Výroční zpráva za rok 2007 IPC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2007 IPC"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2007 IPC

2 < B >

3 Obsah Obsah 1 Úvodní slovo Základní údaje o společnosti Charakteristika společnosti Orgány společnosti Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Výroba a obchod Systém řízení kvality Zaměstnanci Finanční zpráva Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Zpráva o ovládacích vztazích Zpráva auditora...20 < 1 >

4 Výroční zpráva Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, rok 2007 byl pro společnost ELCOM IPC, s.r.o., ještě za působení Ing. Zbyška Ciompy v pozici ředitele společnosti a její dceřiné společnosti, velmi úspěšný a byl ve znamení pokračujícího výrazného růstu. Tržby společnosti vzrostly o bezmála 30% a dosáhly hodnoty 294,5 mil. Kč. Domnívám se, že i z hlediska dosaženého zisku lze při dosažení 25 mil. Kč hovořit o nadmíru dobrém výsledku. Potěšující je i fakt, že se podařilo navázat nová dlouhodobá partnerství se zákazníky, které nás opravňují k optimistickému pohledu na budoucí vývoj společnosti. Naše dceřiné společnosti lze stále považovat za mladé firmy, které si svou pozici na trhu stále ještě budují. Nejúspěšnější je ELCOM SOLUTION, s.r.o., která realizuje velmi zajímavé softwarové projekty a jejíž tržby dosáhly 14 mil. Kč, což je meziroční růst 19,9%. V průběhu roku došlo i k výraznému personálnímu posílení, kdy počet zaměstnanců stoupl z původních 11 na současných 13. Nejvýraznější změnou u společnosti ELCOM IPC PRAHA, s.r.o., která působí jako regionální centrum holdingu ELCOM, je změna sídla společnosti. V současnosti máme pronajaty kanceláře v objektu na ulici Naskové 1100/3 v Praze 5. Obrat společnosti dosáhl slušných 12,6 mil. Kč. ELCOM GROUP, s.r.o. naše slovenské zastoupení, se rozrostlo o další regionální kancelář. V této chvíli tak působí nejen v Trenčíně, ale nově i v Bratislavě. Trenčínská centrála by se měla zaměřit na prodej produktů souvisejících s průmyslovými PC (stejně jako dosud) a noví lidé na pobočce v Bratislavě by měli rozvíjet oblast nabídek a realizací komplexních řešení. Díky nákladům souvisejícím se zřízením nové pobočky se společnost s tržbami ve výši 25,2 mil. Sk propadla do plánované ztráty. V personální oblasti došlo k výraznému posílení. Na konci roku 2006 pracovalo ve skupině firem ELCOM IPC 38 lidí a na konci roku 2007 pak už dokonce 42. Všichni zaměstnanci se svým profesionálním přístupem a obětavostí zasloužili o skvělé výsledky firmy a proto jim patří můj velký dík. V roce 2007 jsme udělali velký krok kupředu v oblasti certifikovaného systému řízení v naší společnosti. Nejen že jsme opět obhájili certifikát systému řízení kvality ČSN ISO 9001:2000, ale nově jsme získali i certifikát enviromentálního systému řízení ČSN ISO a certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO Zároveň se nám povedlo získat oprávnění k vývoji, výrobě a opravám leteckých pozemních zařízení od Úřadu pro civilní letectví. Dovolte mi zde také krátce zmínit jeden nezanedbatelný úspěch na poli výzkumu a vývoje. Námi vyvinutý produkt RTU7M, který slouží pro řízení a sběr dat (jednotka byla primárně vyvinuta pro použití v elektroenergetice, nicméně její použití je velice univerzální) získala ocenění PRODUKT ROKU 2007 časopisu CONTROL ENGINEERING ČESKO v kategorii Řízení procesů a pokročilé řízení. Ale nic z toho, co je zde napsáno, by nevzniklo bez spolupráce s dalšími subjekty. A proto bych chtěl za všechny naše úspěchy poděkovat našim obchodním partnerům, váženým zákazníkům a také všem svým spolupracovníkům. Doufám, že příští roky budou pro ELCOM IPC s.r.o. ještě lepší než ty minulé. Duben 2008 Ing. Jaroslav Chýlek Ředitel společnosti < 2 >

