ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK 2012 2012 2012"

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY PŘÍJMY VÝDAJE NA ROK SCHVÁLENO ZM DNE v Kč v Kč Daňové příjmy ,00 0,00 Splátky půjček ,00 0,00 Příjmy z dotací ,00 0,00 Zemědělství a lesnictví 0, ,00 Obchod a cestovní ruch , ,00 Pozemní komunikace 0, ,00 Vodní hospodářství 0, ,00 Vzdělávání a školské služby , ,00 Základní umělecké školy 0, ,00 KuLtura a sdělovací prostředky , ,00 Tělovýchova a zájmová činnost 650, ,00 Zdravotnické programy 0, ,00 Komunální služby a územní rozvoj , ,00 Ochrana životního prostředí , ,00 Služby sociální péče a pomoci , ,00 Ochrana obyvatelstva 0, ,00 Podpora sborů dobrovolných hasičů 0, ,00 Zastupitelstvo města 0, ,00 Osadní výbory 0, ,00 Vzdělávání v egon centru 0, ,00 Činnost místní správy , ,00 Finanční operace , ,00 Ostatní činnosti 0, ,00 CELKEM , ,00 FINANCOVÁNÍ PŘÍJMOVÉ VÝDAJOVÉ V Kč V Kč Krátkodobá půjčka od Agile ,00 0,00 Splátka jistiny na Techncentrum 0, ,00 Změna stavu na účtech 0, ,00 HB splátka jistiny na nástavbu 0, ,00 Nepeněžní operace účtů - převody ,00 0,00 Splátka jistiny na Skřivánek 0, ,00 Splátka jistiny na čp , ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,00 PŘÍJMY+VÝDAJE+FINANCOVÁNÍ , ,00 1/24

2 REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012 Kč Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Rozdíl příjmy - výdaje ,00 Financování (+/-) ,00 Rozdíl příjmů, výdajů a financování ,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CEKLKEM ,00 PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM ,00 Příjmy z prodeje pozemků ,00 Příjmy z prodeje nemovitostí ,00 Příjmy z prodeje ostatního majetku ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby ,00 Stroje, přístroje, zařízení ,00 Výpočetní technika ,00 Nákup pozemků ,00 Investiční příspěvek svazku ORLICKO ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 Z toho: Opravy a udržování celkem ,00 Platy zaměstnanců v prac. poměru ,00 Refundace mezd 5 000,00 Dohody o práci mimo pr.poměr ,00 Odměny členů zastupitelstva ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Povinné pojistné ,00 Refundace pojistného 1 000,00 Mzdové náklady celkem ,00 Příspěvky obecně prospěšným spol ,00 Příspěvky občanským sdružením ,00 Příspěvky neziskovým organizacím ,00 Příspěvky SO Orlicko neinvestiční ,00 Příspěvky zřízeným organizacím ,00 Příspěvky ostatní ,00 Příspěvky celkem ,00 Ostatní provozní výdaje celkem ,00 2/24

3 SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 7% DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 44% PŘÍJMY Z DOTACÍ ,00 36% NEDAŃOVÉ PŘÍJMY ,00 13% SCHVÁLENÝ ROZPOČET VÝDAJE OSTATNÍ VÝDAJE ,00 32% VÝDAJE NA INVESTICE ,00 25% VÝDAJE NA PŘÍSPĚVKY ,00 16% MZDY A POJIŠTĚNÍ ,00 23% OPRAVY A ÚDRŽBA ,00 4% Jana Ponocná v. r. starostka Vyvěšeno: Sejmuto: SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA KRÁLÍKY DNE USNESENÍMI ZM/2012/02/ /24

