Město Králíky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)"

Transkript

1 Město Králíky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zpracoval: Ing.Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru MÚ Králíky

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,02 VÝDAJE , , ,54 SALDO , , , Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 105,04 97,54 VÝDAJE , , ,00 100,61 93,04 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 456,98 96,92 VÝDAJE , , ,00 157,73 78,87 SALDO , , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 104,43 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 48,86 92,05 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 68,78 96,97 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 659,36 94,90 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 116,21 97, Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,00 103,84 100,00 Místní poplatky , , ,00 103,62 100,00 Správní poplatky , , ,00 140,48 100,00 Daň z nemovitosti , , ,00 102,23 100,00 Ostatní daňové příjmy , , ,00 98, Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden , , ,80 Únor , , ,19 Březen , , ,51 Duben , , ,11 Květen , , ,74 Červen , , ,25 Červenec , , ,48 Srpen , , ,45 Září , , ,45 Říjen , , ,62 Listopad , , ,91 Prosinec , , ,53 CELKEM , , ,04

4 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 100,61 93,04 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 157,73 78,87 CELKEM VÝDAJE , , ,00 108,40 89, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,59 22, ,50 20,12 Ostatní platby za provedenou práci ,00 1, ,00 1,43 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 1, ,00 1,21 Mzdové výdaje celkem ,59 24, ,50 22,77 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,97 1, ,41 1,32 Nákupy vody, paliv a energie ,84 2, ,03 1,69 Nákup služeb a ostatní nákupy ,32 19, ,29 17,17 Opravy a údržba majetku ,00 5, ,09 6,79 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,00 2, ,00 2,17 Výdaje z finančního vypořádání ,80 0,03 64,00 0,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,43 0, ,60 0,70 Ostatní provozní výdaje celkem ,36 32, ,42 29,84 Transfery příspěvkovým organizacím ,00 11, ,00 10,05 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s ,00 0, ,00 0,64 Transfery jiným subjektům ,40 2, ,20 1,23 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů ,97 13, ,95 19,50 Neinvestiční transfery celkem ,37 28, ,15 31,41 Půjčené prostředky CELKEM ,32 84, ,07 84,02 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb ,06 10, ,42 11,03 Nákup pozemků ,00 0, ,00 0,00 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,00 4, ,00 4,36 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem ,06 14, ,42 15,39 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům ,00 0, ,00 0,59 Investiční transfery celkem ,00 0, ,00 0,59 Půjčené prostředky CELKEM ,06 15, ,42 15,98 VÝDAJE CELKEM ,38 100, ,49 100,00

5 3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,94 Lesy a zemědělství , ,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod , ,20 Cestovní ruch , ,00 Doprava a spoje , , ,02 Vodní hospodářství , ,65 Školství , , , ,68 Kultura , , , ,39 Sport , ,73 Zájmová činnost , ,00 Zdravotnictví , ,00 Bytové hospodářství , , , ,93 Veřejné osvětlení , ,22 Pohřebnictví , ,26 Zásobování teplem , , , ,42 Územní rozvoj , ,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady , , , ,00 Ochrana přírody a krajiny , ,80 Sociální zabezpečení Sociální služby , , , ,38 Připravenost na krizové stavy , ,00 Požární ochrana , , ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , , ,38 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky , , , ,48 Ostatní finanční operace , ,97 64,00 Ostatní nezařazené Celkem , , , ,54 Příjmy z financování ,00 Výdaje z financování , ,27 Použitá rezerva (z BÚ) , ,21 CELKEM , ,48

6 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,13 Únor , , , , , ,50 Březen , , , , , ,16 Duben , , , , , ,82 Květen , , , , , ,34 Červen , , , , , ,56 Červenec , , , , , ,92 Srpen , , , , , ,93 Září , , , , , ,53 Říjen , , , , , ,50 Listopad , , , , , ,23 Prosinec , , , , , ,92 CELKEM , , , , , ,54 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 100,00 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace , , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 317,26 384,52 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 4 399, , ,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,02 3. Úroky , , ,60 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,20 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,80 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 19,69 8,50 5,18 7. Aktiva celkem , , ,31 8. Cizí zdroje , , ,42 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy , Zadluženost celkem ř.10+ř , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 6,30 5,18 4, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 74,78 74,03 71, leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 0,80 0,96 1,61

