Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s."

Transkript

1 Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2 Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate development České spořitelny, a. s. Czech TOP Venture Fund B.V. Factoring České spořitelny, a. s. Informatika České spořitelny, a. s. Investiční společnost České spořitelny, a. s. Leasing České spořitelny, a. s. Penzijní fond České spořitelny, a. s. Pojišťovna České spořitelny, a. s. Realitní společnost České spořitelny, a. s. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

3 Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s.

4 2 Investiční společnost České spořitelny, a. s. Vysoká úroveň nabízených služeb, kvalifikované poradenství a zajímavá výkonnost našich fondů přispěly v roce 2002 k rostoucí důvěře klientů a k dobrým výsledkům dosaženým v hospodaření společnosti.

5 Výroční zpráva Obsah Profil ISČS a přehled vlastnických vazeb 4 Vybrané finanční ukazatele ISČS 7 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 8 Představenstvo a dozorčí rada společnosti 9 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti ISČS a stavu jejího majetku 10 Zpráva o hospodaření otevřených podílových fondů ISČS za rok Zpráva dozorčí rady ISČS 25 Zpráva o vztazích 26 Finanční část, Nekonsolidované finanční výsledky 33 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 34 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond 56 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Merkur otevřený podílový fond 72 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond 87 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený dluhopisový podílový fond 102 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond 117 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond 132 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond 147 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů 161 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond 175 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond 191 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Fond řízených výnosů otevřený podílový fond 208 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Výnosový otevřený podílový fond 224 Adresář hlavních prodejních míst produktů ISČS 239 Použité zkratky ČS Česká spořitelna, a. s. ISČS Investiční společnost České spořitelny, a. s. OPF otevřený podílový fond IF investiční fond FF fond z fondů BCPP Burza cenných papírů Praha, a. s.

6 4 Výroční zpráva 2002 Profil Investiční společnosti České spořitelny, a. s., a přehled vlastnických vazeb Investiční společnost České spořitelny, a. s., vznikla , je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Vlastníci společnosti: Jediným akcionářem Investiční společnosti České spořitelny, a. s., k je Česká spořitelna, a. s., která vlastní 100 % akcií. Depozitář společnosti: Česká spořitelna, a. s. Základní kapitál společnosti: 70 milionů Kč Sídlo společnosti: V roce 2002 došlo ke změně sídla. Od společnost sídlí na adrese: Praha 4, Poláčkova 1976/2, PSČ Základní charakteristika společnosti Předmětem činnosti Investiční společnosti České spořitelny, a. s. je: shromažďování peněžních prostředků vydáváním podílových listů; vytváření a zakládání podílových fondů a obhospodařování majetku v podílových fondech podle statutů těchto fondů; nákup, prodej, půjčování a půjčování si cenných papírů na vlastní účet. Profil a historie společnosti V první vlně kuponové privatizace se ISČS stala správcem Spořitelní privatizační, a. s. investičního fondu, největšího investičního fondu první vlny, založeného Českou spořitelnou, a. s. Od roku 1995, po zrušení Spořitelní privatizační, a. s. investičního fondu, jeho rozdělením bez likvidace nadále ISČS obhospodařovala tři nástupnické investiční fondy: Spořitelní privatizační Český investiční fond, a. s. Spořitelní privatizační Výnosový investiční fond, a. s. Spořitelní privatizační Všeobecný investiční fond, a. s. Ve druhé vlně kuponové privatizace ISČS založila a obhospodařovala 2. spořitelní privatizační investiční fond, a. s. ISČS byla dále zakladatelem a obhospodařovatelem Spořitelního investičního fondu, a. s. Dne rozhodla řádná valná hromada fondu o jeho zrušení a sloučení s 2. spořitelním privatizačním investičním fondem, a. s. V roce 1992 zahájila ISČS prodej podílových listů svých prvních otevřených podílových fondů Čechoinvest, Moravoinvest a Rentinvest, které byly výnosovými fondy smíšeného typu. Na konci roku 1994 do nabídky ISČS přibyl listinný specializovaný otevřený podílový fond na doručitele Bondinvest. V červnu roku 1996 uvedla ISČS na trh první fond peněžního trhu v České republice Sporoinvest (OPF). Nabídka produktů, které svým charakterem nejvíce splňují požadavky na moderní správu financí, byla v březnu roku 1998 doplněna o další dva otevřené podílové fondy, dluhopisový Sporobond a akciový Sporotrend. V průběhu roku 1999 a v přípravné fázi již v roce 1998 jako první v České republice otevírá ISČS své dva investiční fondy. SPIF Český, a. s., a SPIF Výnosový, a. s. Fondy byly zrušeny a bez likvidace transformovány na otevřené podílové fondy ISČS Český otevřený podílový fond a ISČS Výnosový otevřený podílový fond. Stalo se tak na základě platné novely zákona o investičních společnostech a fondech. V prosinci roku 1999 byly zrušeny bez likvidace otevřené podílové fondy Čechoinvest a Moravoinvest, které byly sloučeny se Sporotrendem, a otevřený podílový fond Rentinvest, který byl sloučen se Sporobondem. Přejímající fondy zůstaly samy beze změny, včetně znění jejich statutů. Zrušení zmíněných fondů formou sloučení s modernějšími a charakterem a konstrukcí výhodnějšími produkty bylo provedeno především v zájmu podílníků. V roce 2000 byly otevřeny zbývající investiční fondy 2. spořitelní privatizační investiční fond, a. s., a SPIF Všeobecný, a. s. Fondy byly zrušením bez likvidace transformovány na otevřené podílové fondy ISČS 2. OPF a ISČS Všeobecný OPF. Dále byly v roce 2000 založeny tři nové otevřené podílové fondy: v červnu specializovaný fond peněžního trhu Merkur výnosového typu, určený zejména pro podnikatele a právnické osoby. V září pak již ve spolupráci s ERSTE-SPARINVEST akciový Eurotrend a fond fondů Globaltrend FF. V roce 2001 byl založen nový podílový fond Trendbond zaměřený na investování do dluhopisů kandidátských zemí Evropské unie. Dne byla do obchodního rejstříku zapsána změna původní obchodní firmy Spořitelní investiční společnost, a. s., na Investiční společnost České spořitelny, a. s. Komise pro cenné papíry schválila svým rozhodnutím, které nabylo právní moci dne , změnu, kterou z fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s. Všeobecný otevřený podílový fond vznikl Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond. Důvodem změny bylo zejména upřesnění investičního zaměření fondu. Dále Komise pro cenné papíry schválila k změnu fondu Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2. otevřený podílový fond, ze kterého vznikl Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond. Důvodem změny bylo rovněž upřesnění investičního zaměření fondu.

