Příloha č. 1 Technická specifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 Technická specifikace"

Transkript

1 Dílem se rozumí kompletní vyhotovení map včetně zpracování zadních stran na klíč (mapový podklad + grafické zpracování, překlady do jazykových mutací, korektury, tisk, kompletace a doprava do dílčích míst plnění) a dále kompletní vyhotovení panoramatických pohledů s respektováním níže uvedených specifikací. Jedná se tedy o zpracování mapových podkladů a vydání tištěných skládaných map (běžeckých a cyklistických) včetně distribuce tištěných map. Mapy lyžařských běžeckých tras a cyklotras - běžecké se zimním barevným laděním, cyklistické s letním - zaměřené na propagaci lyžařských běžeckých tras a cyklotras v Jeseníkách. budou vyhotoveny v několika jazykových mutacích. Mapy budou distribuovány mezi upravovatele tratí, partnery projektu (umístění v lyžařských areálech apod.) a na turistická informační centra. Součástí zakázky bude také zpracování mapových podkladů a dodání licence pro informační tabule, zpracování panoramatických výhledů a licence pro jejich využití na venkovních panoramatických tabulích. Tyto podklady budou předány dodavateli informačního a odpočinkového inventáře ke konečnému zpracování. Předmět díla je rozdělen na tyto části: 1. Vydání letní cyklomapy Jeseníků (s názvem Jesenická magistrála léto ) Popis: skládací mapa zaměřená především na propagaci cyklotras v Jeseníkách viz níže. Včetně licence pro prezentaci na webu. Formát: 96x66 cm, plnobarevný tisk 4/4, 100 gr. m 2, kartografický papír G-print matný Měřítko: 1: : (pokud to kvalitní realizace mapy vyžaduje, je možno měřítko po dohodě s objednatelem změnit) Požadovaný náklad: ks Jazykové mutace: ČJ/PJ/AJ/NJ multijazykové mapy Charakteristika: a) přední strana: 1. Mapa Jeseníků (aktuální mapový podklad s vyznačením hranic krajů a států) s výrazným vyznačením všech cyklotras včetně jejich kilometráže, každá trasa bude mít své číslo, na mapě budou vyznačena místa cykloservisů, občerstvení a ubytování, 2. Vyznačení bikeparků a podobných areálů, 3. Možnosti dopravy (silnice včetně autobusových zastávek, železnice včetně stanic, parkoviště), turistická informační centra, stanice horské služby, 4. Kategorizace cyklotras dle povrchu vhodného pro různé typy kol; rozlišení cyklostezek, cyklotras, singltreků resp. lesních stezek upravených pro MTB, 5. Vyznačení míst s doplňkovou infrastrukturou (především tou umísťovanou v rámci projektu, včetně kategorizace dle druhu informační tabule, panoramatické tabule, odpočívadla, kolostavy, elektronické informační panely, sady servisního nářadí apod.), 6. Vyznačení chráněných území: Chráněné krajinné oblasti (CHKO), Národní přírodní rezervace (NPR), Přírodní rezervace (PR), Národní přírodní památky (NPP), Přírodní památky (PP), 7. Pěší turistické trasy, naučné stezky, 8. Pamětihodnosti, významná a zajímavá místa (hrady, zámky, zříceniny, kláštery, kostely, kaple, židovské památky, městské památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, skanzeny, technické památky, muzea a galerie, rozhledny a místa rozhledu, větrné mlýny, archeologická naleziště, muzea, jeskyně, vodní mlýny, lázně a jiné přírodní i kulturní zajímavosti apod. 9. GPS souřadnice, 10. Legenda i v jazykových mutacích, měřítko (grafické i číselné), směrová růžice, 11. Prokazatelně aktuální barevný mapový podklad (min. z roku 2012) včetně hypsometrie, b) zadní strana: 1. stručné představení Jeseníků jejich charakteristika z hlediska cestovního ruchu, především cykloturistiky, a stručný text k projektu Jesenická magistrála,

