Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICRO HITE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICRO HITE"

Transkript

1 Návod k měřicímu přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1

2 Obsah Pohyb v uživatelském rozhraní Používání myši Vzhled obrazovky Možnosti výběru z hlavního menu Oblast panelu nástrojů Grafické okno Stavová řádka Popis dialogového panelu Přizpůsobení uživatelského rozhraní Úpravy panelů nástrojů Úpravy klávesových zkratek Jak upravit písmo uživatelského rozhraní Stručný průvodce návodem měření Krok 1: Vytvoření nového programu Krok 2: Nastavení sondy Krok 3: Nastavení zobrazení Krok 4: Měření prvků Krok 5. Nastavení měřítka obrazu Krok 6: Vytvoření vyrovnání Krok 7: Nastavení vašich preferencí Krok 8: Přidání komentářů Krok 9: Měření dalších prvků Krok 10: Konstrukce prvků z existujících prvků Krok 11: Výpočet rozměrů Krok 12: Označení položek, jež se mají vykonat Krok 13: Nastavení výstupního protokolu Krok 14: Provádění hotového programu Krok 15: Tisk protokolu Měření prvků Použití různých možností sondy Grafické zobrazení součásti Práce v manuálním nebo DCC módu Použití základních souborových možností Vytváření nových programů Otevírání existujících programů Ukládání programů Vykonávání souborových operací Změna jazyka Tisk z grafického okna Tisk z editačního okna Uzavírání a opuštění programů Použití rozšířených souborových možností Provádění programů Použití dialogového panelu Execution Mode Options Volby způsobu provádění Nastavení vašich preferencí Výběr z možností nastavení PC-DMIS Setup Options Možnosti nastavení: karta Part/CMM Součást/CMM Setup Options Možnosti nastavení: karta Dimension Rozměr Setup Options Možnosti nastavení: karta Views Vzhled

3 Setup Options Možnosti nastavení: karta NC 100 Setup Nastavení NC Úprava parametrů protokolu a posuvu Parameter Settings Nastavení parametrů: karta Dimension Rozměr Parameter Settings Nastavení parametru: karta Clear Plane Obalová rovina Parameter Settings Nastavení parametru: karta Probing Snímání Parameter Settings Nastavení parametru: karta Motion Pohyb Parameter Settings Nastavení parametru: karta Rotate Table Otočný stůl Parameter Settings Nastavení parametru: karta Optional Motion Volitelný pohyb Parameter Settings Nastavení parametru: karta Optional Probe Volby sondy Parameter Settings nastavení parametru: karta Volby snímání sondy Parameter Settings Nastavení parametru: karta NC 100 Parameters Parametry NC Parameter Settings Nastavení parametru: karta I/O Channels I/O kanály Natažení aktivní sondy Nastavení CMM rozhraní Editování programu Používání standardních editovacích příkazů Editování předloh prvků Pattern Předloha Paste with Pattern Vložit s předlohou Vyhledání a nahrazení textu Skok na zadaná čísla řádků Přepsání odhadu prvku Označení příkazů k provedení Vytvoření a provedení označených sad Používání záložek Používání bodu přerušení Změna písma a barev Editování externích objektů

4 Pohyb v uživatelském rozhraní Tento oddíl poskytuje úvod k práci s PC-DMIS pro Windows. Dokumentuje základní úkony vyžadované pro obsluhu software. Slouží k plnému osvojení kapacit PC-DMIS, aby se programování v tomto software stalo tak snadným. Každé téma v následujícím seznamu ilustruje specifický prvek rozhraní. Tato kapitola popisuje: Vzhled obrazovky Hlavní menu Oblast panelu nástrojů Grafické okno Stavová řádka Popis dialogového panelu Přizpůsobení uživatelského rozhraní Používání myši Myš je jednoduchým prostředkem pro: Výběr hodnoty Výběr příkazu K pohybování obrazem nebo jeho výběru v grafickém okně 4

5 Myš při přesunování a označování Ukazatel myši přemisťujeme po pracovní ploše pohybováním myší ve směru, kterým se má ukazatel myši pohybovat. Použijte myš pro přesunutí ukazatele myši do konkrétního místa na obrazovce nebo k ukázání něčeho na obrazovce. Kliknutí tlačítkem/tlačítky myši V celém tomto návodu se používá spojení klikněte tlačítkem myši. Tím se rozumí stisknutí a okamžité uvolnění tlačítka myši. Například, pokud je vám řečeno, že máte kliknout na položku menu, použijte myš k přesunu ukazatele myši (ve tvaru šipky) na požadovanou položku menu, poté stiskněte a rychle uvolněte levé tlačítko myši. Většina voleb se aktivuje kliknutím levým tlačítkem myši. Obecně, pokud je pokyn kliknout na položku (aniž by bylo uvedeno kterým tlačítkem), předpokládá se použití levého tlačítka, pokud není výslovně uvedeno jinak Vzhled obrazovky PC-DMIS uživateli nabízí ucelený vzhled obrazovky. Obrazovka je rozdělena do několika oddělených oblastí, z nichž každá plní specifickou funkci nebo poskytuje potřebné informace. Krátký popis každé oblasti obrazovky naleznete níže. 1. Title Bar Titulní lišta Zobrazuje název aktuální programu. Obsahuje rovněž tlačítka pro maximalizaci a minimalizaci okna. 2. Menu Bar Hlavní menu Obsahuje výběr menu dostupný z hlavní aplikace PCDLRN. 3. Oblast Toolbar Panel nástrojů Obsahuje panely nástrojů s často používanými příkazy. Tyto panely nástrojů jsou snadno přístupné pravým kliknutím na oblast panelu nástrojů. Viz Oblast panelu nástrojů. 5

