Městské divadlo Děčín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městské divadlo Děčín"

Transkript

1 Městské divadlo Děčín Teplická 75, Děčín IV ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Ředitel: MgA. Jiří Trnka Datum: Děčín

2 Obsah Obsah Úvod Základní údaje o organizaci Základní údaje Předmět činnosti Plnění věcných ukazatelů Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace Průměrná měsíční mzda Hospodaření příspěvkové organizace ekonomické ukazatele Výsledek hospodaření Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek Pohledávky a závazky Veřejné zakázky Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti Stanovené závazné ukazatele Čerpání účelových dotací Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Podklady pro schválení účetní závěrky Výsledky kontrol Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Přílohy... Chyba! Záložka není definována. Účetní závěrka... Chyba! Záložka není definována. Inventarizační zpráva... Chyba! Záložka není definována. Zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištění při výkonu veřejnosprávní kontroly... Chyba! Záložka není definována. Ostatní podklady dle 5 vyhlášky č. 220/2013 Sb.... Chyba! Záložka není definována. 2

3 1 Úvod Tato zpráva o hospodaření podává komplexní přehled o hospodaření Městského divadla, příspěvkové organizace v průběhu kalendářního roku Statistické a účetní výkazy a jiné informace použité v této zprávě jsou uvedeny ke dni Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace, je samostatnou příspěvkovou organizací vykonávající veřejně prospěšnou činnost, s vlastními účty, která může svým jménem nabývat práv a povinností a zavazovat se. V rámci této příspěvkové organizace jsou zřizovány tyto dvě oddělená pracoviště: Městské divadlo a kino Sněžník, pod které ještě spadá hudební klub Le Garage Noir. Organizace rovněž mimo své budovy pořádá ve městě ještě Letní kino, Festival pouličního divadla atd. Městské divadlo Děčín, p. o., je zařízením regionálního významu, jehož hlavním posláním je sloužit jako centrum prezentace dramatického umění v širokém žánrovém zastoupení, koncertního života a pořadů příbuzného charakteru a pořádání veřejných filmových představení. Prezentací umělecké tvorby ovlivňuje kulturní i společenský život města a širšího okolí a plní tak zároveň funkci reprezentativní. 2 Základní údaje o organizaci 2.1 Základní údaje Název: Městské divadlo Děčín Právní forma: Příspěvková organizace územně samosprávného celku Zřizovatel: Statutární město Děčín Datum vzniku: Sídlo: Teplická 75 Děčín IV IČ: DIČ: CZ Ředitel: MgA. Jiří Trnka tel: Řídící orgány: Statutární zástupce ředitele pro věci ekonomické: Jana Oreški Vedoucí kina a zástupce ředitele pro věci provozní: Mgr. Martin Pošta Web. stránky: wwwdivadlodecin.cz. 2.2 Předmět činnosti Oblast činnosti organizace spočívá v prezentaci dramatického a koncertního umění v širokém žánrovém zastoupení včetně pořadů příbuzného typu. Jedná se o tyto činnosti: - divadelní představení pro dospělé diváky - divadelní představení pro děti a mládež - koncerty vážné hudby 3

