Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 26.9.20 13 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny"

Transkript

1 Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Informace p. ředitelky H. Gajduškové Virtuální exkurze po knihovnách severních Čech H. Gajdušková Činnost knihoven za 1. pololetí 2013 Informace z porady pověřených knihoven, ze semináře Co venkovské knihovny umějí a mohou IX., vzdělávání v 2. pololetí 2013 V. Pelcová Projekty VISK 3 průběh realizace, VISK 3 v r M. Kovář Různé Informace z knihoven okresu H. Gajdušková - Akce k Týdnu knihoven, Happening - Olomouc Konference Knihovny současnosti: - Knihovna Stuttgart pěkná - podívat se na web - zkušenosti ze severských knihoven heslo knihovny tady se pořád něco děje, fantazie je důležitější než znalosti, knihovna by měla být osobní, knihovna nabízí každý den něco nového, důraz na fantazii, představivost, image, ekologii, akustiku, knihovna jako 3. místo. - Pravidla, která musíte přijmout, pokud chcete efektivně komunikovat - komunikace s nepřizpůsobivými občany, s Romy velmi podnětný příspěvek - Knihovna Děčín fotoprezentace s výkladem V. Pelcová Činnost knihoven za 1. pololetí 2013 Pololetní statistika - porovnání s pololetím loňského roku Výpůjčky pokles, celkem pokles o tj. 4,8 %, Profi 5,2 %, Neprofi 1,1 % pokles: Kelč (23%), Jablůnka (15%), MVK (8%), nárůst: Nový Hrozenkov (50%) Čtenáři - celkový nárůst o 350 (2,7 %) Profi - + 5%, Neprofi 5 % nárůst: Nový Hrozenkov (20 %), MVK (8,5 %), pokles: není nikde markantní Počet akcí - nárůst celkem o 25 akcí tj. 2,6 % (MVK+ 38, profi - 8, neprofi -4) (při akcích fotit!! Velké rozlišení nastavit, alespoň 1MB, posílat fotky v průběhu roku!!!) Návštěvníci - nárůst - celkem: o , tj. o 9 % více ( profi + 7,4 %, neprofi + 25 %%) nárůst: Karolinka ( 37 %), N.Hroz. (35 %), RpR (20%), VK (16 %), SK Jablůnka (20 %),SK RpR (79%) pokles: Kelč (17%) Mění se interiéry k lepšímu nové regály, změna dispozice regálů v prostoru - provzdušnění prostoru, vymalování knihovny barevně, různé doplňky, zřízení dětských koutků.

2 Prlov během 14 dní došlo k celkové rekonstrukci knihovny, nově zrekonstruovány knihovny ve Velké Lhotě, Choryni a Růžďce. Informace z porady pověřených knihoven - Informace z jednání SDRUK pro regionální funkce v NK ČR Prezentovány výkony jednotlivých krajů v porovnání s průměrem ČR. Je kladen důraz na zvýšení informovanosti provozovatelů knihoven, krajských zastupitelů a veřejnosti o službách knihoven a významu RF pro výslednou kvalitu služeb i v malých obcích. Ve většině krajů jsou připravovány nové koncepce rozvoje knihovnictví nebo regionálních funkcí. (Koncepce ZK RF příloha zápisu) Dostupnost elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro širokou veřejnost. Byla provedena analýza nabídky a poptávky EIZ se zaměřením na veřejné knihovny dosud nevyužívají ve větší míře. V roce 2013 opět zkušební přístupy do některých databází (Atoz, Library PressDisplay, ). Bude vytvořena metodická příručka k využívání EIZ. Propagace v celostátních kampaních. Podpora doplňování literatury pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel, migrantů a národnostních menšin. Vybráno 5 krajů (včetně ZK), ve kterých proběhne pilotní program. V každém kraji obdrží 3 knihovny částku kolem Kč na knihy z nabídkového seznamu - spolupráce s MZK Brno. Časopis Čtenář - klesá počet jeho předplatitelů - mohlo by být ohroženo jeho vydávání v papírové podobě. Doporučení, aby i menší knihovny do Čtenáře přispívaly (je honorováno) Kontroly VISK - MK ČR letos omezí množství kontrol, měly by být důslednější, kontrolovat se budou především větší projekty. Soutěž Městská knihovna roku bylo by dobré, kdyby se do soutěže přihlásilo více knihoven. Krajská knihovna Zlín otvírá se , byla omezena služba MVS Nabídka starých PC a nepotřebného nábytku bude na web. stránkách kraje. Nejdřív nabízeno krajským organizacím, poté obcím (můžete sledovat a využít) Soutěž Vesnice roku ve Zlínském kraji - v komisi - Ing. J. Tomancová - Letos přihlášeno 18 obcí velmi vyrovnané. - Knihovny pro ostatní komisaře je důležité, jak knihovna vypadá. Neznají standardy, důležitý je pro ně vzhled knihovny a osobnost knihovníka. Komise si všímá také nových knih v knihovně. - Vítězem se stala knihovna v Ratiboři okres Vsetín, dobrá statistika, knihovnice uměla prodat to, co dělá, pochází z ní největší dětský čtenář, šikovná aktivní knihovnice, která se zajímá o obor. - Zlatou stuhu získala obec Vysoké Pole. - Je dobré, když je u představování obce i knihovnice, nebo je knihovna alespoň zmíněna v materiálech o obci.

