ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ"

Transkript

1 ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Název projektu: Soc. rhb. Nymburk a Kolín Registrační číslo: Strana 1 z 44

2 Unikátní kód žádosti: ØLnfQPØØØ2 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo globálního grantu: Název globálního grantu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: Název IPRM: Kód IPRM: Název aktivity IPRM: Číslo aktivity: CZ.1.04 OP Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/ Podpora sociální integrace a sociálních služeb 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora sociální integrace a sociálních služeb 43 Výzva pro předkládání GP 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání 504/2002 Sb (FZ 06/2003) Strana 2 z 44

3 2. Identifikace projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Předpokládané datum zahájení realizace projektu: Předpokládané datum ukončení realizace projektu: Doba trvání v měsících: 24,0 Rozvoj služeb sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné v regionech Nymburk a Kolín Soc. rhb. Nymburk a Kolín Development of social rehabilitation services for long-term mentally ill in regions Nymburk and Kolín Stručný obsah projektu: Zaměření projektu: Rámec A Podpora poskytování vybraných sociálních služeb Projekt je zaměřen na rozvoj služeb pro duševně nemocné v regionech Nymburk a Kolín. Vzniknou dvě nové služby. Služby budou zaregistrovány dle zákona o sociálních službách ještě před zahájením projektu. 1. Tým sociální rehabilitace Nymburk V Nymburce již provozujeme centrum sociální rehabilitace pro duševně nemocné (podle zahraničních modelů: Club House model Nizozemsko, USA, Drop In model UK) v Nymburce bude rozšířeno o malý tým profesionálů (3,0 úvazku), kteří budou poskytovat služby duševně nemocným přímo v jejich přirozeném prostředí metodou případového vedení (case management). Do ukončení projektu bude tým poskytovat služby 50 klientům. 2. Centrum sociální rehabilitace Kolín V Kolíně od roku 2009 ve spolupráci s občanským sdružením ŠELA provozujeme nízkoprahový klub, který bude v rámci projektu přesunut do vhodnějších prostor, personálně posílen (3,0 úvazku), tak aby splňoval nároky na registraci centra sociální rehabilitace. Denní kapacita centra bude 10 klientů, do ukončení projektu bude služby centra využívat 30 klientů. Zaměření služeb: Nízkoprahové centrum sociální rehabilitace v Kolíně zajišťuje komplexní rehabilitační program, který je využíván především k strukturaci volného času a nácviku dovedností. Terénní služby v Nymburce jsou zaměřeny na koordinaci služeb poskytovaných klientům, osobní asistenci a podporu bydlení klienta v přirozené komunitě. Potřebnost služeb: V regionech, kterých se projekt týká jsou komunitní služby pro duševně nemocné nedostatečně rozvinuty. V regionu Nymburk není žádný další poskytovatel služeb pro duševně nemocné. V regionu Kolín pracuje svépomocná skupina rodičů (není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb) a středisko sdružení VIDA poskytující pouze sociální poradenství. Projekt počítá s výběrovým řízením: Projekt vychází z IPRM: Projekt má partnera: Byl jste příjemce podpory de minimis za poslední 3 účetní období: Ne Ne Ne Ne Strana 3 z 44

4 3. Identifikace žadatele Název žadatele: Právní forma: IČ: DIČ: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Typ žadatele: Má žadatel datovou schránku: Číslo datové schránky: FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Sdruž.(svaz,spolek,spol Ne Nestátní neziskové organizace Ne Je žadatel MSP: Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu: Fokus MB poskytuje v regionu Mladá Boleslav komplexní systém péče o duševně nemocné od roku Postupně vytváří systém komplexních sociálně rehabilitačních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné. V současné době poskytuje Fokus MB tyto služby: chráněná práce a pracovní rehabilitace v sociálně terapeutických dílnách podporované zaměstnávání centra denních služeb podporované bydlení chráněné bydlení případové vedení (case management) doplňkové rehabilitační programy zaměřené na strukturaci volného času a rozšíření sociální sítě klientů (výlety,rehabilitační pobyty, sportovní aktivity). Služby zajišťuje cca 45 pracovníků ve střediscích v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a v Nymburce. Nově vzniká středisko v Kolíně. Ročně sdružení poskytuje služby více než 500 klientům, z nichž velká většina (85%) jsou lidé, kteří onemocněli schizofrenií. Od roku 2005 provozoval Fokus MB středisko sociální rehabilitace v Sadské, které bylo od z důvodu lepší dostupnosti přesunuto do Nymburka a rozšířeno. Projekt předpokládá rozšíření střediska v Nymburce o terénní služby sociální rehabilitace (case management). V roce 2009 zahájil Fokus Mladá Boleslav spolupráci s občanským sdružením ŠELA (svépomocné hnutí rodičů duševně nemocných) a společně provozují nízkoprahový klub. V rámci projektu bude klub přesunut do vhodnějších prostor a transformován na centrum sociální rehabilitace. Strana 4 z 44

5 Statutární zástupci: Finální verze žádosti (LZZ-GP) Příjmení: Stuchlík Jméno: Jan Titul před: MUDr. Titul za: Funkce osoby: předseda sdružení Telefon I.: Telefon II.: Fax: Kontaktní osoba: Příjmení: Čapoun Jméno: Oldřich Titul před: Titul za: Funkce osoby: ředitel sdružení Telefon I.: Telefon II.: Fax: Hlavní kontaktní osoba: Čapoun Oldřich Oficiální adresa: Kraj: Středočeský Okres: Mladá Boleslav Obec: Mladá Boleslav Část obce: Mladá Boleslav II Městská část: Ulice: Jaselská PSČ: Číslo popisné: WWW: Číslo orientační: Adresa pro doručení: Kraj: Středočeský Okres: Mladá Boleslav Obec: Mladá Boleslav Část obce: Mladá Boleslav III Městská část: Ulice: Ptácká PSČ: Číslo popisné: WWW: 138 Číslo orientační: Strana 5 z 44

