Městské divadlo Děčín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městské divadlo Děčín"

Transkript

1 Městské divadlo Děčín Teplická 75, Děčín IV ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: MgA. Jiří Trnka Datum: Děčín

2 Obsah Obsah Úvod Základní údaje o organizaci Základní údaje Předmět činnosti Plnění věcných ukazatelů Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace Průměrná měsíční mzda Hospodaření příspěvkové organizace ekonomické ukazatele Výsledek hospodaření Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek Pohledávky a závazky Veřejné zakázky Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti Stanovené závazné ukazatele Čerpání účelových dotací Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Podklady pro schválení účetní závěrky Výsledky kontrol Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Přílohy... Chyba! Záložka není definována. Účetní závěrka... Chyba! Záložka není definována. Inventarizační zpráva... Chyba! Záložka není definována. Zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly... Chyba! Záložka není definována. Ostatní podklady dle 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb.... Chyba! Záložka není definována. 2

3 1 Úvod Tato zpráva o hospodaření podává komplexní přehled o hospodaření Městského divadla, příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, je samostatnou příspěvkovou organizací vykonávající veřejně prospěšnou činnost, s vlastními účty, která může svým jménem nabývat práv a povinností a zavazovat se. V rámci této příspěvkové organizace jsou zřizovány tyto dvě oddělená pracoviště: Městské divadlo a kino Sněžník, pod které ještě spadá hudební klub Le Garage Noir. Organizace rovněž mimo své budovy pořádá ve městě ještě Letní kino, Festival pouličního divadla atd. Městské divadlo Děčín, p. o., je zařízením regionálního významu, jehož hlavním posláním je sloužit jako centrum prezentace dramatického umění v širokém žánrovém zastoupení, koncertního života a pořadů příbuzného charakteru a pořádání veřejných filmových představení. Prezentací umělecké tvorby ovlivňuje kulturní i společenský život města a širšího okolí a plní tak zároveň funkci reprezentativní. 2 Základní údaje o organizaci 2.1 Základní údaje Název: Městské divadlo Děčín Právní forma: Příspěvková organizace územně samosprávného celku Zřizovatel: Statutární město Děčín Datum vzniku: Sídlo: Teplická 75 Děčín IV IČ: DIČ: CZ Ředitel: MgA. Jiří Trnka tel: Řídící orgány: Statutární zástupce ředitele pro věci ekonomické: Jana Oreški Vedoucí kina a zástupce ředitele pro věci provozní: Mgr. Martin Pošta Web. stránky: wwwdivadlodecin.cz. 2.2 Předmět činnosti Oblast činnosti organizace spočívá v prezentaci dramatického a koncertního umění v širokém žánrovém zastoupení včetně pořadů příbuzného typu. Jedná se o tyto činnosti: - divadelní představení pro dospělé diváky - divadelní představení pro děti a mládež - koncerty vážné hudby 3

4 - literární a literárně-hudební pořady a besedy - zábavné pořady v žánrech odvozených od dramatického umění - výstavy výtvarných děl - organizační a metodické služby neprofesionálním uměleckým tělesům a sdružením pro akce divadelního a koncertního typu - reklamní služba a pronájem diváckých prostor pro reklamu sponzorů - krátkodobý pronájem divadelních prostor pro kulturní a společenské aktivity - pořádání veřejných filmových představení z tuzemské i zahraniční produkce - pořádání školních představení - filmové přehlídky, akce pro děti, školy a mládež - zajišťovat propagaci filmových představení - zajišťovat činnost kina po stránce kulturní a provozně technické - zajišťování mediální reklamy pro různé klienty - Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy: pronájem dle 4 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění, v režimu Občanského zákoníku hostinská činnost specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 3 Plnění věcných ukazatelů V roce 2014 byla činnost organizace stabilní jak po provozní tak po finanční stránce. Organizace udržela vyrovnaný rozpočet i při vysokém standardu svých programů a i při řadě oprav, které bylo nutné provést. Ve spolupráci se svým zřizovatelem byly v létě provedeny dvě velké opravy jedna v divadle a jedna v kině. Na obě byly Odborem rozvoje uspořádány výběrová řízení a obě byly financovány zřizovatelem a zároveň majitelem budov organizace Statutárním městem Děčín. V divadle byla opravena střecha a tepelně izolován strop na budově Městského divadla nad hlavním sálem, neboť střecha již byla v kritickém stavu a hrozilo zahnívání trámů. V kině Sněžník byl opraven strop nad hlavním sálem, který byl v havarijním stavu, místy se propadal. V létě došlo k závažné poruše 3D projektoru a oprava byla vyčíslena na 350,- tis. korun českých. Zřizovatel obratem navýšil rozpočet organizace o tuto částku. Oprava byla nakonec o 129 tis. korun levnější a projektor je nyní plně funkční. Rada města nám schválila využití zbylých 129 tis. pro další investice v kině Sněžník. Část peněz jsme investovali do opravy okapnic na kině Sněžník, kde si majitelé okolních domů stěžovali na přepad dešťové vody do jejich dvorů. Oprava byla provedena v listopadu a prosinci Na sklonku roku 2013 byla předána divadlu Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení, která konstatovala 15 závad v budově divadla. Tyto závady byly v průběhu roku z většiny odstraněny, zbytek oprav bude proveden v roce V létě byly vymalovány zaměstnanci divadla veřejné prostory v divadle (kromě hl. sálu), opravilo se parkoviště, ze sponzorských darů bylo pořízeno nové osvětlení galerie ve foyeru divadla (společnost Termo) a především byla pořízena nová opona a výkryty za více než ,- Kč (společnost ČEZ Distribuce). Taktéž byly z vlastního rozpočtu položeny nové zátěžové koberce u šaten, v baru, a na schodech do komorního sálu. 4

