To vše studentům, absolventům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "To vše studentům, absolventům"

Transkript

1

2 II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Veronika Havlíčková, manažerka přílohy Cílená výuka. Zaměstnavatelé dnes obecně upřednostňují profesně zacílené zaměřené na prohloubení praktických zkušeností a většinou ho ze svých prostředků i plně financují Začít s celoživotním m lze kdykoli Už dávno neplatí, že by učebnice či skripta patřily do rukou pouze mladým studentům. K současným trendům patří profesní a osobní růst, který lidem umožňuje orientovat se v jejich oboru, poznávat nové oblasti nebo se pro lepší uplatnění na trhu práce zaměřit zcela novým směrem. A UJAK (obory) - 104x66 mm E15 soutisk.pdf :23:25 Univerzita Jana Amose Komenského Praha To vše studentům, absolventům i zkušeným pracovníkům nabízí programy celoživotního, které pořádá většina českých vysokých škol a institucí, ale i školy střední. Vzdělávání dospělých Sociální a mediální komunikace Manažerská studia Speciální pedagogika Management cestovního ruchu Bezpečnostní studia a další bakalářské, magisterské, doktorské a MBA programy Mezinárodní jazykové zkoušky telc! Studujte pro svoji budoucnost Hitem je kurz oceňování nemovitostí Jaká kvalifikace zaručí v současnosti bezproblémové pracovní uplatnění? To je otázka, na niž se snaží odpovědět státní správa, podnikatelé i provozovatelé škol. Posledně jmenovaní se snaží úpravami nabídky studijních programů vyjít vstříc aktuálním požadavkům trhu práce. Často při tom spolupracují s firmami tak, aby úspěšným studentům usnadnili vstup nebo návrat do pracovního života. Nejsložitěji hledají pracovní uplatnění lidé starší 55 let, kterých postupně přibývá. Významnou roli při hledání práce hraje vzdělání. Čím více odpovídá aktuálně poptávaným profesím, tím se zvyšuje pravděpodobnost získání dobrého pracovního místa, říká rektor Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) Pavel Mertlík a dodává, že Bankovní institut nabízí celoživotní formou kombinovaného studia, rekvalifikačních kurzů nebo krátkodobých seminářů šitých na míru konkrétnímu zadavateli či aktuálním požadavkům trhu práce. Největší zájem je podle něj o kurz oceňování nemovitého majetku, který absolvovalo 292 zájemců. Novinkou budou kurzy související s ekologií. Univerzity třetího věku, e-learning Populární jsou dnes distanční formy prostřednictvím internetu, takzvaný e-learning. Součástí jsou i konzultační hodiny a to například i o víkendech. Studuje se i po večerech. Studium na vysoké škole se samozřejmě platí. Záleží na oboru a škole. Levnější semestry na vysokých školách například humanitně zaměřených vyjdou na částku kolem deseti tisíc korun. Vysoké školy cestovního ruchu se pak pohybují i kolem 60 tisíc korun za semestr. Častěji, než tomu bylo v minulosti, se univerzity začínají starat o seniory i hendikepované lidi a nabízejí různé formy vzdělání v rámci takzvané univerzity třetího věku. Studentem Foto profimedia.cz, foto na titulní straně profimedia.cz se může stát každý člověk, který je v důchodovém věku či držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P pro zdravotně hendikepované osoby. Vysokoškolské studium na míru Současné vysoce konkurenční prostředí klade velké nároky na všestrannou kvalifikaci a zároveň odbornost zaměstnanců. Dnes jsou populární distanční formy prostřednictvím internetu Zaměstnavatelé dnes obecně upřednostňují profesně zacílené zaměřené na prohloubení praktických zkušeností a většinou ho ze svých prostředků i plně financují. Naši zaměstnanci mají a pravidelně aktualizují svůj individuální vzdělávací plán. Považujeme za efektivní rozvíjet potenciál zaměstnanců