MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998"

Transkript

1 MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE JILEMNICE ROČNÍ ZPRÁVA 1998 Jilemnice, duben 99 Stránka 1

2 OBSAH Organizace MMN str. 3 Lékařské obsazení str. 4-7 Správa ústavu str. 8 Charakteristika jednotlivých oddělení str Skladba lůžek str. 12 Rozložení lůžek podle ošetřovacích jednotek str. 12 Počet příchozích pacientů str. 12 Počet příchozích pacientů do roku 1993 str. 13 Ošetřovací dny dle jednotlivých oddělení a měsíců str. 13 Průměrný počet obsazených lůžek str. 14 Počet cizinců str. 15 Obsazení lůžek podle spádovosti str. 15 Počet porodů, císařských řezů str. 15 Počet úmrtí v letech str. 16 Náklady na 1 lůžkoden porovnání 1996, 97, 98 str. 16 Náklady na hotelovou složku (v tis. Kč) str. 16 Porovnání nákladů ceny str. 17 Porovnání nákladů spotřeby str. 17 Porovnání spotřeb energií str Porovnání nákladů a spotřeb (graficky) str Prádlo Spotřeba koksu Odpady Spotřeba plynu Spotřeba vody Spotřeba el. energie Celkové náklady Hospodářský výsledek jednotlivých oddělení v tis. Kč) str. 24 Hospodaření v porovnání s r a 1997 str. 24 Průměrné měsíční ukazatele jednotlivých nákl. středisek MMN v Jilemnici str Personální statistika str. 33 Neodpracované kalendářní dny za rok 1998 str. 34 Průměrné měsíční a hodinové mzdy v letech str. 35 Rok 1998 v nemocnici ve zkratce str Stavební činnost, malby, nátěry a rekonstrukce v MMN Jilemnice v roce 1998 str. 39 Příloha: Výsledovka 1998 Rozvaha 1998 Stránka 2

3 Organizace MMN Zřizovatelem je Město Jilemnice. Zastupitelstvo města Jilemnice Starosta: PaeDr. Václav Hartman Jilemnice 265 Místostarostka: Mgr. Jaroslava Kunátová Jilemnice 1047 Členové: Ing. Jiří Beran Jilemnice 1210 MVDr. František Bradna Jilemnice 470 Jiří Deml Jilemnice 491 RNDr. Jaromír Hanza Jilemnice 922 Milan Honců Jilemnice 1001 Janouch Miroslav Jilemnice č. 987 Jaroslav Kosáček Jilemnice 935 Roman Kouba Jilemnice 529 MUDr. Kučera Václav Jilemnice 615 PaeDr. Jan Luštinec Jilemnice 1 MUDr. Helena Marešová Jilemnice 861 Dušan Morávek Jilemnice 967 MVDr. Lubomír Šnajdr Jilemnice 194 Mgr. Jindřich Trýzna Jilemnice 1303 Vedení nemocnice Ředitel: MUDr. Kalenský Jiří Jilemnice 923 Lékařský ředitel: MUDr. Edlman Jaroslav Horní Branná 278 Správní ředitel: Ing. Egrt František Jilemnice 698 Vedoucí ekonom: Ing. Malá Eva Horní Sytová 63 Hlavní sestra: Seifertová Marie Vítkovice č. 369 Poradní sbor ředitele prim. MUDr. Schmnoranz Martin Vysoké n. J. č. 301 prim. MUDr. Sladký Pavel Jilemnice č. 857 prim. Burket Pavel Jilemnice č. 860 prim. Vocásek Zdeněk Jilemnice č. 486 prim. Kučera Václav Jilemnice č prim. MUDr. Zdeněk Zikmund Železnice č. 207 MUDr. Edlman Jaroslav Horní Branná č. 278 Stránka 3

