Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 1 týdně, povinný : Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá fráze a obraty zvládá dialog správně vyslovuje What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you? I m... What s that? That is... What s your favourite colour? My favourite colour is... Is... under the chair? Yes, he is. / No, he isn t. Have you got...? Yes, I have. / No, I haven t. Can you...? yes, I can. / No, I can t. What is he/she doing? He/she is... Do you like...? Yes, I do. / No, I don t. Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Český jazyk a Etická výchova Český jazyk a Etická výchova - běžná konverzace 1

2 : Conversation dialog dramatizace, scénka hry, soutěže : Vocabulary skupinová práce kooperativní práce správně vyslovuje hovoří s využitím slovní zásoby používá slovíčka v ústní i písemné formě - colours - school subjects: board,bookcase, eraser, pen, pencil, crayon, cupboard, desk, chair, ruler, teacher, white board, wall, computer - toys: camera, computer game, kite, lorry, robot, watch, train, doll, boat - house: kitchen - furniture and household subjects: clock, lamp, mat, mirror, phone, sofa, television - town, buildings, institutions: café, flat, hospital, park, shop, street - animals: insect, sheep, cow, duck, frog, goat, lizard, spider, octopus, yak - family: baby, cousin, mummy, daddy, grandma, grandpa - food and drink: breakfast, lunch, dinner, bread, chicken, chips, eggs, rice, water, orange juice, milk, burger, lemonade, cake, orange, sausage, watermelon - clothes: dress, glasses, handbag, hat, jeans, shirt K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá 2

3 : Vocabulary - activities and sports: badminton, baseball, basketball, hockey, table tennis, paint, play the guitar - holiday: montain, beach, sand, sea, sun - qualities: big, small, clean, dirty, short, tall... Č-A a A-Č slovník dětská encyklopedie pexeso obrázkové karty práce s počítačem práce s interaktivní tabulí domácí úkol testy 3

4 : Numbers používá čísla od 0 do 20 - numbers How many... are there? K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Matematika Matematika Č-A a A-Č slovník - diktát čísel, písemná forma - jednoduché matematické příklady testy počítačový software domácí úkol 4

5 : Alphabet používá abecedu hláskuje slova - English alphabet, spelling K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Český jazyk a Český jazyk a - výslovnost práce s počítačem práce s interaktivní tabulí domácí úkol hry, soutěže písnička 5

6 : Prepositions používá správné předložky - in, on, under, next to, behind, between, next to, in front of K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Český jazyk a Český jazyk a Č-A a A-Č slovník - gramatická cvičení práce s počítačem práce s interaktivní tabulí domácí úkol testy 6

7 : Plural of nouns vytváří množné číslo podstatných jmen rozliší podstatné jméno v jednotném a množném čísle - regular: toy - toys, lorry - lorries, watch - watches... - irregular: man - men, child - children, tooth - teeth, foot - feet, mouse - mice... K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Český jazyk a Český jazyk a Český jazyk a obrázkové karty - další nepravidelná podstatná jména - užití ve větách dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí domácí úkol testy 7

8 : Plural of nouns : There is, there are rozliší podstatné jméno v jednotném a množném čísle porozumí otázce, správně reaguje používá správně there is a there are - There is... Is there...? Yes, there is... Where is...? - There are... Are there...? Yes, there are... Where are? K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - jednoduchý referát, popis třídy, okolí školy, města, ZOO apod. CD dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí skupinová práce kooperativní práce vycházka, výlet, exkurze 8

9 : There is, there are hry, soutěže referáty testy : This, these rozliší podstatné jméno v jednotném a množném čísle - this, these - that, those K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá dialog testy domácí úkol 9

10 : This, these : Who, which, whose rozliší podstatné jméno v jednotném a množném čísle porozumí otázce, správně reaguje - Who is this? - Whose are these shoes? Whose feet are those? Český jazyk a Český jazyk a dialog práce s počítačem práce s interaktivní tabulí kooperativní práce domácí úkol 10

11 : Present continuous používá přítomný čas průběhový zvládá gramatiku přítomných časů vyjádří přítomnost správným způsobem - What is he doing? He is getting, throwing, catching, flying, talking, jumping, sitting, hitting, cleaning, running, kicking, sleeping, walking, jumping, reading... - I am trying to sleep. - gramatická cvičení, testy práce s počítačem práce s interaktivní tabulí testy 11

12 : Present simple zvládá gramatiku přítomných časů vyjádří přítomnost správným způsobem používá přítomný čas prostý - Do you...? Yes, I do./no, I don t. - Verbs: like, love. Do you like swimming? Yes, I do./no, I don t. I like reading, fishing, swimming, painting, driving, running, riding bike, flying kites, taking photos, playing hockey... - gramatická cvičení, testy - porovnání present simple a present continuous práce s počítačem práce s interaktivní tabulí domácí úkol testy 12

13 : To have got užívá sloveso to have got v otázce i odpovědi - Have you got...? Yes, I have. / No, I haven t. - Has he/she got...? Yes he/she has. / No, he/she hasn t. pexeso obrázkové karty - gramatická cvičení dialog hry, soutěže testy skupinová práce kooperativní práce domácí úkol 13

14 : Possesive adjectives správně přivlastňuje - John s jeans, giraffe s jacket... Český jazyk a Český jazyk a - důraz na apostrof, rozlišení od množného čísla podstatných jmen dialog testy 14

15 : Separate pronouns správně přivlastňuje - mine, yours - Which bag is yours? Český jazyk a Český jazyk a - Which one? This one. dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí skupinová práce kooperativní práce 15

16 : Imperative rozumí zákazu, používá rozkaz - Don t give it to me! Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy - běžně používané zákazy: Don t speak. Don t touch it. Don t drink/eat it... dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí skupinová práce kooperativní práce myšlenková mapa diskuse 16

