čtvrtletník 4/10 Josef Mikyska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "čtvrtletník 4/10 Josef Mikyska"

Transkript

1 Jo ef M iky k a čtvrtletník 4/10

2 Tereza Vanda Úvodní lovo Milí Týmáci, právě držíte ve vých rukou polední čílo dobrovolnického čtvrtletníku, které je poledním nejen pro rok 2010, ale i před plněním našeho polečného úkolu, kterým je organizace 10. Zimního evropkého olympijkého fetivalu mládeže Máme za ebou hodně polečné práce - od amotného náboru, vá dobrovolníků, pře vaše rozřazení do jednotlivých ekcí, vzájemné polupráce na závodech a doprovodných akcích EYOWF 2011, neutálou komunikaci mezi EYOWF TEAMEM a otatními členy organizačního výboru, až po hromadné etkání dobrovolníků. Nyní před námi tojí nejdůležitější čát této dlouhé cety, jejíž hlavním cílem bude ukázat otatním, jak velký ku práce jme udělali, a to protřednictvím naší nahy a píle. Čeká ná nelehký úkol, kterým bude připravit důtojnou evropkou olympiádu pro téměř tiícovku mladých závodníků tak, aby měli ty nejlepší podmínky pro plnění vého portovního nu. Proto vá za celý organizační výbor EYOWF 2011 proíme, abyte e do tohoto úkolu putili vědomitě a všechny vé povinnoti e nažili plnit co nejlépe. Členové organizačního výboru vám amozřejmě pokytnou co nejvíce potřebných informací a proškolí vá v oblatech, ve kterých nám budete během fetivalu v rámci jednotlivých ekcí pomáhat. Chtěli bychom vá také požádat, abyte vča hlídali informace v ech, byli dotupní na telefonu, odpovídali na naše dotazy a pamatovali, že v případě jakýchkoliv nejanotí jme tu pro vá. Děkujeme za vaši polupráci a těšíme e na viděnou na EYOWF Vanda Šulcová Koordinátorka dobrovolníků Obah 2 Úvodní lovo 3 Počty dobrovolníků v jednotlivých ekcích 4 Jak uplatnit týmácké bonuy 5 Rozhovor Romanem Kumpoštem 6 Termíny a polupráce před EYOWF SKI SPRINT LIBEREC Horký litopad v Liberci 10 Číla, která vedou k fetivalu 11 Nezapomeňte Tereza Milerová Manažerka dobrovolníků Počty dobrovolníků v jednotlivých ekcích Accommodation 30 Accreditation 8 Catering 35 Ceremonie & Event 8 Communication & Media 24 Fun Zone 24 IT 12 Medical 14 NOC Aitant 80 Oberver Programme 2 OC Office 6 Promotion & Marketing 26 Security 28 Sport Alpine Skiing 19 Sport Cro Country 20 Sport Biathlon 29 Sport Figure Skating 3 Sport Ice Hockey 0 Sport Ski Jumping 2 Sport Nordic Combined viz. koky na lyžích Sport Snowboarding 17 Sport Dipatching 3 Technical Support 34 Tranport 35 V.I.P. Service 15 Volunteer 13 Reerve 13 TOTAL

