A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení"

Transkript

1 A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení Přednáška č. 02 Ing. Pavel Náplava, Centrum znalostního managementu Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

2 Nástroje pro podporu BPM, rozdělení, použití Centrum, znalostního managementu, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze Agenda Notace a nástroje pro podporu BPM. Samostatná práce jednoduché modelování. Rozdělení do týmů. Zadání týmové práce. Zadání BPMN domácího úkolu. czmfel

3 Doplňková literatura www-01.ibm.com/software/info/bpm/ bpm_for_dummies/ A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 3

4 Existující výzvy pro změnu fungování A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 4

5 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 5

6 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 6

7 BPM building blocks A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 7

8 Obvyklá reakce na začátku všech změn? Nějak to funguje! Neptejte se mě jak. Změna? Vždycky jsme to tak dělali! Měření výkonnosti? Jak to máme udělat? A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 8

9 Problém technologie A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 9

10 Problém znalosti A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 10

11 Problém lidí A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 11

12 Problém výkonnosti A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 12

13 Problém stanovení priorit A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 13

14 Komunikační problémy A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 14

15 Proč tedy procesy/procesní modely? Zdroj: SoftwareAG A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 15

16 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 16

17 Benefity procesů a procesního řízení A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 17

18 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 18

19 Demingův cyklus A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

20 Rozšíření Demingova cyklu Zdroj: A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 20

21 DMAIC A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 21

22 RYCHLE, LEVNĚ, LÉPE A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 22

23 Navrhování procesů Dostatek času na porozumění procesu Chyby jsou nevyhnutelné 1 proces = 1 tým (mix znalých a neznalých členů) Otevřená komunikace Velikost týmu: 5 9 členů Odlišit nový proces od starého Zajistit návrat členů týmu zpět A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 23

24 Měřítka na míru Vyvážení vnějších i vnitřních měřítek Pravidelná aktualizace Odpovídají klíčovým měřítkům firmy Nevymýšlejme měřítka pro měřítka Měříme celý proces, nejen oddělení Nepoužívejme měřítka, která lze lehce splnit a jsou k ničemu nebo špatně nastavené A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 24

25 Vlastnictví procesů Jasná definice vlastníka procesu ve firemní struktuře Respektovaná osoba Plná odpovědnost za tým, provádění i měření Manažer útvaru vlastník procesu Vlastník nesmí delegovat svou roli Zdroje kontrolují manažeři útvarů, je nutná úzká spolupráce A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 25

26 Vykonavatelé a infrastruktura Inspirace lidmi, kteří budou proces vykonávat, jejich zařazení do týmu Technologie začleňujeme až po definici procesu Jasná motivace a hodnocení zaměstnanců Proces se nepodřizuje stávajícím technologiím a zvyklostem Pravidlo ! A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 26

27 Vůdcovství a firemní kultura Jasné pochopení a podpora vedení firmy Nehasíme problémy, ale měníme způsob řízení Známe firemní kulturu a vedení, rozumíme schopnostem, kterým uzpůsobíme rychlost Je třeba být trpělivý Osobní vztahy nejsou vždy v souladu s firemními požadavky Procesy je nutné trvale zakotvit do fungování firmy A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 27

28 Řídící mechanismy a odbornost Jasné pravidla komunikace Průběžné vzdělávání členů procesního týmu Jednoduchá struktura týmu, malá byrokracie Je třeba být v neustálém kontaktu s denní realitou Nelze ignorovat ostatní manažery A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 28

29 PROCESS & ENTERPRISE MATURITY MODEL (PEMM) Metodika hodnocení vyspělosti podniku Procesní faktory Podoba procesu, vykonavatelé, vlastnictví procesu, infrastruktura a měřítka výkonnosti Organizační faktory Vůdcovství, firemní kultura, odbornost, řídící mechanismy 4 úrovně hodnocení každého faktoru Semaforová metoda Provázanost faktorů, harmonický celek A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 29

30 Životní cyklus procesu(ů) A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 30

31 Možnosti popisu procesů SIPOC diagram Diagramy přesunů (špagetové diagramy) Mapy tvorby přidané hodnoty Procesní mapy A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 31

32 SIPOC diagramy Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, GRADA A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 32