6 4. Partner projektu Strana 6 z 44

7 5. Realizační tým Číslo: 001 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Popis pozice v projektu: Číslo: 002 Forma: Úvazek: Manažerské a administrativní pozice 1,00/měsíc ,00 Kč Projekt. manažer řídí projekt. tým. Je odpovědný za naplňování aktivit a cílů projektu, dodržování termínů, koordinuje jednotlivé aktivity projektu. Komunikuje s poskytovatelem grantu. Zpracovává průběžné zprávy projektu. Odpovídá za účelné plánování a čerpání finančních prostředků projektu (kontroluje ředitel sdružení.) Řídí, kontroluje, motivuje a hodnotí pracovníky projektu (přímou práci s klienty služeb řídí ve spolupráci s odborným ředitelem sdružení). Odpovídá za technické vybavení projektu. Pozice bude obsazena ve standardním výběrovém řízení s požadavky SŠ/VŠ, zkušenost s prací v sociálních službách a řízením projektu. (Výb. řízení bude otevřeno i stávajícím pracovníkům sdružení a v případě obsazení pozice stávajícím pracovníkem bude přijat nový pracovník na chybějící prac. pozici.) Projekt. manažer bude přijat od 3. měsíce projektu. V prvních dvou měsících projektu bude projekt řízen ředitelem (ekonomika) a odb. ředitelem (odb. část, výb. řízení na nové prac.). Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Popis pozice v projektu: Číslo: 003 Projektový manažer FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva Odborné pozice Řídí část projektu realizovanou v Nymburce. Připravuje koordinátorovi projektu podklady pro vedení projektu. Společně s odborným ředitelem vytváří koncepci služby. Odborně vede pracovníky týmu sociální rehabilitace (case managery) a odpovídá za jimi aplikované rehabilitační postupy. Kontroluje rovnoměrné rozdělení klientů mezi pracovníky. Kontroluje a hodnotí práci case managerů. Vede zácvik nových pracovníků, mapuje jejich vzdělávací potřeby a dohlíží na jejich kontinuální vzdělávání. Pozice bude obsazena současnou vedoucí centra sociální rehabilitace Nymburk (VOŠ soc. směru, několikaletá zkušenost ve zdravotnických a sociálních službách pro duševně nemocné, psychoterapeutický výcvik KBT směru). Vedoucí centra sociální rehabilitace Nymburk je v současné době zaměstnána na zkráceny pracovní úvazek (0,5), který bude rozšířen na 1,0. Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Vedoucí projektu část Nymburk FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 0,50/měsíc ,00 Kč Odborné pozice Vedoucí projektu část Kolín FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 0,50/měsíc Strana 7 z 44

8 Sazba: Finální verze žádosti (LZZ-GP) ,00 Kč Popis pozice v projektu: Řídí část projektu realizovanou v Kolíně. Připravuje koordinátorovi projektu podklady pro vedení projektu. Společně s odborným ředitelem vytváří koncepci služby. Odborně vede pracovníky centra sociální rehabilitace a odpovídá za jimi aplikované rehabilitační postupy. Kontroluje rovnoměrné rozdělení klientů mezi pracovníky. Kontroluje a hodnotí práci pracovníků. Vede zácvik nových pracovníků, mapuje jejich vzdělávací potřeby a dohlíží na jejich kontinuální vzdělávání. Pozice bude obsazena současnou vedoucí volnočasového klubu v Kolíně (mnohaletá zkušenost v kontaktu s duševně nemocnými a rodinnými příslušníky). Číslo: 004 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník týmu sociální rehabilitace Nymburk (case manager) 1 - sociální pracovník FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Náplň práce case managera je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Práce s klienty zahrnuje například: Tvorba individuálního plánu a aktualizace individuálního plánu Kontakty s rodinnými příslušníky Vyjednávání s institucí nebo zaměstnavatelem Doprovod klienta Poradenství, socioterapie K dalším povinnostem case managera patří: Vedení dokumentace práce s klientem Účast na poradách týmu Účast na individuální a týmové případové supervizi Pozice bude obsazena současnou pracovnicí centra sociální rehabilitace (VŠ soc. směru, 2 roky zkušenost v práci s duševně nemocnými, absolvované specializační vzdělávání, absolvovaná stáž v case managementovém týmu v Mladé Boleslavi). Uvolněná současná pracovní pozice bude obsazena novým pracovníkem na základě standardního výběrového řízení. Číslo: 005 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník týmu sociální rehabilitace Nymburk (case manager) 2 - sociální pracovník FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Strana 8 z 44

9 Náplň práce case managera je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Práce s klienty zahrnuje například: Tvorba individuálního plánu a aktualizace individuálního plánu Kontakty s rodinnými příslušníky Vyjednávání s institucí nebo zaměstnavatelem Doprovod klienta Poradenství, socioterapie K dalším povinnostem case managera patří: Vedení dokumentace práce s klientem Účast na poradách týmu Účast na individuální a týmové případové supervizi Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení. Číslo: 006 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník týmu sociální rehabilitace Nymburk (case manager) 3 - pracovník v soc. službách FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Náplň práce case managera je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Práce s klienty zahrnuje například: Tvorba individuálního plánu a aktualizace individuálního plánu Kontakty s rodinnými příslušníky Vyjednávání s institucí nebo zaměstnavatelem Doprovod klienta Poradenství, socioterapie K dalším povinnostem case managera patří: Vedení dokumentace práce s klientem Účast na poradách týmu Účast na individuální a týmové případové supervizi Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: SŠ (výhodou zdravotnické vzdělání), rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, případně ochota jej absolvovat do 12 měsíců od nástupu. Číslo: 007 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník centra sociální rehabilitace Kolín 1 - sociální pracovník FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Strana 9 z 44

