Zastupitelstvo města Jilemnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města Jilemnice"

Transkript

1 Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 1999 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: Jiří Kalenský ředitel 1

2 Obsah výroční zprávy roku 1999 Organizace MMN Jilemnice 3 Vedení MMN Jilemnice 4 Poradní sbor ředitele 5 Lékařské obsazení jednotlivých oddělení 5 Odborné ambulance 8 LSSP 8 RZP 9 Správa ústavu 9 Oddělení (úsek): GYN-POR 1 Dětské 12 Neurologie 14 Interna 15 Rehabilitace 17 Rentgen 18 ARO a RZP 2 Dialýza 22 Klinická biochemie 24 IAL 25 Nukleární medicína 26 Hematologicko-transfúzní 27 Chirurgie 29 Hospodářsko-technické 31 Statistické informace Počet příchozích pacientů 32 Ošetřovací dny dle jedn. oddělení a měsíců 33 Průměrný počet obsazených lůžek 34 Počet cizinců 35 Počet porodů, císařských řezů 35 Počet úmrtí 36 Náklady na 1 ošetřovací den v letech Porovnání nákladů a ceny energií, prádla, odpadů 37 Porovnání nákl. a spotřeby energ., prádla, odpadů 37 Porovnání spotřeby energií 38 Porovnání nákl. a spotřeby en Grafy energie, prádlo, odpady 4 Hospodářské výsledky jedn. oddělení 42 Výsledky hospodaření Náklady roků 1999 a 1998 graf 44 Personální statistika 45 Neodpracované kalendářní dny roku Průměrné měsíční mzdy v letech Další fotografie MMN Jilemnice 48 Rok 1999 ve zkratce 49 Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výsledovka 54 2

3 Organizace MMN Zřizovatelem je Město Jilemnice. Zastupitelstvo města Jilemnice Starosta: PaedDr. Václav Hartman Jilemnice 265 Místostarostka: Mgr. Jaroslava Kunátová Jilemnice 147 Členové: Rada: Ing. Jiří Beran Jilemnice 121 MVDr. František Bradna Jilemnice 47 Jiří Deml Jilemnice 491 Bohumil Flégl Jilemnice 69 RNDr. Jaromír Hanza Jilemnice 922 Milan Honců Jilemnice 11 Jaroslav Kosáček Jilemnice 935 Roman Kouba Jilemnice 529 Jiří Fišera Jilemnice 65 PaedDr. Jan Luštinec Jilemnice 1 Jiří Odvárko Jilemnice 1115 Dušan Morávek Jilemnice 967 MVDr. Lubomír Šnajdr Jilemnice 194 Mgr. Jindřich Trýzna Jilemnice 133 Jiří Kavan Jilemnice 112 PaedDr. Václav Hartman Jilemnice 265 Mgr. Jaroslava Kunátová Jilemnice 147 RNDr. Jaromír Hanza Jilemnice 922 Dušan Morávek Jilemnice 967 Jaroslav Kosáček Jilemnice 935 3

4 Vedení nemocnice Ředitel: Kalenský Jiří Jilemnice 923 Lékařský ředitel: Hlavní sestra: Správní ředitel: Pavel Břeský Marie Seifertová Ing. Petr Soudský Jilemnice987 Vítkovice 369 Turnov 375 4

5 Poradní sbor ředitele prim. Schmoranz Martin Vysoké n. J. 31 prim. Burket Pavel Jilemnice 86 prim. Vocásek Zdeněk Jilemnice 486 prim. Kučera Václav Jilemnice 1153 prim. Mlejnek Jiří Lomnice nad Pop. 126 Břeský Pavel Jilemnice 987 prim. Novohradský Vítězslav Jilemnice 374 Lékařské obsazení ke dni Interní oddělení Primář: Schmoranz Martin Zástupce primáře: Stach Jan, vedoucí lékař JIP Sekundární lékař: Havlová Ivana - MD Mečířová Zdeňka - MD Kobrlová Jitka Waněk Hubert Rusínová Marie Mařádek Jiří Kudrnáčová Dana - MD Chirurgické oddělení Primář: Kalenský Jiří Zástupce primáře: Mareš Josef Ved. operačních sálů: Edlman Jaroslav Sekundární lékař: Havel David Gottwald Jaroslav Fišera Patrik 5

