A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení"

Transkript

1 A7B16ISP Informační systémy a procesní řízení Přednáška č. 02 Ing. Pavel Náplava, Centrum znalostního managementu Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze

2 Nástroje pro podporu BPM, rozdělení, použití Centrum, znalostního managementu, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze Agenda Notace a nástroje pro podporu BPM. Samostatná práce jednoduché modelování. Rozdělení do týmů. Zadání týmové práce. Zadání BPMN domácího úkolu. czmfel

3 Doplňková literatura www-01.ibm.com/software/info/bpm/ bpm_for_dummies/ A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 3

4 Existující výzvy pro změnu fungování A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 4

5 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 5

6 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 6

7 BPM building blocks A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 7

8 Obvyklá reakce na začátku všech změn? Nějak to funguje! Neptejte se mě jak. Změna? Vždycky jsme to tak dělali! Měření výkonnosti? Jak to máme udělat? A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 8

9 Problém technologie A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 9

10 Problém znalosti A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 10

11 Problém lidí A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 11

12 Problém výkonnosti A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 12

13 Problém stanovení priorit A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 13

14 Komunikační problémy A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 14

15 Proč tedy procesy/procesní modely? Zdroj: SoftwareAG A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 15

16 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 16

17 Benefity procesů a procesního řízení A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 17

18 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 18

19 Demingův cyklus A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

20 Rozšíření Demingova cyklu Zdroj: A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 20

21 DMAIC A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 21

22 RYCHLE, LEVNĚ, LÉPE A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 22

23 Navrhování procesů Dostatek času na porozumění procesu Chyby jsou nevyhnutelné 1 proces = 1 tým (mix znalých a neznalých členů) Otevřená komunikace Velikost týmu: 5 9 členů Odlišit nový proces od starého Zajistit návrat členů týmu zpět A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 23

24 Měřítka na míru Vyvážení vnějších i vnitřních měřítek Pravidelná aktualizace Odpovídají klíčovým měřítkům firmy Nevymýšlejme měřítka pro měřítka Měříme celý proces, nejen oddělení Nepoužívejme měřítka, která lze lehce splnit a jsou k ničemu nebo špatně nastavené A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 24

25 Vlastnictví procesů Jasná definice vlastníka procesu ve firemní struktuře Respektovaná osoba Plná odpovědnost za tým, provádění i měření Manažer útvaru vlastník procesu Vlastník nesmí delegovat svou roli Zdroje kontrolují manažeři útvarů, je nutná úzká spolupráce A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 25

26 Vykonavatelé a infrastruktura Inspirace lidmi, kteří budou proces vykonávat, jejich zařazení do týmu Technologie začleňujeme až po definici procesu Jasná motivace a hodnocení zaměstnanců Proces se nepodřizuje stávajícím technologiím a zvyklostem Pravidlo ! A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 26

27 Vůdcovství a firemní kultura Jasné pochopení a podpora vedení firmy Nehasíme problémy, ale měníme způsob řízení Známe firemní kulturu a vedení, rozumíme schopnostem, kterým uzpůsobíme rychlost Je třeba být trpělivý Osobní vztahy nejsou vždy v souladu s firemními požadavky Procesy je nutné trvale zakotvit do fungování firmy A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 27

28 Řídící mechanismy a odbornost Jasné pravidla komunikace Průběžné vzdělávání členů procesního týmu Jednoduchá struktura týmu, malá byrokracie Je třeba být v neustálém kontaktu s denní realitou Nelze ignorovat ostatní manažery A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 28

29 PROCESS & ENTERPRISE MATURITY MODEL (PEMM) Metodika hodnocení vyspělosti podniku Procesní faktory Podoba procesu, vykonavatelé, vlastnictví procesu, infrastruktura a měřítka výkonnosti Organizační faktory Vůdcovství, firemní kultura, odbornost, řídící mechanismy 4 úrovně hodnocení každého faktoru Semaforová metoda Provázanost faktorů, harmonický celek A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 29

30 Životní cyklus procesu(ů) A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 30

31 Možnosti popisu procesů SIPOC diagram Diagramy přesunů (špagetové diagramy) Mapy tvorby přidané hodnoty Procesní mapy A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 31

