16 Jak provést prohlídku funkčnosti přístroje Aby jste mohli rychle překontrolovat normální funkčnost přístroje, postupujte podle následujících kroků. 1. Připojte napájecí kabel přístroje, připojte jej k síti a stiskněte tlačítko napájení. Přístroj provede sám všechny testy správné funkce vnitřních obvodů a vypíše hlášku Press any Key Enter to Operating Mode (stiskněte odpovídající tlačítko pro vstup do provozního módu). Stiskněte tlačítko UTILITY a vstoupíte do menu FUNCTION a následně stiskněte tlačítko F2 pro volbu továrního nastavení. Základní nastavení atenuačního faktoru sondy je 10X, jak zobrazuje obrázek.4. Obrázek 4. Napájení přístroje 2. Nastavte přepínač na sondě osciloskopu na hodnotu 10X a připojte sondu k osciloskopu a kanálu CH1. Zasuňte koncovku přívodu sondy do vstupního konektoru BNC kanálu CH1 a upevněte koncovku sondy otáčením doprava. Připojte hrot sondy a zemní svorku sondy ke kompenzátoru sondy jak je znázorněno na obrázku 5. 16

17 Kompenzátor Sondy CH1 Obrázek 5. Připojení sondy 3. Stiskněte Tlačítko AUTOSET Na obrazovce bude znázorněn tvar vlny obdélníkového průběhu, frekvence 1KHz a vrcholové hodnoty 5V po dobu několika sekund, jak je znázorněno na Obrázku 6. Obrázek. 6 Auto set Kanál CH2 zkontrolujte opakováním kroku 2 a kroku 3. 17

18 Nastavení Kompenzace Sondy Poté co připojíte poprvé sondu ke kterémukoliv kanálu osciloskopu je potřeba provést nastavení vstupu kanálu aby se shodoval s nastavením sondy. Sonda která není správně kompenzována nebo není nastaveno přizpůsobení daného vstupního kanálu bude dávat chybné výsledky měření. Pro správné nastavení sondy pokračujte podle následujícího postupu: 1. Nastavte atenuační koeficient sondy v menu osciloskopu na hodnotu 10X a současně nastavte přepínač na sondě na hodnotu 10X. Propojte sondu s kanálem CH1. Pokud používáte závěsný háček hrotu ujistěte se že má dobrý kontakt s hrotem sondy. Propojte hrot sondy se signálovým kompenzátorem sondy a propojte současně zem sondy se zemí konektoru kompenzátoru. Následně stiskněte tlačítko AUTOSET (viz obrázek 5). 2. Pozorujte zobrazovaný tvar vlny a nastavte kompenzaci tak aby zobrazený tvar vlny odpovídal prostřednímu obrázku. (viz Obrázek 7 a Obrázek 8) vysoká kompenzace odpovídající kompenzace nedostatečná kompenzace Obrázek 7. Zobrazované tvary vln při kompenzaci sondy 3. Pokud je to nutné předchozí popsané postupy opakujte Obrázek 8. Přizpůsobení kompenzace sondy 18

19 Jak nastavit Atenuační Koeficient Sondy Sonda disponuje několika atenuačními koeficienty, jejichž nastavení následně ovlivňuje vertikální měřítko osciloskopu. Pokud požadujete změnit nebo zkontrolovat nastavení hodnoty atenuačního koeficientu sondy, stiskněte tlačítko menu funkcí daného aktivního kanálu a následně stiskněte tlačítko volby určené pro sondu až je zobrazena správná hodnota. Tato nastavení se nemění až do doby než jej opět sami změníte Poznámka: Atenuační faktor sondy je menu nastaven na 10X po nastavení ve výrobě a po doručení zákazníkovi. Ujistěte se, že nastavení přepínače sondy P6060 je nastaven shodně s nastavením v menu sondy osciloskopu a daného kanálu. Možné hodnoty pro nastavení sondy jsou 1X a 10X (viz Obrázek 9) Obrázek. 9 Atenuační přepínač Poznámka: Pokud je atenuační faktor sondy nastaven na hodnotu 1X, pak sonda P6060 bude omezovat šířku pásma osciloskopu na 5MHz. Pokud potřebujete využít celou šířku pásma osciloskopu, je nutno nastavit hodnotu atenuačního faktoru sondy na 10X 19

20 Zásady bezpečného používání sondy Ochranný bezpečnostní kroužek na tělese sondy chrání vaše prsty před dotykem elektrického obvodu a následným elektrickým rázem. Viz Obrázek 10. Obrázek 10 Ochranný kroužek Varování: Aby jste zabránili případnému elektrickému rázu, držte vždy během měření sondu až za ochranným kroužkem. Aby jste zabránili elektrickému rázu během používání sondy, nikdy se nedotýkejte kovových částí sondy pokud je sonda připojena k napájecímu napětí. Před provedením jakéhokoliv měření, připojte sondu ke vstupní svorce přístroje propojte zemní svorku s uzemněním. 20

21 Jak Provést Auto Kalibraci Provedení auto kalibrace umožňuje osciloskopu dosáhnout rychle optimálních podmínek pro přesné měření hodnot. Tento auto kalibrační program můžete spustit kdykoliv v průběhu použití osciloskopu. Pokud okolní teplota kolísá o více než 5C měli by jste tento program vždy spustit. Před spuštěním vlastní auto kalibrace musí být od vstupů osciloskopu odpojeny všechny měřící přívody a sondy. Stiskněte tlačítko UTILITY pro vyvolání menu FUNCTION. Stiskněte tlačítko volby menu F3 a zvolíte DO SELF CAL, na závěr program spusťte pokud je vše ke spuštění připraveno. 21