6 Gynekologicko-porodnické oddělení Primář: Vocásek Zdeněk Zástupce primáře: Břeský Pavel Samostatně pracující lékař: Tišer Hynek Říhová Nina Sekundární lékař: Gazda Štěpán Minář Tomáš Sisr František Dětské oddělení Primář: Burket Pavel Zástupce primáře: Rybenský Miloš Sekundární lékař: Valentová Helena - MD Kubinová Hana Pavelková Martina Neurologické oddělení Primář: Jiří Mlejnek Zástupce primáře: Jana Matějková Sekundární lékař: Ilona Sedláčková Imramovská Radka Anesteziologicko-resuscitační oddělení Primář: Novohradský Vítězslav Zástupce primáře: Valenta Petr Sekundární lékař: Starová Pavlína Jirásková Gabriela Jarozsová Miroslava 6

7 Radiodiagnostické oddělení Primář: Kučera Václav Zástupce primáře: Mašková Ivana Sekundární lékař: Janáč Petr Budková Jana Žídková Lenka Oddělení nukleární medicíny Vedoucí lékař: Tylová Lenka Samostatně pracující farmaceut: RNDr. Hanza Jaromír Imunoanalytická laboratoř Vedoucí: Mgr. Pavlová Věra Pracovník jištění jakosti: Kupka Karel, CSc. Okresní transfúzní stanice Primář: Škarková Jindra Vedoucí kontroly jakosti: RNDr. Hanza Jaromír Pracovník jištění jakosti: RNDr. Jirsa Roman Oddělení klinické biochemie Samostatně pracující biochemik: Ing. Prokopová Barbora Rehabilitační oddělení Primář: Jarešová Irena Hemodialyzační středisko - satelit Vedoucí lékař: Opluštilová Alexandra 7

8 Odborné ambulance Plicní - satelit Soukupová Renata Urologická - satelit Maloň Michal Dětská kardiologie Doc. Kokštein Zdeněk, CSc. Endokrinologická Karel Kupka, CSc. Neurologická, Lomnice n. P. Mlejnek Jiří Logopedie PaedDr. Hrubcová Hana Homeopatická - satelit Stach Jan Funkční diagnostika Kobrlová Jitka Gastroenterologická Waněk Hubert Alergologická Rybenský Miloš Nefrologická - satelit Opluštilová Alexandra Nefrologická dětská Burket Pavel Neurologická dětská Kuncová Milena Cévní Havel David Mammologická Mareš Josef Gynekologická Vocásek Zdeněk Gynekologická, Pošepného ul. Vocásek Zdeněk Gynekologická dětská Říhová Nina Chirurgická Mareš Josef Interní Schmoranz Martin Asistované reprodukce Břeský Pavel Hematologická Škarková Jindra Pediatrická Burket Pavel LSPP Jilemnice Černý Aleš Petráková Alena Kalenská Věnceslava Válek František Erlebachová Anna Pospíšil Milan Puskarčík Antonín Puskarčíková Jaroslava Pohanková Dana Karásková Vladimíra Karásek Bohuslav Tichánek Miroslav Škarková Jindra 8

9 Rychlá záchranná pomoc Vedoucí lékař: Novohradský Vítězslav Havel David Stach Jan Břeský Pavel Valenta Petr Rutkay Lubomír Gottwald Jaroslav Kobrlová Jitka Fišera Patrik Maloň Michal Gazda Štěpán Kubinová Hana Starová Pavlína Jirásková Gabriela Jaroszová Miroslava Správa ústavu Správní ředitel: Ing. Soudský Petr Vedoucí provozního oddělení: Honka Jan Vedoucí ekonom: Ing. Šrámková-Záluská Alena Personální oddělení: Evidence OTE: Pokladní: Příjem pacientů: Vedoucí údržby: Vedoucí prádelny: Vedoucí dopravy: Vedoucí vrátný: Vedoucí stravovacího provozu: Vedoucí kuchyně: Zoulová Vlasta Zapadlová Vladimíra Tuláčková Blanka Morávková Jana Svoboda Miloš Votočková Hana Honka Jan Nykodém Jiří Kosáčková Hana Moravec Václav 9

