Rossmann» ostrov stability a odpovědnosti «

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rossmann» ostrov stability a odpovědnosti «"

Transkript

1 Rossmann» ostrov stability a odpovědnosti « Vladimír Mikel

2 Jak se o nás psalo před pár lety

3

4

5

6 Září přichází celosvětová ekonomická krize

7

8 A co na to Rossmann?

9 Miliony CZK Vývoj Net Result

10 Rossmann s Turnaround jak se nám podařilo obrátit kormidlo? Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

11 Finance Negativní kapitál zajištění kapitálových vkladů od mateřské společnosti Hrozba zastavení financování od bank zabezpečení financování provozu a expanze firmy Hluboké kumulované ztráty za 15 let existence firmy okamžitá opatření k zabezpečení změny dosavadního vývoje obrat ze ztráty do zisku Řešení nedobytných pohledávek a probíhajících soudních sporů Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

12 Finance Výrok auditorů s výhradou zabezpečení řádného zpracování účetní závěrky a reportů mateřské firmě s cílem kvalitního průběhu auditu Nastavení procesů a odpovědností ve firmě s cílem zkvalitnění controllingu a snižování nákladů Zisku nesmí být dosaženo na úrok budoucnosti firmy Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

13 Provoz Hlavním cílem je růst maloobchodního obratu i přes probíhající ekonomickou krizi (v roce 2011 nárůst obratu +2,6% proti roku 2010) Hlavní zbraní vůči konkurenci je nižší cena při zachování vysoké kvality zboží a obsluhy Cílem je odlišit se od konkurence šíří nabízeného sortimentu a kvalitou služeb (z meziročního nárůstu obratu o 71,5 mil. Kč činí 61,8 mil. Kč nárůst díky novému sortimentu) Neustálý růst produktivity práce v roce 2011 nárůst +3,8% proti roku 2010 (proti roku 2008 činí nárůst +10,3%) Důraz na snižování provozních nákladů, např. úspora energií díky postupné výměně osvětlení (systém LED ekologičtější a úspornější) Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