7 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 5 Přejmenováním ISČS, a. s. Český otevřený podílový fond vznikl dne 2. prosince 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Fond řízených výnosů otevřený podílový fond. Důvodem změny bylo mimo jiné upřesnění investičního zaměření fondu. Od byly zavedeny prodejní poplatky u OPF Sporoinvest, Sporobond a Trendbond. Zároveň byla stanovena pravidla pro poskytování slev z prodejních poplatků. Struktura ISČS je vymezena Organizačním řádem, obsahujícím povinnosti, oprávnění a zodpovědnost jednotlivých útvarů společnosti. Společnost se transformovala na plně orientovanou na správu portfoliových fondů a s tímto záměrem dále optimalizuje i strukturu a odborné zaměření zaměstnanců. Vedení účetnictví podílových fondů, denní propočet vlastního kapitálu, výpočet prodejní ceny podílových listů, vypořádání obchodů včetně finančního vypořádání a činnosti spojené s kontrolou limitů podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech zajišťuje od 1. listopadu 2002 pro ISČS na základě uzavřené mandátní smlouvy Česká spořitelna, a. s. Udělením mandátu k zajišťování uvedených činností není omezena či jinak dotčena kontrolní funkce depozitáře ani odpovědnost ISČS vůči podílníkům. K společnost obhospodařovala dvanáct otevřených podílových fondů: Obhospodařované podílové fondy: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Investuje převážně do nástrojů peněžního trhu. Fond zahájil činnost dne 1. července Investiční společnost České spořitelny, a. s., Merkur otevřený podílový fond výnosového typu, zaknihovaný. Investuje převážně do nástrojů peněžního trhu a bezpečných krátkodobých dluhopisů. Podíl investic do cizích měn je omezen na 20 %. Fond zahájil činnost dne 1. července Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Investuje převážně do dluhopisů. Fond zahájil činnost 31. března Ke dni došlo ke sloučení s otevřeným podílovým fondem Rentinvest. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený dluhopisový podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Investuje do dluhopisů středoevropských zemí, které jsou členy OECD. Fond zahájil činnost dne 29. října Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond výnosového typu, listinný, na doručitele. Dluhopisový fond investující především do dluhopisů českých emitentů, podíl zahraničních cenných papírů na aktivech však není omezen. Fond zahájil činnost dne 14. prosince Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Akciový fond. Až 100 % aktiv fondu může být investováno na zahraničních trzích s dalším omezením dle statutu fondu. Fond zahájil činnost 31. března Ke dni došlo ke sloučení s otevřenými podílovými fondy Čechoinvest a Moravoinvest. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Akciový fond. Až 100 % aktiv fondu může být investováno na zahraničních trzích, přednostně do akcií evropských emitentů z báze indexu DJ STOXX 50 s dalším omezením dle statutu fondu. Fond zahájil činnost 1. září Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů růstového typu, zaknihovaný. Až 100 % aktiv fondu může být investováno na zahraničních trzích, přednostně do cenných papírů zahraničních fondů investujících do akcií v mezinárodním měřítku s dalším omezením dle statutu fondu. Fond zahájil činnost 1. září Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Podíl hodnoty akcií, cenných papírů akciových fondů a podílových listů akciových otevřených podílových fondů může činit maximálně 65 % z hodnoty majetku. Fond Sporomix 5 zahájil činnost dne 25. března Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Podíl hodnoty akcií, cenných papírů akciových fondů a podílových listů akciových otevřených podílových fondů může činit maximálně 40 % z hodnoty majetku fondu. Fond Sporomix 3 zahájil činnost dne 25. března Investiční společnost České spořitelny, a. s., Fond řízených výnosů otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Jedná se o smíšený fond s převahou instrumentů peněžního trhu, doplňkově investuje do akcií. Podíl hodnoty akcií a cenných papírů investujících do akcií nesmí překročit 25 % z hodnoty majetku. Fond řízených výnosů zahájil činnost dne 2. prosince 2002.

8 6 Výroční zpráva 2002 Investiční společnost České spořitelny, a. s., Výnosový otevřený podílový fond růstového typu, zaknihovaný. Smíšený fond s převahou dluhopisů a pokladničních poukázek. Až 100 % aktiv fondu může být investováno na zahraničních trzích. Fond vznikl k 1. prosinci 1999 přeměnou investičního fondu. Strategie společnosti Cílem Investiční společnosti České spořitelny, a. s., nejstaršího člena Finanční skupiny České spořitelny, je doplňovat širokou nabídku produktů a služeb České spořitelny a její Finanční skupiny, a v co největší míře tak uspokojovat potřeby klientů České spořitelny, a. s. Přitom ISČS ani Česká spořitelna nevlastní majetek fondů ten patří podílníkům v podílových fondech. Účetnictví společnosti je od účetnictví podílových fondů přísně oddělené. ISČS umožňuje investorům, kteří nedisponují potřebnými finančními a informačními zdroji a vysoce kvalifikovaným know-how, přímé angažmá například na akciovém nebo dluhopisovém trhu. Podílníkům obhospodařovaných fondů se snaží přinášet co největší zisky, a to při minimálním riziku ve vztahu k deklarované investiční strategii fondů. K dosažení vysoké profesionality svých pracovníků pečuje společnost o zvyšování jejich znalostí a dovedností, využívá know-how předních zahraničních společností a průběžně buduje pružnou organizační strukturu i výkonný informační systém, který zvyšuje produktivitu a spolehlivost při správě majetku. ISČS navázala úzkou spolupráci s ERSTE-SPARINVEST dceřinou společností rakouské ERSTE-BANK která vystupuje jako poradce jak při volbě strategie, tak při řízení fondů zaměřených na zahraniční trhy. Členství v profesních organizacích Investiční společnost České spořitelny, a. s., je zakládajícím členem Unie investičních společností České republiky (UNIS ČR).