5 2 Základní údaje o společnosti 2.1 Charakteristika společnosti Obchodní firma: ELCOM IPC, s.r.o. Sídlo: Orlová, Okružní 988, PSČ IČ: DIČ: CZ Právní forma: společnost s ručením omezeným Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka V roce 1991 byla založena mateřská společnost ELCOM s.r.o. s orientací na služby v oblasti automatizace, průmyslové výpočetní techniky, ekotechniky a ekonomiky. Společnost ELCOM IPC, s.r.o. byla vytvořena v roce 1999 a došlo k převedení činnosti v oblasti výroby a dodávky průmyslových a speciálních počítačových systémů do této společnosti. ELCOM IPC, s.r.o. je technologickou společností, jejímž hlavním předmětem činnosti je inženýring a obchodně-technické služby v oblasti průmyslové a speciální výpočetní techniky. Společnost ELCOM IPC, s.r.o. je důsledně orientovaná na vertikální trhy. Našimi obchodními partnery jsou společnosti, které na bázi vysoce spolehlivého, sofistikovaného hardware poskytují koncovému uživateli specializovaná komplexní řešení s vysokým podílem přidané hodnoty. Klíčovou složkou naší činnosti je vývoj a malosériová výroba individuálních zákaznických řešení do úrovně konstrukčního návrhu či výroby speciální zákaznické elektroniky. Naplněním stanovených cílů se nám daří splnit naše poslání, být vysoce funkční, specializovanou inženýrskou společností, která dává svým partnerům k dispozici kompletní technologické a znalostní zázemí a vytváří tak pro ně trvalé konkurenční výhody. Hlavní strategií při dosahování cílů je rychlé přizpůsobení se novým perspektivním trendům a soustředění na vybraná řešení a segmenty trhu. Samozřejmostí je také snaha neustále motivovat, stabilizovat a profesionalizovat tým zaměstnanců jako základní předpoklad trvalého úspěchu. 2.2 Orgány společnosti Jednatel: Ing. Zbyšek Ciompa výkonný ředitel Management společnosti: Ing. Jaroslav Chýlek obchodní ředitel (od jednatel) Jan Grossmann technický ředitel Mgr. Jaromír Drozdek provozní ředitel < 3 >

6 3 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Nosným programem společnosti je výroba průmyslových a speciálních PC systémů, prodej a distribuce průmyslových komponent a řešení a služby v průmyslové automatizaci. Významnou součástí firmy je samostatný vývojový program, který umožňuje vyvíjet řešení podle individuálních požadavků zákazníků v oblasti dálkové komunikace a řízení dat. ELCOM IPC, s.r.o. je 100% nebo většinovým vlastníkem v těchto dceřiných společnostech: ELCOM IPC Praha, s.r.o. zajišťuje regionální obchodní zastoupení především pro Prahu a Čechy. Firma působí na trhu od roku ELCOM IPC PRAHA, s.r.o. se soustřeďuje na komplexní dodávky zboží a služeb v oblasti průmyslové automatizace a průmyslové výpočetní techniky. Ve svých dodávkách integruje zboží a služby mateřské organizace ELCOM IPC, s.r.o. s produkty ostatních firem skupiny ELCOM GROUP a. s. i produkty třetích stran. - podíl společnosti ELCOM IPC je 55 % (od 16. dubna 2007) ELCOM GROUP, s.r.o., Slovensko zabezpečuje aktivity všech složek holdingu ELCOM GROUP na území Slovenské republiky. Společnost realizuje své aktivity přes své divize IPC a SOLUTIONS. Aktivity divize IPC jsou směřovány na dodávky průmyslové výpočetní techniky, průmyslové komunikace a řízení v průmyslu. - podíl společnosti ELCOM IPC je 80 % ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. hlavním předmětem její činnosti je vývoj řídicích, monitorovacích a informačních aplikací a systémů. Poskytuje komplexní služby počínaje projektem přes vývoj systému, jeho implementaci a konče servisní činností. Klíčovou složkou činnosti je vývoj aplikací pro letectví. - podíl společnosti ELCOM IPC je 60 % ELCOM DISTRIBUTIONS, s.r.o. tato společnost v současnosti nevykonává obchodní činnost. - podíl mateřské společnosti 100 % 3.1 Výroba a obchod Nosným programem společnosti ELCOM IPC, s.r.o. je výroba a prodej průmyslových a speciálních PC systémů kompletovaných ze špičkových komponent předních světových výrobců průmyslových technologií. Stěžejním prvkem při výrobě a kompletaci průmyslových PC sestav je dlouholeté know-how v oblasti testování dílčích komponent při vstupu do výrobního procesu a následně systém zahořování, zátěžových testů a výstupní kontroly. Tyto procesy se neustále rozvíjí a zdokonalují s cílem poskytovat partnerům co nejvyšší záruku spolehlivosti v nepřetržitém bezúdržbovém provozu. Na výrobu a prodej průmyslových počítačů navazuje distribuce komponent bezprostředně souvisejících s oblastí průmyslové výpočetní techniky. Jedná se zejména o oblast periferií a příslušenství, průmyslových komunikací a komponent pro sběr dat, měření a řízení v průmyslu. V oblasti aplikací patří mezi základní produkty řídicí a monitorovací systémy (GW 2005). Pro realizaci libovolného distribuovaného informačního systému je určen systém InfoPanels. Vývoj obratu skupiny ELCOM IPC mil. Kč (předpoklad) < 4 >

