Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2 Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate development České spořitelny, a. s. Czech TOP Venture Fund B.V. Factoring České spořitelny, a. s. Informatika České spořitelny, a. s. Investiční společnost České spořitelny, a. s. Leasing České spořitelny, a. s. Penzijní fond České spořitelny, a. s. Pojišťovna České spořitelny, a. s. Realitní společnost České spořitelny, a. s. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

3 Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

4 2 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Vysoká úroveň nabízených služeb, kvalifikované poradenství a zajímavá výkonnost našich fondů přispěly v roce 2002 k rostoucí důvěře klientů a k dobrým výsledkům dosaženým v hospodaření společnosti.

5 Výroční zpráva Obsah Profil ISČS a přehled vlastnických vazeb 4 Vybrané finanční ukazatele ISČS 7 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 8 Představenstvo a dozorčí rada společnosti 9 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti ISČS a stavu jejího majetku 10 Zpráva o hospodaření otevřených podílových fondů ISČS za rok Zpráva dozorčí rady ISČS 25 Zpráva o vztazích 26 Finanční část, Nekonsolidované finanční výsledky 33 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 34 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond 56 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Merkur otevřený podílový fond 72 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond 87 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený dluhopisový podílový fond 102 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond 117 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond 132 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond 147 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů 161 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond 175 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond 191 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Fond řízených výnosů otevřený podílový fond 208 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Výnosový otevřený podílový fond 224 Adresář hlavních prodejních míst produktů ISČS 239 Použité zkratky ČS Česká spořitelna, a. s. ISČS Investiční společnost České spořitelny, a. s. OPF otevřený podílový fond IF investiční fond FF fond z fondů BCPP Burza cenných papírů Praha, a. s.

6 4 Výroční zpráva 2002 Profil Investiční společnosti České spořitelny, a. s., a přehled vlastnických vazeb Investiční společnost České spořitelny, a. s., vznikla , je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Vlastníci společnosti: Jediným akcionářem Investiční společnosti České spořitelny, a. s., k je Česká spořitelna, a. s., která vlastní 100 % akcií. Depozitář společnosti: Česká spořitelna, a. s. Základní kapitál společnosti: 70 milionů Kč Sídlo společnosti: V roce 2002 došlo ke změně sídla. Od společnost sídlí na adrese: Praha 4, Poláčkova 1976/2, PSČ Základní charakteristika společnosti Předmětem činnosti Investiční společnosti České spořitelny, a. s. je: shromažďování peněžních prostředků vydáváním podílových listů; vytváření a zakládání podílových fondů a obhospodařování majetku v podílových fondech podle statutů těchto fondů; nákup, prodej, půjčování a půjčování si cenných papírů na vlastní účet. Profil a historie společnosti V první vlně kuponové privatizace se ISČS stala správcem Spořitelní privatizační, a. s. investičního fondu, největšího investičního fondu první vlny, založeného Českou spořitelnou, a. s. Od roku 1995, po zrušení Spořitelní privatizační, a. s. investičního fondu, jeho rozdělením bez likvidace nadále ISČS obhospodařovala tři nástupnické investiční fondy: Spořitelní privatizační Český investiční fond, a. s. Spořitelní privatizační Výnosový investiční fond, a. s. Spořitelní privatizační Všeobecný investiční fond, a. s. Ve druhé vlně kuponové privatizace ISČS založila a obhospodařovala 2. spořitelní privatizační investiční fond, a. s. ISČS byla dále zakladatelem a obhospodařovatelem Spořitelního investičního fondu, a. s. Dne rozhodla řádná valná hromada fondu o jeho zrušení a sloučení s 2. spořitelním privatizačním investičním fondem, a. s. V roce 1992 zahájila ISČS prodej podílových listů svých prvních otevřených podílových fondů Čechoinvest, Moravoinvest a Rentinvest, které byly výnosovými fondy smíšeného typu. Na konci roku 1994 do nabídky ISČS přibyl listinný specializovaný otevřený podílový fond na doručitele Bondinvest. V červnu roku 1996 uvedla ISČS na trh první fond peněžního trhu v České republice Sporoinvest (OPF). Nabídka produktů, které svým charakterem nejvíce splňují požadavky na moderní správu financí, byla v březnu roku 1998 doplněna o další dva otevřené podílové fondy, dluhopisový Sporobond a akciový Sporotrend. V průběhu roku 1999 a v přípravné fázi již v roce 1998 jako první v České republice otevírá ISČS své dva investiční fondy. SPIF Český, a. s., a SPIF Výnosový, a. s. Fondy byly zrušeny a bez likvidace transformovány na otevřené podílové fondy ISČS Český otevřený podílový fond a ISČS Výnosový otevřený podílový fond. Stalo se tak na základě platné novely zákona o investičních společnostech a fondech. V prosinci roku 1999 byly zrušeny bez likvidace otevřené podílové fondy Čechoinvest a Moravoinvest, které byly sloučeny se Sporotrendem, a otevřený podílový fond Rentinvest, který byl sloučen se Sporobondem. Přejímající fondy zůstaly samy beze změny, včetně znění jejich statutů. Zrušení zmíněných fondů formou sloučení s modernějšími a charakterem a konstrukcí výhodnějšími produkty bylo provedeno především v zájmu podílníků. V roce 2000 byly otevřeny zbývající investiční fondy 2. spořitelní privatizační investiční fond, a. s., a SPIF Všeobecný, a. s. Fondy byly zrušením bez likvidace transformovány na otevřené podílové fondy ISČS 2. OPF a ISČS Všeobecný OPF. Dále byly v roce 2000 založeny tři nové otevřené podílové fondy: v červnu specializovaný fond peněžního trhu Merkur výnosového typu, určený zejména pro podnikatele a právnické osoby. V září pak již ve spolupráci s ERSTE-SPARINVEST akciový Eurotrend a fond fondů Globaltrend FF. V roce 2001 byl založen nový podílový fond Trendbond zaměřený na investování do dluhopisů kandidátských zemí Evropské unie. Dne byla do obchodního rejstříku zapsána změna původní obchodní firmy Spořitelní investiční společnost, a. s., na Investiční společnost České spořitelny, a. s. Komise pro cenné papíry schválila svým rozhodnutím, které nabylo právní moci dne , změnu, kterou z fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s. Všeobecný otevřený podílový fond vznikl Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond. Důvodem změny bylo zejména upřesnění investičního zaměření fondu. Dále Komise pro cenné papíry schválila k změnu fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2. otevřený podílový fond, ze kterého vznikl Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond. Důvodem změny bylo rovněž upřesnění investičního zaměření fondu.

