Přehled nápovědy pro CashManagement 3.2 Cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled nápovědy pro CashManagement 3.2 Cz"

Transkript

1 Přehled nápovědy pro CashManagement 3.2 Cz 1. Zůstatky Výpisy Výpisy - přehled Výpisy - karta Obraty Výpisy - karta Dodatkové informace Výpisy - karta Obrat Obraty Obraty - karta Obraty Obraty - karta Dodatkové informace Sledování valut Přehled valutových zůstatků Sledování valut - funkce CashManagement (CM+) CashManagement - Uspořádání dialogového okna CashManagement - Funkce Pooling / Netting (přídavný modul) Plánovací data Plánovací data - Funkce Plánovací data - detailní zobrazení Menu - Vyhodnocení Odsouhlasení Ruční odsouhlasení Odsouhlasení plánovacích dat Portfolio (přídavný modul) Výpis portfolia Detailní zobrazení výpisu portfolia /2006 CM 3.2CZ 1-1

2 1. Zůstatky Ikonou nebo položku menu -Vyhodnocení- / -Zůstatky- pro zobrazení přehledu pohybu na posledním výpisu z účtu. Pozor: Toto je pouze zobrazovací funkce. Nelze ji použít pro editování záznamů. Rozbalte seznam účtů v políčku Název účtu a vyberte účet, u něhož chcete zobrazit zůstatek. V menu použijte PgUp a PgDn nebo šipky pro rolování mezi jednotlivými účty. Pokud vyberete prázdný záznam, zobrazí se seznam zůstatků všech účtů v systému. Pokud chcete zobrazit všechny výpisy uložené v systému a nikoli pouze běžné výpisy, zatrhněte okno Zobrazit všechno" v pravém horním rohu dialogového okna. Toto nastavení zůstává aktivní při dalším spuštění programu. Zůstatky pro každý účet jsou odděleny čarou nad první řádkou každého účtu. Pro zobrazení pouze posledních zůstatků zrušte zatržení výše uvedeného okna Záhlaví seznamu obsahuje Název účtu Kód banky Číslo účtu Název účtu (pokud byl nějaký zapsán v databázi Účtů ) ISO kód měny IBAN Skupina účtů Spodní tabulka obsahuje údaje o výpisech Číslo výpisu Datum výpisu Měna Počáteční zůstatek Debet celkem Kredit celkem Konečný zůstatek. Disponibilní zůstatek Pro pohyb v seznamu použijte myši nebo šipek. Informace v záhlaví seznamu se aktuálně mění v souladu s řádkou zůstatku. Pokud jste zatrhli Zobrazit v EURO", zůstatky účtů v měnách zařazených do EURO se zobrazí s přepočtem na Euro. Následující řádka v přehledu databáze potom ukazuje ekvivalentní částku v původní měně účtu. Konvertované účty jsou všeobecně vykazovány v Euro (včetně minulých výpisů). Výpisy nelze na této obrazovce vymazat (viz kapitola: Výpisy). 12/2006 CM 3.2CZ 1-2

3 Pokud máte nainstalován přídavný modul Aktuální informace o zůstatcích (CBA či SWIFT MT998) a přihlášený uživatel má pro něj nastavena přístupová práva, zobrazuje se na obrazovce přehledu výpisů další tlačítko [Info o aktuálních zůstatcích]. Pokud máte z banky stažen typ přenosu CBA Aktuální zůstatky je možno výše uvedeným tlačítkem nebo dvojklikem na zvoleném účtu zobrazit tabulku s přehledem aktuálního stavu prostředků na účtu. Zobrazení lze omezit na konkrétní data pomocí funkce [Výběr]. Funkce [Tisk] zobrazí na obrazovku nebo vytiskne na tiskárně přesně stejnou sestavu jako vidíte v dialogovém okně. 2. Výpisy Výpisy zobrazíte ikonou nebo pomocí menu -Vyhodnocení- / -Výpisy-. Obsahují informace o pohybu na vašich účtech (výpisy, obraty). Denní výpisy stáhnete z banky kliknutím na ikonu Tím se spustí přenos AUTOMAT viz Stažení výpisů a ostatních dat z banky ). 2.1 Výpisy - přehled Po kliknutí na ikonu Výpisy se zobrazí všechny údaje o vašich účtech, které byly uloženy v systému. Klikněte na roletové menu Název účtu v dialogovém okně a vyberte účet, který chcete prohlížet. V roletovém menu použijte PgUp a PgDn nebo šipky pro rolování mezi jednotlivými účty. Vyberte denní výpis, který chcete zobrazit kliknutím na Datum výpisu, který je k dispozici v dialogovém okně. Dialogové okno též obsahuje další bankovní informace a informace o účtu, jako např. kód banky, číslo účtu, popis účtu, měnu účtu, skupinu účtu a číslo výpisu. Počáteční a konečný zůstatek vybraného účtu je též zobrazen. Pokud jste zatrhli Zobrazit v EURO" zůstatky a obraty, které lze vyjádřit v Euro, se zobrazí v Euro. Následující řádka v přehledu databáze ukazuje ekvivalentní částku v původní měně účtu. Účty uvedené v Euro lze rychle identifikovat podle kódu jejich měny. Vybraný záznam se zobrazí v dialogovém okně, kde jej lze upravit či vymazat. Toto okno je stejné jako informace v dialogovém okně pro Obraty Pole jsou stejná jako v dialogovém okně pro nový výpis. Když otevřete přehled výpisů budete moci pouze editovat pole Zařazení", Dodatkové informace " a Interní účel platby" na kartě Dodatkové informace. 12/2006 CM 3.2CZ 1-3

