ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ"

Transkript

1 ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Název projektu: Soc. rhb. Nymburk a Kolín Registrační číslo: Strana 1 z 44

2 Unikátní kód žádosti: ØLnfQPØØØ2 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo globálního grantu: Název globálního grantu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: Název IPRM: Kód IPRM: Název aktivity IPRM: Číslo aktivity: CZ.1.04 OP Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/ Podpora sociální integrace a sociálních služeb 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora sociální integrace a sociálních služeb 43 Výzva pro předkládání GP 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Pro jednotky u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání 504/2002 Sb (FZ 06/2003) Strana 2 z 44

3 2. Identifikace projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Předpokládané datum zahájení realizace projektu: Předpokládané datum ukončení realizace projektu: Doba trvání v měsících: 24,0 Rozvoj služeb sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné v regionech Nymburk a Kolín Soc. rhb. Nymburk a Kolín Development of social rehabilitation services for long-term mentally ill in regions Nymburk and Kolín Stručný obsah projektu: Zaměření projektu: Rámec A Podpora poskytování vybraných sociálních služeb Projekt je zaměřen na rozvoj služeb pro duševně nemocné v regionech Nymburk a Kolín. Vzniknou dvě nové služby. Služby budou zaregistrovány dle zákona o sociálních službách ještě před zahájením projektu. 1. Tým sociální rehabilitace Nymburk V Nymburce již provozujeme centrum sociální rehabilitace pro duševně nemocné (podle zahraničních modelů: Club House model Nizozemsko, USA, Drop In model UK) v Nymburce bude rozšířeno o malý tým profesionálů (3,0 úvazku), kteří budou poskytovat služby duševně nemocným přímo v jejich přirozeném prostředí metodou případového vedení (case management). Do ukončení projektu bude tým poskytovat služby 50 klientům. 2. Centrum sociální rehabilitace Kolín V Kolíně od roku 2009 ve spolupráci s občanským sdružením ŠELA provozujeme nízkoprahový klub, který bude v rámci projektu přesunut do vhodnějších prostor, personálně posílen (3,0 úvazku), tak aby splňoval nároky na registraci centra sociální rehabilitace. Denní kapacita centra bude 10 klientů, do ukončení projektu bude služby centra využívat 30 klientů. Zaměření služeb: Nízkoprahové centrum sociální rehabilitace v Kolíně zajišťuje komplexní rehabilitační program, který je využíván především k strukturaci volného času a nácviku dovedností. Terénní služby v Nymburce jsou zaměřeny na koordinaci služeb poskytovaných klientům, osobní asistenci a podporu bydlení klienta v přirozené komunitě. Potřebnost služeb: V regionech, kterých se projekt týká jsou komunitní služby pro duševně nemocné nedostatečně rozvinuty. V regionu Nymburk není žádný další poskytovatel služeb pro duševně nemocné. V regionu Kolín pracuje svépomocná skupina rodičů (není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb) a středisko sdružení VIDA poskytující pouze sociální poradenství. Projekt počítá s výběrovým řízením: Projekt vychází z IPRM: Projekt má partnera: Byl jste příjemce podpory de minimis za poslední 3 účetní období: Ne Ne Ne Ne Strana 3 z 44

4 3. Identifikace žadatele Název žadatele: Právní forma: IČ: DIČ: Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Typ žadatele: Má žadatel datovou schránku: Číslo datové schránky: FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Sdruž.(svaz,spolek,spol Ne Nestátní neziskové organizace Ne Je žadatel MSP: Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu: Fokus MB poskytuje v regionu Mladá Boleslav komplexní systém péče o duševně nemocné od roku Postupně vytváří systém komplexních sociálně rehabilitačních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné. V současné době poskytuje Fokus MB tyto služby: chráněná práce a pracovní rehabilitace v sociálně terapeutických dílnách podporované zaměstnávání centra denních služeb podporované bydlení chráněné bydlení případové vedení (case management) doplňkové rehabilitační programy zaměřené na strukturaci volného času a rozšíření sociální sítě klientů (výlety,rehabilitační pobyty, sportovní aktivity). Služby zajišťuje cca 45 pracovníků ve střediscích v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti a v Nymburce. Nově vzniká středisko v Kolíně. Ročně sdružení poskytuje služby více než 500 klientům, z nichž velká většina (85%) jsou lidé, kteří onemocněli schizofrenií. Od roku 2005 provozoval Fokus MB středisko sociální rehabilitace v Sadské, které bylo od z důvodu lepší dostupnosti přesunuto do Nymburka a rozšířeno. Projekt předpokládá rozšíření střediska v Nymburce o terénní služby sociální rehabilitace (case management). V roce 2009 zahájil Fokus Mladá Boleslav spolupráci s občanským sdružením ŠELA (svépomocné hnutí rodičů duševně nemocných) a společně provozují nízkoprahový klub. V rámci projektu bude klub přesunut do vhodnějších prostor a transformován na centrum sociální rehabilitace. Strana 4 z 44

