Změny a očekávání. na světovém trhu Business Intelligence Petr Sodomka trendy / stratégie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny a očekávání. na světovém trhu Business Intelligence Petr Sodomka sodomka@fame.utb.cz. trendy / stratégie"

Transkript

1 Změny a očekávání na světovém trhu Business Intelligence Petr Sodomka Po ohlášených a již dokončených akvizicích na světovém BI trhu se světová špička konsolidovala na několik významných dodavatelů. Jsou to společnosti Oracle, Microsoft, SAP, SAS Institute, IBM a Infor Global Solutions. Podívejme se nyní podrobněji na produktová portfolia jednotlivých dodavatelů, vyhodnoťme silné a slabé stránky jejich řešení v oblasti BI a možnosti, které nabízejí na českém trhu. ORACLE A HYPERION SOLUTIONS Společnost Oracle je podle hodnocení Gartner lídrem trhu BI platforem i trhu s aplikacemi Corporate Peformance Management. Silnou pozici v obou segmentech měl Oracle ještě před akvizicemi PeopleSoftu, Siebelu a Hyperionu, zvláště pak díky vlastním vyspělých technologiím rozvíjeným na platformě Oracle Database. Oracle také již v té době disponoval velmi vyspělým nástrojem pro řízení výkonnosti podniku postaveným na konceptu Balanced Scorecard (Oracle CPM, nebo také Oracle BSC). Uvedené akvizice korunované letošním odkoupením Hyperion Solutions staví Oracle jednoznačně do pozice světové jedničky, co se týče komplexnosti, technologické a funkční vyspělosti BI aplikací. Produktové portfolio Oracle zahrnuje všechny oblasti Business Intelligence. Infrastruktura BI platformy poskytuje jednotný způsob administrace a zabezpečení, jednotné uložení a správu metadat, nechybí ani integrovaný uživatelský portál. Vývojové nástroje Oracle lze použít k tvorbě i integaci BI aplikací, a to za podpory webových služeb. BI platforma poskytuje komplexní správu dat (Data Integration a Data Quality Management), včetně sdílení a správy metadat na jediném centralizovaném místě. Z hlediska možností spolupráce uživatelů a integrovaného workflow umožňuje BI platforma Oracle sdílet uživatelská data a sledovat události vybraným skupinám uživatelů na základě definovaných pravidel. Podporuje rovněž integraci s aplikacemi Microsoft Office. BI platforma Oracle v současnosti umožňuje vytvořit plnohodnotný moderní manažerský informační systém, a to na základě využití vlastních nástrojů. Hyperion Solutions, jehož zapracování do produktového portfolia Oracle již započalo, poskytne dosavadní BI platformě špičkové vlastnosti především v oblasti plánování a finančního řízení. Hyperion je rovněž velmi silný v oblasti správy a integrace dat (Hyperion Master Data Management, dříve Razza), zajímavé funkční možnosti poskytuje také pro analýzy webu. Hyperion dále poskytuje nástroj na modelování procesů a customizaci CPM nástrojů podle uživatelských požadavků (Business Process Management Architect). Oracle má ve srovnání s ostatními konkurenty určitý náskok při integraci významných akvizicí, neboť se skupováním významných dodavatelů BI aplikací a komplementárních produktů započal dříve a ve velkém. I tak se, samozřejmě, nevyhne problémům se zakomponováním různorodých aplikací do stávající platformy. Slabinou Oracle je především nízká obchodní a marketingová podpora BI. Tento problém se týká především CPM aplikací, funkcionality, která by měla táhnout nabídku a podporovat tak prodeje jinak bezesporu špičkových a v praxi velmi užitečných BI nástrojů Oracle. Je to patrné nejen na českém trhu, kde povědomí českých manažerů o možnostech podpory Oracle při řízení výkonnosti firem je velmi nízké, ale i na trhu světovém. Tuto skutečnost uvádí jako kritický faktor rozvoje Oracle v oblasti BI např. analýza CPM trhu společnosti Gartner z roku Například letošní představení Oracle Business Intelligence Standard Edition One, sady integrova- Obr. 1: Vyhodnocení ukazatele a jeho porovnávání v aplikaci Oracle CPM (zdroj: Oracle) Obr. 2: BPM Architect umožňuje administrátorům snadnější ovládání portfolia PM/BPM aplikací a jejich uživatelské úpravy (zdroj: Hyperion Solutions) 33

