Město Králíky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)"

Transkript

1 Město Králíky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zpracoval: Ing.Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru MÚ Králíky

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,02 VÝDAJE , , ,54 SALDO , , , Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 105,04 97,54 VÝDAJE , , ,00 100,61 93,04 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 456,98 96,92 VÝDAJE , , ,00 157,73 78,87 SALDO , , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 104,43 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 48,86 92,05 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 68,78 96,97 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 659,36 94,90 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 116,21 97, Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,00 103,84 100,00 Místní poplatky , , ,00 103,62 100,00 Správní poplatky , , ,00 140,48 100,00 Daň z nemovitosti , , ,00 102,23 100,00 Ostatní daňové příjmy , , ,00 98, Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden , , ,80 Únor , , ,19 Březen , , ,51 Duben , , ,11 Květen , , ,74 Červen , , ,25 Červenec , , ,48 Srpen , , ,45 Září , , ,45 Říjen , , ,62 Listopad , , ,91 Prosinec , , ,53 CELKEM , , ,04

4 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 100,61 93,04 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 157,73 78,87 CELKEM VÝDAJE , , ,00 108,40 89, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,59 22, ,50 20,12 Ostatní platby za provedenou práci ,00 1, ,00 1,43 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 1, ,00 1,21 Mzdové výdaje celkem ,59 24, ,50 22,77 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,97 1, ,41 1,32 Nákupy vody, paliv a energie ,84 2, ,03 1,69 Nákup služeb a ostatní nákupy ,32 19, ,29 17,17 Opravy a údržba majetku ,00 5, ,09 6,79 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,00 2, ,00 2,17 Výdaje z finančního vypořádání ,80 0,03 64,00 0,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,43 0, ,60 0,70 Ostatní provozní výdaje celkem ,36 32, ,42 29,84 Transfery příspěvkovým organizacím ,00 11, ,00 10,05 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s ,00 0, ,00 0,64 Transfery jiným subjektům ,40 2, ,20 1,23 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů ,97 13, ,95 19,50 Neinvestiční transfery celkem ,37 28, ,15 31,41 Půjčené prostředky CELKEM ,32 84, ,07 84,02 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb ,06 10, ,42 11,03 Nákup pozemků ,00 0, ,00 0,00 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,00 4, ,00 4,36 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem ,06 14, ,42 15,39 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům ,00 0, ,00 0,59 Investiční transfery celkem ,00 0, ,00 0,59 Půjčené prostředky CELKEM ,06 15, ,42 15,98 VÝDAJE CELKEM ,38 100, ,49 100,00

5 3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,94 Lesy a zemědělství , ,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod , ,20 Cestovní ruch , ,00 Doprava a spoje , , ,02 Vodní hospodářství , ,65 Školství , , , ,68 Kultura , , , ,39 Sport , ,73 Zájmová činnost , ,00 Zdravotnictví , ,00 Bytové hospodářství , , , ,93 Veřejné osvětlení , ,22 Pohřebnictví , ,26 Zásobování teplem , , , ,42 Územní rozvoj , ,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady , , , ,00 Ochrana přírody a krajiny , ,80 Sociální zabezpečení Sociální služby , , , ,38 Připravenost na krizové stavy , ,00 Požární ochrana , , ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , , ,38 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky , , , ,48 Ostatní finanční operace , ,97 64,00 Ostatní nezařazené Celkem , , , ,54 Příjmy z financování ,00 Výdaje z financování , ,27 Použitá rezerva (z BÚ) , ,21 CELKEM , ,48

6 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,13 Únor , , , , , ,50 Březen , , , , , ,16 Duben , , , , , ,82 Květen , , , , , ,34 Červen , , , , , ,56 Červenec , , , , , ,92 Srpen , , , , , ,93 Září , , , , , ,53 Říjen , , , , , ,50 Listopad , , , , , ,23 Prosinec , , , , , ,92 CELKEM , , , , , ,54 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 100,00 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace , , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 317,26 384,52 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 4 399, , ,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,02 3. Úroky , , ,60 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,20 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,80 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 19,69 8,50 5,18 7. Aktiva celkem , , ,31 8. Cizí zdroje , , ,42 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy , Zadluženost celkem ř.10+ř , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 6,30 5,18 4, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 74,78 74,03 71, leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 0,80 0,96 1,61

