ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ"

Transkript

1 ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Název projektu: Soc. rhb. Nymburk a Kolín Registrační číslo: Strana 1 z 44

2 Unikátní kód žádosti: ØLnfQPØØØ2 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo globálního grantu: Název globálního grantu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: Název IPRM: Kód IPRM: Název aktivity IPRM: Číslo aktivity: CZ.1.04 OP Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/ Podpora sociální integrace a sociálních služeb 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora sociální integrace a sociálních služeb 43 Výzva pro předkládání GP 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání 504/2002 Sb (FZ 06/2003) Strana 2 z 44

3 2. Identifikace projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Předpokládané datum zahájení realizace projektu: Předpokládané datum ukončení realizace projektu: Doba trvání v měsících: 24,0 Rozvoj služeb sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné v regionech Nymburk a Kolín Soc. rhb. Nymburk a Kolín Development of social rehabilitation services for long-term mentally ill in regions Nymburk and Kolín Stručný obsah projektu: Zaměření projektu: Rámec A Podpora poskytování vybraných sociálních služeb Projekt je zaměřen na rozvoj služeb pro duševně nemocné v regionech Nymburk a Kolín. Vzniknou dvě nové služby. Služby budou zaregistrovány dle zákona o sociálních službách ještě před zahájením projektu. 1. Tým sociální rehabilitace Nymburk V Nymburce již provozujeme centrum sociální rehabilitace pro duševně nemocné (podle zahraničních modelů: Club House model Nizozemsko, USA, Drop In model UK) v Nymburce bude rozšířeno o malý tým profesionálů (3,0 úvazku), kteří budou poskytovat služby duševně nemocným přímo v jejich přirozeném prostředí metodou případového vedení (case management). Do ukončení projektu bude tým poskytovat služby 50 klientům. 2. Centrum sociální rehabilitace Kolín V Kolíně od roku 2009 ve spolupráci s občanským sdružením ŠELA provozujeme nízkoprahový klub, který bude v rámci projektu přesunut do vhodnějších prostor, personálně posílen (3,0 úvazku), tak aby splňoval nároky na registraci centra sociální rehabilitace. Denní kapacita centra bude 10 klientů, do ukončení projektu bude služby centra využívat 30 klientů. Zaměření služeb: Nízkoprahové centrum sociální rehabilitace v Kolíně zajišťuje komplexní rehabilitační program, který je využíván především k strukturaci volného času a nácviku dovedností. Terénní služby v Nymburce jsou zaměřeny na koordinaci služeb poskytovaných klientům, osobní asistenci a podporu bydlení klienta v přirozené komunitě. Potřebnost služeb: V regionech, kterých se projekt týká jsou komunitní služby pro duševně nemocné nedostatečně rozvinuty. V regionu Nymburk není žádný další poskytovatel služeb pro duševně nemocné. V regionu Kolín pracuje svépomocná skupina rodičů (není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb) a středisko sdružení VIDA poskytující pouze sociální poradenství. Projekt počítá s výběrovým řízením: Projekt vychází z IPRM: Projekt má partnera: Byl jste příjemce podpory de minimis za poslední 3 účetní období: Ne Ne Ne Ne Strana 3 z 44

4 3. Identifikace žadatele Název žadatele: Právní forma: IČ: DIČ: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Typ žadatele: Má žadatel datovou schránku: Číslo datové schránky: FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Sdruž.(svaz,spolek,spol Ne Nestátní neziskové organizace Ne Je žadatel MSP: Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu: Fokus MB poskytuje v regionu Mladá Boleslav komplexní systém péče o duševně nemocné od roku Postupně vytváří systém komplexních sociálně rehabilitačních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné. V současné době poskytuje Fokus MB tyto služby: chráněná práce a pracovní rehabilitace v sociálně terapeutických dílnách podporované zaměstnávání centra denních služeb podporované bydlení chráněné bydlení případové vedení (case management) doplňkové rehabilitační programy zaměřené na strukturaci volného času a rozšíření sociální sítě klientů (výlety,rehabilitační pobyty, sportovní aktivity). Služby zajišťuje cca 45 pracovníků ve střediscích v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a v Nymburce. Nově vzniká středisko v Kolíně. Ročně sdružení poskytuje služby více než 500 klientům, z nichž velká většina (85%) jsou lidé, kteří onemocněli schizofrenií. Od roku 2005 provozoval Fokus MB středisko sociální rehabilitace v Sadské, které bylo od z důvodu lepší dostupnosti přesunuto do Nymburka a rozšířeno. Projekt předpokládá rozšíření střediska v Nymburce o terénní služby sociální rehabilitace (case management). V roce 2009 zahájil Fokus Mladá Boleslav spolupráci s občanským sdružením ŠELA (svépomocné hnutí rodičů duševně nemocných) a společně provozují nízkoprahový klub. V rámci projektu bude klub přesunut do vhodnějších prostor a transformován na centrum sociální rehabilitace. Strana 4 z 44