4 LÉKAŘSKÉ OBSAZENÍ KE DNI Interní oddělení Primář: Zástupce primáře: MUDr. Schmoranz Martin MUDr. Stach Jan, vedoucí lékař JIP MUDr. Havlová Ivana MUDr. Mečířová Zdenka - MD MUDr. Kobrlová Jitka MUDr. Waněk Hubert MUDr. Rusínová Marie MUDr. Mařádek Jiří MUDr. Kudrnáčová Dana MD MUDr. Košelka Martin MUDr. Bradnová Kateřina Chirurgické oddělení Primář: Zástupce primáře: Samostatně pracující lékař: Sekundární lékař: MUDr. Sladký Pavel MUDr. Mareš Josef MUDr. Edlman Jaroslav MUDr. Kalenský Jiří MUDr. Havel David MUDr. Gottwald Jaroslav MUDr. Fišera Patrik Gynekologicko porodnické oddělení Primář: Zástupce primáře: Samostatně pracující lékař: Sekundární lékař: MUDr. Vocásek Zdeněk MUDr. Břeský Pavel MUDr. Říhová Nina MUDr. Tišer Hynek MUDr. Budek Tomáš MUDr. Gazda Štěpán Dětské oddělení Primář: Zástupce primáře: Sekundární lékař: MUDr. Burket Pavel MUDr. Rybenský Miloš MUDr. Valentová Helena MD MUDr. Jaroszová Miroslava MUDr. Kubinová Hana Neurologické oddělení Primář: Zástupce primáře: Sekundární lékař: MUDr. Zdeněk Zikmund MUDr. Jiří Mlejnek MUDr. Jana Haberlová MUDr. Ilona Sedláčková Stránka 4

5 Anesteziologicko resuscitační oddělení Vedoucí lékař: MUDr. Valenta Petr MUDr. Starová Pavlína MUDr. Jirásková Gabriela Radiodiagnostické oddělení Primář: Samostatně pracující lékař: Sekundární lékař: MUDr. Kučera Václav MUDr. Mašková Ivana MUDr. Janáč Petr MUDr. Budková Jana MUDr. Žídková Lenka Oddělení nukleární medicíny Vedoucí lékař: Samostatně pracující farmaceut: MUDr. Tylová Lenka RnDr. Hanza Jaromír Imunoanalytická laboratoř Vedoucí: Pracovník jištění jakosti: Ing. Raschiková Věra MUDr. Kupka Karel, CSc. Okresní transfúzní stanice Primář: Pracovník jištění jakosti: Samostatný pracovník: MUDr. Škarková Jindra RNDr. Hanza Jaromír RNDr. Jirsa Roman Oddělení klinické biochemie Samostatně pracující biochemik: Ing. Prokopová Barbora Rehabilitační oddělení Primář: MUDr. Jarešová Irena Hemodialyzační středisko satelit Vedoucí lékař: MUDr. Opluštilová Alexandra Stránka 5

6 Odborné ambulance Plicní satelit Urologická satelit Dětská kardiologie Endokrinologická Neurologická, Lomnice n. P. Logopedie Homeopatická satelit Funkční diagnostiky Gastroenterologická Alergologická Nefrologická satelit Nefrologická dětská Nefrologická dětská Cévní Mammologická Gynekologická Gynekologická, Pošepného ul. Gynekologická dětská Chirurgická Interní Asistovaná reprodukce Hematologická Pediatrická MUDr. Soukupová Renata MUDr. Maloň Michal Doc. MUDr. Kokštějn Zdeněk, CSc. MUDr. Kupka Karel, CSc. MUDr. Zdeněk Zikmund PaeDr. Hrubcová Ivana MUDr. Stach Jan MUDr. Kobrlová Jitka MUDr. Waněk Hubert MUDr. Rybenský Miloš MUDr. Opluštilová Alexandra MUDr. Burket Pavel MUDr. Kuncová Milena MUDr. Havel David MUDr. Mareš Josef MUDr. Vocásek Zdeněk MUDr. Vocásek zdeněk MUDr. Říhová Nina MUDr. Mareš Josef MUDr. Schmoranz Martin MUDr. Břeský Pavel MUDr. Škarková Jindra MUDr. Burket Pavel Stránka 6