6 4. Grafické okno (viz také kap. Grafické Okno ) Obsahuje grafická zpodobnění součásti (obrázek ukazuje horní zobrazení). Velikost této oblasti zůstává neměnná. Nicméně se dá zobrazovací oblast rozdělit až na čtyři různé pohledy na součást. 5. Dialogové panely (viz také kap. Popis dialogového panelu ) Jsou hlavními prostředky komunikace mezi PC-DMIS a uživatelem. Dostupné prvky se objevují v dialogovém panelu, a tudy se zadává i většina vstupních dat. 6. Editační okno (viz také kap. Editování programu a Použití editovacího okna ) Zobrazuje program. Toto okno vám umožňuje přístup ke specifickým příkazům programu a provádění změn podle individuálních požadavků. 7. Stavová řádka Zobrazuje informace důležité pro aktuální operaci (například: kalibrační data aktuální sondy, standardní odchylka posledního měřeného prvku) a počet dotyků. Obsahuje také panel hlášení, který zobrazuje informace vztahující se k probíhající operaci. 6

7 Možnosti výběru z hlavního menu PC-DMIS vám umožňuje výběr možností z hlavního menu s použitím myši nebo klávesnice. Možnosti výběru z hlavního menu myší Pro otevření menu a procházení položek pomocí myši: 1. Přesuňte ukazatel na požadované jméno v menu. 2. Klikněte levým tlačítkem myši. Výběr položek z hlavního menu klávesnicí Pro otevření menu a procházení položek pomocí klávesnice, stiskněte klávesu ALT a poté písmeno podtržené v názvu menu, které chcete otevřít. Například, pro otevření nabídky menu Dimension Rozměr s použitím klávesnice, stiskněte ALT a D (podtržené písmeno ve slově DIMENSION). Podobným způsobem mohou být vybrány položky menu. Jednoduše stiskněte podtržené písmeno odpovídající položce (jako pro Cut Vyjmout stiskněte klávesu T). (další informace viz Volby níže) Menu mohou být také otevírána s použitím směrových kláves. K tomu je třeba: 1. Stiskněte klávesu ALT pro přepnutí do hlavního menu. 2. Použijte směrové klávesy Doleva/Doprava k přesunu na požadované menu. 3. Použijte směrové klávesy Nahoru/Dolů pro výběr položky. 4. Když je požadovaná položka zvýrazněna, stiskněte klávesu ENTER. Mnoha položkám byla rovněž přiřazena klávesová zkratka. Klávesová zkratka je zobrazena vpravo vedle příkazu nebo položky. Pokud za jménem volby následují tečky, výběr položky otevře dialogový panel. Například File Soubor Open Otevřít... vám zpřístupní dialogový panel Open File Otevřít soubor. Dialogové panely zobrazují rozličné volby, panely a tlačítka (nazývané kontrolní prvky), pro označení příkazů, jež má PC-DMIS provést. Někdy dialogový panel ukáže již vybrané, předvolené nastavení, které, pokud vyhovuje, můžete ponechat tak jak je. Obecně, jakmile nastavíte všechny kontrolní prvky v dialogovém panelu, klikněte na tlačítko 7

8 OK pro provedení příkazu. Ke zrušení příkazu a uzavření dialogového panelu, klikněte na tlačítko Cancel Zrušit. Hlavní menu Pokud pro otevření menu a procházení položkami chcete použít klávesnice, stiskněte klávesu ALT a poté podtržené písmeno ve jménu toho menu, které se má otevřít. (Také se dá použít myš, jak je popsáno ve Výběr položky hlavního menu myší ) File Soubor Menu File Soubor vám umožňuje otevírat, ukládat, tisknout soubory, zpřístupnit editační okno, spouštět programy v prováděcím módu a uzavřít aktuální programy. Pro další informace viz kapitoly Použití základních souborových možností a Použití rozšířených souborových možností. Edit Editovat Menu Edit Editovat vám umožňuje editovat preference vašich programů, váš program nebo displej CAD. Doplňující informace k editování vašich preferencí jsou v kapitole Nastavení vašich preferencí. Doplňující informace k editování vašeho programu v editačním okně najdete v kapitolách Editování programu a Použití editovacího okna. Doplňující informace o editování displeje výkresu CAD, viz sekci Editování displeje CAD. View Zobrazit Menu zobrazení vám umožňuje zpřístupnit všechna okna, editory, a panely nástrojů dostupné PC-DMIS. Další informace viz kapitola Používání jiných oken a editorů. 8

