ÚVODEM. ing. Vladimír Králíček generální ředitel J.K.R. Vážení uživatelé a partneři systémů BYZNYS ERP,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODEM. ing. Vladimír Králíček generální ředitel J.K.R. Vážení uživatelé a partneři systémů BYZNYS ERP,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

2 ÚVODEM Vážení uživatelé a partneři systémů BYZNYS ERP, svým příspěvkem otevírám Výroční zprávu společnosti J.K.R. za rok Řečnická otázka na úvod Čím se prezentoval rok 2011?. Ve všech médiích se skloňovala a zněla slova - krize, hospodářská recese, deziluze, nestabilita, nezaměstnanost, deficity státních rozpočtů, socialistická politika Evropské unie, krach Řecka a další nalévání peněz do jeho záchrany, Radši nepokračovat! A přece se odehrálo spousta pozitivních nádherných věcí Slunce vycházelo a zacházelo, ledovce někde přibyly, vznikly nové technické produkty a služby, rodily se krásné děti (mně do rodiny taky) a společnost J.K.R. se dále dynamicky rozvíjela a dosáhla ve své už 21leté historii za rok 2011 nejlepších hlavních ekonomických čísel obratu přes 100 miliónů, zisku přes 10 miliónů, počet zaměstnanců se přiblížil 100, počet prodaných licencí systémů třídy BYZNYS číslu 1 500! Takže velmi pozitivní zpráva pro naše uživatele a partnery J.K.R. je plně stabilizovaná a dynamicky se rozvíjející softwarová společnost v oblasti ERP systémů! V dubnu 2011 jsme oslavili 20 let naší existence. Oslavy se konaly v Příbrami za účasti všech našich pracovníků, účastni byli zástupci partnerů a další pozvání hosté. Vystoupení beatového Tria v čele s kytarovým mágem Michalem Pavlíčkem bylo nádherné. Vzpomenuli jsem na naše počátky, na krizové okamžiky a konstatovali, že můžeme s velkým zadostiučiněním k odvedené práci být spokojeni s tím, čeho jsme dosáhli. Spokojeni být můžeme, nikoliv však uspokojeni a pyšni. To by byl začátek pádu a, jak známo, ten může být velmi rychlý. Takže jsme po celý rok 2011 velmi usilovně pracovali na nových zakázkách, na nových instalacích, na novém a stále dosud utajovaném projektu. Za vynaložené úsilí a dosažené výsledky patří velké poděkování všem našim pracovníkům! V roce 2011 jsme začali převádět naše uživatele ze systému BYZNYS Win na systém BYZNYS VR, který má shodnou datovou základnu, ale má rozšířené funkce, nový modul Projektové řízení a využívá technologické a systémové novinky aktuálních operačních systémů a SQL serverů společnosti Microsoft. Do konce roku 2012 chceme převézt zbývající uživatele a tím ukončit podporu BYZNYS Win. Přechod na nový systém se odehrával a odehrává za velmi výhodných podmínek pro naše uživatele, což bylo od nich velmi dobře přijato. V dubnu letošního roku 2012 nás v Příbrami navštívil generální ředitel společnosti Microsoft Česká republika pan Roman Cabálek. Setkání proběhlo v příjemné atmosféře a potěšitelné od něho bylo vyjádření, že společnost J.K.R. patří k stěžejním partnerům společnosti Microsoft a že jako takový partner má plnou podporu při řešení rozvojových plánů podnikových informačních systémů BYZNYS ERP. Věřím, že rok 2012 nebude synonymem pro slova, která jsem uvedl v úvodu. V J.K.R. se o to snažíme a jsem přesvědčen, že toto předsevzetí naplníme v míře vrchovaté. To samé přeji všem našim uživatelům a partnerům. Příbram, květen 2012 ing. Vladimír Králíček generální ředitel J.K.R.

