VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace Dolany č.p. 174 IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy 1. Základní informace o škole Základní škola Školní družina Mateřská škola Dolany Mateřská škola Dolany Véska Školní jídelna Prezentace školy Výsledky inspekce a kontrol Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Zpráva o hospodaření školy v roce Zpráva o poskytnutí informací v roce

3 1. Základní informace o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Právní forma: příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ Telefon: , , Internetové stránky: Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Medková (jmenována Radou obce Dolany se souhlasem KÚ v Olomouci od , č.j. 130/2004) Mgr. Jana Horáková Zřizovatel: Obec Dolany Právní forma: obec, IČ: Sídlo: Dolany č.p. 58 Součásti příspěvkové organizace: Základní škola Dolany č.p. 174 (IZO ) Školní družina Dolany č.p. 174 (IZO ) Mateřská škola Dolany č.p. 174 (IZO ) Mateřská škola Dolany - Véska č.p. 64 (IZO ) Školní jídelna Dolany č.p. 174 (IZO ) Školní jídelna - výdejna Dolany Véska č.p.64 (IZO ) Školská rada: ustanovena usnesením zastupitelstva obce Počet členů: 9 Předseda školské rady: Mgr. Iva Pohlová; 2. Základní škola Typ školy: základní; ročník Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Spádová oblast žáků: Dolany, Véska, Pohořany, Tovéř, Bělkovice - Lašťany (žáci 2. stupně), menší počet žáků také ze Samotišek, z Olomouce a ze Šternberka Realizace výuky: v budovách ZŠ Dolany č.p. 174 nová budova (od roku 1997) šatny, třídy, odborné učebny (hudební výchovy, výtvarné výchovy, fyziky, zeměpisu, dějepisu, 3

4 původní budova Sportoviště: Stravování: Vzdělávací program: Vyučovaný cizí jazyk: Volitelné předměty: českého jazyka, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, matematiky, informatiky), dílny, cvičná kuchyňka, keramická dílna, žákovská knihovna, tělocvična, kabinety, sborovna, kanceláře přízemí - školní družina a komplex ŠJ 1. poschodí - třídy a kabinety 1. stupně ZŠ půdní vestavba komplex mateřské školy k realizaci výuky Tv využívána tělocvična v hlavní budově a nový sportovní areál obce realizováno ve školní jídelně umístěné přímo v rekonstruované budově školy ŠVP ZV Škola všestranného rozvoje č.j. ZŠ a MŠ AŠD/330/2008, vydán Anglický jazyk (3. 9. ročník) Angličtina hravě (5. ročník) Dramatická výchova (2., 6. a 7. ročník) Informatika volitelná (7., 8. a 9. ročník) Konverzace v AJ (7., 8. a 9. ročník) Pohybové hry (4. ročník) Praktikum z biologie (8. ročník) Praktikum z geologie (9. ročník) Seminář z fyziky (9. ročník) Sportovní hry (6., 7., 8. a 9. ročník) Technické kreslení (8. ročník) Tvořivé činnosti (2. a 3. ročník) Počet žáků a tříd k : třída počet žáků chlapci dívky třídní učitel I. A Kristková Miroslava I. B Olšinová Leona, Mgr. II. A Hausnerová Jarmila II. B Ibiševičová Miroslava, Mgr. III Kabelková Libuše, Mgr. IV Hronová Marie, Mgr. V Vylíčilová Kristýna, Mgr. VI. A Pohlová Iva, Mgr. VI. B Johanesová Lea, Mgr. VII Gazdíková Michaela, Mgr. VIII. A Provaz Pavel, Mgr. VIII. B Pirliomov Petr, Mgr. IX Guňková Lenka, Mgr. Celkem stupeň stupeň

