A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení"

Transkript

1 A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení Přednáška č. 02 Ing. Pavel Náplava, Centrum znalostního managementu Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

2 Nástroje pro podporu BPM, rozdělení, použití Centrum, znalostního managementu, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze Agenda Notace a nástroje pro podporu BPM. Samostatná práce jednoduché modelování. Rozdělení do týmů. Zadání týmové práce. Zadání BPMN domácího úkolu. czmfel

3 Doplňková literatura www-01.ibm.com/software/info/bpm/ bpm_for_dummies/ A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 3

4 Existující výzvy pro změnu fungování A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 4

5 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 5

6 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 6

7 BPM building blocks A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 7

8 Obvyklá reakce na začátku všech změn? Nějak to funguje! Neptejte se mě jak. Změna? Vždycky jsme to tak dělali! Měření výkonnosti? Jak to máme udělat? A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 8

9 Problém technologie A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 9

10 Problém znalosti A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 10

11 Problém lidí A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 11

12 Problém výkonnosti A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 12

13 Problém stanovení priorit A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 13

14 Komunikační problémy A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 14

15 Proč tedy procesy/procesní modely? Zdroj: SoftwareAG A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 15

16 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 16

17 Benefity procesů a procesního řízení A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 17

18 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 18

19 Demingův cyklus A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

20 Rozšíření Demingova cyklu Zdroj: A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 20

21 DMAIC A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 21

22 RYCHLE, LEVNĚ, LÉPE A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 22

23 Navrhování procesů Dostatek času na porozumění procesu Chyby jsou nevyhnutelné 1 proces = 1 tým (mix znalých a neznalých členů) Otevřená komunikace Velikost týmu: 5 9 členů Odlišit nový proces od starého Zajistit návrat členů týmu zpět A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 23

24 Měřítka na míru Vyvážení vnějších i vnitřních měřítek Pravidelná aktualizace Odpovídají klíčovým měřítkům firmy Nevymýšlejme měřítka pro měřítka Měříme celý proces, nejen oddělení Nepoužívejme měřítka, která lze lehce splnit a jsou k ničemu nebo špatně nastavené A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 24

25 Vlastnictví procesů Jasná definice vlastníka procesu ve firemní struktuře Respektovaná osoba Plná odpovědnost za tým, provádění i měření Manažer útvaru vlastník procesu Vlastník nesmí delegovat svou roli Zdroje kontrolují manažeři útvarů, je nutná úzká spolupráce A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 25

26 Vykonavatelé a infrastruktura Inspirace lidmi, kteří budou proces vykonávat, jejich zařazení do týmu Technologie začleňujeme až po definici procesu Jasná motivace a hodnocení zaměstnanců Proces se nepodřizuje stávajícím technologiím a zvyklostem Pravidlo ! A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 26

27 Vůdcovství a firemní kultura Jasné pochopení a podpora vedení firmy Nehasíme problémy, ale měníme způsob řízení Známe firemní kulturu a vedení, rozumíme schopnostem, kterým uzpůsobíme rychlost Je třeba být trpělivý Osobní vztahy nejsou vždy v souladu s firemními požadavky Procesy je nutné trvale zakotvit do fungování firmy A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 27

28 Řídící mechanismy a odbornost Jasné pravidla komunikace Průběžné vzdělávání členů procesního týmu Jednoduchá struktura týmu, malá byrokracie Je třeba být v neustálém kontaktu s denní realitou Nelze ignorovat ostatní manažery A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 28

29 PROCESS & ENTERPRISE MATURITY MODEL (PEMM) Metodika hodnocení vyspělosti podniku Procesní faktory Podoba procesu, vykonavatelé, vlastnictví procesu, infrastruktura a měřítka výkonnosti Organizační faktory Vůdcovství, firemní kultura, odbornost, řídící mechanismy 4 úrovně hodnocení každého faktoru Semaforová metoda Provázanost faktorů, harmonický celek A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 29

30 Životní cyklus procesu(ů) A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 30

31 Možnosti popisu procesů SIPOC diagram Diagramy přesunů (špagetové diagramy) Mapy tvorby přidané hodnoty Procesní mapy A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 31

32 SIPOC diagramy Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, GRADA A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 32

33 Diagram přesunů Zdroj: A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 33

34 Mapa tvorby přidané hodnoty A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 34

35 Notace pro popis procesů (procesních map) Notace Metodika Způsob popisu procesů v různých nástrojích: Petriho sítě UML EPC BPMN BPEL A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 35