10 Náplň práce právníka centra sociální rehabilitace je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Pracovník centra sociální rehabilitace zejména: vede klienty v nácviku dovedností přijímá nové klienty vede dokumentaci spoluzodpovídá za realizaci rehabilitačních plánů zabezpečuje volnočasové aktivity, rhb. pobyty ad. hodnotí práci s klientem vzdělává se a účastní se supervizí zodpovídá za ochranu osobních údajů klientů Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: VOŠ/VŠ soc. směru, předchozí praxe s cílovou skupinou duševně nemocných výhodou. Číslo: 008 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník centra sociální rehabilitace Kolín 2 - pracovník v soc. službách FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Náplň práce právníka centra sociální rehabilitace je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Pracovník centra sociální rehabilitace zejména: vede klienty v nácviku dovedností přijímá nové klienty vede dokumentaci spoluzodpovídá za realizaci rehabilitačních plánů zabezpečuje volnočasové aktivity, rhb. pobyty ad. hodnotí práci s klientem vzdělává se a účastní se supervizí zodpovídá za ochranu osobních údajů klientů Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: SŠ (výhodou zdravotnické vzdělání), rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, případně ochota jej absolvovat do 12 měsíců od nástupu. Číslo: 009 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník centra sociální rehabilitace Kolín 3 - pracovník v soc. službách FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Strana 10 z 44

11 Náplň práce právníka centra sociální rehabilitace je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Pracovník centra sociální rehabilitace zejména: vede klienty v nácviku dovedností přijímá nové klienty vede dokumentaci spoluzodpovídá za realizaci rehabilitačních plánů zabezpečuje volnočasové aktivity, rhb. pobyty ad. hodnotí práci s klientem vzdělává se a účastní se supervizí zodpovídá za ochranu osobních údajů klientů Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: SŠ, rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, případně ochota jej absolvovat do 12 měsíců od nástupu, předchozí zkušenost s cílovou skupinou duševně nemocných výhodou. Číslo: 010 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Supervizor týmu Nymburk FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné DPP 168,00/hodina 750,00 Kč Popis pozice v projektu: Poskytuje ind. a týmovou supervizi zaměřenou především kasuisticky, v případě potřeby může být obsahem supervize také interpersonální problematika uvnitř týmu nebo konflikt mezi týmy jednotlivých služeb. Supervize je poskytována v předem dojednaných termínech s cca měsíčními intervaly. Rozsah je obvykle 1 hodina individuální supervize na pracovníka a měsíc, 2 hodiny týmové supervize na tým a měsíc (v závislosti na potřebě supervidovaného týmu a jednotlivců). Supervizoři pracovních týmů Fokusu MB jsou obvykle psychiatři, kliničtí psychologové nebo sociální pracovníci s dlouhou praxí (min. 10 let), zkušeností s cílovou skupinou, případně typem supervidované služby. Supervizor pracuje s jedním týmem obvykle 3 4 roky. Supervize týmu sociální rhb. (case management) bude nabídnuta současné supervizorce centra sociální rhb. v Nymburce. Pokud by z kapacitních důvodů nemohla zajistit supervizi obou nymburských týmů, bude zajištěn nový supervizor (Český institut pro supervizi). Číslo: 011 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Supervizor týmu Kolín FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné DPP 168,00/hodina 750,00 Kč Popis pozice v projektu: Poskytuje individuální a týmovou supervizi zaměřenou především kasuisticky, v případě potřeby může být obsahem supervize také interpersonální problematika uvnitř týmu nebo konflikt mezi týmy jednotlivých služeb. Supervize je poskytována v předem dojednaných termínech s cca měsíčními intervaly. Rozsah supervize je obvykle 1 hodina individuální supervize na pracovníka a měsíc, 2 hodiny týmové supervize na tým a měsíc. Rozsah se může měnit v závislosti na potřebě supervidovaného týmu a jednotlivců. Supervizoři pracovních týmů Fokusu MB jsou obvykle psychiatři, kliničtí psychologové nebo sociální pracovníci s dlouhou praxí (min. 10 let), zkušeností s cílovou skupinou, případně typem supervidované služby. Supervizor pracuje s jedním týmem obvykle 3 4 roky. Supervizor bude zajištěn prostřednictvím Českého institutu pro supervizi. Strana 11 z 44

12 Číslo: 012 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Popis pozice v projektu: Finální verze žádosti (LZZ-GP) Odborné pozice Case manager - konzultant FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné DPČ 0,20/měsíc ,00 Kč Pozice bude obsazena zkušeným case managerem z boleslavského týmu (minimálně 3 roky praxe). Case manager konzultant bude po dobu zácviku nymburského týmu jeden den v týdnu k dispozici začínajícím case managerům ke konzultacím a společným intervencím v terénu. Bude se také účastnit týmové supervize nymburského týmu. Současně bude nadále vykonávat svou práci case managera v boleslavském týmu. Po dobu zácviku nového týmu bude mít snížený počet vlastních klientů. Strana 12 z 44

13 6. Dopady a místa realizace Finální verze žádosti (LZZ-GP) Území dopadu: Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod: CZ020 Středočeský kraj Střední Čechy Místo realizace NUTS5: Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod: CZ Kolín Kolín CZ Nymburk Nymburk Realizované investice NUTS3: Kód NUTS3: Název NUTS3: Procentní podíl: CZ020 Středočeský kraj 100,00 Adresa místa realizace projektu: Palackého Nymburk Zahradní Kolín Strana 13 z 44

