Církevní základní škola ve Zlíně, Česká 4787 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní základní škola ve Zlíně, Česká 4787 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Církevní základní škola ve Zlíně, Česká 4787 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010

2 Obsah: Úvodní slovo ředitele.3 I. Základní údaje o škole.. 4 II. Přehled pracovníků školy.. 6 III. Celoroční přehled akcí.. 8 IV. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. 14 V. Údaje o integrovaných žácích VI. Studijní výsledky.. 15 VII. Vzdělávací program.. 16 VIII. Minimální preventivní program 20 IX. Kroužky - zájmová činnost v odpoledních hodinách 25 X. Projekty. 26 XI. Duchovní život.. 29 XII. Různé aktivity...30 XIII. Účast žáků školy v soutěžích 37 XIV. Výsledky inspekcí a kontrol. 40 Příloha č.1 Tabulka: Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 42 Příloha č.2 Tabulka: Hospodaření za rok Příloha č. 3 Hospodaření SRPŠ při CZŠ.45 2

3 Úvodní slovo ředitele školy Vážení rodiče, kolegové, žáci a přátelé školy, uplynulý školní rok jsme toho společně ve škole i mimo ni zažili. Nejen pro nás byla velkou výzvou návštěva Svatého otce v České republice. S několika kolegy a skupinou žáků ze II.stupně jsme zažili příjemný večer v Praze a druhý den úžasnou atmosféru ve Staré Boleslavi s několika desítkami tisíc poutníků při mši svaté s papežem Benediktem XVI. Svatý otec ve svém poselství mládeži mimo jiné řekl, že:..v každém mladém člověku je touha po štěstí, občas spojená s jakýmsi neklidem; touha, kterou však dnešní konzumní společnost často využívá špatným a odcizujícím způsobem. Je třeba brát vážně toto usilovné hledání štěstí. Naše škola chce být nejen vzdělávací institucí ale ve spolupráci s rodiči dětem a mladým lidem pomocníkem při hledání štěstí a smyslu života. Naši učitelé chtějí žákům pomáhat objevit cestu vlastního rozvoje, na jejich cestě je doprovázet, společně hledat otázky a odpovědi. V této konzumní společnosti také ukázat a připomenout i jiné hodnoty, než tato neklidná doba prosazuje, nabídnout smysluplný život s druhými a pro druhé. Myslím, že nám i tento školní rok žáci svými aktivitami potvrdili, že nemyslí jen na sebe ať už to bylo přispívání na různé sbírky pro potřebné, aktivní přístup k projektu Šampioni pro Afriku, akce, organizované školním parlamentem, různé soutěže a hry, které připravili starší žáci pro mladší spolužáky nebo jen přátelské návštěvy žáků z II.stupně na stupni prvním o přestávce i dobrovolná služba ve škole při různých programech pro veřejnost. To je důkazem, že se nám společně s rodiči poslání naší školy daří naplňovat. Kéž i další školní rok nám přinese více radostí než starostí, hodně studijních úspěchů, společných zážitků, Božího požehnání a mnoho zájemců navštěvovat církevní základní školu. Ve Zlíně 25. srpna 2010 Mgr. Miroslav Škarka ředitel školy 3

4 I. Základní údaje o škole Charakteristika školy Církevní základní škola ve Zlíně je základní školou podle Školského zákona. Pro církevní školství platí obecná a církevní legislativa: Kodex kanonického práva (hlava 1) Školský zákon Zákon o pedagogických pracovnících Listina základních práv a svobod Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Charakter a specifika školy určuje dále zřizovatel. Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný zřizovatelem. Ředitel školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem školy. Základním posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat základní vzdělání, které je rovnocenné s jinými základními školami. Avšak oproti ostatním by tato škola měla být přímo nasměrovaná k výchově křesťanské osobnosti, navazující na výchovu v rodinách. Název školy, sídlo Církevní základní škola ve Zlíně, Česká 4787, Zlín Zřizovatel, adresa zřizovatele Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc Kontakt: tel.: fax: Právní forma školy školská právnická osoba IČO: IZO:

5 Ředitel školy Mgr. Miroslav Škarka Datum jmenování do funkce: , potvrzení ve funkci od Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace. Telefon: Fax: Web.: Datum založení školy Zřizovací listina č.j. 844/92 Datum zahájení činnosti 1. září 1994 Datum zařazení do sítě škol č.j. 1641/92-2 aktualizace: č.j. 10 b292/ změna zařazení: č.j /96-61 změna zařazení: Datum zařazení v rejstříku škol a školských zařízení č.j. 5394/06-21 Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 1. Základní škola kapacita: 250 žáků IZO: Školní družina kapacita: 75 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 220 jídel IZO:

6 Rada školy zřízena k počet členů 3 počet jednání ve šk.roce 2008/ Po skočení prvního funkčního období proběhly další volby. Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole Sdružení rodičů a přátel školy při CZŠ ve Zlíně bylo založeno jako občanské sdružení. II. Přehled pracovníků školy Zaměstnanci školy ve školním roce 2009/2010: Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 30 ( plus 2 na MD) Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet asistentů 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet zaměstnanců ŠJ 5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009: Učitel Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. učitelka 0,36 VŠ Aprobace I. stupeň ZŠ Př, Che 2. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 3. učitelka 1 VŠ Čj, Nv 4. učitel 1 VŠ Čj, Dě 5. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 6. vychovatelka 0,76 SŠ bez 7. učitel 0,91 VŠ Ze, Tv 6

7 8. učitelka 0,45 VŠ 9. učitelka 0,55 VŠ Ochrana přírody I. stupeň ZŠ Ma, Fy 10. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 11. učitelka 0,27 VŠ Ma, Che 12. učitelka 1 SŠ I. stupeň ZŠ 13.. učitelka 1 VŠ Aj 14. vychovatelka 0,4 SŠ Bez 15. učitel 1 VŠ Ma, Tech.v. 16. zástupce 1 VŠ Ma, Dg 17. ředitel 1 VŠ TV-Z 18. vychovatelka 0,36 SŠ bez 19. vychovatelka 0,42 SŠ bez Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. Věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 2 kuchařka 0,875 SOU 3 uklízečka 1 SŠ 4 ved. školní jídelny ZŠ 0,675 SŠ 5 účetní 1,0 SŠ 6 uklízečka 1,0 Základní 7 kuchařka 0,6 SOU 8 uklízečka 0,5 SOU 9 školník 1 SŠ 10 asistent pedagoga 0,69 SŠ 11 asistent pedagoga 0,64 SŠ 7

8 III. Celoroční přehled akcí Září 1.9. Školní mše, zahájení školního roku 7.9. Zlínský salon výstava 9.,8. dívky 8.9. Fotografování 1. ročníku do MF Dnes Zlínský salon výstava 9. chlapci Baťův kanál expedice 9. ročník Kdo jsou a co dělají policisté beseda 9. ročník Dopravní výchova beseda 3. ročník Třídní schůzky Sběr papíru Den církevního školství: Školní mše kostel na JS Po mši I. st. program ve škole II. st. program na středisku Závody do vrchu cyklistické závody Festival pod věží přehlídka křesťanských kapel Šrotonátor ekolog. akce nám. Míru 8.,9. dívky Šrotonátor ekolog. akce nám. Míru 9. kluci Olympiáda v orientačním běhu 1. kolo u 16.ZŠ Setkání s papežem ve Staré Boleslavi zájemci z II. stupně Říjen Tajuplný ostrov vých. koncert v Domě umění 1. a 2. roč Hudba při svíčkách vých. koncert v Domě umění 6. a 7. roč Testování SCIO 6. ročník počítačová učebna Olympiáda v orientačním běhu II. Kolo u ZŠ Dřevnická Orientační dny DIS Fryšták 6. ročník Dopravní výchova dopravní hřiště Malenovice 4. ročník Celokrajská přehlídka SŠ ZK (Burza škol) SPŠ Zlín 8