4 Kromě standardních funkcí [Výběr ], [Tisk ] a [Pomoc ], nabízí menu tlačítek v dialogovém okně Výpisy" také následující tlačítka : Pokud jste zatrhli Zobrazit v EURO", obsahují výstupy pro účty, které lze vyjádřit v Euro, ale které nebyly ještě konvertovány, částky v obou měnách (v Euro, a na následujícím řádku ekvivalent původní měny účtu). Funkce v okně Výpisy": [Seznam příkazů] Tímto tlačítkem lze zobrazit seznam nespárovaných položek plánovacích dat po odsouhlasení při stažení výpisů. Funkce je přístupná, pokud máte nainstalován modul CM+. [Dodatečné informace] Dodatkové informace týkající se výpisu - tlačítko se zobrazí pouze pokud jsou tyto informace v bankou poskytnuty. [Informace o výpisu] Další informace týkající se výpisu - tlačítko se zobrazí pokud jsou tyto informace bankou poskytnuty. [Příkazce /Reference ] Klikněte na tlačítko [Příkazce /Reference] pro zobrazení dalších informací o zvolené transakci. Tyto dodatečné informace se objeví v horní části dialogového okna. Tlačítko se zobrazí pokud jsou tyto informace bankou poskytnuty. [Podrobnosti] Tímto tlačítkem se zobrazí účel platby vybraného pohybu v horní části okna.. [Tisk tohoto výpisu ] Stisknutím tohoto tlačítka lze vytisknout výpis aktuálně zobrazený na obrazovce. [Vymazání výpisů ] Pomocí této funkce se vymaže celý výpis včetně všech obratů, které obsahuje. Objeví se dotaz, zda skutečně chcete výpis smazat. Klikněte na Ano, čímž vymažete výpis z databáze. [Založit nový výpis ] Pokud používáte program MultiCash i pro účty, ze kterých vám nechodí z banky výpisy, je zde možno (po ručním založení nového účtu) i ručně zakládat výpisy: 2.2 Výpisy - karta Obraty Dvoklikem otevřete položku pro kterou chcete zobrazit podrobné informace. Pokud zakládáte ručně nový výpis, zadejte: Číslo výpisu datum výpisu Pozor... Pokud vložíte číslo výpisu, které již v systému pro účet existuje a pokud je měsíc výpisu, který vkládáte, je identický s původním výpisem", zobrazí se příslušné hlášení o chybě. Výpis pak nelze uložit. Pro účet, který již v systému existuje a pokud měsíc výpisu, který vkládáte, není identický s původním výpisem", vkládá se dodatečný výpis se stejným číslem výpisu, ale s datem výpisem, které jste již specifikovali. 12/2006 CM 3.2CZ 1-4

5 Pro účet pro který jste již vložili transakce ručně, program se zeptá, zda si přejete znovu vložit tento výpis. Pokud chcete do tohoto výpisu pouze doplnit nové transakce, odpovězte [Ne]. V tomto případě se výpis aktualizuje o nové transakce, které jsou vložili ručně. Pokud kliknete na [Ano], vymažete stávající výpis. Můžete pořídit zcela nový výpis se stejným číslem výpisu s použitím jiných transakcí. Vložte transakce do nového" výpisu v prázdném dialogovém okně, které je nyní zobrazeno a obsahuje pouze číslo výpisu a datum, které jste již specifikovali. Pokud doplňujete nové výpisy pro účet, který běžně stahujete z banky, okno Konečný zůstatek" obsahuje částku součtů v systému již uložených. Poté můžete vložit následující data týkající se transakce, která má být pořízena: Valuta Zaúčtováno Textový klíč Kód obchodního případu Částka transakce (povinně!) (částka bez předchozího znaménka je považována za kredit, částka s minusovým znaménkem "-" za debet.) Původní částka Poplatky Ekvivalentní částka Číslo souboru Reference klienta a banky Údaje o příkazci a příjemci Účel platby - maximálně 4 řádky pro podrobné informace o platbě Okno Částka obsahuje částku v současné měně účtu. V případě transakcí neuvedených v měně účtu se níže zobrazí původní měna a původní částka, a následuje okno pro specifikaci poplatků (měna a částka). Následuje opět ekvivalentní částka. Pro účty, které lze vyjádřit v Euro, je tato částka v Euro. U účtů, které již byly konvertovány, je tato částka v původní měně účtu. Je buď dodána v MT 940 nebo vypočítána během konverze. Okno Manuálně " je nyní po uložení zatrženo, takže v dialogovém okně vidíte, které výpisy a tedy které transakce byly založeny ručně. Pokud vyberete tištěný výstup ve funkci [Výpisy], [Obraty] a [Zůstatky], jsou výpisy a transakce vložené ručně označeny v sestavách znakem!". 2.3 Výpisy - karta Dodatkové informace Na této kartě můžete zadat další informace k nově pořízenému výpisu nebo obratu. K dispozici jsou tato pole: Zařazení Dodatkové informace Interní účel platby Příkazce/Příjemce Číslo účtu Text zaúčtování Účel platby Otevřete-li okno Výpisy", můžete editovat pouze pole Zařazení", Dodatkové informace" a Interní účel platby". 12/2006 CM 3.2CZ 1-5

6 2.4 Výpisy - karta Obrat Pokud bylo ručně vloženo pro jeden výpis několik obratů, můžete zobrazit transakce, které již byly pořízeny v průběhu zpracování na kartě Obrat". Obraty jsou zde uvedeny s valutou, datem záznamu, účelem a částkou. 3. Obraty Vyberte ikonou nebo položkou menu -Vyhodnocení- / -Obraty- pro otevření funkce umožňující podrobnou analýzu dat stažených z banky a importovaných do programu. Kromě zobrazení již zaúčtovaných transakcí můžete pomocí této funkce též zobrazit předúčtované položky a avíza. Obraty lze samozřejmě též zobrazit kliknutím na ikonu Výpisy. Data, která zobrazíte po kliknutí na ikonu Obraty, jsou uvedena s větší podrobností a lze zde vyhledávat položky ze všech účtů a výpisů najednou - ne jako ve výpisech pouze data vztahující se k určitému konkrétnímu výpisu. V tomto dialogovém okně nelze měnit, vymazat nebo vkládat nová data. Pro ruční doplnění nových výpisů obraty lze použít tlačítko [Založit nový výpis ] ve funkci Výpisy. Na kartě Dodatečné informace můžete doplnit informace Zařazení", Dodatkové informace" a Interní účel platby". 3.1 Obraty - karta Obraty Vyberte funkci Obraty pro zobrazení databázového přehledu jednotlivých transakcí. Zde se zobrazí všechny transakce, které byly uloženy v systému od všech účtů, přičemž každý účet je oddělen čarou. Aktuálně vybraná transakce je vystínována. První řádek je obrat aktuálního denního výpisu pro účet s nejnižším číslem účtu, s nejnižším ID banky (Třídící kód, SWIFT kód). Okno obsahuje podrobné informace o vybrané transakci nebo o předúčtované položce uvádějící název účtu, ID banky, číslo účtu, popis účtu, měnu, skupinu účtu, datum výpisu, číslo výpisu, počáteční a konečný zůstatek. Pokud byly zatrženy volby Zobrazit obraty Zobrazit předúčtované položky Zobrazit avíza zobrazí se všechna data uložená v databázi obratů, tj. zaúčtované transakce, předúčtované položky a avíza. 12/2006 CM 3.2CZ 1-6