3 Ocenění nejlepších knihoven a knihovníků Zlínského kraje Na ocenění Zlínského kraje Nejlepší knihovny roku bylo nominováno deset veřejných knihoven ze všech okresů kraje a osm knihovnic a knihovníků bylo nominováno na zvláštní uznání. Výsledky musela projednat Rada Zlínského kraje. - Slavnostní vyhlášení proběhne v prostorách KKFB nebo kraje. - Z našeho okresu vyhodnocena knihovna Jablůnka a Bc. Pavel Zajíc ( RpR) blahopřejeme! Vzdělávání MVK Vsetín Radka Denemarková všechny srdečně zveme! Odborný seminář OKnA - česko-slovenská přehlídka OKnihovnických Aktivitách :00 - Židovská literatura p. Milada Písková Plánované akce KKFB Zlín - 2. pololetí: Kurzy počítačové gramotnosti: o Tvorba webových stránek pomocí šablony, 10 hod., 5. a (Brněnská šablona) o Kancelářské aplikace OpenOffice alternativa k MS OFFICE, 10 hod., 6. a o Praktické využití MS Word (hromadná korespondence), 10 hod., 20. a Koncepce rozvoje knihoven ČR Roadshow, dr. T. Řehák Bezbariérová knihovna 23. a den problematika lidí se zrakovým a mentálním postižením, 2. den problematika lidí se sluchovým a tělesným postižením Dotazníkové šetření v knihovnách Současná španělsky psaná literatura (4. nebo bude upřesněno) Metodický pokyn vykazování vzdělávacích akcí příloha zápisu Každá knihovna by si měla sama sledovat, zda tento standard splňuje. Info ze semináře: Seminář Co venkovské knihovny umějí a mohou IX. pořádaný SKIPem pořádala knihovna roku 2011 Vavřinec Veselice (Sloup) ve dnech Odborný program v pátek (Práce s regionální literaturou, Regionální literatura ve venkovských knihovnách, MZK Brno a spolupráce s knihovnami regionu časopis DUHA info o knihách a knihovnách z Moravy zasílají zdarma, Prezentace historických fondů MZK a jejich digitalizace, region Blansko Společné setkání čtoucích rodin MAS Moravský kras představení projektů, Prezentace alej roku a strom roku Představení knihovny roku 2012 Ratíškovice profi knihovna (příští rok se koná tam) Prohlídka knihovny roku 2011 Vavřinec Veselice (foto) Revize Revize probíhá Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Hovězí, Karolinka, Horní Lideč po dokončení zaslat protokol Cirkulace - cirkulace proběhne na podzim (listopad-prosinec ), výměna podzimních souborů - MODRÉ, termíny rozvozu budou upřesněny tentokrát je soubor už kompletní - buduje se nový soubor ŽLUTÉ OZNAČENÍ rozvoz zač. roku 2014

