Církevní základní škola ve Zlíně, Česká 4787 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Církevní základní škola ve Zlíně, Česká 4787 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Církevní základní škola ve Zlíně, Česká 4787 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010

2 Obsah: Úvodní slovo ředitele.3 I. Základní údaje o škole.. 4 II. Přehled pracovníků školy.. 6 III. Celoroční přehled akcí.. 8 IV. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. 14 V. Údaje o integrovaných žácích VI. Studijní výsledky.. 15 VII. Vzdělávací program.. 16 VIII. Minimální preventivní program 20 IX. Kroužky - zájmová činnost v odpoledních hodinách 25 X. Projekty. 26 XI. Duchovní život.. 29 XII. Různé aktivity...30 XIII. Účast žáků školy v soutěžích 37 XIV. Výsledky inspekcí a kontrol. 40 Příloha č.1 Tabulka: Další vzdělávání pedagogických pracovníků. 42 Příloha č.2 Tabulka: Hospodaření za rok Příloha č. 3 Hospodaření SRPŠ při CZŠ.45 2

3 Úvodní slovo ředitele školy Vážení rodiče, kolegové, žáci a přátelé školy, uplynulý školní rok jsme toho společně ve škole i mimo ni zažili. Nejen pro nás byla velkou výzvou návštěva Svatého otce v České republice. S několika kolegy a skupinou žáků ze II.stupně jsme zažili příjemný večer v Praze a druhý den úžasnou atmosféru ve Staré Boleslavi s několika desítkami tisíc poutníků při mši svaté s papežem Benediktem XVI. Svatý otec ve svém poselství mládeži mimo jiné řekl, že:..v každém mladém člověku je touha po štěstí, občas spojená s jakýmsi neklidem; touha, kterou však dnešní konzumní společnost často využívá špatným a odcizujícím způsobem. Je třeba brát vážně toto usilovné hledání štěstí. Naše škola chce být nejen vzdělávací institucí ale ve spolupráci s rodiči dětem a mladým lidem pomocníkem při hledání štěstí a smyslu života. Naši učitelé chtějí žákům pomáhat objevit cestu vlastního rozvoje, na jejich cestě je doprovázet, společně hledat otázky a odpovědi. V této konzumní společnosti také ukázat a připomenout i jiné hodnoty, než tato neklidná doba prosazuje, nabídnout smysluplný život s druhými a pro druhé. Myslím, že nám i tento školní rok žáci svými aktivitami potvrdili, že nemyslí jen na sebe ať už to bylo přispívání na různé sbírky pro potřebné, aktivní přístup k projektu Šampioni pro Afriku, akce, organizované školním parlamentem, různé soutěže a hry, které připravili starší žáci pro mladší spolužáky nebo jen přátelské návštěvy žáků z II.stupně na stupni prvním o přestávce i dobrovolná služba ve škole při různých programech pro veřejnost. To je důkazem, že se nám společně s rodiči poslání naší školy daří naplňovat. Kéž i další školní rok nám přinese více radostí než starostí, hodně studijních úspěchů, společných zážitků, Božího požehnání a mnoho zájemců navštěvovat církevní základní školu. Ve Zlíně 25. srpna 2010 Mgr. Miroslav Škarka ředitel školy 3

4 I. Základní údaje o škole Charakteristika školy Církevní základní škola ve Zlíně je základní školou podle Školského zákona. Pro církevní školství platí obecná a církevní legislativa: Kodex kanonického práva (hlava 1) Školský zákon Zákon o pedagogických pracovnících Listina základních práv a svobod Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání v ČR Charakter a specifika školy určuje dále zřizovatel. Statutárním orgánem školy je ředitel jmenovaný zřizovatelem. Ředitel školu řídí, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech jménem školy. Základním posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat základní vzdělání, které je rovnocenné s jinými základními školami. Avšak oproti ostatním by tato škola měla být přímo nasměrovaná k výchově křesťanské osobnosti, navazující na výchovu v rodinách. Název školy, sídlo Církevní základní škola ve Zlíně, Česká 4787, Zlín Zřizovatel, adresa zřizovatele Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, Olomouc Kontakt: tel.: fax: Právní forma školy školská právnická osoba IČO: IZO:

5 Ředitel školy Mgr. Miroslav Škarka Datum jmenování do funkce: , potvrzení ve funkci od Kontakt na zařízení (tel., fax, web, ), jméno pracovníka pro informace. Telefon: Fax: Web.: Datum založení školy Zřizovací listina č.j. 844/92 Datum zahájení činnosti 1. září 1994 Datum zařazení do sítě škol č.j. 1641/92-2 aktualizace: č.j. 10 b292/ změna zařazení: č.j /96-61 změna zařazení: Datum zařazení v rejstříku škol a školských zařízení č.j. 5394/06-21 Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 1. Základní škola kapacita: 250 žáků IZO: Školní družina kapacita: 75 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 220 jídel IZO:

6 Rada školy zřízena k počet členů 3 počet jednání ve šk.roce 2008/ Po skočení prvního funkčního období proběhly další volby. Mimoškolní nebo občanská sdružení při škole Sdružení rodičů a přátel školy při CZŠ ve Zlíně bylo založeno jako občanské sdružení. II. Přehled pracovníků školy Zaměstnanci školy ve školním roce 2009/2010: Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 30 ( plus 2 na MD) Počet učitelů ZŠ 15 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet asistentů 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet zaměstnanců ŠJ 5 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009: Učitel Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1. učitelka 0,36 VŠ Aprobace I. stupeň ZŠ Př, Che 2. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 3. učitelka 1 VŠ Čj, Nv 4. učitel 1 VŠ Čj, Dě 5. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 6. vychovatelka 0,76 SŠ bez 7. učitel 0,91 VŠ Ze, Tv 6

7 8. učitelka 0,45 VŠ 9. učitelka 0,55 VŠ Ochrana přírody I. stupeň ZŠ Ma, Fy 10. učitelka 1 VŠ I. stupeň ZŠ 11. učitelka 0,27 VŠ Ma, Che 12. učitelka 1 SŠ I. stupeň ZŠ 13.. učitelka 1 VŠ Aj 14. vychovatelka 0,4 SŠ Bez 15. učitel 1 VŠ Ma, Tech.v. 16. zástupce 1 VŠ Ma, Dg 17. ředitel 1 VŠ TV-Z 18. vychovatelka 0,36 SŠ bez 19. vychovatelka 0,42 SŠ bez Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. Věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 2 kuchařka 0,875 SOU 3 uklízečka 1 SŠ 4 ved. školní jídelny ZŠ 0,675 SŠ 5 účetní 1,0 SŠ 6 uklízečka 1,0 Základní 7 kuchařka 0,6 SOU 8 uklízečka 0,5 SOU 9 školník 1 SŠ 10 asistent pedagoga 0,69 SŠ 11 asistent pedagoga 0,64 SŠ 7

8 III. Celoroční přehled akcí Září 1.9. Školní mše, zahájení školního roku 7.9. Zlínský salon výstava 9.,8. dívky 8.9. Fotografování 1. ročníku do MF Dnes Zlínský salon výstava 9. chlapci Baťův kanál expedice 9. ročník Kdo jsou a co dělají policisté beseda 9. ročník Dopravní výchova beseda 3. ročník Třídní schůzky Sběr papíru Den církevního školství: Školní mše kostel na JS Po mši I. st. program ve škole II. st. program na středisku Závody do vrchu cyklistické závody Festival pod věží přehlídka křesťanských kapel Šrotonátor ekolog. akce nám. Míru 8.,9. dívky Šrotonátor ekolog. akce nám. Míru 9. kluci Olympiáda v orientačním běhu 1. kolo u 16.ZŠ Setkání s papežem ve Staré Boleslavi zájemci z II. stupně Říjen Tajuplný ostrov vých. koncert v Domě umění 1. a 2. roč Hudba při svíčkách vých. koncert v Domě umění 6. a 7. roč Testování SCIO 6. ročník počítačová učebna Olympiáda v orientačním běhu II. Kolo u ZŠ Dřevnická Orientační dny DIS Fryšták 6. ročník Dopravní výchova dopravní hřiště Malenovice 4. ročník Celokrajská přehlídka SŠ ZK (Burza škol) SPŠ Zlín 8