2 2. odkazy na webové stránky projektu, Moravskoslezského kraje, partnerů a další užitečné odkazy a kontakty (např. Horská služba, KČT, CHKO Jeseníky, Česká mountainbiková asociace, apod.), 3. popis tipů na cyklovýlety (cca 10) včetně průběhu, číslování, délek, výškových profilů jednotlivých tras a konkrétních fotografií z daných výletů tipy na cyklovýlety budou kategorizovány do těchto kategorií: adrenalinové, aktivní cyklisté, rodiny s dětmi, gastronomie, poznávací. Přičemž v každé kategorii bude zpracován alespoň jeden výlet, 4. informace o cyklobusech a dalších možnostech dopravy pro cykloturisty vč. odkazů na webové stránky provozovatelů cyklobusů v Jeseníkách, 5. informace a kontakty na partnery projektu (dodá objednatel), cykloservisy, občerstvení, ubytování, bikeparky, včetně jejich souřadnic v mapě, možno doplnit o fotografie, 6. v případě místa pravidla chování (cyklo)turistů v CHKO, v lese, v přírodě a horách obecně, seznam pravidelných cyklo a sportovních akcí - zda budou vloženy nebo ne bude dohodnuto s objednatelem, 7. poutavé fotografie s tématikou cykloturistiky a letní krajiny z míst, kudy vedou trasy, včetně popisků fotografií (fotografie vždy dodá zhotovitel), 8. v případě místa možno vložit i jednotlivé panoramatické pohledy, jež jsou součástí díla viz. bod 4. - zda budou vloženy nebo ne bude dohodnuto s objednatelem, 9. kompletní aktuální kontakty na všechna turistická informační centra v dotčené oblasti včetně jejich souřadnic v mapě, 10. tiráž. c) Na přebalové straně každé mapy musí být výrazně uvedeno, že se jedná o projekt Jesenická magistrála, včetně logotypu ROP NUTS II Moravskoslezsko, loga Moravskoslezského kraje, loga Jesenické magistrály a loga České republiky, poutavá fotografie s tématikou cykloturistiky v Jeseníkách (fotografie vždy dodá zhotovitel). d) Mapa musí obsahovat přehledné vyznačení polohy Jeseníků v rámci Evropy a v rámci ČR. e) Mapy budou vyrobeny na klíč včetně přípravy textů, překladů a dodání fotografií s tím, že jejich příprava a schválení bude konzultováno s objednatelem. Zhotovitel rovněž zajistí připomínkování mapy (především mapového podkladu) těmito subjekty: Klub českých turistů, Správa CHKO Jeseníky, Česká mountainbiková asociace, partneři projektu (některé kontakty dodá objednatel). f) Dílo bude rovněž odevzdáno v elektronické podobě (CD-ROM nebo DVD) ve 3 vyhotoveních, a to ve formátu pro uvedení na webové stránky (PDF) a rovněž po částech texty (ve Wordu), fotografie, profily, grafické prvky apod.. g) Součástí zakázky je i distribuce map na tato místa (včetně odkomunikování této dodávky s danými místy předem): - Informační centrum Šumperk (250 ks) - Jeseníky Sdružení cestovního ruchu (Šumperk) (250 ks) - Informační centrum Jesenicka, Palackého 2/1341, Jeseník (250 ks) - Lázeňské informační centrum, Priessnitzova 12/299, Jeseník (250 ks) - Informační centrum, Lázeňská 674, Velké Losiny (250 ks) - Informační centrum Kouty nad Desnou (250 ks) - Městské informační centrum, Bezručova 144, Zlaté Hory (250 ks) - Infocentrum Jeseníky-Karlov, Karlov, , Malá Morávka (250 ks) - Informační centrum, Holčovice (250 ks) - Informační centrum, Lipová-lázně 476, (250 ks) - Informační centrum při městském muzeu, nám. Míru 6, Rýmařov (250 ks) - Informační středisko, Ostružná 135, (250 ks) - Městské informační centrum Bruntál, náměstí Míru 7, Bruntál (250 ks) - Turistické informační centrum, Karlova Studánka (250 ks) - Turistické informační centrum, Jesenická, Vrbno pod Pradědem (250 ks) - zbytek map dodat do skladu Moravskoslezského kraje Ostrava ( ks).

