Změny a očekávání. na světovém trhu Business Intelligence Petr Sodomka trendy / stratégie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny a očekávání. na světovém trhu Business Intelligence Petr Sodomka sodomka@fame.utb.cz. trendy / stratégie"

Transkript

1 Změny a očekávání na světovém trhu Business Intelligence Petr Sodomka Po ohlášených a již dokončených akvizicích na světovém BI trhu se světová špička konsolidovala na několik významných dodavatelů. Jsou to společnosti Oracle, Microsoft, SAP, SAS Institute, IBM a Infor Global Solutions. Podívejme se nyní podrobněji na produktová portfolia jednotlivých dodavatelů, vyhodnoťme silné a slabé stránky jejich řešení v oblasti BI a možnosti, které nabízejí na českém trhu. ORACLE A HYPERION SOLUTIONS Společnost Oracle je podle hodnocení Gartner lídrem trhu BI platforem i trhu s aplikacemi Corporate Peformance Management. Silnou pozici v obou segmentech měl Oracle ještě před akvizicemi PeopleSoftu, Siebelu a Hyperionu, zvláště pak díky vlastním vyspělých technologiím rozvíjeným na platformě Oracle Database. Oracle také již v té době disponoval velmi vyspělým nástrojem pro řízení výkonnosti podniku postaveným na konceptu Balanced Scorecard (Oracle CPM, nebo také Oracle BSC). Uvedené akvizice korunované letošním odkoupením Hyperion Solutions staví Oracle jednoznačně do pozice světové jedničky, co se týče komplexnosti, technologické a funkční vyspělosti BI aplikací. Produktové portfolio Oracle zahrnuje všechny oblasti Business Intelligence. Infrastruktura BI platformy poskytuje jednotný způsob administrace a zabezpečení, jednotné uložení a správu metadat, nechybí ani integrovaný uživatelský portál. Vývojové nástroje Oracle lze použít k tvorbě i integaci BI aplikací, a to za podpory webových služeb. BI platforma poskytuje komplexní správu dat (Data Integration a Data Quality Management), včetně sdílení a správy metadat na jediném centralizovaném místě. Z hlediska možností spolupráce uživatelů a integrovaného workflow umožňuje BI platforma Oracle sdílet uživatelská data a sledovat události vybraným skupinám uživatelů na základě definovaných pravidel. Podporuje rovněž integraci s aplikacemi Microsoft Office. BI platforma Oracle v současnosti umožňuje vytvořit plnohodnotný moderní manažerský informační systém, a to na základě využití vlastních nástrojů. Hyperion Solutions, jehož zapracování do produktového portfolia Oracle již započalo, poskytne dosavadní BI platformě špičkové vlastnosti především v oblasti plánování a finančního řízení. Hyperion je rovněž velmi silný v oblasti správy a integrace dat (Hyperion Master Data Management, dříve Razza), zajímavé funkční možnosti poskytuje také pro analýzy webu. Hyperion dále poskytuje nástroj na modelování procesů a customizaci CPM nástrojů podle uživatelských požadavků (Business Process Management Architect). Oracle má ve srovnání s ostatními konkurenty určitý náskok při integraci významných akvizicí, neboť se skupováním významných dodavatelů BI aplikací a komplementárních produktů započal dříve a ve velkém. I tak se, samozřejmě, nevyhne problémům se zakomponováním různorodých aplikací do stávající platformy. Slabinou Oracle je především nízká obchodní a marketingová podpora BI. Tento problém se týká především CPM aplikací, funkcionality, která by měla táhnout nabídku a podporovat tak prodeje jinak bezesporu špičkových a v praxi velmi užitečných BI nástrojů Oracle. Je to patrné nejen na českém trhu, kde povědomí českých manažerů o možnostech podpory Oracle při řízení výkonnosti firem je velmi nízké, ale i na trhu světovém. Tuto skutečnost uvádí jako kritický faktor rozvoje Oracle v oblasti BI např. analýza CPM trhu společnosti Gartner z roku Například letošní představení Oracle Business Intelligence Standard Edition One, sady integrova- Obr. 1: Vyhodnocení ukazatele a jeho porovnávání v aplikaci Oracle CPM (zdroj: Oracle) Obr. 2: BPM Architect umožňuje administrátorům snadnější ovládání portfolia PM/BPM aplikací a jejich uživatelské úpravy (zdroj: Hyperion Solutions) 33