5 Za realizaci Festivalu pouličního divadla a akce Den nejen pro seniory, které obě pořádá divadlo v rámci Městských slavností, byly náklady ve výši ,-Kč přefakturovány zřizovateli. Rozpočet byl také organizaci navýšen o ,- Kč na uspořádání Letního kina, které pořádá kino Sněžník v letních měsících pro občany tohoto města. V průběhu roku došlo také k několika drobným změnám na zaměstnaneckých postech. V létě odešla na mateřskou dovolenou asistentka ředitele Jana Pikrtová a jako zástup za ni po dobu mateřské dovolené byla přijata Zdena Kuželová. Byla vybrána ve výběrovém řízení, jež mělo 70 účastníků. V listopadu došlo ke změně na postu hlavního promítače v kině Sněžník. Jan Jindra na vlastní žádost odešel do penze a na jeho místo nastoupil Milan Hradil. Od byl přijat po dohodě se zřizovatelem na ¾ úvazek zvukař Jan Bandurič. Tato cesta se ukázala být efektivní pro celou organizaci a dle dohody bude zvukař v roce 2015 zaměstnán na plný úvazek. Organizace v roce 2014 měla celkové náklady na provoz všech svých budov, programů a zařízení ve výši ,14 Kč a celkové příjmy ,56 Kč. Organizace tak nakonec skončila v zisku 4 504,42 Kč. V následujících grafech srovnáváme náklady a příjmy v letech 2013/2014 a výsledný zisk v těchto letech. Graf srovnání výsledků hospodaření ,00 Kč zisk ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Náklady Výnosy ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč zisk a) Městské divadlo Děčín V uplynulém roce se samotnému divadlu dařilo poměrně dobře. Návštěvnost měla mírnou tendenci k vzestupu. S nově otevřenou sezónou dokonce opět mírně stoupl počet našich předplatitelů (od roku 2008 jejich počet každou sezónou setrvale klesal až do minulé sezóny, kdy se poprvé situace obrátila) a to je skutečně dobrý signál! Obecně lze říci, že o předplatné je stále vzrůstající zájem, takže například ve skupině E (exklusivní divadlo) je předplatné zcela vyprodáno, naproti tomu ve skupině K (Kruh přátel hudby) je předplatitelů pouhá stovka. Celkově však na systému předplatného není třeba nic měnit, spíše se snažit udržet vzrůstající tendenci kvality i návštěvnosti představení. Taktéž jsme nebyli nuceni v nové sezóně předplatné zdražit. 5