3 Jak uplatnit týmácké bonuy JAK T I N T UPL A Karta celoročn í 30% le vou Každý do brovolník obdrží ka zenému celoročn ímu náku rtu, která držitele opravňuj pu zboží e v náled OC SKA ujících ob k neomelka M chodech: ilínká 13 OC FÉN 4, Příbra IX Pra m3 žká 148, OC VAR Příbram YÁDA 3 Freyova OC BON 35, Praha DY Kap 9 itá na Jaroše OC IGY tř. Vác 375/31, lava Klem Karlovy OC CITY Vary enta 1959 PARK, Mladá B Pražká OC FÓR olelav 1274/24, UM Bíli Č eké Bud nká 3490 NC Géč ěj ovice /6, Útí na ko Růž d Labem odol I 59 OUTLET 9, Libere STORE c Věštín ká 270/ Karta je 1, Praha nepř 5 Radot Kartu zík enoná. ín M A E T áte běhe m akredi která bu tace na EY de v term ínu 11. OWF 20 11, lužby zdarma na Poukaz u ém alon av kometick ometickém na lužby v k azy í 2 pouk volník obdrž Každý dobro Liberec. rum Fo C v O lonu v ter , která bude azu do 30 EYOWF 2011 Platnot pouk reditace na te během ak ká zí az uk Po mínu % leva na nákup Každý dobro volník zíká poukaz na 15 v termínu od % levu na ná do 31. kup zboží ve vše ch pobočkách. Y S U N BO Slevu zíkáš po předložen í akreditační kar ty. bez boží upů z p áku tu nák oží č na n ní zb eva še a po y výživy, ezón l k 10% zení vý doplň y atick ání utom ortov p ovi a ome ravé volník ro zd avení. dobro op p ému E-h ovní vyb každ nákupu. rt ude o ky b vé čátky a p v á n o 11. objed celk z ní. 20 leva delá Při o uta 10% platí do 3 tn a y v k le po ytnutá Pok 4 Změ n bon y v tým ue ch v áckýc h yhra zen y. Dobrá nálada jako povinná výbava Prezident organizačního výboru EYOWF 2011 v Libereckém kraji Roman Kumpošt ví, že přípravy této akce vtoupily do závěrečné fáze. Jaké pocity u něj vyvolává blížící e tart fetivalu Slabé mrazení v zádech Lehkou nervozitu Mírný optimimu Mylím, že mohu být pokojen. Příprava fetivalu je v závěrečné fázi a v oučanoti e dolaďují už jen detaily v jednotlivých ekcích. Evropké olympijké výbory jou již v přímém kontaktu organizačním výborem, upřeňují e požadavky, přihlášky a nutné adminitrativní kroky. Vše jde podle čaového harmonogramu a věřím, že do zahájení bude fetival toprocentně připraven. Na co bude organizační výbor klát důraz v čae, který zbývá do začátku fetivalu Především na včané dokončení přípravy areálů, doladění požadavků jednotlivých výprav a zpětnou kontrolu všech technických a portovních projektů. V praxi to znamená, že zkontrolujeme znovu, zda jme něco nepřehlédli či neopomenuli. Nemalá pozornot muí být věnována komunikaci evropkými olympijkými výbory a předávání všech potřebných informaci v dotatečném předtihu. O účat na zimním fetivalu 2011 je mezi členkými táty Aociace evropkých olympijkých výborů (EOC) velký zájem čemu to přiuzujete Organizační výbor má mezi členkými táty EOC velmi dobré renomé. Vždy vča a janě předkládal zprávy o aktuálním tavu příprav, komunikuje přeně a janě koordinační komií EYOWF a protřednictvím newletterů e portovním protředím doma i v zahraničí. Pravidelně reportuje u vedení EOC a zveřejňuje veškeré informace na vých webových tránkach. To vede k tomu, že olympijké výbory mají veškeré potřebné informace a jejich zájem deklaruje i pokojenot e tavem a průběhem příprav. Na organizaci fetivalu e bude podílet i pět tovek dobrovolníků co byte jim vzkázal Zejména, aby i přivezli dobrou náladu a užili i atmoféru fetivalu. Tato outěž má trochu jiné klima než vrcholné větové portovní akce především v tom, že na ní tartují věkově mladší účatníci. To vede k tomu, že fetival má ryze portovní atmoféru a není tolik ovlivněn komercí, což dává fetivalu oobitý nádech. V případě dobrovolníků bych i také přál, aby dobrou náladu předávali i vému okolí lidem, které budou potkávat a nimiž budou polupracovat. Pozitivní přítup čato vyřeší i problémové ituace. Co Vy oobně očekáváte od EYOWF 2011 v Libereckém kraji Především opravdový mládežnický fetival portu. Většina zemí na větě dikutuje na různých fórech či konferencích na téma úbytku zájmu mládeže o port a pohodlnoti dětí vyedávajících u počítačů nebo televize. Tyto fetivaly jou však cetou, jak ukázat mládeži portovní idoly z řad jejich vrtevníků i kráu amotného portu. 5

