ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 150/3050/2014*DOLNÍ DUBŇANY o ceně nemovitých věcí - areálu chovu nosnic "Dolní Dubňany," sestávajícího z: objektu administrativní budovy se sociálním zázemím, objektu zděné stavby skladu vajec, objektu zděné stavby kotelny, haly chovu nosnic "1," haly chovu nosnic "2," haly chovu nosnic "3," haly chovu nosnic "4" (bez provedené rekonstrukce), haly chovu nosnic "5," haly míchárny, zděné vedlejší stavby mostové váhy, zděné vedlejší stavby vodárny, zděné vedlejší stavby kafilerie, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 251/2, 253/1, 255, 256/2, 257, 258, 259 a s pozemkovou parcelou číslo 753/2, 757/2, 757/3, 757/4, 757/5, 757/6, 757/7, 757/8, 757/9, 757/11, 757/13, 757/14, 757/16, 856/7, 5284, 5285, 5286, 5287, 5288 a parcely vedené ve zjednodušené evidenci GP číslo 813 s trvalými porosty v katastrálním území Dolní Dubňany, obci Dolní Dubňany, kraj Jihomoravský. Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací předpis: Česká insolvenční v.o.s. insolvenční správce Fráni Šrámka 1139/ Hradec Králové Zjištění obvyklé ceny nemovitých a movitých věcí v areálu odchovny kuřic, Dolní Dubňany Ocenění je provedeno podle ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Oceněno ke dni: 6.srpna 2014 Posudek vypracoval: Jiří Melich Karla Čapka 681/ Hradec Králové 2 Posudek byl vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 42 stran a přílohy. V Hradci Králové, dne 1.prosince 2014

2 1. NÁLEZ 1.1 Bližší údaje o nemovitosti OBSAH: 1. NÁLEZ - bližší údaje o nemovitých věcech ====== - CHARAKTERISTIKA NEMOVITÝCH VĚCÍ 2. PŘEDMĚT OCENĚNÍ 3. OBVYKLÁ CENA - rámec 4. - věcná hodnota nemovitostí v Kč - cena nemovitostí v místě a čase obvyklá 5. REKAPITULACE OBVYKLÉ CENY 6. ZNALECKÁ DOLOŽKA - PŘÍLOHY 1. Usnesení Krajského soudu 2. Výpis z obchodního rejstříku 3. Výpis z katastru nemovitostí 4. Situační nákres areálu 5. Snímky katastrálních map 6. Snímky pozemkových map 7. Podklady k nemovitostem 8. Nájemní smlouva 9. Polohová mapa 10. Pojistné smlouvy Oceňované nemovité věci se nalézají mimo vlastní zastavěné území obce Dolní Dubňany v okrajové části, jako poslední samostatně stojící areál, který je přístupný z místní veřejné asfaltové komunikace, za objekty samostatně stojích menších areálů. Nemovitosti tvoří: - stavební objekt jednopodlažní administrativní budovy, bez čísla popisného se sociálním zázemím a s využitým podkrovním prostorem s kancelářemi pod sedlovou střechou, na stavební parcele číslo 259, - stavební objekt budovy skladu vajec, bez čísla popisného, na stavební parcele číslo 251/2, - stavební objekt kotelny, bez čísla popisného, na stavební parcele číslo 257, - stavební halový objekt chovu nosnic "číslo 1;" zemědělská typová hala, bez čísla popisného, na stavební parcele číslo 251/2, - stavební halový objekt chovu nosnic "číslo 2;" zemědělská - 2 -

3 typová hala, bez čísla popisného, na stavební parcele číslo 251/2, - stavební halový objekt chovu nosnic "číslo 3;" zemědělská typová hala, bez čísla popisného, na stavební parcele číslo 251/2, - stavební halový objekt chovu nosnic "číslo 4;" původní zemědělská hala bez provedené rekonstrukce, bez čísla popisného, na stavební parcele číslo 251/2, - stavební halový objekt chovu nosnic "číslo 5;" zemědělská hala, bez čísla popisného, na stavební parcele číslo 251/2, - stavební objekt zděné haly míchárny, bez čísla popisného, na stavební parcele číslo 255, - stavební objekt zděné vedlejší stavby mostové váhy, bez čísla popisného, na stavební parcele číslo 256/2, - stavební objekt zděné vedlejší stavby vodárny, bez čísla popisného, na stavební parcele číslo 258, - stavební objekt zděné vedlejší stavby kafilerie, bez čísla popisného, na cizí stavební parcele číslo 252, - stavební parcela číslo 251/2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 8705m 2, - stavební parcela číslo 253/1, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 1052m 2, - stavební parcela číslo 255, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 1178m 2, - stavební parcela číslo 256/2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 35m 2, - stavební parcela číslo 257, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 254m 2, - stavební parcela číslo 258, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 80m 2, - stavební parcela číslo 259, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 413m 2, - pozemková parcela číslo 753/2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu kultury lesní pozemek s výměrou 225m 2, - 3 -

4 - pozemková parcela číslo 757/2, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha s výměrou 10961m 2, - pozemková parcela číslo 757/3, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda s výměrou 370m 2, - pozemková parcela číslo 757/4, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda s výměrou 3687m 2, - pozemková parcela číslo 757/5, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda s výměrou 182m 2, - pozemková parcela číslo 757/6, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda s výměrou 3045m 2, - pozemková parcela číslo 757/7, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda s výměrou 23m 2, - pozemková parcela číslo 757/8, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha s výměrou 46m 2, - pozemková parcela číslo 757/9, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda s výměrou 8134m 2, - pozemková parcela číslo 757/11, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda s výměrou 4685m 2, - pozemková parcela číslo 757/13, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha s výměrou 270m 2, - pozemková parcela číslo 757/14, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda s výměrou 907m 2, - pozemková parcela číslo 757/16, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda s výměrou 1389m 2, - pozemková parcela číslo 856/7, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda s výměrou 844m 2, - pozemková parcela číslo 5284, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha s výměrou 2120m 2, - pozemková parcela číslo 5285, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha s výměrou 1186m 2, - 4 -