v té oblasti, kterou mohou uplatnit pracovně, říká Jan Solnička z odboru komunikace Československé obchodní banky (ČSOB). Zaměstnanci Raiffeisenbank (RB) mají nárok jak na odborná, tak i na rozvoj vlastních schopností a kompetencí. Každý zaměstnanec si sám sestavuje svůj rozvojový plán po dohodě se svým nadřízeným, uvádí mluvčí RB Tomáš Kofroň. Dbáme na kvalifikaci odbornou, vyžadovanou typem vykonávané profese. Pro různé kategorie zaměstnanců nabízíme interně vytvořené projekty ať už jednorázové nebo v cyklech. Kromě těchto povinných kurzů připravujeme rovněž aktivity zaměřené na rozvoj manažerských dovedností, soft skills, to je měkkých dovedností, IT/ICT a podobně, uvádí mluvčí stavební společnosti Metrostav František Polák a dodává, že v sektoru stavební výroby je v mnoha profesích vyžadováno přímo zákony. Studium MBA zlepší pozici na trhu práce Pro manažery v soukromé i státní sféře či podnikatele je pak určeno studium MBA (Master of Business Administration), které se na rozdíl od klasického vysokoškolského studia, jež bývá obvykle hodně akademické, plně zaměřuje na praxi respektive na propojení teoretických znalostí s běžnou praxí. Někdy se o něm tedy hovoří i jako o profesním. Délka studia se v Česku pohybuje obvykle mezi jedním až dvěma roky a může být jak distanční, respektive kombinované za využití e-learningu, tak i denní. Vzhledem k pracovní vytíženosti studentů je ale obvykle volena kombinovaná forma, která vychází vstříc jejich časovým možnostem. Ačkoli je MBA studium vždy placené (obvykle od sto tisíc korun výše), vzhledem k jeho přínosům je to investice, která se vrátí, a titul MBA se tak sám brzy zaplatí. MBA studium nabízejí v Česku v současnosti desítky škol a institucí jak státních, tak i soukromých, a pokud se budete rozhodovat, kterou zvolit, řiďte se hlavně zkušenostmi těch, kteří daný obor již absolvovali. Jazykové kurzy, střední školy Jasným příkladem potřeby nových znalostí jsou cizí jazyky. Angličtinu na komunikativní úrovni dnes zaměstnavatelé považují za standard. Na trhu je mnoho možností, jak si výukou znalost jiných řečí doplnit. Hodina výuky stojí průměrně od sto po 250 korun. Celoživotní nabízejí samozřejmě i střední školy. Vzdělávání dospělých na středních školách se dnes děje například díky projektu UNIV Národního ústavu pro prostřednictvím rekvalifikačních kurzů pro dospělé. Na mnoha programech se podílí ministerstvo školství a státní i soukromé instituce či občanská sdružení. Češi investují do vzdělání necelou stokorunu V rozporu s proklamacemi o nutnosti celoživotního jsou však nedávné výsledky průzkumu evropského statistického úřadu Eurostat a Českého statistického úřadu, podle něhož průměrný Čech utratí měsíčně za vzdělání zhruba 80 korun. Češi v žebříčku evropských zemí zaujali páté místo od konce. V dospělém věku si kurz či doplňkové vzdělání volí jen necelá třetina A obyvatel. Přitom průměr EU je 42 procent. V zemích, jako je Rakousko, Slovinsko či Lucembursko, se ve věku od 25. do 64. let věnuje učení dokonce 80 procent lidí. Počty kurzů, které si firmy či organizace objednávají, se snížil podle průzkumu o zhruba 40 procent v porovnání s rokem Mezi klasickými kurzy převládá rozvoj jazykových znalostí či počítačová gramotnost. Co se za tím ukrývá? Jedním z důvodů je podle odborníků vytíženost pracujících profesním a rodinným životem. Lidé příliš nedůvěřují v efektivitu či prostě nemají do učení chuť. Důvodem jsou rovněž nedostatečné finanční prostředky. To souvisí i s firemní sférou, kde se velmi hlídají náklady a firmy se snaží maximálně využít svých vlastních pracovníků. Matkám na mateřské dovolené, seniorům či nezaměstnaným scházejí finanční prostředky. Alena Adámková