7 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,96 CELKEM , , ,94 Z toho: Opravné položky k pohl , , ,73 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , Závazky z dělené správy 6 000, Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , Jiné přímé daně , , , Daň z přidané hodnoty , , , Přijaté zálohy na transfery ,80 64, , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 CELKEM , , ,19 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Jiné krátkodobé půjčky , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé úvěry; Nástavba , , , Ostatní dlouhodobé závazky , Ostatní dlouhodobé závazky (HoČ -kauce) , ,00 CELKEM , , ,64

8 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Kurzové rozdíly -102,54-102, Oceň.rozdíly při prv.použ.met , , Jiné oceňovací rozdíly , Ostatní fondy , ,62 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Ostatní fondy 8 592, , Ostatní fondy; Sociální fond - počáteční stav , , Ostatní fondy; FRB počáteční stav , ,28 CELKEM , , Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna běžný úče , , Základní běžný účet ÚSC; Hypoteční banka , , Základní běžný účet ÚSC; Veřejná sbírka , Základní běžný účet ÚSC; ČNB dotace 43, , Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond , , Běžné účty fondů ÚSC; FRB , ,57 CELKEM , ,29

9 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,22 Od státních fondů , , ,03 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Výkon pěstounské péče , , , Sociálně právní ochr.dětí , , , Poskyt.sociálních služeb , , Sbory dobr.hasičů obcí , , Vzděl.v egon centrech , , OP Lidské zdroje , , , Program péče o krajinu , , OPŽP NIV , , Čistící komunální technika , , Podpora zlepšování kval.ovzduš , , Podpora udržitelného využívání , , , Výsadba melior.dřevin , , Odborný lesní hospodář , , Podpora obnovy kultur.památek , , Regen.měst.památ.rezervací , , Volby do senátu a zastup , , , Volby do Evropské unie , , ,50 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč OP Životní prostředí NIV 9 710, , , Operační program ŽP - IV , , , IÚD-tech.rozvoj a modernizace , ,00 Celkem od státních fondů , , , Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí , , , Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Invest.přijaté transf.od obcí , , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00

10 13. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Software , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý nehm.m , , , , , , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , , , , , Pozemky , , , , , , , , , Kulturní předměty , , , , , , Nedokončený dl. hmotný m , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hmot , , Maj.účasti v os.s rozh , , , , , , Ostatní dlouhodobý fin.m , , , , , ,00 CELKEM , , , , , , , , ,40 z toho: oprávky k majetku celkem , , ,84 opravné položky k majetku celkem , , ,00

11 14.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Králíky 2014 NÁZEV ORGANIZACE Náklady organizace k v Kč Výnosy organizace k v Kč Výsledek hospodaření za rok 2014 v Kč Fond odměn v Kč Rezervní fond v Kč Limit mzdových prostředků stanovený zřizovatelem Čerpání limitu mzdových prostředků Překročení+ nedočerpání limitu mzdových prostředků Výsledek hospodaření včetně zůst. fondů a nečerpaných mezd Mateřská škola, Pivovarská, Králíky , , ,36 705, , , ,00 0, ,23 Mateřská škola, Červený Potok , , ,52 369, , , , , ,53 Mateřská škola, Moravská, Králíky , , , ,00 121, , ,00 0, ,35 Gymnázium a základní škola Králíky , , , , , , ,00 0, ,84 Školní jídelna Králíky, Moravská , , ,44 149, , , ,00-114, ,20 Základní umělecká škola , , , , ,22 0,00 0,00 0, ,53 Městská knihovna Králíky , , , , , , , , ,83 Městské muzeum Králíky , , , , , , ,00 0, ,67 Klub Na Střelnici Králíky , , , , , , , , ,96 CELKEM , , , , , , , , ,14 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru městského úřadu.