5 - pozemková parcela číslo 5286, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha s výměrou 89m 2, - pozemková parcela číslo 5287, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha s výměrou 2410m 2, - pozemková parcela číslo 5288, evidovaná v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha s výměrou 20m 2, - parcela vedená ve zjednodušené evidenci GP číslo 813, s výměrou 3530m 2, - inženýrské stavby, - venkovní úpravy, - trvalé porosty. - CHARAKTERISTIKA NEMOVITÝCH VĚCÍ Struktura popisu a stavu nemovitého majetku a) označení: ============ Oceňované nemovité věci jsou evidovány na Výpise z katastru nemovitostí z listu vlastnictví číslo 428 pro katastrální území Dolní Dubňany, obec Dolní Dubňany, kraj Jihomoravský. Objekty v areálu byly dostavěny v roce Objekty nejsou samostatně oplocené, jsou však součástí uceleného oploceného areálu. b) přípojky: - funkční napojení na elektrickou přípojku, ============ vodovodní přípojku, kanalizační přípojku a plynovodní přípojku c) příslušenství: - venkovní úpravy; (přípojky inženýrských ================= sítí: elektrické přípojky, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky, plynovodní přípojka), betonová kanalizační jímka o objemu 60m 3, kanalizační vpusti, zpevněné asfaltové komunikační plochy, zpevněné plochy betonové monolitické, zpevněné plochy z betonových desek 30 x 30 cm, silniční a chodníkové betonové obrubníky, betonové odvodňovací žlaby, vjezdová ocelová dvoukřídlová vrata s - 5 -

6 elektrickým pohonem, ocelová branka, ocelový drátěný plot ze strojového pletiva na betonových sloupcích, betonové opěrné zdi - inženýrské stavby: venkovní osvětlovací tělesa, betonová konstrukce původní silážní jámy d) součásti: - trvalé okrasné porosty (smrky, topoly, ============ thúje stromkové, okrasné keře a stromy) - trvalé ovocné porosty (třešně) - studna vrtaná e) inženýrské sítě: - v místě je možnost napojení z veřejných =================== inženýrských sítí pouze na elektrickou přípojku f) klady a zápory nemovitého majetku: ===================================== + poloha areálu v dobře dostupné okrajové části obce + možnost další výstavby na vlastních pozemcích + skladovací kapacita na zpevněných plochách + standardní stavebně technický stav objektů + objekty po částečné rekonstrukci z roku obtížná využitelnost pro jakýkoli jiný podnikatelský záměr - zástavní právo exekutorské pro Agroservis, 1. zemědělská a.s. - zástavní právo smluvní pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. - zahájení exekuce - prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - rozhodnutí o úpadku (dle par. 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - exekuční příkaz k prodeji nemovitosti - nařízení předběžného opatření g) umístění nemovitostí a vliv širšího okolí: ============================================= * na výslednou tržní hodnotu posuzovaného majetku bude mít vliv i řada faktorů vznikajících ze vzájemné interakce mezi nemovitostmi a okolím; - pracovní příležitosti v blízkém okolí - orientace ke světovým stranám - konfigurace terénu - poloha - převládající zástavba - dopravní obslužnost - parkovací možnosti v okolí - obchod a služby - úřady - životní prostředí - poloha majetku k centru obce - možnost dalšího rozšíření - školství, zdravotnictví, kultura a sport - obyvatelstvo v okolí - malá likvidita nemovitého majetku - velký vliv nemovitostí na své okolí h) obecné nevýhody nemovitostí: =============================== - nízká likvidita, tj. doba potřebná na přeměnu nemovitostí na hotové peníze je zpravidla dlouhá - vysoké náklady na správu a údržbu - všechny operace s nemovitostmi podléhají státnímu dozoru (stavební úřad, katastr nemovitostí, prosazování veřejných zájmů s ohledem na životní prostředí, nakládání s odpady apod.) - nemovitosti nelze přemístit v případě negativních vnějších rizik (živelné pohromy) - 6 -

7 i) analýza tržního prostředí s obecným popisem realitního trhu: =============================================================== konec roku 2008 a počátek roku 2009 se staly obdobím, kdy skončila relativně ekonomicky pozitivní dekáda rozvoje realitního trhu let 1998 až Vývoj cen, který měl obecně stoupající tendenci a v období po roce 2003 dokonce překračoval i průměrnou inflaci, se náhle stal značně rozkolísaným až turbulentním; - počínající globální ekonomická krize pro otevřený a relativně malý trh, jako je Česká republika, je vždy jedním z určujících faktorů vývoje makroekonomické a globální tendence ekonomiky. Ekonomická krize, která tradičně začala ve Spojených státech amerických, již zasáhla i Evropskou unii a podle dostupných prognóz lze očekávat další oživení trhu až po roce Oproti tzv. velké hospodářské krizi z přelomu dvacátých a třicátých let minulého stolení, kdy hrubý domácí produkt (HDP) klesal až o desítky procent ročně se zdá, že současná krize dosud spojená jen s poklesem růstu, bude mít částečně mírnější průběh. Ekonomická teorie i reálná praxe přitom tvrdila, že v době ekonomické krize obvykle stoupají ceny nemovitostí, protože jsou trhem vnímány, spolu se zlatem, jako spolehlivý uchovatel hodnot na rozdíl např. od akcií nebo jiných druhů cenných papírů. V současné ekonomické a finanční krizi však došlo k popření této původní skutečnosti, kdy od roku 2009 dochází ke stálému trvalému a postupnému poklesu cen nemovitého majetku. Již v první polovině roku 2010 však bylo zřejmé, že pokles cen nemovitostí nadále pokračuje. Pokles cen se týká všech nemovitostí, zejména starších, méně kvalitních a s nízkou užitnou hodnotou a špatnou polohou či dostupností. U těchto typů nemovitostí dochází i k výraznému snížení objemů obchodů, neboť kupující očekávají další pokles cen a prodávající tento reálný pokles stále nechtějí vnímat ani akceptovat a nabídka již vysoce převyšuje poptávku. S trendem úspor finančních prostředků ve společnosti souvisí i plošné opouštění pronajatých prostor, s čímž souvisí i převaha nabídky nájemních bytových i nebytových prostor. Současné nabídkové ceny realitních kanceláří jsou zcela nereálné, za tyto ceny se téměř žádné obchody nerealizují a nemovitý majetek se stal v podstatě nejrozšířenější a jednou z velmi mála komodit, o jejíž výši ceny se dá před uzavřením reálné kupní ceny výrazně smlouvat, i) nájemní vztahy: ================== - nemovitý majetek je ke dni místního šetření z části předmětem písemně uzavřeného nájemního smluvního vztahu; (tento nájemní vztah však byl uzavřen na dobu určitou s ukončením ke dni , j) věcná břemena: ================= - 7 -