5 Zápis do 1. třídy: - uskutečněn náhradní termín k zápisu se dostavilo 49 dětí - rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bylo vydáno 2 dětem - převedené do jiné školy byly 4 děti - do 1. ročníku ve školním roce 2013/2014 nastoupí 43 dětí Výsledky vzdělávací a výchovné činnosti: Prospěch: 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 0 0 neklasifikován 0 0 opakování ročníku - 0 průměrný prospěch žáka 1,50 1,52 - ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola všestranného rozvoje, č.j. ZŠ a MŠ AŠD/330/2008 vydaného v průběhu školního roku se celá škola zapojila do přípravy a realizace 3 projektových dnů: Dary podzimu Mikulášský rej Vítání jara žáci měli možnost využívat konzultační hodiny jednotlivých vyučujících k doplnění, ujasnění a procvičení učiva, kterému dostatečně neporozuměli v průběhu výuky a které si dostatečně neosvojili z důvodu své nepřítomnosti - žáci 6. ročníku se zúčastnili celostátního testování žáků 6. tříd CLOSE; testovali se kompetence k učení, matematika, český jazyk a čtenářská gramotnost; žáci dosáhli nadprůměrných výsledků v rámci celé republiky - žáci 5. a 9. ročníku se ve dnech zúčastnili celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání NIQES v českém jazyce, v anglickém jazyce a v matematice; cílem tohoto testování není srovnávání jednotlivých škol, nýbrž poskytnutí informace o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností - žáci 3. ročníku absolvovali základní plavecký výcvik v průběhu 1. pololetí a žáci 2. ročníku v průběhu 2. pololetí v CZ Bohuňovice - v tomto školním roce se z důvodu nedostatečného počtu zájemců neuskutečnil lyžařský výcvik žáků (v příštím školním roce bude realizován pro žáky 7. a 8. ročníku) - žáci 4. ročníku absolvovali výuku dopravní výchovy v DDM ve Šternberku - žáci 7. a 9. ročníku se v rámci výchovy ke zdraví zapojili do akce Zdravá 5 - žáci 4. a 5. ročníku se v rámci ekologické výchovy zapojili do programu E.ON miseplus+ Absence: 1. pololetí 2. pololetí omluveno celkem průměr na žáka omluveno 37,96 61,32 neomluveno celkem 0 7 průměr na žáka neomluveno 0 0,02 5

6 Výchovná opatření: 1. pololetí 2. pololetí Celkem pochvala TU pochvala ŘŠ napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ snížená známka z chování (2) snížená známka z chování (3) oproti loňskému školnímu roku se výrazně zvýšil počet pochval, počet důtek zůstal zhruba na stejné úrovni a ubylo snížených známek z chování; z výčtu vyplývá, že přijatá opatření a způsob řešení přestupků je pro žáky motivační - výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci: třídní učitel - výchovný poradce školní metodik prevence - vedení školy - zákonní zástupci žáka - kladný vliv na chování žáků má činnost Žákovského parlamentu a využívání schránky důvěry - v rámci realizace Minimálního preventivního programu (předcházení sociálně patologickým jevům) byly pro žáky uskutečněny následující akce: Datum Název akce Třída Plavání 1. lekce III Tajemný svět Ekvádoru a Galapág VII. XI Hody v Dolanech všechny Evropský den jazyků všechny Dary podzimu projektový den všechny J. Uhlíř Hodina zpěvu zkoušení IV., V Přírodovědný klokan VIII. IX Hitler, Stalin a já IX Sedm světel VIII. A, B Mykologická exkurze VI Dopravní výchova teoretická část IV Návykové látky kolem nás IX Stolní tenis regionální turnaj V. IX Olympiáda v ČJ školní kolo VIII. IX CLOSE celostátní testování žáků 6. tříd VI. A, B Tarzan král džungle VII Staré pověsti české VI. A, B Jak se zachraňuje Země II. A, B Preventivní program HZS VI. A, B Orionflorbalcup 2012 turnaj ve florbalu VIII. IX Matemánie VIII. IX Pro rozumy do antiky VI. B Scholaris IX Tarzan král džungle VI. A, B Ochrana přírody na Olomoucku VII T.G. Masaryk IX Lidová hudba a klasika výchovný koncert VI. A, B Lidová hudba a klasika výchovný koncert VII. 6

