Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICRO HITE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICRO HITE"

Transkript

1 Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1

2 Obsah Pohyb v uživatelském rozhraní Používání myši Vzhled obrazovky Možnosti výběru z hlavního menu Oblast panelu nástrojů Grafické okno Stavová řádka Popis dialogového panelu Přizpůsobení uživatelského rozhraní Úpravy panelů nástrojů Úpravy klávesových zkratek Jak upravit písmo uživatelského rozhraní Stručný průvodce návodem měření Krok 1: Vytvoření nového programu Krok 2: Nastavení sondy Krok 3: Nastavení zobrazení Krok 4: Měření prvků Krok 5. Nastavení měřítka obrazu Krok 6: Vytvoření vyrovnání Krok 7: Nastavení vašich preferencí Krok 8: Přidání komentářů Krok 9: Měření dalších prvků Krok 10: Konstrukce prvků z existujících prvků Krok 11: Výpočet rozměrů Krok 12: Označení položek, jež se mají vykonat Krok 13: Nastavení výstupního protokolu Krok 14: Provádění hotového programu Krok 15: Tisk protokolu Měření prvků Použití různých možností sondy Grafické zobrazení součásti Práce v manuálním nebo DCC módu Použití základních souborových možností Vytváření nových programů Otevírání existujících programů Ukládání programů Vykonávání souborových operací Změna jazyka Tisk z grafického okna Tisk z editačního okna Uzavírání a opuštění programů Použití rozšířených souborových možností Provádění programů Použití dialogového panelu Execution Mode Options Volby způsobu provádění Nastavení vašich preferencí Výběr z možností nastavení PC-DMIS Setup Options Možnosti nastavení: karta Part/CMM Součást/CMM Setup Options Možnosti nastavení: karta Dimension Rozměr Setup Options Možnosti nastavení: karta Views Vzhled

3 Setup Options Možnosti nastavení: karta NC 100 Setup Nastavení NC Úprava parametrů protokolu a posuvu Parameter Settings Nastavení parametrů: karta Dimension Rozměr Parameter Settings Nastavení parametru: karta Clear Plane Obalová rovina Parameter Settings Nastavení parametru: karta Probing Snímání Parameter Settings Nastavení parametru: karta Motion Pohyb Parameter Settings Nastavení parametru: karta Rotate Table Otočný stůl Parameter Settings Nastavení parametru: karta Optional Motion Volitelný pohyb Parameter Settings Nastavení parametru: karta Optional Probe Volby sondy Parameter Settings nastavení parametru: karta Volby snímání sondy Parameter Settings Nastavení parametru: karta NC 100 Parameters Parametry NC Parameter Settings Nastavení parametru: karta I/O Channels I/O kanály Natažení aktivní sondy Nastavení CMM rozhraní Editování programu Používání standardních editovacích příkazů Editování předloh prvků Pattern Předloha Paste with Pattern Vložit s předlohou Vyhledání a nahrazení textu Skok na zadaná čísla řádků Přepsání odhadu prvku Označení příkazů k provedení Vytvoření a provedení označených sad Používání záložek Používání bodu přerušení Změna písma a barev Editování externích objektů

4 Pohyb v uživatelském rozhraní Tento oddíl poskytuje úvod k práci s PC-DMIS pro Windows. Dokumentuje základní úkony vyžadované pro obsluhu software. Slouží k plnému osvojení kapacit PC-DMIS, aby se programování v tomto software stalo tak snadným. Každé téma v následujícím seznamu ilustruje specifický prvek rozhraní. Tato kapitola popisuje: Vzhled obrazovky Hlavní menu Oblast panelu nástrojů Grafické okno Stavová řádka Popis dialogového panelu Přizpůsobení uživatelského rozhraní Používání myši Myš je jednoduchým prostředkem pro: Výběr hodnoty Výběr příkazu K pohybování obrazem nebo jeho výběru v grafickém okně 4

5 Myš při přesunování a označování Ukazatel myši přemisťujeme po pracovní ploše pohybováním myší ve směru, kterým se má ukazatel myši pohybovat. Použijte myš pro přesunutí ukazatele myši do konkrétního místa na obrazovce nebo k ukázání něčeho na obrazovce. Kliknutí tlačítkem/tlačítky myši V celém tomto návodu se používá spojení klikněte tlačítkem myši. Tím se rozumí stisknutí a okamžité uvolnění tlačítka myši. Například, pokud je vám řečeno, že máte kliknout na položku menu, použijte myš k přesunu ukazatele myši (ve tvaru šipky) na požadovanou položku menu, poté stiskněte a rychle uvolněte levé tlačítko myši. Většina voleb se aktivuje kliknutím levým tlačítkem myši. Obecně, pokud je pokyn kliknout na položku (aniž by bylo uvedeno kterým tlačítkem), předpokládá se použití levého tlačítka, pokud není výslovně uvedeno jinak Vzhled obrazovky PC-DMIS uživateli nabízí ucelený vzhled obrazovky. Obrazovka je rozdělena do několika oddělených oblastí, z nichž každá plní specifickou funkci nebo poskytuje potřebné informace. Krátký popis každé oblasti obrazovky naleznete níže. 1. Title Bar Titulní lišta Zobrazuje název aktuální programu. Obsahuje rovněž tlačítka pro maximalizaci a minimalizaci okna. 2. Menu Bar Hlavní menu Obsahuje výběr menu dostupný z hlavní aplikace PCDLRN. 3. Oblast Toolbar Panel nástrojů Obsahuje panely nástrojů s často používanými příkazy. Tyto panely nástrojů jsou snadno přístupné pravým kliknutím na oblast panelu nástrojů. Viz Oblast panelu nástrojů. 5