7 Pokud je záznam na obrazovce předúčtovaná položka, název okna Výpis v horní části dialogového okna (včetně dvou sousedních oken s číslem a datem výpisu) se změní na Předúčtovaná položka. Pokud zatrhnete pouze Zobrazit obraty, zobrazí se pouze zaúčtované transakce uložené i v databázi výpisů. Zobrazit předúčtované položky, zobrazí se pouze předúčtované položky uložené v databázi. Název okna Výpis v horní části dialogového okna (včetně dvou sousedních oken s číslem a datem výpisu) se změní na Předúčtovaná položka. Zobrazit avíza, zobrazí se pouze zaúčtované obraty uložené v databázi transakcí - pokud banka avíza poskytuje. Pokud jste zatrhli Zobrazit v Euro", transakce účtů, které lze vyjádřit v Euro se zobrazí v Euro. Následující řádka v databázovém přehledu uvádí ekvivalentní částku v původní měně účtu. Pokud je účet konvertován do Euro k určitému datu, budete stále dostávat výpisy k tomuto datu ve staré měně (z předchozího dne), ale předúčtované položky (pro referenční datum) již budou uváděny v Euro. Pro editování stávajícího záznamu vyberte dvojklikem odpovídající záznam. Vybraný záznam se zobrazí v dialogovém okně, kde jej lze částečně upravovat nebo vymazat. Pole jsou stejná jako v dialogovém okně pro nový výpis. Při otevření databáze obratů lze pouze editovat pole Zařazení", Dodatkové informace" a Interní účel platby" na kartě Dodatkové informace. Kromě standardních funkcí [Výběr], [Tisk ] a [Pomoc], nabízí výběr tlačítek v dialogovém okně Obraty" též následující tlačítka: Pokud jste zadali nové obraty ručně tlačítkem [Založit nový výpis] v ikoně výpisy, jsou tyto transakce označeny v sestavách znakem "!" (vykřičník). Obraty - funkce: [Seznam příkazů] Tímto tlačítkem lze zobrazit seznam nespárovaných položek plánovacích dat po odsouhlasení při stažení výpisů. Funkce je přístupná, pokud máte nainstalován modul CM+. [Podrobnosti] Zobrazí účel platby vybrané transakce v horní části okna. [Příjemce] V záhlaví okna se zobrazí údaje o příjemci, pokud jsou ve výpisu z banky obsaženy. [Tisknout odpovídajícího výpisu] Toto tlačítko použijte pro vytisknutí celého výpisu, na němž se nachází právě vámi označený obrat. [< Účet] Skok na předchozí účet. [>Účet] Skok na následující účet. 3.2 Obraty - karta Dodatkové informace Pro zobrazení podrobných informací o obratu vyberte záznam umístěním kurzoru a potvrzením pomocí <Enter>, kliknutím pravého tlačítka myši a kliknutím na - Zobrazit detaily - nebo dvojitým kliknutím. 12/2006 CM 3.2CZ 1-7

8 Vybraný záznam se zobrazí v dialogovém okně. Pole jsou zde stejná jako v Založit nový výpis, ale z velké části je nelze editovat, lze pouze editovat pole Zařazení", Dodatkové informace" a Interní účel platby". Okno Manuálně" je označeno, pokud byla transakce vložena ručně. To umožní zobrazit, které výpisy byly modifikovány ručně vloženými transakcemi. 4. Sledování valut Zvolte kliknutím na ikonu nebo položku menu -Vyhodnocení- / -Sledování valut - pro zobrazení analýzy pohybů na účtech (avíza, předúčtované položky, obraty) stažených z banky i manuálně zadaných plánovacích dat. Kromě aktualizace databází AUSZUG (výpisu) a UMSATZ (obraty), se generuje soubor VALxxxxx.ZDC v adresáři \MCCWIN\DAT. (Pro každý účet je xxxxx" nahrazeno interním číslem). Tím se zkracuje čas potřebný pro generování sestav. Předúčtované položky v sestavách jsou označeny *" (hvězdičkou); # (znak křížek) označuje plánovací data uživatelem. Funkce označené (CM+)" lze vybrat, pouze pokud máte nainstalován přídavný modul Cash Management Plus". 4.1 Přehled valutových zůstatků Po spuštění funkce Sledování valut se otevře přehled všech účtů s názvem účtu, měnou a zůstatky, které jsou uloženy v systému. Nejdříve je třeba tlačítkem [Výběr data] nastavit za jaké časové období chcete výstup zobrazit. Zobrazení seznamu a grafu lze řídit pomocí levého okna ( strom funkcí"). Po vybrání funkce se zobrazí zůstatky. Grafické zobrazení likvidity a zůstatku běžného účtu lze najít napravo v dialogovém okně. Dvojitým kliknutím na grafiku lze zvětšit graf ve druhém okně. Pokud kliknete na tlačítko [Schránka], graf se zkopíruje do schránky přechodné paměti, odkud jej lze přímo tisknout nebo kopírovat do jiného programu. Pro tisk aktuálního grafu klikněte na [Tisk]. Jednotlivé prvky pro analýzu valutových zůstatků: Vyberte požadované zobrazení kliknutím na odpovídající funkci v levém horním okně. Zůstatky lze získat buď v normálním nebo dlouhodobém zobrazení. Valutové zůstatky můžete nechat nadále zobrazeny podle skupin účtů nebo bank. Dlouhodobě (CM+) Standardní dialogové okno je založeno na prognóze krátkodobé likvidity v denních intervalech. Pokud zatrhnete Dlouhodobě", zobrazí se likvidita ve 14-denním cyklu. 12/2006 CM 3.2CZ 1-8

