ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Český Krumlov, JUDR. Marek Frank Radniční Český Krumlov Účel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného cenového předpisu pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Jaroslav Truhlář Čsl. armády 582/IV Vysoké Mýto telefon: Znalecký posudek obsahuje 11 stran textu včetně titulního listu a 5 strany příloh. Objednateli se předává v 2 vyhotoveních. Ve Vysokém Mýtě,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Ocenění nemovitosti se provádí na žádost objednatele posudku. Úkolem znalce je vypracovat znalecký posudek a stanovit obvyklou cenu nemovitosti. 2. Informace o nemovitosti Název nemovitosti: Skladovací hala Adresa nemovitosti: Džbánov Džbánov Kraj: Pardubický Okres: Ústí nad Orlicí Obec: Džbánov Katastrální území: Džbánov u Vysokého Mýta Počet obyvatel: 335 Výchozí cena stavebního pozemku C p = 35 + (a ) * 0, = 35,0000 Kč/m 2 kde a je počet obyvatel v obci (pokud je a < 1000; použije se a = 1000) Základní cena podle 28 odst. 1 písm. k) : 35,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti objednatele posudku a znalce. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku informace o parcele a kopie katastrální mapy informace a údaje sdělené vlastníkem nemovitosti zákon č. 151 ze dne 17. června 1997 o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) v aktuálním znění. vyhláška č. 3 ze dne 1. února 2008, o provedení některých ustanovení zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb., vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhl. č. 364/2010Sb. a vyhl. č. 387/2011 skutečnosti zjištěné a zaměřené při obhlídce nemovitosti 5. Vlastnické a evidenční údaje List vlastnictví č. 313 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta Egorov Martin 264/1000 Lhůta 6, Vysoké Mýto Triga partners s.r.o. 736/1000 Džbánov 78, Vysoké Mýto 6. Dokumentace a skutečnost Při zpracování znaleckého posudku nebyla k dispozici projektová dokumentace, ani kolaudační rozhodnutí. Veškeré výměry rozhodné pro ocenění byly získány vlastním měřením a pochůzkou. Znalec neručí za předložené doklady a poskytnuté informace a ne nese právní důsledky nepravých dokladů a nepravdivých informací

3 7. Celkový popis nemovitosti Oceňovaná nemovitost se nachází v katastrálním území Džbánov u Vysokého Mýta, je zapsaná na LV č Oceňovaná hala v areálu bývalého zemědělského družstva je využívána jako sklad. Hala je nepodsklepena a má jedno nadzemním podlaží se sedlovou střechou. Tato oceňovaná nemovitost se nachází mimo zastavěné území obce. Nemovitost je napojena na elektrický proud a není napojena na vodovod, kanalizaci ani plyn. Přístup k ní je po zpevněné asfaltové komunikaci. Obec Džbánov má částečnou občanskou vybavenost - veřejný vodovod, plynofikaci. Při ocenění jsem snížil K p o 30 %. Zdůvodnění - stavba se nachází na pozemku (st. parcela č.174), který je ve vlastnictví jiného vlastníka než je vlastník stavby. Stavba je ve zhoršeném technickém stavu. Obec nemá pro toto území zpracovanou cenovou mapu pozemků. Stavební úpravy: Hala byla postavena v roce Přední stěna pravé části haly byla firmou Triga partners nově vyzděna v roce Technický stav: Na hale nebyla prováděna údržba. Technický stav haly odpovídá zanedbané údržbě. Životnost: Životnost je stanovena s ohledem na kvalitu údržby a na současný stav, stejně jako na životnost u těchto staveb obvyklou. Opotřebení: Vzhledem k provedení a stáří je použita po zvážení znalcem lineární metoda opotřebení. 8. Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 1.1. Hala pro skladování - 3 -