2 ných analytických nástrojů a datového úložiště, určené pro segment malých a středně velkých firem, proběhlo prakticky bez jakékoliv marketingové podpory, o prezentaci v odborných médiích či podrobnějším představení podnikovým manažerům ani nemluvě. Možnosti uplatnění BI řešení Oracle v českých firmách jsou velmi široké a cenově zajímavé. Pro menší organizace jsou k dispozici přednastavené balíčky BI aplikací určené pro řízení obchodu, marketingu, servisu a financí. Manažerům proto doporučujeme vynaložit úsilí a zjistit si podrobné informace, a to buď přímo u společnosti Oracle, nebo u jejich partnerů pro BI (Adastra, AutoCont, Logos). MICROSOFT Společnost Microsoft učinila v oblasti BI v posledním roce významné pokroky. Při nich vycházela nejenom z možností vlastního vývoje na bázi MS SQL Serveru, ale také akvizic. Tou nejvýznamnější bylo získání společnosti ProClarity v roce 2006, do té doby předního světového dodavatele BI řešení. Microsoft je v segmentu BI platforem hodnocen agenturou Gartner jako vyzyvatel s významným tržním potenciálem a zdroji pro další rozvoj (2007). I když jeho BI platforma ještě není natolik vyspělá jako např. u konkurenčního Oracle, je pravděpodobné, že Microsoft tuto ztrátu rychle dožene. Přitom se může opřít o rozsáhlou komunitu vývojových partnerů a špičkových nástrojů, které má pro ně k dispozici. Nespornou výhodou pro další rozvoj BI řešení je schopnost dobře je integrovat do prostředí Microsoft Office. Aktuálním příkladem je letos představené řešení Microsoft Office Performance- Point Server 2007 určené pro analýzu, monitoring a plánování obchodních aktivit v prostředí nejrozšířenější sady kancelářských aplikací. Akvizice neodvratně mění světový trh s aplikacemi Business Intelligence. Produktové portfolio Microsoftu zahrnuje všechny důležité součásti BI platformy. Umožňuje integrovat a spravovat data pocházející z jakékoliv databázové platformy či jiného datového zdroje. Samozřejmostí je jednotný způsob administrace a zabezpečení, jednotné uložení a správu metadat. Ve srovnání s Oracle chybí snad jen uživatelský portál, který by byl schopen propojit všechny nástroje Business Intelligence. Microsoft dále disponuje vyspělými nástroji pro vývoj a integraci BI aplikací, samozřejmě s podporou webových služeb. Podporuje také sdílení uživatelských dat a sledování události vybraným skupinám uživatelů na základě definovaných pravidel. Již zmíněná provázanost s Microsoft Office je neoddiskutovatelně jednou z rozhodujících konkurenčních výhod. V oblasti CPM bude Microsoft těžit z možností PerformancePoint Serveru 2007 zakomponovaného ve známém prostředí Excelu, který jako klientský nástroj pro řízení financí, rozpočtování a výkonnosti používá snad nejvíce podnikových manažerů. PerformancePoint Server 2007 se tak stane rozhodujícím CPM nástrojem BI platformy Microsoftu, který bude napomáhat společnostem při strategickém plánování a rozhodování napříč celou organizací. Microsoft již dopředu anoncoval výrazně nižší ceny tohoto nástroje ve srovnání s konkurencí s cílem zpřístupnit jej co nejširšímu počtu uživatelů ze všech společností bez ohledu na jejich velikost. Microsoft má ve srovnání s ostatními konkurenty asi nejlépe nakročeno k ovládnutí trhu s BI a CPM. I když podle Gartner ještě v současnosti nepatří mezi lídry těchto trhů, lze očekávat, že se tato situace rychle změní. Microsoft totiž svým obchodním a marketingovým přístupem evidentně směřuje do širokého segmentu trhu tvořeného obchodními a výrobními organizacemi bez ohledu na velikost. Proto také slabé stránky BI platformy Microsoftu, za něž lze označit především chybějící specifickou funkcionalitu (řízení multimediálních interakcí se zákazníkem nebo optimalizace a vícerozměrné testování webových stránek), jsou ve skutečnosti zanedbatelné. Pro české podniky je podstatné, že na bázi BI platformy Microsoftu mohou vytvořit plnohodnotný moderní manažerský informační systém. Přitom mohou využít nejenom nástrojů samotné univerzální BI platformy, ale také obchodních BI řešení partnerů Microsoftu (např. společností D3Soft, Gist nebo Ortex), které disponují zkušenostmi a oborovými řešeními z nejrůznějších průmyslových odvětví. SAP a BUSINESS OBJECTS Společnost SAP je podle agentury Gartner na trhu BI platforem dlouhodobě v pozici vyzyvatele podobně jako Microsoft. Na trhu CPM je její hodnocení obdobné. SAP je pozoruhodný tím, že pro platformu SAP 34