6 4. Grafické okno (viz také kap. Grafické Okno ) Obsahuje grafická zpodobnění součásti (obrázek ukazuje horní zobrazení). Velikost této oblasti zůstává neměnná. Nicméně se dá zobrazovací oblast rozdělit až na čtyři různé pohledy na součást. 5. Dialogové panely (viz také kap. Popis dialogového panelu ) Jsou hlavními prostředky komunikace mezi PC-DMIS a uživatelem. Dostupné prvky se objevují v dialogovém panelu, a tudy se zadává i většina vstupních dat. 6. Editační okno (viz také kap. Editování programu a Použití editovacího okna ) Zobrazuje program. Toto okno vám umožňuje přístup ke specifickým příkazům programu a provádění změn podle individuálních požadavků. 7. Stavová řádka Zobrazuje informace důležité pro aktuální operaci (například: kalibrační data aktuální sondy, standardní odchylka posledního měřeného prvku) a počet dotyků. Obsahuje také panel hlášení, který zobrazuje informace vztahující se k probíhající operaci. 6

7 Možnosti výběru z hlavního menu PC-DMIS vám umožňuje výběr možností z hlavního menu s použitím myši nebo klávesnice. Možnosti výběru z hlavního menu myší Pro otevření menu a procházení položek pomocí myši: 1. Přesuňte ukazatel na požadované jméno v menu. 2. Klikněte levým tlačítkem myši. Výběr položek z hlavního menu klávesnicí Pro otevření menu a procházení položek pomocí klávesnice, stiskněte klávesu ALT a poté písmeno podtržené v názvu menu, které chcete otevřít. Například, pro otevření nabídky menu Dimension Rozměr s použitím klávesnice, stiskněte ALT a D (podtržené písmeno ve slově DIMENSION). Podobným způsobem mohou být vybrány položky menu. Jednoduše stiskněte podtržené písmeno odpovídající položce (jako pro Cut Vyjmout stiskněte klávesu T). (další informace viz Volby níže) Menu mohou být také otevírána s použitím směrových kláves. K tomu je třeba: 1. Stiskněte klávesu ALT pro přepnutí do hlavního menu. 2. Použijte směrové klávesy Doleva/Doprava k přesunu na požadované menu. 3. Použijte směrové klávesy Nahoru/Dolů pro výběr položky. 4. Když je požadovaná položka zvýrazněna, stiskněte klávesu ENTER. Mnoha položkám byla rovněž přiřazena klávesová zkratka. Klávesová zkratka je zobrazena vpravo vedle příkazu nebo položky. Pokud za jménem volby následují tečky, výběr položky otevře dialogový panel. Například File Soubor Open Otevřít... vám zpřístupní dialogový panel Open File Otevřít soubor. Dialogové panely zobrazují rozličné volby, panely a tlačítka (nazývané kontrolní prvky), pro označení příkazů, jež má PC-DMIS provést. Někdy dialogový panel ukáže již vybrané, předvolené nastavení, které, pokud vyhovuje, můžete ponechat tak jak je. Obecně, jakmile nastavíte všechny kontrolní prvky v dialogovém panelu, klikněte na tlačítko 7

8 OK pro provedení příkazu. Ke zrušení příkazu a uzavření dialogového panelu, klikněte na tlačítko Cancel Zrušit. Hlavní menu Pokud pro otevření menu a procházení položkami chcete použít klávesnice, stiskněte klávesu ALT a poté podtržené písmeno ve jménu toho menu, které se má otevřít. (Také se dá použít myš, jak je popsáno ve Výběr položky hlavního menu myší ) File Soubor Menu File Soubor vám umožňuje otevírat, ukládat, tisknout soubory, zpřístupnit editační okno, spouštět programy v prováděcím módu a uzavřít aktuální programy. Pro další informace viz kapitoly Použití základních souborových možností a Použití rozšířených souborových možností. Edit Editovat Menu Edit Editovat vám umožňuje editovat preference vašich programů, váš program nebo displej CAD. Doplňující informace k editování vašich preferencí jsou v kapitole Nastavení vašich preferencí. Doplňující informace k editování vašeho programu v editačním okně najdete v kapitolách Editování programu a Použití editovacího okna. Doplňující informace o editování displeje výkresu CAD, viz sekci Editování displeje CAD. View Zobrazit Menu zobrazení vám umožňuje zpřístupnit všechna okna, editory, a panely nástrojů dostupné PC-DMIS. Další informace viz kapitola Používání jiných oken a editorů. 8