9 Teátr Víti Marčíka Salesiánské středisko Bajaja I.stupeň Robinson Crusoe II.stupeň Záhlinické rybníky exkurze 5. a 6. ročník Hvězdárna exkurze 5. ročník Hostětín exkurze 7. a 8. ročník Zazimování světlušek ekoprogram 1. ročník s rodiči Listopad Šance sbírka pro děti ulice 9. ročník O lidském hlase vých. koncert v Domě umění 5. ročník Poruchy příjmu potravy beseda 8. ročník dívky Pedagogická rada 1. čtvrtletí Přírodovědný Klokan soutěž 8.,9. ročník Den řemesel výtvarná dílna na zámku 6.+7.tř. kluci Poruchy příjmu potravy beseda 6. ročník dívky Moje myšlenky a moje vztahy beseda 3. ročník Vzory mého života beseda 4. ročník Velké šelmy ekoprogram 6.,7. roč. Lidé na Zemi ekoprogram 8. ročník Šití panenek kurz pro pedagogy z jiných škol Ekologický pobyt učitelů - Štramberk SCIO OSP, JČ 9. ročník jídelna Voda ekoprogram 5. ročník SCIO - M, Aj 9. ročník jídelna + učebna Pc Sněhurka divadlo Městské divadlo předplatné 1. stupeň Projekt Kuře návštěva žáků ze Švédska 9. ročník Sběr papíru Následky rizikového chování beseda 8. ročník 200,-Kč Pohovory s rodiči Když se krátí den ekoprogram 1.,2. ročník Pletení adventních věnců kurz Prosinec Máma, táta a já beseda 2. ročník Od dětství k dospělosti beseda 5. ročník Moje osobnost beseda 6. ročník Emoce a jak si s nimi poradit beseda 7. ročník Povaha a charakter beseda 8. ročník Království potravin beseda 1. ročník Blikající skříně beseda 2. ročník Archeologické putování beseda - 9. ročník Mikulášská nadílka Rizika špatného sexu beseda 9. ročník 9

10 Orientační dny DIS Fryšták 9. ročník Vetřelci bakterie beseda 3. ročník Zdravé sebevědomí beseda 4. ročník Sluha dvou pánů představení v Městském divadle 8. ročník Když se krátí den ekoprogram hod a 3.-4.hod 1.,2. ročník Žrouti času beseda 5.ročník Já + ty = my beseda 6. ročník Ptačí svět ekoprogram 4. ročník Den otevřených dveří + Jarmark + výtvarné dílny O bicích nástrojích vých. koncert v Domě umění 6.a 7. roč. Florbalové utkání se ZŠ Integra Vsetín žáci z 1. stupně My jako dobrá třída beseda 7. roč. Další rizika internetu beseda 8. roč. Nástrahy virtuální reality beseda 9. roč Obušku, z pytle ven! Městské divadlo předplatné 1.st Školní mše kostel na JS Třídní besídky Vánoční prázdniny Leden 4.1. Tříkrálová sbírka 7.1. Strejda z Ameriky vých. koncert v Domě umění 3.,4.,5. roč Kamarádství beseda 3. ročník Nástrahy virtuální reality beseda 9. ročník Sběr papíru Třídní schůzky Přátelské florbalové utkání se ZŠ Integra ze Vsetína I.stup Zápis do 1. ročníku Testování SCIO Čtenář 4.ročník Pedagogická rada 1. pololetí Co se to se mnou děje? beseda 6. ročník dívky Co se to se mnou děje? beseda 7. ročník chlapci Sklárny Vizovice exkurze 5. ročník Školní ples Papučový bál Salesiánské středisko Cyrano z Bergeracu představení v Městském divadle předplatné 9. roč Třídnická hodina, pololetní vysvědčení Školní mše svatá kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů Pololetní prázdniny Únor 9.2. Mimořádné třídní schůzky přihlášky na SŠ Celodenní preventivní program v T-klubu 6. ročník Dopravní výchova besedy 3.,4. roč Indie Královna orientu zeměpis. pořad ve Velkém kině 8.,9. ročník Pythagoriáda matematická soutěž 6.,7. ročník 10