12 15. Hospodářská činnost města Účet - název xx - Náklady v hospodářské činnosti , , ,30 6xx - Výnosy v hospodářské činnosti , , , Výsledek hospodaření před zdaněním , , , Daň z příjmů , , , Výsledek hospodaření po zdanění , , ,27 Město účtuje provozování hospodářské činnosti na pronájmy bytů a nebytových prostor. Tuto činnost pro město provádí na základě mandátní smlouvy firma Služby města Králíky s.r.o. za úplatu ve výši 182,54 Kč včetně DPH měsíčně za jednu bytovou i nebytovou jednotku.

13 16. Hospodaření organizací založených městem Králíky SLUŽBY MĚSTA KRÁLÍKY s.r.o. - obchodní společnost s majetkovou účastí města Králíky Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 607,00 621, , ,00 874, , ,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 197,00 607, , , , ,00 780,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * Vývoj majetku 2012 Vývoj majetku 2013 Vývoj majetku 2014 HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 109,00 197, , , , ,00 0,00 Vývoj hospodářského výsledku 2012 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč ** , ,00 607,00 621,00 Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč ** , ,00 197,00 607,00 Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč ** , ,00 109,00 197,00 ** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky

14 17. Hospodaření organizací založených městem Králíky EKO Králíky v.o.s. - veřejná obchodní společnost, ve které je město Králíky společníkem HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni * * Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) -4, ,00 499,00 0,00 499,00 0,00 HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Vývoj majetku 2013 Vývoj majetku 2014 Oběžná aktiva ke dni * * Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 5,00-4, , ,00 0, ,00 0,00 Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč ** 107,00 103,00-4, Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč ** 1 735, ,00 5,00-4,00 ** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky

15 IČ: Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 12 / 2014 OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Daň z příjmů ze závislé čin , , ,10 100,00 0, Daň z příjmů FO podnikání , , ,96 100,00-4, Daň z příjmů srážková , , ,67 100,00 1, Daň z příjmů právnických osob , , ,20 100,00-2, Daň právnické osoby město , , ,00 100,00 0, Daň z přidané hodnoty , , ,11 100,00 2, Popl za odnětí zem.půdy 1 000, , ,00 100,07-5, Poplatek za likvidaci TDO , , ,00 100,00-1, Poplatek ze psů , , ,00 99,99 4, Užívání veřejného prostranství , , ,00 100,00 2, Užívání veřej.prostranství CIH , , ,00 100,00 0, Poplatek z ubytovacích kapacit , , ,00 100,00-4, Odvod z loterií a her mimo VHP , , ,64 99,55 757, Zkoušky o řidičské oprávnění , , ,00 100,00 0, Odvod z VHP , , ,69 100,00-1, Správní poplatky OSVZ 0,00 40,00 40,00 100,00 0, Správní poplatky matrika , , ,60 100,01-3, Správní popl životní prostředí , , ,00 100,00 0, Správní poplatky pasy a OP , , ,00 100,00 0, Spr.poplatky Czech Point SÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Spr.poplatky Czech Point MO 8 000, , ,00 100,00 0, Spr.poplatky Czech Point OŽÚ , , ,00 100,00 0, Správní poplatky stavební , , ,00 100,00 0, Správní poplatky živnostenské , , ,00 100,00 0, Správní popl.ryb a lov lístky , , ,00 99,97 5, Správní popl. registr vozidel , , ,00 100,00 0, Správní poplatky silniční , , ,00 100,00 0, Daň z nemovitostí , , ,09 100,00 4,91 Daňové příjmy , , ,06 100,00 755, Spl.půjčky od Jednoty Bratrské ,00 0,00 0,00 0,00 Splátky půjček ,00 0,00 0,00 0, Dotace-volby do zastupitelstev 0, , ,00 100,00 0, Dotace-volby do Evrop.parlamen 0, , ,00 100,00 0,00

