Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves. červen 2014 ročník 20 zdarma. strana 25"

Transkript

1 červen 2014 ročník 20 zdarma Ivan Mládek rozesmál a rozezpíval celou Starou Náves strana 25 Z letňanských škol V Rychnovské oslavili 50. výročí založení školy Strana 13 Bezpečnost Hasiči z Letňan získali bronz v prestižní soutěži Strana 20 Sport Česko se hýbe přilákalo do Letňan na 700 soutěžících Strana 29

2 inzerce UVÁDÍME V NÁRODNÍM DIVADLE činohra Hity skupiny lucie - muzikál Muzikálová událost sezóny! Hudba/libreto koller kodym dvořák P.b.CH. / belko i.andrlová, e.buresová, r.herrmannová, J.PidrmanoVá, b.poláková, k.sedláková, e.smetana, V.noid bárta, V.benes, P.dergel, J.korn, d.kraus, r.kubík, P.liska, m.písarík, k.roden, l.vaculík, V.Vydra a dalsí Větší než malé množství lásky Hlavní mediální partner Karel a Josef Čapkové Ze života hmyzu Režie Daniel Špinar 8. a 17. června 2014 Foto Štěpánka Stein & Salim Issa Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8, tel.: , obchodním odd. tel.: , 888, 999, v síti TicketArt vč. všech poboček CK Čedok a Sazka Ticket. SC /18 SC /52 PLÁNUJETE V LETŇANECH REKLAMNÍ Cesky domov_92x130.indd :47 KAMPAŇ? INZERUJTE V MĚSÍČNÍKU LETŇANSKÉ LISTY! náklad výtisků distribuce zdarma do poštovních schránek další číslo vychází 4. července S NÁMI OSLOVÍTE CELÉ LETŇANY! pro informace o inzerci kontaktujte Víta Vrbického, tel.: , t

3 úvod Z obsahu č. 6/ Z letňanských škol Den Země si v dubnu připomněli nejen na radnici, ale také v jednotlivých školách. Například děti z družiny ve Fryčovické sbíraly plastová víčka a sestavily z nich v atriu školy krásného motýla. 26 Volný čas Dětský folklorní soubor Kytice letos slaví 20. výročí svého založení. Slavnostního koncertu v Salesiánském divadle se zúčastnili současní i dřívější členové souboru, pozvání přijaly i soubory Rosénka a Gaudeamus. 04 Téma měsíce Blíží se konec školního roku a s ním i hodnocení. Někdo očekává vysvědčení s obavou, jiný v klidu I v Letňanech se v uplynulém období něco povedlo a něco zase ne. Dokázali byste to objektivně oznámkovat? 23 Volný čas Pálení čarodějnic se v Letňanech konalo teprve podruhé, ale účast byla nad očekávání velká. Přispělo k tomu hezké, slunečné počasí, ale také zajímavý program, který vyvrcholil ohňovou show. 28 Sport Na tisíc závodníků sportovního aerobiku a přes sedm set diváků se sešlo na dvoudenní soutěžní akci Mistry s mistry, která proběhla v druhé polovině dubna v letňanském Sport Centru Praha. Milé čtenářky, vážení čtenáři, hurá, za chvíli jsou tu prázdniny! Ale nejdříve přijde vysvědčení. Jaké bude, očekávají s menším či větším napětím děti i jejich rodiče. A protože počet dětí v Letňanech narůstá, je logické, že problematika vysvědčení zajímá stále více dospělých. Podle posledních statistik v Letňanech ubývá psů a přibývá dětí, což je podle mne potěšující. Ne nadarmo se o dětech hovoří jako o naší budoucnosti. A psi jsou v tomto případě záměrně opomenuti. Vraťme se ale na úvod, k vysvědčení. Dítka školou povinná ho ve škole vyfasují naprosto standardně. My ostatní můžeme zcela nestandardně oznámkovat třeba zástupce naší ubývající psí populace. Ten můj by dostal z chování pravděpodobně dvojku, ale například v zápase s hráběmi jsou jeho výsledky vynikající až bezkonkurenční. Ale nemusíme zůstávat jen u hodnocení svých ratolestí či domácích mazlíčků, oznámkovat můžeme i své přátele nebo kolegy či sebe. Stačí si jen předem stanovit kritéria hodnocení nemusí to být nutně matematika nebo český jazyk. Červnovému klasifikačnímu období jsme tentokrát podřídili i téma měsíce tohoto vydání Listů a rozhodli jsme se dát šanci vám, občanům, oznámkovat komunální politiky. Zkuste nám, prosím, vystavit vysvědčení za uplynulé období a zapomenout přitom na barvy našich stranických košil. Podle našeho názoru je komunální politika především o schopnostech a týmové práci kolektivu lidí napříč politickým spektrem. A vězte, že to v budoucnu nebude jiné, naopak. Výsledky práce se dají stále zlepšovat, nejen ty školní. My se za ty naše v žádném případě nezříkáme odpovědnosti. Těším na vaše reakce, ať už kladné nebo záporné. V obou případech jsou motivující a pro mne osobně jsou velkou hnací silou. Přeji vám hezké vysvědčení. Ivan Kabický, starosta Foto Marie Votavová Letňanské listy. Periodický tisk územního samosprávního celku Ročník 20. Vychází 11x ročně Vydává MČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, IČ Registrace: MK ČR E Redakční rada: předsedkyně Iveta Lojková, Oldřich Miffek, Denis Postler, Hana Saitzová Redakce: Hana Saitzová editorka, tel.: , Adresa redakce: Bechyňská 639, Praha-Letňany Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí Za obsahovou správnost příspěvků nesou odpovědnost autoři Neoznačené fotografie jsou z archivu redakce Foto na titulní straně: Tomáš Raška Přetisk povolen jen se souhlasem redakce Příjem inzerce: Vít Vrbický, manažer inzerce, tel.: , ceskydomov.cz Za obsah inzerátu odpovídá inzerent Vydavatel: Strategic Consulting, Pod Rapidem 10, Praha 10 Distribuce: Česká pošta, distribuce zdarma do každé domácnosti MČ Praha 18, volná čísla k dispozici v podatelně ÚMČ a na poště Náklad výtisků Toto číslo vyšlo

4 téma měsíce Je tu červen, doba hodnocení. Červnové klasifikační období ve školách a blížící se podzimní volby do letňanského zastupitelstva nás přivedly k tomu, abychom se ohlédli také za naším komunálním školním rokem volebním obdobím 2010/2014. Na podzim roku 2010 jste nám dali možnost, abychom navázali na naši práci z předchozího volebního období a mohli pokračovat v započaté práci pro Letňany. Teď vám opět předkládáme dílčí výsledky, které nejčastěji můžete vidět při svých každodenních cestách napříč Letňany, ať už jdete do práce nebo z ní, za zábavou či sportem. Na těchto stránkách bychom vám rádi připomněli naši práci za uplynulé téměř čtyřleté období. Samozřejmě spolu s úspěšně ukončenými projekty nezapomínáme ani na naše resty a rezervy Školství: kapacita mateřských škol je více než dvojnásobná Od roku 2006 průběžně investujeme do navyšování kapacity mateřských škol, ať už rekonstrukcí stávajících prostor jednotlivých škol nebo stavbou nových objektů, jako je tomu například v případě MŠ Beranových. Za období jsme pro předškoláky vybudovali skoro 300 nových míst. Tím se nám od roku 2006 podařilo navýšit kapacitu mateřinek z původních 230 na bezmála 680 míst. S Lentilkami budou Letňany krásnější Letňanské lentilky jsou náš historicky největší projekt, který má revitalizovat jednu z podstatných částí Letňan původní aviácké sídliště. Tento nejen finančně, ale také časově velmi náročný projekt je rozdělen do několika fází. První etapa bude dokončena během letošního podzimu, finále celé akce bychom se měli dočkat v roce V našem lesoparku relaxují i přespolní Lesopark je největší relaxačně-sportovní zóna Letňan. Byl vybudován a otevřen veřejnosti v roce 2010, ale pouze ve své první fázi. Podle původního projektu by měl být ještě rozšířen, ale to brzdí mimo jiné nevyřešená stavba prodloužení komunikace Veselská, která měla lesopark přetnout. Uvedený záměr se podařilo zastavit a ve hře je nové řešení, které má zachovat celistvost území lesoparku. Přestože je lesopark i stavba komunikace v režii hlavního města Prahy, snažíme se pokračování lesoparku pozitivně ovlivňovat. Nový vstup se stává novým centrem obce V loňském roce se podařilo dokončit rekonstrukci lokality mezi autobusovou zastávkou Tupolevova a obchodem Penny. Tato část Letňan tak získala důstojnější a pro pěší a okolní obyvatele zcela určitě i na první pohled příjemnější vzhled. Pomalu, ale jistě si tu nacházejí své místo i nejrůznější kulturně-společenské akce pořádané městskou částí Den Země, Den zdraví, vánoční trhy, plánované Francouzské odpoledne apod. Finance: jsme o 300 milionů bohatší V roce 2006 byl majetek naší městské části, respektive hodnota budov a pozemků, ve výši 865 milionů korun. Na konci roku 2013 tato položka čítala již 1,338 miliardy to znamená, že majetek Letňan, Letňanských za poslední čtyři roky narostl o 320 milionů korun. Na účtu městské části je 231 milionů korun, z toho je 80 milionů deponovaných na 3% dluhopisu. Přehled stavů majetku a finančních prostředků MČ Praha 18 stavy jsou vždy k (v Kč) Rok Majetek (včetně předmětů v operativní evidenci a zásob) Celkem stav finančních prostředků MČ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Roční rozpočet městské části Praha 18 se pohybuje okolo 135 mil. Kč 4 Letňanské listy 6/2014