3 IV/V Klíčem k uplatnění absolventů jsou manažerské a komunikační kompetence Členství v profesní organizaci se v globální ekonomice vyplatí Soft skills neboli měkké dovednosti či sociální kompetentnost zaměstnavatelé považují v současnosti za důležitější než odborné znalosti. Největší šanci na uplatnění mají absolventi se znalostí elektronické komunikace, kteří hovoří plynule cizím jazykem a jsou schopni zvládat konflikty a stres. Nástupní plat bakalářů se pohybuje v rozmezí až 25 tisíc korun, inženýrů až 30 tisíc korun. Vyplývá to z průzkumu Vysoké školy obchodní, který realizovala v loňském roce mezi zaměstnavateli v oblasti cestovního ruchu. V oblasti komunikačních dovedností potenciální zaměstnavatelé požadují především vysokou úroveň komunikace v on-line prostředí. U uchazečů dále pozitivně hodnotí přesné a srozumitelné vyjadřování a znalost dané problematiky. Vyšší nároky jsou kladeny na inženýry, od kterých se očekává plynulá komunikace v českém a cizím jazyce, poskytnutí komplexního názoru nebo schopnost sumarizace. Z manažerských dovedností zástupci zúčastněných firem jmenovali A Foto profimedia.cz u inženýrů na prvním místě schopnost přijímat rozhodnutí, za kterou následovala akceptace firemní kultury a zvládání konfliktů a stresu. Od bakalářů požadují především osobní produktivitu, proaktivitu O průzkumu a schopnost učit se novým aktuálním věcem. Tyto kompetence rozvíjíme u našich studentů na vybraných přednáškách, při práci na skupinových projektech nebo při prezentacích. Podle V průzkumu byla oslovena ubytovací a stravovací zařízení, podniky dopravních služeb, cestovní kanceláře, turistické informační kanceláře, ministerstva, krajské, obecní a městské úřady, hospodářské komory, podniky destinačního managementu, lázně, zážitkové agentury, představitelé památek, asociace a další podniky cestovního ruchu. vyjádření zaměstnavatelů jsou ale tyto schopnosti u absolventů stále nedostatečné, proto se na ně chceme v budoucnu více zaměřit a k jejich získávání motivovat studenty i pedagogy, říká prorektorka Vysoké školy obchodní pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy Alžběta Kiráľová. Průzkum sledoval i výši nástupního platu pro absolventy v oblasti cestovního ruchu. Platové podmínky se razantně liší v soukromém a veřejném sektoru, kde jsou pracovníci hodnoceni na základě tabulkových platů. Ve veřejné sféře se hrubá výše platů vystudovaných bakalářů pohybuje v rozmezí až korun, inženýři mohou získat maximálně korun. V soukromém sektoru si bakaláři průměrně vydělají 12 až 25 tisíc korun, platy inženýrů byly uváděny v rozpětí až 30 tisíc korun. Na průzkum je potřeba co nejrychleji reagovat. Vysoká škola obchodní na tento výzkum již navázala organizací kulatých stolů se zaměstnavateli a se zástupci personálních agentur. Studenti mají dále možnost konzultací u kariérního poradce a psychologa. >mik V globálním byznysu jsou profesní kvalifikace a členství v respektované profesní organizaci klíčovými body pro úspěch. Nejen medicína, právo nebo zubní lékařství, ale také účetnictví patří mezi profese, které v zájmu kvality poskytovaných služeb vyžadují spolehlivou kvalifikaci. Ve světě je zcela běžné, že známkou takové kvalifikace je mimo jiné pravě členství v profesní organizaci. U členů renomovaných profesních organizací existuje garance profesionality, která je od nich vyžadována, a současně jim organizace nabízí kontinuální profesní rozvoj (CPD). Profesní sdružení a kvalifikace tak přinášejí skutečnou hodnotu zvláště v těchto ekonomicky napjatých dobách a jsou prospěšné nejen pro členy těchto organizací, ale také pro firmy, jejich klienty a pro celou společnost. Záruka profesionálního partnera Profesní organizace hrají klíčovou roli při zvyšování odborné kvalifikace a posilování profesních dovedností a znalostí. Každá profesní asociace je založena na systému odborných