čtvrtletník 4/10 Josef Mikyska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čtvrtletník 4/10 Josef Mikyska"

Transkript

1 Jo ef M iky k a čtvrtletník 4/10

2 Tereza Vanda Úvodní lovo Milí Týmáci, právě držíte ve vých rukou polední čílo dobrovolnického čtvrtletníku, které je poledním nejen pro rok 2010, ale i před plněním našeho polečného úkolu, kterým je organizace 10. Zimního evropkého olympijkého fetivalu mládeže Máme za ebou hodně polečné práce - od amotného náboru, vá dobrovolníků, pře vaše rozřazení do jednotlivých ekcí, vzájemné polupráce na závodech a doprovodných akcích EYOWF 2011, neutálou komunikaci mezi EYOWF TEAMEM a otatními členy organizačního výboru, až po hromadné etkání dobrovolníků. Nyní před námi tojí nejdůležitější čát této dlouhé cety, jejíž hlavním cílem bude ukázat otatním, jak velký ku práce jme udělali, a to protřednictvím naší nahy a píle. Čeká ná nelehký úkol, kterým bude připravit důtojnou evropkou olympiádu pro téměř tiícovku mladých závodníků tak, aby měli ty nejlepší podmínky pro plnění vého portovního nu. Proto vá za celý organizační výbor EYOWF 2011 proíme, abyte e do tohoto úkolu putili vědomitě a všechny vé povinnoti e nažili plnit co nejlépe. Členové organizačního výboru vám amozřejmě pokytnou co nejvíce potřebných informací a proškolí vá v oblatech, ve kterých nám budete během fetivalu v rámci jednotlivých ekcí pomáhat. Chtěli bychom vá také požádat, abyte vča hlídali informace v ech, byli dotupní na telefonu, odpovídali na naše dotazy a pamatovali, že v případě jakýchkoliv nejanotí jme tu pro vá. Děkujeme za vaši polupráci a těšíme e na viděnou na EYOWF Vanda Šulcová Koordinátorka dobrovolníků Obah 2 Úvodní lovo 3 Počty dobrovolníků v jednotlivých ekcích 4 Jak uplatnit týmácké bonuy 5 Rozhovor Romanem Kumpoštem 6 Termíny a polupráce před EYOWF SKI SPRINT LIBEREC Horký litopad v Liberci 10 Číla, která vedou k fetivalu 11 Nezapomeňte Tereza Milerová Manažerka dobrovolníků Počty dobrovolníků v jednotlivých ekcích Accommodation 30 Accreditation 8 Catering 35 Ceremonie & Event 8 Communication & Media 24 Fun Zone 24 IT 12 Medical 14 NOC Aitant 80 Oberver Programme 2 OC Office 6 Promotion & Marketing 26 Security 28 Sport Alpine Skiing 19 Sport Cro Country 20 Sport Biathlon 29 Sport Figure Skating 3 Sport Ice Hockey 0 Sport Ski Jumping 2 Sport Nordic Combined viz. koky na lyžích Sport Snowboarding 17 Sport Dipatching 3 Technical Support 34 Tranport 35 V.I.P. Service 15 Volunteer 13 Reerve 13 TOTAL