33 Diagram přesunů Zdroj: A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 33

34 Mapa tvorby přidané hodnoty A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 34

35 Notace pro popis procesů (procesních map) Notace Metodika Způsob popisu procesů v různých nástrojích: Petriho sítě UML EPC BPMN BPEL A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 35

36 Princip tří architektur Autor: V. Řepa A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 36

37 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 37

38 Unified Modeling Language (UML) Modelovací standard pro popis IT systémů. Statický i dynamický pohled. Diagram aktivit Vychází z Petriho sítí. Základem jsou aktivity složené z uzlů spojených hranami. Proces se spouští splněním vstupní podmínky. Diagramem běhá pešek. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 38

39 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 39

40 Event Driven Process Chain (EPC) Notace pro modelování business procesů. Základní Charakterisitka: Modely se skládají z aktivit (activity), událostí (events) a spojek (connectors). Každá aktivita musí být vyvolána událostí a stejně tak v ní musí i končit. Aktivita má právě jeden vstup a výstup. Model má vertikální layout. Neexistují swimlanes. Role existují jako samostatné entity modelu, ty se pak napojují na aktivity, jichž jsou vlastníkem. A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

41 Zdroj: SoftwareAG A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 41

42 Použití EPC v modelování Základní modelovací notace v ARIS Express, ARIS Business Modeller a produktech SAP. Použití spíše pro vizuální popis procesu. Vhodný je v případech, kdy proces není příliš komplexní a rozvětvený. Celkově zjednodušená notace Menší paleta rozhodovacích míst. Méně druhů artifacts. A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

43 BPMN Business Process Management Notation. Vyvinula Business Process Management Initiative. Hlavní cíl: Čitelnost všemi účastníky životního cyklu. Standardizovaná technika modelování business procesů. Intuitivnější pro business uživatele ve srovnání s UML (OMG Object Management Group). A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

44 BPMN typy grafických prvků Flow Objects (Objekty popisující tok procesu). Connecting Objects (Propojovací objekty). Artifacts (Artefakty). Swimlanes (Plavecké dráhy). A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

45 BPMN Grafické prvky Zdroj: A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

46 BPMN Grafické prvky A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

47 Příklad procesu (BPMN 1.0) Zdroj: A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

48 Business Process Execution Language (BPEL) Prováděcí jazyk podnikových procesů. Založen na standardu XML. Na rozdíl od BPMN bez grafického popisu. Založen na webových službách. Podpora nástroji pro automatický převod z BPMN. Verze doplněná o zapojení lidí BPEL4People tak WS-HumanTask. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 48

49 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 49

50 Nástroje po podporu BPM Kdo je používá? Procesní analytik Procesní architekt Koncoví uživatelé Liniový management Zákazníci Vývojáři jaká je funkčnost a orientace nástrojů? A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 50

51 Komplexnost nástrojů A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 51

52 Nástroje BPM 1. generace Význam BPM jen okrajový. Procesně funkční dekompozice. Specifikace BPM kolem roku A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 52

53 Statické nástroje BPM Popis architektury firmy objektovým způsobem Na různé úrovni detailu lze a z různých úhledů lze vytvořit celostní (holistický) model firmy. Typy: EA (Enterprise Architecture) komplexní nástroj pro modelování celé architektury. BPA (Business Proces Analysis & Simulation) jen určitý výsek (ARIS, ADONIS, QPR...). CASE - (Enterprise Architect, Power Designer). A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 53

54 Nástroje BPM 2. generace Srdcem BPMS. Vše úzce propojeno. Integrační rozhraní. Základ pro SOA. Reálná dostupnost dat o procesu. Specifikace kolem roku A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 54

55 Dynamické nástroje BPM Aplikace, které oživují modely procesů. Business Process Management System (BPMS) Platforma pro automatizaci a integraci firemních procesů resp. vývoj aplikací agilním způsobem. Business Rules Management System (BRMS) Místo procesů a jejich instancí je v BRMS klíčovým objektem business pravidlo. Jde o procesy na jemnější úrovni detailu nevyžadující zpravidla aktivitu (rozhodování) lidí. Konvergence BPMS přebírá funkce BRMS. Pegasystems, IBM (Lombardi), Oracle, Metastorm. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 55

