PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 19. jednání datum konání: 22.06.2015"

Transkript

1 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 19. jednání datum konání: Přehled přijatých usnesení ze dne: Číslo usnesení Název Předkladatel 0383/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě na poskytování Bc. Martina Kubice metodického poradenství - PhDr. Hubáček 0384/RM19/2015 oiop - schválení objednávky na zhotovení repliky obrazu Roudnické Bc. Martina Kubice madony - Karel Hrubeš, ak. mal. 0385/RM19/2015 oiop - schválení objednávky na zhotovení repliky sochy sv.wolfganga a Bc. Martina Kubice Třeboňské madony - MgA. Jan Korecký 0386/RM19/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se spol. POHL Bc. Martina Kubice cz, a.s. 0387/RM19/2015 oiop - doporučení hodnotící komise v rámci VZ Revitalizace areálu Bc. Martina Kubice klášterů Český Krumlov - Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů 0388/RM19/2015 oiop - zrušení JŘBU - historizující nábytek a JŘBU - obytný nábytek Bc. Martina Kubice 0389/RM19/2015 Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve Ing. Petr Pešek městě Český Krumlov - ul. Pod Vyhlídkou Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI 0390/RM19/2015 Rozšíření kapacity ubytovny v čp. 108 o místnosti č. 6 a 8 Ing. Dagmar Balcarová 0391/RM19/2015 Žádost HC Slavoj Č.K., z.s. Ing. Dagmar Balcarová 0392/RM19/2015 Bezúplatné nabytí inženýrských sítí - Dobrkovice Ing. Dagmar Balcarová 0393/RM19/2015 oiop - nákup vybavení klášterů - přímé nákupy Bc. Martina Kubice Projednané informace na programu jednání dne: Různé I. Usnesení č. 0383/RM19/2015 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování poradenství s PhDr. Ondřejem Hubáčkem (metodikem projektu), IČ: uzavřené dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne v rámci projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" dle přílohy č. 4 Usnesení č. 0384/RM19/2015 postupem podle čl. IV odst. 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a pravidel Integrovaného operačního programu

2 uzavření smlouvy s Karlem Hrubešem, ak.mal., IČ: , na zhotovení repliky obrazu Roudnické madony v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov za cenu Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy č.2 Usnesení č. 0385/RM19/2015 postupem podle čl. IV odst. 4 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a pravidel Integrovaného operačního programu uzavření smlouvy s MgA. Janem Koreckým, IČ: , na zhotovení repliky sochy sv.wolfganga a repliky sochy Třeboňské madony v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov za celkovou cenu Kč bez DPH, přičemž cena za repliku sochy sv.wolfganga činí Kč bez DPH a cena za repliku sochy Třeboňské madony činí Kč bez DPH, dle důvodové zprávy a přílohy č.2 Usnesení č. 0386/RM19/2015 uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov oprava a rekonstrukce areálu bývalého kláštera sv. Kláry ze dne evid. č. 256/2014/oIOP, ve znění pozdějších dodatků, se spol. POHL cz a.s., IČ: v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadávané pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov - oprava a rekonstrukce areálu", pro část 2 - bývalý areál kláštera sv. Kláry, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 Usnesení č. 0387/RM19/2015 1) 1. vyloučení uchazeče Milan Kadavý ak. mal., IČ: z dílčí části 5, 6, 7, 10 a 11 nadlimitní veřejné zakázky zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů, v souladu s doporučením hodnotící komise dle 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č vyloučení uchazeče Kateřina Kubátová, ak. mal., IČ: z dílčí části 5, 6 a 7 nadlimitní veřejné zakázky zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů, v souladu s doporučením hodnotící komise dle 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č vyloučení uchazeče Petra Šnokhausová, IČ: z dílčí části 7 nadlimitní veřejné zakázky zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů, v souladu s doporučením hodnotící komise dle 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č vyloučení uchazeče spol. Ateliér Fiala s.r.o., IČ: z dílčí části 1, 2, 26, 27, 28, 30 a 31 nadlimitní veřejné zakázky zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů, v souladu s doporučením hodnotící komise dle 60 odst. 1 a 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č vyloučení uchazeče spol. Theodorik, s.r.o., IČ: z dílčí části 5, 6, 7, 8, 9 a 12 nadlimitní veřejné zakázky zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů, v souladu s doporučením hodnotící komise dle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č vyloučení uchazeče Jiří Suchan, IČ: z dílčí části 23 nadlimitní veřejné zakázky zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Restaurování movitého historického, 19. jednání, dne Strana 2/6

