Zastupitelstvo města Jilemnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města Jilemnice"

Transkript

1 Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 1999 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: Jiří Kalenský ředitel 1

2 Obsah výroční zprávy roku 1999 Organizace MMN Jilemnice 3 Vedení MMN Jilemnice 4 Poradní sbor ředitele 5 Lékařské obsazení jednotlivých oddělení 5 Odborné ambulance 8 LSSP 8 RZP 9 Správa ústavu 9 Oddělení (úsek): GYN-POR 1 Dětské 12 Neurologie 14 Interna 15 Rehabilitace 17 Rentgen 18 ARO a RZP 2 Dialýza 22 Klinická biochemie 24 IAL 25 Nukleární medicína 26 Hematologicko-transfúzní 27 Chirurgie 29 Hospodářsko-technické 31 Statistické informace Počet příchozích pacientů 32 Ošetřovací dny dle jedn. oddělení a měsíců 33 Průměrný počet obsazených lůžek 34 Počet cizinců 35 Počet porodů, císařských řezů 35 Počet úmrtí 36 Náklady na 1 ošetřovací den v letech Porovnání nákladů a ceny energií, prádla, odpadů 37 Porovnání nákl. a spotřeby energ., prádla, odpadů 37 Porovnání spotřeby energií 38 Porovnání nákl. a spotřeby en Grafy energie, prádlo, odpady 4 Hospodářské výsledky jedn. oddělení 42 Výsledky hospodaření Náklady roků 1999 a 1998 graf 44 Personální statistika 45 Neodpracované kalendářní dny roku Průměrné měsíční mzdy v letech Další fotografie MMN Jilemnice 48 Rok 1999 ve zkratce 49 Výkaz zisku a ztráty, rozvaha a výsledovka 54 2

3 Organizace MMN Zřizovatelem je Město Jilemnice. Zastupitelstvo města Jilemnice Starosta: PaedDr. Václav Hartman Jilemnice 265 Místostarostka: Mgr. Jaroslava Kunátová Jilemnice 147 Členové: Rada: Ing. Jiří Beran Jilemnice 121 MVDr. František Bradna Jilemnice 47 Jiří Deml Jilemnice 491 Bohumil Flégl Jilemnice 69 RNDr. Jaromír Hanza Jilemnice 922 Milan Honců Jilemnice 11 Jaroslav Kosáček Jilemnice 935 Roman Kouba Jilemnice 529 Jiří Fišera Jilemnice 65 PaedDr. Jan Luštinec Jilemnice 1 Jiří Odvárko Jilemnice 1115 Dušan Morávek Jilemnice 967 MVDr. Lubomír Šnajdr Jilemnice 194 Mgr. Jindřich Trýzna Jilemnice 133 Jiří Kavan Jilemnice 112 PaedDr. Václav Hartman Jilemnice 265 Mgr. Jaroslava Kunátová Jilemnice 147 RNDr. Jaromír Hanza Jilemnice 922 Dušan Morávek Jilemnice 967 Jaroslav Kosáček Jilemnice 935 3

4 Vedení nemocnice Ředitel: Kalenský Jiří Jilemnice 923 Lékařský ředitel: Hlavní sestra: Správní ředitel: Pavel Břeský Marie Seifertová Ing. Petr Soudský Jilemnice987 Vítkovice 369 Turnov 375 4

5 Poradní sbor ředitele prim. Schmoranz Martin Vysoké n. J. 31 prim. Burket Pavel Jilemnice 86 prim. Vocásek Zdeněk Jilemnice 486 prim. Kučera Václav Jilemnice 1153 prim. Mlejnek Jiří Lomnice nad Pop. 126 Břeský Pavel Jilemnice 987 prim. Novohradský Vítězslav Jilemnice 374 Lékařské obsazení ke dni Interní oddělení Primář: Schmoranz Martin Zástupce primáře: Stach Jan, vedoucí lékař JIP Sekundární lékař: Havlová Ivana - MD Mečířová Zdeňka - MD Kobrlová Jitka Waněk Hubert Rusínová Marie Mařádek Jiří Kudrnáčová Dana - MD Chirurgické oddělení Primář: Kalenský Jiří Zástupce primáře: Mareš Josef Ved. operačních sálů: Edlman Jaroslav Sekundární lékař: Havel David Gottwald Jaroslav Fišera Patrik 5

6 Gynekologicko-porodnické oddělení Primář: Vocásek Zdeněk Zástupce primáře: Břeský Pavel Samostatně pracující lékař: Tišer Hynek Říhová Nina Sekundární lékař: Gazda Štěpán Minář Tomáš Sisr František Dětské oddělení Primář: Burket Pavel Zástupce primáře: Rybenský Miloš Sekundární lékař: Valentová Helena - MD Kubinová Hana Pavelková Martina Neurologické oddělení Primář: Jiří Mlejnek Zástupce primáře: Jana Matějková Sekundární lékař: Ilona Sedláčková Imramovská Radka Anesteziologicko-resuscitační oddělení Primář: Novohradský Vítězslav Zástupce primáře: Valenta Petr Sekundární lékař: Starová Pavlína Jirásková Gabriela Jarozsová Miroslava 6