5 téma měsíce Nejen v letňanských školách Plocha před Šumperkou prokoukla V 2010 roce byl rekonstruován povrch před objektem Šumperka došlo k výměně povrchu na komunikaci a byl upraven úsek Šumperská Bludovická. Byla provedena dílčí úprava kolmých parkovacích stání před touto budovou a vytvořena kontejnerová stání pro separovaný odpad. V Bludovické ulici byla vybudována nová šikmá parkovací stání a v celém prostoru byly položeny nové povrchy chodníků z betonové zámkové dlažby. Provoz před ZŠ Rychnovská bezpečnější V druhé fázi rekonstrukce této lokality byl vyměněn povrch na komunikaci v prostoru před Základní školou Generála Františka Fajtla DFC, byly zde umístěny zpomalovací pásy a byly rekonstruovány přilehlé chodníky. Vznikla tady nová parkovací stání, která využívají zejména rodiče dojíždějících žáků a návštěvníci místních provozoven. V návaznosti na zklidnění komunikace byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení a ochrana stávajících inženýrských sítí. Zklidňování Tupolevky bude letos pokračovat První fáze realizace zklidnění komunikace Tupolevova proběhla v roce Pokračování stavby v jejím dalším úseku bylo pozastaveno z finančních důvodů investorem, kterým je hlavní město Praha. Letos během letních prázdnin se dočkáme pokračování zklidňování Tupolevky až k čakovickému Globusu. Tělocvična Třinecká dostane nový kabát Na rekonstrukci části interiéru objektu tělocvičny v Třinecké, která proběhla v roce 2010, ještě naváže zateplení budovy. Následně plánujeme také další část rekonstrukce, kterou by zde vznikl víceúčelový sál nejen pro sport, ale i pro kulturní a společenské vyžití. Sportoviště a hřiště nově slouží nejen dětem Průběžně investujeme do rekonstrukcí a údržby všech hřišť na našem území, ať už se jedná o sportoviště v klidových zónách, při základních školách nebo o hřiště určená našim nejmenším. Pro letňanské psí miláčky jsme vybudovali již tři psí louky při ulicích Příborská, Fryčovická a Malkovského. Obec investuje i do svých domů Na všech našich základních školách postupně zateplujeme pláště budov. U všech tří panelových domů v majetku městské části byly postupně zaskleny lodžie, respektive na věžáku v Tupolevově 516 tato akce právě probíhá. U každého uvolněného bytu dochází k celkové rekonstrukci. Midilinka spojuje osmnáctku s Prosekem a Bulovkou Koncem roku 2010 začala v Letňanech fungovat midilinka 295. Hlavním záměrem bylo usnadnit méně mobilním občanům, seniorům či rodičům s malými dětmi přepravu uvnitř Letňan i cestu do zdravotnických zařízení na Proseku a v Praze 8. Od července 2011 mohou cestující zásluhou iniciativy vedení Fakultní nemocnice Bulovka a městské části Praha 18 využívat dvě nové zastávky v areálu nemocnice, které jim zjednodušují přístup do jednotlivých částí areálu. 5

6 téma měsíce Senioři se potkávají ve vlastním klubu Klub seniorů v Třinecké ulici byl otevřen na podzim roku Jeho vybudování a vybavení hradila městská část, ta také již od počátku podporovala (a to i formou grantů) jeho nejrůznější aktivity. V současné době má klub na 150 stálých členů a zájem o účast na kulturních, sportovních i společenských akcích dříve narozených stále roste. Dětský klub Letnice nabízí širokou škálu aktivit Klub Letnice, první volnočasové centrum zřízené městskou částí, zahájilo svou činnost v říjnu Klub vznikl rekonstrukcí školního bytu za pouhé dva a půl měsíce a náklady na jeho vybudování a vybavení činily přibližně dva miliony korun. Ačkoliv má klub od září 2012 nového provozovatele, jeho původní účel tedy poskytování zázemí a organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež od 8 do 17 let se nezměnil. Kromě volnočasových aktivit klub nabízí i specifické služby, odbornou pomoc, poradenství, zájmové kroužky apod. V roce 2012 byl dětský klub rozšířen o mateřské centrum, které v Letňanech chybělo. Komunikace s občany: časopis i internet Otevřená komunikace s občany, a to i s využitím informačních médií a technologií, byla jedním ze základních bodů programového prohlášení rady. Neustále se modernizují webové stránky městské části i jejího tištěného periodika Letňanských listů. Občané mohou komunikovat s jednotlivými odbory úřadu elektronicky, stejně si budou moci sjednávat návštěvy, a to i mimo běžnou otevírací dobu úřadu. V uplynulém období také došlo k otevření dislokovaného pracoviště úřadu na Novém Proseku. Velké změny také doznaly Letňanské listy z osmistránkových novin se během posledních čtyř let proměnily na 32stránkový celobarevný časopis, který nejenže občany informuje o aktuálním dění v Letňanech, ale navíc i nabízí bonusy v podobě volných vstupenek na nejrůznější akce. A to vše stále zdarma. Kulturní a společenské akce jsou stále oblíbenější květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. předběžné výsled ky jsou překvapivé! Strany 4 5 ŽiVotní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se do kytičkové soutěže Strana 20 6 Volný čas Letňany nejen dětem nabídnou divákům spoustu dobré zábavy Strana 24 Letňanské listy 6/2014 Sport Malí plavci dovezli do Letňan celkem devatenáct medailí! Strana 27 V posledních letech se zásadním způsobem rozšířila nabídka pravidelných kulturně-společenských akcí pořádaných městskou částí. K tradiční oslavě Dne dětí Letňany nejen dětem a plesu městské části postupně přibyly oslavy masopustu, Pivobraní, Drakiáda a Loučíme se s prázdninami nebo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Novinkou loňského roku byly velké soutěžní putování Z pohádky do pohádky, soutěž o nejkrásnějšího psa Letňanský ratlík nebo výstava betlémů na radnici. Stále rostoucí zájem občanů o tyto akce láká k jejich spolupořádání a hlavně spolufinancování zajímavé sponzory. To umožňuje městské části nabízet kulturně-společenské aktivity občanům zdarma. Vedle toho byla naše městská část autorem Seniorských her a organizátorem prvních dvou ročníků této akce pro dříve narozené občany ze čtyř sousedních městských částí. Pár slov na závěr Ne vše se vždy podařilo tak, aby všichni byli spokojeni, a některé projekty se nepodařilo dokončit vůbec, například proto, že jsou často ne vinou městské části Praha 18 během na velmi dlouhou trať. Je ale samozřejmě jen a jen na vás, jak jste se změnami, ke kterým v Letňanech došlo, spokojeni a jestli je vůbec chcete (objektivně) hodnotit. Ivan Kabický, Iveta Lojková, Oldřich Miffek Foto archiv redakce a MČ Praha 18

7 téma měsíce Jak hodnotíte práci vedení městské části? Dejte mu vysvědčení! Do jednotlivých kolonek vepište známky od 1 do 5 jako ve škole anebo slovní hodnocení a při své cestě na radnici předejte vysvědčení v podatelně úřadu nebo je dejte do obálky a pošlete na adresu: Úřad MČ Praha 18, kancelář starosty, Bechyňská 639, Praha-Letňany. Každý, kdo v podatelně odevzdá vysvědčení, dostane slad ký dárek! Městská část Praha 18 Třída: RADNICE Číslo v třídním výkazu: 001 Hodnocené období: 2010/2014 VYSVĚDČENÍ Jméno a příjmení: Rada městské části Praha 18 Datum narození: 16. října 2010 Chování na veřejnosti Školství Sociální oblast Životní prostředí Sport, kultura a volný čas Zdravotnictví Doprava a údržba komunikací Výstavba a rozvoj Vztah úřad vs. občan inzerce SC /03 7

