DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY"

Transkript

1 Ing. Ladislav Pitner Ing. Václav Benda DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY S KOMENTÁŘEM K aktualizované vydání edice daně

2 Novelizace, které byly přijaté a již publikované ve Sbírce zákonů a jejichž účinnost nastala od , jsou uvedeny v textu zákona tučně. Novelizace, jejichž účinnost nastala jsou uvedeny v textu rastrem a doplněny redakční poznámkou. Ostatní změny jsou uvedeny kurzivou a doplněny redakční poznámkou. V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Ing. Ladislav Pitner, Ing. Václav Benda, 2013 Nakladatelství ANAG, 2013 ISBN

3 1. Cestovní Obsah ruch OBSAH Úvod ZÁKON č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Hlava I Obecná ustanovení Předmět úpravy K Předmět daně K a Vynětí z předmětu daně K 2a b Volba předmětu daně K 2b Územní působnost K Vymezení základních pojmů K a Obrat K 4a Hlava II Uplatňování daně Osoby povinné k dani K a K 5a, 5b a 5c K 5a b K 5b c K 5c K 6, 6a až 6i obecně ke změnám u plátců a identifikovaných osob K a K 6a b K 6b c K 6c d K 6d

4 OBSAH 6e K 6e f K 6f g Identifikované osoby K 6g h K 6h i K 6i Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti K a Místo plnění při dodání plynu, elektřiny, tepla nebo chladu K 7a Místo plnění při zasílání zboží K Základní pravidla pro stanovení místa plněnípři poskytnutí služby K Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti K a Místo plnění při poskytnutí přepravy osob K 10a b Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy K 10b c Místo plnění při poskytnutí stravovací služby K 10c d Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku K 10d e Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani K 10e f Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani K 10f g Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani K 10g h Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani K 10h i Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani K 10i j K 10j

5 1. Cestovní Obsah ruch 10k Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo nebo provozovnu ve třetí zemi K 10k Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu K Místo plnění při dovozu zboží K Dodání zboží a převod nemovitosti K Poskytnutí služby K Zrušen K Pořízení zboží z jiného členského státu K Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu K Zrušen K Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství K Dovoz zboží K Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti K Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu K Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží K Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při poskytnutí služby osobou neusazenou v tuzemsku K a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko K 24a Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státu K K Dílu 5 Daňové doklady obecně Daňový doklad K Určení pravidel pro vystavování daňových dokladů K

6 OBSAH 28 Pravidla pro vystavování daňových dokladů v tuzemsku K Náležitosti daňového dokladu K a Náležitosti daňového dokladu skupiny K 29a Vystavování zjednodušeného daňového dokladu K a Náležitosti zjednodušeného daňového dokladu K 30a Splátkový kalendář K a Platební kalendář K 31a b Souhrnný daňový doklad K 31b Doklad o použití K Daňový doklad při dovozu K a Daňový doklad při vývozu K 33a K Obecné ustanovení o uchovávání daňových dokladů K a Elektronické uchovávání daňových dokladů K 35a Základ daně K a Základ daně ve zvláštních případech K 36a Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitostia poskytnutí služby K a Základ daně a výše daně při uskutečnění zdanitelného plnění, pokud vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění K 37a Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží K Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou K Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu K Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně K

7 1. Cestovní Obsah ruch 42 Oprava základu daně a oprava výše daně K Oprava výše daně v jiných případech K Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení K Opravný daňový doklad K Daňový doklad při provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení K a Sazby daně u zdanitelného plnění K a Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně K 47a Sazby daně u bytové výstavby K a Sazby daně u staveb pro sociální bydlení K 48a až 50 zrušeny Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně K Základní poštovní služby a dodání poštovních známek K Rozhlasové a televizní vysílání K Finanční činnosti K a Penzijní činnosti K 54a Pojišťovací činnosti K Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení K K Zdravotní služby a dodání zdravotního zboží K Sociální pomoc K Provozování loterií a jiných podobných her K Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně K

8 OBSAH 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daně K Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně K Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu K Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu K Osvobození od daně při vývozu zboží K Osvobození při poskytnutí služby do třetí země K Osvobození ve zvláštních případech K Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží K Osvobození přepravy osob K Osvobození od daně při dovozu zboží K a K 71a až 71f K 71a b K 71b c K 71c d K 71d e K 71e f K 71f g Osvobození od daně při dovozu zboží, které je přepraveno ze třetí země, a ukončení odeslání nebo přepravy tohoto zboží je v jiném členském státě a dodání tohoto zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně K 71g Nárok na odpočet daně K Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně K Oprava odpočtu daně K Způsob výpočtu odpočtu daně v poměrné výši K