7 Radiodiagnostické oddělení Primář: Kučera Václav Zástupce primáře: Mašková Ivana Sekundární lékař: Janáč Petr Budková Jana Žídková Lenka Oddělení nukleární medicíny Vedoucí lékař: Tylová Lenka Samostatně pracující farmaceut: RNDr. Hanza Jaromír Imunoanalytická laboratoř Vedoucí: Mgr. Pavlová Věra Pracovník jištění jakosti: Kupka Karel, CSc. Okresní transfúzní stanice Primář: Škarková Jindra Vedoucí kontroly jakosti: RNDr. Hanza Jaromír Pracovník jištění jakosti: RNDr. Jirsa Roman Oddělení klinické biochemie Samostatně pracující biochemik: Ing. Prokopová Barbora Rehabilitační oddělení Primář: Jarešová Irena Hemodialyzační středisko - satelit Vedoucí lékař: Opluštilová Alexandra 7

8 Odborné ambulance Plicní - satelit Soukupová Renata Urologická - satelit Maloň Michal Dětská kardiologie Doc. Kokštein Zdeněk, CSc. Endokrinologická Karel Kupka, CSc. Neurologická, Lomnice n. P. Mlejnek Jiří Logopedie PaedDr. Hrubcová Hana Homeopatická - satelit Stach Jan Funkční diagnostika Kobrlová Jitka Gastroenterologická Waněk Hubert Alergologická Rybenský Miloš Nefrologická - satelit Opluštilová Alexandra Nefrologická dětská Burket Pavel Neurologická dětská Kuncová Milena Cévní Havel David Mammologická Mareš Josef Gynekologická Vocásek Zdeněk Gynekologická, Pošepného ul. Vocásek Zdeněk Gynekologická dětská Říhová Nina Chirurgická Mareš Josef Interní Schmoranz Martin Asistované reprodukce Břeský Pavel Hematologická Škarková Jindra Pediatrická Burket Pavel LSPP Jilemnice Černý Aleš Petráková Alena Kalenská Věnceslava Válek František Erlebachová Anna Pospíšil Milan Puskarčík Antonín Puskarčíková Jaroslava Pohanková Dana Karásková Vladimíra Karásek Bohuslav Tichánek Miroslav Škarková Jindra 8

9 Rychlá záchranná pomoc Vedoucí lékař: Novohradský Vítězslav Havel David Stach Jan Břeský Pavel Valenta Petr Rutkay Lubomír Gottwald Jaroslav Kobrlová Jitka Fišera Patrik Maloň Michal Gazda Štěpán Kubinová Hana Starová Pavlína Jirásková Gabriela Jaroszová Miroslava Správa ústavu Správní ředitel: Ing. Soudský Petr Vedoucí provozního oddělení: Honka Jan Vedoucí ekonom: Ing. Šrámková-Záluská Alena Personální oddělení: Evidence OTE: Pokladní: Příjem pacientů: Vedoucí údržby: Vedoucí prádelny: Vedoucí dopravy: Vedoucí vrátný: Vedoucí stravovacího provozu: Vedoucí kuchyně: Zoulová Vlasta Zapadlová Vladimíra Tuláčková Blanka Morávková Jana Svoboda Miloš Votočková Hana Honka Jan Nykodém Jiří Kosáčková Hana Moravec Václav 9

10 Gynekologicko-porodnické oddělení Zdeněk Vocásek přednosta oddělení Rok 1999 znamenal pro oddělení další rozvoj endoskopických operací. Z celkového počtu 697 velkých operací činily laparoskopie 228 a hysteroskopie 16 operací. Rutinní se stala laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie, nejtěžší děloha, kterou se podařilo touto operací provést měla 78g. Díky endoskopickým metodám se podařilo zkrátit ošetřovací dobu na 4,7 dne, což u operačního oboru je velmi krátká doba. Oddělení zajišťuje samozřejmě celý komplet gynekologické operativy. Počet porodů v r byl 541, je to méně než v roce 1998, ale trend přesně kopíruje stále klesající porodnost v celé naší republice. Je nutné ale podotknout, že na poklesu porodů se může v budoucnu podílet výstavba nových moderních porodnic v okresních městech Trutnov a Jičín. Právě z těchto okresů byl největší přísun rodiček, které se podílely na celkovém počtu 36% mimookresních porodů. Porodů císařským řezem bylo 8,3%, klešťový porod v 1,1%. Tato čísla představují příznivý střízlivý trend v porodnické operativě. Pod celostátní průměr byla perinatální mortalita 3,6. Více jak polovina porodů byla za účasti tatínka či jiných příbuzných, porodnice podporuje trend v humanizaci porodů, v 17,4% si rodičky vyžádaly svodnou analgezii. Celkem na gynekologii a porodnici bylo hospitalizováno 1594 žen, ambulantně ošetřeno žen v rámci běžné léčebně preventivní péče či ve specializovaných poradnách. Kádr lékařů na oddělení se obměnil v dubnu, kdy odešel dr.budek, místo něho nastoupil dr.begolli, který po ukončení válečného konfliktu v Kosovu odešel v září pracovat do své země. Od 1.9. po promoci jako čerstvý absolvent nastoupil dr. Sisr, od přešel z právě uzavřeného gyn. por.odd. ve Dvoře Králové dr.minář nás navždy opustila naše dlouholetá kolegyně dr.bohuška Smolová. V její ambulanci pracuje od října pod patronací MMN dr.tišer, který jako exprimář pracuje na 1

