PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ , ,20

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20"

Transkript

1 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET Daňové příjmy ,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví 0,00 520,00 Obchod a cestovní ruch 350, ,50 Pozemní komunikace 0, ,00 Vodní hospodářství 0,00 380,00 Vzdělávání a školské služby 160, ,00 Základní umělecké školy 0,00 75,00 Kultura a sdělovací prostředky 3 649, ,00 Tělovýchova a zájmová činnost 0, ,00 Zdravotnické programy 0,00 30,00 Komunální služby a územní rozvoj 8 716, ,00 Ochrana životního prostředí 500, ,60 Sociální služby a pomoc 200, ,70 Ochrana obyvatelstva 0,00 102,10 Podpora sborů dobrovolných hasičů 0, ,10 Zastupitelstvo města 0, ,00 Osadní výbory 0,00 60,00 Volby do zastupitelstva kraje 0,00 0,00 Vzdělávání v egon centrech 0,00 0,00 Činnost místní správy , ,50 Finanční operace 431, ,50 Ostatní činnosti 0,00 50,00 NÁVRH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM , ,00 ROZPOČET FINANCOVÁNÍ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ FINANCOVÁNÍ VÝDAJOVÉ Změna stavu na účtech 2 858,20 0,00 ČS splátka jistiny úvěru 0, ,12 HB splátka jistiny na nástavbu 0,00 408,08 Nepeněžní operace účtů 0,00 200,00 FINANCOVÁNÍ 2013 CELKEM 2 858, ,20 PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ , ,20 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU 2013 Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Rozdíl příjmy - výdaje 1 885,00 Financování (+/-) ,00 Rozdíl příjmů, výdajů a financování 0,00 V Králíkách dne /10

2 STRUKTURA PŘÍJMŮ: DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,40 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,16 Neinvestiční dotace 4 314,90 Investiční dotace 108,54 PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM 4 423,44 Příjmy z prodeje pozemků 1 500,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 2 500,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 000,00 STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby ,00 Stroje, přístroje, zařízení 39,90 Dopravní prosrředky 828,10 Nákup pozemků 370,00 Investiční příspěvek svazku ORLICKO 300,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 Z toho: Opravy a udržování celkem 5 077,60 Platy zaměstnanců v prac. poměru ,00 Refundace mezd 6,00 Dohody o práci mimo pr.poměr 360,00 Odměny členů zastupitelstva 1 130,00 Sociální pojištění 3 770,00 Zdravotní pojištění 1 367,40 Povinné pojistné 66,00 Refundace pojistného 2,40 Mzdové náklady celkem ,80 Příspěvek ops Králický Sněžník 450,00 Příspěvky občanským sdružením 91,00 Příspěvky neziskovým organizacím 910,00 Příspěvky SO Orlicko neinvestiční 500,00 Příspěvky zřízeným organizacím ,00 Příspěvky ostatní 20,00 Příspěvky celkem ,00 Ostatní provozní výdaje celkem ,60 V Králíkách dne /10

3 IČ: Město Králíky Příjmy SCHVÁLENÝ OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZPOČET Daň z příjmů závislá činnost , Daň z příjmů FO podnikání 1 000, Daň z příjmů srážková 237, Daň z příjmů právnických osob 9 527, Daň právnické osoby město 1 100, Daň z přidané hodnoty , Popl.za zněčišťování ovzduší 8, Popl za odnětí zěm. půdy 2, Poplatek za likvidaci TDO 2 300, Poplatek ze psů 90, Popl.za užívání veř.prostrans. 90, Veřejné prostranství Cihelna 50, Poplatek z ubytovacích kapacit 60, Poplatek za provoz.vhp 350, Odvod výtěžku z provozování VA 1 500, Zkoušky o řidičské oprávnění 80, Správní poplatky matrika 80, Správní popl životní prostředí 10, Správní poplatky pasy a OP 150, Spr.poplatky Czech Point SÚ 2, Spr.poplatky Czech Point MO 15, Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 10, Správní poplatky stavební 90, Správní poplatky živnosteské 70, Správní popl.ryb a lov lístky 10, Správní popl. registr vozidel 550, Správní poplatky silniční 30, Daň z nemovitostí 2 700,00 Daňové příjmy , Splátky půjček z FRB 13,00 Splátky půjček 13, Souhrnný dotační vztah 0, Příspěvky od obcí neinvestiční 300, Přísp.obcí na varovný systém 14, Odvod ze zisku hospodářské činnosti 4 000,00 Neinvestiční dotace 4 314, Příspěvky od obcí investiční 108,54 Investiční dotace 108,54 Dotace celkem 4 423,44 Daňové příjmy,půjčky a dotace celkem , Festival příhraničí doplatek z roku ,00 21 Obchod a cestovní ruch 350, ZŠ praktická nájemné 160,36 31 Vzdělávání a školské služby 160, VMK příjmy ze vstupného a prodeje 988, VMK nájem vysílač 73, VMK příjmy z fotovoltaiky 100, Cihelna příjem ze vstupného a reklamy 1 000, Cihelna pronájem pozemků 2, Cihelna přijaté dary 70, K-S 14 vstupné 205, Hůrka vstupné 1 100, Hlášení v městském rozhlase 20, Králický zpravodaj příjem 90,00 33 Kultura a sdělovací prostředky 3 649,30 3/10