4 OdPa Org SpPo Uz Kap Zj Su Au SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA PŘÍJMY 2012 SCHVÁLENO ZM DNE v Kč Daň z příjmů závislá činnost , Daň z příjmů FO podnikání , Daň z příjmů srážková , Daň z příjmů právnických osob , Daň právnické osoby město , Daň z přidané hodnoty , Popl.za zněčišťování ovzduší 7 500, Popl za odnětí zěm. půdy 2 000, Poplatek za likvidaci TDO , Poplatek ze psů , Popl.za užívání veř.prostrans , Veřejné prostranství Cihelna , Poplatek z ubytovacích kapacit , Poplatek za provoz.vhp , Odvod výtěžku z provozování VA , Zkoušky o řidičské oprávnění , Správní poplatky matrika , Správní popl životní prostředí , Správní poplatky pasy a OP , Spr.poplatky Czech Point SÚ 2 000, Spr.poplatky Czech Point MO , Spr.poplatky Czech Point OŽÚ , Správní poplatky stavební , Správní poplatky živnosteské , Správní popl.ryb a lov lístky , Správní popl. registr vozidel , Správní poplatky silniční , Daň z nemovitostí ,00 Daňové příjmy , Splátka půjčky o.s. MLÝN , Splátky půjček z FRB ,00 Splátky půjček , Souhrnný dotační vztah , Příspěvky od obcí NEINV , Přísp.obcí na varovný systém , Odvod ze zisku hospodářské čin ,00 Neinvestiční dotace celkem , Technologické centrum , Příspěvky od obcí investiční , Hůrka revitalizace tvrze ,00 Investiční dotace celkem ,00 00 Příjmy z dotací , Festival příhraničí dotace ,00 21 Obchod a cestovní ruch , ZŠ praktická nájemné ,00 31 Vzdělávání a školské služby , VMK příjmy , VMK nájem vysílač , VMK příjmy z fotovoltaiky , Cihelna příjem z reklamy , Cihelna příjem zbrožur 5 000, Cihelna pronájem pozemků 2 750, Cihelna přijaté dary , Dotace na historické rekonstr ,00 4/24

5 K-S 14 vstupné , Hůrka vstupné , Rozhlasové vysílání , Králický zpravodaj příjem ,00 33 Klutura a sdělovací prostředky , Hněvkov nájemné 650,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 650, Byty ve správě města nájemné , Nebyty ve správě města služby , Nebyty ve správě města nájemné , Pronájem movitých věcí 8 000, SMK nájem hala,dvůr , SMK nájemné za areál , SMK komplexní pronájem , Příjmy z věcných břemen , Pronájem pozemků , Prodej pozemků , Prodej nemovitostí , Prodej plynového zařízení , Pronájem kotelen ,00 36 Komunální služby a územní rozvoj , Příjem za použití skládky , EKO-KOM třídění odpadů ,00 37 Ochrana životního prostředí , SSK příjem za služby , Tiskopisy receptů a žádanek 200,00 43 Služby sociální péče a pomoci , Příjmy ze sankčních plateb MO , Příjmy ze sankčních plateb OVV , Příjmy ze sankčních plateb OŽP , Prodej neinvestičního majetku 2 000, Přijaté pojistné náhrady MO 2 000, Přijaté pojistné náhrady VTS , egon dotace , Náklady řízení MO , Příjmy z min. let vodné , Náklady řízení OVV ,00 61 Činnost místní správy , Úroky přijaté ČS , Úroky přijaté FRB 5 000, EKOLA příjmy z dividend ,00 63 Finanční operace ,00 PŘÍJMY CELKEM ,00 OdPa Org SpPo Uz Zp Su Au KAP SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2011 VÝDAJE 2012 SCHVÁLENO ZM DNE v Kč Poplatek za odnětí ZPF , Údržba městských pozemků , Odchyt toulavých zvířat ,00 10 Zemědělství a lesnictví , Příspěvky občanským sdružením , Příspěvky svazkům obcí , Příspěvek SO Orlicko neinvest , Příspěvek SO Orlicko investič , Propagační materiál , Festival příhraničí materiál ,00 5/24