6 Skupina E Skupina D1 Skupina D2 Skupina D3 Skupina K Skupina S Pro srovnání uvádíme grafy srovnávající počet našich předplatitelů a výnosů v jednotlivých skupinách abonmá za sezónu a za sezónu , která právě v divadle probíhá. Graf srovnání návštěvnosti předplatné Graf srovnání výnosů za předplatné Kč Sezóna 13/14 Sezóna 14/ Kč Kč Kč Kč Kč Kč - Kč Sezóna 13/14 tržba Sezóna 14/15 tržba V roce 2014 stoupl mírně i počet diváků na volnou kasu a taktéž stoupla výše našich tržeb. Tržby stoupají také proto, že jsme obecně přistoupili k mírnému zvýšení cen vstupenek ve volném prodeji řádově o cca 20,- Kč na jednu vstupenku. Jak je vidět, o divadlo setrvale vzrůstá ve městě zájem, i přes mírné zdražení. Pro ilustraci zde uvádíme grafy srovnávající výnosy a návštěvnost v roce 2013 a v roce Grafy srovnání výnosů a návštěvnosti Výnosy Návštěvnost , , , , , , Výnosy Návštěvnost V divadle pravidelně hostují přední české soubory a nejlepší čeští umělci této doby. Každou sezónu u nás pořádají mimopražské premiéry Dejvické divadlo i Divadlo v Dlouhé přední české soubory. V listopadu 2014 zde dokonce divadelní společnost Háta uvedla českou premiéru své komedie Do ložnice vstupujte jednotlivě. V uplynulém roce zde vystoupil poprvé v historii i světoznámý český soubor Nového cirkusu La Putyka a to s fenomenálním úspěchem. 6

7 V rámci této své hlavní činnosti se snažíme každou sezónu uvádět ve večerních pořadech všechny divadelní žánry, hrajeme dopoledne pro školní mládež všech věkových kategorií a samozřejmě také nedělní pohádky pro rodiče s dětmi. Uvádíme také koncerty jak klasické tak i populární hudby. V kalendářním roce 2014 uspořádalo Městské divadlo 64 večerních představení, 66 představení pro školy včetně nedělních pohádek a 22 koncertů. Celkem tedy 152 pořadů ve své hlavní dramaturgické linii! Celkově tato představení navštívilo platících diváků dle prodejního systému Colosseum. To však nezahrnuje několik tisíc dalších diváků na akcích pořádaných mimo systém Colossea těmto dalším akcím v divadelním sále se budeme věnovat níže. Dá se tedy říci, že divadlo v roce 2014 navštívilo celkově více jak diváků! Návštěvnost Městského divadla Děčín patří k nejlepším v celorepublikovém průměru městských divadel. Pro představu uvádíme grafy, které zobrazují jak se jednotlivé předplatitelské řady a další programové sekce podílejí na návštěvnosti a tržbách divadla. tržba 2014 Skupina E Skupina D1 Skupina D2 Skupina D3 Skupina K Skupina S Volná kasa Školní představení Nedělní pohádky návštěvnost 2014 Skupina E Skupina D1 Skupina D2 Skupina D3 Skupina K Skupina S Volná kasa Školní představení Nedělní pohádky 7