5 Statutární zástupci: Finální verze žádosti (LZZ-GP) Příjmení: Stuchlík Jméno: Jan Titul před: MUDr. Titul za: Funkce osoby: předseda sdružení Telefon I.: Telefon II.: Fax: Kontaktní osoba: Příjmení: Čapoun Jméno: Oldřich Titul před: Titul za: Funkce osoby: ředitel sdružení Telefon I.: Telefon II.: Fax: Hlavní kontaktní osoba: Čapoun Oldřich Oficiální adresa: Kraj: Středočeský Okres: Mladá Boleslav Obec: Mladá Boleslav Část obce: Mladá Boleslav II Městská část: Ulice: Jaselská PSČ: Číslo popisné: WWW: Číslo orientační: Adresa pro doručení: Kraj: Středočeský Okres: Mladá Boleslav Obec: Mladá Boleslav Část obce: Mladá Boleslav III Městská část: Ulice: Ptácká PSČ: Číslo popisné: WWW: 138 Číslo orientační: Strana 5 z 44

6 4. Partner projektu Strana 6 z 44

7 5. Realizační tým Číslo: 001 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Popis pozice v projektu: Číslo: 002 Forma: Úvazek: Manažerské a administrativní pozice 1,00/měsíc ,00 Kč Projekt. manažer řídí projekt. tým. Je odpovědný za naplňování aktivit a cílů projektu, dodržování termínů, koordinuje jednotlivé aktivity projektu. Komunikuje s poskytovatelem grantu. Zpracovává průběžné zprávy projektu. Odpovídá za účelné plánování a čerpání finančních prostředků projektu (kontroluje ředitel sdružení.) Řídí, kontroluje, motivuje a hodnotí pracovníky projektu (přímou práci s klienty služeb řídí ve spolupráci s odborným ředitelem sdružení). Odpovídá za technické vybavení projektu. Pozice bude obsazena ve standardním výběrovém řízení s požadavky SŠ/VŠ, zkušenost s prací v sociálních službách a řízením projektu. (Výb. řízení bude otevřeno i stávajícím pracovníkům sdružení a v případě obsazení pozice stávajícím pracovníkem bude přijat nový pracovník na chybějící prac. pozici.) Projekt. manažer bude přijat od 3. měsíce projektu. V prvních dvou měsících projektu bude projekt řízen ředitelem (ekonomika) a odb. ředitelem (odb. část, výb. řízení na nové prac.). Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Popis pozice v projektu: Číslo: 003 Projektový manažer FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva Odborné pozice Řídí část projektu realizovanou v Nymburce. Připravuje koordinátorovi projektu podklady pro vedení projektu. Společně s odborným ředitelem vytváří koncepci služby. Odborně vede pracovníky týmu sociální rehabilitace (case managery) a odpovídá za jimi aplikované rehabilitační postupy. Kontroluje rovnoměrné rozdělení klientů mezi pracovníky. Kontroluje a hodnotí práci case managerů. Vede zácvik nových pracovníků, mapuje jejich vzdělávací potřeby a dohlíží na jejich kontinuální vzdělávání. Pozice bude obsazena současnou vedoucí centra sociální rehabilitace Nymburk (VOŠ soc. směru, několikaletá zkušenost ve zdravotnických a sociálních službách pro duševně nemocné, psychoterapeutický výcvik KBT směru). Vedoucí centra sociální rehabilitace Nymburk je v současné době zaměstnána na zkráceny pracovní úvazek (0,5), který bude rozšířen na 1,0. Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Vedoucí projektu část Nymburk FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 0,50/měsíc ,00 Kč Odborné pozice Vedoucí projektu část Kolín FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 0,50/měsíc Strana 7 z 44

8 Sazba: Finální verze žádosti (LZZ-GP) ,00 Kč Popis pozice v projektu: Řídí část projektu realizovanou v Kolíně. Připravuje koordinátorovi projektu podklady pro vedení projektu. Společně s odborným ředitelem vytváří koncepci služby. Odborně vede pracovníky centra sociální rehabilitace a odpovídá za jimi aplikované rehabilitační postupy. Kontroluje rovnoměrné rozdělení klientů mezi pracovníky. Kontroluje a hodnotí práci pracovníků. Vede zácvik nových pracovníků, mapuje jejich vzdělávací potřeby a dohlíží na jejich kontinuální vzdělávání. Pozice bude obsazena současnou vedoucí volnočasového klubu v Kolíně (mnohaletá zkušenost v kontaktu s duševně nemocnými a rodinnými příslušníky). Číslo: 004 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník týmu sociální rehabilitace Nymburk (case manager) 1 - sociální pracovník FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Náplň práce case managera je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Práce s klienty zahrnuje například: Tvorba individuálního plánu a aktualizace individuálního plánu Kontakty s rodinnými příslušníky Vyjednávání s institucí nebo zaměstnavatelem Doprovod klienta Poradenství, socioterapie K dalším povinnostem case managera patří: Vedení dokumentace práce s klientem Účast na poradách týmu Účast na individuální a týmové případové supervizi Pozice bude obsazena současnou pracovnicí centra sociální rehabilitace (VŠ soc. směru, 2 roky zkušenost v práci s duševně nemocnými, absolvované specializační vzdělávání, absolvovaná stáž v case managementovém týmu v Mladé Boleslavi). Uvolněná současná pracovní pozice bude obsazena novým pracovníkem na základě standardního výběrového řízení. Číslo: 005 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník týmu sociální rehabilitace Nymburk (case manager) 2 - sociální pracovník FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Strana 8 z 44

