Město Králíky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)"

Transkript

1 Město Králíky IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zpracoval: Ing.Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru MÚ Králíky

2 1. Plnění rozpočtu za období PŘÍJMY , , ,02 VÝDAJE , , ,54 SALDO , , , Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 105,04 97,54 VÝDAJE , , ,00 100,61 93,04 SALDO , , , Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY , , ,00 456,98 96,92 VÝDAJE , , ,00 157,73 78,87 SALDO , , ,00

3 2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 104,43 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 48,86 92,05 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 68,78 96,97 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 659,36 94,90 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 116,21 97, Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně , , ,00 103,84 100,00 Místní poplatky , , ,00 103,62 100,00 Správní poplatky , , ,00 140,48 100,00 Daň z nemovitosti , , ,00 102,23 100,00 Ostatní daňové příjmy , , ,00 98, Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden , , ,80 Únor , , ,19 Březen , , ,51 Duben , , ,11 Květen , , ,74 Červen , , ,25 Červenec , , ,48 Srpen , , ,45 Září , , ,45 Říjen , , ,62 Listopad , , ,91 Prosinec , , ,53 CELKEM , , ,04

4 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 100,61 93,04 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 157,73 78,87 CELKEM VÝDAJE , , ,00 108,40 89, Agregované výdaje dle cílových oblastí Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon ,59 22, ,50 20,12 Ostatní platby za provedenou práci ,00 1, ,00 1,43 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) ,00 1, ,00 1,21 Mzdové výdaje celkem ,59 24, ,50 22,77 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu ,97 1, ,41 1,32 Nákupy vody, paliv a energie ,84 2, ,03 1,69 Nákup služeb a ostatní nákupy ,32 19, ,29 17,17 Opravy a údržba majetku ,00 5, ,09 6,79 Daně (daň z převodu nemovitostí ) ,00 2, ,00 2,17 Výdaje z finančního vypořádání ,80 0,03 64,00 0,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) ,43 0, ,60 0,70 Ostatní provozní výdaje celkem ,36 32, ,42 29,84 Transfery příspěvkovým organizacím ,00 11, ,00 10,05 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s ,00 0, ,00 0,64 Transfery jiným subjektům ,40 2, ,20 1,23 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů ,97 13, ,95 19,50 Neinvestiční transfery celkem ,37 28, ,15 31,41 Půjčené prostředky CELKEM ,32 84, ,07 84,02 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb ,06 10, ,42 11,03 Nákup pozemků ,00 0, ,00 0,00 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky ,00 4, ,00 4,36 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem ,06 14, ,42 15,39 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům ,00 0, ,00 0,59 Investiční transfery celkem ,00 0, ,00 0,59 Půjčené prostředky CELKEM ,06 15, ,42 15,98 VÝDAJE CELKEM ,38 100, ,49 100,00

5 3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa , ,94 Lesy a zemědělství , ,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod , ,20 Cestovní ruch , ,00 Doprava a spoje , , ,02 Vodní hospodářství , ,65 Školství , , , ,68 Kultura , , , ,39 Sport , ,73 Zájmová činnost , ,00 Zdravotnictví , ,00 Bytové hospodářství , , , ,93 Veřejné osvětlení , ,22 Pohřebnictví , ,26 Zásobování teplem , , , ,42 Územní rozvoj , ,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady , , , ,00 Ochrana přírody a krajiny , ,80 Sociální zabezpečení Sociální služby , , , ,38 Připravenost na krizové stavy , ,00 Požární ochrana , , ,00 Zastupitelstvo , ,00 Správa úřadu , , , ,38 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky , , , ,48 Ostatní finanční operace , ,97 64,00 Ostatní nezařazené Celkem , , , ,54 Příjmy z financování ,00 Výdaje z financování , ,27 Použitá rezerva (z BÚ) , ,21 CELKEM , ,48