3 NetWeaver Business Intelligence získal více jak zákazníků. Jeho pozice na trhu je z toho hlediska dominantní. Je však třeba podotknout, že SAP NetWeaver Business Intelligence je úspěšný v drtivé většině tam, kde jsou již nasazeny aplikace SAP R/3, resp. mysap Business Suite. Problémy BI platformy SAP spočívají ve třech oblastech: uživatelské, technologické a obchodní. Nástroje SAP NetWeaver Business Intelligence dokáží využít především pokročilí uživatelé, pro ty začínající je jejich použití obtížnější, než je tomu u srovnatelných aplikací jiných dodavatelů. Z technologického hlediska pak není jednoduché čerpat a zpracovávat data ze zdrojů, které jsou obsluhovány konkurenčními transakčními systémy. Obchodní problémy spočívají v tom, že se SAPu nedaří prodávat svou BI platformu zákazníkům, kteří využívají non-sap ERP nebo CRM řešení. I přes zmíněné slabiny představuje SAP NetWeaver Business Intelligence vyspělou BI platformu, především z hlediska infrastruktury, robustnosti a škálovatelnosti datového skladu (aplikační server SAP umožňuje práci nad databázemi o velikosti několika TB) a možností integrovaných analytických nástrojů. SAP NetWeaver Business Intelligence představuje z hlediska požadovaných vlastností a funkcionality komplexní řešení ve všech oblastech BI podobně jako Oracle. Akvizice Business Objects znamená pro SAP především získání nových zákazníků. Z technologického hlediska je na Business Objects nejzajímavější špičková kvalita ETL nástrojů. Významným přínosem začlenění Business Objects do portfolia SAP bude rovněž know-how a funkcionalita v oblasti CPM. Business Objects Enterprise Performance Management poskytuje např. specifickou funkcionalitu při aplikaci metodiky Activity Based Management ve zdravotnických zařízeních. V některých oblastech CPM překonává i vyspělejší produkty na trhu, jako jsou Cognos, Cartesis nebo Hyperion. Na druhou stranu Business Objects postrádá řadu důležitých funkcí, např. v oblasti Customer Intelligence, webových analýz nebo dolování dat. Kritici akvizice rovněž upozorňují na slabou podporu OLAP pro aplikace SAP a Microsoftu. České podniky mohou na základě BI platformy SAP vytvořit plnohodnotný moderní manažerský informační systém. Toto řešení bude výhodné především pro stávající zákazníky, kteří se již sžili se světem aplikací SAP. Přitom mohou využít bohatých zkušeností SAP a jeho partnerů s nasazením BI v nejrůznějších průmyslových vertikálách. SAS INSTITUTE Společnost SAS Institute je největší softvérovou korporací na světě vlastněnou soukromými osobami. Analytici agentury Gartner hodnotí SAS Institute jako lídra trhu BI platforem. V oblasti CPM je společnost řazena mezi vizionáře. SAS Institute tedy patří k absolutní špičce na obou trzích. Jeho hlavní předností je schopnost vytvářet ucelené vize pro použití detailní funkcionality analytických aplikací na úzkém tržním segmentu typicky v sektoru bankovnictví, pojišťovnictví, veřejné správy a telekomunikací. Společnostem podnikajícím ve zmíněných oborech nabízí špičkové know-how a funkčnost především v oblasti Customer Intelligence a dolování dat. Typickým příkladem z ČR je úspěšné využívání aplikace SAS Enterprise Miner v České spořitelně, kde slouží k marketingovým analýzám a segmentaci trhu s jasnou vizí - napomáhat lepšímu porozumění finančnímu chování klientů a jejich potřebám a zvyšovat schopnost banky při komunikaci s klienty prostřednictvím marketingových nabídek jejich vlastním jazykem. SAS Institute je silný i v dalších oblastech. Poskytuje propracovanou metodiku a nástroje pro finanční řízení, zejména v oblasti Activity Based Management. Dodává také ucelené řešení pro průmyslové podniky známé jsou jeho analytické aplikace podporující řízení dodavatelského řetězce (SAS Supply Chain Intelligence). Na českém trhu je SAS Institute viditelný téměř výhradně pouze v bankách, pojišťovnách, veřejné správě a telekomunikačních společnostech. V sektoru průmyslových firem se mu příliš nedaří. Souvisí to s úzkou orientací společnosti právě na zmíněné vertikály. Strategie ú- spěchu v průmyslových podnicích vychází z poněkud odlišných předpokladů, než je tomu ve velkých korporacích orientovaných na služby určené širokému spektru koncových zákazníků. To však nic nemění na faktu, že čes- Obr. 1: Práce s datovou kostkou při analýzách klíčových ukazatelů v Microsoft Excel 2007 (zdroj: Enterprise-Dashboard.com) Obr. 2: Portálové řešení Crystal Portal jako součást BI platformy Business Objects (zdroj: Enterprise-Dashboard.com) Obr. 3: Optimalizace portfolia dodavatelů v aplikaci SAS Supply Chain Intelligence (zdroj: SAS Institute) 35