9 Náplň práce case managera je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Práce s klienty zahrnuje například: Tvorba individuálního plánu a aktualizace individuálního plánu Kontakty s rodinnými příslušníky Vyjednávání s institucí nebo zaměstnavatelem Doprovod klienta Poradenství, socioterapie K dalším povinnostem case managera patří: Vedení dokumentace práce s klientem Účast na poradách týmu Účast na individuální a týmové případové supervizi Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení. Číslo: 006 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník týmu sociální rehabilitace Nymburk (case manager) 3 - pracovník v soc. službách FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Náplň práce case managera je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Práce s klienty zahrnuje například: Tvorba individuálního plánu a aktualizace individuálního plánu Kontakty s rodinnými příslušníky Vyjednávání s institucí nebo zaměstnavatelem Doprovod klienta Poradenství, socioterapie K dalším povinnostem case managera patří: Vedení dokumentace práce s klientem Účast na poradách týmu Účast na individuální a týmové případové supervizi Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: SŠ (výhodou zdravotnické vzdělání), rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, případně ochota jej absolvovat do 12 měsíců od nástupu. Číslo: 007 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník centra sociální rehabilitace Kolín 1 - sociální pracovník FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Strana 9 z 44

10 Náplň práce právníka centra sociální rehabilitace je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Pracovník centra sociální rehabilitace zejména: vede klienty v nácviku dovedností přijímá nové klienty vede dokumentaci spoluzodpovídá za realizaci rehabilitačních plánů zabezpečuje volnočasové aktivity, rhb. pobyty ad. hodnotí práci s klientem vzdělává se a účastní se supervizí zodpovídá za ochranu osobních údajů klientů Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: VOŠ/VŠ soc. směru, předchozí praxe s cílovou skupinou duševně nemocných výhodou. Číslo: 008 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník centra sociální rehabilitace Kolín 2 - pracovník v soc. službách FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Náplň práce právníka centra sociální rehabilitace je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Pracovník centra sociální rehabilitace zejména: vede klienty v nácviku dovedností přijímá nové klienty vede dokumentaci spoluzodpovídá za realizaci rehabilitačních plánů zabezpečuje volnočasové aktivity, rhb. pobyty ad. hodnotí práci s klientem vzdělává se a účastní se supervizí zodpovídá za ochranu osobních údajů klientů Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: SŠ (výhodou zdravotnické vzdělání), rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, případně ochota jej absolvovat do 12 měsíců od nástupu. Číslo: 009 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Pracovník centra sociální rehabilitace Kolín 3 - pracovník v soc. službách FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné Pracovní smlouva 1,00/měsíc ,00 Kč Popis pozice v projektu: Strana 10 z 44

11 Náplň práce právníka centra sociální rehabilitace je vymezena operačním manuálem služby (kompletní znění je možno nalézt na webových stránkách sdružení v sekci dokumenty). Pracovník centra sociální rehabilitace zejména: vede klienty v nácviku dovedností přijímá nové klienty vede dokumentaci spoluzodpovídá za realizaci rehabilitačních plánů zabezpečuje volnočasové aktivity, rhb. pobyty ad. hodnotí práci s klientem vzdělává se a účastní se supervizí zodpovídá za ochranu osobních údajů klientů Pozice bude obsazena na základě standardního výběrového řízení s požadavky: SŠ, rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, případně ochota jej absolvovat do 12 měsíců od nástupu, předchozí zkušenost s cílovou skupinou duševně nemocných výhodou. Číslo: 010 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Supervizor týmu Nymburk FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné DPP 168,00/hodina 750,00 Kč Popis pozice v projektu: Poskytuje ind. a týmovou supervizi zaměřenou především kasuisticky, v případě potřeby může být obsahem supervize také interpersonální problematika uvnitř týmu nebo konflikt mezi týmy jednotlivých služeb. Supervize je poskytována v předem dojednaných termínech s cca měsíčními intervaly. Rozsah je obvykle 1 hodina individuální supervize na pracovníka a měsíc, 2 hodiny týmové supervize na tým a měsíc (v závislosti na potřebě supervidovaného týmu a jednotlivců). Supervizoři pracovních týmů Fokusu MB jsou obvykle psychiatři, kliničtí psychologové nebo sociální pracovníci s dlouhou praxí (min. 10 let), zkušeností s cílovou skupinou, případně typem supervidované služby. Supervizor pracuje s jedním týmem obvykle 3 4 roky. Supervize týmu sociální rhb. (case management) bude nabídnuta současné supervizorce centra sociální rhb. v Nymburce. Pokud by z kapacitních důvodů nemohla zajistit supervizi obou nymburských týmů, bude zajištěn nový supervizor (Český institut pro supervizi). Číslo: 011 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Odborné pozice Supervizor týmu Kolín FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné DPP 168,00/hodina 750,00 Kč Popis pozice v projektu: Poskytuje individuální a týmovou supervizi zaměřenou především kasuisticky, v případě potřeby může být obsahem supervize také interpersonální problematika uvnitř týmu nebo konflikt mezi týmy jednotlivých služeb. Supervize je poskytována v předem dojednaných termínech s cca měsíčními intervaly. Rozsah supervize je obvykle 1 hodina individuální supervize na pracovníka a měsíc, 2 hodiny týmové supervize na tým a měsíc. Rozsah se může měnit v závislosti na potřebě supervidovaného týmu a jednotlivců. Supervizoři pracovních týmů Fokusu MB jsou obvykle psychiatři, kliničtí psychologové nebo sociální pracovníci s dlouhou praxí (min. 10 let), zkušeností s cílovou skupinou, případně typem supervidované služby. Supervizor pracuje s jedním týmem obvykle 3 4 roky. Supervizor bude zajištěn prostřednictvím Českého institutu pro supervizi. Strana 11 z 44