9 1. Cestovní Obsah ruch 76 Způsob výpočtu nároku na odpočet daně v krácené výši K Vyrovnání odpočtu daně K K a K 78a b K 78b c K 78c d K 78d K a K 79a b K 79b c K 79c Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit K Vracení daně v rámci zahraniční pomoci K Vracení daně plátcům v jiných členských státech K a K 82a b K 82b Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani K Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží K Vracení daně osobám se zdravotním postižením K Vracení daně ozbrojeným silám cizích států K Prodej zboží za ceny bez daně K Hlava III Zvláštní režimy Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb K Zvláštní režim pro cestovní službu K

10 OBSAH 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi K Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu K Zvláštní režim pro investiční zlato K a Režim přenesení daňové povinnosti K 92a b Dodání zlata K 92b c Dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto zákonu K 92c d Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů K 92d e Poskytnutí stavebních nebo montážních prací K 92e f Předmět závazného posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti g Žádost o závazné posouzení zatřídění zboží pro použití režimu přenesení daňové povinnosti K 92f a k 92g Hlava IV Správa daně v tuzemsku Správa daně celními úřady K a Místní příslušnost K 93a Povinná registrace plátce K a Dobrovolná registrace plátce K 94a Informační povinnost účastníka sdružení K a Skupinová registrace K 95a Povinný registrační údaj K Registrace identifikované osoby K Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob K Zdaňovací období K a Změna zdaňovacího období K 99a

11 1. Cestovní Obsah ruch 99b Zdaňovací období v insolvenci K 99b Evidence pro účely daně z přidané hodnoty K a Zvláštní ustanovení o evidenci pro účely daně z přidané hodnoty K 100a Daňové přiznání a splatnost daně K a Povinná elektronická forma podání Souhrnné hlášení K Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň K Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období K Vracení nadměrného odpočtu K Zrušení registrace plátce z moci úřední K a Nespolehlivý plátce K 106a b Zrušení registrace plátce na žádost K 106b c Zrušení registrace účastníka sdružení na žádost K 106c d Společná ustanovení o zrušení registrace na žádost K 106d e Zrušení registrace skupiny K 106e f Zánik členství člena skupiny K 106f Zrušení registrace identifikované osoby z moci úřední K a Zrušení registrace identifikované osoby na žádost K 107a Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň K a Ručení oprávněného příjemce K 108a Ručení příjemce zdanitelného plnění K a Zvláštní způsob zajištění daně K 109a Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu K

12 OBSAH ČÁST DRUHÁ Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení Přechodná ustanovení K Zrušovací ustanovení K Účinnost K Vybraná přechodná a závěrečná ustanovení z novel K Čl. II zákona č. 302/2008 Sb K Čl. II zákona č. 87/2009 Sb K Čl. VIII zákona č. 362/2009 Sb K Čl. II zákona č. 489/2009 Sb K Čl. II zákona č. 120/2010 Sb K Čl. II zákona č. 47/2011 Sb Čl. II zákona č. 370/2011 Sb. Přechodná ustanovení K Čl. II zákona č. 370/2011 Sb. (včetně změn provedených zákonem č. 500/2012 Sb.) Komentář k přechodným ustanovením k období od Komentář k přechodným ustanovením k období od K Čl. IV zákona č. 500/2012 Sb K Čl. II zákona č. 502/2012 Sb Příloha č. 1 k zákonu č. 235/2004 Sb Seznam plnění, při jejichž provádění se subjekty, které vykonávají veřejnou správu, považují za osoby povinné k dani K příloze č Příloha č. 2 k zákonu č. 235/2004 Sb Seznam služeb podléhajících snížené sazbě K příloze č Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb Seznam zboží podléhajícího snížené sazbě K příloze č Příloha č. 4 k zákonu č. 235/2004 Sb K příloze č Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb K příloze č Souhrn citací z poznámek pod čarou Vybrané informace, stanoviska a sdělení Ministerstva financí k uplatňování DPH k Informace GFŘ k uplatňování DPH u tzv. skont a bonusů Informace Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení 44 a 46 od Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od Informace Režim přenesení daňové povinnosti 92a 92e od Informace k 92a zákona o DPH (novela 2011) Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti Informace k výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti 92a odst. 6 ZDPH

13 1. Cestovní Obsah ruch Pokyn GFŘ D Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví 92e zákona o DPH Stanovisko Generálního finančního ředitelství k dopadu režimu přenesení daňové povinnosti u DPH na příjemce dotací Nejčastější dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti Přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací podle 92e zákona o dani z přidané hodnoty Informace GFŘ k institutu ručení podle ust. 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od (dále jen ZDPH ) Informace GFŘ vydaná ve spolupráci s ČSÚ k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví na DPH Dotaz k aplikaci 92a a 92e ZDPH ve vztahu k 73 odst. 7 ZDPH: Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od Uplatnění DPH u zdravotních služeb podléhajících cenové regulaci Dodatek č. 1 k Informaci k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví Informace GFŘ k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od Informace MF Novela zákona o DPH od 2013( protischodkový balíček ) Sazby daně u zdravotnických prostředků Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH Generální finanční ředitelství Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Informace GFŘ k aplikaci 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od Informace GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH )

14 ÚVOD ÚVOD Od 1. května 2004, kdy vstoupila Česká republika do Evropské unie, začal platit zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH). K tomuto zákonu byl v roce 2004 nakladatelstvím ANAG vydán komentář, který vycházel ze znění zákona, které ještě nebylo ověřeno v praxi, a proto nemohl obsahovat výklady praktických aplikací zákona. Zákon o DPH byl již do data redakční uzávěrky tohoto 8. aktualizovaného vydání komentáře celkem třiatřicetkrát novelizován. V tomto vydání komentáře jsou zdůrazněny zejména změny provedené v zákoně o DPH s účinností od a Záměrně nejsou komentovány změny, které již byly schváleny s odloženou účinností od nebo od pozdějšího data, protože není zřejmé, zda k uvedeným datům nabudou skutečně účinnosti ve schváleném znění. V posledních letech byly provedeny významnější změny tohoto zákona vždy od začátku kalendářního roku. Od nabyly účinnosti další dvě novely zákona o DPH. Součástí zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, byla jako část pátá zařazena změna zákona o DPH, kterou se změnila výše základní sazby daně na 20 % a výše snížené sazby daně na 10 %. Další novelou zákona o DPH, která byla provedena zákonem č. 489/2009 Sb., se změnila zejména pravidla pro určení místa plnění při poskytování služeb, a to ve vazbě na směrnici Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen směrnice o DPH). V návaznosti na to byly provedeny některé další související změny, které se týkaly pravidel uplatňování DPH při poskytování služeb. Další změny provedené touto novelou zákona o DPH se týkaly pravidel pro vracení daně osobám registrovaným k dani v jiném členském státě, které vycházely také z předpisů ES a změny pravidel pro předkládání souhrnných hlášení a další dílčí věcné i legislativně technické změny. V návaznosti na novelu zákona provedenou zákonem č. 489/2009 Sb. byla provedena změna zákona o DPH zákonem č. 120/2010 Sb., kterou došlo ke změně v 36a zákona o DPH, která se týkala zdaňování zaměstnaneckých výhod. Tato novela zákona nabyla účinnosti dnem a je v ní uvedeno také přechodné ustanovení, z něhož vyplývá, že tato změna platí prakticky se zpětnou účinností od K nabyla účinnosti novela zákona o DPH provedená zákonem č. 47/2011 Sb. Tato novela měla původně navrhovanou účinnost od , ale v prosinci 2010 bylo rozhodnuto o posunutí její účinnosti. Touto novelou byla doplněna zejména opatření v boji proti daňovým únikům např. v oblasti odpočtu daně, ručení za nezaplacenou daň či přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění. Některé změny vyplývají z aktuálních předpisů ES v oblasti DPH, např. dílčí změny pravidel při stanovení místa plnění, osvobození od daně při dovozu zboží a v některých dalších oblastech. Jedním z opatření ve prospěch daňových subjektů, které přináší tato novela zákona o DPH, je možnost provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Touto novelou zákona byla také upravena pravidla pro provádění opravy základu daně a pro opravu výše daně v jiných případech a některé další dílčí změny. 14

15 Úvod Od nabyla účinnosti novela zákona o DPH provedená zákonem č. 370/2011 Sb., která se týkala zejména sazeb daně. S účinností od se touto novelou zvýšila snížená sazba daně z dřívějších 10 % na 14 %. Další dílčí změny byly provedeny ve vazbě na předchozí novelu zákona o DPH, která nabyla účinnosti od při provádění opravy základu daně a výše daně a také při uplatňování nároku na odpočet daně. Součástí zákona č. 375/2011 Sb., tj. změnového zákona projednávaného v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, je s účinností od také změna zákona o DPH, která se týká zejména 58 zákona o DPH, v němž byly do vymezeny zdravotnické služby a zboží, na něž se vztahuje osvobození od daně bez nároku na odpočet daně. Uvedenou novelou se vymezují zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně ve vazbě na zákon o zdravotních službách Od nabyly účinnosti dvě novely zákona o DPH. Součástí zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, je jako část druhá zařazena novela zákona o DPH, kterou je prováděna zejména úprava sazeb DPH pro rok Na základě této novely zákona o DPH platí od základní sazba daně ve výši 21 % a snížená sazba daně ve výši 15 %. Prakticky to znamená, že se o jeden procentní bod zvýšily obě dosavadní sazby daně a odložilo se dříve schválené sjednocení sazeb daně. Vedle výše uvedené novely nabyla účinnosti od poměrně rozsáhlá novelizace zákona o DPH (tzv. technická novela) provedená zákonem č. 502/2012 Sb., která přináší celou řadu metodických či technických změn, které vycházejí zejména z příslušných předpisů EU. Jedná se zejména o směrnici Rady 2010/45/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace a dále o směrnici Rady 2008/8/ES, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o místo poskytnutí služby a prováděcí nařízení Rady (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnice 2006/112/ES. Tato novela přináší zejména změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů, zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické podobě, nové definování věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti a také v pravidlech pro uchovávání daňových dokladů, a to bez ohledu na to, zda jde o daňový doklad v listinné nebo elektronické podobě. Dále upravuje pravidla pro registraci osob povinných k dani jako plátců daně a jako identifikovaných osob a přináší také řadu opatření v boji proti daňovým únikům. V komentáři, který se dostává čtenářům do ruky, a v úplném znění zákona o DPH platném k jsou všechny tyto změny zohledněny. Komentář je doplněn aktuálními informacemi a sděleními zveřejněnými Ministerstvem financí na jeho internetových stránkách k problematice uplatňování DPH platné k květen 2013 Autoři 15