4 Termíny a polupráce před EYOWF 2011 Světový pohár SKI SPRINT LIBEREC Staňte e oučátí týmu organizátorů jedinečné portovní akce Termín, do kdy je možné ukončit člentví v dobrovolnickém EYOWF TEAMU bez udání důvodu. Od ledna 2011 bude člentví mezi dobrovolníky pro fetival možné ukončit pouze ze závažných zdravotních a rodinných důvodů. Velmi děkujeme Týmákům za akceptování této kutečnoti Termín, od kterého pro některé dobrovolníky začnou naplno práce ouviející fetivalem (příprava areálů, akreditací, IT atp.). Chtěli bychom požádat dobrovolníky, kterých e tyto činnoti ještě před amotným fetivalem budou týkat, o maximální možnou podporu a pomoc. Bez vá to nezvládneme! Pro všechny Týmáky, kteří nám budou pomáhat již před oficiálním začátkem fetivalu, chytáme odměny a dárky Příjezd portovních týmů začátek EYOWF Od tohoto termínu již bude celý dobrovolnický EYOWF TEAM v akci. SKI SPRINT LIBEREC 2011 je jediným podnikem eriálu Světového poháru v běžeckém lyžování, který e v této ezóně bude konat na území Čeké republiky. FIS pověřila organizací závodu Svaz lyžařů Čeké republiky a organizační výbor EYOWF 2011 e na nich pořadatelky rovněž polupodílí. Běžecké závody ve printerkých diciplínách budou probíhat v obou víkendových dnech v moderním areálu ve Veci, který diponuje jak ideálním protrantvím pro trať i diváky, tak kvalitně vybaveným zázemím a technikou. Liberecký závod Světového poháru je pretižní mezinárodní událotí pro čeký lyžařký port. Na několik dnů e do everočeké metropole jedou špičkoví zahraniční reprezentanti, nimiž poměří íly před domácími fanoušky i naše printerká želízka jako Dušan Kožíšek, Aleš Razým či Martin Koukal nebo dvojice Lukáš Bauer Martinem Jakšem v klaickém team printu. Závodníci přicetují z italkého Val di Fiemme a z Vece pokračují do Otepää v Etonku. Poeltvím SKI SPRINT LIBEREC 2011 bude tradice a naděje čekého lyžování, důraz bude kladen na děti a legendy jednoho z nejpopulárnějších portů u ná. Malí lyžaři i nelyžaři budou mít v areálu možnot vyžití ve Snowkidzz parku, který bude potaven v blízkoti cílového protoru. Zájemci z řad veřejnoti i budou moci profeionální trať přímo vyzkoušet v rámci amatérkého závodu. Chtěli bychom vyzvat všechny zájemce z řad dobrovolníků, kteří mají chuť zapojit e do organizace tohoto Světového poháru, aby informovali ekci Dobrovolníci na u Za vaši pomoc a polupráci budeme vděčni a předem za ni DĚKUJEME! 6 7