8 - v katastru nemovitostí nejsou zapsána v oddílu "C" žádná věcná břemena, která by nemovitý majetek znehodnocovala, k) movité věci: =============== - nejsou předmětem ocenění vyjma přímého vybavení, které je nutné pro plnohodnotné využívání oceňovaných objektů (předměty sociálních zařízení, zdroje vytápění a ohřevu teplé vody, předměty ostatních konstrukcí). Obvyklou cenou se pro účely Zákona o oceňování majetku číslo 151/1997 Sb. rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Je však nutné konstatovat, že oceňovaný nemovitý majetek není obvyklým majetkem s obvyklými cenami, protože na běžném realitním trhu nejsou k dispozici žádné nemovitosti zatížené exekučními, insolvenčními nebo konkursními řízeními a pro tyto nemovitosti platí podmínky pro oceňování majetku obdobné pro oceňování nemovitostí ve finanční tísni, neboť úkolem zpeněžitele není suplovat činnosti realitních kanceláří, ale provést co nejrychlejší zpeněžení nemovitých věcí za účelem uspokojení oprávněných a věřitelů. 1.3 Vlastnictví Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitých věcí na listu vlastnictví číslo 428 pro katastrální území Dolní Dubňany, obec Dolní Dubňany, kraj Jihomoravský evidována firma: - Begokon CZ, společnost s ručením omezeným, se sídlem ulice U Hřbitova, číslo popisné 2737/5, PSČ , České Budějovice, IČ Přílohy posudku Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové číslo jednací: KSHK 41 INS 27373/2013-A- 31/celk.4 ze dne o prohlášení úpadku na majetek dlužníka, kterým je firma Begokon CZ, s.r.o., IČ Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 78846, pořízený dne z počítačové sítě Internet, portál "www.justice.cz." - 8 -

9 Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Dolní Dubňany, obec Dolní Dubňany, kraj Jihomoravský, list vlastnictví číslo 428, vyhotovený soudním znalcem z dálkového přístupu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního dne Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Dolní Dubňany, obec Dolní Dubňany, kraj Jihomoravský, list vlastnictví číslo 391, vyhotovený soudním znalcem z dálkového přístupu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního dne Výpis z katastru nemovitostí pro katastrální území Dolní Dubňany, obec Dolní Dubňany, kraj Jihomoravský, list vlastnictví číslo 10001, vyhotovený soudním znalcem z dálkového přístupu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního dne Situační nákres areálu se zákresem nemovitých věcí. Snímky katastrálních map pro katastrální území Dolní Dubňany, obec Dolní Dubňany, kraj Jihomoravský, vyhotovené soudním znalcem z dálkového přístupu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního dne z mapových listů DKM. Snímky pozemkových map pro katastrální území Dolní Dubňany, obec Dolní Dubňany, kraj Jihomoravský, vyhotovené soudním znalcem z dálkového přístupu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního dne z mapových listů PK - GP. Podklady k nemovitým věcem ze dne Nájemní smlouva, ze dne Polohová mapa obce Dolní Dubňany. Pojistná smlouva číslo a Fotodokumentace nemovitých věcí. Místní šetření znalce se zaměřením současného stavu nemovitých věcí bylo provedeno dne na místě samém. 1.5 Předmětem ocenění jsou 1) Administrativní budova, na stavební parcele č ) Budova skladu vajec, na stavební parcele č. 251/2 3) Objekt kotelny, na stavební parcele číslo 257 4) Hala 1; odchovna kuřic, na stavební par.čís. 251/2 5) Hala 2; odchovna kuřic, na stavební par.čís. 251/2 6) Hala 3; odchovna kuřic, na stavební par.čís. 251/2 7) Hala 4; odchovna kuřic, na stavební par.čís. 251/2 8) Hala 5; odchovna kuřic, na stavební par.čís. 251/2 9) Hala míchárny, na stavební parcele číslo ) Mostová váha, na stavební parcele číslo 256/2 11) Objekt vodárny, na stavební parcele číslo ) Kafilerie, na cizí stavební parcele číslo ) Stavební a pozemkové parcely 14) Součásti a příslušenství - 9 -