3 Jak uplatnit týmácké bonuy JAK T I N T UPL A Karta celoročn í 30% le vou Každý do brovolník obdrží ka zenému celoročn ímu náku rtu, která držitele opravňuj pu zboží e v náled OC SKA ujících ob k neomelka M chodech: ilínká 13 OC FÉN 4, Příbra IX Pra m3 žká 148, OC VAR Příbram YÁDA 3 Freyova OC BON 35, Praha DY Kap 9 itá na Jaroše OC IGY tř. Vác 375/31, lava Klem Karlovy OC CITY Vary enta 1959 PARK, Mladá B Pražká OC FÓR olelav 1274/24, UM Bíli Č eké Bud nká 3490 NC Géč ěj ovice /6, Útí na ko Růž d Labem odol I 59 OUTLET 9, Libere STORE c Věštín ká 270/ Karta je 1, Praha nepř 5 Radot Kartu zík enoná. ín M A E T áte běhe m akredi která bu tace na EY de v term ínu 11. OWF 20 11, lužby zdarma na Poukaz u ém alon av kometick ometickém na lužby v k azy í 2 pouk volník obdrž Každý dobro Liberec. rum Fo C v O lonu v ter , která bude azu do 30 EYOWF 2011 Platnot pouk reditace na te během ak ká zí az uk Po mínu % leva na nákup Každý dobro volník zíká poukaz na 15 v termínu od % levu na ná do 31. kup zboží ve vše ch pobočkách. Y S U N BO Slevu zíkáš po předložen í akreditační kar ty. bez boží upů z p áku tu nák oží č na n ní zb eva še a po y výživy, ezón l k 10% zení vý doplň y atick ání utom ortov p ovi a ome ravé volník ro zd avení. dobro op p ému E-h ovní vyb každ nákupu. rt ude o ky b vé čátky a p v á n o 11. objed celk z ní. 20 leva delá Při o uta 10% platí do 3 tn a y v k le po ytnutá Pok 4 Změ n bon y v tým ue ch v áckýc h yhra zen y. Dobrá nálada jako povinná výbava Prezident organizačního výboru EYOWF 2011 v Libereckém kraji Roman Kumpošt ví, že přípravy této akce vtoupily do závěrečné fáze. Jaké pocity u něj vyvolává blížící e tart fetivalu Slabé mrazení v zádech Lehkou nervozitu Mírný optimimu Mylím, že mohu být pokojen. Příprava fetivalu je v závěrečné fázi a v oučanoti e dolaďují už jen detaily v jednotlivých ekcích. Evropké olympijké výbory jou již v přímém kontaktu organizačním výborem, upřeňují e požadavky, přihlášky a nutné adminitrativní kroky. Vše jde podle čaového harmonogramu a věřím, že do zahájení bude fetival toprocentně připraven. Na co bude organizační výbor klát důraz v čae, který zbývá do začátku fetivalu Především na včané dokončení přípravy areálů, doladění požadavků jednotlivých výprav a zpětnou kontrolu všech technických a portovních projektů. V praxi to znamená, že zkontrolujeme znovu, zda jme něco nepřehlédli či neopomenuli. Nemalá pozornot muí být věnována komunikaci evropkými olympijkými výbory a předávání všech potřebných informaci v dotatečném předtihu. O účat na zimním fetivalu 2011 je mezi členkými táty Aociace evropkých olympijkých výborů (EOC) velký zájem čemu to přiuzujete Organizační výbor má mezi členkými táty EOC velmi dobré renomé. Vždy vča a janě předkládal zprávy o aktuálním tavu příprav, komunikuje přeně a janě koordinační komií EYOWF a protřednictvím newletterů e portovním protředím doma i v zahraničí. Pravidelně reportuje u vedení EOC a zveřejňuje veškeré informace na vých webových tránkach. To vede k tomu, že olympijké výbory mají veškeré potřebné informace a jejich zájem deklaruje i pokojenot e tavem a průběhem příprav. Na organizaci fetivalu e bude podílet i pět tovek dobrovolníků co byte jim vzkázal Zejména, aby i přivezli dobrou náladu a užili i atmoféru fetivalu. Tato outěž má trochu jiné klima než vrcholné větové portovní akce především v tom, že na ní tartují věkově mladší účatníci. To vede k tomu, že fetival má ryze portovní atmoféru a není tolik ovlivněn komercí, což dává fetivalu oobitý nádech. V případě dobrovolníků bych i také přál, aby dobrou náladu předávali i vému okolí lidem, které budou potkávat a nimiž budou polupracovat. Pozitivní přítup čato vyřeší i problémové ituace. Co Vy oobně očekáváte od EYOWF 2011 v Libereckém kraji Především opravdový mládežnický fetival portu. Většina zemí na větě dikutuje na různých fórech či konferencích na téma úbytku zájmu mládeže o port a pohodlnoti dětí vyedávajících u počítačů nebo televize. Tyto fetivaly jou však cetou, jak ukázat mládeži portovní idoly z řad jejich vrtevníků i kráu amotného portu. 5

4 Termíny a polupráce před EYOWF 2011 Světový pohár SKI SPRINT LIBEREC Staňte e oučátí týmu organizátorů jedinečné portovní akce Termín, do kdy je možné ukončit člentví v dobrovolnickém EYOWF TEAMU bez udání důvodu. Od ledna 2011 bude člentví mezi dobrovolníky pro fetival možné ukončit pouze ze závažných zdravotních a rodinných důvodů. Velmi děkujeme Týmákům za akceptování této kutečnoti Termín, od kterého pro některé dobrovolníky začnou naplno práce ouviející fetivalem (příprava areálů, akreditací, IT atp.). Chtěli bychom požádat dobrovolníky, kterých e tyto činnoti ještě před amotným fetivalem budou týkat, o maximální možnou podporu a pomoc. Bez vá to nezvládneme! Pro všechny Týmáky, kteří nám budou pomáhat již před oficiálním začátkem fetivalu, chytáme odměny a dárky Příjezd portovních týmů začátek EYOWF Od tohoto termínu již bude celý dobrovolnický EYOWF TEAM v akci. SKI SPRINT LIBEREC 2011 je jediným podnikem eriálu Světového poháru v běžeckém lyžování, který e v této ezóně bude konat na území Čeké republiky. FIS pověřila organizací závodu Svaz lyžařů Čeké republiky a organizační výbor EYOWF 2011 e na nich pořadatelky rovněž polupodílí. Běžecké závody ve printerkých diciplínách budou probíhat v obou víkendových dnech v moderním areálu ve Veci, který diponuje jak ideálním protrantvím pro trať i diváky, tak kvalitně vybaveným zázemím a technikou. Liberecký závod Světového poháru je pretižní mezinárodní událotí pro čeký lyžařký port. Na několik dnů e do everočeké metropole jedou špičkoví zahraniční reprezentanti, nimiž poměří íly před domácími fanoušky i naše printerká želízka jako Dušan Kožíšek, Aleš Razým či Martin Koukal nebo dvojice Lukáš Bauer Martinem Jakšem v klaickém team printu. Závodníci přicetují z italkého Val di Fiemme a z Vece pokračují do Otepää v Etonku. Poeltvím SKI SPRINT LIBEREC 2011 bude tradice a naděje čekého lyžování, důraz bude kladen na děti a legendy jednoho z nejpopulárnějších portů u ná. Malí lyžaři i nelyžaři budou mít v areálu možnot vyžití ve Snowkidzz parku, který bude potaven v blízkoti cílového protoru. Zájemci z řad veřejnoti i budou moci profeionální trať přímo vyzkoušet v rámci amatérkého závodu. Chtěli bychom vyzvat všechny zájemce z řad dobrovolníků, kteří mají chuť zapojit e do organizace tohoto Světového poháru, aby informovali ekci Dobrovolníci na u Za vaši pomoc a polupráci budeme vděčni a předem za ni DĚKUJEME! 6 7