8 Mimo hlavní dramaturgickou linii, která je nejdůležitější náplní činnosti divadla, je divadlo samo otevřeno ještě celé řadě místních děčínských aktivit spojených s kulturou. V roce 2014 v divadle uspořádala desítka děčínských škol své akademie. Také zde proběhl festival mateřských škol Zvoneček. Své koncerty zde uvedly ZUŠ i sbor paní Štrbové. Tradičně v divadle vystoupilo Baletní studio Regina. Svou novou premiéru zde v září uvedl Divadelní spolek Karel Čapek a s úspěchem ji stále reprízuje. Děčínský symfonický orchestr zde uspořádal pět svých koncertů. V divadle se uskutečnilo vyhlášení literární soutěže Děčín v srdci, v srdci Děčína, kterou divadlo spolupořádá. Divadlo je rovněž partnerem celonárodní recitační soutěže Čtyřlístek. V divadle byl uspořádán třídenní 22. ročník festivalu Děčínská brána, podruhé s mezinárodní účastí!!! V rámci festivalu zde s obrovským úspěchem vystoupil soubor z ukrajinského Lvova. Členkou odborné poroty byla Prezidentka ruské asociace amatérských divadel paní Alla Zorina. V divadle rovněž proběhl ve spolupráci s EOA a Gymnáziem Děčín devátý ročník festivalu Studenti Sobě. Tohoto posledního ročníku se účastnilo celkem 16(!) základních a středních škol. Bylo zde uspořádáno devět samostatných výstav v galerii ve foyer divadla. Tyto výstavy získávají ve městě patřičnou pozornost, neboť mají velmi dobrou úroveň vystavujících umělců. V divadle mimo tyto akce probíhá také pravidelná umělecká činnost, byť na neprofesionální úrovni. V budově městského divadla zkouší každé pondělí Děčínský symfonický orchestr, svou zkušebnu, knihovnu i fundus zde má Divadelní spolek Karel Čapek a baletní studio Regina má pronajaté prostory baletního sálu pod střechou administrativní budovy. Divadlo ovšem bylo aktivní i mimo svou vlastní budovu! Městské divadlo uspořádalo v rámci Městských slavností 3. ročník pouličního divadla Memoriál Pavla Jarolíma a také Den nejen pro Seniory oboje na Husově náměstí. Divadlo získalo komerčními pronájmy svých prostor nemalou finanční částku na svůj provoz. Rezervní fond divadla byl v loňském roce tvořen finanční přispěním dvou generálních partnerů společností ČEZ a Bohemia Cargo a dále dvaceti dalšími sponzorskými firmami a jednotlivci. Také díky jim divadlo po celý rok drželo vyrovnaný rozpočet, neboť tyto peníze pomáhají udržet na repertoáru finančně náročná představení. b) Městské kino Sněžník Kino Sněžník v roce 2014 navštívilo celkem diváků a bylo odehráno 677 představení s průměrnou návštěvností 60 diváků na jedno představení. Poslední ze zmiňovaných údajů o průměrné návštěvnosti patří mezi prvních deset nejlepších ze všech jednosálových kin v České republice a ukazuje, že kino si počíná maximálně efektivně v poměru počet diváků, počet představení a náklady 8

9 na jedno představení. V případě premiéry nejvíce očekávaného blockbasteru roku Hobit: bitva pěti armád bylo podle vyjádření distributora titulu dokonce za první tři dny světové premiéry kinem s největší návštěvností ze všech jednosálových kin v republice. Pravdou ovšem je, že ve srovnání s rokem 2013 došlo k mírnému poklesu návštěvnosti a tržeb. Jedním z hlavních důvodů je celosvětový trend v rozšiřování nových platforem a technologií, kde jsou nové filmy aktuálně ke zhlédnutí. Zkracuje se tak exkluzivní doba, po kterou je film možné vidět pouze v kině. Je důležité zmínit, že tato základní data za kino Sněžník jsou včetně letního kina, protože tak bylo uváděno i v předchozích letech a porovnání by jinak nebylo relevantní. Letní kino je však samostatným externím projektem kina. Graf srovnání výnosů a návštěvnosti promítání tržba Kč Kč Kč Kč Kč promítání tržba Hlavním programem klasického kamenného kina bylo samozřejmě uvedení českých i světových filmových premiér (ve formátu 2D i 3D) doplněné o dopolední zlevněné projekce nejen pro seniory, víkendová pohádková pásma pro nejmenší, premiéry dokumentů (v drtivé většině české výroby), speciální půlnoční premiéry, noční hororové projekce, artové filmy a retrospektivy oceněných filmů (Český lev, Zlaté glóby, Oscary). Před koncem roku nabídlo kino speciální vánoční dárkové poukazy k filmu Padesát odstínů šedi, kterých se prodalo přes 300 ks a kino tak patřilo, podle distributora filmu, v prodeji poukazů k třetímu nejlepšímu kinu ze všech kin. Kino uskutečnilo v roce 2014 dvě uzavřené projekce, kdy si objednali regionální firmy večer jen pro své zaměstnance a pozvané hosty z řad klientů. Nadstandardní kontakt s diváky posílila akce rozdávání plakátů k odehraným premiérám, režisérské delegace k uvedení vlastních premiér a zvýhodněné projekce na Den dětí a vysvědčení i Velikonoce a s velkým úspěchem i druhý ročník dopolední pohádkové projekce na Štědrý den s názvem akce Alibi pro Ježíška, kde se počet diváků oproti prvnímu ročníku zdvojnásobil. Novinkou byl projekt biográfek, kdy kino patřilo jednou měsíčně ve všední den jen dětem. Jednalo se o vzájemnou spolupráci s Domem dětí a mládeže na Teplické ulici na zvýhodněné dětské odpolední projekci, kde mohli být děti sami pod pedagogickým dozorem, a po skončení filmu následovala tematická výtvarná dílna. Komunikaci s divákem posílila i pravidelná správa facebookového profilu, kde přibylo za rok 2014 na 600 nových fanoušků, kteří si přejí být pravidelně informováni o všech aktualitách a akcích v kině. 9