9 Insert Vložit Mnoho programových příkazů je dostupných z menu Insert Vložit. Většina kapitol obsažených v tomto manuálu se váže na položky a submenu zobrazených v tomto menu. Operation Operace Položky menu Operation Operace jsou popisovány v různých tématech dokumentace. Window Okno Menu Window Okno vám umožňuje používat zobrazit všechny otevřené programy. Viz kapitola Pohyb a zobrazení ve více oknech. Help Nápověda Menu Help Nápověda poskytuje informace o příkazech PC-DMIS, dialogových panelech, zprávách a klávesách. Pro aktivování on-line nápovědy PC-DMIS, vyberte jakoukoli z položek v menu Nápověda a stiskněte pokaždé F1. PC-DMIS spustí soubor on-line nápovědy PC-DMIS Oblast panelu nástrojů PC-DMIS 3.2 a vyšší vám nabízejí spoustu panelů nástrojů obsahujících často používané příkazy. Tyto panely nástrojů jsou dostupné následujícími dvěma způsoby. 1. Pokud pro otevření menu a procházení položkami chcete použít klávesnice, stiskněte softklávesu Vyberte submenu. Vyberte submenu Toolbars Panely nástrojů a vybírejte z nabídnutého menu panel nástrojů (kapitola přílohy Použití mapy cest poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům a volbám menu). 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na oblast Toolbar Panel nástrojů PC-DMIS a vyberte panel nástrojů z nabídnutého kontextové menu. Jakmile už v oblasti panelu nástrojů máte panel nástrojů, můžete jej snadno přesunout tak, že nejprve kliknete do prostoru mezi levou a pravou hranou a tlačítkem, a poté tažením panelu nástrojů na jiné místo. 9

10 Grafické okno Grafické okno přirozeně zobrazuje grafiku. Zobrazuje ve více pohledech grafické spodobnění importované součásti CAD. Zobrazuje naměřené, automatické, a konstruované prvky a jejich návěští s číslem (ID). Zobrazuje skeny, rozměry, textové panely. Grafické okno je integrální součástí PC-DMIS Stavová řádka Stavová řádka zobrazuje následující: Panel hlášení Panel zcela vlevo zobrazuje instrukce a jiné informace týkající se aktuálního postupu nebo příkazu. 10

11 Panely X, Y, a Z Panely X, Y, a Z ukazují pozici X, Y, a Z sondy. Kliknutí na kteroukoli z těchto tří souřadnic zobrazených ve stavové řádce způsobí, že se otevře dialogový panel Auto Move Point Automatický přesun bodu. (Viz Vložení přesunu bodu" v kapitole Vkládání příkazů přesunu pro dodatečné informace týkající se DCC přesunu bodu.) W Toto zobrazuje úhel otočného stolu. SD Toto zobrazuje standardní odchylku poledního proměřeného prvku. Počet dotyků Toto ukazuje počet právě snímaných dotyků. IN/MM Toto ukazuje aktuální jednotky měření používané programem (palce, mm). INS/OVR Tento panel zobrazuje aktuální editační funkci protokolu editování. Zobrazí INS (vlož text na místě kurzoru) nebo OVR (přepiš každý text vybraný kurzorem). Line Řádek Tento panel zobrazuje číslo udávající aktuální řádek editačního protokolu, v němž se nachází kurzor. Col Sloupec Číslo v tomto panelu uvádí sloupec editačního protokolu, v němž je právě kurzor. 11

12 Popis dialogového panelu Dialogový panel nabízí různé panely a tlačítka (nazývané kontrolní prvky) které mohou být vybrány, aby zadaly PC-DMIS jak provádět příkaz. Někdy je v dialogovém panelu již vybráno předvolené nastavení, a pokud vyhovuje, může být ponecháno tak jak je. Poté co byly veškeré kontrolní prvky dialogového panelu nastaveny, vyberte OK pro provedení příkazu. Ke zrušení příkazu a uzavření dialogového panelu, klikněte na tlačítko Cancel Zrušit. 12

13 13

14 Editační panel Editační panel vám umožňuje zadat požadovanou hodnotu nebo název. V tomto manuálu, editovací panely jsou jednoduše nazývány pouze panely. Uvádíme nyní seznam editačních panelů, vyskytujících se v mnoha dialogových panelech PC-DMIS: ID= [Prvek] Tento panel ukazuje číslo (ID) prvku nebo rozměru pro prvky nebo rozměry, které se mají vytvořit. Pro změnu ID: 1. Vyberte předchozí ID. 2. Zadejte nové ID. 3. Stiskněte klávesu TAB. Pro číslo (ID) rozměru: Můžete změnit pouze číselnou část ID a obnovit čítač rozměrů na požadovaný počet. Můžete změnit textovou část ID a nastavit ji jako předvolený text pro následující rozměry Search ID Hledat ID Do panelu Search ID Hledat ID můžete zadat ID prvku (nebo rozměru) který bude použit v aktuální operaci. Tento panel můžete použít k vyhledávání s použitím volby zástupných znaků. ID prvku nebo rozměru bude zvýrazněno na příslušném Feature List Seznam prvků (nebo Dimension List Seznam rozměru). 14