5 Horký litopad v Liberci Organizátoři 10. Zimního evropkého olympijkého fetivalu mládeže (EYOWF) 2011 zažili v uplynulých dnech opravdovou diplomatickou ofenzívu. Během jediného týdne e konala hned tři etkání důležitá pro přípravy fetivalu, na které e do Liberce jelo na devadeát významných hotů. Ve dnech 15. až 17. litopadu e zde konalo zaedání koordinační komie pro EYOWF 2011, jejímiž členy jou zátupci Aociace evropkých olympijkých výborů, národních olympijkých výborů i dalších mezinárodních portovních intitucí. Ti všichni e podrobně zajímali o aktuální tav příprav. Na etkání koordinační komie v zápětí navazovala dvoudenní návštěva plejády dalších důležitých oob, tentokrát technických delegátů, kteří budou během evropké olympiády mládeže dohlížet na hladký průběh všech outěží. Veškeré reakce vyznívají velmi pozitivně. Techničtí delegáti jou e tavem příprav ve všech edmi portovních areálech pokojeni a podle jejich lov máme portoviště na vyoké úrovni, kterou od ná očekávali. Necelé tři měíce před zahájením fetivalu 2011 už nám zbývají doladit jen drobné detaily, řekl Ivo Gréger, portovní ředitel EYOWF Jednotlivé mezinárodní portovní federace nominovaly pro fetival v Libereckém kraji celkem devět zátupců, z toho dva pro alpké diciplíny. Mezi delegáty ze Slovinka, Švédka, Itálie, Polka a Slovenka jou zde také dva čeští zátupci Martin Urban pro lední hokej, generální ekretář Čekého hokejového vazu, a Věra Tauchmanová pro kraobrulení, přededkyně Čekého kraobrulařkého vazu. Celý týden poté vyvrcholil třídenním jednáním šéfy mií jednotlivých výprav, členkých zemí Aociace evropkých olympijkých výborů. Zvláštními hoty byli i zátupci letní edice fetivalu EYOF 2011 v tureckém Trabzonu a příštího zimního ročníku EYOWF 2013 v rumunkém Brašovu. Pro všechny účatníky připravili čeští organizátoři i bohatý zábavní program, kterým byla návštěva zámku Sychrov včetně peciálního tanečního vytoupení členů organizačního výboru či návštěva unikátní hotelu na vrcholku hory Ještěd, kam ve večerních hodinách zavítaly i bytoti z vemíru. Doufáme, že tejně jako všichni hoté odjížděli z Liberce pokojeni, tak dobře naladěni e vrátí v únoru zpět na EYOWF Zeptali jme e zátupců zahraničních delegací. Co očekáváte od dobrovolníků během EYOWF 2011 Měli by být přátelští, dílet vé poznatky a informace. Poté, co jem e eznámil členy organizačního výboru, věřím, že vybrali tejné kvalitní dobrovolníky, kteří dobře vědí, jak e chovat. A i díky nim bude jitě fetival dobře připravený a úpěšný. Cayetano Cornet Španělko Aby byli hlavně nápomocní, dobře informovaní o programu, jednotlivých portovištích a tak dále. Budou totiž vemě první, které vždy na mítě uvidíme. Měli by být chopní a ochotní za každé ituaci pomoci a poradit. A po zkušenotech z jiných významných portovních akcí, nejen EYOWF, oceníme jazykové znaloti dobrovolníků, především angličtinu. Joanna Huzarka-Tomazewka Polko Měli by dobře znát mítní protředí a areály a být nápomocní všem výpravám ohledně organizace a řešení případných problémů. Mnoho zahraničních výprav včetně mladých portovců totiž bude v Liberci poprvé. Měli by proto i unadňovat a zprotředkovat komunikaci organizačním výborem. Ale hlavně být uměvaví po celý den. Philippe Préat Belgie Rampič hvězdou emináře Přátelé moji dobrovolní, tak máme za ebou opravdu hektický litopad, ale můžu vám klidným ledovým rdcem říct, že dopadl dobře. Takovou přepadovku ze zahraničí jme tu dlouho neměli a mít už zřejmě nebudeme. Vlatně jo, ale to už bude EYOWF Chtěl bych říct, že důležitého emináře šéfů mií jem e zúčatnil i já byl jem četný hot, víte A muím vám pogratulovat k tomu, jak uprovou máte šéfku Vandu. Nejenže měla ze všech řečníků z organizačního výboru tu nejvtipnější prezentaci, ale navíc ji ál plný zahraničních hotů ocenil po záluze bouřlivým potlekem. Po očku jem amozřejmě vše zdáli ledoval, ale pak jem e vmíil do davu (no, chápete, že mi nešlo být úplně nenápadný), tak jem e jich hned ptal, na jejich názor. A hádejte, co mi delegáti řekli. Že e jim moc líbilo, když vaše uper šéfka během vého projevu přitáhla mé kámoše Terku a Martina v oblečení pro vá, dobráky, aby tak názorně ukázala, jak budete při EYOWF vypadat. K tomu měli i vtipné doplňky jako lopatu a koště a taky oooobrovkou akreditační kartu (píš tabuli) na krku. Se divím, že to netáhli po zemi Všem e to moc líbilo (mě taky) a už teď e čeká, že ve tejném fajn tylu proběhne celá vaše práce na EYOWF! Takže bacha, už o vá vědí, všude i vá najdou, tak neudělejte otudu. Neee, kecám, já vám věřím. Tak e mějte fajn, dobráci. Váš Rampič Fundič 8 9