10 2. POSUDEK A OCENĚNÍ 2.1 Administrativní budova, na stavební parcele č Popis Předmětem ocenění je objekt zděné stavby administrativní budovy se sociálním a ubytovacím zázemím. Stavba je bez podzemního podlaží, s jedním nadzemním podlažím a s využitým podkrovním prostorem pod sedlovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1988 na stavební parcele číslo 259, v roce 2010 byl objekt rekonstruován do současného stavu a podoby. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti jsou v objektu původní, část konstrukcí krátkodobé životnosti je v objektu z období rekonstrukce. Vnitřní účelová dispozice: - 1. NP: administrativní část (vstupní chodba, tři kanceláře, kuchyňka, sklad, WC muži, WC ženy), ubytovací část (kuchyňka, jídelna, sklad potravin, pět ubytovacích pokojů, WC muži, sprchové kouty s WC ženy, kotelna - podkroví: chodba, dva pokoje, WC, stavebně nedokončené prostory Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání z prostého betonu, vytvořené jako betonové základové pasy s provedenými vodorovnými izolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka není provedena. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z plných pálených cihel a z plynosilikátových tvárnic. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovným podhledem a s palubkovým podhledem v podkrovních prostorách. Krov je dřevěný trámový. Zastřešení je tvořeno sedlovou střechou. Střešní krytina je z trapézového hliníkového plechu. Klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou provedeny dvouvrstvé vápenné hladké. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, ze stříkaného břízolitu. Venkovní obklady jsou provedeny z kabřince. Vnitřní obklady jsou provedeny z běžných bělninových obkladaček v prostoru kuchyňky, koupelny včetně obložení sprchových koutů a na WC. Schodiště je osazeno ocelové s dřevěnými nášlapnými stupni. Dveře jsou osazeny vstupní do objektu dřevěné částečně prosklené, vnitřní dveře v objektu jsou dřevěné plné i dřevěné částečně prosklené. Vrata nejsou osazena. Okna jsou osazena dřevěná zdvojená. Podlahy v kancelářských prostorách jsou betonové s nášlapnou vrstvou z PVC a dále jsou podlahy betonové s keramickou dlažbou. Vytápění je zajištěno z osazeného kotle na tuhá paliva (dřevo - plyn), radiátory jsou osazené litinové žebrové a ocelové trubní a dále jsou osazena elektrická akumulační kamna. V objektu je provedena elektroinstalace na 220 V i 380 V, s pojistkovými automaty. Bleskosvod je na objektu osazen. V objektu je proveden rozvod studené i teplé vody v ocelovém a z části v novém plastovém potrubí. Zdrojem ohřevu teplé vody jsou osazené elektrické bojlery. Instalace plynu není provedena. Kanalizace je provedena v plastovém a v kameninovém potrubí. Sporák je osazen plynový na propanbutanovou bombu. Z hygienických zařízení jsou osazena umyvadla a sprchové kouty. WC jsou osazena standardní splachovací. Výtah není v objektu osazen. Z ostatních konstrukcí je v objektu nainstalován kamerový systém pro ostrahu areálu

11 Objekt je celkově v nižším standardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a prováděné základní údržbě Charakteristika stavby CZCC: 122 SKP: Typ podle účelu užití: F - budovy pro administrativu Druh konstrukce: Zděné Obestavěný prostor Vrchní stavba 27,00*15,37*3,30 = m 3 Zastřešení 27,00*15,37*4,47/2 = m celkem = m Opotřebení stavby Při stáří 26 let a životnosti 50 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 52%. 2.2 Budova skladu vajec, na stavební parcele č. 251/ Popis Předmětem ocenění je objekt zděné stavby budovy skladu vajec. Stavba je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím pod nízkou pultovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1988 na stavební parcele číslo 251/2, v roce 2010 byl objekt rekonstruován do současného stavu a podoby. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti jsou v objektu původní, část konstrukcí krátkodobé životnosti je v objektu z období rekonstrukce. Vnitřní účelová dispozice: - 1. NP: kancelář, chodba, rozvodna, sklad vajec, balírna vajec, koupelna se sprchovým koutem a s WC Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání z prostého betonu, vytvořené jako betonové základové pasy s provedenými vodorovnými izolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka je cihelná. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z plných pálených cihel. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovným podhledem. Krov je železobetonový montovaný. Zastřešení je tvořeno nízkou pultovou střechou. Střešní krytina je z vícevrstvé svařované asfaltované lepenky. Klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou provedeny dvouvrstvé vápenné hladké. Fasádní omítka je stěrková na zateplovacích deskách, s nátěrovými hmotami. Venkovní obklady jsou provedeny z kabřince. Vnitřní obklady jsou provedeny z běžných bělninových obkladaček v prostoru koupelny u umyvadla, sprchového koutu a na WC. Schodiště není osazeno. Dveře jsou osazeny vstupní do objektu dřevěné částečně prosklené, vnitřní dveře v objektu jsou dřevěné plné i dřevěné částečně prosklené. Vrata nejsou osazena. Okna jsou osazena dřevěná zdvojená. Podlahy jsou betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Vytápění je zajištěno z kotelny v administrativní budově, radiátory jsou osazené ocelové deskové. V objektu je provedena elektroinstalace na 220 V i 380 V s pojistkovými automaty. Bleskosvod je na objektu osazen.

12 V objektu je proveden rozvod studené vody i teplé vody v ocelovém potrubí. Zdrojem ohřevu teplé vody je osazený elektrický bojler. Instalace plynu není provedena. Kanalizace je provedena v plastovém a v kameninovém potrubí. Sporák není osazen. Z hygienických zařízení je osazeno umyvadlo a sprchový kout. WC jsou osazena standardní splachovací. Výtah není v objektu osazen. Z ostatních konstrukcí jsou v objektu osazeny klimatizační jednotky. Objekt je celkově ve standardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a prováděné základní údržbě Charakteristika stavby CZCC: 1271 SKP: Typ podle účelu užití: Z - skladování a úprava zeměděl.produktů Druh konstrukce: Zděné Obestavěný prostor Vrchní stavba (21,36*14,40*3,39)+(4,11*2,06* 2,63) = m 3 Zastřešení 21,36*14,40*0,54/2 = m celkem = m Opotřebení stavby Při stáří 26 let a životnosti 50 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 52%. 2.3 Objekt kotelny, na stavební parcele číslo Popis Předmětem ocenění je objekt zděné budovy bývalé kotelny, s rozvodnou a se dvěma garážovými stáními. Stavba je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím pod nízkou pultovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1988 na stavební parcele číslo 257. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i konstrukce krátkodobé životnosti jsou v objektu původní z roku výstavby. Vnitřní účelová dispozice: - 1. NP: rozvodna, dieselagregát, sklad, dvě garážová stání pro dodávkové automobily, prostory bývalé kotelny Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání z prostého betonu, vytvořené jako betonové základové pasy s provedenými vodorovnými izolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka není provedena. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z plných pálených cihel. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovným podhledem. Krov je železobetonový montovaný. Zastřešení je tvořeno nízkou pultovou střechou. Střešní krytina je z vícevrstvé svařované asfaltované lepenky. Klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní úpravy povrchu jsou provedeny z dvouvrstvých hladkých vápenných omítek. Fasádní