2 ných analytických nástrojů a datového úložiště, určené pro segment malých a středně velkých firem, proběhlo prakticky bez jakékoliv marketingové podpory, o prezentaci v odborných médiích či podrobnějším představení podnikovým manažerům ani nemluvě. Možnosti uplatnění BI řešení Oracle v českých firmách jsou velmi široké a cenově zajímavé. Pro menší organizace jsou k dispozici přednastavené balíčky BI aplikací určené pro řízení obchodu, marketingu, servisu a financí. Manažerům proto doporučujeme vynaložit úsilí a zjistit si podrobné informace, a to buď přímo u společnosti Oracle, nebo u jejich partnerů pro BI (Adastra, AutoCont, Logos). MICROSOFT Společnost Microsoft učinila v oblasti BI v posledním roce významné pokroky. Při nich vycházela nejenom z možností vlastního vývoje na bázi MS SQL Serveru, ale také akvizic. Tou nejvýznamnější bylo získání společnosti ProClarity v roce 2006, do té doby předního světového dodavatele BI řešení. Microsoft je v segmentu BI platforem hodnocen agenturou Gartner jako vyzyvatel s významným tržním potenciálem a zdroji pro další rozvoj (2007). I když jeho BI platforma ještě není natolik vyspělá jako např. u konkurenčního Oracle, je pravděpodobné, že Microsoft tuto ztrátu rychle dožene. Přitom se může opřít o rozsáhlou komunitu vývojových partnerů a špičkových nástrojů, které má pro ně k dispozici. Nespornou výhodou pro další rozvoj BI řešení je schopnost dobře je integrovat do prostředí Microsoft Office. Aktuálním příkladem je letos představené řešení Microsoft Office Performance- Point Server 2007 určené pro analýzu, monitoring a plánování obchodních aktivit v prostředí nejrozšířenější sady kancelářských aplikací. Akvizice neodvratně mění světový trh s aplikacemi Business Intelligence. Produktové portfolio Microsoftu zahrnuje všechny důležité součásti BI platformy. Umožňuje integrovat a spravovat data pocházející z jakékoliv databázové platformy či jiného datového zdroje. Samozřejmostí je jednotný způsob administrace a zabezpečení, jednotné uložení a správu metadat. Ve srovnání s Oracle chybí snad jen uživatelský portál, který by byl schopen propojit všechny nástroje Business Intelligence. Microsoft dále disponuje vyspělými nástroji pro vývoj a integraci BI aplikací, samozřejmě s podporou webových služeb. Podporuje také sdílení uživatelských dat a sledování události vybraným skupinám uživatelů na základě definovaných pravidel. Již zmíněná provázanost s Microsoft Office je neoddiskutovatelně jednou z rozhodujících konkurenčních výhod. V oblasti CPM bude Microsoft těžit z možností PerformancePoint Serveru 2007 zakomponovaného ve známém prostředí Excelu, který jako klientský nástroj pro řízení financí, rozpočtování a výkonnosti používá snad nejvíce podnikových manažerů. PerformancePoint Server 2007 se tak stane rozhodujícím CPM nástrojem BI platformy Microsoftu, který bude napomáhat společnostem při strategickém plánování a rozhodování napříč celou organizací. Microsoft již dopředu anoncoval výrazně nižší ceny tohoto nástroje ve srovnání s konkurencí s cílem zpřístupnit jej co nejširšímu počtu uživatelů ze všech společností bez ohledu na jejich velikost. Microsoft má ve srovnání s ostatními konkurenty asi nejlépe nakročeno k ovládnutí trhu s BI a CPM. I když podle Gartner ještě v současnosti nepatří mezi lídry těchto trhů, lze očekávat, že se tato situace rychle změní. Microsoft totiž svým obchodním a marketingovým přístupem evidentně směřuje do širokého segmentu trhu tvořeného obchodními a výrobními organizacemi bez ohledu na velikost. Proto také slabé stránky BI platformy Microsoftu, za něž lze označit především chybějící specifickou funkcionalitu (řízení multimediálních interakcí se zákazníkem nebo optimalizace a vícerozměrné testování webových stránek), jsou ve skutečnosti zanedbatelné. Pro české podniky je podstatné, že na bázi BI platformy Microsoftu mohou vytvořit plnohodnotný moderní manažerský informační systém. Přitom mohou využít nejenom nástrojů samotné univerzální BI platformy, ale také obchodních BI řešení partnerů Microsoftu (např. společností D3Soft, Gist nebo Ortex), které disponují zkušenostmi a oborovými řešeními z nejrůznějších průmyslových odvětví. SAP a BUSINESS OBJECTS Společnost SAP je podle agentury Gartner na trhu BI platforem dlouhodobě v pozici vyzyvatele podobně jako Microsoft. Na trhu CPM je její hodnocení obdobné. SAP je pozoruhodný tím, že pro platformu SAP 34