8 z radnice Personalistka zdejšího úřadu obsadila třetí místo Do druhého ročníku soutěže o cenu Personalista veřejné správy 2013 nominoval tajemník Úřadu městské části Praha 18 Hanu Klingerovou, která pracuje na pozici personalistky úřadu od 1. července Ke zkoušce na Ministerstvu vnitra ČR ji a jejího pětitýdenního syna Kubíka dopravili kolegové a kolegyně, protože je na mateřské dovolené. I přes přestávky způsobené krmením a přebalováním miminka vybojovala před komisí, která byla složena z odborníků v oblasti personalistiky z obecních a městských úřadů, úřadů statutárních měst i krajských úřadů z celé České republiky skvělé 3. místo. Kvalita personální práce byla již dříve oceněna i při získání certifikátu ISO 9001, který Úřadu MČ Praha 18 udělila firma UKAS, akreditovaná ve Velké Británii. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18 Foto archiv ÚMČ Kontejnery pod zámkem? Letňany se průběžně potýkají s problémem čistoty, resp. nečistoty kolem odpadních nádob kontejnerů a popelnic. Nyní se nabízí řešení v podobě znepřístupnění těchto míst nepovolaným osobám. V současné době zpracovávají zástupci městské části návrh, který by vlastníkům bytových jednotek pomohl v zamezení volného přístupu k odpadním nádobám nejen osobám bez přístřeší, ale i zahrádkářům s jejich nedělními zavážkami. Uvažuje se o finanční spoluúčasti, kterou by městská část podpořila vlastníky bytů (družstva a SVJ) při vybudování uzamykatelných stání pro kontejnery. Jednou z podmínek poskytnutí finanční podpory by měla být jednotná forma těchto stání. Jakmile budou stanoveny konkrétní podmínky, budou oslovena všechna letňanská bytová družstva a společenství, aby se vyjádřila, zda mají o řešení problému nepořádku kolem odpadních nádob tímto způsobem zájem. Ivan Kabický, starosta Z jednání Rady MČ Praha 18 Terénní úpravy pro korzo Radní souhlasili s provedením terénních úprav v prostoru cyklostezky v lokalitě budoucího letňanského korza na pozemcích parc. č. 470/181 a 470/179, k. ú. Letňany. Modelaci terénu zajistí investor projektu 2Barevné Letňany v rámci realizace této stavby. Souběžně bude provedena i odpovídající úprava napojení navazujících chodníků ze sousedních pozemků. Zateplení budov ZŠ Fryčovická a tělocvičny Třinecká Rada schválila podání žádostí o dotaci na zateplení obvodových plášťů a střechy a výměny oken objektů škola Fryčovická a tělocvična Třinecká v rámci 60. dotační výzvy Ministerstva životního prostředí ČR. Francouzské odpoledne v Letňanech Dne 21. června t. r. bude v prostorách Nového vstupu při ulici Tupolevova městská část pořádat akci Francouzské odpoledne. Změna jednatele společnosti Letňanská sportovně kulturní Na mimořádném jednání dne 28. dubna t. r. Rada městské části Praha 18, jakožto jediný společník v působnosti valné hromady, odvolala Václava Loučku z pozice jednatele společnosti Letňanská sportovně kulturní. Stalo se tak na základě trestního oznámení na Václava Loučku z důvodu podezření ze spáchání zpronevěry, které bylo podáno na podnět předsedkyně dozorčí rady této společnosti. Na jednání dne 14. května t. r. byla novou jednatelkou společnosti jmenována paní Michaela Řepová. Organizační změny na úřadě S platností od 1. června t. r. bude organizačně rozdělen stávající odbor školství, sociální péče, kultury a tělovýchovy na odbor sociální péče a odbor školství, kultury a tělovýchovy. Stane se tak z důvodu nárůstu agendy v souvislosti s připravovanými změnami v systému vedení Pejskaři, pozor! základních a mateřských škol a v legislativě orgánu sociálně právní ochrany dětí, opatrovnictví a dávek hmotné nouze. Výměna oken ve Vamberské 410 Radní schválili další investici do bytového fondu městské části a bytový dům ve Vamberské 410 dostane nová okna. Na základě výsledku zadávacího řízení bude akci realizovat společnost Otherm Praha. Kulturní večery na výstavišti Městská část bude spolupořadatelem akce Legendy Věnce buřtů, které se budou konat v letošním roce ve dnech 5. 6., , , , , , a v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA. Z jednání Zastupitelstva MČ Praha 18 Závěrečný účet městské části Na jednání dne zastupitelé schválili závěrečný účet městské části Praha 18 s tím, že hospodaření za rok 2013 skončilo s přebytkem ve výši ,31 Kč. Hospodaření příspěvkových organizací Zastupitelé schválili výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla DFC, ZŠ a MŠ Tupolevova, ZŠ a MŠ Fryčovická, MŠ Příborská a Zařízení školního stravování v Letňanech za rok Celkové hospodaření všech těchto subjektů skončilo se ziskem, který jim byl ponechán do fondu odměn a rezervního fondu. Počet zastupitelů pro období Na posledním jednání zastupitelé stanovili počet 21 volených členů Zastupitelstva městské části Praha 18 pro volební období Zůstali tak u stejného počtu jako v předchozích obdobích. Ivan Kabický, starosta Upozorňujeme všechny majitele psů, že v poslední době došlo ve vnitrobloku Tupolevova k otravám psů. Dávejte prosím pozor na své čtyřnohé kamarády! Za letňanské pejskaře Milan Čmelík s Ájou Malá právní poradna Mnoho otázek, které v naší bezplatné právní poradně padly, se týkalo i financí například jaká je délka promlčecí doby peněžního nároku neuhrazené mzdy, náhrady mzdy dle zákoníku práce? Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) upravuje promlčení a prekluzi v 609 a násl. s tím, že obecná promlčecí doba je stanovená na tři roky. Zároveň je v 3036 nového občanského zákoníku stanoveno, že podle dosavadních právních předpisů se až do svého zakončení posuzují všechny lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními právními předpisy, i když začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákoník práce neobsahuje speciální úpravu promlčecí doby, a tak na délku promlčecí doby se použije ustanovení občanského zákoníku, a to v případě, že promlčecí doba začala běžet a později ustanovení 609 a násl. nového občanského zákoníku, a v případě, že promlčecí doba začala běžet a dříve, ustanovení 100 a násl. starého občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.). V obou případech je délka promlčecí doby tři roky, ve které by měl oprávněný podat příslušný návrh na zaplacení dlužné částky soudu. Petra Švehlíková, advokát 8 Letňanské listy 6/2014

9 Den Země v Letňanech Mezinárodní den Země je nejdůležitějším svátkem, který se váže k ochraně životního prostředí. A slavil se i v Letňanech. Tady proběhla v úterý 29. dubna kampaň, jejímž cílem bylo přimět lidi k zamyšlení nad tím, jak se chovají k životnímu prostředí kolem sebe. Pro všechny účastníky akce byla připravena řada hravých aktivit a informací s ekologickou tematikou. Obyvatelé městské části se dozvěděli, jak se šetrně chovat k životnímu prostředí, dostali informace o třídění odpadu, o ochraně přírody či o chráněných územích, naučných stezkách na území Prahy a vodních tocích. Pro děti byly připraveny soutěže, ve kterých byly interaktivní formou informovány o ochraně přírody protože ochrana prostředí, ve kterém žijeme, se dotýká každého z nás. Blanka Zahradníková, koordinátorka MA 21 a NSZM Foto archiv odboru ŠSKT Informace pro živnostníky z radnice Novela v zadávání veřejných zakázek V červencovém vydání Letňanských listů v roce 2012 jsem v článku Vyhláška o veřejných zakázkách na úkor životnosti staveb? kritizoval tzv. transparentnost výběrových řízení, kdy podle 78 výše uvedené vyhlášky jsou prioritní tato hodnotící kritéria pro zadání: ekonomická výhodnost nebo nejnižší nabídková cena. inzerce Tato kritéria nejenomže nejsou nástrojem pro odstranění korupce, ale hlavně mají negativní dopad na životnost (zejména staveb). Dnes lze konstatovat, že celý systém zadávání veřejných zakázek mimo jiné způsobil pokles počtu veřejných zakázek zejména ve stavebnictví. K poklesu došlo zejména proto, že pořizovací cena jako jediné kritérium výběru bez ohledu na kvalitu a fakt, zda je daná firma projekt vůbec schopna navrhnout a postavit, vyřadila kvalitní dodavatele. Strach z trestních postihů vedl k tomu, že obce a města v obavě, aby neporušily zákon, vybírají nejlacinější nabídky (s nejhorší kvalitou a následnými vícenáklady). Třetím důvodem je náročnost a délka výběrových řízení. Nad touto situací se konečně také zamyslel Evropský parlament, který letos v lednu schválil balíček tří směrnic, jenž představuje hlavní reformu zadávání veřejných zakázek v EU. Hlavním přínosem balíčku bude zejména lepší poměr mezi cenou a hodnotou, což prakticky povede k tomu, že orgány veřejné správy budou moci klást větší důraz na kvalitu a nebudou vystaveny diktátu nejnižších cen. Další výhodou bude možnost vyloučení dodavatele z důvodu špatných výsledků z předchozí zakázky. Přísnější pravidla budou platit také pro subdodávky zejména s ohledem na dodržování pracovněprávních předpisů. Přínosem by měla být možnost zadat zakázku firmám, které působí v místě. Zjednodušení přinese i snížení počtu požadovaných dokladů, kdy originály bude muset předložit pouze vítěz. Balíček také umožní rozdělit tendry na části pro usnadnění přístupu malých a středních firem. Po zveřejnění výše uvedených směrnic v Úředním věstníku EU vstoupí směrnice v platnost po uplynutí 20 dnů. Členské státy budou pak mít 24 měsíců na provedení nových pravidel do vnitrostátních předpisů. Tak jen doufejme, že si jako obvykle lobby systém nevymyslí nějaké nové překážky a povinnosti. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18 Ilustrace Pixmac/krabata Do konce června 2014 musejí firmy i družstva přizpůsobit své zakladatelské listiny formou notářského zápisu nové právní úpravě, jinak jim hrozí zánik. Na základě povinnosti vyplývající z nového zákona o obchodních korporacích musí jednatelé společností s ručením omezeným, akciových společností a družstev včetně bytových nejpozději do konce června 2014 přizpůsobit své zakladatelské listiny formou notářského zápisu nové právní úpravě. Pokud tak neučiní, hrozí jim v krajním případě až výmaz z obchodního rejstříku. Roman Häusler, vedoucí živnostenského odboru OBJEVTE ŽIVOT NAD ROKYTKOU Zahrady Nad Rokytkou 2 PRODEJ ZAHÁJEN IV. etapa Fitness stezka za domem Vlastní park Cyklostezka za domem tel SC /02 9