7 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,96 CELKEM , , ,94 Z toho: Opravné položky k pohl , , ,73 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , Závazky z dělené správy 6 000, Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , Jiné přímé daně , , , Daň z přidané hodnoty , , , Přijaté zálohy na transfery ,80 64, , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 CELKEM , , ,19 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Jiné krátkodobé půjčky , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé úvěry; Nástavba , , , Ostatní dlouhodobé závazky , Ostatní dlouhodobé závazky (HoČ -kauce) , ,00 CELKEM , , ,64

8 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Kurzové rozdíly -102,54-102, Oceň.rozdíly při prv.použ.met , , Jiné oceňovací rozdíly , Ostatní fondy , ,62 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Ostatní fondy 8 592, , Ostatní fondy; Sociální fond - počáteční stav , , Ostatní fondy; FRB počáteční stav , ,28 CELKEM , , Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna běžný úče , , Základní běžný účet ÚSC; Hypoteční banka , , Základní běžný účet ÚSC; Veřejná sbírka , Základní běžný účet ÚSC; ČNB dotace 43, , Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond , , Běžné účty fondů ÚSC; FRB , ,57 CELKEM , ,29

9 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,22 Od státních fondů , , ,03 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Výkon pěstounské péče , , , Sociálně právní ochr.dětí , , , Poskyt.sociálních služeb , , Sbory dobr.hasičů obcí , , Vzděl.v egon centrech , , OP Lidské zdroje , , , Program péče o krajinu , , OPŽP NIV , , Čistící komunální technika , , Podpora zlepšování kval.ovzduš , , Podpora udržitelného využívání , , , Výsadba melior.dřevin , , Odborný lesní hospodář , , Podpora obnovy kultur.památek , , Regen.měst.památ.rezervací , , Volby do senátu a zastup , , , Volby do Evropské unie , , ,50 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč OP Životní prostředí NIV 9 710, , , Operační program ŽP - IV , , , IÚD-tech.rozvoj a modernizace , ,00 Celkem od státních fondů , , , Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí , , , Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Invest.přijaté transf.od obcí , , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00

10 13. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Software , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý nehm.m , , , , , , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , , , , , Pozemky , , , , , , , , , Kulturní předměty , , , , , , Nedokončený dl. hmotný m , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hmot , , Maj.účasti v os.s rozh , , , , , , Ostatní dlouhodobý fin.m , , , , , ,00 CELKEM , , , , , , , , ,40 z toho: oprávky k majetku celkem , , ,84 opravné položky k majetku celkem , , ,00

11 14.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Králíky 2014 NÁZEV ORGANIZACE Náklady organizace k v Kč Výnosy organizace k v Kč Výsledek hospodaření za rok 2014 v Kč Fond odměn v Kč Rezervní fond v Kč Limit mzdových prostředků stanovený zřizovatelem Čerpání limitu mzdových prostředků Překročení+ nedočerpání limitu mzdových prostředků Výsledek hospodaření včetně zůst. fondů a nečerpaných mezd Mateřská škola, Pivovarská, Králíky , , ,36 705, , , ,00 0, ,23 Mateřská škola, Červený Potok , , ,52 369, , , , , ,53 Mateřská škola, Moravská, Králíky , , , ,00 121, , ,00 0, ,35 Gymnázium a základní škola Králíky , , , , , , ,00 0, ,84 Školní jídelna Králíky, Moravská , , ,44 149, , , ,00-114, ,20 Základní umělecká škola , , , , ,22 0,00 0,00 0, ,53 Městská knihovna Králíky , , , , , , , , ,83 Městské muzeum Králíky , , , , , , ,00 0, ,67 Klub Na Střelnici Králíky , , , , , , , , ,96 CELKEM , , , , , , , , ,14 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru městského úřadu.

12 15. Hospodářská činnost města Účet - název xx - Náklady v hospodářské činnosti , , ,30 6xx - Výnosy v hospodářské činnosti , , , Výsledek hospodaření před zdaněním , , , Daň z příjmů , , , Výsledek hospodaření po zdanění , , ,27 Město účtuje provozování hospodářské činnosti na pronájmy bytů a nebytových prostor. Tuto činnost pro město provádí na základě mandátní smlouvy firma Služby města Králíky s.r.o. za úplatu ve výši 182,54 Kč včetně DPH měsíčně za jednu bytovou i nebytovou jednotku.