7 Datum Název akce Třída Mikulášský rej - projektový den všechny Rozsvícení vánočního stromu v obci 1. stupeň Legenda o hvězdě I. III Maňáskové divadlo ŠD Limonádový Joe IX Smyčcové nástroje a bigbít koncert VIII. A, B Prohlídka školy předškoláky MŠ Vánoční prodejní výstava všechny Den otevřených dveří všechny Škola na zkoušku MŠ Zápis do 1. třídy 1. stupeň Limonádový Joe VIII. A, B Ples SRPŠ taneční kroužek Pythagoriáda školní kolo matematické soutěže V. VIII Máme rádi písničky - koncert I. V Jak se stát hudebním skladatelem - koncert VI. IX Plavání 1. lekce II. A, B Výtvarná hasičská soutěž 1. stupeň Olympiáda v ČJ okresní kolo IX Náhradní zápis do 1. třídy 1. stupeň Beseda s celníky VII., VIII Svět filmové hudby V Hasiči očima dětí vyhodnocení soutěže 1. stupeň Zdravá 5 (praktická hodina zdravé výživy) VII., IX Žákovský ples všechny Islám, světový terorismus, IX Perníková chaloupka I. - II Jak gombík ke granulaci přišel IV Klokan školní kolo mezinárodní matematické soutěže II. IX Dej zdraví šanci celostátní výtvarná soutěž VI. IX Košíková okresní kolo VIII. - IX. - dívky Láska ano, děti ne VIII Košíková okrskové kolo VIII. - IX. hoši Recitační soutěž školní kolo VI. IX Abraka muzika - koncert I. IX Tenisová škola - ukázka I. III Matematická olympiáda okresní kolo VI Malá chemická olympiáda VIII Fotografie I. VI. B Vítání jara projektový den všechny Preventivní program HZS II. A, B Litovelské Pomoraví - exkurze VI. A, B Lincoln VIII. A, B Trestní odpovědnost beseda s Policií ČR IX Pohár Českého rozhlasu VIII., IX. 7

8 Datum Název akce Třída Pythagoriáda okresní kolo matematické soutěže V., VI Preventan cup okresní kolo ve vybíjené IV., V Pohár Českého rozhlasu VIII., IX Čistička odpadních vod Dolany - exkurze IV Dopravní výchova praktická část IV Předcházej problémům s penězi IX Atletický víceboj VI. IX Besídka k Svátku matek I. V Celoplošné testování žáků V., IX Fotografie III. VII Šikana a další negativní jevy beseda s Policií ČR VI. A, B Výpravy za dobrodružstvím MK Olomouc VI. B Česká balada V. IX Fotografie I. VI. A Recitační soutěž okresní kolo VI. IX Den dětí s hasiči I. IX Zoologická exkurze - ZOO VII Koncert ZUŠ I. II Školní výlet I. A, B, VII Geologická exkurze IX Školní výlet V Školní výlet VI. B Beseda o knihách MK Olomouc VI. A Školní výlet III., IV E.ON miseplus+ IV., V Tajemné sekty MK Olomouc IX Školní výlet IX Tajemné sekty MK Olomouc VIII. A Kniha nebo film MK Olomouc VII Školní výlet II. A, B Školní výlet VI. A Školní výlet VIII. A, B Branný den I. IX Sportovní den VI. IX Sportovní den I. V. Účast žáků na soutěžích: V individuálních soutěžích se jednalo především o okresní kola olympiád a soutěží v českém jazyce, anglickém jazyce, matematice, informatice, recitační soutěži a dále pak o soutěže výtvarné. Ve skupinových soutěžích si nejlépe vedli naši sportovci ve florbalu, stolním tenisu a lehké atletice. Datum Název soutěže Typ Ročník Umístění Vyučující Payseccup celostátní 8. VIII. B 14. v ČR Pirliomov Přírodovědný klokan školní Provaz Stolní tenis regionální a 4. místo Provaz 8

9 Olympiáda v Čj školní Pohlová Orionflorbalcup okresní místo Pirliomov Matemánie okrskové místo Pirliomov Orionflorbalcup okresní finále místo Pirliomov Konverzační soutěž v Aj školní 7. Johanesová Pythagoriáda školní Pirliomov Hasiči očima dětí školní třídní učitelé Olympiáda v Čj okresní Vrtalová 18. místo Horáková Konverzační soutěž v Aj okresní 7. Látal místo Johanesová Matematický klokan školní Pirliomov Dej zdraví šanci - výtvarná celostátní Majerová Horáková Turnaj v košíkové - dívky okresní místo Gazdík Turnaj v košíkové - chlapci okrskové místo Gazdík Recitační soutěž školní Pohlová Matematická olympiáda okresní 6. Medková Malá chemická olympiáda okresní 8. Kišac, Pospíšil 10. místo Provaz Pohár Českého rozhlasu okresní místo Gazdík Preventan cup - vybíjená okresní místo Hronová Pythagoriáda okresní Pythagoriáda okresní 6. Baklík, Letochová Koiš úspěšní řeš. Jančík, Schwarz úspěšní řešitelé Vylíčilová Medková Pohár Českého rozhlasu okresní místo Gazdík Atletický víceboj okresní místo Gazdík Literární soutěž - poezie celostátní 9. T. Vrtalová 3. místo Horáková Recitační soutěž školní třídní učitelé Recitační soutěž okresní T. Vrtalová 3. místo Horáková Umístění žáků na střední školy: Žáci naší školy byli velmi úspěšní v přijímacím řízení na střední školy. Počet žáků V. VI. VII. VIII. IX. v ročníku přihlášených / přijatých na gymnázia 13 / 10-3 / 3-4 / 4 přihlášených / přijatých na SŠ s mat / 12 přihlášených / přijatých na SŠ bez mat / 6 Úspěšnost umístění žáků byla ovlivněna širokým výběrem středních škol v našem regionu, systematickou přípravou na přijímací zkoušky, zařazením vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání odpovídajícím způsobem do výuky a účastí žáků na různých akcích - dny otevřených dveří, Scholaris, besedy, návštěva IPS ÚP Olomouc. Volný čas: Škola vytvořila velmi dobré podmínky pro vhodné využití volného času žáků formou široké nabídky bezplatných kroužků pro žáky 1. i 2. stupně pod vedením učitelů a zaměstnanců školy: 9