7 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 5 Přejmenováním ISČS, a. s. Český otevřený podílový fond vznikl dne 2. prosince 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Fond řízených výnosů otevřený podílový fond. Důvodem změny bylo mimo jiné upřesnění investičního zaměření fondu. Od byly zavedeny prodejní poplatky u OPF Sporoinvest, Sporobond a Trendbond. Zároveň byla stanovena pravidla pro poskytování slev z prodejních poplatků. Struktura ISČS je vymezena Organizačním řádem, obsahujícím povinnosti, oprávnění a zodpovědnost jednotlivých útvarů společnosti. Společnost se transformovala na plně orientovanou na správu portfoliových fondů a s tímto záměrem dále optimalizuje i strukturu a odborné zaměření zaměstnanců. Vedení účetnictví podílových fondů, denní propočet vlastního kapitálu, výpočet prodejní ceny podílových listů, vypořádání obchodů včetně finančního vypořádání a činnosti spojené s kontrolou limitů podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech zajišťuje od 1. listopadu 2002 pro ISČS na základě uzavřené mandátní smlouvy Česká spořitelna, a. s. Udělením mandátu k zajišťování uvedených činností není omezena či jinak dotčena kontrolní funkce depozitáře ani odpovědnost ISČS vůči podílníkům. K společnost obhospodařovala dvanáct otevřených podílových fondů: Obhospodařované podílové fondy: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Investuje převážně do nástrojů peněžního trhu. Fond zahájil činnost dne 1. července Investiční společnost České spořitelny, a. s., Merkur otevřený podílový fond výnosového typu, zaknihovaný. Investuje převážně do nástrojů peněžního trhu a bezpečných krátkodobých dluhopisů. Podíl investic do cizích měn je omezen na 20 %. Fond zahájil činnost dne 1. července Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Investuje převážně do dluhopisů. Fond zahájil činnost 31. března Ke dni došlo ke sloučení s otevřeným podílovým fondem Rentinvest. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený dluhopisový podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Investuje do dluhopisů středoevropských zemí, které jsou členy OECD. Fond zahájil činnost dne 29. října Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond výnosového typu, listinný, na doručitele. Dluhopisový fond investující především do dluhopisů českých emitentů, podíl zahraničních cenných papírů na aktivech však není omezen. Fond zahájil činnost dne 14. prosince Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Akciový fond. Až 100 % aktiv fondu může být investováno na zahraničních trzích s dalším omezením dle statutu fondu. Fond zahájil činnost 31. března Ke dni došlo ke sloučení s otevřenými podílovými fondy Čechoinvest a Moravoinvest. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Akciový fond. Až 100 % aktiv fondu může být investováno na zahraničních trzích, přednostně do akcií evropských emitentů z báze indexu DJ STOXX 50 s dalším omezením dle statutu fondu. Fond zahájil činnost 1. září Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů růstového typu, zaknihovaný. Až 100 % aktiv fondu může být investováno na zahraničních trzích, přednostně do cenných papírů zahraničních fondů investujících do akcií v mezinárodním měřítku s dalším omezením dle statutu fondu. Fond zahájil činnost 1. září Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Podíl hodnoty akcií, cenných papírů akciových fondů a podílových listů akciových otevřených podílových fondů může činit maximálně 65 % z hodnoty majetku. Fond Sporomix 5 zahájil činnost dne 25. března Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Podíl hodnoty akcií, cenných papírů akciových fondů a podílových listů akciových otevřených podílových fondů může činit maximálně 40 % z hodnoty majetku fondu. Fond Sporomix 3 zahájil činnost dne 25. března Investiční společnost České spořitelny, a. s., Fond řízených výnosů otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Jedná se o smíšený fond s převahou instrumentů peněžního trhu, doplňkově investuje do akcií. Podíl hodnoty akcií a cenných papírů investujících do akcií nesmí překročit 25 % z hodnoty majetku. Fond řízených výnosů zahájil činnost dne 2. prosince 2002.

8 6 Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Výnosový otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Smíšený fond s převahou dluhopisů a pokladničních poukázek. Až 100 % aktiv fondu může být investováno na zahraničních trzích. Fond vznikl k 1. prosinci 1999 přeměnou investičního fondu. Strategie společnosti Cílem Investiční společnosti České spořitelny, a. s., nejstaršího člena Finanční skupiny České spořitelny, je doplňovat širokou nabídku produktů a služeb České spořitelny a její Finanční skupiny, a v co největší míře tak uspokojovat potřeby klientů České spořitelny, a. s. Přitom ISČS ani Česká spořitelna nevlastní majetek fondů ten patří podílníkům v podílových fondech. Účetnictví společnosti je od účetnictví podílových fondů přísně oddělené. ISČS umožňuje investorům, kteří nedisponují potřebnými finančními a informačními zdroji a vysoce kvalifikovaným know-how, přímé angažmá například na akciovém nebo dluhopisovém trhu. Podílníkům obhospodařovaných fondů se snaží přinášet co největší zisky, a to při minimálním riziku ve vztahu k deklarované investiční strategii fondů. K dosažení vysoké profesionality svých pracovníků pečuje společnost o zvyšování jejich znalostí a dovedností, využívá know-how předních zahraničních společností a průběžně buduje pružnou organizační strukturu i výkonný informační systém, který zvyšuje produktivitu a spolehlivost při správě majetku. ISČS navázala úzkou spolupráci s ERSTE-SPARINVEST dceřinou společností rakouské ERSTE-BANK která vystupuje jako poradce jak při volbě strategie, tak při řízení fondů zaměřených na zahraniční trhy. Členství v profesních organizacích Investiční společnost České spořitelny, a. s., je zakládajícím členem Unie investičních společností České republiky (UNIS ČR).