3 h) Distribuce musí být doložena předávacími protokoly. Oprávnění převzít (podepsat dílčí předávací protokol) každou jednotlivou část díla má statutární zástupce nebo pověřená osoba v rámci uvedených organizací. 2. Vydání zimní mapy lyžařských běžeckých tras (LBT) (s názvem Jesenická magistrála zima ) Popis: skládací mapa se zimním barevným laděním zaměřená na propagaci především lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách viz níže. Včetně licence pro prezentaci na webu. Formát: 96x66 cm, plnobarevný tisk 4/4, 100 gr. m 2, kartografický papír G-print matný Měřítko: 1: (pokud to kvalitní realizace mapy vyžaduje, je možno měřítko po dohodě s objednatelem změnit) Požadovaný náklad: ks Jazykové mutace: ČJ/PJ/AJ/NJ multijazykové mapy Charakteristika: a) přední strana: 1. mapa Jeseníků se zimním barevným laděním (aktuální mapový podklad s vyznačením hranic krajů a států) s výrazným vyznačením všech lyžařských běžeckých tras včetně jejich kilometráže, každá trasa bude mít své číslo (Př.: jeden udržovatel má číslo např. 4 a jeho trasa má totéž číslo 4. Pokud jeden udržovatel udržuje více tras, pak bude číslování pokračovat takto 4a, 4b, 4c atd.), doplněno o místa skiservisu, občerstvení a ubytování, 2. vyznačení lyžařských areálů, především těch, které jsou vhodnými východisky pro běžecké lyžování, 3. možnosti dopravy (silnice včetně autobusových zastávek, železnice včetně stanic, parkoviště), turistická informační centra, stanice horské služby, 4. kategorizace lyžařských běžeckých tras, rozlišení strojově upravovaných i neupravovaných tras zahrnutých do projektu, ostatních strojově upravovaných tras (rolba či skútr), neupravovaných tras značených a neznačených doporučených, 5. vyznačení míst s doplňkovou infrastrukturou (především tou umísťovanou v rámci projektu, včetně kategorizace dle druhu informační tabule, panoramatické tabule, odpočívadla, elektronické informační panely, sady servisního nářadí, stojany na lyže apod.), 6. vyznačení chráněných území: Chráněné krajinné oblasti (CHKO), Národní přírodní rezervace (NPR), Přírodní rezervace (PR), Národní přírodní památky (NPP), Přírodní památky (PP), 7. pěší turistické trasy, naučné stezky, 8. pamětihodnosti, významná a zajímavá místa (hrady, zámky, zříceniny, kláštery, kostely, kaple, židovské památky, městské památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, skanzeny, technické památky, muzea a galerie, rozhledny a místa rozhledu, větrné mlýny, archeologická naleziště, muzea, jeskyně, vodní mlýny, lázně a jiné přírodní i kulturní zajímavosti apod. 9. GPS souřadnice, 10. legenda i v jazykových mutacích, měřítko (grafické i číselné), směrová růžice, 11. prokazatelně aktuální barevný mapový podklad (min. z roku 2012) včetně hypsometrie. b) zadní strana: 1. stručné představení Jeseníků, jejich charakteristika z hlediska cestovního ruchu, především běžeckého lyžování, a stručný text ohledně projektu, 2. odkazy na webové stránky projektu, Moravskoslezského kraje, partnerů a další užitečné odkazy a kontakty (např. Horská služba, KČT, CHKO Jeseníky, apod.), 3. popis průběhu, číslování a délek jednotlivých tras, 4. výškové profily tras, 5. informace o skibusech a dalších možnostech dopravy pro lyžaře vč. odkazů na webové stránky provozovatelů skibusů, 6. informace a kontakty na partnery projektu a upravovatele tras, skiservisy, občerstvení, ubytování, skiareály, včetně jejich souřadnic v mapě, možno doplnit o fotografie, 7. v případě místa pravidla chování lyžařů v CHKO, v lese, v přírodě a horách obecně, pravidla údržby lyžařských běžeckých tras - zda budou vloženy nebo ne bude dohodnuto s objednatelem,