16 Hlava první OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č. 545/2005 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 319/2006 Sb., č. 172/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 270/2007 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 302/2008 Sb., č. 87/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 362/2009 Sb., č. 489/2009 Sb., č. 120/2010 Sb., č. 199/2010 Sb., č. 47/2011 Sb. *), č. 370/2011 Sb. *), č. 375/2011 Sb., č. 457/2011 Sb., č. 458/2011 Sb. *), č. 18/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 333/2012 Sb., č. 500/2012 Sb. *), a zákona č. 502/2012 Sb. *) *) Red. pozn.: Zákon č. 47/2011 Sb. Ustanovení Čl. I bodu 83, pokud jde o 92d, pozbývá platnosti dne 1. července Zákon č. 370/2011 Sb. Ustanovení Čl. I bodů 2 až 5, 13 až 15, 32 až 37 a 40 až 42 a Čl. II bodů 2, 4, 5, 7 a 8 nabývají účinnosti dnem 1. ledna Zákon č. 458/2011 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015 a pro větší přehlednost jej do textu zákona neuvádíme. Zákon č. 500/2012 Sb. Ustanovení Čl. XIX nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 a pro větší přehlednost jej do textu zákona neuvádíme. Zákon č. 502/2012 Sb. Ustanovení Čl. VI nabývá účinnosti dnem 1. dubna Čl. VII nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014 a Čl. VIII nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb. a pro větší přehlednost je v textu zákona neuvádíme. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Hlava I Obecná ustanovení 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje daň z přidané hodnoty (dále jen daň ). Daň se uplatňuje na zboží, nemovitosti a služby za podmínek stanovených tímto zákonem. 1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Směrnice Rady 2006/79/ES ze dne 5. října 2006 o osvobození zboží dováženého v drobných zásilkách neobchodní povahy ze třetích zemí od daní. Směrnice Rady 2008/9/ES ze dne 12. února 2008, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení daně z přidané hodnoty stanovené směrnicí 2006/112/ES osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně, ale v jiném členském státě. 16

17 1. Cestovní ruch 5 Hlava II Uplat ování dan Díl 1 Da ové subjekty 5 Osoby povinné k dani (1) Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, pokud tento zákon nestanoví v 5a jinak. Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti. (2) Ekonomickou činností uvedenou v odstavci 1 se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně. Samostatně uskutečňovanou ekonomickou činností není činnost zaměstnanců nebo jiných osob, kteří mají uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem, na základě níž vznikne mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem pracovněprávní vztah, případně činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu 6) nebo jako příjmy za autorské příspěvky, z nichž je uplatňo vána zvláštní sazba daně podle zvláštního právního předpisu 7). (3) Stát, kraje, obce, organizační složky státu, krajů a obcí, dobrovolné svazky obcí, hlavní město Praha a jeho městské části a právnické osoby založené nebo zřízené zvláštním právním předpisem nebo na základě zvláštního právního předpisu 7a) se při výkonu působností v oblasti veřejné správy nepovažují za osoby povinné k dani, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají úplatu 7b). Pokud však uskutečňováním některých z těchto výkonů došlo podle rozhodnutí příslušného orgánu k výraznému narušení hospodářské soutěže, považuje se, pokud jde o tento výkon, za osobu povinnou k dani, a to ode dne nabytí právní moci vydaného rozhodnutí. Osoba podle věty první se však vždy považuje za osobu povinnou k dani, pokud uskutečňuje činnosti uvedené v příloze č. 1. (4) Za samostatnou osobu povinnou k dani se považuje organizační složka státu, která je účetní jednotkou, a v hlavním městě Praze jak hlavní město Praha, tak i každá jeho městská část. 6) 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7) 36 odst. 2 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7a) Například zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 7b) Například zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 39

