VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace Dolany č.p. 174 IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 / 2013 Dolany, červenec 2013

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy 1. Základní informace o škole Základní škola Školní družina Mateřská škola Dolany Mateřská škola Dolany Véska Školní jídelna Prezentace školy Výsledky inspekce a kontrol Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Zpráva o hospodaření školy v roce Zpráva o poskytnutí informací v roce

3 1. Základní informace o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Právní forma: příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ Telefon: , , Internetové stránky: Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Medková (jmenována Radou obce Dolany se souhlasem KÚ v Olomouci od , č.j. 130/2004) Mgr. Jana Horáková Zřizovatel: Obec Dolany Právní forma: obec, IČ: Sídlo: Dolany č.p. 58 Součásti příspěvkové organizace: Základní škola Dolany č.p. 174 (IZO ) Školní družina Dolany č.p. 174 (IZO ) Mateřská škola Dolany č.p. 174 (IZO ) Mateřská škola Dolany - Véska č.p. 64 (IZO ) Školní jídelna Dolany č.p. 174 (IZO ) Školní jídelna - výdejna Dolany Véska č.p.64 (IZO ) Školská rada: ustanovena usnesením zastupitelstva obce Počet členů: 9 Předseda školské rady: Mgr. Iva Pohlová; 2. Základní škola Typ školy: základní; ročník Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Spádová oblast žáků: Dolany, Véska, Pohořany, Tovéř, Bělkovice - Lašťany (žáci 2. stupně), menší počet žáků také ze Samotišek, z Olomouce a ze Šternberka Realizace výuky: v budovách ZŠ Dolany č.p. 174 nová budova (od roku 1997) šatny, třídy, odborné učebny (hudební výchovy, výtvarné výchovy, fyziky, zeměpisu, dějepisu, 3

4 původní budova Sportoviště: Stravování: Vzdělávací program: Vyučovaný cizí jazyk: Volitelné předměty: českého jazyka, chemie, přírodopisu, cizích jazyků, matematiky, informatiky), dílny, cvičná kuchyňka, keramická dílna, žákovská knihovna, tělocvična, kabinety, sborovna, kanceláře přízemí - školní družina a komplex ŠJ 1. poschodí - třídy a kabinety 1. stupně ZŠ půdní vestavba komplex mateřské školy k realizaci výuky Tv využívána tělocvična v hlavní budově a nový sportovní areál obce realizováno ve školní jídelně umístěné přímo v rekonstruované budově školy ŠVP ZV Škola všestranného rozvoje č.j. ZŠ a MŠ AŠD/330/2008, vydán Anglický jazyk (3. 9. ročník) Angličtina hravě (5. ročník) Dramatická výchova (2., 6. a 7. ročník) Informatika volitelná (7., 8. a 9. ročník) Konverzace v AJ (7., 8. a 9. ročník) Pohybové hry (4. ročník) Praktikum z biologie (8. ročník) Praktikum z geologie (9. ročník) Seminář z fyziky (9. ročník) Sportovní hry (6., 7., 8. a 9. ročník) Technické kreslení (8. ročník) Tvořivé činnosti (2. a 3. ročník) Počet žáků a tříd k : třída počet žáků chlapci dívky třídní učitel I. A Kristková Miroslava I. B Olšinová Leona, Mgr. II. A Hausnerová Jarmila II. B Ibiševičová Miroslava, Mgr. III Kabelková Libuše, Mgr. IV Hronová Marie, Mgr. V Vylíčilová Kristýna, Mgr. VI. A Pohlová Iva, Mgr. VI. B Johanesová Lea, Mgr. VII Gazdíková Michaela, Mgr. VIII. A Provaz Pavel, Mgr. VIII. B Pirliomov Petr, Mgr. IX Guňková Lenka, Mgr. Celkem stupeň stupeň