32 SIPOC diagramy Svozilová A., Zlepšování podnikových procesů, GRADA A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 32

33 Diagram přesunů Zdroj: A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 33

34 Mapa tvorby přidané hodnoty A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 34

35 Notace pro popis procesů (procesních map) Notace Metodika Způsob popisu procesů v různých nástrojích: Petriho sítě UML EPC BPMN BPEL A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 35

36 Princip tří architektur Autor: V. Řepa A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 36

37 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 37

38 Unified Modeling Language (UML) Modelovací standard pro popis IT systémů. Statický i dynamický pohled. Diagram aktivit Vychází z Petriho sítí. Základem jsou aktivity složené z uzlů spojených hranami. Proces se spouští splněním vstupní podmínky. Diagramem běhá pešek. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 38

39 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 39

40 Event Driven Process Chain (EPC) Notace pro modelování business procesů. Základní Charakterisitka: Modely se skládají z aktivit (activity), událostí (events) a spojek (connectors). Každá aktivita musí být vyvolána událostí a stejně tak v ní musí i končit. Aktivita má právě jeden vstup a výstup. Model má vertikální layout. Neexistují swimlanes. Role existují jako samostatné entity modelu, ty se pak napojují na aktivity, jichž jsou vlastníkem. A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

41 Zdroj: SoftwareAG A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 41

42 Použití EPC v modelování Základní modelovací notace v ARIS Express, ARIS Business Modeller a produktech SAP. Použití spíše pro vizuální popis procesu. Vhodný je v případech, kdy proces není příliš komplexní a rozvětvený. Celkově zjednodušená notace Menší paleta rozhodovacích míst. Méně druhů artifacts. A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

43 BPMN Business Process Management Notation. Vyvinula Business Process Management Initiative. Hlavní cíl: Čitelnost všemi účastníky životního cyklu. Standardizovaná technika modelování business procesů. Intuitivnější pro business uživatele ve srovnání s UML (OMG Object Management Group). A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

44 BPMN typy grafických prvků Flow Objects (Objekty popisující tok procesu). Connecting Objects (Propojovací objekty). Artifacts (Artefakty). Swimlanes (Plavecké dráhy). A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

45 BPMN Grafické prvky Zdroj: A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

46 BPMN Grafické prvky A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

47 Příklad procesu (BPMN 1.0) Zdroj: A7B16ISP Přednáška č Ing. Pavel Náplava

48 Business Process Execution Language (BPEL) Prováděcí jazyk podnikových procesů. Založen na standardu XML. Na rozdíl od BPMN bez grafického popisu. Založen na webových službách. Podpora nástroji pro automatický převod z BPMN. Verze doplněná o zapojení lidí BPEL4People tak WS-HumanTask. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 48

49 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 49

50 Nástroje po podporu BPM Kdo je používá? Procesní analytik Procesní architekt Koncoví uživatelé Liniový management Zákazníci Vývojáři jaká je funkčnost a orientace nástrojů? A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 50

51 Komplexnost nástrojů A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 51

52 Nástroje BPM 1. generace Význam BPM jen okrajový. Procesně funkční dekompozice. Specifikace BPM kolem roku A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 52

53 Statické nástroje BPM Popis architektury firmy objektovým způsobem Na různé úrovni detailu lze a z různých úhledů lze vytvořit celostní (holistický) model firmy. Typy: EA (Enterprise Architecture) komplexní nástroj pro modelování celé architektury. BPA (Business Proces Analysis & Simulation) jen určitý výsek (ARIS, ADONIS, QPR...). CASE - (Enterprise Architect, Power Designer). A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 53

54 Nástroje BPM 2. generace Srdcem BPMS. Vše úzce propojeno. Integrační rozhraní. Základ pro SOA. Reálná dostupnost dat o procesu. Specifikace kolem roku A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 54

55 Dynamické nástroje BPM Aplikace, které oživují modely procesů. Business Process Management System (BPMS) Platforma pro automatizaci a integraci firemních procesů resp. vývoj aplikací agilním způsobem. Business Rules Management System (BRMS) Místo procesů a jejich instancí je v BRMS klíčovým objektem business pravidlo. Jde o procesy na jemnější úrovni detailu nevyžadující zpravidla aktivitu (rozhodování) lidí. Konvergence BPMS přebírá funkce BRMS. Pegasystems, IBM (Lombardi), Oracle, Metastorm. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 55