4 - od r budou cirkulovat už 3 soubory! - rozpočet na nákup CI je ,- Kč (zbývá dokoupit za cca ,- Kč) - na podzim bude i výměna souborů s CD mluvené slovo, propagovat mezi čtenáři..včas stahovat a kompletovat soubory, předávat čisté!!! CD soubory z VM, HL,VP, Zub.,Rožnov, HB prosím dopravit do do MVK - Aktualizován výpůjční řád výměnného souboru jeho platnost od , příloha zápisu, vyvěsit v knihovnách s výměnným souborem - VISK 3 V r celkem se realizuje 25 projektů (3 na www OPAC, 9 na automatizaci knihovny, zbývající na vyšší verzi programu) Dát si pozor na dočerpání dotace, ať se zbytečně nevrací, pohlídat u zřizovatelů - Do 15. ledna vyúčtování VISK 3 : formuláře ke stažení na Náležitosti vyúčtování dodržet - celkem 4 přílohy!!! VISK 3 na příští rok 2014 promyslet si, kdo podá žádost (webový katalog, automatizace knihovny ) uzávěrka 10. prosince 2013!!! Webové stránky aktualizovat! Odkaz na web. str. knihovny vložit na stránky obce - N.Hrozenkov, Jablůnka Statistika návštěvnosti stránek u Karvinské šablony: u knihoven, které používají nové vzory najdete na adrese kde XYZ je daná knihovna. H. Pekárková - Představení akcí pro seniory co všechno můžete dělat v knihovně letáček příloha zápisu - Juráš Literární soutěž pro děti vsetínského okresu - Do dodat na Vsetín Téma: Nejmoudřejší je číslo, více info na plakátku příloha zápisu D. Divínová - podán návrh rozpočtu na RF na r mírné navýšení - aktualizace pokynu k odběru tiskopisů a knihovnického materiálu pro r příloha zápisu, faktury budou vystaveny k platby do konce roku upozornit zřizovatele - faktury za služby RF do nejlépe už v MVK M. Kovář - Editační www OPAC-VISK 3 řeší se SK VM dodělává se co nefunguje ( poplatky, čtenáři ) - SK Jablůnka zač. října v knihovnách SK se bude dělat retrokatalogizace - SK VS hotovo Leskovec, Seninka, Pozděchov, Janová - SK Kelč problém s připojením na internet katalogy budou zpřístupněny na webu - Pro rok 2014 dotace na edit OPAc pro SK VM cca 7.200,- Kč

5 Informace z knihoven okresu: Kelč p. A. Pitrunová - řeší VISK 3 pro pobočky, problémy s internetem, různí poskytovatelé - proběhly Kelečské slavnosti - práce na brožuře o Kelči - webové stránky budou nové, připravuje ke spuštění Halenkov p. M. Šuláková - nakoupeno 300 KJ - vyřazuje, příprava na revizi - prostor pro výstavy buduje se Hovězí p. J. Dujková - proběhla revize, dodělávky, protokol připravuje - od prac. neschopnost Nový Hrozenkov p. E. Pekařová - o prázdninách prodloužená výp. doba, zvýšení výpůjček, čtenářů - revize zbývá dokončit fond v knihovně, fond uložený ve škole je hotový - vyhlídka na stěhování, obchod v sousedství se stěhuje, nutná rekonstrukce budovy Jablůnka p. M. Zralá - podán projekt nadaci ČEZ na dětský koutek, čekají na výsledek - burza vyř. knih, registrace zdarma - Soutěž o nejlepšího čtenáře, Literární a výtvarná soutěž Moje nejmilejší místo v Jablůnce - V říjnu otevírají Klub seniorů, kurz PC gramotnosti Horní Bečva p. M. Školová v hod Vladimíra Klimecká beseda a autorské čtení zve všechny - O prázdninách otevřeno každý den, hodně turistů Valašské Meziříčí p. J. Rusková Město: ve 12:00 - otvírají koutek pro náctileté - Anketa o nejoblíb. dětskou knihu s předčítáním, Klíčování - 2. tř. - Sobota- pohádkové dopoledne pro děti a rodiče SK: Velká Lhota přestěhována, Choryně přestěhována, vyřazovalo se, od září půjčují, zbývají malé dodělávky - Hrachovec, Veselá zateplování budovy, zavřeno o prázdninách - Kunovice přidělán nový regál na knihy, spolupráce se školou? - Lhota u Choryně nová knihovnice - Realizují se projekty VISK zaučuje knihovníky, půjčuje se v novém programu, průběžně se řeší a vychytávají problémy ve spolupráci s M. Kovářem - Příspěvky do zpravodajů obcí o dotacích VISK - Založeny webové stránky knihoven Poličná, Krhová, Velká Lhota, Loučka SK Rožnov p. Radhoštěm p.r. Vinklerová - Prostřední Bečva dokončeno retro, zahájeno půjčování, nová knihovnice, vymalováno, změny v interiéru, navázána spolupráce se školou, proběhne pasování