22 Seznámení s Vertikálním Systémem Úvod do Vertikálního Systému Jak je znázorněno na Obrázku 11. Oblast VERTICAL CONTROLS (Vertikální Ovládání) zahrnuje několik tlačítek. Několik následujících příkladů vás postupně přímo obeznámí s použitím a nastavením vertikálního systému Obrázek 11. Zóna Vertikálního Ovládání 1. Použitím otočného ovladače Vertikal Pozition (Vertikální pozice) můžete vystředit zobrazený tvar vlny do středu zobrazovacího okna. Ovladač Vertikal Pozition funguje jako nastavení vertikální pozice zobrazovaného signálu. Pokud otáčíte ovladačem Vertikal Pozition posouvá se současně osa znázorňující zemní potenciál signálu. A to podle toho jestli zobrazovaným signálem posouváte nahoru nebo dolů. Měření Pokud zvolíte DC propojení kanálu, můžete velmi rychle měřit DC komponentu signálu pozorováním rozdílu mezi tvarem vlny a zemním potenciálem. Pokud je kanál v propojení AC, DC komponenta je potlačena filtrací. Tento mód vám umožňuje zobrazit AC komponentu s větší citlivostí a rozlišením. 2. Změňte Vertikální Nastavení a pozorujte změny informací ve Stavovém řádku. Pomocí informací ve stavovém řádku na spodní hraně zobrazovače můžete určit jakoukoliv změnu vertikálního měřítka aktivního kanálu. Otáčejte vertikálním ovladačem VOLTS/DIV a změňte Vertical Scale Factor (vertikální rozlišené, Volty /Dílek). Všimnete si, že měřítko rozlišení daného kanálu se mění odpovídajícím způsobem. 22

23 Tiskněte tlačítka CH1 MENU, CH2 MENU, MATH MENU, pracovní menu, symboly, tvary vln, měřítko rozlišení, všechny tyto informace se budou zobrazovat ve stavovém informačním řádku na spodní hraně displeje. Úvod Do Horizontálního Systému Jak je znázorněno na Obrázku 12. V oblasti HORIZONTAL CONTROL (horizontální ovládání) se nachází dva otočné ovladače a jedno tlačítko. Následující příklady vás seznámí s nastavení horizontální časové základny. Obrázek 12. Oblast Horizontálního Ovládání 1. Použijte ovladač SEC/DIV pro změnu hodnoty horizontální časové základny a pozorujte změny ve stavovém řádku. Otáčením ovladačem SEC/DIV se mění nastavení horizontální časové základny a můžete pozorovat že informace o stavu horizontální časové základny se mění odpovídajícím způsobem. Rychlost horizontálního skenování se mění po krocích od 5ns do 5s v sekvenci 1=2=5. 2. Použijte ovladač HORIZONTAL POZITION k nastavení horizontální pozice zobrazeného tvaru vlny. Ovladač HORIZONTAL POZITION se používá rovněž pro změnu nastavení pozice spouštění a další speciální aplikace. Pokud je použit pro posun pozice spouštění, je možno pozorovat posun tvaru vlny v horizontálním směru podle toho kterým směrem ovladačem otáčíte. 3. Po stisknutí tlačítka HORIZONTAL MENU můžete nastavit a aktivovat expanzi okna. 23

24 Úvod Do Systému Spouštění Jak je znázorněno na Obrázku 13. V oblasti TRIGGER CONTROLS (oblast spouštění) se nachází otočný ovladač a čtyři tlačítka. Následující příklady vás postupně seznámí s nastavením systému spouštění. Obrázek 13. Oblast Ovládání Spouštění 1. Stiskněte tlačítko TRIG MENU pro vyvolání menu spouštění. Pomocí pěti voleb menu můžete měnit a nastavit podmínky spouštění. 2. Použitím otočného ovladače LEVEL můžete měnit a nastavit úroveň spouštění. Při otáčení ovladačem LEVEL můžete pozorovat, že pointer ukazatele úrovně spouštění se odpovídajícím způsobem pohybuje nahoru nebo dolů podle směru otáčení ovladačem LEVEL. Současně s pohybem indikátoru úrovně spouštění se mění zobrazovaná hodnota na zobrazovacím displeji. 3. Stiskněte tlačítko SET TO 50% pro nastavení úrovně spouštění do středového vertikálního bodu amplitudy signálu spouštění. 4. Stiskněte tlačítko FORCE TRIG pro zesílení signálu spouštění, který se většinou nastavuje v módu spouštění Normal a Single. 5. Tlačítko TRIG VIEW se používá k resetování nastavení pozice horizontálního spouštění. 24

25 Pokročilá Uživatelská Příručka Doposud jsme se seznámili s úvodními postupy ovládání VERTIKÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ, HORIZONTÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ A OVLÁDÁNÍ SPOUŠTĚNÍ. Současně s odpovídajícími funkcemi v zónách jednotlivých funkcí, tlačítek a otočných ovladačů, které jsou umístěny na čelním panelu série PDS osciloskopu. Vzhledem k tomu, že jste se již obeznámili s předešlou kapitolou, získali jste podrobnější informace jak se orientovat v informacích, které jsou zobrazeny ve stavovém řádku. Pokud jste se ještě neseznámili s předešlou kapitolou Základního uživatelského návodu doporučujeme vám si tuto kapitolu řádně prostudovat. Následující kapitola bude převážně pojednávat o následujících námětech Jak nastavit Vertikální Systém Jak nastavit Horizontální Systém Jak nastavit Systém Spouštění Jak pracovat s Nastavením Vzorkování Jak nastavit Systém zobrazovací jednotky Jak využívat při měření možnosti ukládání a čtení uložených dat. Jak nastavit dodatkové Funkce Jak provádět Automatická Měření Jak Provádět Kursorová Měření Jak používat tlačítko Spouštění Doporučujeme přečíst si tuto kapitolu opravdu pozorně aby jste se velmi dobře obeznámili s rozličnými měřícími postupy série PDS osciloskopu. 25

26 Nastavení Vertikálního Systému Vertikální Ovládání obsahuje tři menu tlačítka popsána jako CH1 MENU, CH2 MENU a MATH MENU. Dále čtyři otočné ovladače pro (Vertikální Pozici) VERTICAL POSITION, a VOLTS/DIV (jedna skupina pro každý ze dvou kanálů). Nastavení kanálu CH1 a CH2 Při stisknutí tlačítka CH1 MENU nebo CH2 MENU systém zobrazí pracovní menu odpovídajícího aktivního kanálu. (Viz Obrázek 14.) Obrázek 14. Menu nastavení Kanálu 26

