Výroční zpráva za rok 2007 IPC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2007 IPC"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 IPC

2 < B >

3 Obsah Obsah 1 Úvodní slovo Základní údaje o společnosti Charakteristika společnosti Orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Výroba a obchod Systém řízení kvality Zaměstnanci Finanční zpráva Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Zpráva o ovládacích vztazích Zpráva auditora...20 < 1 >

4 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, rok 2007 byl pro společnost ELCOM IPC, s.r.o., ještě za působení Ing. Zbyška Ciompy v pozici ředitele společnosti a její dceřiné společnosti, velmi úspěšný a byl ve znamení pokračujícího výrazného růstu. Tržby společnosti vzrostly o bezmála 30% a dosáhly hodnoty 294,5 mil. Kč. Domnívám se, že i z hlediska dosaženého zisku lze při dosažení 25 mil. Kč hovořit o nadmíru dobrém výsledku. Potěšující je i fakt, že se podařilo navázat nová dlouhodobá partnerství se zákazníky, které nás opravňují k optimistickému pohledu na budoucí vývoj společnosti. Naše dceřiné společnosti lze stále považovat za mladé firmy, které si svou pozici na trhu stále ještě budují. Nejúspěšnější je ELCOM SOLUTION, s.r.o., která realizuje velmi zajímavé softwarové projekty a jejíž tržby dosáhly 14 mil. Kč, což je meziroční růst 19,9%. V průběhu roku došlo i k výraznému personálnímu posílení, kdy počet zaměstnanců stoupl z původních 11 na současných 13. Nejvýraznější změnou u společnosti ELCOM IPC PRAHA, s.r.o., která působí jako regionální centrum holdingu ELCOM, je změna sídla společnosti. V současnosti máme pronajaty kanceláře v objektu na ulici Naskové 1100/3 v Praze 5. Obrat společnosti dosáhl slušných 12,6 mil. Kč. ELCOM GROUP, s.r.o. naše slovenské zastoupení, se rozrostlo o další regionální kancelář. V této chvíli tak působí nejen v Trenčíně, ale nově i v Bratislavě. Trenčínská centrála by se měla zaměřit na prodej produktů souvisejících s průmyslovými PC (stejně jako dosud) a noví lidé na pobočce v Bratislavě by měli rozvíjet oblast nabídek a realizací komplexních řešení. Díky nákladům souvisejícím se zřízením nové pobočky se společnost s tržbami ve výši 25,2 mil. Sk propadla do plánované ztráty. V personální oblasti došlo k výraznému posílení. Na konci roku 2006 pracovalo ve skupině firem ELCOM IPC 38 lidí a na konci roku 2007 pak už dokonce 42. Všichni zaměstnanci se svým profesionálním přístupem a obětavostí zasloužili o skvělé výsledky firmy a proto jim patří můj velký dík. V roce 2007 jsme udělali velký krok kupředu v oblasti certifikovaného systému řízení v naší společnosti. Nejen že jsme opět obhájili certifikát systému řízení kvality ČSN ISO 9001:2000, ale nově jsme získali i certifikát enviromentálního systému řízení ČSN ISO a certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO Zároveň se nám povedlo získat oprávnění k vývoji, výrobě a opravám leteckých pozemních zařízení od Úřadu pro civilní letectví. Dovolte mi zde také krátce zmínit jeden nezanedbatelný úspěch na poli výzkumu a vývoje. Námi vyvinutý produkt RTU7M, který slouží pro řízení a sběr dat (jednotka byla primárně vyvinuta pro použití v elektroenergetice, nicméně její použití je velice univerzální) získala ocenění PRODUKT ROKU 2007 časopisu CONTROL ENGINEERING ČESKO v kategorii Řízení procesů a pokročilé řízení. Ale nic z toho, co je zde napsáno, by nevzniklo bez spolupráce s dalšími subjekty. A proto bych chtěl za všechny naše úspěchy poděkovat našim obchodním partnerům, váženým zákazníkům a také všem svým spolupracovníkům. Doufám, že příští roky budou pro ELCOM IPC s.r.o. ještě lepší než ty minulé. Duben 2008 Ing. Jaroslav Chýlek Ředitel společnosti < 2 >