9 Insert Vložit Mnoho programových příkazů je dostupných z menu Insert Vložit. Většina kapitol obsažených v tomto manuálu se váže na položky a submenu zobrazených v tomto menu. Operation Operace Položky menu Operation Operace jsou popisovány v různých tématech dokumentace. Window Okno Menu Window Okno vám umožňuje používat zobrazit všechny otevřené programy. Viz kapitola Pohyb a zobrazení ve více oknech. Help Nápověda Menu Help Nápověda poskytuje informace o příkazech PC-DMIS, dialogových panelech, zprávách a klávesách. Pro aktivování on-line nápovědy PC-DMIS, vyberte jakoukoli z položek v menu Nápověda a stiskněte pokaždé F1. PC-DMIS spustí soubor on-line nápovědy PC-DMIS Oblast panelu nástrojů PC-DMIS 3.2 a vyšší vám nabízejí spoustu panelů nástrojů obsahujících často používané příkazy. Tyto panely nástrojů jsou dostupné následujícími dvěma způsoby. 1. Pokud pro otevření menu a procházení položkami chcete použít klávesnice, stiskněte softklávesu Vyberte submenu. Vyberte submenu Toolbars Panely nástrojů a vybírejte z nabídnutého menu panel nástrojů (kapitola přílohy Použití mapy cest poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům a volbám menu). 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na oblast Toolbar Panel nástrojů PC-DMIS a vyberte panel nástrojů z nabídnutého kontextové menu. Jakmile už v oblasti panelu nástrojů máte panel nástrojů, můžete jej snadno přesunout tak, že nejprve kliknete do prostoru mezi levou a pravou hranou a tlačítkem, a poté tažením panelu nástrojů na jiné místo. 9

10 Grafické okno Grafické okno přirozeně zobrazuje grafiku. Zobrazuje ve více pohledech grafické spodobnění importované součásti CAD. Zobrazuje naměřené, automatické, a konstruované prvky a jejich návěští s číslem (ID). Zobrazuje skeny, rozměry, textové panely. Grafické okno je integrální součástí PC-DMIS Stavová řádka Stavová řádka zobrazuje následující: Panel hlášení Panel zcela vlevo zobrazuje instrukce a jiné informace týkající se aktuálního postupu nebo příkazu. 10

11 Panely X, Y, a Z Panely X, Y, a Z ukazují pozici X, Y, a Z sondy. Kliknutí na kteroukoli z těchto tří souřadnic zobrazených ve stavové řádce způsobí, že se otevře dialogový panel Auto Move Point Automatický přesun bodu. (Viz Vložení přesunu bodu" v kapitole Vkládání příkazů přesunu pro dodatečné informace týkající se DCC přesunu bodu.) W Toto zobrazuje úhel otočného stolu. SD Toto zobrazuje standardní odchylku poledního proměřeného prvku. Počet dotyků Toto ukazuje počet právě snímaných dotyků. IN/MM Toto ukazuje aktuální jednotky měření používané programem (palce, mm). INS/OVR Tento panel zobrazuje aktuální editační funkci protokolu editování. Zobrazí INS (vlož text na místě kurzoru) nebo OVR (přepiš každý text vybraný kurzorem). Line Řádek Tento panel zobrazuje číslo udávající aktuální řádek editačního protokolu, v němž se nachází kurzor. Col Sloupec Číslo v tomto panelu uvádí sloupec editačního protokolu, v němž je právě kurzor. 11

12 Popis dialogového panelu Dialogový panel nabízí různé panely a tlačítka (nazývané kontrolní prvky) které mohou být vybrány, aby zadaly PC-DMIS jak provádět příkaz. Někdy je v dialogovém panelu již vybráno předvolené nastavení, a pokud vyhovuje, může být ponecháno tak jak je. Poté co byly veškeré kontrolní prvky dialogového panelu nastaveny, vyberte OK pro provedení příkazu. Ke zrušení příkazu a uzavření dialogového panelu, klikněte na tlačítko Cancel Zrušit. 12