56 BPMS Business Process Management System Marketingové označení softwarové platformy pro automatizaci a integraci firemních procesů (osob, systémů). V základu je tvořena grafickým návrhářem procesů (designer) a procesním (exekučním) serverem. BPMS orchestruje a integruje služby do logiky procesů v kontextu principů SOA (srdce). Architektonická i technologická nezávislost na jiných aplikacích. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 56

57 Workflow Marketingový název pro aplikační komponentu určenou primárně pro řízení distribuce určitých typů objektů specifických pro agendovou aplikaci. V agendové aplikaci je worfklow doplňkovou komponentou. Architektonická i technologická závislost a provázanost s konkrétní aplikací. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 57

58 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 58

59 Porovnání BPM 1 a BPM 2 Nástroje BPM 1.0 Nástroje BPM 2.0 Funkcionalita prodávána business analytikům Modelování procesů Proprietární modelovací jazyky Průběžné zlepšování procesů (CPI) Vysoké startovní náklady Jen dílčí produkty pro jednotlivé fáze životního cyklu Nástroje reálně využívány procesními analytiky Business model společnosti (BMS) Standardizované modelovací jazyky Dynamické zvyšování výkonnosti Řešení i open source nebo služby Celý životní cyklus BMS, integrace Pro posun od BPM 1 k BPM 2 je typické prorůstání a spojování různých typů funkcionality. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 59

60 Benefity nasazení nástrojů BPM Výkonnost reálný monitoring umožňuje eliminovat slabá místa a snižovat ztráty. Efektivita systematické řízení a kontrola výpadků a chyb v procesech. Řízení změn jednoduchá změna a aplikace změn procesů. Business Intelligence díky provázanosti různých oblastí lze efektivně sbírat a vyhodnocovat data pro analýzy a plánování. Přírůstkové ROI kontinuální zvyšování ROI. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 60

61 Nevýhody nasazení BPM nástrojů Omezené možnosti customizace balíková řešení, jejichž přizpůsobení nemusí být jednoduché. Náklady v některých případech je nasazení dražší než vývoj vlastního software. Náročnost na upgrade upgrade na vyšší verze nemusí být jednoduchý. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 61

62 Hlavní trendy trhu Silný self-tuning mechanismus. Preferování kompozitního modelu před psaním kódu. Zelené green trendy. Cloud computing (SaaS). A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 62

63 Segmenty využití nástrojů Integrace systémů Integration-centric Sběrnice služeb, SOA architektura Dokumentově orientované Document-centric Správa obsahu, ECM Uživatelsky orientované Human-centric Komplexní podpora včetně zapojení uživatelů A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 63

64 Kategorie nástrojů Komplexní nástroje x odlehčené verze. Komerční nástroje x open source. Technicky x uživatelsky orientované. On-premise x cloud řešení. Čisté BPMS x jiné řešení. Přístupy k vybraným funkčnostem (simulace, nasazení na procesní server, ). Nástroje => A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 64

65 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 65

66 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 66

67 Jaký nástroj vybrat? A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 67

68 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 68

69 Ranné stádium. V kvadrantu leaderů jen několik společností. Velcí hráči se začínají s produkty (IBM, CA) nebo je zatím nemají (Oracle, SAP, Microsoft). Zákazníci začínají projevovat zájem. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 69

70 Změna hodnocení čistí hráči posilují. Velcí hráči chápou význam BPMS a zvyšují investice. Zákazníci začínají projevovat zájem. Očekávání konsolidace produktů. Krize, ale u BPM projektů se očekává podpora. BPMS jako základ infrastruktury. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 70

71 BPMS stabilizovaná sada produktů. Trh již mainstreamovým, proběhlo několik akvizí. Produkty jsou víceméně podobné. Hodnotí se integrace a zkušenosti uživatelů. Roli hraje i spolupráce dodávaných komponent. Roste poptávka po kontinuálním zlepšováním procesů. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 71