10 Gynekologicko-porodnické oddělení Zdeněk Vocásek přednosta oddělení Rok 1999 znamenal pro oddělení další rozvoj endoskopických operací. Z celkového počtu 697 velkých operací činily laparoskopie 228 a hysteroskopie 16 operací. Rutinní se stala laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie, nejtěžší děloha, kterou se podařilo touto operací provést měla 78g. Díky endoskopickým metodám se podařilo zkrátit ošetřovací dobu na 4,7 dne, což u operačního oboru je velmi krátká doba. Oddělení zajišťuje samozřejmě celý komplet gynekologické operativy. Počet porodů v r byl 541, je to méně než v roce 1998, ale trend přesně kopíruje stále klesající porodnost v celé naší republice. Je nutné ale podotknout, že na poklesu porodů se může v budoucnu podílet výstavba nových moderních porodnic v okresních městech Trutnov a Jičín. Právě z těchto okresů byl největší přísun rodiček, které se podílely na celkovém počtu 36% mimookresních porodů. Porodů císařským řezem bylo 8,3%, klešťový porod v 1,1%. Tato čísla představují příznivý střízlivý trend v porodnické operativě. Pod celostátní průměr byla perinatální mortalita 3,6. Více jak polovina porodů byla za účasti tatínka či jiných příbuzných, porodnice podporuje trend v humanizaci porodů, v 17,4% si rodičky vyžádaly svodnou analgezii. Celkem na gynekologii a porodnici bylo hospitalizováno 1594 žen, ambulantně ošetřeno žen v rámci běžné léčebně preventivní péče či ve specializovaných poradnách. Kádr lékařů na oddělení se obměnil v dubnu, kdy odešel dr.budek, místo něho nastoupil dr.begolli, který po ukončení válečného konfliktu v Kosovu odešel v září pracovat do své země. Od 1.9. po promoci jako čerstvý absolvent nastoupil dr. Sisr, od přešel z právě uzavřeného gyn. por.odd. ve Dvoře Králové dr.minář nás navždy opustila naše dlouholetá kolegyně dr.bohuška Smolová. V její ambulanci pracuje od října pod patronací MMN dr.tišer, který jako exprimář pracuje na 1

11 zkrácený úvazek. Atestaci v tomto roce žádný z lékařů nedělal, do postgraduálního studia jsou zařazeny t.č. 2 porodní asistentky. Gynekologicko-porodnické oddělení průměrní měsíční ukazatelé Náklady 836, , , , , ,8655 Výnosy 931, , , , , ,3825 H. výsledek 95, , , , , ,517 11

12 Dětské oddělení Pavel Burket přednosta oddělení V r.1999 bylo na dětském odd. MMN v Jilemnici hospitalizováno celkem 943 pacientů (o 79 více než v r. 1998), z celkového počtu 943 bylo 164 pacientů do jednoho roku věku (o 36 více než v r.1998). V r bylo hospitalizováno celkem 292 doprovodných osob, v 97% šlo o matky. Na ambulanci dětského odd. bylo provedeno v r celkem vyšetření, z toho: 214 u malých pacientů ve věkové hranici -1r., 284 u věkové hranice 1-2r., 426 u 3-5ti letých, 712 u 6-14r. a u 15 a víceletých celkem 75. V odborných ambulancích bylo v nefrologické ambulanci ošetřeno 855 dětí, v kardiologické ordinaci 191 vyšetření a v alergologické ordinanci vyšetřen. V rámci personálních změn v září 1999 odešla do starobního důchodu vrchní sestra Helena Mervartová, konkurzním řízením nebylo místo vrchní sestry obsazeno, zastupováním byla pověřena staniční sestra Drahomíra Seifertová. V srpnu byla přijata na místo sekundárního lékaře dr. Martina Pavelková, v prosinci přešla na odd. ARO MMN dr. Miroslava Jaroszová. Před atestací z neonatologie byla na stáži na novorozenecké JIP FN v Hradci Králové dr. Hana Kubinová. I v roce 1999 pokračovalo dětské oddělení v léčbě atopického ekzému v ementálské syrovátce, celkem jsme hospitalizovali 39 dětí na tuto kúru. Pro další rok je plánována rekonstrukce půdních prostor na pokoje pro matky a bude se realizovat tolik potřebná herna pro hospitalizované děti. 12

13 Dětské oddělení průměrní měsíční ukazatelé Náklady 387, , , , , ,5517 Výnosy 255, , , , , ,2386 H. výsledek -132, , , , , ,

14 Neurologické oddělení Na neurologickém oddělení, které bylo otevřeno koncem roku 1998 a má kapacitu 25 lůžek, bylo v roce 1999 hospitalizováno 6 pacientů (31 mužů a 299 žen). Na ambulanci při oddělení bylo vyšetřeno 766 pacientů a pro oddělení i ambulantní složku bylo provedeno 232 EEG vyšetření. Během roku 1999 odešli dva lékaři (dr. Zdeněk Zikmund na primariát do Jičína a dr. Jana Haberlová na neurol. kliniku do Prahy Motola), z mateřské dovolené se vrátila dr. Jana Matějková, v druhé polovině roku byla přijata dr.radka Imramovská. Jiří Mlejnek přednosta oddělení Rovněž byl zajišťován provoz ambulantního pracoviště v Lomnici n.pop., kde je kromě jiného poradna pro záchvatovitá onemocnění. Zde bylo v roce 1999 provedeno 147 ambulantních vyšetření a 338 vyšetření EEG. Neurologie průměrní měsíční ukazatelé Náklady 756,6634 Výnosy 584,754 H. výsledek -172,588 14