13 13

14 Editační panel Editační panel vám umožňuje zadat požadovanou hodnotu nebo název. V tomto manuálu, editovací panely jsou jednoduše nazývány pouze panely. Uvádíme nyní seznam editačních panelů, vyskytujících se v mnoha dialogových panelech PC-DMIS: ID= [Prvek] Tento panel ukazuje číslo (ID) prvku nebo rozměru pro prvky nebo rozměry, které se mají vytvořit. Pro změnu ID: 1. Vyberte předchozí ID. 2. Zadejte nové ID. 3. Stiskněte klávesu TAB. Pro číslo (ID) rozměru: Můžete změnit pouze číselnou část ID a obnovit čítač rozměrů na požadovaný počet. Můžete změnit textovou část ID a nastavit ji jako předvolený text pro následující rozměry Search ID Hledat ID Do panelu Search ID Hledat ID můžete zadat ID prvku (nebo rozměru) který bude použit v aktuální operaci. Tento panel můžete použít k vyhledávání s použitím volby zástupných znaků. ID prvku nebo rozměru bude zvýrazněno na příslušném Feature List Seznam prvků (nebo Dimension List Seznam rozměru). 14

15 Select Last # Vybrat počet posledních V panelu Select Last # Vybrat počet posledních můžete vybrat poslední z jistého počtu prvků (nebo rozměrů). Například, pokud jste chtěli vybrat poslední čtyři prvky, jež byly vytvořeny, jednoduše vložte 4 a stiskněte klávesu TAB. PC-DMIS zvýrazní vybrané prvky v panelu Feature List Seznam prvků. Seznamový panel: Seznamový panel je podobný editačnímu panelu, avšak nemůžete měnit hodnoty v seznamu. V tomto manuálu zpravidla místo seznamový panel píšeme seznam nebo panel. Seznamy, které najdete v mnoha dialogových panelech PC-DMIS jsou vyjmenovány zde: Panel Feature List Seznam prvků Panel Feature List Seznam prvků obsahuje seznam dostupných prvků v programu. PC-DMIS používá vybrané prvky pro zadání vyrovnání, konstrukci nových prvků, vytvoření rozměrů, a jiné podobné úlohy. Výběr prvků provedete podle postupu uvedeného v tématu Výběr prvků s použitím grafického okna v kapitole Editování displeje CAD. Výběr vybraných (zvýrazněných) prvků může být zrušen s použitím tlačítek Clear Smazat nebo Clear List Smazat seznam. Pokud připojujete externí program (viz Připojení externího programu v kapitole Přidání externích prvků ), PC-DMIS také vypíše proměnnou (nebo ukazatel) použitý jako reference na připojený program. Znaménko (+) se objeví vlevo od ukazatele. Kliknutím na toto znaménko plus otevře nebo zavře zobrazení všech prvků v připojeném programu. 15

16 Panel Dimension List Seznam rozměru Panel Dimension List Seznam rozměru obsahuje výčet všech rozměrů, jež byly programem vytvořeny. Můžete snadno vybrat rozměr/rozměry, které chcete editovat. Nebo analyzovat jednoduše výběrem požadovaného rozměru/rozměrů v seznamovém panelu a výběrem požadovaných změn nebo voleb v přidruženém dialogovém panelu. Panel s výsuvným seznamem Panel výsuvného (roletového) seznamu funguje podobně jako menu. Klikněte na ikonu s roletovou šipkou napravo od aktuálního výběru, nebo stiskněte na klávesnici postupně klávesy ALT a šipka Nahoru nebo šipka Dolů. Také stisknutí F4 zobrazí dostupné volby. Pro zavření seznamu stiskněte klávesu/klávesy znovu. Pro aktuální výběr je panel zvýrazněn. Příkazová tlačítka Příkazová tlačítka spouštějí akci. Příkazová tlačítka vyskytující se ve většině dialogových panelů PC-DMIS jsou tato: Apply Použít Tlačítko Apply Použít použije vaše volby z dialogového panelu, ale dialogový panel ponechá otevřený pro další změny. OK Tlačítko OK uloží a použije změny a uzavře dialogový panel. U některých dialogových panelů, kliknutí na tlačítko OK vloží příkazy do editačního okna. 16

17 Cancel Zrušit Tlačítko Cancel Zrušit pomine, ignoruje všechny změny a uzavře dialogový panel. Delete Vymazat Tlačítko Delete Vymazat odebírá položky (jako vytvořené prvky, rozměry, soubory sondy, informace k vyrovnání apod.) z některých seznamových panelů. V dialogovém panelu Delete CAD Vymazat CAD, příkazové tlačítko Delete Vymazat odstraní vybrané nominální prvky. Last Poslední Tlačítko Last Poslední vybere poslední položku v přidruženém seznamovém panelu. Last Two Poslední dva Tlačítko Last Two Poslední dva vybere poslední dvě položky v přidruženém seznamovém panelu. Select All Vybrat vše Tlačítko Select All Vybrat vše vybere všechny položky v přidruženém seznamovém panelu. Default Předvolba Tlačítko Default Předvolba vám umožňuje aktualizovat předvolené nastavení některých parametrů. Když je vytvořen nový program, bude odrážet všechny změny uložené jako předvolby. Předvolené hodnoty jsou uchovávány v systémových registrech. Tyto parametry mohou být aktualizovány přes příslušný dialogový panel nebo přímo editováním registrů použitím PC-DMIS Settings Editor Editor nastavení PC-DMIS. 17