14 7. Popis projektu Charakteristika hlavních cílů projektu: Hlavní cíle Rozšíření služeb sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné v dalších dvou regionech Středočeského kraje. Zlepšení přístupu dlouhodobě duševně nemocných klientů k programům pracovní rehabilitace. Podpora návratu dlouhodobě duševně nemocných klientů na trh práce. Dílčí cíle Vytvoření týmu sociální rehabilitace (case management) v Nymburce Vytvoření centra sociální rehabilitace v Kolíně Zdůvodnění potřebnosti projektu: Case management je specifická metoda sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných v jejich domácím prostředí. Služba zahrnuje zejména: Mapování potřeb Tvorba a aktualizace indiv. plánu Koordinace služeb Práce s rodinným systémem klienta Poradenství a podpora v problematických životních situacích Podpora samostatného bydlení Lékový management Finanční management Socioterapie a psychoterapie Nácviky dovedností Case management je metoda práce vycházející z především z britských a nizozemských modelů. Sdružení Fokus Mladá Boleslav rozvíjí tento způsob práce (terénní tým v Mladé Boleslavi) od roku Nízkoprahové centrum sociální rehabilitace zajišťuje komplexní rehabilitační program, který je využíván především k strukturaci volného času a nácviku dovedností. Je vhodný především jako první služba v regionech, kde služby pro dlouhodobě duševně nemocné chybí. Sdružení Fokus Mladá Boleslav provozuje centra sociální rehabilitace v Mladé Boleslavi a Nymburce. V regionech, kterých se projekt týká jsou komunitní služby pro duševně nemocné nedostatečně rozvinuty. V regionu Nymburk není žádný další poskytovatel služeb pro duševně nemocné. V regionu Kolín pracuje svépomocná skupina rodičů (není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb) a středisko sdružení VIDA poskytující pouze sociální poradenství. Nízkoprahové služby (centrum soc. rhb.) a služby asertivně poskytované v domácím prostředí klientů (case management) zlepšují přístup klientů k programům pracovní rehabilitace, chráněné práce a usnadňují jejich návrat na volný trh práce. Převážná většina cílové skupiny jsou občané plně invalidní, zaměstnanost lidí s diagnózou schizofrenie je v ČR nižší než 1% (proti více než 10% v zemích s vyspělým systémem péče o duševně nemocné). Zapojení klientů do služeb soc. rhb (projekt zvýší kapacitu služeb o 80 klientů ročně) vede k zařazení 25% z nich do pracovní rhb. a 1,5% se vrací na trh práce. Strana 14 z 44

15 Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu: Finální verze žádosti (LZZ-GP) Nedostatečná schopnost sdružení Fokus Mladá Boleslav realizovat projekt Sdružení Fokus Mladá Boleslav úspěšně realizuje a rozvíjí programy psychosociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné od roku Je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, úspěšně realizovalo řadu projektů včetně projektů financovaných zahraničními dárci (Sdružené holandské nadace) nebo z prostředků Evropské Unie (Phare, Globální grant NROS). Obdobné služby již úspěšně realizuje na mladoboleslavsku. Pro nové služby jsou zpracovány operační manuály a plány vzdělávání personálu. Nymburský case managementový tým bude v počátečním období posílen zkušeným konzultantem z boleslavského týmu. Kapacitu sdružení by mohlo ohrozit pouze zásadní plošné omezení státních prostředků pro poskytování sociálních služeb. Nízký zájem cílové skupiny Odhad velikosti cílové skupiny v regionech Nymburk a Kolín je 860 osob (viz příloha). Kapacita zaváděných služeb pokrývá přibližně 10% potřeby. Sdružení má vytvořen systém oslovování cílové skupiny přímo (informační materiály) a prostřednictvím zdravotnických služeb (psychiatrické ambulance), přes svépomocné uživatelské a rodičovské organizace. V mladoboleslavském regionu pracujeme přibližně s 50% cílové skupiny a limitujícím faktorem je zde hlavně kapacita služeb, nikoli neinformovanost či nezájem cílové skupiny. Nezískání adekvátních prostor Zázemí pro case managementový tým Nymburk je zajištěno a vyžaduje pouze drobné stavební úpravy (WC), projekt stavebních úprav je zpracován. V Kolíně jsou vytipovány vhodné prostory ve dvou lokalitách. Vzhledem k tomu, že centrum sociální rehabilitace nevyžaduje žádné specifické podmínky, není pravděpodobné, že by se prostory nepodařilo získat. Inovativnost projektu: Projekt je zejména replikací ověřených a funkčních služeb v dalších regionech a naplněním požadavku (stanoveným například Akčním plánem duševního zdraví pro Evropu) na rozvoj komunitních služeb pro duševně nemocné. Boleslavský systém je průběžně inovován. V současné době se snažíme zavést nové metody práce s rodinami duševně nemocných, specifické postupy pro práci s mladými duševně nemocnými (časná detekce osob ohrožených vznikem onemocnění, program pro klienty s duálními diagnózami psychotické onemocnění a problematika závislosti či zneužívaní návykových látek, program asistovaného přátelství pro mladé klienty). Tyto přístupy se prosazují v cizině v posledních letech a dosavadní výsledky jasně prokazují jednak jejich rehabilitační efektivitu, jednak pozitivní dopad zavedení těchto postupů na postoje společnosti k duševně nemocným, snížení sociálního vyloučení a stigmatizace. Využití inovativních postupů je plánováno i ve službách projektem nově zaváděných a realizovaných v Nymburce a Kolíně. Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ: Provozní a finanční udržitelnost je zajištěna tím, že přístupy zavedené projektem budou po jeho skončení součástí služeb psychosociální rehabilitace a budou financovány z běžných zdrojů pro provoz sociálních služeb. Udržitelnost dovedností, které v rámci projektu získá personál nových služeb zaručují mechanismy využívané ve sdružení již několik let. Především jsou zpracovávány operační manuály a metodiky služeb, které mimo jiné slouží jako výukové materiály pro nově přijímané pracovníky. Strana 15 z 44