14 Provoz Velký důraz kladen na oblast snižování mank Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

15 Směrnice na prodejnách Provoz 5.1. Pokyn k zajištění prodejní jednotky 5.2. Pokyn k postupu při poplachu PCO 5.3. Pokyn k postupu respektive vloupání na prodejně 5.4. Pokyn k postupu při loupežném přepadení 5.5. Pokyn k postupu při napadení zaměstnance a ublížení na zdraví 5.6. Pokyn k postupu při mimořádné události 5.7. Pokyn k čerpání drobného vydání prodejen 5.8. Pokyn k hodnocení pracovníků bezpečnostních agentur 5.9. Pokyn k vykazování odpracovaných hodin pracovníků bezp. Agentur Pokyn k vyplnění protokolu o zjištění pokusu krádeže Pokladní pokyn trezor a evidence trezoru Pokladní pokyn odvod hotovosti bezpečnostní službě G4S Pokladní pokyn objednávání hotovosti u bezpečnostní služby G4S Pokladní pokyn oprávnění změny ceny, prodej přes DPH klávesu Pokladní pokyn oprávnění k reklamaci na pokladně Pokladní pokyn oprávnění ke stornu položky Pokladní pokyn oprávnění ke stornu nákupu Pokladní pokyn oprávnění k okamžitému stornu Pokladní pokyn odčerpání hotovosti během směny Pokladní pokyn oprávnění k provedení stop pokladny Pokladní pokyn převzetí pokladní zásuvky, dotace pokladní Pokladní pokyn zúčtování pokladní / pokladníka Pokladní pokyn způsob znehodnocení dárk. šeků a zaslání na centrálu Pokladní pokyn způsob evidence a kontroly dobíjecích terminálů Pokladní pokyn způsob úhrady při příjmu falešné ceniny, dárk.kuponu Pokladní pokyn způsob kontroly pravosti bankovek Pokladní pokyn způsob evidence zúčtování pokladní a denní uzávěrky Pokladní pokyn způsob rozměňování bankovek na pokladně Pokladní pokyn způsob evidence slevových kuponů a dárků 5.12 Pokyn pro předání klíčů v době zastupování 5.13 Pokyn k postupu při zjištění krádeže zákazníka na prodejní jednotce 5.14 Pokyn k postupu při zjištění krádeže zákazníka 5.15 Pokyn pro pracovníky BA, spolupráce se zaměstnanci 5.16 Pokyn k evidenci nákupů zaměstnanců 5.17 Pokyn k provádění kontrol vlastních zaměstnanců 5.18 Pokyn k provádění kontroly šatních skříněk 5.19 Pokyn k označení zboží pro vlastní spotřebu 5.20 Pokyn k označení sortimentního zboží přineseného zaměstnancem 5.21 Pokyn k označení zboží zakoupeného na prodejně 5.22 Pokyn ke slevě a doprodeji výrobků z důvodu končící ZL 5.23 Pokyn ke slevě a doprodeji výrobků s porušeným obalem 5.24 Pokyn k reklamaci dodávek zboží z bezpečnostních přepravek CS 5.25 Pokyn pro evidenci docházky a přestávek zaměstnanců 5.26 Pokyn pro uložení osobních věcí v pracovní době 5.27 Pokyn pro způsob odložení nákupů zaměstnance 5.28 Pokyn k proškolení zaměstnanců na prodejnách 5.29 Pokyn k využívání služebního mobilního telefonu ( evidence hovorů ) 5.30 Pokyn k plombování aut a zpětné kontroly ( různé barvy ) 5.31 Pokyn prezentace zboží v dekorativních stojanech 5.32 Pokyn prezentace dalšího rizikového zboží prodejny 5.33 Pokyn pro likvidaci odpadků prodejny ( ZL, rozbité ) 5.34 Pokyn pro vstup cizích osob do zázemí prodejny 5.35 Pokyn pro uložení důležitých dokumentů a razítka prodejny, klíče 5.36 Pokyn pro převoz předisponovaného zboží prodejny třetí osobou 5.40 Pokyn hmotné zodpovědnosti za uložené věci ve služebním autě 5.41 Pokyn obalové konto prodejny ( modré přepravky, roltejnery ) 5.42 Pokyn komunikace s medii ( televize, tisk, rádio ) 5.43 Pokyn pro předání prodejny v případě změny vedení prodejny 5.44 Způsob a provádění reklamací při kontrole zboží z centrálního skladu 5.45 Pokyn cyklické inventury cigaret a jejich uskladnění na prodejně 5.46 Pokyn provádění změny stavu zásob v systému HHT 5.47 Pokyn vedení knihy pro kamerový systém 5.48 Pokyn manipulace s hmotným majetkem na prodejnách Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

16 Expanze Nový koncept prodejen Moderní vzhled prodejny Větší prodejní plocha min. 400 m 2 Horizontální i vertikální rozšiřování sortimentu Rozšiřování sortimentu privátních značek Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

17 Expanze Více prodejen s novým konceptem Na stejném místě remodelling stávajících prodejen Ve stejné lokalitě nahrazení staré uzavírané prodejny novou V nové lokalitě nové prodejny V současné době provozujeme již 2/3 prodejen nového konceptu Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

18 Expanze Do r.2011 neroste počet prodejen, ale roste prodejní plocha a dosahovaný obrat Porovnání roku 2010 a 2011 Pokles počtu prodejen - 3 prodejny Nárůst prodejní plochy + 2,2% Nárůst obratu + 2,6% r.2012: otevření cca 20 nových prodejen (část z nich náhrada za uzavřené prodejny) Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

19 Z čeho lze vytvořit prodejnu? Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

20

21

22 Jak vypadají prodejny Rossmann dle nového konceptu Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

23

24

25

26 Nákup a marketing Tvrdé vyjednávání obchodních podmínek s dodavateli Po uzavření obchodních smluv dodržovat korektní obchodní vztahy s dodavateli (včetně včasné úhrady faktur) Spolupráce s dodavateli na zkvalitňování nabízeného sortimentu spotřebitelům Organizace pravidelných promočních akcí ve spolupráci s dodavateli Spolupráce s dodavateli při každoroční charitativní akci Kč pro dětský úsměv Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