6 - nainstalovat modul REVIZE, vystavit OPAC na web M. Kovář - zavádějí se IVU lekce i v SK knihovnách 1x za školní rok (1.-9. tř., 1 lekce-2 hod.), metoda kritického myšlení, ale nedostačující technika, snaha o zavedení wifi do každé knihovny - Horní Paseky vymalováno, změna dispozice regálů, bude dětský koutek - některé knihovny využily nabídku fy ALBI a nakoupily sadu stolních her za výhodných podmínek MěK Rožnov p. Radhoštěm p. P. Zajíc - exkurze zaměstnanců po knihovnách Prostějov, V. Klobouky, UH - vydán nový Průvodce seniorská skupina - Městská edice vyjde 10/11/ zahájení zimního semestru virtuální univerzity 3. věku - Akce Po pašeráckých stezkách, Putování s broučky, Maraton čtení termíny pro faktury a výkazy RF : výkazy RF do další porada Přílohy: Statistika 1. pol okres VS Výpůjční řád výměnného souboru Metodický pokyn k odběru tiskopisů Metodiký pokyn + excel. tabulka pracovníci a jejich vzdělávání Juráš plakát Nabídka pro seniory co všechno můžete dělat v knihovně Koncepce RF Zlínského kraje

ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín, konané dne 26. 6. 2013 v Krajské knihovně Františka Bartoše Zlín, pracoviště Zarámí

ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín, konané dne 26. 6. 2013 v Krajské knihovně Františka Bartoše Zlín, pracoviště Zarámí ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín, konané dne 26. 6. 2013 v Krajské knihovně Františka Bartoše Zlín, pracoviště Zarámí Přítomni: Omluvena: J. Dorňáková, T. Heinzová, J. Kapustová, Mgr.

Více

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny

Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Zápis z porady vedoucích profesionálních knihoven okresu Vsetín ze dne 13.11.2014 přítomni: dle prezenční listiny omluveni: dle prezenční listiny Program: Novinky, tipy a možnosti pro knihovny H. Pekárková

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2014 ROČNÍ ZPRÁVA O HODNOCENÍ VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně 27. 2. 2015 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2008 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2008 Vsetín 25.2.2009 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009

Výroční zpráva. Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. za rok 2009 Výroční zpráva Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně za rok 2009 Vsetín 25.3.2010 Název organizace: Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín IČO: 00851817 ĆÚ: ředitelka: 35234-851/0100

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 212 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 212 Zlín 213 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka Bartoše,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA KRAJSKÉ KNIHOVNY FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvkové organizace, za rok 2013 Zlín 2014 Výroční

Více

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015

KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KONCEPCE VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ V KRAJI VYSOČINA V LETECH 2012 2015 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY HAVLÍČKŮV BROD leden 2012 I. Analýza regionálních funkcí 1. Úvod 1.1 Vymezení pojmů 1.2 Legislativní rámec,