5 Zápis do 1. třídy: - uskutečněn náhradní termín k zápisu se dostavilo 49 dětí - rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky bylo vydáno 2 dětem - převedené do jiné školy byly 4 děti - do 1. ročníku ve školním roce 2013/2014 nastoupí 43 dětí Výsledky vzdělávací a výchovné činnosti: Prospěch: 1. pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl 0 0 neklasifikován 0 0 opakování ročníku - 0 průměrný prospěch žáka 1,50 1,52 - ve všech ročnících se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Škola všestranného rozvoje, č.j. ZŠ a MŠ AŠD/330/2008 vydaného v průběhu školního roku se celá škola zapojila do přípravy a realizace 3 projektových dnů: Dary podzimu Mikulášský rej Vítání jara žáci měli možnost využívat konzultační hodiny jednotlivých vyučujících k doplnění, ujasnění a procvičení učiva, kterému dostatečně neporozuměli v průběhu výuky a které si dostatečně neosvojili z důvodu své nepřítomnosti - žáci 6. ročníku se zúčastnili celostátního testování žáků 6. tříd CLOSE; testovali se kompetence k učení, matematika, český jazyk a čtenářská gramotnost; žáci dosáhli nadprůměrných výsledků v rámci celé republiky - žáci 5. a 9. ročníku se ve dnech zúčastnili celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků vzdělávání NIQES v českém jazyce, v anglickém jazyce a v matematice; cílem tohoto testování není srovnávání jednotlivých škol, nýbrž poskytnutí informace o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností - žáci 3. ročníku absolvovali základní plavecký výcvik v průběhu 1. pololetí a žáci 2. ročníku v průběhu 2. pololetí v CZ Bohuňovice - v tomto školním roce se z důvodu nedostatečného počtu zájemců neuskutečnil lyžařský výcvik žáků (v příštím školním roce bude realizován pro žáky 7. a 8. ročníku) - žáci 4. ročníku absolvovali výuku dopravní výchovy v DDM ve Šternberku - žáci 7. a 9. ročníku se v rámci výchovy ke zdraví zapojili do akce Zdravá 5 - žáci 4. a 5. ročníku se v rámci ekologické výchovy zapojili do programu E.ON miseplus+ Absence: 1. pololetí 2. pololetí omluveno celkem průměr na žáka omluveno 37,96 61,32 neomluveno celkem 0 7 průměr na žáka neomluveno 0 0,02 5

6 Výchovná opatření: 1. pololetí 2. pololetí Celkem pochvala TU pochvala ŘŠ napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ snížená známka z chování (2) snížená známka z chování (3) oproti loňskému školnímu roku se výrazně zvýšil počet pochval, počet důtek zůstal zhruba na stejné úrovni a ubylo snížených známek z chování; z výčtu vyplývá, že přijatá opatření a způsob řešení přestupků je pro žáky motivační - výchovné problémy jsou řešeny ve spolupráci: třídní učitel - výchovný poradce školní metodik prevence - vedení školy - zákonní zástupci žáka - kladný vliv na chování žáků má činnost Žákovského parlamentu a využívání schránky důvěry - v rámci realizace Minimálního preventivního programu (předcházení sociálně patologickým jevům) byly pro žáky uskutečněny následující akce: Datum Název akce Třída Plavání 1. lekce III Tajemný svět Ekvádoru a Galapág VII. XI Hody v Dolanech všechny Evropský den jazyků všechny Dary podzimu projektový den všechny J. Uhlíř Hodina zpěvu zkoušení IV., V Přírodovědný klokan VIII. IX Hitler, Stalin a já IX Sedm světel VIII. A, B Mykologická exkurze VI Dopravní výchova teoretická část IV Návykové látky kolem nás IX Stolní tenis regionální turnaj V. IX Olympiáda v ČJ školní kolo VIII. IX CLOSE celostátní testování žáků 6. tříd VI. A, B Tarzan král džungle VII Staré pověsti české VI. A, B Jak se zachraňuje Země II. A, B Preventivní program HZS VI. A, B Orionflorbalcup 2012 turnaj ve florbalu VIII. IX Matemánie VIII. IX Pro rozumy do antiky VI. B Scholaris IX Tarzan král džungle VI. A, B Ochrana přírody na Olomoucku VII T.G. Masaryk IX Lidová hudba a klasika výchovný koncert VI. A, B Lidová hudba a klasika výchovný koncert VII. 6