15 Select Last # Vybrat počet posledních V panelu Select Last # Vybrat počet posledních můžete vybrat poslední z jistého počtu prvků (nebo rozměrů). Například, pokud jste chtěli vybrat poslední čtyři prvky, jež byly vytvořeny, jednoduše vložte 4 a stiskněte klávesu TAB. PC-DMIS zvýrazní vybrané prvky v panelu Feature List Seznam prvků. Seznamový panel: Seznamový panel je podobný editačnímu panelu, avšak nemůžete měnit hodnoty v seznamu. V tomto manuálu zpravidla místo seznamový panel píšeme seznam nebo panel. Seznamy, které najdete v mnoha dialogových panelech PC-DMIS jsou vyjmenovány zde: Panel Feature List Seznam prvků Panel Feature List Seznam prvků obsahuje seznam dostupných prvků v programu. PC-DMIS používá vybrané prvky pro zadání vyrovnání, konstrukci nových prvků, vytvoření rozměrů, a jiné podobné úlohy. Výběr prvků provedete podle postupu uvedeného v tématu Výběr prvků s použitím grafického okna v kapitole Editování displeje CAD. Výběr vybraných (zvýrazněných) prvků může být zrušen s použitím tlačítek Clear Smazat nebo Clear List Smazat seznam. Pokud připojujete externí program (viz Připojení externího programu v kapitole Přidání externích prvků ), PC-DMIS také vypíše proměnnou (nebo ukazatel) použitý jako reference na připojený program. Znaménko (+) se objeví vlevo od ukazatele. Kliknutím na toto znaménko plus otevře nebo zavře zobrazení všech prvků v připojeném programu. 15

16 Panel Dimension List Seznam rozměru Panel Dimension List Seznam rozměru obsahuje výčet všech rozměrů, jež byly programem vytvořeny. Můžete snadno vybrat rozměr/rozměry, které chcete editovat. Nebo analyzovat jednoduše výběrem požadovaného rozměru/rozměrů v seznamovém panelu a výběrem požadovaných změn nebo voleb v přidruženém dialogovém panelu. Panel s výsuvným seznamem Panel výsuvného (roletového) seznamu funguje podobně jako menu. Klikněte na ikonu s roletovou šipkou napravo od aktuálního výběru, nebo stiskněte na klávesnici postupně klávesy ALT a šipka Nahoru nebo šipka Dolů. Také stisknutí F4 zobrazí dostupné volby. Pro zavření seznamu stiskněte klávesu/klávesy znovu. Pro aktuální výběr je panel zvýrazněn. Příkazová tlačítka Příkazová tlačítka spouštějí akci. Příkazová tlačítka vyskytující se ve většině dialogových panelů PC-DMIS jsou tato: Apply Použít Tlačítko Apply Použít použije vaše volby z dialogového panelu, ale dialogový panel ponechá otevřený pro další změny. OK Tlačítko OK uloží a použije změny a uzavře dialogový panel. U některých dialogových panelů, kliknutí na tlačítko OK vloží příkazy do editačního okna. 16

17 Cancel Zrušit Tlačítko Cancel Zrušit pomine, ignoruje všechny změny a uzavře dialogový panel. Delete Vymazat Tlačítko Delete Vymazat odebírá položky (jako vytvořené prvky, rozměry, soubory sondy, informace k vyrovnání apod.) z některých seznamových panelů. V dialogovém panelu Delete CAD Vymazat CAD, příkazové tlačítko Delete Vymazat odstraní vybrané nominální prvky. Last Poslední Tlačítko Last Poslední vybere poslední položku v přidruženém seznamovém panelu. Last Two Poslední dva Tlačítko Last Two Poslední dva vybere poslední dvě položky v přidruženém seznamovém panelu. Select All Vybrat vše Tlačítko Select All Vybrat vše vybere všechny položky v přidruženém seznamovém panelu. Default Předvolba Tlačítko Default Předvolba vám umožňuje aktualizovat předvolené nastavení některých parametrů. Když je vytvořen nový program, bude odrážet všechny změny uložené jako předvolby. Předvolené hodnoty jsou uchovávány v systémových registrech. Tyto parametry mohou být aktualizovány přes příslušný dialogový panel nebo přímo editováním registrů použitím PC-DMIS Settings Editor Editor nastavení PC-DMIS. 17