5 Statutární zástupci: Finální verze žádosti (LZZ-GP) Příjmení: Stuchlík Jméno: Jan Titul před: MUDr. Titul za: Funkce osoby: předseda sdružení Telefon I.: Telefon II.: Fax: Kontaktní osoba: Příjmení: Čapoun Jméno: Oldřich Titul před: Titul za: Funkce osoby: ředitel sdružení Telefon I.: Telefon II.: Fax: Hlavní kontaktní osoba: Čapoun Oldřich Oficiální adresa: Kraj: Středočeský Okres: Mladá Boleslav Obec: Mladá Boleslav Část obce: Mladá Boleslav II Městská část: Ulice: Jaselská PSČ: Číslo popisné: WWW: Číslo orientační: Adresa pro doručení: Kraj: Středočeský Okres: Mladá Boleslav Obec: Mladá Boleslav Část obce: Mladá Boleslav III Městská část: Ulice: Ptácká PSČ: Číslo popisné: WWW: 138 Číslo orientační: Strana 5 z 44

6 4. Partner projektu Strana 6 z 44

7 5. Realizační tým Číslo: 001 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Popis pozice v projektu: Číslo: 002 Forma: Úvazek: Manažerské a administrativní pozice 1,00/měsíc ,00 Kč Projekt. manažer řídí projekt. tým. Je odpovědný za naplňování aktivit a cílů projektu, dodržování termínů, koordinuje jednotlivé aktivity projektu. Komunikuje s poskytovatelem grantu. Zpracovává průběžné zprávy projektu. Odpovídá za účelné plánování a čerpání finančních prostředků projektu (kontroluje ředitel sdružení.) Řídí, kontroluje, motivuje a hodnotí pracovníky projektu (přímou práci s klienty služeb řídí ve spolupráci s odborným ředitelem sdružení). Odpovídá za technické vybavení projektu. Pozice bude obsazena ve standardním výběrovém řízení s požadavky SŠ/VŠ, zkušenost s prací v sociálních službách a řízením projektu. (Výb. řízení bude otevřeno i stávajícím pracovníkům sdružení a v případě obsazení pozice stávajícím pracovníkem bude přijat nový pracovník na chybějící prac. pozici.) Projekt. manažer bude přijat od 3. měsíce projektu. V prvních dvou měsících projektu bude projekt řízen ředitelem (ekonomika) a odb. ředitelem (odb. část, výb. řízení na nové prac.). Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Popis pozice v projektu: Číslo: 003 Projektový manažer FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva Odborné pozice Řídí část projektu realizovanou v Nymburce. Připravuje koordinátorovi projektu podklady pro vedení projektu. Společně s odborným ředitelem vytváří koncepci služby. Odborně vede pracovníky týmu sociální rehabilitace (case managery) a odpovídá za jimi aplikované rehabilitační postupy. Kontroluje rovnoměrné rozdělení klientů mezi pracovníky. Kontroluje a hodnotí práci case managerů. Vede zácvik nových pracovníků, mapuje jejich vzdělávací potřeby a dohlíží na jejich kontinuální vzdělávání. Pozice bude obsazena současnou vedoucí centra sociální rehabilitace Nymburk (VOŠ soc. směru, několikaletá zkušenost ve zdravotnických a sociálních službách pro duševně nemocné, psychoterapeutický výcvik KBT směru). Vedoucí centra sociální rehabilitace Nymburk je v současné době zaměstnána na zkráceny pracovní úvazek (0,5), který bude rozšířen na 1,0. Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Vedoucí projektu část Nymburk FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 0,50/měsíc ,00 Kč Odborné pozice Vedoucí projektu část Kolín FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 0,50/měsíc Strana 7 z 44

8 Sazba: Finální verze žádosti (LZZ-GP) ,00 Kč Popis pozice v projektu: Řídí část projektu realizovanou v Kolíně. Připravuje koordinátorovi projektu podklady pro vedení projektu. Společně s odborným ředitelem vytváří koncepci služby. Odborně vede pracovníky centra sociální rehabilitace a odpovídá za jimi aplikované rehabilitační postupy. Kontroluje rovnoměrné rozdělení klientů mezi pracovníky. Kontroluje a hodnotí práci pracovníků. Vede zácvik nových pracovníků, mapuje jejich vzdělávací potřeby a dohlíží na jejich kontinuální vzdělávání. Pozice bude obsazena současnou vedoucí volnočasového klubu v Kolíně (mnohaletá zkušenost v kontaktu s duševně nemocnými a rodinnými příslušníky). Číslo: 004 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník týmu sociální rehabilitace Nymburk (case manager) 1 - sociální pracovník FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Náplň práce case managera je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Práce s klienty zahrnuje například: Tvorba individuálního plánu a aktualizace individuálního plánu Kontakty s rodinnými příslušníky Vyjednávání s institucí nebo zaměstnavatelem Doprovod klienta Poradenství, socioterapie K dalším povinnostem case managera patří: Vedení dokumentace práce s klientem Účast na poradách týmu Účast na individuální a týmové případové supervizi Pozice bude obsazena současnou pracovnicí centra sociální rehabilitace (VŠ soc. směru, 2 roky zkušenost v práci s duševně nemocnými, absolvované specializační vzdělávání, absolvovaná stáž v case managementovém týmu v Mladé Boleslavi). Uvolněná současná pracovní pozice bude obsazena novým pracovníkem na základě standardního výběrového řízení. Číslo: 005 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník týmu sociální rehabilitace Nymburk (case manager) 2 - sociální pracovník FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Strana 8 z 44