9 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 7 Vybrané finanční ukazatele ISČS (tis. Kč) Aktiva celkem Základní kapitál (jmění) Vlastní kapitál (jmění) Zisk před zdaněním Čistý zisk Počet pracovníků (osob) Vývoj hodnoty aktiv (v tis. Kč) Vývoj čistého zisku (v tis. Kč)

10 8 Výroční zpráva 2002 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, v uplynulém roce byla dokončena transformace České spořitelny s cílem výrazného zlepšení služeb poskytovaných klientům. Několik tisíc pracovníků na pobočkách pracuje ve funkci poradce s úkolem nabízet produkty a služby, které klient může nejlépe využít při správě svých finančních prostředků. Jsem rád, že mezi ty nejúspěšnější produkty patřily podílové fondy, jejichž majetek spravuje Investiční společnost České spořitelny. Příliv peněžních prostředků do podílových fondů a zejména fondů ISČS byl největší v dosavadní historii českého kapitálového trhu. Majetek fondů spravovaných českými investičními společnostmi dosáhl hranice 100 mld. Kč. Celková hodnota meziročního navýšení představuje téměř 36 mld. Kč, z toho více než o 15 mld. Kč narostl vlastní kapitál ve fondech ISČS. V zahraničních fondech mají čeští investoři investováno přes 20 mld. Kč. Klienti v roce 2002 poprvé ve větší míře objevili výhody investování do dluhopisových fondů ISČS. V předchozích letech byl rozhodujícím fondem především fond peněžního trhu SPOROINVEST, v loňském roce se na prodeji podílel významně rovněž dluhopisový fond SPOROBOND, kde objem čistého prodeje přesáhl 5,3 mld. Kč. K oblibě podílových fondů skupiny České spořitelny jistě přispívá kombinace poradenství poskytovaného poradci banky a doplňkových služeb spojených s investováním do fondů, z nichž řada je nabízena pouze Českou spořitelnou. Vedle jednoduchého opakovaného investování a vysoké likvidity investic přibyly možnosti investování přes internet v rámci servisu 24 a možnost spojení kreditní karty s podílovým fondem SPOROINVEST. Stále větší počet klientů po dobrých zkušenostech s bezpečným fondem peněžního trhu oceňuje možnost investování s vyšším výnosem, byť s vyšší mírou kolísání hodnoty investice, která je pro dluhopisový trh charakteristická. Výnosy za rok 2002 u dluhopisových fondů převyšující 8 % ve srovnání s peněžním trhem, který vynesl 3 %, plně prokázaly jejich přednosti v období klesajících úrokových výnosů. Přestože se nutně pokles úroků postupně projeví i v poklesu výnosů dluhopisů, přispěl rok 2002 k tomu, že dlouhodobý průměrný výnos dluhopisových fondů je výrazně lepší než na peněžním trhu. Ani rok 2002 však ještě nepřinesl obrat ve vývoji akciových trhů. Spolu s klesajícími akciovými indexy na zahraničních i domácích trzích klesala i hodnota podílů v akciových fondech. Útěchou pro investory, kteří investují pravidelně, může být to, že ceny podílů se tak neustále zlevňují. Obrat, který spolu s oživením ekonomiky USA a západní Evropy jistě přijde, pak zhodnotí i tyto dlouhodobé investice. Jsme si vědomi toho, že klient potřebuje mít o své investici vždy dostupné a kvalitní informace. Proto naše investiční společnost věnuje velkou pozornost zpracování aktuálních analýz trhů a vývoji podílových fondů, rozvoji aplikací informačních technologií, zveřejňování a distribuci informací prostřednictvím tisku, internetu, našeho časopisu Zpravodaj i přípravě poradců v pobočkách České spořitelny. Jednou z hlavních zásad ISČS je dodržování etických principů jak v podnikání, tak i v přístupu ke klientům. ISČS zaujímá významné postavení v Unii investičních společností, prostřednictvím které jsou v České republice uplatňovány principy řízení podílových fondů a jejich distribuce v plném souladu s evropskými principy. Vzhledem k dosavadním výsledkům, začlenění do silné finanční skupiny České spořitelny a Erste Bank proto věřím, že naše investiční společnost je již nyní plně připravena poskytovat svým klientům služby vysoké kvality, které plně obstojí v zahraniční konkurenci i po připojení České republiky k Evropské unii. V Praze dne 20. května 2003 RNDr. Petr Zapletal předseda představenstva a generální ředitel