13 omítka je dvouvrstvá hladká, ze škrábaného břízolitu. Venkovní obklady jsou provedeny z kabřince. Vnitřní obklady nejsou provedeny. Schodiště není osazeno. Dveře jsou osazeny dřevěné plné a kovové plné. Vrata jsou osazena kovová plná, dvoukřídlová. Okna jsou osazena kovová zdvojená a kovová jednoduchá. Podlahy jsou betonové. Vytápění není zajištěno, v prostorách zůstaly osazené ocelové trubkové radiátory s žebrovaným opletením. V objektu je provedena elektroinstalace na 220 V i 380 V, s pojistkovými automaty. Bleskosvod je na objektu osazen. V objektu není proveden rozvod vody. Zdroj ohřevu teplé vody není osazen. Instalace plynu není provedena. Kanalizace je provedena v kameninovém potrubí v technologickém prostoru. Hygienická zařízení nejsou osazena. WC není osazeno. Výtah není v objektu osazen. Z ostatních konstrukcí je v objektu provedeno odvětrávání části vnitřních prostor. Objekt je celkově v podstandardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a nyní již prováděné pouze nejzákladnější údržbě Charakteristika stavby CZCC: 1251 SKP: Typ podle účelu užití: M - budovy výrobní pro energetiku Druh konstrukce: Zděné Obestavěný prostor Vrchní stavba (29,02*10,18*3,26)+(2,71*1,70* 14,80) = m 3 Zastřešení 29,02*10,18*0,25/2 = m 3 celkem = m Opotřebení stavby Při stáří 26 let a životnosti 40 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 65%. 2.4 Hala 1; odchovna kuřic, na stavební par.čís. 251/ Popis Předmětem ocenění je hala velkokapacitního objektu pro chov nosnic "číslo 1." Stavba je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím pod nízkou sedlovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1988 na stavební parcele číslo 251/2, v roce 2011 byl objekt rekonstruován do současného stavu a podoby. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti jsou v objektu původní z roku výstavby, část konstrukcí krátkodobé životnosti je v objektu z období rekonstrukce. Vnitřní účelová dispozice: - 1. NP: halový velkokapacitní prostor chovu nosnic, sklad, sociální zázemí

14 Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání, zhotovené jako betonové pasy s provedenými vodorovnými izolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka není provedena. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z pálených cihel a z tvárnic. Stropní konstrukce jsou provedeny jako jednoduchý záklop z OSB desek. Krov je ocelový svařovaný, na podpěrných ocelových sloupech. Zastřešení je tvořeno průnikem dvou spojených pultových střech ve dvou výškových úrovních. Střešní krytina je z trapézového hliníkového plechu. Klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní úpravy povrchu jsou provedeny z dvouvrstvých hladkých vápenných omítek. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, stěrková s nátěrovými hmotami. Venkovní obklady jsou provedeny z keramických obkladaček. Vnitřní obklady jsou provedeny z běžných bělninových obkladaček v prostoru koupelny včetně obložení sprchového koutu a na WC. Schodiště není osazeno. Dveře jsou osazeny dřevěné plné. Vrata jsou osazena kovová plná, dvoukřídlová. Okna jsou osazena dřevěná zdvojená. Podlahy jsou betonové a betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby v prostoru obsluhy. Vytápění není zajištěno. V objektu je provedena elektroinstalace na 220 V i 380 V, s pojistkovými automaty. Bleskosvod je na objektu osazen. V objektu je proveden rozvod studené vody i teplé vody v ocelovém potrubí. Zdrojem ohřevu teplé vody je osazený elektrický bojler. Instalace plynu není provedena. Kanalizace je provedena v kameninovém potrubí a dále je povedeno podlahové odkanalizování v prostoru skladu ve spojovacím krčku. Z hygienických zařízení jsou osazena umyvadla a sprchový kout. WC je osazeno standardní splachovací. Výtah není v objektu osazen. Z ostatních konstrukcí je v objektu provedeno odvětrávání vnitřních prostor kryté venkovními žaluziemi a dále jsou osazeny hasící hydranty. Objekt je celkově ve standardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a prováděné základní údržbě Charakteristika stavby CZCC: 1271 SKP: Typ podle účelu užití: L - budovy pro zeměděl. živočišná produkce Druh konstrukce: Zděné Obestavěný prostor Vrchní stavba (82,16*16,09*3,60)+(82,16*8,73* 3,95)+(9,87*6,32*3,95) = m 3 Zastřešení (82,16*16,09*4,55/2)+(82,16*8,73* 1,70/2) = m celkem = m Opotřebení stavby Při stáří 26 let a životnosti 50 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 52%. 2.5 Hala 2; odchovna kuřic, na stavební par.čís. 251/ Popis Předmětem ocenění je hala velkokapacitního objektu pro chov nosnic "číslo 2." Stavba je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím pod nízkou sedlovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1988 na stavební parcele číslo 251/2, v roce 2011 byl objekt