3 mobiliáře a obrazů, v souladu s doporučením hodnotící komise dle 76 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2. 2) 1. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 5 Obraz světec Kardinál, kterou je nabídka paní Heleny Mückové, ak. mal., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 2. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 6 Obraz sv. František z Assisi, kterou je nabídka spol. RE, s.r.o., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 3. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 7 Obraz sv. Klára, kterou je nabídka spol. RE, s.r.o., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 4. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 8 Obraz Robert Belarminus, kterou je nabídka paní Heleny Mückové, ak. mal., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 5. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 9 Obraz Ukřižování, kterou je nabídka paní Heleny Mückové, ak. mal., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 6. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 10 Obraz Klanění tří králů, kterou je nabídka paní Heleny Mückové, ak. mal., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 7. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 11 Obraz Oltářní obraz Zvěstování Páně, kterou je nabídka spol. RE, s.r.o., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 8. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 13 Soubor 8 obrazů část 1 sv. Archanděl Michael sv. Karel Boromejský, kterou je nabídka Kláry Šafářové, ak.mal., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 9. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 17 Cyklus ze života sv. Františka obraz č. 18, kterou je nabídka Jiřího Suchana, IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 10. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 18 Cyklus ze života sv. Františka obraz č. 19, kterou je nabídka Jiřího Suchana, IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 11. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 19 Cyklus ze života sv. Františka obraz č. 10, kterou je nabídka Jiřího Suchana, IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 12. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 20 Cyklus ze života sv. Františka obraz č. 5, kterou je nabídka Jiřího Suchana, IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným, 19. jednání, dne Strana 3/6

4 13. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 26 Sv. František z Assisi - socha z průčelí kostela, kterou je nabídka spol. RE, s.r.o., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 14. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 27 Sv. Antonín socha z průčelí kostela, kterou je nabídka spol. RE, s.r.o., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 15. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 29 Oltář Umučení Ježíše Krista a plastiky, kterou je nabídka spol. RE, s.r.o., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 16. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 30 Oltář 14 sv. pomocníků, kterou je nabídka spol. RE, s.r.o., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 17. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 31 Oltář smrt. sv. Josefa Ukřižování, kterou je nabídka spol. RE, s.r.o., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 18. V souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky movitého historického mobiliáře a obrazů, konkrétně v části 32 Oltář sv. Wolfganga, kterou je nabídka spol. RE, s.r.o., IČ: a uzavření smlouvy o dílo s vybraným 3) ruší 1. Část 1 Mobiliář lavice do kaple sv. Wolfganga nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů, v souladu s ustanovením 84 odst. 1 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č Část 2 Mobiliář opatské křeslo a tři taburetky nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů, v souladu s ustanovením 84 odst. 1 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č Část 12 Obraz Juda Tadeáš nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů, v souladu s ustanovením 84 odst. 1b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č Část 23 Cyklus ze života sv. Františka obraz č. 12 nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů, v souladu s ustanovením 84 odst. 1 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č Část 28 Sv. Peregrinus a kříže 33 nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané pod názvem Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů, v souladu s ustanovením 84 odst. 1 b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 Usnesení č. 0388/RM19/2015 ruší 1. jednací řízení bez uveřejnění zadávané pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem JŘBU historizující nábytek" v souladu s ustanovením 84 odst. 1 a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy 2. jednací řízení bez uveřejnění zadávané pod názvem "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov vnitřní vybavení objektů mobiliářem JŘBU obytný nábytek" v souladu s ustanovením 84 odst. 1 a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle důvodové zprávy, 19. jednání, dne Strana 4/6

5 Usnesení č. 0389/RM19/2015 uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 526/2014/OI uzavřené se společností SKANSKA, a.s., IČ: , k provedení díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Pod Vyhlídkou", v předloženém znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0390/RM19/2015 1) souhlasí s rozšířením ubytovny v čp. 108, Za Tavírnou o pokoje č. 6 a 8 postupem dle důvodové zprávy. 2) revokuje usnesení RM č. 754/42/2005 ze dne v části počtu vyčleněných obytných místností na jednu (původně 2 místnosti). Usnesení č. 0391/RM19/2015 uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě reg. č. 384/406/2006 ze dne ve znění dodatků č. 1 a 2 s HC Slavoj Český Krumlov, z.s, IČ , kterým se mění výše nájemného pro rok 2015 na částku 1.000,-Kč + DPH v zákonem stanovené výši, když důvodem snížení nájmu je nemožnost využívat pronajatou plochu v plné míře díky investičním akcím probíhajících v bezprostředním okolí. Usnesení č. 0392/RM19/2015 doporučuje ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu uzavíranou mezi konkrétními fyz. osobami a městem Č. Krumlov na převod IS budovaných v rámci stavby "Výstavba inž. sítí pro potřeby pozemků p.č. 842/7 a 842/8, k.ú. Kladné - Dobrkovice" na p.p.č. 845/1, 843/2 a 843/12 a 2044/1 v k.ú. Kladné- Dobrkovice, obci Český Krumlov ve znění dle přílohy č. 2. Usnesení č. 0393/RM19/2015 pověřuje Bc. Martinu Kubice, vedoucí oddělení IOP, k uzavření kupních smluv na koupi vybavení areálu klášterů v rámci projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov, postupem analogicky dle čl. IV odst. 4 a 5. Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a pravidel Integrovaného operačního programu formou přímé objednávky, dle přílohy č. 2-7 a důvodové zprávy, 19. jednání, dne Strana 5/6

6 Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann, 19. jednání, dne Strana 6/6

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 01.06.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 01.06.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.06.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0299/RM15/2015 Výběrové řízení na ředitele/ku Městské knihovny

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 01.09.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 01.09.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 01.09.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0420/RM22/2014 Výlep plakátů za 1 Kč 0421/RM22/2014 oiop

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 Bod č. 181/10 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. Bod č. 182/10 1/ a/ Rada města doporučila

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více