5 Horký litopad v Liberci Organizátoři 10. Zimního evropkého olympijkého fetivalu mládeže (EYOWF) 2011 zažili v uplynulých dnech opravdovou diplomatickou ofenzívu. Během jediného týdne e konala hned tři etkání důležitá pro přípravy fetivalu, na které e do Liberce jelo na devadeát významných hotů. Ve dnech 15. až 17. litopadu e zde konalo zaedání koordinační komie pro EYOWF 2011, jejímiž členy jou zátupci Aociace evropkých olympijkých výborů, národních olympijkých výborů i dalších mezinárodních portovních intitucí. Ti všichni e podrobně zajímali o aktuální tav příprav. Na etkání koordinační komie v zápětí navazovala dvoudenní návštěva plejády dalších důležitých oob, tentokrát technických delegátů, kteří budou během evropké olympiády mládeže dohlížet na hladký průběh všech outěží. Veškeré reakce vyznívají velmi pozitivně. Techničtí delegáti jou e tavem příprav ve všech edmi portovních areálech pokojeni a podle jejich lov máme portoviště na vyoké úrovni, kterou od ná očekávali. Necelé tři měíce před zahájením fetivalu 2011 už nám zbývají doladit jen drobné detaily, řekl Ivo Gréger, portovní ředitel EYOWF Jednotlivé mezinárodní portovní federace nominovaly pro fetival v Libereckém kraji celkem devět zátupců, z toho dva pro alpké diciplíny. Mezi delegáty ze Slovinka, Švédka, Itálie, Polka a Slovenka jou zde také dva čeští zátupci Martin Urban pro lední hokej, generální ekretář Čekého hokejového vazu, a Věra Tauchmanová pro kraobrulení, přededkyně Čekého kraobrulařkého vazu. Celý týden poté vyvrcholil třídenním jednáním šéfy mií jednotlivých výprav, členkých zemí Aociace evropkých olympijkých výborů. Zvláštními hoty byli i zátupci letní edice fetivalu EYOF 2011 v tureckém Trabzonu a příštího zimního ročníku EYOWF 2013 v rumunkém Brašovu. Pro všechny účatníky připravili čeští organizátoři i bohatý zábavní program, kterým byla návštěva zámku Sychrov včetně peciálního tanečního vytoupení členů organizačního výboru či návštěva unikátní hotelu na vrcholku hory Ještěd, kam ve večerních hodinách zavítaly i bytoti z vemíru. Doufáme, že tejně jako všichni hoté odjížděli z Liberce pokojeni, tak dobře naladěni e vrátí v únoru zpět na EYOWF Zeptali jme e zátupců zahraničních delegací. Co očekáváte od dobrovolníků během EYOWF 2011 Měli by být přátelští, dílet vé poznatky a informace. Poté, co jem e eznámil členy organizačního výboru, věřím, že vybrali tejné kvalitní dobrovolníky, kteří dobře vědí, jak e chovat. A i díky nim bude jitě fetival dobře připravený a úpěšný. Cayetano Cornet Španělko Aby byli hlavně nápomocní, dobře informovaní o programu, jednotlivých portovištích a tak dále. Budou totiž vemě první, které vždy na mítě uvidíme. Měli by být chopní a ochotní za každé ituaci pomoci a poradit. A po zkušenotech z jiných významných portovních akcí, nejen EYOWF, oceníme jazykové znaloti dobrovolníků, především angličtinu. Joanna Huzarka-Tomazewka Polko Měli by dobře znát mítní protředí a areály a být nápomocní všem výpravám ohledně organizace a řešení případných problémů. Mnoho zahraničních výprav včetně mladých portovců totiž bude v Liberci poprvé. Měli by proto i unadňovat a zprotředkovat komunikaci organizačním výborem. Ale hlavně být uměvaví po celý den. Philippe Préat Belgie Rampič hvězdou emináře Přátelé moji dobrovolní, tak máme za ebou opravdu hektický litopad, ale můžu vám klidným ledovým rdcem říct, že dopadl dobře. Takovou přepadovku ze zahraničí jme tu dlouho neměli a mít už zřejmě nebudeme. Vlatně jo, ale to už bude EYOWF Chtěl bych říct, že důležitého emináře šéfů mií jem e zúčatnil i já byl jem četný hot, víte A muím vám pogratulovat k tomu, jak uprovou máte šéfku Vandu. Nejenže měla ze všech řečníků z organizačního výboru tu nejvtipnější prezentaci, ale navíc ji ál plný zahraničních hotů ocenil po záluze bouřlivým potlekem. Po očku jem amozřejmě vše zdáli ledoval, ale pak jem e vmíil do davu (no, chápete, že mi nešlo být úplně nenápadný), tak jem e jich hned ptal, na jejich názor. A hádejte, co mi delegáti řekli. Že e jim moc líbilo, když vaše uper šéfka během vého projevu přitáhla mé kámoše Terku a Martina v oblečení pro vá, dobráky, aby tak názorně ukázala, jak budete při EYOWF vypadat. K tomu měli i vtipné doplňky jako lopatu a koště a taky oooobrovkou akreditační kartu (píš tabuli) na krku. Se divím, že to netáhli po zemi Všem e to moc líbilo (mě taky) a už teď e čeká, že ve tejném fajn tylu proběhne celá vaše práce na EYOWF! Takže bacha, už o vá vědí, všude i vá najdou, tak neudělejte otudu. Neee, kecám, já vám věřím. Tak e mějte fajn, dobráci. Váš Rampič Fundič 8 9