11 17.2. Šikana beseda 7.,8. roč. V začarovaném lese vých. koncert v Domě umění 1.,2. ročník Plavání 3.roč. Jak šlo vejce na vandr představení v Městském divadle předplatné 1.st Misie v Hondurasu beseda 2. stupeň Plavání 2. ročník Celodenní preventivní program v T-klubu 9.ročník Kyberšikana beseda - 7. ročník Já a droga beseda - 8. ročník Nástrahy virtuální reality beseda - 9. ročník Kolektiv beseda 5. ročník JÁ+TY=MY (zdravé vztahy v třídním kolektivu) beseda 6. roč. Březen 1.3. Život není zebra relaxace a rezonance workshop 1. ročník 3.3. Šikana beseda 6. ročník Prostituce a promiskuita 9. ročník 8.3. Testování SCIO Klíčové kompetence 8. ročník jídelna 9.3. Návštěva galerie 9. ročník kluci Švejk - Městské divadlo předplatné 9. ročník Tabákoví bandité beseda 1.,2. ročník Pejsek není hračka beseda 1., 2. ročník Opravdový kamarád beseda 3. ročník Naše třída beseda 4. ročník Jíst nebo držet dietu beseda 6. ročník Matematický Klokan - matematická soutěž ročník Turnaj v basketbale vybraní žáci 8. a 9. roč Kolektiv beseda 5. ročník Já + ty = my beseda 6. ročník Velikonoční jarmark (jarmark, vystoupení, dílničky, kavárnička) Školní mše svatá kostel na JS Jíst nebo držet dietu beseda 9. ročník Práce se třídou (PPP p. Stříteská) 3. ročník Policejní pohádka Městské divadlo předplatné 1.stupeň Turnaj ve vybíjené 17. ZŠ Poznej a chraň soutěž 6.,7. roč. Duben 7.4. Hledám povolání, které se pro mě hodí Úřad práce 8. ročník Strýček Váňa Městské divadlo 8. ročník předplatné 8.4. Indonésia zeměpisný pořad Velké kino 2. stupeň Poznej a chraň soutěž 5.roč Já + ty = my beseda 6. ročník Kolektiv beseda 5. ročník OSP, M, Čj testy SCIO 7. ročník Pedagogická rada 3. čtvrtletí 11

12 15.4. Olympiáda v orientačním běhu III. kolo Malenovice Minikopaná turnaj 5.ZŠ Poznej a chraň ekosoutěž krajské kolo Želechovice 5.ročník Pohovory s rodiči, SRPŠ, školská rada Škola v přírodě Zubříč 2. a 4. ročník Sběr papíru Biologická olympiáda okresní kolo Lešná Pythagoriáda okresní kolo 3. ZŠ Den Země - úklid parku Pč 6.+7.roč ,26.4. Přijímací zkoušky na SŠ 1. kolo Den Země promítání ekofilmů radnice 8. roč Výjezdní porada Kyčerka Ředitelské volno Flétny a saxofony všeho druhu v hudební historii vých. koncert Dům umění 8., 9. roč Dukovany, Dalešice exkurze 8., 9. ročník McDonalds Cup soutěž (fotbal) Otrokovice - vybraní žáci 1.-3.roč. Hlasy ptáků přírodovědná vycházka 7.ročník Květen 5.5. Přátelské florbalové utkání se ZŠ Integra - žáci 4.a 5.tř. (Vsetín) Přednáška o hudbě 8., 9. ročník 6.5. Nechej mě, ne, to nechci beseda 4. ročník Olympiáda zlínských škol v orient. běhu (u hradu Malenovice) 9.5. Den matek - vystoupení pro maminky před kostelem Hodina zpívání a zkoušení koncert Městské divadlo 1.,2.,4. roč. Návštěva Domu pokojného stáří na ulici Okružní 9. roč Známost, láska, sexualita beseda 9. ročník Přátelství, zamilovanost, láska beseda 8. ročník Kamarádství beseda 3. ročník Naše třída beseda 4. ročník svaté přijímání 3.ročník Studijní zájezd do Itálie přihlášení žáci 2. stupně Dopravní výchova dopr. hřiště Malenovice 3.,4. ročník Fotografování z 21. budovy 6.,7. roč. chlapci Olympiáda zlínských škol v orient. běhu 4. kolo Tajemství delfínů beseda 1. ročník Opravdové kamarádství beseda 2. ročník Exkurze v poradně pro ženy 8. a 9. ročník Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči Školní pouť mše sv. v kapli sv. Anny v Jaroslavicích Červen Filmový festival 1.6. Zážitkový pobyt beseda 5. ročník 12