56 BPMS Business Process Management System Marketingové označení softwarové platformy pro automatizaci a integraci firemních procesů (osob, systémů). V základu je tvořena grafickým návrhářem procesů (designer) a procesním (exekučním) serverem. BPMS orchestruje a integruje služby do logiky procesů v kontextu principů SOA (srdce). Architektonická i technologická nezávislost na jiných aplikacích. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 56

57 Workflow Marketingový název pro aplikační komponentu určenou primárně pro řízení distribuce určitých typů objektů specifických pro agendovou aplikaci. V agendové aplikaci je worfklow doplňkovou komponentou. Architektonická i technologická závislost a provázanost s konkrétní aplikací. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 57

58 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 58

59 Porovnání BPM 1 a BPM 2 Nástroje BPM 1.0 Nástroje BPM 2.0 Funkcionalita prodávána business analytikům Modelování procesů Proprietární modelovací jazyky Průběžné zlepšování procesů (CPI) Vysoké startovní náklady Jen dílčí produkty pro jednotlivé fáze životního cyklu Nástroje reálně využívány procesními analytiky Business model společnosti (BMS) Standardizované modelovací jazyky Dynamické zvyšování výkonnosti Řešení i open source nebo služby Celý životní cyklus BMS, integrace Pro posun od BPM 1 k BPM 2 je typické prorůstání a spojování různých typů funkcionality. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 59

60 Benefity nasazení nástrojů BPM Výkonnost reálný monitoring umožňuje eliminovat slabá místa a snižovat ztráty. Efektivita systematické řízení a kontrola výpadků a chyb v procesech. Řízení změn jednoduchá změna a aplikace změn procesů. Business Intelligence díky provázanosti různých oblastí lze efektivně sbírat a vyhodnocovat data pro analýzy a plánování. Přírůstkové ROI kontinuální zvyšování ROI. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 60

61 Nevýhody nasazení BPM nástrojů Omezené možnosti customizace balíková řešení, jejichž přizpůsobení nemusí být jednoduché. Náklady v některých případech je nasazení dražší než vývoj vlastního software. Náročnost na upgrade upgrade na vyšší verze nemusí být jednoduchý. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 61

62 Hlavní trendy trhu Silný self-tuning mechanismus. Preferování kompozitního modelu před psaním kódu. Zelené green trendy. Cloud computing (SaaS). A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 62

63 Segmenty využití nástrojů Integrace systémů Integration-centric Sběrnice služeb, SOA architektura Dokumentově orientované Document-centric Správa obsahu, ECM Uživatelsky orientované Human-centric Komplexní podpora včetně zapojení uživatelů A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 63

64 Kategorie nástrojů Komplexní nástroje x odlehčené verze. Komerční nástroje x open source. Technicky x uživatelsky orientované. On-premise x cloud řešení. Čisté BPMS x jiné řešení. Přístupy k vybraným funkčnostem (simulace, nasazení na procesní server, ). Nástroje => A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 64

65 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 65

66 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 66

67 Jaký nástroj vybrat? A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 67

68 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 68

69 Ranné stádium. V kvadrantu leaderů jen několik společností. Velcí hráči se začínají s produkty (IBM, CA) nebo je zatím nemají (Oracle, SAP, Microsoft). Zákazníci začínají projevovat zájem. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 69

70 Změna hodnocení čistí hráči posilují. Velcí hráči chápou význam BPMS a zvyšují investice. Zákazníci začínají projevovat zájem. Očekávání konsolidace produktů. Krize, ale u BPM projektů se očekává podpora. BPMS jako základ infrastruktury. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 70

71 BPMS stabilizovaná sada produktů. Trh již mainstreamovým, proběhlo několik akvizí. Produkty jsou víceméně podobné. Hodnotí se integrace a zkušenosti uživatelů. Roli hraje i spolupráce dodávaných komponent. Roste poptávka po kontinuálním zlepšováním procesů. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 71

72 ibpms = Intelligent Business Operations (IBO) Nové trendy, nové funkčnosti: Real-time business analysis Deep complex event processing Social media support (social behavior and collaboration) Podpora mobility A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 72

73 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 73

74 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 74

75 Celostní (holistický) pohled firmu A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 75

76 Odkazy na notace a standardy Výukové video o BPM A SOA. Stránky BPMN. Stránky OMG. Studie srovnání BPMN a UML. Stránky o standardu EPC Stránky o standardu BPEL Business Modeling and Integration Domain Task Force. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 76