18 Hlava druhá UPLATŇOVÁNÍ DANĚ K 5 V 5 jsou definovány osoby povinné k dani, dále co se rozumí pod pojmem ekonomická činnost a dále činnost vyjmenovaných subjektů, při které se nepovažují za osoby povinné k dani. K datu k žádné změně v tomto paragrafu nedochází. [1] V odst. 1 jsou beze změny po novele od definovány osoby povinné k dani, tj. prakticky okruh osob, které již jsou plátci daně nebo jsou potenciálními plátci daně, které přicházejí v úvahu pro povinnou, případně dobrovolnou registraci za plátce daně. V souladu s předpisy Evropského společenství, které nerozlišují osoby povinné k dani např. podle toho, zda se jedná o fyzické nebo právnické osoby, nerozlišují podle formy vlastnictví nebo podle právní formy apod., ale podle jejich činností, je definována osoba povinná k dani tak, že se za ni považuje pro účely zákona právnická nebo fyzická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti. Pokud jde o samostatně uskutečňovanou ekonomickou činnost, je v textu poznámka odkazující na to, že tato defi nice platí, pokud zákon v 5a nestanoví jinak. Tato poznámka poukazuje na skupinu podle 5a, která je z hlediska zákona o DPH považována za samostatnou osobu povinnou k dani (bližší informace v komentáři k 5a). Pro účely zákona o DPH se za osobu povinnou k dani považuje nejen tuzemská osoba, ale také osoba z jiného členského státu nebo osoba ze třetí země, ať už má sídlo, místo podnikání, popř. místo pobytu nebo místo, kde se obvykle zdržuje, v tuzemsku nebo ne. Osobou povinnou k dani je podle odst. 1 i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, jestliže za úplatu dodává zboží nebo poskytuje služby, popř. uskutečňuje převody nemovitostí atd., tedy uskutečňuje ekonomickou činnost. U neziskových subjektů tedy není nijak důležité členění jejich činnosti na hlavní a vedlejší činnost. [2] V odst. 2 je beze změny po novele od definována ekonomická činnost, a to tak, že se jí rozumí činnost, kterou osoba povinná k dani uskutečňuje soustavně, např. činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby. Za ekonomickou činnost se považuje i soustavná činnost vykonávaná podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislá činnost vědecká, literární, umělecká atd., stejně tak i nezávislá činnost lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Velmi často je obtížné posoudit soustavnost; za soustavnou činnost se považuje např. i činnost, která se týká pouze části např. kalendářního roku, sezony, kdy v jiných obdobích roku tato činnost uskutečňována není, např. prodej vánočních stromků, provozování letních koupališť apod. Za ekonomickou činnost je považováno také využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získávání příjmů s podmínkou, že se jedná o soustavné využívání majetku. To znamená, že za ekonomickou činnost se považuje i převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, který je podle zákona o DPH osvobozen od daně, 40

19 1. Cestovní ruch 6 K 6, 6a až 6i obecn ke zm nám u plátc a identifikovaných osob V rámci novely k bylo hlavním záměrem provedených změn u plátců a identifi - kovaných osob zejména snížení nadbytečné administrativní zátěže z hlediska podmínek, za jakých se osoby povinné k dani stávají plátci nebo nově osoby povinné k dani a právnické osoby nepovinné k dani identifikovanými osobami, a to nejen pro podnikatelskou sféru, ale i pro správce daně. Cílem provedených změn bylo: a) Zjednodušení a větší přehlednost systému plátců a identifi kovaných osob, kdy povinnost stát se plátcem v případě překročení obratu byla do založena a vázána na podmínku registrace osoby povinné k dani. Nově je registrační povinnost v souladu s daňovým řádem (DŘ) a s příslušnou judikaturou SDEU (např. C-438/09 Dankowski) otázkou pouze evidenční, administrativní, nikoliv rozhodující pro plnění povinností a uplatnění práv plátce. Pokud tedy osoba povinná k dani překročí stanovený obrat a nesplní svou povinnost podat přihlášku, je nově zaregistrována správcem daně zpětně, tj. k datu, kdy se ze zákona podle příslušného ustanovení zákona o DPH stala plátcem. Taková osoba bude vyzvána k podání daňových přiznání za období od data, kdy se stala plátcem a za pozdní podání daňového přiznání a úhradu daně vzniknou plátci sankce podle DŘ ( 250 DŘ). Tyto změny vedly také ke zrušení poměrně složitého a aplikačně problematického ustanovení 98 Stanovení daně při nesplnění registrační povinnosti, který se stal po novele k nadbytečným. b) Zjednodušení v tom slova smyslu, že se nově, v některých případech, osoba povinná k dani nestává přímo plátcem, ale je pouze identifi kovanou osobou, stejně tak jako právnická osoba nepovinná k dani. Tato identifi kovaná osoba má ve srovnání s plátcem pouze určité (omezené) povinnosti, zejména není povinna uplatňovat daň u všech svých zdanitelných plnění, pokud její obrat nepřekročí stanovený obrat a není plátcem ani z dalších důvodů stanovených zákonem o DPH. Na druhé straně však identifi kovaná osoba nemá nárok na odpočet daně, ten má pouze plátce. Zavedením této kategorie novela od přinesla pro osoby povinné k dani příznivý dopad spočívající zejména v tom, že osoby, kterým vznikne povinnost přiznat daň u přeshraničních plnění (při pořízení zboží z jiného členského státu nebo přijetí přeshraniční služby) nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě podle 9 odst. 1, již po novele nemají povinnost se z tohoto titulu registrovat jako plnohodnotní plátci. Identifi kovanou osobou se může, kromě osoby povinné k dani, stát i právnická osoba nepovinná k dani, a to za obdobných podmínek jako ty, za kterých se podle zákona o DPH platného do mohla stát osobou identifi kovanou k dani. V novele došlo také k formální změně, přesunutí paragrafů týkajících se vymezení jednotlivých případů, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem a osoba povinná k dani a právnická osoba nepovinná k dani identifi kovanou osobou, do úvodních ustanovení zákona. Z důvodů lepší srozumitelnosti a přehlednosti jak pro podnikatele, tak 47