7 LSPP JILEMNICE MUDr. Černý Aleš MUDr. Petráková Alena MUDr. Kalenská Věnceslava MUDr. Válek František MUDr. Erlebachová Anna MUDr. Krásl Miroslav MUDr. Puskarčík Antonín MUDr. Puskarčíková Jaroslava MUDr. Pohanková Dana MUDr. Karásková Vladimíra MUDr. Karásek Bohuslav MUDr. Tichánek Miroslav RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ POMOC MUDr. Havel David MUDr. Stach Jan MUDr. Břeský Pavel MUDr. Valenta Petr MUDr. Rutkay Lubomír MUDr. Gottwald Jaroslav MUDr. Kobrlová Jitka MUDr. Fišera Patrik MUDr. Maloň Michal MUDr. Gazda Štěpán MUDr. Kubinová Hana Stránka 7

8 SPRÁVA ÚSTAVU Správní ředitel: Vedoucí provozního úseku: Vedoucí ekonom: Personální oddělení: Mzdová účtárna: Evidence OTE: Pokladní: Příjem pacientů: Vedoucí údržby: Vedoucí prádelny: Vedoucí dopravy: Vedoucí vrátný: Vedoucí stravovacího provozu: Vedoucí kuchyně: Ing. Egrt František Honka Jan Ing. Malá Eva Zoulová Vlasta Ing. Malý Bohuslav Zapadlová Vladimíra Tuláčková Blanka Morávková Jana Svoboda Miloš Votočková Hana Honka Jan Nykodém Jiří Kosáčková Hana Moravec Václav Stránka 8

9 Charakteristika jednotlivých oddělení MMN Interní oddělení Činnost oddělení spočívá převážně v péči o hospitalizované pacienty včetně hospitalizací na JIP. Na tuto činnost navazuje ambulantní složka, tj. všeobecní interní ambulance, gastroenterologická ambulance, ergometrické, spirometrické, echokardiologické pracoviště a poradna pro poruchy metabolismu lipidů, které provádějí vyšetření jak hospitalizovaných, tak i ambulantních pacientů, včetně konsiliárních vyšetření pro ostatní oddělení. Některá speciální vyšetření (ERCP, jaterní biopsie, colonoskopie, sonografické vyšetření srdce) jsou prováděna i pro okolní nemocnice. V rámci gastroenterologické ambulance bylo provedeno 786 gastroskopií, 537 colonoskopií, 86 ERCP (endoskopické vyšetření žlučových cest a slinivky) a 7 jaterních biopsií. Výrazný kvantitativní vzestup vykazují proti minulým letům urgentní výkony, většinou provedené na JIP: 44 kardiopulmonálních resuscitací, 52 endotracheálních intubací, 45x umělá plicní ventilace celkem hodin ventilátorem Adult Star, 17 tracheostomií, 87 kanylací centrální žíly, 25 trombolys u akutního infarktu myokardu, 29 akutních hemodialys. Interní oddělení slouží i k výchově absolventů, u kterých se předpokládá další specializace v nástavbových oborech. V roce 1998 na oddělení nastoupili 2 absolventi s výhledem jejich dalšího zařazení do oboru hematologie a nukleární medicíny. Součástí oddělení je hemodialyzační středisko, jediné v semilském okrese, které provedlo v roce 1998 celkem výkonů. V pravidelném dialyzačním režimu bylo 25 pacientů, v nefrologické poradně bylo evidováno 375 pacientů s onemocněním ledvin. V březnu 1998 zorganizovali pracovníci střediska již 5. Ročník Krkonošských zimních her pro dialyzované a transplantované. MUDr. Kudrnáčová v červnu úspěšně složila atestaci I. stupně z vnitřního lékařství. Chirurgické oddělení Činnost oddělení je tradičně zaměřena na diagnostiku a terapii onemocnění orgánů dutiny břišní, traumatologii a onemocnění ženského prsu. Součástí oddělení je urologický ordinář dr. Maloň v tomto roce úspěšně složil atestaci II. stupně z urologie a rozšířil urologickou optativu o další zejména endoskopické výkony. Z nových operačních metod byla zavedena endoskopická operace tříselné kýly, ambulantní léčení nekomplikovaných haemorrhoidů metodou dle Barona, v úrazové chirurgii nová metoda nitrodřeňové elastické osteosynthesy zlomenin dlouhých kostí u dětí Prevotovými pruty tzv. ESIN. V roce 1998 bylo provedeno celkem 830 operací, což je 3. nejvyšší počet v historii ústavu, z toho 56 laparoskopických operací žlučníku nejvíce od zavedení této metody v MMN, 59 urologických operací, 31 výkonů na střevu a žaludku, 40 cévních výkonů, 16 operací pro úrazové i neúrazové náhlé příhody břišní. Úrazů pohybového systému bylo operováno 125, z toho 45 zlomenin stehenní kosti. Součástí oddělení je jednotka intenzivní péče, která slouží pacientům po větších operacích a v těžkých stavech, např. poúrazových, a dále chirurgická ambulance, kde bylo ošetřeno ambulantních pacientů. V rámci ambulance pracuje mammologická, cévní a stomická poradna. Gynekologicko porodnické oddělení V roce 1998 byla v souladu s celosvětovým trendem dále rozvíjena laparoskopická operační technika, obrátil se poměr mezi vaginálními a abdominálními hysterectomiemi ve prospěch vaginálních a bylo dále sníženo procento císařských řezů. Celkem bylo provedeno operací. Z nových vyšetřovacích a léčebných metod byla zavedena pánevní lymfadectomie, uterovesicopexe dle Pereyry, závěs poševního pohýlu po hysterectomii dle Moskowitze, psychoprofylaxe těhotných a porod do vany. Počet porodů poprvé po 3 letech překročil číslo 600 celkem 608. Ambulantně bylo ošetřeno žen. Dále byla rozvíjena ultrazvuková prenatální diagnostika vrozených vývojových vad a ultrazvuková velocimetrie, zcela rutinní se stala epidurální analgezie u vaginálních porodů a vyšetření malé pánve ultrazvukem u téměř každého gynekologického vyšetření. Stránka 9