9 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 7 Vybrané finanční ukazatele ISČS (tis. Kč) Aktiva celkem Základní kapitál (jmění) Vlastní kapitál (jmění) Zisk před zdaněním Čistý zisk Počet pracovníků (osob) Vývoj hodnoty aktiv (v tis. Kč) Vývoj čistého zisku (v tis. Kč)

10 8 Výroční zpráva 2002 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, v uplynulém roce byla dokončena transformace České spořitelny s cílem výrazného zlepšení služeb poskytovaných klientům. Několik tisíc pracovníků na pobočkách pracuje ve funkci poradce s úkolem nabízet produkty a služby, které klient může nejlépe využít při správě svých finančních prostředků. Jsem rád, že mezi ty nejúspěšnější produkty patřily podílové fondy, jejichž majetek spravuje Investiční společnost České spořitelny. Příliv peněžních prostředků do podílových fondů a zejména fondů ISČS byl největší v dosavadní historii českého kapitálového trhu. Majetek fondů spravovaných českými investičními společnostmi dosáhl hranice 100 mld. Kč. Celková hodnota meziročního navýšení představuje téměř 36 mld. Kč, z toho více než o 15 mld. Kč narostl vlastní kapitál ve fondech ISČS. V zahraničních fondech mají čeští investoři investováno přes 20 mld. Kč. Klienti v roce 2002 poprvé ve větší míře objevili výhody investování do dluhopisových fondů ISČS. V předchozích letech byl rozhodujícím fondem především fond peněžního trhu SPOROINVEST, v loňském roce se na prodeji podílel významně rovněž dluhopisový fond SPOROBOND, kde objem čistého prodeje přesáhl 5,3 mld. Kč. K oblibě podílových fondů skupiny České spořitelny jistě přispívá kombinace poradenství poskytovaného poradci banky a doplňkových služeb spojených s investováním do fondů, z nichž řada je nabízena pouze Českou spořitelnou. Vedle jednoduchého opakovaného investování a vysoké likvidity investic přibyly možnosti investování přes internet v rámci servisu 24 a možnost spojení kreditní karty s podílovým fondem SPOROINVEST. Stále větší počet klientů po dobrých zkušenostech s bezpečným fondem peněžního trhu oceňuje možnost investování s vyšším výnosem, byť s vyšší mírou kolísání hodnoty investice, která je pro dluhopisový trh charakteristická. Výnosy za rok 2002 u dluhopisových fondů převyšující 8 % ve srovnání s peněžním trhem, který vynesl 3 %, plně prokázaly jejich přednosti v období klesajících úrokových výnosů. Přestože se nutně pokles úroků postupně projeví i v poklesu výnosů dluhopisů, přispěl rok 2002 k tomu, že dlouhodobý průměrný výnos dluhopisových fondů je výrazně lepší než na peněžním trhu. Ani rok 2002 však ještě nepřinesl obrat ve vývoji akciových trhů. Spolu s klesajícími akciovými indexy na zahraničních i domácích trzích klesala i hodnota podílů v akciových fondech. Útěchou pro investory, kteří investují pravidelně, může být to, že ceny podílů se tak neustále zlevňují. Obrat, který spolu s oživením ekonomiky USA a západní Evropy jistě přijde, pak zhodnotí i tyto dlouhodobé investice. Jsme si vědomi toho, že klient potřebuje mít o své investici vždy dostupné a kvalitní informace. Proto naše investiční společnost věnuje velkou pozornost zpracování aktuálních analýz trhů a vývoji podílových fondů, rozvoji aplikací informačních technologií, zveřejňování a distribuci informací prostřednictvím tisku, internetu, našeho časopisu Zpravodaj i přípravě poradců v pobočkách České spořitelny. Jednou z hlavních zásad ISČS je dodržování etických principů jak v podnikání, tak i v přístupu ke klientům. ISČS zaujímá významné postavení v Unii investičních společností, prostřednictvím které jsou v České republice uplatňovány principy řízení podílových fondů a jejich distribuce v plném souladu s evropskými principy. Vzhledem k dosavadním výsledkům, začlenění do silné finanční skupiny České spořitelny a Erste Bank proto věřím, že naše investiční společnost je již nyní plně připravena poskytovat svým klientům služby vysoké kvality, které plně obstojí v zahraniční konkurenci i po připojení České republiky k Evropské unii. V Praze dne 20. května 2003 RNDr. Petr Zapletal předseda představenstva a generální ředitel

11 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 9 Představenstvo Investiční společnosti České spořitelny, a. s. Dozorčí rada Investiční společnosti České spořitelny, a. s. RNDr. Petr Zapletal, MBA (1963) předseda představenstva a generální ředitel Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK, doktorát z fyziky (1988) US Business School v Praze, titul MBA ekonomika, finance (1993) Licence pro kapitálový trh Securities and Financial Derivatives Representative (SFA), Londýn (1994) Odborná praxe 13 let Ph. D. Guntard Gutmann (1967) člen představenstva a náměstek generálního ředitele Absolvent University Salzburg, Fakulta právních věd (1997) doktorandské studium na Univerzitě Karlově v Praze (1996) Odborná praxe 7 let Mag. Wolfgang Traindl (1958) předseda dozorčí rady Absolvent Hospodářské univerzity ve Vídni, obchodní vědy (1982) Odborná praxe 19 let Günther Mandl (1959) člen dozorčí rady Absolvent Reálného gymnázia ve Vídni (1978), Spořitelní kvalifikace I. a II. stupně (1981, 1984) Odborná praxe 22 let JUDr. Karel Choc (1951) člen dozorčí rady Absolvent právnické fakulty UK (1989) Odborná praxe 26 let Mgr. Martin Burda (1971) člen představenstva a náměstek generálního ředitele Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty UK (1995) Odborná praxe 6 let Den vzniku funkce člena představenstva: 18. prosince 2002 Ing. Petr Schůt, CSc., MBA (1948) člen představenstva Absolvent VŠE (1975), aspirantura z ekonometrie (1983) Heriot Watt University, Edinburg kurz mezinárodní obchod a finance (1993) Absolvent The Open University, titul MBA (1998) Odborná praxe 26 let Den ukončení funkce člena představenstva: 26. listopadu 2002