27 Popis Kanálového Menu je popsán v následující tabulce: Funkční Menu Nastavení Popis Propojení AC DC Blokuje DC komponentu vstupního signálu Neblokuje ani AC ani DC komponentu vstupního signálu Kanál OFF ON Deaktivuje Kanál pro měření Aktivuje Kanál pro měření Sonda 1X 10X 100X 1000X Zvolte odpovídající atenuační faktor sondy pro pohodlný odečet vertikálního měřítka zobrazení OFF ON Tvar vlny je zobrazován Normálně Tvar vlny je zobrazován Inverzně Inverted 1. Nastavení Propojení Kanálu Jako příklad zvolíme Kanál 1, měřeným signálem je var vlny obdélníkového průběhu obsahující složku stejnosměrného proudu. Níže je popsán pracovní postup: 1) Stiskněte tlačítko CH1 MENU a zvolte CH1 SETUP menu. 2) Stiskněte tlačítko voleb daného menu F1 a zvolte položku propojení AC. Tímto se nastaví propojení kanálu na AC mód, znamená to že stejnosměrná složka měřeného signálu bude blokována. V další volbě můžete stisknou tlačítko F1 opět a nastavit položku propojení na DC. Tímto nastavíte propojení kanálu na DC mód, kdy nebude blokována ani složka DC ani složka AC. Tvary vln podle propojení daného kanálu jsou zobrazeny na obrázku 15 a obrázku

28 Obrázek 15: Oscilogram AC Propojení Obrázek 16: Oscilogram DC Propojení 28

29 2. Aktivace Kanálu ON/OFF Jako příklad uvedeme postup pro Kanál 1, postup jednotlivých kroků je uveden níže: 1) Stiskněte tlačítko CH1 MENU pro vyvolání CH1 SETUP menu. 2) Stiskněte tlačítko voleb F2 a zvolte volbu kanálu jako OFF. Kanál 1 je vypnut 3) Stiskněte tlačítko voleb F2 opět a zvolte volbu kanálu jako ON. Kanál 1 je zapnut 3. Nastavení atenuačního měřítka sondy Aby bylo dosaženo shody mezi nastaveným atenuačním měřítkem sondy a vstupu osciloskopu, je zapotřebí nastavit atenuační měřítko v menu vstupního kanálu. Pokud je nastaven atenuační faktor sondy na 1:1, je nutné nastavit stejný faktor pro vstup kanálu na 1X. Tímto nedochází ke zkreslení nebo chybám výsledků měření. Jako příklad uvedeme postup pro Kanál 1, postup jednotlivých kroků je uveden níže: 1) Stiskněte tlačítko CH1 MENU pro vyvolání CH1 SETUP menu. 2) Stiskněte tlačítko voleb F3 a zvolte faktor sondy 1X. Obrázek 17 znázorňuje nastavení a vertikální měřítko pro nastavení atenuačního koeficientu na 1:1. Obrázek 17. Nastavení atenuačního faktoru sondy 29

30 Tabulka odpovídající atenuačních faktorů sondy a odpovídající nastavení v menu Osciloskopu. Atenuační koeficient sondy Korespondující menu nastavení 1:1 1X 1:10 10X 1: X 1: X 5. Nastavení Inverzního tvaru vlny Inverzní tvar vlny: Zobrazovaný signál je posunut o 180 stupňů proti fázi zemního potenciálu. Jako příklad uvedeme postup pro Kanál 1, postup jednotlivých kroků je uveden níže: 1) Stiskněte tlačítko CH1 MENU pro vyvolání CH1 SETUP menu. 2) Stiskněte tlačítko voleb F4 a zvolte v políčku INVERTED volbu ON. Nyní je aktivována inverzní funkce. 3) Stiskněte tlačítko voleb F4 opět a v položce INVERTED zvolte OFF. Nyní není aktivována inverzní funkce. Oscilogramy jednotlivých voleb můžete vidět na Obrázku 18 a na Obrázku

31 Obrázek 18. Neinvertovaný Tvar Vlny Obrázek 19. Invertovaný Tvar Vlny 31

32 Provádění Matematických Výpočetních Funkcí Využití Matematických Funkcí Matematické Funkce se využívají k zobrazení matematických součtů nebo rozdílů mezi kanály CH1 a CH2. Jako příklad uvedeme součet kanálů CH1 a CH2, postup jednotlivých kroků je popsán níže: 1. Stiskněte tlačítko MATH MENU pro vyvolání menu WAVE MATH. 2. Stiskněte tlačítko voleb F3 a zvolte položku CH1 + CH2. Na obrazovce se objeví zelenou barvou odlišený výsledný tvar vlny M. Opětovným stiskem tlačítka F3 se matematický součet kanálů ukončí. (Viz Obrázek 20.) Obrázek 20. Výsledný tvar vlny matematické operace CH1+CH2. Seznam Možností matematických výpočtů Nastavení Popis CH1-CH2 Odečte tvar vlny Kanálu CH2 od tvaru vlny Kanálu CH1 CH2-CH1 Odečte tvar vlny Kanálu CH1 od tvaru vlny Kanálu CH2 CH1+CH2 Sečte tvar vlny Kanálu CH1 s tvarem vlny Kanálu CH2 32

33 Použití Otočných Ovladačů VERTICAL POSITION a VOLTS/DIV 1. Ovladač VERTICAL POSITION se používá k nastavení vertikální pozice zobrazovaného tvaru vlny všech kanálů (včetně tvaru vlny, který vznikne matematickou operací). Analytické rozlišení tohoto ovládání se mění se změnou vertikálního měřítka. 2. Otočný ovladač VOLTS/DIV se používá k nastavení vertikálního rozlišení zobrazovaného tvaru vlny pro všechny kanály (včetně tvaru vlny získané matematickou operací). Tímto ovladačem je možno určit citlivost vertikální rozlišení v krocích Vertikální citlivost se zvyšuje otáčením ovladačem doprava, snižuje se otáčením ovladačem doleva. Po nastavení vertikální pozice zobrazovaného tvaru vlny daného kanálu se informace o nastaveném rozlišení zobrazuje ve stavovém řádku v levém spodním rohu zobrazovače. (Viz Obrázek 21.) Obrázek 21. Informace o Vertikální Pozici 33