16 8. Klíčové aktivity Číslo aktivity: 01 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Personální obsazení projektových týmů Projektový tým se skládá z projektového manažera, vedoucích lokálních týmů Nymburk a Kolín, členů lokálních týmů Nymburk (2 sociální pracovníci, 1 pracovník v sociálních službách) a Kolín (1 sociální pracovník, 2 pracovníci v sociálních službách), supervizorů týmů Nymburk a Kolín a case managera konzultanta z boleslavského týmu sociální rehabilitace. Pozice budou obsazeny ve standardním výběrovém řízení. Sdružení má zpracovánu metodiku výběrových řízení. Základní výběr uchazečů probíhá na základě zaslaných profesních životopisů a motivačních dopisů. U výběrového pohovoru jsou vždy přítomni vedoucí příslušného týmu, odborný ředitel sdružení a 2 až 3 další pracovníci sdružení. Výběrovými kritérii jsou kvalifikace, předchozí pracovní zkušenosti, komunikační dovednosti, schopnost orientovat se v neznámé situaci (odhadováno z role playingu). Ve výběrovém řízení jsou důsledně dodržovány principy rovných příležitostí. Část pracovních pozic v projektovém týmu bude otevřena i pro interní výběrové řízení a pokud bude některá z pozic obsazena současným zaměstnancem, bude na jeho místo přijat nový pracovník. Časový harmonogram je následující: Vedoucí týmů Nymburk a Kolín jsou současní zaměstnanci sdružení a začnou plnit své úkoly ihned po zahájení projektu. Výběrové řízení na projektového manažera bude vyhlášeno ihned po zahájení projektu a projektový manažer nastoupí nejdéle od 3. měsíce projektu. Do obsazení pozice projektového manažera bude projekt řídit současný management sdružení (ředitel sdružení, odborný ředitel). Lokální týmy Nymburk a Kolín včetně supervizorů budou kompletní nejpozději od 4. měsíce projektu. Case manager konzultant je současný zaměstnanec sdružení a svou roli konzultanta pro tým Nymburk bude plnit po prvních 6 měsíců fungování nymburského týmu. Číslo aktivity: 02 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Zajištění prostor v Kolíně V Kolíně v současné době probíhá příprava projektu a je zde ve spolupráci mezi Fokusem Mladá Boleslav a o.s. ŠELA (svépomocná organizace rodinných příslušníků duševně nemocných) provozován volnočasový klub. Současné prostory nejsou pro projekt dostatečné. Sdružení zatím vytipovalo vhodné prostory pro centrum sociální rehabilitace ve dvou lokalitách a jednalo o pronájmu s vlastníky (Městský úřad Kolín, soukromá firma). Ačkoliv není jisté, zda vybrané prostory budou v době zahájení projektu dostupné, je velmi pravděpodobné, že nebude obtížné získat pronájem jiných vhodných prostor za cenu v místě obvyklou, protože provozní požadavky centra sociální rehabilitace nejsou nijak náročné. Předpokládané parametry: 1 2 větší místnosti pro skupinové aktivity 1 malá místnost (zázemí pro tým, prostor pro individuální rozhovory s klienty) sociální zařízení Celková plocha prostor m2. Nájemné Kč/měsíc Energie Kč/měsíc. Strana 16 z 44

17 Číslo aktivity: 03 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Drobné stavební úpravy prostor v Nymburce Současné prostory centra sociální rehabilitace v Nymburce umožňují zřízení zázemí pro mobilní tým sociální rehabilitace, jsou nezbytné drobné stavební úpravy vybudování chybějícího sociálního zařízení. Je zpracován stavební projekt úprav a získán souhlas vlastníka budovy (Městský úřad Nymburk). Stavební úpravy budou zahájeny okamžitě po započetí projektu (vzhledem k rozsahu není plánováno výběrové řízení) a dokončeny budou ve třetím měsíci projektu. Případné zdržení stavebních prací by pro nově zřizovanou službu (mobilní tým) představovalo dyskomfort, neohrozilo by však kriticky její fungovaní. Orientační náklady stavebních úprav: Kč Číslo aktivity: 04 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Technické vybavení týmů Pro nově vzniklé týmy a služby bude zajištěno nezbytné vybavení: Nymburk: 5x notebook (1 projektový koordinátor, 1 vedoucí týmu Nymburk, 3 case manageři), 1x PC stanice pro personál služby, 1x tiskárna, 1x multifunkční tiskárna, 1x skartovač 4x mob.telefon (3x pro case managery,1x pro vedoucího týmu) Kolín:2x PC (1 stanice pro klienty služby Kolín nácvik dovedností, 1 stanice pro personál služby Kolín),1x tiskárna pro klienty, 1x multifunkční tiskárna, 1x skartovač 3x mob.telefon pracovníci centra soc.rehabilitace,(1x mikrovlnná trouba, 1x sporák) zajištění jednoho z rehabilitačních programů Centra Ke všem počítačům bude pořízen základní software (operační systémy, MS Office) a databázový program MS Access, který je nezbytný k využívání síťového systému dokumentace práce s klienty. V obou střediscích bude zprovozněna místní počítačová síť (pevný rozvod či wi fi) se zabezpečeným přístupem na server sdružení. Prostory budou vybaveny potřebným nábytkem. Nymburk: zázemí týmu (1x konferenční stůl,4x skříň,2x regál, 4x police, 1x věšák, 4x kanc.stůl, kontejner,židle, 3x křeslo), zázemí pro práci s klienty, porady (1x jídelní stůl, 6 židle,1x kuch linka,1x sedaci souprava,1x konferenční stůl, 4x police, 1x věšák) Kolín: zázemí týmu (3x kancelářský stůl, kontejner, židle, 3x skříň, 3x police, 1x věšák, 3x křeslo ), zázemí pro práci s klienty (2x jidelní stůl, 12x židle k jídelnímu stolu,1x kuch.linka, 1x sedací souprava,1x křeslo, 1x konf.stůl, 2x kříň, 2x regál, 2x police, 2x pracovní stůl, 12x židle k prac stolu, 1x věšák ) Časový harmonogram: 1 3 měsíc projektu. Strana 17 z 44