9 Teátr Víti Marčíka Salesiánské středisko Bajaja I.stupeň Robinson Crusoe II.stupeň Záhlinické rybníky exkurze 5. a 6. ročník Hvězdárna exkurze 5. ročník Hostětín exkurze 7. a 8. ročník Zazimování světlušek ekoprogram 1. ročník s rodiči Listopad Šance sbírka pro děti ulice 9. ročník O lidském hlase vých. koncert v Domě umění 5. ročník Poruchy příjmu potravy beseda 8. ročník dívky Pedagogická rada 1. čtvrtletí Přírodovědný Klokan soutěž 8.,9. ročník Den řemesel výtvarná dílna na zámku 6.+7.tř. kluci Poruchy příjmu potravy beseda 6. ročník dívky Moje myšlenky a moje vztahy beseda 3. ročník Vzory mého života beseda 4. ročník Velké šelmy ekoprogram 6.,7. roč. Lidé na Zemi ekoprogram 8. ročník Šití panenek kurz pro pedagogy z jiných škol Ekologický pobyt učitelů - Štramberk SCIO OSP, JČ 9. ročník jídelna Voda ekoprogram 5. ročník SCIO - M, Aj 9. ročník jídelna + učebna Pc Sněhurka divadlo Městské divadlo předplatné 1. stupeň Projekt Kuře návštěva žáků ze Švédska 9. ročník Sběr papíru Následky rizikového chování beseda 8. ročník 200,-Kč Pohovory s rodiči Když se krátí den ekoprogram 1.,2. ročník Pletení adventních věnců kurz Prosinec Máma, táta a já beseda 2. ročník Od dětství k dospělosti beseda 5. ročník Moje osobnost beseda 6. ročník Emoce a jak si s nimi poradit beseda 7. ročník Povaha a charakter beseda 8. ročník Království potravin beseda 1. ročník Blikající skříně beseda 2. ročník Archeologické putování beseda - 9. ročník Mikulášská nadílka Rizika špatného sexu beseda 9. ročník 9

10 Orientační dny DIS Fryšták 9. ročník Vetřelci bakterie beseda 3. ročník Zdravé sebevědomí beseda 4. ročník Sluha dvou pánů představení v Městském divadle 8. ročník Když se krátí den ekoprogram hod a 3.-4.hod 1.,2. ročník Žrouti času beseda 5.ročník Já + ty = my beseda 6. ročník Ptačí svět ekoprogram 4. ročník Den otevřených dveří + Jarmark + výtvarné dílny O bicích nástrojích vých. koncert v Domě umění 6.a 7. roč. Florbalové utkání se ZŠ Integra Vsetín žáci z 1. stupně My jako dobrá třída beseda 7. roč. Další rizika internetu beseda 8. roč. Nástrahy virtuální reality beseda 9. roč Obušku, z pytle ven! Městské divadlo předplatné 1.st Školní mše kostel na JS Třídní besídky Vánoční prázdniny Leden 4.1. Tříkrálová sbírka 7.1. Strejda z Ameriky vých. koncert v Domě umění 3.,4.,5. roč Kamarádství beseda 3. ročník Nástrahy virtuální reality beseda 9. ročník Sběr papíru Třídní schůzky Přátelské florbalové utkání se ZŠ Integra ze Vsetína I.stup Zápis do 1. ročníku Testování SCIO Čtenář 4.ročník Pedagogická rada 1. pololetí Co se to se mnou děje? beseda 6. ročník dívky Co se to se mnou děje? beseda 7. ročník chlapci Sklárny Vizovice exkurze 5. ročník Školní ples Papučový bál Salesiánské středisko Cyrano z Bergeracu představení v Městském divadle předplatné 9. roč Třídnická hodina, pololetní vysvědčení Školní mše svatá kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů Pololetní prázdniny Únor 9.2. Mimořádné třídní schůzky přihlášky na SŠ Celodenní preventivní program v T-klubu 6. ročník Dopravní výchova besedy 3.,4. roč Indie Královna orientu zeměpis. pořad ve Velkém kině 8.,9. ročník Pythagoriáda matematická soutěž 6.,7. ročník 10