10 Vedoucí kroužku Název kroužku Určeno pro Gazdík Martin, Mgr. hudební 2. st. Gazdíková Michaela, Mgr. reedukace 2. st. Guňková Lenka, Mgr. francouzský jazyk 1., 2. st. Hausnerová Jarmila pohybové hry 1. st. Horáková Jana, Mgr. reedukace 2. st. Hronová Marie, Mgr. folklorní, logopedie, reedukace 1. st. Ibiševičová Miroslava, Mgr. pohybové hry 1. st. Kristková Miroslava recitační 1. st. Látal Jiří turistický 1., 2. st. Nováková Andrea taneční 1. st. Olšinová Leona, Mgr. keramika 1. st. Pirliomov Petr, Mgr. florbal, informatika 2. st. Pohlová Iva, Mgr. reedukace 2. st. Provaz Pavel, Mgr. stolní tenis 2. st. Štěpánová Dana, Bc. taneční 1. st. Vybralová Lenka, Mgr. keramika, reedukace 1. st. Vylíčilová Kristýna, Mgr. folklorní, reedukace 1. st. - kromě kroužků organizovaných zaměstnanci školy měli žáci možnost navštěvovat pobočku ZUŠ Žerotín - obor hudební, zájemci o výtvarné techniky pobočku ZUŠ O. Stibora Olomouc obor výtvarný, výuku angličtiny pro 1. a 2. ročník a taneční a pohybové aktivity v tělocvičně školy. Personální zabezpečení školy: Ředitelka školy: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Medková Eva, Mgr. Horáková Jana, Mgr. Gazdík Martin, Mgr. Učitelé: 1. stupeň 2. stupeň Hausnerová Jarmila Gazdíková Michaela, Mgr. Hronová Marie, Mgr. Guňková Lenka, Mgr. Ibiševičová Miroslava, Mgr. Johanesová Lea, Mgr. Kristková Miroslava Medková Martina, Mgr. Olšinová Leona, Mgr. Pirliomov Petr, Mgr. Kabelková Libuše, Mgr. od za Vybralová Lenka, Mgr. Pohlová Iva, Mgr. Vylíčilová Kristýna, Mgr. Provaz Pavel, Mgr. Šašinková Renata, Mgr. Asistent pedagoga: Dvořáková Klára, Mgr. Nepedagogičtí pracovníci: Účetní: Školník: Uklízečky: Horká Soňa Látal Jiří (v topné sezóně také topič) Hájková Miroslava Kissová Alena Mušková Jindra 10