7 Datum Název akce Třída Mikulášský rej - projektový den všechny Rozsvícení vánočního stromu v obci 1. stupeň Legenda o hvězdě I. III Maňáskové divadlo ŠD Limonádový Joe IX Smyčcové nástroje a bigbít koncert VIII. A, B Prohlídka školy předškoláky MŠ Vánoční prodejní výstava všechny Den otevřených dveří všechny Škola na zkoušku MŠ Zápis do 1. třídy 1. stupeň Limonádový Joe VIII. A, B Ples SRPŠ taneční kroužek Pythagoriáda školní kolo matematické soutěže V. VIII Máme rádi písničky - koncert I. V Jak se stát hudebním skladatelem - koncert VI. IX Plavání 1. lekce II. A, B Výtvarná hasičská soutěž 1. stupeň Olympiáda v ČJ okresní kolo IX Náhradní zápis do 1. třídy 1. stupeň Beseda s celníky VII., VIII Svět filmové hudby V Hasiči očima dětí vyhodnocení soutěže 1. stupeň Zdravá 5 (praktická hodina zdravé výživy) VII., IX Žákovský ples všechny Islám, světový terorismus, IX Perníková chaloupka I. - II Jak gombík ke granulaci přišel IV Klokan školní kolo mezinárodní matematické soutěže II. IX Dej zdraví šanci celostátní výtvarná soutěž VI. IX Košíková okresní kolo VIII. - IX. - dívky Láska ano, děti ne VIII Košíková okrskové kolo VIII. - IX. hoši Recitační soutěž školní kolo VI. IX Abraka muzika - koncert I. IX Tenisová škola - ukázka I. III Matematická olympiáda okresní kolo VI Malá chemická olympiáda VIII Fotografie I. VI. B Vítání jara projektový den všechny Preventivní program HZS II. A, B Litovelské Pomoraví - exkurze VI. A, B Lincoln VIII. A, B Trestní odpovědnost beseda s Policií ČR IX Pohár Českého rozhlasu VIII., IX. 7

8 Datum Název akce Třída Pythagoriáda okresní kolo matematické soutěže V., VI Preventan cup okresní kolo ve vybíjené IV., V Pohár Českého rozhlasu VIII., IX Čistička odpadních vod Dolany - exkurze IV Dopravní výchova praktická část IV Předcházej problémům s penězi IX Atletický víceboj VI. IX Besídka k Svátku matek I. V Celoplošné testování žáků V., IX Fotografie III. VII Šikana a další negativní jevy beseda s Policií ČR VI. A, B Výpravy za dobrodružstvím MK Olomouc VI. B Česká balada V. IX Fotografie I. VI. A Recitační soutěž okresní kolo VI. IX Den dětí s hasiči I. IX Zoologická exkurze - ZOO VII Koncert ZUŠ I. II Školní výlet I. A, B, VII Geologická exkurze IX Školní výlet V Školní výlet VI. B Beseda o knihách MK Olomouc VI. A Školní výlet III., IV E.ON miseplus+ IV., V Tajemné sekty MK Olomouc IX Školní výlet IX Tajemné sekty MK Olomouc VIII. A Kniha nebo film MK Olomouc VII Školní výlet II. A, B Školní výlet VI. A Školní výlet VIII. A, B Branný den I. IX Sportovní den VI. IX Sportovní den I. V. Účast žáků na soutěžích: V individuálních soutěžích se jednalo především o okresní kola olympiád a soutěží v českém jazyce, anglickém jazyce, matematice, informatice, recitační soutěži a dále pak o soutěže výtvarné. Ve skupinových soutěžích si nejlépe vedli naši sportovci ve florbalu, stolním tenisu a lehké atletice. Datum Název soutěže Typ Ročník Umístění Vyučující Payseccup celostátní 8. VIII. B 14. v ČR Pirliomov Přírodovědný klokan školní Provaz Stolní tenis regionální a 4. místo Provaz 8

9 Olympiáda v Čj školní Pohlová Orionflorbalcup okresní místo Pirliomov Matemánie okrskové místo Pirliomov Orionflorbalcup okresní finále místo Pirliomov Konverzační soutěž v Aj školní 7. Johanesová Pythagoriáda školní Pirliomov Hasiči očima dětí školní třídní učitelé Olympiáda v Čj okresní Vrtalová 18. místo Horáková Konverzační soutěž v Aj okresní 7. Látal místo Johanesová Matematický klokan školní Pirliomov Dej zdraví šanci - výtvarná celostátní Majerová Horáková Turnaj v košíkové - dívky okresní místo Gazdík Turnaj v košíkové - chlapci okrskové místo Gazdík Recitační soutěž školní Pohlová Matematická olympiáda okresní 6. Medková Malá chemická olympiáda okresní 8. Kišac, Pospíšil 10. místo Provaz Pohár Českého rozhlasu okresní místo Gazdík Preventan cup - vybíjená okresní místo Hronová Pythagoriáda okresní Pythagoriáda okresní 6. Baklík, Letochová Koiš úspěšní řeš. Jančík, Schwarz úspěšní řešitelé Vylíčilová Medková Pohár Českého rozhlasu okresní místo Gazdík Atletický víceboj okresní místo Gazdík Literární soutěž - poezie celostátní 9. T. Vrtalová 3. místo Horáková Recitační soutěž školní třídní učitelé Recitační soutěž okresní T. Vrtalová 3. místo Horáková Umístění žáků na střední školy: Žáci naší školy byli velmi úspěšní v přijímacím řízení na střední školy. Počet žáků V. VI. VII. VIII. IX. v ročníku přihlášených / přijatých na gymnázia 13 / 10-3 / 3-4 / 4 přihlášených / přijatých na SŠ s mat / 12 přihlášených / přijatých na SŠ bez mat / 6 Úspěšnost umístění žáků byla ovlivněna širokým výběrem středních škol v našem regionu, systematickou přípravou na přijímací zkoušky, zařazením vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání odpovídajícím způsobem do výuky a účastí žáků na různých akcích - dny otevřených dveří, Scholaris, besedy, návštěva IPS ÚP Olomouc. Volný čas: Škola vytvořila velmi dobré podmínky pro vhodné využití volného času žáků formou široké nabídky bezplatných kroužků pro žáky 1. i 2. stupně pod vedením učitelů a zaměstnanců školy: 9