16 Souhrnný dotační vztah 0, , ,00 100,00 0, Dotace SFŽP, program OPŽP/ALEJ 0, , ,12 99,82 2, Dotace SFŽP-zameták-neinv. 0, , ,28 100,04-3, dotace Pěstounská péče 0, , ,00 100,00 0, Dotace z programu Péče o krajinu 0, , ,00 100,00-3, Dotace na meliorační dřeviny 0, , ,00 100,00 0, Dotace odborný lesní hospodář 0, , ,00 99,99 7, Dotace kostel Prostř.Lipka 0, , ,00 100,00 0, Dotace MPZ 0, , ,00 100,00 0, Dotace zvýšení kvality MÚ 0, , ,96 100,00-1, dotace na SPOD 0, , ,78 100,00-0, Dotace MŽP /ALEJ/ 0, , ,19 100,00-1, dotace na poskyt.sociál.služeb 0, , ,00 100,00 0, Dotace MŽP-zameták-neinv. 0, , ,09 100,00 3, Příspěvky od obcí neinvestiční , ,00 0,00 0, , Přísp.obcí na varovný systém , , ,54 100,00-0, Přísp.od obcí na povod.plán ne , ,00 0,00 0, , Dotace PK-Schwarzerův kříž 0, , ,00 100,00 0, Dotace z KÚPK na Cihelnu 0, , ,00 100,00 0, Dotace udržení akceschopn. JSDH 0, , ,00 100,00-1, Odvod ze zisku hospodářské čin , , ,41 74, ,59 Dotace neinvestiční , , ,37 93, , Dotace SFŽP-zatepl.tělocvičny 0, , ,05 89, , SF kinemat.-digitalizace kina 0, , ,00 100,00 0, Dotace SFŽP-zameták-inv. 0, , ,71 100,00 4, Dotace MŽP- zatepl.tělocvičny 0, , ,85 89, , Dotace MŽP-zameták-inv. 0, , ,90 100,00-1, Příspěvky od obcí investiční , ,00 0,00 0, , Dotace SDH-automobil 0, , ,00 100,00 0, Dotace - vodovodní přivaděč 0, , ,00 100,00 0,00 Dotace investiční , , ,51 96, ,49 Dotace celkem , , ,88 94, ,12 DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŮJČKY A DOTACE CELKEM , , ,94 98, , Chodníky rekonstr.vodov.-vak 0, , ,00 100,00-2,00 22 Silnice 0, , ,00 100,00-2, ZŠ praktická nájemné , , ,00 100,00 6,00 31 Vzdělávání a školské služby , , ,00 100,00 6, Sněžnický motoráček - vstupné 0, , ,00 100,00 0,00

17 Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100,09-1, VMK vstupné , , ,00 98, , VMK nájem vysílač , , ,00 100,00 1, VMK příjmy z fotovoltaiky , , ,00 100,00-1, Cihelna vstupné a parkovné , , ,00 100,00 0, Cihelna pronájem pozemků 3 000, , ,00 97,03 85, Cihelna přijaté dary , , ,00 76, , K-S 14 vstupné , , ,00 100,00 5, Hůrka vstupné , , ,00 92, , Hůrka - železný šrot 0, , ,00 99,94 2, Sbírka "Vím já kostelíček" 0,00 0,00 0,00 0, Veřejná sbírka 0, , ,95 100,00-2, Hlášení v městském rozhlase , , ,00 59, , Králický zpravodaj příjem , , ,00 100,00-4, Odvod do rozp.města KNS 0, , ,00 100,00 0,00 33 Kultura a sdělovací prostředky , , ,95 97, , Byty ve správě města nájemné , , ,51 76, , Byty na Hůrce nájemné , , ,00 98,92 300, Nebyty ve správě města služby , , ,00 98, , Nebyty ve správě města nájemné , , ,00 49, , Pronájem movitých věcí , , ,00 100,00-1, SMK nájem hala,dvůr , , ,00 100,00 14, SMK nájemné za areál , , ,20 100,00-7, SMK komplexní pronájem , , ,00 79, , Příjmy z věcných břemen , , ,00 99,99 1, Pronájem pozemků , , ,00 71, , Přeložka elektřiny 0, , ,00 100,00 0, Prodej pozemků , , ,00 99, , Prodej nemovitostí , , ,00 90, , Pronájem kotelen , , ,00 100,00 0,00 36 Komunální služby a územní rozvoj , , ,71 86, , Příjem za použití skládky , , ,00 100,00 0, EKO-KOM třídění odpadů , , ,00 100,03-95,00 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 100,03-95, SSK příjem za služby , , ,00 90, , Tiskopisy receptů a žádanek 500,00 360,00 364,00 101,11-4,00 43 Sociální služby a pomoc , , ,00 90, , Přijaté pojistné náhrady - SDH 0, , ,00 100,00 0,00