4 Byty ve správě města nájemné 50, Nebyty ve správě města služby 160, Nebyty ve správě města nájemné 350, Pronájem movitých věcí 16, SMK nájem hala,dvůr 502, SMK nájemné za areál 302, SMK komplexní pronájem 2 675, Příjmy z věcných břemen 6, Pronájem pozemků 400, Prodej pozemků 1 500, Prodej nemovitostí 2 500, Pronájem kotelen 252,00 36 Komunální služby a územní rozvoj 8 716, Příjem za použití skládky 100, EKO-KOM třídění odpadů 400,00 37 Ochrana životního prostředí 500, SSK příjem za služby 200, Tiskopisy receptů a žádanek 0,30 43 Sociální služby a pomoc 200, Příjmy ze sankčních plateb MO 5, Příjmy ze sankčních plateb OVV 300, Příjmy ze sankčních plateb OŽP 20, Prodej neinvestičního majetku 1, Přijaté pojistné náhrady MO 20, Přijaté náhrady /DPH, dotace ap./ , Náklady řízení MO 110, Příjmy z min. let vodné 45, Náklady řízení OVV 20,00 61 Činnost místní správy , Úroky přijaté ČS 20, Úroky přijaté HB 10, Úroky přijaté FRB 1, EKOLA příjmy z dividend 400,00 63 Finanční operace 431,00 PŘÍJMY 2013 CELKEM ,00 IČ: Město Králíky Výdaje SCHVÁLENÝ OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZPOČET Poplatek za odnětí ZPF 20, Údržba městských pozemků 300, Deratizace kanalizace 10, Odchyt toulavých zvířat 190,00 10 Zemědělství a lesnictví 520, Příspěvky občanským sdružením 50, Příspěvky občanským sdružením 41, Příspěvky svazkům obcí 45, Příspěvek SO Orlicko neinvest. 500, Příspěvek SO Orlicko investič. 300, Propagační materiál 150, Festival příhraničí materiál 365, Bikechallenge propagace 30, Bikechalenge stravování 50, Výdaje na akce města 110, Příspěvek ops Králický Sněžník 450, SMK správa plakátovacích ploch 21,50 21 Obchod a cestovní ruch 2 112,50 4/10