6 Číla, která vedou k fetivalu Nezapomeňte počet špičkových čekých portovců, kteří e tali Patrony fetivalu: Bank, Bauer, Churavý, Koudelka, Novotný, Schwarz, Verner, Vítková. počet hodin, které z průběhu outěží odvyílá tanice Europort 2. počet hodin oficiálního programu pro účatníky jednání šéfů mií v Libereckém kraji. počet žen v organizačním výboru podílejících e na přípravách EYOWF počet diciplín, které jou na programu akce. počet zemí, jejichž portovci e zúčatní fetivalu. celkový počet zlatých, tříbrných a bronzových medailí, které e rozdělí v průběhu outěží. počet dobrovolníků, kteří e budou podílet na polupořádání EYOWF počet tartovních číel potřebných pro individuální závody. počet žáků a tudentů v Libereckém kraji, kteří e doud zúčatnili peciálního doprovodného programu pro školy vycool e! na podporu fetivalu. ná informovat, že během EYOWF 2011 od ná budete potřebovat zařídit ubytování. Pokud jte na hromadném etkání neodevzdali vyplněnou žádot o ubytování, informujte ná o nutnoti vašeho ubytování em na nejdéle do nám nejpozději do konce roku 2010 dát vědět, zda byte nám chtěli pomoci upořádáním Světového poháru Ski Sprint Liberec 2011, který e ve veeckém areálu ukuteční o víkendu (pomoc v některých případech potřebná již od ). Zájemci e mohou hláit na u nebo na tel. číle Předem děkujeme všem zájemcům z řad dobrovolníků za pomoc. nahrát vaši paovou fotografii do informačního ytému EYOWF 2011, který naleznete na adree Fotografie nemí být větší než 100 kb. Vaše přihlašovací jméno a helo naleznete v uvítacím u, který vám byl zalán ihned po online přihlášení mezi dobrovolníky, případně kontaktujte IT oddělení na adree kde vám přihlašovací helo a jméno také dělí. Vaši fotografii nám též můžete zalat em anebo poštou a my ji do informačního ytému nahrajeme. Fotografie bude použita na vaši akreditační kartu. Děkujeme za nahrání či zalání fotografií do konce roku zaznamenat na vé oobní kartě v informačním ytému veškeré změny týkající e vaší adrey, u, telefonního číla a velikoti oblečení. že na EYOWF 2011 je zapotřebí v rámci dobrovolnického EYOWF TEAMU pomáhat po celý týden, tj. od do na nutnou znalot alepoň jednoho větového jazyka, kterou by měl mít každý dobrovolník pomáhající na fetivalu. komunikovat e ekcí Dobrovolníci a manažery a koordinátory vaší ekce. zeptat e ná, pokud vám něco není jané

7 Lidi, tak už e nám to blíží! Ai bychom měli začít něco dělat, co! Rampič Fundič EYOWF 2011, o.p.. Maarykova 457/ Liberec Tel.: Koordinátorka dobrovolníků: Manažerka dobrovolníků: Facebook: Rampič Fundič, Dobrovolníci ODM 2010 a EYOWF 2011

Diakonie církve bratrské. Výroční zpráva

Diakonie církve bratrské. Výroční zpráva Diakonie církve bratrké 2 0 0 7 Výroční zpráva 7 2 0 0 Obah t r a n a Úvodní lovo... 3 Základní údaje o Diakonii CB... 4 Betheda domov pro eniory a lidi handicapem... 4 Zpráva o činnoti Kruhu prátel Bethedy...

Více

DOBROVOLNÍCI. Průvodce dobrovolnictvím při Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR

DOBROVOLNÍCI. Průvodce dobrovolnictvím při Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR DOBROVOLNÍCI Průvodce dobrovolnictvím při Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR DOBROVOLNÍCI Průvodce dobrovolnictvím při Hrách III. letní Olympiády dětí a mládeže ČR OBSAH sponzor DC, o.s. při

Více

Au pair. v USA a Evropě

Au pair. v USA a Evropě Au pair v USA a Evropě Obsah Slovo úvodem 2 Proč právě STUDENT AGENCY 2 3 Au pair programy pro dívky 3 Dlouhodobé au pair programy pro chlapce 3 Další programy 3 Kdo je au pair? 4 5 Au pair v USA 6 Obecné