11 zkrácený úvazek. Atestaci v tomto roce žádný z lékařů nedělal, do postgraduálního studia jsou zařazeny t.č. 2 porodní asistentky. Gynekologicko-porodnické oddělení průměrní měsíční ukazatelé Náklady 836, , , , , ,8655 Výnosy 931, , , , , ,3825 H. výsledek 95, , , , , ,517 11

12 Dětské oddělení Pavel Burket přednosta oddělení V r.1999 bylo na dětském odd. MMN v Jilemnici hospitalizováno celkem 943 pacientů (o 79 více než v r. 1998), z celkového počtu 943 bylo 164 pacientů do jednoho roku věku (o 36 více než v r.1998). V r bylo hospitalizováno celkem 292 doprovodných osob, v 97% šlo o matky. Na ambulanci dětského odd. bylo provedeno v r celkem vyšetření, z toho: 214 u malých pacientů ve věkové hranici -1r., 284 u věkové hranice 1-2r., 426 u 3-5ti letých, 712 u 6-14r. a u 15 a víceletých celkem 75. V odborných ambulancích bylo v nefrologické ambulanci ošetřeno 855 dětí, v kardiologické ordinaci 191 vyšetření a v alergologické ordinanci vyšetřen. V rámci personálních změn v září 1999 odešla do starobního důchodu vrchní sestra Helena Mervartová, konkurzním řízením nebylo místo vrchní sestry obsazeno, zastupováním byla pověřena staniční sestra Drahomíra Seifertová. V srpnu byla přijata na místo sekundárního lékaře dr. Martina Pavelková, v prosinci přešla na odd. ARO MMN dr. Miroslava Jaroszová. Před atestací z neonatologie byla na stáži na novorozenecké JIP FN v Hradci Králové dr. Hana Kubinová. I v roce 1999 pokračovalo dětské oddělení v léčbě atopického ekzému v ementálské syrovátce, celkem jsme hospitalizovali 39 dětí na tuto kúru. Pro další rok je plánována rekonstrukce půdních prostor na pokoje pro matky a bude se realizovat tolik potřebná herna pro hospitalizované děti. 12

13 Dětské oddělení průměrní měsíční ukazatelé Náklady 387, , , , , ,5517 Výnosy 255, , , , , ,2386 H. výsledek -132, , , , , ,

14 Neurologické oddělení Na neurologickém oddělení, které bylo otevřeno koncem roku 1998 a má kapacitu 25 lůžek, bylo v roce 1999 hospitalizováno 6 pacientů (31 mužů a 299 žen). Na ambulanci při oddělení bylo vyšetřeno 766 pacientů a pro oddělení i ambulantní složku bylo provedeno 232 EEG vyšetření. Během roku 1999 odešli dva lékaři (dr. Zdeněk Zikmund na primariát do Jičína a dr. Jana Haberlová na neurol. kliniku do Prahy Motola), z mateřské dovolené se vrátila dr. Jana Matějková, v druhé polovině roku byla přijata dr.radka Imramovská. Jiří Mlejnek přednosta oddělení Rovněž byl zajišťován provoz ambulantního pracoviště v Lomnici n.pop., kde je kromě jiného poradna pro záchvatovitá onemocnění. Zde bylo v roce 1999 provedeno 147 ambulantních vyšetření a 338 vyšetření EEG. Neurologie průměrní měsíční ukazatelé Náklady 756,6634 Výnosy 584,754 H. výsledek -172,588 14