6 4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden , , , , , ,13 Únor , , , , , ,50 Březen , , , , , ,16 Duben , , , , , ,82 Květen , , , , , ,34 Červen , , , , , ,56 Červenec , , , , , ,92 Srpen , , , , , ,93 Září , , , , , ,53 Říjen , , , , , ,50 Listopad , , , , , ,23 Prosinec , , , , , ,92 CELKEM , , , , , ,54 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , , ,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj , , ,00 100,00 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace , , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , , ,00 317,26 384,52 6. Monitoring obcí Popis Počet obyvatel obce 4 399, , ,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) , , ,02 3. Úroky , , ,60 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků , , ,20 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř , , ,80 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 19,69 8,50 5,18 7. Aktiva celkem , , ,31 8. Cizí zdroje , , ,42 9. Stav na bankovních účtech celkem , , , Úvěry a komunální dluhopisy , , , Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy , Zadluženost celkem ř.10+ř , , , Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 6,30 5,18 4, Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 74,78 74,03 71, leté saldo , , , Oběžná aktiva , , , Krátkodobé závazky , , , Celková likvidita ř.16/ř.17 0,80 0,96 1,61

7 7. Pohledávky k Účet - popis Odběratelé , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hl. činnosti , , , Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst , , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,96 CELKEM , , ,94 Z toho: Opravné položky k pohl , , ,73 8. Závazky k Účet - popis Dodavatelé , , , Krátkodobé přijaté zálohy , , , Závazky z dělené správy 6 000, Zaměstnanci , , , Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění , Jiné přímé daně , , , Daň z přidané hodnoty , , , Přijaté zálohy na transfery ,80 64, , Ostatní krátkodobé závazky , ,00 CELKEM , , ,19 9. Stav úvěrů a půjček k Účet - název Jiné krátkodobé půjčky , Dlouhodobé úvěry , , , Dlouhodobé úvěry; Nástavba , , , Ostatní dlouhodobé závazky , Ostatní dlouhodobé závazky (HoČ -kauce) , ,00 CELKEM , , ,64

8 10.1. Jmění, upravující položky a fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Jmění účetní jednotky , , Transfery na poříz. dl.majetku , , Kurzové rozdíly -102,54-102, Oceň.rozdíly při prv.použ.met , , Jiné oceňovací rozdíly , Ostatní fondy , ,62 CELKEM , , Peněžní a ostatní fondy k Název fondu Počáteční stav Zůstatek k Ostatní fondy 8 592, , Ostatní fondy; Sociální fond - počáteční stav , , Ostatní fondy; FRB počáteční stav , ,28 CELKEM , , Stavy na běžných účtech a termínované vklady k Účet - název Počáteční stav Zůstatek k Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna běžný úče , , Základní běžný účet ÚSC; Hypoteční banka , , Základní běžný účet ÚSC; Veřejná sbírka , Základní běžný účet ÚSC; ČNB dotace 43, , Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond , , Běžné účty fondů ÚSC; FRB , ,57 CELKEM , ,29

9 12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu , , ,22 Od státních fondů , , ,03 Celkem , , , Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Výkon pěstounské péče , , , Sociálně právní ochr.dětí , , , Poskyt.sociálních služeb , , Sbory dobr.hasičů obcí , , Vzděl.v egon centrech , , OP Lidské zdroje , , , Program péče o krajinu , , OPŽP NIV , , Čistící komunální technika , , Podpora zlepšování kval.ovzduš , , Podpora udržitelného využívání , , , Výsadba melior.dřevin , , Odborný lesní hospodář , , Podpora obnovy kultur.památek , , Regen.měst.památ.rezervací , , Volby do senátu a zastup , , , Volby do Evropské unie , , ,50 Celkem ze státního rozpočtu , , , Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč OP Životní prostředí NIV 9 710, , , Operační program ŽP - IV , , , IÚD-tech.rozvoj a modernizace , ,00 Celkem od státních fondů , , , Přehled přijatých dotací v r z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí , , , Neinv.přijaté transf.od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Invest.přijaté transf.od obcí , , Invest.přijaté transf.od krajů , ,00

10 13. Majetek k Účet - popis Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Software , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý nehm.m , , , , , , Ostat. dlouhodobý nehm.m , , , , , , , , , Stavby , , , , , , , , , Sam.hm.mov.věci,soub.hm , , , , , , , , , Drobný dlouhodobý hmotný , , , , , , Pozemky , , , , , , , , , Kulturní předměty , , , , , , Nedokončený dl. hmotný m , , , , , , Poskyt.zálohy na dl.hmot , , Maj.účasti v os.s rozh , , , , , , Ostatní dlouhodobý fin.m , , , , , ,00 CELKEM , , , , , , , , ,40 z toho: oprávky k majetku celkem , , ,84 opravné položky k majetku celkem , , ,00