11 17.2. Šikana beseda 7.,8. roč. V začarovaném lese vých. koncert v Domě umění 1.,2. ročník Plavání 3.roč. Jak šlo vejce na vandr představení v Městském divadle předplatné 1.st Misie v Hondurasu beseda 2. stupeň Plavání 2. ročník Celodenní preventivní program v T-klubu 9.ročník Kyberšikana beseda - 7. ročník Já a droga beseda - 8. ročník Nástrahy virtuální reality beseda - 9. ročník Kolektiv beseda 5. ročník JÁ+TY=MY (zdravé vztahy v třídním kolektivu) beseda 6. roč. Březen 1.3. Život není zebra relaxace a rezonance workshop 1. ročník 3.3. Šikana beseda 6. ročník Prostituce a promiskuita 9. ročník 8.3. Testování SCIO Klíčové kompetence 8. ročník jídelna 9.3. Návštěva galerie 9. ročník kluci Švejk - Městské divadlo předplatné 9. ročník Tabákoví bandité beseda 1.,2. ročník Pejsek není hračka beseda 1., 2. ročník Opravdový kamarád beseda 3. ročník Naše třída beseda 4. ročník Jíst nebo držet dietu beseda 6. ročník Matematický Klokan - matematická soutěž ročník Turnaj v basketbale vybraní žáci 8. a 9. roč Kolektiv beseda 5. ročník Já + ty = my beseda 6. ročník Velikonoční jarmark (jarmark, vystoupení, dílničky, kavárnička) Školní mše svatá kostel na JS Jíst nebo držet dietu beseda 9. ročník Práce se třídou (PPP p. Stříteská) 3. ročník Policejní pohádka Městské divadlo předplatné 1.stupeň Turnaj ve vybíjené 17. ZŠ Poznej a chraň soutěž 6.,7. roč. Duben 7.4. Hledám povolání, které se pro mě hodí Úřad práce 8. ročník Strýček Váňa Městské divadlo 8. ročník předplatné 8.4. Indonésia zeměpisný pořad Velké kino 2. stupeň Poznej a chraň soutěž 5.roč Já + ty = my beseda 6. ročník Kolektiv beseda 5. ročník OSP, M, Čj testy SCIO 7. ročník Pedagogická rada 3. čtvrtletí 11

12 15.4. Olympiáda v orientačním běhu III. kolo Malenovice Minikopaná turnaj 5.ZŠ Poznej a chraň ekosoutěž krajské kolo Želechovice 5.ročník Pohovory s rodiči, SRPŠ, školská rada Škola v přírodě Zubříč 2. a 4. ročník Sběr papíru Biologická olympiáda okresní kolo Lešná Pythagoriáda okresní kolo 3. ZŠ Den Země - úklid parku Pč 6.+7.roč ,26.4. Přijímací zkoušky na SŠ 1. kolo Den Země promítání ekofilmů radnice 8. roč Výjezdní porada Kyčerka Ředitelské volno Flétny a saxofony všeho druhu v hudební historii vých. koncert Dům umění 8., 9. roč Dukovany, Dalešice exkurze 8., 9. ročník McDonalds Cup soutěž (fotbal) Otrokovice - vybraní žáci 1.-3.roč. Hlasy ptáků přírodovědná vycházka 7.ročník Květen 5.5. Přátelské florbalové utkání se ZŠ Integra - žáci 4.a 5.tř. (Vsetín) Přednáška o hudbě 8., 9. ročník 6.5. Nechej mě, ne, to nechci beseda 4. ročník Olympiáda zlínských škol v orient. běhu (u hradu Malenovice) 9.5. Den matek - vystoupení pro maminky před kostelem Hodina zpívání a zkoušení koncert Městské divadlo 1.,2.,4. roč. Návštěva Domu pokojného stáří na ulici Okružní 9. roč Známost, láska, sexualita beseda 9. ročník Přátelství, zamilovanost, láska beseda 8. ročník Kamarádství beseda 3. ročník Naše třída beseda 4. ročník svaté přijímání 3.ročník Studijní zájezd do Itálie přihlášení žáci 2. stupně Dopravní výchova dopr. hřiště Malenovice 3.,4. ročník Fotografování z 21. budovy 6.,7. roč. chlapci Olympiáda zlínských škol v orient. běhu 4. kolo Tajemství delfínů beseda 1. ročník Opravdové kamarádství beseda 2. ročník Exkurze v poradně pro ženy 8. a 9. ročník Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči Školní pouť mše sv. v kapli sv. Anny v Jaroslavicích Červen Filmový festival 1.6. Zážitkový pobyt beseda 5. ročník 12