18 Číslo aktivity: 05 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Terénní sociální rehabilitace Nymburk - zavedení služby Služba bude ve středisku Nymburk zahájena ihned po přijetí nových pracovníků (od 4. měsíce projektu). Od počátku bude klientům poskytováno plné spektrum služeb a intervencí (viz aktivita 06), v prvních šesti měsících fungování služby bude však nižší kapacita (do 6 klientů na jednoho case managera), protože v počáteční fázi práce služby budou probíhat další činnosti: krátkodobé stáže nových pracovníků v ostatních službách a programech Fokusu Mladá Boleslav vstupní vzdělávání nových pracovníků (není obsahem projektu) zpracování metodiky služby. Jako vstupní materiál bude použit operační manuál týmu sociální rehabilitace Mladá Boleslav (viz internetové stránky sdružení), který bude upraven podle specifik nového týmu systematické kontaktování sociálních a zdravotních služeb v regionu, distribuce informací o zaváděné službě (ze zkušenosti je preferován osobní kontakt před rozesíláním informačních materiálů) Po dobu prvních 6 měsíců práce služby bude týmu jeden den v týdnu k dispozici konzultant (zkušený case manager z boleslavského týmu), který bude poskytovat novým pracovníkům zpětnou vazbu formou případových konferencí a který se bude také (se souhlasem klienta) fyzicky účastnit intervencí v terénu. Číslo aktivity: 06 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Terénní sociální rehabilitace Nymburk - standardní provoz služby Terénní sociální rehabilitace (case management) je specifická metoda sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných v jejich domácím prostředí. Služba zahrnuje zejména: Mapování potřeb Tvorba a aktualizace ind. plánu Koordinace služeb Práce s rodinným systémem klienta Poradenství a podpora v problematických životních situacích Podpora samostatného bydlení Lékový management Finanční management Socioterapie a psychoterapie Nácviky dovedností Case management je metoda práce vycházející z především z britských a nizozemských modelů. Sdružení Fokus Mladá Boleslav rozvíjí tento způsob práce (terénní tým v Mladé Boleslavi) od roku Case management je jádrem sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných, koordinuje další služby do účelného celku a umožňuje vytvořit individuální rehabilitační plán využívající většinu dostupných zdrojů (dalších služeb a pomoci z neformálních zdrojů). Case management je často jedinou volbou u klientů, kteří nezvládají nároky docházkových programů a také výrazně usnadňuje zapojení klientů do jiných programů, včetně programů pracovní rehabilitace, chráněné či podporované práce. Předpokládaná okamžitá kapacita po zácviku týmu bude 36 klientů (1 case manager 12 klientů), do ukončení projektu bude tým poskytovat služby nejméně 50 klientům. Většina klientů bude z Nymburka a okolních obcí dobře dostupných hromadnou dopravou. Po vybavení týmu vlastním vozidlem (není obsahem projektu) bude spádovou oblastí okres Nymburk. Strana 18 z 44

19 Číslo aktivity: 07 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Centrum sociální rehabilitace Kolín - zavedení služby Služba bude v Kolíně zahájena ihned po přijetí nových pracovníků (od 4. měsíce projektu). Obsah služby bude odpovídat náplni centra sociální rehabilitace (viz aktivita 08), v prvních 6 měsících však bude služba klientům dostupná ve zkrácené provozní době (8 hodin denně v pracovních dnech a občasné víkendové akce). Jeden den v týdnu (případně dvě odpoledne) bude v tomto období zaměřen na zajištění dalších činností: krátkodobé stáže nových pracovníků v ostatních službách a programech Fokusu Mladá Boleslav vstupní vzdělávání nových pracovníků (není obsahem projektu) zpracování metodiky služby. Jako vstupní materiál bude použit operační manuál center sociální rehabilitace Mladá Boleslav a Nymburk (viz internetové stránky sdružení), který bude upraven podle specifik nového týmu systematické kontaktování sociálních a zdravotních služeb v regionu, distribuce informací o zaváděné službě (ze zkušenosti je preferován osobní kontakt před rozesíláním informačních materiálů) Denní kapacita centra bude v tomto období 6 klientů. Do šesti měsíců od zahájení služby bude dosaženo cílového rozsahu časové dostupnosti (8 hodin denně v pracovních dnech a pravidelné víkendové akce). Číslo aktivity: 08 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Centrum sociální rehabilitace Kolín - standardní provoz služby Nízkoprahové centrum sociální rehabilitace zajišťuje komplexní rehabilitační program, který je využíván především k strukturaci volného času a nácviku dovedností. Program obvykle zahrnuje prvky pracovní rehabilitace či arteterapie bez tlaku na pracovní výkon, nácviky komunikace a sociální interakce. Program je vhodný především jako první služba v regionech, kde služby pro dlouhodobě duševně nemocné chybí. Sdružení Fokus Mladá Boleslav provozuje centra sociální rehabilitace v Mladé Boleslavi a Nymburce. Denní kapacita centra bude 10 klientů, do ukončení projektu bude služby centra využívat nejméně 30 klientů. V dalším vývoji (není obsahem projektu) je třeba doplnit program o terénní službu, která může asertivně kontaktovat klienty, kteří z různých důvodů nemohou docházkový program využít. Nezbytnou součástí regionálního systému služeb jsou také pracovně rehabilitační služby podporující návrat duševně nemocných na trh práce. Číslo aktivity: 09 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Zpracování závěrečné zprávy projektu Bude zpracována závěrečná zpráva projektu, která bude kromě povinných součástí obsahovat také vyhodnocení účinnosti sociální rehabilitace v nových službách a srovnání se současnými službami. K hodnocení rehabilitace je ve sdružení využíván nástroj CAN (Camberwell Assessment of Need). Závěrečná zpráva bude po odsouhlasení poskytovatelem grantu zveřejněna na webových stránkách sdružení společně s dalšími písemnými výstupy projektu (především operační manuály nových služeb). Strana 19 z 44

