Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb"

Transkript

1 22 % 4 % 6167% % 6 % 61 % Velké podniky 4 % 43 % 6 44% % 43 % 38 %11 3%8 % 23 % 23 % 186% 8% 1 % Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 106-cafinews-priloha-r04.indd c :2:49

2 1 % 111 % 1 11 %1 4 % % Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. Finanční krize prověřila stabilitu úvěrových institucí napříč západním světem a ukázala, že ani bankovní domy se staletou historií nemusí být bezpečným přístavem pro uložení volných prostředků. Tuto překotnou etapu však český bankovní trh přežil bez větších potíží a i v následujících letech, kdy finanční instituce jižního křídla Evropy musely být zachraňovány společnými prostředky, dosahovaly české banky ve stress testech obstojných výsledků. 6 Poslední dekáda 20. století však obdobím zcela jiným. Rodící se český finanční trh se musel vypořádat s nesplatitelnými úvěry z dob minulého režimu, měnící se regulací a specifiky v podstatě nově vznikajícího oboru. Prudká transformace ekonomického prostředí dovedla český finanční trh k řadě insolvenčních řízení, ztrátě kredibility a postupnému odevzdání českých bank do rukou zahraničních skupin. Mnohé z českých podniků zažily obě zmíněné etapy. Jak jejich zkušenosti formovaly představu o kvalitních bankách? Kolikrát již své bankovní partnery vyměnily a jsou české podniky se současnou nabídkou na tuzemském finančním trhu spokojení? V průzkumu provedeném mezi stovkou respondentů jsme zjišťovali názory českých podniků na otázky právě takového charakteru. Za poskytnutí odborných komentářů také děkujeme: Helena Port Treasury & Trade Solutions Sales Head Citibank Europe plc, organizační složka (v textu označeno komentář Citi). Česká asociace Treasury (v textu označeno komentář ČAT). Průzkum proběhl za podpory Česká Asociace Treasury, na zpracování výsledků se spolupodílel i pan Václav Laga. Všem respondentům i spolupracovníkům děkujeme za spolupráci. Za Českou asociaci pro finanční řízení Olga Cechlová cafinews-priloha-r04.indd c :2:0

3 43 % 43 % 38 % 38 % 8 % 34 % 24 % Spokojenost na bankovním trhu Nabídku bankovních služeb na českém trhu hodnotí podniky převážně pozitivně. Za spíše nedostatečnou ji považuje jen 1 % respondentů. Další pětina je s ní zcela spokojena, zbylá většina ji soudí kladně či s menšími výhradami. Nabídku bankovních služeb na českém trhu považujeme za plně dostačující. 64% Rozhodn ano Spíše ano Spíše ne Nabídka, kvalita a dostupnost bankovních služeb na českém trhu se za posledních let znatelně zlepšila. 70% 14% 1% Rozhodn ano Spíše ano Spíše ne Rozhodn ne Komentář Citi Nadnárodní společnosti s globální působností vypisují výběrová řízení na bankovní služby pravidelně, nejčastěji s tříletou frekvencí. Ke změně banky však nedochází pokaždé. Účelem výběrového řízení je často srovnání podmínek jednotlivých bank a ujištění se, že produkty a služby poskytované stávající bankou vyhovují aktuálním potřebám společnosti a že jejich ceny jsou odpovídající. Velmi pozitivně hodnotí podniky vývoj na bankovním trhu v uplynulých pěti letech. Jistou dávku nespokojenosti s ním vyjádřilo jen 16 % respondentů. Pravidelný monitoring nabídky finančních produktů a služeb už však provádí menší skupina dotázaných. Celkově, pokud nezohledňujeme velikost podniku, se mu více či méně regulérně věnuje téměř 6 respondentů, zbylé dvě pětiny mu přikládají spíše méně pozornosti. Mít přehled v nabídce bankovních služeb je důležitější pro větší firmy. Například u malých podniků s obratem pod 100 milionů korun ročně jsou informace o aktuálním stavu a změnách na finančních trzích podstatné jen pro polovinu dotázaných. U firem s obratem přesahujícím 1, miliardy ročně je tento poměr spíše 3:1. Aktuální nabídku bankovních služeb pravidelně monitorujeme. Méně než 100 mil. CZK mil. CZK 00 mil. 1 mld. CZK 1 mld. 1, mld. CZK 1, mld. CZK a více Rozhodně ne 17 % 7 % % Spíše ne 33 % 2 % 44 % 33 % 23 % Spíše ano 33 % 22 % 8 % 3 % Rozhodně ano 7 % 33 % 8 % 38 % CAFIN cafinews-priloha-r04.indd c :2:1