7 Podíl jednotlivých komodit na celkovém prodeji Průmyslové komponenty 12 % Průmyslové příslušenství 11 % Standardní komponenty 7 % Průmyslová komunikace 14 % Měření a sběr dat, řídicí systémy 5 % Řešení pro energetiku 10 % Jiné 8 % ELCOM počítače 33 % 3.2 Systém řízení kvality Systém řízení a kontroly kvality výroby je certifikován podle mezinárodně platného standardu ČSN EN ISO 9001:2001. Veškeré technologické postupy při výrobě a montáži jsou procesně ošetřeny tak, aby minimalizovaly možnost vzniku neshody vlivem lidského faktoru. Stejně jako na výrobní procesy, také na vývoj a servisní služby jsou kladena ta nejpřísnější měřítka a tyto činnosti jsou rovněž certifikovány v souladu s pravidly normy ČSN EN ISO 9001:2001. V roce 2007 získala společnost certifikaci dle standardů ČSN EN ISO a OHSAS Tím, že společnost získala certifikát ISO 14001, zavázala se vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivitu. OHSAS stanovuje požadavky na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. w w w.elc omgroup.eu <5>

8 3.3 Zaměstnanci ELCOM IPC, s.r.o. staví především na kvalifikovaných odbornících. Tito tvoří největší devízu společnosti. Samozřejmostí je také snaha neustále motivovat, stabilizovat a profesionalizovat tým zaměstnanců. Kvalitní tým je základním předpokladem trvalého úspěchu. Vývoj počtu zaměstnanců skupiny ELCOM IPC (předpoklad) Organizační struktura VÝKONNÝ ŘEDITEL ASISTENTKA PROVOZNÍ EKONOM OBCHODNÍ ODDĚLENÍ VÝVOJ TECHNICKÉ ODDĚLENÍ PRODEJ NÁKUP MARKETING LOGISTIKA HW SW VÝROBA APLIKACE ZÁKAZNICKÝ SERVIS TECHNICKÁ PODPORA < 6 >

9 4 Finanční zpráva 4.1 Rozvaha AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky Stavby Sam. movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouh. hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouh. hmot. majetek 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III.1. Podíly v ovlád. a řízených osobách Podíly v úč.jedn. pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovlád. a říz.os., ÚJ podst Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Zboží C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky za ovlád. a řízenými osobami Pohledávky za společníky, čl.dr. a sdruž Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 D.I. Časové rozlišení D.I.1. Náklady příštích období < 7 >