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

Koncepce přípravy talentované mládeže Českého svazu házené

Koncepce přípravy talentované mládeže Českého svazu házené 10 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Evropský rok dobrovolnictví 2011 Koncepce přípravy talentované mládeže Českého svazu házené Sportfilm Liberec V ÝSLEDKY JEDNÁNÍ ORGÁNŮ ČSTV Závěry z 8. schůze

Více

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A ÚČASTI ČESKÉ VÝPRAVY NA XXII. ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI 2014

ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A ÚČASTI ČESKÉ VÝPRAVY NA XXII. ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI 2014 ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PŘÍPRAVĚ A ÚČASTI ČESKÉ VÝPRAVY NA XXII. ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V SOČI 2014 Praha, duben 2014 OBSAH: Milí sportovní přátelé, Český olympijský

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra tělesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor Sportovní management (kombinace): ANALÝZA

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz

NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz 10 čtrnáctideník statutárního města Chomutova CHOMUTOVSKÉ Chomutov je přátelský k rodinám str. 6 Zakázky pod kontrolou občanů str. 7 NOVINY 21. května 2014 www.echomutov.cz Krysař přivedl na pódium mladistvé

Více

soutěž o vstupenky dní dní v Praze zima 2014/2015 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace

soutěž o vstupenky dní dní v Praze zima 2014/2015 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace outěž o vtupenky 365 dní na Moravě zima 2014/2015 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace í ě ING. PETER KOVARČÍK ve polupráci mti new york uvádí muzikál BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS MUZIKÁL S

Více

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc Naše téma: Dětský spolek = naše hobby číslo 2/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Jana Nováčková Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny

Více

Milan Jirásek: Hlavní tíha příprav olympiády v Londýně v roce 2011

Milan Jirásek: Hlavní tíha příprav olympiády v Londýně v roce 2011 ČESKÝ OLYMPIJSKÝ VÝBOR Benešovská 6, 101 00 Praha 10 tel: 271 730 622, 271 732 326, 271 734 734 fax: 271 731 318, e-mail: info@olympic.cz www.olympic.cz Milan Jirásek: Hlavní tíha příprav olympiády v Londýně

Více

M A G A Z Í N S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ 4-2007 BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK. str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI

M A G A Z Í N S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ 4-2007 BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK. str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI M A G A Z Í N 4-2007 S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ BYL TO ÚSPĚŠNÝ ROK str. 36 NJT V TURÍNĚ str. 28 POTŘETÍ VE VENDRYNI str. 22 ZLATÝ KANÁR 2007 2 S NÁMI PO CESTÁCH ŠAMPIONŮ / JOIN THE CHAMPIONS WITH US WWW.TKPLUS.CZ

Více

FÓRUM. Trendy hotelového designu. Charitativní akce hotelů PRO SI N EC 2013 Z P R AVO DA J A S O C I AC E H OT E L Ů A R E S TA U R AC Í Č R

FÓRUM. Trendy hotelového designu. Charitativní akce hotelů PRO SI N EC 2013 Z P R AVO DA J A S O C I AC E H OT E L Ů A R E S TA U R AC Í Č R OB1213_AHRzpravodaj:Sestava 1 15.12.2013 21:40 Stránka 1 FÓRUM PRO SI N EC 2013 Z P R AVO DA J A S O C I AC E H OT E L Ů A R E S TA U R AC Í Č R Trendy hotelového designu Charitativní akce hotelů Výroční

Více

Zpívalo se, tančilo a křtilo!

Zpívalo se, tančilo a křtilo! 1. 6. 2015 6 2015 Ročník: 15 Nabídka OBI strana 6 Historický víkend strana 15 Pracovní nabídky strana 23 26 Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek strana 35 Stanislav Brázda, český psychotronik strana

Více

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13

FÓRUM. Ohlasy na vzdělávací kurzy. Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 FÓRUM ZÁŘÍ 2013 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Ohlasy na vzdělávací kurzy Jak nakoupit víno a sestavit vinný sklep? Kandidáti na Výroční cenu AHR ČR 2O13 Vážené

Více

XXIII. ROÈNÍK. Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským. www.vozickar.com

XXIII. ROÈNÍK. Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským. www.vozickar.com 1 2014 XXIII. ROÈNÍK Raná péče v České republice Nárazové testování vozíků Rozhovor s Davidem Drahonínským www.vozickar.com tel.: 582 360 558, fax: 582 301 244 STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTEN NÍ SYSTÉM ROOMER

Více

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ

ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ ROČNÍK 3 ÚNOR 2009 Generální partner AHR ČR ČESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR ČR Autorské odměny No ending story (str. 6) Brusel jednání HOTREC (str. 10) Prechod na EURO dopadol na výbornú (str.

