Učební osnovy pracovní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební osnovy pracovní"

Transkript

1 1 týdně, povinný Greetings and simple conversation Žák: pozdraví, poprosí, poděkuje jednoduše konverzuje - Hi, hello, bye, goodbye - What s your name? My name is... - How are you? I m fine, thank you/thanks. - How old are you? I m... - What s that? That is... Poznávání lidí Mezilidské vztahy DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola K MYŠLENÍ V MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy didaktická technika ostatní AJ 1

2 Greetings and simple conversation dialog dramatizace, scénka písnička říkanka, básnička Colours pojmenuje barvy vybere svoji oblíbenou barvu - primary and another colours - What s your favourite colour? My favourite colour is... K MYŠLENÍ V Výtvarná výchova Výtvarná výchova 2

3 Colours Č-A a A-Č slovník Komentář - práce s obrázky, obrázkovým dětským slovníkem - kreslení, používání barev skupinová práce práce s encyklopedií hry, soutěže Numbers počítá od 0 do 10 spočítá věci ve svém okolí - spočítá spolužáky - spočítá předměty, které používá - spočítá věci ve třídě, ve škole - numbers zero K MYŠLENÍ V Matematika Matematika Č-A a A-Č slovník pexeso obrázkové karty AJ didaktická technika ostatní Komentář - počítání spolužáků, věcí kolem sebe 3

4 Numbers práce s encyklopedií hry, soutěže písnička říkanka, básnička skupinová práce School subjects pojmenuje školní pomůcky - pojmenuje některé věci denní potřeby spočítá pastelky vyjmenuje barvy pastelek užívá základní předložky - school subjects: book, pen, pencil, eraser, table, chair... - What colour is your bag? It s pink. - basic prepositions: in, on, under, next to - Where is your bag? It s next to my desk. DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola K MYŠLENÍ V didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník pexeso 4

5 School subjects obrázkové karty AJ Komentář - věci denní potřeby - práce s dětským obrázkovým slovníkem, obrázkovými kartami, pexesem práce s encyklopedií hry, soutěže skupinová práce 5

6 Toys pojmenuje známé hračky vyjmenuje a spočítá věci a hračky na obrázku užívá základní předložky - toys: ball, bike, car, computer, doll, train... - prepositions - Where s the doll? It s under the chair. K MYŠLENÍ V didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník pexeso obrázkové karty - práce s dětským obrázkovým slovníkem, obrázkovými kartami, pexesem AJ skupinová práce práce s encyklopedií hry, soutěže 6

7 Toys Family nakreslí a popíše členy rodiny vyjmenuje vlastnosti blízkého člověka - family: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather... - characteristics: old, young, ugly, beautiful, happy, sad, big, small, long, short, clean, dirty... Mezilidské vztahy DEMOKRATICKÉHO OBČANA Prvouka Výchova ke zdraví Sexuální výchova Občanská společnost a škola Občan, občanská společnost a stát K MYŠLENÍ V Prvouka Sexuální výchova Výchova ke zdraví Č-A a A-Č slovník pexeso obrázkové karty AJ didaktická technika ostatní Komentář - obrázky, fotografie 7

8 Family práce s encyklopedií referáty projekt diskuse Animals and pets skupinová práce samostatná práce domácí úkol pojmenuje známá zvířata nakreslí svoje nebo oblíbené zvíře spočítá zvířata různých barev vyjmenuje vlastnosti známého zvířete - animals and pets: dog, cat, horse, mouse, bird, fish, penguin, giraffe, crocodile, elephant, hippo, monkey, snake, tiger... - own pet, favourite animal - What s your favourite animal? My favourite animal is... - drawing - characteristics K MYŠLENÍ V Prvouka Prvouka Č-A a A-Č slovník pexeso obrázkové karty AJ didaktická technika ostatní Komentář - vybarvování, kreslení, malování 8

9 Animals and pets práce s encyklopedií hry, soutěže projekt písnička říkanka, básnička Face and body - human and animal face and body: eyes, ears, nose, mouth, teeth, arm, hand, leg, foot, tail... skupinová práce samostatná práce škola v přírodě vycházka, výlet, exkurze Sebepoznání a sebepojetí K MYŠLENÍ V Prvouka Sexuální výchova Prvouka Sexuální výchova 9

