Výroční zpráva za rok 2007 IPC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2007 IPC"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 IPC

2 < B >

3 Obsah Obsah 1 Úvodní slovo Základní údaje o společnosti Charakteristika společnosti Orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Výroba a obchod Systém řízení kvality Zaměstnanci Finanční zpráva Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Zpráva o ovládacích vztazích Zpráva auditora...20 < 1 >

4 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, rok 2007 byl pro společnost ELCOM IPC, s.r.o., ještě za působení Ing. Zbyška Ciompy v pozici ředitele společnosti a její dceřiné společnosti, velmi úspěšný a byl ve znamení pokračujícího výrazného růstu. Tržby společnosti vzrostly o bezmála 30% a dosáhly hodnoty 294,5 mil. Kč. Domnívám se, že i z hlediska dosaženého zisku lze při dosažení 25 mil. Kč hovořit o nadmíru dobrém výsledku. Potěšující je i fakt, že se podařilo navázat nová dlouhodobá partnerství se zákazníky, které nás opravňují k optimistickému pohledu na budoucí vývoj společnosti. Naše dceřiné společnosti lze stále považovat za mladé firmy, které si svou pozici na trhu stále ještě budují. Nejúspěšnější je ELCOM SOLUTION, s.r.o., která realizuje velmi zajímavé softwarové projekty a jejíž tržby dosáhly 14 mil. Kč, což je meziroční růst 19,9%. V průběhu roku došlo i k výraznému personálnímu posílení, kdy počet zaměstnanců stoupl z původních 11 na současných 13. Nejvýraznější změnou u společnosti ELCOM IPC PRAHA, s.r.o., která působí jako regionální centrum holdingu ELCOM, je změna sídla společnosti. V současnosti máme pronajaty kanceláře v objektu na ulici Naskové 1100/3 v Praze 5. Obrat společnosti dosáhl slušných 12,6 mil. Kč. ELCOM GROUP, s.r.o. naše slovenské zastoupení, se rozrostlo o další regionální kancelář. V této chvíli tak působí nejen v Trenčíně, ale nově i v Bratislavě. Trenčínská centrála by se měla zaměřit na prodej produktů souvisejících s průmyslovými PC (stejně jako dosud) a noví lidé na pobočce v Bratislavě by měli rozvíjet oblast nabídek a realizací komplexních řešení. Díky nákladům souvisejícím se zřízením nové pobočky se společnost s tržbami ve výši 25,2 mil. Sk propadla do plánované ztráty. V personální oblasti došlo k výraznému posílení. Na konci roku 2006 pracovalo ve skupině firem ELCOM IPC 38 lidí a na konci roku 2007 pak už dokonce 42. Všichni zaměstnanci se svým profesionálním přístupem a obětavostí zasloužili o skvělé výsledky firmy a proto jim patří můj velký dík. V roce 2007 jsme udělali velký krok kupředu v oblasti certifikovaného systému řízení v naší společnosti. Nejen že jsme opět obhájili certifikát systému řízení kvality ČSN ISO 9001:2000, ale nově jsme získali i certifikát enviromentálního systému řízení ČSN ISO a certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO Zároveň se nám povedlo získat oprávnění k vývoji, výrobě a opravám leteckých pozemních zařízení od Úřadu pro civilní letectví. Dovolte mi zde také krátce zmínit jeden nezanedbatelný úspěch na poli výzkumu a vývoje. Námi vyvinutý produkt RTU7M, který slouží pro řízení a sběr dat (jednotka byla primárně vyvinuta pro použití v elektroenergetice, nicméně její použití je velice univerzální) získala ocenění PRODUKT ROKU 2007 časopisu CONTROL ENGINEERING ČESKO v kategorii Řízení procesů a pokročilé řízení. Ale nic z toho, co je zde napsáno, by nevzniklo bez spolupráce s dalšími subjekty. A proto bych chtěl za všechny naše úspěchy poděkovat našim obchodním partnerům, váženým zákazníkům a také všem svým spolupracovníkům. Doufám, že příští roky budou pro ELCOM IPC s.r.o. ještě lepší než ty minulé. Duben 2008 Ing. Jaroslav Chýlek Ředitel společnosti < 2 >