4 B. Znalecký posudek Popisy objektů, výměra, hodnocení Ocenění nemovitosti je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1. Hala pro skladování Popis: Zatřídění pro účel ocenění : Oceňovaný sklad zemědělských produktů je stavba, která splňuje požadavky na ocenění jako hala podle 3, vyhlášky č. 387/2011 Sb. Popis : Oceňovaný bývalý sklad zemědělských produktů má jedno nadzemní podlaží se sedlovou střechou. Základy jsou betonové bez vodorovné izolace proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové montované tyčové. Stěny jsou montované z železobetonových plošných dílců. Konstrukce sedlové střechy je z železobetonových nosníků. Krytina je z vlnitého pozinkovaného plechu. Konstrukce a vybavení domu a jejich stav pro výpočet opotřebení : Základy jsou betonové bez vodorovné izolace proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové tyčové. Opláštění je provedeno z plošných železobetonových panelů, ze třech stran do výšky 6 m. Ze strany, kde je příjezd je pravá část přední steny haly vyzděna. V této stěně jsou vrata. Strop chybí. Krov je ze železobetonových nosníků (sedlová střecha). Krytina je z pozinkovaného vlnitého plechu. Klempířské konstrukce chybí. Vnitřní a venkovní úpravy povrchů chybí. Schody a okna chybí. Dveře jsou sololitové v zadní části haly. Povrch podlahy je podkladový beton. Vytápění chybí. Elektroinstalace je světelná a motorová, nefunkční. Bleskosvod je. Ostatní konstrukce nejsou. Dispoziční uspořádání : Sklad se skládá ze dvou na sebe navazujících hal. Do každé se vchází samostatným vstupem. Závěr : Sklad je vzhledem ke svému stáří 29 let vlivem špatné údržby ve zhoršeném technickém stavu. Tento stav je zohledněno v jeho další životnosti. Zatřídění pro potřeby ocenění: Hala 3 K. skladování a úprava zemědělských produktů Svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

5 Úprava koeficientu prodejnosti K p : Úprava koeficientu prodejnosti K p podle 44 odst. 11. Původní hodnota koeficientu prodejnosti K p : 0,2640 Úprava koeficientu prodejnosti o: -30,00 % Upravená hodnota koeficientu prodejnosti K p : 0,1848 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. Součin plocha výška I.N.P. 63,1*30, ,09m 2 10,39 m ,79 m 3 Součet 1 915,09 m ,79 m 3 Průměrná výška podlaží: PVP = ,79 / 1 915,09 = 10,39 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 1 915,09 / 1 = 1 915,09 m 2 Obestavěný prostor: (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I.N.P. NP 63,1*30,35*8,39+63,1*30, ,40 m 3 5*(2,1/2) = Obestavěný prostor - celkem: ,40 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy včetně zemních prací: P 12, ,46 5,66 2. Svislé nosné konstrukce: S 29, ,00 18,77 2. Svislé nosné konstrukce: C 29, ,00 0,00 3. Stropy: C 9, ,00 0,00 4. Krov, střecha: S 11, ,00 11,20 5. Krytiny střech: S 2, ,00 2,80 6. Klempířské konstrukce: C 0, ,00 0,00 7. Úprava vnitřních povrchů: C 6, ,00 0,00 8. Úprava vnějších povrchů: C 3, ,00 0,00 9. Vnitřní obklady keramické: X 0, ,00 0, Schody: C 0, ,00 0, Dveře: P 2, ,46 0, Vrata: S 2, ,00 2, Okna: C 4, ,00 0, Povrchy podlah: P 4, ,46 2, Vytápění: X 0, ,00 0, Elektroinstalace: P 4, ,46 2, Bleskosvod: S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod: X 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace: X 0, ,00 0,00 Upravený obj. podíl - 5 -

6 20. Vnitřní plynovod: X 0, ,00 0, Ohřev vody: X 0, ,00 0, Vybavení kuchyní: X 0, ,00 0, Vnitřní hygienická vybavení: X 0, ,00 0, Výtahy (u více podlažních hal): X 0, ,00 0, Ostatní: C 5, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 46,66 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 3) [Kč/m 3 ] = 1 468,- Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 4) * 0,9980 Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP) * 0,9234 Koeficient K3 = 0,30+(2,80/PVP) * 0,6000 Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu) * 0,4666 Polohový koeficient K5 (příl. č dle významu obce) * 0,8500 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle SKP) * 2,1830 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití) * 0,1848 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 129,87 Plná cena: ,40 m 3 * 129,87 Kč/m 3 = ,81 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 30 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 70 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 30 / 100 = 30,000 % ,54 Kč = ,27 Kč Výpočet vlastnického podílu: Úprava ceny vlastnickým podílem * 264 / Hala pro skladování - zjištěná cena = ,17 Kč - 6 -