zkoušek, ale zároveň by také měla přispívat k posílení etického cítění a zvyšovat povědomí o etice obecně. V rámci ACCA kvalifikace musí studenti absolvovat zkoušky z etiky a zásad profesionálního chování, které je vybaví základními principy pro vykonávání jejich praxe. Každý ze 170 tisíc členů ACCA po celém světě musí pro Foto ACCA získání členství souhlasit s dodržováním daných pravidel, předpisů a zásad. Tímto způsobem je garantováno čestné, objektivní, odborné a řádné počínání jednotlivých členů včetně dodržování firemního tajemství klientů. Profesní organizace tak představují vysokou míru jistoty pro všechny. U členů renomovaných profesních sdružení nejenže existuje, ale je přímo vyžadována garance profesionality. Etické principy Zásadním úkolem je naučit lidi přemýšlet o nejrůznějších situacích, které mohou v praxi nastat, a také o tom, jak se v jednotlivých případech zachovat nebo jak nakládat s citlivými informacemi. Zároveň je nezbytné upozornit na Kateřina Benešová, ACCA následky, které mohou způsobit nevhodným počínáním. Obor účetnictví a finance jsou jedny z nejvíce respektovaných profesí na světě. ACCA proto velmi tvrdě usiluje o to, aby její členové přijali nejvyšší standardy svého povolání a aby dodržovali pravidla etického chování. Členem ACCA se může stát pouze plně způsobilá a bezúhonná osoba. Pokud by byl některý z členů obviněn například z trestného činu, bude mu jeho členství odebráno a on sám bude z asociace vyloučen. Členství v asociaci může být také odebráno na základě pochybení nebo na základě takového jednání, které by mohlo ohrozit dobrou pověst ACCA nebo účetní profese. Kateřina Benešová je ředitelkou ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Od založení pražské kanceláře v roce 2003 zodpovídá za budování obchodních vztahů a růst ACCA ve svěřeném regionu. Má rovněž zkušenosti s rozvojem nových trhů. Více než 15 let se podílí na odborné přípravě, poradenství a rozvoji lidí v profesním v oblasti financí a účetnictví. Zkušenosti také získala při práci pro ATC International a Arthur Andersen. Je členkou profesní organizace CIPD (Chartered Institute of Personnel & Development). Je spoluzakladatelkou a členkou rady asociace ABSL Czech Republic (Association of Business Service Leaders) a také CFO Clubu na Slovensku. Nejlepší schopnosti Etické a profesionální chování je však pouze jedním z aspektů. Profesně vzdělaný člověk je odborníkem ve svém oboru a může nabídnout nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb. Profesní účetní jsou komplexně vybaveni finančními, obchodními i strategickými dovednostmi, a mohou tak poskytnout škálu účetních a finančních služeb. Na rozdíl od akademického titulu je u profesního vzdělání vždy stanovena také minimální doba praxe s relevantními pracovními zkušenostmi. Kromě toho jsou například členové ACCA povinni udržovat své znalosti a dovednosti v rámci programu Continuing Professional Development (CPD), který jim pomáhá v jejich dalším profesním rozvoji. Kariérní postup Profesní organizace pomáhají chránit veřejný zájem, zároveň ale přinášejí velké výhody i pro vlastní členy, a to zejména co se týče vylepšení důvěryhodnosti a profesionality v oboru, ve kterém působí. Členství v profesním sdružení, které poskytuje spolehlivé, relevantní a globálně uznávané kvalifikace, zvyšuje prestiž a postavení daných odborníků, a mnohdy může rozhodnout například o jejich povýšení a kariérním postupu. Získat kvalifikaci, která je uznávaná na celém světě, je v dnešním globalizovaném prostředí velmi důležité. Kvalifikace, která je ceněna v mezinárodním měřítku, umožňuje větší mobilitu napříč odvětvími a zeměmi a jejím držitelům přináší přidanou hodnotu při hledání zaměstnání. Stát se členem dobré profesní organizace stojí nemalé úsilí, čas i peníze, ale výhody plynoucí z takového členství se více než vyplatí. Kateřina Benešová