15 Interní oddělení Martin Schmoranz přednosta oddělení Činnost interního oddělení v r lze rozdělit na 2 období. 1. část do konce srpna, kdy v rámci jednoho podlaží int.odd. fungovala JIP a standardní lůžkové oddělení. Od září 1999 byla JIP přestěhována do nových a moderních prostor při nově otevřeném lůžkovém odd. ARO. Rozbor aktivit oddělení je tradičně široký: kardiopulmonální resuscitace, endotracheální intubace, umělá plicní ventilace, tracheostomie, kanylace centrálních žil, defibrilace, kardioverze, dočasné kardiostimulace, punkce a drenáže PNO, trombolýza u AIM, úplná a doplňková parenterální, enterální a žaludeční výživa, invazivní měření TK, Swan-Ganz metoda. Tyto výkony patří i do pracovního spektra odd. ARO, konkrétní počty výkonů jsou i výkony ARO odd., proto přesný výčet by byl nepřesný. Akutních dialýz na JIP bylo 169, kontinuálních v délce (CVVH) 3 dny, potřeba těchto výkonů výrazně od minulého roku stoupla. Echokardiografických vyšetření dospělých bylo 126, ergometrií 38 a spirometrií 99. UZ vyšetření srdce jsou stabilizovány, ergo a spirometrie mírně poklesly. V rámci endoskopické ambulance bylo za loňský rok provedeno 786 gastroskopií (3 urgentních), 1 rektoskopie, 52 kolonoskopií (term.ilea dosaženo v 65%, total.koloskopií 86%), 9 jaterních biopsií, 82 vyšetření ERCP s kanylačním úspěchem v 94%, PST 15, extrakce konkrementů ve 14 případech, lithotripse 3, zavedení stentu 6x. Počty vyšetření jsou téměř stejné jako v min. roce, úspěšnost vyšetření ( % dokončení kolonoskopií jako totální, kanylační a zobrazovací úspěch ERCP...) jsou též velmi obdobné, prakticky dosahují možnosti metody. 15

16 Interní oddělení průměrní měsíční ukazatelé Náklady 982, , , , , ,311 Výnosy 868,84 917, , , , ,1895 H. výsledek -113, ,355 15, , , ,

17 Rehabilitační oddělení Irena Jarešová přednostka oddělení V roce 1999 bylo provedeno celkem 1698 lékařských vyšetření a léčebných výkonů. V průběhu roku 1999 došlo k rozšíření možností terapeutických výkonů v oblasti lymfodrenáže, jež nachází uplatnění i zejména při léčení poúrazových otoků, pooperačních stavů a pod. Tradičně se oddělení rehabilitace zabývalo léčením nemocí pohybového aparátu, léčením ženské sterility. V průběhu roku 1999 nastoupily dvě absolventky fyzioterapie, takže v současné době činí počet fyzioterapeutek celkem 7. Rehabilitce průměrní měsíční ukazatelé Náklady 98, , , , , ,423 Výnosy 268, , , , , ,1486 H. výsledek 17, , , , , ,

18 RTG oddělení Václav Kučera přednosta oddělení Na RTG odd. bylo v r provedeno celkem vyšetření, což je o 2235 vyšetření více jak v minulém roce.ultrazvukových vyšetření bylo 3.952, CT vyšetření 2.75, mammografií 583, angiografií 11. Spektrum vyšetření našeho odd. je tradičně široké:veškerá klasická diagnostika skiagrafická, skiaskopická a skiaskopicko-skiagrafická, ultrazvuková diagnostika v celém rozsahu (kromě echokardiografie, kterou zajišťuje int.odd.mmn) včetně dopplerovských metod, významná je diagnostika výpočetní tomografií (CT), vaskulární diagnostika kromě koronarografií, mammografická vyšetření, speciální gastroenterologické metody (ERCP, enteroklýza), intervenční metody v oblasti vaskulární a non-vaskulární pod RTG,UZ i CT vedením (rekanalizační-pta, drenáže žlučovodů, obliterační-arteficielní embolizace ledvinných tepen, hypogastrických tepen, drenáže tekutinových kolekcí, odvodného močového ústrojí, abscesů, extrakce cizích těles z vaskulární i nevaskulární oblasti). V příštím roce by mělo dojít k dokončení dostavby centrálního RTG pavilonu s odpovídajícím novým technickým vybavením. Po splnění těchto základních podmínek zahájíme intenzivně rozvoj diagnostických i intervenčních vaskulárních metod na současné světové úrovni (DSA, zavádění expandibilních stentů, trombolýzy), nevaskulárních intervencí hlavně v biliární oblasti a gastroenterologii (biliární stenty a drenáže, dilatace jícnových stenoz, zavádění TIPS), neuroradiologických diagnostických i intervečních výkonů). V roce 1999 složila atestaci I.stupně radiodiagnostiky dr. Jana Budková. 18