3 O SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ UKAZATELE O SPOLEČNOSTI J.K.R. patří mezi přední české softwarové producenty komplexních podnikových informačních systémů označovaných zkratkou ERP. Společnost byla založena v roce 1991 v Příbrami jako česká firma bez zahraničního kapitálu a cizího know-how, nyní zaměstnává více než 90 lidí v příbramské centrále a v divizích v Praze a Teplicích, má externí servisní střediska v České republice a na Slovensku, kromě toho disponuje rozsáhlou distribuční sítí. Roční obrat společnosti přesahuje 100 miliónů korun. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY BYZNYS ERP Stěžejním produktem J.K.R. jsou softwarové systémy BYZNYS ERP, které patří v České republice mezi přední ERP řešení pro střední a větší organizace. K podpoře a rozvoji svého podnikání je využívá organizací ze všech oblastí podnikání. Své kvality v oblasti implementace informačních systémů J.K.R. úspěšně prokazuje již 20 let. Má tudíž rozsáhlé zkušenosti se zaváděním procesů v oblasti řízení ekonomiky, logistických systémů, zakázkově orientovaných řešení, výroby a dalších branžových řešení spolu s vytvářením uživatelských úprav dle specifických potřeb zákazníků. Důležitými atributy jsou také spolehlivost, solidnost a stabilita společnosti, což v kombinaci s kvalitními produkty a špičkovými službami a servisem zákazníkům zaručuje jistotu a úspěch. EKONOMICKÉ UKAZATELE Ekonomické ukazatele za rok 2011 dokazují, že cílení společnosti J.K.R. na potřeby středních a větších organizací se ukazuje jako dlouhodobě perspektivní směr vývoje. Tržby jsou v posledních 5 letech stabilní a zákazníci tak mají jistotu kvalitního produktu a především služeb. Zjednodušená rozvaha (v tisících Kč) /2010 AKTIVA CELKEM % Dlouhodobý majetek % Oběžná aktiva % Zásoby % Dlouhodobé pohledávky % Krátkodobé pohledávky % Finanční majetek % PASIVA CELKEM % Vlastní kapitál % Základní kapitál % Kapitálové fondy Fondy ze zisku % Hospodářský výsledek % Cizí zdroje % Krátkodobé závazky % Zjednodušený výkaz zisků a ztráty (v tisících Kč) /2010 Tržby za prodej výrobků, služeb, zboží % Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží % Přidaná hodnota % Osobní náklady % Daně a poplatky % Ostatní provozní výnosy % Ostatní provozní náklady % Provozní hospodářský výsledek % Finanční výsledek Hospodářský výsledek za účetní období % Vlastní výkony/zaměstnance % Obchodní firma: J.K.R. spol. s r. o. Sídlo: Pražská 14, Příbram 2 IČO: Kapitál: český Založena: duben 1991 Divize: Praha, Teplice Počet zaměstnanců: 90 Produkt: podnikové informační systémy BYZNYS ERP Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti J.K.R., spol. s r. o., k 31. prosinci 2011, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy. Jana Rosenbaumová, auditor, Audit & Consulting