15 Interní oddělení Martin Schmoranz přednosta oddělení Činnost interního oddělení v r lze rozdělit na 2 období. 1. část do konce srpna, kdy v rámci jednoho podlaží int.odd. fungovala JIP a standardní lůžkové oddělení. Od září 1999 byla JIP přestěhována do nových a moderních prostor při nově otevřeném lůžkovém odd. ARO. Rozbor aktivit oddělení je tradičně široký: kardiopulmonální resuscitace, endotracheální intubace, umělá plicní ventilace, tracheostomie, kanylace centrálních žil, defibrilace, kardioverze, dočasné kardiostimulace, punkce a drenáže PNO, trombolýza u AIM, úplná a doplňková parenterální, enterální a žaludeční výživa, invazivní měření TK, Swan-Ganz metoda. Tyto výkony patří i do pracovního spektra odd. ARO, konkrétní počty výkonů jsou i výkony ARO odd., proto přesný výčet by byl nepřesný. Akutních dialýz na JIP bylo 169, kontinuálních v délce (CVVH) 3 dny, potřeba těchto výkonů výrazně od minulého roku stoupla. Echokardiografických vyšetření dospělých bylo 126, ergometrií 38 a spirometrií 99. UZ vyšetření srdce jsou stabilizovány, ergo a spirometrie mírně poklesly. V rámci endoskopické ambulance bylo za loňský rok provedeno 786 gastroskopií (3 urgentních), 1 rektoskopie, 52 kolonoskopií (term.ilea dosaženo v 65%, total.koloskopií 86%), 9 jaterních biopsií, 82 vyšetření ERCP s kanylačním úspěchem v 94%, PST 15, extrakce konkrementů ve 14 případech, lithotripse 3, zavedení stentu 6x. Počty vyšetření jsou téměř stejné jako v min. roce, úspěšnost vyšetření ( % dokončení kolonoskopií jako totální, kanylační a zobrazovací úspěch ERCP...) jsou též velmi obdobné, prakticky dosahují možnosti metody. 15

16 Interní oddělení průměrní měsíční ukazatelé Náklady 982, , , , , ,311 Výnosy 868,84 917, , , , ,1895 H. výsledek -113, ,355 15, , , ,

17 Rehabilitační oddělení Irena Jarešová přednostka oddělení V roce 1999 bylo provedeno celkem 1698 lékařských vyšetření a léčebných výkonů. V průběhu roku 1999 došlo k rozšíření možností terapeutických výkonů v oblasti lymfodrenáže, jež nachází uplatnění i zejména při léčení poúrazových otoků, pooperačních stavů a pod. Tradičně se oddělení rehabilitace zabývalo léčením nemocí pohybového aparátu, léčením ženské sterility. V průběhu roku 1999 nastoupily dvě absolventky fyzioterapie, takže v současné době činí počet fyzioterapeutek celkem 7. Rehabilitce průměrní měsíční ukazatelé Náklady 98, , , , , ,423 Výnosy 268, , , , , ,1486 H. výsledek 17, , , , , ,

18 RTG oddělení Václav Kučera přednosta oddělení Na RTG odd. bylo v r provedeno celkem vyšetření, což je o 2235 vyšetření více jak v minulém roce.ultrazvukových vyšetření bylo 3.952, CT vyšetření 2.75, mammografií 583, angiografií 11. Spektrum vyšetření našeho odd. je tradičně široké:veškerá klasická diagnostika skiagrafická, skiaskopická a skiaskopicko-skiagrafická, ultrazvuková diagnostika v celém rozsahu (kromě echokardiografie, kterou zajišťuje int.odd.mmn) včetně dopplerovských metod, významná je diagnostika výpočetní tomografií (CT), vaskulární diagnostika kromě koronarografií, mammografická vyšetření, speciální gastroenterologické metody (ERCP, enteroklýza), intervenční metody v oblasti vaskulární a non-vaskulární pod RTG,UZ i CT vedením (rekanalizační-pta, drenáže žlučovodů, obliterační-arteficielní embolizace ledvinných tepen, hypogastrických tepen, drenáže tekutinových kolekcí, odvodného močového ústrojí, abscesů, extrakce cizích těles z vaskulární i nevaskulární oblasti). V příštím roce by mělo dojít k dokončení dostavby centrálního RTG pavilonu s odpovídajícím novým technickým vybavením. Po splnění těchto základních podmínek zahájíme intenzivně rozvoj diagnostických i intervenčních vaskulárních metod na současné světové úrovni (DSA, zavádění expandibilních stentů, trombolýzy), nevaskulárních intervencí hlavně v biliární oblasti a gastroenterologii (biliární stenty a drenáže, dilatace jícnových stenoz, zavádění TIPS), neuroradiologických diagnostických i intervečních výkonů). V roce 1999 složila atestaci I.stupně radiodiagnostiky dr. Jana Budková. 18

19 Rentgen průměrní měsíční ukazatelé Náklady 346, , , , , ,976 Výnosy 343, , ,693 43, , ,1229 H. výsledek -2, , , , , ,7847 Rok 1999 je ovlivněn jak v položce výnosy, tak i náklady prodejem a následným leasingem CT. 19