10 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměn. 0 0 A.III. Rezervní fondy, neděl. fond a ost. fondy A.III.1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného úč.období +/ B. Cizí zdroje B.I. Rezervy 0 0 B.I.1. Rezervy podle zvl. právních předpisů 0 0 B.II. Dlouhodobé závazky Závazky k ovlád. a řízeným osobám Jiné závazky B.III. Krátkodobé závazky B.III.1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky ke společníkům, čl.dr. a sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. poj Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. Ostatní pasíva přechodné účty pasív 0 0 C.I. Časové rozlišení 58 0 C.I.1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období 0 0 < 8 >

11 4.2 Výkaz zisků a ztrát Text I. Tržby za prodej zboží 0 0 A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže 0 0 II. Výkony Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace B. Výkonová spotřeba B.1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C.1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družst Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouh. nehmot. a hmot. majetku III. Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhod. majetku Tržby z prodeje materiálu 0 0 F. Zůst.cena prodaného dlouh.majet. a mater F.1. Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku G. Změna stavu rezerv a opr. pol., komp. nákl IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII.1. Výnosy z podílů v ovlád. a ŘO., ÚJ podst. v X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q.1. - splatná ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní obd. (+ -) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+ -) < 9 >

12 4.3 Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s 3 odst.7 vyhlášky 500/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb., kterým se stanoví rozsah účetní závěrky pro podnikatele. Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze účetní jednotky a ve výkazu zisku a ztráty. Podkladem pro zpracování přílohy byly údaje vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a další podklady, které měla účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2007 a končící dnem 31. prosince Obsah přílohy 1 Obecné údaje 1.1 Popis účetní jednotky 1.2 Podíly a vklady v jiných účetních jednotkách 1.3 Informace o zaměstnancích, mzdových nákladech a odměny členů řídících a statutárních orgánů 1.4 Půjčky, úvěry, zajištění a ostatní plnění členům statutárních, dozorčích a jiných řidících orgánů 1.5 Organizační struktura 2 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 2.1 Způsob ocenění majetku Zásoby Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakupovaného a vytvořeného vlastní činností Ocenění cenných papírů a podílů Ocenění příchovků a přírůstků zvířat Odpisování 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 2.3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 2.4 Opravné položky k majetku 2.5 Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu 2.6 Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou 3 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 3.1 Významné položky v rozvaze Doměrky splatné daně za minulá období Odložená daňová pohledávka, závazek Rezerva, úvěry, provozní a investiční dotace Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a výše evidovaných daňových nedoplatků 3.2 Pohledávky a závazky Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky po lhůtě splatnosti Pronájem majetku Majetek zatížený zástavním právem Ostatní významný majetek neuvedený v rozvaze Události po rozvahovém dni do okamžiku sestavení účetní závěrky 3.3 Vlastní kapitál 3.4 Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb 3.5 Údaje dle 39 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb. < 10 >

13 1 Obecné údaje 1.1 Popis účetní jednotky Obchodní firma: ELCOM IPC, s.r.o. Sídlo: Orlová, Okružní 988, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Rozhodující předmět činnosti: - nákup a prodej zboží, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem Datum vzniku společnosti: 28. ledna 1999 Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl Kč tj. % Podíl Kč tj. % ELCOM GROUP a.s. Okružní 988, Orlová Lutyně % % Ing. Jaroslav Chýlek Ul. 17. listopadu 78, Frýdek-Místek % % Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: - nebyly zapsány žádné změny ani dodatky Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Bydliště, sídlo Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl Kč tj. % Podíl Kč tj. % Ing. Zbyšek Ciompa Žilinská 1356/19, Ostrava-Poruba Ing. Jaroslav Chýlek Ul. 17. listopadu 78, Frýdek-Místek % % Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám. 1.2 Podíly a vklady v jiných účetních jednotkách Účetní jednotka vykazuje k rozvahovému dni ve svých aktivech následující majetkové podíly (ocenění dle obchodního rejstříku): Název právnické osoby ELCOM IPC PRAHA, s.r.o. ELCOM GROUP, s.r.o. ELCOM DISTRIBUTION, s.r.o. ELCOM SOLUTIONS, s.r.o. Sídlo Vratislavova 27/ Praha 2 Piaristická Trenčín Okružní Orlová Lutyně Hasičská 930/ Ostrava Hrabůvka Sledované účetní období Minulé účetní období Podíl tj. % Podíl tj. % 110 Kč 55 % 150 Kč 75 % 160 SKK 80 % 160 SKK 80 % 200 Kč 100 % 200 Kč 100 % 120 Kč 60 % 200 Kč 100 % Účetní jednotka k rozvahovému dni neuzavřela žádné dohody mezi společníky, ani ovládací smlouvy. < 11 >