11 DVP: Horká Soňa Aplikace zákona č. 320/2001 Sb. (ANAG) Řádná účetní závěrka 2012 (ANAG) Změny v účetnictví a daních (ANAG) Další vzdělávání pedagogů: Pedagogičtí pracovníci se během celého školního roku dále vzdělávali a to jak samostudiem, tak organizovanými formami vzdělávání. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na tato témata: - školní vzdělávací program - metodika jednotlivých vyučovacích předmětů - způsobilost k výuce cizích jazyků - pedagogika a psychologie - příprava pro práci s integrovanými žáky - výchovné poradenství - informační technologie - řízení školy Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali 12 hodinový vzdělávací program Hardware a software interaktivního setu ActivBoard. Z důvodu krácení ONIV jsme byli nuceni vybírat další organizované formy vzdělávání především z bezplatných nabídek a vzdělávání hrazená z projektu EU peníze školám. Některé akce byly organizátory zrušeny, přesto pedagogičtí pracovníci naší školy absolvovali velké množství seminářů, kurzů a školení: Pedagog Název projektu Datum Šk. středisko Mgr. Gazdík Martin Mgr. Guňková Lenka Mgr. Guňková Lenka Hausnerová Jarmila Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+ Oxford Professional Development for Primary Teachers Jazykový kurz pro pokročilé Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ aneb Číslo a jeho místo listopad 2012 březen 2013 NÚV Oxford září 2012 květen 2013 Mgr. Horáková Jana Novela právních předpisů Britské centrum Schola servis Semináře Zeman Mgr. Hronová Marie Konference tvořivých škol Tvořivá škola Mgr. Hronová Marie Pojďme si číst v angličtině NIDV Mgr. Ibiševičová Miroslava Matematika činnostně ve 2. r. 10., Tvořivá škola Kristková Miroslava Seminář pro 1. st. ZŠ - multimediální interaktivní učebnice Mgr. Medková Eva Novela právních předpisů Mgr. Medková Eva Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR Nová škola ČŠI Semináře Zeman Mgr. Medková Martina Základy finanční matematiky Descartes Mgr. Medková Martina Mgr. Olšinová Leona Mgr. Pirliomov Petr 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot Seminář pro 1. st. ZŠ - multimediální interaktivní učebnice Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií e-pedag Nová škola říjen 2012 červen 2013 NIDV Mgr. Pirliomov Petr Základy finanční gramotnosti e-pedag 11

12 Pedagog Název projektu Datum Šk. středisko Mgr. Pohlová Iva Konference Neklidné dítě PdF UP Mgr. Provaz Pavel Využití moderní techniky ve výuce chemie Descartes Mgr. Provaz Pavel Bezpečnostní předpisy ve výuce Ch Schola servis Mgr. Provaz Pavel Globální mapa světa a významných regionů Descartes Mgr. Šašinková Renata Angličtina hrou Descartes Mgr. Vylíčilová Kristýna Oxford Professional Development for Primary Teachers Oxford Mgr. Vylíčilová Kristýna Metodika angličtiny na 1. st NIDV Mgr. Vylíčilová Kristýna Vyjmenovaná slova a slovní druhy Tvořivá škola K dalšímu vzdělávání slouží i odběr a využívání odborných časopisů: Učitelské noviny; Zpravodaj školství; Dějiny a současnost; Řízení školy; Český jazyk a literatura; National Geographic; Biologie, chemie a zeměpis; Informatorium; Sluníčko; Pastelka; UNES; Výživa a potraviny. 3. Školní družina Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Počet oddělení: 3 Umístění ŠD: I.oddělení - v přízemí původní budovy se samostatným vchodem a šatnou II.oddělení v kmenové učebně 1.stupně III.oddělení v kmenové učebně 1.stupně Počet žáků ve ŠD: I.oddělení 30 žáků (I. A, I. B) II.oddělení 26 žáků (II. B, III.) III.oddělení 24 žáků (II. A, III.) Činnost: Akce: Kamarádství a nové vztahy ve třídě Sběr a poznávání přírodnin Drakiáda Halloween párty Práce s přírodním materiálem Výroba andílků, čertů a Mikulášů Pečení perníčků, výroba přáníček Vánoční výzdoba ŠD a ZŠ Vánoční stromeček pro lesní zvířátka Zimní sporty - projekt Výrobky ze zimní tematikou realizována v souladu se ŠVP pro zájmové vzdělávání Škola všestranného rozvoje září září říjen říjen listopad listopad prosinec prosinec prosinec leden leden 12