19 Rentgen průměrní měsíční ukazatelé Náklady 346, , , , , ,976 Výnosy 343, , ,693 43, , ,1229 H. výsledek -2, , , , , ,7847 Rok 1999 je ovlivněn jak v položce výnosy, tak i náklady prodejem a následným leasingem CT. 19

20 Anesteziologicko-resuscitační oddělení a RZP Na podzim roku (28. 9.) 1999 jsme v přízemí nové budovy přístavby otevřeli nové lůžkové resuscitační oddělení s oborovými JIP. V něm jsou k dispozici 4 vybavená lůžka, na nichž můžeme poskytovat komplexní resuscitační péči pacientům po rozsáhlých operačních výkonech, pacientům po těžkých úrazech, po resuscitaci pro selhání životních funkcí. Spektrum prováděných výkonů zahrnuje umělou plicní ventilaci, včetně neinvazivních metod, kanylaci centrálních žil a arterií, invazivní monitorování hemodynamiky včetně pravostranné katetrizace a měření srdečního výdeje, punkční tracheostomie, hrudní drenáže. Ve spolupráci s hemodialyzačním oddělením můžeme našim pacientům poskytovat i extrakorporální eliminační techniky. Anesteziologická část se zabývá převážně spoluprací s ostatními obory v nemocnici. Pacientům, kteří jsou v péči těchto oborů, nabízí anestezii, znecitlivění pro nejrůznější bolestivé a nepříjemné výkony, ať už jde o operační či diagnostické výkony. Oddělení poskytuje celkové anestezie i svodná znecitlivění, blokády nervových pletení, léčbu akutní i pooperační bolesti pomocí svodných technik, ambulantní anestezie pro operační výkony, porodnickou analgezii spinální a epidurální dostupnou 24 hodin denně, svodnou anestezii pro porody císařským řezem. Ve spolupráci s transfuzním odd. jsme v roce 1999 prováděli přípravy na autotransfuze před plánovanými operacemi, hemodiluce. Spolupracovali jsme s RTG odd. při tlumení bolesti při vyšetřovacích výkonech (HSG, končetinové angiografie, CT). Ve spolupráci s dětským odd. jsme zajišťovali anestezii při bolestivých vyšetřeních a operacích, též jsme spolupracovali při endoskopických výkonech v gastroenterologické ordinaci. Vítězslav Novohradský přednosta oddělení 2

21 V roce 1999 RZP vyjela k 965 případům, posádka má k dispozici 2 plně vybavené vozy Mercedes v terénní úpravě a VW Transportér Syncro. Zajišťuje spád Jilemnicka ve spolupráci s okolními RZP a LZS v Liberci a Hradci Králové a zároveň zajišťuje sekundární převozy do jiných zdravotnických zařízení. RZP průměrní měsíční ukazatelé Náklady 21, , , , , ,999 Výnosy 184, , , , , ,5587 H. výsledek -26, , , , , ,4322 ARO Pozn: Lůžkové oddělení ARO zahájilo provoz ve IV. Q 99. průměrní měsíční ukazatelé Platby za toto oddělení realizovány až v I.Q Náklady 141, , ,225 23, , ,5255 Výnosy 346, , , , , ,8528 H. výsledek 24, ,63 86, , , ,

22 Hemodialyzační středisko V r.1999 jsme provedli celkem 3731 výkonů (12 akutních, 453 hemodiafiltrací). Bylo provedeno 86 dialýz u pacientů - rekreantů z jiných středisek, 4 pacienti byli úspěšně odtransplantováni. Na JIP int.odd. jsme prováděli po dobu 3 dnů kontinuální venovenozní hemodialýzu u pacienta s akutní renální insuficiencí při akutní pankreatitidě. Celkem jsme léčili 4 pacientů v chronickém a 15 pacientů v akutním programu, 3 pacientky jsou léčeny peritoneální dialýzou. V nefrologické ambulanci je evidováno 512 pacientů s postižením ledvin, 24 pacientů s kreatininem vyšším než 3 umol/l. Z přístrojů jsme dostali darem od firmy Fresenius laserovou tiskárnu a od firmy Janssen-Cilag fax. Nové léčebné metody zavedeny nebyly. V březnu 99 se konal již 6. ročník Zimních her pro dialyzované a transplantované ve spolupráci se Sportovním klubem dialyzovaných a transplantovaných. V doškolování pracovníků nedošlo ke změnám. Dr. Dana Kudrnáčová je zařazena do specializační přípravy v oboru klinická nefrologie, absolvovala kurz v dialyzačním léčení spolu s dr. Jiřím Mařádkem, který příležitostně zastupuje na našem oddělení v době nucených nepřítomností přednosty HDS pod dozorem dr.kudrnáčové. Ta v roce 99 pracovala na dialýze na zkrácený úvazek,223 při mateřské dovolené. Alexandra Opluštilová přednostka oddělení 22