9 Podle skupiny účtů (CM+) Po vybrání této funkce se zobrazí v seznamu skupiny účtů a zůstatky. Dlouhodobě podle skupiny účtů (CM+) Po vybrání této funkce se zobrazí v seznamu skupiny účtů a zůstatky ve 14 - denním intervalu. Podle bank (CM+) Částky jednotlivých účtů jsou konvertovány do základní měny a zobrazeny sumárně pro každou banku. Základní měna je měna uvedená v datech účtu. Dlouhodobě podle bank (CM+) Údaje účtů jsou konvertovány do základní měny a zobrazeny sumárně pro každou banku ve 14-denních intervalech. Podle bank/měny (CM+) Částky jednotlivých účtů jsou zobrazeny sumárně pro každou banku. Dlouhodobě podle bank/měny (CM+) Částky jednotlivých účtů jsou zobrazeny sumárně pro každou banku ve 14-denním cyklu. Detail podle účtu např. klikněte dvakrát na účet v seznamu pro získání přístupu do dialogového okna s podrobnými informacemi o účtu. Další podrobnosti viz Sledování valut - funkce. Celkový přehled (CM+) Kliknutím na tuto funkci získáte přehled předúčtovaných položek, avíz, definovaných a nedefinovaných plánovacích dat, transakcí, zůstatku a likvidity za období analýzy. [Výběr data] Vyplňte Datum od" a Datum do". Datum můžete vložit pomocí funkce kalendář. Pokud jste neprovedli žádné předchozí vyhodnocení, program si navrhne systémové datum v poli Datum od "; v ostatních případech toto okno a pole Datum do" obsahuje poslední vložená data. Faktor Pro zjednodušení zobrazení pro velké částky ve valutových zůstatcích, vyberte odpovídající faktor dělení. Záznam v poli Faktor" je přednastaven jako implicitní hodnota v parametrech Správa - / - Parametry pro Cash Management - na kartě Valutové zůstatky / Plánovací data pomocí parametru Faktor dělení pro valutové zůstatky". Zahrnout kreditní limit (CM+) Je-li zatržen tento parametr, zobrazuje se úvěrový limit pro příslušný účet nebo banku v každém typu sestavy (kapitola Karta Úrok / CashManagemet info (CM+ ) ). Bez avíz (CM+) Toto volitelné okno zatrhněte, pokud má být pořízena sestava bez informace o avízu. Zahrnout plánovací data Záznam zde kontroluje začlenění uživatelem definovaných plánovacích dat do tiskových sestav. (Plánovací data) s/bez nedefinováno Tento parametr určuje, jaká plánovací data budou začleněna do vybrané sestavy. Při zatržení obsahuje okno pouze plánovací data typu reálný". nedifinovaná" plánovací data začleněna nejsou. Je-li okno ponecháno prázdné, všechna stávající plánovací data budou použita ve vybrané sestavě.. Zobrazit v EURO Pokud jste zatrhli Zobrazit v Euro, přepočítá se konečný zůstatek účtů, které lze vyjádřit v Euro, v EUR (platí pouze pro měny, které přecházejí na EUR - např. DEM). 12/2006 CM 3.2CZ 1-9

10 Převod na Pokud jsou účty uloženy v různých měnách, můžete konvertovat transakce na těchto účtech do základní měny pro různé funkce. Definujte následující výběrová kritéria pro vybraný typ sestavy (CM+): Hlavní účty i podúčty s přeúčtováním Hlavní účty s podúčty bez přeúčtování Pouze hlavní účty s přeúčtováním Pro tento krok je však nutné, aby byly odpovídající účty v databázi klasifikovány jako hlavní účty nebo podúčty (kapitola Informace o podúčtech ). Výstup valutového zůstatku je pro jednotlivé účty zobrazen ve formě tabulky. Dialogové okno obsahuje sloupec pro název účtu, sloupec pro měnu účtu, pět sloupců pro data plus sloupec se záhlavím Následující". V prvním sloupci se zobrazují valutové zůstatky k nastavenému datu, ve druhém odpovídající hodnoty o den později atd. Sloupec Následující" pak ukazuje všechny valutové zůstatky vypočítané jako účetní zůstatky až do data Datum do". Máte-li nainstalovaný přídavný modul CM+ a zatrhli jste okno Zahrnout kreditní limit" zobrazí se likvidita pod valutovými částkami. Celkové částky likvidity z účtu se zobrazují samostatně na spodní řádce.. Jednotlivé hodnoty jsou sloučeny ve skupinách měn (výjimka: bankovní sestava v CM+, kdy jsou konvertovány do základní měny). Dílčí součet všech hodnot v aktuální měně se zobrazí před každou změnou měny. Chyba zaokrouhlení se může vyskytnout při kalkulaci celkového součtu. Pomocí Faktoru dělení pro valutové zůstatky" v menu - Správa - / - Parametry pro Cash Management - na kartě Valutové zůstatky / Plánovací data pomocí se celková částka v měnových jednotkách nevypočítává ze zobrazených zůstatků, které již byly zaokrouhleny, ale ze skutečných zůstatků nezaokrouhlených nahoru či dolů. Tato metoda výpočtu byla zvolena pro minimalizaci počtu chyb zaokrouhlení v zobrazených celkových částkách. V důsledku toho je možné, že součet hodnot měnové jednotky nebude odpovídat zobrazeným celkovým částkám. Celkové částky jsou však absolutně správné. 4.2 Sledování valut - funkce Vyberte položku Detail podle účtu" nebo klikněte dvakrát na určitý účet v zůstatcích, pro zobrazení dialogového okna s podrobnými informacemi, které obsahuje stávající čísla pro příslušný účet, a celkový počet předúčtovaných položek, plánovacích dat a transakcí. Klikněte na položku Přehled úroků" (CM+) pro zobrazení informací o úrocích účtu, který je analyzován. Úrokové částky pro každou hodnotu ke dni jsou zobrazeny pro všechny nezbytné informace o úrocích, jako např. úrokové dny, výpočet úrokového čísla, úroková míra, úrokové číslo (přečerpaná provize) a celkový součet transakcí, jakož i celkový souhrn zůstatku a úroku a přečerpané provize z analyzovaného období. Oba pohledy lze též zobrazit jako jednotlivé transakce kliknutím na položku Úroky a obraty. 12/2006 CM 3.2CZ 1-10

11 Úrok (debet, kredit a přečerpaný úrok) se vypočítává na základě podrobných informací, které jste zadali na kartě Karta Úrok / CashManagemet info (CM+ ) v databázi účtů. Úrok se vypočítává pomocí následujících vzorců a pomocí již definované metody výpočtu úroku: Stanovení úrokového čísla Kapitál * úrokové dny = úrokové číslo 100 Úrokové číslo se zaokrouhluje na nejbližší desetinné místo. Výpočet úroku Úrokové číslo * úroková sazba = částka úroku 360 Částka úroku je zaokrouhlena na tři desetinná místa. Pokud je překročen limit úvěru, jsou úroková čísla a úrokové míry pro normální debetní úrok a sankční úrok za přečerpání vypočítány samostatně a po zaokrouhlení sečteny. Při výpočtu kreditního úroku je použit kapitál takto: kapitál = valutové zůstatky hodnota Hamburské uzance 4.3 CashManagement (CM+) V levé části obrazovky na konci posuvného seznamu můžete použít funkci CashManagement" pro vytvoření návrhu na převod částek mezi různými účty, tj. optimalizace úroků. Po pořízení návrhu převodu financí systém obsahuje pouze účty, u nichž byl nastaven parametr Zahrnout účty do Cash Managementu" v databázi účtů (kapitola Karta Úrok / CashManagemet info (CM+ )). Pravidla pro návrhy převodu financí: Návrhy převodu financí jsou generovány pouze pro kmenový účet. Návrhy převodu financí jsou vypočítávány počínaje datem vloženým pod Výběr data. Avšak vložené datum převodu musí být až po současném systémovém datu. Žádný záznam v do" nemá vliv na výpočet. Valutové zůstatky se vypočítávají včetně plánovacích dat (pokud bylo odpovídající okno zatrženo v dialogovém okně valutové analýzy) a předúčtovaných položek pro všechny běžné účty. 12/2006 CM 3.2CZ 1-11