10 V roce 2014 se v kině Sněžník uskutečnilo 7 festivalů: Febiofest 2014, Jeden svět 2014, Projekt 100, Expediční kamera, Týdny duševního zdraví, Mezinárodní festival Outdoorových filmů a Filmový festival zimních sportů. U festivalů Febiofest a Festival Outdoorových sportů se jednalo o druhý ročník v tomto kině a u obou došlo k navýšení diváků oproti prvnímu ročníku. V případě festivalu Febiofest bylo opět kino Sněžník a Děčín jediným místem, kde se toto krajské kolo za účasti známých osobností konalo mimo hlavní krajské město a navíc v jedno-sálovém kině. V uplynulém roce bylo odehráno 11 přímých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku, 7 přenosů Bolšoj baletu z Moskvy, 6 hudebních koncertů všech žánrů pro různé cílové věkové kategorie publika (Elton John, The Rolling Stones, Laura a její tygři, Björk, Česká filharmonie a André Rieu). Kino také nabídlo přenos závěrečného slavnostního ceremoniálu Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kdy po skončení ceremoniálu mohli diváci v kině vidět premiéru závěrečného filmu festivalu ve stejný čas, jako diváci v Karlových Varech. V rámci přímých přenosů je třeba upozornit, oproti předchozím letům, na únorový přenos Dvořákovi opery Rusalka, kdy se zcela vyprodané děčínské kino připojilo k dvěma tisícovkám kin celého světa, která přenášela toto v češtině zpívané dílo z Metropolitní opery v New Yorku. Pro ilustraci zde uvádíme grafy srovnávající výnosy a návštěvnost přímých přenosů za poslední tři léta. Graf srovnání výnosů a návštěvnosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč přímé přenosy přímé přenosy přímé přenosy - osob Přímé přenosy - osob Dále se v kině na podzim uskutečnil již tradiční zábavní pořad (Šmoldas, Klepl), 3 cestovatelské show ( Motani, Svět kolem nás, Planeta země, Trabantem až na konec světa). Většina prezentací cestovatelů měla kromě svého večerního představení pro veřejnost i dopolední naučné představení pro ZŠ a SŠ. Nejlépe využilo kino spolupráci s cestovatelem a režisérem Danem Přibáněm z projektu Trabantem až na konec světa, který v kině uvedl premiéry svých dokumentů a po velkém zájmu uspořádal několik přednášek doprovázených prezentací i o svých minulých cestách po světě. Byl také hostem pořadu klubu Le Garage Noir Silný řeči. Kino uspořádalo mnoho vlastních školních dopoledních projekcí k výuce, které celkem za tento rok navštívilo na žáků a studentů ZŠ a SŠ. Jedná se o 65% nárůst oproti roku Přes tyto dobré výsledky návštěvnosti, je nutné upozornit, že současný stav promítací techniky kina Sněžník plně nedostačuje takto náročnému pravidelnému dennímu provozu. Zejména nastává problém v kapacitě datového úložiště speciálního serveru napojeného přímo na projektor kina, kdy malá kapacita serveru neumožňuje dále rozšiřovat dramaturgii kina a několikrát stála v roce 2014 dokonce už za zrušením některých představení z technických důvodů. Výrobce této techniky ukončil v červnu 10