9 Náplň práce case managera je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Práce s klienty zahrnuje například: Tvorba individuálního plánu a aktualizace individuálního plánu Kontakty s rodinnými příslušníky Vyjednávání s institucí nebo zaměstnavatelem Doprovod klienta Poradenství, socioterapie K dalším povinnostem case managera patří: Vedení dokumentace práce s klientem Účast na poradách týmu Účast na individuální a týmové případové supervizi Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení. Číslo: 006 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník týmu sociální rehabilitace Nymburk (case manager) 3 - pracovník v soc. službách FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Náplň práce case managera je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Práce s klienty zahrnuje například: Tvorba individuálního plánu a aktualizace individuálního plánu Kontakty s rodinnými příslušníky Vyjednávání s institucí nebo zaměstnavatelem Doprovod klienta Poradenství, socioterapie K dalším povinnostem case managera patří: Vedení dokumentace práce s klientem Účast na poradách týmu Účast na individuální a týmové případové supervizi Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: SŠ (výhodou zdravotnické vzdělání), rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, případně ochota jej absolvovat do 12 měsíců od nástupu. Číslo: 007 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník centra sociální rehabilitace Kolín 1 - sociální pracovník FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Strana 9 z 44

10 Náplň práce právníka centra sociální rehabilitace je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Pracovník centra sociální rehabilitace zejména: vede klienty v nácviku dovedností přijímá nové klienty vede dokumentaci spoluzodpovídá za realizaci rehabilitačních plánů zabezpečuje volnočasové aktivity, rhb. pobyty ad. hodnotí práci s klientem vzdělává se a účastní se supervizí zodpovídá za ochranu osobních údajů klientů Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: VOŠ/VŠ soc. směru, předchozí praxe s cílovou skupinou duševně nemocných výhodou. Číslo: 008 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník centra sociální rehabilitace Kolín 2 - pracovník v soc. službách FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Náplň práce právníka centra sociální rehabilitace je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Pracovník centra sociální rehabilitace zejména: vede klienty v nácviku dovedností přijímá nové klienty vede dokumentaci spoluzodpovídá za realizaci rehabilitačních plánů zabezpečuje volnočasové aktivity, rhb. pobyty ad. hodnotí práci s klientem vzdělává se a účastní se supervizí zodpovídá za ochranu osobních údajů klientů Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: SŠ (výhodou zdravotnické vzdělání), rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, případně ochota jej absolvovat do 12 měsíců od nástupu. Číslo: 009 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník centra sociální rehabilitace Kolín 3 - pracovník v soc. službách FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Strana 10 z 44

11 Náplň práce právníka centra sociální rehabilitace je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Pracovník centra sociální rehabilitace zejména: vede klienty v nácviku dovedností přijímá nové klienty vede dokumentaci spoluzodpovídá za realizaci rehabilitačních plánů zabezpečuje volnočasové aktivity, rhb. pobyty ad. hodnotí práci s klientem vzdělává se a účastní se supervizí zodpovídá za ochranu osobních údajů klientů Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: SŠ, rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, případně ochota jej absolvovat do 12 měsíců od nástupu, předchozí zkušenost s cílovou skupinou duševně nemocných výhodou. Číslo: 010 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Supervizor týmu Nymburk FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné DPP 168,00/hodina 750,00 Kč Popis pozice v projektu: Poskytuje ind. a týmovou supervizi zaměřenou především kasuisticky, v případě potřeby může být obsahem supervize také interpersonální problematika uvnitř týmu nebo konflikt mezi týmy jednotlivých služeb. Supervize je poskytována v předem dojednaných termínech s cca měsíčními intervaly. Rozsah je obvykle 1 hodina individuální supervize na pracovníka a měsíc, 2 hodiny týmové supervize na tým a měsíc (v závislosti na potřebě supervidovaného týmu a jednotlivců). Supervizoři pracovních týmů Fokusu MB jsou obvykle psychiatři, kliničtí psychologové nebo sociální pracovníci s dlouhou praxí (min. 10 let), zkušeností s cílovou skupinou, případně typem supervidované služby. Supervizor pracuje s jedním týmem obvykle 3 4 roky. Supervize týmu sociální rhb. (case management) bude nabídnuta současné supervizorce centra sociální rhb. v Nymburce. Pokud by z kapacitních důvodů nemohla zajistit supervizi obou nymburských týmů, bude zajištěn nový supervizor (Český institut pro supervizi). Číslo: 011 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Supervizor týmu Kolín FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné DPP 168,00/hodina 750,00 Kč Popis pozice v projektu: Poskytuje individuální a týmovou supervizi zaměřenou především kasuisticky, v případě potřeby může být obsahem supervize také interpersonální problematika uvnitř týmu nebo konflikt mezi týmy jednotlivých služeb. Supervize je poskytována v předem dojednaných termínech s cca měsíčními intervaly. Rozsah supervize je obvykle 1 hodina individuální supervize na pracovníka a měsíc, 2 hodiny týmové supervize na tým a měsíc. Rozsah se může měnit v závislosti na potřebě supervidovaného týmu a jednotlivců. Supervizoři pracovních týmů Fokusu MB jsou obvykle psychiatři, kliničtí psychologové nebo sociální pracovníci s dlouhou praxí (min. 10 let), zkušeností s cílovou skupinou, případně typem supervidované služby. Supervizor pracuje s jedním týmem obvykle 3 4 roky. Supervizor bude zajištěn prostřednictvím Českého institutu pro supervizi. Strana 11 z 44