4 Obr. 4: Tvorba systému ukazatelů v aplikaci Cognos 8 (zdroj: Cognos) Obr. 5: Řízení SLA (Service Level Agreement) v aplikaci SAP (zdroj: Enterprise-Dashboard.com) Obr. 6: Strategické plánování v aplikaci Infor Performance Management (zdroj: Infor) kým podnikům může SAS Institute nabídnout vytvoření plnohodnotného moderního manažerského informačního systému. Disponuje k tomu nejen špičkovými technologiemi pro vytvoření infrastruktury, vývoj aplikací, správy dat, řízení workflow a spolupráce uživatelů, ale také bohatou a detailní funkcionalitou pokrývající všechny důležité oblasti Business Intelligence. Menší organizace mohou využít přednastavené BI balíčky, a to z oblasti Corporate Performance Management a řízení rizik. IBM A COGNOS Společnost IBM až do odkoupení Cognosu nedisponovala vlastní ucelenou BI platformou a řešením CPM. Na základě databázových a integračních technologií (IBM DB2 DW Edition a IBM Information Server) a funkcionality Business Objects však dokázala poskytovat vlastní obchodní BI řešení. Pořízení Cognosu by pozici IBM na trhu BI a CPM mělo radikálně změnit. Cognos totiž patří k absolutní špičce jak mezi BI platformami, tak mezi CPM řešeními. Agentura Gartner řadí Cognos na obou trzích do kvadrantu lídrů. Teoretický předpoklad je ale jedna věc, praktický život věc druhá. IBM už mnohokrát v minulosti ukázala, že umí nejenom vynalézat a realizovat skvělé technologie a produkty, které posouvají IT obor výrazně dopředu, ale také řadu z nich dokonale pohřbít. Za všechny stačí zmínit neúspěchy na poli operačních systémů a kancelářských aplikací, které poté vymizely z trhu (např. OS/2 a Lotus SmartSuite), byť IBM při jejich vývoji (OS/2), resp. odkoupení (Lotus) deklarovala zcela jiné záměry. Chybně stanovené strategie, rigidnosti obchodu a marketingu IBM se obávají ve svých komentářích k akvizici Cognosu také analytici významných agentur. Očekávají především problémy při integraci Cognosu do stávající nabídky IBM a jejich vliv na zhoršení podpory a služeb pro stávající uživatele. IBM bude muset navíc věnovat dostatek času a úsilí na tento integrační proces, zatímco konkurence jej využije k inovaci svých produktů. Tvrdá konkurence na obou trzích (BI i CPM) také nedává IBM skoro žádný prostor pro vytváření a napravování chyb. Naopak: předpokládá rychlé reagování na potřeby zákazníků a turbulentní změny na trhu, což může být pro giganta, jako je IBM, obtížný úkol. Zaznívají také obavy, že deklarované spojení přinese potíže při udržení dosavadních partnerských vztahů, které měl Cognos uzavřené s mnoha IT společnostmi po celém světě, což prodeje jeho aplikací poškodí. Předpokládejme ale, že Velká Modrá si je vědoma rizik této akvizice a že pět miliard dolarů, které na ni při odkoupení vynaloží, hodlá v relativně krátkém čase dobře zhodnotit. Pak koupě Cognosu představuje nejen vstupenku mezi ty nejlepší na trhu BI, ale rovněž dobrou výchozí pozici pro obsazení pozice světové jedničky na BI trhu místo Oracle. Cognos používá více jak 22 tisíc organizací ve 120 zemích celého světa. Silnou stránkou Cognosu je kvalitní jednotná platforma a schopnost rozsáhlé konverze dat. Aktuální verze Cognos 8 BI je již vystavěna na bázi servisně orientované architektury, která výrazně posiluje škálovatelnost, otevřenost a integraci jednotlivých součástí tohoto řešení do podnikového informačního systému. Pro Cognos není problém získávat data z nejrůznějších datových zdrojů relačních databází, textových souborů, tabulek MS Excel, ručně vložených hodnot a, samozřejmě, i z ostatních komponent aplikace. Cognos funguje na všech myslitelných platformách, umožňuje budovat datový sklad na bázi vlastního OLAP serveru a podporuje technologii DOLAP. Silnou stránkou Cognosu jsou rovněž jeho možnosti v oblasti CPM. Obsahuje, podobně jako konkurenční produkty, propracovaný koncept řízení výkonnosti podniku na bázi Balanced Scorecard. Systém metrik BSC v Cognosu je však velmi jednoduše sledovatelný a srozumitelný pro běžné uživatele. K tradičním slabinám Cognosu patří, např. ve srovnání s možnostmi SAS Enterprise Intelligence Platform, absence pokročilých analýz a některých dolovacích algoritmů. Omezené možnosti poskytuje také v některých oblastech Customer Intelligence a webových analýz. Pozice Cognosu na českém i slovenském trhu je velmi dobrá. Využívá ho řada organizací bez ohledu na velikost či obor podnikání (např. DHL, Česká pošta, KORD Holding Company, ČSOB, EMOS, I.D.C. Holding). Jeho stávající dodavatelé (S&T CZ, BITERRA, ORM) disponují řadou oborových řešení a přednasta- 36