18 Pokud je vybráno tlačítko OK (aniž bylo stisknuto tlačítko Default Předvolba), budou zvolené parametry použity v aktivním programu a nezmění údaje v registrech. Když změníte jakýkoli parametr a stisknete tlačítko Default Předvolba, PC-DMIS zaktualizuje údaje v registrech, a nastaví nové předvolby stávajících vstupů. Tlačítko Default Předvolba vám umožňuje uchovat a použít nové předvolené hodnoty pro nové programy, které budou teprve vytvořeny. Recall Vyvolat Tlačítko Recall Vyvolat vám umožňuje vyvolat zpět počáteční tovární nastavení tehdy, když byly počáteční hodnoty změněny kliknutím na tlačítko Default Předvolba. V tomto případě, PC-DMIS vrátí do registrů rezervní údaje. Create Vytvořit Tlačítko Create Vytvořit aplikuje změny provedené v některých dialogových panelech a vytvoří konstruované prvky, rozměry, Automatické prvky, skeny atd. a umístí vytvořené položky do editačního okna a grafického okna. Tlačítko Create Vytvořit neuzavře dialogový panel. Dialogový panel se zavře pouze kliknutím na tlačítko Close Zavřít. Close Zavřít Tlačítko Close Zavřít zavře dialogový panel. U některých dialogových panelů (kde může být žádoucí provádět další volby) pouhé stisknutí tlačítka OK, Apply Použít, nebo Create Vytvořit dialogový panel automaticky nezavírá. Clear Smazat Příkazové tlačítko Clear Smazat vám umožňuje vymazat zvýraznění jakékoli vybrané položky položka v seznamových panelech. V některých případech, tlačítko Clear Smazat úplně odstraní položky z některých seznamových panelů (jako jsou AB polohy v panelu New Angles List Seznam nových úhlů). 18

19 V některých dialogových panelech a záložkách, tlačítko Clear Smazat vymaže všechny hodnoty, jež byly vloženy nebo změněny předtím než bylo kliknuto na tlačítka Apply Použít nebo OK a obnoví zabudované hodnoty vyskytující se v PC-DMIS. Pokud jste pro uložení předvolených hodnot použili tlačítko Default Předvolba, PC-DMIS obnoví tyto hodnoty. Undo Zpět Tlačítko Undo Zpět vrátí zpět změny provedené tlačítkem Apply Použít (nebo tlačítkem Generate Generovat ve skenech DDC). Nemůže zvrátit provedené změny, jakmile jednou bylo kliknuto na tlačítko OK. Help Nápověda Tlačítko Help Nápověda otevírá téma on-line nápovědy přidružené k aktuálnímu dialogovému panelu. Zatržítka Klikněte na zatržítka pro změnu volby na nastaveno nebo zrušeno. Volba je pokládána za nastavenou, pokud se v panelu objeví znak zatržení. Můžete zaškrtnout i vícero zatržítek. Tlačítkové přepínače Oblast obsahující přepínače zobrazuje dostupné výběry dialogových panelů. Přepínejte mezi nabízenými alternativami kliknutím na požadované tlačítko. Když je volba vybrána, vlevo od vybrané položky se objeví černý bod a u všech ostatních položek je vymazán. V přepínači tedy můžete vybrat jen jednu možnost. Karty dialogového panelu Některé dialogové panely obsahují záložky. Tyto záložky fungují, jako identifikační štítek podobně je tomu u jmen spisů v kartotéční skříni. Jednoduše klikněte na kartu pro vyzvednutí požadovaného okna nebo možnosti do čela ostatních záložek. Tím jsou zobrazeny všechny možnosti nebo příkazy přidružené k této záložce. 19

20 Zpřístupnění dialogových panelů Ke zpřístupnění možností v dialogovém panelu můžete použít myš nebo klávesnici. Ke zpřístupnění voleb za použití myši, jednoduše ukažte na požadovanou možnost a klikněte. Klávesnice nabízí různé cesty k pohybu mezi dostupnými možnostmi. Pohybování dialogovými panely Pro řízení umístění okna a dialogového panelu v grafickém okně lze použít myš. Jak přesunout dialogový panel nebo okno: 1. Umístěte ukazatel myši na titul. 2. Přidržte stisknuté levé tlačítko myši. 3. Táhněte dialog nebo okno tam, kde ho chcete mít v grafickém okně. 4. Uvolněte tlačítko myši. PC-DMIS překreslí dialogový panel nebo okno v jeho nové poloze. Rolování editačního okna Editační okno má rolovací lišty pro zobrazení dalších dat v okně. Pro rolování: 1. Umístěte ukazatel myši na jednu z rolovacích šipek. 2. Klikněte nebo přidržte levé tlačítko myši. PC-DMIS bude rolovat text ve směru určeném rolovací šipkou. Například, pro rolování dolů, vyberte ukazatelem rolovací šipku ukazující dolů a klikněte na levé tlačítko myši. 20