6 Bikechallenge propagace , Festival příhraničí služby 7 200, Bikechalenge stravování , Výdaje na akce města , Příspěvek ops Králický Sněžník , SMK správa plakátovacích ploch ,00 21 Vnitřní obchod a cestovní ruch , Dopravní značení , Sekání příkopů , Opravy a údržba komunikací , BUS zastávky,mobiliář , SMK údržba komunikací ,00 22 Pozemní komunikace , Vodovody opravy a udržování , Vodovod. přivaděč Č. Potok , Úpravy vodních toků a příkopů ,00 23 Vodní hospodářství , Opravy a údržba MŠ , MŠ Pivovarská příspěvek , MŠ Červený Potok příspěvek , MŠ Moravská příspěvek , Opravy a údržba škol , Oprava budovy ZŠ 5.května , Gymnázium a ZŠ příspěvek , ŠJ vyúčtování záloh m.l , Školní jídelna příspěvek ,00 31 Vzdělávání a školské služby , ZUŠ příspěvek ,00 32 Základní umělecké školy , Hudební činnost , Městská knihovna příspěvek , Městské muzeum příspěvek , Klubovny vodné 3 000, Klubovny obcí elektřina , Pronájem pódia , Klubovny obcí služby 4 000, Opravy budov pro kulturu , Rezerva ke grantům, karneval , Dotační program pro kulturu , Příspěvek na přípravu koncertů , Kronika odměny , Kronika materiál 3 000, Kroniky , VMK expozice , VMK materiál 5 800, VMK vodné 8 000, VMK ektřina , VMK telefony 1 700, VMK ostatní služby , VMK opravy , VMK ostatní výdaje , VMK , Cihelna odměna za zdr.dohled , Cihelna materiál , Cihelna elektřina 8 000, Cihelna PHM , Cihelna poštovné 1 000, Cihelna nájemné ,00 6/24

7 Cihelna nájemné MO , Cihelna propagace , Cihelna opravy , Cihelna občerstvení , Cihelna ostatní výdaje , Cihelna odměny , Cihelna , K-S 14 DHDM 4 000, K-S 14 materiál , K-S 14 telefony 440, K-S14 služby 8 000, K-S 14 opravy a údržba , K-S 14 ostatní výdaje , K S14 investice , K-S , Hůrka materiál , Hůrka elektřina , Hůrka poštovné 500, Hůrka nájemné za pozemky , Hůrka služby , Hůrka ostatní výdaje , Hůrka investice , Hůrka krátkodobá půjčka , Revitalizace tvrz Hůrka , Hůrka , Architektonická studie MPZ , Vyzvednutí pomníku , Regenerace MPZ vlastní výdaje , Zachování kulturních památek , Králický zpravodaj tisk , Klub Na Střelnici příspěvek , KNS investice malý sál , Akce pro důchodce materiál 2 000, Akce pro důchodce pohoštění , Akce pro důchodce ost.výdaje 2 000, Obřadnictví, matrika , Společenské akce ,00 33 Kultura a sdělovací prostředky , Údržba a servis sportovišť , Dětské hřiště u byt.provoz , Oprava koupaliště , Oprava plochy nádrže PL , SMK správa a provoz koupaliště , Dotační program pro sport , Hněvkov odměny 3 000, Hněvkov materiál 5 000, Hněvkov elektřina , Hněvkov služby , Hněvkov , Příspěvek obci Č.Voda ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , Prevence kriminality , Příspěvky na protidrog.prevenc ,00 35 Zdravotnické programy , Neobsazený byt v ZUŠ vodné 2 500, Neobsazený byt v ZUŠ plyn 2 000, Neobsazený byt v ZUŚ elektřina 2 000, Ostraha při vyklízení bytů 7 000,00 7/24

8 Výměna kotlů na ZS , Městské budovy opravy a údržba , Pojistné události opravy , Oprava střechy garáže , Veřejné osvětlení investice , SMK provoz veřejného osvětlení , Hřbitovy opravy a údržba , Náhrada za pohřby , SMK správa a provoz hřbitovů , Územní plán , Vodné a stočné v ost.objektech , Plyn v ostatních objektech , Elektřina v ost. objektech , Daň z převodu nemovitostí , Projekty a studie , Nákup pozemků , SMK správa a provoz WC ,00 36 Komunální služby a územní rozvoj , Ostatní nakládání s odpady , SMK svoz komunálních odpadů , Značka zákaz skládky 5 000, Černé skládky + rezerva , Údržba skládky DB , Péče o veřejnou zeleň , SMK péče o veřejnou zeleň ,00 37 Ochrana životního prostředí , Příspěvek charitativním org , SSK platy zaměstnanců , SSK sociální pojištění , SSK zdravotní pojištění , SSK ochranné pomůcky 6 000, SSK knihy, tisk 1 000, SSK DHDM , SSK nákup materiálu 5 000, SSK PHM , SSK telefony , SSK školení a vzdělávání , SSK ostatní služby , SSK opravy a údržba 5 000, SSK cestovné 6 000, SSK náhrada mezd v nemoci 8 000, SSK ,00 43 Služby sociální péče a pomoci , Krizové řízení materiál , Krizové řízení telefony 1 000, Servis varovného systému , Krizové řízení software 500, Krizové řízení rezerva , Varovný vyrozumívací systém ,00 52 Ochrana obyvatelstva , SDH refundace mezd 5 000, SDH ostatní osobní výdaje , SDH refundace pojistného 1 000, SDH ochranné pomůcky , SDH nákup materiálu 8 000, SDH vodné a stočné 6 000, SDH plyn , SDH elekltřina 8 000,00 8/24