72 ibpms = Intelligent Business Operations (IBO) Nové trendy, nové funkčnosti: Real-time business analysis Deep complex event processing Social media support (social behavior and collaboration) Podpora mobility A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 72

73 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 73

74 A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 74

75 Celostní (holistický) pohled firmu A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 75

76 Odkazy na notace a standardy Výukové video o BPM A SOA. Stránky BPMN. Stránky OMG. Studie srovnání BPMN a UML. Stránky o standardu EPC Stránky o standardu BPEL Business Modeling and Integration Domain Task Force. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 76

77 Odkazy na podpůrné materiály A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 77

78 CVIČENÍ A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 78

79 After Action Review A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 79

80 Ukázka Whiteboardingu A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 80

81 Týmový úkol pro 3. a 4. týden 2 kroky: Zisk informací od zákazníka. Prezentace návrhu řešení zákazníkovi. Postup práce: 3. týden týmové konzultace. 4. společné prezentace navržených řešení a vyhodnocení navržených řešení. DOBŘE SI PŘEČTĚTE ZADÁNÍ! A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 81

82 Podrobnosti týmového úkolu Různí dodavatelé: Stávající dodavatel. Nový dodavatel menší lokální firma. Nový dodavatel offshore indický dodavatel bez lokálního teamu v ČR. Zadání práce: Firma byla oslovena standardní poštou. A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 82

83 Domácí úkol na 5. týden Seznámit se s notací BPMN Krátce se seznámit s nástrojem Bizagi A7B16ISP Přednáška č. 2 Ing. Pavel Náplava 83

Základní informace. Modelování. Notace

Základní informace. Modelování. Notace Základní informace BPMS = business process management systems - systémy pro modelování a optimalizace business procesů uvnitř organizace BPMN = business process modeling notation - součást BPMS, notace

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS

TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS TECHNIKY A CASE NÁSTROJE VÝVOJE IS Doc. Ing. B. Miniberger, CSc Bankovní institut, VŠ (9.10. 2008) Doc. Miniberger, BIVŠ Cíle předmětu Seznámení se s problematikou vývoje informačních systémů pomocí CASE

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager

Vnořený Ensemble nové integrované aplikace. Martin Zubek, Account manager Vnořený Ensemble nové integrované aplikace Martin Zubek, Account manager Nové užití známých technologií Vnořená integrace? Vnořená integrace a její typy Příklady Jak na to obchodně? Kdy použít? Spolupráce

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix

Procesní řízení. Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix Procesní řízení Hlavní zásady a praxe dodavatele Komix 1 Obsah prezentace Teoretická část (menšího objemu) orientace na zákazníka hodnocení procesu podmínky procesního řízení cyklus zlepšování procesu

Více

SOA a Cloud Computing

SOA a Cloud Computing 9.11.2011 Marriott hotel Praha SOA a Cloud Computing Jaroslav Novotný IT Architekt 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights SOA a Cloud Computing 2 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates.

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

Workflow, definice, charakteristika, trendy

Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow, definice, charakteristika, trendy Workflow management je efektivní správa toku informací a řízení v podnikových procesech. Workflow automatizuje procesy. Workflow podporuje tok dokumentů, informací

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Globální strategie, podnikové procesy, IT strategie. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Globální strategie, podnikové procesy, IT strategie. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Globální strategie, podnikové procesy, IT strategie Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Globální podniková strategie Co budeme dělat? Jak to budeme dělat? Jak využijeme IT Co

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri

Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Centrální přístupový bod k informačním zdrojům resortu Ministerstva zemědělství Portál MZe a Portál eagri Ing. Aleš Kopecký Ing. Martina Tomešová Telefónica O2 Czech Republic Agenda 1. Postup centralizace

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji 4 Shared Experience Informační systémy a integrace Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji BPM řešení v GE Money - nejen rychlejší a levnější zavádění automatizovaných procesů, ale i přehlednější

Více

PROCESNÍ ANALÝZA Fáze III. Metodická příručka pro řízení procesů

PROCESNÍ ANALÝZA Fáze III. Metodická příručka pro řízení procesů PROCESNÍ ANALÝZA Fáze III. Metodická příručka pro řízení procesů Zadavatel: Město Tišnov Datum vytvoření: 13. 12. 2010 Zpra Projekt Nastavení systému projektového a procesního řízení na MěÚ Tišnov r. č.