5 2 Základní údaje o společnosti 2.1 Charakteristika společnosti Obchodní firma: ELCOM IPC, s.r.o. Sídlo: Orlová, Okružní 988, PSČ IČ: DIČ: CZ Právní forma: společnost s ručením omezeným Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka V roce 1991 byla založena mateřská společnost ELCOM s.r.o. s orientací na služby v oblasti automatizace, průmyslové výpočetní techniky, ekotechniky a ekonomiky. Společnost ELCOM IPC, s.r.o. byla vytvořena v roce 1999 a došlo k převedení činnosti v oblasti výroby a dodávky průmyslových a speciálních počítačových systémů do této společnosti. ELCOM IPC, s.r.o. je technologickou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je inženýring a obchodně-technické služby v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky. Společnost ELCOM IPC, s.r.o. je důsledně orientovaná na vertikální trhy. Našimi obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi vysoce spolehlivého, sofistikovaného hardware poskytují koncovému uživateli specializovaná komplexní řešení s vysokým podílem přidané hodnoty. Klíčovou složkou naší činnosti je vývoj a malosériová výroba individuálních zákaznických řešení do úrovně konstrukčního návrhu či výroby speciální zákaznické elektroniky. Naplněním stanovených cílů se nám daří splnit naše poslání, být vysoce funkční, specializovanou inženýrskou společností, která dává svým partnerům k dispozici kompletní technologické a znalostní zázemí a vytváří tak pro ně trvalé konkurenční výhody. Hlavní strategií při dosahování cílů je rychlé přizpůsobení se novým perspektivním trendům a soustředění na vybraná řešení a segmenty trhu. Samozřejmostí je také snaha neustále motivovat, stabilizovat a profesionalizovat tým zaměstnanců jako základní předpoklad trvalého úspěchu. 2.2 Orgány společnosti Jednatel: Ing. Zbyšek Ciompa výkonný ředitel Management společnosti: Ing. Jaroslav Chýlek obchodní ředitel (od jednatel) Jan Grossmann technický ředitel Mgr. Jaromír Drozdek provozní ředitel < 3 >

6 3 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Nosným programem společnosti je výroba průmyslových a speciálních PC systémů, prodej a distribuce průmyslových komponent a řešení a služby v průmyslové automatizaci. Významnou součástí firmy je samostatný vývojový program, který umožňuje vyvíjet řešení podle individuálních požadavků zákazníků v oblasti dálkové komunikace a řízení dat. ELCOM IPC, s.r.o. je 100% nebo většinovým vlastníkem v těchto dceřiných společnostech: ELCOM IPC Praha, s.r.o. zajišťuje regionální obchodní zastoupení především pro Prahu a Čechy. Firma působí na trhu od roku ELCOM IPC PRAHA, s.r.o. se soustřeďuje na komplexní dodávky zboží a služeb v oblasti průmyslové automatizace a průmyslové výpočetní techniky. Ve svých dodávkách integruje zboží a služby mateřské organizace ELCOM IPC, s.r.o. s produkty ostatních firem skupiny ELCOM GROUP a. s. i produkty třetích stran. - podíl společnosti ELCOM IPC je 55 % (od 16. dubna 2007) ELCOM GROUP, s.r.o., Slovensko zabezpečuje aktivity všech složek holdingu ELCOM GROUP na území Slovenské republiky. Společnost realizuje své aktivity přes své divize IPC a SOLUTIONS. Aktivity divize IPC jsou směřovány na dodávky průmyslové výpočetní techniky, průmyslové komunikace a řízení v průmyslu. - podíl společnosti ELCOM IPC je 80 % ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. hlavním předmětem její činnosti je vývoj řídicích, monitorovacích a informačních aplikací a systémů. Poskytuje komplexní služby počínaje projektem přes vývoj systému, jeho implementaci a konče servisní činností. Klíčovou složkou činnosti je vývoj aplikací pro letectví. - podíl společnosti ELCOM IPC je 60 % ELCOM DISTRIBUTIONS, s.r.o. tato společnost v současnosti nevykonává obchodní činnost. - podíl mateřské společnosti 100 % 3.1 Výroba a obchod Nosným programem společnosti ELCOM IPC, s.r.o. je výroba a prodej průmyslových a speciálních PC systémů kompletovaných ze špičkových komponent předních světových výrobců průmyslových technologií. Stěžejním prvkem při výrobě a kompletaci průmyslových PC sestav je dlouholeté know-how v oblasti testování dílčích komponent při vstupu do výrobního procesu a následně systém zahořování, zátěžových testů a výstupní kontroly. Tyto procesy se neustále rozvíjí a zdokonalují s cílem poskytovat partnerům co nejvyšší záruku spolehlivosti v nepřetržitém bezúdržbovém provozu. Na výrobu a prodej průmyslových počítačů navazuje distribuce komponent bezprostředně souvisejících s oblastí průmyslové výpočetní techniky. Jedná se zejména o oblast periferií a příslušenství, průmyslových komunikací a komponent pro sběr dat, měření a řízení v průmyslu. V oblasti aplikací patří mezi základní produkty řídicí a monitorovací systémy (GW 2005). Pro realizaci libovolného distribuovaného informačního systému je určen systém InfoPanels. Vývoj obratu skupiny ELCOM IPC mil. Kč (předpoklad) < 4 >