11 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 9 Představenstvo Investiční společnosti České spořitelny, a. s. Dozorčí rada Investiční společnosti České spořitelny, a. s. RNDr. Petr Zapletal, MBA (1963) předseda představenstva a generální ředitel Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK, doktorát z fyziky (1988) US Business School v Praze, titul MBA ekonomika, finance (1993) Licence pro kapitálový trh Securities and Financial Derivatives Representative (SFA), Londýn (1994) Odborná praxe 13 let Ph. D. Guntard Gutmann (1967) člen představenstva a náměstek generálního ředitele Absolvent University Salzburg, Fakulta právních věd (1997) doktorandské studium na Univerzitě Karlově v Praze (1996) Odborná praxe 7 let Mag. Wolfgang Traindl (1958) předseda dozorčí rady Absolvent Hospodářské univerzity ve Vídni, obchodní vědy (1982) Odborná praxe 19 let Günther Mandl (1959) člen dozorčí rady Absolvent Reálného gymnázia ve Vídni (1978), Spořitelní kvalifikace I. a II. stupně (1981, 1984) Odborná praxe 22 let JUDr. Karel Choc (1951) člen dozorčí rady Absolvent právnické fakulty UK (1989) Odborná praxe 26 let Mgr. Martin Burda (1971) člen představenstva a náměstek generálního ředitele Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK (1995) Odborná praxe 6 let Den vzniku funkce člena představenstva: 18. prosince 2002 Ing. Petr Schůt, CSc., MBA (1948) člen představenstva Absolvent VŠE (1975), aspirantura z ekonometrie (1983) Heriot Watt University, Edinburg kurz mezinárodní obchod a finance (1993) Absolvent The Open University, titul MBA (1998) Odborná praxe 26 let Den ukončení funkce člena představenstva: 26. listopadu 2002

12 10 Výroční zpráva 2002 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti ISČS a stavu jejího majetku Posláním ISČS je poskytovat investiční služby vysoké kvality na trhu otevřených podílových fondů denominovaných v českých korunách jak při správě majetku ve fondech, tak při poskytování doprovodných technických a poradenských služeb. Představenstvo věří, že to je základní předpoklad ke splnění klíčového obchodního cíle zachování vedoucího postavení ISČS na českém trhu. Vývoj kapitálového trhu Tuzemský kapitálový trh reprezentovaný Burzou cenných papírů Praha byl v roce 2002 významný zejména pro český akciový trh. Hodnota obchodů s akcemi 197,398 mld. Kč představuje meziroční zvýšení o 53,3 %. Naproti tomu došlo k poklesu při obchodování na trhu dluhopisů, a to o 14,1 %, na celkovou úroveň 1 595,674 mld. Kč. Celkový roční objem obchodů dosáhl hodnoty 1 793,071 mld. Kč, byl o 9,8 % nižší než v roce předcházejícím, a zařadil se tak na druhé místo v historii BCPP. Z hlediska skladby celkových objemů obchodů v roce 2002 dominovaly s podílem 89 % obchody s dluhopisy, přičemž 84,7 % jich bylo zobchodováno na hlavním a vedlejším trhu. K odpovídajícímu snížení došlo i u průměrných denních objemů obchodů (o 9,8 %) na 7 172,3 mil. Kč. V průběhu roku došlo k dalšímu snížení počtu emisí o 22,5 % na 79. Burzovní index PX 50 ukončil rok 2002 na zajímavé hodnotě 460,7 bodu. Dynamika meziročního navýšení představuje 16,75 %. Kolektivní investování a vztah k UNIS Unie investičních společností sdružuje největší české investiční společnosti. Majetek jejich fondů představuje 91,7 % z celkového majetku českých podílových fondů. Jejím posláním je rozvíjet kolektivní investování vytvářením standardních podmínek a minimalizovat rizika spojená s neúplnou informovaností investorů. Hlavním cílem je zabránit neetickému chováním investičních společností a nedodržování standardů poctivého obchodního styku a dobrých mravů. ISČS jako největší česká investiční společnost má rozhodující postavení i v orgánech UNIS a přispívá materiálně i plným zapojením do práce unie. Současně prosazuje stále větší zapojení zahraničních investičních společností, které nabízejí své produkty v ČR, do společného úsilí o průhlednost trhu a etický vztah k podílníkům. Majetek spravovaný členy UNIS vzrostl v roce 2002 o 35,7 mld. Kč, to je o více než 55 % proti roku Velkou popularitu měly tradičně fondy peněžního trhu s nárůstem o 23,6 mld. Kč ale i dluhopisové fondy s nárůstem o 11,8 mld. Kč. V loňském roce tedy došlo nejen k podstatnému nárůstu majetku v podílových fondech, ale i k výrazné změně struktury investic při zřetelném posílení podílu dluhopisových fondů. Z celkového růstu majetku ve fondech UNIS představoval příspěvek ISČS 14,4 mld. Kč, tj. více než 39 % z čistého prodeje všech členů unie. Přitom čistý prodej dluhopisových fondů v objemu 5,9 mld. Kč přispěl k růstu tohoto segmentu plnými 50 %. Lze tedy konstatovat, že ISČS významně napomohla i ke změně rozložení majetku v podílových fondech UNIS. ISČS bude nadále usilovat o standardizaci podmínek investování pro české podílníky na straně shodných pravidel pro domácí i zahraniční investiční společnosti a fondy, ale i na straně zdaňování, kde je investor v českých fondech zejména v daňovém režimu ve stále nevýhodnějším postavení proti zahraničním fondům. ISČS a její pozice na trhu V roce 2002 dosáhly prodeje našich OPF rekordních 24,8 mld. Kč, zpětné odkupy činily 10,4 mld. Kč. Čisté prodeje v úrovni 14,4 mld. Kč přispěly k meziročnímu zvýšení vlastního kapitálu námi obhospodařovaných fondů o 62 %. Na konci roku tak dosáhl majetek ve spravovaných fondech 40 mld. Kč, což představuje více než 40 % majetku otevřených podílových fondů ve správě UNIS a zhruba třetinu majetku z veškerého majetku spravovaného pro české investory domácími i zahraničními společnostmi. ISČS má 70% podíl v segmentu fondů peněžního trhu, 58% podíl v segmentu dluhopisových fondů a se 40 % zaujímá vedoucí místo i na trhu akciových fondů. Největší fond peněžního trhu v ČR SPOROINVEST obhospodařoval ke konci roku 2002 majetek ve výši 27 mld. Kč, největší dluhopisový fond v ČR SPOROBOND více než 8 mld. Kč a majetek spravovaný fondem TRENDBOND, který nabízí investování do dluhopisů ve středoevropském regionu, vzrostl na téměř 800 mil. Kč. ISČS zkvalitňuje služby při prodeji podílových fondů K silnému postavení ISČS na trhu přispívá především velká základna klientů ČS a největší distribuční síť poboček ČS. ISČS věnovala a věnuje prvořadou pozornost přípravě a podpoře poradců tak, aby jimi poskytované poradenství bylo vysoce kvalifikované, aktuální a pro klienty srozumitelné. Stejná pozornost