20 9. Cílové skupiny Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením Popis a způsob zapojení cílové skupiny: Duševní choroby představují v rozvinutých státech největší společensko ekonomickou zátěž. V Evropě 27 % lidí dospělého věku trpí v rozmezí jednoho roku některou z duševních poruch. Evropské státy se zavázaly k realizaci Akčního plánu duševního zdraví pro Evropu (2005), kde jsou prioritami prevence, snížení stigmatizace a diskriminace, zavedení integrovaných systémů péče, kvalifikace pracovních sil a zapojení uživatelů a opatrovníků do plánování a rozvoje služeb v oblasti péče od duševně nemocné. Podle hodnocení regionální kanceláře WHO není Akční plán v ČR uplatňován. Hlavním problémem je celkové podfinancování péče o duševně nemocné (3,6% zdrav. výdajů namísto doporučovaných 8 12%, podíl výdajů na sociální služby pro tuto cílovou skupinu není znám). Výsledky rozsáhlého výzkumu realizovaného nedávno Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) ukazují na potřebu: 1) navýšení kapacity ambulantní psychiatrické péče 2) zavedení služeb případového vedení (case managementu) pro velkou část pacientů 3) restrukturalizace a přesun kapacit v rámci lůžkového fondu 4) rozšíření komunitní rezidenční péče 5) rozšíření krizových služeb a psychoterapeutických programů denních stacionářů 6) zásadní navýšení kapacit rehabilitačních služeb a poradenství 7) propojení všech segmentů péče 8) orientování služeb co nejvíce do přirozeného prostředí pacientů Body 2, 4 a 6 se týkají především sociálních služeb. Psychiatrická rehabilitace je účelná pouze pro část osob trpících duševní poruchou. Počet osob, které potřebují psychosoc. rhb. zajišťovanou sociálními službami byl v Evropě odhadován na 0,5% populace (Schene AH, 1992), nověji bývá uváděno až 1%. Z nejnovějších dat CRPDZ (viz příloha) vyplývá odhad cílové skupiny 0,752%. Při spádové oblasti našich služeb cca obyvatel to znamená 1730 potenciálních uživatelů služeb. V roce 2008 byly služby poskytnuty 504 klientům. Realizace projektu umožní ročně poskytovat služby dalším 80 klientům. Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny: Cílem projektu je vytvoření funkčního základu komunitních rehabilitačních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné v dalších dvou regionech. Převážná většina cílové skupiny jsou občané plně invalidní, zaměstnanost lidí s diagnózou schizofrenie je v ČR nižší než 1% (proti více než 10% v zemích s vyspělým systémem péče o duševně nemocné). Na tom se ve velmi vysoké míře podílí stigmatizace duševních poruch (mimo jiné vedoucí k negativním postojům zaměstnavatelů) a tzv. sebestigmatizace duševně nemocných (přejímají postoje okolí a sami sebe hodnotí jako práce neschopné). Zapojení klientů komunitních rehabilitačních služeb vede k zařazení 25% z nich do pracovně rehabilitačních programů a práci v chráněných podmínkách. Přibližně 1,5% klientů ročně se podaří zaměstnat na volném trhu práce. Zapojení cílové skupiny: Klienti (případně jejich rodinní příslušníci či přátelé) se o službách Fokusu dozvídají většinou od svého lékaře (v průběhu hospitalizace či během ambulantní léčby), od ostatních poskytovatelů sociálních služeb v regionu, od jiných klientů (nejčastěji ve svépomocném socioterapeutickém klubu), z tištěných informačních materiálů sdružení nebo z webových zdrojů (vlastní stránky sdružení, katalog sociálních služeb Mladá Boleslav, registr poskytovatelů sociálních služeb). Doporučení (lékařské či jiné) není k přijetí klienta vyžadováno. První kontakt s klientem provádí case manager (případový vedoucí), který společně s klientem zmapuje jeho situaci a zakázku. Společně vytvoří rehabilitační plán, jehož součástí může být dle potřeby využívání dalších služeb poskytovaných Fokusem nebo jiným poskytovatelem. Case manager pak tyto služby klientovi zajistí. Používaný systém informování klientů považujeme za dostatečně efektivní v regionu Mladá Boleslav, kde Fokus MB funguje dlouhodobě, jsme v kontaktu s 50% klientů z cílové skupiny (viz příloha) a limitujícím faktorem je zde hlavně kapacita služeb, nikoli neinformovanost či nezájem cílové skupiny. Strana 20 z 44

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP LZZ Registrační číslo projektu: HASH kód monitorovací zprávy: CZ.1.04/3.1.03/C2.00011 3fA2UPM00301 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Strana 1 z 15 1.

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné

Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Mladá Boleslav Sdružení pro péči o duševně nemocné Jaselská 1304/II, 293 01 Mladá Boleslav Tel.,fax: (+420) 326 725 14 fokus@fokus-mb.cz, www.fokus-mb.cz Registrováno: MV ČR, č.j.: VSC/1-172/92-R

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

Výzva Školení je šance

Výzva Školení je šance Příloha 1 Výzva Školení je šance Zaměření výzvy Výzva je zaměřena na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 5. téma Podpora sociálního podnikání ze strukturálních fondů EU do roku

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PRO KRAJE, MIMO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI PODPORY 3.1 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Verze č: 08 Revize od: 30.6.2014Výzva platná do: 30.06.2014

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA)

Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) Doporučené pokyny pro žadatele (II. výzva GG EDUCA) 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Číslo globálního

Více

Uznatelné výdaje v grantových projektech

Uznatelné výdaje v grantových projektech Uznatelné výdaje v grantových projektech MPSV Praha, září 2005 Musí splňovat tato kriteria: Uznatelné výdaje obecná pravidla Typ výdaje: výdaj musí být vynaložen na činnosti v souladu s nařízeními Evropského

Více

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová

Finanční řízení. Ing. Jana Čandová Finanční řízení Ing. Jana Čandová 1 Obsah Rozpočet projektu Nepřímé náklady Nezpůsobilé výdaje 2 Základní pravidla přiměřenost hospodárnost účelnost efektivnost prokazatelnost časová způsobilost Rozpočet

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné

01 OSOBNÍ NÁKLADY Platy odměny z dohod a pojistné Příloha č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 54. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE Přehled

Více

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok)

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva o realizaci projektu za rok (doplnit daný rok) MĚSTO HOŘOVICE Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. X / 2014 Příloha č. 3 Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele v rámci globálních grantů Olomouckého kraje 1. Je v opatření 1.1 možné podpořit jako cílovou skupinu studenty dálkového studia? Odpověď: Ano, dálkové studium

Více

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první

Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji - rok první Služby pro osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji rok první Ing. Stanislava Správková, Jaroslav Hodboď, Zuzana Habrichová Dis., Milan Kubík Dis. Kdo se podílel na vzniku služeb o.s. Fokus Mladá