34 Jak Nastavit Horizontální Systém Horizontální ovládání zahrnuje tlačítko HORIZONTAL MENU a dva otočné ovladače HORIZONTAL POSITION a SEC/DIV 1. Otočný ovladač HORIZONTAL POSITION: tento otočný ovladač se používá k nastavení horizontální pozice zobrazovaného tvaru vlny všech kanálů (včetně tvaru vlny, který vznikne matematickou operací), analytické rozlišení se odvíjí od nastavení časové základny. 2. Otočný ovladač SEC/DIV: tento otočný ovladač se používá k nastavení horizontálního měřítka hlavní časové základny nebo okna. 3. Tlačítko HORIZONTAL MENU: po stisku tohoto tlačítka se zobrazí pracovní menu horizontálního nastavení (viz Obrázek 22.). Obrázek 22. Menu Časoví Základny Popis Horizontálního menu je v následující tabulce: Funkce Menu Hlavní Základna Časová Nastavení Popis Toto nastavení hlavní horizontální časové základny určuje základní zobrazení měřeného tvaru vlny Nastavení Okna Oblast okna je definována dvěma kurzory Expanze Okna Definovaná oblast okna je expandovaná na celou obrazovku 34

35 Hlavní Časová Základna Stiskněte tlačítko menu voleb F1 a zvolte Main Time Base (Hlavní Časová Základna). Současně se aktivuje použití otočných ovladačů HORIZONTAL POSITION a SEC/DIV pro nastavení zobrazení hlavního okna. Informace na obrazovce jsou jako příklad znázorněny na Obrázku 23. Obrázek 23. Hlavní Časová Základna 35

36 Nastavení Okna Stiskněte tlačítko menu voleb F2 a zvolte Set Window (Nastavení okna). Obrazovka bude zobrazovat oblast okna, které je definováno dvěma kurzory. V tomto případě se otočné ovladače HORIZONTAL POZITION a SEC/DIV mohou použít pro nastavení horizontální pozice a velikosti zobrazované oblasti. (viz Obrázek 24.). Obrázek 24. Nastavení Okna 36

37 Expanze Okna Stiskněte tlačítko voleb F3 a zvolte položku Zone Window. Jako následující akce dojde k tomu, oblast původně ohraničená dvěma kurzory se rozšíří na celé okno. (vit Obrázek 25.). Obrázek 25. Expanze Okna 37

38 Jak Nastavit Systém Spouštění Způsob jakým započne osciloskop shromažďovat dat záleží na tom, jak je nastaven systém spouštění. Pokud je systém spouštění správně nastaven, dokáže osciloskop původně nestabilní zobrazení převést do stabilního zobrazení výsledného tvaru vlny měřeného signálu. Na počátku shromažďování dat, započne osciloskop nejdříve shromažďovat data od levé strany bodu spouštění. Následně data průběžně shromažďuje a vyčkává na další impuls spouštění pro počátek započetí sběru dat dalšího vzorku. Po detekci signálu spouštění se osciloskop snaží získat sběrem dat dostatek informací pro vykreslení tvaru vlny směrem vpravo od bodu spouštění. V oblasti ovládání spouštění se nachází čtyři funkční tlačítka menu a jeden otočný ovladač. LEVEL: Otočný ovladač úrovně spouštění a napětí signálu spouštění vzhledem k bodu spouštění. SET TO %50: Nastaví úroveň spouštění na střední hodnotu amplitudy signálu spouštění. FORCE TRIG: Tlačítko vynuceného spuštění, pro vygenerování signálu spouštění. Většinou se využívá v módech spouštění NORMAL a SINGLE. TRIG VIEW: Spustí reset horizontální pozice. TRIG MENU: Tlačítko menu spouštění. Po stisknutí tohoto tlačítka se v zobrazovací oblasti objeví pracovní menu spouštění., jak znázorňuje Obrázek

39 Obrázek 27. Menu Spouštění Ovládání Spouštění Osciloskop disponuje dvěma módy spouštění: alternativní spouštění a jednoduché spouštění. Jednoduché spouštění: Využívá jedné úrovně spouštění pro zobrazení stabilního tvaru vlny pro oba kanály současně. Alternativní spouštění: Spouští oba kanály asynchronně. Oba kanály jsou schopny shromažďovat zcela odlišná data a využívat rozdílné úrovně spouštění. Osamocené Spuštění Osamocené (Single) má dva módy spouštění: Spouštění na hraně signálu a video spouštění. V menu můžete vidět nabídky rozdílných typů spouštění pro dva vertikální kanály. Edge Trigger (Spouštění na Hraně Signálu ): Spouštěni nastává v průběhu nárustu nebo poklesu úrovně signálu a to podle zvoleného směru. Video Trigger (Video spouštění): Spouštění je odvozeno od detekce video snímku nebo video řádku standartního video signálu. Jednotlivá menu Spouštění Hranou a spouštění Video jsou popsána v následujících 39

40 odstavcích Edge Trigger (Spouštění na hraně spouštěcího signálu) Po nastavení módu Edge Trigger (Spouštění na hraně spouštěcího signálu) spouštění nastává po dosažení nastavené prahové úrovně spouštěcího signálu. Po volbě typu hrany spouštění nastává spouštění na vzestupné nebo sestupné hraně vstupního signálu spouštění. Menu Edge Trigger Menu (Spouštění na hraně spouštěcího signálu)je zobrazeno na Obrázku 27. Obrázek 27. Menu Spouštění Single mód spouštění pro Edge Trigger Menu je popsán níže: Funkční Menu Náběh Zdroj Nastavení Popis Rising (Stoupání) Nastaví spuštění na vzestupné hraně signálu spouštění Nastavení spuštění na sestupné hraně signálu spouštění Falling (Klesání) CH1 Nastaví CH1 jako zdroj signálu spouštění 40