13 16. Hospodaření organizací založených městem Králíky SLUŽBY MĚSTA KRÁLÍKY s.r.o. - obchodní společnost s majetkovou účastí města Králíky Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 607,00 621, , ,00 874, , ,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 197,00 607, , , , ,00 780,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * Vývoj majetku 2012 Vývoj majetku 2013 Vývoj majetku 2014 HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 109,00 197, , , , ,00 0,00 Vývoj hospodářského výsledku 2012 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč ** , ,00 607,00 621,00 Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč ** , ,00 197,00 607,00 Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč ** , ,00 109,00 197,00 ** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky

14 17. Hospodaření organizací založených městem Králíky EKO Králíky v.o.s. - veřejná obchodní společnost, ve které je město Králíky společníkem HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni * * Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) -4, ,00 499,00 0,00 499,00 0,00 HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Vývoj majetku 2013 Vývoj majetku 2014 Oběžná aktiva ke dni * * Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 5,00-4, , ,00 0, ,00 0,00 Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč ** 107,00 103,00-4, Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč ** 1 735, ,00 5,00-4,00 ** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky

15 IČ: Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 12 / 2014 OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Daň z příjmů ze závislé čin , , ,10 100,00 0, Daň z příjmů FO podnikání , , ,96 100,00-4, Daň z příjmů srážková , , ,67 100,00 1, Daň z příjmů právnických osob , , ,20 100,00-2, Daň právnické osoby město , , ,00 100,00 0, Daň z přidané hodnoty , , ,11 100,00 2, Popl za odnětí zem.půdy 1 000, , ,00 100,07-5, Poplatek za likvidaci TDO , , ,00 100,00-1, Poplatek ze psů , , ,00 99,99 4, Užívání veřejného prostranství , , ,00 100,00 2, Užívání veřej.prostranství CIH , , ,00 100,00 0, Poplatek z ubytovacích kapacit , , ,00 100,00-4, Odvod z loterií a her mimo VHP , , ,64 99,55 757, Zkoušky o řidičské oprávnění , , ,00 100,00 0, Odvod z VHP , , ,69 100,00-1, Správní poplatky OSVZ 0,00 40,00 40,00 100,00 0, Správní poplatky matrika , , ,60 100,01-3, Správní popl životní prostředí , , ,00 100,00 0, Správní poplatky pasy a OP , , ,00 100,00 0, Spr.poplatky Czech Point SÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Spr.poplatky Czech Point MO 8 000, , ,00 100,00 0, Spr.poplatky Czech Point OŽÚ , , ,00 100,00 0, Správní poplatky stavební , , ,00 100,00 0, Správní poplatky živnostenské , , ,00 100,00 0, Správní popl.ryb a lov lístky , , ,00 99,97 5, Správní popl. registr vozidel , , ,00 100,00 0, Správní poplatky silniční , , ,00 100,00 0, Daň z nemovitostí , , ,09 100,00 4,91 Daňové příjmy , , ,06 100,00 755, Spl.půjčky od Jednoty Bratrské ,00 0,00 0,00 0,00 Splátky půjček ,00 0,00 0,00 0, Dotace-volby do zastupitelstev 0, , ,00 100,00 0, Dotace-volby do Evrop.parlamen 0, , ,00 100,00 0,00

16 Souhrnný dotační vztah 0, , ,00 100,00 0, Dotace SFŽP, program OPŽP/ALEJ 0, , ,12 99,82 2, Dotace SFŽP-zameták-neinv. 0, , ,28 100,04-3, dotace Pěstounská péče 0, , ,00 100,00 0, Dotace z programu Péče o krajinu 0, , ,00 100,00-3, Dotace na meliorační dřeviny 0, , ,00 100,00 0, Dotace odborný lesní hospodář 0, , ,00 99,99 7, Dotace kostel Prostř.Lipka 0, , ,00 100,00 0, Dotace MPZ 0, , ,00 100,00 0, Dotace zvýšení kvality MÚ 0, , ,96 100,00-1, dotace na SPOD 0, , ,78 100,00-0, Dotace MŽP /ALEJ/ 0, , ,19 100,00-1, dotace na poskyt.sociál.služeb 0, , ,00 100,00 0, Dotace MŽP-zameták-neinv. 0, , ,09 100,00 3, Příspěvky od obcí neinvestiční , ,00 0,00 0, , Přísp.obcí na varovný systém , , ,54 100,00-0, Přísp.od obcí na povod.plán ne , ,00 0,00 0, , Dotace PK-Schwarzerův kříž 0, , ,00 100,00 0, Dotace z KÚPK na Cihelnu 0, , ,00 100,00 0, Dotace udržení akceschopn. JSDH 0, , ,00 100,00-1, Odvod ze zisku hospodářské čin , , ,41 74, ,59 Dotace neinvestiční , , ,37 93, , Dotace SFŽP-zatepl.tělocvičny 0, , ,05 89, , SF kinemat.-digitalizace kina 0, , ,00 100,00 0, Dotace SFŽP-zameták-inv. 0, , ,71 100,00 4, Dotace MŽP- zatepl.tělocvičny 0, , ,85 89, , Dotace MŽP-zameták-inv. 0, , ,90 100,00-1, Příspěvky od obcí investiční , ,00 0,00 0, , Dotace SDH-automobil 0, , ,00 100,00 0, Dotace - vodovodní přivaděč 0, , ,00 100,00 0,00 Dotace investiční , , ,51 96, ,49 Dotace celkem , , ,88 94, ,12 DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŮJČKY A DOTACE CELKEM , , ,94 98, , Chodníky rekonstr.vodov.-vak 0, , ,00 100,00-2,00 22 Silnice 0, , ,00 100,00-2, ZŠ praktická nájemné , , ,00 100,00 6,00 31 Vzdělávání a školské služby , , ,00 100,00 6, Sněžnický motoráček - vstupné 0, , ,00 100,00 0,00