3 NetWeaver Business Intelligence získal více jak zákazníků. Jeho pozice na trhu je z toho hlediska dominantní. Je však třeba podotknout, že SAP NetWeaver Business Intelligence je úspěšný v drtivé většině tam, kde jsou již nasazeny aplikace SAP R/3, resp. mysap Business Suite. Problémy BI platformy SAP spočívají ve třech oblastech: uživatelské, technologické a obchodní. Nástroje SAP NetWeaver Business Intelligence dokáží využít především pokročilí uživatelé, pro ty začínající je jejich použití obtížnější, než je tomu u srovnatelných aplikací jiných dodavatelů. Z technologického hlediska pak není jednoduché čerpat a zpracovávat data ze zdrojů, které jsou obsluhovány konkurenčními transakčními systémy. Obchodní problémy spočívají v tom, že se SAPu nedaří prodávat svou BI platformu zákazníkům, kteří využívají non-sap ERP nebo CRM řešení. I přes zmíněné slabiny představuje SAP NetWeaver Business Intelligence vyspělou BI platformu, především z hlediska infrastruktury, robustnosti a škálovatelnosti datového skladu (aplikační server SAP umožňuje práci nad databázemi o velikosti několika TB) a možností integrovaných analytických nástrojů. SAP NetWeaver Business Intelligence představuje z hlediska požadovaných vlastností a funkcionality komplexní řešení ve všech oblastech BI podobně jako Oracle. Akvizice Business Objects znamená pro SAP především získání nových zákazníků. Z technologického hlediska je na Business Objects nejzajímavější špičková kvalita ETL nástrojů. Významným přínosem začlenění Business Objects do portfolia SAP bude rovněž know-how a funkcionalita v oblasti CPM. Business Objects Enterprise Performance Management poskytuje např. specifickou funkcionalitu při aplikaci metodiky Activity Based Management ve zdravotnických zařízeních. V některých oblastech CPM překonává i vyspělejší produkty na trhu, jako jsou Cognos, Cartesis nebo Hyperion. Na druhou stranu Business Objects postrádá řadu důležitých funkcí, např. v oblasti Customer Intelligence, webových analýz nebo dolování dat. Kritici akvizice rovněž upozorňují na slabou podporu OLAP pro aplikace SAP a Microsoftu. České podniky mohou na základě BI platformy SAP vytvořit plnohodnotný moderní manažerský informační systém. Toto řešení bude výhodné především pro stávající zákazníky, kteří se již sžili se světem aplikací SAP. Přitom mohou využít bohatých zkušeností SAP a jeho partnerů s nasazením BI v nejrůznějších průmyslových vertikálách. SAS INSTITUTE Společnost SAS Institute je největší softvérovou korporací na světě vlastněnou soukromými osobami. Analytici agentury Gartner hodnotí SAS Institute jako lídra trhu BI platforem. V oblasti CPM je společnost řazena mezi vizionáře. SAS Institute tedy patří k absolutní špičce na obou trzích. Jeho hlavní předností je schopnost vytvářet ucelené vize pro použití detailní funkcionality analytických aplikací na úzkém tržním segmentu typicky v sektoru bankovnictví, pojišťovnictví, veřejné správy a telekomunikací. Společnostem podnikajícím ve zmíněných oborech nabízí špičkové know-how a funkčnost především v oblasti Customer Intelligence a dolování dat. Typickým příkladem z ČR je úspěšné využívání aplikace SAS Enterprise Miner v České spořitelně, kde slouží k marketingovým analýzám a segmentaci trhu s jasnou vizí - napomáhat lepšímu porozumění finančnímu chování klientů a jejich potřebám a zvyšovat schopnost banky při komunikaci s klienty prostřednictvím marketingových nabídek jejich vlastním jazykem. SAS Institute je silný i v dalších oblastech. Poskytuje propracovanou metodiku a nástroje pro finanční řízení, zejména v oblasti Activity Based Management. Dodává také ucelené řešení pro průmyslové podniky známé jsou jeho analytické aplikace podporující řízení dodavatelského řetězce (SAS Supply Chain Intelligence). Na českém trhu je SAS Institute viditelný téměř výhradně pouze v bankách, pojišťovnách, veřejné správě a telekomunikačních společnostech. V sektoru průmyslových firem se mu příliš nedaří. Souvisí to s úzkou orientací společnosti právě na zmíněné vertikály. Strategie ú- spěchu v průmyslových podnicích vychází z poněkud odlišných předpokladů, než je tomu ve velkých korporacích orientovaných na služby určené širokému spektru koncových zákazníků. To však nic nemění na faktu, že čes- Obr. 1: Práce s datovou kostkou při analýzách klíčových ukazatelů v Microsoft Excel 2007 (zdroj: Enterprise-Dashboard.com) Obr. 2: Portálové řešení Crystal Portal jako součást BI platformy Business Objects (zdroj: Enterprise-Dashboard.com) Obr. 3: Optimalizace portfolia dodavatelů v aplikaci SAS Supply Chain Intelligence (zdroj: SAS Institute) 35