4 1 % 1 11 %1 % % Naprostá většina respondentů změnila v uplynulých dvanácti letech svého hlavního bankovního partnera jednou, dvakrát nebo třikrát. Mezi dotázanými se naopak nenašel nikdo, kdo by po tuto dobu zůstal své původní bance loajální až dodnes % 4 Kolikrát Vaše společnost změnila svého hlavního bankovního partnera za posledních 12 let? Uveďte prosím konkrétní číslo. Jednou 68 % Dvakrát 19 % Třikrát 1 Čtyřikrát 2 % Šestkrát 1 % Mezi hlavní faktory, které respondenti označili za potenciální impulsy ke změně své hlavní banky, patří nespokojenost se stávajícím bankovním partnerem, lepší nabídka konkurence či slabé finanční zdraví současné banky. Neméně závažnými důvody by však pro ně mohly být také podmínky financování či nařízení ze strany mateřské společnosti. Které z uvedených faktorů by Vás přiměly ke změně Vaší hlavní banky? 2 % 22 % 2 1 % 17 % 16 % 1 % 11 % 1 % 6 % Lepší nabídka konkurence Nespokojenost se Pomalá adaptace Neosobní p ístup Na ízení mate ské sou asnou bankou nových technologií sou asné banky spole nosti sou asnou bankou Vá né finan ní problémy i zánik sou asné banky Podmínky financující banky cafinews-priloha-r04.indd c :2:1

5 43 % 43 % 38 % 38 % 8 % 34 % 24 % A které faktory sledují firmy při výběru banky? Mezi nejpodstatnější rysy patří kvalita poskytovaných služeb, finanční stabilita a dobré jméno banky či cenové podmínky. Podniky také oceňují, pokud jim banky dokáží vyjít vstříc se specifickými požadavky a ušít jim služby takzvaně na míru. Méně už dají na doporučení nebo porozumění oboru, ve kterém působí. Také specializované treasury služby ocení spíše velké finanční skupiny. Které důvody byly rozhodující při výběru Vaší hlavní banky? Které důvody byly rozhodující při výběru Vaší hlavní banky? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Kvalita služeb 66 % 28 % % 1 % Finanční stabilita a dobré jméno banky 62 % 3 % 3 % Cenové podmínky 62 % 29 % 7 % 2 % Nabídka služeb na míru 1 % 33 % 2 % Nabídka bankovních systémů 43 % 42 % 2 % Zajištění financování společnosti 2 % 3 % 22 % 18 % Banku vybrala mateřská společnost 23 % Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí 46 % 33 % 8 % Specializované služby řízení likvidity a transakcí 7 % 41 % 32 % 2 Doporučení 3 % 37 % 4 2 V době výběru banky nebyla jiná možnost 2 % 18 % 66 % Komentář Citi Výsledek tohoto bodu průzkumu odpovídá i zkušenostem, které máme s velkými nadnárodními společnostmi v Citi. Klíčová je kvalita bankovních služeb. Jednotlivé banky lze jednoduše srovnat dle nabízených cenových podmínek, avšak ještě důležitější, než nejnižší možná cena, je pro většinu společností rozhodujícím kritériem úroveň bankovních služeb jak rychle a profesionálně reaguje banka na požadavky klienta, zda dodrží to, co slíbila, a zda jsou zástupci banky pro společnost spolehlivými partnery nejen tehdy, když vše funguje jak má, ale především v době, kdy se vyskytne nějaký problém. CAFIN 106-cafinews-priloha-r04.indd c :2:1