18 Příjmy - železný šrot -SDH 0, , ,00 100,00 0,00 55 Podpora sboru dobr.hasičů 0, , ,00 100,00 0, Příjmy - prodej dřeva SMK 0, , ,00 99,99 4, Příjmy-sankce min.roky-stočné 0, , ,66 100,16-12, Příjmy ze sankč.plateb ÚPSÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Příjmy ze sankčních plateb MO 5 000, , ,00 100,00 0, Příjmy - penále Bromach 0, , ,60 100,05-4, Příjmy ze sankčních plateb OVV , , ,00 100,00 0, Příjmy ze sankčních plateb OŽP , , ,00 100,00 0, Příjmy ze sankčních plateb OŽÚ 1 000, , ,00 100,00 0, Prodej neinvestičního majetku 1 000, ,00 0,00 0, , Přijaté pojistné náhrady MO , , ,00 100,00 3, Přijaté náhrady za elektřinu , ,00 567,00 3, , Přijaté náhrady za elek. KÚ , ,00 440,00 3, , Přijaté náhrady-dph,dotace , , ,18 99,93 2, Přij.náhrada za el.2012 Amálka 9 000, , ,00 99,98 3, Náklady řízení ÚPSÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Náklady řízení MO , , ,50 59, , Příjem za kovový odpad 0, , ,00 100,00 0, Vratky soc.dávek 1 000, , ,00 100,00 0, Náklady řízení OVV , , ,00 100,00 0, Náklady řízení OŽP 2 000,00 0,00 0,00 0, Náklady řízení - OŽÚ 0, , ,00 100,00 0, Doplatek dotace Egon 0, , ,00 100,00 4, Příspěvek Svaz měst a obcí 0, , ,00 98, , Příjem - prodej auta 0, , ,00 100,00 0,00 61 Činnost místní správy , , ,94 96, , Úroky přijaté ČS , , ,48 64, , Úroky přijaté HB 500,00 400,00 26,32 6,58 373, Úroky přijaté FRB 0,00 100,00 25,35 25,35 74, EKOLA příjmy z dividend , , ,00 100,00 0, Náhrada úroku ČNB z MF 500,00 500,00 2,36 0,47 497,64 63 Finanční operace , , ,51 98, , Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko 0, , ,97 100,01-3,97 64 Ostatní činnosti 0, , ,97 100,01-3,97 PŘÍJMY CELKEM , , ,02 97, ,98 IČ: Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje Období: 12 / 2014

19 OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Poplatek za odnětí ZPF ,00 0,00 0,00 0, Deratizace kanalizace , , ,00 99,96 4, Odchyt toulavých zvířat , , ,00 76, , Činnost lesního hospodáře 0, , ,00 99,99 7, Výsadba melioračních dřevin 0, , ,00 100,00 0,00 10 Zemědělství a lesnictví , , ,00 87, , Příspěvky občanským sdružením , , ,00 46, , Příspěvky občanským sdružením , , ,00 100,00 0, Příspěvky svazkům obcí , , ,20 78, , Příspěvek SO Orlicko neinvest , , ,00 99, , Příspěvek SO Orlicko investič , , ,00 99, , Propagační materiál , , ,00 99,99 5, Propagace města , , ,00 99,98 5, Propagace stravování , , ,00 97,90 173, Výdaje na akce města , , ,00 67, , Příspěvek ops Králický Sněžník , , ,00 100,00 2, SMK správa plakátovacích ploch , , ,00 100,00 0,00 21 Obchod a cestovní ruch , , ,20 94, , Dopravní značení , , ,56 100,00 1, Sekání příkopů , , ,00 100,00 3, Opravy a údržba komunikací , , ,99 100,00 4, BUS zastávky opravy ,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce chodníků , , ,62 100,00-4, Rekonstrukce autobus.nádraží , , ,85 100,00-1, Rekonstrukce chodníku u MŠ Piv ,00 0,00 0,00 0, Schody v ul. Mezi Ploty ,00 0,00 0,00 0, Chodníky v ul.moravská před ZŠ ,00 0,00 0,00 0, Chodník u Benziny rekonstrukce ,00 0,00 0,00 0, SMK údržba komunikací , , ,00 100,00 34, Zametací vůz-mžp-neinv. 0, ,00 0,00 0, , Zametací vůz-sfžp-neinv. 0, ,00 0,00 0, , Zametací vůz-náš podíl , , ,39 100,00-0, Zametací vůz - náš podíl 0, , ,00 100,00 8, Zametací vůz - MŽP 0, , ,90 100,00-1, Zametací vůz-sfžp 0, , ,71 100,00 4,29

