Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l"

Transkript

1 Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I

2 V I i 4 x P ň T

3 V trvae v

4 Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od do Cí akce : Zvýšení komfortu uívání pronajímaného prostoru Vkovy věe Očekávané výsedky : 1) Zbavení stěn neádoucí vhkosti (sanitr, mokré mapy na stěnách, písně). 2) Vytopení prostoru na poadovanou tepotu 20 ⁰C de vyjádření provozu i víc stupňů. 3) Dodrení výše pánovaných nákadů na provoz infratopení spotřeba eektrické energie. AČÁT K KONEC A ALÝ A A OBDOBÍ CCA 4 MĚ ÍCŮ STAV VLHKOSTI ZDIVA (průměrné hodnoty) 10,6 4,2 POKLES O 60 % TEPLOTA VZDUCHU (průměrné hodnoty 11 ⁰C 19 ⁰C DODRŽEN TEPLOTNÍ REŽIM SPOTŘEBA EL.ENERGIE STAV ELEKTROMĚRU 1752 kwh 7008 kwh 5256 kwh

5 Závěrečný komentář : Zbavení prostoru neádoucí vhkosti : Při prohídce prostoru v ednu 2012 by zjištěn vemi nepříznivý stav ve vhkosti stěn a vekém výskytu sanitru. Objekt neby douhodobě vytápěn a by veice vhký. V prosinci 2012 bya provedena oprava omítek, co znamenao daší přísun vhkosti do zdí. Dne jsme spustii technoogii infratopení, která ji po týdnu zapříčinia prudký nárůst tepoty vzduchu, stěn a pokes vhkosti zdiva, viz. příoha č. 1 Měření účinnosti infra topných paneů ES systems v objektu Vkova vě ve Znojmě. Tento jev je zapříčiněný principem, na kterém infrapaney fungují neohřívají vzduch v místnosti, ae stěny a podahu, pokud jsou tyto vhké, dochází nejdříve k odparu vhkosti a násedné akumuaci tepa do stěn a podahy. Tepota stěn je cca 20 ⁰C. V současné době je vnitřní prostor Vkovy věe krásně suchý, vytopený a připravený na veice komfortní uívání pro budoucího nájemce. Pokud by neproběho vytápění právě infrapaney, objekt by by v současné době veice vhký, s výskytem sanitru a mokrých map na zdech, promrzý a pesnivý. Tento neutěšený stav by zapříčinio buď ádné vytápění v průběhu této zimy, nebo vytápění pomocí e. přímotopů, které by zdivo nevysušiy, pouze by ohřívay vzduch v místnosti, který by násedně kondenzova na zdech a vytvoři píseň. Z hediska uitných vastnosti by by objekt zcea nevyhovující. ad 2) Vytopení prostoru Vkovy věe na provozní tepotu De příohy č. 1 Měření účinnosti infra topných paneů ES systems v objektu Vkova vě ve Znojmě je zřejmé, e tepota vzduchu v místnosti se pohybuje koem 20 ⁰C. Pokud byy naměřeny niší tepoty, je to zapříčiněno sníením tepoty na řídícím termostatu. Je zřejmé, e technoogie infratopení je technicky schopná vytopit prostor Vkovy věe na komfortní provozní tepotu. Je důeité upozornit na veice špatný stav dveřních otvorů, které jsou v nevyhovujícím stavu netěsní.