12 Běžné účty s negativními zůstatky jsou převody z běžných účtů s kladnými zůstatky. První převod se realizuje z účtu s nejnižším úrokem z na účet s nejvyšším debetním úrokem. Další informace o této funkci jsou v kapitolách: Cashmanagement:Uspořádání dialogového okna CashManagement: Funkce CashManagement - Uspořádání dialogového okna Obrazovka je rozdělena do tří sekcí: Vrchní část obsahuje podrobné informace o účtu. Vedle názvu účtu se zobrazí horní mez zůstatku, úvěrový limit a procento kreditního a debetního úroku. Střední část obsahuje návrhy převodu financí. Pro každý účet se zobrazí tři řádky informací (maximálně lze na obrazovce naráz zobrazit 5 účtů): 1. řádka: obsahuje valutové zůstatky (pro datum + 1, datum + 2, všechna následná data; měna a úrok (pro referenční datum + 1) vyplývající ze současných hodnot bez zohlednění operací Cashmanagementu. 2. řádka : obsahuje předpokládané položky plánu, pokud nebyla potlačena v předchozím dialogu 3. řádka: obsahuje částku převodu pro tento účet a přepočítané valutové zůstatky a úroky, které vyplynou z návrhu převodu financí nebo převodu částky vložené ručně. Částka převodu financí je navrhována na základě pravidel vysvětlených v kapitole Cashmanagement a lze ji měnit ručně. Pokud je částka převodu měněna, hodnoty v informačních řádcích daného účtu jsou příslušně přizpůsobeny. V okně Převodu účtu" vyberte číslo účtu, proti kterému budou vyrovnány debetní a kreditní záznamy Cashmanagementu. Formát souboru pro vytvoření Z rozbalovací nabídky zvolte v jakém formátu bude vytvořen soubor pro externí zpracování (odeslání příkazů CashManagementu do banky). Kromě defaultního výstupu Automatické odsouhlasení formátu je možnost zvolit formát německých platebních modulů a dalších nainstalovaných platebních modulů. Okna zobrazená pod seznamem účtů obsahují souhrnné hodnoty pro všechny účty začleněné do operace Cashmanagement. Platí toto uspořádání: 1. řádka s aktuálními hodnotami před operací, 2. řádka s novou celkovou částkou a úroky vyplývajícími z operace v rámci Cash Managementu. Další informace jsou popsány v kapitole Cashmanagement Funkce CashManagement - Funkce Následující tlačítka jsou k dispozici v dialogovém okně pro řízení financí kromě standardních funkcí [Výběr], [Tisk] a [Pomoc]: [Staré dispozice] Ukončené operace v rámci dispozic jsou zaznamenány v souborech s příponou *.DIS. Název souboru se vytváří z běžného data ve formátu YYYYMMDD. Např., soubor dispozic pořízený je zdokumentován v protokolu DIS. Klikněte na tlačítko [Staré dispozice ] pro zobrazení operací pro aktuální datum. Pokud bylo provedeno několik operací s tímto datem, obsahuje soubor DIS odpovídající aktivity s časem operace. 12/2006 CM 3.2CZ 1-12

13 Každá operace dispozic je zobrazena s těmito údaji Datum Čas Název banky, kam byl příkaz řízení financí předán Název souboru, kde byla operace řízení financí uložena Částka operace řízení financí Datum splatnosti Měna Účet, který bude zatížen, včetně ID banky účet včetně ID banky, kam bude převedená částka připsána. [Žádný návrh] Tato funkce zobrazuje dialogové okno Cashmanagementu se všemi účty, které lze použít pro řízení financí. [Tisk faxu] Pokud na základě dohody s vaší bankou provádíte příkazy v rámci CashManagementu okamžitě po přijetí faxu, můžete tisknout fax namísto pořizování souboru. Použijte funkci [Tisk faxu]. Měli byste mít již definovanou kontaktní osobu, číslo faxu, podrobné informace o platbě a reference v databázi bank na kartě Informace pro CashManagement. Výtisk zašlete faxem vaší bance, která pak provede operace převodu financí v příslušnou dobu. Příklad faxu je uveden dále jako Vzorový fax. Pokud zvolíte fax, jsou převáděné částky též automaticky doplňovány s aktuálním datem do Plánovacích dat pro každý účet, na který měla dopad operace v rámci Cash Managementu. [Vytvořit soubor] Vytvořte jeden či více souborů pro účely převodních operací v rámci Cash Managementu, které jste již definovali, do banky. Definujte formát v dialogovém okně "Vytvořit soubor ve formátu", které je umístěno nad seznamem. Např. DISPOnnn.DTA, kde n" je postupné číslo začínající od 1". Průvodka je vytištěna zároveň s vytvořením souboru řízení financí. Soubor dispozic je vytvořen v adresáři základního modulu pro každou banku zvlášť. Převedené částky jsou automaticky doplňovány jako plánovací záznamy do Plánovací databáze s aktuální hodnotou ke dni pro účty ovlivněné operací v rámci dispozic. Musíte zajistit, aby soubory dispozic byly zasílány do banky prostřednictvím správného BPD. Vzorový fax 12/2006 CM 3.2CZ 1-13

14 4.4 Pooling / Netting (přídavný modul) Pomocí funkce Pooling můžete převádět z účtu nadbytečnou hotovost na další účty - např. termínovaný vklad, Netting slouží k převodu mezi dvěma účty. Obě funkce jsou k dispozici pouze se zvláštním přídavným modulem. 5. Plánovací data Otevřete ikonou nebo pomocí menu -Vyhodnocení - / - Plánovací data-. Plánovací databáze ukládá do databáze odeslané platební příkazy, ručně zadané platební příkazy a porovnává je s bankovními výpisy. Tato uživatelská plánovací data lze též začlenit do různých funkcí analýz a výkaznictví, např. valutových zůstatků nebo likvidity. Plánovací data jsou označena # ( křížkem nebo znakem libry ) v okně Sledování valut. To je odlišuje od předúčtovaných položek označených * (hvězdičkou) a čistými valutovými zůstatky, které žádné označení nemají. Poznámka: Je možno použít také funkce Odsouhlasení a (pokud máte nainstalován přídavný modul CM+) Ruční odsouhlasení plánovacích dat - v menu - Vyhodnocení - pro porovnání plánovacích dat se zaúčtovanými transakcemi. 5.1 Plánovací data - Funkce Vyberte funkci Plánovací data pro zobrazení všech plánovacích dat uložených v systému. Dialogové okno obsahuje podrobné informace týkající se následujících údajů: Název účtu Banka Číslo účtu Název účtu Měna Skupina účtu Pořízeno, Interní informace, Smazat po dnech, Frekvence, Zařazení, Typ plánu, Naposledy. Seznam všech plánovacích dat existujících v systému je uveden v dialogovém okně spolu s těmito údaji Splatnost Reference Účel platby Měna Částka Plánovací data pro každý účet jsou oddělena čarou nad první řádkou každého účtu. 12/2006 CM 3.2CZ 1-14