14 Vlastní kapitál v dceřiných společnostech za účetní období 2007 (v tis.kč) SOLUTIONS GROUP IPC PRAHA DISTRIBUTION Základní kapitál Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy Fondy ze zisku Nerozdělený VH min. let Neuhrazená ztráta min. let Výsledek hospodaření ve schv. řízení Vlastní kapitál celkem Stav v aktivech ELCOM IPC, s.r.o, po přecenění metodou equivalence Pozn. Vlastní kapitál ELCOM GROUP, s.r.o. přepočten kurzem 0,79179 Kč/SKK 1.3 Informace o zaměstnancích, mzdových nákladecha odměny členů řídících a statutárních orgánů Celkem Z toho řídících Počet zaměstnanců 42 1 Mzdové prostředky Odměny statutárním orgánům 0 0 K rozvahovému dni neexistují žádné penzijní závazky k současným a bývalým členům statutárních orgánů. 1.4 Půjčky, úvěry, zajištění a ostatní plnění členům statutárních, dozorčích a jiných řídících orgánů V daném, účetním období nebyly poskytnuty půjčky, úvěry, zajištění ani jiná plnění členům statutárních orgánů. < 12 >

15 w w w.elc omgroup.eu < 13 > Renáta Mojžyszová Petra Ospalíková, DiS. Michaela Kučeříková Tomáš Průdek Ing. Michal Kahánek Ing. Miroslav Kocur Bc. Bronislav Musil Ing. Radek Tomica logistik manipulant David Humplík obchodník/pm obchodník/pm obchodník/pm obchodník/pm obchodník/pm marketingový specialista Bc. Michaela Krucinová projektový manažer referent nákupu/p referent nákupu/p referent nákupu/p referent nákupu/p Kateřina Kovaříková Bc. Lukáš Hula referent nákupu/p Bc. Andrea Bajgarová obchodník/pm Ing. Dušan Vavrečka obchodní reditel Ing. Jaroslav Chýlek vedoucí výroby David Boháč technik výroby Michal Průdek René Glac technik výroby Jaroslav Gajdičiar, DiS. technik výroby 1.5 Organizační schéma ELCOM IPC, s.r.o. technik výroby Tomáš Luzar Ivo Vašica technik výroby technik výroby Jan Gorkowski Jiří Giecek technik výroby vedoucí realizací QMS technik realizací konzultace, systémová integrace technik realizací Marián Pierchala Robert Čapkovič Radim Svoboda provozní ředitel asistentka Monika Říčná Mgr. Jaromír Drozdek provozní ekonom Ing. Lucie Stuchlíková ředitel společnosti Ing. Zbyšek Ciompa Jiří Menšík servisní technik servisní technik Zoltán Radič Martin Löw servisní technik Ing. Petr Veselý vedoucí servisu a TP mechanik Kamil Závadský mechanik Jaromír Večeřa systémový architekt Ing. František Honajzer technik vývoje HW Ing. Petr Vinklárek technik vývoje HW Petr Wilhelm technik vývoje SW technik vývoje SW Ing. Jan Slezák technik vývoje SW Vlastimil Janik Ing. Michal Poštulka technický ředitel Jan Grossmann