6 Číla, která vedou k fetivalu Nezapomeňte počet špičkových čekých portovců, kteří e tali Patrony fetivalu: Bank, Bauer, Churavý, Koudelka, Novotný, Schwarz, Verner, Vítková. počet hodin, které z průběhu outěží odvyílá tanice Europort 2. počet hodin oficiálního programu pro účatníky jednání šéfů mií v Libereckém kraji. počet žen v organizačním výboru podílejících e na přípravách EYOWF počet diciplín, které jou na programu akce. počet zemí, jejichž portovci e zúčatní fetivalu. celkový počet zlatých, tříbrných a bronzových medailí, které e rozdělí v průběhu outěží. počet dobrovolníků, kteří e budou podílet na polupořádání EYOWF počet tartovních číel potřebných pro individuální závody. počet žáků a tudentů v Libereckém kraji, kteří e doud zúčatnili peciálního doprovodného programu pro školy vycool e! na podporu fetivalu. ná informovat, že během EYOWF 2011 od ná budete potřebovat zařídit ubytování. Pokud jte na hromadném etkání neodevzdali vyplněnou žádot o ubytování, informujte ná o nutnoti vašeho ubytování em na nejdéle do nám nejpozději do konce roku 2010 dát vědět, zda byte nám chtěli pomoci upořádáním Světového poháru Ski Sprint Liberec 2011, který e ve veeckém areálu ukuteční o víkendu (pomoc v některých případech potřebná již od ). Zájemci e mohou hláit na u nebo na tel. číle Předem děkujeme všem zájemcům z řad dobrovolníků za pomoc. nahrát vaši paovou fotografii do informačního ytému EYOWF 2011, který naleznete na adree Fotografie nemí být větší než 100 kb. Vaše přihlašovací jméno a helo naleznete v uvítacím u, který vám byl zalán ihned po online přihlášení mezi dobrovolníky, případně kontaktujte IT oddělení na adree kde vám přihlašovací helo a jméno také dělí. Vaši fotografii nám též můžete zalat em anebo poštou a my ji do informačního ytému nahrajeme. Fotografie bude použita na vaši akreditační kartu. Děkujeme za nahrání či zalání fotografií do konce roku zaznamenat na vé oobní kartě v informačním ytému veškeré změny týkající e vaší adrey, u, telefonního číla a velikoti oblečení. že na EYOWF 2011 je zapotřebí v rámci dobrovolnického EYOWF TEAMU pomáhat po celý týden, tj. od do na nutnou znalot alepoň jednoho větového jazyka, kterou by měl mít každý dobrovolník pomáhající na fetivalu. komunikovat e ekcí Dobrovolníci a manažery a koordinátory vaší ekce. zeptat e ná, pokud vám něco není jané

7 Lidi, tak už e nám to blíží! Ai bychom měli začít něco dělat, co! Rampič Fundič EYOWF 2011, o.p.. Maarykova 457/ Liberec Tel.: Koordinátorka dobrovolníků: Manažerka dobrovolníků: Facebook: Rampič Fundič, Dobrovolníci ODM 2010 a EYOWF 2011

Podmínky výběrového řízení pro akce roku 2010 a akcí IDSF roku 2011

Podmínky výběrového řízení pro akce roku 2010 a akcí IDSF roku 2011 Čeký vaz tanečního portu Podmínky výběrového řízení pro akce roku 2010 a akcí IDSF roku 2011 1. MISTROVSKÉ SOUTĚŽE 1.1. Druhy outěží, možné termíny: 1.1.1. Mitrovtví ČR ve tandardních tancích Kategorie:

Více

Návrh na pořádání letní časti Okresního kola hry Plamen v ročníku 2014/2015

Návrh na pořádání letní časti Okresního kola hry Plamen v ročníku 2014/2015 Návrh na pořádání letní čati Okreního kola hry Plamen v ročníku 0/05 Zpracovalo SDH Staré Heřminovy Anotace Zde jou rozebrány možnoti pořádání outěže letní čáti Okreního kola hry Plamen v ročníku 0/05

Více

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Výstava výtvarných prací proběhne od 7.2. do 21.2. 2015 v Městském muzeu v Čelákovicích.