13 Den hraček - výchovný koncert v Domě umění 1.,2. ročník JÁ+TY=MY (zdravé vztahy v kolektivu) beseda 6. ročník Drogy a formy odmítání beseda 7. ročník 2.6. Baťovská architektura - výstava Dům umění - 6.,7. chlapci Program pro ŠD 8. ročník 3.6. Pop-rock výchovný koncert v Domě umění 3.,4. ročník Nástrahy virtuální reality - beseda 9. ročník Způsoby řešení konfliktů a asertivita - beseda 8. ročník 4.6. Školní výlet Ekocentrum Kosenka Val. Klobouky 3. ročník Pop-rock výchovný koncert v Domě umění 8.,9. ročník 7.6. Fotografování tříd Sběr papíru 8.6. E. ON Energy Truck vzdělávací akce Třídní schůzky 9.6. Exkurze v popelnici beseda 5. ročník Školní výlet Litovelské pomoraví 7. ročník Plánování rodiny, těhotenství beseda 9. ročník Jak jsme přišli na svět beseda 3. ročník Školní výlet Litovelské pomoraví 7. ročník Školní výlet Olomouc 5. ročník Školní výlet Miloňov, Velké Karlovice 8. ročník Školní výlet Štúrovo, Budapešť 9. ročník Školní výlet Lukov 6. ročník Exkurze v popelnici beseda 5. ročník Malá scéna divadelní představení Persephonae 6., 7. a 8. ročník Závěrečná pedagogická rada Exkurze v popelnici beseda 5. ročník Školní výlet (exkurze) Biofarma Juré Lůžkovice 1.,2.,5. ročník Finále soutěže Šampioni pro Afriku (Praha) 4 žákyně 7. třídy Beseda s Jihoafričany (projekt Šampioni pro Afriku) 2. stupeň Akademie - Slavnostní ukončení školního roku jídelna Rozdávání vysvědčení, ukončení školního roku ročník Školní mše, slavnostní vyřazení deváťáků 13

14 IV. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Přijetí na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště umělecké celkem Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2009/2010 Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do tříd leden o odklad 1. třídy 2009 tříd 2010 o odklad 1. třídy odhlášen 16 Přestupy ve školním roce 2009/2010 Přestoupili z jiné Přestoupili jinam Třída školy V. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení 6. 1 S kombinací postižení 4. 1 S vývojovými poruchami učení a chování 4.,5.(2x), 3 CELKEM 5 14

15 VI. Studijní výsledky Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2008/2009 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Absence omluvená Absence neomluvená Celkem I.st Celkem II. st. Škola celkem

16 VII. Vzdělávací program Posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí a zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat vzdělání rovnocenné s jinými základními školami. Avšak oproti ostatním je tato škola přímo nasměrovaná k výchově křesťanské osobnosti, navazující na výchovu v rodinách. Název školního vzdělávacího programu: ŠKOLA NA CESTU ŽIVOTEM Preambule: Neví-li člověk, do kterého přístavu pluje, žádný vítr není dost dobrý. 16