4 - literární a literárně-hudební pořady a besedy - zábavné pořady v žánrech odvozených od dramatického umění - výstavy výtvarných děl - organizační a metodické služby neprofesionálním uměleckým tělesům a sdružením pro akce divadelního a koncertního typu - reklamní služba a pronájem diváckých prostor pro reklamu sponzorů - krátkodobý pronájem divadelních prostor pro kulturní a společenské aktivity - pořádání veřejných filmových představení z tuzemské i zahraniční produkce - pořádání školních představení - filmové přehlídky, akce pro děti, školy a mládež - zajišťovat propagaci filmových představení - zajišťovat činnost kina po stránce kulturní a provozně technické - zajišťování mediální reklamy pro různé klienty - Doplňková činnost organizace je vymezena následujícími okruhy: pronájem dle 4 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění, v režimu Občanského zákoníku hostinská činnost specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 3 Plnění věcných ukazatelů V roce 2014 byla činnost organizace stabilní jak po provozní tak po finanční stránce. Organizace udržela vyrovnaný rozpočet i při vysokém standardu svých programů a i při řadě oprav, které bylo nutné provést. Ve spolupráci se svým zřizovatelem byly v létě provedeny dvě velké opravy jedna v divadle a jedna v kině. Na obě byly Odborem rozvoje uspořádány výběrová řízení a obě byly financovány zřizovatelem a zároveň majitelem budov organizace Statutárním městem Děčín. V divadle byla opravena střecha a tepelně izolován strop na budově Městského divadla nad hlavním sálem, neboť střecha již byla v kritickém stavu a hrozilo zahnívání trámů. V kině Sněžník byl opraven strop nad hlavním sálem, který byl v havarijním stavu, místy se propadal. V létě došlo k závažné poruše 3D projektoru a oprava byla vyčíslena na 350,- tis. korun českých. Zřizovatel obratem navýšil rozpočet organizace o tuto částku. Oprava byla nakonec o 129 tis. korun levnější a projektor je nyní plně funkční. Rada města nám schválila využití zbylých 129 tis. pro další investice v kině Sněžník. Část peněz jsme investovali do opravy okapnic na kině Sněžník, kde si majitelé okolních domů stěžovali na přepad dešťové vody do jejich dvorů. Oprava byla provedena v listopadu a prosinci Na sklonku roku 2013 byla předána divadlu Zpráva o pravidelné revizi elektrického zařízení, která konstatovala 15 závad v budově divadla. Tyto závady byly v průběhu roku z většiny odstraněny, zbytek oprav bude proveden v roce V létě byly vymalovány zaměstnanci divadla veřejné prostory v divadle (kromě hl. sálu), opravilo se parkoviště, ze sponzorských darů bylo pořízeno nové osvětlení galerie ve foyeru divadla (společnost Termo) a především byla pořízena nová opona a výkryty za více než ,- Kč (společnost ČEZ Distribuce). Taktéž byly z vlastního rozpočtu položeny nové zátěžové koberce u šaten, v baru, a na schodech do komorního sálu. 4

5 Za realizaci Festivalu pouličního divadla a akce Den nejen pro seniory, které obě pořádá divadlo v rámci Městských slavností, byly náklady ve výši ,-Kč přefakturovány zřizovateli. Rozpočet byl také organizaci navýšen o ,- Kč na uspořádání Letního kina, které pořádá kino Sněžník v letních měsících pro občany tohoto města. V průběhu roku došlo také k několika drobným změnám na zaměstnaneckých postech. V létě odešla na mateřskou dovolenou asistentka ředitele Jana Pikrtová a jako zástup za ni po dobu mateřské dovolené byla přijata Zdena Kuželová. Byla vybrána ve výběrovém řízení, jež mělo 70 účastníků. V listopadu došlo ke změně na postu hlavního promítače v kině Sněžník. Jan Jindra na vlastní žádost odešel do penze a na jeho místo nastoupil Milan Hradil. Od byl přijat po dohodě se zřizovatelem na ¾ úvazek zvukař Jan Bandurič. Tato cesta se ukázala být efektivní pro celou organizaci a dle dohody bude zvukař v roce 2015 zaměstnán na plný úvazek. Organizace v roce 2014 měla celkové náklady na provoz všech svých budov, programů a zařízení ve výši ,14 Kč a celkové příjmy ,56 Kč. Organizace tak nakonec skončila v zisku 4 504,42 Kč. V následujících grafech srovnáváme náklady a příjmy v letech 2013/2014 a výsledný zisk v těchto letech. Graf srovnání výsledků hospodaření ,00 Kč zisk ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Náklady Výnosy ,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč zisk a) Městské divadlo Děčín V uplynulém roce se samotnému divadlu dařilo poměrně dobře. Návštěvnost měla mírnou tendenci k vzestupu. S nově otevřenou sezónou dokonce opět mírně stoupl počet našich předplatitelů (od roku 2008 jejich počet každou sezónou setrvale klesal až do minulé sezóny, kdy se poprvé situace obrátila) a to je skutečně dobrý signál! Obecně lze říci, že o předplatné je stále vzrůstající zájem, takže například ve skupině E (exklusivní divadlo) je předplatné zcela vyprodáno, naproti tomu ve skupině K (Kruh přátel hudby) je předplatitelů pouhá stovka. Celkově však na systému předplatného není třeba nic měnit, spíše se snažit udržet vzrůstající tendenci kvality i návštěvnosti představení. Taktéž jsme nebyli nuceni v nové sezóně předplatné zdražit. 5