6 Dodrení výše pánovaných provozních nákadů spotřeba e. energie V istopadu 2012 bya MěÚ Znojmo předoena nabídka na zapůjčení technoogie infratopení pro budovu Vkova vě, viz. příoha č. 2 Nabídka řešení vhkosti a vytápění budovy Vkova vě. De této nabídky jsme instaovai do budovy technoogii o příkonu 2,8 kw. Akci vytápění jsme předpokádai na dobu dvou měsíců s pánovanou spotřebou eektrické energie 2167 kwh, co při ceně 2,80 Kč/kWh činí částku 6.068,-Kč. Skutečné nákady za 4 měsíce (tj. od do ) byy 5256 kwh, co při ceně 2,80 Kč/kWh, činí ,- Kč, tzn. e za dva měsíce činí spotřeba e. energie částku 7.359,- Kč. Pánované nákady byy překročeny o částku 1.291,-Kč. Toto překročení zdůvodňujeme faktem, e se začao s vytápění prostoru a v průběhu zimy, kdy je objekt ji veice chadný a vytápění je provozně náročnější, ne kdy se začne topit při náběhu topné sezóny, co je maximáně v měsíci říjnu. Dáe zde byy veice nepříznivé vivy v otázce utěsnění přístupových dveří, které jsme na vastní nákady někoikrát utěsňovai, ae vdy byo toto opatření demontováno třetími osobami, které měy do objektu také přístup, přikádáme fotky netěsností dveří. Daší nepříznivý viv na vhkost v objektu měa rekonstrukce, která zde probíhaa v měsíci 12/2012 obnova omítek, co znamenao daší obrovský přísun vhkosti do stěn, tuto vhkost musey infrapaney vysušit, co znamená daší zvýšení nákadů na e. energii. I za těchto veice nepříznivých okoností je spotřeba eektrické energie veice úsporná, z důvodu toho, e objekt je v současné době vytápěn okamitým příkonem 2,8 kw, oproti okamitému příkonu eektrických přímotopů, které zde byy dříve instaovány, tj. 7 kw. Tyto eektrické přímotopy by objekt vytopiy při nárůstu nákadů o min. 50 %, ae havně by objekt nezbaviy neádoucí vhkosti, sanitru a písně. Tímto Vám veice děkujeme za poskytnutí podpory naší firmě jako výrobnímu subjektu v regionu Znojma. Ji v současné době můeme říci, e se díky této spoupráci zvýšio povědomí o výrobcích, které nabízíme skeněné infrapaney. Doufáme, e Vaše zkušenost s vytápěním historického objektu Vkovy věe je dostatečně věcná a přínosná jak pro Vás jako majitee a provozovatee budovy, tak také pro budoucího nájemce prostoru Vkova vě, který bude objekt uívat pro své podnikateské aktivity. De našeho názoru je technoogie infratopení jednoznačná cesta jak udret historické a vůbec vhké budovy v provozu schopném stavu pro uivatee, ae havně zatáváme názor, e se jedná o investici, která je schopna ušetřit obrovské penění prostředky, které jsou vynakádány na opakované opravy historických budov, a to jak komerčního, tak i bytového vyuití. Hezký den Josef Pejcha Brněnská 21, 67401, Třebíč mobi: te.: fax.: e-mai: web:

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB

JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB JAK ZATEPLIT FASÁDU SPRÁVNĚ A BEZ CHYB Zkušenosti postřehy tipy a rady ROMAN STUDENÝ Rád bych poděkoval všem, co mi pomohli s realizací této knihy. Především společnostem BAUMIT, CERESIT, WEBER TERRANOVA,

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová

KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ. ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová KVALITNÍ ŘEMESLNICKÁ PRÁCE PŘI OBNOVĚ PODSTÁVKOVÝCH DOMŮ ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová ZÁKLADY PODSTÁVKOVÉHO DOMU Jiří Hořínek a Šárka Draxlová Předmluva: Podstávkové domy a

Více

Kdy využít financování prostředníctvímgarantovaných energetických služeb Príklady a skúsenosti v ČR

Kdy využít financování prostředníctvímgarantovaných energetických služeb Príklady a skúsenosti v ČR Kdy využít financování prostředníctvímgarantovaných energetických služeb Príklady a skúsenosti v ČR strana 1/39 OBSAH 1. Jak funguje EPC pro ty co ještě neslyšeli nebo už zapomněli 2. Typy energeticky

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE

Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE Zprávy ze SEVEn ÚSPORY ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE ročník 17 číslo 2 / 10 říjen 2010 Výsledky verifikace snížení emisí CO 2 v programu Zelená úsporám za rok 2009 Česká republika má v rámci režimu Kjótského

Více

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie

Možnost financování prostřednictvím metody EPC. na úspory energie Možnost financování prostřednictvím metody EPC ve financování komunálních projektů na úspory energie Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Pakt starostů a primátorů -příležitost

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Inteligentní budovy. k projektu. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01.

STUDIJNÍ MATERIÁL. k modulu Inteligentní budovy. k projektu. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01. STUDIJNÍ MATERIÁL k modulu Inteligentní budovy k projektu Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském kraji CZ.1.07/3.2.04/01.0045 INTELIGENTNÍ BUDOVY Ing. Michaela Burdková, Ing. Petr Veselý

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více