12 Číslo: 012 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Popis pozice v projektu: Finální verze žádosti (LZZ-GP) Odborné pozice Case manager - konzultant FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné DPČ 0,20/měsíc ,00 Kč Pozice bude obsazena zkušeným case managerem z boleslavského týmu (minimálně 3 roky praxe). Case manager konzultant bude po dobu zácviku nymburského týmu jeden den v týdnu k dispozici začínajícím case managerům ke konzultacím a společným intervencím v terénu. Bude se také účastnit týmové supervize nymburského týmu. Současně bude nadále vykonávat svou práci case managera v boleslavském týmu. Po dobu zácviku nového týmu bude mít snížený počet vlastních klientů. Strana 12 z 44

13 6. Dopady a místa realizace Finální verze žádosti (LZZ-GP) Území dopadu: Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod: CZ020 Středočeský kraj Střední Čechy Místo realizace NUTS5: Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod: CZ Kolín Kolín CZ Nymburk Nymburk Realizované investice NUTS3: Kód NUTS3: Název NUTS3: Procentní podíl: CZ020 Středočeský kraj 100,00 Adresa místa realizace projektu: Palackého Nymburk Zahradní Kolín Strana 13 z 44

14 7. Popis projektu Charakteristika hlavních cílů projektu: Hlavní cíle Rozšíření služeb sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné v dalších dvou regionech Středočeského kraje. Zlepšení přístupu dlouhodobě duševně nemocných klientů k programům pracovní rehabilitace. Podpora návratu dlouhodobě duševně nemocných klientů na trh práce. Dílčí cíle Vytvoření týmu sociální rehabilitace (case management) v Nymburce Vytvoření centra sociální rehabilitace v Kolíně Zdůvodnění potřebnosti projektu: Case management je specifická metoda sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných v jejich domácím prostředí. Služba zahrnuje zejména: Mapování potřeb Tvorba a aktualizace indiv. plánu Koordinace služeb Práce s rodinným systémem klienta Poradenství a podpora v problematických životních situacích Podpora samostatného bydlení Lékový management Finanční management Socioterapie a psychoterapie Nácviky dovedností Case management je metoda práce vycházející z především z britských a nizozemských modelů. Sdružení Fokus Mladá Boleslav rozvíjí tento způsob práce (terénní tým v Mladé Boleslavi) od roku Nízkoprahové centrum sociální rehabilitace zajišťuje komplexní rehabilitační program, který je využíván především k strukturaci volného času a nácviku dovedností. Je vhodný především jako první služba v regionech, kde služby pro dlouhodobě duševně nemocné chybí. Sdružení Fokus Mladá Boleslav provozuje centra sociální rehabilitace v Mladé Boleslavi a Nymburce. V regionech, kterých se projekt týká jsou komunitní služby pro duševně nemocné nedostatečně rozvinuty. V regionu Nymburk není žádný další poskytovatel služeb pro duševně nemocné. V regionu Kolín pracuje svépomocná skupina rodičů (není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb) a středisko sdružení VIDA poskytující pouze sociální poradenství. Nízkoprahové služby (centrum soc. rhb.) a služby asertivně poskytované v domácím prostředí klientů (case management) zlepšují přístup klientů k programům pracovní rehabilitace, chráněné práce a usnadňují jejich návrat na volný trh práce. Převážná většina cílové skupiny jsou občané plně invalidní, zaměstnanost lidí s diagnózou schizofrenie je v ČR nižší než 1% (proti více než 10% v zemích s vyspělým systémem péče o duševně nemocné). Zapojení klientů do služeb soc. rhb (projekt zvýší kapacitu služeb o 80 klientů ročně) vede k zařazení 25% z nich do pracovní rhb. a 1,5% se vrací na trh práce. Strana 14 z 44