12 10 Výroční zpráva 2002 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti ISČS a stavu jejího majetku Posláním ISČS je poskytovat investiční služby vysoké kvality na trhu otevřených podílových fondů denominovaných v českých korunách jak při správě majetku ve fondech, tak při poskytování doprovodných technických a poradenských služeb. Představenstvo věří, že to je základní předpoklad ke splnění klíčového obchodního cíle zachování vedoucího postavení ISČS na českém trhu. Vývoj kapitálového trhu Tuzemský kapitálový trh reprezentovaný Burzou cenných papírů Praha byl v roce 2002 významný zejména pro český akciový trh. Hodnota obchodů s akcemi 197,398 mld. Kč představuje meziroční zvýšení o 53,3 %. Naproti tomu došlo k poklesu při obchodování na trhu dluhopisů, a to o 14,1 %, na celkovou úroveň 1 595,674 mld. Kč. Celkový roční objem obchodů dosáhl hodnoty 1 793,071 mld. Kč, byl o 9,8 % nižší než v roce předcházejícím, a zařadil se tak na druhé místo v historii BCPP. Z hlediska skladby celkových objemů obchodů v roce 2002 dominovaly s podílem 89 % obchody s dluhopisy, přičemž 84,7 % jich bylo zobchodováno na hlavním a vedlejším trhu. K odpovídajícímu snížení došlo i u průměrných denních objemů obchodů (o 9,8 %) na 7 172,3 mil. Kč. V průběhu roku došlo k dalšímu snížení počtu emisí o 22,5 % na 79. Burzovní index PX 50 ukončil rok 2002 na zajímavé hodnotě 460,7 bodu. Dynamika meziročního navýšení představuje 16,75 %. Kolektivní investování a vztah k UNIS Unie investičních společností sdružuje největší české investiční společnosti. Majetek jejich fondů představuje 91,7 % z celkového majetku českých podílových fondů. Jejím posláním je rozvíjet kolektivní investování vytvářením standardních podmínek a minimalizovat rizika spojená s neúplnou informovaností investorů. Hlavním cílem je zabránit neetickému chováním investičních společností a nedodržování standardů poctivého obchodního styku a dobrých mravů. ISČS jako největší česká investiční společnost má rozhodující postavení i v orgánech UNIS a přispívá materiálně i plným zapojením do práce unie. Současně prosazuje stále větší zapojení zahraničních investičních společností, které nabízejí své produkty v ČR, do společného úsilí o průhlednost trhu a etický vztah k podílníkům. Majetek spravovaný členy UNIS vzrostl v roce 2002 o 35,7 mld. Kč, to je o více než 55 % proti roku Velkou popularitu měly tradičně fondy peněžního trhu s nárůstem o 23,6 mld. Kč ale i dluhopisové fondy s nárůstem o 11,8 mld. Kč. V loňském roce tedy došlo nejen k podstatnému nárůstu majetku v podílových fondech, ale i k výrazné změně struktury investic při zřetelném posílení podílu dluhopisových fondů. Z celkového růstu majetku ve fondech UNIS představoval příspěvek ISČS 14,4 mld. Kč, tj. více než 39 % z čistého prodeje všech členů unie. Přitom čistý prodej dluhopisových fondů v objemu 5,9 mld. Kč přispěl k růstu tohoto segmentu plnými 50 %. Lze tedy konstatovat, že ISČS významně napomohla i ke změně rozložení majetku v podílových fondech UNIS. ISČS bude nadále usilovat o standardizaci podmínek investování pro české podílníky na straně shodných pravidel pro domácí i zahraniční investiční společnosti a fondy, ale i na straně zdaňování, kde je investor v českých fondech zejména v daňovém režimu ve stále nevýhodnějším postavení proti zahraničním fondům. ISČS a její pozice na trhu V roce 2002 dosáhly prodeje našich OPF rekordních 24,8 mld. Kč, zpětné odkupy činily 10,4 mld. Kč. Čisté prodeje v úrovni 14,4 mld. Kč přispěly k meziročnímu zvýšení vlastního kapitálu námi obhospodařovaných fondů o 62 %. Na konci roku tak dosáhl majetek ve spravovaných fondech 40 mld. Kč, což představuje více než 40 % majetku otevřených podílových fondů ve správě UNIS a zhruba třetinu majetku z veškerého majetku spravovaného pro české investory domácími i zahraničními společnostmi. ISČS má 70% podíl v segmentu fondů peněžního trhu, 58% podíl v segmentu dluhopisových fondů a se 40 % zaujímá vedoucí místo i na trhu akciových fondů. Největší fond peněžního trhu v ČR SPOROINVEST obhospodařoval ke konci roku 2002 majetek ve výši 27 mld. Kč, největší dluhopisový fond v ČR SPOROBOND více než 8 mld. Kč a majetek spravovaný fondem TRENDBOND, který nabízí investování do dluhopisů ve středoevropském regionu, vzrostl na téměř 800 mil. Kč. ISČS zkvalitňuje služby při prodeji podílových fondů K silnému postavení ISČS na trhu přispívá především velká základna klientů ČS a největší distribuční síť poboček ČS. ISČS věnovala a věnuje prvořadou pozornost přípravě a podpoře poradců tak, aby jimi poskytované poradenství bylo vysoce kvalifikované, aktuální a pro klienty srozumitelné. Stejná pozornost