10 z radnice Vzdělávací a ubytovací zařízení Tupolevova Protože jsme já i mí kolegové v poslední době zaznamenali otazníky v souvislosti s projektem Vzdělávací a ubytovací zařízení Tupolevova, rád bych zde tuto kauzu objasnil. V roce 2013 vstoupil do jednání s tehdejším starostou Ondřejem Lněničkou nový majitel pozemků při ulicích Tupolevova a Křivoklátská s tím, že je připraven na dotčených pozemcích vybudovat osmipodlažní (z toho sedm nadzemních) budovu s názvem Vzdělávací a ubytovací zařízení Tupolevova. Od městské části byl v rámci územního řízení požadován souhlas s umístěním této stavby. S ohledem na nedostatky projektu v řešení dopravy v klidu (výjezd z objektu a parkování) a na stávající již vysokou zastavěnost dotčené lokality nebyl tento projekt v konečném rozhodnutí radními přijat kladně a tento záměr s výjimkou radního Lněničky nikdo z radních nepodpořil. V současné době je tedy projekt ubytovacího zařízení ve fázi žádosti o územní rozhodnutí a investor pracuje na odstranění nedostatků v projektu. Nicméně stavba bytového domu na tomto území je v souladu s platným územním plánem. Ivan Kabický, starosta Co bude s dávkami pomoci v hmotné nouzi? Na webových stránkách MPSV ČR jsem se v rubrice Sociální politika dočetl, že o sociálních dávkách by v budoucnosti mohly rozhodovat obce a vyplácet je příslušná pracoviště Úřadu práce ČR. Myslí si to předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, který o tom nedávno diskutoval s generální ředitelkou Úřadu práce ČR Marií Bílkovou. Shodli se, že takový systém by mohl zabránit zneužívání dávek, protože obce lépe než státní úřady znají sociální situaci svých obyvatel, a mohou tak vhodně navrhnout i formu výplaty. Nový systém by se mohl teoreticky týkat všech nepojistných sociálních dávek, tedy pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory či dávek souvisejících se zdravotním postižením. Nejnaléhavější je ale změna u dávek pomoci v hmotné nouzi. V praxi by to znamenalo, že by o nároku na dávku rozhodovala obec, která by také prováděla potřebné sociální šetření a navrhovala (na základě konkrétní situace klienta) vhodnou formu výplaty. Samotnou dávku buď převodem peněz na účet, nebo výplatou hotovosti či poukázkami by vyplácel Úřad práce ČR tak jako dosud. Ten by rovněž řešil případná odvolání či přezkumná řízení. Když jsem v prosinci 2011 před delimitací tvrdil, že to, co jsme zajišťovali na našem ÚMČ, Úřad práce nikdy nezvládne, byl jsem u vedení této instituce za skeptika. Po prvních problémech s výplatami dávek došlo na ÚP k hromadnému propouštění kvalifikovaných pracovníků, které nahrazovali diletanti, což se projevilo i ve stížnostech na jednotlivá pracoviště ÚP. A klienti stejně po celou dobu docházeli a docházejí pro rady k nám. Později jsme s ostatními tajemníky konstatovali, že si stát nyní nahlas vzal lidi, peníze, budovy a práci a po čase si potichu nechá lidi, peníze a budovy a práci zákonem plíživě vrátí na obecní úřady. Nyní je to tak. Navrhovaný model je postavený na tom, že pracovníci obecních úřadů zvýší úsilí a budou dělat pro úřady práce terénní šetření a budou jim elektronicky posílat podklady, na jejichž základě oni vyplatí dávky. Do rozpočtu našeho úřadu na rok 2015 tedy bude nutné zahrnout novou položku: kolečkové brusle pro úřednice a úředníky. Vladislav Gerhard, tajemník ÚMČ Praha 18 Běh Naděje: výtěžek sbírky přesáhl 3000 korun! Stejně jako v loňském roce zvolili organizátoři letňanského Běhu Naděje jako nejvhodnější místo ke konání akce zdejší lesopark. V pořadí již pátého ročníku, který proběl 21. května, se tady zúčastnilo více než 270 běžců a chodců. Tato veřejnosti poměrně známá humanitárně- -sportovní akce navazující na Běh Terryho Foxe je pořádána po celém světě a jejím hlavním posláním je shromažďování prostředků směřujících na výzkum rakoviny a propagace pravidelného pohybu. Zdravým životním stylem a pravidelným sportováním lze předcházet různým zdravotním problémům. Letošního ročníku Běhu naděje se zúčastnilo celkem 272 lidí, kteří trasu překonávali podle svých možností různým způsobem volnou chůzí, Letňany usilují o dalších 50 milionů korun z EU V dubnu podala městská část Praha 18 další žádosti o dotace z evropských strukturálních fondů. Po úspěchu, kdy Letňany získaly na první fázi projektu Letňanské lentilky téměř korun, připravila městská část druhou fázi tohoto projektu, která by měla být ve stejné finanční výši. Dalším stavebním projektem je Parter Základní školy Tupolevova, v rámci něhož bude kompletně revitalizován prostor před školou, přibudou parkovací místa a školáci dostanou nové herní prvky. Projekt by měl stát 13 milionů korun. Vedle těchto dvou stavebních projektů podaly Letňany žádost o dotace na projekty v oblasti informačních technologií. Za necelých deset během či na kole. V průběhu akce bylo vybráno celkem korun, což je nejvyšší částka, kterou se podařilo za roky pořádání běhu v Letňanech vybrat. Výtěžek sbírky bude po uzavření letošního ročníku rozdělen na základě rozhodnutí grantové komise České onkologické společnosti vybraným odborným pracovištím v České republice. Všem, kdo takto přispěli na dobrou věc, patří velký dík! Blanka Zahradníková, koordinátorka MA 21 a NSZM Foto Tomáš Proněk milionů korun budou vybudovány elektronické úřední desky, brána SMS pro přímé zasílání informací anebo mobilní aplikace. Vše pro lepší informovanost občanů a pro zjednodušení přístupu lidí k úředním informacím. Výsledek zda Letňany dotace dostanou bude znám zřejmě v září tohoto roku. Vše však závisí na rychlosti vyhodnocení dotačních žádostí, kterých jiné městské části přihlásily poměrně hodně. Držme si palce, ať Letňany získají z evropských fondů dalších korun! Jan Mikulecký, radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí 10 Letňanské listy 6/2014

11 z radnice Jak to vidí zastupitelé? Mezi nejdůležitější potřeby řadí většina z nás i kvalitní zdravotní péči. Proto nás zajímalo, jak vidí otázku zdravotnictví zástupci městské části. Otázka na červen zněla: Jaký je váš názor na kvalitu a dostupnost zdravotní péče v Letňanech a na spolupráci městské části se zdejšími zdravotnickými zařízeními? Tentokrát odpovídali zastupitelka Helena Říhová, zastupitelé Jiří Streit a Ondřej Lněnička a zástupkyně starostky pro sociální péči Iveta Lojková. Kvalitu zdravotní péče, které se nám dostává ze strany lékařů, můžeme nejlépe posoudit jen my sami. Osobně jsem spokojen, neboť několik desítek let je mým praktickým lékařem náš letňanský doktor Petr Zieg. Naopak je otázkou, zda on je spokojen se mnou, svým pacientem, zda dbám jeho rad? V otázkách zdravotnických může samospráva jen těžko ovlivňovat kvalitu zdravotní péče, neboť k tomu nemá pravomoci. Co však samospráva může, a dle mého i musí, je vytváření podmínek, aby v Letňanech mohli lékaři působit. Jsem rád, že se mi z postu letňanského starosty podařilo prosadit v našem zastupitelstvu ( ) koupi tří zcela nových ordinací v lokalitě Nových Letňan. Již roku 2007 se začal naplňovat záměr rady naší městské části, v níž jsem tehdy zasedal, že v objektu Šumperky bude pro zdravotnické služby vytvořeno důstojné prostředí. Do objektu se investovalo, ukončil se mimo jiné provoz herny, která obtěžovala pacienty při návštěvách lékařů. Dnes je vše prakticky dokončeno a je to dobře! S lékaři a zdravotnickými zařízeními, se kterými jsem za radnici jednal, byla vždy spolupráce velmi dobrá, a kde to bylo možné, hledala se (a většinou i našla) cesta, jak lékařům vyjít vstříc. Mrzí mne, že rok staré změny na pražském magistrátu učinily přítrž i mojí snaze, aby v objektu Renix (roh ulic Frýdecká a Šumperská naproti Sparu) vznikl dům se sociálními službami a zdravotnickým provozem. Měl sloužit především seniorům a naše městská část do něj chtěla investovat cca 40 milionů korun z prodeje bytů v ulici Tvrdého. Současně se změnou politického uspořádání přišel privátní investor a bylo po záměru. Alespoň že se letité torzo dnes dokončuje. Věřím, že těch 40 milionů korun najde své uplatnění i ve zdravotnictví, což velmi rád podpořím. Ondřej Lněnička (ODS) zastupitel MČ Praha 18 V Letňanech bydlím již od roku 1972, jsem tedy pamětník. S kvalitou zdravotní péče jsem velmi spokojená. A podle mého názoru je spolupráce radnice se zdravotnickými zařízeními opravdu velmi dobrá. Když jsem se přistěhovala do Letňan, žilo tu méně obyvatel než nyní, bylo tu pár lékařů a jediná lékárna v Letově. Zaměstnanci VZLÚ, Letova a Avie měli vlastní podnikovou zdravotní péči. K odborným lékařům bylo nutné jezdit do polikliniky v Klimentské. Doba se však rychle měnila a s ní i Letňany zvýšil se počet obyvatel, je tu hodně dětí. Přibyly ordinace všeobecných, zubních i specializovaných lékařů jsou tady zastoupeny i takové obory jako alergologie, urologie, fyzioterapie, gynekologie, neurologie, ORL, psychiatrie a další. Snad jen dětských lékařů by tu mohlo být víc. Ve srovnání s dřívější dobou plnou dojíždění jsem s tímto stavem skutečně velmi spokojená. Protože patřím mezi dříve narozené, vím velmi dobře, jak je pro mé vrstevníky důležité mít lékaře-specialisty v místě. Kladně hodnotím i možnost provádění odběrů krve přímo v Letňanech bez nutnosti jezdit na polikliniku. A pozitivní je i to, že tu máme čtyři dobře dostupné a kvalitně vybavené lékárny. Navíc není problém okamžitě získat prostřednictvím internetu aktuální informace o všech zdejších zdravotnických zařízeních. Velkou pomocí nám je i autobusová midilinka 295 umožňující rychlou přepravu na Polikliniku Prosek a do nemocnice na Bulovce. Osobně velice oceňuji snahu MČ o zvýšení počtu lékařů v nové bytové zástavbě za ulicí Beranových, kde jsou k dispozici prostory pro dvě nové ordinace. Bohužel zatím nejsou obsazené. Ale pevně věřím, že Letňany jsou natolik atraktivní lokalitou, že budou pro nové lékaře zajímavé a brzy se podaří tyto ordinace otevřít. Helena Říhová (ČSSD) zastupitelka MČ Praha 18 Jak hodnotit úroveň a kvalitu zdravotní péče v naší městské části? Každý občan bude tuto oblast hodnotit z pohledu vlastních zkušeností, ale hlavně svého zdraví. Pro vedení obce je trvalou prioritou maximálně podpořit zdejší zdravotnická zařízení tak, aby občanům městské části zajistilo kvalitní a snadno dostupnou zdravotní péči. Jsme přesvědčeni, že základním pilířem v oblasti zdravotní péče a garantem této úrovně musí být stát. Na druhé straně soukromá zdravotnická zařízení jsou velmi dobrým a správným doplněním státem garantované zdravotnické péče. V podmínkách Letňan velmi oceňuji fakt, že zastupitelstvo a vedení radnice podpořilo zachování pohotovostní služby v Poliklinice Prosek, která je pro naše občany nejdostupnější v akutních případech vyžadujících rychlou pomoc. Obyvatelé městské části tuto skutečnost hodnotí velmi kladně. Stejně dobře hodnotí, že mají možnost využívat autobusovou linku MHD spojující Letňany přímo s naší spádovou nemocnicí Na Bulovce a Poliklinikou Prosek. Rozsah zdravotnických zařízení v rámci Letňan je srovnatelný, ne-li lepší, s obdobnými městskými částmi v rámci Prahy. Co není v pořádku a zbytečně jsme tuto parketu opustili je základní prevence. Naštěstí se ale preventivní prohlídky postupně vracejí do škol. Z pohledu celoživotní péče o zdraví je to velmi důležité a starší generace nutnost prevence od útlého věku potvrzuje. Jiří Streit (KSČM) zastupitel MČ Praha 18 Kvalita zdravotní péče v Letňanech je dle mého názoru na dobré úrovni, i když kvalita péče poskytované jednotlivými lékaři se liší a liší se i prostředí, které pro své pacienty vytvářejí. Jako zásadní problém vidím nedostatek stomatologů. To však není pouze letňanská slabina, ale problém celorepublikový. I když i tady se blýská na lepší časy. V prostorech, které MČ zakoupila v ulici Pavla Beneše pro vybudování ordinací, se podařilo jeden pronajmout právě stomatoložce. Z hlediska úřadu městské části a jeho odborů je velmi důležitá spolupráce se zdravotnickými zařízeními, respektive s jednotlivými lékaři v sociální oblasti v sociálně právní ochraně dětí a sociálních službách. A ta funguje opravdu dobře. Městská část spolupracuje také s Českým červeným křížem, jehož zástupci kromě jiného zajišťují pečovatelskou službu pro letňanské seniory a zdravotní služby na kulturně-společenských akcích a na akcích Národní sítě Zdravých měst a agendy MA 21. Uvědomujeme si, že zvláště pro seniory je dostupnost zdravotní péče, a zvláště té specializované, důležitá a že hojně využívají midilinku 295, která poskytuje přímé spojení z Letňan na Polikliniku Prosek a do Fakultní nemocnice Bulovka. V neposlední řadě je třeba zmínit, že městská část Praha 18 vydává pro své občany informační brožuru o sociálních službách, v níž je kromě jiného uveden seznam lékařů a zdravotnických zařízení poskytujících svou péči na území Letňan. Iveta Lojková (TOP 09) zástupkyně starosty Foto archiv redakce 11