15 Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu: Finální verze žádosti (LZZ-GP) Nedostatečná schopnost sdružení Fokus Mladá Boleslav realizovat projekt Sdružení Fokus Mladá Boleslav úspěšně realizuje a rozvíjí programy psychosociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné od roku Je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, úspěšně realizovalo řadu projektů včetně projektů financovaných zahraničními dárci (Sdružené holandské nadace) nebo z prostředků Evropské Unie (Phare, Globální grant NROS). Obdobné služby již úspěšně realizuje na mladoboleslavsku. Pro nové služby jsou zpracovány operační manuály a plány vzdělávání personálu. Nymburský case managementový tým bude v počátečním období posílen zkušeným konzultantem z boleslavského týmu. Kapacitu sdružení by mohlo ohrozit pouze zásadní plošné omezení státních prostředků pro poskytování sociálních služeb. Nízký zájem cílové skupiny Odhad velikosti cílové skupiny v regionech Nymburk a Kolín je 860 osob (viz příloha). Kapacita zaváděných služeb pokrývá přibližně 10% potřeby. Sdružení má vytvořen systém oslovování cílové skupiny přímo (informační materiály) a prostřednictvím zdravotnických služeb (psychiatrické ambulance), přes svépomocné uživatelské a rodičovské organizace. V mladoboleslavském regionu pracujeme přibližně s 50% cílové skupiny a limitujícím faktorem je zde hlavně kapacita služeb, nikoli neinformovanost či nezájem cílové skupiny. Nezískání adekvátních prostor Zázemí pro case managementový tým Nymburk je zajištěno a vyžaduje pouze drobné stavební úpravy (WC), projekt stavebních úprav je zpracován. V Kolíně jsou vytipovány vhodné prostory ve dvou lokalitách. Vzhledem k tomu, že centrum sociální rehabilitace nevyžaduje žádné specifické podmínky, není pravděpodobné, že by se prostory nepodařilo získat. Inovativnost projektu: Projekt je zejména replikací ověřených a funkčních služeb v dalších regionech a naplněním požadavku (stanoveným například Akčním plánem duševního zdraví pro Evropu) na rozvoj komunitních služeb pro duševně nemocné. Boleslavský systém je průběžně inovován. V současné době se snažíme zavést nové metody práce s rodinami duševně nemocných, specifické postupy pro práci s mladými duševně nemocnými (časná detekce osob ohrožených vznikem onemocnění, program pro klienty s duálními diagnózami psychotické onemocnění a problematika závislosti či zneužívaní návykových látek, program asistovaného přátelství pro mladé klienty). Tyto přístupy se prosazují v cizině v posledních letech a dosavadní výsledky jasně prokazují jednak jejich rehabilitační efektivitu, jednak pozitivní dopad zavedení těchto postupů na postoje společnosti k duševně nemocným, snížení sociálního vyloučení a stigmatizace. Využití inovativních postupů je plánováno i ve službách projektem nově zaváděných a realizovaných v Nymburce a Kolíně. Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ: Provozní a finanční udržitelnost je zajištěna tím, že přístupy zavedené projektem budou po jeho skončení součástí služeb psychosociální rehabilitace a budou financovány z běžných zdrojů pro provoz sociálních služeb. Udržitelnost dovedností, které v rámci projektu získá personál nových služeb zaručují mechanismy využívané ve sdružení již několik let. Především jsou zpracovávány operační manuály a metodiky služeb, které mimo jiné slouží jako výukové materiály pro nově přijímané pracovníky. Strana 15 z 44

16 8. Klíčové aktivity Číslo aktivity: 01 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Personální obsazení projektových týmů Projektový tým se skládá z projektového manažera, vedoucích lokálních týmů Nymburk a Kolín, členů lokálních týmů Nymburk (2 sociální pracovníci, 1 pracovník v sociálních službách) a Kolín (1 sociální pracovník, 2 pracovníci v sociálních službách), supervizorů týmů Nymburk a Kolín a case managera konzultanta z boleslavského týmu sociální rehabilitace. Pozice budou obsazeny ve standardním výběrovém řízení. Sdružení má zpracovánu metodiku výběrových řízení. Základní výběr uchazečů probíhá na základě zaslaných profesních životopisů a motivačních dopisů. U výběrového pohovoru jsou vždy přítomni vedoucí příslušného týmu, odborný ředitel sdružení a 2 až 3 další pracovníci sdružení. Výběrovými kritérii jsou kvalifikace, předchozí pracovní zkušenosti, komunikační dovednosti, schopnost orientovat se v neznámé situaci (odhadováno z role playingu). Ve výběrovém řízení jsou důsledně dodržovány principy rovných příležitostí. Část pracovních pozic v projektovém týmu bude otevřena i pro interní výběrové řízení a pokud bude některá z pozic obsazena současným zaměstnancem, bude na jeho místo přijat nový pracovník. Časový harmonogram je následující: Vedoucí týmů Nymburk a Kolín jsou současní zaměstnanci sdružení a začnou plnit své úkoly ihned po zahájení projektu. Výběrové řízení na projektového manažera bude vyhlášeno ihned po zahájení projektu a projektový manažer nastoupí nejdéle od 3. měsíce projektu. Do obsazení pozice projektového manažera bude projekt řídit současný management sdružení (ředitel sdružení, odborný ředitel). Lokální týmy Nymburk a Kolín včetně supervizorů budou kompletní nejpozději od 4. měsíce projektu. Case manager konzultant je současný zaměstnanec sdružení a svou roli konzultanta pro tým Nymburk bude plnit po prvních 6 měsíců fungování nymburského týmu. Číslo aktivity: 02 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Zajištění prostor v Kolíně V Kolíně v současné době probíhá příprava projektu a je zde ve spolupráci mezi Fokusem Mladá Boleslav a o.s. ŠELA (svépomocná organizace rodinných příslušníků duševně nemocných) provozován volnočasový klub. Současné prostory nejsou pro projekt dostatečné. Sdružení zatím vytipovalo vhodné prostory pro centrum sociální rehabilitace ve dvou lokalitách a jednalo o pronájmu s vlastníky (Městský úřad Kolín, soukromá firma). Ačkoliv není jisté, zda vybrané prostory budou v době zahájení projektu dostupné, je velmi pravděpodobné, že nebude obtížné získat pronájem jiných vhodných prostor za cenu v místě obvyklou, protože provozní požadavky centra sociální rehabilitace nejsou nijak náročné. Předpokládané parametry: 1 2 větší místnosti pro skupinové aktivity 1 malá místnost (zázemí pro tým, prostor pro individuální rozhovory s klienty) sociální zařízení Celková plocha prostor m2. Nájemné Kč/měsíc Energie Kč/měsíc. Strana 16 z 44