10 Vedoucí kroužku Název kroužku Určeno pro Gazdík Martin, Mgr. hudební 2. st. Gazdíková Michaela, Mgr. reedukace 2. st. Guňková Lenka, Mgr. francouzský jazyk 1., 2. st. Hausnerová Jarmila pohybové hry 1. st. Horáková Jana, Mgr. reedukace 2. st. Hronová Marie, Mgr. folklorní, logopedie, reedukace 1. st. Ibiševičová Miroslava, Mgr. pohybové hry 1. st. Kristková Miroslava recitační 1. st. Látal Jiří turistický 1., 2. st. Nováková Andrea taneční 1. st. Olšinová Leona, Mgr. keramika 1. st. Pirliomov Petr, Mgr. florbal, informatika 2. st. Pohlová Iva, Mgr. reedukace 2. st. Provaz Pavel, Mgr. stolní tenis 2. st. Štěpánová Dana, Bc. taneční 1. st. Vybralová Lenka, Mgr. keramika, reedukace 1. st. Vylíčilová Kristýna, Mgr. folklorní, reedukace 1. st. - kromě kroužků organizovaných zaměstnanci školy měli žáci možnost navštěvovat pobočku ZUŠ Žerotín - obor hudební, zájemci o výtvarné techniky pobočku ZUŠ O. Stibora Olomouc obor výtvarný, výuku angličtiny pro 1. a 2. ročník a taneční a pohybové aktivity v tělocvičně školy. Personální zabezpečení školy: Ředitelka školy: Zástupce ředitele školy: Výchovný poradce: Medková Eva, Mgr. Horáková Jana, Mgr. Gazdík Martin, Mgr. Učitelé: 1. stupeň 2. stupeň Hausnerová Jarmila Gazdíková Michaela, Mgr. Hronová Marie, Mgr. Guňková Lenka, Mgr. Ibiševičová Miroslava, Mgr. Johanesová Lea, Mgr. Kristková Miroslava Medková Martina, Mgr. Olšinová Leona, Mgr. Pirliomov Petr, Mgr. Kabelková Libuše, Mgr. od za Vybralová Lenka, Mgr. Pohlová Iva, Mgr. Vylíčilová Kristýna, Mgr. Provaz Pavel, Mgr. Šašinková Renata, Mgr. Asistent pedagoga: Dvořáková Klára, Mgr. Nepedagogičtí pracovníci: Účetní: Školník: Uklízečky: Horká Soňa Látal Jiří (v topné sezóně také topič) Hájková Miroslava Kissová Alena Mušková Jindra 10