4 8. poutavé fotografie s tématikou běžeckého lyžování a zimní krajiny z míst, kudy vedou trasy, včetně popisků fotografií (fotografie vždy dodá zhotovitel), 9. v případě místa možno vložit i jednotlivé panoramatické pohledy, jež jsou součástí díla viz. část 4. - zda budou vloženy nebo ne bude dohodnuto s objednatelem, 10. kompletní aktuální kontakty na všechna turistická informační centra v dotčené oblasti včetně jejich souřadnic v mapě, 11. tiráž. c) Na obálce musí být výrazně uvedeno, že se jedná o projekt Jesenická magistrála, včetně logotypu ROP NUTS II Moravskoslezsko, loga Moravskoslezského kraje, loga Jesenické magistrály a loga České republiky, poutavá fotografie s tématikou běžeckého lyžování v Jeseníkách (fotografie vždy dodá zhotovitel). d) Mapa musí obsahovat přehledné vyznačení polohy Jeseníků v rámci Evropy a v rámci ČR. e) Mapy budou vyrobeny na klíč včetně přípravy textů, překladů a dodání fotografií s tím, že jejich příprava a schválení bude konzultováno s objednatelem. Zhotovitel rovněž zajistí připomínkování mapy (především mapového podkladu) těmito subjekty: Klub českých turistů, Správou CHKO Jeseníky, partneři projektu, upravovatelé tras (některé kontakty dodá objednatel). f) Každá strojově upravovaná lyžařská trasa musí být odsouhlasena příslušným upravovatelem (zhotovitel toto doloží v průběhu zpracovávání map písemně nebo em). g) Dílo bude rovněž odevzdáno v elektronické podobě (CD-ROM nebo DVD) ve 3 vyhotoveních, a to ve formátu pro uvedení na webové stránky (PDF) a rovněž po částech texty (ve Wordu), fotografie, profily, grafické prvky apod.. h) Součástí zakázky je i distribuce map na tato místa (včetně odkomunikování této dodávky s danými místy předem): - Informační centrum Šumperk (250 ks) - Jeseníky Sdružení cestovního ruchu (Šumperk) (250 ks) - Informační centrum Jesenicka, Palackého 2/1341, Jeseník (250 ks) - Lázeňské informační centrum, Priessnitzova 12/299, Jeseník (250 ks) - Informační centrum, Lázeňská 674, Velké Losiny (250 ks) - Informační centrum Kouty nad Desnou (250 ks) - Městské informační centrum, Bezručova 144, Zlaté Hory (250 ks) - Infocentrum Jeseníky-Karlov, Karlov, , Malá Morávka (250 ks) - Informační centrum, Holčovice (250 ks) - Informační centrum, Lipová-lázně 476, (250 ks) - Informační centrum při městském muzeu, nám. Míru 6, Rýmařov (250 ks) - Informační středisko, Ostružná 135, (250 ks) - Městské informační centrum Bruntál, náměstí Míru 7, Bruntál (250 ks) - Turistické informační centrum, Karlova Studánka (250 ks) - Turistické informační centrum, Jesenická, Vrbno pod Pradědem (250 ks) - zbytek map dodat do skladu Moravskoslezského kraje Ostrava ( ks). i) Distribuce musí být doložena předávacími protokoly. Oprávnění převzít (podepsat dílčí předávací protokol) každou jednotlivou část díla má statutární zástupce nebo pověřená osoba v rámci uvedených organizací. 3. Mapové podklady univerzální (LBT+cyklo v jednom mapovém podkladu) licence i pro prezentaci na webu, a pro použití na venkovní informační tabule-mapy (pro 34 venkovních pozic, kdy na každé tabuli bude jednak mapa celého území v méně podrobném měřítku a současně podrobná mapa nejbližšího okolí v měřítku podrobném těchto podrobnějších výřezů nejbližšího okolí bude cca 16 tedy 16 různých částí/oblastí Jeseníků), potřebujeme licenci a dodání mapového podkladu za celou oblast Jeseníků níže specifikovanou.