17 Číslo aktivity: 03 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Drobné stavební úpravy prostor v Nymburce Současné prostory centra sociální rehabilitace v Nymburce umožňují zřízení zázemí pro mobilní tým sociální rehabilitace, jsou nezbytné drobné stavební úpravy vybudování chybějícího sociálního zařízení. Je zpracován stavební projekt úprav a získán souhlas vlastníka budovy (Městský úřad Nymburk). Stavební úpravy budou zahájeny okamžitě po započetí projektu (vzhledem k rozsahu není plánováno výběrové řízení) a dokončeny budou ve třetím měsíci projektu. Případné zdržení stavebních prací by pro nově zřizovanou službu (mobilní tým) představovalo dyskomfort, neohrozilo by však kriticky její fungovaní. Orientační náklady stavebních úprav: Kč Číslo aktivity: 04 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Technické vybavení týmů Pro nově vzniklé týmy a služby bude zajištěno nezbytné vybavení: Nymburk: 5x notebook (1 projektový koordinátor, 1 vedoucí týmu Nymburk, 3 case manageři), 1x PC stanice pro personál služby, 1x tiskárna, 1x multifunkční tiskárna, 1x skartovač 4x mob.telefon (3x pro case managery,1x pro vedoucího týmu) Kolín:2x PC (1 stanice pro klienty služby Kolín nácvik dovedností, 1 stanice pro personál služby Kolín),1x tiskárna pro klienty, 1x multifunkční tiskárna, 1x skartovač 3x mob.telefon pracovníci centra soc.rehabilitace,(1x mikrovlnná trouba, 1x sporák) zajištění jednoho z rehabilitačních programů Centra Ke všem počítačům bude pořízen základní software (operační systémy, MS Office) a databázový program MS Access, který je nezbytný k využívání síťového systému dokumentace práce s klienty. V obou střediscích bude zprovozněna místní počítačová síť (pevný rozvod či wi fi) se zabezpečeným přístupem na server sdružení. Prostory budou vybaveny potřebným nábytkem. Nymburk: zázemí týmu (1x konferenční stůl,4x skříň,2x regál, 4x police, 1x věšák, 4x kanc.stůl, kontejner,židle, 3x křeslo), zázemí pro práci s klienty, porady (1x jídelní stůl, 6 židle,1x kuch linka,1x sedaci souprava,1x konferenční stůl, 4x police, 1x věšák) Kolín: zázemí týmu (3x kancelářský stůl, kontejner, židle, 3x skříň, 3x police, 1x věšák, 3x křeslo ), zázemí pro práci s klienty (2x jidelní stůl, 12x židle k jídelnímu stolu,1x kuch.linka, 1x sedací souprava,1x křeslo, 1x konf.stůl, 2x kříň, 2x regál, 2x police, 2x pracovní stůl, 12x židle k prac stolu, 1x věšák ) Časový harmonogram: 1 3 měsíc projektu. Strana 17 z 44

18 Číslo aktivity: 05 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Terénní sociální rehabilitace Nymburk - zavedení služby Služba bude ve středisku Nymburk zahájena ihned po přijetí nových pracovníků (od 4. měsíce projektu). Od počátku bude klientům poskytováno plné spektrum služeb a intervencí (viz aktivita 06), v prvních šesti měsících fungování služby bude však nižší kapacita (do 6 klientů na jednoho case managera), protože v počáteční fázi práce služby budou probíhat další činnosti: krátkodobé stáže nových pracovníků v ostatních službách a programech Fokusu Mladá Boleslav vstupní vzdělávání nových pracovníků (není obsahem projektu) zpracování metodiky služby. Jako vstupní materiál bude použit operační manuál týmu sociální rehabilitace Mladá Boleslav (viz internetové stránky sdružení), který bude upraven podle specifik nového týmu systematické kontaktování sociálních a zdravotních služeb v regionu, distribuce informací o zaváděné službě (ze zkušenosti je preferován osobní kontakt před rozesíláním informačních materiálů) Po dobu prvních 6 měsíců práce služby bude týmu jeden den v týdnu k dispozici konzultant (zkušený case manager z boleslavského týmu), který bude poskytovat novým pracovníkům zpětnou vazbu formou případových konferencí a který se bude také (se souhlasem klienta) fyzicky účastnit intervencí v terénu. Číslo aktivity: 06 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Terénní sociální rehabilitace Nymburk - standardní provoz služby Terénní sociální rehabilitace (case management) je specifická metoda sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných v jejich domácím prostředí. Služba zahrnuje zejména: Mapování potřeb Tvorba a aktualizace ind. plánu Koordinace služeb Práce s rodinným systémem klienta Poradenství a podpora v problematických životních situacích Podpora samostatného bydlení Lékový management Finanční management Socioterapie a psychoterapie Nácviky dovedností Case management je metoda práce vycházející z především z britských a nizozemských modelů. Sdružení Fokus Mladá Boleslav rozvíjí tento způsob práce (terénní tým v Mladé Boleslavi) od roku Case management je jádrem sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných, koordinuje další služby do účelného celku a umožňuje vytvořit individuální rehabilitační plán využívající většinu dostupných zdrojů (dalších služeb a pomoci z neformálních zdrojů). Case management je často jedinou volbou u klientů, kteří nezvládají nároky docházkových programů a také výrazně usnadňuje zapojení klientů do jiných programů, včetně programů pracovní rehabilitace, chráněné či podporované práce. Předpokládaná okamžitá kapacita po zácviku týmu bude 36 klientů (1 case manager 12 klientů), do ukončení projektu bude tým poskytovat služby nejméně 50 klientům. Většina klientů bude z Nymburka a okolních obcí dobře dostupných hromadnou dopravou. Po vybavení týmu vlastním vozidlem (není obsahem projektu) bude spádovou oblastí okres Nymburk. Strana 18 z 44