11 DVP: Horká Soňa Aplikace zákona č. 320/2001 Sb. (ANAG) Řádná účetní závěrka 2012 (ANAG) Změny v účetnictví a daních (ANAG) Další vzdělávání pedagogů: Pedagogičtí pracovníci se během celého školního roku dále vzdělávali a to jak samostudiem, tak organizovanými formami vzdělávání. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na tato témata: - školní vzdělávací program - metodika jednotlivých vyučovacích předmětů - způsobilost k výuce cizích jazyků - pedagogika a psychologie - příprava pro práci s integrovanými žáky - výchovné poradenství - informační technologie - řízení školy Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali 12 hodinový vzdělávací program Hardware a software interaktivního setu ActivBoard. Z důvodu krácení ONIV jsme byli nuceni vybírat další organizované formy vzdělávání především z bezplatných nabídek a vzdělávání hrazená z projektu EU peníze školám. Některé akce byly organizátory zrušeny, přesto pedagogičtí pracovníci naší školy absolvovali velké množství seminářů, kurzů a školení: Pedagog Název projektu Datum Šk. středisko Mgr. Gazdík Martin Mgr. Guňková Lenka Mgr. Guňková Lenka Hausnerová Jarmila Výchovné a kariérové poradenství E-kariéra+ Oxford Professional Development for Primary Teachers Jazykový kurz pro pokročilé Rozvíjení počtářské gramotnosti na 1. st. ZŠ aneb Číslo a jeho místo listopad 2012 březen 2013 NÚV Oxford září 2012 květen 2013 Mgr. Horáková Jana Novela právních předpisů Britské centrum Schola servis Semináře Zeman Mgr. Hronová Marie Konference tvořivých škol Tvořivá škola Mgr. Hronová Marie Pojďme si číst v angličtině NIDV Mgr. Ibiševičová Miroslava Matematika činnostně ve 2. r. 10., Tvořivá škola Kristková Miroslava Seminář pro 1. st. ZŠ - multimediální interaktivní učebnice Mgr. Medková Eva Novela právních předpisů Mgr. Medková Eva Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR Nová škola ČŠI Semináře Zeman Mgr. Medková Martina Základy finanční matematiky Descartes Mgr. Medková Martina Mgr. Olšinová Leona Mgr. Pirliomov Petr 50 fyzikálních experimentů z krabice od bot Seminář pro 1. st. ZŠ - multimediální interaktivní učebnice Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií e-pedag Nová škola říjen 2012 červen 2013 NIDV Mgr. Pirliomov Petr Základy finanční gramotnosti e-pedag 11

12 Pedagog Název projektu Datum Šk. středisko Mgr. Pohlová Iva Konference Neklidné dítě PdF UP Mgr. Provaz Pavel Využití moderní techniky ve výuce chemie Descartes Mgr. Provaz Pavel Bezpečnostní předpisy ve výuce Ch Schola servis Mgr. Provaz Pavel Globální mapa světa a významných regionů Descartes Mgr. Šašinková Renata Angličtina hrou Descartes Mgr. Vylíčilová Kristýna Oxford Professional Development for Primary Teachers Oxford Mgr. Vylíčilová Kristýna Metodika angličtiny na 1. st NIDV Mgr. Vylíčilová Kristýna Vyjmenovaná slova a slovní druhy Tvořivá škola K dalšímu vzdělávání slouží i odběr a využívání odborných časopisů: Učitelské noviny; Zpravodaj školství; Dějiny a současnost; Řízení školy; Český jazyk a literatura; National Geographic; Biologie, chemie a zeměpis; Informatorium; Sluníčko; Pastelka; UNES; Výživa a potraviny. 3. Školní družina Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Počet oddělení: 3 Umístění ŠD: I.oddělení - v přízemí původní budovy se samostatným vchodem a šatnou II.oddělení v kmenové učebně 1.stupně III.oddělení v kmenové učebně 1.stupně Počet žáků ve ŠD: I.oddělení 30 žáků (I. A, I. B) II.oddělení 26 žáků (II. B, III.) III.oddělení 24 žáků (II. A, III.) Činnost: Akce: Kamarádství a nové vztahy ve třídě Sběr a poznávání přírodnin Drakiáda Halloween párty Práce s přírodním materiálem Výroba andílků, čertů a Mikulášů Pečení perníčků, výroba přáníček Vánoční výzdoba ŠD a ZŠ Vánoční stromeček pro lesní zvířátka Zimní sporty - projekt Výrobky ze zimní tematikou realizována v souladu se ŠVP pro zájmové vzdělávání Škola všestranného rozvoje září září říjen říjen listopad listopad prosinec prosinec prosinec leden leden 12

13 Zimní olympijské hry Hasiči očima dětí Vítání jara projekt Velikonoční přání a výzdoba Poznávání jarních květin Pálení čarodějnic Výroba dárků a vystoupení ke Dni matek Sedlákovo čarování projekt Týden dětských radostí Noc ve školní družině únor únor březen březen duben duben květen květen červen červen Personální zabezpečení: Vychovatelky: I. oddělení Nováková Andrea II.oddělení Bc. Štěpánová Dana III.oddělení Bc. Musilová Veronika 4. Mateřská škola Dolany Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Počet tříd: 2 Umístění MŠ: 2. poschodí - půdní vestavba, osobní výtah; komplex MŠ: šatny, sborovna, sociální zařízení, klimatizované 2 herny, 1 ložnice, přípravna jídla; součástí je vlastní zahrada s pískovištěm a prolézačkami Počet dětí v MŠ k : 1. třída 28 dětí 2. třída 28 dětí celkem: 56 dětí (28 chlapců, 28 dívek) Činnost: Akce: realizována podle Školního vzdělávacího programu Kouzelný čas ve školce (třídní programy s týdenními tématy podle ročních období; náplň témat vychází z toho, co přináší roční období a měsíce v něm) Akce v prostorách MŠ: - 9x vystoupení divadelního souboru Úsměv - Halloweenský rej masek - Mikulášská nadílka - Kouzelnické představení - Karneval Výchovný koncert: - ZUŠ Žerotín Akce společné s rodiči: - Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi (1x měsíčně) - Soutěž - Javorový list - Drakiáda 13