27 Logistika projekty realizované Provoz a podpora provozu v roce 2011 Aktualizace mapy skladu (produktivnější layout skladu) Tým parciální inventury (přesné informace o zásobách, okamžitá eliminace chyb ve vychystávce) Příjem zboží pomocí RF technologie ( paperless příjem) Výběrové řízení na exkluzivního agenturního partnera Tréninkové moduly na školení pracovníků skladu Implementace nových WMS (Warehouse Management System) funkcionalit (řízení práce VZV vozíků) Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

28 Logistika projekty realizované v roce 2011 Doprava Výběrové řízení na exkluzivního dopravce Route Planning (optimální zásobovací cesty) Revize závozového plánu (optimalizace modelu frekvence zásobování) Řízení zásob Cross shipping dodávky (společné nakupování s ostatními zeměmi) Logistická data a jejich přesnost (lepší vytěžování vozidel a uložení zboží ve skladu) Spolupráce s dodavateli (řešení standardů dodávky) Backhauling services (spolupráce s dodavateli na zpětném vytěžování našich vozidel) Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

29 Logistika výsledky po implementaci projektů Finanční ukazatele Provozní ukazatele KPI Rozdíl % Celkové náklady logistiky ,32% Zmanipulované objemy (tis. colli) ,74% Přepravené objemy (mil. CZK) ,62% Produktivita na manipulační jednotku (colli) / hod. 173 (týden 42-52) % Produktivita na položku / hod % Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

30 Primárním cílem IT je: Zodpovědnosti IT POMÁHAT A CHRÁN IT Zajištění přesného a včasného elektronického toku informací v souladu s nastavenými procesy Zajištění optimální dostupnosti systémové infrastruktury Zajištění uživatelské a technické podpory Zajištění síťové bezpečnosti Zálohování a obnova centrálně spravovaných dat Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

31 Struktura informačních systémů Počet rozhraní 41 Počet běhů rozhraní denně ~3200 Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

32 IT Projekty 2010/2011 Úspěšné zavedení systému eevolution Nasazení CODA XL/Web CODA a CODA Workflow Vytvoření lokálního reportovacího portálu a datového skladu / nahrazení Business Objects Centrální monitoring IT infrastruktury: Připojení na centrálu, centrální sklad a prodejny Sledování teploty, napájení a dostupnosti serverů v serverovnách Projekt elektronických dárkových karet Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

33 IT Projekty 2010/2011 Postupné rozšiřování EDI komunikace (Orders/Invoice) Kniha došlých faktur (intranetová aplikace) Vybudování kompletního testovacího prostředí Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

34 IT Projekty 2012 / 2013 Business continuity včetně vybudování krizového datového centra (cloud) Zavedení systému LogoMate automatizovaný systém pro řízení zásob na centrálním skladu a prodejnách Dokončení licenčního auditu a narovnání stavu Zavedení asset managementu IT vybavení (HW/SW) Nasazení nadstavby systému CODA-objednávkový systém pro režijní faktury Vytvoření a zavedení směrnic provozu IT (formalizace řízení provozu IT včetně změnového řízení, oddělení rolí, auditní politiky) Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

35 IT Projekty 2012 / 2013 Nastartování projektu bezpapírová firma Document management systém směřující k Enterprise content management systému Jednotné tiskové řešení - řízení nákladů na tisk Věrnostní program Baby-welt Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

36 Lidské zdroje Postupná výměna téměř celého managementu Výběr těch nejlepších, motivovaných pracovníků a jejich stabilizace Důraz na investice do zaměstnanců systém benefitů adaptační program pro nové zaměstnance bezpečnost při práci, pracovní obuv a oblečení teambuildingy a konference systém školení a zvyšování kvalifikace vč. výuky jazyků (doposud 2 vzdělávací programy financovány z prostředků EU v celkové hodnotě 8,8 mil. Kč) Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

37 Lidské zdroje Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

38 Lidské zdroje Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

39 Aktuální projekty Mise, vize, cíle Etický kodex Katalog pracovních pozic vč. vytvoření kompetenčního modelu Interní lektorství 3. vzdělávací program financován z prostředků EU (v hodnotě 2,1 mil. Kč) Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

40 Výsledek našeho úsilí Pravidelná zpětná vazba od zaměstnanců 1x ročně průzkum spokojenosti zaměstnanců v roce 2010 spokojenost 89% (centrála a sklad) v roce 2011 spokojenost 97% (prodejny) a 91% (centrála a sklad) Vytváření kvalitních pracovních podmínek získání ocenění titulu Podnik podporující zdraví za rok 2011 Finance Provoz Expanze Nákup Logistika IT HR