21 Přizpůsobení uživatelského rozhraní Ve verzi 3.5 bylo vylepšeno uživatelské rozhraní používané v předchozích verzích s lépe organizovaným přístupem k různým dostupným možnostem. Navíc, můžete nyní upravovat toto uživatelské rozhraní tak aby vyhovělo vašim specifickým potřebám. Nyní můžete snadno předělat menu, přidat do menu vaše vlastní programy, nebo jednoduše vytvořit nová menu a volby dohromady. PC-DMIS vám také umožňuje linkovat příkazy vlastní PC-DMIS a zákaznické příkazy do panelů nástrojů. Návod pro upravování uživatelského rozhraní je dán v následujících tématech: Obnovení předvoleného uživatelského rozhraní Přizpůsobení menu Přizpůsobení panelů nástrojů Úpravy klávesových zkratek Obnovení předvoleného uživatelského rozhraní Pokud potřebujete obnovit vzhled PC-DMIS podle předvoleného uživatelského rozhraní dodaného s touto verzí PC-DMIS, postupujte takto: 1. Zavřete PC-DMIS. 2. Přesuňte se do adresáře, kde jste instalovali PC-DMIS. 3. Vymažte soubor s názvem pcdlrn.mnu. 4. Restartujte PC-DMIS. Ten nadále bude používat předvolené uživatelské rozhraní. Přizpůsobení menu Jak upravovat jednotlivá menu v hlavním menu (tj. položek na liště menu): 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit. 2. Vyberte kartu Menu. 21

22 Můžete použít tuto kartu k přidání nových položek menu, k přesunu existujících položek menu, nebo úplnému odstranění položek menu z hlavního menu. Jak přesouvat položku menu Pro přesun položky menu na nové místo v hlavním menu: 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit a vyberte kartu Menu, najděte položku menu, kterou chcete přesunout přímo na lištu menu. 2. Vyberte požadovanou položku menu. 3. Přetáhněte ji do nové pozice. Když položku táhnete přes strukturu menu, objeví se malá červená šipka ukazující, kam bude položka přidána. 4. Uvolněte tlačítko myši, a položka menu je zkopírována z její výchozí polohy do nové polohy. 5. Klikněte OK k odsouhlasení vašich změn a zavřete dialogový panel Customize Upravit. Jak odstranit položku menu Pro úplné odstranění položky menu z lišty menu: 1. Při otevřeném dialogovém panelu Customize Upravit a vybrané záložce Menu, Přesuňte se na položku menu položka, kterou chcete odstranit. 22

23 2. Vyberte požadovanou položku menu. 3. Odtáhněte ji pryč z oblasti hlavního menu. 4. Uvolněte tlačítko myši, a položka menu je odstraněna z menu. 5. Klikněte OK k odsouhlasení vašich změn a zavřete dialogový panel Customize Upravit. Jak editovat stávající položku menu Můžete editovat stávající položky menu, včetně jmen položek, popisů a tooltipů (tooltip nápověda jednou větou, která se objeví, když se ukazatel myši pozdrží nad kontrolním prvkem). K tomu je třeba: 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit.. 2. Při otevřením dialogovém panelu, klikněte na lištu menu PC-DMIS. 3. Vyberte menu a poté klikněte pravým tlačítkem na položku menu. Objeví se dialogový panel Edit Menu Item Editování položky menu. Dialogový panel editování položky menu 4. Upravte položku menu za použití tohoto dialogového panelu a poté klikněte na OK. 5. Klikněte na OK v dialogovém panelu Customize Upravit. 6. Zkontrolujte vámi provedené změny. Jak přidat novou položku menu Můžete vytvořit vaši vlastní položku menu a přiřadit jí externí program nebo dávkový soubor. K tomu je třeba: 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit, a vybrat kartu Menu. 2. V seznamu na záložce, klikněte na znaménko plus za Menu Items Položky menu. Vysune se seznam a ukáže všechna menu. 23

24 3. Klikněte na znaménko plus u menu, do něhož budete vkládat vaši uživatelskou položku menu, a klikněte na položku menu v tomto menu. 4. Klikněte na tlačítko Create Item Vytvořit položku. Objeví se dialogový panel Custom Wizard / Script / Tool Zákaznický průvodce / Skriptování / Nástroj. 5. Klikněte na tlačítko '...'. Objeví se dialogový panel Open Otevřít. 6. Ze seznamu Files of Type Soubory typu, vyberte typ souboru, který chcete přidat. 7. Přesuňte se do adresáře obsahujícího zákaznickou aplikaci, dávkový soubor, BASIC skript, soubor makra, atd. 8. Vyberte soubor, jež má být vložen, a klikněte na Open Otevřít. Dialogový panel Open Otevřít se uzavře a dialogový panel Custom Wizard / Script / Tool Zákaznický průvodce / Skriptování / Nástroj zobrazuje implicitní informace přidružené k vámi určenému zákaznickému programu. Command File Příkazový soubor Tento panel zobrazuje přístupovou cestu k příkazu. Menu Text Text MenuT Tento panel vám umožňuje zadat jméno, které bude použito pro tuto položku menu. Help Desc Popisná nápověda Tento panel vám umožňuje vložit text tooltipu, který bude zobrazován s touto položkou menu. Change Icon Změnit ikonu Toto tlačítko vám umožňuje změnit ikony, zobrazené s touto položkou menu. 9. Proveďte jakékoli další úpravy v tomto dialogovém panelu. 10. Klikněte na OK k potvrzení vašich změn a zavřete dialogový panel Customize Upravit. 24