17 : Near future jednoduše pohovoří o svých plánech - Where do you want to on holiday? I want to go to the beach K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - to be going to Flyers dialog dramatizace, scénka práce s počítačem práce s interaktivní tabulí diskuse 17

18 : Near future : Can používá sloveso can v otázce a odpovědi - Can you...? Yes, I can./ No, I can t. - Can you spell...? Can you get me some lemonade? - běžná komunikace: Can I have some...? Can I help you? CD dialog testy domácí úkol 18

19 : Songs porozumí textu anglických písní zpívá písně s anglickým testem - Birthday, Halloween, Christmas, Easter K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - vybrané písně dle zájmu dětí CD písnička skupinová práce kooperativní práce domácí úkol návštěva kulturního zařízení škola v přírodě vycházka, výlet, 19

20 : Songs exkurze : Preparing for test připravuje se na test - Starters practise test: listening, reading, writing Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá - individuální i společná příprava práce s počítačem 20

21 : Preparing for test práce s interaktivní tabulí činnostní učení myšlenková mapa brainstorming testy Učební zdroje Č-A a A-Č slovník skupinová práce kooperativní práce domácí úkol dětská encyklopedie pexeso obrázkové karty CD Flyers interaktivní DVD 21

22 22

23 23

24

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání, 3. ročník 3 týdně, povinný Kid s Box 1: Conversation Žák: přirozeně konverzuje používá běžné konverzační obraty porozumí jednoduchému dialogu What s your name? My name is... How

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání, 4. ročník 3 týdně, povinný Chatterbox 2: Pozdrav, představení, seznámení, omluva Žák: pozdraví, představí a seznámí se, rozloučí se - pozdraví kamaráda i dospělého člověka v různou

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 3 týdně, povinný, dialog Žák: komunikuje a telefonuje - komunikuje a telefonuje (pozdraví, představí se, poprosí, poděkuje) - běžná komunikace, jednoduchý dialog (Do you remember

Více

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK 5.1.2 Anglický jazyk ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK I. Obsahové vymezení Anglický jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK

VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK 5.1. 5.1.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE VZDĚLÁVACÍ OBOR CIZÍ JAZYK VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK: Vyučovací předmět vychází ze vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - LMP Příloha č.1 Základní škola při DPN, Louny ŠVP ZV - LMP U Č E B N Í O S N O V Y 2. s t u p e ň Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání -

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.)

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: III.(4., 5.) Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Třída: III.(4., 5.) Základní škola, Mateřská

Více

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče)

Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Přehled učiva ve 4. ročníku - nejazykově a jazykově zaměřené třídy (pomůcka pro žáky a rodiče) Tato pomůcka byla vytvořena na pomoc rodičům dětí, které jsou například dlouhodobě nemocné nebo si ve škole

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

UNIT 1 We are in the Czech Republic

UNIT 1 We are in the Czech Republic UNIT 1 We are in the Czech Republic Exercise 1: Doplň správný tvar slovesa TO BE: am is are a)martina.. from the Czech Republic. She. Czech. b) It. good to see you. My name. John. c) I.. from Italy but

Více

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY

ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY ANGLIČTINA PRO ŠKOLÁKY Pavlína Račanová MILÉ DĚTI, VÁŽENÍ RODIČE, Učebnice Angličtina pro školáky úzce navazuje na knihu Angličtina pro nejmenší a prostřednictvím jednotlivých okruhů slovní zásoby seznamuje

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Elementary (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr.

Více

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů

Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Aktivity pro výuku podle procvičovaných gramatických jevů Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr.

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Aktivity pro výuku podle témat

Aktivity pro výuku podle témat Aktivity pro výuku podle témat Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková Mgr. Daniela Peikerová PaedDr. Eva Petrášová Mgr. Hana Šebestová Marie Ševčíková

Více

Předmět: Konverzace v cizím jazyce. Výchovně vzdělávací strategie předmětu. 5.10 Volitelné předměty. Charakteristika volitelného předmětu 2.

Předmět: Konverzace v cizím jazyce. Výchovně vzdělávací strategie předmětu. 5.10 Volitelné předměty. Charakteristika volitelného předmětu 2. 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v cizím jazyce Charakteristika volitelného předmětu 2. stupeň Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce doplňuje a rozvíjí první cizí jazyk a realizuje

Více

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007

Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Dodatek č. 1: Výuka anglického jazyka od 1.ročníku č.j.: 385/2007 Ve školním roce 2012/2013 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1.ročníku. ad 4.1. Tabulace učebního plánu 1. stupně Vyučovací předmět

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Číslo Označení materiálu hodiny

Číslo Označení materiálu hodiny Označení materiálu 1. Unit 1- fráze a slovíčka 2. U1 - Greetings 3. U1 - Numbers 1-10 4. Školní potřeby U2 (School supplies) test - spojování 5. Školní potřeby U2 (School supplies) test - popis obrázků

Více

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI.

STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. STUDIJNÍ OPORA K PŘEDMĚTU CIZÍ JAZYK I. ANGLIČTINA I.-VI. Typ studijního programu: bakalářský Studijní obor: Ekonomika a management Jména autorů Růžena Dvořáčková Jan Skipala OSTRAVA 2014 2 OBSAH strana

Více

Anglický jazyk - 3. ročník

Anglický jazyk - 3. ročník Anglický jazyk - 3. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy porovnává náš mateřský jazyk s angličtinou, rozeznává pojmy mateřský a cizí jazyk seznámí se s výslovností a zeměmi, kde se mluví anglicky dokáže

Více

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Dodatky ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Č.j.: ZS-Dr/393/2013 Tyto dodatky školního vzdělávacího programu jsou platné od 1. 9.

Více