17 Školní učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obory Český jazyk literatura a Ročník ročník Disponibil. časová dotace Celkem hodin Anglický jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Náboženská výchova Náboženská výchova Celkem hodin

18 Školní učební plán - 2. stupeň Ročník ročník Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk literatura a Disponibil. časová dotace Celkem hodin Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Náboženská výchova Náboženská výchova Volitelné předměty Celkem hodin

19 Školní družina Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy. Čas po vyučování umožňuje dětem regeneraci sil, rozvíjí jejich dětskou tvořivost, komunikační a sociální dovednosti, přináší jim radost z prožitku. Hra uspokojuje potřeby dítěte, odráží se v ní jejich vnitřní svět. Výchova mimo vyučování vede děti k rozumnému využívání volného času. Prostředí školy umožňuje dětem vnímat působení dospělých i svých kamarádů a navazuje na výchovné působení v rodině. Děti se učí být dobrými kamarády, vždy ochotnými udělat něco pro druhé. K tomu patří i zapojení do Papežského misijního díla dětí Most. M modlitba, O oběť, S služba, T tvořivost. Tento symbolický význam slouží k tomu, aby se děti učily stavět mosty mezi sebou a pomáhaly i na dálku lidem v cizích zemích. oddělení vychovatelky třídy 1 Marie Jamborová 1, 2 Lenka Slezáčková 2, 5, 3 Soňa Kropáčová 3,4 Provoz družiny: Ranní provoz je od 6.45 hodin do 7.45 hodin. Odpolední provoz je po skončení vyučování do hodin. 19

20 Denní režim : Ranní družina klidné, nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, povídání, čtení, tvoření Oběd Odpočinkový program fyzicky a psychicky nenáročné činnosti. Doba a způsob se řídí potřebami dětí, četba, hry v kruhu, stolní, společenské hry, hry na počítači Zájmové činnosti rozvíjí osobnost žáka, umožňují seberealizaci, např.hudební, výtvarné a pohybové aktivity Rekreační činnosti, většinou venku. Slouží k regeneraci sil, aktivní odpočinek, náročnější pohybové hry při pobytu venku. I. Úvod VIII. Minimální preventivní program Minimální preventivní program byl po celý školní rok plněn různými formami, ať už ve školním či mimoškolním prostředí. Různou měrou se do něj zapojili učitelé školy, převážně v rodinné a křesťanské výchově. S MPP budou kolegové seznámeni dne 5.října Ve školním roce 09/10 jsme se nesetkali s žádnými vážnějšími výchovnými problémy, neřešili jsme ani jeden specifický patologický jev. II. Aktivity pro žáky Výchovný plán školy Výchovný plán naší školy je zaměřen na výchovu osobnosti s kladným vztahem k sobě samému, k lidem okolo sebe a k Bohu. Byl uskutečňován při pravidelných mších svatých, během výuky, při aktivitách školní družiny a hlavně osobním příkladem pedagogů a zaměstnanců školy. Vzhledem k tomu, že výchova je záležitostí dlouhodobou, snažíme se dodržovat pravidelnost několika osvědčených akcí. A/ Dlouhodobé a pravidelné akce prevence násilí a šikany - zaměřené na výchovu osobnosti k sociálnímu cítění Na začátku a konci školního roku, před Vánocemi a Velikonocemi se konaly mše svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Prostřednictvím promluvy kněze měli žáci možnost si uvědomit svůj postoj ke světu, k sobě samým a k Bohu. Již třetím rokem pokračujeme ve slavení mše svaté samostatného třídního kolektivu. Součástí 2 vyučovacích hodin byl kromě přípravy na mši také program zaměřený na stmelení kolektivu, na srovnání 20