25 Úpravy panelů nástrojů Pro úpravu panelů nástrojů, které se objeví v menu panel nástrojů: 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit (kapitola přílohy Použití mapy cest poskytuje pokyny ohledně přístupu ke všem dialogovým panelům a volbám menu). 2. Vyberte kartu Toolbars Panely nástrojů. Tuto záložku můžete použít k přidání nových panelů nástrojů a nových ikon panelů nástrojů, přesunům uživatelských panelů nástrojů, přesunům ikon panelů nástrojů a změně pořadí ikon panelu nástrojů na existujících panelech nástrojů. Jak upravit existující panel nástrojů Následující tabulka ukazuje, jak používat kartu Toolbar Panel nástrojů dialogového panelu Customize Upravit k úpravě existujících panelů nástrojů. Požadovaná úprava Přidání položky menu do panelu nástrojů. Postup 1. Vyberte panel nástrojů v Toolbar Definition List Seznam definice panelu nástrojů. 2. Najděte položku, kterou chcete přidat do seznamu Available Items Dostupné položky. 3. Vyberte ji, a stiskněte tlačítko Add Přidat Položka se objeví v požadovaném panelu nástrojů. 25

26 Odebrání ikony z panelu nástrojů. Zrušení všech změn. Odstranění všech úprav panelů nástrojů a obnovení rozvržení dodaného s touto verzí. Vytvoření nové položky panelu nástrojů. Změna uspořádání položek na panelu nástrojů. Přejmenování panelu nástrojů 4. Klikněte na Apply Použít a poté na OK k potvrzení vašich změn. 1. Vyberte panel nástrojů ze seznamu Toolbar Definition Definice panelu nástrojů. 2. Najděte položku, jež se má odstranit v seznamu (pravá strana dialogu). 3. Vyberte ji a stiskněte tlačítko Remove Odebrat. 4. Klikněte na Apply Použít a poté na OK k potvrzení vašich změn. Klikněte na tlačítko Reset Obnovit. Pokud nebylo kliknuto na tlačítka OK nebo Apply Použít, panel nástrojů se vrátí do svého předchozího stavu. Klikněte na tlačítko Default Předvolba. Klikněte na New Nový. Objeví se dialogový panel Custom Wizard / Script / Tool Zákaznický průvodce / Skriptování / Nástroj. Vyberte položku, kterou chcete přidat. V tomto manuálu byl vlastní proces přidání položky popsán výše v tématu Jak přidat novou položku do menu. 1. Vyberte panel nástrojů ze seznamu Toolbar Definition Definice panelu nástrojů. 2. Vyberte položku, kterou chcete přemístit. 3. Klikněte na tato tlačítka šipka Nahoru nebo šipka Dolů podle toho, zda chcete položku posouvat nahoru nebo dolů mezi ostatními ikonami panelu nástrojů v seznamu. 1. Vyberte panel nástrojů ze seznamu Toolbar Definition Definice panelu nástrojů. 2. Klikněte na Rename Přejmenovat. Objeví se panel 26

27 New Toobar Name Jméno nového panelu nástrojů. 3. Zadejte do políčka jméno a klikněte OK. PC-DMIS také nabízí jinou cestu k uspořádání nebo mazání položek z jakéhokoli zákaznického panelu nástrojů průběžně. Používá se k tomu klávesa SHIFT. Viz následující: Pro vymazání nebo uspořádání ikon panelů nástrojů: 1. Stiskněte a přidržte klávesu SHIFT. 2. Klikněte a podržte myš na ikoně ikona. Ikona se stane přesunutelnou. 3. Při uspořádávání ikon, přetáhněte je na nové místo v panelu nástrojů. 4. Při odstraňování ikony, přetáhněte ji mimo hranice panelu nástrojů. 5. Uvolněte tlačítko myši. Změna je provedena. Jak přidat oddělovač: 1. Stiskněte a přidržte klávesu SHIFT. 2. Klikněte a přidržte myš na ikoně. Ikona se stane pohyblivou. 3. Táhněte ji o malou vzdálenost doprava (ne natolik aby došlo ke změně její pozice). 4. Uvolněte tlačítko myši. Oddělovač se objeví vlevo od ní. Jak vymazat oddělovač: 1. Stiskněte a přidržte klávesu SHIFT. 2. Klikněte a přidržte myš na ikoně vpravo od oddělovače. Ikona se stane pohyblivou. 3. Přetáhněte ji nad oddělovač po její levé straně. 4. Uvolněte tlačítko myši. Jak vytvořit zákaznický panel nástrojů 1. Otevřete dialogový panel Customize Upravit a vyberte kartu Toolbars Panely nástrojů. 2. Klikněte na New Nový a vyberte Toolbar Panel nástrojů. Otevře se zadávací panel, požadující jméno panelu nástrojů. 3. Zadejte jméno panelu nástrojů a klikněte na OK. Váš nový panel nástrojů se nyní objeví v seznamu Toolbar Definition Definice panelu nástrojů. Můžete nyní panel nástrojů upravit, aby přijal ikony nové ikony panelu nástrojů. 27