11 14.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Králíky 2014 NÁZEV ORGANIZACE Náklady organizace k v Kč Výnosy organizace k v Kč Výsledek hospodaření za rok 2014 v Kč Fond odměn v Kč Rezervní fond v Kč Limit mzdových prostředků stanovený zřizovatelem Čerpání limitu mzdových prostředků Překročení+ nedočerpání limitu mzdových prostředků Výsledek hospodaření včetně zůst. fondů a nečerpaných mezd Mateřská škola, Pivovarská, Králíky , , ,36 705, , , ,00 0, ,23 Mateřská škola, Červený Potok , , ,52 369, , , , , ,53 Mateřská škola, Moravská, Králíky , , , ,00 121, , ,00 0, ,35 Gymnázium a základní škola Králíky , , , , , , ,00 0, ,84 Školní jídelna Králíky, Moravská , , ,44 149, , , ,00-114, ,20 Základní umělecká škola , , , , ,22 0,00 0,00 0, ,53 Městská knihovna Králíky , , , , , , , , ,83 Městské muzeum Králíky , , , , , , ,00 0, ,67 Klub Na Střelnici Králíky , , , , , , , , ,96 CELKEM , , , , , , , , ,14 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru městského úřadu.

12 15. Hospodářská činnost města Účet - název xx - Náklady v hospodářské činnosti , , ,30 6xx - Výnosy v hospodářské činnosti , , , Výsledek hospodaření před zdaněním , , , Daň z příjmů , , , Výsledek hospodaření po zdanění , , ,27 Město účtuje provozování hospodářské činnosti na pronájmy bytů a nebytových prostor. Tuto činnost pro město provádí na základě mandátní smlouvy firma Služby města Králíky s.r.o. za úplatu ve výši 182,54 Kč včetně DPH měsíčně za jednu bytovou i nebytovou jednotku.

13 16. Hospodaření organizací založených městem Králíky SLUŽBY MĚSTA KRÁLÍKY s.r.o. - obchodní společnost s majetkovou účastí města Králíky Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 607,00 621, , ,00 874, , ,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 197,00 607, , , , ,00 780,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni v tis Kč * Vývoj majetku 2012 Vývoj majetku 2013 Vývoj majetku 2014 HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100, ,00 109,00 197, , , , ,00 0,00 Vývoj hospodářského výsledku 2012 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč ** , ,00 607,00 621,00 Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč ** , ,00 197,00 607,00 Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč ** , ,00 109,00 197,00 ** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky

14 17. Hospodaření organizací založených městem Králíky EKO Králíky v.o.s. - veřejná obchodní společnost, ve které je město Králíky společníkem HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Oběžná aktiva ke dni * * Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) -4, ,00 499,00 0,00 499,00 0,00 HV ke dni v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni ** Vývoj majetku 2013 Vývoj majetku 2014 Oběžná aktiva ke dni * * Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 5,00-4, , ,00 0, ,00 0,00 Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč ** 107,00 103,00-4, Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč ** 1 735, ,00 5,00-4,00 ** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky

15 IČ: Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 12 / 2014 OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Daň z příjmů ze závislé čin , , ,10 100,00 0, Daň z příjmů FO podnikání , , ,96 100,00-4, Daň z příjmů srážková , , ,67 100,00 1, Daň z příjmů právnických osob , , ,20 100,00-2, Daň právnické osoby město , , ,00 100,00 0, Daň z přidané hodnoty , , ,11 100,00 2, Popl za odnětí zem.půdy 1 000, , ,00 100,07-5, Poplatek za likvidaci TDO , , ,00 100,00-1, Poplatek ze psů , , ,00 99,99 4, Užívání veřejného prostranství , , ,00 100,00 2, Užívání veřej.prostranství CIH , , ,00 100,00 0, Poplatek z ubytovacích kapacit , , ,00 100,00-4, Odvod z loterií a her mimo VHP , , ,64 99,55 757, Zkoušky o řidičské oprávnění , , ,00 100,00 0, Odvod z VHP , , ,69 100,00-1, Správní poplatky OSVZ 0,00 40,00 40,00 100,00 0, Správní poplatky matrika , , ,60 100,01-3, Správní popl životní prostředí , , ,00 100,00 0, Správní poplatky pasy a OP , , ,00 100,00 0, Spr.poplatky Czech Point SÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Spr.poplatky Czech Point MO 8 000, , ,00 100,00 0, Spr.poplatky Czech Point OŽÚ , , ,00 100,00 0, Správní poplatky stavební , , ,00 100,00 0, Správní poplatky živnostenské , , ,00 100,00 0, Správní popl.ryb a lov lístky , , ,00 99,97 5, Správní popl. registr vozidel , , ,00 100,00 0, Správní poplatky silniční , , ,00 100,00 0, Daň z nemovitostí , , ,09 100,00 4,91 Daňové příjmy , , ,06 100,00 755, Spl.půjčky od Jednoty Bratrské ,00 0,00 0,00 0,00 Splátky půjček ,00 0,00 0,00 0, Dotace-volby do zastupitelstev 0, , ,00 100,00 0, Dotace-volby do Evrop.parlamen 0, , ,00 100,00 0,00