10 Face and body Č-A a A-Č slovník AJ Komentář - kreslení malování - práce s obrázky práce s encyklopedií hry, soutěže písnička říkanka, básnička Clothes skupinová práce samostatná práce vyjmenuje svoje oblečení popíše barvy oblečení - clothes: T-shirt, jacket, trousers, skirt, socks, shoes... - colours of clothes Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti K MYŠLENÍ V 10

11 Clothes didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník pexeso obrázkové karty - chlapecké a dívčí oblečení AJ práce s encyklopedií hry, soutěže skupinová práce samostatná práce 11

12 Transport vyjmenuje dopravní prostředky - transport: bike, motorbike, car, lorry, bus, tram, train, boat, helicopter, plane... K MYŠLENÍ V Prvouka Prvouka didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník pexeso obrázkové karty - obrázky, hračky AJ dramatizace, scénka práce s encyklopedií hry, soutěže skupinová práce vycházka, výlet, exkurze 12

13 Transport Rooms pojmenuje jednotlivé místnosti popíše barvy místností a tříd - rooms: hall, kitchen, dining room, living room, bedroom, bathroom... - classroom K MYŠLENÍ V didaktická technika ostatní Komentář Č-A a A-Č slovník pexeso obrázkové karty - barvy ve třídě, v místnostech AJ práce s encyklopedií skupinová práce samostatná práce domácí úkol 13

14 Rooms hry, soutěže Food and drinks vybere a pojmenuje oblíbené jídlo, pití - vybere oblíbené ovoce, zeleninu sestaví jednoduchý jídelníček - food: burger, cake, chocolate, ice cream... - fruits and vegetables: apple, banana, orange... - drinks: water, milk, juice... - What food/drink do you like? I like... Sebepoznání a sebepojetí Seberegulace a sebeorganizace K MYŠLENÍ V Prvouka Výchova ke zdraví Prvouka Výchova ke zdraví Č-A a A-Č slovník pexeso obrázkové karty AJ didaktická technika ostatní Komentář - zdravá svačina - pitný režim 14

15 Food and drinks práce s encyklopedií hry, soutěže projekt : Conversation skupinová práce samostatná práce domácí úkol přirozeně konverzuje používá běžné obraty a fráze porozumí jednoduchému rozhovoru a sám jej zvládá What s your name? My name is... How are you? I m fine, thank you/thanks. How old are you? I m... What s that? That is... What s your favourite colour? My favourite colour is... Is... under the chair? Yes, he is. / No, he isn t. Have you got...? Yes, I have. / No, I haven t. Can you...? yes, I can. / No, I can t. What is he/she doing? He/she is... Do you like...? Yes, I do. / No, I don t. Poznávání lidí Mezilidské vztahy K MYŠLENÍ V Český jazyk a Etická výchova Český jazyk a Etická výchova didaktická technika ostatní 15

16 : Conversation dialog dramatizace, scénka : Vocabulary rozpozná slovní zásobu a využívá ji pracuje se slovníkem správně vyslovuje korektně píše jednoduchá slova - colours - school subjects: book, pen, pencil, eraser, table, chair... - toys: ball, bike, car, computer, doll, train... - family: mother, father, brother, sister, grandmother, grandfather... - animals and pets: dog, cat, horse, mouse, bird, fish, penguin, giraffe, crocodile, elephant, hippo, monkey, snake, tiger... - face and body: eyes, ears, nose, mouth, teeth, arm, hand, leg, foot, tail... - clothes: T-shirt, jacket, trousers, skirt, socks, shoes... - transport: bike, motorbike, car, lorry, bus, tram, train, boat, helicopter, plane... - rooms: hall, kitchen, dining room, living room, bedroom, bathroom... - food and fruits: apple, banana, orange, burger, cake, chocolate, ice cream... - characteristics: old, young, ugly, beautiful, happy, sad, big, small, K MYŠLENÍ V 16

17 : Vocabulary long, short, clean, dirty... - activities: to play football, basketball, tennis... / play the guitar, piano... / sing, swim, ride a bike... - verbs: to be, have got, can, do, like, play, make, ride, swim, sing, fly, drive, walk, read, draw, eat, cut, hide - indefinite/definite article a/an/the didaktická technika ostatní Č-A a A-Č slovník pexeso obrázkové karty AJ 17