36 Princip tří architektur Autor: V. Řepa A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 36

37 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 37

38 Unified Modeling Language (UML) Modelovací standard pro popis IT systémů. Statický i dynamický pohled. Diagram aktivit Vychází z Petriho sítí. Základem jsou aktivity složené z uzlů spojených hranami. Proces se spouští splněním vstupní podmínky. Diagramem běhá pešek. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 38

39 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 39

40 Event Driven Process Chain (EPC) Notace pro modelování business procesů. Základní Charakterisitka: Modely se skládají z aktivit (activity), událostí (events) a spojek (connectors). Každá aktivita musí být vyvolána událostí a stejně tak v ní musí i končit. Aktivita má právě jeden vstup a výstup. Model má vertikální layout. Neexistují swimlanes. Role existují jako samostatné entity modelu, ty se pak napojují na aktivity, jichž jsou vlastníkem. A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

41 Zdroj: SoftwareAG A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 41

42 Použití EPC v modelování Základní modelovací notace v ARIS Express, ARIS Business Modeller a produktech SAP. Použití spíše pro vizuální popis procesu. Vhodný je v případech, kdy proces není příliš komplexní a rozvětvený. Celkově zjednodušená notace Menší paleta rozhodovacích míst. Méně druhů artifacts. A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

43 BPMN Business Process Management Notation. Vyvinula Business Process Management Initiative. Hlavní cíl: Čitelnost všemi účastníky životního cyklu. Standardizovaná technika modelování business procesů. Intuitivnější pro business uživatele ve srovnání s UML (OMG Object Management Group). A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

44 BPMN typy grafických prvků Flow Objects (Objekty popisující tok procesu). Connecting Objects (Propojovací objekty). Artifacts (Artefakty). Swimlanes (Plavecké dráhy). A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

45 BPMN Grafické prvky Zdroj: A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

46 BPMN Grafické prvky A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

47 Příklad procesu (BPMN 1.0) Zdroj: A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

48 Business Process Execution Language (BPEL) Prováděcí jazyk podnikových procesů. Založen na standardu XML. Na rozdíl od BPMN bez grafického popisu. Založen na webových službách. Podpora nástroji pro automatický převod z BPMN. Verze doplněná o zapojení lidí BPEL4People tak WS-HumanTask. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 48

49 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 49

50 Nástroje po podporu BPM Kdo je používá? Procesní analytik Procesní architekt Koncoví uživatelé Liniový management Zákazníci Vývojáři jaká je funkčnost a orientace nástrojů? A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 50

51 Komplexnost nástrojů A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 51

52 Nástroje BPM 1. generace Význam BPM jen okrajový. Procesně funkční dekompozice. Specifikace BPM kolem roku A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 52

53 Statické nástroje BPM Popis architektury firmy objektovým způsobem Na různé úrovni detailu lze a z různých úhledů lze vytvořit celostní (holistický) model firmy. Typy: EA (Enterprise Architecture) komplexní nástroj pro modelování celé architektury. BPA (Business Proces Analysis & Simulation) jen určitý výsek (ARIS, ADONIS, QPR...). CASE - (Enterprise Architect, Power Designer). A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 53

54 Nástroje BPM 2. generace Srdcem BPMS. Vše úzce propojeno. Integrační rozhraní. Základ pro SOA. Reálná dostupnost dat o procesu. Specifikace kolem roku A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 54

55 Dynamické nástroje BPM Aplikace, které oživují modely procesů. Business Process Management System (BPMS) Platforma pro automatizaci a integraci firemních procesů resp. vývoj aplikací agilním způsobem. Business Rules Management System (BRMS) Místo procesů a jejich instancí je v BRMS klíčovým objektem business pravidlo. Jde o procesy na jemnější úrovni detailu nevyžadující zpravidla aktivitu (rozhodování) lidí. Konvergence BPMS přebírá funkce BRMS. Pegasystems, IBM (Lombardi), Oracle, Metastorm. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 55

56 BPMS Business Process Management System Marketingové označení softwarové platformy pro automatizaci a integraci firemních procesů (osob, systémů). V základu je tvořena grafickým návrhářem procesů (designer) a procesním (exekučním) serverem. BPMS orchestruje a integruje služby do logiky procesů v kontextu principů SOA (srdce). Architektonická i technologická nezávislost na jiných aplikacích. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 56