16 Souhrnný dotační vztah 0, , ,00 100,00 0, Dotace SFŽP, program OPŽP/ALEJ 0, , ,12 99,82 2, Dotace SFŽP-zameták-neinv. 0, , ,28 100,04-3, dotace Pěstounská péče 0, , ,00 100,00 0, Dotace z programu Péče o krajinu 0, , ,00 100,00-3, Dotace na meliorační dřeviny 0, , ,00 100,00 0, Dotace odborný lesní hospodář 0, , ,00 99,99 7, Dotace kostel Prostř.Lipka 0, , ,00 100,00 0, Dotace MPZ 0, , ,00 100,00 0, Dotace zvýšení kvality MÚ 0, , ,96 100,00-1, dotace na SPOD 0, , ,78 100,00-0, Dotace MŽP /ALEJ/ 0, , ,19 100,00-1, dotace na poskyt.sociál.služeb 0, , ,00 100,00 0, Dotace MŽP-zameták-neinv. 0, , ,09 100,00 3, Příspěvky od obcí neinvestiční , ,00 0,00 0, , Přísp.obcí na varovný systém , , ,54 100,00-0, Přísp.od obcí na povod.plán ne , ,00 0,00 0, , Dotace PK-Schwarzerův kříž 0, , ,00 100,00 0, Dotace z KÚPK na Cihelnu 0, , ,00 100,00 0, Dotace udržení akceschopn. JSDH 0, , ,00 100,00-1, Odvod ze zisku hospodářské čin , , ,41 74, ,59 Dotace neinvestiční , , ,37 93, , Dotace SFŽP-zatepl.tělocvičny 0, , ,05 89, , SF kinemat.-digitalizace kina 0, , ,00 100,00 0, Dotace SFŽP-zameták-inv. 0, , ,71 100,00 4, Dotace MŽP- zatepl.tělocvičny 0, , ,85 89, , Dotace MŽP-zameták-inv. 0, , ,90 100,00-1, Příspěvky od obcí investiční , ,00 0,00 0, , Dotace SDH-automobil 0, , ,00 100,00 0, Dotace - vodovodní přivaděč 0, , ,00 100,00 0,00 Dotace investiční , , ,51 96, ,49 Dotace celkem , , ,88 94, ,12 DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŮJČKY A DOTACE CELKEM , , ,94 98, , Chodníky rekonstr.vodov.-vak 0, , ,00 100,00-2,00 22 Silnice 0, , ,00 100,00-2, ZŠ praktická nájemné , , ,00 100,00 6,00 31 Vzdělávání a školské služby , , ,00 100,00 6, Sněžnický motoráček - vstupné 0, , ,00 100,00 0,00