12 Číslo: 012 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Forma: Úvazek: Sazba: Popis pozice v projektu: Finální verze žádosti (LZZ-GP) Odborné pozice Case manager - konzultant FOKUS sdružení pro péči o duševně nemocné DPČ 0,20/měsíc ,00 Kč Pozice bude obsazena zkušeným case managerem z boleslavského týmu (minimálně 3 roky praxe). Case manager konzultant bude po dobu zácviku nymburského týmu jeden den v týdnu k dispozici začínajícím case managerům ke konzultacím a společným intervencím v terénu. Bude se také účastnit týmové supervize nymburského týmu. Současně bude nadále vykonávat svou práci case managera v boleslavském týmu. Po dobu zácviku nového týmu bude mít snížený počet vlastních klientů. Strana 12 z 44

13 6. Dopady a místa realizace Finální verze žádosti (LZZ-GP) Území dopadu: Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod: CZ020 Středočeský kraj Střední Čechy Místo realizace NUTS5: Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod: CZ Kolín Kolín CZ Nymburk Nymburk Realizované investice NUTS3: Kód NUTS3: Název NUTS3: Procentní podíl: CZ020 Středočeský kraj 100,00 Adresa místa realizace projektu: Palackého Nymburk Zahradní Kolín Strana 13 z 44

14 7. Popis projektu Charakteristika hlavních cílů projektu: Hlavní cíle Rozšíření služeb sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné v dalších dvou regionech Středočeského kraje. Zlepšení přístupu dlouhodobě duševně nemocných klientů k programům pracovní rehabilitace. Podpora návratu dlouhodobě duševně nemocných klientů na trh práce. Dílčí cíle Vytvoření týmu sociální rehabilitace (case management) v Nymburce Vytvoření centra sociální rehabilitace v Kolíně Zdůvodnění potřebnosti projektu: Case management je specifická metoda sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných v jejich domácím prostředí. Služba zahrnuje zejména: Mapování potřeb Tvorba a aktualizace indiv. plánu Koordinace služeb Práce s rodinným systémem klienta Poradenství a podpora v problematických životních situacích Podpora samostatného bydlení Lékový management Finanční management Socioterapie a psychoterapie Nácviky dovedností Case management je metoda práce vycházející z především z britských a nizozemských modelů. Sdružení Fokus Mladá Boleslav rozvíjí tento způsob práce (terénní tým v Mladé Boleslavi) od roku Nízkoprahové centrum sociální rehabilitace zajišťuje komplexní rehabilitační program, který je využíván především k strukturaci volného času a nácviku dovedností. Je vhodný především jako první služba v regionech, kde služby pro dlouhodobě duševně nemocné chybí. Sdružení Fokus Mladá Boleslav provozuje centra sociální rehabilitace v Mladé Boleslavi a Nymburce. V regionech, kterých se projekt týká jsou komunitní služby pro duševně nemocné nedostatečně rozvinuty. V regionu Nymburk není žádný další poskytovatel služeb pro duševně nemocné. V regionu Kolín pracuje svépomocná skupina rodičů (není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb) a středisko sdružení VIDA poskytující pouze sociální poradenství. Nízkoprahové služby (centrum soc. rhb.) a služby asertivně poskytované v domácím prostředí klientů (case management) zlepšují přístup klientů k programům pracovní rehabilitace, chráněné práce a usnadňují jejich návrat na volný trh práce. Převážná většina cílové skupiny jsou občané plně invalidní, zaměstnanost lidí s diagnózou schizofrenie je v ČR nižší než 1% (proti více než 10% v zemích s vyspělým systémem péče o duševně nemocné). Zapojení klientů do služeb soc. rhb (projekt zvýší kapacitu služeb o 80 klientů ročně) vede k zařazení 25% z nich do pracovní rhb. a 1,5% se vrací na trh práce. Strana 14 z 44