16 2 Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 397/2005 Sb., a Českými účetními standardy č Způsob ocenění majetku Zásoby Zásoby materiálu a zboží jsou při pořízení oceňovány pořizovacími cenami včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením. Vedlejší náklady při pořízení zboží Vedlejšími náklady se rozumí náklady vymezené v 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účtování zásob Zásoby jsou účtovány způsobem A. V okamžiku pořízení jsou evidovány na skladě na základě příjemek, které vstupují do účetnictví prostřednictvím účtu 111,131. Při vyskladnění jsou zásoby oceňovány cenami zjištěnými aritmetickým průměrem, který je přepočítán po každém příjmu zásob na sklad. Výdejky materiálu jsou zaúčtovány na analytický účet k syntetickému účtu 501, 504. Zásoby materiálu a zboží jsou při pořízení oceňovány pořizovacími cenami včetně vedlejších nákladů. Vedlejší náklady související s pořízením zásob jsou v účetnictví evidovány na samostatných analytických účtech a následně se rozpouštějí do ceny zboží a materiálu alikvotně dle výdejů zboží a materiálu. Nedokončená výroba Nedokončená výroba je evidována dle jednotlivých kódů zakázek nedokončených akcí. Ocenění je tvořeno přímý materiál přímé mzdy (vč. Podílu výrobní režie, stanovené jak mzdová sazba dle odpracovaných hodin) subdodávky a ostatní služby Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nakupovaného a vytvořeného vlastní činností Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami Ocenění cenných papírů a podílů Cenné papíry a majetkové účasti jsou oceňovány pořizovacími cenami Ocenění příchovků a přírůstků zvířat V daném účetním období firma majetek tohoto druhu nevlastnila Odpisování Odpisový plán účetní jednotky stanoví sazby dlouhodobého hmotného majetku ve výši sazeb dle zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč je odepisován jednorázově do nákladů na analytický účet k syntetickému účtu 501- materiál. Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad ,- Kč je odepisován do nákladů v souladu s ustanovením zákona v souladu s 24 zákona o účetnictví a 28 zákona o daních z příjmů. < 14 >

17 Drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně do ,- je odepisován jednorázově do nákladů na analytický účet k syntetickému účtu 518 služby. Daňové odpisy použita metoda: odpisování podle jednotlivého majetku lineární a zrychlené 2.2 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny V daném účetním období účetní jednotka použila ocenění reprodukční pořizovací cenou u přebytků materiálu ze zakázek, zjištěných v rámci fyzické inventarizace k v provozovně. 2.3 Změny oceňování, odpisování a postupů účtování Ve daném účetním období došlo v účetní jednotce k těmto změnám: Změna ve vykazování v rozvaze oproti minulému účetnímu období u cashpoolingu (prostředky uložené/zapůjčené u/od mateřské společnosti ELCOM GROUP a.s.), který byl zahrnován do aktiv finanční majetek účty v bankách. Ve sledované účetním období je zahrnut do pasiv krátkodobé závazky závazky ovládající a řídící osoba. 2.4 Opravné položky k majetku V daném účetním období byly tvořeny opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti ve výši dle zákona č. 593/92 o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 2.5 Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu Při přepočtu účetních údajů v cizí měně na českou měnu používá účetní jednotka v průběhu účetního období aktuální kurzy ČNB, platné v okamžiku uskutečnění účetního případu. Při převodu deviz mezi účty nebo z banky do pokladny a naopak jsou používány kurzy příslušné obchodní banky. Při přepočtu majetku a závazků k rozvahovému dni byl použit kurz ČNB platný k tomuto dni. 2.6 Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou Ve daném účetním období nebylo použito ocenění reálnou hodnotou. < 15 >