13 Den hraček - výchovný koncert v Domě umění 1.,2. ročník JÁ+TY=MY (zdravé vztahy v kolektivu) beseda 6. ročník Drogy a formy odmítání beseda 7. ročník 2.6. Baťovská architektura - výstava Dům umění - 6.,7. chlapci Program pro ŠD 8. ročník 3.6. Pop-rock výchovný koncert v Domě umění 3.,4. ročník Nástrahy virtuální reality - beseda 9. ročník Způsoby řešení konfliktů a asertivita - beseda 8. ročník 4.6. Školní výlet Ekocentrum Kosenka Val. Klobouky 3. ročník Pop-rock výchovný koncert v Domě umění 8.,9. ročník 7.6. Fotografování tříd Sběr papíru 8.6. E. ON Energy Truck vzdělávací akce Třídní schůzky 9.6. Exkurze v popelnici beseda 5. ročník Školní výlet Litovelské pomoraví 7. ročník Plánování rodiny, těhotenství beseda 9. ročník Jak jsme přišli na svět beseda 3. ročník Školní výlet Litovelské pomoraví 7. ročník Školní výlet Olomouc 5. ročník Školní výlet Miloňov, Velké Karlovice 8. ročník Školní výlet Štúrovo, Budapešť 9. ročník Školní výlet Lukov 6. ročník Exkurze v popelnici beseda 5. ročník Malá scéna divadelní představení Persephonae 6., 7. a 8. ročník Závěrečná pedagogická rada Exkurze v popelnici beseda 5. ročník Školní výlet (exkurze) Biofarma Juré Lůžkovice 1.,2.,5. ročník Finále soutěže Šampioni pro Afriku (Praha) 4 žákyně 7. třídy Beseda s Jihoafričany (projekt Šampioni pro Afriku) 2. stupeň Akademie - Slavnostní ukončení školního roku jídelna Rozdávání vysvědčení, ukončení školního roku ročník Školní mše, slavnostní vyřazení deváťáků 13

14 IV. Údaje o přijímacím řízení, zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Přijetí na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště umělecké celkem Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2009/2010 Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupili do Zapsaní do 1. Počet žádostí Nastoupí do tříd leden o odklad 1. třídy 2009 tříd 2010 o odklad 1. třídy odhlášen 16 Přestupy ve školním roce 2009/2010 Přestoupili z jiné Přestoupili jinam Třída školy V. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Ročník Počet žáků Sluchové postižení - - Zrakové postižení - - S vadami řeči - - Tělesné postižení 6. 1 S kombinací postižení 4. 1 S vývojovými poruchami učení a chování 4.,5.(2x), 3 CELKEM 5 14

15 VI. Studijní výsledky Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2008/2009 Ročník Počet žáků celkem Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Absence omluvená Absence neomluvená Celkem I.st Celkem II. st. Škola celkem