15 rekonstruován do současného stavu a podoby. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti jsou v objektu původní z roku výstavby, část konstrukcí krátkodobé životnosti je v objektu z období rekonstrukce. Vnitřní účelová dispozice: - 1. NP: halový velkokapacitní prostor chovu nosnic, sklad, sociální zázemí Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání, zhotovené jako betonové pasy s provedenými vodorovnými izolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka není provedena. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z pálených cihel a z tvárnic. Stropní konstrukce jsou provedeny jako jednoduchý záklop z OSB desek. Krov je ocelový svařovaný, na podpěrných ocelových sloupech. Zastřešení je tvořeno průnikem dvou spojených pultových střech ve dvou výškových úrovních. Střešní krytina je z trapézového hliníkového plechu. Klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní úpravy povrchu jsou provedeny z dvouvrstvých hladkých vápenných omítek. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, stěrková s nátěrovými hmotami. Venkovní obklady jsou provedeny z keramických obkladaček. Vnitřní obklady jsou provedeny z běžných bělninových obkladaček v prostoru koupelny včetně obložení sprchového koutu a na WC. Schodiště není osazeno. Dveře jsou osazeny dřevěné plné. Vrata jsou osazena kovová plná, dvoukřídlová. Okna jsou osazena dřevěná zdvojená. Podlahy jsou betonové a betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby v prostoru obsluhy. Vytápění není zajištěno. V objektu je provedena elektroinstalace na 220 V i 380 V, s pojistkovými automaty. Bleskosvod je na objektu osazen. V objektu je proveden rozvod studené vody i teplé vody v ocelovém potrubí. Zdrojem ohřevu teplé vody je osazený elektrický bojler. Instalace plynu není provedena. Kanalizace je provedena v kameninovém potrubí a dále je povedeno podlahové odkanalizování v prostoru skladu ve spojovacím krčku. Z hygienických zařízení jsou osazena umyvadla a sprchový kout. WC je osazeno standardní splachovací. Výtah není v objektu osazen. Z ostatních konstrukcí je v objektu provedeno odvětrávání vnitřních prostor kryté venkovními žaluziemi a dále jsou osazeny hasící hydranty. Objekt je celkově ve standardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a prováděné základní údržbě Charakteristika stavby CZCC: 1271 SKP: Typ podle účelu užití: L - budovy pro zeměděl. živočišná produkce Druh konstrukce: Zděné Obestavěný prostor Vrchní stavba (82,16*16,09*3,60)+(82,16*8,73* 3,95)+(9,87*6,32*3,95) = m 3 Zastřešení (82,16*16,09*4,55/2)+(82,16*8,73* 1,70/2) = m 3 celkem = m

16 2.5.5 Opotřebení stavby Při stáří 26 let a životnosti 50 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 52%. 2.6 Hala 3; odchovna kuřic, na stavební par.čís. 251/ Popis Předmětem ocenění je hala velkokapacitního objektu pro chov nosnic "číslo 3." Stavba je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím pod nízkou sedlovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1988 na stavební parcele číslo 251/2, v roce 2011 byl objekt rekonstruován do současného stavu a podoby. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti jsou v objektu původní z roku výstavby, část konstrukcí krátkodobé životnosti je v objektu z období rekonstrukce. Vnitřní účelová dispozice: - 1. NP: halový velkokapacitní prostor chovu nosnic, sklad, sociální zázemí Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání, zhotovené jako betonové pasy s provedenými vodorovnými izolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka není provedena. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z pálených cihel a z tvárnic. Stropní konstrukce jsou provedeny jako jednoduchý záklop z OSB desek. Krov je ocelový svařovaný, na podpěrných ocelových sloupech. Zastřešení je tvořeno průnikem dvou spojených pultových střech ve dvou výškových úrovních. Střešní krytina je z trapézového hliníkového plechu. Klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní úpravy povrchu jsou provedeny z dvouvrstvých hladkých vápenných omítek. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, stěrková s nátěrovými hmotami. Venkovní obklady jsou provedeny z keramických obkladaček. Vnitřní obklady jsou provedeny z běžných bělninových obkladaček v prostoru koupelny včetně obložení sprchového koutu a na WC. Schodiště není osazeno. Dveře jsou osazeny dřevěné plné. Vrata jsou osazena kovová plná, dvoukřídlová. Okna jsou osazena dřevěná zdvojená. Podlahy jsou betonové a betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby v prostoru obsluhy. Vytápění není zajištěno.v objektu je provedena elektroinstalace na 220 V i 380 V, s pojistkovými automaty. Bleskosvod je na objektu osazen. V objektu je proveden rozvod studené vody i teplé vody v ocelovém potrubí. Zdrojem ohřevu teplé vody je osazený elektrický bojler. Instalace plynu není provedena. Kanalizace je provedena v kameninovém potrubí a dále je povedeno podlahové odkanalizování v prostoru skladu ve spojovacím krčku. Z hygienických zařízení jsou osazena umyvadla a sprchový kout. WC je osazeno standardní splachovací. Výtah není v objektu osazen. Z ostatních konstrukcí je v objektu provedeno odvětrávání vnitřních prostor kryté venkovními žaluziemi a dále jsou osazeny hasící hydranty. Objekt je celkově ve standardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a prováděné základní údržbě Charakteristika stavby CZCC: 1271 SKP: Typ podle účelu užití: L - budovy pro zeměděl. živočišná produkce Druh konstrukce: Zděné