77 Odkazy na podpůrné materiály A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 77

78 CVIČENÍ A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 78

79 After Action Review A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 79

80 Ukázka Whiteboardingu A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 80

81 Týmový úkol pro 3. a 4. týden 2 kroky: Zisk informací od zákazníka. Prezentace návrhu řešení zákazníkovi. Postup práce: 3. týden týmové konzultace. 4. společné prezentace navržených řešení a vyhodnocení navržených řešení. DOBŘE SI PŘEČTĚTE ZADÁNÍ! A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 81

82 Podrobnosti týmového úkolu Různí dodavatelé: Stávající dodavatel. Nový dodavatel menší lokální firma. Nový dodavatel offshore indický dodavatel bez lokálního teamu v ČR. Zadání práce: Firma byla oslovena standardní poštou. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 82

83 Domácí úkol na 5. týden Seznámit se s notací BPMN Krátce se seznámit s nástrojem Bizagi A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 83

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

Komputerizace problémových domén

Komputerizace problémových domén Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 03 1/19 Komputerizace problémových domén Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

PV207. Business Process Management

PV207. Business Process Management PV207 Business Process Management Intalio & Savvion 30. 4. 2009 Petr Vašíček 2007 2009 IBA Group FI MU Obsah přednášky Intalio BPMS Savvion Process Modeler Náplň zkoušky Týmový projekt Zadání projektu

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1

Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Modelování procesů (2) 23.3.2009 Procesní řízení 1 Seznam notací Síťové diagramy Notace WfMC Notace Workflow Together Editor Aktivity diagram (UML) FirsStep Designer Procesní mapa Select Prespective (procesní

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W

UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W UML - opakování I N G. M A R T I N M O L H A N E C, C S C. Y 1 3 A N W Co je to UML Evoluce UML Diagram komponent Diagram odbavení Diagram tříd Aktivity diagram Stavový diagram Sekvenční diagram Diagram

Více

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00)

ECM. Enterprise Content Management. čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) ECM Enterprise Content Management čt 9:15 Petr Bouška (xboup00) Zbyněk Hostaš Lukáš Maršíček Martin Nikl (xnikm00) Co nás čeká... Definice ECM Problém podnikového obsahu Historie vzniku ECM Architektura

Více

Globální strategie, podnikové procesy, IT strategie. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Globální strategie, podnikové procesy, IT strategie. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Globální strategie, podnikové procesy, IT strategie Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Globální podniková strategie Co budeme dělat? Jak to budeme dělat? Jak využijeme IT Co

Více

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML

UML. Unified Modeling Language. Součásti UML UML Unified Modeling Language 1995 počátek 1997 verze 1.0 leden dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen) Standardní notace OMG podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP ) popisuje struktury popisuje

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra informačních technologií Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Analýza a návrh informačního systému Miloš Rajdl 2012 ČZU v Praze 1 Souhrn Diplomová

Více

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

UML a jeho použití v procesu vývoje. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz UML a jeho použití v procesu vývoje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Různé pohledy na modelování Různé pohledy na modelování Unified Modeling Language UML není metodikou ani programovacím jazykem,

Více

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

RUP - Disciplíny. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz RUP - Disciplíny Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Disciplíny Množství disciplíny v dané iteraci Disciplíny podle RUP Šest základních: Business modeling - pro pochopení problémové domény Requirements

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu

Oracle Sales Cloud. moderní řízení obchodu Oracle Sales Cloud moderní řízení obchodu Úvod Oracle Sales Cloud je nástroj moderního obchodování, který lze snadno nasadit a rychle užívat. Je to zcela mobilní řešení s analytickou výbavou, stavěné pro

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Optimalizace podnikových procesů fakultní nemocnice

Optimalizace podnikových procesů fakultní nemocnice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Optimalizace podnikových procesů fakultní nemocnice diplomová práce Autor: David Lísal BIVŠ ITMK Informační

Více

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Poskytujeme služby v oblasti zavádění a rozvoje

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

SOA a Cloud Computing

SOA a Cloud Computing 9.11.2011 Marriott hotel Praha SOA a Cloud Computing Jaroslav Novotný IT Architekt 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights SOA a Cloud Computing 2 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates.