5 Dopravní značení 100, Sekání příkopů 300, Opravy a údržba komunikací 1 200, Autobusové zastávky,mobiliář 60, Rekonstrukce chodníků 4 000, SMK údržba komunikací 2 600,00 22 Pozemní komunikace 8 260, Vodovody opravy a udržování 50, Úpravy vodních toků a příkopů 30, Kanalizace autobusové nádraží 300,00 23 Vodní hospodářství 380, Opravy a údržba MŠ 400, MŠ Pivovarská příspěvek 512, MŠ Pivovarská oprava podlah 400, MŠ Červený Potok příspěvek 600, MŠ Moravská příspěvek 600, Opravy a údržba ZŠ 400, Oprava budovy ZŠ 5.května 400, Gymnázium a ZŠ příspěvek 4 184, Školní jídelna příspěvek 300,00 31 Vzdělávání a školské služby 7 796, ZUŠ příspěvek 75,00 32 Základní umělecké školy 75, Hudební činnost 50, Městská knihovna příspěvek 1 644, Městské muzeum příspěvek 1 580, Klubovny vodné 3, Klubovny obcí elektřina 30, Klubovny obcí služby 4, Opravy budov pro kulturu 300, Rekonstrukce střechy kostela v PL 400, Rezerva ke grantům 70, Dotační program pro společen. aktivity 200, Podpora koncertů, vánoční trh 20, Kronika odměny 48, Kronika materiál 3, Kronika celkem 51, VMK expozice 150, VMK materiál a miniprůvodce 152, VMK vodné 8, VMK ektřina 120, VMK ostatní služby 79, VMK ostatní výdaje 1 115, VMK celkem 1 624, Cihelna odměna za zdr.dohled 12, Cihelna materiál 80, Cihelna elektřina 5, Cihelna PHM 50, Cihelna poštovné 2, Cihelna nájemné 50, Cihelna nájemné MO 30, Cihelna propagace 150, Cihelna opravy 25, Cihelna občerstvení 200, Cihelna ostatní výdaje 300, Cihelna odměny 110, Cihelna celkem 1 014, K-S 14 DHDM 18, K-S 14 materiál 25, K-S 14 el. energie 50,00 5/10

6 K-S14 služby 8, K-S 14 opravy a údržba 32, K-S 14 ostatní výdaje 162, K-S 14 celkem 295, Hůrka materiál 20, Hůrka elektřina 84, Hůrka ostatní výdaje 820, Hůrka nájemné za pozemky 35, Hůrka služby 40, Hůrka celkem 999, Pomník informační panel 10, Regenerace MPZ vlastní výdaje 600, Králický zpravodaj tisk 240, Králický zpravodaj software 50, Klub Na Střelnici příspěvek 1 200, KNS rekonstrukce sociálního zařízení 300, KNS digitalizace kina 3 000, Akce pro důchodce materiál 2, Akce pro důchodce pohoštění 20, Akce pro důchodce ost.výdaje 2, Obřadnictví, matrika 30,00 33 Kultura a sdělovací prostředky , Údržba a servis sportovišť 350, Dětské hřiště u byt.provoz 15, Oprava koupaliště 300, Oprava požárních nádrží v obcích 150, SMK správa a provoz koupaliště 370, Dotační program pro sport 530, Příspěvek obci Č.Voda 50, Sportovní hry na K-S 14 30,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 795, Prevence kriminality 30,00 35 Zdravotnické programy 30, Neobsazené byty plyn 5, Neobsazené byty elektřina 1, Ostraha při vyklízení bytů 7, Rekonstrukce bytů 1 500, rekonstrukce výtahu na ZS 750, Městské budovy opravy a údržba 320, Pojistné události opravy 55, Veřejné osvětlení investice 650, SMK provoz veřejného osvětlení 1 434, Hřbitovy opravy a údržba 200, Náhrada za pohřby 20, SMK správa a provoz hřbitovů 136, Územní plán 400, Vodné a stočné v ost.objektech 50, Plyn v ostatních objektech 50, Elektřina v ost. objektech 266, Daň z převodu nemovitostí 160, Projekty a studie 400, Nákup pozemků 370, SMK správa a provoz WC 315,00 36 Komunální služby a územní rózvoj 7 089, Ostatní nakládání s odpady 1 000, SMK svoz komunálních odpadů 1 500, Černé skládky + rezerva 150, Údržba skládky DB 24, Péče o veřejnou zeleň 300, Alej poradenské služby 115,00 6/10