13 Investiční společnost České spořitelny, a. s. 11 je věnována i zlepšování technologie prodeje. K běžným službám již dnes patří získávání informací a nákup podílových fondů prostřednictvím internetové varianty služby SERVIS 24. I v těchto obou oblastech patří ISČS vedoucí postavení na trhu. Obchodní politika společnosti Posláním ISČS v rámci finanční skupiny České spořitelny je vytvářet spolu s ostatními dceřinými společnostmi konkurenceschopné portfolio finančních produktů. Znamená to nabízet takové spektrum podílových fondů a investičních služeb, které odpovídá finančním potřebám klientů ČS. V roce 2002 se podařilo realizovat rekordní nárůst obhospodařovaného majetku ve fondech ISČS o 62 %. Spolu s překročením plánu výnosů za obhospodařování fondů došlo i k významným změnám z hlediska úspory nákladů. Přispěla k nim zejména dokončená restrukturalizace celé společnosti a změna jejího sídla. Počet pracovníků ISČS byl na konci roku nižší o 40 %. Další úspory, které se promítnou do tvorby zisku společnosti i v dalších letech, je možné realizovat rozšířením synergií se zdroji České spořitelny. Čistý zisk v roce 2002 dosáhl hodnoty 231,2 mil. Kč, dynamika meziročního navýšení představuje 25,8 %. Společnost tak vysoce překročila stanovený roční úkol. Jedním z významných záměrů obchodní politiky bylo zvýšení podílu investic ve fondech určených pro investování s delším investičním horizontem. Proti roku 2001, kdy byl poměr majetku ve fondech peněžního trhu v relaci k majetku v dluhopisových fondech 5:1, dosáhl na konci roku 2002 stejný poměr téměř 3:1. Zvýšení podílu majetku v dluhopisových fondech bylo výhodné jednak pro podílníky, kterým fondy ISČS přinesly v roce 2002 výrazně lepší výnosy než investice na peněžním trhu, a jednak i pro ISČS, kdy došlo k vyšší stabilizaci majetku ve fondech a také ke zvýšení příspěvku k celkovým výnosům. investorům zajímavé výnosy a získává stále více příznivců. V roce 2002 nabídla ISČS podílníkům nový Fond řízených výnosů, který je na druhé straně rizikového spektra. Fond investuje tak, aby poskytl v investičním horizontu jednoho roku investici s minimálním rizikem, avšak současně nabízí i možnost vyššího výnosu, než je obvyklé na peněžním trhu. Toho je dosaženo strukturou portfolia kombinací investic na peněžním a akciovém trhu. Vztah k veřejnosti a informační otevřenost Počet podílníků v obhospodařovaných fondech dosahuje téměř 400 tisíc. I při tak velkém počtu klientů si ISČS klade za jeden z důležitých cílů informovat své klienty a celou investující veřejnost o všech důležitých skutečnostech. Denně aktualizované informace o podílových fondech lze nalézt v tisku a na internetových stránkách, jednou za týden lze stáhnout informace o vývoji trhu za uplynulý týden. Informace trvalejší hodnoty jsou obsahem Zpravodaje ISČS. Nepřetržitě lze získat informace prostřednictvím Klientského centra České spořitelny, pro které ISČS rovněž připravuje veškeré informace. Zvláštní pozornost věnuje ISČS podpoře, přípravě a vybavení poradců na pobočkách, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky. Velký důraz je kladen na správnost a přesnost informací o jednotlivých podílových fondech tak, aby klient vždy věděl, jakým způsobem investuje své prostředky, a mohl tak spolu s poradcem posoudit svůj výběr ve vztahu ke svým investičním potřebám. V Praze dne Představenstvo Investiční společnosti České spořitelny, a. s. ISČS považuje za důležité nabízet klientům nové možnosti a alternativy investování. Plně se osvědčila myšlenka investování do středoevropského dluhopisového trhu s perspektivou využití konvergenčních efektů. Podílový fond TRENDBOND přinesl

14 12 Výroční zpráva 2002 Zpráva o hospodaření otevřených podílových fondů ISČS Otevřené podílové fondy: Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporoinvest otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Merkur otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporobond otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Trendbond otevřený dluhopisový podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Bondinvest otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporotrend otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Eurotrend otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Globaltrend FF otevřený podílový fond z fondů Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 5 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Sporomix 3 otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Fond řízených výnosů otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Výnosový otevřený podílový fond Všechny uvedené otevřené podílové fondy jsou účetní jednotky bez právní subjektivity, zřízené Investiční společností České spořitelny, a. s., v souladu se zákonem č. 248/92 Sb. Depozitářem fondů je na základě uzavřené smlouvy Česká spořitelna, a. s. Auditorem ISČS i všech jí obhospodařovaných fondů je Deloitte & Touche spol. s r. o.

15 Výroční zpráva Sporoinvest CRA Fond Scoring Charakteristika Fond peněžního trhu (OPF), který je určen především pro krátkodobé investování, i na dobu kratší než jeden rok. Investiční strategie Investiční společnost investuje peněžní prostředky především do nástrojů peněžního trhu, může však nakupovat do majetku fondu i střednědobé dluhopisy důvěryhodných emitentů, a to především s pohyblivým úrokovým výnosem, přičemž průměrná modifikovaná durace celého portfolia podílového fondu nepřekročí jeden rok. Nejsou nakupovány dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo přednostní právo na upisování akcií. Investiční společnost nakupuje do majetku v podílovém fondu i podílové listy otevřených podílových fondů, pokud jejich zaměření a cíle investiční politiky nejsou v rozporu s investičním zaměřením podílového fondu. Komentář manažera fondu V průběhu roku 2002 snížila Česká národní banka postupně klíčové úrokové sazby ze 4,75 % až na 2,75 %. Pokles sazeb se díky vhodné investiční strategii průběžně pozitivně promítal do výkonnosti fondu. Korporátní část portfolia, tvořená zejména eurobondy denominovanými v českých korunách, těžila v první polovině roku ze stability na trhu korporátních dluhopisů. Rozšíření kreditní marže ve třetím čtvrtletí roku bylo do značné míry vykompenzováno jejich opětovným poklesem v posledních dvou měsících roku. Díky široké diverzifikaci portfolia napříč několika sektory byl dopad tohoto výkyvu kreditního trhu na výkonnost fondu minimalizován. Ve druhém pololetí dále ovlivňovaly průběh hospodaření fondu údaje o zpomalování růstu domácí ekonomiky. Přes tyto vlivy byla zajištěna roční výkonnost k , u fondu zaměřeného na peněžní trh, v úrovni 3,18 %. Majetek fondu vzrostl v procentním vyjádření o 61,3 % na úctyhodných 27,2 mld. Kč a Sporoinvest zůstává nadále největším fondem na našem trhu. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,50 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Sporoinvest Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , ,75* , , , , , , , , , , , ,18 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Sporoinvest v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) 1,66 Zahraniční dluhopisy 48,16 1,65 1,64 1,63 1,62 1,61 Domácí dluhopisy Domácí hotovost + termínované vklady Zahraniční hotovost + termínované vklady 36,00 13,19 2,55 1,60 Domácí pohledávky 0,10 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