41 CH2 EXT EXT/5 Nastaví CH2 jako zdroj signálu spouštění Nastaví externí vstup jako zdroj signálu spouštění Dělí úroveň signálu zdroje externího spouštění pro rozšíření rozsahu úrovně externího signálu spouštění Auto Provádí sběr dat i když není detekována žádna podmínka spouštění Započne sběr dat pro vykreslení tvaru vlny jen pokud je splněna podmínka nastavená pro spouštění Provede sběr dat v jednom cyklu kdy zaznamená podmínku spuštění a poté sběr dat ukončí Normal Mód Single Propojení DC AC HF Rjc LF Rjc Citlivost 0,2div 1,00div Blokuje komponentu stejnosměrného proudu Neblokuje žádnou komponentu Blokuje vysokofrekvenční signál a neblokuje pouze vysokofrekvenční komponentu Blokuje nízkofrekvenční signál a neblokuje nízkofrekvenční komponentu Nastaví citlivost spouštění Jako příklad popíšeme nastavení Kanálu CH1 na Slope Rising (vzestupná hrana), mód Auto, propojení DC. Způsob nastavení je popsán v následujícím postupu: 1. Stiskněte tlačítko TRIG MENU pro vyvolání menu spouštění. 2. Stiskněte tlačítko menu voleb F1 a zvolte jako Typ single. 3. Stiskněte tlačítko menu voleb F2 a zvolte CH1 jako zdroj signálu. 4. Stiskněte tlačítko menu voleb F3 a zvolte Edge pro Type. 5. Stiskněte tlačítko menu voleb F4 a zvolte Rising pro Slope. 6. Stiskněte tlačítko menu voleb F5 a stiskněte dále tlačítko F2 a zvolte propojení (Coupling) AC. Přehled obrazovky menu je na Obrázku Stiskněte tlačítko menu voleb F5 a stiskněte dále tlačítko F3 a zvolte propojení (Coupling) DC. Přehled obrazovky menu je na Obrázku Stiskněte tlačítko menu voleb F1. Následně stiskněte tlačítko F4 a zvolte Falling pro Slope. Výsledek zobrazuje obrázek

42 Obrázek 28. Nastaveno spouštění na Vzestupné Hraně Obrázek 29. Nastaveno Spouštění na Sestupné Hraně 42

43 Video Spouštění Pracovní Menu Video Trigger je znázorněno na Obrázku 30 Obrázek 30 Menu Video Spouštění Popis vlastního menu Video Trigger (Video Spouštění) je přehledně popsáno v následující tabulce: Funkční Menu Nastavení Popis Zdroj CH1 CH2 EXT EXT/5 Nastaví CH1 jako zdroj signálu spouštění Nastaví CH2 jako zdroj signálu spouštění Nastaví externí vstup jako zdroj signálu spouštění Dělí úroveň signálu zdroje externího spouštění pro rozšíření rozsahu úrovně externího signálu spouštění Typ Video Nastaví typ spouštění vertikálního kanálu na video spouštění Typ Video Line Synchronizace Field Odd field Even field Designed Line Modulace NTSC PAL/SECAM Nastaví synchronizaci spouštění pomocí video řádku Nastaví synchronizaci spouštění pomocí video snímku Nastaví synchronizaci spouštění pomocí sudého snímku Nastaví synchronizaci spouštění pomocí lichého video snímku Nastaví synchronizaci spouštění pomocí vybraného řádku Nastaví synchronizaci spouštění a typ video normy 43

44 Postup pro nastavení Kanálu 1 na Video Spouštění je popsán v následujících krocích: 1. Stiskněte tlačítko TRIG MENU pro vyvolání menu spouštění 2. Stiskněte tlačítko menu voleb F1 a zvolte single pro Type. 3. Stiskněte tlačítko menu voleb F2 a zvolte CH2 jako Source 4. Stiskněte tlačítko menu voleb F3 a zvolte Video pro Type. 5. Stiskněte tlačítko menu voleb F4 a zvolte Field pro Sync. Zobrazený tvar vlny je na obrázku Stiskněte tlačítko menu voleb F4 a zvolte CH1 pro Source. 7. Stiskněte tlačítko menu voleb F4 opět a zvolte Line pro Slope. Zobrazený tvar vlny je na obrázku 32. Obrázek 31. Tvar Vlny Synchronizace spouštění Video Snímkem 44

45 Obrázek 32. Tvar Vlny Synchronizace spouštění Video řádkem Střídavé (Alternativní) Spouštění Během střídavého spouštění je spouštěcí signál střídavě přepínán ze dvou vertikálních kanálů. Tato funkce je užitečná ke sledování dvou nesourodých signálů. V tomto módu můžete pro každý zdroj nastavit individuální způsob spouštění. Spouštění hranou nebo Video spouštění. Na obrazovce jsou dva spouštěcí body při nastavení na střídavé spouštění (červený:ch1, žlutý:ch2) Menu alternativního spouštění je zobrazeno na Obrázku 33 a Obrázku 34.: 45

46 Obrázek 33 Alternativní menu spouštění hranou Obrázek 34 Alternativní video spouštění Nastavení pro spouštění hranou má stejný postup jako pro nastavení spouštění hranou. Nastavení video spouštění má stejný postup jako pro nastavení video spouštění. CH1 měření 10KHz sinusovka, CH2 měření video signálu. Nastavení Alternativního spouštění je popsáno níže: 1. Stiskněte tlačítko TRIG MENU pro vyvolání menu spouštění. 2. Stiskněte tlačítko menu voleb F1 a zvolte Alternate pro Type. 3. Stiskněte tlačítko menu voleb F2 a zvolte zdroj pro CH1. 4. Stiskněte tlačítko menu voleb F3 a zvolte Edge pro Type. 5. Stiskněte tlačítko menu voleb F4 a zvolte Rising pro Slope. 6. Stiskněte tlačítko menu voleb F5 a zvolte další menu. 7. Stiskněte tlačítko menu voleb F2 a zvolte DC pro Coupling. 8. Stiskněte tlačítko menu voleb F3 a nastavte zobrazení 0.5div Citlivost. 46