4 VI/VII Moodle: Open source e-learning Nejoblíbenější nástroje pro e-learning Především mezi vysokými, ale i středními školami je v posledních letech oblíbený Open source e-learningový systém Moodle. Vyvinul jej už před dvanácti lety Australan Martin Dougiamas, který se o jeho další život stará prakticky dodnes. Ušetřit a zjednodušit si práci je cílem snad každého rozumného člověka. A mezi ty se musí počítat samozřejmě i učitelé a lektoři. Proto se v posledních letech část učiva snaží české školy převádět na internet a díky e-learningu tak zajistit například dostupnost kurzů pro větší počet studentů nebo jednoduší vyhodnocování testů. Každý e-learningový systém ale musí někdo vytvořit, proto se často školy přiklánějí k už hotovým řešením. Pokud je takové řešení navíc zdarma, ředitelé škol jím zabijí hned několik much jednou ranou. Pro školy i firmy Jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro zavedení e-learningu do organizací je Open source systém Moodle. Ten si oblíbila řada českých univerzit, využívá jej například brněnská VUT, pražská ČVUT nebo univerzita v Hradci Králové. Vhodný je ale i do firem, které si v něm mohou vést záznamy o veškerých školeních zaměstnanců a mít tak i pohromadě i výukové dokumenty. Uživatele systém pro elektronickou výuku láká kromě své propracova- Demoverze. Na stránkách Moodle.org si kromě stažení open source systému můžete vyzkoušet jeho demoverzi nosti především na svoji cenu. Nabízen je na stránkách moodle.org zcela zdarma, a to i v české verzi. Moodle umožňuje uživatelům jednoduše vytvářet on-line kurzy, zadávat testy a úkoly, sledovat výsledky a výstupy, nahrávat dokumenty a další soubory a podobně. Tvůrci kurzů mají k dispozici řadu modulů, z nichž sestavují obsah. Nastavení modulů i jejich jednotlivých instancí lze dále přizpůsobovat a využívat je tak v různých pedagogických situacích. V praxi. Výukové kurzy v Moodlu nabízí například brněnská VUT Moodle jako informační systém Kromě modulů dodávaných přímo v distribuci je k dispozici řada rozšiřujících modulů. Moodle umožňuje přehlednou evidenci studijních výsledků. Činnost uživatelů je zaznamenávána v podrobných protokolech a souhrnných statistikách. Je možné jej napojit na další systémy, tím pádem ve školství může nahrazovat i informační systémy s údaji o studiu. Pomocí standardně dodávaných modulů Moodlu můžete do kurzů vkládat například: studijní materiály ve formě HTML stránek, dokumentů nebo animací, diskuzní fóra, úkoly pro účastníky automaticky vyhodnocované testy, slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu ankety. Výuka je v prostředí Moodlu rozčleněna do jednotlivých kurzů, do nichž lektor umisťuje různé studijní materiály. Ty si lze připravit předem a jejich publikaci naplánovat na přesný čas. Komunikaci mezi uživateli zajišťuje diskuze a chat, nejnovější příspěvky je možné přeposílat na . V modulu workshop si účastníci kurzů mohou vzájemně hodnotit svoje práce. Žáky je možné rozdělit do skupin například podle pokročilosti. U testů Moodle dokáže měřit spotřebovaný čas, automaticky vyhodnotit odpovědi a případně i provést klasifikaci. Moodle je jako e-learningový nástroj určený zejména jako podpůrný prostředek klasické výuky. Přestože je zdarma, nemusíte se obávat o nezájem ze strany vývojářů v případě nějaké chyby. Australská základna Moodlu zaručuje velkou podporu ze strany programátorů a zároveň stovky tisíc uživatelů na celém světě zajišťují nepřeberné množství příspěvků v diskuzích, ve kterých naleznete odpovědi prakticky na vše, co se Moodlu týká. Pokud si chcete Moodle vyzkoušet, na stránkách demo.moodle.net najdete demoverzi systému. Jan Spěšný Psáno pro Connect Už sedm let zakladatelka britského Centre for Learning & Performance Technologies Jane Hartová sestavuje žebříček stovky nejoblíbenějších e-learningových nástrojů. Podívejte se na desítku těch loni profesionály nejvíce oceňovaných. Hartová sestavuje žebříček podle hlasování více než pětistovky kantorů a lidí profesionálně se zabývajících školením. Mezi e-learningové nástroje počítá weby i aplikace využívané pro osobní nebo výuku dalších lidí. Na špici žebříčku se už od roku 2009 drží Twitter, který profesionálové oceňují především jako nejlepší zdroj informací. Oblíbená Wikipedia skončila až na čtrnáctém místě. Oproti roku 2012 si pohoršila o čtyři příčky. Na slavném mikrologu odborníci nejvíce oceňují možnost získávat aktuální informace z okruhu svých oblíbených přispěvatelů. Neuniknou jim tak novinky z oblastí, ve kterých se pohybují, a zároveň efektivně upozorní na vlastní práci. Oceňují také například možnost diskuzí s dalšími pedagogy. A Cloudové úložiště Google Drive zaujalo především možností jednoduše sdílet dokumenty a spolupracovat na tvorbě materiálů on-line s lidmi po celém světě. Učitelé pro práci využívají především kancelářský balík Google Docs. Největší internetový server pro sdílení videí si profesionálové oblíbili zejména kvůli možnosti nahrávat a sdílet vlastní výuková videa. You- Tube je samozřejmě oblíbený i mezi samotnými uživateli, kteří na něm najdou nepřeberné množství různých instruktážních videí. A to od návodu, jak zatlouct hřebík, přes vyžehlení kapesníku až ke stavbě vesmírné lodi. Mezi oblíbenými službami vhodnými k výuce nesmí chybět internetové vyhledávače. Ten celosvětově nejrozšířenější je i nejvýše postavený v žebříčků. Na Googlu odborníci kromě samotného vyhledávání oceňují i jeho propojení na další aplikace firmy. Software Microsoftu sloužící k tvorbě prezentací si oproti roku 2012 o tři místa polepšil. Učitelé jej stále považují za jeden z nejlepších a především nejjednodušších nástrojů umožňující strukturovat a obohatit výuku. Největším skokanem v první desítce nástrojů podporujících e-learning se stal organizér Evernote, který poskočil o šest příček. Na aplikaci umožňující vytvářet rychlé poznámky odborníci oceňují například možnost integrace do prohlížečů. Využívají jej k zaznamenávání myšlenek i ukládání rozpracovaných projektů. Další úložiště, které se probojovalo do desítky nejlepších e-learningových nástrojů, je Dropbox. Učitelé oceňují možnost využití dropboxu na více platformách a povolování přístupu k dokumentům různým okruhům lidí. Open source redakčního systému Wordpress učitele zajímá především kvůli jeho platformě pro bloggery, ale využívají jej i k tvorbě vlastních stránek, na kterých sdílejí informace pro studenty. Nejrozšířenější sociální síť světa skončila v žebříčku až na devátém místě. Učitelé jej využívají například pro neformální komunikaci se studenty, oceňují ale i počet uživatelů, se kterými lze například sdílet přednášky nebo je informovat o akcích. První desítku uzavírá další sociální síť Google+. Profesionálové na ní oceňují především komunikátor Hangouts umožňující jednoduchou a přehlednou konverzaci, a tím pádem možnost spolupracovat s kolegy na různých místech v reálném čase. Jan Spěšný Psáno pro Connect A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Úterý 14. října :30-16h The Prague British School Škola Kamýk: K Lesu 558/2, Praha 4 Škola Vlastina: Vlastina 500/19, Praha