6 Skupina E Skupina D1 Skupina D2 Skupina D3 Skupina K Skupina S Pro srovnání uvádíme grafy srovnávající počet našich předplatitelů a výnosů v jednotlivých skupinách abonmá za sezónu a za sezónu , která právě v divadle probíhá. Graf srovnání návštěvnosti předplatné Graf srovnání výnosů za předplatné Kč Sezóna 13/14 Sezóna 14/ Kč Kč Kč Kč Kč Kč - Kč Sezóna 13/14 tržba Sezóna 14/15 tržba V roce 2014 stoupl mírně i počet diváků na volnou kasu a taktéž stoupla výše našich tržeb. Tržby stoupají také proto, že jsme obecně přistoupili k mírnému zvýšení cen vstupenek ve volném prodeji řádově o cca 20,- Kč na jednu vstupenku. Jak je vidět, o divadlo setrvale vzrůstá ve městě zájem, i přes mírné zdražení. Pro ilustraci zde uvádíme grafy srovnávající výnosy a návštěvnost v roce 2013 a v roce Grafy srovnání výnosů a návštěvnosti Výnosy Návštěvnost , , , , , , Výnosy Návštěvnost V divadle pravidelně hostují přední české soubory a nejlepší čeští umělci této doby. Každou sezónu u nás pořádají mimopražské premiéry Dejvické divadlo i Divadlo v Dlouhé přední české soubory. V listopadu 2014 zde dokonce divadelní společnost Háta uvedla českou premiéru své komedie Do ložnice vstupujte jednotlivě. V uplynulém roce zde vystoupil poprvé v historii i světoznámý český soubor Nového cirkusu La Putyka a to s fenomenálním úspěchem. 6

7 V rámci této své hlavní činnosti se snažíme každou sezónu uvádět ve večerních pořadech všechny divadelní žánry, hrajeme dopoledne pro školní mládež všech věkových kategorií a samozřejmě také nedělní pohádky pro rodiče s dětmi. Uvádíme také koncerty jak klasické tak i populární hudby. V kalendářním roce 2014 uspořádalo Městské divadlo 64 večerních představení, 66 představení pro školy včetně nedělních pohádek a 22 koncertů. Celkem tedy 152 pořadů ve své hlavní dramaturgické linii! Celkově tato představení navštívilo platících diváků dle prodejního systému Colosseum. To však nezahrnuje několik tisíc dalších diváků na akcích pořádaných mimo systém Colossea těmto dalším akcím v divadelním sále se budeme věnovat níže. Dá se tedy říci, že divadlo v roce 2014 navštívilo celkově více jak diváků! Návštěvnost Městského divadla Děčín patří k nejlepším v celorepublikovém průměru městských divadel. Pro představu uvádíme grafy, které zobrazují jak se jednotlivé předplatitelské řady a další programové sekce podílejí na návštěvnosti a tržbách divadla. tržba 2014 Skupina E Skupina D1 Skupina D2 Skupina D3 Skupina K Skupina S Volná kasa Školní představení Nedělní pohádky návštěvnost 2014 Skupina E Skupina D1 Skupina D2 Skupina D3 Skupina K Skupina S Volná kasa Školní představení Nedělní pohádky 7

8 Mimo hlavní dramaturgickou linii, která je nejdůležitější náplní činnosti divadla, je divadlo samo otevřeno ještě celé řadě místních děčínských aktivit spojených s kulturou. V roce 2014 v divadle uspořádala desítka děčínských škol své akademie. Také zde proběhl festival mateřských škol Zvoneček. Své koncerty zde uvedly ZUŠ i sbor paní Štrbové. Tradičně v divadle vystoupilo Baletní studio Regina. Svou novou premiéru zde v září uvedl Divadelní spolek Karel Čapek a s úspěchem ji stále reprízuje. Děčínský symfonický orchestr zde uspořádal pět svých koncertů. V divadle se uskutečnilo vyhlášení literární soutěže Děčín v srdci, v srdci Děčína, kterou divadlo spolupořádá. Divadlo je rovněž partnerem celonárodní recitační soutěže Čtyřlístek. V divadle byl uspořádán třídenní 22. ročník festivalu Děčínská brána, podruhé s mezinárodní účastí!!! V rámci festivalu zde s obrovským úspěchem vystoupil soubor z ukrajinského Lvova. Členkou odborné poroty byla Prezidentka ruské asociace amatérských divadel paní Alla Zorina. V divadle rovněž proběhl ve spolupráci s EOA a Gymnáziem Děčín devátý ročník festivalu Studenti Sobě. Tohoto posledního ročníku se účastnilo celkem 16(!) základních a středních škol. Bylo zde uspořádáno devět samostatných výstav v galerii ve foyer divadla. Tyto výstavy získávají ve městě patřičnou pozornost, neboť mají velmi dobrou úroveň vystavujících umělců. V divadle mimo tyto akce probíhá také pravidelná umělecká činnost, byť na neprofesionální úrovni. V budově městského divadla zkouší každé pondělí Děčínský symfonický orchestr, svou zkušebnu, knihovnu i fundus zde má Divadelní spolek Karel Čapek a baletní studio Regina má pronajaté prostory baletního sálu pod střechou administrativní budovy. Divadlo ovšem bylo aktivní i mimo svou vlastní budovu! Městské divadlo uspořádalo v rámci Městských slavností 3. ročník pouličního divadla Memoriál Pavla Jarolíma a také Den nejen pro Seniory oboje na Husově náměstí. Divadlo získalo komerčními pronájmy svých prostor nemalou finanční částku na svůj provoz. Rezervní fond divadla byl v loňském roce tvořen finanční přispěním dvou generálních partnerů společností ČEZ a Bohemia Cargo a dále dvaceti dalšími sponzorskými firmami a jednotlivci. Také díky jim divadlo po celý rok drželo vyrovnaný rozpočet, neboť tyto peníze pomáhají udržet na repertoáru finančně náročná představení. b) Městské kino Sněžník Kino Sněžník v roce 2014 navštívilo celkem diváků a bylo odehráno 677 představení s průměrnou návštěvností 60 diváků na jedno představení. Poslední ze zmiňovaných údajů o průměrné návštěvnosti patří mezi prvních deset nejlepších ze všech jednosálových kin v České republice a ukazuje, že kino si počíná maximálně efektivně v poměru počet diváků, počet představení a náklady 8