18 : Numbers počítá od 0 do 10 - numbers How old are you? I m... Matematika Matematika didaktická technika ostatní Komentář - správná písemná podoba slov AJ samostatná práce hry, soutěže písnička 18

19 : Verb to be používá slovesa užívá to be v kladné větě, otázce i záporu - personal pronouns + verb to be - positive, question, negative - Who s this/that? He/she is... - verb to be + characteristics (She is beautiful/ugly.) - verb to be in present continuous didaktická technika ostatní obrázkové karty AJ Movers dialog samostatná práce domácí úkol procvičování testy 19

20 : Verb to be : Verb to have got používá slovesa užívá to have got v kladné větě, otázce i záporu I ve got... Have you got...? Yes, I have. / No, I haven t. (Have you got a black dog? Yes, I have. / No, I haven t.) - He/she has got / hasn t got... (She has got a yellow jacket.) - Have they got...? Yes, they have got. / No, they haven t got. (Have they got long noses? Yes, they have got. / No they haven t got.) didaktická technika ostatní AJ Movers dialog samostatná práce domácí úkol 20

21 : Verb to have got procvičování testy : Can, like používá slovesa užívá can a like v kladné větě, otázce i záporu - Can / can t - Can you...? Yes, I can. / No, I can t. (Can you swim? Yes, I can. / Can you sing? No, I can t.) - I can... / I can t... (I can ride a bike. / I can t sing.) - Do you like...? Yes, I do. / No, I don t. (Do you like chocolate cake? Yes, I do. / No, I don t.) - I like... / I don t like... (I like football, but I don t like tennis.) Seberegulace a sebeorganizace Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika AJ Movers didaktická technika ostatní Komentář - gramatická cvičení 21

22 : Can, like dialog samostatná práce domácí úkol procvičování testy : Prepositions korektně používá základní předložky - in, on, under, next to didaktická technika ostatní Komentář - gramatická cvičení - doplňování předložek AJ Movers samostatná práce 22

23 : Prepositions domácí úkol procvičování testy : Present continuous vyjádří přítomnost gramaticky správně používá present continuous - use of to be - What are you doing? I m flying, walking, driving... - Are you playing tennis? Yes, I m. / No, I m not. I m playing football. - What s he doing? He s drawing a picture. / What s she doing? She s reading the book. / What are they doing? They re eating fish. didaktická technika ostatní AJ Movers 23

24 : Present continuous činnostní učení procvičování testy Učební zdroje Č-A a A-Č slovník pexeso obrázkové karty interaktivní DVD AJ skupinová práce samostatná práce domácí úkol Movers 24

25 25

26 26

27

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Výukový materiál anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ Zpracováno v rámci projektu Inovace jazykového vzdělávání na ZŠ a MŠ Údolí Desné registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/03.0057 Projekt je spolufinancován

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black.

Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ. Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. 1. Colours (věk 3+) Pokyny k pracovním listům Happy Hoppy EN - CZ Colour the pencils yellow, blue, orange, green, purple, red, pink, white, brown, black. Vybarvi pastelky žlutou, modrou, oranžovou, zelenou,

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učebnice Happy House 2 Hry, soutěže, práce s obrázky a předměty Lekce 1 - učebnice Happy Street 1 úvod Hry s obrázky, slovy, písničky, básničky, Pokyny a příkazy ve škole rozkazovací způsob hry

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

úroveň A1 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace PASSPORT UČEBNICE název New English for You 1 pozice učebnice v řadě učebnic: New English for You 1 New English for You 2 New English for You 3 New English for You 4 English for You 3 English for You 4

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here

like arm big blond body dark eye face foot hair hand happy head here I ve got leg long look look for hair hand happy head here MERRY ENGLISH 2 Part 1 Chapter 0 action animal apple bike can clothes dog food football friend hello hi play ride skateboard swim tree house T-shirt Welcome! Chapter 1 at Australia Australian ball bird

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II

Metodika angličtiny v praxi. sborník jazykového projektu JARO II ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra jazyků JASPEX Metodika angličtiny v praxi sborník jazykového projektu JARO II Jana Čadová, Kamila Dolejší, Monika Hřebačková

Více

ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele

ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele ANGLICKÝ JAZYK Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více