19 Číslo aktivity: 07 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Centrum sociální rehabilitace Kolín - zavedení služby Služba bude v Kolíně zahájena ihned po přijetí nových pracovníků (od 4. měsíce projektu). Obsah služby bude odpovídat náplni centra sociální rehabilitace (viz aktivita 08), v prvních 6 měsících však bude služba klientům dostupná ve zkrácené provozní době (8 hodin denně v pracovních dnech a občasné víkendové akce). Jeden den v týdnu (případně dvě odpoledne) bude v tomto období zaměřen na zajištění dalších činností: krátkodobé stáže nových pracovníků v ostatních službách a programech Fokusu Mladá Boleslav vstupní vzdělávání nových pracovníků (není obsahem projektu) zpracování metodiky služby. Jako vstupní materiál bude použit operační manuál center sociální rehabilitace Mladá Boleslav a Nymburk (viz internetové stránky sdružení), který bude upraven podle specifik nového týmu systematické kontaktování sociálních a zdravotních služeb v regionu, distribuce informací o zaváděné službě (ze zkušenosti je preferován osobní kontakt před rozesíláním informačních materiálů) Denní kapacita centra bude v tomto období 6 klientů. Do šesti měsíců od zahájení služby bude dosaženo cílového rozsahu časové dostupnosti (8 hodin denně v pracovních dnech a pravidelné víkendové akce). Číslo aktivity: 08 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Centrum sociální rehabilitace Kolín - standardní provoz služby Nízkoprahové centrum sociální rehabilitace zajišťuje komplexní rehabilitační program, který je využíván především k strukturaci volného času a nácviku dovedností. Program obvykle zahrnuje prvky pracovní rehabilitace či arteterapie bez tlaku na pracovní výkon, nácviky komunikace a sociální interakce. Program je vhodný především jako první služba v regionech, kde služby pro dlouhodobě duševně nemocné chybí. Sdružení Fokus Mladá Boleslav provozuje centra sociální rehabilitace v Mladé Boleslavi a Nymburce. Denní kapacita centra bude 10 klientů, do ukončení projektu bude služby centra využívat nejméně 30 klientů. V dalším vývoji (není obsahem projektu) je třeba doplnit program o terénní službu, která může asertivně kontaktovat klienty, kteří z různých důvodů nemohou docházkový program využít. Nezbytnou součástí regionálního systému služeb jsou také pracovně rehabilitační služby podporující návrat duševně nemocných na trh práce. Číslo aktivity: 09 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Zpracování závěrečné zprávy projektu Bude zpracována závěrečná zpráva projektu, která bude kromě povinných součástí obsahovat také vyhodnocení účinnosti sociální rehabilitace v nových službách a srovnání se současnými službami. K hodnocení rehabilitace je ve sdružení využíván nástroj CAN (Camberwell Assessment of Need). Závěrečná zpráva bude po odsouhlasení poskytovatelem grantu zveřejněna na webových stránkách sdružení společně s dalšími písemnými výstupy projektu (především operační manuály nových služeb). Strana 19 z 44