6 1 % %1 Využití a spokojenost s bankovními službami % % 111 % 4 Většina českých podniků spolupracuje s více než jednou bankou. Nejčastěji firmy využívají služeb dvou finančních domů, výjimkou ale není ani a více bankovních partnerů. 3 % 3 2 % 2 1 % 1 % 19 % 1 % 17 % 18 % a více Počet bank, se kterými firmy spolupracují, také roste s velikostí podniku. Polovina firem s obratem nižším než 100 milionů korun udržuje vztahy jen s jednou bankou, kdežto podniků s tržbami přesahujícími 1, miliardy korun, které spolupracují pouze s jedinou bankou, je desetkrát méně. S kolika bankami vaše společnost spolupracuje? Méně než 100 mil. CZK 17 % 33 % více než mil. CZK 1 % 48 % 19 % 19 % 00 mil. 1 mld. CZK 22 % 22 % 11 % 22 % 11 % 11 % 1 mld. 1, mld. CZK 8 % 33 % 2 % 2 % 8 % 1, mld. CZK a více % 2 % 1 % 18 % 3 % 3 % Komentář Citi U nadnárodních společností se častěji než u domácích firem setkáváme s tím, že společnost využívá služeb pouze jedné banky. Důvodem je jejich centrální řízení treasury, jehož cílem je jednoduchý a jednotný regionální přístup k bankovním službám. Spolupráce se dvěma bankami umožňuje společnostem aktuální srovnání cen a úrovně služeb. V takovýchto případech většinou jedna banka slouží jako hlavní a druhá jako záložní cafinews-priloha-r04.indd c :2:1

7 43 % 43 % 38 % 38 % 8 % 34 % 24 % Nejčastějším důvodem pro využívání služeb více bank je pro podniky možnost diverzifikace, kterou jako odpověď uvedlo 48 % respondentů. V širším portfoliu bankovních partnerů firmy dále hledají snazší přístup k úvěrům (34 %) a zjednodušení platebního styku (32 %). Lákavá je také specializace mezi institucemi (29 %). Častou roli hrálo i rozšíření působnosti na zahraniční trhy a nutnost spolupráce s tamními bankami (2 %). Ne tolik už podniky hledí na regulatorní a legislativní prostředí, které je důležitým faktorem pro méně než 1 dotázaných. České podniky poptávají široké portfolio bankovních produktů a služeb. Mezi nejžádanější patří cizoměnové účty, kreditní karty či kontokorentní úvěry. Zájem je také o dokumentární platby a hypoteční úvěry. Tyto nástroje však nacházejí uplatnění jen ve specifických situacích, a tak jsou také pochopitelně méně žádané. Jak ukazuje následující graf, který porovnává poptávku po různých bankovních produktech ze strany menších (roční obrat pod 00 milionů korun) a větších podniků (více než 00 milionů korun), portfolio nejvíce žádaných nástrojů je u obou skupin shodné (celkem bylo na výběr z 22 produktů). Velké podniky je však využívají častěji než podniky s menšími tržbami. Komentář ČAT Oslovená Česká Asociace Treasury k tomuto bodu připomíná ve firmách stále častější využívání cash-poolingu, kterážto služba bank centralizuje peníze na účtech právě u jedné banky, což je velice efektivní a uživatelsky pohodlné řešení s mnoha dalšími efekty. Velký rozdíl je patrný například u revolvingových úvěrů, které zajímají spíše velké podniky, kdežto mezi malými podniky příliš populární nejsou. Naopak značný zájem u obou skupin je možné pozorovat u vedení cizoměnových účtů, kontokorentních úvěrů nebo kreditních karet. Který bankovní produkt Vaše společnost využívá? 9 82 % Velké podniky Malé podniky 8 66 % 7 64 % 61 % 6 % 6 4 % 43 % 43 % 38 % 38 % 4 34 % 23 % 26 % 3 23 % 18 % 2 1 Cizoměnový účet Kontokorentní úvěr Kreditní karta Revolvingový úvěr Investiční úvěr Bankovní informace Poradenství Dokumentární platby CAFIN cafinews-priloha-r04.indd c :2:1

8 Komentář Citi 1 % 1 Jelikož financování je u nadnárodních společností často řešeno na úrovni zahraničního treasury centra, není financování rozhodujícím faktorem při výběru banky v České republice. Výběrová kritéria pro lokální dceřiné společnosti jsou často zúžená pouze na transakční služby. 11 %1 % % Firmy spolupracují s bankami z řady důvodů. Mezi ty nejdůležitější zařadili respondenti možnost financování provozu podniku, řízení likvidity a financování investic. Naopak stále ne příliš populární jsou služby jako investiční bankovnictví nebo řízení kreditních rizik, které za podstatné označila méně než třetina podniků. Tra e & Export Finance 33 % 49 % % 4 Investi ní bankovnictví 29 % í ení kre itních ri ik 48 % 63 % Financování provo u Financování investic Ve stejném pořadí také respondenti vnímají potřebu uvedené služby zlepšit. Téměř třetina z nich by nejvíce ocenila kvalitnější možnosti financování provozu, pětina považuje za nejpalčivější téma řízení likvidity a financování investic. Velmi podobná je také skladba preferencí u velkých a malých podniků. Mezi nejžádanějšími službami se opět nachází financování provozu a investic. V jedné položce lze však pozorovat zřetelný rozdíl. Jedná se o řízení likvidity podniku. Mezi firmami s obratem nižším než 00 milionů korun tuto položku označilo jen 9 % účastníků průzkumu. Mezi podniky s obratem převyšujícím 00 milionů korun je poptávka po zlepšení nabídky těchto služeb na bankovním trhu naopak prioritou. Vyslovila se pro ni téměř třetina dotázaných. Komentář ČAT Jak k tomuto bodu dodal prezident České Asociace (korporátního) Treasury, je velkou snahou asociace všemi způsoby napomáhat treasurerům v ČR, aby právě v naší zemi působily zmíněná treasury centra, která by mohla spolurozhodovat kolik účtů, pro jaké účely a v kolika bankách bude využíváno cafinews-priloha-r04.indd c :2:2