20 Anesteziologicko-resuscitační oddělení a RZP Na podzim roku (28. 9.) 1999 jsme v přízemí nové budovy přístavby otevřeli nové lůžkové resuscitační oddělení s oborovými JIP. V něm jsou k dispozici 4 vybavená lůžka, na nichž můžeme poskytovat komplexní resuscitační péči pacientům po rozsáhlých operačních výkonech, pacientům po těžkých úrazech, po resuscitaci pro selhání životních funkcí. Spektrum prováděných výkonů zahrnuje umělou plicní ventilaci, včetně neinvazivních metod, kanylaci centrálních žil a arterií, invazivní monitorování hemodynamiky včetně pravostranné katetrizace a měření srdečního výdeje, punkční tracheostomie, hrudní drenáže. Ve spolupráci s hemodialyzačním oddělením můžeme našim pacientům poskytovat i extrakorporální eliminační techniky. Anesteziologická část se zabývá převážně spoluprací s ostatními obory v nemocnici. Pacientům, kteří jsou v péči těchto oborů, nabízí anestezii, znecitlivění pro nejrůznější bolestivé a nepříjemné výkony, ať už jde o operační či diagnostické výkony. Oddělení poskytuje celkové anestezie i svodná znecitlivění, blokády nervových pletení, léčbu akutní i pooperační bolesti pomocí svodných technik, ambulantní anestezie pro operační výkony, porodnickou analgezii spinální a epidurální dostupnou 24 hodin denně, svodnou anestezii pro porody císařským řezem. Ve spolupráci s transfuzním odd. jsme v roce 1999 prováděli přípravy na autotransfuze před plánovanými operacemi, hemodiluce. Spolupracovali jsme s RTG odd. při tlumení bolesti při vyšetřovacích výkonech (HSG, končetinové angiografie, CT). Ve spolupráci s dětským odd. jsme zajišťovali anestezii při bolestivých vyšetřeních a operacích, též jsme spolupracovali při endoskopických výkonech v gastroenterologické ordinaci. Vítězslav Novohradský přednosta oddělení 2

21 V roce 1999 RZP vyjela k 965 případům, posádka má k dispozici 2 plně vybavené vozy Mercedes v terénní úpravě a VW Transportér Syncro. Zajišťuje spád Jilemnicka ve spolupráci s okolními RZP a LZS v Liberci a Hradci Králové a zároveň zajišťuje sekundární převozy do jiných zdravotnických zařízení. RZP průměrní měsíční ukazatelé Náklady 21, , , , , ,999 Výnosy 184, , , , , ,5587 H. výsledek -26, , , , , ,4322 ARO Pozn: Lůžkové oddělení ARO zahájilo provoz ve IV. Q 99. průměrní měsíční ukazatelé Platby za toto oddělení realizovány až v I.Q Náklady 141, , ,225 23, , ,5255 Výnosy 346, , , , , ,8528 H. výsledek 24, ,63 86, , , ,

22 Hemodialyzační středisko V r.1999 jsme provedli celkem 3731 výkonů (12 akutních, 453 hemodiafiltrací). Bylo provedeno 86 dialýz u pacientů - rekreantů z jiných středisek, 4 pacienti byli úspěšně odtransplantováni. Na JIP int.odd. jsme prováděli po dobu 3 dnů kontinuální venovenozní hemodialýzu u pacienta s akutní renální insuficiencí při akutní pankreatitidě. Celkem jsme léčili 4 pacientů v chronickém a 15 pacientů v akutním programu, 3 pacientky jsou léčeny peritoneální dialýzou. V nefrologické ambulanci je evidováno 512 pacientů s postižením ledvin, 24 pacientů s kreatininem vyšším než 3 umol/l. Z přístrojů jsme dostali darem od firmy Fresenius laserovou tiskárnu a od firmy Janssen-Cilag fax. Nové léčebné metody zavedeny nebyly. V březnu 99 se konal již 6. ročník Zimních her pro dialyzované a transplantované ve spolupráci se Sportovním klubem dialyzovaných a transplantovaných. V doškolování pracovníků nedošlo ke změnám. Dr. Dana Kudrnáčová je zařazena do specializační přípravy v oboru klinická nefrologie, absolvovala kurz v dialyzačním léčení spolu s dr. Jiřím Mařádkem, který příležitostně zastupuje na našem oddělení v době nucených nepřítomností přednosty HDS pod dozorem dr.kudrnáčové. Ta v roce 99 pracovala na dialýze na zkrácený úvazek,223 při mateřské dovolené. Alexandra Opluštilová přednostka oddělení 22

23 Hemodialysa průměrní měsíční ukazatelé Náklady 563, , , , , ,2263 Výnosy 888, , , , , ,222 H. výsledek 324, , , ,274-5, ,

24 Oddělní klinické biochemie Ing. Barbora Prokopová vedoucí oddělení OKB provedlo v r cca 47 tis. vyšetření, což je o 13% více než v r Nárůst byl zaznamenán hlavně v druhé polovině roku po otevření lůžkového ARO. 15% z celkového počtu vyšetření tvoří vyšetření statim. Od června 1999 oddělení vyšetřuje materiál i od obvodních lékařů z regionu Vrchlabí a Špindlerův Mlýn. Tato vyšetření činí asi 15% z celkového počtu požadavků od obvodních lékařů. OKB pravidelně zajišťuje i vyšetření ALT pro dárce krve z HTO. V r. 99 bylo vyšetřeno cca 31 dárců. V r byl na odd. zakoupen osmometr Fiske 11 a spektrofotometr Humalyzer 2. V r úspěšně složila atestaci z klinické biochemie Ing. Prokopová,1 laborantka je zapsaná k atestaci ze svého oboru. OKB průměrní měsíční ukazatelé Náklady 264, , , , , ,5427 Výnosy 34, , , , , ,9596 H. výsledek 75, , ,5 123, , ,