20 9. Cílové skupiny Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením Popis a způsob zapojení cílové skupiny: Duševní choroby představují v rozvinutých státech největší společensko ekonomickou zátěž. V Evropě 27 % lidí dospělého věku trpí v rozmezí jednoho roku některou z duševních poruch. Evropské státy se zavázaly k realizaci Akčního plánu duševního zdraví pro Evropu (2005), kde jsou prioritami prevence, snížení stigmatizace a diskriminace, zavedení integrovaných systémů péče, kvalifikace pracovních sil a zapojení uživatelů a opatrovníků do plánování a rozvoje služeb v oblasti péče od duševně nemocné. Podle hodnocení regionální kanceláře WHO není Akční plán v ČR uplatňován. Hlavním problémem je celkové podfinancování péče o duševně nemocné (3,6% zdrav. výdajů namísto doporučovaných 8 12%, podíl výdajů na sociální služby pro tuto cílovou skupinu není znám). Výsledky rozsáhlého výzkumu realizovaného nedávno Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) ukazují na potřebu: 1) navýšení kapacity ambulantní psychiatrické péče 2) zavedení služeb případového vedení (case managementu) pro velkou část pacientů 3) restrukturalizace a přesun kapacit v rámci lůžkového fondu 4) rozšíření komunitní rezidenční péče 5) rozšíření krizových služeb a psychoterapeutických programů denních stacionářů 6) zásadní navýšení kapacit rehabilitačních služeb a poradenství 7) propojení všech segmentů péče 8) orientování služeb co nejvíce do přirozeného prostředí pacientů Body 2, 4 a 6 se týkají především sociálních služeb. Psychiatrická rehabilitace je účelná pouze pro část osob trpících duševní poruchou. Počet osob, které potřebují psychosoc. rhb. zajišťovanou sociálními službami byl v Evropě odhadován na 0,5% populace (Schene AH, 1992), nověji bývá uváděno až 1%. Z nejnovějších dat CRPDZ (viz příloha) vyplývá odhad cílové skupiny 0,752%. Při spádové oblasti našich služeb cca obyvatel to znamená 1730 potenciálních uživatelů služeb. V roce 2008 byly služby poskytnuty 504 klientům. Realizace projektu umožní ročně poskytovat služby dalším 80 klientům. Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny: Cílem projektu je vytvoření funkčního základu komunitních rehabilitačních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné v dalších dvou regionech. Převážná většina cílové skupiny jsou občané plně invalidní, zaměstnanost lidí s diagnózou schizofrenie je v ČR nižší než 1% (proti více než 10% v zemích s vyspělým systémem péče o duševně nemocné). Na tom se ve velmi vysoké míře podílí stigmatizace duševních poruch (mimo jiné vedoucí k negativním postojům zaměstnavatelů) a tzv. sebestigmatizace duševně nemocných (přejímají postoje okolí a sami sebe hodnotí jako práce neschopné). Zapojení klientů komunitních rehabilitačních služeb vede k zařazení 25% z nich do pracovně rehabilitačních programů a práci v chráněných podmínkách. Přibližně 1,5% klientů ročně se podaří zaměstnat na volném trhu práce. Zapojení cílové skupiny: Klienti (případně jejich rodinní příslušníci či přátelé) se o službách Fokusu dozvídají většinou od svého lékaře (v průběhu hospitalizace či během ambulantní léčby), od ostatních poskytovatelů sociálních služeb v regionu, od jiných klientů (nejčastěji ve svépomocném socioterapeutickém klubu), z tištěných informačních materiálů sdružení nebo z webových zdrojů (vlastní stránky sdružení, katalog sociálních služeb Mladá Boleslav, registr poskytovatelů sociálních služeb). Doporučení (lékařské či jiné) není k přijetí klienta vyžadováno. První kontakt s klientem provádí case manager (případový vedoucí), který společně s klientem zmapuje jeho situaci a zakázku. Společně vytvoří rehabilitační plán, jehož součástí může být dle potřeby využívání dalších služeb poskytovaných Fokusem nebo jiným poskytovatelem. Case manager pak tyto služby klientovi zajistí. Používaný systém informování klientů považujeme za dostatečně efektivní v regionu Mladá Boleslav, kde Fokus MB funguje dlouhodobě, jsme v kontaktu s 50% klientů z cílové skupiny (viz příloha) a limitujícím faktorem je zde hlavně kapacita služeb, nikoli neinformovanost či nezájem cílové skupiny. Strana 20 z 44

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Průběžná zpráva číslo: 1 Období: 14.4. 13.7. 2005. Technická zpráva

Průběžná zpráva číslo: 1 Období: 14.4. 13.7. 2005. Technická zpráva Identifikace programu: CZ2003/005-601.08.03 Číslo smlouvy: 2.1/073 Název projektu: Koordinovaný systém zdravotně sociálních služeb pro duševně nemocné Název opatření : 2.1 Integrace skupin obyvatel ohrožených

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu

458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Unikátní kód žádosti: 458wHPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006 Finanční prostředky od MPSV na rok 2006 je možné používat do

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 1.1 ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ZAMĚSTNANCŮ A KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ Vzdělávejte se pro růst! regiony PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 2. 7. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 13. 7. 2015, č. usnesení 0608/R15/15 Finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu Zlínského kraje z programu Transformace pro rok 2015 pro sociální služby vzniklé či rozvíjející se v návaznosti na transformaci ústavních pobytových

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Představení projektu Fond dalšího vzdělávání Příspěvková organizace MPSV Hlavní poslání FDV realizace a koordinace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání FDV napomáhá

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/03.0009 Nové metody a formy výuky podporující rovný přístup ke vzdělávání

Více

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

CASE MANAGEMENT ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ CASE MANAGEMENT Ivana Kaniová Katedra sociální práce FSS OU OTÁZKA NA ÚVOD Co potřebuje

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři:

Soutěž: Navrhni projekt. Chráněné bydlení Konvalinka. Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov. Autoři: Soutěž: Navrhni projekt Chráněné bydlení Konvalinka Autoři: Julie Artemová, Lucie Marečková Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov OBSAH 1. Popis výchozího stavu. 3 2. Cíle

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 31. 12. 2014 Stránka: 1 z 9 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Záměr Grantového programu na rok 2015

Záměr Grantového programu na rok 2015 Projekt Rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Nymbursku (CZ.1.04/3.1.03/97.00068) Záměr Grantového programu na rok 2015 Město Nymburk na základě Statutu Grantového programu určeného pro podporu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Vzdělávejte se pro růst! regiony II Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 28. 6. 2013 Stránka: 1 z 10 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor implementace

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 741/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 696 ze dne 09.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro sociální

Více

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.. OBSAH 1 Základní informace o projektu... 3

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji 1 Projektový servis UP Projektový servis UP = informačně-poradenské centrum poskytující komplexní služby v oblasti projektového managementu Od 1. 1.

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 6. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 6. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Schválení příjetí dotace na projekt Zavádění procesního a projektového řízení na Statutárním

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK

E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E2 Rozpočet výdajů projektů financovaných z OP VK Anotace tématu: V rámci tématu jsou podrobně popsány

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI

Agentura na podporu obchodu CzechTrade. vyhlašuje se souhlasem. Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI Agentura na podporu obchodu CzechTrade vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce

Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Návrat obyvatel azylového domu pro muže v Kroměříži do společnosti a na trh práce Seminář Jak úspěšně čerpat dotace EU Co nás čeká? Projektová gramatika Kdo? Město Kroměříž a Azylový dům pro muže o.p.s.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více