9 43 % 43 % 38 % 38 % 8 % 34 % 24 % Komunikace s bankou Ačkoliv jsou moderní přístupy ke komunikaci s bankou jako internetové bankovnictví či ová komunikace velmi populární mezi podniky, osobní kontakt úplně nahradit nedokáží. Z uvedeného grafu je to zřejmé. Přestože na bankovní pobočky chodí jen čtvrtina respondentů, s firemním bankéřem se jich setkávají necelé tři čtvrtiny z nich. Kterými kanály komunikujete s Vaší bankou? Internetové bankovnictví ová komunikace 66 % 73 % 96 % SWIFT Host-to-host connectivity Mobilní bankovnictví Telebanking 2 % 7 % 6 % 21 % 27 % Komentář Citi Jeden z hlavních rozdílů ve výsledcích tohoto průzkumu a našimi zkušenostmi se spoluprací s nadnárodními společnostmi spočívá ve způsobu komunikace s bankou. SWIFT či Host-to-Host connectivity jsou u stále většího množství společností hlavním kanálem pro iniciaci plateb a získávání výpisů z účtu. Trendem posledních let je využití spojení s bankou prostřednictvím SWIFTu. Výhodou tohoto řešení je fakt, že je tzv. bank-agnostic. Komentář ČAT Česká Asociace Treasury bohužel v tomto bodě není tak optimistická, jelikož její průzkumy mezi firmami ukazují, že služby SWIFT jsou v ČR stále ještě předražené, byť už se v ČR nabízí balíčky služeb za rozumnější peníze. CAFIN cafinews-priloha-r04.indd c :2:2

10 1 % 1 11 %1 % % Specializované treasury služby Je výjimkou, když si firmy vystačí pouze s jediným bankovním účtem. V případě našeho průzkumu to platí jen pro % respondentů. Nejčastěji společnosti operují s třemi až sedmi účty, přičemž do tohoto intervalu spadá více než polovina testovaného vzorku (2 %). Z grafu níže je patrné, že od této hranice četnost rychle klesá a vedení většího počtu bankovních účtů je spíše výjimkou. Nad 30 bankovních účtů už vede jen 7 % dotázaných % 4 Obrat společnosti (průměrný počet účtů) ,2 7, 6, Z grafu je dále zřejmý vztah mezi velikostí podniku z pohledu ročního obratu a průměrného množství vedených bankovních účtů. Pozitivní závislost vyjadřuje rostoucí spojnicový graf, ke kterému se váže horní horizontální a levá vertikální osa. Růst mezinárodního obchodu a silnější propojení exportu Česka se zahraničím si vyžaduje udržovat prostředky také v cizích měnách. Průzkum ukázal, že bez deviz se obejde jen 9 % respondentů, zbývající podniky již cizoměnové účty potřebují. Mezi nimi hrají prim eurové účty, které vede přes 9 dotázaných. Další důležitou měnou je dolar ( dotázaných). Ostatní měny již tak zastoupeny nejsou. Nad 1 se už dostala jen libra a polský zlotý. Jaké cizoměnové účty využíváte? Komentář Citi % Kromě běžných měn tzv. G-3 (EUR, USD a GBP) a měn států střední a východní Evropy se stále častěji setkáváme s požadavky na otevření účtů v CNY, TRY, CHF a JPY % % % 3 % EUR USD PLN GBP RON HUF RUB Jiné cafinews-priloha-r04.indd c :2:2