20 Opěrná zeď J.Opletala-havárie , , ,00 100,00 0,00 22 Pozemní komunikace , , ,02 98, , Vodovody opravy a údržba ,00 0,00 0,00 0, vodovodní přivaděč D.H.-Č.P 0, , ,00 0, , Úpravy vodních toků a příkopů , , ,00 100,00 0, Kanalizace a ČOV techn.pomoc 0, , ,00 100,01-1, Opravy kanalizačních vpustí 0, , ,65 100,00-0, Opravy kanalizačních vpustí ,00 0,00 0,00 0,00 23 Vodní hospodářství , , ,65 4, , Opravy a údržba MŠ , , ,26 100,00-4, MŠ Pivovarská příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Piv.rekonstrukce topení , , ,23 99,98 24, MŠ Červený Potok příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Moravská příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Mor.rekonstrukce soc.zaříz. 0, , ,23 100,00-0, Opravy a údržba budov škol , , ,96 100,00 3, Dar SOU Opravárenské D.Lipka 0, , ,00 100,00 0, Oprava střechy - GZŠ ,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce těl.5.května , , ,00 99,98 65, zateplení tělocvičny 0, , ,60 100,00 1, zateplení tělocvičny-mžp 0, , ,10 87, , Zateplení tělocvičny-sfžp 0, , ,30 87, , Gymnázium a ZŠ příspěvek , , ,00 100,00 0, Rekonstrukce Sokolovny , , ,00 100,00 5, Školní jídelna příspěvek , , ,00 100,00 0,00 31 Vzdělávání a školské služby , , ,68 96, , ZUŠ voda 0, , ,00 99,92 1, ZUŠ plyn 0,00 600,00 600,00 100,00 0, ZUŠ příspěvek , , ,00 100,00 0,00 32 Základní umělecké školy , , ,00 100,00 1, Hudební činnost - DHDM 0, , ,00 99,94 40, Hudební činnost - materiál 0, , ,00 97,16 199, Hudební činnost , , ,00 100,00 0, Městská knihovna příspěvek , , ,00 100,00 0, Městské muzeum příspěvek , , ,00 100,00 0, Klubovny vodné 3 500, , ,00 99,86 3, Klubovny obcí elektřina , , ,26 100,01-4, Cihelna - nafta 0, , ,00 100,00 0,00

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012 v Kč v Kč Daňové příjmy 43 203 470,00 0,00 Splátky půjček 181 000,00 0,00 Příjmy z dotací 34 927 780,00 0,00 Zemědělství

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Sklené nad Oslavou IČ: 00295400. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 Sklené nad Oslavou IČ: 00295400 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.015, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.3.2014

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Přehled čerpání rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 7 400 7 400 daň z příjmů právnických osob 1341 420 420 poplatek ze psů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

15 - Majetkové 1 - Daňové pří

15 - Majetkové 1 - Daňové pří 1111 - Daň z př 1112 - Daň z př 1113 - Daň z př 1121 - Daň z př 11 - Daně z pří 1211 - Daň z př 12 - Daně ze zb 1340 - Popl.za p 1341 - Poplatek 1351 - Odvod z 13 - Daně a po 1511 - Daň z ne 15 - Majetkové

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38 1. Rozpočtové hospodaření dle

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2014 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více