17 Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100,09-1, VMK vstupné , , ,00 98, , VMK nájem vysílač , , ,00 100,00 1, VMK příjmy z fotovoltaiky , , ,00 100,00-1, Cihelna vstupné a parkovné , , ,00 100,00 0, Cihelna pronájem pozemků 3 000, , ,00 97,03 85, Cihelna přijaté dary , , ,00 76, , K-S 14 vstupné , , ,00 100,00 5, Hůrka vstupné , , ,00 92, , Hůrka - železný šrot 0, , ,00 99,94 2, Sbírka "Vím já kostelíček" 0,00 0,00 0,00 0, Veřejná sbírka 0, , ,95 100,00-2, Hlášení v městském rozhlase , , ,00 59, , Králický zpravodaj příjem , , ,00 100,00-4, Odvod do rozp.města KNS 0, , ,00 100,00 0,00 33 Kultura a sdělovací prostředky , , ,95 97, , Byty ve správě města nájemné , , ,51 76, , Byty na Hůrce nájemné , , ,00 98,92 300, Nebyty ve správě města služby , , ,00 98, , Nebyty ve správě města nájemné , , ,00 49, , Pronájem movitých věcí , , ,00 100,00-1, SMK nájem hala,dvůr , , ,00 100,00 14, SMK nájemné za areál , , ,20 100,00-7, SMK komplexní pronájem , , ,00 79, , Příjmy z věcných břemen , , ,00 99,99 1, Pronájem pozemků , , ,00 71, , Přeložka elektřiny 0, , ,00 100,00 0, Prodej pozemků , , ,00 99, , Prodej nemovitostí , , ,00 90, , Pronájem kotelen , , ,00 100,00 0,00 36 Komunální služby a územní rozvoj , , ,71 86, , Příjem za použití skládky , , ,00 100,00 0, EKO-KOM třídění odpadů , , ,00 100,03-95,00 37 Ochrana životního prostředí , , ,00 100,03-95, SSK příjem za služby , , ,00 90, , Tiskopisy receptů a žádanek 500,00 360,00 364,00 101,11-4,00 43 Sociální služby a pomoc , , ,00 90, , Přijaté pojistné náhrady - SDH 0, , ,00 100,00 0,00

18 Příjmy - železný šrot -SDH 0, , ,00 100,00 0,00 55 Podpora sboru dobr.hasičů 0, , ,00 100,00 0, Příjmy - prodej dřeva SMK 0, , ,00 99,99 4, Příjmy-sankce min.roky-stočné 0, , ,66 100,16-12, Příjmy ze sankč.plateb ÚPSÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Příjmy ze sankčních plateb MO 5 000, , ,00 100,00 0, Příjmy - penále Bromach 0, , ,60 100,05-4, Příjmy ze sankčních plateb OVV , , ,00 100,00 0, Příjmy ze sankčních plateb OŽP , , ,00 100,00 0, Příjmy ze sankčních plateb OŽÚ 1 000, , ,00 100,00 0, Prodej neinvestičního majetku 1 000, ,00 0,00 0, , Přijaté pojistné náhrady MO , , ,00 100,00 3, Přijaté náhrady za elektřinu , ,00 567,00 3, , Přijaté náhrady za elek. KÚ , ,00 440,00 3, , Přijaté náhrady-dph,dotace , , ,18 99,93 2, Přij.náhrada za el.2012 Amálka 9 000, , ,00 99,98 3, Náklady řízení ÚPSÚ 2 000,00 0,00 0,00 0, Náklady řízení MO , , ,50 59, , Příjem za kovový odpad 0, , ,00 100,00 0, Vratky soc.dávek 1 000, , ,00 100,00 0, Náklady řízení OVV , , ,00 100,00 0, Náklady řízení OŽP 2 000,00 0,00 0,00 0, Náklady řízení - OŽÚ 0, , ,00 100,00 0, Doplatek dotace Egon 0, , ,00 100,00 4, Příspěvek Svaz měst a obcí 0, , ,00 98, , Příjem - prodej auta 0, , ,00 100,00 0,00 61 Činnost místní správy , , ,94 96, , Úroky přijaté ČS , , ,48 64, , Úroky přijaté HB 500,00 400,00 26,32 6,58 373, Úroky přijaté FRB 0,00 100,00 25,35 25,35 74, EKOLA příjmy z dividend , , ,00 100,00 0, Náhrada úroku ČNB z MF 500,00 500,00 2,36 0,47 497,64 63 Finanční operace , , ,51 98, , Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko 0, , ,97 100,01-3,97 64 Ostatní činnosti 0, , ,97 100,01-3,97 PŘÍJMY CELKEM , , ,02 97, ,98 IČ: Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje Období: 12 / 2014