25 Imonoanalytická laboratoř Oddělení IAL provedlo v roce 1999 cca 18 vyšetření, což je téměř o 25 % méně než v roce předchozím. tento pokles byl z velké části způsoben přerušením spolupráce s Horskou nemocnicí ve Vrchlabí. Z celkového počtu bylo 71 % vyšetření provedeno metodami s detekcí radioaktivity, 29 % pak imunoanalytickými metodami s fluorometrickou a luminometrickou detekcí. Téměř k 55 % poklesu počtu vyšetření došlo u stanovení většiny fertilních hormonů. O 5 % poklesl i počet stanovení HCG, což bylo pravděpodobně způsobeno i častějším využíváním jiných vyšetřovacích metod - papírkové testy, UZ. V březnu 99 byla na žádost prim. dr. Kupky rozšířena thyroidální diagnostika o stanovení FT 4. Vzhledem k velice nízkým počtům požadavků jsme byli nuceni zrušit stanovení celkového estriolu. Mgr. Věra Pavlová vedoucí laboratoře Imunoanalysa průměrní měsíční ukazatelé Náklady 188, , , , , ,2934 Výnosy 277, , , , , ,5341 H. výsledek 88, , , , , ,247 25

26 Oddělení nukleární medicíny Lenka Tylová přednostka oddělení Oddělení provádí ambulantní diagnostické výkony, nezabývá se terapií. Má kvalitní přístrojové vybavení (planární a dvoudetektorová tomografická kamera), které umožňuje provádět dynamická, planární, celotělová i tomografická vyšetření. Rozsah poskytovaných výkonů určuje především zájem kliniků. V tomto roce bylo provedeno téměř 2 výkonů. Jsou to především vyšetření kostního systému, ledvin, plic, žil dolních končetin, štítné žlázy, srdce... Koncem roku proběhla na pracovišti kontrola SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost) podle zákona 18/97 Sb., týkající se zajištění požadavků radiační ochrany, a bylo schváleno jeho další provozování v následujícím roce. Pro zajištění kvalitního fungování oddělení bude nyní v popředí zajistit kvalifikovaný personál jak VŠ, tak i SZP. Nukleární medicína průměrní měsíční ukazatelé Náklady 197, , , , , ,2273 Výnosy 372, , ,61 43, , ,498 H. výsledek 175, , , , , ,

27 Transfuzní oddělení Po zahájení intenzivního režimu oddělení jsme začali odběry dárců provádět 2x týdně - v pondělí a ve středu. Počet odběrů v roce 1999 stoupl z 245 na Všichni nově získaní dárci jsou bezpříspěvkoví. Změnou ukládacího systému plasmy splňujeme kriteria soběstačnosti v zásobení klinickou plasmou. Odstoupením SEVAC a.s. se nám podařilo vytvořit kontrakt na odběr klin. plasmy s IKEM, transplantační jednotka. Na rozdíl od ostatních transfuzních odd. v ČR jsme se neocitli v tísnivé situaci přebytků plasmy, jednak byl zakoupen hlubokomrazící box, jednak jsme průběžně zajišťovali odbyt plasmy do okolních nemocnic. Došlo k rozšíření autotransfuzního programu. Při výrobě krevních konzerv jsme začali rutinně odstraňovat leukocyty, název nového výrobku je EBR: čisté resuspendované erytrocyty. (Byla zakoupena mobilní svářečka krevních vaků.) Na úseku laboratoře jsme zavedli automatizovaný gelový systém pro imunohematologická vyšetření. Zavedli jsme nové citlivější generace testů na stanovení virových markerů. Koagulační vyšetření jsme rozšířili o screeningový test koag. inhibitorů. Morfologické vyšetření kostní dřeně bylo doplněno o cytochemické barvení. Prim. Jindra Škarková přednostka oddělení Škarková a RNDr. Jirsa absolvovali vzdělávací kurs na hodnocení cytologických preparátů mozkomíšních moků. Splnili jsme podmínky vnitřní i externí kontroly kvality práce laboratoře. V hematologické ambulanci jsme rutinně zahájili ambulantní převody krve a krevních derivátů systémem hematologického stacionáře. Rutinně provádíme trepanobiopsie, aspiráty kostní dřeně doplňujeme o vyšetření CD znaků (FACS) ve spolupráci s FN Hradec Králové. Po auditu místopředsedy české hematologické společnosti prof. J. Malého byly doporučeny cytostatické léčby hematologických malignit, které nyní standardně probíhají. 27