57 Workflow Marketingový název pro aplikační komponentu určenou primárně pro řízení distribuce určitých typů objektů specifických pro agendovou aplikaci. V agendové aplikaci je worfklow doplňkovou komponentou. Architektonická i technologická závislost a provázanost s konkrétní aplikací. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 57

58 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 58

59 Porovnání BPM 1 a BPM 2 Nástroje BPM 1.0 Nástroje BPM 2.0 Funkcionalita prodávána business analytikům Modelování procesů Proprietární modelovací jazyky Průběžné zlepšování procesů (CPI) Vysoké startovní náklady Jen dílčí produkty pro jednotlivé fáze životního cyklu Nástroje reálně využívány procesními analytiky Business model společnosti (BMS) Standardizované modelovací jazyky Dynamické zvyšování výkonnosti Řešení i open source nebo služby Celý životní cyklus BMS, integrace Pro posun od BPM 1 k BPM 2 je typické prorůstání a spojování různých typů funkcionality. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 59

60 Benefity nasazení nástrojů BPM Výkonnost reálný monitoring umožňuje eliminovat slabá místa a snižovat ztráty. Efektivita systematické řízení a kontrola výpadků a chyb v procesech. Řízení změn jednoduchá změna a aplikace změn procesů. Business Intelligence díky provázanosti různých oblastí lze efektivně sbírat a vyhodnocovat data pro analýzy a plánování. Přírůstkové ROI kontinuální zvyšování ROI. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 60

61 Nevýhody nasazení BPM nástrojů Omezené možnosti customizace balíková řešení, jejichž přizpůsobení nemusí být jednoduché. Náklady v některých případech je nasazení dražší než vývoj vlastního software. Náročnost na upgrade upgrade na vyšší verze nemusí být jednoduchý. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 61

62 Hlavní trendy trhu Silný self-tuning mechanismus. Preferování kompozitního modelu před psaním kódu. Zelené green trendy. Cloud computing (SaaS). A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 62

63 Segmenty využití nástrojů Integrace systémů Integration-centric Sběrnice služeb, SOA architektura Dokumentově orientované Document-centric Správa obsahu, ECM Uživatelsky orientované Human-centric Komplexní podpora včetně zapojení uživatelů A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 63

64 Kategorie nástrojů Komplexní nástroje x odlehčené verze. Komerční nástroje x open source. Technicky x uživatelsky orientované. On-premise x cloud řešení. Čisté BPMS x jiné řešení. Přístupy k vybraným funkčnostem (simulace, nasazení na procesní server, ). Nástroje => A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 64

65 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 65

66 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 66

67 Jaký nástroj vybrat? A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 67

68 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 68

69 Ranné stádium. V kvadrantu leaderů jen několik společností. Velcí hráči se začínají s produkty (IBM, CA) nebo je zatím nemají (Oracle, SAP, Microsoft). Zákazníci začínají projevovat zájem. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 69

70 Změna hodnocení čistí hráči posilují. Velcí hráči chápou význam BPMS a zvyšují investice. Zákazníci začínají projevovat zájem. Očekávání konsolidace produktů. Krize, ale u BPM projektů se očekává podpora. BPMS jako základ infrastruktury. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 70

71 BPMS stabilizovaná sada produktů. Trh již mainstreamovým, proběhlo několik akvizí. Produkty jsou víceméně podobné. Hodnotí se integrace a zkušenosti uživatelů. Roli hraje i spolupráce dodávaných komponent. Roste poptávka po kontinuálním zlepšováním procesů. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 71

72 ibpms = Intelligent Business Operations (IBO) Nové trendy, nové funkčnosti: Real-time business analysis Deep complex event processing Social media support (social behavior and collaboration) Podpora mobility A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 72

73 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 73

74 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 74

75 Celostní (holistický) pohled firmu A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 75

76 Odkazy na notace a standardy Výukové video o BPM A SOA. Stránky BPMN. Stránky OMG. Studie srovnání BPMN a UML. Stránky o standardu EPC Stránky o standardu BPEL Business Modeling and Integration Domain Task Force. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 76