5 2 Základní údaje o společnosti 2.1 Charakteristika společnosti Obchodní firma: ELCOM IPC, s.r.o. Sídlo: Orlová, Okružní 988, PSČ IČ: DIČ: CZ Právní forma: společnost s ručením omezeným Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka V roce 1991 byla založena mateřská společnost ELCOM s.r.o. s orientací na služby v oblasti automatizace, průmyslové výpočetní techniky, ekotechniky a ekonomiky. Společnost ELCOM IPC, s.r.o. byla vytvořena v roce 1999 a došlo k převedení činnosti v oblasti výroby a dodávky průmyslových a speciálních počítačových systémů do této společnosti. ELCOM IPC, s.r.o. je technologickou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je inženýring a obchodně-technické služby v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky. Společnost ELCOM IPC, s.r.o. je důsledně orientovaná na vertikální trhy. Našimi obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi vysoce spolehlivého, sofistikovaného hardware poskytují koncovému uživateli specializovaná komplexní řešení s vysokým podílem přidané hodnoty. Klíčovou složkou naší činnosti je vývoj a malosériová výroba individuálních zákaznických řešení do úrovně konstrukčního návrhu či výroby speciální zákaznické elektroniky. Naplněním stanovených cílů se nám daří splnit naše poslání, být vysoce funkční, specializovanou inženýrskou společností, která dává svým partnerům k dispozici kompletní technologické a znalostní zázemí a vytváří tak pro ně trvalé konkurenční výhody. Hlavní strategií při dosahování cílů je rychlé přizpůsobení se novým perspektivním trendům a soustředění na vybraná řešení a segmenty trhu. Samozřejmostí je také snaha neustále motivovat, stabilizovat a profesionalizovat tým zaměstnanců jako základní předpoklad trvalého úspěchu. 2.2 Orgány společnosti Jednatel: Ing. Zbyšek Ciompa výkonný ředitel Management společnosti: Ing. Jaroslav Chýlek obchodní ředitel (od jednatel) Jan Grossmann technický ředitel Mgr. Jaromír Drozdek provozní ředitel < 3 >

6 3 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Nosným programem společnosti je výroba průmyslových a speciálních PC systémů, prodej a distribuce průmyslových komponent a řešení a služby v průmyslové automatizaci. Významnou součástí firmy je samostatný vývojový program, který umožňuje vyvíjet řešení podle individuálních požadavků zákazníků v oblasti dálkové komunikace a řízení dat. ELCOM IPC, s.r.o. je 100% nebo většinovým vlastníkem v těchto dceřiných společnostech: ELCOM IPC Praha, s.r.o. zajišťuje regionální obchodní zastoupení především pro Prahu a Čechy. Firma působí na trhu od roku ELCOM IPC PRAHA, s.r.o. se soustřeďuje na komplexní dodávky zboží a služeb v oblasti průmyslové automatizace a průmyslové výpočetní techniky. Ve svých dodávkách integruje zboží a služby mateřské organizace ELCOM IPC, s.r.o. s produkty ostatních firem skupiny ELCOM GROUP a. s. i produkty třetích stran. - podíl společnosti ELCOM IPC je 55 % (od 16. dubna 2007) ELCOM GROUP, s.r.o., Slovensko zabezpečuje aktivity všech složek holdingu ELCOM GROUP na území Slovenské republiky. Společnost realizuje své aktivity přes své divize IPC a SOLUTIONS. Aktivity divize IPC jsou směřovány na dodávky průmyslové výpočetní techniky, průmyslové komunikace a řízení v průmyslu. - podíl společnosti ELCOM IPC je 80 % ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. hlavním předmětem její činnosti je vývoj řídicích, monitorovacích a informačních aplikací a systémů. Poskytuje komplexní služby počínaje projektem přes vývoj systému, jeho implementaci a konče servisní činností. Klíčovou složkou činnosti je vývoj aplikací pro letectví. - podíl společnosti ELCOM IPC je 60 % ELCOM DISTRIBUTIONS, s.r.o. tato společnost v současnosti nevykonává obchodní činnost. - podíl mateřské společnosti 100 % 3.1 Výroba a obchod Nosným programem společnosti ELCOM IPC, s.r.o. je výroba a prodej průmyslových a speciálních PC systémů kompletovaných ze špičkových komponent předních světových výrobců průmyslových technologií. Stěžejním prvkem při výrobě a kompletaci průmyslových PC sestav je dlouholeté know-how v oblasti testování dílčích komponent při vstupu do výrobního procesu a následně systém zahořování, zátěžových testů a výstupní kontroly. Tyto procesy se neustále rozvíjí a zdokonalují s cílem poskytovat partnerům co nejvyšší záruku spolehlivosti v nepřetržitém bezúdržbovém provozu. Na výrobu a prodej průmyslových počítačů navazuje distribuce komponent bezprostředně souvisejících s oblastí průmyslové výpočetní techniky. Jedná se zejména o oblast periferií a příslušenství, průmyslových komunikací a komponent pro sběr dat, měření a řízení v průmyslu. V oblasti aplikací patří mezi základní produkty řídicí a monitorovací systémy (GW 2005). Pro realizaci libovolného distribuovaného informačního systému je určen systém InfoPanels. Vývoj obratu skupiny ELCOM IPC mil. Kč (předpoklad) < 4 >