15 Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu: Finální verze žádosti (LZZ-GP) Nedostatečná schopnost sdružení Fokus Mladá Boleslav realizovat projekt Sdružení Fokus Mladá Boleslav úspěšně realizuje a rozvíjí programy psychosociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné od roku Je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, úspěšně realizovalo řadu projektů včetně projektů financovaných zahraničními dárci (Sdružené holandské nadace) nebo z prostředků Evropské Unie (Phare, Globální grant NROS). Obdobné služby již úspěšně realizuje na mladoboleslavsku. Pro nové služby jsou zpracovány operační manuály a plány vzdělávání personálu. Nymburský case managementový tým bude v počátečním období posílen zkušeným konzultantem z boleslavského týmu. Kapacitu sdružení by mohlo ohrozit pouze zásadní plošné omezení státních prostředků pro poskytování sociálních služeb. Nízký zájem cílové skupiny Odhad velikosti cílové skupiny v regionech Nymburk a Kolín je 860 osob (viz příloha). Kapacita zaváděných služeb pokrývá přibližně 10% potřeby. Sdružení má vytvořen systém oslovování cílové skupiny přímo (informační materiály) a prostřednictvím zdravotnických služeb (psychiatrické ambulance), přes svépomocné uživatelské a rodičovské organizace. V mladoboleslavském regionu pracujeme přibližně s 50% cílové skupiny a limitujícím faktorem je zde hlavně kapacita služeb, nikoli neinformovanost či nezájem cílové skupiny. Nezískání adekvátních prostor Zázemí pro case managementový tým Nymburk je zajištěno a vyžaduje pouze drobné stavební úpravy (WC), projekt stavebních úprav je zpracován. V Kolíně jsou vytipovány vhodné prostory ve dvou lokalitách. Vzhledem k tomu, že centrum sociální rehabilitace nevyžaduje žádné specifické podmínky, není pravděpodobné, že by se prostory nepodařilo získat. Inovativnost projektu: Projekt je zejména replikací ověřených a funkčních služeb v dalších regionech a naplněním požadavku (stanoveným například Akčním plánem duševního zdraví pro Evropu) na rozvoj komunitních služeb pro duševně nemocné. Boleslavský systém je průběžně inovován. V současné době se snažíme zavést nové metody práce s rodinami duševně nemocných, specifické postupy pro práci s mladými duševně nemocnými (časná detekce osob ohrožených vznikem onemocnění, program pro klienty s duálními diagnózami psychotické onemocnění a problematika závislosti či zneužívaní návykových látek, program asistovaného přátelství pro mladé klienty). Tyto přístupy se prosazují v cizině v posledních letech a dosavadní výsledky jasně prokazují jednak jejich rehabilitační efektivitu, jednak pozitivní dopad zavedení těchto postupů na postoje společnosti k duševně nemocným, snížení sociálního vyloučení a stigmatizace. Využití inovativních postupů je plánováno i ve službách projektem nově zaváděných a realizovaných v Nymburce a Kolíně. Udržitelnost aktivit projektu po skončení podpory z OP LZZ: Provozní a finanční udržitelnost je zajištěna tím, že přístupy zavedené projektem budou po jeho skončení součástí služeb psychosociální rehabilitace a budou financovány z běžných zdrojů pro provoz sociálních služeb. Udržitelnost dovedností, které v rámci projektu získá personál nových služeb zaručují mechanismy využívané ve sdružení již několik let. Především jsou zpracovávány operační manuály a metodiky služeb, které mimo jiné slouží jako výukové materiály pro nově přijímané pracovníky. Strana 15 z 44

16 8. Klíčové aktivity Číslo aktivity: 01 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Personální obsazení projektových týmů Projektový tým se skládá z projektového manažera, vedoucích lokálních týmů Nymburk a Kolín, členů lokálních týmů Nymburk (2 sociální pracovníci, 1 pracovník v sociálních službách) a Kolín (1 sociální pracovník, 2 pracovníci v sociálních službách), supervizorů týmů Nymburk a Kolín a case managera konzultanta z boleslavského týmu sociální rehabilitace. Pozice budou obsazeny ve standardním výběrovém řízení. Sdružení má zpracovánu metodiku výběrových řízení. Základní výběr uchazečů probíhá na základě zaslaných profesních životopisů a motivačních dopisů. U výběrového pohovoru jsou vždy přítomni vedoucí příslušného týmu, odborný ředitel sdružení a 2 až 3 další pracovníci sdružení. Výběrovými kritérii jsou kvalifikace, předchozí pracovní zkušenosti, komunikační dovednosti, schopnost orientovat se v neznámé situaci (odhadováno z role playingu). Ve výběrovém řízení jsou důsledně dodržovány principy rovných příležitostí. Část pracovních pozic v projektovém týmu bude otevřena i pro interní výběrové řízení a pokud bude některá z pozic obsazena současným zaměstnancem, bude na jeho místo přijat nový pracovník. Časový harmonogram je následující: Vedoucí týmů Nymburk a Kolín jsou současní zaměstnanci sdružení a začnou plnit své úkoly ihned po zahájení projektu. Výběrové řízení na projektového manažera bude vyhlášeno ihned po zahájení projektu a projektový manažer nastoupí nejdéle od 3. měsíce projektu. Do obsazení pozice projektového manažera bude projekt řídit současný management sdružení (ředitel sdružení, odborný ředitel). Lokální týmy Nymburk a Kolín včetně supervizorů budou kompletní nejpozději od 4. měsíce projektu. Case manager konzultant je současný zaměstnanec sdružení a svou roli konzultanta pro tým Nymburk bude plnit po prvních 6 měsíců fungování nymburského týmu. Číslo aktivity: 02 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Zajištění prostor v Kolíně V Kolíně v současné době probíhá příprava projektu a je zde ve spolupráci mezi Fokusem Mladá Boleslav a o.s. ŠELA (svépomocná organizace rodinných příslušníků duševně nemocných) provozován volnočasový klub. Současné prostory nejsou pro projekt dostatečné. Sdružení zatím vytipovalo vhodné prostory pro centrum sociální rehabilitace ve dvou lokalitách a jednalo o pronájmu s vlastníky (Městský úřad Kolín, soukromá firma). Ačkoliv není jisté, zda vybrané prostory budou v době zahájení projektu dostupné, je velmi pravděpodobné, že nebude obtížné získat pronájem jiných vhodných prostor za cenu v místě obvyklou, protože provozní požadavky centra sociální rehabilitace nejsou nijak náročné. Předpokládané parametry: 1 2 větší místnosti pro skupinové aktivity 1 malá místnost (zázemí pro tým, prostor pro individuální rozhovory s klienty) sociální zařízení Celková plocha prostor m2. Nájemné Kč/měsíc Energie Kč/měsíc. Strana 16 z 44