5 vených balíčků (blueprints), např. pro řízení logistiky, výroby a controllingu. Cognos představuje BI platformu určenou pro široký segment trhu, na níž mohou české podniky vybudovat plnohodnotný moderní manažerský systém s dobrými možnostmi intuitivní práce pro uživatele. INFOR GLOBAL SOLUTIONS Společnost Infor zatím v hodnocení BI platforem agentury Gartner nefiguruje. V oblasti CPM je řazena mezi vyzyvatele. K této pozici se Infor dopracoval zejména díky akvizicím společností Geac a Systems Union. BI platforma Inforu, aktuálně pojmenovaná jako Infor Performance Management, nejvíce čerpá z technologií a know-how společnosti MIS AG (BI platforma MIS Decision Ware), jež patřila do vlastnictví Systems Union. Aplikace původního MIS DecisionWare jsou zajímavé především kvůli široké škále uživatelů z celého světa jejich počet činí cca ve více než tisícovce organizací. Od Inforu lze v oblasti CPM očekávat především razantnější marketingovou politiku, neboť Infor jako Servisně orientovaná architektura umožní do budoucna lépe integrovat BI aplikace do podnikové infrastruktury. značka na tomto trhu není příliš známa. Potenciál CPM této společnosti lze spatřovat především v segmentu středně velkých a velkých výrobních organizacích. Zde se zřejmě Infor bude střetávat s oblíbeným Cognosem, a to jak u nových, tak u stávajících klientů. Mnoho současných uživatelů aplikací Infor (zejména z akvizice SSA Global) Cognos úspěšně využívá, neboť ten jim byl v rámci obchodní politiky SSA Global v mnoha případech přednostně nabízen. I když z obchodního hlediska bude zřejmě docházet ke střetům s produkty Cognosu (resp. IBM), přece jen Infor disponuje dostatečně velkou obchodní, marketingovou a také technologickou silou, s níž se dokáže s tímto problémem vypořádat. Technologickou sílu v tomto případě představuje především integrační platforma Infor Open SOA. Ta byla navržena s cílem dosáhnout flexibilního propojení mnoha různorodých aplikací, které se po mnoha akvizicích nyní nacházejí v produktovém portfoliu Inforu. A právě díky Infor Open SOA bude možné učinit výhodnou nabídku integrace řešení Infor Performance Management více jak klientům užívajícím ERP produkty Inforu. Za slabinu Infor Performance Management jako BI platformy lze pokládat absenci některých specifických funkcí v oblasti Customer Intelligence. Její celkové využití pro výrobní podniky to však nijak zvlášť neomezuje. Výrobní podnik (a také mnoho obchodních firem) totiž potřebuje vybudovat moderní manažerský informační systém, který by poskytl především funkčnost pro plánování, konsolidaci a výkonnostní metriky firmy na jednotné platformě. A tento záměr dokáže Infor Performance Management podpořit bezezbytku. Pro české podniky má Infor připraveny balíčky přenastavených řešení, především z oblasti farmaceutické výroby, leasingu a řízení obchodu. Čeští manažeři ocení zejména know-how v oblasti CPM a finančního plánování, které společně s produkty přinášejí konzultanti Inforu. Jak ukazují zkušenosti z některých českých firem (např. KORD Holding Company), kvalita produktů i konzultantů Inforu je natolik dobrá, že dokáží uspět i proti konkurenci z absolutní světové špičky. Na druhou stranu Infor ještě zcela nedokončil vybudování své divize pro CPM v ČR, proto nemá zatím k dispozici dostatečný počet takovýchto konzultantů. Autor při zpracování této analýzy vycházel z vlastních dlouhodobých poznatků a výsledků letošního šetření provedeného CVIS u dodavatelů BI platforem a obchodních řešení v ČR. Svůj komentář doplnil názory analytiků společností Gartner a Forrester Research. (Petr Sodomka je docentem Fakulty managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně a předsedou Centra pro výzkum informačních systémů odborné sekce ČSSI.) 37