11 43 % 43 % 38 % 38 % 8 % 34 % 24 % Při správě peněžních prostředků využívají firmy specializovaných finančních služeb a produktů. K běžně poptávaným patří měnové či úrokové deriváty, ostatní derivátové kontrakty a další nástroje už příliš žádané nejsou. Správa peněžních prostředků. Měnové deriváty 87 % Úrokové deriváty 76 % Žádné 4 Komoditní deriváty 1 Termínovaný účet 2 % Opce 2 % Vklady a CP 2 % Custody služby 2 % Cash pooling 2 % Stejně tak by si však české firmy přály vidět zlepšení v těchto produktech. Téměř 4 z nich by nejvíce ocenilo lepší nabídku měnových a úrokových derivátů, ostatní položky vyšly opět jako nevýznamné. Různý je také přístup podniků k řízení peněžních prostředků z hlediska použité technologie. Nejčastěji je však realizován skrze multicash platformy umožňující obsluhu mnoha účtů v domácích i různých měnách. Tento způsob správy preferují dvě třetiny respondentů. V menším množství případů také podniky sahají po mobilních aplikacích nebo pracují s host-to-host treasury stanicemi. Necelá třetina dotázaných pracuje s jinou platformou. Který kanál Vám nejvíce vyhovuje? 24 % 11 % 7 % 8 % Multicash Jiný Treasury workstation Mobilní aplikace 8 66 % Kterými kanály přistupujete k bankovním službám? % 16 % 1 % CAFIN Multicash Jiné Treasury workstation (host-to-host) Mobilní aplikace cafinews-priloha-r04.indd c :2:2

12 1 % %1 Spolupráce s bankami % % 111 % 4 Ve finančním světě hrají ve spolupráci s českými podniky stále hlavní roli banky. Jen třináct procent z dotázaných totiž uvedlo, že někdy využilo služeb nebankovních institucí například pro obchodování na FX trhu nebo pro provádění přeshraničních plateb. Níže uvádíme list bank, se kterými respondenti průzkumu v minulosti spolupracovali. Se kterými bankami jste již spolupracovali? Komerční banka 83 % ČSOB 74 % Česká spořitelna 8 % UniCredit Bank 3 % Citibank 4 % Raiffeisenbank 43 % GE Money Bank 16 % Deutsche Bank 16 % ING Bank 1 Sberbank CZ 9 % HSBC 8 % COMMERZBANK AG 8 % Royal Bank of Scotland 11 % mbank 6 % J&T Banka % Expobank CZ 4 % VÚB 2 % Fio banka 2 % Následující banky označilo jen 1 % respondentů: Air Bank, Credit Agricole, Calyon, Equa bank, Barclays, SMBC, Credit Lyonnaisse, Union banka, Volksbank, KH Bank, LBBW, BTM, Lloyds, Citfin, ebanka, PPF banka. Rozdělení respondentů průzkumu Celkový počet respondentů: n=100. Dle ročního obratu: Podle území, na kterém podnik působí: 4 12 % 27 % Domácí trh (ČR) 7 % Evropský trh (EU 28) 7 Světový trh Rusko 28 % Světový trh Asie 23 % Světový trh Ostatní Světový trh Jižní a Severní Amerika 3 % 12 % 9 % Mén ne 100 mil mil. 00 mil. 1 mld. 1 mld. 1, mld. Více ne 1, mld cafinews-priloha-r04.indd c :2:2

13 43 % 43 % 38 % 38 % 8 % 34 % 24 % Podle typu vlastnictví společnosti: Dle odvětví podnikání: 1 % 43 % 8 % Tuzemský vlastník Zahrani ní vlastník 46 % len skupiny podnik Samostatný podnik Strojírenství 22 % Ostatní 18 % Zpracovatelský průmysl Informační a komunikační činnosti 9 % Energetika 7 % Velkoobchod a maloobchod 6 % Stavebnictví 6 % Peněžnictví a pojišťovnictví % Doprava a skladování 4 % Ubytování, stravování a pohostinství 3 % Profily podniků dle velikosti ročního obratu PROFIL PODNIKŮ S ROČNÍM OBRATEM < 00 MILIONŮ KORUN. Malé podniky spolupracují s méně než čtyřmi bankami. Většinou se jedná o jednu nebo dvě banky. Počet bank Podíl respondentů 26 % 38 % 23 % U těchto bank pak v průměru vedou běžných účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají cizoměnové účty (64 %), kontokorentní úvěry (6 %) a kreditní karty (4 %). S bankami v rámci malých společností nejčastěji komunikuje finanční manažer nebo ředitel: Zodpovědná osoba Finanční manažer/ředitel 4 % Ředitel společnosti 27 % Hlavní účetní Často však tuto starost sdílí více pracovníků. Finanční manažer/ředitel, Ředitel společnosti Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní 1 Ředitel společnosti, Hlavní účetní % Z cizích měn české podniky nejvíce pracují s eury (8 %) a s americkými dolary (33 %). Výjimečně potom polským zlotým nebo britskými librami. Malé podniky považují nabídku bankovních služeb za poměrně dostačující. Úplnou nespokojenost nevyslovil žádný s respondentů. CAFIN 106-cafinews-priloha-r04.indd c :2:2