5 VIII/IX Výhody studia MBA O manažerských programech se v poslední době diskutuje stále častěji. Lidé se ptají, zda je studium MBA pouze aktuálním trendem, nebo má jeho studium význam, jestli je studium finančně nákladné, náročné či jaké jsou požadavky na přijetí? Otázek od potenciálních studentů MBA přibývá, a proto zde ve spolupráci s Asociací institucí manažerského předkládáme krátký seznam výhod, proč stojí studium manažerského programu MBA (Master of Business Administration) za to. První výhoda: vyšší plat Podle statistik v zahraničí i v České republice je průměrný plat absolventa MBA podstatně vyšší než u zaměstnance bez manažerského vzdělání. Například průměrný roční plat absolventa MBA v zahraničí, který působí ve vládních a neziskových institucích, se pohybuje od 70 tisíc dolarů. Zaměstnanci s titulem MBA působící v poradenství, finanční sféře nebo zdravotnictví mají plat od 120 tisíc dolarů, což je téměř dvakrát tolik, než může očekávat zaměstnanec s klasickým vysokoškolským vzděláním. Pokud váháte, zda máte začít studovat program MBA z finančních důvodů, věřte, že tato investice se vám stoprocentně vrátí. Druhá výhoda: lepší pracovní příležitost Absolventi MBA mají mnohem vyšší kvalifikaci a tím i mnohem větší šanci získat a udržet si práci svých snů. Mohou se ucházet o vedoucí pozice na vysoké úrovni a být úspěšní. Odhaduje se, že až 70 procent absol- Foto profimedia.cz ventů programu MBA na celém světě jsou vysoce postavení manažeři či ředitelé ve velkých prosperujících společnostech. Samozřejmostí u těchto pozic je vyšší finanční ohodnocení, díky čemuž se druhá výhoda kryje s první. Jestliže je pro vás kariéra na prvním místě, chcete pracovat ve vedoucích funkcích a mít vysoký plat, Studovat MBA či Executive MBA studium MBA vám k dosažení těchto cílů zaručeně pomůže. Třetí výhoda: získání významných kontaktů Jako student MBA se setkáte s řadou zajímavých a vysoce postavených lidí. Během studia s nimi budete komunikovat, seznámíte se a budete Prvním rozdílem mezi MBA a Executive MBA je jejich zaměření na jiný stupeň profesionální kariéry. Manažerský program MBA je určen zejména těm, kteří jsou na začátku své kariéry a chtějí přejít z technických či profesních oborů k manažerským. Z toho důvodu je tento program prezentován spíše teoreticky, případové studie a diskuze jsou zaměřeny na detaily problému. Za povšimnutí stojí také to, že program MBA studují spíše mladší ročníky. MBA je sice takézaměřen na příklady z praxe, ale Manažerský program Executive MBA je zaměřen na konkrétní příklady z praxe, řízené diskuze a skupinové projekty. Je vhodný například pro výkonné ředitele, partnery v daňových a právních firmách apod. Papříklad na LIGS University vyučují programy MBA a Executive MBA zkušení tutoři z praxe, kteří přímo působí ve svých oborech v klíčových manažerských pozicích. Řada z nich má také cenné zkušenosti z výzkumů. V rámci studia Executive MBA je cílem tutorů nechat studenty téma prodiskutovat, řídit směr otázek a odpovědí. Díky této metodě učení mohou studenti dosáhnout hlubšího osobního vhledu do daného tématu. Odlišné podmínky přijetí Zájemci o studium programu Executive MBA musí mít minimálně pět let odborné praxe. Program je navržen takovým způsobem, aby vyhovoval potřebám manažerů na vyšších či top pozicích. Studenti Executive MBA jsou hodnoceni i na základě toho, čím sami přispějí (vlastní zkušenosti, příklady z praxe). Odlišná je rovněž struktura programů a jejich přínos pro studenty. Dále je v programu Executive MBA obvyklé, že studenti se setkávají a studují se stejnými spolužáky po celou dobu trvání programu, program MBA je založen spíše na samostudiu. mít možnost navázat s