13 Zimní olympijské hry Hasiči očima dětí Vítání jara projekt Velikonoční přání a výzdoba Poznávání jarních květin Pálení čarodějnic Výroba dárků a vystoupení ke Dni matek Sedlákovo čarování projekt Týden dětských radostí Noc ve školní družině únor únor březen březen duben duben květen květen červen červen Personální zabezpečení: Vychovatelky: I. oddělení Nováková Andrea II.oddělení Bc. Štěpánová Dana III.oddělení Bc. Musilová Veronika 4. Mateřská škola Dolany Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Počet tříd: 2 Umístění MŠ: 2. poschodí - půdní vestavba, osobní výtah; komplex MŠ: šatny, sborovna, sociální zařízení, klimatizované 2 herny, 1 ložnice, přípravna jídla; součástí je vlastní zahrada s pískovištěm a prolézačkami Počet dětí v MŠ k : 1. třída 28 dětí 2. třída 28 dětí celkem: 56 dětí (28 chlapců, 28 dívek) Činnost: Akce: realizována podle Školního vzdělávacího programu Kouzelný čas ve školce (třídní programy s týdenními tématy podle ročních období; náplň témat vychází z toho, co přináší roční období a měsíce v něm) Akce v prostorách MŠ: - 9x vystoupení divadelního souboru Úsměv - Halloweenský rej masek - Mikulášská nadílka - Kouzelnické představení - Karneval Výchovný koncert: - ZUŠ Žerotín Akce společné s rodiči: - Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi (1x měsíčně) - Soutěž - Javorový list - Drakiáda 13

14 - Uspávání broučků - Vánoční besídka s nadílkou - Besídka ke Dni matek - 2x sběr papíru - Pasování předškoláků - Nocování ve školce Poznávací výlety: - Výlet na hvězdárnu v Prostějově Sportovní akce: - Plavecký výcvik Centrum zdraví v Bohuňovicích - Pravidelná návštěva solné jeskyně - Kurz in-line bruslení - Lyžařský výcvik Spolupráce s jinými subjekty: - Kulturní vystoupení na rozsvěcování vánočního stromu v obci - Vánoční dílna a výstava v ZŠ - Škola na zkoušku -ZŠ - Beseda s hasiči SDH Dolany + výtvarná soutěž Hasiči očima dětí Kroužky: - Kroužek angličtiny agentura Amadeus Zápis do MŠ Dolany: - uskutečněn k zápisu se dostavilo 33 dětí - dle stanovených kritérií bylo přijato 24 dětí s celodenní docházkou - nepřijato bylo 9 dětí Personální zabezpečení: Učitelky: 1. třída Kučerová Hana Prosová Mirka, Bc. 2. třída Mazalová Eva, Mgr. Mušková Klára Uklízečky: Kalábová Dagmar Hrdličková Lenka DVP: Kučerová Hana Tepané šperky (Schola servis) Mazalová Eva, Mgr. Grafomotorický kurz (UP Olomouc) Prosová Mirka, Bc. Tričko na prázdniny (Schola servis) Hrdličková Lenka Hygienické minimum (KHS Olomouc) 14

15 5. Mateřská škola Dolany Véska Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany - Véska č.p. 64 Počet tříd: Umístění MŠ: 2 (Myšky, Koťátka) v samostatně stojícím, nově zrekonstruovaném objektu s vytápěním na propan-butan; v 1. NP jsou 2 herny, jídelna, šatna, sociální zařízení a výdejna stravy, ve 2. NP je ložnice, WC, kancelář a sklad; součástí je vlastní zahrada s pískovištěm a prolézačkami Počet dětí v MŠ k : 1. třída 22 dětí 2. třída 18 dětí celkem: 40 dětí (22 chlapců, 18 dívek) Činnost: realizována podle Školního vzdělávacího programu Kouzelný čas ve školce, aplikována na třídní vzdělávací programy: Putování s myškou Vteřinkou a Putování s kočičkou Rafičkou - týdenní až čtrnáctidenní tematické projekty Akce: Představení v DH v Olomouci : - přibližně 1x za měsíc dle nabídky Představení v MŠ: - 5 x vystoupení maňáskového divadla Sluníčko Poznávací výlety: - výlet na hrad Bouzov (součást vzdělávacího projektu s rytířem Michaelem) Sportovní akce: - plavecký výcvik Plavecká škola Olomouc - dopravní výchova Dopravní hřiště Olomouc Akce společné s rodiči: - Projekt s rytířem Michaelem - Lampiónová slavnost - Třídní vánoční besídky - Maškarní karneval - Velikonoční tvořivá dílna - Besídka pro celou rodinu - rozloučení s předškoláky - Rytířská zahradní slavnost - Indiánské nocování ve školce Spolupráce s jinými subjekty: - Kulturní vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu v obci - Vánoční dílna a výstava v ZŠ - Škola na zkoušku -ZŠ - Kulturní vystoupení na véskovských hodech 15