16 VII. Vzdělávací program Posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí a zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat vzdělání rovnocenné s jinými základními školami. Avšak oproti ostatním je tato škola přímo nasměrovaná k výchově křesťanské osobnosti, navazující na výchovu v rodinách. Název školního vzdělávacího programu: ŠKOLA NA CESTU ŽIVOTEM Preambule: Neví-li člověk, do kterého přístavu pluje, žádný vítr není dost dobrý. 16

17 Školní učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Vzdělávací obory Český jazyk literatura a Ročník ročník Disponibil. časová dotace Celkem hodin Anglický jazyk Matematika Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Náboženská výchova Náboženská výchova Celkem hodin

18 Školní učební plán - 2. stupeň Ročník ročník Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk literatura a Disponibil. časová dotace Celkem hodin Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a komunikační technologie Informatika Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce Pracovní činnosti Náboženská výchova Náboženská výchova Volitelné předměty Celkem hodin

19 Školní družina Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy. Čas po vyučování umožňuje dětem regeneraci sil, rozvíjí jejich dětskou tvořivost, komunikační a sociální dovednosti, přináší jim radost z prožitku. Hra uspokojuje potřeby dítěte, odráží se v ní jejich vnitřní svět. Výchova mimo vyučování vede děti k rozumnému využívání volného času. Prostředí školy umožňuje dětem vnímat působení dospělých i svých kamarádů a navazuje na výchovné působení v rodině. Děti se učí být dobrými kamarády, vždy ochotnými udělat něco pro druhé. K tomu patří i zapojení do Papežského misijního díla dětí Most. M modlitba, O oběť, S služba, T tvořivost. Tento symbolický význam slouží k tomu, aby se děti učily stavět mosty mezi sebou a pomáhaly i na dálku lidem v cizích zemích. oddělení vychovatelky třídy 1 Marie Jamborová 1, 2 Lenka Slezáčková 2, 5, 3 Soňa Kropáčová 3,4 Provoz družiny: Ranní provoz je od 6.45 hodin do 7.45 hodin. Odpolední provoz je po skončení vyučování do hodin. 19

20 Denní režim : Ranní družina klidné, nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, povídání, čtení, tvoření Oběd Odpočinkový program fyzicky a psychicky nenáročné činnosti. Doba a způsob se řídí potřebami dětí, četba, hry v kruhu, stolní, společenské hry, hry na počítači Zájmové činnosti rozvíjí osobnost žáka, umožňují seberealizaci, např.hudební, výtvarné a pohybové aktivity Rekreační činnosti, většinou venku. Slouží k regeneraci sil, aktivní odpočinek, náročnější pohybové hry při pobytu venku. I. Úvod VIII. Minimální preventivní program Minimální preventivní program byl po celý školní rok plněn různými formami, ať už ve školním či mimoškolním prostředí. Různou měrou se do něj zapojili učitelé školy, převážně v rodinné a křesťanské výchově. S MPP budou kolegové seznámeni dne 5.října Ve školním roce 09/10 jsme se nesetkali s žádnými vážnějšími výchovnými problémy, neřešili jsme ani jeden specifický patologický jev. II. Aktivity pro žáky Výchovný plán školy Výchovný plán naší školy je zaměřen na výchovu osobnosti s kladným vztahem k sobě samému, k lidem okolo sebe a k Bohu. Byl uskutečňován při pravidelných mších svatých, během výuky, při aktivitách školní družiny a hlavně osobním příkladem pedagogů a zaměstnanců školy. Vzhledem k tomu, že výchova je záležitostí dlouhodobou, snažíme se dodržovat pravidelnost několika osvědčených akcí. A/ Dlouhodobé a pravidelné akce prevence násilí a šikany - zaměřené na výchovu osobnosti k sociálnímu cítění Na začátku a konci školního roku, před Vánocemi a Velikonocemi se konaly mše svaté v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Prostřednictvím promluvy kněze měli žáci možnost si uvědomit svůj postoj ke světu, k sobě samým a k Bohu. Již třetím rokem pokračujeme ve slavení mše svaté samostatného třídního kolektivu. Součástí 2 vyučovacích hodin byl kromě přípravy na mši také program zaměřený na stmelení kolektivu, na srovnání 20