5 a) Tvorba podrobného mapového podkladu lyžařských běžeckých tras a cyklotras zároveň v jednom mapovém podkladu, měřítko: 1:20 000, (pokud to kvalitní realizace mapy vyžaduje, je možno měřítko po dohodě s objednatelem změnit) Charakteristika: 1. mapa Jeseníků jako podklad pro vyhotovení informačních tabulí a pro web (aktuální mapový podklad) s výrazným vyznačením všech lyžařských běžeckých tras a cyklotras, každá trasa bude mít své číslo a kilometráž, 2. vyznačení míst ski- a cykloservisu, občerstvení, ubytování, hlavní lyžařské areály, bikeparky, 3. možnosti dopravy (silnice včetně autobusových zastávek, železnice včetně stanic, parkoviště), 4. turistická informační centra, stanice horské služby, 5. vyznačení míst s doplňkovou infrastrukturou (především tou umísťovanou v rámci projektu, včetně kategorizace dle druhu informační tabule, panoramatické tabule, odpočívadla, kolostavy, elektronické informační panely, sady servisního nářadí, stojany na lyže apod.), 6. vyznačení chráněných území: Chráněné krajinné oblasti (CHKO), Národní přírodní rezervace (NPR), Přírodní rezervace (PR), Národní přírodní památky (NPP), Přírodní památky (PP), 7. pěší turistické trasy, naučné stezky, 8. pamětihodnosti, významná a zajímavá místa (hrady, zámky, zříceniny, kláštery, kostely, kaple, židovské památky, městské památkové rezervace, vesnické památkové rezervace, skanzeny, technické památky, muzea a galerie, rozhledny a místa rozhledu, větrné mlýny, archeologická naleziště, muzea, jeskyně, vodní mlýny, lázně a jiné přírodní i kulturní zajímavosti, 9. GPS souřadnice, 10. zohlednit rozlišení strojově upravovaných i neupravovaných tras zahrnutých do projektu, ostatních strojově upravovaných tras (rolba či skútr), neupravovaných tras značených a neznačených doporučených, 11. zohlednit rozlišení cyklostezek a cyklotras, 12. zhotovitel zajistí, aby mapový podklad vycházel z již připomínkovaných předchozích dvou map (či aby mapy vycházely z něj) nebo aby byl samostatně připomínkován těmito subjekty: Klub českých turistů, Správa CHKO Jeseníky, Česká mountainbiková asociace, partneři projektu (některé kontakty dodá objednatel), 13. legenda v jazykových mutacích (ČJ, AJ, PJ, NJ), měřítko (grafické i číselné), směrová růžice, 14. prokazatelně aktuální barevný mapový podklad (min. z roku 2012) včetně hypsometrie 15. číslování a kilometráž jednotlivých tras (tedy i vzdálenosti mezi důležitými body jako rozcestníky apod.), 16. licence pro použití mapových podkladů na webových stránkách a na všech venkovních informačních tabulích tedy na 34 tabulích. b) Tvorba mapového podkladu přehledová mapka celého území v méně podrobném měřítku - 1: (pokud to kvalitní realizace mapy vyžaduje, je možno měřítko po dohodě s objednatelem změnit) včetně licence pro použití na všech informačních tabulích (tedy na 34 tabulích), - mapka musí obsahovat schéma všech dotčených tras v Jeseníkách. c) vytvoření unikátních výřezů podrobné mapy nejbližšího okolí v měřítku podrobném tedy výřezy z mapových podkladů specifikovaných v bodě 3.a). Těchto podrobnějších výřezů nejbližšího okolí bude cca 16 tedy 16 různých částí/oblastí Jeseníků. Včetně licence pro použití na všechny informační tabule. Tyto výřezy se dále budou rozlišovat tím, že v nich bude vždy viditelně vyznačeno místo zde se nacházíte. Tímto vznikne v podstatě 34 unikátních výřezů (s tím, že některé se budou lišit pouze polohou vyznačení zde se nacházíte dle toho, kde budou dané informační tabule umístěny).

6 d) Veškeré tyto podklady budou odevzdány v elektronické podobě (CD-ROM nebo DVD) vždy ve 3 vyhotoveních, a to ve formátu pro uvedení na webové stránky (PDF) a rovněž ve formátu a rozlišení takovém, aby se daly použít pro informační tabule. e) Veškeré podklady musí být konzultovány s dodavatelem informačního a odpočinkového mobiliáře (kontakt dodá objednatel), především s ohledem na rozměry činných ploch tabulí apod. Hotové podklady budou předány dodavateli informačního a odpočinkového mobiliáře pro zakomponování do jím realizovaných informačních tabulí. f) Pro informaci přikládáme technický nákres informační tabule včetně dřevěného stojanu: ilustrační foto umístěné informační tabule v terénu:

7 4. Panoramatické pohledy a) vytvoření kompletních reálných panoramatických pohledů pro použití na venkovní informační/panoramatické tabule - pro 6 venkovních pozic, tedy 6 různých panoramatických pohledů, s licencí i pro prezentaci na webových stránkách i v tištěných propagačních materiálech Moravskoslezského kraje. b) seznam jednotlivých stanovišť panoramatických výhledů s přibližným určením směru a rozsahu výhledu - stanoviště musí být konzultována s objednatelem, s dodavatelem informačního a odpočinkového mobiliáře (kontakt dodá objednatel), a v souladu s územními souhlasy a vlastníky pozemků: Identifikační číslo (ID) popis tabule v mapě 1 10 u tur. chaty Švýcárna, k.ú. Kouty nad Desnou, parcela 535/2, vlastník Lesy ČR pohled pravděpodobně směr jihozápad Ski areál Guntramovice pohled pravděpodobně směr severozápad či sever Rýmařov, městský park - pohled pravděpodobně směr západ 4 98 Nová Ves - pohled pravděpodobně směr východ 5 3 Nad Ludvíkovem - pohled pravděpodobně směr severozápad 6 6 Anenský vrch - pohled pravděpodobně směr východ c) Odkaz na mapu pro nalezení jednotlivých stanovišť (dle identifikačních čísel): bude dodán objednatelem d) Přesná místa a směry jednotlivých panoramatických výhledů musí zhotovitel zkonzultovat s objednatelem, vlastníkem pozemku, CHKO Jeseníky, Klubem českých turistů a realizátorem umístění informačního a odpočinkového inventáře, a to fyzicky na místě realizace. e) Digitální podklady pro vyhotovení panoramatické tabule musí být zpracovány následujícím způsobem: - rozměr budoucí činné plochy panoramatické tabule bude cca 150 x 50 cm, - popisky přímo v panoramatickém výhledu stačí pouze česky. f) Provedení: jednotlivé výhledy budou zpracovány jako olejomalba, čímž se dosáhne lepší popisnosti a přehlednosti terénu dané lokality. Olejomalba se provede podle předem nafoceného výhledu (nafotí zpracovatel) zpracovaného do popisné kresby tak, aby odpovídala co nejvěrněji skutečnému pohledu z daného místa. Konečná podoba panoramatického výhledu bude v digitální formě, výhled bude doplněn popiskami důležitých lokalit, jako jsou názvy vrcholů a osad, popř. kóty apod. Tyto popisky budou konzultování s Klubem českých turistů a se znalci daných lokalit a výhledů. Vše bude doplněno názvem - jednoduchým textem (v ČJ, AJ a PJ), směrovou růžicí a logy, které dodá objednatel tak, aby celková podoba daného výhledu odpovídala představám objednatele, splňovala podmínky ROP a Corporate design manuálu MSK. Mimo jiné to znamená v rámci zpracovávané grafiky umístění banneru s logotypem ROP o výšce přibližně do 10 cm tak, aby byl čitelný, umístění loga a webu Moravskoslezského kraje, loga Jesenické magistrály, příp. loga Klubu českých turistů. g) Rozsah předpokládaných provedených prací: získání potřebných podkladů / focení v terénu, provedení základní skicy výhledu, nákup dostupných tiskovin a fota, popř. zajištění dodání přibližných výhledů u kartografické firmy, provedení nákresu v PC, korektura nákresu v terénu, překreslení na podkladovou desku, zhotovení podkladu pro olejomalbu / oboustranný nátěr luxolem /, provedení olejomalby výhledu, nafocení do digitální podoby, doplnění popiskami a textem, korektury a schválení, zhotovení kontrolních tisků v menším měřítku pro kontrolu barev a čitelnosti.