16 14 Výroční zpráva 2002 Merkur CRA Fond Scoring Charakteristika Fond peněžního trhu (OPF) určený zejména pro podnikatele, s pravidelnou výplatou výnosů. Podíly na zisku jsou vypláceny dvakrát ročně, rozhodným datem pro jejich výplatu je pro první pololetí 31. srpen příslušného roku a pro druhé pololetí poslední den měsíce února následujícího roku. Investiční strategie Investiční společnost investuje peněžní prostředky především do nástrojů peněžního trhu. Může však nakupovat do majetku v podílovém fondu i krátkodobé a střednědobé dluhopisy zejména důvěryhodných emitentů, a to především s pohyblivým úrokovým výnosem, přičemž průměrná modifikovaná durace celého portfolia podílového fondu nepřekročí jeden rok. Převaha investic do nástrojů peněžního trhu a do krátkodobých dluhopisů je vedena úsilím o maximálně možné vyloučení výkyvů prodejní ceny podílového listu a o stabilitu majetku fondu. Komentář manažera fondu Výrazně posilující česká koruna provázená snižováním úrokových sazeb, přetrvávající recese evropských ekonomik a snížení dynamiky hospodářství v tuzemsku byly důležitými faktory ovlivňujícími vývoj tohoto výnosového fondu v roce Snižování sazeb se vlivem promyšlené investiční strategie pozitivně odrazilo ve vývoji výkonnosti fondu. Fond v uvedeném období těžil i z korporátních eurobondů denominovaných v českých korunách. Nepříznivý vývoj na trhu firemních dluhopisů ve třetím čtvrtletí měl díky realizované diverzifikaci portfolia pouze omezený dopad do výkonnosti fondu. Výplata výnosů byla za uplynulý rok realizována v souladu se statutem ve dvou termínech. Na výplatu bylo celkem rozděleno 2,9 mil. Kč. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,90 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Merkur Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , ,62* , , , ,72 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Merkur v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) 1,035 Zahraniční dluhopisy 63,19 1,030 1,025 1,020 1,015 1,010 Domácí dluhopisy Domácí hotovost + termínované vklady Zahraniční hotovost + termínované vklady 18,41 14,55 2,77 1,005 Domácí pohledávky 1,08 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

17 Výroční zpráva Sporobond CRA Fond Scoring Charakteristika Dluhopisový fond (OPF), který je určen pro střednědobé investování s doporučeným investičním horizontem minimálně dva roky. Realizuje výnosy z kvalitních, zejména tuzemských dluhopisů. Investiční strategie Peněžní prostředky jsou investovány do dluhopisů důvěryhodných emitentů. K omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu dále může investiční společnost investovat prostředky v podílovém fondu nabytím derivátů, a to za předpokladu, že derivátové obchody budou uzavírány s důvěryhodnými subjekty finančního trhu. Investiční společnost může nakupovat do majetku v podílovém fondu i dluhopisy, s nimž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo přednostní právo na upisování akcií. V případě uplatnění práva z těchto dluhopisů na získání akcií je investiční společnost povinna tyto akcie prodat z podílového fondu do jednoho roku po jejich nabytí. Komentář manažera fondu Pro dluhopisový trh byl rok 2002 obecně velmi úspěšným obdobím charakteristickým nízkou úrovní inflace a prakticky trvalým poklesem úrokových sazeb, které pozitivně ovlivňovaly ceny těchto aktiv. Portfolio fondu bylo počátkem roku zainvestováno poněkud konzervativněji, s durací menší nebo velmi blízkou benchmarku. V prvním čtvrtletí i přes snížení sazeb centrální bankou došlo k poklesu cen, zejména působením zahraničních trhů. Ke konci března došlo na těchto trzích k obratu. Následně byla prodloužena celková durace portfolia, která byla udržována prakticky po celý rok. Tato strategie se ukázala jako velmi úspěšná, protože centrální banka i nadále pokračovala ve snižování sazeb, přičemž zároveň klesaly výnosy po celé délce výnosové křivky. Část portfolia byla úspěšně zainvestována do dluhopisů sousedních zemí. Sporobond byl dalším z fondů ISČS, který dosáhl vysokého ročního zhodnocení v úrovni 6,78 %. Dominantní byl rovněž více než 300% nárůst majetku, hodnota vlastního kapitálu činila koncem roku 8,5 mld. Kč. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,70 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Sporobond Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , ,36* , , , , , , , ,78 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Sporobond v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) 1,50 Domácí dluhopisy 62,28 1,48 1,46 1,44 1,42 1,40 Zahraniční dluhopisy Zahraniční hotovost + termínované vklady Domácí hotovost + termínované vklady 17,74 9,70 9,55 1,38 Domácí pohledávky 0,73 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