21 špatných kamarádských vztahů. Tato aktivita byla velmi kladně hodnocena učiteli a setkala se i s úspěchem u žáků,a to tak, že tyto chvíle opravdu nebrali jako zase se aspoň ulejeme,ale vnímali je jako užitečné a hodnotné. Žáci 6. a 9. ročníku se zúčastnili Orientačních dnů v domě I. Stuchlého ve Fryštáku. Tento školní rok se pobyt uskutečnil v termínu a Cílem bylo pomoci stmelit kolektiv, uvědomit si svou vlastní osobnost a svou pozici v kolektivu. Žáci se vrátili obohaceni a pobyt hodnotili velmi kladně. Žáci 1. stupně si oblíbili setkání ku významným událostem liturgického roku: adventní zpívání, vánoční posezení, postní zamyšlení, velikonoční radování. I letošní rok se vydařily projekty Adopce na dálku, Misijní klubko, Tříkrálová sbírka. Prevence dopravní nehodovosti Žáci 4. ročníku se zúčastnili programu Dopravního hřiště Malenovice k získání cyklistického průkazu. Teoretická část proběhla v říjnu. a v květnu praktická část na hřišti. B/ Jednorázové akce Při formování jednorázových akcí v MPP jsem se soustředil na témata, která jsou v osnovách ZŠ opomenuta týká se II. stupně, nebo je jejich znalost potřeba prohloubit. U některých témat je velmi užitečné, aby je zprostředkoval žákům odborník. Škola využila programů nabízených školskými zařízeními Zlínského kraje. Zdravotnická prevence Poradna pro ženy s touto organizací máme velmi dobré zkušenosti. Jejich témata pokrývají učivo sexuální výchovy, která je na naší škole ve vyšších ročnících učena z různého úhlu pohledu. Vzhledem k tomu, že jde částečně o křesťanskou instituci, splňují naše očekávání :50-13: :55-12: :00-9:40 Poruchy příjmu potravy(holky) Poruchy příjmu potravy(holky) Následky rizikového chování :00-9:40 Království potravin DPP I :00-11:40 Rizika "špatného sexu" :00-9:40 Vetřelci Bakterie Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Unie Kompas Unie Kompas Krajská hygienická stanice Centrum pro rodinu 21

22 :00-9:40 Žrouti času (TV, PC) :00-11:40 Prostituce a promiskuita :00-9:40 Tabákoví bandité :00-11:40 Zdravý pohyb :00-9:40 Jíst nebo držet dietu :00-9:40 Jíst nebo držet dietu :00-9:40 Kyberšikana 7 Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Zdravotní prevence Unie Kompas Krajská hygienická stanice Krajská hygienická stanice :00-9:40 Plánování rodiny, těhotensví, rodičovství,nebezpečí AIDS 9 Zdravotní prevence Poradna pro ženy Protidrogová prevence, prevence šikany, :00-9:40 Kdo jsou a co dělají policisté :00-9:40 Já a moji kamáradi :00-11:40 Jak s druhými mluvím :00-9:40 Moje myšlenky a moje vztahy :00-11:40 Vzory mého života :00-11:40 Máma táta a já :00-11:40 Od dětství k dospělosti :50-13:30 Moje osobnost :00-11:40 Emoce a jak si s nimi poradit :50-13:30 Povaha a charakter :00-11:40 Blikající skříně :00-11:40 Zdravé sebevědomí :00-11:40 JÁ+TY=MY - zdravé vztahy v třídním kolektivu :00-9:40 My jako dobrá třída :00-11:40 Další rizika internetu :50-13:30 Nástrahy virtuální reality Policie ČR Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Poradna pro ženy Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu Centrum pro rodinu 22