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Architektura v organizaci

Architektura v organizaci Architektura v organizaci Radek Vácha Seminář CSSI, 23.3.2007 Accenture, its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Obsah Můj profil Architektura odraz světa Jiné pohledy

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce

Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Simulace procesů pomocí Witness Visio Simulation Solution ve výuce Zdeňka Videcká 1, Vladimír Bartošek 2 Anotace Jednou ze základních znalostí studentů je schopnost analyzovat, modelovat a efektivně řídit

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury Petr Klučka Solution architect / ARKO 03/06 2 0 1 5 Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury prezentace pro Krajský úřad Plzeňského kraje Agenda souvislosti o nichž bude řeč Strategie Soubor souvisejících

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite

Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro IOA 19. listopadu 2014 Marek Rychlý Komponenta

Více

BORM-II a BPMN v provozně ekonomických procesech BORM-II and BPMN in operation economic processes

BORM-II a BPMN v provozně ekonomických procesech BORM-II and BPMN in operation economic processes BORM-II a BPMN v provozně ekonomických procesech BORM-II and BPMN in operation economic processes Abstrakt Tento článek popisuje BORM (Business Objects Relations Modelling), BPMN (Business Process Modeling

Více

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Katedra informačních technologií, VŠE Praha Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě Semestrální práce, ZS 2008/09 Igor Hendrych, Ondřej Horák, Jaroslav Kalina, Roman Kvasňa, Jan Mareš, Ondřej Veselý

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM

Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM Ř Í Z E N Í F I R E M N Í C H P R O C E S Ů/ BPM efektivní řízení procesů ve Vaší firmě Lead it Robustní nástroj firemního managementu Zvyšuje výkonnost a šetří náklady Komplexní řešení Vašich firemních

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů. David Škarka Česká pojišťovna a.s.

IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů. David Škarka Česká pojišťovna a.s. IT development v České pojišťovně nová éra architektury a procesů David Škarka Česká pojišťovna a.s. IT v ČP nová éra architektury a procesů Úvod Procesní řízení IT Business Architecture Board IT Enterprise

Více

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007

Základy analýzy. autor. Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 Základy analýzy autor Jan Novotný http://blog.novoj.net/ 15. února 2007 V prezentaci jsou použity diagramy z: Wikipedia, Sparx UML Tutorial, Argo UML Metodiky vývoje Různé metodiky vývoje vazba na fáze

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Hyperion a vazba na reportovací nástroje

<Insert Picture Here> Hyperion a vazba na reportovací nástroje Hyperion a vazba na reportovací nástroje Martin Grof Senior Konzultant, Oracle Czech Agenda Enterprise Performance management Představení funkčních oblastí realizace úspor Priority

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

Moderní přístup k návrhu produktové nabídky a schvalování úvěrových produktů v reálném čase.

Moderní přístup k návrhu produktové nabídky a schvalování úvěrových produktů v reálném čase. Moderní přístup k návrhu produktové nabídky a schvalování úvěrových produktů v reálném čase. Jan Denemark Konference ARBES FINANCE DAY, 19.6.2014, AUSTRIA TREND HOTEL, Bratislava www.arbes.com Situace

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof

Modelem řízený vývoj. SWI 1 Jan Kryštof Modelem řízený vývoj SWI 1 Jan Kryštof Související zkratky MDA ~ Architecture formální vymezení MDD ~ Development aktivita SW vývojářů MDG, MDE,... UML ~ Unified modeling language OMG ~ Object Management

Více

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013

DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 DEN S FLEETEM SOFTWARE JAKO PODPORA SPRÁVY VOZOVÝCH PARKŮ 15. 5. 2013 ÚVOD SÍLÍCÍ SNAHA SNIŽOVAT FIREMNÍ NÁKLADY NÁKLADY NA POŘÍZENÍ A PROVOZ VOZIDEL MOHOU TVOŘIT JEJICH VÝZNAMNOU ČÁST DŮLEŽITÉ JE ZAJISTIT