15 Pro editování záznamu zvolte příslušný záznam. Zvolený záznam se zobrazí v dialogovém okně, kde jej lze modifikovat nebo vymazat. Pole jsou stejná jako v dialogovém okně pro Novou položku plánu. V liště tlačítek je kromě standardních funkcí [Výběr], [Tisk] a [Pomoc] také tlačítko [Nová položka plánu]. Pod funkcí [Tisk] jsou k dispozici tyto tiskové sestavy plánovacích dat: Přehled Seznam jednotlivých plánovacích dat je uveden pro každou banku s datem, podrobnými informacemi o platbě, referencí a částkou. Kompletní Kompletní plánovací data jsou zobrazena pro každou banku, tj. data všech polí obsažených v databázi. [Nová položka plánu] Tato funkce se používá pro ruční zadání nového plánovacího záznamu. Existují tři způsoby doplnění plánovacích dat: Doplnit plánovací data automaticky použitím plánovacích záznamů generovaných v různých platebních modulech, Doplnit plánovací data importem a Doplnit plánovací data ručně. Doplnit plánovací data automaticky Pokud je v přídavném platebním modulu použit systémový parametr Přenést automaticky do plánovací databáze", který může generovat plánovací data, je takový záznam automaticky po jeho ověření nebo při vytvoření platebního souboru přenesen i do plánovací databáze. Při manuálním zařazení nového platebního souboru do Správce, se záznam uloží i do plánovacích dat pouze v případě, že je označeno zaškrtávací políčko u parametru Uložit do plánovací databáze ". Dále zde může být nastavena i Přístupová třída a Zařazení. Plánovací data budou uložena na základě provázání s účtem. Doplnit plánovací data importem Plánovací databázi můžete též naplnit importováním souborů ASCII (text). Zpravidla jsou tyto soubory ASCII vytvářeny externími programy. Tyto textové soubory (exportní soubory s příponou *.WVD) musí mít zvláštní formát. Nadefinujte strukturu souboru včetně sekvence polí a oddělovačů a výstup provedete pomocí položky menu - Správa - / - Import/Export- / - Export -. Naopak načtení plánovacích dat provedete pomocí menu - Správa - / -Import/Export- / - Import -. Doplnit plánovací data ručně Po kliknutí na tlačítko [Nová položka plánu] program otevře prázdné" dialogové okno. V oddílu Účet klikněte na tlačítko [?] pro výběr banky a čísla účtu z databáze, která obsahuje všechny záznamy uložené v menu - Pomocné databáze - Účty. Dvojklikem zvolte požadovaný účet. Zobrazí se číslo účtu, název účtu, měna, Skupina účtu. Výmaz plánovacích dat Tlačítka [Vymazat všechno] [Vymazat s referencí] [Vymazat bez reference] vymažou plánovací data. 12/2006 CM 3.2CZ 1-15

16 Podrobně: [Vymazat všechno] V závislosti na zadaných výběrových podmínkách [Výběr], Návrh na smazání obsahuje záznamy, pro něž uplynul počet dní v okně Smazat po xxx dnech". [Vymazat s referencí] V závislosti na zadaných výběrových podmínkách [Výběr], Návrh na smazání obsahuje záznamy, pro něž uplynul počet dní v okně Smazat po xxx dnech", A které mají záznam v textovém okně Reference". [Vymazat bez reference] V závislosti na zadaných výběrových podmínkách [Výběr], Návrh na smazání obsahuje záznamy, pro něž uplynul počet dní v okně Smazat po xxx dnech", A které nemají záznam v textovém okně Reference". Další kroky potřebné pro výmaz plánovacích záznamů jsou pro všechny typy stejné: Každý plánovací záznam připravený k výmazu je uveden v jedné řádce obrazovky. Označte záznamy určené pro výmaz kliknutím myši. Tlačítková lišta obsahuje funkce [Vymazat označená plánovací data] a případně [Další strana] Vyberte [Vymazat označená plánovací data] pro vymazání označených plánovacích záznamů. [Další strana] nabídne druhou stranu záznamů. Žádný plánovací záznam vybraný na předchozí stránce není vymazán, pokud kliknete na [Další strana]. Další informace ohledně postupu mazání plánovacích dat najdete v nápovědě Odsouhlasení - a - Ruční odsouhlasení plánovacích dat -. Přesunout splatnost V závislosti na zadaných výběrových podmínkách [Výběr ], obsahuje dialogové okno - Přesunout splatnost - všechny záznamy pro něž uplynul počet dnů v textovém okně Smazat po xxx dnech" a které nebyly dosud odsouhlaseny se zaúčtovanou transakcí. Každý plánovací záznam odpovídající kritériím je uveden v jedné řádce obrazovky. Zatrhněte záznamy, které mají být aktualizovány tak, že na ně kliknete myší. Lišta tlačítek obsahuje funkce [Provést změny] a případně [Další strana] Vyberte [Provést změny], chcete-li měnit datum splatnosti vybraných plánovacích záznamů. [Další strana] zobrazí další nezatržené záznamy na obrazovce. Žádné plánovací záznamy vybrané na předchozí straně se neaktualizují, pokud kliknete na [Další strana]. Další informace najdete v nápovědě - Odsouhlasení - a - Ruční odsouhlasení plánovacích dat Plánovací data - detailní zobrazení Pro zobrazení podrobných informací o plánovacím záznamu vyberte záznam umístěním kurzoru a potvrzením pomocí <Enter>, kliknutím pravého tlačítka myši a kliknutím na -Zobrazit detaily - nebo dvojitým kliknutím. 12/2006 CM 3.2CZ 1-16