17 Číslo aktivity: 03 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Drobné stavební úpravy prostor v Nymburce Současné prostory centra sociální rehabilitace v Nymburce umožňují zřízení zázemí pro mobilní tým sociální rehabilitace, jsou nezbytné drobné stavební úpravy vybudování chybějícího sociálního zařízení. Je zpracován stavební projekt úprav a získán souhlas vlastníka budovy (Městský úřad Nymburk). Stavební úpravy budou zahájeny okamžitě po započetí projektu (vzhledem k rozsahu není plánováno výběrové řízení) a dokončeny budou ve třetím měsíci projektu. Případné zdržení stavebních prací by pro nově zřizovanou službu (mobilní tým) představovalo dyskomfort, neohrozilo by však kriticky její fungovaní. Orientační náklady stavebních úprav: Kč Číslo aktivity: 04 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Technické vybavení týmů Pro nově vzniklé týmy a služby bude zajištěno nezbytné vybavení: Nymburk: 5x notebook (1 projektový koordinátor, 1 vedoucí týmu Nymburk, 3 case manageři), 1x PC stanice pro personál služby, 1x tiskárna, 1x multifunkční tiskárna, 1x skartovač 4x mob.telefon (3x pro case managery,1x pro vedoucího týmu) Kolín:2x PC (1 stanice pro klienty služby Kolín nácvik dovedností, 1 stanice pro personál služby Kolín),1x tiskárna pro klienty, 1x multifunkční tiskárna, 1x skartovač 3x mob.telefon pracovníci centra soc.rehabilitace,(1x mikrovlnná trouba, 1x sporák) zajištění jednoho z rehabilitačních programů Centra Ke všem počítačům bude pořízen základní software (operační systémy, MS Office) a databázový program MS Access, který je nezbytný k využívání síťového systému dokumentace práce s klienty. V obou střediscích bude zprovozněna místní počítačová síť (pevný rozvod či wi fi) se zabezpečeným přístupem na server sdružení. Prostory budou vybaveny potřebným nábytkem. Nymburk: zázemí týmu (1x konferenční stůl,4x skříň,2x regál, 4x police, 1x věšák, 4x kanc.stůl, kontejner,židle, 3x křeslo), zázemí pro práci s klienty, porady (1x jídelní stůl, 6 židle,1x kuch linka,1x sedaci souprava,1x konferenční stůl, 4x police, 1x věšák) Kolín: zázemí týmu (3x kancelářský stůl, kontejner, židle, 3x skříň, 3x police, 1x věšák, 3x křeslo ), zázemí pro práci s klienty (2x jidelní stůl, 12x židle k jídelnímu stolu,1x kuch.linka, 1x sedací souprava,1x křeslo, 1x konf.stůl, 2x kříň, 2x regál, 2x police, 2x pracovní stůl, 12x židle k prac stolu, 1x věšák ) Časový harmonogram: 1 3 měsíc projektu. Strana 17 z 44