7 SMK péče o veřejnou zeleň 1 150,00 37 Ochrana životního prostředí 4 239, Příspěvek charitativním org. 25, SSK platy zaměstnanců 860, SSK sociální pojištění 215, SSK zdravotní pojištění 77, SSK ochranné pomůcky 6, SSK knihy, tisk 1, SSK DHDM 20, SSK nákup materiálu 5, SSK PHM 70, SSK telefony 10, SSK školení a vzdělávání 20, SSK ostatní služby 7, SSK opravy a údržba 5, SSK cestovné 10, SSK ostatní výdaje 4, SSK náhrada mezd v nemoci 8, Sociální služby Králicka celkem 1 318, Nákup receptů na omamné látky 0,30 43 Služby sociální péče a pomoci 1 343, Krizové řízení materiál 20, Krizové řízení telefony 1, Servis varovného systému 30, Krizové řízení software 0, Krizové řízení rezerva 50,00 52 Ochrana obyvatelstva 102, SDH refundace mezd 5, SDH ostatní osobní výdaje 150, SDH udržení akceschopnosti 0, SDH refundace pojistného 2, SDH ochranné pomůcky 50, SDH nákup materiálu 20, SDH vodné a stočné 6, SDH plyn 30, SDH elekltřina 8, SDH PHM 40, SDH pojištění 35, SDH ostatní služby 5, SDH opravy a údržba 10, SDH cestovné 3, SDH dopravní prostředky CAS 828,10 55 Podpora sborů dobrovolných hasičů 1 192, ZM odměny členům zastupitelstva 1 130, ZM sociální pojištění 255, ZM zdravotní pojištění 102, ZM školení a vzdělávání 5, ZM cestovné 2, ZM pohoštění 45, ZM rezerva 25, ZM věcné dary 10, Zastupitelstvo města 1 574, Osadní výbory materiál 40, Osadní výbory pohoštění 10, Osadní výbory ostatní výdaje 10, Osadní výbory 60, MS platy zaměstnanců , MS refundace mezd 1, MS OON 150, MS sociální pojištění 3 300,00 7/10

8 MS zdravotní pojištění 1 188, MS povinné pojistné úrazů 66, MS refundace pojištění 0, MS ochranné pomůcky 12, MS léky a zdravot.materiál 1, MS služební stejnokroje 12, MS knihy, tisk 50, MS DHDM 80, MS materiál 350, MS vodné a stočné 60, MS plyn 45, MS elektřina 350, MS PHM 150, MS teplo 390, MS služby pošt KÚ 350, MS služby pošt MO 0, MS služby telekomunikací 280, MS nájemné KÚ 45, MS nájemné pozemků MO 40, MS konzultační porad. služby 600, MS Územní studie 50, MS konzultační služby MO 100, MS školení a vzdělávání 160, MS ostatní služby 300, MS geometrické plány, věcná břemena 110, MS ostatní služby OŽP 15, MS opravy a údržba 170, MS software 90, MS cestovné 70, MS ostatní nákupy 250, MS stravování zaměstananců 330, SF stravování zaměstnanců 136, SF pojištění zaměstnanců 150, MS kolky KÚ 10, MS kolky MO 55, MS kolky ÚP a SÚ 0, MS dálniční známky 9, MS náhrada mezd v nemoci 60, MS stroje, přístroje, zařízení 39, Činnost místní správy , Úroky z úvěrů ČS 859, Úroky z úvěrů HB 44, Bankovní poplatky ČS 47, Bankovní poplatky HB 7, Bankovní poplatky ČNB 20, Bankovní poplatky FRB 1, Pojištění majetku 364, Správní poplatky placené KÚ 20, Správní poplatky placené MO 8, Úhrada za ručení čp , Daň z příjmů za město 1 100, DPH za město 800,00 63 Finanční operace 4 771, Finanční vypořádání se SR 23, Finanční rezerva pro PO 26,30 64 Ostatní činnosti 50,00 VÝDAJE 2013 CELKEM ,00 8/10

9 IČ: Město Králíky Financování SCHVÁLENÝ OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZPOČET Krátkodobá půjčka od Agile 0, Splátka jistiny krátkodobé půjčky 0, Změna stavu na účtech 2 858, ČS splátka jistiny úvěru , HB splátka jistiny na nástavbu -408, Nepeněžní operace účtů -200,00 FINANCOVÁNÍ 2013 CELKEM ,00 REKAPITULACE ROZPOČTU 2013 Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Rozdíl příjmy - výdaje 1 885,00 Financování (+/-) ,00 Rozdíl příjmů, výdajů a financ. 0,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ: DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,40 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,16 Neinvestiční dotace 4 314,90 Investiční dotace 108,54 PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM 4 423,44 Příjmy z prodeje pozemků 1 500,00 Příjmy z prodeje nemovitostí 2 500,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4 000,00 STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby ,00 Stroje, přístroje, zařízení 39,90 Dopravní prosrředky 828,10 Nákup pozemků 370,00 Investiční příspěvek svazku ORLICKO 300,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 Z toho: Opravy a udržování celkem 5 077,60 Platy zaměstnanců v prac. poměru ,00 Refundace mezd 6,00 Dohody o práci mimo pr.poměr 360,00 Odměny členům zastupitelstva 1 130,00 Sociální pojištění 3 770,00 Zdravotní pojištění 1 367,40 Povinné pojistné 66,00 Refundace pojistného 2,40 Perzonální výdaje celkem ,80 Příspěvek ops Králický Sněžník 450,00 Příspěvky občanským sdružením 91,00 Příspěvky neziskovým organizacím 910,00 Příspěvky SO Orlicko neinvestiční 500,00 Příspěvky zřízeným organizacím ,00 Příspěvky ostatní 20,00 Příspěvky celkem ,00 Ostatní provozní výdaje celkem ,60 9/10