Více

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry

Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Vymezení způsobilých výdajů II. výzva programu Spolupráce Klastry Kategorie způsobilého výdaje dle metodiky způsobilých výdajů INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ Hmotný Nehmotný Služby Osobní Dodávky 1 nákup pozemků

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, MARIÁNSKÉ NÁM. 2, PRAHA 1 10. a 22. ledna 2008 OBSAH

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Integrovaný operační program Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 11. listopadu 2009 5. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Oblast intervence 3.3 Služby

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU

INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA INFORMACE K REALIZOVANÉMU PROJEKTU Název projektu: Celoživotním vzděláváním ke zvýšení kvality sociálních služeb Zkrácený název projektu: Vzděláváním

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 k MZ OP VK Monitorovací Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název

Více

M01 - Souhrnný list projektu

M01 - Souhrnný list projektu M01 - Souhrnný list projektu Registrační číslo projektu Název projektu Prioritní osa Oblast / podoblast podpory CZ.1.07/1.2.01/02.0008 Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík

Komunitní péče. Boleslavský deník. MUDr. Jan Stuchlík Komunitní péče o duševně nemocné Boleslavský deník Komunitní péče o duševní zdraví je model, který od 60. let 20. století nahrazuje tradiční institucionální. p Příčinou tohoto procesu je změna ve vnímání

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

Vnitřní předpis o stanovení výše mezd stálých pracovníků FOKUS Mladá Boleslav z.s. (Platný od )

Vnitřní předpis o stanovení výše mezd stálých pracovníků FOKUS Mladá Boleslav z.s. (Platný od ) Vnitřní předpis o stanovení výše mezd stálých pracovníků FOKUS Mladá Boleslav z.s. (Platný od 1. 9. 2016) Základní mzda stálých pracovníků spolku je vypočítána podílem na mzdovém fondu spolku. (Výjimkou

Více

Vyplňujte pouze bílé buňky

Vyplňujte pouze bílé buňky Příloha č. 1 k MZ OP VK Mon Vyplňujte pouze bílé buňky MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Identifikace operačního programu a výzvy Registrační číslo projektu: Název projektu: Číslo operačního programu: Název operačního

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 2007-2013 DOTAČNÍ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ GLOBÁLNÍ CÍL OP LZZ Globálním cílem operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Více

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Finální verze žádosti (VK-UC) 44N43PØØØ1. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Unikátní kód žádosti: I. Souhrnné informace o projektu 44N43PØØØ1 Identifikace operačního programu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo prioritní osy: Název

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka

STATUT. SANANIM z.ú. V Praze dne Dr. Martina Richterová ředitelka STATUT SANANIM z.ú V Praze dne 10.6.2014 Dr. Martina Richterová ředitelka 1. SYSTÉM ŘÍZENÍ 1.1 Podrobné vztahy a kompetence orgánů sdružení 1.2 Přímé provozní řízení 1.2.1 Ředitel 1.2.2 Výkonný ředitel

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 31. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE Přehled změn k 15. červnu

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010

Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice Karlovy Vary 5. listopadu 2010 Pojmy Institucionalizace Stav či proces, kdy se souhrn pravidel a souhrn očekávaných či akceptovatelných

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině

Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Formulář žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině Obec: Vyplňte název obce. Ulice: č.p.: č.o.: PSČ: Telefon:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Číslo zprávy 2 Období 1 01.02.2009-31.01.2010 1. Údaje o projektu: Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů Opatření

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 17. srpna 2016 ROZPOČET PROJEKTU návod k vyplnění Rozpočet projektu uvádí plánované náklady celého projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora sociální

Více

I. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) vypisuje pro rok 2007 tyto dotační programy:

I. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) vypisuje pro rok 2007 tyto dotační programy: SEKRETARIÁT RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana telefon: 296 153 222, fax: 296 153 264 METODICKÝ POKYN PRO PŘEDKLADATELE

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Příručka pro akreditovaná pracoviště

Příručka pro akreditovaná pracoviště Příručka pro akreditovaná pracoviště OBSAH: Co musí splňovat akreditované pracoviště pro účast na projektu...3 Další povinnosti akreditovaného pracoviště...3 Postup při realizaci vzdělávací aktivity s

Více

za rok 2006 Formulář vyúčtování finanční dotace poskytnuté z Humanitárního fondu SK se skládá:

za rok 2006 Formulář vyúčtování finanční dotace poskytnuté z Humanitárního fondu SK se skládá: Vyúčtování neinvestiční finanční dotace poskytnuté z Humanitárního fondu Středočeského kraje a Závěrečná zpráva o realizaci projektů v oblasti sociální za rok 2006 V souladu se Zásadami grantového řízení

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY Příloha č. 1 Monitorovací zprávy OP VK MONITOROVACÍ INDIKÁTORY CZ.1.7/2.4./12.45 Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu O1/21 Stav ke dni 3.6.21 Výstupy

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Odpovědi na často kladené dotazy výzva č. 35:

Odpovědi na často kladené dotazy výzva č. 35: Odpovědi na často kladené dotazy výzva č. 35: 1) Je v rámci výzvy č. 35 oprávněným žadatelem příspěvková organizace? Příspěvkové organizace nejsou v rámci výzvy č. 35 oprávněným žadatelem. 2) Jsme organizační

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize:0 Strana 1 z 14 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY...3 1. Obecné podmínky společné pro všechny sociálních služby a fakultativní

Více

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Ing. Zuzana Trojanová 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Individuální přístup k osobám z cílových skupin Respektování specifických

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OBLAST PODPORY 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání globální grant:zvyšování kvality ve vzdělávání v Ústeckém kraji II seminář pro žadatele 4.5.2011 alokace pro1.výzvu v rámci globálního grantu Zvyšování

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Město Bílina Břežánská 50/4 418 31 Bílina IČO:

Více

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE Příloha č. 1 Směrnice GŘ č. 17/2015 PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT Jméno a příjmení: XXXX Datum narození: XXXX Kontaktní adresa: XXXX Telefon: XXXX Zdravotní stav dobrý:

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více