7 Podíl jednotlivých komodit na celkovém prodeji Průmyslové komponenty 12 % Průmyslové příslušenství 11 % Standardní komponenty 7 % Průmyslová komunikace 14 % Měření a sběr dat, řídicí systémy 5 % Řešení pro energetiku 10 % Jiné 8 % ELCOM počítače 33 % 3.2 Systém řízení kvality Systém řízení a kontroly kvality výroby je certifikován podle mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001. Veškeré technologické postupy při výrobě a montáži jsou procesně ošetřeny tak, aby minimalizovaly možnost vzniku neshody vlivem lidského faktoru. Stejně jako na výrobní procesy, také na vývoj a servisní služby jsou kladena ta nejpřísnější měřítka a tyto činnosti jsou rovněž certifikovány v souladu s pravidly normy ČSN EN ISO 9001:2001. V roce 2007 získala společnost certifikaci dle standardů ČSN EN ISO a OHSAS Tím, že společnost získala certifikát ISO 14001, zavázala se vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivitu. OHSAS stanovuje požadavky na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. w w w.elc omgroup.eu <5>

8 3.3 Zaměstnanci ELCOM IPC, s.r.o. staví především na kvalifikovaných odbornících. Tito tvoří největší devízu společnosti. Samozřejmostí je také snaha neustále motivovat, stabilizovat a profesionalizovat tým zaměstnanců. Kvalitní tým je základním předpokladem trvalého úspěchu. Vývoj počtu zaměstnanců skupiny ELCOM IPC (předpoklad) Organizační struktura VÝKONNÝ ŘEDITEL ASISTENTKA PROVOZNÍ EKONOM OBCHODNÍ ODDĚLENÍ VÝVOJ TECHNICKÉ ODDĚLENÍ PRODEJ NÁKUP MARKETING LOGISTIKA HW SW VÝROBA APLIKACE ZÁKAZNICKÝ SERVIS TECHNICKÁ PODPORA < 6 >

9 4 Finanční zpráva 4.1 Rozvaha AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Sam. movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouh. hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovlád. a řízených osobách Podíly v úč.jedn. pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovlád. a říz.os., ÚJ podst Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Zboží C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami Pohledávky za společníky, čl.dr. a sdruž Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období < 7 >

10 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměn. 0 0 A.III. Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného úč.období +/ B. Cizí zdroje B.I. Rezervy 0 0 B.I.1. Rezervy podle zvl. právních předpisů 0 0 B.II. Dlouhodobé závazky Závazky k ovlád. a řízeným osobám Jiné závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky ke společníkům, čl.dr. a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. Ostatní pasíva přechodné účty pasív 0 0 C.I. Časové rozlišení 58 0 C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 0 0 < 8 >

11 4.2 Výkaz zisků a ztrát Text I. Tržby za prodej zboží 0 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 0 0 II. Výkony Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družst Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku III. Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhod. majetku Tržby z prodeje materiálu 0 0 F. Zůst.cena prodaného dlouh.majet. a mater F.1. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku G. Změna stavu rezerv a opr. pol., komp. nákl IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovlád. a ŘO., ÚJ podst. v X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní obd. (+ -) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+ -) < 9 >