Více

Analýza a design na reálném projektu. Richard Michalský

Analýza a design na reálném projektu. Richard Michalský Analýza a design na reálném projektu Richard Michalský Agenda o Role analytika o Dokumentace (analytická) o Sběr a analýza požadavků o Fixace rozsahu Teorie vs. praxe o Jsou učebnicové poučky důležité?

Více

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language)

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7.1 Základní charakteristika jazyka Motivace - vznik řady OO metod a metodologií (konec 80. let a první polovina 90.let) podobné notace vyjadřující totéž, komplikující

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Přednáška. Sběr požadavků na SW s použitím metody C.C a nástroje Craft.CASE. e-fractal, s.r.o.

Přednáška. Sběr požadavků na SW s použitím metody C.C a nástroje Craft.CASE. e-fractal, s.r.o. Přednáška Sběr požadavků na SW s použitím metody C.C a nástroje Craft.CASE e-fractal, s.r.o. Úvod Agenda Motivace proč modelovat procesy Stručný úvod do metody C.C Příklad Motivace proč modelovat procesy

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Diagram nebo text? Miroslav Benešovský, BenSoft s.r.o

Diagram nebo text? Miroslav Benešovský, BenSoft s.r.o Diagram nebo text? Miroslav Benešovský, Diagram nebo text? Jaká je role analytika při vývoji SW? Most mezi zákazníkem a vývojáři Jaké má analytik prostředky? Diagramy, vizuální modelování Jaká je zkušenost

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

7.6 Další diagramy UML

7.6 Další diagramy UML 7.6 Další diagramy UML 7.6.1 Moduly (balíčky - package) a kolaborace (collaboration) Jak rozložit rozsáhlý systém na menší? - seskupování tříd (prvků modelu) do jednotek vyšší úrovně (package v UML). UI

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

ECM. Jaroslava Klegová

ECM. Jaroslava Klegová ECM Jaroslava Klegová Obsah přednášky Definice Historie Produkty Komponenty Implementace a rizika Trendy Co pro vás znamená ECM? Co znamená ECM pro mne? Enterprise Content Management = Správa podnikového

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D.

RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. RFID laboratoř Ing. Jan Gottfried, Ph.D. VIZE Být špičkovým pracovištěm s odbornými kompetencemi a znalostmi v oblasti technologií automatické identifikace RFID, standardů GS1 EPCglobal a Internetu věcí.

Více

Role BI v e-business řešeních pohled do budoucnosti

Role BI v e-business řešeních pohled do budoucnosti Ing. Ota Novotný, Ph.D. katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze novotnyo@vse.cz katedra informačních technologií VŠE Praha jsme uznávanou autoritou v oblasti aplikované informatiky

Více

Architektura v organizaci

Architektura v organizaci Architektura v organizaci Radek Vácha Seminář CSSI, 23.3.2007 Accenture, its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Obsah Můj profil Architektura odraz světa Jiné pohledy

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite

Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 7. října 2014 Marek Rychlý Správa

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 ÚVOD SÍLÍCÍ SNAHA SNIŽOVAT FIREMNÍ NÁKLADY NÁKLADY NA POŘÍZENÍ A PROVOZ VOZIDEL MOHOU TVOŘIT JEJICH VÝZNAMNOU ČÁST DŮLEŽITÉ JE ZAJISTIT

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík 1 AGENDA Kdo jsme Historie projektu Jak jsme nepoužili Ensemble Jak jsme použili Caché a ZEN Jak jsme řešení nabídli jako službu Jak jsme nebyli nadšeni

Více

Převod 4GL aplikací do webového prostředí. Ing. Jan Musil, IBM ČR Community of Practice for

Převod 4GL aplikací do webového prostředí. Ing. Jan Musil, IBM ČR Community of Practice for Převod 4GL aplikací do webového prostředí Ing. Jan Musil, IBM ČR Community of Practice for CEEMEA Co je to EGL? -4GL a EGL Agenda Popis převodu z -4GL do EGL krok za krokem Obecný postup převodu Závěrečný

Více

KIV/SI. Rozílová témata. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Rozílová témata. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Rozílová témata Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 13.6.2011 Integrace Datová vrsta Přesouvání informací mezi DB Databová pumpa, SQL procedura... Problém: pouze relační integrita, záruka za aplikaci

Více