23 Hemodialysa průměrní měsíční ukazatelé Náklady 563, , , , , ,2263 Výnosy 888, , , , , ,222 H. výsledek 324, , , ,274-5, ,

24 Oddělní klinické biochemie Ing. Barbora Prokopová vedoucí oddělení OKB provedlo v r cca 47 tis. vyšetření, což je o 13% více než v r Nárůst byl zaznamenán hlavně v druhé polovině roku po otevření lůžkového ARO. 15% z celkového počtu vyšetření tvoří vyšetření statim. Od června 1999 oddělení vyšetřuje materiál i od obvodních lékařů z regionu Vrchlabí a Špindlerův Mlýn. Tato vyšetření činí asi 15% z celkového počtu požadavků od obvodních lékařů. OKB pravidelně zajišťuje i vyšetření ALT pro dárce krve z HTO. V r. 99 bylo vyšetřeno cca 31 dárců. V r byl na odd. zakoupen osmometr Fiske 11 a spektrofotometr Humalyzer 2. V r úspěšně složila atestaci z klinické biochemie Ing. Prokopová,1 laborantka je zapsaná k atestaci ze svého oboru. OKB průměrní měsíční ukazatelé Náklady 264, , , , , ,5427 Výnosy 34, , , , , ,9596 H. výsledek 75, , ,5 123, , ,

25 Imonoanalytická laboratoř Oddělení IAL provedlo v roce 1999 cca 18 vyšetření, což je téměř o 25 % méně než v roce předchozím. tento pokles byl z velké části způsoben přerušením spolupráce s Horskou nemocnicí ve Vrchlabí. Z celkového počtu bylo 71 % vyšetření provedeno metodami s detekcí radioaktivity, 29 % pak imunoanalytickými metodami s fluorometrickou a luminometrickou detekcí. Téměř k 55 % poklesu počtu vyšetření došlo u stanovení většiny fertilních hormonů. O 5 % poklesl i počet stanovení HCG, což bylo pravděpodobně způsobeno i častějším využíváním jiných vyšetřovacích metod - papírkové testy, UZ. V březnu 99 byla na žádost prim. dr. Kupky rozšířena thyroidální diagnostika o stanovení FT 4. Vzhledem k velice nízkým počtům požadavků jsme byli nuceni zrušit stanovení celkového estriolu. Mgr. Věra Pavlová vedoucí laboratoře Imunoanalysa průměrní měsíční ukazatelé Náklady 188, , , , , ,2934 Výnosy 277, , , , , ,5341 H. výsledek 88, , , , , ,247 25

26 Oddělení nukleární medicíny Lenka Tylová přednostka oddělení Oddělení provádí ambulantní diagnostické výkony, nezabývá se terapií. Má kvalitní přístrojové vybavení (planární a dvoudetektorová tomografická kamera), které umožňuje provádět dynamická, planární, celotělová i tomografická vyšetření. Rozsah poskytovaných výkonů určuje především zájem kliniků. V tomto roce bylo provedeno téměř 2 výkonů. Jsou to především vyšetření kostního systému, ledvin, plic, žil dolních končetin, štítné žlázy, srdce... Koncem roku proběhla na pracovišti kontrola SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost) podle zákona 18/97 Sb., týkající se zajištění požadavků radiační ochrany, a bylo schváleno jeho další provozování v následujícím roce. Pro zajištění kvalitního fungování oddělení bude nyní v popředí zajistit kvalifikovaný personál jak VŠ, tak i SZP. Nukleární medicína průměrní měsíční ukazatelé Náklady 197, , , , , ,2273 Výnosy 372, , ,61 43, , ,498 H. výsledek 175, , , , , ,