14 1 % 1 11 %1 % % Při výběru banky se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu nabízených služeb a finanční zdraví a reputaci banky. Důležité jsou pro ně také cenové poměry a možnost kastomizace služeb % 4 Který faktorů byl rozhodující při výběru vaší banky? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Kvalita služeb 9 % 38 % 3 % Finanční stabilita a dobré jméno banky 9 % 38 % 3 % Cenové podmínky 4 % 1 % Nabídka bankovních systémů 44 % 33 % 23 % Nabídka služeb na míru 46 % 36 % 18 % Zajištění financování společnosti Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí Banku vybrala mateřská společnost Specializované služby řízení likvidity a transakcí 36 % 18 % 1 % 3 % % 79 % 18 % 44 % 26 % 3 % 28 % 44 % 26 % Doporučení 3 % 36 % 38 % 23 % V době výběru banky nebyla jiná možnost 26 % 62 % Nabídku bankovních služeb však malé podniky příliš nesledují. Více než polovina se o ni spíše nezajímá nebo ji nezkoumá vůbec. O sofistikovanější finanční služby není u menších firem valný zájem. Kolem 4 respondentů využívá úrokové a měnové deriváty. Nejvíce by malé firmy uvítaly zlepšení v oblasti financování provozu či investic. Prostor pro zlepšení nabídky bankovních služeb Podíl respondentů Financování provozu 34 % Financování investic 22 % Trade & Export Finance Investiční bankovnictví cafinews-priloha-r04.indd c :2:2

15 43 % 43 % 38 % 38 % 8 % 34 % 24 % PROFIL PODNIKU S ROČNÍM OBRATEM > 00 MILIONŮ KORUN. Velké podniky nejčastěji spolupracují s dvěma bankami. Vyšší čísla však nejsou výjimkou, pětina respondentů pracuje se čtyřmi bankami a dalších 3 dotázaných operuje s pěti či více. Počet bank a více Podíl respondentů 8 % 26 % 16 % 2 3 U těchto bank poté vedou v průměru 12 účtů. Kromě běžných účtů také často poptávají ciziměnové účty(82 %), kontokorentní úvěry (66 %) či kreditní karty (61 %). Na rozdíl od malých podniků, u velkých firem také evidujeme zájem o revolvingové úvěry (43 %). Skladba měn, ve kterých velké podniky vedou bankovní účty, je již pestřejší než v případě malých firem. I zde hrají prim euro a americký dolar, častěji je ale doplňují další měny polský zlotý, libra, ruský rubl nebo maďarský forint. Stejně jako u malých podniků i v tomto případě zajišťuje komunikaci s bankami nejčastěji finanční manažer nebo ředitel. Změnou však je, že do spolupráce s bankovními partnery častěji vstupují pracovníci treasury. Měny bankovních účtů EUR 9 % USD 61 % PLN 18 % GBP 1 % RON (Rumunský nový lei) 8 % HUF (Maďarský forint) 7 % RUB (Rubl) % Zodpovědná osoba Finanční manažer/ředitel 8 % Pracovník treasury 36 % Hlavní účetní Komunikaci s bankami je také často v kompetenci více zaměstnanců. Finanční manažer/ředitel, Pracovník treasury Finanční manažer/ředitel, Hlavní účetní 21 % 8 % CAFIN cafinews-priloha-r04.indd c :2:3