47 Spouštění Kanálu CH1 je nastaveno. 9. Stiskněte tlačítko menu voleb F1 pro návrat do první úrovně menu. 10. Stiskněte tlačítko menu voleb F2 a zvolte CH2 pro Source. 11. Stiskněte tlačítko menu voleb F3 a zvolte video pro Type. 12. Stiskněte tlačítko menu voleb F4 a zvolte normal pro polaritu. 13. Stiskněte tlačítko menu voleb F5 a zvolte další menu. 14. Stiskněte tlačítko menu voleb F2 a zvolte line pro Sync. Tímto je nastaveno spouštění kanálu CH2. Výsledné zobrazení tvarů vln je na Obrázku 35 Obrázek 35 Alternativní Spouštění Vysvětlení Termínů Módy spouštění: Tento osciloskop disponuje třemi módy spouštění, auto, normal a single. Automatický mód spouštění: Osciloskop započne shromažďování a zobrazení dat bez jakékoliv podmínky detekce signálu spouštění. Osciloskop se snaží zachovat periodičnost zobrazování dat. Při vynuceném spuštění nemusí být zachováno zabrazování ve fázi tvaru signálu.. 47

48 Normal mód spouštění: V tomto módu nemůže osciloskop zobrazit tvar vlny pokud není započato spouštění. Pokud nedojde k dalšímu spuštění, osciloskop vyčkává do příchodu signálu spouštění a zobrazuje mezitím původní tvar vlny. Single shot mód: V tomto módu osciloskop detekuje spouštění a zachytí tvar vlny pouze když uživatel stiskne tlačítko RUN/STOP. Citlivost: Obvod spouštění je vybaven vyhlazováním aby bylo zamezeno rušivým vlivům šumu a obvod spouštění byl stabilní. Obvod vyhlazování je možno nastavit v rozmezí 0.2div~1.0div. To znamená, že při nastavení 1.0 div nebude obvod spouštěn reagovat na žádný signál jehož hodnota je nižší než PK-PK rozsahu 1.0div,což zaručuje určitou ochranu proti vlivům rušivého šumu. Ovládání Pracovního Menu Oblast ovládání funkčního menu zahrnuje 6 menu tlačítek a tři okamžitá akční tlačítka: SAVE/REL, ACQUIRE, UTILITY, CURSOR, DISPLAY, AUTOSET, RUN/STOP a HARDCOPY. Ovládání menu Vzorkování Stiskněte tlačítko ACQUIRE, na obrazovce se zobrazí menu, které vidíte na obrázku 36. Obrázek 36 ACQU MODE Menu 48

49 Popis menu Vzorkování Sampling Setup Menu naleznete v následující tabulce: Funkční Menu Nastavení Popis Sampling (Vzorkování) Všeobecný mód vzorkování Peak Detekcion (Peak Detekce) Používá se pro detekci ostrých vrcholů a možnost omezení záměn Průměrná hodnota Používá se pro omezení náhodných a nežádoucích šumů, je možno volit počet průměrovacích cyklů Průměry 4, 16, 64, 128 Počet průměrovacích cyklů Měňte nastavení ACQU Mode a pozorujte změny v zobrazování tvaru vlny. Obrázek 37 Peak Detect mód, je možno pozorovat poruchy na sestupné hraně obdélníkového tvaru vlny a současně je pozorován značný šum na vrcholu 49

50 Obrázek 38 Běžný ACQU Mode ukazuje, že není detekován žádný šum Obrázek 39 Zobrazovaný tvar vlny poté co je běžný šum odstraněn pomocí Average Módu, počet průměrovacích cyklů je nastaven na 16 50

51 Jak nastavit Systém Zobrazovací jednotky Stiskněte tlačítko DISPLAY na obrazovce se objeví menu znázorněné na Obrázku 40. Obrázek 40 Display Set Menu Popis menu nastavení Displeje je popsán níže: Funkční Menu Type (typ) Nastavení Popis Vectors (vektory) Dots (body) Prostor mezi sousedními body je vyplněn formou vektoru. Persit (dosvit) OFF 1sec 2sec 5sec stále Nastavení doby dosvitu pro každý vzorkovací bod. Format (formát zobrazení) YT XY Zobrazuje relativní vztah mezi vertikálním napětím a horizontálním časem Kanál CH1 je zobrazen na horizontální ose a Kanál CH2 na vertikální ose Carry (přenos) Bitmap Vectors Data přenášená komunikací s PC jsou ve formátu bitmap Data přenášená komunikací s PC jsou ve formátu vector Baterie On Off Symbol baterie je zapnute Symbol baterie je vypnuta Jsou zobrazovány pouze vzorkované body 51

52 Typ displeje: Stiskem tlačítka F1 můžete přepínat mezi dvěma typy displeje. Typ Vectors (vektorový) a Dots (bodový). Rozdíl mezi těmito dvěma typy zobrazení můžete porovnat na obrázcích 41 a 42. Obrázek 41. Zobrazovaný tvar vlny typ displeje Vector. 52

53 Obrázek 42. Zobrazovaný tvar vlny typ displeje Dots (body) Persist (Dosvit) Při použití funkce Persist je simulován jev známý z klasických obrazovkových zobrazovačů, kdy nově probíhající zobrazovaný tvar vlny je zobrazován světlejším barevným bodem než ten předešlý. Pomocí tlačítka menu voleb F2 je možno nastavovat různý čas dosvitu: 1sec, 2sec, 5 sec, stále a žádný dosvit. Při použití volby infinite pro čas dosvitu se měřící body ukládají dokud hodnota osvitu není změněna uživatelem. (viz Obrázek 43) 53

54 Obrázek 43. Zobrazení displeje při volbě Persit: infinite XY Formát Tento formát je použitelný pouze pro kanál CH1 a kanál CH2. Poté co je zvoleno zobrazení ve formátu XY, kanál CH je zobrazován na horizontální ose a kanál CH2 je zobrazován na vertikální ose. Osciloskop se automaticky nastaví na mód vzorkování bez spouštění. Data jsou zobrazena jako světlé body a frekvence vzorkování je nastavena na 1MS/s a není možno ji měnit. Funkce všech otočných ovladačů je následující: Otočný ovladač Vertical VOLTS/DIV a Vertical POSITION pro kanál CH1 ovládají horizontální měřítko a pozici zobrazení. Otočný ovladač Vertical VOLTS/DIV a Vertical POSITION pro kanál CH2 ovládají vertikální měřítko a pozici zobrazení průběžně. Při použití Formátu XY není možno využívat následující funkce: Referenční nebo digitální tvar vlny Kursor Auto Set Ovládání časové základny Ovládání Spouštění 54