10 Součástí oddělení je rovněž poradna pro neplodná manželství, onkologická poradna, těhotenská poradna, ambulance dětské gynekologie, poradna pro choroby děložního hrdla a poradna andrologická a hormonální. V rámci zvyšování kvalifikace složil MUDr. Břeský úspěšně atestaci II. stupně z gynekologie a porodnictví. Dětské oddělení V roce 1998 bylo na oddělení hospitalizováno celkem 852 pacientů, z toho bylo 276 z jiných okresů. Ambulantně bylo ošetřeno pacientů, provedeno u nich vyšetření. V nefrologické poradně bylo provedeno 766 vyšetření u 327 dětí, v kardiologické ambulanci 192 vyšetření u 187 dětí, v alergologické poradně u 673 dětí. V prosinci 1998 byla na dětském oddělení otevřena endokrinologická poradna. S velmi dobrými výsledky pokračuje léčení atopického ekzému syrovátkovým extraktem. Díky sponzorům byly získány nové matrace do postýlek, ultrazvukový inhalátor Omron, nové nádobí do kuchyňky. Rehabilitační oddělení Oddělení se již tradičně zabývá fyzikální terapií onemocnění pohybového aparátu, zejména poúrazových stavů a dále léčením ženské sterility metodou Mojžíšové. V roce 1998 bylo provedeno vyšetření a léčebných výkonů. Z nových přístrojů byla pořízena Bio Beam lampa (infračervené světlo). Radiodiagnostické oddělení Během roku se dále rozvíjí CT diagnostika, formou příslužeb lékařů je zajištěn u akutních případů nepřetržitý provoz všech radiodiagnostických a ultrasonografických metod. Z nových metod bylo zavedeno předoperační označování obtížně lokalizovatelných lézí prsů Frankovým vodičem a duktografie patentní modří, z CT metod pak optimalizace koronárních řezů obličejového skeletu a paranasálních dutin pomocí přídavného fixačního zařízení. Na podzim úspěšně složil MUDr. Janáč atestaci I. stupně z radiodiagnostiky. Dále pokračuje výstavba nového pavilonu RDG oddělení. Hematologicko transfuzní oddělení V roce 1998 odešla na jiné pracoviště prim. MUDr. Luňáková, kterou od října nahradila ve vedoucí funkci prim. Jindra Škarková. Byl vypracován nový projekt ekonomičtějšího využití oddělení s cílem zajistit soběstačnost v zásobení krevními deriváty MMN, schopnost komplexně saturovat semilský region a zajistit odbyt pro přebytky a směnu potřebných derivátů s ostatními transfuzními odděleními. Byla vedena jednání s řadou společensky významných představitelů regionu s cílem zajistit nábor nových dobrovolných dárců krve. Během roku se zvýšil celkový počet dárců krve z na začátku roku na na jeho konci. Celkem bylo provedeno odběrů. ARO Oddělení poskytuje servis pro operační obory v celém spektru anesteziologických technik. Ve spolupráci s porodníky se dále rozvíjí metoda porodní analgezie, podíl takto vedených porodů již stoupl na 20% (v r ,5 %). Větší podíl rovněž zaujímají metody centrálních a periferních blokád. RZP V roce 1998 bylo provedeno zásahů, což je absolutně nejvyšší počet v historii záchranné služby v Jilemnici (od roku 1990). Z toho bylo 919 primárních a 97 sekundárních výjezdů. Na oddělení Stránka 10