14 - Uspávání broučků - Vánoční besídka s nadílkou - Besídka ke Dni matek - 2x sběr papíru - Pasování předškoláků - Nocování ve školce Poznávací výlety: - Výlet na hvězdárnu v Prostějově Sportovní akce: - Plavecký výcvik Centrum zdraví v Bohuňovicích - Pravidelná návštěva solné jeskyně - Kurz in-line bruslení - Lyžařský výcvik Spolupráce s jinými subjekty: - Kulturní vystoupení na rozsvěcování vánočního stromu v obci - Vánoční dílna a výstava v ZŠ - Škola na zkoušku -ZŠ - Beseda s hasiči SDH Dolany + výtvarná soutěž Hasiči očima dětí Kroužky: - Kroužek angličtiny agentura Amadeus Zápis do MŠ Dolany: - uskutečněn k zápisu se dostavilo 33 dětí - dle stanovených kritérií bylo přijato 24 dětí s celodenní docházkou - nepřijato bylo 9 dětí Personální zabezpečení: Učitelky: 1. třída Kučerová Hana Prosová Mirka, Bc. 2. třída Mazalová Eva, Mgr. Mušková Klára Uklízečky: Kalábová Dagmar Hrdličková Lenka DVP: Kučerová Hana Tepané šperky (Schola servis) Mazalová Eva, Mgr. Grafomotorický kurz (UP Olomouc) Prosová Mirka, Bc. Tričko na prázdniny (Schola servis) Hrdličková Lenka Hygienické minimum (KHS Olomouc) 14

15 5. Mateřská škola Dolany Véska Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany - Véska č.p. 64 Počet tříd: Umístění MŠ: 2 (Myšky, Koťátka) v samostatně stojícím, nově zrekonstruovaném objektu s vytápěním na propan-butan; v 1. NP jsou 2 herny, jídelna, šatna, sociální zařízení a výdejna stravy, ve 2. NP je ložnice, WC, kancelář a sklad; součástí je vlastní zahrada s pískovištěm a prolézačkami Počet dětí v MŠ k : 1. třída 22 dětí 2. třída 18 dětí celkem: 40 dětí (22 chlapců, 18 dívek) Činnost: realizována podle Školního vzdělávacího programu Kouzelný čas ve školce, aplikována na třídní vzdělávací programy: Putování s myškou Vteřinkou a Putování s kočičkou Rafičkou - týdenní až čtrnáctidenní tematické projekty Akce: Představení v DH v Olomouci : - přibližně 1x za měsíc dle nabídky Představení v MŠ: - 5 x vystoupení maňáskového divadla Sluníčko Poznávací výlety: - výlet na hrad Bouzov (součást vzdělávacího projektu s rytířem Michaelem) Sportovní akce: - plavecký výcvik Plavecká škola Olomouc - dopravní výchova Dopravní hřiště Olomouc Akce společné s rodiči: - Projekt s rytířem Michaelem - Lampiónová slavnost - Třídní vánoční besídky - Maškarní karneval - Velikonoční tvořivá dílna - Besídka pro celou rodinu - rozloučení s předškoláky - Rytířská zahradní slavnost - Indiánské nocování ve školce Spolupráce s jinými subjekty: - Kulturní vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu v obci - Vánoční dílna a výstava v ZŠ - Škola na zkoušku -ZŠ - Kulturní vystoupení na véskovských hodech 15