9 SDH PHM , SDH pojištění , SDH ostatní služby 6 000, SDH opravy a údržba , SDH cestovné 3 000, SDH dopravní prostředky CAS ,00 55 Podpora sborů dobrovolných hasičů , ZM odměny členů zastupitelstva , ZM sociální pojištění , ZM zdravotní pojištění , ZM školení a vzdělávání 8 000, ZM cestovné 2 000, ZM pohoštění , ZM rezerva , ZM věcné dary , Finanční výpomoc o.s.mlýn , Zastupitelstvo města , Osadní výbory DHDM 5 000, Osadní výbory materiál , Osadní výbory pevná paliva 500, Osadní výbory PHM 4 500, Osadní výbory pohoštění 5 000, Osadní výbory ostatní výdaje 8 000, Osadní výbory , egon mzdy , egon materiál , Vzdělávání v egon centru , MS platy zaměstnanců , MS OON , Odměna hodináři 5 000, MS sociální pojištění , MS zdravotní pojištění , MS povinné pojistné úrazů , MS ochranné pomůcky , MS léky a zdravot.materiál 1 000, MS služební stejnokroje , MS knihy, tisk , MS DHDM , MS materiál , MS materiál , MS vodné a stočné , MS plyn , MS elektřina , MS PHM , MS teplo , MS služby pošt , MS služby pošt MO 200, MS služby telekomunikací , MS nájemné , MS nájemné pozemků , MS konzultační porad. služby , Studie Skřivánek , MS konzultační služby MO , MS školení a vzdělávání , MS ostatní služby , MS geometrické plány , MS opravy a údržba , MS software ,00 9/24

10 MS cestovné , MS ostatní nákupy , MS stravování zaměstananců , SF stravování zaměstnanců , SF pojištění zaměstnanců , MS kolky KÚ , MS kolky MO , MS kolky ÚP a SÚ 500, MS dálniční známky 7 500, MS náhrada mezd v nemoci , MS stroje, přístroje, zařízení , Činnost místní správy , Úroky z úvěrů , Úroky z úvěrů HB , Bankovní poplatky ČS , Bankovní poplatky ČNB 250, Bankovní poplatky , Bankovní poplatky HB 3 000, Bankovní poplatky ČNB 150, Bankovní poplatky FRB 1 200, Pojištění majetku , Správní poplatky placené 2 000, Úhrada za ručení čp , Daň z příjmů za město , DPH za město ,00 63 Finanční operace , Finanční vypořádání se SR , Finanční rezerva pro PO ,00 64 Ostatní činnosti ,00 VÝDAJE CELKEM ,00 OdPa Org SpPo Uz Zp Su Au KAP SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA FINANCOVÁNÍ v Kč Krátkodobá půjčka od Agile , Splátka jistiny Techn.centrum , Změna stavu na účtech , HB splátka jistiny na nástavbu , Nepeněžní operace účtů , Splátka jistiny Skřivánek , Splátka jistiny na čp ,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM ,00 REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2012 Kč Příjmy celkem ,00 Výdaje celkem ,00 Rozdíl příjmy - výdaje ,00 Financování (+/-) ,00 Rozdíl příjmů, výdajů a financování 0,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CEKLKEM ,00 PŘÍJMY Z DOTACÍ CELKEM ,00 Příjmy z prodeje pozemků ,00 Příjmy z prodeje nemovitostí ,00 Příjmy z prodeje ostatního majetku ,00 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 10/24

11 STRUKTURA VÝDAJŮ Budovy, haly a stavby ,00 Stroje, přístroje, zařízení ,00 Výpočetní technika ,00 Nákup pozemků ,00 Investiční příspěvek svazku ORLICKO ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ,00 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM ,00 Z toho: Opravy a udržování celkem ,00 Platy zaměstnanců v prac. poměru ,00 Refundace mezd 5 000,00 Dohody o práci mimo pr.poměr ,00 Odměny členů zastupitelstva ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Povinné pojistné ,00 Refundace pojistného 1 000,00 Mzdové náklady celkem ,00 Příspěvky obecně prospěšným spol ,00 Příspěvky občanským sdružením ,00 Příspěvky neziskovým organizacím ,00 Příspěvky SO Orlicko neinvestiční ,00 Příspěvky zřízeným organizacím ,00 Příspěvky ostatní ,00 Příspěvky celkem ,00 Ostatní provozní výdaje celkem ,00 11/24