18 16 Výroční zpráva 2002 Trendbond CRA Fond Scoring Charakteristika Dluhopisový fond (OPF), který je určen pro střednědobé investice, doporučená doba investování je tři roky. Výnosy získává především z kvalitních a likvidních státních dluhopisů středoevropských zemí (Česko, Polsko, Maďarsko). Investiční strategie Je založena na konvergenčním efektu, tj. sbližování úrovně úrokových sazeb středoevropských zemí k sazbám Evropské měnové unie. ISČS investuje peněžní prostředky shromážděné na běžném účtu vedeném pro podílový fond přednostně do státních dluhopisů zemí, které požádaly o přistoupení k Evropské unii a současně jsou členy OECD, dluhopisů za které tyto země převzaly záruku a dluhopisů centrálních bank těchto zemí. Výběrově může fond též investovat do registrovaných dluhopisů dalších zejména důvěryhodných emitentů z těchto zemí. Jsou nakupovány dluhopisy denominované v měnách těchto zemí. K lepšímu rozložení měnového rizika může společnost investovat i do dluhopisů vydaných v EUR nebo USD. Dále může investiční společnost investovat prostředky v podílovém fondu nabytím derivátů, tj. práv odvozených z cenných papírů, z české měny a zahraničních měn, z úrokových a kurzových indexů a ze smluv z nich, a to za předpokladu, že derivátové obchody budou uzavírány s důvěryhodnými subjekty finančního trhu. Komentář manažera fondu I přes pokles ceny podílového listu v prvním pololetí připsal Trendbond svým podílníkům v roce 2002 téměř 7 %. Prudké posilování české koruny vyvrcholilo v červenci, Česká národní banka průběžně snižovala základní úrokové sazby až na 2,75 %, což se pozitivně projevilo v cenách českých dluhopisů. Fond držel po většinu období agresivní durační pozici a mohl tak z tohoto vývoje plně těžit. Česká koruna uzavřela rok mírně silnější proti jeho počátku, tedy okolo 31,50 Kč za euro. Polský zlotý naproti tomu k euru oslabil o více jak 10 % a maďarský forint naopak posílil asi o 3 %. Ve fondu byly průběžně využívány zajišťovací operace, chránící zahraniční investice před kurzovým rizikem. Z hlediska dluhopisů byl v hodnoceném období nejvýkonnější polský trh, na kterém fond udržoval podstatné pozice. Hospodářské zpomalení spolu s nízkou inflací přinutilo polskou centrální banku snížit sazby o 4,75 procentních bodů na 6,75 %. Výkonnost maďarských dluhopisů se díky posledním dvěma měsícům přiblížila českým. Uvolněná rozpočtová politika ve volebním roce donutila v letním období maďarskou centrální banku k dočasnému zvýšení sazeb s negativním vlivem na ceny dluhopisů, za rok 2002 však úrokové sazby poklesly o 1,25 procentního bodu na 8,5 %. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,80 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Trendbond Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , ,37* , ,9 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Trendbond v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) 1,11 Zahraniční dluhopisy 56,77 1,08 1,05 1,02 Zahraniční hotovost + termínované vklady Domácí dluhopisy 19,18 15,30 0,99 0,96 Domácí hotovost + termínované vklady 8,45 0,93 Domácí pohledávky 0,30 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

19 Výroční zpráva Bondinvest CRA Fond Scoring Charakteristika Dluhopisový fond (OPF), který je určen pro střednědobou investici 2 3 let. Podílové listy fondu mají formu cenného papíru na doručitele a listinnou podobu. V roce 2002 byly vydávány podílové listy o jmenovité hodnotě Kč. Vytvořený zisk fondu je celý používán jako zdroj pro výplatu podílů na zisku, podíly jsou vypláceny podílníkům jednou ročně. Rozhodné datum pro výplatu podílů na zisku za rok 2002 bylo stanoveno na Investiční strategie Investiční společnost investuje peněžní prostředky shromážděné na běžném účtu vedeném pro podílový fond převážně do dluhopisů. K omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů dále může investiční společnost investovat prostředky v podílovém fondu nabytím derivátů, tj. práv odvozených z cenných papírů, z české měny a zahraničních měn, úrokových a kurzových indexů a ze smluv z nich, a to za předpokladu, že derivátové obchody budou uzavírány s důvěryhodnými subjekty finančního trhu. Investiční společnost nakupuje do majetku v podílovém fondu i podílové listy otevřených podílových fondů, pokud jejich zaměření a cíle investiční politiky nejsou v rozporu s investičním zaměřením podílového fondu. Komentář manažera fondu Hospodaření tohoto výnosového fondu bylo v roce 2002 ovlivňováno celkovou situací na tuzemském i zahraničním dluhopisovém trhu. Na konci ledna začal být patrný vliv růstu výnosů na zahraničních trzích, dominantními faktory v následujícím období roku byla rozhodnutí České národní banky o snižování úrokových sazeb. Portfolio fondu bylo zainvestováno kromě prvního čtvrtletí poměrně agresivně, s delší durací než benchmark. Obecný pokles výnosů dluhopisů se proto díky vyšší duraci, než mělo srovnávací portfolio, pozitivně projevil na výkonnosti fondu. K celkově kladné korekci výkonnosti fondu částečně přispěly i zahraniční investice. Fond dosáhl velmi zajímavého ročního zhodnocení ve výši 6,22 %. Výplata výnosů byla za uplynulý rok realizována v souladu se statutem. Na výplatu bylo celkem vyčleněno 16,4 mil. Kč. Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,50 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Bondinvest Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , , , , , , , , , , , , , ,22 Vývoj hodnoty podílových listů OPF Bondinvest v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) Domácí dluhopisy Zahraniční dluhopisy Zahraniční hotovost + termínované vklady Domácí hotovost + termínované vklady 47,42 33,86 10,95 6, Domácí pohledávky 0,88 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