11 pracuje 5 zdravotních ester, 5 řidičů záchranářů jako kmenových zaměstnanců a slouží zde celkem 11 lékařů z jiných oddělení. Vedoucí sestra oddělení úspěšně ukončila pomaturitní specializační studium v oboru ARIP. Přístrojové vybavení bylo rozšířeno o oxymetr Onyx Nonin a ventilátor Oxylog. Oba přístroje byly zapůjčeny OÚ v Semilech. Oddělení nukleární medicíny Zabezpečuje izotopové vyšetření pacientů z oblasti daleko přesahující spádové území MMN. Pracoviště je v současné době špičkově vybaveno (rotační kamera, planární kamera), takže je schopno provádět téměř všechny vyšetření odpovídající současné úrovni oboru. Na oddělení byl zakoupen nový přístroj Bqmetr, sloužící k přesnému měření dávek radioaktivity podávaných pacientům. Počty výkonů mají vzhledem k trendu omezovat ekonomicky náročná vyšetření sestupnou tendenci, přesto bylo provedeno vyšetření s podáním radiofarmak. IAL V průběhu roku 1998 odešla do důchodu vedoucí oddělení paní ing. Raschiková, která byla ve funkci vystřídána paní Mgr. Pavlovou. Bylo provedeno cca vyšetření, z toho cca vyšetření hormonů štítné žlázy, vyšetření pro gynekologické oddělení a ambulance. Asi 60% vyšetření je prováděno pro zdejší nemocnici, zbytek pro ambulance a sousední nemocnice. V první polovině roku 1998 byl zaveden nový počítačový program na zpracování laboratorních výsledků. OKB Oddělení OKB provedlo v roce 1998 celkem 415 vyšetření, což zhruba stejně, jako v předchozím roce. Statimových vyšetření bylo 6% z celkového počtu vyšetření. O 100% se zvýšil proti minulému roku počet vyšetření ASTRUP, což patrně souvisí se stále náročnější prací obou jednotek intenzivní péče. Na oddělení byly zakoupeny 2 nové přístroje automatický analyzátor Hitachi a Miditron k chemické analyze moči. Z nových metod bylo zavedeno vyšetřování myoglobulinu. Neurologické oddělení Výběrové řízení na zajištění akutní lůžkové péče v našem regionu a následně ministryně zdravotnictví svým rozhodnutím doporučily zřízení neurologického oddělení v MMN a ztrušení NsP Lomnice nad Popelkou. Důvodem k tomu byly, kromě personálního, všechny sledované ukazatele. Po pečlivé analýze prostorového členění naší nemocnice a po konzultacích s odbornými neurology a se zástupci VZP bylo rozhodnuto zřídit neurologické oddělení v Masarykově městské nemocnici v Jilemnici. Lůžkové neurologické oddělení v počtu 25 lůžek bylo zřízeno , dočasně je umístěno v 4. N. P. dostavby nemocnice. O neurologické pacienty pečují 2 ambulance 1 v lůžkovém oddělení a 1 (pro záchvatové stavy) v Lomnici nad Popelkou. Dětská neurologická ambulance je zajišťována v prostorách Dětského centra v Jilemnici. Stránka 11