Městský dům dětí a mládeže Čelákovice. Výstava výtvarných prací proběhne od 7.2. do 21.2. 2015 v Městském muzeu v Čelákovicích. Mětký dům dětí a mládeže Čelákovice vyhlašuje omý ročník výtvarné outěže ŘEMESLA POLABÍ III DOPROODNÉ TÉMA ROKU 2015 JE Soutěží e ve 4. věkových kategoriích od 3 let po dopělé v edmi řemelných okruzích.

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s.

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s. Huitká 42/22 VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a.. DVI je vzdělávací firmou, půobící především v oblati dopravy, zejména železniční. Zajišťuje však i celou řadu vzdělávacích aktivit i mimo tento ektor, vždy podle

Více

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena

Číslo pojistné události ÚDAJE O POJIŠTĚNÉM. Název pojištění: Číslo pojistné smlouvy: Příjmení a jméno: Místo narození: Pohlaví: Muž Žena Čílo pojitné událoti Prezentační razítko Oznámení pojitné událoti Pracovní nechopnot Pokyny pro vyplnění formuláře: 1. Vyplňte formulář ve všech bodech. zapomeňte vyplnit čílo pojitné mlouvy. 2. U políček

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008

TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 TISKOVÁ ZPRÁVA V Liberci 25. 4.2008 Logo 10. EYOWF 2011 putuje k odsouhlasení k Evropskému olympijskému výboru Náměstek hejtmana Petr Doležal dnes předal ceny vítězkám soutěže o návrh loga 10. Evropského

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

čtvrtletník CMYK Pantone 286 Cv Positivo b/n Scala di grigio Negativo

čtvrtletník CMYK Pantone 286 Cv Positivo b/n Scala di grigio Negativo čtvrtletník 2/10 CMYK Pantone 286 Cv Positivo b/n Scala di grigio Negativo Te r e z a Va n d a Obsah 2 Obsah + Úvodní slovo 3 EYOWF TEAM se rozrůstá 4 Představení Rampiče Fundiče 5 Rozhovor s Milanem Jiráskem

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj

Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj Vážení čtenáři, Minitertvo pro mítní rozvoj zajišťuje v oblati regionální politiky a trukturálních fondů především informační a metodickou podporu vyšším územním amoprávným celkům, mětům, obcím a jejich

Více

5. září. sobota. prezentace pro vystavovatele

5. září. sobota. prezentace pro vystavovatele 5. září sobota prezentace pro vystavovatele PŘEDSTAVENÍ VELETRHU SPORT LIVE 2015 je největší sportovní veletrh svého druhu v severních Čechách věnovaný všem milovníkům sportu a zdravého životního stylu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EYOWF 2011, o.p.s. Masarykova 457/4 460 01 Liberec Telefon: +420 484 840 235 E-mail: info@eyowf2011.cz www.eyowf2011.cz Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Liberec Číslo účtu:

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II 1.1.7 Rovnoměrný pohyb II Předpoklady: 16 Minulou hodinu jme zakončili předpovídáním dalšího pohybu autíčka. Počítali jme jeho dráhy v dalších okamžicích pomocí tabulky a nakonec i přímé úměrnoti: autíčko

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Spojovatelké pracoviště (AC) Sytémový telefon optipoint 500 economy optipoint 500 baic optipoint 500 tandard optipoint 500 advance Zkrácený návod k použití

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Běžecký závod. Uspořádání běžeckého závodu v Liberci. Tomáš Wolf. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Běžecký závod Uspořádání běžeckého závodu v Liberci Tomáš Wolf Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Současný stav... 3 3. Cíle projektu... 3 3. 1.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH

STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH STUDENTI SG VIMPERK - BĚH NA LYŽÍCH (družstvo Pavláska) Jan Braun Kategorie: Junior Největší úspěchy v sezóně 2010/2011: 3. místo v Šumavském skimaratónu Nejoblíbenější předmět: Zeměpis Moje hobby: sport,

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky.

Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlasová služba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Příloha Ceníku pro firemní zákazníky - O2 Mobilní hlaová lužba a O2 Mobilní internetové připojení - určená pro BA zákazníky. Platnot od Hlavní pojmy BA zákazník - BA zákazníkem e rozumí Firemní zákazník,

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT

ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT ZOH ve VANCOUVERU 2010 na obrazovkách ČT Ve dnech 12.2. 28.2.2010 se v kanadském Vancouveru konaly XXI. Zimní olympijské hry. Česká televize nabídla svým divákům kompletní vysílací servis na programech

Více

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014

Program OH v Soči - pátek 7. února 2014. Program OH v Soči - sobota 8. února 2014 Object 1 Program OH v Soči - pátek 7. února 2014 17:00 Slavnostní zahajovací ceremoniál na olympijském stadionu Fisht čas je již přepočítaný na středoevropský (SEČ), tento den neprobíhají žádné sportovní

Více

MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU NA KOLEČKOVÝCH LYŽÍCH 4. 6. 9. 2015 LETOHRAD. Areál biatlonu Šedivský lom LETOHRAD

MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU NA KOLEČKOVÝCH LYŽÍCH 4. 6. 9. 2015 LETOHRAD. Areál biatlonu Šedivský lom LETOHRAD MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU NA KOLEČKOVÝCH LYŽÍCH 4. 6. 9. 2015 LETOHRAD Areál biatlonu Šedivský lom LETOHRAD Propozice Mistrovství ČR v biatlonu na kolečkových lyžích 2015 Organizační výbor Pořadatel Technické

Více

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov

MČR SENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: MČR ENIORŮ & JUNIORU A MLADÝCH JEZDCŮ 2012 Memoriál Rudolfa Nachtigala - Endurance Mikulov Místo: Mikulov areál JK Datum: 15-17.6.2012 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ

Více

Praha bez předsudků 2010

Praha bez předsudků 2010 V Praze dne 11. 2. 2010 Vážení přátelé, sportovně sociální projekt prevence kriminality a sociálně patologických jevů Sport bez předsudků 2010, který letos probíhá již 7. rokem, si Vás a Vaši základní

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014

I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014 Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Sportovní klub Nové Město na Moravě pořádají I.část Český pohár dorostu v běhu na lyžích s mezinárodní účastí pro rok 2013-2014 4.-5.1.2014 areál

Více

European Youth Olympic Winter Festival 2011. 10. Zimní olympijský festival mládeže Liberec 12. 19. února 2011

European Youth Olympic Winter Festival 2011. 10. Zimní olympijský festival mládeže Liberec 12. 19. února 2011 European Youth Olympic Winter Festival 2011 10. Zimní olympijský festival mládeže Liberec 12. 19. února 2011 Zpráva pro Liberecký kraj o stavu příprav č.2 Liberec, květen 2009 O B S A H Ú V O D... 3 1.

Více

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014

Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Průvodní dopis k soustředění policejních klubů dne 20-22 června 2014 Předem tohoto dopisu si dovolím upozornit, že tento je především pro hlavní instruktory jednotlivých policejních a vojenských klubů,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

XXIV. ŠUMAVSKÝ SKIMARATON 21. 2. 22. 2. 2009

XXIV. ŠUMAVSKÝ SKIMARATON 21. 2. 22. 2. 2009 SERIÁL BĚŽECKÝCH ZÁVODŮ GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI www.skimaraton.cz XXIV. ŠUMAVSKÝ SKIMARATON 21. 2. 22. 2. 2009 TECHNICAL OUTDOOR WEAR oblečení, které sedí Energy strategy Udělejte si plán pro nejlepší

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina

w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina w w w.h uto p e ce - cit y. cz rodina port enioři víno RODINY S DĚTMI Společné aktivity pomáhají vytvářet pozitivní vztah rodičů dětmi. Náledující materiál nabízí rodičům možnoti jak trávit dětmi ča v

Více

3. cvičení 4ST201 - řešení

3. cvičení 4ST201 - řešení cvčící Ig. Jaa Feclová 3. cvčeí 4ST0 - řešeí Obah: Míry varablty Rozptyl Směrodatá odchyla Varačí oefcet Rozlad rozptylu a mezupovou a vtroupovou varabltu Změa rozptylu Vyoá šola eoomcá VŠE urz 4ST0 Míry

Více

CZECH ATHLETIC FESTIVAL. MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK BRNO 2008 Velká cena Brna v trojskoku 2. ročník

CZECH ATHLETIC FESTIVAL. MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK BRNO 2008 Velká cena Brna v trojskoku 2. ročník CZECH ATHLETIC FESTIVAL MEZINÁRODNÍ ATLETICKÝ MÍTINK BRNO 2008 Velká cena Brna v trojskoku 2. ročník 2. ročník mezinárodního atletického mítinku pro 300 sportovců do 15 let, 17 let, 19 let, 22 let a dospělé

Více

Non stop telefon: 604 79 80 26

Non stop telefon: 604 79 80 26 Millenium Muic hudební vydavateltví Rolanda Santé velkoobchod záilková lužba výhradní dovozce CD vydavateltví Aquamarin /SRN/ a MG Muic /Anglie/ Medwyna a více než 120 nejúpěšnějších větových titulů exprením

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH

MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH Tělovýchovná jednota ve spolupráci s SK START PRAHA a z pověření České federace Spastic Handicap o. s. pořádá MISTROVSTVÍ ČR V TERČOVÉ LUKOSTŘELBĚ SH v areálu SK START PRAHA STRAHOV v sobotu 30. května

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014 11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS Praha Račice 24. 27.7.2014 ÚVOD Vážené dámy, vážení pánové! Po úspěšném evropském šampionátu dračích lodí

Více

Pohár vítězů poháru žen 2015

Pohár vítězů poháru žen 2015 Pohár vítězů poháru žen 2015 17. 22. srpna 2015 areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika www.softballcup.com Hlavní pořadatel Pořadatelé: Prestižní evropský turnaj Na Osmičce uvidíme špičkové

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013

PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013 PROPOZICE 21. EKOL SUPERPRESTIGE 2013 STATUS ZÁVODU EVROPSKÝ POHÁR JUNIORŮ V TRIATLONU MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINT TRIATLONU MÍSTO Brno, Brněnská přehrada, Česká republika http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

VÍCEBOJ 1. ročník. Propozice. Česko sportuje je projekt Českého olympijského výboru na podporu zdravého životního stylu

VÍCEBOJ 1. ročník. Propozice. Česko sportuje je projekt Českého olympijského výboru na podporu zdravého životního stylu VÍCEBOJ 1. ročník Propozice Česko sportuje je projekt Českého olympijského výboru STRUČNÝ POPIS Olympijský víceboj je jedním z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně

Více

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s.

NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. SKIAREÁLY - Snowhill a.s. NABÍDKA pro OSŽ Mladá Boleslav SKIAREÁLY Snowhill a.s. - 2011/2012 NABÍDKA pro společnost Synthesia, a.s. 2011/2012 SKIAREÁLY - Snowhill a.s. Snowhill a.s. leden 2012 Nabídka vybraných produktů: V rámci

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Turnaj Extraligy poomsae Turnaj Národní ligy poomsae

Turnaj Extraligy poomsae Turnaj Národní ligy poomsae 1 Turnaj Extraligy poomsae Turnaj Národní ligy poomsae Organizátor Taekwondo WTF Hradec nad Moravicí Ing. Tomáš Honěk 731534004 Termín 10. října 2015 sobota Místo konání Hradec nad Moravicí, městská hala

Více

Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA

Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze dne 25. března 2009 Ve středu 25. března zasedal Výkonný výbor ČOV. Projednal například rozvojový olympijský program pro období 2009 2012 či zvýšení odměn

Více

MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0

MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0 www.eucitel.cz MANUÁL Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0 Autor: RNDr. Jiří Kocourek Licence: Freeware pouze pro oobní potřebu. Použití ve výuce je podmíněno uhrazením ročního předplatného přílušnou

Více

P POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010

P POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010 POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ ESSOX SUPER VEGA ze dne 1. 1. 2010 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., IČ 63998017, e ídlem Karolinká 1/650,

Více

lánek 9 - Zánik pojišt lánek 10 - Povinnosti pojišt ného lánek 11 - Zpracování osobních údaj pojišt ného

lánek 9 - Zánik pojišt lánek 10 - Povinnosti pojišt ného lánek 11 - Zpracování osobních údaj pojišt ného POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2010 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

European Youth Olympic Winter Festival 2011. 10. Zimní olympijský festival mládeže Liberec 12. 19. února 2011

European Youth Olympic Winter Festival 2011. 10. Zimní olympijský festival mládeže Liberec 12. 19. února 2011 European Youth Olympic Winter Festival 2011 10. Zimní olympijský festival mládeže Liberec 12. 19. února 2011 Zpráva o stavu příprav č.1 Liberec, říjen 2008 O B S A H Ú V O D... 3 1. Z Á K L A D N Í D A

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 2013 15. - 17. února Běžecký areál PUSTEVNY 1 2 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY STARŠÍHO ŽACTVA V BĚHU NA LYŽÍCH

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA

TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou. pořádají. XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA TJ START BĚLÁ n.r. ve spolupráci s městem BĚLÁ nad Radbuzou pořádají XVII. ročník veřejného běžeckého závodu BĚLSKÁ PĚTKA Bělá nad Radbuzou - fotbalové hřiště sobota 11. dubna 2015 od 14 00 hod. Název

Více

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012

STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 STATUT SOUTĚŽE SAFETY CULTURE AWARD 2012 2012 SAFETY CULTURE AWARD Článek I Obecná ustanovení 1. Tento statut popisuje podmínky soutěže Safety Culture Award 2012, která je organizována společností Česká

Více

Organizační informace

Organizační informace Organizační informace Registrace Všichni účastníci ministerské konference o e-komunikaci Další kroky v evropských telekomunikacích se musí akreditovat nejpozději 7 dní před zahájením akce, tzn. do 10.

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u MSC/MSD Pohon

Více

Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014

Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014 Podmínky pro pobyt a sportovní vystoupení Českého olympijského týmu v Soči 2014 PhDr. Martin Doktor Sportovní ředitel ČOV Šéf mise ČOT ZOH SOCHI 2014 XXII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY SOČI 2014 7. 23. února 2014

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201

1.2.2 Síly II. Předpoklady: 1201 1.. Síly II Předoklady: 101 Oakování z minulé hodiny: Pohyb a jeho změny zůobují íly. Pro každou ravou ílu můžeme najít: ůvodce (těleo, které ji zůobuje), cíl (těleo, na které íla ůobí), artnerkou ílu

Více

BARVÁM NEUTEČEŠ Praha, 23.5.2015

BARVÁM NEUTEČEŠ Praha, 23.5.2015 INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY ČASOVÝ HARMONOGRAM (22. 23.5.2015) 22.5.2015 (pátek) 9:00 20:00 Vyzvednutí startovních balíčků v PUMA Concept Store v OC Palladium (Patro 0, u vchodu z Náměstí Republiky) Doporučujeme