12 4.3 Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s 3 odst.7 vyhlášky 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb., kterým se stanoví rozsah účetní závěrky pro podnikatele. Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze účetní jednotky a ve výkazu zisku a ztráty. Podkladem pro zpracování přílohy byly údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a další podklady, které měla účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2007 a končící dnem 31. prosince Obsah přílohy 1 Obecné údaje 1.1 Popis účetní jednotky 1.2 Podíly a vklady v jiných účetních jednotkách 1.3 Informace o zaměstnancích, mzdových nákladech a odměny členů řídících a statutárních orgánů 1.4 Půjčky, úvěry, zajištění a ostatní plnění členům statutárních, dozorčích a jiných řidících orgánů 1.5 Organizační struktura 2 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 2.1 Způsob ocenění majetku Zásoby Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakupovaného a vytvořeného vlastní činností Ocenění cenných papírů a podílů Ocenění příchovků a přírůstků zvířat Odpisování 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 2.3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 2.4 Opravné položky k majetku 2.5 Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu 2.6 Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 3 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 3.1 Významné položky v rozvaze Doměrky splatné daně za minulá období Odložená daňová pohledávka, závazek Rezerva, úvěry, provozní a investiční dotace Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků 3.2 Pohledávky a závazky Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti Pronájem majetku Majetek zatížený zástavním právem Ostatní významný majetek neuvedený v rozvaze Události po rozvahovém dni do okamžiku sestavení účetní závěrky 3.3 Vlastní kapitál 3.4 Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb 3.5 Údaje dle 39 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. < 10 >

13 1 Obecné údaje 1.1 Popis účetní jednotky Obchodní firma: ELCOM IPC, s.r.o. Sídlo: Orlová, Okružní 988, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Rozhodující předmět činnosti: - nákup a prodej zboží, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem Datum vzniku společnosti: 28. ledna 1999 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl Kč tj. % Podíl Kč tj. % ELCOM GROUP a.s. Okružní 988, Orlová Lutyně % % Ing. Jaroslav Chýlek Ul. 17. listopadu 78, Frýdek-Místek % % Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: - nebyly zapsány žádné změny ani dodatky Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl Kč tj. % Podíl Kč tj. % Ing. Zbyšek Ciompa Žilinská 1356/19, Ostrava-Poruba Ing. Jaroslav Chýlek Ul. 17. listopadu 78, Frýdek-Místek % % Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám. 1.2 Podíly a vklady v jiných účetních jednotkách Účetní jednotka vykazuje k rozvahovému dni ve svých aktivech následující majetkové podíly (ocenění dle obchodního rejstříku): Název právnické osoby ELCOM IPC PRAHA, s.r.o. ELCOM GROUP, s.r.o. ELCOM DISTRIBUTION, s.r.o. ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. Sídlo Vratislavova 27/ Praha 2 Piaristická Trenčín Okružní Orlová Lutyně Hasičská 930/ Ostrava Hrabůvka Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl tj. % Podíl tj. % 110 Kč 55 % 150 Kč 75 % 160 SKK 80 % 160 SKK 80 % 200 Kč 100 % 200 Kč 100 % 120 Kč 60 % 200 Kč 100 % Účetní jednotka k rozvahovému dni neuzavřela žádné dohody mezi společníky, ani ovládací smlouvy. < 11 >

14 Vlastní kapitál v dceřiných společnostech za účetní období 2007 (v tis.kč) SOLUTIONS GROUP IPC PRAHA DISTRIBUTION Základní kapitál Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy Fondy ze zisku Nerozdělený VH min. let Neuhrazená ztráta min. let Výsledek hospodaření ve schv. řízení Vlastní kapitál celkem Stav v aktivech ELCOM IPC, s.r.o, po přecenění metodou equivalence Pozn. Vlastní kapitál ELCOM GROUP, s.r.o. přepočten kurzem 0,79179 Kč/SKK 1.3 Informace o zaměstnancích, mzdových nákladecha odměny členů řídících a statutárních orgánů Celkem Z toho řídících Počet zaměstnanců 42 1 Mzdové prostředky Odměny statutárním orgánům 0 0 K rozvahovému dni neexistují žádné penzijní závazky k současným a bývalým členům statutárních orgánů. 1.4 Půjčky, úvěry, zajištění a ostatní plnění členům statutárních, dozorčích a jiných řídících orgánů V daném, účetním období nebyly poskytnuty půjčky, úvěry, zajištění ani jiná plnění členům statutárních orgánů. < 12 >