18 Číslo aktivity: 05 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Terénní sociální rehabilitace Nymburk - zavedení služby Služba bude ve středisku Nymburk zahájena ihned po přijetí nových pracovníků (od 4. měsíce projektu). Od počátku bude klientům poskytováno plné spektrum služeb a intervencí (viz aktivita 06), v prvních šesti měsících fungování služby bude však nižší kapacita (do 6 klientů na jednoho case managera), protože v počáteční fázi práce služby budou probíhat další činnosti: krátkodobé stáže nových pracovníků v ostatních službách a programech Fokusu Mladá Boleslav vstupní vzdělávání nových pracovníků (není obsahem projektu) zpracování metodiky služby. Jako vstupní materiál bude použit operační manuál týmu sociální rehabilitace Mladá Boleslav (viz internetové stránky sdružení), který bude upraven podle specifik nového týmu systematické kontaktování sociálních a zdravotních služeb v regionu, distribuce informací o zaváděné službě (ze zkušenosti je preferován osobní kontakt před rozesíláním informačních materiálů) Po dobu prvních 6 měsíců práce služby bude týmu jeden den v týdnu k dispozici konzultant (zkušený case manager z boleslavského týmu), který bude poskytovat novým pracovníkům zpětnou vazbu formou případových konferencí a který se bude také (se souhlasem klienta) fyzicky účastnit intervencí v terénu. Číslo aktivity: 06 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Terénní sociální rehabilitace Nymburk - standardní provoz služby Terénní sociální rehabilitace (case management) je specifická metoda sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných v jejich domácím prostředí. Služba zahrnuje zejména: Mapování potřeb Tvorba a aktualizace ind. plánu Koordinace služeb Práce s rodinným systémem klienta Poradenství a podpora v problematických životních situacích Podpora samostatného bydlení Lékový management Finanční management Socioterapie a psychoterapie Nácviky dovedností Case management je metoda práce vycházející z především z britských a nizozemských modelů. Sdružení Fokus Mladá Boleslav rozvíjí tento způsob práce (terénní tým v Mladé Boleslavi) od roku Case management je jádrem sociální rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných, koordinuje další služby do účelného celku a umožňuje vytvořit individuální rehabilitační plán využívající většinu dostupných zdrojů (dalších služeb a pomoci z neformálních zdrojů). Case management je často jedinou volbou u klientů, kteří nezvládají nároky docházkových programů a také výrazně usnadňuje zapojení klientů do jiných programů, včetně programů pracovní rehabilitace, chráněné či podporované práce. Předpokládaná okamžitá kapacita po zácviku týmu bude 36 klientů (1 case manager 12 klientů), do ukončení projektu bude tým poskytovat služby nejméně 50 klientům. Většina klientů bude z Nymburka a okolních obcí dobře dostupných hromadnou dopravou. Po vybavení týmu vlastním vozidlem (není obsahem projektu) bude spádovou oblastí okres Nymburk. Strana 18 z 44

19 Číslo aktivity: 07 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Centrum sociální rehabilitace Kolín - zavedení služby Služba bude v Kolíně zahájena ihned po přijetí nových pracovníků (od 4. měsíce projektu). Obsah služby bude odpovídat náplni centra sociální rehabilitace (viz aktivita 08), v prvních 6 měsících však bude služba klientům dostupná ve zkrácené provozní době (8 hodin denně v pracovních dnech a občasné víkendové akce). Jeden den v týdnu (případně dvě odpoledne) bude v tomto období zaměřen na zajištění dalších činností: krátkodobé stáže nových pracovníků v ostatních službách a programech Fokusu Mladá Boleslav vstupní vzdělávání nových pracovníků (není obsahem projektu) zpracování metodiky služby. Jako vstupní materiál bude použit operační manuál center sociální rehabilitace Mladá Boleslav a Nymburk (viz internetové stránky sdružení), který bude upraven podle specifik nového týmu systematické kontaktování sociálních a zdravotních služeb v regionu, distribuce informací o zaváděné službě (ze zkušenosti je preferován osobní kontakt před rozesíláním informačních materiálů) Denní kapacita centra bude v tomto období 6 klientů. Do šesti měsíců od zahájení služby bude dosaženo cílového rozsahu časové dostupnosti (8 hodin denně v pracovních dnech a pravidelné víkendové akce). Číslo aktivity: 08 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Centrum sociální rehabilitace Kolín - standardní provoz služby Nízkoprahové centrum sociální rehabilitace zajišťuje komplexní rehabilitační program, který je využíván především k strukturaci volného času a nácviku dovedností. Program obvykle zahrnuje prvky pracovní rehabilitace či arteterapie bez tlaku na pracovní výkon, nácviky komunikace a sociální interakce. Program je vhodný především jako první služba v regionech, kde služby pro dlouhodobě duševně nemocné chybí. Sdružení Fokus Mladá Boleslav provozuje centra sociální rehabilitace v Mladé Boleslavi a Nymburce. Denní kapacita centra bude 10 klientů, do ukončení projektu bude služby centra využívat nejméně 30 klientů. V dalším vývoji (není obsahem projektu) je třeba doplnit program o terénní službu, která může asertivně kontaktovat klienty, kteří z různých důvodů nemohou docházkový program využít. Nezbytnou součástí regionálního systému služeb jsou také pracovně rehabilitační služby podporující návrat duševně nemocných na trh práce. Číslo aktivity: 09 Název klíčové aktivity: Popis realizace klíčových aktivit: Zpracování závěrečné zprávy projektu Bude zpracována závěrečná zpráva projektu, která bude kromě povinných součástí obsahovat také vyhodnocení účinnosti sociální rehabilitace v nových službách a srovnání se současnými službami. K hodnocení rehabilitace je ve sdružení využíván nástroj CAN (Camberwell Assessment of Need). Závěrečná zpráva bude po odsouhlasení poskytovatelem grantu zveřejněna na webových stránkách sdružení společně s dalšími písemnými výstupy projektu (především operační manuály nových služeb). Strana 19 z 44