7 Podíl jednotlivých komodit na celkovém prodeji Průmyslové komponenty 12 % Průmyslové příslušenství 11 % Standardní komponenty 7 % Průmyslová komunikace 14 % Měření a sběr dat, řídicí systémy 5 % Řešení pro energetiku 10 % Jiné 8 % ELCOM počítače 33 % 3.2 Systém řízení kvality Systém řízení a kontroly kvality výroby je certifikován podle mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001. Veškeré technologické postupy při výrobě a montáži jsou procesně ošetřeny tak, aby minimalizovaly možnost vzniku neshody vlivem lidského faktoru. Stejně jako na výrobní procesy, také na vývoj a servisní služby jsou kladena ta nejpřísnější měřítka a tyto činnosti jsou rovněž certifikovány v souladu s pravidly normy ČSN EN ISO 9001:2001. V roce 2007 získala společnost certifikaci dle standardů ČSN EN ISO a OHSAS Tím, že společnost získala certifikát ISO 14001, zavázala se vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivitu. OHSAS stanovuje požadavky na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. w w w.elc omgroup.eu <5>

8 3.3 Zaměstnanci ELCOM IPC, s.r.o. staví především na kvalifikovaných odbornících. Tito tvoří největší devízu společnosti. Samozřejmostí je také snaha neustále motivovat, stabilizovat a profesionalizovat tým zaměstnanců. Kvalitní tým je základním předpokladem trvalého úspěchu. Vývoj počtu zaměstnanců skupiny ELCOM IPC (předpoklad) Organizační struktura VÝKONNÝ ŘEDITEL ASISTENTKA PROVOZNÍ EKONOM OBCHODNÍ ODDĚLENÍ VÝVOJ TECHNICKÉ ODDĚLENÍ PRODEJ NÁKUP MARKETING LOGISTIKA HW SW VÝROBA APLIKACE ZÁKAZNICKÝ SERVIS TECHNICKÁ PODPORA < 6 >

9 4 Finanční zpráva 4.1 Rozvaha AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Sam. movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouh. hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovlád. a řízených osobách Podíly v úč.jedn. pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovlád. a říz.os., ÚJ podst Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Zboží C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami Pohledávky za společníky, čl.dr. a sdruž Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období < 7 >

10 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměn. 0 0 A.III. Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného úč.období +/ B. Cizí zdroje B.I. Rezervy 0 0 B.I.1. Rezervy podle zvl. právních předpisů 0 0 B.II. Dlouhodobé závazky Závazky k ovlád. a řízeným osobám Jiné závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky ke společníkům, čl.dr. a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. Ostatní pasíva přechodné účty pasív 0 0 C.I. Časové rozlišení 58 0 C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 0 0 < 8 >

11 4.2 Výkaz zisků a ztrát Text I. Tržby za prodej zboží 0 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 0 0 II. Výkony Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družst Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku III. Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhod. majetku Tržby z prodeje materiálu 0 0 F. Zůst.cena prodaného dlouh.majet. a mater F.1. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku G. Změna stavu rezerv a opr. pol., komp. nákl IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovlád. a ŘO., ÚJ podst. v X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní obd. (+ -) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+ -) < 9 >