9 na jedno představení. V případě premiéry nejvíce očekávaného blockbasteru roku Hobit: bitva pěti armád bylo podle vyjádření distributora titulu dokonce za první tři dny světové premiéry kinem s největší návštěvností ze všech jednosálových kin v republice. Pravdou ovšem je, že ve srovnání s rokem 2013 došlo k mírnému poklesu návštěvnosti a tržeb. Jedním z hlavních důvodů je celosvětový trend v rozšiřování nových platforem a technologií, kde jsou nové filmy aktuálně ke zhlédnutí. Zkracuje se tak exkluzivní doba, po kterou je film možné vidět pouze v kině. Je důležité zmínit, že tato základní data za kino Sněžník jsou včetně letního kina, protože tak bylo uváděno i v předchozích letech a porovnání by jinak nebylo relevantní. Letní kino je však samostatným externím projektem kina. Graf srovnání výnosů a návštěvnosti promítání tržba Kč Kč Kč Kč Kč promítání tržba Hlavním programem klasického kamenného kina bylo samozřejmě uvedení českých i světových filmových premiér (ve formátu 2D i 3D) doplněné o dopolední zlevněné projekce nejen pro seniory, víkendová pohádková pásma pro nejmenší, premiéry dokumentů (v drtivé většině české výroby), speciální půlnoční premiéry, noční hororové projekce, artové filmy a retrospektivy oceněných filmů (Český lev, Zlaté glóby, Oscary). Před koncem roku nabídlo kino speciální vánoční dárkové poukazy k filmu Padesát odstínů šedi, kterých se prodalo přes 300 ks a kino tak patřilo, podle distributora filmu, v prodeji poukazů k třetímu nejlepšímu kinu ze všech kin. Kino uskutečnilo v roce 2014 dvě uzavřené projekce, kdy si objednali regionální firmy večer jen pro své zaměstnance a pozvané hosty z řad klientů. Nadstandardní kontakt s diváky posílila akce rozdávání plakátů k odehraným premiérám, režisérské delegace k uvedení vlastních premiér a zvýhodněné projekce na Den dětí a vysvědčení i Velikonoce a s velkým úspěchem i druhý ročník dopolední pohádkové projekce na Štědrý den s názvem akce Alibi pro Ježíška, kde se počet diváků oproti prvnímu ročníku zdvojnásobil. Novinkou byl projekt biográfek, kdy kino patřilo jednou měsíčně ve všední den jen dětem. Jednalo se o vzájemnou spolupráci s Domem dětí a mládeže na Teplické ulici na zvýhodněné dětské odpolední projekci, kde mohli být děti sami pod pedagogickým dozorem, a po skončení filmu následovala tematická výtvarná dílna. Komunikaci s divákem posílila i pravidelná správa facebookového profilu, kde přibylo za rok 2014 na 600 nových fanoušků, kteří si přejí být pravidelně informováni o všech aktualitách a akcích v kině. 9