12 UKAZATELE STAROSTKA EKOLA příjmy z dividend , Příspěvky svazkům obcí , Příspěvek SO Orlicko neinvest , Příspěvek SO Orlicko investič , Příspěvek ops Králický Sněžník , Finanční výpomoc o.s.mlýn , Úhrada za ručení čp , Finanční rezerva pro PO ,00 12/24

13 UKAZATELE MÍSTOSTAROSTA Veřejné prostranství Cihelna , VMK příjmy , VMK příjmy z fotovoltaiky , Cihelna příjem z reklamy , Cihelna příjem zbrožur 5 000, Cihelna přijaté dary , Dotace na historické rekonstr , K-S 14 vstupné , Hůrka vstupné , Klubovny vodné 3 000, Klubovny obcí elektřina , Klubovny obcí služby 4 000, VMK expozice , VMK materiál 5 800, VMK vodné 8 000, VMK ektřina , VMK telefony 1 700, VMK ostatní služby , VMK opravy , VMK ostatní výdaje , Cihelna odměna za zdr.dohled , Cihelna materiál , Cihelna elektřina 8 000, Cihelna PHM , Cihelna poštovné 1 000, Cihelna nájemné , Cihelna propagace , Cihelna opravy , Cihelna občerstvení , Cihelna ostatní výdaje , Cihelna odměny , K-S 14 DHDM 4 000, K-S 14 materiál , K-S 14 telefony 440, K-S14 služby 8 000, K-S 14 opravy a údržba , K-S 14 ostatní výdaje , K S14 investice , Hůrka materiál , Hůrka elektřina , Hůrka služby , Hůrka ostatní výdaje , Revitalizace tvrz Hůrka , Osadní výbory DHDM 5 000, Osadní výbory materiál , Osadní výbory pevná paliva 500, Osadní výbory PHM 4 500, Osadní výbory pohoštění 5 000, Osadní výbory ostatní výdaje 8 000,00 13/24

14 UKAZATELE TAJEMNÍK Správní poplatky matrika , Technologické centrum , Rozhlasové vysílání , egon dotace , Kronika odměny , Kronika materiál 3 000, Obřadnictví, matrika , ZM odměny členů zastupitelstva , ZM sociální pojištění , ZM zdravotní pojištění , ZM školení a vzdělávání 8 000, ZM cestovné 2 000, ZM pohoštění , ZM rezerva , ZM věcné dary , egon mzdy , egon materiál , MS platy zaměstnanců , MS OON , MS sociální pojištění , MS zdravotní pojištění , MS povinné pojistné úrazů , MS ochranné pomůcky , MS léky a zdravot.materiál 1 000, MS knihy, tisk , MS DHDM , MS materiál , MS vodné a stočné , MS plyn , MS elektřina , MS PHM , MS teplo , MS služby pošt , MS služby telekomunikací , MS nájemné , MS konzultační porad. služby , MS školení a vzdělávání , MS ostatní služby , MS opravy a údržba , MS software , MS cestovné , MS ostatní nákupy , MS stravování zaměstananců , SF stravování zaměstnanců , SF pojištění zaměstnanců , MS kolky KÚ , MS dálniční známky 7 500, MS náhrada mezd v nemoci , MS stroje, přístroje, zařízení , Bankovní poplatky ČS , Bankovní poplatky ČNB 250, Správní poplatky placené 2 000,00 14/24