27 Transfuzní oddělení Po zahájení intenzivního režimu oddělení jsme začali odběry dárců provádět 2x týdně - v pondělí a ve středu. Počet odběrů v roce 1999 stoupl z 245 na Všichni nově získaní dárci jsou bezpříspěvkoví. Změnou ukládacího systému plasmy splňujeme kriteria soběstačnosti v zásobení klinickou plasmou. Odstoupením SEVAC a.s. se nám podařilo vytvořit kontrakt na odběr klin. plasmy s IKEM, transplantační jednotka. Na rozdíl od ostatních transfuzních odd. v ČR jsme se neocitli v tísnivé situaci přebytků plasmy, jednak byl zakoupen hlubokomrazící box, jednak jsme průběžně zajišťovali odbyt plasmy do okolních nemocnic. Došlo k rozšíření autotransfuzního programu. Při výrobě krevních konzerv jsme začali rutinně odstraňovat leukocyty, název nového výrobku je EBR: čisté resuspendované erytrocyty. (Byla zakoupena mobilní svářečka krevních vaků.) Na úseku laboratoře jsme zavedli automatizovaný gelový systém pro imunohematologická vyšetření. Zavedli jsme nové citlivější generace testů na stanovení virových markerů. Koagulační vyšetření jsme rozšířili o screeningový test koag. inhibitorů. Morfologické vyšetření kostní dřeně bylo doplněno o cytochemické barvení. Prim. Jindra Škarková přednostka oddělení Škarková a RNDr. Jirsa absolvovali vzdělávací kurs na hodnocení cytologických preparátů mozkomíšních moků. Splnili jsme podmínky vnitřní i externí kontroly kvality práce laboratoře. V hematologické ambulanci jsme rutinně zahájili ambulantní převody krve a krevních derivátů systémem hematologického stacionáře. Rutinně provádíme trepanobiopsie, aspiráty kostní dřeně doplňujeme o vyšetření CD znaků (FACS) ve spolupráci s FN Hradec Králové. Po auditu místopředsedy české hematologické společnosti prof. J. Malého byly doporučeny cytostatické léčby hematologických malignit, které nyní standardně probíhají. 27

28 HTO průměrní měsíční ukazatelé Náklady 263, , , , ,99 131,1872 Výnosy 577, , , , , ,511 H. výsledek 313, , , , , ,

29 Chirurgické oddělení Činnost chirurgického oddělení se již tradičně věnuje problematice všeobecné chirurgie se zaměřením na chirurgii břišní, traumatologii, urologii a chirurgii ženského prsu. V roce 1999 doznalo oddělení určitých pozitivních změn. V tomto roce bylo hospitalizováno celkem pacientů, což je 2.nejvyšší počet od roku 1989, po roce 1995 (1.374 pacientů). Byla věnována větší pozornost nádorové problematice rekta a bylo úspěšně provedeno několik nízkých resekcí nad vnitřním svěračem s velmi dobrým výsledkem. Byla rozšířena ambulantní léčba haemorrhoidů Baronovou technikou. Výrazně se zvýšil počet urologických operací na počet 9, a to díky kvalitní práci kvalifikovaného urologa. Vzrostl i počet výkonů cévních celkem 46. Větší pozornost byla věnována problematice diagnostické i therapeutické arthtroskopie. Celkový počet výkonů se rychle zvyšuje. Počet velkých operačních výkonů byl nejvyšší v historii nemocnice celkem 893. Byl zaznamenán i nejvyšší počet traumatologických operací, a to 125. Zajímavostí je i pokračující snižování průměrné ošetřovací doby. Je třeba zdůraznit, že se podstatně zkvalitnila pooperační péče díky nově otevřenému lůžkovému oddělení ARO a zkvalitnění vybavení chirurgické JIP. V rámci ambulancí jsou nadále k dispozici 1. a 3. úterý v měsíci poradna mammologická, 2. a 4. úterý v měsíci poradna cévní a stomická, 1. a 3. čtvrtek v měsíci poradna traumatologická. Od roku 1995 ( ošetření) zaznamenávají chirurgické ambulance postupný úbytek ambulantních ošetření. V roce 1999 dosáhl jejich počet Jiří Kalenský přednosta oddělení Atestace v oboru: Dr.David Havel 2.atestace, Dr.Patrik Fišera 1.atestace Byla prohloubena spolupráce s jilemnickým HTO a trutnovskou onkologií. 29

30 Chirurgické oddělení průměrní měsíční ukazatelé Náklady 954, , , , , ,347 Výnosy 111, , , , , ,6227 H. výsledek 56, , , , , ,588 3