8 h) Všechny panoramatické pohledy budou odevzdány v elektronické podobě (CD-ROM nebo DVD) vždy ve 3 vyhotoveních, a to ve formátu pro uvedení na webové stránky (PDF) a rovněž ve formátu a rozlišení takovém, aby se daly použít pro panoramatické tabule. Dodán bude i jeden vytištěný vzorek. Přibližné ukázky činné plochy panoramatické tabule - detaily provedení panoramatického výhledu (příklady) 150 x 50 cm: i) Veškeré podklady musí být konzultovány s dodavatelem informačního a odpočinkového mobiliáře (kontakt dodá objednatel), především s ohledem na rozměry činných ploch tabulí, přesná místa umístění apod. Hotové podklady budou předány dodavateli informačního a odpočinkového mobiliáře pro zakomponování do jím realizovaných panoramatických tabulí. j) Pro informaci není předmětem této zakázky - konečná podoba každého panoramatického výhledu bude dodavatelem informačního a odpočinkového mobiliáře vyhotovena velkoplošným tiskem na samolepící fólii s laminem pro ochranu před UV zářením. Vytištěné panorama bude nalepeno na podkladové plastové desce nebo sendvičové desce dibont (nebo jiný materiál vhodný pro venkovní prostředí), kterou zhotovitel namontuje, včetně orámování, na připravený podklad v terénu. Činná plocha bude zalaminována či jinak upravena (trvanlivost min. po dobu 7 let s ohledem na extrémní povětrnostní podmínky), zarámována, v některých případech opatřena stříškou a připevněna k zemi dvěma svislými podpěrami. k) Pro informaci přikládáme ilustrační technický nákres panoramatické tabule včetně dřevěného stojanu:

9 ilustrační foto umístěné panoramatické tabule v terénu: 5. Obecně ke všem dílům: a) Vybraný zpracovatel během realizace navrhne veškeré prvky, které jsou nutné a vhodné k vyznačení do map, objednatel si vyhrazuje právo tento návrh měnit a doplnit. Veškeré informace zveřejňované v těchto propagačních materiálech musí být konzultovány s objednatelem a se subjekty objednatelem určenými. Jedním ze subjektů bude Klub českých turistů, u kterého je nutno v rámci zpracovávání tohoto díla počítat i s uhrazením nákladů pracovníka/pracovníků KČT, kteří budou na díle spolupracovat (konzultace správnosti zakreslení tras a prvků v mapách, konzultace panoramatických pohledů, atd.)

10 b) Hotové podklady potřebné pro informační a panoramatické tabule budou předány jednak objednateli a následně rovněž dodavateli informačního a odpočinkového mobiliáře. c) Uchazeč zajistí načasování zveřejnění informace pro všechny potenciální subjekty (vyhovující požadavkům zveřejnění v jednotlivých mapách a podkladech) na úřední desce objednatele o možnosti být uveden v připravovaných propagačních mapách a rovněž je bude kontaktovat. Forma a obsah zveřejnění bude schválena objednatelem. d) Všechna díla budou rovněž odevzdána v elektronické podobě (CD-ROM nebo DVD) vždy ve 3 vyhotoveních, a to ve formátu pro uvedení na webové stránky (PDF) podrobněji specifikováno u každého díla zvlášť. e) Veškeré fotografie použité v rámci realizace této zakázky budou rovněž předány objednateli v elektronické podobě na CD-ROM nebo DVD ve 3 vyhotoveních, a to ve formátu JPEG jak v plném rozlišení min. 6 MB, tak v náhledovém rozlišení (600 kb - 1 MB) včetně nevýhradní licence k používání těchto fotografií objednatelem (tzn. fotografie může objednatel používat i pro další aktivity, ale stejně tak je může používat jejich autor). f) Pro vytvoření propagačních materiálů Moravskoslezského kraje je závazný aktuální Manuál jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje a závazné dokumenty Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (Metodický pokyn Pravidla pro publicitu, aktuální verze), loga ke stažení také na webových stránkách Úřadu Regionální rady (http://www.rr-moravskoslezsko.cz), které bude vybraný uchazeč povinen respektovat a řídit se jimi. Zároveň je vybraný uchazeč povinen v případě vhodnosti využít Obrazový koncept Moravskoslezského kraje především na obálkové stránky.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY S t r á n k a 1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a služby pro realizaci projektu Tišnovsko - nový turistický cíl, č. projektu CZ.1.11/2.2.00/10.01155. 1. Preambule

Více

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare

Euroregion Glacensis. Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis. Phare Euroregion Glacensis Strategický plán rozvoje cyklotras na území Euroregionu Glacensis Program: Phare CBC CZ 9909 Společný fond malých projektů Číslo projektu: CZ9909.02.01.02.04.22. Zadavatel projektu:

Více

LOKALIZAČNÍ STUDIE. Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí

LOKALIZAČNÍ STUDIE. Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí LOKALIZAČNÍ STUDIE Trasy pro nordic walking a prvky městského informačního systému města Dubí Zadavatel MĚSTO DUBÍ Zpracovatel REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE, A.S. SPF Group, v.o.s. 1 Obsah