Více

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník

největší závod svého druhu město CYKLO MAŠTALE závodníků cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale diváků 15. ročník CYKLO MAŠTALE cyklomaraton Přírodní rezervací Maštale 950 závodníků 2015 největší závod svého druhu 1500 diváků 15. ročník Staňte se partnerem CYKLO MAŠTALE 2015» největší závod svého druhu v Pardubickém

Více

MORAVIA OPEN 2014. Pořadatel: Škola Taekwon-Do ITF Karviná ZÁKLADNÍ INFORMACE

MORAVIA OPEN 2014. Pořadatel: Škola Taekwon-Do ITF Karviná ZÁKLADNÍ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE Datum konání: sobota, 25. října 2014 Místo konání: 7. Základní škola, 1. Máje 1700, Frýdek-Místek, www.7zsfm.cz Pořadatel: Škola Taekwondo ITF Karviná, www.karvina.taekwondo.cz, www.ligataekwondo.cz

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u CHYTRÉ TECHNICKÉ

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ GOLFOVÉ TOUR

NABÍDKA PARTNERSTVÍ GOLFOVÉ TOUR NABÍDKA PARTNERSTVÍ GOLFOVÉ TOUR OBSAH Úvod Základní údaje Cíle projektu Mediální partneři Medializace Propozice turnaje Absolutní vítěz Předběžný scénář Doprovodný program Charita Nabídka partnerům projektu

Více

ADRENALINE RACE 2015-2016 www.adrenalinerace.cz

ADRENALINE RACE 2015-2016 www.adrenalinerace.cz Project by ADRENALINE RACE 2015-2016 tvář léta Richard Gasperotti tvář zimy Radek Čermák O ADRENALINE RACE Série adrenalinových víkendů Léto 2015 Zima 2016 Připravujeme akce na kolech, na lyžích a v dalších

Více

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje pořádají NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

Více

3. cvičení 4ST201. Míry variability

3. cvičení 4ST201. Míry variability cvčící Ig. Jaa Feclová 3. cvčeí 4ST0 Obah: Míry varablty Rozptyl Směrodatá odchyla Varačí oefcet Rozlad rozptylu a mezupovou a vtroupovou varabltu Změa rozptylu Vyoá šola eoomcá VŠE urz 4ST0 Míry varablty

Více

Soubor usneseni DR a Pléna DR za období 1.6.08-27.5.09 Připraveno jako písemná příloha zpráva předsedy DR pro jednání konference SLČR dne 29.5.

Soubor usneseni DR a Pléna DR za období 1.6.08-27.5.09 Připraveno jako písemná příloha zpráva předsedy DR pro jednání konference SLČR dne 29.5. Soubor usneseni DR a Pléna DR za období 1.6.08-27.5.09 Připraveno jako písemná příloha zpráva předsedy DR pro jednání konference SLČR dne 29.5.09 Jednání DR dne 26.8.08 2. Zpráva prezidenta SLČR o činnosti

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness

Katalog dárků. Svět wellness Infinit. www.svet-wellness.cz. dárkové poukazy svět wellness Katalog dárků Svět wellness Infinit www.svet-wellness.cz FITNESS PRO JEDNU OSOBU časově neomezeno V Infinit na vás čeká moderní, plně klimatizované fitness centrum s posilovacími a kondičními stroji a

Více

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice

Akce probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice Název akce: 7. INAS mistrovství světa v cyklistice SPORT: cyklistika DATUM (včetně příjezdu / odjezdu): 16. - 22. června 2014 HOSTITELSKÁ ORGANIZACE: Český svaz mentálně postižených sportovců ZEMĚ: Česká

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

11. ročník Czech Karate Open Euro Grand Prix Central-European league

11. ročník Czech Karate Open Euro Grand Prix Central-European league Český svaz karate Plzenský svaz karate 11. ročník Czech Karate Open Euro Grand Prix Central-European league Děti, mládež, senioři 2. 3. října 2010 Plzeň Czech Republic Sportovní hala Lokomotiva, Úslavská

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO

SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO W W W. I V E C O. C O M SERVIS ŠITÝ NA MÍRU PRO VAŠE VOZIDLO www.facebook.com/iveco www.youtube.com/iveco www.twitter.com/iveco www.flickr.com/photos/ Nen í po chyb o to m, že tyto n ové ba lí čky EL E

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011

ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240. Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Prezentace rodinných výměn Brno Šlapanice 17.9.2011 DISTRICT 2240 RI, 2010 Představení Ing. Šárka Zabadalová, MBA Člen Rotary klubu Kroměříž Od 7/2010 koordinátor rodinných

Více

TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in Předklášteří.

TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in Předklášteří. Y Grasski World Cup 2014 TJ SOKOL Predklášterí under authority of the Ski Association of Czech Republic announces Grasski World Cup in. Organization» Chairman of org. committee: Pavel Ivánek (CZE)» Technical

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem

PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem PRAVIDLA SOUTĚŽE Léto se čtyřlístkem 1. POŘADATEL SOUTĚŽE 1.1 Soutěž Léto se čtyřlístkem (dále jen "Soutěž") pořádá společnost Obchodní a společenské centrum Liberec s.r.o., se sídlem Vinohradská 22, 120

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více