12 4.3 Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s 3 odst.7 vyhlášky 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb., kterým se stanoví rozsah účetní závěrky pro podnikatele. Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze účetní jednotky a ve výkazu zisku a ztráty. Podkladem pro zpracování přílohy byly údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a další podklady, které měla účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2007 a končící dnem 31. prosince Obsah přílohy 1 Obecné údaje 1.1 Popis účetní jednotky 1.2 Podíly a vklady v jiných účetních jednotkách 1.3 Informace o zaměstnancích, mzdových nákladech a odměny členů řídících a statutárních orgánů 1.4 Půjčky, úvěry, zajištění a ostatní plnění členům statutárních, dozorčích a jiných řidících orgánů 1.5 Organizační struktura 2 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 2.1 Způsob ocenění majetku Zásoby Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakupovaného a vytvořeného vlastní činností Ocenění cenných papírů a podílů Ocenění příchovků a přírůstků zvířat Odpisování 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 2.3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 2.4 Opravné položky k majetku 2.5 Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu 2.6 Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 3 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 3.1 Významné položky v rozvaze Doměrky splatné daně za minulá období Odložená daňová pohledávka, závazek Rezerva, úvěry, provozní a investiční dotace Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků 3.2 Pohledávky a závazky Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti Pronájem majetku Majetek zatížený zástavním právem Ostatní významný majetek neuvedený v rozvaze Události po rozvahovém dni do okamžiku sestavení účetní závěrky 3.3 Vlastní kapitál 3.4 Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb 3.5 Údaje dle 39 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. < 10 >

13 1 Obecné údaje 1.1 Popis účetní jednotky Obchodní firma: ELCOM IPC, s.r.o. Sídlo: Orlová, Okružní 988, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Rozhodující předmět činnosti: - nákup a prodej zboží, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem Datum vzniku společnosti: 28. ledna 1999 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl Kč tj. % Podíl Kč tj. % ELCOM GROUP a.s. Okružní 988, Orlová Lutyně % % Ing. Jaroslav Chýlek Ul. 17. listopadu 78, Frýdek-Místek % % Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: - nebyly zapsány žádné změny ani dodatky Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl Kč tj. % Podíl Kč tj. % Ing. Zbyšek Ciompa Žilinská 1356/19, Ostrava-Poruba Ing. Jaroslav Chýlek Ul. 17. listopadu 78, Frýdek-Místek % % Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám. 1.2 Podíly a vklady v jiných účetních jednotkách Účetní jednotka vykazuje k rozvahovému dni ve svých aktivech následující majetkové podíly (ocenění dle obchodního rejstříku): Název právnické osoby ELCOM IPC PRAHA, s.r.o. ELCOM GROUP, s.r.o. ELCOM DISTRIBUTION, s.r.o. ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. Sídlo Vratislavova 27/ Praha 2 Piaristická Trenčín Okružní Orlová Lutyně Hasičská 930/ Ostrava Hrabůvka Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl tj. % Podíl tj. % 110 Kč 55 % 150 Kč 75 % 160 SKK 80 % 160 SKK 80 % 200 Kč 100 % 200 Kč 100 % 120 Kč 60 % 200 Kč 100 % Účetní jednotka k rozvahovému dni neuzavřela žádné dohody mezi společníky, ani ovládací smlouvy. < 11 >

14 Vlastní kapitál v dceřiných společnostech za účetní období 2007 (v tis.kč) SOLUTIONS GROUP IPC PRAHA DISTRIBUTION Základní kapitál Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy Fondy ze zisku Nerozdělený VH min. let Neuhrazená ztráta min. let Výsledek hospodaření ve schv. řízení Vlastní kapitál celkem Stav v aktivech ELCOM IPC, s.r.o, po přecenění metodou equivalence Pozn. Vlastní kapitál ELCOM GROUP, s.r.o. přepočten kurzem 0,79179 Kč/SKK 1.3 Informace o zaměstnancích, mzdových nákladecha odměny členů řídících a statutárních orgánů Celkem Z toho řídících Počet zaměstnanců 42 1 Mzdové prostředky Odměny statutárním orgánům 0 0 K rozvahovému dni neexistují žádné penzijní závazky k současným a bývalým členům statutárních orgánů. 1.4 Půjčky, úvěry, zajištění a ostatní plnění členům statutárních, dozorčích a jiných řídících orgánů V daném, účetním období nebyly poskytnuty půjčky, úvěry, zajištění ani jiná plnění členům statutárních orgánů. < 12 >