18 Pokud je vybráno tlačítko OK (aniž bylo stisknuto tlačítko Default Předvolba), budou zvolené parametry použity v aktivním programu a nezmění údaje v registrech. Když změníte jakýkoli parametr a stisknete tlačítko Default Předvolba, PC-DMIS zaktualizuje údaje v registrech, a nastaví nové předvolby stávajících vstupů. Tlačítko Default Předvolba vám umožňuje uchovat a použít nové předvolené hodnoty pro nové programy, které budou teprve vytvořeny. Recall Vyvolat Tlačítko Recall Vyvolat vám umožňuje vyvolat zpět počáteční tovární nastavení tehdy, když byly počáteční hodnoty změněny kliknutím na tlačítko Default Předvolba. V tomto případě, PC-DMIS vrátí do registrů rezervní údaje. Create Vytvořit Tlačítko Create Vytvořit aplikuje změny provedené v některých dialogových panelech a vytvoří konstruované prvky, rozměry, Automatické prvky, skeny atd. a umístí vytvořené položky do editačního okna a grafického okna. Tlačítko Create Vytvořit neuzavře dialogový panel. Dialogový panel se zavře pouze kliknutím na tlačítko Close Zavřít. Close Zavřít Tlačítko Close Zavřít zavře dialogový panel. U některých dialogových panelů (kde může být žádoucí provádět další volby) pouhé stisknutí tlačítka OK, Apply Použít, nebo Create Vytvořit dialogový panel automaticky nezavírá. Clear Smazat Příkazové tlačítko Clear Smazat vám umožňuje vymazat zvýraznění jakékoli vybrané položky položka v seznamových panelech. V některých případech, tlačítko Clear Smazat úplně odstraní položky z některých seznamových panelů (jako jsou AB polohy v panelu New Angles List Seznam nových úhlů). 18

19 V některých dialogových panelech a záložkách, tlačítko Clear Smazat vymaže všechny hodnoty, jež byly vloženy nebo změněny předtím než bylo kliknuto na tlačítka Apply Použít nebo OK a obnoví zabudované hodnoty vyskytující se v PC-DMIS. Pokud jste pro uložení předvolených hodnot použili tlačítko Default Předvolba, PC-DMIS obnoví tyto hodnoty. Undo Zpět Tlačítko Undo Zpět vrátí zpět změny provedené tlačítkem Apply Použít (nebo tlačítkem Generate Generovat ve skenech DDC). Nemůže zvrátit provedené změny, jakmile jednou bylo kliknuto na tlačítko OK. Help Nápověda Tlačítko Help Nápověda otevírá téma on-line nápovědy přidružené k aktuálnímu dialogovému panelu. Zatržítka Klikněte na zatržítka pro změnu volby na nastaveno nebo zrušeno. Volba je pokládána za nastavenou, pokud se v panelu objeví znak zatržení. Můžete zaškrtnout i vícero zatržítek. Tlačítkové přepínače Oblast obsahující přepínače zobrazuje dostupné výběry dialogových panelů. Přepínejte mezi nabízenými alternativami kliknutím na požadované tlačítko. Když je volba vybrána, vlevo od vybrané položky se objeví černý bod a u všech ostatních položek je vymazán. V přepínači tedy můžete vybrat jen jednu možnost. Karty dialogového panelu Některé dialogové panely obsahují záložky. Tyto záložky fungují, jako identifikační štítek podobně je tomu u jmen spisů v kartotéční skříni. Jednoduše klikněte na kartu pro vyzvednutí požadovaného okna nebo možnosti do čela ostatních záložek. Tím jsou zobrazeny všechny možnosti nebo příkazy přidružené k této záložce. 19

20 Zpřístupnění dialogových panelů Ke zpřístupnění možností v dialogovém panelu můžete použít myš nebo klávesnici. Ke zpřístupnění voleb za použití myši, jednoduše ukažte na požadovanou možnost a klikněte. Klávesnice nabízí různé cesty k pohybu mezi dostupnými možnostmi. Pohybování dialogovými panely Pro řízení umístění okna a dialogového panelu v grafickém okně lze použít myš. Jak přesunout dialogový panel nebo okno: 1. Umístěte ukazatel myši na titul. 2. Přidržte stisknuté levé tlačítko myši. 3. Táhněte dialog nebo okno tam, kde ho chcete mít v grafickém okně. 4. Uvolněte tlačítko myši. PC-DMIS překreslí dialogový panel nebo okno v jeho nové poloze. Rolování editačního okna Editační okno má rolovací lišty pro zobrazení dalších dat v okně. Pro rolování: 1. Umístěte ukazatel myši na jednu z rolovacích šipek. 2. Klikněte nebo přidržte levé tlačítko myši. PC-DMIS bude rolovat text ve směru určeném rolovací šipkou. Například, pro rolování dolů, vyberte ukazatelem rolovací šipku ukazující dolů a klikněte na levé tlačítko myši. 20