10 V roce 2014 se v kině Sněžník uskutečnilo 7 festivalů: Febiofest 2014, Jeden svět 2014, Projekt 100, Expediční kamera, Týdny duševního zdraví, Mezinárodní festival Outdoorových filmů a Filmový festival zimních sportů. U festivalů Febiofest a Festival Outdoorových sportů se jednalo o druhý ročník v tomto kině a u obou došlo k navýšení diváků oproti prvnímu ročníku. V případě festivalu Febiofest bylo opět kino Sněžník a Děčín jediným místem, kde se toto krajské kolo za účasti známých osobností konalo mimo hlavní krajské město a navíc v jedno-sálovém kině. V uplynulém roce bylo odehráno 11 přímých přenosů z Metropolitní opery v New Yorku, 7 přenosů Bolšoj baletu z Moskvy, 6 hudebních koncertů všech žánrů pro různé cílové věkové kategorie publika (Elton John, The Rolling Stones, Laura a její tygři, Björk, Česká filharmonie a André Rieu). Kino také nabídlo přenos závěrečného slavnostního ceremoniálu Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, kdy po skončení ceremoniálu mohli diváci v kině vidět premiéru závěrečného filmu festivalu ve stejný čas, jako diváci v Karlových Varech. V rámci přímých přenosů je třeba upozornit, oproti předchozím letům, na únorový přenos Dvořákovi opery Rusalka, kdy se zcela vyprodané děčínské kino připojilo k dvěma tisícovkám kin celého světa, která přenášela toto v češtině zpívané dílo z Metropolitní opery v New Yorku. Pro ilustraci zde uvádíme grafy srovnávající výnosy a návštěvnost přímých přenosů za poslední tři léta. Graf srovnání výnosů a návštěvnosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč přímé přenosy přímé přenosy přímé přenosy - osob Přímé přenosy - osob Dále se v kině na podzim uskutečnil již tradiční zábavní pořad (Šmoldas, Klepl), 3 cestovatelské show ( Motani, Svět kolem nás, Planeta země, Trabantem až na konec světa). Většina prezentací cestovatelů měla kromě svého večerního představení pro veřejnost i dopolední naučné představení pro ZŠ a SŠ. Nejlépe využilo kino spolupráci s cestovatelem a režisérem Danem Přibáněm z projektu Trabantem až na konec světa, který v kině uvedl premiéry svých dokumentů a po velkém zájmu uspořádal několik přednášek doprovázených prezentací i o svých minulých cestách po světě. Byl také hostem pořadu klubu Le Garage Noir Silný řeči. Kino uspořádalo mnoho vlastních školních dopoledních projekcí k výuce, které celkem za tento rok navštívilo na žáků a studentů ZŠ a SŠ. Jedná se o 65% nárůst oproti roku Přes tyto dobré výsledky návštěvnosti, je nutné upozornit, že současný stav promítací techniky kina Sněžník plně nedostačuje takto náročnému pravidelnému dennímu provozu. Zejména nastává problém v kapacitě datového úložiště speciálního serveru napojeného přímo na projektor kina, kdy malá kapacita serveru neumožňuje dále rozšiřovat dramaturgii kina a několikrát stála v roce 2014 dokonce už za zrušením některých představení z technických důvodů. Výrobce této techniky ukončil v červnu 10

11 roku 2014 zcela podporu tomuto zařízení. Není tedy možné jej servisovat ani žádat v případě poruchy o náhradní díly. Byla by velká škoda neumožnit kinu s dobrými výsledky pokračovat v pestré dramaturgii svých projekcí jen z důvodů nedostatečného technického vybavení. c) Hudební klub Le Garage Noir V klubu se v roce 2014 odehrálo 66 koncertů a jiných představení s celkovou návštěvností diváků. Jednalo se o mnoho zajímavých koncertů všech žánrů zahraničních, českých, ale především také místních děčínských skupin a formací. V klubu se pořádaly jazzové večery, kinokavárny a také talkshow. Poslední zmiňovaný žánr je specialitou místního klubu. Talkshow Silný řeči je úspěšným poloprofesionálním regionálním formátem v žánru late night show, ve kterém účinkuje sám hlavní dramaturg klubu spolu s kolegou a zve si hosty z řad známých osobností (např. Jakub Železný, Roman Šmucler atd.). Prostory klubu jsou dále využívány tradičně - jako kavárna před představením a na přestávky operních a jiných přenosů nebo pro pořádání rautů na slavnostních zahajovacích ceremoniálech filmových festivalů. d) Letní kino Jedním z největších externích projektů kina bylo pořádání profesionálního letního digitálního kina. Promítalo se pod širou oblohou po dobu jednoho měsíce každou noc na sportovním stadiónu na Starém Městě. Akce zaznamenala velký úspěch. Navštívilo ji na 3200 diváků, kteří shlédli v neopakovatelné atmosféře pod širým nebem na 32 premiérových titulů v té nejlepší možné současné kvalitě projekce. Největší zájem byl o premiéru pohádky Tři bratři, kterou i v pozdních nočních hodinách navštívilo na 450 diváků včetně těch nejmenších. O tom, že v době uzavírání starých analogových letních kin má podobné pořádání letního digitálního kina (v ČR v roce 2014 bylo v provozu jen 10 podobných letních digitálních kin) nadregionální význam, svědčí i evidované návštěvy diváků z České Lípy, Kladna, Slaného, Prahy a dalších vzdálených obcí. Pořádání akce tak velkého rozsahu a zaplacení pronájmu profesionální promítací techniky by nebylo možné bez sto tisícové podpory města a finančních příspěvků dalších sponzorů z řad děčínských firem. Přes všechnu tuto podporu skončila celá akce s několikasettisícovým rozpočtem pro organizaci ve ztrátě cca ,- Kč, které ze svého rozpočtu musela dotovat organizace Městského divadla Děčín. Letos poprvé uspořádalo kino Sněžník také malé letní reprízové kino z formátu DVD pro obec Jílové. Ovšem v tomto případě byly všechny náklady organizace pokryty z příspěvku města Jílové na tuto akci. Kino tímto projektem podpořilo své dobré jméno i u obyvatel blízké obce. 11