20 Hlava druhá UPLATŇOVÁNÍ DANĚ [2] V odstavci 2 obdobně jako pro osobu povinnou k dani se sídlem v tuzemsku stanovena možnost dobrovolné registrace i pro osobu povinnou k dani, která nemá sídlo v tuzemsku a která bude uskutečňovat plnění s nárokem na odpočet daně s místem plnění v tuzemsku. Identifikované osoby 6g Osoba povinná k dani, která není plátcem, nebo právnická osoba nepovinná k dani jsou identifikovanými osobami, pokud v tuzemsku pořizují zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, kromě zboží pořízeného prostřední osobou v rámci zjednodušeného postupu při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, ode dne prvního pořízení tohoto zboží. Identifikované osoby Jedná se o osobu povinnou k dani a o právnickou osobu nepovinnou k dani, kterým je přiděleno identifi kační číslo pro účely DPH a která mají ve srovnání s plátcem pouze určité (omezené) povinnosti. K 6g V 6g je stanoveno, kdy se osoba povinná k dani (která není plátcem) nebo právnická osoba nepovinná k dani stává identifi kovanou osobou při pořízení zboží z jiného členského státu. V dosavadním znění zákona do platilo, že pokud osoba povinná k dani uskutečnila pořízení zboží z jiného členského státu, které je předmětem daně, stala se plátcem. Od se z těchto osob stávají pouze identifi kované osoby, stejně jako z právnické osoby nepovinné k dani, která by se dle zákona platného do stala osobou identifi kovanou k dani. Jedná se návaznost na 2 odst. 1 písm. c) a 2a, které určují, za jakých podmínek je pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně. U osob uvedených v 2a odst. 2 písm. b) se toto ustanovení tedy použije pouze v případě pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně, pořízení nového dopravního prostředku a dále ostatní pořízení zboží v případě, že celková hodnota pořízení přesáhne v kalendářním roce částku Kč nebo v případě, že tato osoba využije možnost volby zdanění uvedenou v 2b. Oproti tomu osoba povinná k dani, která nemá sídlo v tuzemsku, není osvobozenou osobou (viz defi nice v 4 odst. 1 písm. o)) a není plátcem v tuzemsku, se při splnění podmínek stanovených v 2 odst. 1 písm. c) stane identifi kovanou osobou již ode dne prvního pořízení (neboť se na ni nevztahuje 2a, a všechna její pořízení podle 2 odst. 1 písm. c) jsou proto předmětem daně). Výjimkou je zboží pořízené prostřední osobou v rámci třístranného obchodu podle

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Český daňový systém

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6610 Sbírka zákonů č. 502 / 2012 502 ZÁKON ze dne 19. prosince 2012, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (I) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Předmět daně. 3. Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost. 4. Daňové doklady. 5. Základ daně, sazby daně a výpočet daně. Daňový systém ČR Pro

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení HLAVA I. Obecná ustanovení. Předmět úpravy 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ve znění zákonů č. 635/2004 Sb., č. 669/2004 Sb., č. 124/2005 Sb., č. 215/2005 Sb., č. 217/2005 Sb., č. 377/2005 Sb., č. 441/2005 Sb., č.

Více

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH?

DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? VS_10_2015_12_01 Dlouhodobý majetek kam a kdy do přiznání k DPH? DLOUHODOBÝ MAJETEK KAM A KDY DO PŘIZNÁNÍ k DPH? 19.11.2015 Dlouhodobý majetek pojem pro účely ZDPH ( 4 odst. 4 písm. d) ZDPH) Jedná se o

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

DPH. zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2014 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 152 názorných přehledů a 10 příloh příklady na uplatnění DPH při

Více

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI

OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI OBEC A PO JAKO PLÁTCE DPH V PRAXI Osnova semináře: 1. Obce a jejich ekonomická činnost 1.1. Právní rámec podnikatelské činnosti obcí 1.2. Posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu k DPH 1.3. Veřejnoprávní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 7 2 3 Edice Účetnictví a daně

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

DPH u obcí v příkladech

DPH u obcí v příkladech DPH u obcí v příkladech 1. vydání 1. aktualizace k 1. 1. 2012 Zákonem č. 370/2011 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2012 ke změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Některé změny se promítly

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o dani z přidané hodnoty Citace pův. předpisu: 235/2004 Sb. Částka: 78/2004 Sb. Datum přijetí:

Více

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Poskytování služeb. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Poskytování služeb Poskytování služeb je upraveno v 9, 9a, 10 10k, 51 62, 67-70 ZDPH. Podstatné pro určení, zda se bude jednat o zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně nebo o uplatnění reverse

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

DPH u nemovitostí a ve výstavbě

DPH u nemovitostí a ve výstavbě DPH u nemovitostí a ve výstavbě 2. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Novela od 1. dubna 2011 přinesla tyto zásadní změny: Str. 72 Vymezení, bytového domu, rodinného domu a bytu bylo z 4

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014

DPH. výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert. výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2014 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. 1. 2014 rekodifikace soukromého práva a DPH korporace a DPH osoba neusazená, identifikovaná

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty 5412_13.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty Pokud jsou v pokynech uvedeny odkazy na jednotlivá ustanovení ( ) zákona, jedná se o zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve

Více

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv

OBSAH. Předmluva... XI Seznam použitých zkratek...xv OBSAH Předmluva.............................................................. XI Seznam použitých zkratek.................................................xv ZÁKON O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH........................

Více

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013

Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Změny zákona 235/2002 ( zákona o DPH) ve znění k 1.1.2013 Od 1.1.2013 platí poměrně rozsáhlá novela zákona o DPH. Meiálně zajímavým tématem se staly pouze sazby DPH, ale příslušná technická novela veřejně

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_14_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Daňové doklady: písemnost, která může mít podobu listinnou nebo

Více

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d.

Tato ustanovení novely ZoDPH potom souvisí také s novelizovanými ustanoveními 78 a 78a a také ustanovením nového (od 1. 1. 2012) 78d. (zákon č. 235/2004 Sb. v platném znění) účinných od 1. ledna 2012 Po zdlouhavějším legislativním procesu byla schválena novela Zákona o DPH, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dle 6. 12. 2011 jako zákon

Více

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012

Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Režim přenesení daňové povinnosti podle 92a 92e zákona o DPH od 1. 4. 2011 resp. od 1. 1. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Předmět plnění... 2 3. Daňové přiznání k DPH (pro potřeby účetních)... 2 4. Evidence

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová

Daň z přidané hodnoty. Bc. Alena Kozubová Daň z přidané hodnoty Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty DPH Daň z přidané hodnoty je - daň nepřímá (plátce je výrobce, obchodník, dovozce a poplatník je konečný

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO

METODICKÝ POSTUP. č. 8/2015/ OPŘPO METODICKÝ POSTUP č. 8/2015/ OPŘPO k dani z přidané hodnoty pro příspěvkové organizace zřizované OBSAH: Článek 1 Všeobecná ustanovení... 2 Článek 2 Základní pojmy... 2 Článek 3 Povinnosti neplátce DPH...

Více

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika

Přenesení daňové povinnosti DPH metodika Přenesení daňové povinnosti DPH metodika JUDr. Bohumír Čech ZÁKON č. 47 ze dne 9. února 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 92a Režim přenesení

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz

Daň z přidané hodnoty. www.zlinskedumy.cz Daň z přidané hodnoty www.zlinskedumy.cz KDO? Ekonomická činnost = činnost výrobců, obchodníků, osob poskytujících služby, soustavný pronájem Plátce DPH Fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Postupy. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Postupy při realizaci projektů v návaznosti na zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vydáno pro vnitřní potřebu řešitelů a spoluřešitelů

Více

Uplatňování DPH po 1.5.2004

Uplatňování DPH po 1.5.2004 Zpracováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Uplatňování DPH po 1.5.2004 Tato metodická informace obsahuje pouze některé základní změny. Jejich komplexní výčet a praktické uplatnění