21 špatných kamarádských vztahů. Tato aktivita byla velmi kladně hodnocena učiteli a setkala se i s úspěchem u žáků,a to tak, že tyto chvíle opravdu nebrali jako zase se aspoň ulejeme,ale vnímali je jako užitečné a hodnotné. Žáci 6. a 9. ročníku se zúčastnili Orientačních dnů v domě I. Stuchlého ve Fryštáku. Tento školní rok se pobyt uskutečnil v termínu a Cílem bylo pomoci stmelit kolektiv, uvědomit si svou vlastní osobnost a svou pozici v kolektivu. Žáci se vrátili obohaceni a pobyt hodnotili velmi kladně. Žáci 1. stupně si oblíbili setkání ku významným událostem liturgického roku: adventní zpívání, vánoční posezení, postní zamyšlení, velikonoční radování. I letošní rok se vydařily projekty Adopce na dálku, Misijní klubko, Tříkrálová sbírka. Prevence dopravní nehodovosti Žáci 4. ročníku se zúčastnili programu Dopravního hřiště Malenovice k získání cyklistického průkazu. Teoretická část proběhla v říjnu. a v květnu praktická část na hřišti. B/ Jednorázové akce Při formování jednorázových akcí v MPP jsem se soustředil na témata, která jsou v osnovách ZŠ opomenuta týká se II. stupně, nebo je jejich znalost potřeba prohloubit. U některých témat je velmi užitečné, aby je zprostředkoval žákům odborník. Škola využila programů nabízených školskými zařízeními Zlínského kraje. Zdravotnická prevence Poradna pro ženy s touto organizací máme velmi dobré zkušenosti. Jejich témata pokrývají učivo sexuální výchovy, která je na naší škole ve vyšších ročnících učena z různého úhlu pohledu. Vzhledem k tomu, že jde částečně o křesťanskou instituci, splňují naše očekávání :50-13: :55-12: :00-9:40 Poruchy příjmu potravy(holky) Poruchy příjmu potravy(holky) Následky rizikového chování :00-9:40 Království potravin DPP I :00-11:40 Rizika "špatného sexu" :00-9:40 Vetřelci Bakterie Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Unie Kompas Unie Kompas Krajská hygienická stanice Centrum pro rodinu 21

22 :00-9:40 Žrouti času (TV, PC) :00-11:40 Prostituce a promiskuita :00-9:40 Tabákoví bandité :00-11:40 Zdravý pohyb :00-9:40 Jíst nebo držet dietu :00-9:40 Jíst nebo držet dietu :00-9:40 Kyberšikana 7 Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Unie Kompas Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice :00-9:40 Plánování rodiny, těhotensví, rodičovství,nebezpečí AIDS 9 Zdravotní prevence Poradna pro ženy Protidrogová prevence, prevence šikany, :00-9:40 Kdo jsou a co dělají policisté :00-9:40 Já a moji kamáradi :00-11:40 Jak s druhými mluvím :00-9:40 Moje myšlenky a moje vztahy :00-11:40 Vzory mého života :00-11:40 Máma táta a já :00-11:40 Od dětství k dospělosti :50-13:30 Moje osobnost :00-11:40 Emoce a jak si s nimi poradit :50-13:30 Povaha a charakter :00-11:40 Blikající skříně :00-11:40 Zdravé sebevědomí :00-11:40 JÁ+TY=MY - zdravé vztahy v třídním kolektivu :00-9:40 My jako dobrá třída :00-11:40 Další rizika internetu :50-13:30 Nástrahy virtuální reality Policie ČR Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Poradna pro ženy Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu 22