4 SROVNÁVACÍ UKAZATELE DEALEŘI A PARTNEŘI SROVNÁVACÍ UKAZATELE Počet konzultačních hodin Počet prodaných licencí Počet osobních prezentací Počet konzultací Počet uživatelů Prodej licencí BYZNYS ERP od roku 2008, v porovnání s minulostí, již plně sleduje dlouhodobý strategický cíl společnosti zaměření na střední a větší organizace. DEALEŘI Fugasoft dodává ve spolupráci s J.K.R. modul Výroba, plně integrovaný BYZNYS ERP. Mimo již tradiční oblast strojírenské a elektrotechnické výroby byly realizovány i instalace ve stavebnictví či slévárenství.... Gosvo spolupracuje se společností J.K.R. na prodeji, poskytování služeb a podpory uživatelů BYZNYS ERP na Moravě a ve Slezsku. Společnost Gosvo má na svém kontě stovky implementací systémů BYZNYS a s J.K.R. spolupracuje od roku Gosvo SK je dceřinou společností Gosvo. S J.K.R. spolupracuje od roku 2004 a zajišťuje prodej, služby a servis v oblasti podnikových informačních systémů BYZNYS ERP uživatelům na Slovensku www.gosvo.cz ERP systémy pro středně velké organizace Zdroj: CVIS 2011 Abra / 10,3 % MS Dynamics / 10,4 % BYZNYS ERP / 9,5 % Orsoft / 5,7 % ERP systémy pro velké organizace Zdroj: CVIS 2011 MS Dynamics / 11,3 % SAP / 17,3 % BYZNYS ERP / 4,1 % Infor / 3,8 % Orsoft / 3,7 % Honka Kamil zastupuje zájmy společnosti J.K.R. na Domažlicku, Klatovsku a Tachovsku, kde od roku 1996 zajišťuje kompletní dodávky BYZNYS ERP včetně instalace, školení a následné podpory. Řeší též kompletní dodávku hardware včetně správy síti ve spolupráci s firmou TBW Kdyně....www.honkasoft.cz VHsoft zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. v oblasti Karlových Varů, Sokolovska, Chebska a Chomutovska. Pro uživatele produktů BYZNYS ERP zabezpečuje vývoj, implementaci a údržbu modulu Doprava. Od roku 1997 má za sebou VHsoft desítky úspěšných implementací ze všech oblastí podnikání....www.vhsoft.cz Helios / 24,1 % QI / 3,7 % Altus Vario / 2,8 % Ostatní / 33,5 % Helios / 31,4 % Ostatní / 25,8% K2 / 2,6 % PARTNEŘI Amcobex Information Technologies poskytuje již od roku 1993 na českém trhu služby v oblasti informatiky. Patří do nadnárodní skupiny Compeco a jako IBM Business Partner navrhuje řešení zejména na platformách IBM Systems. Součástí služeb Amcobexu je také outsourcing správy počítačových sítí....www.amcobex.cz Arsiqua system vznikla v roce 2006 z týmu pracovníků, kteří se již 18 let zabývají vývojem systému pro plánování a řízení výroby AROP a jeho implementacemi u zákazníků.....www.arsiqua.cz Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury....www.barco.cz BitServis s J.K.R. jako IBM Premier Business Partner spolupracuje na komplexních návrzích IT infrastruktury. Kromě toho se zabývá IT konzultacemi, servisem a prodejem výpočetní techniky....www.bitservis.cz B Trade Czech je poradenská společnost, která se věnuje systému managementu jakosti ISO 9001:2001, jeho udržování, interním auditování a neustálému zlepšování....www.btrade.cz Combitrading je dodavatelem čteček čárových kódů společnosti Symbol Technologies a dodavatelem zařízení společnosti Datamax. Ty tvoří spolu se systémem BYZNYS ERP společnosti J.K.R. spolehlivé kompletní řešení pro vedení skladového hospodářství. S J.K.R. úzce spolupracuje již od roku www.combitrading.cz