17 Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100,09-1, VMK vstupné , , ,00 98, , VMK nájem vysílač , , ,00 100,00 1, VMK příjmy z fotovoltaiky , , ,00 100,00-1, Cihelna vstupné a parkovné , , ,00 100,00 0, Cihelna pronájem pozemků 3 000, , ,00 97,03 85, Cihelna přijaté dary , , ,00 76, , K-S 14 vstupné , , ,00 100,00 5, Hůrka vstupné , , ,00 92, , Hůrka - železný šrot 0, , ,00 99,94 2, Sbírka "Vím já kostelíček" 0,00 0,00 0,00 0, Veřejná sbírka 0, , ,95 100,00-2, Hlášení v městském rozhlase , , ,00 59, , Králický zpravodaj příjem , , ,00 100,00-4, Odvod do rozp.města KNS 0, , ,00 100,00 0,00 33 Kultura a sdělovací prostředky , , ,95 97, , Byty ve správě města nájemné , , ,51 76, , Byty na Hůrce nájemné , , ,00 98,92 300, Nebyty ve správě města služby , , ,00 98, , Nebyty ve správě města nájemné , , ,00 49, , Pronájem movitých věcí , , ,00 100,00-1, SMK nájem hala,dvůr , , ,00 100,00 14, SMK nájemné za areál , , ,20 100,00-7, SMK komplexní pronájem , , ,00 79, , Příjmy z věcných břemen , , ,00 99,99 1, Pronájem pozemků , , ,00 71, , Přeložka elektřiny 0, , ,00 100,00 0, Prodej pozemků , , ,00 99, , Prodej nemovitostí , , ,00 90, , Pronájem kotelen , , ,00 100,00 0,00 36 Komunální služby a územní rozvoj , , ,71 86, , Příjem za použití skládky , , ,00 100,00 0, EKO-KOM třídění odpadů , , ,00 100,03-95,00 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 100,03-95, SSK příjem za služby , , ,00 90, , Tiskopisy receptů a žádanek 500,00 360,00 364,00 101,11-4,00 43 Sociální služby a pomoc , , ,00 90, , Přijaté pojistné náhrady - SDH 0, , ,00 100,00 0,00