12 Stránka 12

13 Stránka 13

14 Stránka 14

15 Stránka 15

16 Stránka 16

17 Stránka 17

18 Stránka 18

19 Stránka 19

20 Stránka 20

21 Stránka 21

22 Stránka 22

23 Stránka 23

24 Stránka 24

25 Stránka 25

26 Stránka 26

27 Stránka 27

28 Stránka 28

29 Stránka 29

30 Stránka 30

31 Stránka 31

32 Stránka 32

33 Stránka 33

34 Stránka 34

35 Stránka 35

36 Stránka 36

37 Stránka 37

38 Stránka 38

39 Stránka 39

40 Stránka 40

41 Stránka 41

42 Stránka 42

43 Stránka 43

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2010 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Personální oblast 4 2.1. Zaměstnanci 4 2.2. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 4 a jejich průměrný věk

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Výroční zpráva 2011 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Výroční zpráva 2011 obsah úvodní slovo ředitele 1. 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifikační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO HISTORICKÝ ÚVOD Vojenská nemocnice Brno slouží svému účelu ve stávajícím objektu již od roku 1784. Historie tohoto objektu je však mnohem delší. Nemocnice se totiž nachází v areálu

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři:

Vážení přátelé, Mohu-li shrnout nejdůležitější události loňského roku, tak jsou to pro mne jako pro ředitele následující tři: V yroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo 3 Vedení FN Motol 4 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 7 Organizační struktura 8 Základní údaje 9 Seznam zdravotnických pracovišť 10 Léčebně preventivní

Více

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva

Fakultní nemocnice Brno. Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno Výroční zpráva Držitel certifikátu ISO 9001:2000 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakultní nemocnice Brno za rok 2007 Obsah 1. INFORMACE O FN BRNO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici

Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Ordinační hodiny Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Alergologická a imunologická ambulance MUDr. V. Vrba Alergologická a imunologická ambulance 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 08.00-15.00 07.00-14.00

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Máme pro vás špičkové oční oddělení

Máme pro vás špičkové oční oddělení Č íslo 4 / květen 04 / zdarma // www.nemocnicepribram.cz Máme pro vás špičkové oční oddělení Naše oční lékařství je jedním z oborů, které se dlouhé roky pyšní vysoce odborným personálem často přednášejícím

Více

Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004 Okresní nemocnice Strakonice Výroční zpráva za rok 2004 Obsah 1 Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o nemocnici 3 Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Dozorčí rada 3.3 Vedení nemocnice 3.4

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji

Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část 2009 OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Zpracovalo: Centrum EP, p.o., Hradec Králové 1 Optimalizace lůžkové péče v Královéhradeckém kraji Analytická část Centrum EP, p.o.

Více

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji

Přehled zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz www.kr-moravskoslezsky.cz Realizace a design: Studio Renner Přehled zdravotnických zařízení

Více

Obrovský zájem o vyšetření krve!

Obrovský zájem o vyšetření krve! 4 duben 2011 Obrovský zájem o vyšetření krve! Chcete se o úspěšné prezentaci Krevního centra FNO v ostravském obchodním centru Avion dozvědět více? Čtěte na straně 6! Nejúspěšnější publikace ORL za rok

Více