13 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 11 je věnována i zlepšování technologie prodeje. K běžným službám již dnes patří získávání informací a nákup podílových fondů prostřednictvím internetové varianty služby SERVIS 24. I v těchto obou oblastech patří ISČS vedoucí postavení na trhu. Obchodní politika společnosti Posláním ISČS v rámci finanční skupiny České spořitelny je vytvářet spolu s ostatními dceřinými společnostmi konkurenceschopné portfolio finančních produktů. Znamená to nabízet takové spektrum podílových fondů a investičních služeb, které odpovídá finančním potřebám klientů ČS. V roce 2002 se podařilo realizovat rekordní nárůst obhospodařovaného majetku ve fondech ISČS o 62 %. Spolu s překročením plánu výnosů za obhospodařování fondů došlo i k významným změnám z hlediska úspory nákladů. Přispěla k nim zejména dokončená restrukturalizace celé společnosti a změna jejího sídla. Počet pracovníků ISČS byl na konci roku nižší o 40 %. Další úspory, které se promítnou do tvorby zisku společnosti i v dalších letech, je možné realizovat rozšířením synergií se zdroji České spořitelny. Čistý zisk v roce 2002 dosáhl hodnoty 231,2 mil. Kč, dynamika meziročního navýšení představuje 25,8 %. Společnost tak vysoce překročila stanovený roční úkol. Jedním z významných záměrů obchodní politiky bylo zvýšení podílu investic ve fondech určených pro investování s delším investičním horizontem. Proti roku 2001, kdy byl poměr majetku ve fondech peněžního trhu v relaci k majetku v dluhopisových fondech 5:1, dosáhl na konci roku 2002 stejný poměr téměř 3:1. Zvýšení podílu majetku v dluhopisových fondech bylo výhodné jednak pro podílníky, kterým fondy ISČS přinesly v roce 2002 výrazně lepší výnosy než investice na peněžním trhu, a jednak i pro ISČS, kdy došlo k vyšší stabilizaci majetku ve fondech a také ke zvýšení příspěvku k celkovým výnosům. investorům zajímavé výnosy a získává stále více příznivců. V roce 2002 nabídla ISČS podílníkům nový Fond řízených výnosů, který je na druhé straně rizikového spektra. Fond investuje tak, aby poskytl v investičním horizontu jednoho roku investici s minimálním rizikem, avšak současně nabízí i možnost vyššího výnosu, než je obvyklé na peněžním trhu. Toho je dosaženo strukturou portfolia kombinací investic na peněžním a akciovém trhu. Vztah k veřejnosti a informační otevřenost Počet podílníků v obhospodařovaných fondech dosahuje téměř 400 tisíc. I při tak velkém počtu klientů si ISČS klade za jeden z důležitých cílů informovat své klienty a celou investující veřejnost o všech důležitých skutečnostech. Denně aktualizované informace o podílových fondech lze nalézt v tisku a na internetových stránkách, jednou za týden lze stáhnout informace o vývoji trhu za uplynulý týden. Informace trvalejší hodnoty jsou obsahem Zpravodaje ISČS. Nepřetržitě lze získat informace prostřednictvím Klientského centra České spořitelny, pro které ISČS rovněž připravuje veškeré informace. Zvláštní pozornost věnuje ISČS podpoře, přípravě a vybavení poradců na pobočkách, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky. Velký důraz je kladen na správnost a přesnost informací o jednotlivých podílových fondech tak, aby klient vždy věděl, jakým způsobem investuje své prostředky, a mohl tak spolu s poradcem posoudit svůj výběr ve vztahu ke svým investičním potřebám. V Praze dne Představenstvo Investiční společnosti České spořitelny, a. s. ISČS považuje za důležité nabízet klientům nové možnosti a alternativy investování. Plně se osvědčila myšlenka investování do středoevropského dluhopisového trhu s perspektivou využití konvergenčních efektů. Podílový fond TRENDBOND přinesl

14 12 Výroční zpráva 2002 Zpráva o hospodaření otevřených podílových fondů ISČS Otevřené podílové fondy: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Merkur otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený dluhopisový podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Fond řízených výnosů otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Výnosový otevřený podílový fond Všechny uvedené otevřené podílové fondy jsou účetní jednotky bez právní subjektivity, zřízené Investiční společností České spořitelny, a. s., v souladu se zákonem č. 248/92 Sb. Depozitářem fondů je na základě uzavřené smlouvy Česká spořitelna, a. s. Auditorem ISČS i všech jí obhospodařovaných fondů je Deloitte & Touche spol. s r. o.