4 Obr. 4: Tvorba systému ukazatelů v aplikaci Cognos 8 (zdroj: Cognos) Obr. 5: Řízení SLA (Service Level Agreement) v aplikaci SAP (zdroj: Enterprise-Dashboard.com) Obr. 6: Strategické plánování v aplikaci Infor Performance Management (zdroj: Infor) kým podnikům může SAS Institute nabídnout vytvoření plnohodnotného moderního manažerského informačního systému. Disponuje k tomu nejen špičkovými technologiemi pro vytvoření infrastruktury, vývoj aplikací, správy dat, řízení workflow a spolupráce uživatelů, ale také bohatou a detailní funkcionalitou pokrývající všechny důležité oblasti Business Intelligence. Menší organizace mohou využít přednastavené BI balíčky, a to z oblasti Corporate Performance Management a řízení rizik. IBM A COGNOS Společnost IBM až do odkoupení Cognosu nedisponovala vlastní ucelenou BI platformou a řešením CPM. Na základě databázových a integračních technologií (IBM DB2 DW Edition a IBM Information Server) a funkcionality Business Objects však dokázala poskytovat vlastní obchodní BI řešení. Pořízení Cognosu by pozici IBM na trhu BI a CPM mělo radikálně změnit. Cognos totiž patří k absolutní špičce jak mezi BI platformami, tak mezi CPM řešeními. Agentura Gartner řadí Cognos na obou trzích do kvadrantu lídrů. Teoretický předpoklad je ale jedna věc, praktický život věc druhá. IBM už mnohokrát v minulosti ukázala, že umí nejenom vynalézat a realizovat skvělé technologie a produkty, které posouvají IT obor výrazně dopředu, ale také řadu z nich dokonale pohřbít. Za všechny stačí zmínit neúspěchy na poli operačních systémů a kancelářských aplikací, které poté vymizely z trhu (např. OS/2 a Lotus SmartSuite), byť IBM při jejich vývoji (OS/2), resp. odkoupení (Lotus) deklarovala zcela jiné záměry. Chybně stanovené strategie, rigidnosti obchodu a marketingu IBM se obávají ve svých komentářích k akvizici Cognosu také analytici významných agentur. Očekávají především problémy při integraci Cognosu do stávající nabídky IBM a jejich vliv na zhoršení podpory a služeb pro stávající uživatele. IBM bude muset navíc věnovat dostatek času a úsilí na tento integrační proces, zatímco konkurence jej využije k inovaci svých produktů. Tvrdá konkurence na obou trzích (BI i CPM) také nedává IBM skoro žádný prostor pro vytváření a napravování chyb. Naopak: předpokládá rychlé reagování na potřeby zákazníků a turbulentní změny na trhu, což může být pro giganta, jako je IBM, obtížný úkol. Zaznívají také obavy, že deklarované spojení přinese potíže při udržení dosavadních partnerských vztahů, které měl Cognos uzavřené s mnoha IT společnostmi po celém světě, což prodeje jeho aplikací poškodí. Předpokládejme ale, že Velká Modrá si je vědoma rizik této akvizice a že pět miliard dolarů, které na ni při odkoupení vynaloží, hodlá v relativně krátkém čase dobře zhodnotit. Pak koupě Cognosu představuje nejen vstupenku mezi ty nejlepší na trhu BI, ale rovněž dobrou výchozí pozici pro obsazení pozice světové jedničky na BI trhu místo Oracle. Cognos používá více jak 22 tisíc organizací ve 120 zemích celého světa. Silnou stránkou Cognosu je kvalitní jednotná platforma a schopnost rozsáhlé konverze dat. Aktuální verze Cognos 8 BI je již vystavěna na bázi servisně orientované architektury, která výrazně posiluje škálovatelnost, otevřenost a integraci jednotlivých součástí tohoto řešení do podnikového informačního systému. Pro Cognos není problém získávat data z nejrůznějších datových zdrojů relačních databází, textových souborů, tabulek MS Excel, ručně vložených hodnot a, samozřejmě, i z ostatních komponent aplikace. Cognos funguje na všech myslitelných platformách, umožňuje budovat datový sklad na bázi vlastního OLAP serveru a podporuje technologii DOLAP. Silnou stránkou Cognosu jsou rovněž jeho možnosti v oblasti CPM. Obsahuje, podobně jako konkurenční produkty, propracovaný koncept řízení výkonnosti podniku na bázi Balanced Scorecard. Systém metrik BSC v Cognosu je však velmi jednoduše sledovatelný a srozumitelný pro běžné uživatele. K tradičním slabinám Cognosu patří, např. ve srovnání s možnostmi SAS Enterprise Intelligence Platform, absence pokročilých analýz a některých dolovacích algoritmů. Omezené možnosti poskytuje také v některých oblastech Customer Intelligence a webových analýz. Pozice Cognosu na českém i slovenském trhu je velmi dobrá. Využívá ho řada organizací bez ohledu na velikost či obor podnikání (např. DHL, Česká pošta, KORD Holding Company, ČSOB, EMOS, I.D.C. Holding). Jeho stávající dodavatelé (S&T CZ, BITERRA, ORM) disponují řadou oborových řešení a přednasta- 36