16 Kroužky: - Kroužek angličtiny jazyková agentura Mgr. Berková - Hra na zobcovou flétnu Mgr. Gabriela Gajdošíková (bezplatný kroužek) - Tanečky s Kristýnou Kristýna Coufalová (bezplatný kroužek) Zápis do MŠ Véska: - uskutečněn k zápisu se dostavilo 17 dětí - dle stanovených kritérií bylo přijato 9 dětí s celodenní docházkou - nepřijato bylo 8 dětí Personální zabezpečení: Vedoucí učitelka: Učitelky: Coufalová Pavlína 1. třída Mgr. Nečasová Kristýna 2. třída Mgr. Gajdošíková Gabriela Uklízečky: Vychodilová Jiřina Schwarzová Andrea DVP: Mgr. Nečasová Kristýna Papírový scrapbooking (Schola servis) Schwarzová Andrea Hygienické minimum (KHS Olomouc) 6. Školní jídelna Identifikátor zařízení: Sídlo: Dolany č.p. 174 Umístění ŠJ: v přízemí se samostatným vchodem; komplex ŠJ: kuchyň, přípravny masa, vajec, zeleniny, brambor a těsta, dvě samostatné jídelny, kancelář, šatna, sklady potravin, brambor a zeleniny, sklad várnic a umývárna jejich obalů Počet strávníků ve školním roce 2012/2013: Předškolní zařízení (MŠ Dolany, MŠ Dolany - Véska, MŠ Tovéř) 121 Žáci ZŠ 229 Zaměstnanci 42 Cizí strávníci 58 Celkem strava se připravovala podle platných výživových předpisů: Receptury pokrmů pro školní stravování Publikované receptury v odborném časopisu Výživa a potraviny Receptury pro veřejné stravování 16

17 Vaříme dětem chutně a zdravě Personální zabezpečení: Vedoucí ŠJ: Kuchařky: Pracovnice obchodního provozu: Bogdanová Miroslava Lindnerová Helena Kolaříková Libuše Rozsypalová Miroslava Grundová Marie Wenzlová Irena DVP: Lindnerová Helena Hygienické minimum (KHS Olomouc) 7. Prezentace školy - základní informace o škole na internetových stránkách - Dny otevřených dveří - Vánoční jarmark a výstava - Škola na zkoušku - Školní ples - Besídka ke Dni matek - kulturní vystoupení žáků na místních hodech, rozsvícení vánočního stromu, kácení máje - vítání nových občánků - účast v okresních, krajských a regionálních kolech soutěží - třídní schůzky a společné schůze rodičů - prohlídky školy pro absolventy - vydávání školního kalendáře - články v obecním zpravodaji 8. Výsledky inspekce a kontrol Finanční kontrola KÚ: termín: Protokol o výsledku kontroly je k nahlédnutí u ředitelky školy. Správa sociálního zabezpečení: termín: Protokol o výsledku kontroly je k nahlédnutí u ředitelky školy. Státní zdravotní dozor: MŠ Dolany termín: ŠJ Dolany termín:

18 ZŠ Dolany termín: Protokoly o výsledcích kontrol jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. Veřejnosprávní (finanční) kontrola: termíny: Protokoly o výsledcích kontrol jsou k nahlédnutí u ředitelky školy. 9. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola je zapojena evropských projektů: EU peníze školám Mléko pro evropské školy Ovoce do škol 10. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení - škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 11. Předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (EU peníze školám) Předložení projektu: Název projektu: Škola všestranného rozvoje Schválení projektu: Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Rozpočet projektu: Kč Zahájení realizace: Ukončení projektu: Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání - ve škole nepůsobí odborová organizace; škola v tomto roce nespolupracovala s žádnými organizacemi zaměstnavatelů Spolupráce se SRPŠ a Školskou radou: 18