5 PARTNEŘI OBCHODNÍ PARTNEŘI Data Labs je renomovaná firma s dlouholetou praxí orientovanou na záchranu a obnovu dat z paměťových médií. Společnost disponuje jedinou komplexně vybavenou laboratoří na území bývalé východní Evropy. K obnově dat využívá unikátní technologie a originální přístup, díky čemuž dosahuje velmi vysoké úspěšnosti D.H.S. se zabývá dodávkou počítačových systémů již od roku Dodávané mobilní počítačové systémy umožňují firmám zvyšovat výkonnost a snižovat množství chyb, které jim jinak vznikají při pořizování dat pomocí tužky a papíru....www.dhs.cz Fraiva zabezpečuje pro uživatele produktů BYZNYS ERP vývoj a údržbu nadstavbového modulu Excellent. Manažerský, controllingový a reportingový nástroj Excellent poskytuje uživatelům vysoce efektivní nástroj pro finanční analýzu a plnění různých reportingových povinností....www.fraiva.cz Microsoft podporuje J.K.R. při vývoji systému BYZNYS ERP z pozice předního světového dodavatele vývojových nástrojů. J.K.R. využívá vývojové nástroje Microsoft, obě společnosti také úzce spolupracují na konkrétních implementacích podnikových informačních systémů. BYZNYS ERP navíc jako databázovou platformu využívají MS SQL Server....www.microsoft.cz PC Centrum je dlouholetým partnerem v oblasti dodávek a servisu počítačů, návrhu realizace a realizace počítačových sítí. Kromě toho je PC Centrum schopno provádět školení operačních systémů a kancelářských aplikací....www.pc-centrum.cz P. V. A. systems dodává obchodně-skladový systém B.O.S.S. Enterprise, který je napojen na BYZNYS ERP Sagit je nakladatelství, které vydává ekonomickou a právní literaturu. Hlavním produktem je edice ÚZ úplné znění průběžně aktualizovaných souborů předpisů pro různé oblasti, například daně, účetnictví, obchodní či parcovní právo. S J.K.R. spolupracuje na propojení produktů BYZNYS ERP se systémem Účetní a daňový poradce Delfín.... Saitech dodává docházkový systém Power Key, který lze snadno napojit na BYZNYS ERP. Uživatelé tak mohou jednoduchým způsobem přenášet údaje o docházce zaměstnanců do informačního systému. Troell vyvíjí od roku 2004 řešení ibyznys, které nabízí jednoduchý a pružný internetový obchod či webovou prezentaci. Hlavní předností produktů řady ibyznys je jejich plná provázanost s BYZNYS ERP....www.troell.cz OBCHODNÍ PARTNEŘI Obchodní partneři zprostředkovávají obchodní kontakty a poskytují základní informace k produktům třídy BYZNYS. Obchodní partner Město www Rosa Computers...Horažďovice...www.rcnet.cz Elisa Computer...Klatovy...www.elisacomputer.cz Jimiro....Kralovice...www.jimiro.cz Václavík Jiří...Kralovice...www.icservis.cz Aleš Kulich...Kadaň...www.kuldashop.cz MiPi servis...louny...www.mipiservis.cz Happy Technik....Písek...www.happytechnik.cz AGC systems...plzeň...www.agcsys.cz Discomp...Plzeň...www.discomp.cz Gigacomputer...Plzeň...www.gigacomputer.cz Walk Solutions....Plzeň...www.walk.cz Roset...Strakonice...www.roset.cz BlahaSoft....Švihov...www.blahasoft.cz Megabyte...Teplice....www.megabyte.cz Easy Net....Úžice u Kralup nad Vltavou...www.easynet.cz Hardware Plus...Ústí nad Labem...www.hw-plus.cz Diestra consulting CZ....Ústí nad Labem...www.diestra.eu Netos....Praha....www.netos.cz Losan....Praha....www.losan.cz Briard....Český Brod...www.briard.cz