12 3.1 Personální zabezpečení činnosti příspěvkové organizace - podkapitola obsahuje rámcový popis složení pracovníků příspěvkové organizace a) dle náplně práce Náplň práce Počet pracovníků Ředitel 1 Vedoucí kina 1 Ekonom 1 Asistentka 1 ředitele Správce majetku 1 divadlo Osvětlovač 1 Marketingový 1 pracovník Pokladní 3 Promítač 4 Mytí brýlí 1 Uklízečky 5 uvaděčky 9 šatnářky 6 Prodavač 5 popcornu Požární dozor 1 Údržbář kina 1 Mytí brýlí 1 Zvukař divadlo 1 Inspektorka 1 hlediště Programový 1 pracovník- club Garage Celkem 46 Přepočtený stav zaměstnanců organizace je 19,59 b) dle struktury pracovněprávních vztahů Pracovněprávní vztah Počet pracovníků Pracovní poměr plný úvazek 10 Pracovní poměr zkrácený úvazek 6 DPP 27 DPČ 3 Zkrácený úvazek hlavní pracovní poměr: - promítač kino, úvazek dle potřeb organizace - zvukař divadlo, úvazek 30 hodin týdně - 2 uklízečky kino nepřetržitý provoz, úvazek 30 hodin týdně 12

13 - 2 pokladní kino + divadlo, úvazek dle potřeb organizace Dohody o provedení práce jsou uzavřeny na tyto činnosti: prodej popcornu v kině, uvaděčky, šatnářky, požární dozor, inspektorka hlediště, mytí brýlí, programový pracovník pro club Garage. Po vyčerpání 300 hodin za rok se uzavírají dohody o pracovní činnosti. Na tyto dohody jsou zaměstnáni výhradně studenti a důchodci. Celkem bylo zaměstnáno na dohody k zaměstnanců. 3.2 Průměrná měsíční mzda PRŮMĚRNÁ MĚSÍČNÍ MZDA index CELKEM ,171 4 Hospodaření příspěvkové organizace ekonomické ukazatele 4.1 Výsledek hospodaření Hospodaření organizace se v roce 2014 řídilo určeným finančním plánem, který byl schválen radou města dne Tento finanční plán byl sestaven na základě skutečnosti za rok 2013 s ohledem na předpokládané změny v roce 2014, které byly známy k datu jeho sestavení. Finanční plán byl na základě pokynů zřizovatele průběžně aktualizován. Vykázaný výsledek hospodaření po zdanění VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Náklady celkem , ,14 Výnosy celkem , ,56 +zisk/-ztráta , ,42 Výsledek hospodaření v roce 2014 po zdanění činí zisk ve výši 4 504,42 Kč. Ve srovnání s rokem 2013 je VH nižší o 9 785,60 Kč. Z hospodaření roku 2014 byla vyčíslena a zaúčtována daň z příjmu právnických osob ve výši 0 Kč. V roce 2014 byly proúčtovány veškeré výnosy týkající se tohoto účetního období. Dohadné účty aktivní zahrnují, teplo zúčtováno do výnosů roku Náklady v dohadných účtech pasivních jsou Fond kinematografie a OSA kino za IV. čtvrtletí