18 Příjmy - železný šrot -SDH 0, , ,00 100,00 0,00 55 Podpora sboru dobr.hasičů 0, , ,00 100,00 0, Příjmy - prodej dřeva SMK 0, , ,00 99,99 4, Příjmy-sankce min.roky-stočné 0, , ,66 100,16-12, Příjmy ze sankč.plateb ÚPSÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Příjmy ze sankčních plateb MO 5 000, , ,00 100,00 0, Příjmy - penále Bromach 0, , ,60 100,05-4, Příjmy ze sankčních plateb OVV , , ,00 100,00 0, Příjmy ze sankčních plateb OŽP , , ,00 100,00 0, Příjmy ze sankčních plateb OŽÚ 1 000, , ,00 100,00 0, Prodej neinvestičního majetku 1 000, ,00 0,00 0, , Přijaté pojistné náhrady MO , , ,00 100,00 3, Přijaté náhrady za elektřinu , ,00 567,00 3, , Přijaté náhrady za elek. KÚ , ,00 440,00 3, , Přijaté náhrady-dph,dotace , , ,18 99,93 2, Přij.náhrada za el.2012 Amálka 9 000, , ,00 99,98 3, Náklady řízení ÚPSÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Náklady řízení MO , , ,50 59, , Příjem za kovový odpad 0, , ,00 100,00 0, Vratky soc.dávek 1 000, , ,00 100,00 0, Náklady řízení OVV , , ,00 100,00 0, Náklady řízení OŽP 2 000,00 0,00 0,00 0, Náklady řízení - OŽÚ 0, , ,00 100,00 0, Doplatek dotace Egon 0, , ,00 100,00 4, Příspěvek Svaz měst a obcí 0, , ,00 98, , Příjem - prodej auta 0, , ,00 100,00 0,00 61 Činnost místní správy , , ,94 96, , Úroky přijaté ČS , , ,48 64, , Úroky přijaté HB 500,00 400,00 26,32 6,58 373, Úroky přijaté FRB 0,00 100,00 25,35 25,35 74, EKOLA příjmy z dividend , , ,00 100,00 0, Náhrada úroku ČNB z MF 500,00 500,00 2,36 0,47 497,64 63 Finanční operace , , ,51 98, , Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko 0, , ,97 100,01-3,97 64 Ostatní činnosti 0, , ,97 100,01-3,97 PŘÍJMY CELKEM , , ,02 97, ,98 IČ: Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje Období: 12 / 2014

19 OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Poplatek za odnětí ZPF ,00 0,00 0,00 0, Deratizace kanalizace , , ,00 99,96 4, Odchyt toulavých zvířat , , ,00 76, , Činnost lesního hospodáře 0, , ,00 99,99 7, Výsadba melioračních dřevin 0, , ,00 100,00 0,00 10 Zemědělství a lesnictví , , ,00 87, , Příspěvky občanským sdružením , , ,00 46, , Příspěvky občanským sdružením , , ,00 100,00 0, Příspěvky svazkům obcí , , ,20 78, , Příspěvek SO Orlicko neinvest , , ,00 99, , Příspěvek SO Orlicko investič , , ,00 99, , Propagační materiál , , ,00 99,99 5, Propagace města , , ,00 99,98 5, Propagace stravování , , ,00 97,90 173, Výdaje na akce města , , ,00 67, , Příspěvek ops Králický Sněžník , , ,00 100,00 2, SMK správa plakátovacích ploch , , ,00 100,00 0,00 21 Obchod a cestovní ruch , , ,20 94, , Dopravní značení , , ,56 100,00 1, Sekání příkopů , , ,00 100,00 3, Opravy a údržba komunikací , , ,99 100,00 4, BUS zastávky opravy ,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce chodníků , , ,62 100,00-4, Rekonstrukce autobus.nádraží , , ,85 100,00-1, Rekonstrukce chodníku u MŠ Piv ,00 0,00 0,00 0, Schody v ul. Mezi Ploty ,00 0,00 0,00 0, Chodníky v ul.moravská před ZŠ ,00 0,00 0,00 0, Chodník u Benziny rekonstrukce ,00 0,00 0,00 0, SMK údržba komunikací , , ,00 100,00 34, Zametací vůz-mžp-neinv. 0, ,00 0,00 0, , Zametací vůz-sfžp-neinv. 0, ,00 0,00 0, , Zametací vůz-náš podíl , , ,39 100,00-0, Zametací vůz - náš podíl 0, , ,00 100,00 8, Zametací vůz - MŽP 0, , ,90 100,00-1, Zametací vůz-sfžp 0, , ,71 100,00 4,29