20 18 Výroční zpráva 2002 Sporotrend CRA Fond Scoring Charakteristika Akciový fond (OPF), který je určen pro dlouhodobé investování s horizontem alespoň 5 let. Výnosy získává především z obchodování s kvalitními a likvidními akciemi důvěryhodných emitentů středoevropských zemí (Česko, Polsko, Maďarsko). Investiční strategie Investiční společnost investuje peněžní prostředky zejména do registrovaných likvidních akcií a derivátů důvěryhodných českých emitentů a zahraničních emitentů ze zemí, které požádaly o přistoupení k Evropské unii a současně jsou členy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. K omezení rizik z nepříznivého vývoje kurzů cenných papírů, úrokových měr nebo devizových kurzů v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu dále může investiční společnost investovat prostředky v podílovém fondu nabytím derivátů, a to za předpokladu, že derivátové obchody budou uzavírány s důvěryhodnými subjekty finančního trhu. Komentář manažera fondu Výkonnost Sporotrendu v roce 2002 byla ve srovnání s fondy investujícími na vyspělých trzích velmi zajímavá. Koncem roku dosáhl fond, měřeno 6 měsíční výkonností, více než 12 %. Dobře si ostatně vedl i ve srovnání s jinými fondy se zaměřením na střední a východní Evropu. Na rozdíl od vyspělých trhů padajících o desítky procent si region nevedl špatně, když akciové indexy v ČR a Maďarsku vzrostly ( PX-D o 9,5 % a BUX dokonce o 12,5 %). Pouze Polsko ztratilo 16,4 %. Všechny údaje jsou přepočteny na Kč. Začátkem roku přitom polský trh patřil k nejlepším na světě, když nákupy především penzijních fondů vytáhly celý trh cca o 12 % výše. V průběhu roku však došlo souhrou vícera faktorů (zpomalení růstu, strukturální problémy, prodeje státních podílů v podnicích) k jeho výraznému oslabení. Při pohledu na jednotlivá odvětví byla obdivuhodná zejména výkonnost bankovního sektoru, kde např. zhodnocení akcií Komerční banky přesáhlo 100 %! Lze říci, že ocenění středoevropských bank se dostalo na úroveň vyspělé Evropy, z velké části ovšem díky problémům západoevropských bank. Na opačné straně stály telekomunikační tituly, jež patřily k nejhorším v ČR, Polsku i Maďarsku. V neposlední řadě přinesl loňský rok i značné měnové výkyvy, což ovlivnilo výkonnost fondu přímo (pokles hodnoty polských aktiv vlivem oslabení zlotého vůči koruně) i zprostředkovaně přes dopad na firmy (silný forint škodící maďarským exportérům). Počet podílových listů vydaných a odkoupených v roce 2002 Vydané podílové listy Odkoupené podílové listy Saldo (+/ ) ks Kč ks Kč ks Kč Celkem , , ,80 Vývoj základních ekonomických ukazatelů fondu Sporotrend Vlastní kapitál na PL Vlastní kapitál Hospodářský Výkonnost K (Kč) (tis. Kč) výsledek (tis. Kč) (%) p. a , ,33* , , , , , , , ,16 * absolutně od data vzniku Vývoj hodnoty podílových listů OPF Sporotrend v roce 2002 (Kč) Struktura aktiv (%) 0,80 Zahraniční akcie 75,12 0,75 Domácí akcie 23,03 0,70 0,65 0,60 Zahraniční hotovost + termínované vklady Domácí hotovost + termínované vklady 1,53 0,24 0,55 Domácí pohledávky 0,08 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Úplné názvy fondů jsou uvedeny ve statutech. Podle mezinárodních pravidel platných pro kolektivní investování upozorňujeme, že hodnota investice a příjem z ní mohou v závislosti na typu fondu více nebo méně kolísat a není proto zaručena plná návratnost původně investované částky.

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva. Investiční společnost České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva Investiční společnost České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI ÚDAJI > Koncem roku 2004 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala těchto dvanáct otevřených podílových

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci.

Fondy a trhy. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Peněžní trh: Prosinec ve znamení snižování kreditních spreadů. Dluhopisový trh: Posílení českých státních dluhopisů v prosinci. Akciové trhy: Listopadový pád vystřídán prosincovým růstem. Peněžní trhy

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. Podporujeme růst Vašich investic VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Záložka s klíčovými údaji > Koncem roku 2005 Investiční společnost České spořitelny, a. s. obhospodařovala

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003

zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 zpravodaj ČERVEN ČERVENEC 2003 ÚVOD Vážení přátelé, jistě jste postřehli změnu designu Zpravodaje. Tato změna je změnou pouze optickou, takže ve Zpravodaji i nadále naleznete Vám dobře známé koláčové grafy

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3

ZPRAVODAJ. Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 ZPRAVODAJ Červenec září 2005 ročník VII číslo 3 Nový ESPA ČS zajištěný fond 7 Co jsou to profilové fondy? Vybereme Vám Investiční profil přesně podle Vašich potřeb INFOLINKA: 800 207 207 ESPA ČS zajištěný

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická data z února a začátku března se nadále nesou v pozitivním duchu. Bilance zahraničního obchodu potvrzuje přebytky

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Základní atributy Finanãní skupiny âeské spofiitelny. 1/ Dokonalost 2/ Flexibilita 3/ Vstřícnost 4/ Dynamika 5/ Perspektiva 6/ Profesionalita 7/ Síla

Základní atributy Finanãní skupiny âeské spofiitelny. 1/ Dokonalost 2/ Flexibilita 3/ Vstřícnost 4/ Dynamika 5/ Perspektiva 6/ Profesionalita 7/ Síla V roãní zpráva 1999 1 2 3 4... Základní atributy Finanãní skupiny âeské spofiitelny 5 6 7 1/ Dokonalost 2/ Flexibilita 3/ Vstřícnost 4/ Dynamika 5/ Perspektiva 6/ Profesionalita 7/ Síla Pfiehled fondû

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s.

Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2013 Česká spořitelna penzijní společnost, a.s., vznikla 1. ledna 2013 transformací Penzijního fondu České spořitelny, a.s., na penzijní společnost

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014

Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 Česká spořitelna Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva 2014 Pololetní zpráva 2014 2014 Obsah Obsah Úvodní slovo 3 Seznam fondů 6 Povinný konzervativní

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s.

Pololetní zpráva 2013. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Raiffeisen penzijní společnosti a.s. Profil společnosti Na základě udělené licence ČNB zahájila činnost je součástí skupiny Raiffeisen v České republice. Raiffeisen je v řadě evropských zemí již přes sto

Více

Ranking investičních fondů (listopad 2013)

Ranking investičních fondů (listopad 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (listopad 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Výroční tisková konference AKAT Účastníci

Výroční tisková konference AKAT Účastníci 11.února 2015 Výroční tisková konference AKAT Účastníci Jan D. Kabelka, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT Pavel Hoffman, člen Výkonného výboru AKAT 1 Výroční tisková konference AKAT

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014

Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 Výroční zpráva speciálního fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Allianz penzijní společnost, a. s.

Allianz penzijní společnost, a. s. Allianz penzijní společnost, a. s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2015 Allianz penzijní společnost, a. s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 12 603, zapsaná v obchodním

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2014 (dle ustanovení 238 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost

Více

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích.

Bulletin. FLEXI životní pojištění. pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny. Aktuální vývoj na finančních trzích. Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Základní informace o právní úpravě IS a IF, Investiční společnosti

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) společnost České spořitelny,

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Struktura fondů kolektivního investování v České republice

Struktura fondů kolektivního investování v České republice Struktura fondů kolektivního investování v České republice Kateřina Kořená 1 Abstrakt Článek srovnává strukturu jednotlivých typů fondů fondy kolektivního investování se dělí na akciové, dluhopisové, smíšené,

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více