5 vených balíčků (blueprints), např. pro řízení logistiky, výroby a controllingu. Cognos představuje BI platformu určenou pro široký segment trhu, na níž mohou české podniky vybudovat plnohodnotný moderní manažerský systém s dobrými možnostmi intuitivní práce pro uživatele. INFOR GLOBAL SOLUTIONS Společnost Infor zatím v hodnocení BI platforem agentury Gartner nefiguruje. V oblasti CPM je řazena mezi vyzyvatele. K této pozici se Infor dopracoval zejména díky akvizicím společností Geac a Systems Union. BI platforma Inforu, aktuálně pojmenovaná jako Infor Performance Management, nejvíce čerpá z technologií a know-how společnosti MIS AG (BI platforma MIS Decision Ware), jež patřila do vlastnictví Systems Union. Aplikace původního MIS DecisionWare jsou zajímavé především kvůli široké škále uživatelů z celého světa jejich počet činí cca ve více než tisícovce organizací. Od Inforu lze v oblasti CPM očekávat především razantnější marketingovou politiku, neboť Infor jako Servisně orientovaná architektura umožní do budoucna lépe integrovat BI aplikace do podnikové infrastruktury. značka na tomto trhu není příliš známa. Potenciál CPM této společnosti lze spatřovat především v segmentu středně velkých a velkých výrobních organizacích. Zde se zřejmě Infor bude střetávat s oblíbeným Cognosem, a to jak u nových, tak u stávajících klientů. Mnoho současných uživatelů aplikací Infor (zejména z akvizice SSA Global) Cognos úspěšně využívá, neboť ten jim byl v rámci obchodní politiky SSA Global v mnoha případech přednostně nabízen. I když z obchodního hlediska bude zřejmě docházet ke střetům s produkty Cognosu (resp. IBM), přece jen Infor disponuje dostatečně velkou obchodní, marketingovou a také technologickou silou, s níž se dokáže s tímto problémem vypořádat. Technologickou sílu v tomto případě představuje především integrační platforma Infor Open SOA. Ta byla navržena s cílem dosáhnout flexibilního propojení mnoha různorodých aplikací, které se po mnoha akvizicích nyní nacházejí v produktovém portfoliu Inforu. A právě díky Infor Open SOA bude možné učinit výhodnou nabídku integrace řešení Infor Performance Management více jak klientům užívajícím ERP produkty Inforu. Za slabinu Infor Performance Management jako BI platformy lze pokládat absenci některých specifických funkcí v oblasti Customer Intelligence. Její celkové využití pro výrobní podniky to však nijak zvlášť neomezuje. Výrobní podnik (a také mnoho obchodních firem) totiž potřebuje vybudovat moderní manažerský informační systém, který by poskytl především funkčnost pro plánování, konsolidaci a výkonnostní metriky firmy na jednotné platformě. A tento záměr dokáže Infor Performance Management podpořit bezezbytku. Pro české podniky má Infor připraveny balíčky přenastavených řešení, především z oblasti farmaceutické výroby, leasingu a řízení obchodu. Čeští manažeři ocení zejména know-how v oblasti CPM a finančního plánování, které společně s produkty přinášejí konzultanti Inforu. Jak ukazují zkušenosti z některých českých firem (např. KORD Holding Company), kvalita produktů i konzultantů Inforu je natolik dobrá, že dokáží uspět i proti konkurenci z absolutní světové špičky. Na druhou stranu Infor ještě zcela nedokončil vybudování své divize pro CPM v ČR, proto nemá zatím k dispozici dostatečný počet takovýchto konzultantů. Autor při zpracování této analýzy vycházel z vlastních dlouhodobých poznatků a výsledků letošního šetření provedeného CVIS u dodavatelů BI platforem a obchodních řešení v ČR. Svůj komentář doplnil názory analytiků společností Gartner a Forrester Research. (Petr Sodomka je docentem Fakulty managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně a předsedou Centra pro výzkum informačních systémů odborné sekce ČSSI.) 37