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31 Obsah Kapitola 1 Úvod... 1 ZwCAD a další software...2 Porovnání ZwCADu a CAD systému s ručním kreslením...4 Práce s dalšími daty a programy...11 Použití pokročilých CAD funkcí...13 Získání dalších informací...13

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

DipTrace. Tutoriál. DipTrace 2.0 tutoriál (CZ)

DipTrace. Tutoriál. DipTrace 2.0 tutoriál (CZ) DipTrace Tutoriál 1 Obsah I Návrh jednoduchého zapojení a DPS...6 1 Volba velikosti listu schématu a umístění názvů...7 2 Konfigurace knihoven...11 3 Návrh zapojení multivibrátoru...12 4 Konverze na DPS...28

Více

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VIZUALIZAČNÍ SYSTÉM PROCOP 2.1 PROCESS MONITOR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA R ALFA MIKROSYSTÉMY SPOL. S R. O. OSTRAVA 2003 HELLO Process Monitor 2.1 Uživatelská příručka Copyright 2003 ALFA Mikrosystémy s.r.o.

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE

Office 2007. NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE NOVÉ A ZMĚNĚNÉ FUNKCE Název společnosti DOPROVODNÉ MATERIÁLY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA DIGI TRADE Příručka, která se Vám dostává do rukou je doprovodným materiálem ke kurzu pořádaném autorizovaným školicím střediskem

Více

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240

Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 Síťový kontrolér Fiery pro DocuColor 250/240 ŘEŠENÍ SERVER & KONTROLÉR UTILITY 2005 Electronics for Imaging, Inc. Informace v této publikaci podléhají Právním ustanovením pro tento produkt. 45040903 10.

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

www.povi.cz Úkoly Program manuál

www.povi.cz Úkoly Program manuál www.povi.cz Úkoly Program manuál Program Úkoly manuál PoVI, s.r.o. 2005 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvod... 3 2.1. Účel programu Úkoly... 3 3. Vysvětlivky, značení, terminologie... 4 3.1. Používaná označení...

Více

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation.

Změna názvů verzí! Verze Enterprise Print Server se nyní nazývá Enterprise Automation. Změna názvů verzí! V aplikaci BarTender 9.3 došlo ke změně názvů některých verzí. I když bude ale software obsahovat nové názvy, v doprovodné Úvodní příručce budou ještě uvedeny staré názvy. Verze Enterprise

Více

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele

Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem. LabelView XLT. Příručka uživatele Program pro návrh a tisk etiket s čárovým kódem LabelView XLT Příručka uživatele LabelView XLT - Příručka uživatele ÚVOD LabelView je moderní výkonný program pro návrh štítků a etiket, který vám umožní

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Version 2 1. Ultratrend DMS 5 Systém pro správu dat NÁVOD K OBSLUZE

Version 2 1. Ultratrend DMS 5 Systém pro správu dat NÁVOD K OBSLUZE Version 2 1 Ultratrend DMS 5 Systém pro správu dat NÁVOD K OBSLUZE Version 2 2 PŘEHLED... 4 Úvod... 4 Přehled programu... 4 Systémové požadavky... 4 Instalace:... 4 Informace o databázi a místě ukládání...

Více

Základní uživatelská příručka

Základní uživatelská příručka Základní uživatelská příručka 08 / 2011 Copyright 2011 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG Společnost EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG neručí za technické nebo tiskové chyby nebo nedostatky v

Více

Příručka uživatele programu

Příručka uživatele programu Příručka uživatele programu QL-500 QL-650TD QL-550 QL-1050/1050N 1 Obsah Obsah..................................................................................... 2.......................................................................................

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku. Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Výpočetní technika ve vztahu k základní a pokročilé IT komunikaci TENTO PROJEKT

Více

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová

MS Excel 2003. Mgr. Silvie Bečvářová Mgr. Silvie Bečvářová Obsah 1 Úvod... 6 2 Spuštění Excelu... 6 3 Pracovní prostředí... 6 4 Soubor uložení, otevření... 7 4.1 Uložení souboru... 7 4.2 Otevření souboru... 7 5 Základní dovednosti... 9 5.1

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird

FX Hosting. Poštovní klient Mozilla Thunderbird FX Hosting Poštovní klient verze 1.5.0.2 Verze 1.05 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech...4 2Úvod...5 2.1Komu je příručka určena...5 2.2Jak pracovat s příručkou......5 2.2.1Co zde naleznete...5

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více