7 C. Rekapitulace Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení 1. Ocenění staveb 1.1. Hala pro skladování ,20 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,20 Kč Celkem Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení, celkem ,20 Kč ,- Kč Rekapitulace výsledných cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hala pro skladování ,20 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,20 Kč Celkem Rekapitulace výsledných cen, celkem Výsledná cena nemovitosti činí celkem Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,20 Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč slovy: Čtyřistatřicettřitisícosmsetosmdesát Kč Hodnota věcných břemen činí hodnota věcného břemene slovy: Nula 0,- Kč Cena byla vypočtena na základě dostupných dokladů a vlastního ohledání nemovitostí. Měření jednotlivých konstrukcí bylo provedeno v rozsahu přiměřených obtíží

8 STANOVENÍ OBVYKLÉ CENY V MÍSTĚ A ČASE: Při stanovení obvyklé ceny skladovací haly bylo přihlédnuto k administrativní ceně (skladovací haly) upravené koeficienty (Kp a Ki) vycházející ze statistik Ministerstva financí a Finančních úřadů. Jednou z metod pro stanovení odhadu obvyklé ceny je porovnávací metoda s již realizovanými prodeji obdobných nemovitostí v daném místě a čase, na základě skutečného, případně možného účelu užití. Byla provedena konzultace v realitních kancelářích regionu. V dané lokalitě byla zjištěna prodaná pouze jedna obdobná nemovitost a to již v roce V současné době prodej obdobné nemovitosti ve srovnatelné lokalitě nebyl zjištěn. Popis porovnávané nemovitosti: Jedná se o skladovací halu, která se také nachází v bývalém areálu Zemědělského družstva Džbánov a je postavena na pozemku jiného vlastníka. Hala je postavena z železobetonových tyčových prvků s betonovými základy, bez vodorovné izolace proti zemní vlhkosti. Opláštění je z plošných panelů v celém obvodu cca do 1/3 výšky stěny. Krov je z železobetonových nosníků (sedlová střecha). Krytina je z pozinkovaného vlnitého plechu. Podlaha betonová. Elektroinstalace světelná a motorová. Stáří : 1985 Zastavěná plocha : 1.109,29 m 2 Obestavěný prostor : ,00 m 3 Realizovaná cena : ,00 Kč Prodej : 2007 Oceňovaná nemovitost : Stáří : 1982 Zastavěná plocha : 1.915,09 m 2 Obestavěný prostor : ,40 m 3 Při stanovení obvyklé ceny bylo přihlédnuto: trh s nemovitostmi - situace na trhu - právní vztahy poloha nemovitosti - komunikační propojení obce na okolní obce a města - význam obce - poloha nemovitostí - okolní zástavba - občanská vybavenost vybavení nemovitosti - provedení stavby - stavebně technický stav a prováděná údržba - napojení na sítě - 8 -

9 Vzhledem k výše a vpředu uvedeným údajům, tržní síle obyvatel a stavu současného trhu s nemovitostmi se obvyklá cena pohybuje v rozmezí: ,00 Kč ,00 Kč Stanovuji obvyklou cenu ve výši ,00 Kč Vlastnický podíl : 264/ ,00 Kč Ve Vysokém Mýtě, Jaroslav Truhlář Čsl. armády 582/IV Vysoké Mýto telefon:

10 D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne č.j. Spr. 2182/97 pro základní obor ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2012 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 20/2012. Ve Vysokém Mýtě, Jaroslav Truhlář Čsl. armády 582/IV Vysoké Mýto telefon:

11 E. Seznam příloh - seznam nemovitostí na LV informace o parcele - kopie katastrální mapy - fotodokumentace

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 2010/232

Znalecký posudek č. 2010/232 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2797/2013. Čimická 781/61 18100 Praha 8 - Čimice. Stanovení ceny obvyklé pro nedobrovolnou dražbu č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2797/2013. Čimická 781/61 18100 Praha 8 - Čimice. Stanovení ceny obvyklé pro nedobrovolnou dražbu č.j. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2797/2013 O ceně obvyklé bytového domu č.p.2, st.p. 3, obec Šindelová, k.ú. Krásná Lípa u Šindelové, okres Sokolov, kraj Karlovarský... Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9137-701/2012 o ceně nemovitostí - domu Chomutov č.p. 928 a budovy bez čp/e na parc.č. 2762 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 2761, 2762 v k.ú. Chomutov I, obec a okres Chomutov, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 72-4131 ZNALECKÝ POSUDEK č. 72-4131 O ceně rodinného domu č.p. 105 s příslušenstvím v katastrálním území Choťovice, obec - Choťovice, okr. Kolín, včetně pozemku čísla parcel st. 117 a p.p. 91/7. Vlastník nemovitosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více