21 Přizpůsobení uživatelského rozhraní Ve verzi 3.5 bylo vylepšeno uživatelské rozhraní používané v předchozích verzích s lépe organizovaným přístupem k různým dostupným možnostem. Navíc, můžete nyní upravovat toto uživatelské rozhraní tak aby vyhovělo vašim specifickým potřebám. Nyní můžete snadno předělat menu, přidat do menu vaše vlastní programy, nebo jednoduše vytvořit nová menu a volby dohromady. PC-DMIS vám také umožňuje linkovat příkazy vlastní PC-DMIS a zákaznické příkazy do panelů nástrojů. Návod pro upravování uživatelského rozhraní je dán v následujících tématech: Obnovení předvoleného uživatelského rozhraní Přizpůsobení menu Přizpůsobení panelů nástrojů Úpravy klávesových zkratek Obnovení předvoleného uživatelského rozhraní Pokud potřebujete obnovit vzhled PC-DMIS podle předvoleného uživatelského rozhraní dodaného s touto verzí PC-DMIS, postupujte takto: 1. Zavřete PC-DMIS. 2. Přesuňte se do adresáře, kde jste instalovali PC-DMIS. 3. Vymažte soubor s názvem pcdlrn.mnu. 4. Restartujte PC-DMIS. Ten nadále bude používat předvolené uživatelské rozhraní. Přizpůsobení menu Jak upravovat jednotlivá menu v hlavním menu (tj. položek na liště menu): 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit. 2. Vyberte kartu Menu. 21

22 Můžete použít tuto kartu k přidání nových položek menu, k přesunu existujících položek menu, nebo úplnému odstranění položek menu z hlavního menu. Jak přesouvat položku menu Pro přesun položky menu na nové místo v hlavním menu: 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit a vyberte kartu Menu, najděte položku menu, kterou chcete přesunout přímo na lištu menu. 2. Vyberte požadovanou položku menu. 3. Přetáhněte ji do nové pozice. Když položku táhnete přes strukturu menu, objeví se malá červená šipka ukazující, kam bude položka přidána. 4. Uvolněte tlačítko myši, a položka menu je zkopírována z její výchozí polohy do nové polohy. 5. Klikněte OK k odsouhlasení vašich změn a zavřete dialogový panel Customize Upravit. Jak odstranit položku menu Pro úplné odstranění položky menu z lišty menu: 1. Při otevřeném dialogovém panelu Customize Upravit a vybrané záložce Menu, Přesuňte se na položku menu položka, kterou chcete odstranit. 22

23 2. Vyberte požadovanou položku menu. 3. Odtáhněte ji pryč z oblasti hlavního menu. 4. Uvolněte tlačítko myši, a položka menu je odstraněna z menu. 5. Klikněte OK k odsouhlasení vašich změn a zavřete dialogový panel Customize Upravit. Jak editovat stávající položku menu Můžete editovat stávající položky menu, včetně jmen položek, popisů a tooltipů (tooltip nápověda jednou větou, která se objeví, když se ukazatel myši pozdrží nad kontrolním prvkem). K tomu je třeba: 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit.. 2. Při otevřením dialogovém panelu, klikněte na lištu menu PC-DMIS. 3. Vyberte menu a poté klikněte pravým tlačítkem na položku menu. Objeví se dialogový panel Edit Menu Item Editování položky menu. Dialogový panel editování položky menu 4. Upravte položku menu za použití tohoto dialogového panelu a poté klikněte na OK. 5. Klikněte na OK v dialogovém panelu Customize Upravit. 6. Zkontrolujte vámi provedené změny. Jak přidat novou položku menu Můžete vytvořit vaši vlastní položku menu a přiřadit jí externí program nebo dávkový soubor. K tomu je třeba: 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit, a vybrat kartu Menu. 2. V seznamu na záložce, klikněte na znaménko plus za Menu Items Položky menu. Vysune se seznam a ukáže všechna menu. 23