12 z letňanských škol Na Tupolevce se děti učí nejen v lavicích Letem světem Tentokrát do Francie a Velké Británie V rámci výuky anglického jazyka podnikli žáci 2. stupně poznávací a vzdělávací zájezd do Velké Británie. Zájezd Deset nej z Anglie a Paříže byl zajímavě tematicky sestaven. Žáci se seznámili s reáliemi a historií, rozvíjeli své jazykové dovednosti. Děti byly ohromeny velikostí Eiffelovy věže, plavbou po Seině, Louvrem či chrámem Notre-Dame. Přespání v hotelu, příjezd do Calais a přeprava přes kanál La Manche jim rychle utekly a po zastávce ve Francii na ně čekaly další příjemně strávené dny v Anglii. Počasí bylo přímo letní, celý týden nezapršelo. A pak že je Anglie deštivá! Hrad Dover, Canterbury, Oxford, Windsor, nezapomenutelný Londýn a další památky přispěly k rozšíření kulturního i geografického obzoru všech přítomných. Věřte, že se z královské Anglie zpět domů nikomu nechtělo. Odměnou a důvodem k radosti byla pro učitele spokojenost jak žáků, tak jejich rodičů. Rádi dali slib, že příští rok se opět vynasnaží, aby podobnou vzdělávací akci mohli zopakovat. Královské město na Temži má stále čím překvapovat. Good bye England and see you soon! Dopravní soutěž mladých cyklistů Na proseckém dopravním hřišti se 7. května konala dopravní soutěž Mladý cyklista, které se zúčastnili i školáci z Tupolevky. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií a plnili úkoly na stanovištích. V první kategorii školu reprezentovaly děti z 5.C a v druhé kategorii žáci z 9.A. Na soutěž se všichni připravovali procvičováním testů, opakováním zásad první pomoci a tréninkem jízdy zručnosti a jízdy na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. Soutěže se školáci z Tupolevky zúčastnili poprvé. Přestože se jim nepodařilo umístit se na prvních příčkách, na soutěž nezanevřeli a i v budoucnu se budou zdokonalovat a připravovat na další ročníky. Není důležité zvítězit, ale poučit se z chyb. Cílem soutěže i výuky dopravní výchovy na školách je připravit žáky na bezpečnou jízdu na kole na pozemních komunikacích. Den Země Den Země oslavili žáci prvních a druhých tříd 25. dubna na speciálním projektovém dnu. Děti přišly do školy oblečeny v modrozeleném. Tady pro ně byly připraveny úkoly, které ve skupinách plnily. Cílem stanovišť, kterými za dopoledne žáci prošli, bylo ukázat planetu Zemi v celé její kráse a uvědomit si podmínky života. Na závěr skupinky vytvořily koláže z novinových výstřižků, které zobrazovaly jejich vztah k životnímu prostředí. Dětem se projektový den velmi líbil, neboť byl dynamický a plný nápadů. Úkoly zvládaly s přehledem, a to i díky tomu, že si starší školáci uvědomili, že musejí pomáhat mladším, aby byla úspěšná celá skupina. Bubnování Další akce ze série skupinového bubnování proběhla 6. května v tělocvičně školy. Žáci tu měli možnost vyslechnout různé rytmy. Každý si mohl také vyzkoušet bubnování na různých typech bubnů. Skupinové bubnování žákům přináší nejen radost z provozování hudby, ale také rozvíjí jejich rytmické a improvizační schopnosti. Přináší jim i intenzivní společný prožitek, relaxaci a redukuje stres bubnování žáky uvolnilo a také bavilo. Mobilní planetárium V květnu přijelo do školy Tupolevova mobilní planetárium v podobě nafukovacího stanu s pořadem Astronomie pro děti. Navštívili ho žáci 1. a 2. tříd. Mobilní planetárium dětem nabídlo možnost nového a zajímavého způsobu výuky prostřednictvím promítání atraktivního vzdělávacího filmu o Slunci a planetách sluneční soustavy. Příběhem děti provázely dvě kreslené postavičky trpaslík Zvídálek, který tak jako každé dítě ještě chodí do školy, a jeho učitel trpaslík Vševěd, jenž mu odpovídal na jeho zvídavé otázky. Dětem se pořad velmi líbil. Příjemné bylo i to, že při promítání mohly ležet a dívat se na hvězdnou oblohu nad sebou. Pomalu se blíží konec školního roku a to na Tupolevce znamená plno výjezdů na školy v přírodě. Budova školy se na měsíc vylidní a jednotlivé ročníky se rozjedou po celé republice. Přeji všem (žákům i pedagogům) pěkné počasí a načerpání sil k závěrečnému finiši. Daniel Vysloužil, ředitel školy Foto archiv školy Tip pro šikovné děti a mládež Městská část Praha 18 vyhlašuje 3. ročník letní kreativní soutěže s názvem FANTAZII SE MEZE NEKLADOU II Soutěž je určena všem, kteří rádi tvoří. Soutěžní práce musejí být 3D/prostorové k jejich výrobě je možné použít libovolné druhy materiálů hrnčířskou hlínu, tvrdnoucí hmoty, slané těsto, papír a lepidlo papírmašé apod.). Soutěžící budou rozděleni do čtyř kategorií: * jednotlivci: 0 7 let * 8 13 let * let (s trvalým bydlištěm v MČ Praha 18) * skupiny žáků ZŠ (max. počet členů skupiny je 4 6, někteří členové skupiny mohou bydlet mimo Letňany) V každé kategorii bude vybráno pět prací, jejichž autoři získají hodnotné ceny interaktivní hračky, MP3 přehrávače, čtečky knih, elektronické šipky apod.! Soutěž bude probíhat od 15. června do 15. září 2014 Soutěžní díla je třeba předat do 15. září v podatelně Úřadu městské části Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany, případně v sekretariátu starosty. U všech děl musejí být uvedeny tyto základní údaje: jméno a příjmení, adresa, věk, kontakt (telefonní číslo nebo ová adresa), název díla. Ukažte nám, jak jste šikovní/šikovné. Vítězné práce opět budou vystaveny v obřadní síni radnice! 12 Letňanské listy 6/2014

13 z letňanských škol V Rychnovské oslavili padesáté narozeniny nové budovy Oslavy 50. výročí otevření budovy stávající Základní školy Generála F. Fajtla DFC začaly již na začátku roku. Jejich vrcholem byly akce, které se konaly 24. a 25. dubna v Salesiánském divadle a v Letňanech. Nabízíme vám pohled na jejich průběh a atmosféru očima fotografa. Slavnostní večer začal projevem ředitele školy a poděkováním některým z těch, kdo se na životě školy podíleli a podílejí Za zřizovatele promluvil starosta Ivan Kabický. 24. dubna, Salesiánské divadlo: V předsálí byly vystaveny kroniky školy a dobové fotografie. Po celý večer zpívaly a hrály školní orchestr HRA- -JE-TO a soubor rodičů A-JE-TO pod vedením Lenky Pospíšilové Darem pro Hanu Fajtlovou byl certifikát na let nad Prahou od společnosti Sparrow Flight Services. Host nejvzácnější paní Hana Fajtlová, manželka generála Františka Fajtla DFC. M. Demartini a K. Tůmové. Program byl velmi pěkný. Oslavy pokračovaly 25. dubna v budově školy v Rychnovské 139. Slavnostního podvečera se zúčastnili zaměstnanci školy a další pozvaní hosté, například spisovatel Václav Šorel. Za vedení školy bych chtěl mnohokrát poděkovat všem, kteří se na přípravách oslav podíleli dospělým i žákům školy. Pavel Kučera, ředitel Foto archiv ZŠ Generála F. Fajtla DFC 13