16 Kroužky: - Kroužek angličtiny jazyková agentura Mgr. Berková - Hra na zobcovou flétnu Mgr. Gabriela Gajdošíková (bezplatný kroužek) - Tanečky s Kristýnou Kristýna Coufalová (bezplatný kroužek) Zápis do MŠ Véska: - uskutečněn k zápisu se dostavilo 17 dětí - dle stanovených kritérií bylo přijato 9 dětí s celodenní docházkou - nepřijato bylo 8 dětí Personální zabezpečení: Vedoucí učitelka: Učitelky: Coufalová Pavlína 1. třída Mgr. Nečasová Kristýna 2. třída Mgr. Gajdošíková Gabriela Uklízečky: Vychodilová Jiřina Schwarzová Andrea DVP: Mgr. Nečasová Kristýna Papírový scrapbooking (Schola servis) Schwarzová Andrea Hygienické minimum (KHS Olomouc) 6. Školní jídelna Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Umístění ŠJ: v přízemí se samostatným vchodem; komplex ŠJ: kuchyň, přípravny masa, vajec, zeleniny, brambor a těsta, dvě samostatné jídelny, kancelář, šatna, sklady potravin, brambor a zeleniny, sklad várnic a umývárna jejich obalů Počet strávníků ve školním roce 2012/2013: Předškolní zařízení (MŠ Dolany, MŠ Dolany - Véska, MŠ Tovéř) 121 Žáci ZŠ 229 Zaměstnanci 42 Cizí strávníci 58 Celkem strava se připravovala podle platných výživových předpisů: Receptury pokrmů pro školní stravování Publikované receptury v odborném časopisu Výživa a potraviny Receptury pro veřejné stravování 16

17 Vaříme dětem chutně a zdravě Personální zabezpečení: Vedoucí ŠJ: Kuchařky: Pracovnice obchodního provozu: Bogdanová Miroslava Lindnerová Helena Kolaříková Libuše Rozsypalová Miroslava Grundová Marie Wenzlová Irena DVP: Lindnerová Helena Hygienické minimum (KHS Olomouc) 7. Prezentace školy - základní informace o škole na internetových stránkách - Dny otevřených dveří - Vánoční jarmark a výstava - Škola na zkoušku - Školní ples - Besídka ke Dni matek - kulturní vystoupení žáků na místních hodech, rozsvícení vánočního stromu, kácení máje - vítání nových občánků - účast v okresních, krajských a regionálních kolech soutěží - třídní schůzky a společné schůze rodičů - prohlídky školy pro absolventy - vydávání školního kalendáře - články v obecním zpravodaji 8. Výsledky inspekce a kontrol Finanční kontrola KÚ: termín: Protokol o výsledku kontroly je k nahlédnutí u ředitelky školy. Správa sociálního zabezpečení: termín: Protokol o výsledku kontroly je k nahlédnutí u ředitelky školy. Státní zdravotní dozor: MŠ Dolany termín: ŠJ Dolany termín:

18 ZŠ Dolany termín: Protokoly o výsledcích kontrol jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. Veřejnosprávní (finanční) kontrola: termíny: Protokoly o výsledcích kontrol jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. 9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena evropských projektů: EU peníze školám Mléko pro evropské školy Ovoce do škol 10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 11. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám) Předložení projektu: Název projektu: Škola všestranného rozvoje Schválení projektu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Rozpočet projektu: Kč Zahájení realizace: Ukončení projektu: Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání - ve škole nepůsobí odborová organizace; škola v tomto roce nespolupracovala s žádnými organizacemi zaměstnavatelů Spolupráce se SRPŠ a Školskou radou: 18