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

dní dní v Praze podzim 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky

dní dní v Praze podzim 2014 volný čas a kultura Moravě tipy, kalendář, informace soutěž o vstupenky 365 dní na Moravě outěž o vtupenky podzim 2014 volný ča a kultura tipy, kalendář, informace í ě Svatováclavký koncert Václava Hude ka ZDARMA PRO OBÈANY PRAHY 1! ÚÈINKUJÍ: a jeho hot POD ZÁŠTITOU STAROSTY

Více

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem

FÓRUM. Airbnb na českém trhu. Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR. Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem FÓRUM PROSINEC 2014 Z P R A V O D A J A S O C I A C E H O T E L Ů A R E S T A U R A C Í Č R Airbnb na českém trhu Ohlédnutí za 9. Výroční konferencí AHR ČR Vánoční rozhovor s PaedDr. Václavem Šmídem Pivovary

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2 2006 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Dobrovolníci ve sdruženích Klub Dobré zprávy S dřevomorkou na startu Nebuďme až tak cool Nemám čas! Dvě slova, která se vykřikují v mnoha

Více

Marcel Hájek: Mám boty z toulavého telete

Marcel Hájek: Mám boty z toulavého telete 4. 8. 2014 8 2014 Ročník: 14 Auto-moto-rady strana 8-9 SPORTUJTE S NÁMI www.cesky outlet.cz strana 5 Pracovní nabídky strana 16-17 Ze zápisníku kriminalisty strana 30 Redakce PLZEŇ, Havlíčkova 5, 301 37

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Klienty v tom nenecháváme plavat

Klienty v tom nenecháváme plavat léto 2011 podzim 2011 Klienty v tom nenecháváme plavat říká Martin Kovář SLEVA 500 Kč pro pojištěnce OZP (slevu lze kombinovat) www.... na dovolenou v cukuletu Čerpejte výhody z katalogu Léto 2011, který

Více

Rozhovor s Vojtěchem Kačírkem strana 11. JCI pracuje se studenty, chce jim přiblížit manažerskou praxi

Rozhovor s Vojtěchem Kačírkem strana 11. JCI pracuje se studenty, chce jim přiblížit manažerskou praxi Newsletter Hospodářských juniorů Česká republika 3-2013 NÁRODNÍ KONGRES JCI ČESKÁ REPUBLIKA JCI Vice President 2. Národní kongres JCI Česká republika strana 4 Rozhovor s Vojtěchem Kačírkem strana 11 Natalie

Více

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu!

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Škodovák číslo 70 Informační časopis skupiny ŠKODA 9/2011 Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Vážení spolupracovníci,

Více

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah.

Průvodník. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu. Obsah. Informační bulletin partnerství beskydy pro všechny zpravodaj o sociálním podnikání a sociálním cestovním ruchu l i s t o p a d 2 0 0 7 Průvodník Vážení čtenáři, pomalu se blížíme ke konci roku a i projekt

Více

určitou mýtickou atmosféru, vysvětluje

určitou mýtickou atmosféru, vysvětluje www.listyjm.cz březen 2010 3 Jižní Moravou za prací i zábavou Foto: Petr Podroužek Foto: archiv SETKÁNÍ/ENCOUNTER Z dětské olympiády do Vancouveru Mezinárodní festival divadelních škol slaví jubileum Více

Více

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj

Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Experience Europe! Zkušenosti těch, kteří v zahraničí studovali, pracovali, cestovali, byli na stáži nebo jako dobrovolníci. Neboj se a vycestuj Autorka: Anežka Novotná Autoři článků: Jan Janda, Tomáš

Více