24 3. Klikněte na znaménko plus u menu, do něhož budete vkládat vaši uživatelskou položku menu, a klikněte na položku menu v tomto menu. 4. Klikněte na tlačítko Create Item Vytvořit položku. Objeví se dialogový panel Custom Wizard / Script / Tool Zákaznický průvodce / Skriptování / Nástroj. 5. Klikněte na tlačítko '...'. Objeví se dialogový panel Open Otevřít. 6. Ze seznamu Files of Type Soubory typu, vyberte typ souboru, který chcete přidat. 7. Přesuňte se do adresáře obsahujícího zákaznickou aplikaci, dávkový soubor, BASIC skript, soubor makra, atd. 8. Vyberte soubor, jež má být vložen, a klikněte na Open Otevřít. Dialogový panel Open Otevřít se uzavře a dialogový panel Custom Wizard / Script / Tool Zákaznický průvodce / Skriptování / Nástroj zobrazuje implicitní informace přidružené k vámi určenému zákaznickému programu. Command File Příkazový soubor Tento panel zobrazuje přístupovou cestu k příkazu. Menu Text Text MenuT Tento panel vám umožňuje zadat jméno, které bude použito pro tuto položku menu. Help Desc Popisná nápověda Tento panel vám umožňuje vložit text tooltipu, který bude zobrazován s touto položkou menu. Change Icon Změnit ikonu Toto tlačítko vám umožňuje změnit ikony, zobrazené s touto položkou menu. 9. Proveďte jakékoli další úpravy v tomto dialogovém panelu. 10. Klikněte na OK k potvrzení vašich změn a zavřete dialogový panel Customize Upravit. 24

25 Úpravy panelů nástrojů Pro úpravu panelů nástrojů, které se objeví v menu panel nástrojů: 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit (kapitola přílohy Použití mapy cest poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům a volbám menu). 2. Vyberte kartu Toolbars Panely nástrojů. Tuto záložku můžete použít k přidání nových panelů nástrojů a nových ikon panelů nástrojů, přesunům uživatelských panelů nástrojů, přesunům ikon panelů nástrojů a změně pořadí ikon panelu nástrojů na existujících panelech nástrojů. Jak upravit existující panel nástrojů Následující tabulka ukazuje, jak používat kartu Toolbar Panel nástrojů dialogového panelu Customize Upravit k úpravě existujících panelů nástrojů. Požadovaná úprava Přidání položky menu do panelu nástrojů. Postup 1. Vyberte panel nástrojů v Toolbar Definition List Seznam definice panelu nástrojů. 2. Najděte položku, kterou chcete přidat do seznamu Available Items Dostupné položky. 3. Vyberte ji, a stiskněte tlačítko Add Přidat Položka se objeví v požadovaném panelu nástrojů. 25

26 Odebrání ikony z panelu nástrojů. Zrušení všech změn. Odstranění všech úprav panelů nástrojů a obnovení rozvržení dodaného s touto verzí. Vytvoření nové položky panelu nástrojů. Změna uspořádání položek na panelu nástrojů. Přejmenování panelu nástrojů 4. Klikněte na Apply Použít a poté na OK k potvrzení vašich změn. 1. Vyberte panel nástrojů ze seznamu Toolbar Definition Definice panelu nástrojů. 2. Najděte položku, jež se má odstranit v seznamu (pravá strana dialogu). 3. Vyberte ji a stiskněte tlačítko Remove Odebrat. 4. Klikněte na Apply Použít a poté na OK k potvrzení vašich změn. Klikněte na tlačítko Reset Obnovit. Pokud nebylo kliknuto na tlačítka OK nebo Apply Použít, panel nástrojů se vrátí do svého předchozího stavu. Klikněte na tlačítko Default Předvolba. Klikněte na New Nový. Objeví se dialogový panel Custom Wizard / Script / Tool Zákaznický průvodce / Skriptování / Nástroj. Vyberte položku, kterou chcete přidat. V tomto manuálu byl vlastní proces přidání položky popsán výše v tématu Jak přidat novou položku do menu. 1. Vyberte panel nástrojů ze seznamu Toolbar Definition Definice panelu nástrojů. 2. Vyberte položku, kterou chcete přemístit. 3. Klikněte na tato tlačítka šipka Nahoru nebo šipka Dolů podle toho, zda chcete položku posouvat nahoru nebo dolů mezi ostatními ikonami panelu nástrojů v seznamu. 1. Vyberte panel nástrojů ze seznamu Toolbar Definition Definice panelu nástrojů. 2. Klikněte na Rename Přejmenovat. Objeví se panel 26