Více

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE VE ZLÍNĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KONCEPCE ROZVOJE REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN VE ZLÍNSKÉM KRAJI na období 2014 2017 Zlín, březen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Význam regionálních

Více

ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín, konané dne 4. 12. 2013 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín, konané dne 4. 12. 2013 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně ZÁPIS z porady profesionálních knihoven okresu Zlín, konané dne 4. 12. 2013 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně Přítomni: Omluvena: S. Bravená, J. Dorňáková, T. Heinzová, J. Kapustová, Mgr. J.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Milada Miklíková Zřizovatel: město Břeclav OBSAH I. Služby

Více

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Výroční zpráva za rok 2012 Městské knihovny Ústí nad Orlicí Adresa: Telefon: E-mail: Web: Příkopy 376, 562 01 Ústí nad Orlicí 737 205 222 (ředitelka), 737 205 221 (kancelář) knihovna@knihovna uo.cz www.knihovna

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2012 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2012 Valašské Meziříčí 2013 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY. výroční zpráva 10

KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY. výroční zpráva 10 KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY výroční zpráva 10 Úvod 3 Knihovnické služby 4 Čtenáři, návštěvníci, výpůjčky 4 Meziknihovní výpůjční služba 4 Činnost výpůjčních oddělení 5 Informační služby 11 Specializované

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 KNIHOVNA VÁCLAVA ČTVRTKA V JIČÍNĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Denisova 400, 506 01 Jičín e-mail: knihovna@knihovna.jicin.cz http://knihovna.jicin.cz telefon: 493 532 833 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje

Více

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013

Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace. Výroční zpráva za rok 2013 Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2013 Valašské Meziříčí 2014 Základní údaje Název knihovny: Městská knihovna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace Masarykova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Národních hrdinů 9 690 02 BŘECLAV IČO 00089605 Statutární zástupce: Mgr. Marek Uhlíř Zřizovatel: Město Břeclav Obsah MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Více

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012. Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2012 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová Bc. Zdeňka Paseková Iveta

Více

Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji

Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji Jak s pomocí krajské koncepce naplňujeme cíle regionálních funkcí v Jihomoravském kraji Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2013 21. 22. 10. 2013 Dům hudby Pardubice MAJÍ NAŠE KNIHOVNY VIZI??

Více

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. Koncepce rozvoje. veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové Koncepce rozvoje veřejných knihoven Královéhradeckého kraje na léta 2014-2018 s výhledem do roku 2020 Hradec Králové 2013 Obsah Vize knihoven našeho kraje Role

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 Městská knihovna Česká Lípa knihovna s regionální působností VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 1.Základní informace 2.Zpráva o činnosti 3.Záměry pro rok 2003 - 1-1. Základní informace 1.1. Pracoviště Městské

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Adresa: Městská knihovna Horažďovice Mírové nám. 11 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 591-4 e mail: knihovna@horazdovice.cz www stránky:www.knihovna.horazdovice.cz

Více

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace

Výroční zpráva 2011. Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková. příspěvková organizace příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková

Více

z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích

z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích V ý r o č n í z p r á v a Š m i d i n g e r o v y k n i h o v n y ve Strakonicích z a r o k 2 0 0 8 Plnění hlavních úkolů v roce 2008 - - rok 2008 byl prvním rokem po celkové rekonstrukci knihovny, který

Více

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005

K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 K N I H O V N A M Ě S T A H R A D C E K R Á L O V É V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI KNIHOVNY MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 Hradec Králové, leden 2006 Obsah strana: I. Celkové hodnocení 3-4 II.

Více

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014

o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Svitavách za rok 2014 Předkládá: Mgr. Marta Bauerová, ředitelka Obsah: I. Úloha a cíle knihovny str. 3 II. Knihovní fondy str. 3 III. Čtenáři a návštěvníci knihovny..str.

Více