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná

Více

Zadávací dokumentace. k nadlimitní veřejné zakázce na služby Realizace PR kampaně v rámci projektu Jedeme do lázní

Zadávací dokumentace. k nadlimitní veřejné zakázce na služby Realizace PR kampaně v rámci projektu Jedeme do lázní Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Realizace PR kampaně v rámci projektu Jedeme do lázní Veřejná zakázka je zadávána v otevřeném řízení dle 21 odst. 1, písm. a) zákona č. 137/2006

Více

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU

METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRAVIDLA PRO PUBLICITU verze 3.02 řízená kopie elektronická Účinnost Zpracovatel Metodické řízení Obsahuje strany Přílohy číslo 22.3.

Více

Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku. Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku. Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Výzvu a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Zadané v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných

Více

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA

STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA STŘEDOČESKÁ OVOCNÁ STEZKA vytvoření tematicky zaměřené (ovocné) stezky a posílení aktivit venkovských území s využitím společných zájmů partnerů Projekt pro X. kolo výzvy Programu rozvoje venkova Opatření

Více

SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVA o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

5. Návrhová část úvod str.: 49-82

5. Návrhová část úvod str.: 49-82 KBL-2.doc str. 1 Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji II. etapa Slavkovský les a zhodnocení potenciálu zbývajících částí Karlovarského kraje Tento materiál je realizací díla na základě objednávky:

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji

Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji Zadání podklad pro podání cenové nabídky Koncepce běžeckého lyžování v Karlovarském kraji I. etapa Krušné hory Pořizovatel: Koordinace úkolu: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje,

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Akční plán a projektové fiše

Akční plán a projektové fiše AKTUALIZACE STRATEGIE MIKROREGIONU LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU SVAZEK III: AKČNÍ PLÁN Akční plán a projektové fiše Obsah Tento svazek je členěn do následujících částí: Obsah 2 Identifikační údaje 3 Úvod

Více

FOND MIKROPROJEKTŮ. Strategie rozvoje běžeckého lyžování a zimní turistiky v Bílých Karpatech pro období 2015-2020

FOND MIKROPROJEKTŮ. Strategie rozvoje běžeckého lyžování a zimní turistiky v Bílých Karpatech pro období 2015-2020 Strategie rozvoje běžeckého lyžování a zimní turistiky v Bílých Karpatech pro období 2015-2020 1 Úvod Strategie rozvoje běžeckého lyžování a zimní turistiky v Bílých Karpatech pro období 2015-2020 slouží

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU 2009 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA INFRASTRUKTURU CESTOVNÍHO RUCHU O-9113-E Všechna práva vyhrazena. Tento dokument ani jeho jednotlivé části nesmí být bez písemného souhlasu uvedených

Více

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ

GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA KADANĚ Zpracoval : PaedDr. Jiří Kulhánek Schváleno zastupitelstvem města Kadaně 5.3. 2009-1 - Poděkování Chtěl bych tímto poděkovat řadě svých spolupracovníků na městském

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky. Internetová kampaň

Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky. Internetová kampaň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pro zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem: Předzámčí Jevišovice Historie a zážitky

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

PŘÍRUČKA JAKOSTI PRO VÝKONNÉ PLÁNOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH PROJEKTŮ

PŘÍRUČKA JAKOSTI PRO VÝKONNÉ PLÁNOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH PROJEKTŮ PŘÍRUČKA JAKOSTI PRO VÝKONNÉ PLÁNOVÁNÍ PRŮŘEZOVÝCH PROJEKTŮ (Údaje - standardy - kritéria - administrativní postupy) Nástin Tato práce byla na základě rozhodnutí regionální rady č. 323 z 18. 3. 2005 realizována

Více

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY

PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY PROGRAM ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V LIBERECKÉM KRAJI PRO OBDOBÍ 2008-2013 Listopad 2008 Objednatel - Liberecký kraj Zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Obsah 1 ÚVOD... 4 2 ANALYTICKÁ ČÁST...

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012

Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012 Koncepce rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji Srpen 2012-1 - Obsah 1 ANALYTICKÁ ČÁST... - 4-1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...- 4-1.2 ÚLOHA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY...- 8-1.2.1

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více