17 V tomto dialogovém okně můžete měnit plánovací záznam. Editovat lze tato data: Datum splatnosti Částka Původní částka Reference Zařazení Účel platby Vymazat po xxx dnech Přístupová třída Frekvence naposledy Položka Typ plánu Banku, číslo účtu, název účtu, měnu a skupinu účtu nelze měnit. Datum splatnosti Zadejte datum splatnosti. Datum zadání Program automaticky použije systémové datum. Toto okno nelze měnit. Částka Debetní záznamy v okně "Částka" musí být vloženy se znaménkem mínus ( - ). Položky v cizích měnách budou konvertovány do měny účtu. Původní částka Zde se zobrazí částka ve měně do které byla zadána. Reference Zařazení Pro Reference a Zařazení jsou k dispozici dodatečná pole, které nadefinujete máte-li nainstalován CM+, můžete použít tlačítko [?] pro přístup do příslušné databáze (kapitola Zařazení ). Reference nebo Zařazení můžete použít pro rychlý výběr určitého záznamu nebo skupiny záznamů pomocí funkcí [Výběr ] nebo [Tisk ]. Účel platby Interní účel platby Pro vložení jsou k dispozici dvě řádky. Tlačítko [?] umožňuje přístup do databáze Účelu platby, která je k dispozici, pokud máte nainstalován CM+ (kapitola Účel platby ). Interní účel platby je nutno vkládat ručně. Opět jsou zde k dispozici dvě řádky pro tento účel. Přístupová třída Použitím tlačítka [?Selekt] je možno z databáze přiřadit přístupovou třídu přístupových práv. Pokud byl záznam přidán automaticky přenesením z platebního modulu, je třída vyplněna systémem. Vymazat po xxx dnech Zadejte počet dní po němž se takto označené položky budou nabízet pro smazání. Pokud do momentu vypršení doby uložení nebyl přijat žádný výpis s odpovídající transakcí, není plánovací záznam nadále začleňován do dalších sestav nebo seznamů, ačkoli zůstává uložen v plánovací databázi. Zastaralé" záznamy lze samozřejmě kdykoli vymazat ručně. Přehled likvidity obsahuje plánovací data podle data splatnosti. Příklad: Vložili jste plánovací data s datem splatnosti Záznam je určen k výmazu 5 dní po určené splatnosti. 12/2006 CM 3.2CZ 1-17

18 Plánovací záznam je doplněn do přehledu likvidity s datem splatnosti Po tomto datu není již záznam obsažen v sestavách, pokud není v databázi výpis s datem zaúčtování nebo později. Pokud není žádný výpis databázi výpisů s datem zaúčtování nebo později, záznam zůstává uložen v systém, dokud není vymazán ručně nebo pomocí funkce "Návrh na vymazání. Záznamy doplněné do plánovací databáze přídavnými moduly jsou automaticky vymazány po uplynutí doby uložení specifikované v položce menu systémové parametry - Správa - / - Parametry pro Cash Management - karta Valutové zůstatky / Plánovací data, parametr Po kolika dnech smazat plánovací data?"). Frekvence Vložením cyklu zpracování je možno zvolit tyto frekvence Nikdy Týdně Dekádně Za čtrnáct dní Dvakrát měsíčně Měsíčně Za 2 měsíce Kvartálně Půlročně Ročně Můžete vložit záznam do pole Naposledy, pokud znáte poslední datum zpracování při pořízení záznamu. Plánovací záznam bude zařazen do všech následných analytických funkcí až do tohoto data. Pokud nevložíte datum, bude plánovaný stálý příkaz zařazen do analytických funkcí na neurčito. Poslední dvě textová okna specifikují záznam podrobněji. Položka Existují dvě kategorie pro položky plánu: Reálný Nedefinovaná Nadefinujte Položku nové transakce pomocí seznamu. Standardní kategorie je Nedefinovaná, tj. částka pro odsouhlasení se může lišit od částky zde zobrazené. Pokud plánovací data generují platební moduly, jsou automaticky přiřazena do kategorie Reálná - znamená, že výpis obsahuje přesně tutéž částku, jaká je zde vložena. Typ plánu Použijte seznamového okna pro výběr "Typu plánu ". Zvolte mezi Plán položky Šeková dávka Standardní záznam je Plán položky. Pokud změníte záznam na Šeková dávka, je tento záznam označen Šeková dávka a jeho další postup v průběhu odsouhlaseni plánovacích dat je dokumentován v následující tabulce. Začíná se hledáním soupisky šeků pro účet týkající se splatnosti. Částka soupisky šeků je redukována o plánovací záznam. Pokud není částka soupisky šeků nastavena na "0.00", když je dosaženo splatnosti, (zbývající) částka je převedena do další soupisky (pokud tato existuje). 12/2006 CM 3.2CZ 1-18

19 Příchozí transakce, kterou nelze odsouhlasit s konkrétním plánovacím záznamem Odsouhlasení se soupiskou šeků s příštím datem splatnosti 1. Když je datum splatnosti dosaženo, dávka šeků = 0,00. Soupiska šeků je vymazána Celková částka soupisky šeků je snížena o transakci. 2. Když je data splatnosti dosaženo, soupiska šeků se nerovná 0,00 a nejsou zde žádné další soupisky šeků Datum splatnosti soupisky šeků je automaticky aktualizována na další datum splatnosti. 3. Když je data splatnosti dosaženo, soupiska šeků se nerovná 0,00 a jsou zde další soupisky šeků Zbývající částka soupisky šeků je doplněna do soupisky šeků s příštím datem splatnosti a dřívější soupiska šeků je vymazána z plánovací databáze. Po provedení všech záznamů v dialogovém okně klikněte na [Uložit]. 6. Menu - Vyhodnocení Pokud máte též nainstalovaný přídavný modul Cash Management Plus, jsou k dispozici položky menu Ruční odsouhlasení Odsouhlasení plánovacích dat 6.1 Odsouhlasení Použijte tuto funkci pro porovnání plánovacích záznamů vložených ručně nebo generovaných automaticky programem s účetními daty staženými z banky. Program kontroluje - na základě uživatelsky definovaných kritérií např. menší (procentuální) rozdíly v částce - zda jsou stejné odchozí a příchozí platby v zaúčtovaných transakcích a plánovacích záznamech. Nejprve vybere soubory výpisů, které mají být odsouhlaseny. Všechny soubory s příponou.sta uložené v adresáři \MCCWIN na pevném disku se zobrazí v seznamovém okně. Použijte vysvětlující text vedle názvu souboru, který chcete odsouhlasit s plánovacími záznamy. Pozor: Pokud chcete použít pro odsouhlasení soubory STA, které nejsou uloženy v adresáři \MCCWIN, klikněte na tlačítko [Adresář]. Poté zvolte jinou diskovou jednotku anebo adresář v dialogovém okně, které se otevře. 12/2006 CM 3.2CZ 1-19