17 2.6.3 Obestavěný prostor Vrchní stavba (82,16*16,09*3,60)+(82,16*8,73* 3,95)+(9,87*6,32*3,95) = m 3 Zastřešení (82,16*16,09*4,55/2)+(82,16*8,73* 1,70/2) = m 3 celkem = m Opotřebení stavby Při stáří 26 let a životnosti 50 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 52%. 2.7 Hala 4; odchovna kuřic, na stavební par.čís. 251/ Popis Předmětem ocenění je hala pro chov nosnic "číslo 4;" ve stavu mimo provoz. Stavba je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím pod nízkou sedlovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1988 na stavební parcele číslo 251/2. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti jsou v objektu původní z roku výstavby, část konstrukcí krátkodobé životnosti byla z objektu demontována. Vnitřní účelová dispozice: - 1. NP: halový prostor (mimo provoz) Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání, zhotovené jako betonové pasy s provedenými vodorovnými izolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka není provedena. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z pálených cihel a z tvárnic. Stropní konstrukce nejsou provedeny. Krov je ocelový svařovaný. Zastřešení je tvořeno nízkou sedlovou střechou. Střešní krytina je z trapézového hliníkového plechu. Klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní úpravy povrchu jsou provedeny z dvouvrstvých hladkých vápenných omítek. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, ze škrábaného břízolitu. Venkovní obklady jsou provedeny z kabřince. Vnitřní obklady jsou provedeny z kabřince a z běžných bělninových obkladaček. Schodiště není osazeno. Dveře jsou osazeny dřevěné plné. Vrata jsou osazena kovová plná, dvoukřídlová. Okna jsou osazena dřevěná zdvojená. Podlahy jsou betonové. Vytápění není zajištěno. V objektu je proveden původní rozvod elektroinstalace, odpojený a nefunkční. Bleskosvod je na objektu osazen. V objektu je proveden rozvod studené vody i teplé vody v ocelovém potrubí, odpojený. Zdrojem ohřevu teplé vody je osazený elektrický bojler. Instalace plynu není provedena. Kanalizace je provedena v kameninovém potrubí a dále je provedeno podlahové odkanalizování. Hygienická zařízení nejsou osazena. WC není osazeno. Výtah není v objektu osazen. Z ostatních konstrukcí je v objektu provedeno odvětrávání vnitřních prostor. Objekt je celkově v podstandardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a započaté, avšak přerušené a nedokončené rekonstrukci a neprováděné již ani nejzákladnější údržbě

18 2.7.2 Charakteristika stavby CZCC: 1271 SKP: Typ podle účelu užití: L - budovy pro zeměděl. živočišná produkce Druh konstrukce: Zděné Obestavěný prostor Vrchní stavba 73,27*15,46*4,15 = m 3 Zastřešení 73,27*15,46*0,46/2 = m celkem = m Opotřebení stavby Při stáří 26 let a životnosti 40 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 65%. 2.8 Hala 5; odchovna kuřic, na stavební par.čís. 251/ Popis Předmětem ocenění je hala velkokapacitního objektu pro chov nosnic "číslo 5." Stavba je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím pod nízkou sedlovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1988 na stavební parcele číslo 251/2, v roce 2012 byl objekt přestavěn a rekonstruován do současného stavu a podoby. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti jsou v objektu původní, část konstrukcí krátkodobé životnosti je v objektu z období rekonstrukce. Vnitřní účelová dispozice: - 1. NP: halový velkokapacitní prostor chovu nosnic Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání, zhotovené jako betonové patky a pasy s provedenými vodorovnými izolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka je betonová. Svislé nosné konstrukce stavby tvoří ocelový montovaný skelet s vyzdívkami z pálených cihel. Stropní konstrukce nejsou provedeny, je zhotoven pouze jednoduchý záklop. Krov je ocelový svařovaný. Zastřešení je tvořeno nízkou sedlovou střechou. Střešní krytina je z trapézového hliníkového plechu. Klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní úpravy povrchu jsou provedeny z dvouvrstvých hladkých vápenných omítek. Fasádní omítka je stěrková s nátěrovými hmotami. Venkovní obklady jsou provedeny z keramických obkladaček. Vnitřní obklady nejsou provedeny. Schodiště je osazeno ocelové. Dveře jsou osazeny kovové plné. Vrata nejsou osazena. Okna nejsou osazena. Podlahy jsou betonové a betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby v prostoru obsluhy. Vytápění není zajištěno. V objektu je provedena elektroinstalace na 220 V i 380 V, s pojistkovými automaty. Bleskosvod je na objektu osazen. V objektu je proveden rozvod studené vody i teplé vody v ocelovém i v plastovém potrubí. Zdrojem ohřevu teplé vody je osazený elektrický bojler. Instalace plynu není provedena. Kanalizace je provedena v plastovém potrubí. Z hygienických zařízení je osazeno umyvadlo. WC není osazeno, je osazena výlevka. Výtah není v objektu osazen. Z ostatních konstrukcí je v objektu provedeno odvětrávání vnitřních prostor kryté venkovními žaluziemi a dále jsou osazeny hasící hydranty.

19 Objekt je celkově ve standardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a prováděné základní údržbě Charakteristika stavby CZCC: 1271 SKP: Typ podle účelu užití: L - budovy pro zeměděl. živočišná produkce Druh konstrukce: Kovové Obestavěný prostor Podezdívka 76,50*15,40*1,13 = m 3 Vrchní stavba 76,50*15,40*7,18 = m 3 Rozvodna 9,89*6,32*3,84 = m 3 Zastřešení 76,50*15,40*1,55/2 = m celkem = m Opotřebení stavby Při stáří 26 let a životnosti 50 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 52%. 2.9 Hala míchárny, na stavební parcele číslo Popis Předmětem ocenění je objekt haly míchárny. Stavba je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím pod nízkou sedlovou a pultovou střechou. Objekt byl postaven v roce 1988 na stavební parcele číslo 255. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i konstrukce krátkodobé životnosti jsou v objektu původní z roku výstavby. Vnitřní účelová dispozice: - 1. NP: míchárna, sklad, sušárna, kancelář, sprcha, WC, garážové stání pro dodávkový automobil, dva sklady Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání z prostého betonu, vytvořené jako betonové základové pasy s provedenými vodorovnými izolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka je cihelná. Svislé nosné konstrukce stavby tvoří ocelový skelet s vyzdívkami z pálených cihel a z tvárnic a dále je tvořeno opláštění vrchní části vlnitými laminátovými tabulemi. Stropní konstrukce nejsou provedeny. Krov je ocelový svařovaný. Zastřešení je tvořeno nízkou sedlovou a boční pultovou střechou. Střešní krytina je z vlnitého pozinkovaného trapézového plechu. Klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu. Vnitřní úpravy povrchu jsou provedeny z dvouvrstvých hladkých vápenných omítek. Fasádní omítka je dvouvrstvá hladká, ze stříkaného břízolitu. Venkovní obklady nejsou provedeny. Vnitřní obklady jsou provedeny z běžných bělninových obkladaček v prostoru koupelny včetně obložení sprchového koutu. Schodiště není osazeno. Dveře jsou osazeny kovové plné, (jsou součástí ocelových vrat). Vrata jsou osazena kovová plná, dvoukřídlová. Okna jsou osazena dřevěná zdvojená. Podlahy jsou betonové a betonové s nášlapnou vrstvou