28 HTO průměrní měsíční ukazatelé Náklady 263, , , , ,99 131,1872 Výnosy 577, , , , , ,511 H. výsledek 313, , , , , ,

29 Chirurgické oddělení Činnost chirurgického oddělení se již tradičně věnuje problematice všeobecné chirurgie se zaměřením na chirurgii břišní, traumatologii, urologii a chirurgii ženského prsu. V roce 1999 doznalo oddělení určitých pozitivních změn. V tomto roce bylo hospitalizováno celkem pacientů, což je 2.nejvyšší počet od roku 1989, po roce 1995 (1.374 pacientů). Byla věnována větší pozornost nádorové problematice rekta a bylo úspěšně provedeno několik nízkých resekcí nad vnitřním svěračem s velmi dobrým výsledkem. Byla rozšířena ambulantní léčba haemorrhoidů Baronovou technikou. Výrazně se zvýšil počet urologických operací na počet 9, a to díky kvalitní práci kvalifikovaného urologa. Vzrostl i počet výkonů cévních celkem 46. Větší pozornost byla věnována problematice diagnostické i therapeutické arthtroskopie. Celkový počet výkonů se rychle zvyšuje. Počet velkých operačních výkonů byl nejvyšší v historii nemocnice celkem 893. Byl zaznamenán i nejvyšší počet traumatologických operací, a to 125. Zajímavostí je i pokračující snižování průměrné ošetřovací doby. Je třeba zdůraznit, že se podstatně zkvalitnila pooperační péče díky nově otevřenému lůžkovému oddělení ARO a zkvalitnění vybavení chirurgické JIP. V rámci ambulancí jsou nadále k dispozici 1. a 3. úterý v měsíci poradna mammologická, 2. a 4. úterý v měsíci poradna cévní a stomická, 1. a 3. čtvrtek v měsíci poradna traumatologická. Od roku 1995 ( ošetření) zaznamenávají chirurgické ambulance postupný úbytek ambulantních ošetření. V roce 1999 dosáhl jejich počet Jiří Kalenský přednosta oddělení Atestace v oboru: Dr.David Havel 2.atestace, Dr.Patrik Fišera 1.atestace Byla prohloubena spolupráce s jilemnickým HTO a trutnovskou onkologií. 29

30 Chirurgické oddělení průměrní měsíční ukazatelé Náklady 954, , , , , ,347 Výnosy 111, , , , , ,6227 H. výsledek 56, , , , , ,588 3

31 Hospodářsko-technická správa Ing. Alena Šrámková - Záluská vedoucí ekon. odboru Jan Honka vedoucí prov. odboru Pro MMN Jilemnice byl rok 1999 významný. Bylo zprovozněno lůžkové oddělení ARO, které v souladu s výsledky výběrových řízení zahájilo provoz v měsíci září. V roce 1999 byla dokončena, zkolaudována a v plném rozsahu zprovozněna budova, ve které jsou umístěny oddělení HTO, neurologie, operační sály a ARO. Budova byla dokončena za finanční spoluúčasti státu (2 mil. Kč v roce 99). Z dalších akcí stojí za zmínku zprovoznění odpařovací stanice medicinálního kyslíku. Velmi důležitým krokem v oblasti majetko-právních vztahů bylo převedení majetku státu, který byl pořízen do , do vlastnictví zřizovatele, tedy Města Jilemnice. Ekonomické výsledky roku 1999 hovoří o významném nárůstu obratu nemocnice (viz příloha) v důsledku celoročního provozu lůžkového oddělení neurologie a 3 měsíčního provozu ARO. Tímto obratem je MMN Jilemnice jednoznačně největším zdravotnickým zařízením okresu Semily. Seznam oprav a rekonstrukcí - rekonstrukce části střešní krytiny hlavní budovy od stavební firmy Janda v nákladu ,-- Kč, - malování na oddělení: INT ,-- Kč Gyn-por 69.37,-- Kč pohotovost, anestezie 1.322,-- Kč byty 4.166,-- Kč, - rekonstrukce a budování rozvodů med. plynů na hlavní budově v nákladu 1.,-- Kč. 31

32 Statistické informace MMN Jilemnice Počet příchozích pacientů O d d ě le n í In tern í C h iru rgie G yn e k ologie P orod n ice N o voro zen ci D ětsk é N eu rolog ie A R O C e lk e m P oč e t p a c ie n tů Počet příchozích pacientů od roku 1993 Rok Počet Počet O obsaz. O obsaz. O ošetř. pacientů ošetř. dnů lůžek lůž. v % doba ,9 64,87 9, ,92 6,37 8, ,78 65,66 8, ,28 63,56 9, ,46 58,56 7, ,52 55,91 7, ,61 57,66 7,54 32

33 Ošetřovací dny podle jednotlivých oddělení a měsíců Měsíc/rok INT CHIR GYN POR NOV DĚT NEU ARO Celkem I/ II/ III/ IV/ V/ V/ VI/ VII/ VIII/ IX/ X/ XI/ XII/

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998 MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998 Jilemnice, duben 99 Stránka 1 OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4-7 Správa ústavu str. 8 Charakteristika jednotlivých oddělení

Více

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba. Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková Doporučujeme přítomnost lékaře vždy ověřit telefonicky. tel. č. 481 551 111 - recepce nemocnice. Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Dětské a novorozenecké oddělení prim. MUDr. M. Jiřičková

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

Masarykova městská nemocnice. Jilemnice

Masarykova městská nemocnice. Jilemnice - 1- Masarykova městská nemocnice Jilemnice Roční zpráva 1997 V Jilemnici 30. 3. 1998. - 2- OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4 7 Správa ústavu str. 7 Charakteristika jednotlivých oddělení

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA JILEMNICE, KVĚTEN 1997.