31 Hospodářsko-technická správa Ing. Alena Šrámková - Záluská vedoucí ekon. odboru Jan Honka vedoucí prov. odboru Pro MMN Jilemnice byl rok 1999 významný. Bylo zprovozněno lůžkové oddělení ARO, které v souladu s výsledky výběrových řízení zahájilo provoz v měsíci září. V roce 1999 byla dokončena, zkolaudována a v plném rozsahu zprovozněna budova, ve které jsou umístěny oddělení HTO, neurologie, operační sály a ARO. Budova byla dokončena za finanční spoluúčasti státu (2 mil. Kč v roce 99). Z dalších akcí stojí za zmínku zprovoznění odpařovací stanice medicinálního kyslíku. Velmi důležitým krokem v oblasti majetko-právních vztahů bylo převedení majetku státu, který byl pořízen do , do vlastnictví zřizovatele, tedy Města Jilemnice. Ekonomické výsledky roku 1999 hovoří o významném nárůstu obratu nemocnice (viz příloha) v důsledku celoročního provozu lůžkového oddělení neurologie a 3 měsíčního provozu ARO. Tímto obratem je MMN Jilemnice jednoznačně největším zdravotnickým zařízením okresu Semily. Seznam oprav a rekonstrukcí - rekonstrukce části střešní krytiny hlavní budovy od stavební firmy Janda v nákladu ,-- Kč, - malování na oddělení: INT ,-- Kč Gyn-por 69.37,-- Kč pohotovost, anestezie 1.322,-- Kč byty 4.166,-- Kč, - rekonstrukce a budování rozvodů med. plynů na hlavní budově v nákladu 1.,-- Kč. 31

32 Statistické informace MMN Jilemnice Počet příchozích pacientů O d d ě le n í In tern í C h iru rgie G yn e k ologie P orod n ice N o voro zen ci D ětsk é N eu rolog ie A R O C e lk e m P oč e t p a c ie n tů Počet příchozích pacientů od roku 1993 Rok Počet Počet O obsaz. O obsaz. O ošetř. pacientů ošetř. dnů lůžek lůž. v % doba ,9 64,87 9, ,92 6,37 8, ,78 65,66 8, ,28 63,56 9, ,46 58,56 7, ,52 55,91 7, ,61 57,66 7,54 32

33 Ošetřovací dny podle jednotlivých oddělení a měsíců Měsíc/rok INT CHIR GYN POR NOV DĚT NEU ARO Celkem I/ II/ III/ IV/ V/ V/ VI/ VII/ VIII/ IX/ X/ XI/ XII/

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2004 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2004 Informace o nemocnici... 2 Organizace

Více

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998 MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998 Jilemnice, duben 99 Stránka 1 OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4-7 Správa ústavu str. 8 Charakteristika jednotlivých oddělení

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013

Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah Obsah Výroční zpráva Nemocnice Boskovice s.r.o. 2013 Obsah 1. Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o. 4 2. Organizační schéma Nemocnice Boskovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Adresa: ul. 3.května 421, 513 31 SEMILY, Reg OZ 400/2009/SPO/Z14 u KÚ Libereckého kraje IČO: 00192503, DIČ:CZ00192503, č.ú. 24138-581/0100 KB

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012

Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010. Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 Akreditováno 2007 Reakreditováno 2010 Výroční zpráva Svitavské nemocnice, a.s. 2012 OBSAH: strana Obsah 2 I. Úvodní slovo ředitele a předsedy představenstva... 3 II. Identifikační údaje o společnosti 4,5

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé,

Výroční zpráva 2002 3. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu o činnosti Fakultní nemocnice Brno za rok 2002. Navazujeme na tradici výročních zpráv, které od roku 1993 vydávala Fakultní porodnice

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./

Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ Výroční zpráva 2014 / Karlovarská krajská nemocnice a.s./ / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 5 O nás 7 Organizační struktura 8 Personální obsazení 10 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI 2011 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 4 I.1. Management vedení Nemocnice Kyjov, příspěvková

Více

výroční zpráva 2013 2 3

výroční zpráva 2013 2 3 výroční zpráva 2013 2 3 Homo homini deus est. / Obsah / I / Charakteristika společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva 1 O nás 2 Organizační struktura 3 Personální obsazení Profil 5 Základní kapacitní

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 Výroční zpráva za rok 2001 OBSAH 1. PROFIL NEMOCNICE...1-3 2. VEDENÍ NEMOCNICE BŘECLAV...2-4 3. EKONOMICKÁ ČÁST...3-5 3.1. VŠEOBECNÁ ČÁST...3-6 3.1.1. OVĚŘENÍ AUDITOREM...3-6 3.1.2. PŘEHLED DÁRCŮ...3-6

Více

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov ZPRÁVA O ČINNOSTI 2010 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... 5 I.1. Management vedení Nemocnice Kyjov, příspěvková

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více