15 w w w.elc omgroup.eu < 13 > Renáta Mojžyszová Petra Ospalíková, DiS. Michaela Kučeříková Tomáš Průdek Ing. Michal Kahánek Ing. Miroslav Kocur Bc. Bronislav Musil Ing. Radek Tomica logistik manipulant David Humplík obchodník/pm obchodník/pm obchodník/pm obchodník/pm obchodník/pm marketingový specialista Bc. Michaela Krucinová projektový manažer referent nákupu/p referent nákupu/p referent nákupu/p referent nákupu/p Kateřina Kovaříková Bc. Lukáš Hula referent nákupu/p Bc. Andrea Bajgarová obchodník/pm Ing. Dušan Vavrečka obchodní reditel Ing. Jaroslav Chýlek vedoucí výroby David Boháč technik výroby Michal Průdek René Glac technik výroby Jaroslav Gajdičiar, DiS. technik výroby 1.5 Organizační schéma ELCOM IPC, s.r.o. technik výroby Tomáš Luzar Ivo Vašica technik výroby technik výroby Jan Gorkowski Jiří Giecek technik výroby vedoucí realizací QMS technik realizací konzultace, systémová integrace technik realizací Marián Pierchala Robert Čapkovič Radim Svoboda provozní ředitel asistentka Monika Říčná Mgr. Jaromír Drozdek provozní ekonom Ing. Lucie Stuchlíková ředitel společnosti Ing. Zbyšek Ciompa Jiří Menšík servisní technik servisní technik Zoltán Radič Martin Löw servisní technik Ing. Petr Veselý vedoucí servisu a TP mechanik Kamil Závadský mechanik Jaromír Večeřa systémový architekt Ing. František Honajzer technik vývoje HW Ing. Petr Vinklárek technik vývoje HW Petr Wilhelm technik vývoje SW technik vývoje SW Ing. Jan Slezák technik vývoje SW Vlastimil Janik Ing. Michal Poštulka technický ředitel Jan Grossmann

16 2 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb., a Českými účetními standardy č Způsob ocenění majetku Zásoby Zásoby materiálu a zboží jsou při pořízení oceňovány pořizovacími cenami včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením. Vedlejší náklady při pořízení zboží Vedlejšími náklady se rozumí náklady vymezené v 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účtování zásob Zásoby jsou účtovány způsobem A. V okamžiku pořízení jsou evidovány na skladě na základě příjemek, které vstupují do účetnictví prostřednictvím účtu 111,131. Při vyskladnění jsou zásoby oceňovány cenami zjištěnými aritmetickým průměrem, který je přepočítán po každém příjmu zásob na sklad. Výdejky materiálu jsou zaúčtovány na analytický účet k syntetickému účtu 501, 504. Zásoby materiálu a zboží jsou při pořízení oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů. Vedlejší náklady související s pořízením zásob jsou v účetnictví evidovány na samostatných analytických účtech a následně se rozpouštějí do ceny zboží a materiálu alikvotně dle výdejů zboží a materiálu. Nedokončená výroba Nedokončená výroba je evidována dle jednotlivých kódů zakázek nedokončených akcí. Ocenění je tvořeno přímý materiál přímé mzdy (vč. Podílu výrobní režie, stanovené jak mzdová sazba dle odpracovaných hodin) subdodávky a ostatní služby Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakupovaného a vytvořeného vlastní činností Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami Ocenění cenných papírů a podílů Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceňovány pořizovacími cenami Ocenění příchovků a přírůstků zvířat V daném účetním období firma majetek tohoto druhu nevlastnila Odpisování Odpisový plán účetní jednotky stanoví sazby dlouhodobého hmotného majetku ve výši sazeb dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč je odepisován jednorázově do nákladů na analytický účet k syntetickému účtu 501- materiál. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad ,- Kč je odepisován do nákladů v souladu s ustanovením zákona v souladu s 24 zákona o účetnictví a 28 zákona o daních z příjmů. < 14 >

17 Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do ,- je odepisován jednorázově do nákladů na analytický účet k syntetickému účtu 518 služby. Daňové odpisy použita metoda: odpisování podle jednotlivého majetku lineární a zrychlené 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny V daném účetním období účetní jednotka použila ocenění reprodukční pořizovací cenou u přebytků materiálu ze zakázek, zjištěných v rámci fyzické inventarizace k v provozovně. 2.3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve daném účetním období došlo v účetní jednotce k těmto změnám: Změna ve vykazování v rozvaze oproti minulému účetnímu období u cashpoolingu (prostředky uložené/zapůjčené u/od mateřské společnosti ELCOM GROUP a.s.), který byl zahrnován do aktiv finanční majetek účty v bankách. Ve sledované účetním období je zahrnut do pasiv krátkodobé závazky závazky ovládající a řídící osoba. 2.4 Opravné položky k majetku V daném účetním období byly tvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti ve výši dle zákona č. 593/92 o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 2.5 Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu Při přepočtu účetních údajů v cizí měně na českou měnu používá účetní jednotka v průběhu účetního období aktuální kurzy ČNB, platné v okamžiku uskutečnění účetního případu. Při převodu deviz mezi účty nebo z banky do pokladny a naopak jsou používány kurzy příslušné obchodní banky. Při přepočtu majetku a závazků k rozvahovému dni byl použit kurz ČNB platný k tomuto dni. 2.6 Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou Ve daném účetním období nebylo použito ocenění reálnou hodnotou. < 15 >