15 UKAZATELE FO Daň z příjmů závislá činnost , Daň z příjmů FO podnikání , Daň z příjmů srážková , Daň z příjmů právnických osob , Daň právnické osoby město , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za likvidaci TDO , Poplatek ze psů , Daň z nemovitostí , Splátka půjčky o.s. MLÝN , Splátky půjček z FRB , Souhrnný dotační vztah , Odvod ze zisku hospodářské čin , Úroky přijaté ČS , Úroky přijaté FRB 5 000, ŠJ vyúčtování záloh m.l , Městská knihovna příspěvek , Městské muzeum příspěvek , Klub Na Střelnici příspěvek , Úroky z úvěrů , Úroky z úvěrů HB , Bankovní poplatky , Bankovní poplatky HB 3 000, Bankovní poplatky ČNB 150, Bankovní poplatky FRB 1 200, Daň z příjmů za město , DPH za město , Finanční vypořádání se SR , Krátkodobá půjčka od Agile , Splátka jistiny Techn.centrum , Změna stavu na účtech , HB splátka jistiny na nástavbu , Nepeněžní operace účtů , Splátka jistiny Skřivánek , Splátka jistiny na čp ,00 15/24

16 UKAZATELE OŠKT Příspěvky od obcí NEINV , Festival příhraničí dotace , Králický zpravodaj příjem , Hněvkov nájemné 650, Příspěvky občanským sdružením , Propagační materiál , Festival příhraničí materiál , Bikechallenge propagace , Festival příhraničí služby 7 200, Bikechalenge stravování , Výdaje na akce města , MŠ Pivovarská příspěvek , MŠ Červený Potok příspěvek , MŠ Moravská příspěvek , Gymnázium a ZŠ příspěvek , Školní jídelna příspěvek , ZUŠ příspěvek , Hudební činnost , Pronájem pódia , Rezerva ke grantům, karneval , Dotační program pro kulturu , Příspěvek na přípravu koncertů , Architektonická studie MPZ , Vyzvednutí pomníku , Regenerace MPZ vlastní výdaje , Králický zpravodaj tisk , Údržba a servis sportovišť , Dotační program pro sport , Hněvkov odměny 3 000, Hněvkov materiál 5 000, Hněvkov elektřina , Hněvkov služby , Příspěvek obci Č.Voda , Odměna hodináři 5 000,00 16/24

17 UKAZATELE ÚP a SÚ Spr.poplatky Czech Point SÚ 2 000, Správní poplatky stavební , Územní plán , Studie Skřivánek ,00 17/24

18 UKAZATELE MO Spr.poplatky Czech Point MO , ZŠ praktická nájemné , VMK nájem vysílač , Cihelna pronájem pozemků 2 750, Byty ve správě města nájemné , Nebyty ve správě města služby , Nebyty ve správě města nájemné , Pronájem movitých věcí 8 000, SMK nájem hala,dvůr , SMK nájemné za areál , SMK komplexní pronájem , Příjmy z věcných břemen , Pronájem pozemků , Prodej pozemků , Prodej nemovitostí , Pronájem kotelen , Příjmy ze sankčních plateb MO , Prodej neinvestičního majetku 2 000, Přijaté pojistné náhrady MO 2 000, Náklady řízení MO , Cihelna nájemné MO , Hůrka poštovné 500, Hůrka nájemné za pozemky , Ostraha při vyklízení bytů 7 000, Daň z převodu nemovitostí , Nákup pozemků , MS služby pošt MO 200, MS nájemné pozemků , MS konzultační služby MO , MS geometrické plány , MS kolky MO , Pojištění majetku ,00 18/24

19 UKAZATELE OVTS Správní poplatky silniční , Přísp.obcí na varovný systém , Příspěvky od obcí investiční , Hůrka revitalizace tvrze , Prodej plynového zařízení , Příjem za použití skládky , Přijaté pojistné náhrady VTS , Příjmy z min. let vodné , Poplatek za odnětí ZPF , SMK správa plakátovacích ploch , Dopravní značení , Sekání příkopů , Opravy a údržba komunikací , BUS zastávky,mobiliář , SMK údržba komunikací , Vodovody opravy a udržování , Vodovod. přivaděč Č. Potok , Úpravy vodních toků a příkopů , Opravy a údržba MŠ , Opravy a údržba škol , Oprava budovy ZŠ 5.května , Opravy budov pro kulturu , Hůrka investice , Hůrka krátkodobá půjčka , KNS investice malý sál , Dětské hřiště u byt.provoz , Oprava koupaliště , Oprava plochy nádrže PL , SMK správa a provoz koupaliště , Neobsazený byt v ZUŠ vodné 2 500, Neobsazený byt v ZUŠ plyn 2 000, Neobsazený byt v ZUŚ elektřina 2 000, Výměna kotlů na ZS , Městské budovy opravy a údržba , Pojistné události opravy , Oprava střechy garáže , Veřejné osvětlení investice , SMK provoz veřejného osvětlení , Hřbitovy opravy a údržba , SMK správa a provoz hřbitovů , Vodné a stočné v ost.objektech , Plyn v ostatních objektech , Elektřina v ost. objektech , Projekty a studie , SMK správa a provoz WC , Servis varovného systému , Varovný vyrozumívací systém ,00 19/24