14 z letňanských škol Prázdninový provoz letňanských mateřských škol Mateřská škola Termín provozu MŠ Gen. F. Fajtla DFC MŠ Beranových provoz v MŠ Gen. F. Fajtla DFC MŠ Tupolevova provoz v Havířovské MŠ Havířovská MŠ Příborská MŠ Malkovského V týdnu od do budou všechny MŠ uzavřeny! Bližší informace k prázdninovému provozu naleznete na webových stránkách jednotlivých MŠ a na webových stránkách MČ Praha 18 www. letnany.cz. Odbor ŠSKT Klub Montessori na nové adrese! Novým působištěm Klubu Montessori bude od července bývalá školka v Místecké ulici 454. Kromě adresy se nic nemění klub bude i nadále fungovat jako soukromé předškolní vzdělávací zařízení pro děti od 3 let. Pozor klub neprovozuje krátkodobé hlídání dětí, jeho předností je stálý dětský kolektiv, kde děti mohou za pomoci dvou učitelek v maximální míře rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Největší změnou tak bude od příštího školního roku možnost využívat venkovní prostory. U klubu totiž bude zahrada v přírodním stylu, která více než klasické dětské hřiště souzní s Montessori metodou v plánu je např. čtverečková zahrádka, na které si děti samy vypěstují dobrůtky k snědku. Klub pořádá i Letní školku, která je otevřená pro všechny děti, a Montessori kurzy pro maminky s dětmi již od jednoho roku. Markéta Čurdová, Klub Montessori Foto archiv klubu Sbohem, starý živote! Tak lze výstižně charakterizovat obsah divadelního představení, které zhlédli žáci tříd Základní školy Fryčovická na začátku května v Divadle Na zábradlí. Hru Višňový sad napsal ruský dramatik A. P. Čechov v roce 1904 a vzhledem k jeho vážnému onemocnění byla jeho poslední komedií. Možná právě proto, že autor tak přesně a jasně rozvrhl charaktery postav, vznikla hra, která v různých dobách stále a znovu nabývá na aktuálnosti. Stejně jako v Rusku počátkem 20. století prožíváme i nyní krizi. Denně řešíme zadluženost, znovu se ve společnosti objevují negativní jevy a sílí pravicový extremismus. Ve Višňovém sadu před zraky diváka současná společnost zaniká a ta, co vzniká, má zcela odlišnou kvalitu. Následkem rozdílných přírodních poměrů, nadání, energie, zálib, stáří a názorů nikdy nenastane mezi lidmi rovnost. Nerovnost ve společnosti je tudíž nutno považovat za neměnnou přírodní zákonitost. Avšak v naší moci je učinit tuto nerovnost co nejméně nápadnou a v tomto ohledu může hodně vykonat právě výchova a kultura. To je také jeden z důvodů, proč je dílo stále aktuální a dovede oslovit i mladou generaci. Návštěvu divadla, které bylo mimo jiné po osm let domovskou scénou exprezidenta pana Václava Havla a jehož spoluzakladatelem byl např. Jiří Suchý, pokládáme za velmi přínosnou a zdařilou výchovnou akci. Kromě kvalitního divadelního představení měli totiž všichni přítomní mimořádnou příležitost seznámit se též s historií a zázemím divadla, stanuli na jevišti, prohlédli si maskérnu, šatnu herců, propadliště a další, jinak divákům nepřístupné prostory. Poděkování za to patří radnímu Janu Mikuleckému, který akci sponzoroval. S ohledem na pozitivní reakce žáků na všechny dosud navštívené kulturní pořady bude škola v návštěvě pražských divadelních scén ještě v tomto školním roce pokračovat, např. v měsíci červnu navštíví žáci I. stupně Divadlo ABC. Zlata Jesenská, ZŠ a MŠ Fryčovická Školáci ve Fryčovické si připomněli Den Země Také v letošním roce si děti a jejich vychovatelé ve školní družině při Základní škole Fryčovická připomněli Den Země. Vyprávěli si, jak je důležitá ochrana životního prostředí a jak se do ní každý může zapojit. Hovořili i o třídění a recyklaci odpadů a děti uváděly příklady, jak s odpadem zacházet. Aby si potvrdily, že i odpad může být užitečný, sbíraly víčka od PET lahví a pro radost z nich sestavily v atriu školy velký obraz motýla. Po dobu několika následujících dnů se mohli z motýlka těšit všichni žáci a učitelé. Marie Šnaibergová, školní družina Fryčovická Foto archiv ŠD Informace k dodatečnému přijímacímu řízení do mateřských škol pro školní rok Vzhledem k probíhajícím rekonstrukcím a dostavbám mateřských škol v Letňanech a s ohledem na následné navýšení počtu míst v předškolních zařízeních doporučujeme zákonným zástupcům předškolních dětí, aby sledovali webové stránky a vývěsky jednotlivých škol, kterých se rekonstrukce a dostavby týkají. Zde naleznou informace o dodatečných zápisech, na které je nutno podat přihlášku. Předpokládaný termín dodatečných zápisů je srpen, září Jedná se konkrétně o tyto MŠ: MŠ Tupolevova MŠ Beranových MŠ Malkovského Kapacita jednotlivých mateřských škol: Stávající kapacita Kapacita po rekonstrukci nebo dostavbě MŠ Tupolevova a MŠ Havířovská MŠ Rychnovská a MŠ Beranových MŠ Malkovského * MŠ Příborská *rozdíl 15 míst je závislý na rekonstrukci dalšího oddělení Odbor ŠSKT, ÚMČ Praha Letňanské listy 6/2014

15 inzerce SC /09 Nové kadeřnictví Crisstyl zve na den otevřených dveří od 12:00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu! Beranových 130, Praha 9-Letňany Do této provozovny přijmu kadeřnice na ŽL tel.: , Kristýna Beránková SC /02 REKONSTRUKCE bytů, koupelen, bytových jader, nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní servis včetně projektu, stavební povolení. Bytová jádra Modernizace bytů SC /01 Geodetická kancelář Tomáš Čížek Tel.: , 12 let na trhu více než 1850 rekonstrukcí studio na ploše 250 m 2 PANELREKO s.r.o. pobočka: Křejpského 1523, Praha 4 zelená linka: SC /44 rekonstrukce domů, bytů a bytových jader zednické, obkladačské, instalatérské, zámečnické, truhlářské, malířské a elektroinstalační práce Tel.: SC /05 KOnTrOLY a ČiŠTĚnÍ KOMÍnŮ DLe nařízení vlády Č. 91/2010 sb. revize PLYnOvÝCH zařízení, TLaKOvÝCH nádob stabilních, ODBOrnÉ PrOHLÍDKY KOTeLen servis KOTLŮ, správa a PrOvOzOvÁnÍ TePeLnÝCH zdrojů TOPenÁŘsKÉ a instalatérské PrÁCe autorizované emisní MĚŘenÍ KOTLŮ s TÍMTO inzerátem 10% SLEVA! Unigaz servis s.r.o. Záběhlická 1916/20, Praha 10 tel.: a SC /23 SC /01 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT BEZPEČNÝ DOMOV ZAČÍNÁ DVEŘMI! MONTÁŽ DVEŘÍ NEXT ZDARMA Platnost akce při objednání do Pobřežní 8, Praha 8 (Florenc) SC /23 15

16 sociální péče/senioři Letňanští se vydali po stopách Babičky Božena Němcová, Náchodsko, Ratibořice to vše jistě patří do dějin české literatury Pod vedením Valerie Zemanové se koncem dubna vydali senioři z Klubu v Třinecké po stopách výjimečné ženy a spisovatelky a její Babičky. Václav Kadeřábek, Klub seniorů Foto Miroslav Plašil Aktivní senioři zavítali na zámek Žleby a do zoo Letňanský Klub aktivních seniorů navštívil v květnu malou zoo v parku u zámku Žleby, která je propojená se Záchrannou stanicí pro zvěř v obci Lipec. Každý rok přijme stanice okolo 120 handicapovaných zvířat, která se zde snaží vyléčit a vrátit do volné přírody. O provoz stanice se stará tým mladých dobrovolníků, kteří získávají finance pouze od sponzorů a milovníků přírody. V oboře Žleby měli senioři možnost vidět krmení vzácných bílých jelenů a krásnou předváděcí akci Lety dravců. Zatímco poslouchali vyprávění chovatelů, kroužili jim ptáci nad hlavami a někteří se procházeli přímo u jejich nohou. Na závěr dostali výletníci možnost navléknout si trenérskou koženou rukavici a vyfotit se s jedním z ptáků na památku. Výlet pokračoval prohlídkou zámku Žleby, na kterém se točila celá řada českých pohádek nedávno například Kouzla králů. Jako jeden z mála státních zámků mají Žleby plně funkční zámeckou kuchyni, kde občas pečou pro návštěvníky koláčky. V létě zámek láká na kostýmované prohlídky nebo na večerní divadelní představení. Více informací na www. zachrannastanicelipec.cz. Daniela Frumarová, Klub aktivních seniorů Foto autorka Informace (nejen) pro seniory Aktuální informace o činnosti Klubu seniorů v Třinecké ulici doplněné krásnými fotografiemi Miroslava Plašila najdete ve vitrínce klubu, o niž vzorně pečuje Ivana Králová. Rozhodně se u vývěsky alespoň na chvilku zastavte a podívejte se! -vk- Letňanská miminka Přejeme miminkům v životě hodně štěstí! Společenská kronika V dubnu 2014 slavili: 90 let Vesecký Jaroslav 80 let Bartáková Milada Bulíř Jaroslav Veselá Blanka 75 let Leštinová Jana Váňa Břetislav Jubilantům dodatečně přejeme vše nejlepší! Jan Bečvář Eliška Drbalová Ondřej Frýdl Emílie Gebelová Natálie Lozanova Eliška Rosičková Lukáš a Tomáš Trechovi Upozornění: Pokud máte zájem o zveřejnění informace o narození vašeho miminka v Letňanských listech, pošlete fotografii děťátka se základními údaji na adresu nebo 16 Letňanské listy 6/2014