77 Odkazy na podpůrné materiály A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 77

78 CVIČENÍ A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 78

79 After Action Review A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 79

80 Ukázka Whiteboardingu A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 80

81 Týmový úkol pro 3. a 4. týden 2 kroky: Zisk informací od zákazníka. Prezentace návrhu řešení zákazníkovi. Postup práce: 3. týden týmové konzultace. 4. společné prezentace navržených řešení a vyhodnocení navržených řešení. DOBŘE SI PŘEČTĚTE ZADÁNÍ! A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 81

82 Podrobnosti týmového úkolu Různí dodavatelé: Stávající dodavatel. Nový dodavatel menší lokální firma. Nový dodavatel offshore indický dodavatel bez lokálního teamu v ČR. Zadání práce: Firma byla oslovena standardní poštou. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 82

83 Domácí úkol na 5. týden Seznámit se s notací BPMN Krátce se seznámit s nástrojem Bizagi A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 83

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Podnikové procesy. Modelování podnikových procesů

Podnikové procesy. Modelování podnikových procesů Podnikové procesy Modelování podnikových procesů http://www.galeos.cz/uploads/soubory/studie/procesy_pod_kontrolou.pdf http://www.tibco.com/multimedia/business-process-modelling_tcm8-2404.pdf http://www.amazon.com/the-art-business-process-

Více

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ

MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ MODELOVÁNÍ PODNIKOVÝCH PROCESŮ URČENO PRO VZDĚLÁVÁNÍ V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH CYRIL KLIMEŠ ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

2010 Prosinec. Semestrální práce Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy a možnosti)

2010 Prosinec. Semestrální práce Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy a možnosti) 2010 Prosinec Semestrální práce Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy a možnosti) Abstrakt: Tématem semestrální práce jsou nástroje CASE a CABE, které podporují

Více

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler

Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Advanced Repository of Process Oriented Information BPMN++ Modeler Modelování procesů a procesní řízení Představen na CEBITu Hannover - Germany Vítězslav Vlasák, leden 2015 Obsah prezentace Profil a služby

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

Podnikové procesy a jejich optimalizace

Podnikové procesy a jejich optimalizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Podnikové procesy a jejich optimalizace Diplomová práce Autor: Bc. Štěpán Košař Informační technologie a management Vedoucí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ USING ICT FOR SUPPORT BUSINESS PROCESSES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYUŽITÍ ICT PRO PODPORU ORU FIREMNÍCH PROCESŮ

Více

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS)

PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU. Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) PODNIKOVÉ PROCESY POD KONTROLOU Principy a přínosy implementace systémů pro řízení procesů (BPMS) Obsah Obsah Seznam obrázků...3 Seznam zkratek...3 Úvod...4 Hlavní přínosy implementace BPMS...5 Koncepce

Více

Podniková Informatika Úvodní informace

Podniková Informatika Úvodní informace Podniková Informatika Úvodní informace Charakteristika předmětu Cíl předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou podnikové informatiky, s vývojem a hlavními charakteristikami. Studenti

Více

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu

Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu 4IT450 Přehled nástrojů CABE (modelování podniku) na tuzemském trhu Srovnání nástrojů pomocí modelování vybraného procesu Jaroslav Veselý Martin Musil Zuzana Bauerová Michal Vlček Léto 2009/2010 Obsah

Více

POUŽITÍ CASE/CABE NÁSTROJŮ PRO ŘÍZENÍ WORKFLOW VE FIRMĚ

POUŽITÍ CASE/CABE NÁSTROJŮ PRO ŘÍZENÍ WORKFLOW VE FIRMĚ POUŽITÍ CASE/CABE NÁSTROJŮ PRO ŘÍZENÍ WORKFLOW VE FIRMĚ Léto 2008 Martin Janů Ondřej Křižan Jana Tezzelová Barbora Tomášková Obsah 1 ÚVOD...1 2 WORKFLOW...2 2.1 CO JE WORKFLOW?...2 2.2 TYPY WORKFLOW...3

Více

Procesní řízení a jeho optimalizace v organizaci

Procesní řízení a jeho optimalizace v organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického bankovnictví Procesní řízení a jeho optimalizace v organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Petr Motalík Informační technologie

Více

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky

Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky Tento text je určen pro studijní účely a je částí knihy Metodiky budování informačních systémů kategorizace, agilní metodiky, vzory pro návrh metodiky autor Alena Buchalcevová citace BUCHALCEVOVÁ, Alena.