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

Nová dimenze rozhodovacího procesu

Nová dimenze rozhodovacího procesu Nová dimenze rozhodovacího procesu Marek Matoušek Pavel Mašek Data, nebo INFORMACE Využití dostupných firemních dat Několik systémů, mnoho různých dat Různé divize, různé potřeby Potřeba integrace dat

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Hyperion a vazba na reportovací nástroje

<Insert Picture Here> Hyperion a vazba na reportovací nástroje Hyperion a vazba na reportovací nástroje Martin Grof Senior Konzultant, Oracle Czech Agenda Enterprise Performance management Představení funkčních oblastí realizace úspor Priority

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+

Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ Vytvoření procesně integrační nástavby KUBIKI pro ERP systém MAX+ O společnosti IBA CZ Společnost IBA CZ je vývojovým centrem nadnárodní korporace IBA Group, které se specializuje na zakázkový vývoj software

Více

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS

ENTERPRISE INFORMATION PORTALS ENTERPRISE INFORMATION PORTALS Jan Kotek Sybase ČR s.r.o., Tychonova 2, 160 00 Praha 6, ČR Abstrakt Příspěvek pojednává o novém směru vývoje informačních systémů zaměřených na elektronickou komerci tzv.

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky

In orma I a. O nl Dva. Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky I Libor Gála Jan Pour Prokop Toman., O nl Dva.. In orma I a Počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi Technologie informačních systému R1zení a rozvoj podnikové informatiky Českó společnost

Více

Implementace MS SharePoint 2010

Implementace MS SharePoint 2010 7 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace MS SharePoint 2010 Růstová strategie Škoda Auto potřebuje v oblasti servisního businessu nová řešení a platformy pro globální komunikaci

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer SPECIALIZACE Konzultace a školení v oblastech softwarového inženýrství Zavádění vývojových metodik do projektů a vývojových týmů

Více

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb.

Business Intelligence 2015. Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Business Intelligence 2015 Hlavní témata, která budou v roce 2015 určovat vývoj business intelligence řešení a služeb. Leden 2015 Téma č. 1: Cloudové služby budou využívat lokální data V roce 2015 se zvýší

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

GIS a Business Intelligence

GIS a Business Intelligence GIS pre územnú samosprávu GIS a Business Intelligence (pohled ze strany GIS) Rudolf Richter, BERIT services s.r.o. 1 Východiska pro rozhodování Data existují, ale jsou fragmentována v různorodých produkčních

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Virtualizace serverů v ČSOB

Virtualizace serverů v ČSOB 5 Shared Experience Technická řešení Virtualizace serverů v ČSOB ČSOB jsme pomohli vybudovat globální evropské data-centrum, ušetřit náklady a zkrátit dobu dodání serverů pro nové aplikace a to díky virtualizaci

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji

Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji 4 Shared Experience Informační systémy a integrace Obchodní procesy v GE Money o 50% rychleji a levněji BPM řešení v GE Money - nejen rychlejší a levnější zavádění automatizovaných procesů, ale i přehlednější

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o.

GIS jako důležitá součást BI. Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. GIS jako důležitá součást BI Jan Broulík, Petr Panec ARCDATA PRAHA, s.r.o. ARCDATA PRAHA, s.r.o. THE GEOGRAPHIC ADVANTAGE Motto Sladit operační taktiku s organizační strategií Strategie bez taktiky je

Více

Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI

Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Logo partnera Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Agenda Ciele prezentácie prípadovej štúdie

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku

Téma Školitel Počet dní Moderní principy řízení výrobního podniku Katalog školení QAD Školení probíhají na adrese: Minerva ČR, Skálova 2490, Tábor začátek 9:00 hod do cca 16 hod Minerva ČR, AT Tower Pražákova 69, Brno začátek 9:00 hod do cca 16 hod cena 4000Kč/osoba,