18 3 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 3.1 Významné položky v rozvaze Doměrky splatné daně za minulá období V daném účetním období nebyla dodatečně vyměřena daň za minulá období Odložená daňová pohledávka, závazek V daném účetním období nevznikl titul pro účtování o odložené dani Rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry, provozní a investiční dotace V daném účetním období nebyly tvořeny zákonné a ostatní rezervy. V daném účetním období byly přijaty následující bankovní úvěry, provozní a investiční dotace: Instituce Typ úvěru Čerpání k v tis. Kč ČSOB Kontokorent 11,5 mil. Kč 30 ČSOB Kontokorent Eur ČSOB Účelový úvěr 10 mil. Kč ČSOB Hypotéka 20 mil.kč Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem V daném účetním období nebyl žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem Závazky pojistného na SZ a ZP, daňové nedoplatky Daňové nedoplatky ze závazků ze sociálního a zdravotního pojištění i daní nejsou žádné evidovány Pohledávky a závazky Pohledávky po lhůtě splatnosti Sledované období Předchozí období Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní Do a více Závazky po lhůtě splatnosti Sledované období Předchozí období Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní Do a více < 16 >

19 3.2.3 Najatý majetek V daném účetním období měla účetní jednotka v nájmu osobní automobily pořizované formou finančního leasingu a na základě smlouvy pronajaté prostory. Tov. značka Vlastník Konec leasingu MERCEDES BENZ Daimler-Chrysler Services Bohemia ŚKODA OCTAVIA COMBI Elegance ŠKOFIN ŠKODA FABIA ELEGANCE 1,9 Tdi (diesel) GE Money Multiservis ŠKODA OCTAVIA ČP leasing VW PASSAT2,0 TD ČP leasing ŠKODA OCTAVIA CREDIUM (ČP) ŠKODA FABIA CREDIUM (ČP) ŠKODA OCTAVIA COMBI ŠKOFIN VW Golf combi variant Raiffeisen leasing SEAT Alhambra ČSOB leasing ŠKODA FABIA COMBI VB LEASING ŠKODA OCTAVIA COMBI VB LEASING ŠKODA OCTAVIA COMBI Raiffeisen leasing Splátka měsíčně CELKEM Pohledávky a závazky zatížené zástavním a zajišťovacím právem Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Běžné období Minulé období Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem - - Další sledované závazky(peněžní i nepeněžní) - - Pozn. úvěry od ČSOB v souhrnné výši cca 41,5 mil Kč KTK jsou zajištěny pohledávkami v příslušné výši dle aktuálního čerpání úvěrů Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva) V daném účetním období neměla účetní jednotka závazky neuvedené v rozvaze Ostatní významný majetek neuvedený v rozvaze V daném účetním období vlastní účetní jednotka drobný hmotný majetek vedený v operativní evidenci, neuvedený v rozvaze Události po rozvahovém dni do okamžiku sestavení účetní závěrky Nebyly známy. < 17 >

20 3.3 Vlastní kapitál k k Základní kapitál Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy - - Fondy ze zisku - - Nerozdělený VH min. let Neuhrazená ztráta min. let - - Výsledek hospodaření ve schv. řízení Vlastní kapitál celkem Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb Činnost r Tržby z prodeje výrobků Tržby z prodeje služeb Tržby ostatní Údaje dle 39 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 K 4 Uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty je zvoleno dle přílohy č. 1 a 2 Vyhlášky. Příloha je sestavena ve plném rozsahu. K 40, 41, 43 V daném účetním období účetní jednotka nemá povinnost sestavit přehled o peněžních tocích. < 18 >

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

OBSAH. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Snahou společnosti je zajistit pro její zákazníky

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZJEDNODUŠENÍ INOVACE UŽITEK ON-LINE GLOBÁLNÍ SLUŽBY V KLÍČOVÝCH OBLASTECH Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé, dovolte,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1 1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výroční zpráva 2010 Výrok nezávislého auditora Úvodní slovo Profil a historie společnosti Identifikace společnosti Hodnocení roku 2010 a výhled 2011 Finanční výsledky Vývoj

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více