Více

Použití nástrojů CASE pro řízení architektury SOA

Použití nástrojů CASE pro řízení architektury SOA Použití nástrojů CASE pro řízení architektury SOA Králová Veronika Čvančarová Lenka Šleis Jakub Rybička Josef Pešek Jiří Országh Martin 18. 1. 2012 Obsah 1. Úvod do SOA... 3 1.1 Historie SOA... 3 1.2 SOA

Více

Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010

Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010 Semestrální práce Téma: Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) VŠE Praha, LS 2009/2010 Autoři: Jan Tyle, Jan Ullrich, Václav Hanuš Předmět: 4IT450

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Autoři: Jan Bednář Kateřina Hawlová Miroslav Jun Luděk Sefzig Václav Hnilička OBSAH Úvod... 7 Komerční nástroje... 10 Nástroje s repository... 11 eclarus... 12 Popis...

Více

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY ERP

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY ERP PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY ERP ERP neboli Enterprise Resource Planning je podnikový informační systém, který integruje a automatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku.

Více

Další doporučená literatura

Další doporučená literatura Informační systémy a technologie Ivana Rábová Ústav informatiky Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Další doporučená literatura Rábová I.: IS/IT (úvodní kurz), nyní e-learningová podpora v UIS Rábová

Více

ZS 2008/20 09. Použití CASE nástrojů pro řízení architektury SOA

ZS 2008/20 09. Použití CASE nástrojů pro řízení architektury SOA ZS 2008/20 09 Použití CASE nástrojů pro řízení architektury SOA Jiří Mizera, Václav Vašíček, Marek Saktor, Ondřej Hlavička VŠE Praha, KIT, 4IT450 CASE ZS 2008/2009 Obsah 1 Úvod... 4 2 Architektura SOA...

Více

Využití nástrojů CASE pro řízení IS/ICT firmy

Využití nástrojů CASE pro řízení IS/ICT firmy Využití nástrojů CASE pro řízení IS/ICT firmy Semestrální práce pro předmět 4IT450 - CASE Zadal: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. ZS 2010/2011 Vypracovali: Marcela Fišerová Tomáš Baxa Marek Hejcman Svatopluk

Více

Fakulta informatiky a statistiky

Fakulta informatiky a statistiky Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologii Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Autoři: Cígler Lukáš, Bc. Gottfriedová Kateřina, Bc. Kábrt Jakub, Bc. Kratochvíl Tomáš,

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Podnikové informační systémy Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Hájek Informační technologie a management Vedoucí

Více

Vysoká škola ekonomická. Přehled CABE nástrojů

Vysoká škola ekonomická. Přehled CABE nástrojů Vysoká škola ekonomická Přehled CABE nástrojů 2011 OBSAH Obsah... 2 Úvod do problematiky... 3 Historie... 3 Definice a funkcionalita... 4 CABE... 4 Business Process Management... 5 Trendy... 6 Trendy a

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zmapování procesů na oddělení veřejných zakázek. Bc. Romana Pošvová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Zmapování procesů na oddělení veřejných zakázek. Bc. Romana Pošvová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zmapování procesů na oddělení veřejných zakázek Bc. Romana Pošvová Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

PROCESNÍ ANALÝZA Fáze III. Metodická příručka pro řízení procesů

PROCESNÍ ANALÝZA Fáze III. Metodická příručka pro řízení procesů PROCESNÍ ANALÝZA Fáze III. Metodická příručka pro řízení procesů Zadavatel: Město Tišnov Datum vytvoření: 13. 12. 2010 Zpra Projekt Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov r. č.

Více

Seminární práce. Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy

Seminární práce. Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy Seminární práce Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy Vypracovali: Jiří Beran Jakub Erlebach Jan Kapčiar Petr Pobuda Tomáš Šafařík Petr Šťastný Jan Zubíček Předmět: 4IT450 - CASE - Computer Aided Systems

Více

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA

POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA POUŽITÍ CASE PRO ŘÍZENÍ ARCHITEKTURY SOA SEMESTRÁLNÍ PRÁCE K PŘEDMĚTU 4IT450 - CASE ZS 2009/2010 Vedoucí týmu: Petr David (xdavp08@vse.cz) Členové: Tomáš Šolar (xsolt02@vse.cz) Martin Špírek (xspim10@vse.cz)

Více

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ

NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ NÁVRH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (NIS) PŘÍPRAVA NA SZZ 1. Základní modely životního cyklu software, softwarový proces Základní modely životního cyklu software Životní cyklus = proces od zahájení vývoje až po

Více