18 3 Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztráty 3.1 Významné položky v rozvaze Doměrky splatné daně za minulá období V daném účetním období nebyla dodatečně vyměřena daň za minulá období Odložená daňová pohledávka, závazek V daném účetním období nevznikl titul pro účtování o odložené dani Rezervy, dlouhodobé bankovní úvěry, provozní a investiční dotace V daném účetním období nebyly tvořeny zákonné a ostatní rezervy. V daném účetním období byly přijaty následující bankovní úvěry, provozní a investiční dotace: Instituce Typ úvěru Čerpání k v tis. Kč ČSOB Kontokorent 11,5 mil. Kč 30 ČSOB Kontokorent Eur ČSOB Účelový úvěr 10 mil. Kč ČSOB Hypotéka 20 mil.kč Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem V daném účetním období nebyl žádný hmotný majetek zatížený zástavním právem Závazky pojistného na SZ a ZP, daňové nedoplatky Daňové nedoplatky ze závazků ze sociálního a zdravotního pojištění i daní nejsou žádné evidovány Pohledávky a závazky Pohledávky po lhůtě splatnosti Sledované období Předchozí období Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní Do a více Závazky po lhůtě splatnosti Sledované období Předchozí období Počet dnů Z obchodního styku Ostatní Z obchodního styku Ostatní Do a více < 16 >

19 3.2.3 Najatý majetek V daném účetním období měla účetní jednotka v nájmu osobní automobily pořizované formou finančního leasingu a na základě smlouvy pronajaté prostory. Tov. značka Vlastník Konec leasingu MERCEDES BENZ Daimler-Chrysler Services Bohemia ŚKODA OCTAVIA COMBI Elegance ŠKOFIN ŠKODA FABIA ELEGANCE 1,9 Tdi (diesel) GE Money Multiservis ŠKODA OCTAVIA ČP leasing VW PASSAT2,0 TD ČP leasing ŠKODA OCTAVIA CREDIUM (ČP) ŠKODA FABIA CREDIUM (ČP) ŠKODA OCTAVIA COMBI ŠKOFIN VW Golf combi variant Raiffeisen leasing SEAT Alhambra ČSOB leasing ŠKODA FABIA COMBI VB LEASING ŠKODA OCTAVIA COMBI VB LEASING ŠKODA OCTAVIA COMBI Raiffeisen leasing Splátka měsíčně CELKEM Pohledávky a závazky zatížené zástavním a zajišťovacím právem Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva Běžné období Minulé období Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem - - Další sledované závazky(peněžní i nepeněžní) - - Pozn. úvěry od ČSOB v souhrnné výši cca 41,5 mil Kč KTK jsou zajištěny pohledávkami v příslušné výši dle aktuálního čerpání úvěrů Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva) V daném účetním období neměla účetní jednotka závazky neuvedené v rozvaze Ostatní významný majetek neuvedený v rozvaze V daném účetním období vlastní účetní jednotka drobný hmotný majetek vedený v operativní evidenci, neuvedený v rozvaze Události po rozvahovém dni do okamžiku sestavení účetní závěrky Nebyly známy. < 17 >

20 3.3 Vlastní kapitál k k Základní kapitál Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy - - Fondy ze zisku - - Nerozdělený VH min. let Neuhrazená ztráta min. let - - Výsledek hospodaření ve schv. řízení Vlastní kapitál celkem Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb Činnost r Tržby z prodeje výrobků Tržby z prodeje služeb Tržby ostatní Údaje dle 39 odst. 11 vyhlášky č. 500/2002 K 4 Uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty je zvoleno dle přílohy č. 1 a 2 Vyhlášky. Příloha je sestavena ve plném rozsahu. K 40, 41, 43 V daném účetním období účetní jednotka nemá povinnost sestavit přehled o peněžních tocích. < 18 >

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výroční zpráva za rok 2008 IPC

Výroční zpráva za rok 2008 IPC Výroční zpráva za rok 28 IPC Obsah Obsah 1 Úvodní slovo...2 2 Základní údaje o společnosti...3 1 Charakteristika společnosti... 3 2 Orgány společnosti... 3 3 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti...4

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x

Příloha k účetní závěrce XXX, spolek k x Příloha k účetní závěrce Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Výroční zpráva za rok 2009 IPC

Výroční zpráva za rok 2009 IPC Výroční zpráva za rok 29 IPC Obsah Obsah 1 Úvodní slovo...2 2 Základní údaje o společnosti...3 1 Charakteristika společnosti... 3 2 Orgány společnosti... 3 3 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti....4

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více