6 J.K.R. V ROCE 2011 NOVÍ UŽIVATELÉ J.K.R. V ROCE 2011 NOVÍ UŽIVATELÉ PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ BYZNYS ERP V ROCE 2011 Rok 2011 byl pro společnost J.K.R. jednoznačně nejúspěšnější v její 20-leté historii. Rostl počet zaměstnanců, obrat i zisk, na tradičně vysoké úrovni byla kvalita řešení, služeb i spokojenost zákazníků. Také z hlediska konkurenčního srovnání si společnost vedla výborně a podle nezávislého srovnání patřila vloni mezi 4 největší dodavatele ERP systémů pro malé, střední i velké organizace v ČR. J.K.R. vloni navázala spolupráci s firmou Credit Check specializující se na sběr a hodnocení informací o bonitě českých podniků, díky čemuž mají uživatelé bezplatnou možnost včasného otestování bonity obchodního partnera prostřednictvím nové webové služby Creditcheck. V rámci BYZNYS ERP bylo představeno řešení pro řízení vztahů s dodavateli a pro realizaci reverzních aukcí. Modul SRM je nástroj pro řízení vztahů s dodavateli umožňující výběr nejlepšího dodavatele s přehledem o předchozích transakcích. Další inovací v této oblasti je modul pro realizaci reverzních aukcí dodavatelů. Společnost J.K.R. zahájila v srpnu 2009 projekt vzdělávání zaměstnanců, který byl dotován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců J.K.R. cesta k inovacím produktů a procesů společnost úspěšně ukončila 30. dubna V květnu J.K.R. úspěšně završila 20 let na trhu podnikových informačních systémů, během své dvacetileté existence se změnila z malé příbramské firmy v jednoho z největších ERP dodavatelů na českém trhu. Na samém vrcholu pomyslného žebříčku se navíc drží už více než pět let. J.K.R. vloni potvrdila svoje kvality získáním statusu Microsoft Gold Independent Software Vendor (ISV), nejvyšší úrovně partnerství udělované společností Microsoft. Mezi podmínkami pro získání statusu Gold ISV bylo mimo jiné vysoké hodnocení uživatelů. Na konci září uspořádala společnost J.K.R pro zaměstnance a partnery dvoudenní teambuilding na břehu Orlické přehrady. Na programu byly týmové hry, sportovní soutěže a plnění rozličných úkolů. Dvě významná ocenění získala společnost J.K.R. a Byznys ERP od časopisu CIO Business World. Odborná porota měsíčníku udělila společnosti J.K.R. cenu za nejlepší případovou studii roku 2011 v kategoriích Obchod a služby a Business přínos za projekt implementace podnikového informačního systému Byznys ERP ve společnosti VSK Profi. Ke dni 15. listopadu 2011 byla podepsána smlouva na prodej licence podnikového informačního systému ERP třídy BYZNYS v České republice a na Slovensku. Trvá tak úspěšný vzestup prodeje licencí tohoto produktu, který svoji funkcionalitou dosahuje úrovně velkých zahraničních produktů. Jubilejním 100. uživatelem internetového obchod ibyznys v rámci Byznys ERP se stala společnost Koh-I-Noor Hardtmuth Slovensko, jeden z největších producentů kancelářských, školních a uměleckých potřeb ve střední a východní Evropě. Kromě obchodních aktivit se J.K.R. zapojuje také do celospolečenského dění ve svém okolí. Svou podporu směřujeme především do oblasti vzdělávání a neziskových organizací. Dlouhodobě podporuje Oblastní nemocnici Příbram a pátý nejstarší sportovní klub v České republice SK Spartak Příbram. Podílí se také na nasazování ekonomických informačních systémů na středních a vysokých školách technického i humanitního směru. SWH Stavby Rowan Legal SK Ekonom Reality Universal (CZ) Arsiqa system Knihovna Jana Drdy Komunistická strana Čech a Moravy SPP Storage VČAS Aitex Thermia Bau Soliditet E-PRO Lovela Terezín Kumer Prag Seno Trask Solutions Pleva Milan Vrtný a geologický průzkum Bonas Enantis Dřevocentrum CZ Advokátní kancelář Brož & Sokol & Novák Prácheňské sanatorium obecně prospěšná Resko Tachov VBH, Vereinigter Baubeschlag-Handel Novadus Prima Bilavčík Vinekon Happy Model B a K systémy B a K production Fugasoft SKS-Dobříš MMT Gamma Eastern SK TPT Coating Svaz českých a moravských výr. družstev Wer liefert was? Univerzita Pardubice Axter CZ Signum-Zinc Company SK Astro Kovo Plzeň