55 Postup nastavení pro Formát XY 1. Stiskněte tlačítko DISPLAY pro zobrazení Display Set menu. 2. Stiskněte tlačítko menu voleb F3 a zvolte formát XY. Formát zobrazování se změní do módu XY (viz obrázek 44.). Obrázek 44 XY Mód Zobrazení 55

56 Jak uložit a opět vyvolat uložený tvar vlny Stiskněte tlačítko SAVE/RCL, nyní můžete uložit zobrazovaný tvar vlny nebo vyvolat z paměti přístroje uložený tvar vlny. Zobrazené menu SAVE/RCL můžete vidět na Obrázku.45. Obrázek 45. Menu pro uložení Tvaru vlny Popis Wave Form Menu (menu pro uložení tvaru vlny) je popsán v následující tabulce: Funkční Menu Source (Zdroj) Nastavení CH1 CH2 MATH Popis Zvolíte tvar vlny, který si přejete uložit Wave (tvar Vlny) A, B C, D Volba adresy do které ne z které chcete tvar vlny uložit nebo načíst Save (uložení) Uloží zvolený tvar vlny do zvolené adresy CHA OFF ON Zapíná nebo vypíná zobrazování uloženého tvaru vlny 56

57 Uložení a Opětovné načteni uloženého tvaru vlny Série PDS Osciloskopu, umí uložit čtyři tvary vln. Tyto uložené tvary vln mohou být opět načteny z paměti osciloskopu a pozorovány na obrazovce se současně měřeným tvarem vlny současně. Uložený a opět vyvolaný tvar vlny nemůže být na obrazovce dodatečně upravován. Jako příklad uvedeme uložení tvaru vlny kanálu CH1 do adresy A. Jednotlivé kroků jsou popsány v následujícím postupu: 1. Stiskněte tlačítko menu voleb F1 a zvolte jako Zdroj kanál CH1. 2. Stiskněte tlačítko menu voleb F2 a zvolte pro Wave A.. 3. Stiskněte tlačítko menu voleb F3 a uložte tvar vlny. 4. Stiskněte tlačítko menu voleb F4 a zvolte ON pro CHA. Uložený tvar vlny A bude zobrazován na Displeji. Úroveň napětí a úroveň časové základny bude současně zobrazována v datovém řádku v levém horním rohu displeje. (viz Obrázek 46.). Obrázek 46 Uložení Tvaru Vlny 57

58 Jak ovládat a nastavit systém doplňkových funkcí. Stiskněte tlačítko UNTILITY a zobrazí se menu znázorněné na obrázku 47. Obrázek 47 Menu Dodatečných Funkcí Popis dodatečných funkcí (Auxiliary Function Menu) je zobrazen v tabulce níže. Funkční menu Nastavení Popis Systém Status (Stav Systému) Zobrazí systémové funkční menu Recall Factory (Načíst tovární nastavení) Načte tovární nastavení Do Self Cal (Provést Autokalibraci) Vykoná proceduru autokalibrace Language (Jazyk) Čínsky Anglicky Zvolí jazyk komunikačního operačního systému 58 rozhraní

SDS Série. Smart Digitální Osciloskop. Provozní Manuál WWW.OWON.COM.CN

SDS Série. Smart Digitální Osciloskop. Provozní Manuál WWW.OWON.COM.CN SDS Série Smart Digitální Osciloskop Provozní Manuál SDS8102 SDS8202 WWW.OWON.COM.CN Vydání Květen 2011 Copy-Right (vlastnická práva) na tento uživatelský návod vlastní Lilliput Company. Všechna práva

Více

Uživatelský návod OWON Barevný Digitální Paměťový Osciloskop OWON PDS6062. Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop.

Uživatelský návod OWON Barevný Digitální Paměťový Osciloskop OWON PDS6062. Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop. OWON PDS6062 Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN - 1 - Vlastnická práva k tomuto návodu patří společnosti Liliput Company. Všechna práva vyhrazena. Produkty

Více

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu

Pro více informací navštivte náš web www.velleman.eu UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Záruka a Bezpečnostní Informace. 3 Postup použití 3 Specifikace a Vlastnosti. 4 Prohlídka Předního Panelu. 5 Nabíjení baterie.. 5 Použití osciloskopu 5 Zkrácené menu a Rozšířené

Více

Tektronix Digitání osciloskopy řady 200 Uživatelská příručka Záruční podmínky (TDS 210 a TDS 220 Číslicové osciloskopy)

Tektronix Digitání osciloskopy řady 200 Uživatelská příručka Záruční podmínky (TDS 210 a TDS 220 Číslicové osciloskopy) Tektronix Digitání osciloskopy řady 200 Uživatelská příručka Záruční podmínky (TDS 210 a TDS 220 Číslicové osciloskopy) Společnost Tektronix zaručuje, že výrobek nebude vykazovat žádné poruchy způsobené

Více

HC-HDS1022M. Ruční digitální osciloskop a multimetr. Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části:

HC-HDS1022M. Ruční digitální osciloskop a multimetr. Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: HC-HDS1022M Ruční digitální osciloskop a multimetr 1. Kontrola při vybalení Po otevření pouzdra osciloskopu zkontrolujte, zdali balení obsahuje tyto části: č. popis standardní volitelné 1 osciloskop 2

Více

Série TDS. Osciloskop čtyřkanálový. Provozní Manuál

Série TDS. Osciloskop čtyřkanálový. Provozní Manuál Série TDS Osciloskop čtyřkanálový Provozní Manuál TDS7104 TDS8104 TDS8204 WWW.OWON.COM.HK 1 Vydání červenec 2013, V1.0 Copy-Right (vlastnická práva) na tento uživatelský návod vlastní Lilliput Company.