15 w w w.elc omgroup.eu < 13 > Renáta Mojžyszová Petra Ospalíková, DiS. Michaela Kučeříková Tomáš Průdek Ing. Michal Kahánek Ing. Miroslav Kocur Bc. Bronislav Musil Ing. Radek Tomica logistik manipulant David Humplík obchodník/pm obchodník/pm obchodník/pm obchodník/pm obchodník/pm marketingový specialista Bc. Michaela Krucinová projektový manažer referent nákupu/p referent nákupu/p referent nákupu/p referent nákupu/p Kateřina Kovaříková Bc. Lukáš Hula referent nákupu/p Bc. Andrea Bajgarová obchodník/pm Ing. Dušan Vavrečka obchodní reditel Ing. Jaroslav Chýlek vedoucí výroby David Boháč technik výroby Michal Průdek René Glac technik výroby Jaroslav Gajdičiar, DiS. technik výroby 1.5 Organizační schéma ELCOM IPC, s.r.o. technik výroby Tomáš Luzar Ivo Vašica technik výroby technik výroby Jan Gorkowski Jiří Giecek technik výroby vedoucí realizací QMS technik realizací konzultace, systémová integrace technik realizací Marián Pierchala Robert Čapkovič Radim Svoboda provozní ředitel asistentka Monika Říčná Mgr. Jaromír Drozdek provozní ekonom Ing. Lucie Stuchlíková ředitel společnosti Ing. Zbyšek Ciompa Jiří Menšík servisní technik servisní technik Zoltán Radič Martin Löw servisní technik Ing. Petr Veselý vedoucí servisu a TP mechanik Kamil Závadský mechanik Jaromír Večeřa systémový architekt Ing. František Honajzer technik vývoje HW Ing. Petr Vinklárek technik vývoje HW Petr Wilhelm technik vývoje SW technik vývoje SW Ing. Jan Slezák technik vývoje SW Vlastimil Janik Ing. Michal Poštulka technický ředitel Jan Grossmann

16 2 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb., a Českými účetními standardy č Způsob ocenění majetku Zásoby Zásoby materiálu a zboží jsou při pořízení oceňovány pořizovacími cenami včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením. Vedlejší náklady při pořízení zboží Vedlejšími náklady se rozumí náklady vymezené v 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účtování zásob Zásoby jsou účtovány způsobem A. V okamžiku pořízení jsou evidovány na skladě na základě příjemek, které vstupují do účetnictví prostřednictvím účtu 111,131. Při vyskladnění jsou zásoby oceňovány cenami zjištěnými aritmetickým průměrem, který je přepočítán po každém příjmu zásob na sklad. Výdejky materiálu jsou zaúčtovány na analytický účet k syntetickému účtu 501, 504. Zásoby materiálu a zboží jsou při pořízení oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů. Vedlejší náklady související s pořízením zásob jsou v účetnictví evidovány na samostatných analytických účtech a následně se rozpouštějí do ceny zboží a materiálu alikvotně dle výdejů zboží a materiálu. Nedokončená výroba Nedokončená výroba je evidována dle jednotlivých kódů zakázek nedokončených akcí. Ocenění je tvořeno přímý materiál přímé mzdy (vč. Podílu výrobní režie, stanovené jak mzdová sazba dle odpracovaných hodin) subdodávky a ostatní služby Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakupovaného a vytvořeného vlastní činností Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami Ocenění cenných papírů a podílů Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceňovány pořizovacími cenami Ocenění příchovků a přírůstků zvířat V daném účetním období firma majetek tohoto druhu nevlastnila Odpisování Odpisový plán účetní jednotky stanoví sazby dlouhodobého hmotného majetku ve výši sazeb dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč je odepisován jednorázově do nákladů na analytický účet k syntetickému účtu 501- materiál. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad ,- Kč je odepisován do nákladů v souladu s ustanovením zákona v souladu s 24 zákona o účetnictví a 28 zákona o daních z příjmů. < 14 >

17 Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do ,- je odepisován jednorázově do nákladů na analytický účet k syntetickému účtu 518 služby. Daňové odpisy použita metoda: odpisování podle jednotlivého majetku lineární a zrychlené 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny V daném účetním období účetní jednotka použila ocenění reprodukční pořizovací cenou u přebytků materiálu ze zakázek, zjištěných v rámci fyzické inventarizace k v provozovně. 2.3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve daném účetním období došlo v účetní jednotce k těmto změnám: Změna ve vykazování v rozvaze oproti minulému účetnímu období u cashpoolingu (prostředky uložené/zapůjčené u/od mateřské společnosti ELCOM GROUP a.s.), který byl zahrnován do aktiv finanční majetek účty v bankách. Ve sledované účetním období je zahrnut do pasiv krátkodobé závazky závazky ovládající a řídící osoba. 2.4 Opravné položky k majetku V daném účetním období byly tvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti ve výši dle zákona č. 593/92 o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 2.5 Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu Při přepočtu účetních údajů v cizí měně na českou měnu používá účetní jednotka v průběhu účetního období aktuální kurzy ČNB, platné v okamžiku uskutečnění účetního případu. Při převodu deviz mezi účty nebo z banky do pokladny a naopak jsou používány kurzy příslušné obchodní banky. Při přepočtu majetku a závazků k rozvahovému dni byl použit kurz ČNB platný k tomuto dni. 2.6 Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou Ve daném účetním období nebylo použito ocenění reálnou hodnotou. < 15 >