7 REFERENCE ZÁKAZNÍKŮ ENGLISH SUMMARY REFERENCE ZÁKAZNÍKŮ SALLEROVA VÝSTAVBA Spolupráce se společností J.K.R. a produktu BYZNYS ERP si ceníme pro jeho stabilitu, permanentní optimalizaci a možnost flexibilního řešení našich potřeb v českém a slovenském prostředí. (David Tejml) The company J.K.R. ranks among the leading Czech suppliers of ERP business information systems. Founded in Příbram in 1991, it has shown from the outset continual growth, currently employing almost 100 employees in the head office in Příbram as well as the branches in Prague and Teplice. The vision of J.K.R. is to develop and offer high-quality business information systems with specific relevance to the requirements of mid-sized and larger companies. Product quality and reliable services are viewed as self-evident facts. As a result of this attitude, there are satisfied customers from all over the republic developing their own business with the support of our BYZNYS ERP systems. VÁCLAV PRINC Program Byznys společnosti J.K.R. používáme minimálně 18 let od počátku 90. let. Naše podnikání s Byznysem se za tu dobu prakticky bez závad, úspěšně, několikanásobně rozšířilo. (Václav Princ, majitel) JABLONECKÁ NÁSTROJÁRNA Naše firma již 15 let vyrábí a dodává lisovací nástroje a montážní zařízení předním evropským a světovým dodavatelům automobilového průmyslu. Od samotného založení firmy používáme podnikový systém BYZNYS a také díky němu a podpoře týmu JKR dokážeme obstát v tvrdé konkurenci. (Tomáš Pára, jednatel) RAVAK Spolupráce se společností J.K.R. a produktu BYZNYS ERP si ceníme pro jeho stabilitu, permanentní optimalizaci a možnost flexibilního řešení našich potřeb. (Daniel Langer, ředitel úseku OTŘ a informatiky) ASTRO KOVO PLZEŇ Díky nasazení Byznys ERP jsme získali aktuální přehled o stavu všech zakázek ve výrobě, podařilo se nám zlepšit návaznost skladových zásob na výrobu a v neposlední řadě jsme schopni efektivně využívat veškeré informace a dokumenty vázané na naše produkty. Při komunikaci se zákazníky jsme schopni okamžitě dohledat veškeré potřebné informace o zakázce a nástroje ERP systému nám dovolují efektivně plánovat výrobu a optimalizovat distribuci zboží. (Libor Hamouz, ředitel výroby) Business information systems BYZNYS ERP offered by J.K.R. represent a modern, technologically advanced and high-quality ERP solution making it possible to manage an enterprise fully and efficiently. BYZNYS ERP systems offer a complete solution for planning and managing all main business processes in all levels of the company hierarchy. Thanks to the wide range of offered modules and the high variability for implementation, the BYZNYS ERP systems manage to offer trouble-free coverage for all requirements of companies in varying fields of business. Also expected as a matter of course for high-quality ERP solutions of the present day are the stability, level of trust and good reputation of the supplier. J.K.R. has been successfully proving its extensive and high-level experience in the domain of information system implementation for 21 years. Currently, thanks to its BYZNYS ERP products, the company is rated among the leading suppliers of business information systems for middle-sized and larger organizations in the Czech Republic. Attesting to its quality is the testimony of satisfied companies using BYZNYS ERP, along with many awards and certificates from renowned specialists from the domain of business information systems. Comparative indices Number of consulting hours Number of sold licenses Number of personal presentations Number of consultations Number of users ATRIUM Zavedení informačního systému BYZNYS v roce 2009 mělo zcela jistě kladný přínos pro naši firmu. Zejména oceňujeme provázanost účetního a mzdového systému s realizačními procesy. Díky výstupům z IS došlo k výraznému zpřesnění a zrychlení přípravy podkladů pro manažerské rozhodování, tvoření statistik, sledování termínů, přehled ve skladovém hospodářství, evidenci zakázek a potencionálních zákazníků. (Martin Čanda, správce IS) ERP systems for middle-sized organizations Source: CVIS 2011 MS Dynamics / 10,4 % Abra / 10,3 % BYZNYS ERP / 9,5 % Orsoft / 5,7 % QI / 3,7 % Altus Vario / 2,8 % ERP systems for big organizations Source: CVIS 2011 SAP / 17,3 % MS Dynamics / 11,3 % BYZNYS ERP / 4,1 % Infor / 3,8 % Orsoft / 3,7 % K2 / 2,6 % Helios / 24,1 % Others / 33,5 % Helios / 31,4 % Others / 25,8%

8 ENGLISH SUMMARY Economic indicators from the year 2011 have revealed that the orientation of the company J.K.R. towards the needs of medium-sized and larger organizations is a promising direction of development for the long term. Income for the past four years has been stable, and clients have the certainty of a high-quality product and equally high services. Simplified balance (in thousands CZK) / 2010 TOTAL ASSETS % Long therm assets % Current assets % Inventory % Long-term receivables % Short-term receivables % Finance assets % TOTAL LIABILITIES % Equity capital % Ordinary capital % Other capital accounts Reserve retained earnings % Economic results % Separate resources % Short-term debts % Simplified profit and loss statement (in thousands CZK) / 2001 Product, service and goods earnings % Output consumption and selling goods expenses % Added value % Private expenses % Taxes and charges % Other operational revenues % Other operational costa % Operational economic result % Finance result Economic result per accounting period % Actual output/employees % According to our opinion final accounts represent in all substantial aspects true and fair reflection of assets, debts and financial situation of J.K.R., s.r.o., company to 31st December 2011, expenses, revenues and trading income per year 2011 in accordance with Czech accounting regulations. Jana Rosenbaumová, auditor, Audit & Consulting

9 ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2012. www.jkr. eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2012. www.jkr. eu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 www.jkr. eu Společnost J.K.R. J.K.R. patří mezi největší ryze české výrobce podnikového softwaru v České republice. S podnikovými informačními systémy BYZNYS ERP patří J.K.R.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2013. www.jkr.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2013. www.jkr.eu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Společnost J.K.R. J.K.R. patří mezi největší ryze české výrobce podnikového softwaru v České republice. S podnikovými informačními systémy BYZNYS ERP patří J.K.R. mezi dlouhodobě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 2 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Příbram, duben 2006 Příbram, April 2006 Vážení partneři, Dear partners, vypracovali jsme tento materiál v podobě Výroční