10 GRAF PŘÍJMŮ PŘIJATÉ DOTACE 4 423,44 6% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 000,00 5% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,16 26% DAŃOVÉ PŘÍJMY ,40 63% GRAF VÝDAJŮ OSTATNÍ VÝDAJE ,60 34% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 17% OPRAVY A ÚDRŽBA 5 077,60 6% PŘÍSPĚVKY ,00 16% PERSONÁLNÍ VÝDAJE ,80 27% Schváleno usnesením zastupitelstva Města Králíky číslo ZM/2012/09/229,230 a 231 dne Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Jana Ponocná v. r. starostka Marie Pecháčková vedoucí finančního odboru 10/10

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012

ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012 SCHVÁLENO ZM DNE 19.03.2012 v Kč v Kč Daňové příjmy 43 203 470,00 0,00 Splátky půjček 181 000,00 0,00 Příjmy z dotací 34 927 780,00 0,00 Zemědělství

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 IČ: 00279072 Město Králíky Schválený rozpočet 2014 - Příjmy OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2014 0000 0000 1111 00000 11 000 231 10 Daň z příjmů ze závislé čin. 10 354,00 0000 0000

Více

FINANCOVÁNÍ ROZPOČET 2011

FINANCOVÁNÍ ROZPOČET 2011 MĚSTO KRÁLÍKY SCHVÁLENÝ PŘÍJMY VÝDAJE ROZPOČET V TIS Kč Daňové příjmy 41 861,62 0,00 Splátky půjček 31,00 0,00 Dotace celkem 15 783,40 0,00 Zemědělství a lesnictví 0,00 1 207,01 Obchod a cestovní ruch

Více

ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3)

ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) IČ: 00279072 Město Králíky Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 6 / 2013 OdPa Org SpPo Uz Ka Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3)

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2015 V TIS. Kč

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2015 V TIS. Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2015 V TIS. Kč P Tř.1 Tř.2 Tř.3 Tř.4 PŘÍJMY CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE CELKEM 83 655,00 54 140,00 12 994,50 2 200,00 14 320,70 V Tř.5

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Změna rozpočtu 2016 č. 1

Změna rozpočtu 2016 č. 1 Změna rozpočtu 2016 č. 1 0,00 0,00 0,00 SU OdPa Pol Orj Org Příkazce rozpočtu Správce rozpočtu NR 2016 úprava 1. změna 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 500 000,00 80 722 652,00 231 xxx 41 Daň z příjmu

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 0,00 SU OdPa Pol ÚZ Orj Org NR 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 231 xxx 1111 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 720 000,00 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 Su OdPa Pol UZ Or j Org 8. změna rozpočtu 2015 úprava 9. změna rozpočtu 2015 Plnění 01-12/2015 % Daňové příjmy 86 791 863,78 0,00 86 791 863,78

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2373/2006 Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako přebytkový (podle

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY

Ostatní zál. těžebního prům., příjmy z úhrad vydobývaného 2343 prostoru (pískovna) 1 000 PŘÍJMY ROZPOČET Rozpočet obce OBCE Závada ZÁVADA na NA rok ROK 2015 2015 Paragraf Položka Příjmy PŘÍJMY Rozpočet v Kč 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin. a funkčních požitků 1 000 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2016 V KČ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2016 V KČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2016 V KČ P Tř.1 Tř.2 Tř.3 Tř.4 V Tř.5 Tř.6 PŘÍJMY CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE CELKEM VÝDAJE CELKEM Rámcové ukazatele: PROVOZNÍ VÝDAJE