18 3 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 3.1 Významné položky v rozvaze Doměrky splatné daně za minulá období V daném účetním období nebyla dodatečně vyměřena daň za minulá období Odložená daňová pohledávka, závazek V daném účetním období nevznikl titul pro účtování o odložené dani Rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry, provozní a investiční dotace V daném účetním období nebyly tvořeny zákonné a ostatní rezervy. V daném účetním období byly přijaty následující bankovní úvěry, provozní a investiční dotace: Instituce Typ úvěru Čerpání k v tis. Kč ČSOB Kontokorent 11,5 mil. Kč 30 ČSOB Kontokorent Eur ČSOB Účelový úvěr 10 mil. Kč ČSOB Hypotéka 20 mil.kč Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem V daném účetním období nebyl žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem Závazky pojistného na SZ a ZP, daňové nedoplatky Daňové nedoplatky ze závazků ze sociálního a zdravotního pojištění i daní nejsou žádné evidovány Pohledávky a závazky Pohledávky po lhůtě splatnosti Sledované období Předchozí období Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní Do a více Závazky po lhůtě splatnosti Sledované období Předchozí období Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní Do a více < 16 >

19 3.2.3 Najatý majetek V daném účetním období měla účetní jednotka v nájmu osobní automobily pořizované formou finančního leasingu a na základě smlouvy pronajaté prostory. Tov. značka Vlastník Konec leasingu MERCEDES BENZ Daimler-Chrysler Services Bohemia ŚKODA OCTAVIA COMBI Elegance ŠKOFIN ŠKODA FABIA ELEGANCE 1,9 Tdi (diesel) GE Money Multiservis ŠKODA OCTAVIA ČP leasing VW PASSAT2,0 TD ČP leasing ŠKODA OCTAVIA CREDIUM (ČP) ŠKODA FABIA CREDIUM (ČP) ŠKODA OCTAVIA COMBI ŠKOFIN VW Golf combi variant Raiffeisen leasing SEAT Alhambra ČSOB leasing ŠKODA FABIA COMBI VB LEASING ŠKODA OCTAVIA COMBI VB LEASING ŠKODA OCTAVIA COMBI Raiffeisen leasing Splátka měsíčně CELKEM Pohledávky a závazky zatížené zástavním a zajišťovacím právem Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Běžné období Minulé období Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem - - Další sledované závazky(peněžní i nepeněžní) - - Pozn. úvěry od ČSOB v souhrnné výši cca 41,5 mil Kč KTK jsou zajištěny pohledávkami v příslušné výši dle aktuálního čerpání úvěrů Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva) V daném účetním období neměla účetní jednotka závazky neuvedené v rozvaze Ostatní významný majetek neuvedený v rozvaze V daném účetním období vlastní účetní jednotka drobný hmotný majetek vedený v operativní evidenci, neuvedený v rozvaze Události po rozvahovém dni do okamžiku sestavení účetní závěrky Nebyly známy. < 17 >

20 3.3 Vlastní kapitál k k Základní kapitál Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy - - Fondy ze zisku - - Nerozdělený VH min. let Neuhrazená ztráta min. let - - Výsledek hospodaření ve schv. řízení Vlastní kapitál celkem Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb Činnost r Tržby z prodeje výrobků Tržby z prodeje služeb Tržby ostatní Údaje dle 39 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 K 4 Uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty je zvoleno dle přílohy č. 1 a 2 Vyhlášky. Příloha je sestavena ve plném rozsahu. K 40, 41, 43 V daném účetním období účetní jednotka nemá povinnost sestavit přehled o peněžních tocích. < 18 >

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva za rok 2009 IPC

Výroční zpráva za rok 2009 IPC Výroční zpráva za rok 29 IPC Obsah Obsah 1 Úvodní slovo...2 2 Základní údaje o společnosti...3 1 Charakteristika společnosti... 3 2 Orgány společnosti... 3 3 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti....4

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti D-K zemědělská a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti WB MILLS A.S. k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2013 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2013 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více