27 New Toobar Name Jméno nového panelu nástrojů. 3. Zadejte do políčka jméno a klikněte OK. PC-DMIS také nabízí jinou cestu k uspořádání nebo mazání položek z jakéhokoli zákaznického panelu nástrojů průběžně. Používá se k tomu klávesa SHIFT. Viz následující: Pro vymazání nebo uspořádání ikon panelů nástrojů: 1. Stiskněte a přidržte klávesu SHIFT. 2. Klikněte a podržte myš na ikoně ikona. Ikona se stane přesunutelnou. 3. Při uspořádávání ikon, přetáhněte je na nové místo v panelu nástrojů. 4. Při odstraňování ikony, přetáhněte ji mimo hranice panelu nástrojů. 5. Uvolněte tlačítko myši. Změna je provedena. Jak přidat oddělovač: 1. Stiskněte a přidržte klávesu SHIFT. 2. Klikněte a přidržte myš na ikoně. Ikona se stane pohyblivou. 3. Táhněte ji o malou vzdálenost doprava (ne natolik aby došlo ke změně její pozice). 4. Uvolněte tlačítko myši. Oddělovač se objeví vlevo od ní. Jak vymazat oddělovač: 1. Stiskněte a přidržte klávesu SHIFT. 2. Klikněte a přidržte myš na ikoně vpravo od oddělovače. Ikona se stane pohyblivou. 3. Přetáhněte ji nad oddělovač po její levé straně. 4. Uvolněte tlačítko myši. Jak vytvořit zákaznický panel nástrojů 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit a vyberte kartu Toolbars Panely nástrojů. 2. Klikněte na New Nový a vyberte Toolbar Panel nástrojů. Otevře se zadávací panel, požadující jméno panelu nástrojů. 3. Zadejte jméno panelu nástrojů a klikněte na OK. Váš nový panel nástrojů se nyní objeví v seznamu Toolbar Definition Definice panelu nástrojů. Můžete nyní panel nástrojů upravit, aby přijal ikony nové ikony panelu nástrojů. 27

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna

CAD library. Spuštění aplikace. Práce s aplikací. Popis okna CAD library Aplikace CAD library je určena pro zobrazení schémat a pohledů na přístroje firmy Schneider Electric (obsahuje také knihovnu elektrotechnických značek pro všeobecné použití). Zobrazené výkresy

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 20_kreslení dřevostavby modelace terénu,

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive

Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Základní uživatelský manuál služby WMS Drive Uživatelský manuál Obsah Uživatelský manuál Obsah 2 Webový klient Základní prostředí 3 Webový klient Oblíbené položky 4 Webový klient Upload souborů 5 Webový

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial

Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Návod k obsluze aplikace EKOR 2 Trial Ostrava, leden 2010 Obsah O programu:... 4 Přihlášení do programu:... 5 Nastavení uživatelských údajů:... 7 Vstup do aplikace:... 7 1. Zvolte si firmu... 9 2. Evidence...

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

MĚŘENÍ TEPLOTY. MĚŘENÍ ODPOROVÝM SNÍMAČEM S Pt 100

MĚŘENÍ TEPLOTY. MĚŘENÍ ODPOROVÝM SNÍMAČEM S Pt 100 MĚŘENÍ TEPLOTY 1. úloha MĚŘENÍ ODPOROVÝM SNÍMAČEM S Pt 100 Úkol měření: 1. Změřte statickou charakteristiku R t = f(t) odporového snímače s Pt 100 v rozsahu teplot od 25 C do 80 C. Měření proveďte prostřednictvím

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů... 1 Obsah 1. Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 1.1. Filtrování, vyhledávání údajů... 4 2. Přehled foto-záznamů... 4 3. Nahrávání foto-záznamů... 6 3.1. Změna velikosti foto-záznamu... 7

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2014 Cvičen ení č.. 2 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Jak spravovat stránku

Jak spravovat stránku Jak spravovat stránku Pro hodnotitele: Gold INGOT Celek 2 Krok 1. Tento postup slouží k ilustraci, jak efektivně řídit vaše stránky. Nejprve se přihlašte do vašeho Gmail účtu a přejděte na stránky Google.

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

SignEditor 1 - návod k použití

SignEditor 1 - návod k použití SignEditor 1 - návod k použití Tomáš Ryba tryba@kky.zcu.cz Zdeněk Krňoul zdkrnoul@kky.zcu.cz Jakub Kanis jkanis@kky.zcu.cz 27. března 2012 1 Vznik za podpory projektu Pojabr - Potlačení jazykové bariéry

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager

Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Uživatelská příručka k aplikaci Dell Display Manager Přehled Použití okna pro rychlé nastavení Nastavení základních funkcí zobrazení Přiřazení přednastavených režimů k aplikacím Použití funkcí na úsporu

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Kresba pomocí nadstavby

Kresba pomocí nadstavby Kresba pomocí nadstavby Stavy Požadované změny stavu řeší nadstavba pomocí monitoru, který běží na pozadí všech operací. Nově vkládané objekty dostávají automaticky atribut STAV = nový. Při jakákoliv další

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Cíle hodiny Výstupem ze cvičení je sledování metod při jejich rozdělení z jednotného příjmu na koncová pracoviště, přepínání

Více

DesignCAD Express 25.0 - poznámky k vydání verze z 22/07/2015

DesignCAD Express 25.0 - poznámky k vydání verze z 22/07/2015 DesignCAD Express 25.0 - poznámky k vydání verze z 22/07/2015 Nové vlastnosti: DesignCAD je nyní k dispozici jako 64-bit program Za posledních osmnáct let byly programy DesignCAD dostupné pouze jako 32-bit

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více