11 roku 2014 zcela podporu tomuto zařízení. Není tedy možné jej servisovat ani žádat v případě poruchy o náhradní díly. Byla by velká škoda neumožnit kinu s dobrými výsledky pokračovat v pestré dramaturgii svých projekcí jen z důvodů nedostatečného technického vybavení. c) Hudební klub Le Garage Noir V klubu se v roce 2014 odehrálo 66 koncertů a jiných představení s celkovou návštěvností diváků. Jednalo se o mnoho zajímavých koncertů všech žánrů zahraničních, českých, ale především také místních děčínských skupin a formací. V klubu se pořádaly jazzové večery, kinokavárny a také talkshow. Poslední zmiňovaný žánr je specialitou místního klubu. Talkshow Silný řeči je úspěšným poloprofesionálním regionálním formátem v žánru late night show, ve kterém účinkuje sám hlavní dramaturg klubu spolu s kolegou a zve si hosty z řad známých osobností (např. Jakub Železný, Roman Šmucler atd.). Prostory klubu jsou dále využívány tradičně - jako kavárna před představením a na přestávky operních a jiných přenosů nebo pro pořádání rautů na slavnostních zahajovacích ceremoniálech filmových festivalů. d) Letní kino Jedním z největších externích projektů kina bylo pořádání profesionálního letního digitálního kina. Promítalo se pod širou oblohou po dobu jednoho měsíce každou noc na sportovním stadiónu na Starém Městě. Akce zaznamenala velký úspěch. Navštívilo ji na 3200 diváků, kteří shlédli v neopakovatelné atmosféře pod širým nebem na 32 premiérových titulů v té nejlepší možné současné kvalitě projekce. Největší zájem byl o premiéru pohádky Tři bratři, kterou i v pozdních nočních hodinách navštívilo na 450 diváků včetně těch nejmenších. O tom, že v době uzavírání starých analogových letních kin má podobné pořádání letního digitálního kina (v ČR v roce 2014 bylo v provozu jen 10 podobných letních digitálních kin) nadregionální význam, svědčí i evidované návštěvy diváků z České Lípy, Kladna, Slaného, Prahy a dalších vzdálených obcí. Pořádání akce tak velkého rozsahu a zaplacení pronájmu profesionální promítací techniky by nebylo možné bez sto tisícové podpory města a finančních příspěvků dalších sponzorů z řad děčínských firem. Přes všechnu tuto podporu skončila celá akce s několikasettisícovým rozpočtem pro organizaci ve ztrátě cca ,- Kč, které ze svého rozpočtu musela dotovat organizace Městského divadla Děčín. Letos poprvé uspořádalo kino Sněžník také malé letní reprízové kino z formátu DVD pro obec Jílové. Ovšem v tomto případě byly všechny náklady organizace pokryty z příspěvku města Jílové na tuto akci. Kino tímto projektem podpořilo své dobré jméno i u obyvatel blízké obce. 11

12 3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace - podkapitola obsahuje rámcový popis složení pracovníků příspěvkové organizace a) dle náplně práce Náplň práce Počet pracovníků Ředitel 1 Vedoucí kina 1 Ekonom 1 Asistentka 1 ředitele Správce majetku 1 divadlo Osvětlovač 1 Marketingový 1 pracovník Pokladní 3 Promítač 4 Mytí brýlí 1 Uklízečky 5 uvaděčky 9 šatnářky 6 Prodavač 5 popcornu Požární dozor 1 Údržbář kina 1 Mytí brýlí 1 Zvukař divadlo 1 Inspektorka 1 hlediště Programový 1 pracovník- club Garage Celkem 46 Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 19,59 b) dle struktury pracovněprávních vztahů Pracovněprávní vztah Počet pracovníků Pracovní poměr plný úvazek 10 Pracovní poměr zkrácený úvazek 6 DPP 27 DPČ 3 Zkrácený úvazek hlavní pracovní poměr: - promítač kino, úvazek dle potřeb organizace - zvukař divadlo, úvazek 30 hodin týdně - 2 uklízečky kino nepřetržitý provoz, úvazek 30 hodin týdně 12

13 - 2 pokladní kino + divadlo, úvazek dle potřeb organizace Dohody o provedení práce jsou uzavřeny na tyto činnosti: prodej popcornu v kině, uvaděčky, šatnářky, požární dozor, inspektorka hlediště, mytí brýlí, programový pracovník pro club Garage. Po vyčerpání 300 hodin za rok se uzavírají dohody o pracovní činnosti. Na tyto dohody jsou zaměstnáni výhradně studenti a důchodci. Celkem bylo zaměstnáno na dohody k zaměstnanců. 3.2 Průměrná měsíční mzda PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA index CELKEM ,171 4 Hospodaření příspěvkové organizace ekonomické ukazatele 4.1 Výsledek hospodaření Hospodaření organizace se v roce 2014 řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen radou města dne Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2013 s ohledem na předpokládané změny v roce 2014, které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován. Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Náklady celkem , ,14 Výnosy celkem , ,56 +zisk/-ztráta , ,42 Výsledek hospodaření v roce 2014 po zdanění činí zisk ve výši 4 504,42 Kč. Ve srovnání s rokem 2013 je VH nižší o 9 785,60 Kč. Z hospodaření roku 2014 byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 Kč. V roce 2014 byly proúčtovány veškeré výnosy týkající se tohoto účetního období. Dohadné účty aktivní zahrnují, teplo zúčtováno do výnosů roku Náklady v dohadných účtech pasivních jsou Fond kinematografie a OSA kino za IV. čtvrtletí