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

SAP PROCUREMENT DAY 2013

SAP PROCUREMENT DAY 2013 SAP PROCUREMENT DAY 2013 Portfolio řešení SAP pro oblast nákupu Vladimír Heřt, SAP ČR Agenda Stručný úvod Portfolio řešení SAP Řešení SAP pro oblast nákupu On Premise & On Demand Nadstavbová řešení SAP

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 Softwarová řešení pro SMB zákazníky Tomáš Netřeba 2 Přehled SWG Software Group Business Analytics IBM Collaboration Solutions Cloud & Smarter Infrastructure Information Management

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Jsme konzultační a technologická. společnost, která je strategickým. partnerem respektovaných finančních. institucí a velkých mezinárodních

Jsme konzultační a technologická. společnost, která je strategickým. partnerem respektovaných finančních. institucí a velkých mezinárodních Profil společnosti Jsme konzultační a technologická společnost, která je strategickým partnerem respektovaných finančních Profil společnosti institucí a velkých mezinárodních korporací. Naším posláním

Více

Jak efektivně řídit právě vaši organizaci

Jak efektivně řídit právě vaši organizaci Jak efektivně řídit právě vaši organizaci David Kozelka CPM Solution Manager Praha 12. 5. 2009 Agenda Nástroje pro efektivní řízení organizace co je to CPM? Komponenty CPM Finanční plánování Finanční konsolidace

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

TM1 vs Planning & Reporting

TM1 vs Planning & Reporting R TM1 vs Planning & Reporting AUDITOVATELNOST? ZABEZPEČENÍ? SDÍLENÍ? KONSOLIDACE? PROPOJITELNOST???? TM1?? COGNOS PLANNING IBM COGNOS 8 PLANNING Cognos Planning Podpora plánovacího cyklu Jednoduchá tvorba

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Jasná cesta vpřed - Infor Xpert 4.1

Jasná cesta vpřed - Infor Xpert 4.1 Jasná cesta vpřed - Infor Xpert 4.1 Piotr Furtak 1999 Managing Director Brain (R+H) Poland 2002 PSO Manager Infor Poland 2005 PSO Manager Infor CZ Copyright 2009 Infor. All rights reserved. www.infor.com.

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno

Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Jan Váša TGB Sales Representative, Oracle Czech 10. června 2011 MRI Kladno Oracle a veřejná správa Oracle a veřejná správa Oracle není jen databáze Oracle a veřejná správa Oracle

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Atos pro veřejnou správu. Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos pro veřejnou správu Dalibor Škovronek, ředitel pro veřejnou správu, zdravotnictví a dopravu Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011 Více než 74 000

Více

SEMINÁŘ MANAŢERSKÉ SYSTÉMY

SEMINÁŘ MANAŢERSKÉ SYSTÉMY 22.10.2008 SEMINÁŘ MANAŢERSKÉ SYSTÉMY S PŘÍVLASKEM Prezentace zajímavých projektů BUSINESS INTELLIGENCE 16.10.2008 Ing. Jan Klimeš, ORTEX 1 & Hyman K*A*P*L*A*N Mapa semináře (aneb co Vám chci říci ) Obsah

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu

Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013. Od Indoše ke Cloudu Hynek Cihlář Podnikový architekt 7.11..2013 Od Indoše ke Cloudu Jediná jistota je změna Rychlost vstupu na trh, zvyšování efektivity, zjednodušení funkčnosti, snižování nákladů Obtížnost řízení a kontroly

Více

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend

Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi. Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Quickr - ECM Integrace s LD/LN aplikacemi Ing. Josef Homolka VUMS Legend Lotus Symposium 2010 Co nám přinesl systém ISDS?? Informační Systém Datových Schránek 2 Otázku Kam s ním? 3 Ptáte se s čím?

Více

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation

Academic Initiation IBM. Internship program. IBM University Czech Republic. 2009 IBM Corporation Academic Initiation IBM University Czech Republic IBM Internship program Cíl programu IBM University Czech Republic IBM Internship program Cílem programu studentských stáží v prostředí společnosti IBM

Více

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury

Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Implementace vysoce dostupné virtualizované IT infrastruktury Společnost AŽD Praha nabízí ve svém portfoliu řadu profesionálních systémů řízení provozu a zajištění jeho bezpečnosti. Stejnou filosofii se

Více

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31

OBSAH. Nasazení standardního podnikového informačního systému 9. Přehled komponent systému SAP 13. Úvod do používání systému SAP 31 3 Kapitola 1 Nasazení standardního podnikového informačního systému 9 Standardní podnikový informační systém 10 Podnikové informační systémy 10 Zavádění systémů ERP 12 Kapitola 2 Přehled komponent systému