20 UKAZATELE OSVZ Tiskopisy receptů a žádanek 200, Prevence kriminality , Příspěvky na protidrog.prevenc , Náhrada za pohřby , Příspěvek charitativním org ,00 20/24

21 UKAZATELE SSK SSK příjem za služby , Akce pro důchodce materiál 2 000, Akce pro důchodce pohoštění , Akce pro důchodce ost.výdaje 2 000, SSK platy zaměstnanců , SSK sociální pojištění , SSK zdravotní pojištění , SSK ochranné pomůcky 6 000, SSK knihy, tisk 1 000, SSK DHDM , SSK nákup materiálu 5 000, SSK PHM , SSK telefony , SSK školení a vzdělávání , SSK ostatní služby , SSK opravy a údržba 5 000, SSK cestovné 6 000, SSK náhrada mezd v nemoci 8 000,00 21/24

22 UKAZATELE OVV Popl.za užívání veř.prostrans , Poplatek z ubytovacích kapacit , Poplatek za provoz.vhp , Odvod výtěžku z provozování VA , Zkoušky o řidičské oprávnění , Správní poplatky pasy a OP , Správní popl. registr vozidel , Příjmy ze sankčních plateb OVV , Náklady řízení OVV , Krizové řízení materiál , Krizové řízení telefony 1 000, Krizové řízení software 500, Krizové řízení rezerva , SDH refundace mezd 5 000, SDH ostatní osobní výdaje , SDH refundace pojistného 1 000, SDH ochranné pomůcky , SDH nákup materiálu 8 000, SDH vodné a stočné 6 000, SDH plyn , SDH elekltřina 8 000, SDH PHM , SDH pojištění , SDH ostatní služby 6 000, SDH opravy a údržba , SDH cestovné 3 000, SDH dopravní prostředky CAS ,00 22/24

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka

Lesy odd par zvýšení snížení poznámka RO č. 2/2007 Lesy odd par zvýšení snížení poznámka Mzdy* 1031 5011 70000 Sociální pojištění* 1031 5031 5200 Zdravotní pojištění* 1031 5032 1800 Zalesňování brigády 1031 5021 33376 Ochranné pomůcky pro

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218

v tisících Kč Zemědělství - celkem 1012 1632 příjmy z pronájmu pozemků 2131 414 příjmy z pronájmu nemovitého majetku 2132 1218 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY ZA ROK 2008 v tisících Kč NÁVRH P Ř Í J M Y ORG položka rozpočtu Daňové příjmy - celkem 28722 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2400 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje

Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje Rozpočet obce Rajhradice na rok 2010 Výdaje Pol. Název Rozpočet 2010 1012 5222 Neinvestiční transfery občan.sdruž. 2,0 1012 Zeměd. a potravinářská činnost 2,0 1099 5222 Výdaje na lesní hospodářství 20,0

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011)

Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Rozpočet roku 2011 (schválený v zastupitelstvu obce dne 23.2.2011) Příjmy - 1111 Daň z př. FO ze ZČ a funkč. požitků 1 700 000-1112 Daň z př. FO ze samost.výděl.činnosti 85 000-1113 Daň z př. FO z kapitál.

Více

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1

Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 Město Týnec nad Sázavou Návrh rozpočtu pro rok 2009 Strana 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 5171 opravy a udržování 1 200 000 opravy vodovodních vedení "Kolonka" - splátka 5171 opravy a udržování

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice

Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Schválený rozpočet na rok 2015 obce Radimovice Příjmy v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 400 000 0

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč

Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf. pol. PŘÍJMY tis.kč Obec Dubenec IČ: 00277801 Návrh rozpočtu pro rok 2015 v tis. Kč, záv.ukazatel paragraf pol. PŘÍJMY tis.kč 1111 Daň z př. FO ze záv. činnosti 1680,0 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 61,0 1113 Daň z příjmu FO

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více