17 inzerce Odstávky teplé vody Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2014* Lokality Termíny od do Letňany Letňany Bazén bez odstávky Pražská teplárenská musí postupně přerušovat dodávku teplé vody. Během těchto odstávek probíhá řada důležitých revizí a oprav teplárenských zařízení, které nelze provádět za plného provozu a které jsou nezbytné pro celoroční bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody. Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením a omlouváme se Vám za dočasné snížení komfortu. * pravidelně aktualizované termíny získáte na na lince či na u PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. VÁŠ DODAVATEL TEPLA SC /10 SC /07 Prodej RD v Letňanech tel.: SC /01 * malování pokojů * natírání fasád * stěrkování * penetrování Volejte kdykoliv, i o víkendu! Tel.: SC /01 FA J. MACHÁČ Výměny van, baterií, klozetů a kuch. desek. Instalace sprchových koutů a boxů SENIOŘI SLEVA! Pokládka dlažby, PVC, koberců a plovoucích podlah. Štukování, malování, lepení podhledů. Údržba domu a zahrady. tel.: SC /04 SC /01 SC /51 Přijímáme nové pacienty MUDr. Petr Bouzek praktický lékař pro dospělé Bakovská 999/4, Kbely Tel.: SC /02 SC /35 17

18 životní prostředí Soutěžte o nekrásnější okno, balkon či zahrádku! Kategorie: 1. Zahrádka či předzahrádka 2. Balkon či okno 3. Předzahrádka nebo zahrádka před bytovým domem Výherci každé z kategorií získají poukázky na nákup zahradního zboží v hodnotě korun. Podmínky účasti v soutěži: nemovitost se nachází na území MČ Praha 18 soutěžní okno, balkon, zahrádka či předzahrádka jsou viditelné z ulice. Soutěžní fotografie (společně se jménem, příjmením, adresou, telefonem a souhlasem s účastí v soutěži) pořízené v roce 2014 mohou občané posílat do konce září poštou, případně v digitální podobě na ovou adresu cz, nebo je mohou osobně doručit do podatelny ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, Praha-Letňany. Po vyhodnocení soutěže budou výsledky zveřejněny na webových stránkách městské části a v časopise Letňanské listy. Uvažujete o ekologickém vytápění? V Programu Čistá energie Praha 2014 můžete získat až korun! Dotační Program Čistá energie Praha vyhlásila Rada hlavního města Prahy již v roce Tehdy bylo na jeho realizaci vyčleněno z metropolitního rozpočtu 14 milionů korun, bylo zaevidováno celkem 748 žádostí a schváleno 499. Z důvodu vyčerpání finančních prostředků nebylo možno vyhovět 240 žadatelům. I proto schválila Rada hl. m. Prahy 29. dubna 2014 Program Čistá energie Praha Také letos je možné získat z programu dotaci na přeměnu topného systému z tuhých paliv na ekologická, náhradu plynových a elektrických lokálních topidel centrálním vytápěním a na výměnu dožívajícího plynového kotle na nový. Program pamatuje i na podporu využití obnovitelných zdrojů energie, například na tepelné čerpadlo může dotace činit až šedesát tisíc korun, na solární systémy na ohřev vody a přitápění až čtyřicet tisíc. Obnovitelné zdroje jsou podporovány i v novostavbách, informovala ředitelka odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP Ivana Jirásková. Dotace je určena pro bytové objekty i samostatné byty, žádat může fyzická i právnická osoba. Vztahuje se na zdroje uvedené do provozu mezi a , posledním termínem pro podání žádosti je Další informace naleznete na webových stránkách envis.praha-město.cz v sekci Energetika a ŽP. Odpovědi na konkrétní dotazy lze získat na ové adrese -red- Moderní atrium poskytne dětem místo k relaxaci V minulých měsících bylo zcela změněno atrium v Základní škole Fryčovická. Přes 30 let starý rozpraskaný asfalt a neudržovaná zeleň totiž nevytvářely ideální místo pro trávení volného času školáků Byl odstraněn původní povrch, takže nově mohou děti trávit přestávky na zelené trávě, které celkově přibylo téměř 500 m 2. Část pevné plochy dostala novou dlažbu, a může tak dál sloužit pro občasné školní nástupy či nacvičování požárních poplachů. Již loni byly odstraněny některé staré a neperspektivní stromy, které začaly být nebezpečné. Některé z nich navíc bránily pronikání světla do tříd a bylo nutné, zejména v zimních měsících, při vyučování neustále svítit. Také zeleň na prostranství před hlavním vchodem byla upravena. Podle návrhu dendrologů a arboristů byly zredukovány stromy a keře okolo celé školy. Vše bylo provedeno pod odborným dohledem. V dalších měsících budou vysazeny nové stromy, které by měly u školy vydržet další desítky let. Moderní atrium s 500 m 2 nových zelených ploch bude skvělým doplňkem k Hadí stezce Fryčovická a celkově dobře zapadne do projektu Letňanských lentilek, který v průběhu příštích let kompletně obnoví veřejné plochy na sídlišti. Text a foto Jan Mikulecký, radní pro regeneraci sídliště a životní prostředí Rekonstrukce chodníku v Jablunkovské byla dokončena Chodník v Jablunkovské ulici byl v neutěšeném stavu, a tak byl vloni na podzim rekonstruován. Původní asfaltový povrch byl velmi narušen kořeny několikaletých bříz a bylo třeba ho vyměnit. Protože rekonstrukce vyžadovala odstranění bříz, byli obyvatelé ulice osloveni s dotazem, zda souhlasí s jejich odstraněním a nahrazením jinými stromy. Rozhodně nejsem příznivcem kácení vzrostlých stromů, nicméně stav v Jablunkovské ulici to vyžadoval, řekl k tomuto razantnímu zásahu radní pro životní prostředí Jan Mikulecký a dodal: Oslovili jsme obyvatele ulice, kterých se rekonstrukce chodníku bezprostředně týkala. Velmi nerad bych zasahoval do jejich blízkého okolí bez řádné konzultace. Většina z obyvatel Jablunkovské ulice byla pro plnou rekonstrukci chodníku. Po podzimní výměně povrchu chodníku tedy byly na jaře, kdy byla vhodná doba, vysazeny i tři nové buky, které budou poskytovat malé odstínění zahrad od paneláků a poskytnou obyvatelům rodinných domů určitou formu soukromí. Stromy byly odborně zasazeny tak, aby jejich kořeny v budoucnu nenarušovaly povrch chodníku. - red - Foto Jan Mikulecký 18 Letňanské listy 6/2014

19 bezpečnost Demolice altánku aneb když se nezletilí nudí Tablety, chytré telefony a počítače hry a sociální sítě. Jednoduše pokrok a život převážně ve virtuálním světě. Může to být nuda, která dovede nezletilce k tomu, aby si řekli: Půjdeme něco zničit, ať se pobavíme a ukážeme všem, že tady jsme, že žijeme!? Kdo ví. Vpátek 25. dubna jen několik minut po jedné hodině odpolední převzali strážníci městské policie oznámení, že v ulici Tupolevova v Letňanech skupinka starších dětí demoluje altánek. Strážníci byli na místě během chvilky. Tam spatřili čtyři nezletilé hochy, kteří, když uviděli hlídku, se dali na útěk. Dostiženi byli v ulici Beranových. Strážníkům se na místě k činu doznali s tím, že vytržení lavičky a desky stolu uvnitř altánku, které později hodili do okrasného rybníčku, spáchali pouze dva z nich. Proč? Na to chlapci nedokázali odpovědět. O celé věci tak byla vyrozuměna i Policie ČR, která se na místo dostavila a poškození vnitřních prostor altánu zdokumentovala. Chlapci byli předáni rodičům. Vzhledem k jejich nízkému věku byla celá věc oznámena odboru sociální péče, dodala k události Barbora Konvičková, vedoucí okrsku pro Prahu 18 Městské policie Praha. Zuzana Gašpar, tisková skupina Městské policie hl. m. Prahy Foto archiv MP HMP Pokud by strážníci nezasáhli, nudící se kluci by zcela zdemolovali altánek u Tupolevovy ulice. Mladí hasiči si doběhli pro stříbro Memoriál Františka Zvoníčka v požárním útoku se letos konal již podvaadvacáté, popáté se ho zúčastnili i letňanští mladší hasiči. Sobotní ráno 17. května bylo studené, větrné a deštivé. Ani to mladé hasiče neodradilo od cesty na druhé letošní, ale vůbec první závody v požárním útoku. Už jen proto, že se přípravě na ně poctivě věnovali skoro celý měsíc, a to ve všedních dnech i o víkendech. Děti běhaly a trénovaly i za špatného počasí. A vyplatilo se jim to. Sice promočené a zmrzlé, zato s velmi dobrým časem se letňanské soutěžní družstvo starších dětí ve složení Hospodková, Hospodka, Jiroušek, Katriňák, Zahradník, inzerce Sulek a Šikola umístilo na úžasném 2. místě v kategorii starších dětí (11 15 let) z celé Prahy. Na závěr je třeba poděkovat veliteli jednotky sboru dobrovolných hasičů J. Košťálovi za zapůjčování techniky na tréninky a městské části Praha 18 za podporu a zapůjčení stanů na závody. A samozřejmě také rodičům malých závodníků, kteří dětem pomáhali a podporovali je. Lukáš Horský Foto archiv rodičů členů oddílu Mladých hasičů Tvrdá příprava se vyplatila mladí hasiči se umístili na 2. místě. SC /25 19