20 z keramické dlažby. Vytápění je zajištěno z osazeného plynového kotle, radiátory jsou osazeny ocelové deskové. V objektu je provedena elektroinstalace na 220 V i 380 V, s pojistkovými automaty. Bleskosvod je na objektu osazen. V objektu je proveden rozvod studené vody i teplé vody v ocelovém potrubí. Zdrojem ohřevu teplé vody je osazený elektrický bojler. Instalace plynu je provedena ze zásobníků před objektem. Kanalizace je provedena v plastovém a v kameninovém potrubí. Z hygienických zařízení je osazeno umyvadlo a sprchový kout. WC je osazeno standardní splachovací. Výtah není v objektu osazen. Ostatní konstrukce nejsou v objektu provedeny. Objekt je celkově ve standardním stavebně technickém stavu, který odpovídá uvedenému stáří, konstrukčnímu provedení z doby výstavby a prováděné základní údržbě Charakteristika stavby CZCC: 1271 SKP: Typ podle účelu užití: K - skladování a úprava zeměděl.produktů Druh konstrukce: Kovové Obestavěný prostor Vrchní stavba (48,50*18,22*7,06)+(24,51*11,87* 4,43) = m 3 Zastřešení (48,50*18,22*1,89/2)+(24,51* 11,87*2,15/2) = m celkem = m Opotřebení stavby Při stáří 26 let a životnosti 50 let činí celkové opotřebení stavby při použití lineární metody výpočtu 52% Mostová váha, na stavební parcele číslo 256/ Popis Předmětem ocenění je objekt zděné vedlejší stavby obsluhy mostové váhy. Objekt je bez podzemního podlaží a s jedním nadzemním podlažím pod nízkou pultovou střechou. Stavba byla postavena v roce 1988 na stavební parcele číslo 256/2. Všechny konstrukce dlouhodobé životnosti i konstrukce krátkodobé životnosti jsou v objektu původní z roku výstavby. Vnitřní účelová dispozice: - 1. NP: kancelář obsluhy váhy, dva skladové prostory Základové konstrukce stavby jsou běžného zakládání z prostého betonu, vytvořené jako betonové základové pasy s provedenými vodorovnými izolacemi proti zemní vlhkosti. Podezdívka je cihelná. Svislé nosné konstrukce stavby jsou zděné z plných pálených cihel a z tvárnic. Stropní konstrukce jsou provedeny s rovným podhledem. Krov je železobetonový montovaný. Zastřešení je tvořeno nízkou pultovou střechou. Střešní krytina je z vícevrstvé svařované asfaltované lepenky. Klempířské konstrukce jsou osazeny z pozinkovaného plechu.

ZNALECKÝ POSUDEK. Jelínek,Hartman,partneři Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Jelínek,Hartman,partneři Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 163/2843/2043 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 5, se zděnou vedlejší stavbou s příslušenstvím, s venkovními úpravami a se stavební parcelou číslo 68 s trvalými

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podnik "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podnik likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 123/2583/2012*I. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely číslo 2224/12 v katastrálním území Libeň, obci Praha, Hlavní město Praha. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 84/3184/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 84/3184/2015 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 84/3184/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 850/1 s trvalým lesním porostem v katastrálním území Nasavrky, obci Nasavrky, kraj Pardubický. Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 42/3142/2015. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 42/3142/2015. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 42/3142/2015 o ceně 1/8 nemovitých věcí - parcely vedené ve zjednodušené evidenci PK, číslo 1046/2, 1226, 1228/1 a 1228/2 s trvalými porosty, v katastrálním území Lužany u Jičína,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3451 311 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1708-50/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 1149/17, jehož součástí je jiná stavba č.p. 957 Katastrální údaje : Kraj Zlínský, okres Uherské Hradiště, obec Ostrožská Nová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940 37 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1940 37 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1940 37 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3551/06-114 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 345 288 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 345 288 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 345 288 / 2010 o obvyklé ceně budovy č.p. 410 výroba, část obce Hněvotín, stojící na pozemku parc.č. St. 542, budovy bez čp/če jiná stavba stojící na pozemku parc.č. St. 541, budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3163 537 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3163 537 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3163 537 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 1320/08-61 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3389 26 / 2015 dle Usnesení č.j. 174 EX 217/13-65 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47. Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2013 110 / 2013 dle Usnesení č.j. 174 EX 272/12-47 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha-západ Mgr. Dušan Šnaider, soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ: 63641461

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3120 494 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3120 494 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3120 494 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 2337/13-77: LV č. 2353 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1656-131/14 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. St. 64 jehož součástí je rodinný dům č.p. 58, parc.č. St. 343 jehož součástí je rodinný dům č.p. 271 (na LV jako rozestavěná

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 115-158/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672 64 / 2011 dle Usnesení č.j. 59 EX 9/05-54 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014

Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 Znalecký posudek č. 5792 9 / 2014 O ceně obvyklé: Rodinného domu č.p. 106 na pozemku p.č. st. 145 včetně příslušenství a pozemků p.č. st. 145 a 334/5, uvedeno na LV č. 27, v k.ú. Zahnašovice, v obci Zahnašovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3331 705 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3331 705 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3331 705 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 424/10-226 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3060 434 / 2014. dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3060 434 / 2014 dle Usnesení č.j. 067 EX 246182/11-36 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více