19 OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) Poplatek za odnětí ZPF ,00 0,00 0,00 0, Deratizace kanalizace , , ,00 99,96 4, Odchyt toulavých zvířat , , ,00 76, , Činnost lesního hospodáře 0, , ,00 99,99 7, Výsadba melioračních dřevin 0, , ,00 100,00 0,00 10 Zemědělství a lesnictví , , ,00 87, , Příspěvky občanským sdružením , , ,00 46, , Příspěvky občanským sdružením , , ,00 100,00 0, Příspěvky svazkům obcí , , ,20 78, , Příspěvek SO Orlicko neinvest , , ,00 99, , Příspěvek SO Orlicko investič , , ,00 99, , Propagační materiál , , ,00 99,99 5, Propagace města , , ,00 99,98 5, Propagace stravování , , ,00 97,90 173, Výdaje na akce města , , ,00 67, , Příspěvek ops Králický Sněžník , , ,00 100,00 2, SMK správa plakátovacích ploch , , ,00 100,00 0,00 21 Obchod a cestovní ruch , , ,20 94, , Dopravní značení , , ,56 100,00 1, Sekání příkopů , , ,00 100,00 3, Opravy a údržba komunikací , , ,99 100,00 4, BUS zastávky opravy ,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce chodníků , , ,62 100,00-4, Rekonstrukce autobus.nádraží , , ,85 100,00-1, Rekonstrukce chodníku u MŠ Piv ,00 0,00 0,00 0, Schody v ul. Mezi Ploty ,00 0,00 0,00 0, Chodníky v ul.moravská před ZŠ ,00 0,00 0,00 0, Chodník u Benziny rekonstrukce ,00 0,00 0,00 0, SMK údržba komunikací , , ,00 100,00 34, Zametací vůz-mžp-neinv. 0, ,00 0,00 0, , Zametací vůz-sfžp-neinv. 0, ,00 0,00 0, , Zametací vůz-náš podíl , , ,39 100,00-0, Zametací vůz - náš podíl 0, , ,00 100,00 8, Zametací vůz - MŽP 0, , ,90 100,00-1, Zametací vůz-sfžp 0, , ,71 100,00 4,29

20 Opěrná zeď J.Opletala-havárie , , ,00 100,00 0,00 22 Pozemní komunikace , , ,02 98, , Vodovody opravy a údržba ,00 0,00 0,00 0, vodovodní přivaděč D.H.-Č.P 0, , ,00 0, , Úpravy vodních toků a příkopů , , ,00 100,00 0, Kanalizace a ČOV techn.pomoc 0, , ,00 100,01-1, Opravy kanalizačních vpustí 0, , ,65 100,00-0, Opravy kanalizačních vpustí ,00 0,00 0,00 0,00 23 Vodní hospodářství , , ,65 4, , Opravy a údržba MŠ , , ,26 100,00-4, MŠ Pivovarská příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Piv.rekonstrukce topení , , ,23 99,98 24, MŠ Červený Potok příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Moravská příspěvek , , ,00 100,00 0, MŠ Mor.rekonstrukce soc.zaříz. 0, , ,23 100,00-0, Opravy a údržba budov škol , , ,96 100,00 3, Dar SOU Opravárenské D.Lipka 0, , ,00 100,00 0, Oprava střechy - GZŠ ,00 0,00 0,00 0, Rekonstrukce těl.5.května , , ,00 99,98 65, zateplení tělocvičny 0, , ,60 100,00 1, zateplení tělocvičny-mžp 0, , ,10 87, , Zateplení tělocvičny-sfžp 0, , ,30 87, , Gymnázium a ZŠ příspěvek , , ,00 100,00 0, Rekonstrukce Sokolovny , , ,00 100,00 5, Školní jídelna příspěvek , , ,00 100,00 0,00 31 Vzdělávání a školské služby , , ,68 96, , ZUŠ voda 0, , ,00 99,92 1, ZUŠ plyn 0,00 600,00 600,00 100,00 0, ZUŠ příspěvek , , ,00 100,00 0,00 32 Základní umělecké školy , , ,00 100,00 1, Hudební činnost - DHDM 0, , ,00 99,94 40, Hudební činnost - materiál 0, , ,00 97,16 199, Hudební činnost , , ,00 100,00 0, Městská knihovna příspěvek , , ,00 100,00 0, Městské muzeum příspěvek , , ,00 100,00 0, Klubovny vodné 3 500, , ,00 99,86 3, Klubovny obcí elektřina , , ,26 100,01-4, Cihelna - nafta 0, , ,00 100,00 0,00

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2012 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 2012 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 2012) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města

MĚSTO LETOHRAD. Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Zastupitelstvo města MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč)

Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Rozpočet města Pohořelice na rok 2015 (v Kč) Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy) Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015 Rozpočet upravený

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více