20 bezpečnost V prestižní soutěži vybojovali Letňanští třetí místo Celkem dvanáct soutěžních družstev z Prahy a Středočeského kraje přijelo v sobotu 12. dubna do Letňan na devátý ročník tradičního klání hasičské všestrannosti O putovní pohár starosty a Letňanský železňák. Třináctým družstvem byli domácí. A rozhodně nebyli za outsidery! Všechna soutěžní družstva předvedla svou připravenost chránit životy a zdraví spoluobčanů jak v tradičních disciplínách, jako byly požár patrového objektu a záchrana osob, zajištění po dopravní nehodě s následnou první pomocí či práce s motorovou pilou, tak v těch nových záchraně zvířete nebo stavbě protipovodňových zábran a dalších, které byly zaměřené jak na fyzickou kondici, tak na znalosti z požární ochrany. Vítězem letošního ročníku se stalo soutěžní družstvo Sboru dobrovolných hasičů Řeporyje, na druhém místě se umístilo družstvo SDH Všestary a na třetím místě domácí SDH Letňany. Letňanského železňáka letos stejně jako v loňském roce vyhrál Jan Mareš s časem jedna minuta a šestnáct sekund. Soutěž by se nemohla konat bez přispění a podpory městské části Praha 18 a společností Rudolf Jelínek, Martin Duffek vystroj-vyzbroj.cz a RedRes. Mediálními partnery akce byly server pozary.cz a časopis Letňanské listy. Všem patří poděkování. Velký dík náleží také společnosti Avia, Odien Group Company, která letňanským hasičům zapůjčila jeden ze svých objektů k pořádání klíčové etapy, a zásadně tak přispěla k dalšímu zvýšení úrovně soutěže. Kompletní výsledky obou soutěží a fotografie ze soutěží najdete na stránkách nebo na facebookových stránkách JSDH Letňany. Karel Slavata, Jednotka SDH Letňany Foto archiv jednotky Jednou z disciplín byla první pomoc. Soutěžilo se i v řezání dřeva nebo stavbě protipovodňových zábran. Přijďte se podívat do hasičárny! Zajímá vás, jak je letňanská hasičská zbrojnice vybavená, jakou technikou hasiči disponují, jaké mají možnosti tréninku či relaxace? Přijďte v pátek 13. června na den otevřených dveří do zbrojnice v Toužimské ulici. Od 13 do 18 hodin se můžete podívat i zeptat na vše, co vás zajímá. Při hašení ohně bylo soutěžícím opravdu horko. Nepřehlédněte! Jednotka požární ochrany městské části Praha 18 Letňany pořádá nábor nových členů. Požadujeme: týmové hráče starší 18 let v dobrém fyzickém, zdravotním a psychickém stavu pro náročnou práci bez nároku na odměnu. Případní zájemci mohou napsat na adresu: Po dohodnutí schůzky bude každý zájemce seznámen s dalšími požadavky. 20 Letňanské listy 6/2014

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé!

Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! květen 2014 ročník 20 zdarma Začátkem dubna se konaly zápisy do mateřských škol. Předběžné výsledky jsou překvapivé! Strany 4 5 www.letnany.cz Životní prostředí Rozkvétá vám vše pod rukama? Přihlaste se

Více

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí

Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí červenec/srpen 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Od pohádky k pohádce putovaly nejen stovky dětí, ale i dospělí strany 4 5 Životní prostředí Předškoláci si prohlédli, jak se staví Lentilky Strana 18

Více

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28

Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 áåòéêåé Duben 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Fotbalový potěr získává první ostruhy na Tupolevce Strana 28 TÉMA MĚSÍCE str. 4-5 Rozpočet 2015: prioritou je školství a údržba

Více

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21

Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 listopad 2014 ročník 20 zdarma www.letnany.cz Dračí defilé vykouzlilo nádhernou podívanou strany 20 21 Z radnice Business Park: další etapa proměny Letňan Strana 17 BEZPEČNOST Kontroly čipování psů probíhají

Více

Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5

Letňany budou mít nové náměstíčko. Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz. Strany 4 5 Září 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Letňany budou mít nové náměstíčko Strany 4 5 Z RADNICE Zasedání zastupitelstva na internetu? Bude to možné Strana 6 VOLNÝ ČAS Máte pejska? Přijďte si s ním

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili

Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Červen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Letňany nejen dětem: přestože lilo, návštěvníci se dobře bavili Strana 24 www.letnany.cz Téma měsíce Česko se hýbe! A tančí i letňanští školáci Strany 4 5 ROZHOVOR O historii

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves

Peter Nagy rozezpíval Starou Náves Říjen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Peter Nagy rozezpíval Starou Náves strany 24 25 TÉMA MĚSÍCE I na letošních hrách získali letňanští senioři medaile Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Drakiáda bude již

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Září 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz KULTURA Loučení s prázdninami přálo počasí str. 13 SPORT Andrea Čákorová radí, jak na neposlušné psy str. 15

Více

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu

Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu Březen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Díky. A za rok na shledanou, maškary a maškarádi! rozloučil se starosta s aktéry letňanského masopustu www.letnany.cz Fotoreportáž na straně 10 Téma měsíce Ples MČ Praha

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Obsah Slovo starosty Foto Marie Votavová Vážené čtenářky, vážení čtenáři, bilancování na sklonku roku jde ruku v ruce s předsevzetími a plány na začátku roku nového. Většina z nás se zamýšlí nad svými

Více

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.

Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka. áåòéêåé. Strana 20. březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty. áåòéêåé březen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Masopust 2015 Masky, hudba, tanec a zabijačka Strana 20 Z RADNICE str. 6 Vyhrožovat úředníkům je zakázáno VOLNÝ ČAS str. 23

Více

Měsíčník městské části Praha18

Měsíčník městské části Praha18 PRAHA LE TŇANY Měsíčník městské části Praha18 Květen 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz TÉMA MĚSÍCE Letňanské stavební projekty str. 4-5 SPORT Luděk Zelenka - z trávníku na led str. 15 ROZPOČET Nejvíce

Více

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz

Letňany hostily studentský majáles Strana 21. áåòéêåé. Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz áåòéêåé Červen 2015» ročník 21» zdarma» www.letnany.cz» www.letnanskelisty.cz Letňany hostily studentský majáles Strana 21 Z radnice str. 6 Den zdraví přilákal více než 300 lidí Volný čas str. 19 Kytice

Více

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi.

HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. Květen 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz HASIČI SOUTĚŽILI O POHÁR STAROSTY. Vyhrálo družstvo ze Zbraslavi. TÉMA MĚSÍCE Oslavte s námi Den dětí na Staré Návsi str. 4-5 BEZPEČNOST V Letňanech se bude

Více

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ

září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: PETRA FOŘTOVÁ září 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Merkur na radnici do 28. září FOTO: PETRA FOŘTOVÁ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení

Letňanské listy INFORMACE. SPORT Veselé rozloučení 16 Ročník 07 Číslo Srpen 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA TÉMA VYDÁNÍ Senioři a sportovci pod jednou střechou 1 AKTUALITY Pozvánka na otevření nové mateřinky INFORMACE SPORT Veselé rozloučení

Více

Letňanské listy. Novinky na letišti

Letňanské listy. Novinky na letišti 16 Ročník 01 Číslo Leden 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňanští hasiči v novém 1 ZPRAVODAJSTVÍ Rozpočet na rok 2010 byl schválen ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA Novinky na letišti Ohlédnutí

Více

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami

Letňanské listy. KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení s prázdninami 16 Ročník 08 Číslo Září 2010 Noviny městské části Praha 18 ZDARMA AKTUALITY Letňany získají další plochu pro relaxaci 2 ZPRAVODAJSTVÍ Víte, kdy a kam jít volit? KULTURA KULTURA MČ vzdá hold leteckým Loučení

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník

Letňanské listy. SPORT Michal Novotný má rád školních jídelen. přijede kouzelník 16 Ročník 04 Číslo Duben 2010 Noviny městské části Praha 18 TÉMA MĚSÍCE Zastupitelé odsouhlasili granty na rok 2010 1 ZDARMA ZPRAVODAJSTVÍ KULTURA SPORT Prvních 100 dní Zařízení Na Starou Náves Michal

Více

V Letňanech se konal velký čertovský rej

V Letňanech se konal velký čertovský rej PRAHA LETŇANY Měsíčník městské části Praha18 Prosinec 2011 I Ročník 17 I ZDARMA www.letnany.cz V Letňanech se konal velký čertovský rej TÉMA MĚSÍCE Užijte si pohodový advent str. 4-5 KULTURA Letňanka hostila

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE PŘEDSTAVUJEME NOVOU RADU STR. 04 06 NAŠE ŠKOLY PRVŇÁČCI MÍŘÍ K ZÁPISU: CO NABÍZÍ ŠKOLY V PRAZE 14 STR. 16 ROZHOVOR: MANŽELÉ KÁDNEROVI VYMÝŠLET

Více

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20

VÍT PERNICA ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE: STALO SE ROZPOČET PRO ROK 2012 VE ZNAMENÍ ÚSPOR STR. 10 11 GRANTY MČ PRAHA 14 VYHLAŠUJE GRANTY NA ROK 2012 STR. 20 ROZHOVOR: VÍT PERNICA ČLOVĚK

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

www.letnany.cz Letňanské listy

www.letnany.cz Letňanské listy Letnany06_09:Sestava 1 6/22/09 9:57 PM Stránka 1 Letňanské listy Noviny Městské části Praha 18 Ročník 15 Číslo 6 ČERVEN 2009 ZDARMA DOPRAVA Cyklisté mají zelenou Strana 1, 2 VÝSLEDKY VOLEB do Evropského

Více

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí.

Vojancová. A spolu podle ní mohou být lidé nejen na tradičních akcích, příležitost pro společné setkání mohou. sportovních či kulturních událostí. ROČNÍK 23 ČÍSLO 2/2014 ZDARMA Havlíčkovo náměstí prochází revitalizací str. 4 ČINNOST SPRÁVY MAJETKOVÉHO PORTFOLIA PRAHA 3 str. 2 Řecké umění spojuje projevy lidské i božské Rozhovor se sochařem Olbramem

Více

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu

listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Barevná krása podzimu listopad 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: DAN NOVOTNÝ Barevná krása podzimu Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více