Více

IT integrace na univerzitách

IT integrace na univerzitách IBM Software Group Listopad 2007 IT integrace na univerzitách aneb jednotný systém pro studenty i profesory workshop Cílová skupina: Vysoké školy v České republice Obsah 1. ÚVOD...3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5

Více

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR za podpory MŠMT ČR Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Detailní zpráva pro obor: VŠE v Praze FIS Kognitivní informatika navazující magisterský studijní program verze 1.0

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

jaromir.slesinger@ca.com

jaromir.slesinger@ca.com Jarom jaromir.slesinger@ca.com Source: IDC Server Virtualization MCS 2007, 2008, 2009; IDC Datacenter and Cloud Survey 2010 Rostou nároky na rychlost technologických inovací s cílem: 2 Virtualizace hnací

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Řešení Business Intelligence pro výrobní podniky a jejich praktická aplikace

Řešení Business Intelligence pro výrobní podniky a jejich praktická aplikace Řešení Business Intelligence pro výrobní podniky a jejich praktická aplikace Petr Sodomka, Hana Klčová, Jiří Kříž Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) Ústav informatiky, Fakulta podnikatelská

Více

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů

Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Jak efektivně řídit životní cyklus dokumentů Václav Bahník, ECM Solution Consultant 2014 IBM Corporation Nestrukturovaná data Strukturovaná Nestrukturovaná 2 Document Management System Vyhledávání Sdílení

Více

TCP Open Cloud Provider

TCP Open Cloud Provider TCP Open Cloud Provider Radovan Polanský, výkonný ředitel 22.10.2014 Jaké predikce se dnes diskutují? Více firem se bude zaměřovat na vývoj software Aplikační workload se bude dále přesouvat ke koncovým

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení

Unified Communications. Customer Contact. Cisco Unified Contact Center Enterprise. Hlavní výhody. Způsoby nasazení Unified Communications Customer Contact Cisco Unified Contact Center Enterprise Cisco Unified Contact Center Enterprise přináší ucelené řešení poskytující inteligentní směrování a obsloužení hovorů. Jedná

Více

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání Jan Macek, Account manager, Senior consultant - EEA s.r.o Praha macek@eea.cz Prezentace 21.11.2005 EEA communication solutions. Radlická 61, 150 00 Praha 5 2 E-learning v minulosti LMS 1. generace Vzdělávání

Více

Integrace informačních systémů ve Fakultní nemocnici Brno v rámci projektu ENIS II

Integrace informačních systémů ve Fakultní nemocnici Brno v rámci projektu ENIS II Integrace informačních systémů ve Fakultní nemocnici Brno v rámci projektu ENIS II 10.6.2013 Agenda Kdo je ARTiiS GROUP a.s.? Fakultní nemocnice Brno a projekt Expertní NIS Cíle. Rizika. Řešení. Jaká je

Více

SOA a Cloud Computing

SOA a Cloud Computing 9.11.2011 Marriott hotel Praha SOA a Cloud Computing Jaroslav Novotný IT Architekt 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights SOA a Cloud Computing 2 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates.

Více

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics

IBM Cognos Express. Hlavní přínosy. IBM Cognos Express. IBM Software. Business Analytics IBM Cognos Express IBM Software je Business Inteligence (BI) řešení pro reporting a plánování, charakteristické rychlým nasazením a snadným ovládáním. Organizacím a pracovním týmům poskytuje vše, co potřebují

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search

SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search SAP Business One Analytics powered by SAP HANA: Analytic Content and Enterprise Search Agenda SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA (B1A) Analytic Content and Enterprise Search Přehled Dashboardy

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje

Novinky 2012. Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje Novinky 2012 Vladimír Bartoš Ředitel podpory prodeje 13.6.2012 Doba je složitá Je krize x Není krize??? Blbá nálada x Optimizmus??? Komunikace na dálku x Plné silnice??? Přichází globální oteplování x

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík

Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík Je právní systém opravdu pro právníky? Jan Kracík 1 AGENDA Kdo jsme Historie projektu Jak jsme nepoužili Ensemble Jak jsme použili Caché a ZEN Jak jsme řešení nabídli jako službu Jak jsme nebyli nadšeni

Více

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011

Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi. RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Integrace podnikových Open Source aplikací v praxi RNDr. Petr Novák, Open Source Conference Praha, 19. duben 2011 Partneři řešení Business Systems, a.s. www.bsys.cz MULTIMAGE, s.r.o. www.multimageweb.com

Více

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/02, zahájeném dne 16.5.2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více