20 Opěrná zeď J.Opletala-havárie , , ,00 100,00 0,00 22 Pozemní komunikace , , ,02 98, , Vodovody opravy a údržba ,00 0,00 0,00 0, vodovodní přivaděč D.H.-Č.P 0, , ,00 0, , Úpravy vodních toků a příkopů , , ,00 100,00 0, Kanalizace a ČOV techn.pomoc 0, , ,00 100,01-1, Opravy kanalizačních vpustí 0, , ,65 100,00-0, Opravy kanalizačních vpustí ,00 0,00 0,00 0,00 23 Vodní hospodářství , , ,65 4, , Opravy a údržba MŠ , , ,26 100,00-4, MŠ Pivovarská příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Piv.rekonstrukce topení , , ,23 99,98 24, MŠ Červený Potok příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Moravská příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Mor.rekonstrukce soc.zaříz. 0, , ,23 100,00-0, Opravy a údržba budov škol , , ,96 100,00 3, Dar SOU Opravárenské D.Lipka 0, , ,00 100,00 0, Oprava střechy - GZŠ ,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce těl.5.května , , ,00 99,98 65, zateplení tělocvičny 0, , ,60 100,00 1, zateplení tělocvičny-mžp 0, , ,10 87, , Zateplení tělocvičny-sfžp 0, , ,30 87, , Gymnázium a ZŠ příspěvek , , ,00 100,00 0, Rekonstrukce Sokolovny , , ,00 100,00 5, Školní jídelna příspěvek , , ,00 100,00 0,00 31 Vzdělávání a školské služby , , ,68 96, , ZUŠ voda 0, , ,00 99,92 1, ZUŠ plyn 0,00 600,00 600,00 100,00 0, ZUŠ příspěvek , , ,00 100,00 0,00 32 Základní umělecké školy , , ,00 100,00 1, Hudební činnost - DHDM 0, , ,00 99,94 40, Hudební činnost - materiál 0, , ,00 97,16 199, Hudební činnost , , ,00 100,00 0, Městská knihovna příspěvek , , ,00 100,00 0, Městské muzeum příspěvek , , ,00 100,00 0, Klubovny vodné 3 500, , ,00 99,86 3, Klubovny obcí elektřina , , ,26 100,01-4, Cihelna - nafta 0, , ,00 100,00 0,00

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 IČ: 00279072 Město Králíky Schválený rozpočet 2014 - Příjmy OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 0000 0000 1111 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů ze závislé čin. 10 354,00 0000 0000

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Budětice IČ: 00255289. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Budětice IČ: 00255289 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2013 Fenix 7.30.007, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 24.2.2014 9:48:03 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Mnichovice IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Mnichovice IČO: 00232262 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2015 Fenix 7.70.009, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.2.2016 19:17:33 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Janov IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Janov IČO: 00274925 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 17.5.2016 18:26:09 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012 v Kč v Kč Daňové příjmy 43 203 470,00 0,00 Splátky půjček 181 000,00 0,00 Příjmy z dotací 34 927 780,00 0,00 Zemědělství

Více

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Milada IČO: 70875294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.014, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.4.2016 13:53:23 1. Plnění rozpočtu za období

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2. Stránka 1 Javorek IČ: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.2013 13:25:02 Stránka 2 z 11 1. Plnění

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obecní úřad Okrouhlice IČ: 00267953 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.012, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 17.5.2013 8:59:15 1. Plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 20.5.2015 10:52:25 Doložka ke zveřejnění dokumentu Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 Sklené nad Oslavou IČ: 00295400 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.015, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.3.2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.020, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 1.6.2016 vyvěšeno na www.nedrazka.cz : 1.6.2016 MVDr.

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

FINANCOVÁNÍ ROZPOČET 2011

FINANCOVÁNÍ ROZPOČET 2011 MĚSTO KRÁLÍKY SCHVÁLENÝ PŘÍJMY VÝDAJE ROZPOČET V TIS Kč Daňové příjmy 41 861,62 0,00 Splátky půjček 31,00 0,00 Dotace celkem 15 783,40 0,00 Zemědělství a lesnictví 0,00 1 207,01 Obchod a cestovní ruch

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3)

ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) IČ: 00279072 Město Králíky Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 6 / 2013 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3)

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.018, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 18.4.2016 17:42:36 1. Plnění rozpočtu za období 2013-2015

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Závěrečný účet obce Byšice za rok 2014

Závěrečný účet obce Byšice za rok 2014 Obec Byšice, Tyršovo náměstí 153, Byšice 277 32, IČ: 00236756 Závěrečný účet obce Byšice za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Rozpočet obce

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2014 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 ( zpracovaný dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2015 Zápy 71, Brandýs nad Labem, IČ:

Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2015 Zápy 71, Brandýs nad Labem, IČ: Závěrečný účet městyse Zápy za rok 2015 Zápy 71, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 00472051 ( zpracovaný dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO :

Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO : Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) Bilance rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) I. PŘÍJMY CELKEM 71 206 000 Daňové příjmy 53 816 000 Přijaté transfery 6 600 000 Nedaňové příjmy 10 690 000 Kapitálové příjmy 100 000

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více