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013

ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013 ARBES Technologies, s.r.o. Enterprise Content Management Konference ISSS 2013 Agenda Představení ARBES a divize Proč potřebujeme DMS ve státní správě Práce s dokumenty od A do Z Zabezpečení obsahu pro

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation Academic Initiation IBM University Czech Republic IBM Internship program Cíl programu IBM University Czech Republic IBM Internship program Cílem programu studentských stáží v prostředí společnosti IBM

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

BPM Software pro přehledné řízení práce

BPM Software pro přehledné řízení práce www.orinoco.cz BPM Software pro přehledné řízení práce Snížení nákladů zvýšení efektivity Řízení workflow, procesy pod kontrolou Systém, který roste s firmou Co je orinoco? co je orinoco? Orinoco je BPM

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Začínáme s BPM Učební pomůcka Autor: Ing. Michael Štencl Brno 2007 OBSAH 2 Obsah 1 Jak přistupovat k BPM 3 2 Prvky BPM 5 2.1

Více

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV

Aplikační Dokumentace Standardy ICT MPSV Standardy ICT MPSV Datum: 19.12.2014 Informace o dokumentu Název dokumentu: Aplikační Dokumentace Historie verzí Číslo verze Datum verze Vypracoval Popis Jméno souboru 1.0 31.8.2012 Jan Apfelthaler Doplnění

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014

Zhodnocení architektury podniku. Jiří Mach 28. 8. 2014 Zhodnocení architektury podniku Jiří Mach 28. 8. 2014 Obsah Zhodnocení architektury podniku Zahájení projektu Metodika/framework Harmonogram projektu 1. fáze: vytvoření popisu AS-IS stavu 2. fáze: analýza

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík 1 AGENDA Kdo jsme Historie projektu Jak jsme nepoužili Ensemble Jak jsme použili Caché a ZEN Jak jsme řešení nabídli jako službu Jak jsme nebyli nadšeni

Více

Orbit. Workflow a Docflow System

Orbit. Workflow a Docflow System Orbit Workflow a Docflow System Management Specifikace nového procesu Šablona procesu Databáze bussines procesů procesy podle ISO 9001:2000 Business procesy Necertifikované Procesy Zákazníci Dodavatelé

Více

Použití nástrojů CASE pro řízení architektury SOA

Použití nástrojů CASE pro řízení architektury SOA Použití nástrojů CASE pro řízení architektury SOA Králová Veronika Čvančarová Lenka Šleis Jakub Rybička Josef Pešek Jiří Országh Martin 18. 1. 2012 Obsah 1. Úvod do SOA... 3 1.1 Historie SOA... 3 1.2 SOA

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice

Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice Využití JBoss Fuse ve skandinávské energetice 27.3.2015 Miloš Zubal Představení Miloš Zubal SW Architekt Integrační projekty v energetice Java, Spring, Camel, Fabric8, ElasticSearch cz.linkedin.com/in/miloszubal

Více

Řízení reálných projektů, agilní metodiky

Řízení reálných projektů, agilní metodiky Agent Technology Group Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické Praha, 2009 Osnova Lze vyvíjet software bez metodiky? - bohužel ano menší komerční firmy (zejména vývoj

Více

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6)

Referenční projekty STRANA 1 (CELKEM 6) Níže uvedený přehled referencí poskytuje informace o našich zkušenostech a obsahuje také projekty, na kterých jsme se účastnili ve spolupráci s jinými partnerskými společnostmi: Zákazník Františkovy Lázně

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Hlava v oblacích s nohama na zemi

Hlava v oblacích s nohama na zemi smooth business flow Hlava v oblacích s nohama na zemi con4pas, a.s. Novodvorská 1010/14A, 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 393 211, fax: +420 261 393 212 www.con4pas.cz SAP Cloud for Customer 2 Mapa řešení

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Integrace informačních systémů ve Fakultní nemocnici Brno v rámci projektu ENIS II

Integrace informačních systémů ve Fakultní nemocnici Brno v rámci projektu ENIS II Integrace informačních systémů ve Fakultní nemocnici Brno v rámci projektu ENIS II 10.6.2013 Agenda Kdo je ARTiiS GROUP a.s.? Fakultní nemocnice Brno a projekt Expertní NIS Cíle. Rizika. Řešení. Jaká je

Více