20 Pak specifikujte kritéria pro odsouhlasení plánovacích dat, tím stanovíte, do jaké míry musí transakce v souboru výpisů odpovídat plánovacím datům. Částka musí souhlasit (CM+) Pokud je nastaven tento parametr, obraty a plánovací data budou odsouhlaseny, pouze když je částka stejná. V tomto případě se můžete rozhodnout, zda banka a číslo účtu nebo hodnota musí být též stejná či nikoli. Toto okno můžete zatrhnout, pouze máte-li nainstalovaný přídavný modul "Cash Management Plus". Pokud jste nevybrali parametr Částka musí souhlasit", můžete specifikovat procentuální míru pro maximální odchylku: Procentuální odchylka pro odsouhlasení? (CM+) Transakce a plánovací data se smí lišit pouze v odchylce zde vložené. Je důležité definovat odchylku, protože díky bankovním poplatkům se mohou částky lišit. Procentuální odsouhlasení " můžete spustit, pouze když máte nainstalovaný přídavný modul "Cash Management Plus". Hodnota vložená v poli Procentuální odchylka pro odsouhlasení " se používá pro procentuální odsouhlasení ". Banka a účet musí souhlasit? Pokud pole nezatrhnete, probíhá hledání plánovacího záznamu bez ohledu na banku a číslo účtu, případně datum splatnosti, tj. tyto parametry mohou zůstat nezatrženy, pouze pokud byl nastaven parametr Částka musí souhlasit". Tento parametr je automaticky nastaven pro procentuální odsouhlasení", tj. odsouhlasení na základě rozpětí procentuální tolerance bude provedeno pouze pro stejné banky a čísla účtů v plánovacích datech a transakcích v době odsouhlasení. Pokud zatrhnete okno "Valuta musí souhlasit, je odsouhlasení dále omezeno na stejné datum splatnosti. Valuta musí souhlasit Pokud zatrhnete toto okno, odsouhlasení bude provedeno pouze pro stejné data splatnosti v plánovacích datech a obratech. Pokud jste též zatrhli Banka a účet musí souhlasit", je odsouhlasení dále omezeno kódem banky a číslem účtu. Pokud nezatrhnete toto okno, bude hledán záznam se stejnou valutou v plánovacích datech pro každou importovanou transakci (bez ohledu na datum splatnosti - a případně banku a číslo účtu). Nastavení pro odsouhlasení plánovacích dat dokončíte stisknutím [Další >]. Po stisknutí [Další >] se v okně objeví soubory STA, které budou zpracovány v odsouhlasení plánovacích dat. Zvolte tlačítko [Dokončit] pro spuštění odsouhlasení plánovacích dat. Transakce v souboru STA jsou srovnávány s uloženými plánovacími záznamy. Pokud záznam odpovídající kritériím odsouhlasení je identifikován, provádí se kontrola, zda byla vložena reference do plánovacího záznamu. Pokud ano, provádí se další kontrola pro stanovení, zda poslední tři číslice reference v plánovacím záznamu jsou stejné jako reference v transakci. Plánovací záznam je navržen pro výmaz, pouze pokud tomu tak je. Pokud částka a další data (v závislosti na parametrech, které jste definovali) souhlasí a není zde žádná reference, je plánovací záznam též navržen pro výmaz. Nenalezen, probíhá hledání plánovacího záznamu s částkou + / - definovaného rozpětí tolerance a který odpovídá jakýmkoli jiným parametrům, které jste definovali. Je-li záznam nalezen, probíhá hledání reference v záznamu. Není-li zde žádná reference, je plánovací záznam navržen k výmazu. 12/2006 CM 3.2CZ 1-20

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah:

MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: MultiCash 3.2 Základní funkce Obsah: 1. Spuštění a přihlášení do programu... 2 2. Stažení informací z banky, jejich prohlížení a tisk... 3 2.1 Spuštění komunikace pro příjem dat z banky... 3 2.2 Přehled

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business

Popis nejčastějších funkcí aplikace MojeBanka business Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace MojeBanka. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání jednorázového příkazu k úhradě zadání zahraniční platby odeslání dávkového příkazu

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet

Profibanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz

SMART. Technický manuál. Ze dne 13.5.2011. Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz SMART Technický manuál Ze dne 13.5.2011 Ing. Petr Kratochvíl smart@kapitol.cz OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Obecné postupy... 3 1.2 Úvodní obrazovka a spuštění SMARTu... 3 1.3 Vyhledávání v seznamu klientů...

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce

Profibanka. Komplexní péče o kraje, města a obce Profibanka Komplexní péče o kraje, města a obce Obsah Co Vám Profibanka nabízí? 3 Postup instalace služby Profibanka 4 První kroky Aktivace služby Profibanka 5 První kroky Standardní přihlášení a aktualizace

Více

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet

MojeBanka - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business

MojeBanka Business. První kroky se službou MojeBanka Business MojeBanka Business První kroky se službou MojeBanka Business Obsah Co Vám MojeBanka Business nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Nastavení oblíbených položek menu 5 První kroky Zobrazení transakční

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál

Přímý kanál. První kroky se službou Přímý kanál Přímý kanál První kroky se službou Přímý kanál Obsah Co Vám Přímý kanál nabízí? 3 Instalace aplikace Přímý kanál 4 Popis aplikace 6 První kroky Aktivace aplikace 7 První kroky Odeslání dávky příkazů 10

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH

Registrace uživatelů pro modul BASIC, RESEARCH Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul pro přihlášení a registraci uživatele (FADN CLIENT) FADN CLIENT je centrálním přístupovým bodem pro všechny uživatele do databáze FADN

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013

NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 NÁVOD K POUŽITÍ PARTNERNET verze 3.0 stav duben 2013 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 3 2. PŘÍSTUPOVÁ DATA A UŽIVATELSKÉ JMÉNO 4 3. PŘEHLED 5 4. NÁHLEDY/VYHODNOCENÍ 6 5. ZMĚNA TRANSAKCÍ 10 6. PODPORA A ROLE

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka

Mojebanka. První kroky se službou Mojebanka Mojebanka První kroky se službou Mojebanka OBSAH Co Vám Mojebanka nabízí? 3 První kroky Přihlášení 4 První kroky Zobrazení transakční historie 5 První kroky Pořízení platby 5 První kroky Podepisování platebních

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ

Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ Informační manuál IS STUDIUM HROCH.CZU.CZ STŘEDISKO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FŽP a FLD Obsah manuálu: 1. Změna hesla... 3 2. Zápis předmětů-učitelé... 4 3. Předměty... 5 4. Zobrazení a export studentů

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více