19 Spolupráce se SRPŠ probíhala zejména v oblasti poskytování finančních prostředků škole (úhrada autobusu na plavání, jízdné žákům na soutěže, odměny úspěšným žákům) a organizačního zabezpečení školního plesu společně s TS Máta ( ), který byl díky hojné podpoře sponzorů a bohatému kulturnímu programu velmi kladně hodnocen širokou veřejností. Školská rada byla zřízena Obcí Dolany na základě usnesení zastupitelstva obce č.10/2005 ze dne Dne se konala ustanovující schůze nově zvolených členů Školské rady pro další tříleté funkční období. Školská rada nyní pracuje ve složení: za obec : za rodiče : Mgr. Iva Pohlová (předseda) Mgr. Kateřina Lindnerová Mgr. Jaroslav Šotola Ing. arch. Pavla Koišová Romana Kouřilová Marcela Maťátková za pedagogy : Miroslava Kristková Mgr. Martin Gazdík Mgr. Jana Horáková Školská rada na svém zasedání dne projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012, na zasedání dne zvolila delegáta za člena konkurzní komise na obsazení funkce ředitele školy a na zasedání dne projednala a schválila 4. verzi ŠVP. Spolupráce s obcí: - Kulturní vystoupení žáků naší školy na hodech, rozsvícení vánočního stromu, kácení máje - Vítání nových občánků - Vánoční jarmark a výstava pro veřejnost - Den otevřených dveří - Školní ples organizace a kulturní vystoupení - Exkurze na obecním úřadě, v místní knihovně a na čističce odpadních vod - Úklid obce v rámci oslav Dne Země - Besídka ke dni matek kulturní vystoupení žáků pro veřejnost - Prohlídky školy pro absolventy - Příspěvky do obecního zpravodaje Spolupráce s okolními obcemi: - kulturní vystoupení žáků naší školy na rozsvícení vánočního stromu v Tovéři - společná schůzka metodického sdružení s učitelkami ZŠ Bělkovice Lašťany řešení otázek k bezproblémovému přechodu jejich žáků do naší školy, výuka cizích jazyků, jednotná klasifikace, příprava ŠVP apod. - exkurze žáků ZŠ Bělkovice-Lašťany v naší škole s podáním informací pro nově přestupující žáky - Den otevřených dveří pro MŠ Tovéř Spolupráce s dalšími organizacemi: - Acet - Amadeus jazyková agentura - Celní ředitelství - DDM Olomouc - FC Dolany - HZS, SDH - IPS ÚP Olomouc - Linka E- bezpečí - Muzeum umění Olomouc - Policie ČR - PPP Olomouc - Rytmik s.r.o. - Sokol Dolany - SPC Olomouc - ZUŠ M. Stibora výtvarný obor - ZUŠ Žerotín hudební obor 19

20 13. Zpráva o hospodaření školy v roce 2012 Obsah výroční zprávy a) Náklady Náklady celkem 1.1. Náklady - rozpočet zřizovatele Obec Dolany 1.2. Náklady - Krajský úřad Olomouckého kraje 1.3. Náklady - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. Náklady školní jídelna - stravování v hlavní činnosti 1.5. Náklady - rezervní fond 1.6. Vlastní náklady 1.7. Náklady - poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců 1.8. Náklady - hospodářská činnost b) Výnosy Výnosy celkem 2.1. Dotace přijaté od zřizovatele 2.2. Transfery přijaté z Krajského úřadu Olomouckého kraje 2.3. Transfery přijaté z EU a státního rozpočtu 2.4. Výnosy školní jídelna - stravování v hlavní činnosti 2.5. Výnosy k čerpání fondů 2.6. Ostatní výnosy 2.7. Poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců 2.8. Výnosy z hospodářské činnosti c) Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření d) Stav majetku, inventarizace a fondy Stav majetku Inventura majetku a závazků k Stavy fondů 2012 e) Zaměstnanci 5.1. Počet zaměstnanců f) Informace o výsledcích kontrol hospodaření 6.1. Daňová kontrola Finančním úřadem v Olomouci 6.2. Veřejnosprávní (finanční) kontroly 6.3. Kontrola prostředků ze státního rozpočtu Krajským úřadem Olomouckého kraje g) Účetní výkazy a) Náklady Náklady celkem ,79 Kč 1.1. Náklady - rozpočet zřizovatele Obec Dolany ,00 Kč 501 Spotřeba materiálu (školní, kancel. a čistící potřeby apod.) ,27 Kč 502 Spotřeba energie (elektřina, plyn, voda) ,75 Kč 511 Opravy a udržování (budovy, stroje, servis) ,92 Kč 512 Cestovné 330,00 Kč 518 Ostatní služby (telefony, PC sítě, zpracování mezd, apod.) ,71 Kč 521 Mzdové náklady ,00 Kč 524 Zákonné sociální pojištění ,00 Kč 525 Jiné sociální pojištění - Kooperativa (zaměstnanci) 1 139,00 Kč 527 Zákonné sociální náklady (OOPP, vzděláv. zaměst., FKSP) ,22 Kč 20

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1 Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 2 OBSAH I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 20. září 2013 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Školní 147, 790 65 Žulová

Školní 147, 790 65 Žulová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ, OKRES JESENÍK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 147, 790 65 Žulová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2010/2011 říjen 2011-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2012 2013 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více