16 1 % 1 11 %1 % % Oproti malým podnikům se také o nabídku na bankovním trhu více zajímají. Pravidelný monitoring provádí 69 % % 4 Při výběru bankovních partnerů se přitom nejvíce zaměřují na kvalitu poskytovaných služeb, cenové podmínky a finanční stabilitu banky. Který faktorů byl rozhodující při výběru vaší banky? Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Kvalita služeb 7 21 % 7 % 2 % Cenové podmínky 64 % 33 % 3 % Finanční stabilita a dobré jméno banky 67 % 28 % % Nabídka služeb na míru 6 % 33 % 8 % 3 % Nabídka bankovních systémů 41 % 46 % 1 3 % Banku vybrala mateřská společnost 21 % 34 % 23 % 2 Zajištění financování společnosti Porozumění oboru, ve kterém naše společnost působí 1 48 % 38 % % Specializované služby řízení likvidity a transakcí 1 49 % 2 % 16 % Doporučení 3 % 38 % 41 % 18 % V době výběru banky nebyla jiná možnost 3 % 1 % 69 % Ze specializovaných služeb velké podniky poptávají především měnové (62 %) a úrokové (36 %) deriváty. Ostatní nástroje jako opce, forwardy či cash pooling jen zřídka. Zlepšení nabídky služeb by velké podniky uvítaly nejvíce v oblasti řízení likvidity, financování provozu a investic. Naopak dostatečnou nabídku pociťují u investičního bankovnictví či řízení kurzových rizik. Prostor pro zlepšení bankovních služeb Řízení likvidity 32 % Financování provozu 2 % Financování investic 16 % Řízení kreditních rizik cafinews-priloha-r04.indd c :2:3

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 56 % 6 % 54 % 43 % 43 % 38 % 38 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 86 % Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb 2% 22 % Velké podniky 6 66 7 % 5 6 % 54 % 43 % 43 % % Roz Spí Spí % odně ano e ano epší nabídka e ne konkurence tní úvěr 8 Nespokojenost se Pomalá adaptace nových Neosobní přístup reditní karta Revolvingový

Více

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb. Česká asociace pro finanční řízení 4/1/15 CAFIN

Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb. Česká asociace pro finanční řízení 4/1/15 CAFIN Spokojenost podniků s nabídkou bankovních služeb Česká asociace pro finanční řízení 4/1/15 CAFIN Úvod Světové bankovnictví prošlo v novém tisíciletí značným přetřesem. Finanční krize prověřila stabilitu

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SKUPINY CITFIN 2009 ÚVODNÍ SLOVO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA... str. 3 FILOSOFIE SKUPINY CITFIN... str. 4 VÝVOJ VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ... str. 5 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa

Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa Příklady Graf 1. Počet bank mezi 100 největšími společnostmi světa 6 5 4 3 2 1 0 Velká Británie Španělsko Čína USA Japonsko Francie Itálie Austrálie Kanada Brazílie Belgie 2009 2008 Pořadí 2009 2008 Změna

Více

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu

PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013. Vyhodnocení průzkumu PLATOVÁ STUDIE PRO FINANČNÍ POZICE 2013 Vyhodnocení průzkumu Česká asociace pro finanční řízení (CAFIN) si jako jeden ze svých cílů klade pomoc při rozvoji finanční profese. Zajímají nás aktuální trendy

Více

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků

Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků 15. Výsledky průzkumu č. 15 AMSP ČR Názory podnikatelů na finanční plánování a potřeby malých a středních podniků Zadání průzkumu Průzkum je zaměřen na postoj malých a středních podniků k finančnímu plánování

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

zpráva o hospodaření 2014

zpráva o hospodaření 2014 CAD USD MXN NOK SEK GBP DKK EUR PLN HUF RON BGN CHFHRK TRY MAD TND ILS SAR AED RUB THB HKD JPY SGD ZAR AUD NZD OBSAH ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ skupina Citfin ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍ ŘEDITELKY skupina Citfin

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Zajištění proti exportním rizikům MSP

Zajištění proti exportním rizikům MSP 0. Výsledky průzkumu č. 0 AMSP ČR Zajištění proti exportním rizikům MSP AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na zajištění exportních zakázek mezi malými a středními podniky.

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Internetové bankovnictví 2014. Průzkum internetové komunikace

Internetové bankovnictví 2014. Průzkum internetové komunikace Internetové bankovnictví 2014 Průzkum internetové komunikace 1.1. Sledované období Předložený materiál čerpá z podrobné analýzy webového prostředí a sociálních sítí za časové období od 1. ledna 2014 do

Více

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová

PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ. Karla Křížová PŘEDSTAVENÍ VOLKSBANK FINANCOVÁNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ Karla Křížová 30.8.2012 1 KDO JSME Volksbank CZ je univerzální obchodní banka s širokou nabídkou produktů a služeb v oblasti retailového i firemního bankovnictví.