nimi hlubší vztah, čehož můžete v budoucnu pozitivně využít. Získáte šanci převzít od svých zkušenějších kolegů jejich know-how, zkušenosti či se poučit z jejich vlastních chyb. Získáte přístup k rozsáhlé síti profesionálů, kteří působí v klíčových pozicích v nejrůznějších oborech. Čtvrtá výhoda: nové dovednosti a výzvy Studium MBA vás donutí, abyste se zbavili svých starých návyků, které již správně nebo vůbec nefungují. Donutí vás, abyste si položili nové otázky a hledali na ně odpovědi, vyzkoušeli jste si aplikaci nových metod řízení, postupů a přístupů. Získáte nové dovednosti a budete stále připraveni na nové výzvy, které vás budou posouvat kupředu. Pátá výhoda: holistický přístup Poslední, ale nikoli méně významnou výhodou studia MBA je získání dokonalého přehledu o obchodním světě a jeho hlubokému porozumění. Abyste byli v řízení firmy či ve vedoucí funkci opravdu úspěšní, je důležité, abyste tento přehled měli nejen vůči sobě, ale i svým zaměstnancům. >mik Studujte americké MBA na LIGS University interaktivní online forma studia v eštin, slovenštin, ruštin i angli tin diplom vydaný americkou univerzitou možnost zahájení IHNED Srovnání kvality a cen online MBA Vzdělání je jednou z nejlepších investic do budoucnosti. U MBA programů to platí rovněž, neboť pomáhá studentům stát se lepšími vedoucími pracovníky a manažery nebo je na tyto pozice připravit. V České republice je několik desítek MBA škol, které se liší formou poskytování MBA programů, ať už se jedná o denní, víkendové, distanční a v posledních letech i o rychle se rozvíjející interactive online nebo online formu studia. Protože se Asociace institucí manažerského (AIMV) srovnáváním nabídky MBA zabývá již několik let, připravila v tomto období, ve kterém se mnoho zájemců rozhoduje o tom, kde studovat MBA, aktuální srovnání online MBA programů z hlediska kvality a ceny. Pro zjištění kvality provedla společnost Scott A & Rose formou tzv. mystery shoppingu výzkum na téma kvalita komunikace, prodejní praktiky a podnikatelská etika poskytovatelů online MBA. V případě cen se zaměřuje srovnání na celkové náklady studia (tzn. včetně DPH a případných dalších poplatků) do 150 tisíc Kč, protože podle výzkumu AIMV z letošního roku si více než 80 % studentů platí celé studium MBA samo. V síti internet bylo nalezeno sedm škol, které kritéria srovnání splnila, a to LIGS University, Business institut, CEMI, Institut managementu a práva, Cambridge Business School, Ústav práva a právní vědy a European Business School. V cenách jsou zohledněny aktuální nabídky, slevy či akce, aby bylo možné objektivně srovnat nabídku v podzimních termínech zahájení kurzů MBA. Hlavní výsledky cenového srovnání: Cenově nejvýhodnější je program Interactive Online MBA poskytovaný LIGS University za Kč (včetně daně), následovaný programem MBA Institutu managementu a práva (85 tisíc Kč) a Cambridge Business School za Kč. Pouze LIGS University úspěšným absolventům vydává diplom zahraniční university. Hlavní výsledky srovnání kvality: Rozdíly mezi jednotlivými MBA školami byly především v kvalitě komunikace. První příčka v komunikaci patří LIGS University, která je následována druhým Business Institutem. Třetí místo podle výzkumu patří CEMI. Podle úrovně komunikace na osobních setkáních v jednotlivých školách se na prvních dvou místech umístily LIGS University a Business Institut, které se vyznačovaly vysokou profesionalitou v odpovědích i v osobním vystupování. Byla u nich zřejmá erudice a angažovanost na chodu školy, suverénní znalost studijních programů i veškerých údajů týkajících se školy. Kompletní výsledky naleznete na ím d íve za nete, tím více získáte! Mimo ádná nabídka BONUS!