Více

podnikové informační systémy

podnikové informační systémy Erp třídy BYZNYS podnikové informační systémy Podnikové informační systémy kategorie ERP je možno definovat jako řešení, pomocí kterých lze efektivně plánovat a řídit veškeré klíčové podnikové procesy

Více

PARTNERSTVÍ V BYZNYSU

PARTNERSTVÍ V BYZNYSU PARTNERSTVÍ V BYZNYSU O SPOLEČNOSTI Společnost J.K.R. se zabývá vývojem a dodáváním podnikových informačních systémů známých pod souhrnným označením ERP, což je zkratka pro Enterprise Resource Planning,

Více

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o.

REPORT 07. CZECH-KARBONs.r.o. ANUAL REPORT 07 VÝROČ NÍ ZPRÁVA CZECH-KARBONs.r.o. Výroční zpráva Annual report 07 07 Czech - karbon s.r.o. Výroční zpráva Annual report 1 3 5 7 9 11 Úvodní slovo jednatele společnosti Foreword by the

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Reklamní kampaň pro vybranou

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012

Obsah. Naše IT Váš úspěch efektivně. Slovo generálního ředitele. Představení společnosti. Významné události roku 2011. Očekávaný vývoj v roce 2012 Firemní profil 2012 Obsah 4 6 8 10 11 16 20 21 22 23 Slovo generálního ředitele Představení společnosti Významné události roku 2011 Očekávaný vývoj v roce 2012 Podnikové aplikace pro váš úspěch Infrastrukturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

SOFTWARE602 A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT WWW.602.CZ

SOFTWARE602 A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT WWW.602.CZ SOFTWARE602 A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA WWW.602.CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC DATA OF THE COMPANY Obchodní jméno: Software602 a. s. Základní jmění: 51 mil Kč Sídlo: Hornokrčská 15, 140

Více

Byznys. srdce podniku na dlani. >> Informační systémy třídy BYZNYS

Byznys. srdce podniku na dlani. >> Informační systémy třídy BYZNYS Byznys srdce podniku na dlani >> Informační systémy třídy BYZNYS Významné instalace podnikových informačních systémů třídy BYZNYS 2 Dopravní společnosti ALFASPED LOGISTIK C.B. SPED Dopravní podnik města

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

Slovo generálního ředitele Microsoft Česká republika a Slovensko 2. Príhovor generálneho riaditeľa Microsoft Slovensko 3

Slovo generálního ředitele Microsoft Česká republika a Slovensko 2. Príhovor generálneho riaditeľa Microsoft Slovensko 3 Obsah Obsah 1 Slovo generálního ředitele Česká republika a Slovensko 2 Príhovor generálneho riaditeľa Slovensko 3 Konzultační a poradenské společnosti 7 Obchodní a průmyslová 11 Firmy poskytující a na

Více

Slovo předsedy představenstva

Slovo předsedy představenstva 2 Slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, držíte v rukou výroční zprávu společnosti Unicorn, která shrnuje výsledky naší činnosti za uplynulý rok 2008. I tento rok hodnotíme jako úspěšný, přes

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Analýza trhu podnikových informačních systémů

Analýza trhu podnikových informačních systémů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Analýza trhu podnikových informačních systémů

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy 1 2 BYZNYS EVO 3 MODERNÍ BYZNYS EVO je moderní a vyspělý podnikový informační systém kategorie ERP. Jedná se o komplexní software, který je postaven na technologiích 21. století,

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing, a.s. Obsah 1. Úvod 4 1.1. Poslání společnosti 4 1.2. Úvodní slovo předsedy představenstva 5 1.3. Významné událostí roku 2007 7 1.4. Český leasingový trh v roce 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

informační technologie pro úspěšné firmy

informační technologie pro úspěšné firmy Výroční zpráva 2013 informační technologie pro úspěšné firmy Obsah 1. Úvodní slovo ředitele společnosti 5 2. Základní údaje o společnosti 6 Společníci 6 Management společnosti a statutární orgány 6 Organizační

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více