15 Výroční zpráva Sporoinvest CRA Fond Scoring Charakteristika Fond peněžního trhu (OPF), který je určen především pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Investiční strategie Investiční společnost investuje peněžní prostředky především do nástrojů peněžního trhu, může však nakupovat do majetku fondu i střednědobé dluhopisy důvěryhodných emitentů, a to především s pohyblivým úrokovým výnosem, přičemž průměrná modifikovaná durace celého portfolia podílového fondu nepřekročí jeden rok. Nejsou nakupovány dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo přednostní právo na upisování akcií. Investiční společnost nakupuje do majetku v podílovém fondu i podílové listy otevřených podílových fondů, pokud jejich zaměření a cíle investiční politiky nejsou v rozporu s investičním zaměřením podílového fondu. Komentář manažera fondu V průběhu roku 2002 snížila Česká národní banka postupně klíčové úrokové sazby ze 4,75 % až na 2,75 %. Pokles sazeb se díky vhodné investiční strategii průběžně pozitivně promítal do výkonnosti fondu. Korporátní část portfolia, tvořená zejména eurobondy denominovanými v českých korunách, těžila v první polovině roku ze stability na trhu korporátních dluhopisů. Rozšíření kreditní marže ve třetím čtvrtletí roku bylo do značné míry vykompenzováno jejich opětovným poklesem v posledních dvou měsících roku. Díky široké diverzifikaci portfolia napříč několika sektory byl dopad tohoto výkyvu kreditního trhu na výkonnost fondu minimalizován. Ve druhém pololetí dále ovlivňovaly průběh hospodaření fondu údaje o zpomalování růstu domácí ekonomiky. Přes tyto vlivy byla zajištěna roční výkonnost k , u fondu zaměřeného na peněžní trh, v úrovni 3,18 %. Majetek fondu vzrostl v procentním vyjádření o 61,3 % na úctyhodných 27,2 mld. Kč a Sporoinvest zůstává nadále největším fondem na našem trhu. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,50 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Sporoinvest Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , ,75* , , , , , , , , , , , ,18 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Sporoinvest v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) 1,66 Zahraniční dluhopisy 48,16 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 Domácí dluhopisy Domácí hotovost + termínované vklady Zahraniční hotovost + termínované vklady 36,00 13,19 2,55 1,60 Domácí pohledávky 0,10 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

16 14 Výroční zpráva 2002 Merkur CRA Fond Scoring Charakteristika Fond peněžního trhu (OPF) určený zejména pro podnikatele, s pravidelnou výplatou výnosů. Podíly na zisku jsou vypláceny dvakrát ročně, rozhodným datem pro jejich výplatu je pro první pololetí 31. srpen příslušného roku a pro druhé pololetí poslední den měsíce února následujícího roku. Investiční strategie Investiční společnost investuje peněžní prostředky především do nástrojů peněžního trhu. Může však nakupovat do majetku v podílovém fondu i krátkodobé a střednědobé dluhopisy zejména důvěryhodných emitentů, a to především s pohyblivým úrokovým výnosem, přičemž průměrná modifikovaná durace celého portfolia podílového fondu nepřekročí jeden rok. Převaha investic do nástrojů peněžního trhu a do krátkodobých dluhopisů je vedena úsilím o maximálně možné vyloučení výkyvů prodejní ceny podílového listu a o stabilitu majetku fondu. Komentář manažera fondu Výrazně posilující česká koruna provázená snižováním úrokových sazeb, přetrvávající recese evropských ekonomik a snížení dynamiky hospodářství v tuzemsku byly důležitými faktory ovlivňujícími vývoj tohoto výnosového fondu v roce Snižování sazeb se vlivem promyšlené investiční strategie pozitivně odrazilo ve vývoji výkonnosti fondu. Fond v uvedeném období těžil i z korporátních eurobondů denominovaných v českých korunách. Nepříznivý vývoj na trhu firemních dluhopisů ve třetím čtvrtletí měl díky realizované diverzifikaci portfolia pouze omezený dopad do výkonnosti fondu. Výplata výnosů byla za uplynulý rok realizována v souladu se statutem ve dvou termínech. Na výplatu bylo celkem rozděleno 2,9 mil. Kč. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,90 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Merkur Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , ,62* , , , ,72 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Merkur v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) 1,035 Zahraniční dluhopisy 63,19 1,030 1,025 1,020 1,015 1,010 Domácí dluhopisy Domácí hotovost + termínované vklady Zahraniční hotovost + termínované vklady 18,41 14,55 2,77 1,005 Domácí pohledávky 1,08 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

17 Výroční zpráva Sporobond CRA Fond Scoring Charakteristika Dluhopisový fond (OPF), který je určen pro střednědobé investování s doporučeným investičním horizontem minimálně dva roky. Realizuje výnosy z kvalitních, zejména tuzemských dluhopisů. Investiční strategie Peněžní prostředky jsou investovány do dluhopisů důvěryhodných emitentů. K omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu dále může investiční společnost investovat prostředky v podílovém fondu nabytím derivátů, a to za předpokladu, že derivátové obchody budou uzavírány s důvěryhodnými subjekty finančního trhu. Investiční společnost může nakupovat do majetku v podílovém fondu i dluhopisy, s nimž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo přednostní právo na upisování akcií. V případě uplatnění práva z těchto dluhopisů na získání akcií je investiční společnost povinna tyto akcie prodat z podílového fondu do jednoho roku po jejich nabytí. Komentář manažera fondu Pro dluhopisový trh byl rok 2002 obecně velmi úspěšným obdobím charakteristickým nízkou úrovní inflace a prakticky trvalým poklesem úrokových sazeb, které pozitivně ovlivňovaly ceny těchto aktiv. Portfolio fondu bylo počátkem roku zainvestováno poněkud konzervativněji, s durací menší nebo velmi blízkou benchmarku. V prvním čtvrtletí i přes snížení sazeb centrální bankou došlo k poklesu cen, zejména působením zahraničních trhů. Ke konci března došlo na těchto trzích k obratu. Následně byla prodloužena celková durace portfolia, která byla udržována prakticky po celý rok. Tato strategie se ukázala jako velmi úspěšná, protože centrální banka i nadále pokračovala ve snižování sazeb, přičemž zároveň klesaly výnosy po celé délce výnosové křivky. Část portfolia byla úspěšně zainvestována do dluhopisů sousedních zemí. Sporobond byl dalším z fondů ISČS, který dosáhl vysokého ročního zhodnocení v úrovni 6,78 %. Dominantní byl rovněž více než 300% nárůst majetku, hodnota vlastního kapitálu činila koncem roku 8,5 mld. Kč. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,70 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Sporobond Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , ,36* , , , , , , , ,78 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Sporobond v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) 1,50 Domácí dluhopisy 62,28 1,48 1,46 1,44 1,42 1,40 Zahraniční dluhopisy Zahraniční hotovost + termínované vklady Domácí hotovost + termínované vklady 17,74 9,70 9,55 1,38 Domácí pohledávky 0,73 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