41

42

43 Rossmann na českém trhu Odpovědnost k zákazníkům Odpovědnost k zaměstnancům Odpovědnost k obchodním partnerům Společenská odpovědnost (charita)

44

45

46 TADY BUDE VIDEO

47 TADY BUDE VIDEO

48 Celkem vybráno Kč

49

50

51

52 Rok 2012 Úspěšný vstup do nového roku kampaní THE DOG THE CAT za 1. týden akce meziroční nárůst obratu +9,6%

53

54

55 Cíle pro rok 2012 Soustavné zvyšování podílu na českém drogistickém trhu Další růst zisku firmy Pokračovat v charitativní akci Kč pro dětský úsměv ve spolupráci s nadací Naše dítě Ve spolupráci se společností Palatinum získat ocenění Národní cena kvality ČR model Excellence

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF

Í SYSTÉM N Č A M Software pro podniky OR INF Software pro podniky INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G3 03 PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM

PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM PROFIL PROGRAMU PREMIER SYSTEM Ekonomické, informační a účetní systémy www.premier.cz VÝHODY A MOŽNOSTI PROGRAMU PREMIER SYSTEM PREMIER system je komplexní ekonomický software (ERP system) pro řízení středních

Více

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015

PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY PRŮMYSLOVÉ DNY MINISTERSTVA OBRANY ČR APV APLIKAČNÍ PROGRAMOVÁ VYBAVENÍ 16. 2. 2015 20. 2. 2015 Základní informace a tematické oblasti pro workshopy s účastníky Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13 ... možnosti technologiím, sny lidem. PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 ZAMĚSTNAVATEL 13 15 LET NA TRHU 15 ZHODNOCENÍ ROKU 2011 17 VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174

PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 PROFIL ABSOLVENTA Workshop 7.1.2011 Projekt OP VK č. CZ.1.07/2.2.00/15.0174 1 Účel workshopu 1. Ověřit správnost logického rámce a postupu vytváření profilu 2. Identifikovat klíčová slova pro kompetence

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. 14 15 Baťův institut příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 14 15 Baťův institut příspěvková organizace 1 Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval(a): 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace Vavrečkova7040 760 01

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko V ÝROČNÍ ZPR ÁVA Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESK Á REPUBLIK A Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: + 420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) 2 592 EBITDA (mil. Kč) 1 792 Provozní zisk (mil. Kč) 1 078 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 083 Zisk po zdanění (mil.

Více

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch

Profil společnosti Vema, a. s. Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Profil společnosti Vema, a. s. Společnost Vema je pro své zákazníky dodavatelem ucelených řešení v oblasti informačních systémů pro řízení lidských zdrojů, ekonomiky a logistiky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

2 0 1 2 výroční zpráva

2 0 1 2 výroční zpráva 2 0 1 2 výroční zpráva obsah Rozjezd produktu SappyWMS a balíčku SappyTools Obrat divize SAP se zastavil na čísle 33,9 mil. Kč. Divize SAP se v roce 2012 výrazně prosazovala na trhu s logisticslovo předsedy

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá.

cesta k mobilitě neznají přesný cíl, proměňují sebe i každého, kdo se na ně vydá. výroční zpráva 2013 cesta k mobilitě Jsou cesty, na kterých jsme v cíli ještě dříve, než jsme vyjeli. Zatímco jsme tady, chceme už být tam. Cesta se stává otázkou času chceme být jinde co nejrychleji,

Více

13a 2013Výroční zpráv

13a 2013Výroční zpráv 13 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele... 6 Zpráva dozorčí rady... 7 Funkční období stávajících členů dozorčí rady České pošty, s.p....8 Změny v dozorčí radě v roce 2013...8

Více

Výroční zpráva 2012 - Obsah

Výroční zpráva 2012 - Obsah Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 - Obsah Výrok nezávislého auditora Výroční zpráva...3 Úvodní slovo...5 Profil a historie společnosti...9 Hodnocení roku 2012...10 Finanční výsledky Lidské zdroje

Více