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

Návrh a implementace business intelligence řešení

Návrh a implementace business intelligence řešení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh a implementace business intelligence řešení Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kocábek Informační technologie

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Jan Rubáš

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu

Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2. www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 2 www.abra.eu Abra_G4_a.qxp 16.10.2007 11:48 StrÆnka 3 Nejvyšší verze informačního systému řady Gx, určená pro velké společnosti s vysokými nároky na výkon a dodávaná

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Business Intelligence

Business Intelligence L I S T O P A D 2 0 1 2 Business Intelligence a datová analýza Přínosy obchodní analytiky Svět prediktivních analýz Co všechno získáte ze sociálních sítí? HIGH-PERFORMANCE Vyzvěte Big Data na souboj Je

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Ondřej Novák

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip

Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti Allianz pojišťovna, a.s. Bc. Václav Filip Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce popisuje tvorbu strategie řízení vztahů se zákazníky společnosti

Více

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení...

Obsah...2. Úvod...4. Business Process Management...7. Podnikové procesy...5. Typy podnikových procesů...5. Procesně orientované řízení... Obsah...2 Úvod...4 Business Process Management...5 Podnikové procesy...5 Typy podnikových procesů...5 Procesně orientované řízení...6 Historický přehled v přístupech k podnikovým procesům...6 Postupné

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod. Diplomová práce. 2013 Bc. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Katedra exaktních metod Diplomová práce 2013 Bc. Pavel Stejskal Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu v Jindřichově

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice

Řízení logistiky KAPITOLA VII. 1. Jak správně rozumět podnikové logistice KAPITOLA VII a dodavatelského řetězce Co se dozvíte v této kapitole Jak fungují interní logistické procesy v informačních systémech Jak definovat dodavatelský řetězec a jak nahlížet na jeho plánování a

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce

Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Datové sklady a možnosti analýzy a reportování dat ve výuce Autor bakalářské práce: David

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více