23 :00-9: :00-11:40 Co se to se mnou děje?(holky) Co se to se mnou děje?(chlapci) :00-9:40 Šikana :00-11:40 Šikana :00-11: :00-11:40 Celodopolední preventivní program v T klubu Celodopolední preventivní program v T klubu :00-9:40 Šikana :00-9:40 Kyberšikana :00-11:40 Já a droga II :50-13:30 Nástrahy virtuální reality :00-9:40 kolektiv :00-11:40 JÁ+TY=MY - zdravé vztahy v třídním kolektivu :00-9:40 Alkoholín a Drogera :00-11:40 Cigarety, Alkohol, Drogy :55 12:35 Nechej mne, ne, to nechci :00-11:40 Přátelství, zamilovanost, láska :00-9:40 Známost, láska, sexualita :00-9:40 Kamarádství tajemství delfínů :00-11:40 Opravdové kamarádství :00-9:40 Kamarádství :00-11:40 Naše třída :00-11: :00-9: :00-11:40 Exkurze v poradně pro ženy JÁ+TY=MY - zdravé vztahy v třídním kolektivu JÁ+TY=MY - zdravé vztahy v třídním kolektivu :00-11:40 Drogy :50-13:30 Nástrahy virtuální reality :00-11:40 Jak jsme přišli na svět Poradna pro ženy Poradna pro ženy Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Unie Kompas Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy Poradna pro ženy 23

24 Prevence sociální Záhlinické rybníky Záhlinické rybníky Hostětín Hostětín 8 Prevence sociální Prevence sociální Prevence sociální Prevence sociální Ekocentrum čtyřlístek Ekocentrum čtyřlístek Ekocentrum čtyřlístek Ekocentrum čtyřlístek Prevence kriminality :00-9:40 Kdo jsou a co dělají policisté :00-9:40 Dopravní výchova 3 9 Prevence kriminality Prevence dopravní nehodovosti Policie ČR Policie ČR Objednané přednášky byly bohužel Policií ČR odloženy na neurčito. Policie ČR přednášky jsou posuzovány jako nejhodnotnější jak učiteli, tak i žáky. Především proto, že je poskytují úřední osoby, kterých si žáci cení. Jejich přednášky obsahují informace, které se ve škole nedozvědí. Prevence dopravní nehodovosti :00-9:40 Dopravní výchova 3 C/ Volný čas Prevence dopravní nehodovosti Policie ČR Škola po celý rok nabízela žákům využití volného času prostřednictvím zájmových kroužků Jak na počítač Příprava na PZ z matematiky Příprava na PZ z jazyka českého Florbal Sborový zpěv Dobromysl Předškolák Biblické tance Keramika - keramická dílna Výtvarka - výtvarná dílna Dyslektický kroužek Kytara Kurzy angličtiny 24

25 jednorázové akce pořádané školou přespání ve škole besídky školní akademie velikonoční jarmark programů školní družiny: Sportovní dny Školní pouť a mnohé další Žáci měli také možnost využít aktivit Salesiánského střediska mládeže na JS, se kterým škola úzce spolupracuje. Datum četnost Téma třída Program Lektor x měsíčně Církevní svátky Školní mše svatá x ročně Sběr papíru Akce CZŠ Akce CZŠ Akce CZŠ Akce CZŠ x mešíčně Lanové centrum Setkání školního parlamentu 9 Akce CZŠ Akce CZŠ Škarka Škarka IX. Kroužky - zájmová činnost v odpoledních hodinách Škola po celý rok nabízela žákům využití volného času prostřednictvím zájmových kroužků Jak na počítač Příprava na PZ z matematiky Příprava na PZ z jazyka českého Florbal Sborový zpěv Dobromysl Předškolák Biblické tance Keramika - keramická dílna Výtvarka - výtvarná dílna Dyslektický kroužek Kytara Kurzy angličtiny 25

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres 2014/15. příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, 2014/15 příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název: Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461

Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace. 696 74 Velká nad Veličkou 461 Masarykova základní škola Velká nad Veličkou, příspěvková organizace 696 74 Velká nad Veličkou 461 Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk. roce 2013/2014 Část I. Základní charakteristika školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15. Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KUNICE 2014/15 Zpracovala: Mgr. Blanka Chramostová Základní škola Kunice, příspěvková organizace Na Návsi 60, 251 63 Kunice skola.kunice@zskunice.cz Telefon: +420 724 040 211 www.zskunice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více