6 PRÁVO, POLITIKA, EKONOMIKA, BEZPEČNOST student Luděk a gen. Ing. Jiří Šedivý, exnáčelník Generálního štábu AČR MANAŽERSKÁ STUDIA NA CEVRO INSTITUTU Master of Public Administration (MPA) prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. MPA Bezpečnostní a krizový management Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z. MBA Management a kybernetická bezpečnost Tomáš Pojar, M.A.

příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy

příloha > vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy vzdělávání akademický titul Ph.D. studium MBA a MPA rozhovor s majiteli školící firmy editorial > Celoživotní vzdělávání, respektive nadstavbová studia vysokoškoláků, jako je například doktorandské či

Více

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009

Editorial OBSAH. Evropa se potýká s nedostatkem finančních a účetních odborníků INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 INSTITUTU CERTIFIKACE ÚČETNÍCH 4 I 2009 Editorial Vážení čtenáři, v posledních dnech mě zaujalo několik zpráv a informací, které jsou - alespoň pro mě - zajímavé natolik, že se s vámi o ně chci podělit.

Více

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce

praha Průvodce www.jazykovky.cz ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce Průvodce průvodce pražskými jazykovými školami a agenturami s rejstříkem jazykových škol a kurzů doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 2 číslo 1 pro léto 2004 jazyky, studium, práce jazykové školy,

Více

vysokoškolské vzdělávání

vysokoškolské vzdělávání vysokoškolské vzdělávání editorial Usus Magister est optimus (praxe je nejlepší učitelka), prohlašovali ve starém Římě významní mužové. A jak je známo, pravdivé, respektive moudré myšlenky věk neotupí;

Více

Jak si vybrat MBA v České republice

Jak si vybrat MBA v České republice ebook pro všechny, kteří hledají informace o studiu MBA v České republice Interactive Online MBA v slovenskom jazyku Priama cesta k vášmu úspechu Jak si vybrat MBA v České republice Jak si vybrat MBA v

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

Zatímco veřejných a státních

Zatímco veřejných a státních II/III A110003309 přílohu připravil Vlastimil Poliačik, foto na titulní straně profimedia.cz obsah Anketa: Odpovídají představitelé soukromých vysokých škol VI Vyšší odborné školy preferují praxi VII VIII

Více

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur

Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce z pohledu úřadů práce a personálních agentur Bakalářská práce Vypracovala: Silvie Kasková Vedoucí

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

se budete o managementu učit.

se budete o managementu učit. Jen Vy rozhodujete, co, kdy, kde a hlavně jakým tempem se budete o managementu učit. Diploma in Management (DiM) Jsme rádi, že máte zájem o studium managementu Directors. Před vlastním studiem si prosím

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci

Dveře. života DO PROFESNÍHO. Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře DO PROFESNÍHO života Příručka pro Technickou univerzitu v Liberci Dveře do profesního života TUL 2013 Recenzent: doc. Ing. Maroš Tunák, Ph.D. Editor: RNDr. Karolina Houžvičková Šolcová Technická

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti. Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. za rok 2010 VŠMIE květen 2011 Obsah str.2 1. Úvod 3 1.1 Základní údaje..3 1.2 Organizační schéma VŠMIE..3 1.3 Složení orgánů

Více

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.combrno jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč E-learning English for Business Proč studovat

Více

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku

Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Projekt: KONCEPT Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků Proč a jak rozvíjet lidské zdroje v malém a středním podniku Zadavatel: Národní ústav pro

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

SOČ 2006 ASPEKTY PODPORY PODNIKÁNÍ. Veronika VALENTOVÁ. studentka třídy 3. B. Českoslovanské akademie obchodní, Resslova 5, PRAHA 2

SOČ 2006 ASPEKTY PODPORY PODNIKÁNÍ. Veronika VALENTOVÁ. studentka třídy 3. B. Českoslovanské akademie obchodní, Resslova 5, PRAHA 2 SOČ 2006 ASPEKTY PODPORY PODNIKÁNÍ Veronika VALENTOVÁ studentka třídy 3. B. Českoslovanské akademie obchodní, Resslova 5, PRAHA 2 obor : Ekonomika a řízení (13) PRAHA 2006 Konzultant: Ing. Stanislava Vlachová

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více