Více

Digitální paměťový osciloskop TDS2024C, 4 kanály, 200 MHz. Obj. č. 12 24 80. Uvedení do provozu. Pokyny k provozu

Digitální paměťový osciloskop TDS2024C, 4 kanály, 200 MHz. Obj. č. 12 24 80. Uvedení do provozu. Pokyny k provozu Uvedení do provozu Proveďte řádnou instalaci zařízení. Nejprve spusťte test funkčnosti a kompenzační sondy. Vždy ověřte faktor útlumu u použité sondy. Pravidelně provádějte kalibraci osciloskopu. Hlavní

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Série XDS Digitální osciloskopy Uživatelský manuál - XDS3102A - XDS3102 - XDS3202A - XDS3202 - XDS3302

Série XDS Digitální osciloskopy Uživatelský manuál - XDS3102A - XDS3102 - XDS3202A - XDS3202 - XDS3302 Série XDS Digitální osciloskopy Uživatelský manuál - XDS3102A - XDS3102 - XDS3202A - XDS3202 - XDS3302 Záruka Na tento výrobek platí záruka po dobu dvou let od data zakoupení. Pro uplatnění záruky je potřeba

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

HDS1021M Přenosný Digitální Osciloskop s Možností Ukládání Dat Osciloskop & Multimetr. Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN

HDS1021M Přenosný Digitální Osciloskop s Možností Ukládání Dat Osciloskop & Multimetr. Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN HDS1021M Přenosný Digitální Osciloskop s Možností Ukládání Dat Osciloskop & Multimetr Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN Prosinec 2009 vydání Autorská práva na tento uživatelský návod jsou vyhrazena společnosti

Více

Návod k obsluze. Řada digitálních osciloskopů s pamětí AX-DS1000. Číslo verze: V1.0

Návod k obsluze. Řada digitálních osciloskopů s pamětí AX-DS1000. Číslo verze: V1.0 Návod k obsluze Řada digitálních osciloskopů s pamětí AX-DS1000 Číslo verze: V1.0 Prohlášení Copyright Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Všechna práva vyhrazena. Zákaz kopirování, vyřezávání kousků

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM

Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM Digitální osciloskop S2X100 OSCILOSKOPY.COM 2011 Výrobce Prodej a servis Ing. David Převorovský DYNON INSTRUMENTS Woodinville, WA 98072, USA www.dynoninstruments.com Na břevnovské pláni 67, 169 00, Praha

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 NÁVOD K OBSLUZE Obj.č.: 12 09 80 / 12 12 02/ 12 12 89 Příruční osciloskop HPS10 (PersonalScope) není jen grafický multimetr, ale kompletní přenosný osciloskop s cenou lepšího multimetru. Má vysokou citlivost

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M

Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M Uživatelský návod OWON Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop a Multimetr OWON HDS2062M Přenosný Barevný Digitální Paměťový Osciloskop A Multimetr Uživatelský Návod WWW.OWON.COM.CN OMEZENÁ ZÁRUKA

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Dodatek k modelu T. Dodatek 1. Model e360t. a e360t+

Dodatek k modelu T. Dodatek 1. Model e360t. a e360t+ Dodatek 1 Model e360t Dodatek k modelu T a e360t+ Gratulujeme vám k nákupu ventilátoru Newport TM e360t. Balení obsahuje dodatek k uživatelské příručce k ventilátoru Newport e360, který popisuje funkce,

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál

TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál TEPLOTA / VLHKOST / TLAK DATALOGGER PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Popis Funkcí.... 4 2. Specifikace.. 4 3. Názvy

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Uživatelský manuál MSO Série Přenosný digitální osciloskop

Uživatelský manuál MSO Série Přenosný digitální osciloskop Uživatelský manuál MSO Série Přenosný digitální osciloskop MSO5022S MSO7102T WWW.OWON.COM.CN Vydání - Duben 2010 Copyright v této příručce Lilliput Company. Všechna práva jsou vyhrazena. Výrobky Lilliputu

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

MCS-13. Montážní příručka

MCS-13. Montážní příručka MCS-13 Montážní příručka Obsah Instrukce k montáži a bezpečnému používání... 2 Obsah balení... 3 Seznam vozidel... 3 Popis vodičů... 3 Montáž adaptéru s MULTI10... 4 Popis pro vozidla Mercedes W169, W245,

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-102 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka

MI-1240. Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion. Montážní příručka MI-1240 Rozhraní pro vozidla Ford Focus, Edge a Fusion Montážní příručka Modul rozhraní MI1240 umožňuje připojení zdroje video signálu (například navigaci s výstupem RGB, DVD přehrávač nebo kameru) k displeji

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P

NÁVOD K OBSLUZE. 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA. Model : GM-600P 600 g x 0.02 g DIGITÁLNÍ VÁHA Model : GM-600P Koupení této DIGITÁLNÍ VÁHY PRO Vás představuje krok vpřed do oblasti přesného měření. Přečtěte si prosím pozorně následující instrukce a vždy mějte tento

Více

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1

Secutron Mini DVR. Návod k obsluze. Hlavní výhody: Jednoduché ovládání. podpora SD karty až 64Gb. www.spyobchod.cz Stránka 1 Secutron Mini DVR Návod k obsluze Hlavní výhody: Jednoduché ovládání podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 2.1 Pohled přední strana 1. SD slot - Slot pro SD kartu 2. IR

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

F-BEL 14017. Návod k použití

F-BEL 14017. Návod k použití F-BEL 14017 Návod k použití 1 Použití UV osvitová jednotka je určeno pro UV osvit jednostranných a dvoustranných desek plošných spojů-až do mikrotechnologií. Další aplikační oblasti jsou filmové kopie,

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obecná bezpečnostní opatření. Série TDS1000

NÁVOD K OBSLUZE. Obecná bezpečnostní opatření. Série TDS1000 Série TDS1000 Série TDS2000 NÁVOD K OBSLUZE TDS1001B 40 MHz Obj.č.: 12 28 51 TDS1002B 60 MHz Obj.č.: 12 28 52 TDS1012B 100 MHz Obj.č.: 12 28 53 TDS2002B 60 MHz Obj.č.: 12 28 54 TDS2004B 60 MHz Obj.č.:

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze

HHF81 Série. Kombinovaný anemometr. Návod k obsluze HHF81 Série Kombinovaný anemometr Návod k obsluze KOMBINOVANÝ ANEMOMETR, VLHKOMĚR, LUXMETR A TEPLOMĚR Vlastnosti Obsahuje 4 měřící nástroje: Anemometr, vlhkoměr, teploměr a luxmetr Malé a lehké zařízení

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Instalační příručka a návod k obsluze

Instalační příručka a návod k obsluze Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více