14 4.2 Struktura jednotlivých nákladových a výnosových položek Vybrané náklady a výnosy příspěvkové organizace v tis. Kč ukazatel skutečnost 2013 schválený rozpočet 2014 skutečnost 2014 index (skutečnost 2014/2013) účet/náklady materiál , energie , opravy a udržování , cestovné , nákl. na reprezentaci , náklady na představení , náklady na filmy, pořady kino + MET , koncerty Garage , ostatní služby , mzdové náklady , soc. pojištění , zák. pojištění , zák. soc. náklady , manka a škody ost. náklady , odpisy , nákup DDHM a DDNM ,313 účet/výnosy pronájmy , tržby z představení , tržby filmy + MET , tržby koncerty Garage , tržby šatna , prodej popcornu , čerpání fondů , ost. výnosy, ,080 příspěvek CELKEM ,043 Zdůvodnění odchylek oproti skutečnosti roku 2013 Celkové náklady v roce 2014 byly ve srovnání s rokem 2013 vyšší o ,52 Kč. Celkové výnosy v roce 2014 byly ve srovnání s rokem 2013 vyšší o ,92 Kč. 14

15 Stoupající náklady i výnosy spojené s hlavní činností organizace odrážejí fakt, že cena divadelních představení i cena za jejich dopravu setrvale stoupá, stejně tak potom i samotná cena vstupného, kterou musíme reagovat na zdražování pořadů. Rovněž v kině distributoři neustále navyšují ceny a naše odvody z tržeb rok od roku stoupají. Takto pak dochází k odchylkám od plánovaných čísel. Rovněž zásah ČNB do kurzu české koruny výrazně ovlivnil a ještě ovlivní celkové hospodaření organizace, neboť cena materiálů dovážených za Euro výrazně stoupla počínaje barvami na zdi a pokrývkami podlah přes elektro-kabely až po barevné filtry do reflektorů to vše ovlivnilo a ovlivní naše hospodaření. Položkové čerpání investičního fondu Akce Oprava střechy, elektroinstalace, vnitřních částí kina Oprava elektroinstalace, vnitřních částí divadla Čerpání v Kč ,00 Kč ,00 Kč Výše investičního fondu k : ,00 Kč 4.3 Pohledávky a závazky Pohledávky Do splatnosti Po splatnosti Za odběrateli ,00 0 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 0 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Krátkodobé pohledávky celkem ,00 0 Pohledávky vymáhané soudně: nejsou Pohledávky prominuté: nejsou Pohledávky odepsané: nejsou Závazky Do splatnosti Po splatnosti Za dodavateli ,09 Kč 0 Krátkodobé přijaté zálohy 0 0 Krátkodobé závazky celkem ,09 Kč 0 Bankovní úvěry a půjčky Městské divadlo Děčín nemá žádné úvěry ani půjčky. Leasing: Městské divadlo Děčín nemá žádný závazek z leasingu. 15

16 4.4 Veřejné zakázky Veřejné zakázky nebyly v roce 2014 žádné vyhlášeny. V kině byla pouze řešena havarijní situace havárie promítacího zřízení. Postup při odstranění havárie promítacího zařízení byl dle výjimky z obecného postupu ze Směrnice č Schváleno Radou města Děčín usnesením č. RM Pro divadlo byla udělena výjimka ze Směrnice č pořízení dvoudílné opony. Schváleno usnesením Rady města č. RM Na pořízení dvoudílné opony, dvoudílného horizontu, dvou šál a jednoho závěsu obdrželo Městské divadlo účelový dar ,- Kč od firmy ČEZ Distribuce. 5 Vyhodnocení ukazatelů hmotné zainteresovanosti 5.1 Stanovené závazné ukazatele Závazný ukazatel Schválená hodnota Hodnota po změnách Skutečnost na konci roku Plnění [%] Provozní příspěvek celkem účelově vázaný na účel Objem prostředků na platy Nebyl Nebyl stanoven stanoven Investiční příspěvek celkem účelově vázaný na účel Přepočtený počet pracovníků organizace Nebyl Nebyl stanoven stanoven 19,59 0 Nebyl stanoven Nebyl stanoven 4 504,42 0 Hospodářský výsledek Plánované tržby ,55 113,896 Limit mzdových prostředků pro HPP ,950 Přepočtený počet pracovníků HPP 14,50 14,50 14,10 97,24 Rok 2013: Provozní příspěvek schválen Kč Skutečnost ,00 Kč Plánované tržby schválené Kč Skutečnost ,00 Kč Limit mzdových prostředků pro HPP Kč Skutečnost ,00 Kč Přepočtený počet pracovníků HPP 14,40 Skutečnost 14, Čerpání účelových dotací a) Neinvestiční dotace Městské divadlo nepřijalo v roce 2014 žádné neinvestiční dotace. Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno 16