18 16 Výroční zpráva 2002 Trendbond CRA Fond Scoring Charakteristika Dluhopisový fond (OPF), který je určen pro střednědobé investice, doporučená doba investování je tři roky. Výnosy získává především z kvalitních a likvidních státních dluhopisů středoevropských zemí (Česko, Polsko, Maďarsko). Investiční strategie Je založena na konvergenčním efektu, tj. sbližování úrovně úrokových sazeb středoevropských zemí k sazbám Evropské měnové unie. ISČS investuje peněžní prostředky shromážděné na běžném účtu vedeném pro podílový fond přednostně do státních dluhopisů zemí, které požádaly o přistoupení k Evropské unii a současně jsou členy OECD, dluhopisů za které tyto země převzaly záruku a dluhopisů centrálních bank těchto zemí. Výběrově může fond též investovat do registrovaných dluhopisů dalších zejména důvěryhodných emitentů z těchto zemí. Jsou nakupovány dluhopisy denominované v měnách těchto zemí. K lepšímu rozložení měnového rizika může společnost investovat i do dluhopisů vydaných v EUR nebo USD. Dále může investiční společnost investovat prostředky v podílovém fondu nabytím derivátů, tj. práv odvozených z cenných papírů, z české měny a zahraničních měn, z úrokových a kurzových indexů a ze smluv z nich, a to za předpokladu, že derivátové obchody budou uzavírány s důvěryhodnými subjekty finančního trhu. Komentář manažera fondu I přes pokles ceny podílového listu v prvním pololetí připsal Trendbond svým podílníkům v roce 2002 téměř 7 %. Prudké posilování české koruny vyvrcholilo v červenci, Česká národní banka průběžně snižovala základní úrokové sazby až na 2,75 %, což se pozitivně projevilo v cenách českých dluhopisů. Fond držel po většinu období agresivní durační pozici a mohl tak z tohoto vývoje plně těžit. Česká koruna uzavřela rok mírně silnější proti jeho počátku, tedy okolo 31,50 Kč za euro. Polský zlotý naproti tomu k euru oslabil o více jak 10 % a maďarský forint naopak posílil asi o 3 %. Ve fondu byly průběžně využívány zajišťovací operace, chránící zahraniční investice před kurzovým rizikem. Z hlediska dluhopisů byl v hodnoceném období nejvýkonnější polský trh, na kterém fond udržoval podstatné pozice. Hospodářské zpomalení spolu s nízkou inflací přinutilo polskou centrální banku snížit sazby o 4,75 procentních bodů na 6,75 %. Výkonnost maďarských dluhopisů se díky posledním dvěma měsícům přiblížila českým. Uvolněná rozpočtová politika ve volebním roce donutila v letním období maďarskou centrální banku k dočasnému zvýšení sazeb s negativním vlivem na ceny dluhopisů, za rok 2002 však úrokové sazby poklesly o 1,25 procentního bodu na 8,5 %. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,80 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Trendbond Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , ,37* , ,9 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Trendbond v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) 1,11 Zahraniční dluhopisy 56,77 1,08 1,05 1,02 Zahraniční hotovost + termínované vklady Domácí dluhopisy 19,18 15,30 0,99 0,96 Domácí hotovost + termínované vklady 8,45 0,93 Domácí pohledávky 0,30 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

19 Výroční zpráva Bondinvest CRA Fond Scoring Charakteristika Dluhopisový fond (OPF), který je určen pro střednědobou investici 2 3 let. Podílové listy fondu mají formu cenného papíru na doručitele a listinnou podobu. V roce 2002 byly vydávány podílové listy o jmenovité hodnotě Kč. Vytvořený zisk fondu je celý používán jako zdroj pro výplatu podílů na zisku, podíly jsou vypláceny podílníkům jednou ročně. Rozhodné datum pro výplatu podílů na zisku za rok 2002 bylo stanoveno na Investiční strategie Investiční společnost investuje peněžní prostředky shromážděné na běžném účtu vedeném pro podílový fond převážně do dluhopisů. K omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů dále může investiční společnost investovat prostředky v podílovém fondu nabytím derivátů, tj. práv odvozených z cenných papírů, z české měny a zahraničních měn, úrokových a kurzových indexů a ze smluv z nich, a to za předpokladu, že derivátové obchody budou uzavírány s důvěryhodnými subjekty finančního trhu. Investiční společnost nakupuje do majetku v podílovém fondu i podílové listy otevřených podílových fondů, pokud jejich zaměření a cíle investiční politiky nejsou v rozporu s investičním zaměřením podílového fondu. Komentář manažera fondu Hospodaření tohoto výnosového fondu bylo v roce 2002 ovlivňováno celkovou situací na tuzemském i zahraničním dluhopisovém trhu. Na konci ledna začal být patrný vliv růstu výnosů na zahraničních trzích, dominantními faktory v následujícím období roku byla rozhodnutí České národní banky o snižování úrokových sazeb. Portfolio fondu bylo zainvestováno kromě prvního čtvrtletí poměrně agresivně, s delší durací než benchmark. Obecný pokles výnosů dluhopisů se proto díky vyšší duraci, než mělo srovnávací portfolio, pozitivně projevil na výkonnosti fondu. K celkově kladné korekci výkonnosti fondu částečně přispěly i zahraniční investice. Fond dosáhl velmi zajímavého ročního zhodnocení ve výši 6,22 %. Výplata výnosů byla za uplynulý rok realizována v souladu se statutem. Na výplatu bylo celkem vyčleněno 16,4 mil. Kč. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,50 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Bondinvest Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , , , , , , , , , , , , , ,22 Vývoj hodnoty podílových listů OPF Bondinvest v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) Domácí dluhopisy Zahraniční dluhopisy Zahraniční hotovost + termínované vklady Domácí hotovost + termínované vklady 47,42 33,86 10,95 6, Domácí pohledávky 0,88 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