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů

Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Závěrečná zpráva z výzkumu Potřeby SME v oblasti bankovních služeb a produktů Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Těšnov 5 110 00 Praha 1 tel. +420 222 246 404 fax +420 222 241 553 e-mail:

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů 100 900 lidí hlasovalo v anketě o nejoblíbenější finanční produkt roku Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů Praha, 21. května 2014 Běžný účet Equa bank zvítězil v Ceně veřejnosti

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka

Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 2007. září 2007. GfK Group CZ VÝZKUM ČESKÁ POŠTA. Michal Straka 2007. Michal Straka GfK Group CZ Český telekomunikační úřad Výzkum Česká pošta 0 VÝZKUM ČESKÁ POŠTA Michal Straka Michal Straka 0 Cíl projektu a metodologie CÍLEM PROJEKTU JE: 1. část Analýza poskytovaných služeb, znalost

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Historie změn Číselníku ČKPS

Historie změn Číselníku ČKPS Historie změn Číselníku ČKPS Změny ve verzi 167 z 15. 6. 2015 dříve 4000 Expobank CZ a.s. SOLA CZ PP A nyní 4000 Expobank CZ a.s. EXPN CZ PP A Změny ve verzi 166 z 1. 6. 2015 nový 2260 ANO spořitelní družstvo

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV

Základní informace. Datum. Informace ke dni 6/30/2011. IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Základní informace Datum Informace ke dni 6/30/2011 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

rate 31.12.2010 25,060

rate 31.12.2010 25,060 Základní informace Datum Informace ke dni 12/31/2010 Zahraniční investiční společnost nebo SICAV IČ/KIČ zahraniční investiční společnosti nebo SICAV Název zahraniční investiční společnosti nebo SICAV 8080104219

Více

TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU

TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU Gabriela Kostková Global Transaction Banking Praha, 30. října 2013 OBSAH Čínský bankovní systém Renminbi versus Jüan Specifika zahraničních

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Červenec 2015 Praha Martin pecka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Červenec +0,20 % Letos +0,48 % Státní dluhopisy - pokles úrokových sazeb + Korporátní dluhopisy - snížení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma

Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma 62 000 lidí vybíralo nejoblíbenější finanční produkt pro rok 2013 Ceně veřejnosti Zlaté koruny letos dominují účty zdarma Praha, 27. května 2013 Účty zdarma a pohodlné internetové bankovnictví to jsou

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč

Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY. s obratem do 25 mil. Kč Sazebník poplatků PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Jistotní účty 02 1.3 Profesní účty 02 1.4 Zvláštní běžný

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický STANDARDNÍ CENÍK brokerjet České spořitelny, a.s. platný od 1.10.2015 01 k obchodu s investičními nástroji Česká republika Trh Objem obchodu za telefonický 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK XETRA Praha,

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik

Členové a pozorovatelé SBK - plateb. instituce a spol., Rok Splacený Kapitál vydávající karty a přispívající do statistik Vydávání karet v ČR Na trh bankovních karet působilo v r. 2006 celkem 14 bank, v roce 2007 přibyla polská BRE Bank S.A., org. složka, v r. 2011 pak přibyly banky ZUNO, AXA a Air Bank. V roce 2013 z celkového

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky UniCredit Bank Austria AG, která je členem skupiny UniCredit UniCredit

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1.

CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20 1.50 1.30 4 roky 1.30 - - 5 let 1. Kontakt ÚROKOVÉ SAZBY PRO TERMÍNOVANÉ VKLADY Privátní a osobní bankovnictví IQ MAXI vklad Platnost od: 02.02.2015 CZK EUR USD 6 měsíců 0.60 0.90 0.70 1 rok 0.80 1.10 0.90 2 roky 1.00 1.30 1.10 3 roky 1.20

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

Unie investičních společností České republiky. únor 2005

Unie investičních společností České republiky. únor 2005 Unie investičních společností České republiky únor 2005 Celkové hodnota majetku v domácích a zahraničních fondech 151,07 mld. CZK (k 31.12. 2003) (105,16 UNIS + 45,91 mld. AKAT) 160,96 mld. CZK (k 30.9.

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2013 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro korporátní klientelu

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro korporátní klientelu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více