14 4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek Vybrané náklady a výnosy příspěvkové organizace v tis. Kč ukazatel skutečnost 2013 schválený rozpočet 2014 skutečnost 2014 index (skutečnost 2014/2013) účet/náklady materiál , energie , opravy a udržování , cestovné , nákl. na reprezentaci , náklady na představení , náklady na filmy, pořady kino + MET , koncerty Garage , ostatní služby , mzdové náklady , soc. pojištění , zák. pojištění , zák. soc. náklady , manka a škody ost. náklady , odpisy , nákup DDHM a DDNM ,313 účet/výnosy pronájmy , tržby z představení , tržby filmy + MET , tržby koncerty Garage , tržby šatna , prodej popcornu , čerpání fondů , ost. výnosy, ,080 příspěvek CELKEM ,043 Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 2013 Celkové náklady v roce 2014 byly ve srovnání s rokem 2013 vyšší o ,52 Kč. Celkové výnosy v roce 2014 byly ve srovnání s rokem 2013 vyšší o ,92 Kč. 14

15 Stoupající náklady i výnosy spojené s hlavní činností organizace odrážejí fakt, že cena divadelních představení i cena za jejich dopravu setrvale stoupá, stejně tak potom i samotná cena vstupného, kterou musíme reagovat na zdražování pořadů. Rovněž v kině distributoři neustále navyšují ceny a naše odvody z tržeb rok od roku stoupají. Takto pak dochází k odchylkám od plánovaných čísel. Rovněž zásah ČNB do kurzu české koruny výrazně ovlivnil a ještě ovlivní celkové hospodaření organizace, neboť cena materiálů dovážených za Euro výrazně stoupla počínaje barvami na zdi a pokrývkami podlah přes elektro-kabely až po barevné filtry do reflektorů to vše ovlivnilo a ovlivní naše hospodaření. Položkové čerpání investičního fondu Akce Oprava střechy, elektroinstalace, vnitřních částí kina Oprava elektroinstalace, vnitřních částí divadla Čerpání v Kč ,00 Kč ,00 Kč Výše investičního fondu k : ,00 Kč 4.3 Pohledávky a závazky Pohledávky Do splatnosti Po splatnosti Za odběrateli ,00 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobé pohledávky celkem ,00 0 Pohledávky vymáhané soudně: nejsou Pohledávky prominuté: nejsou Pohledávky odepsané: nejsou Závazky Do splatnosti Po splatnosti Za dodavateli ,09 Kč 0 Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 Krátkodobé závazky celkem ,09 Kč 0 Bankovní úvěry a půjčky Městské divadlo Děčín nemá žádné úvěry ani půjčky. Leasing: Městské divadlo Děčín nemá žádný závazek z leasingu. 15

16 4.4 Veřejné zakázky Veřejné zakázky nebyly v roce 2014 žádné vyhlášeny. V kině byla pouze řešena havarijní situace havárie promítacího zřízení. Postup při odstranění havárie promítacího zařízení byl dle výjimky z obecného postupu ze Směrnice č Schváleno Radou města Děčín usnesením č. RM Pro divadlo byla udělena výjimka ze Směrnice č pořízení dvoudílné opony. Schváleno usnesením Rady města č. RM Na pořízení dvoudílné opony, dvoudílného horizontu, dvou šál a jednoho závěsu obdrželo Městské divadlo účelový dar ,- Kč od firmy ČEZ Distribuce. 5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti 5.1 Stanovené závazné ukazatele Závazný ukazatel Schválená hodnota Hodnota po změnách Skutečnost na konci roku Plnění [%] Provozní příspěvek celkem účelově vázaný na účel Objem prostředků na platy Nebyl Nebyl stanoven stanoven Investiční příspěvek celkem účelově vázaný na účel Přepočtený počet pracovníků organizace Nebyl Nebyl stanoven stanoven 19,59 0 Nebyl stanoven Nebyl stanoven 4 504,42 0 Hospodářský výsledek Plánované tržby ,55 113,896 Limit mzdových prostředků pro HPP ,950 Přepočtený počet pracovníků HPP 14,50 14,50 14,10 97,24 Rok 2013: Provozní příspěvek schválen Kč Skutečnost ,00 Kč Plánované tržby schválené Kč Skutečnost ,00 Kč Limit mzdových prostředků pro HPP Kč Skutečnost ,00 Kč Přepočtený počet pracovníků HPP 14,40 Skutečnost 14, Čerpání účelových dotací a) Neinvestiční dotace Městské divadlo nepřijalo v roce 2014 žádné neinvestiční dotace. Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 16