20 9. Cílové skupiny Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením Popis a způsob zapojení cílové skupiny: Duševní choroby představují v rozvinutých státech největší společensko ekonomickou zátěž. V Evropě 27 % lidí dospělého věku trpí v rozmezí jednoho roku některou z duševních poruch. Evropské státy se zavázaly k realizaci Akčního plánu duševního zdraví pro Evropu (2005), kde jsou prioritami prevence, snížení stigmatizace a diskriminace, zavedení integrovaných systémů péče, kvalifikace pracovních sil a zapojení uživatelů a opatrovníků do plánování a rozvoje služeb v oblasti péče od duševně nemocné. Podle hodnocení regionální kanceláře WHO není Akční plán v ČR uplatňován. Hlavním problémem je celkové podfinancování péče o duševně nemocné (3,6% zdrav. výdajů namísto doporučovaných 8 12%, podíl výdajů na sociální služby pro tuto cílovou skupinu není znám). Výsledky rozsáhlého výzkumu realizovaného nedávno Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví (CRPDZ) ukazují na potřebu: 1) navýšení kapacity ambulantní psychiatrické péče 2) zavedení služeb případového vedení (case managementu) pro velkou část pacientů 3) restrukturalizace a přesun kapacit v rámci lůžkového fondu 4) rozšíření komunitní rezidenční péče 5) rozšíření krizových služeb a psychoterapeutických programů denních stacionářů 6) zásadní navýšení kapacit rehabilitačních služeb a poradenství 7) propojení všech segmentů péče 8) orientování služeb co nejvíce do přirozeného prostředí pacientů Body 2, 4 a 6 se týkají především sociálních služeb. Psychiatrická rehabilitace je účelná pouze pro část osob trpících duševní poruchou. Počet osob, které potřebují psychosoc. rhb. zajišťovanou sociálními službami byl v Evropě odhadován na 0,5% populace (Schene AH, 1992), nověji bývá uváděno až 1%. Z nejnovějších dat CRPDZ (viz příloha) vyplývá odhad cílové skupiny 0,752%. Při spádové oblasti našich služeb cca obyvatel to znamená 1730 potenciálních uživatelů služeb. V roce 2008 byly služby poskytnuty 504 klientům. Realizace projektu umožní ročně poskytovat služby dalším 80 klientům. Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny: Cílem projektu je vytvoření funkčního základu komunitních rehabilitačních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné v dalších dvou regionech. Převážná většina cílové skupiny jsou občané plně invalidní, zaměstnanost lidí s diagnózou schizofrenie je v ČR nižší než 1% (proti více než 10% v zemích s vyspělým systémem péče o duševně nemocné). Na tom se ve velmi vysoké míře podílí stigmatizace duševních poruch (mimo jiné vedoucí k negativním postojům zaměstnavatelů) a tzv. sebestigmatizace duševně nemocných (přejímají postoje okolí a sami sebe hodnotí jako práce neschopné). Zapojení klientů komunitních rehabilitačních služeb vede k zařazení 25% z nich do pracovně rehabilitačních programů a práci v chráněných podmínkách. Přibližně 1,5% klientů ročně se podaří zaměstnat na volném trhu práce. Zapojení cílové skupiny: Klienti (případně jejich rodinní příslušníci či přátelé) se o službách Fokusu dozvídají většinou od svého lékaře (v průběhu hospitalizace či během ambulantní léčby), od ostatních poskytovatelů sociálních služeb v regionu, od jiných klientů (nejčastěji ve svépomocném socioterapeutickém klubu), z tištěných informačních materiálů sdružení nebo z webových zdrojů (vlastní stránky sdružení, katalog sociálních služeb Mladá Boleslav, registr poskytovatelů sociálních služeb). Doporučení (lékařské či jiné) není k přijetí klienta vyžadováno. První kontakt s klientem provádí case manager (případový vedoucí), který společně s klientem zmapuje jeho situaci a zakázku. Společně vytvoří rehabilitační plán, jehož součástí může být dle potřeby využívání dalších služeb poskytovaných Fokusem nebo jiným poskytovatelem. Case manager pak tyto služby klientovi zajistí. Používaný systém informování klientů považujeme za dostatečně efektivní v regionu Mladá Boleslav, kde Fokus MB funguje dlouhodobě, jsme v kontaktu s 50% klientů z cílové skupiny (viz příloha) a limitujícím faktorem je zde hlavně kapacita služeb, nikoli neinformovanost či nezájem cílové skupiny. Strana 20 z 44

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje OBSAH 1. ÚVOD........................................... 4 2. O PROJEKTU........................................

Více

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009

Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 Magistrát města Brna Odbor sociální péče Oddělení spolupráce a rozvoje Referát komunitního plánování a projektů Malinovského

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Od 6. dubna 2009 platí výzva operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 40 pro předkládání

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK

TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK TRANSFORMAČNÍ PLÁN VINCENTINA ŠTERNBERK Transformační plán Vincentina schválila Rada Olomoucké kraje usnesením z 66. schůze dne 24. 5. 2011 UR/66/54/2011 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015

SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 SETKÁNÍ S JIHOČESKÝMI MAS MOŽNOSTI ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST V ROCE 2015 Odbor podpory projektů ESF, Ministerstvo práce a sociálních věcí 28.7.2015, Lipnice u Jílovic ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více