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA JILEMNICE, KVĚTEN 1997. MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1996 JILEMNICE, KVĚTEN 1997. - 2 OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4-7 Charakteristika jednotlivých oddělení str. 8-12 Skladba lůžek

Více

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA JILEMNICE, KVĚTEN 1996.

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA JILEMNICE, KVĚTEN 1996. MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1995 JILEMNICE, KVĚTEN 1996. - 2 OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4-7 Charakteristika lůžkových oddělení str. 8-11 Skladba lůžek str.

Více

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE V JILEMNICI Poštovní směrovací číslo 514 15 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1993.

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE V JILEMNICI Poštovní směrovací číslo 514 15 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1993. MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE V JILEMNICI Poštovní směrovací číslo 514 15 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1993. Jilemnice 1994 - 2 - O b s a h : Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4 Skladba lůžek str. 6 Skladba

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště

w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště w w w.nemocnicenachod.cz Ambulantní pracoviště -2- ÚVOD Tímto seznamem ambulancí Vás chceme seznámit s rozsahem a typem poskytované ambulantní péče v Oblastní nemocnici Náchod a.s.. Doufáme, že pro Vás

Více

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE V JILEMNICI Poštovní směrovací číslo 514 15. Roční zpráva 1994

MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE V JILEMNICI Poštovní směrovací číslo 514 15. Roční zpráva 1994 MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE V JILEMNICI Poštovní směrovací číslo 514 15 Roční zpráva 1994 Jilemnice 1995 - 2 - O b s a h : Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4 Skladba lůžek str. 6 Počet příchozích

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2008 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2008 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010

Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010. Physicians, dentists and pharmacists 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 11. 2011 57 Souhrn Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2010 Physicians, dentists and pharmacists 2010 V České

Více

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 9 5 1 4 9 IČZ smluvního ZZ 3 3 1 Číslo smlouvy 2 C 3 3 N 3 Název IČO Nemocnice Český Krumlov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 / 4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 30. 9. 2010 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Libereckém kraji v roce 2009 Surgical

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice v Jilemnici za rok 2003 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2003 Informace o nemocnici... 2 Organizace

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

Spokojenost s lékaři

Spokojenost s lékaři Spokojenost s lékaři Nadprůměrná spokojenost s lékaři je na těchto oborech: Hematoonkologie; Nukleární medicína; Popáleniny; Rehabilitace; Hematologie; Chirurgie plastická, Onkologie-radiologie, Oftalmologie,

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 2 5 9 8 9 3 IČZ smluvního ZZ 5 9 2 5 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 U 5 9 K 0 1 2 Název IČO OKB Lab, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek

Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení. Roman Michálek Problematika personálních normativů lékařských povolání v lůžkových zdravotnických zařízení Roman Michálek Úvod Řízení lidských zdrojů Personální audit Jindřichův Hradec 19092014 2 Specifika lékařské profese

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 7 2 8 4 1 1 5 IČZ smluvního ZZ 5 4 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 7 L 5 4 R 0 0 1 Název IČO ENVISON s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK. Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc

ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK. Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc ČLK z pohledu anesteziologa a anesteziolog z pohledu ČLK Z.Mrozek Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc 1 Lékař a jeho profesní samospráva Princip subsidiarity jako znak demokratické společnosti

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

IČO: 27256537, DIČ: CZ

IČO: 27256537, DIČ: CZ Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno tel.:312606111, IČO: 27256537, DIČ: CZ 27256537, č.ú.: 33083308/0300 Projekty realizované v Oblastní nemocnici

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 4. 10. 2014 9 Souhrn Chirurgická péče - činnost v Královéhradeckém kraji v

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

seznam stížností za rok 2013

seznam stížností za rok 2013 seznam stížností za rok 2013 leden 2013- prosinec 2013 předmět oddělení výsledek leden stíţnost na vybavení dětské JIP dětská JIP neoprávněná celkem 9 stíţnost- ztráta osobních věcí chirurgie neoprávněná

Více

POSTAVENÍ A ÚLOHA MĚSTSKÉ NEMOCNICE ČÁSLAV V REGIONU.

POSTAVENÍ A ÚLOHA MĚSTSKÉ NEMOCNICE ČÁSLAV V REGIONU. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Škola veřejného zdravotnictví Ruská 85, 100 05 Praha 10, tel./fax: 02/748462, E-mail: Alena Petrákova ipvz.cz VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ SPECIALIZAČNÍ PŘÍPRAVA

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

233/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. června 2008. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 233/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb.,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 6 25. 6. 2013 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovací metody v Moravskoslezském

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 4 2 2 0 IČZ smluvního ZZ 0 8 4 2 6 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 8 A 4 2 6 Název IČO Psychiatrická nemocnice Bohnice PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005,

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více