17 b) Investiční dotace Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno V roce 2014 přijalo Městské divadlo Děčín do investičního fondu od zřizovatele ,- Kč pro další investice v kině Sněžník. 5.3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 dle návrhu organizace: Výsledek hospodaření 4 504,42 Kč ZISK Návrh na rozdělení do fondů organizace ( 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.) Rezervního fondu 3 153,42 Kč Fondu odměn 1 351,00 Kč Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle 28 zákona) Podklady pro schválení účetní závěrky Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2014 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek jsou uvedeny v Příloze této zprávy. 6 Výsledky kontrol V roce 2014 byla pouze veřejnoprávní kontrola č. 19/2014. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace dle zákona č. 106/1999 Počet podaných žádostí o informace ( 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( 18 odst. 1 písm. b) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( 18 odst. 1 písm. c) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence ( 18 odst. 1 písm. d) Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím ( 18 odst. 1 písm. e) Počet podaných informací Poznámka 17

18 Žadatel nalezne podstatnou část informací vč. kontaktů na odpovědné osoby na webové stránce: Prakticky denně poskytujeme jako organizace informace o našem programu, o kapacitě našich sálů, o možnostech pronájmů atd. Počet takto poskytovaných informací osobně, telefonicky, mailem nelze v délce trvání kalendářního roku spočítat, neboť se jedná o tisíce takto jednotlivě poskytnutých informací. Je to jedna z hlavních součástí naší pravidelné činnosti poskytovat informace o našem provozu a programu. 8 Závěrem Městské divadlo Děčín hraje ve městě svou nezastupitelnou úlohu a podle sociologických průzkumů z roku 2013 je kino nejnavštěvovanější volnočasovou institucí ve městě a divadlo je na třetím místě - hned za prvoligovými basketbalisty. Kino ročně navštíví 60 procent obyvatel tohoto města, divadlo pak téměř 50 procent obyvatel. A přitom návštěvníci obou zařízení se zdaleka nekryjí! Obě zařízení dohromady tedy navštěvuje každoročně většina obyvatel tohoto města! Tato organizace ve spojení všech svých zařízení a aktivit uspořádá ročně k tisícovce kulturních akcí pro město Děčín a jeho okolí. Je potěšitelné, že Rada města reflektovala při přípravě rozpočtu na rok 2015 tuto stále se rozvíjející aktivitu organizace a navýšila rozpočet o ,- Kč na rok Obáváme se však, že při vzrůstajících cenách za umělecká díla, se kterými organizace obchoduje, a také při loňském drtivém zdražení Eura, jež se neblaze projevuje při nákupu materiálů na běžné opravy i spotřebu, může mít organizace mírné problémy s udržením vyrovnaného rozpočtu. Předpokládáme však, že organizace udrží vysoký standart služeb, jež poskytuje svým občanům i v následujícím roce

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Zpracováno dne: 19.2.2008 Účetní závěrka: 28.1.2008 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007 Celkové výnosy ČSRU dosáhly v roce 2007 částky 11 169 536 Kč a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: Mgr. Jaroslav Skála Datum: 11. 02. 2015 Děčín Obsah Obsah...

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 18.04.2014 Sňato dne: 08.05.2014 1 Název Účet Kč Software 18 125 789,00

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 23. 9. 2015 věc : Úprava zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace důvod předložení: Zákon č. 128/2000

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli

Obsah formuláře: Upozornění: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2011 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B. Specifická část - charakteristika

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2011 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM OBSAH 1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace...

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace Lobodice 39 751 01 příspěvková organizace 70987548 Základní škola a mateřská škola Lobodice, okamžik sestavení:26.01.2015 23:04:59 A.1. Informace podle 7 odst. 3. zákona (TEXT) Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více