Více

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013

Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 Obec jako plátce DPH v praxi v podmínkách roku 2013 1. Obce a jejich ekonomická činnost ve vazbě na aplikaci zákona - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - posuzování ekonomické činnosti obcí ve vztahu

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2013 výklad s příklady NAKLADATELSTVÍ VÁM NABÍZÍ ODBORNÉ ČASOPISY. www.bilance.cz. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Měsíčník ÚČETNICTVÍ je určen převážně všem účetním, auditorům, daňovým poradcům, ekonomům a podnikatelům. Jeho odběrateli jsou jak fyzické osoby, tak i firmy všech velikostí. Rozsah 64 stran A4 roční předplatné

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2013 zákon s přehledy. Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2013 zákon s přehledy. Jiří Dušek Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2013 zákon s přehledy úplné znění zákona

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing.

DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH. předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet. edice daně. Ing. Ing. Jaroslav Šobáň DPH U OBCÍ V PŘÍKLADECH předmět daně výkon veřejné správy uplatňování nároku na odpočet krácení nároku na odpočet 2. aktualizované vydání edice daně 2013 V případě, že dojde k významným

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR

Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR INFORMACE ke změnám v DPH od 1. 1. 2011 Na přelomu roků 2010 a 2011 má být schválena novela zákona o DPH. Jak se píše ve zprávě umístěné na webu MFČR http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_10660.html

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ.

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Obsah a text 235/2004 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005 Sb. Změna: 545/2005

Více

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013

daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 5. 2013 8. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Tato aktualizace komentáře k DPH podle stavu k 1. 5. 2013 zahrnuje změny obsažené v těchto zákonech:

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 12 Rozeslána dne 9. února 2010 Cena Kč 85, O B S A H : 36. Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech

Informace. k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Informace k 36a - stanovení základu daně ve zvláštních případech Cílem informace k ustanovení 36a zákona o DPH, který se týká stanovení základu daně ve výši ceny obvyklé ve zvláštních případech, je sjednocení

Více

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Zákon o dani z přidané hodnoty Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské

Více

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty

235/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 1. dubna 2004. o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. ZÁKON ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty Změna: 235/2004 Sb., 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Změna: 124/2005 Sb. Změna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 441/2005

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

DPH. výklad s příklady. DPH 2012 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert

DPH. výklad s příklady. DPH 2012 výklad s příklady. Svatopluk Galočík, Oto Paikert Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2012 výklad s příklady Svatopluk Galočík, Oto Paikert DPH 2012 výklad s příklady výklad všech paragrafů zákona se zvýrazněním všech novel od 1. ledna 2012 změny v náležitostech

Více

Zákon o veřejných zakázkách

Zákon o veřejných zakázkách Zákon o veřejných zakázkách 1. vydání 1. aktualizace k 15. 3. 2008 Nabyl úèinnosti 1. 6. 2007 Zákon č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se

Více

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý

14.4.2012 DAŇ ZPŘIDANÉ HODNOTY. Daňové subjekty. Místo plnění. Luboš Černý 14.4.2012 Luboš Černý Daňové subjekty osoba uskutečňující ekonomickou činnost, která není od DPH osvobozena osoba, která nebyla založena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomickou činnost Limit

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva. Diplomová práce. Odpočet DPH. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo a právní věda Katedra občanského práva Diplomová práce Odpočet DPH Jan Škopek 2012/2013 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Odpočet

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Zákon č. 235/2004 Sb.

Zákon č. 235/2004 Sb. Zákon č. 235/2004 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 635/2004 Sb., zákonem č. 669/2004 Sb., zákonem č.

Více

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související...

Obsah. 2.2.4 Prokázání zdanění vybraných výrobků, nebo oprávněného nabytí vybraných výrobků osvobozených od daně a doklady s tím související... Obsah Obsah ČÁST PRVNÍ Komentář k zákonu o spotřebních daních... 11 1. Preambule rychlý start...12 1.1 Rychlý start...13 1.2 Zaměření komentáře...17 2. Společná ustanovení...21 2.1 Význam spotřebních daní

Více

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011

Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Informace Změny v pravidlech pro uplatňování nároku na odpočet daně od 1. 4. 2011 Cílem této informace je upozornit na zásadní změny, ke kterým s účinností od 1. 4. 2011 dochází v pravidlech pro rozsah,

Více

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? Daň z přidané hodnoty. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Daň z přidané hodnoty Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. DPH (daň z přidané hodnoty) Zákon o DPH (235/2004

Více

DPH. zákon s přehledy. DPH 2015 zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek

DPH. zákon s přehledy. DPH 2015 zákon s přehledy. Jiří Dušek Jiří Dušek DPH 2015 zákon s přehledy úplné znění zákona se zvýrazněním zásadních novel přehledné zobrazení nejběžnějších paragrafů zákona 155 názorných přehledů a 8 příloh příklady na uplatnění DPH při meziroční

Více