20 18 Výroční zpráva 2002 Sporotrend CRA Fond Scoring Charakteristika Akciový fond (OPF), který je určen pro dlouhodobé investování s horizontem alespoň 5 let. Výnosy získává především z obchodování s kvalitními a likvidními akciemi důvěryhodných emitentů středoevropských zemí (Česko, Polsko, Maďarsko). Investiční strategie Investiční společnost investuje peněžní prostředky zejména do registrovaných likvidních akcií a derivátů důvěryhodných českých emitentů a zahraničních emitentů ze zemí, které požádaly o přistoupení k Evropské unii a současně jsou členy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. K omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu dále může investiční společnost investovat prostředky v podílovém fondu nabytím derivátů, a to za předpokladu, že derivátové obchody budou uzavírány s důvěryhodnými subjekty finančního trhu. Komentář manažera fondu Výkonnost Sporotrendu v roce 2002 byla ve srovnání s fondy investujícími na vyspělých trzích velmi zajímavá. Koncem roku dosáhl fond, měřeno 6 měsíční výkonností, více než 12 %. Dobře si ostatně vedl i ve srovnání s jinými fondy se zaměřením na střední a východní Evropu. Na rozdíl od vyspělých trhů padajících o desítky procent si region nevedl špatně, když akciové indexy v ČR a Maďarsku vzrostly ( PX-D o 9,5 % a BUX dokonce o 12,5 %). Pouze Polsko ztratilo 16,4 %. Všechny údaje jsou přepočteny na Kč. Začátkem roku přitom polský trh patřil k nejlepším na světě, když nákupy především penzijních fondů vytáhly celý trh cca o 12 % výše. V průběhu roku však došlo souhrou vícera faktorů (zpomalení růstu, strukturální problémy, prodeje státních podílů v podnicích) k jeho výraznému oslabení. Při pohledu na jednotlivá odvětví byla obdivuhodná zejména výkonnost bankovního sektoru, kde např. zhodnocení akcií Komerční banky přesáhlo 100 %! Lze říci, že ocenění středoevropských bank se dostalo na úroveň vyspělé Evropy, z velké části ovšem díky problémům západoevropských bank. Na opačné straně stály telekomunikační tituly, jež patřily k nejhorším v ČR, Polsku i Maďarsku. V neposlední řadě přinesl loňský rok i značné měnové výkyvy, což ovlivnilo výkonnost fondu přímo (pokles hodnoty polských aktiv vlivem oslabení zlotého vůči koruně) i zprostředkovaně přes dopad na firmy (silný forint škodící maďarským exportérům). Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,80 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Sporotrend Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , ,33* , , , , , , , ,16 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Sporotrend v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) 0,80 Zahraniční akcie 75,12 0,75 Domácí akcie 23,03 0,70 0,65 0,60 Zahraniční hotovost + termínované vklady Domácí hotovost + termínované vklady 1,53 0,24 0,55 Domácí pohledávky 0,08 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

Výroční zpráva. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Výroční zpráva. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Výroční zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, 2005 Obsah Profil společnosti 4-5 Vybrané ekonomické ukazatele 6 Úvodní slovo předsedy představenstva 7-8 Zpráva představenstva Situace na trhu v roce

Více

k v û t e n - ã e r v e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU

k v û t e n - ã e r v e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU k v û t e n - ã e r v e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 3 správnû vyváïená investice ZÁKLAD ÚSPùCHU Obecná kola investora 2 ZÁKLAD ÚSPùCHU: VYVÁÎENÁ INVESTICE Možností, jak naložit se svými úsporami a kam je

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační)

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) 2 Česká pojišťovna je pojišťovacím ústavem, který má v českých zemích nejdelší tradici. Počátek její 175leté historie sahá do roku 1827, kdy byla

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Výroční zpráva 2001 (prezentační)

Výroční zpráva 2001 (prezentační) [ ] Výroční zpráva 2001 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Obsah [ ] Charakteristika společnosti 2 Údaje o emitentovi registrovaného cenného papíru 2 Předmět podnikání dle platných stanov společnosti

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Investování do podílových fondů. Investing in shares funds. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Investování do podílových fondů Investing in shares funds Marek Pešek Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

b fi e z e n - d u b e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 2 SPOROMIX Dobfie zacílená investice

b fi e z e n - d u b e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 2 SPOROMIX Dobfie zacílená investice b fi e z e n - d u b e n 2 0 0 2 roãník IV ãíslo 2 SPOROMIX Dobfie zacílená investice Jak namíchat správn long drink 2 NOVÉ FONDY NA NA EM TRHU Koktejl podle chuti Zdá se, že střadatelé v Česku konečně

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Česká pojišťovna a.s. je univerzální pojišťovnou nabízející širokou paletu životních i neživotních pojištění.

Česká pojišťovna a.s. je univerzální pojišťovnou nabízející širokou paletu životních i neživotních pojištění. Česká pojišťovna a.s. / Výroční zpráva 2000 991 Česká pojišťovna a.s. je univerzální pojišťovnou nabízející širokou paletu životních i neživotních pojištění. Obsah 1 Charakteristika společnosti 3 2 Nejvýznamnější

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Banky a Skupiny Vize a mise Dlouhodobě

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 investiční politika správa portfolia finanční řízení Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Výroční zpráva 2008 informační technologie penzijní připojištění klientský servis lidské zdroje obchod a marketing

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Květen 2007 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 5 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů Výroční zpráva 2011 Obsah 2 Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti a akcionáři 10 základní údaje 11 Historie a vývojové mezníky společnosti

Více