19 Spolupráce se SRPŠ probíhala zejména v oblasti poskytování finančních prostředků škole (úhrada autobusu na plavání, jízdné žákům na soutěže, odměny úspěšným žákům) a organizačního zabezpečení školního plesu společně s TS Máta ( ), který byl díky hojné podpoře sponzorů a bohatému kulturnímu programu velmi kladně hodnocen širokou veřejností. Školská rada byla zřízena Obcí Dolany na základě usnesení zastupitelstva obce č.10/2005 ze dne Dne se konala ustanovující schůze nově zvolených členů Školské rady pro další tříleté funkční období. Školská rada nyní pracuje ve složení: za obec : za rodiče : Mgr. Iva Pohlová (předseda) Mgr. Kateřina Lindnerová Mgr. Jaroslav Šotola Ing. arch. Pavla Koišová Romana Kouřilová Marcela Maťátková za pedagogy : Miroslava Kristková Mgr. Martin Gazdík Mgr. Jana Horáková Školská rada na svém zasedání dne projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012, na zasedání dne zvolila delegáta za člena konkurzní komise na obsazení funkce ředitele školy a na zasedání dne projednala a schválila 4. verzi ŠVP. Spolupráce s obcí: - Kulturní vystoupení žáků naší školy na hodech, rozsvícení vánočního stromu, kácení máje - Vítání nových občánků - Vánoční jarmark a výstava pro veřejnost - Den otevřených dveří - Školní ples organizace a kulturní vystoupení - Exkurze na obecním úřadě, v místní knihovně a na čističce odpadních vod - Úklid obce v rámci oslav Dne Země - Besídka ke dni matek kulturní vystoupení žáků pro veřejnost - Prohlídky školy pro absolventy - Příspěvky do obecního zpravodaje Spolupráce s okolními obcemi: - kulturní vystoupení žáků naší školy na rozsvícení vánočního stromu v Tovéři - společná schůzka metodického sdružení s učitelkami ZŠ Bělkovice Lašťany řešení otázek k bezproblémovému přechodu jejich žáků do naší školy, výuka cizích jazyků, jednotná klasifikace, příprava ŠVP apod. - exkurze žáků ZŠ Bělkovice-Lašťany v naší škole s podáním informací pro nově přestupující žáky - Den otevřených dveří pro MŠ Tovéř Spolupráce s dalšími organizacemi: - Acet - Amadeus jazyková agentura - Celní ředitelství - DDM Olomouc - FC Dolany - HZS, SDH - IPS ÚP Olomouc - Linka E- bezpečí - Muzeum umění Olomouc - Policie ČR - PPP Olomouc - Rytmik s.r.o. - Sokol Dolany - SPC Olomouc - ZUŠ M. Stibora výtvarný obor - ZUŠ Žerotín hudební obor 19

20 13. Zpráva o hospodaření školy v roce 2012 Obsah výroční zprávy a) Náklady Náklady celkem 1.1. Náklady - rozpočet zřizovatele Obec Dolany 1.2. Náklady - Krajský úřad Olomouckého kraje 1.3. Náklady - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1.4. Náklady školní jídelna - stravování v hlavní činnosti 1.5. Náklady - rezervní fond 1.6. Vlastní náklady 1.7. Náklady - poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců 1.8. Náklady - hospodářská činnost b) Výnosy Výnosy celkem 2.1. Dotace přijaté od zřizovatele 2.2. Transfery přijaté z Krajského úřadu Olomouckého kraje 2.3. Transfery přijaté z EU a státního rozpočtu 2.4. Výnosy školní jídelna - stravování v hlavní činnosti 2.5. Výnosy k čerpání fondů 2.6. Ostatní výnosy 2.7. Poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců 2.8. Výnosy z hospodářské činnosti c) Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření d) Stav majetku, inventarizace a fondy Stav majetku Inventura majetku a závazků k Stavy fondů 2012 e) Zaměstnanci 5.1. Počet zaměstnanců f) Informace o výsledcích kontrol hospodaření 6.1. Daňová kontrola Finančním úřadem v Olomouci 6.2. Veřejnosprávní (finanční) kontroly 6.3. Kontrola prostředků ze státního rozpočtu Krajským úřadem Olomouckého kraje g) Účetní výkazy a) Náklady Náklady celkem ,79 Kč 1.1. Náklady - rozpočet zřizovatele Obec Dolany ,00 Kč 501 Spotřeba materiálu (školní, kancel. a čistící potřeby apod.) ,27 Kč 502 Spotřeba energie (elektřina, plyn, voda) ,75 Kč 511 Opravy a udržování (budovy, stroje, servis) ,92 Kč 512 Cestovné 330,00 Kč 518 Ostatní služby (telefony, PC sítě, zpracování mezd, apod.) ,71 Kč 521 Mzdové náklady ,00 Kč 524 Zákonné sociální pojištění ,00 Kč 525 Jiné sociální pojištění - Kooperativa (zaměstnanci) 1 139,00 Kč 527 Zákonné sociální náklady (OOPP, vzděláv. zaměst., FKSP) ,22 Kč 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013 / 2014 Dolany, srpen 2014 Obsah výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2014 / 2015 Dolany, září 2014 SEZNAM PŘÍLOH 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace. Základní škola a Mateřská škola Archlebov. za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Archlebov příspěvková organizace, 696 33 Archlebov 357 IČ : 70993297 Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Archlebov za rok

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

z a š k o l n í r o k 2 0 1 2 / 2 0 1 3

z a š k o l n í r o k 2 0 1 2 / 2 0 1 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y z a š k o l n í r o k 2 0 1 2 / 2 0 1 3 Ve Starém Městě 30. září 2013 Mgr. Barbora Zelená ředitelka školy - 1 - Obsah 1. Základní údaje o škole... - 3-1.1 Název školy...

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více