17 b) Investiční dotace Poskytovatel Účel Výše dotace Čerpáno V roce 2014 přijalo Městské divadlo Děčín do investičního fondu od zřizovatele ,- Kč pro další investice v kině Sněžník. 5.3 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů Vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014 dle návrhu organizace: Výsledek hospodaření 4 504,42 Kč ZISK Návrh na rozdělení do fondů organizace ( 29 a násl., zák. č. 250/2000 Sb.) Rezervního fondu 3 153,42 Kč Fondu odměn 1 351,00 Kč Odvod do rozpočtu zřizovatele (dle 28 zákona) Podklady pro schválení účetní závěrky Podklady pro schválení účetní závěrky za rok 2014 dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek jsou uvedeny v Příloze této zprávy. 6 Výsledky kontrol V roce 2014 byla pouze veřejnoprávní kontrola č. 19/2014. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 7 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Informace dle zákona č. 106/1999 Počet podaných žádostí o informace ( 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( 18 odst. 1 písm. b) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( 18 odst. 1 písm. c) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence ( 18 odst. 1 písm. d) Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím ( 18 odst. 1 písm. e) Počet podaných informací Poznámka 17

18 Žadatel nalezne podstatnou část informací vč. kontaktů na odpovědné osoby na webové stránce: Prakticky denně poskytujeme jako organizace informace o našem programu, o kapacitě našich sálů, o možnostech pronájmů atd. Počet takto poskytovaných informací osobně, telefonicky, mailem nelze v délce trvání kalendářního roku spočítat, neboť se jedná o tisíce takto jednotlivě poskytnutých informací. Je to jedna z hlavních součástí naší pravidelné činnosti poskytovat informace o našem provozu a programu. 8 Závěrem Městské divadlo Děčín hraje ve městě svou nezastupitelnou úlohu a podle sociologických průzkumů z roku 2013 je kino nejnavštěvovanější volnočasovou institucí ve městě a divadlo je na třetím místě - hned za prvoligovými basketbalisty. Kino ročně navštíví 60 procent obyvatel tohoto města, divadlo pak téměř 50 procent obyvatel. A přitom návštěvníci obou zařízení se zdaleka nekryjí! Obě zařízení dohromady tedy navštěvuje každoročně většina obyvatel tohoto města! Tato organizace ve spojení všech svých zařízení a aktivit uspořádá ročně k tisícovce kulturních akcí pro město Děčín a jeho okolí. Je potěšitelné, že Rada města reflektovala při přípravě rozpočtu na rok 2015 tuto stále se rozvíjející aktivitu organizace a navýšila rozpočet o ,- Kč na rok Obáváme se však, že při vzrůstajících cenách za umělecká díla, se kterými organizace obchoduje, a také při loňském drtivém zdražení Eura, jež se neblaze projevuje při nákupu materiálů na běžné opravy i spotřebu, může mít organizace mírné problémy s udržením vyrovnaného rozpočtu. Předpokládáme však, že organizace udrží vysoký standart služeb, jež poskytuje svým občanům i v následujícím roce

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok V Ostravě dne 19. 3. 2008 Ing. Tamara Šeligová ředitelka

Více

LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST příspěvková organizace Bratislavská 32, 602 00 Brno ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST příspěvková organizace Bratislavská 32, 602 00 Brno ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST příspěvková organizace Bratislavská 32, 602 00 Brno ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 V Brně dne 26.2.2010 Mgr. Vlastimil Peška ředitel Obsah Strana I. Plnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5

Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3. II. Seznam společníků 3. III. Základní informace o společnosti 5 Obsah: I. Založení a vznik společnosti. 3 II. Seznam společníků 3 III. Základní informace o společnosti 5 IV. Složení orgánů společnosti v roce 2006 5 V. Organizační struktura 6 VI. Zpráva o činnosti společnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a

Více

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Střední škola společného stravování, ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2013 Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Střední

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009

Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace. za rok 2009 Organizace: Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2009 KOMENTÁŘ k tabulkové části rozborů hospodaření za rok 2009 V Šumperku dne 8. února 2010 razítko,

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH

Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH 1 2 Jablonec nad Nisou Květen 2014 OBSAH I. ÚVODNÍ SLOVO.. 3 II. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 III. VZNIK SPOLEČNOSTI A PŘEHLED ČINNOSTI... 5 IV. SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ.. 6 V. ZPRÁVA

Více

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016

III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 III. Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2011-2016 listopad 2010 Ministerstvo kultury 1 OBSAH PREAMBULE... 3 ÚVOD... 4 1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU... 6 1.1 KINEMATOGRAFIE

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Adresa organizace: Ředitel organizace:

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více