23 :00-9: :00-11:40 Co se to se mnou děje?(holky) Co se to se mnou děje?(chlapci) :00-9:40 Šikana :00-11:40 Šikana :00-11: :00-11:40 Celodopolední preventivní program v T klubu Celodopolední preventivní program v T klubu :00-9:40 Šikana :00-9:40 Kyberšikana :00-11:40 Já a droga II :50-13:30 Nástrahy virtuální reality :00-9:40 kolektiv :00-11:40 JÁ+TY=MY - zdravé vztahy v třídním kolektivu :00-9:40 Alkoholín a Drogera :00-11:40 Cigarety, Alkohol, Drogy :55 12:35 Nechej mne, ne, to nechci :00-11:40 Přátelství, zamilovanost, láska :00-9:40 Známost, láska, sexualita :00-9:40 Kamarádství tajemství delfínů :00-11:40 Opravdové kamarádství :00-9:40 Kamarádství :00-11:40 Naše třída :00-11: :00-9: :00-11:40 Exkurze v poradně pro ženy JÁ+TY=MY - zdravé vztahy v třídním kolektivu JÁ+TY=MY - zdravé vztahy v třídním kolektivu :00-11:40 Drogy :50-13:30 Nástrahy virtuální reality :00-11:40 Jak jsme přišli na svět Poradna pro ženy Poradna pro ženy Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy 23

24 Prevence sociální Záhlinické rybníky Záhlinické rybníky Hostětín Hostětín 8 Prevence sociální Prevence sociální Prevence sociální Prevence sociální Ekocentrum čtyřlístek Ekocentrum čtyřlístek Ekocentrum čtyřlístek Ekocentrum čtyřlístek Prevence kriminality :00-9:40 Kdo jsou a co dělají policisté :00-9:40 Dopravní výchova 3 9 Prevence kriminality Prevence dopravní nehodovosti Policie ČR Policie ČR Objednané přednášky byly bohužel Policií ČR odloženy na neurčito. Policie ČR přednášky jsou posuzovány jako nejhodnotnější jak učiteli, tak i žáky. Především proto, že je poskytují úřední osoby, kterých si žáci cení. Jejich přednášky obsahují informace, které se ve škole nedozvědí. Prevence dopravní nehodovosti :00-9:40 Dopravní výchova 3 C/ Volný čas Prevence dopravní nehodovosti Policie ČR Škola po celý rok nabízela žákům využití volného času prostřednictvím zájmových kroužků Jak na počítač Příprava na PZ z matematiky Příprava na PZ z jazyka českého Florbal Sborový zpěv Dobromysl Předškolák Biblické tance Keramika - keramická dílna Výtvarka - výtvarná dílna Dyslektický kroužek Kytara Kurzy angličtiny 24

25 jednorázové akce pořádané školou přespání ve škole besídky školní akademie velikonoční jarmark programů školní družiny: Sportovní dny Školní pouť a mnohé další Žáci měli také možnost využít aktivit Salesiánského střediska mládeže na JS, se kterým škola úzce spolupracuje. Datum četnost Téma třída Program Lektor x měsíčně Církevní svátky Školní mše svatá x ročně Sběr papíru Akce CZŠ Akce CZŠ Akce CZŠ Akce CZŠ x mešíčně Lanové centrum Setkání školního parlamentu 9 Akce CZŠ Akce CZŠ Škarka Škarka IX. Kroužky - zájmová činnost v odpoledních hodinách Škola po celý rok nabízela žákům využití volného času prostřednictvím zájmových kroužků Jak na počítač Příprava na PZ z matematiky Příprava na PZ z jazyka českého Florbal Sborový zpěv Dobromysl Předškolák Biblické tance Keramika - keramická dílna Výtvarka - výtvarná dílna Dyslektický kroužek Kytara Kurzy angličtiny 25

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně Česká 4787, 760 05 Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zlín, 2012 Mgr. Miroslav Škarka OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 I. Základní

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/101/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy

ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy ZŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Ing. Marie Kolářová, ředitelka školy Obsah 1.1. Základní údaje o škole 4 1.2. Pracovníci školy 5 1.3. Charakteristika školy 6 Školní

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, podle 7 vyhlášky č.15/2004 Sb. Zpracovala: Mgr.Irena Hubrtová ředitelka školy Mgr. Věra Adamcová výchovný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx Základní škola Dřevohostice, okres Přerov, příspěvková organizace cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Více

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 Základní škola a Mateřská škola Aloise Jiráska Dolní Lutyně Komenského 1000 okres Karviná, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2005/2006 1. Základní údaje o škole: Název: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/198/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více