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016 MĚSTO CVIKOV Městský úřad finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 00260410, DIČ: CZ00260410, tel. 487 829 021, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 2016

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl.

par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1112 daň z příjmů fyzických osob 220 000 1113 daň z př. Fyzických osob - zvl. Rozpočet na rok 2009 byl schválen na 28. zasedání ZO dne 17. 12. 2008. Příjmy původní součet par., položka druh příjmu v Kč po třídách 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1 1112 daň z příjmů fyzických

Více

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz

1. ZMĚNA ROZPOČTU 2011 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz 1. ZMĚNA ROZPOČTU 211 poř. číslo Su Au paragraf položka ÚZ organiz Příkazce orj ace operace Správce rozpočtu Rozpočet 211 1.změna rozpočtu 211 Rozpočet po změně Daňové příjmy 66 624-165 66 459 231 61 xxx

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 celkem příjmy 503 639,70 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 149 950,00 podíl na daních

Více

Schválený rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013 Statutární město Brno, Městská část Brno - Černovice, Bolzanova 1, Brno 618 00 Schválený rozpočet na rok 2013 Seznam příloh: 1. Rozpočet MČ Brno - Černovice na rok 2013 - příjmy 2. Rozpočet MČ Brno - Černovice

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2008

Rozpočet města Nová Role na rok 2008 úvod Rozpočet města Nová Role na rok 28 MĚSTO NOVÁ ROLE - IČ Sestavila: Kateřina Černá vedoucí EO Vyvěšeno: 27. 12. 27 (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová) Sejmuto: (odpovědný pracovník Bohdana Fedorová)

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os. z kapit.výn.

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Schávlený rozpočet na rok 2016

Schávlený rozpočet na rok 2016 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Schávlený rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y r. 2016 DPFO - závislá činnost 6 065 000 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 400 500 DPFO - kapitálové

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Město Králíky IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Králíky IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Králíky IČ: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 03.06.2013 usnesením číslo ZM/2013/03/051 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne: 17.05.2013

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009

IČO: 00572969 Opis rozpočtových opatření Období: 13/2009 Popis RO: 1 Datum: 30.04.2009 Druh op.: 1 Rozpočtové opatření č.1/2009 231 10 00000 0000 00 0000 4112 000-0,08 oprava dotace 231 10 00000 0000 00 0000 4232 000 5,50 Grant EIB 231 10 00000 0000 00 3113

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014

Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014 7. změna rozpočtu města 2014 Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014 Daňové příjmy 85 545 716,72 92 746 487,69 108,42 6 363 000,00 91 908 716,72 231 xxx 1111

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v Kč Daňové příjmy 10 200,00 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 000,00 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2010 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV.

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV. Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění 2 006 I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 250 530 20 404 270 934 269 794 100 sdílené a výlučné daně:

Více

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010

ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2010 Ekonomický odbor ROZPOČET PŘÍJMŮ 2010 v tisících Kč OdPa Položka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY X 1111 Fyz.osoby ze závislé čin. 12 000 12 000 13 269 13 014 108% X 1112 Fyz.osoby

Více

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011

Návrh rozpočtu Města Svobody nad Úpou na rok 2011 P Ř Í J M Y Rozp. skladba ODPA POL ORG Text Částka 1111 2612 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 2612) 107 000 1111 464 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (č. 464) 214 000 1112 1628 Daň z příjmu FO

Více

Vnitřní účetní doklad

Vnitřní účetní doklad IČO: Název úč. jednotky: Období: 00484776 Městys Velký Vřešťov 12/2018 Vnitřní účetní doklad Popis dokladu: rozpočtové opatření č. 6 Doklad č. Den Měsíc Rok Druh dokladu 999999999 17 12 2018 Rozpočet upravený

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Č.j.:18/R-2016 1. N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1.200.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 280.000,- 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 140.000,- 1121 Daň

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010. 400 000,00 Kč. z toho: vodné. 145 130,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 9/2010. 400 000,00 Kč. z toho: vodné. 145 130,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA Příjmy Dne: 25. 1. 2007 Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org. 2 013 2014 Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 10 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 300 000

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více