To vše studentům, absolventům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "To vše studentům, absolventům"

Transkript

1

2 II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Veronika Havlíčková, manažerka přílohy Cílená výuka. Zaměstnavatelé dnes obecně upřednostňují profesně zacílené zaměřené na prohloubení praktických zkušeností a většinou ho ze svých prostředků i plně financují Začít s celoživotním m lze kdykoli Už dávno neplatí, že by učebnice či skripta patřily do rukou pouze mladým studentům. K současným trendům patří profesní a osobní růst, který lidem umožňuje orientovat se v jejich oboru, poznávat nové oblasti nebo se pro lepší uplatnění na trhu práce zaměřit zcela novým směrem. A UJAK (obory) - 104x66 mm E15 soutisk.pdf :23:25 Univerzita Jana Amose Komenského Praha To vše studentům, absolventům i zkušeným pracovníkům nabízí programy celoživotního, které pořádá většina českých vysokých škol a institucí, ale i školy střední. Vzdělávání dospělých Sociální a mediální komunikace Manažerská studia Speciální pedagogika Management cestovního ruchu Bezpečnostní studia a další bakalářské, magisterské, doktorské a MBA programy Mezinárodní jazykové zkoušky telc! Studujte pro svoji budoucnost Hitem je kurz oceňování nemovitostí Jaká kvalifikace zaručí v současnosti bezproblémové pracovní uplatnění? To je otázka, na niž se snaží odpovědět státní správa, podnikatelé i provozovatelé škol. Posledně jmenovaní se snaží úpravami nabídky studijních programů vyjít vstříc aktuálním požadavkům trhu práce. Často při tom spolupracují s firmami tak, aby úspěšným studentům usnadnili vstup nebo návrat do pracovního života. Nejsložitěji hledají pracovní uplatnění lidé starší 55 let, kterých postupně přibývá. Významnou roli při hledání práce hraje vzdělání. Čím více odpovídá aktuálně poptávaným profesím, tím se zvyšuje pravděpodobnost získání dobrého pracovního místa, říká rektor Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ) Pavel Mertlík a dodává, že Bankovní institut nabízí celoživotní formou kombinovaného studia, rekvalifikačních kurzů nebo krátkodobých seminářů šitých na míru konkrétnímu zadavateli či aktuálním požadavkům trhu práce. Největší zájem je podle něj o kurz oceňování nemovitého majetku, který absolvovalo 292 zájemců. Novinkou budou kurzy související s ekologií. Univerzity třetího věku, e-learning Populární jsou dnes distanční formy prostřednictvím internetu, takzvaný e-learning. Součástí jsou i konzultační hodiny a to například i o víkendech. Studuje se i po večerech. Studium na vysoké škole se samozřejmě platí. Záleží na oboru a škole. Levnější semestry na vysokých školách například humanitně zaměřených vyjdou na částku kolem deseti tisíc korun. Vysoké školy cestovního ruchu se pak pohybují i kolem 60 tisíc korun za semestr. Častěji, než tomu bylo v minulosti, se univerzity začínají starat o seniory i hendikepované lidi a nabízejí různé formy vzdělání v rámci takzvané univerzity třetího věku. Studentem Foto profimedia.cz, foto na titulní straně profimedia.cz se může stát každý člověk, který je v důchodovém věku či držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P pro zdravotně hendikepované osoby. Vysokoškolské studium na míru Současné vysoce konkurenční prostředí klade velké nároky na všestrannou kvalifikaci a zároveň odbornost zaměstnanců. Dnes jsou populární distanční formy prostřednictvím internetu Zaměstnavatelé dnes obecně upřednostňují profesně zacílené zaměřené na prohloubení praktických zkušeností a většinou ho ze svých prostředků i plně financují. Naši zaměstnanci mají a pravidelně aktualizují svůj individuální vzdělávací plán. Považujeme za efektivní rozvíjet potenciál zaměstnanců v té oblasti, kterou mohou uplatnit pracovně, říká Jan Solnička z odboru komunikace Československé obchodní banky (ČSOB). Zaměstnanci Raiffeisenbank (RB) mají nárok jak na odborná, tak i na rozvoj vlastních schopností a kompetencí. Každý zaměstnanec si sám sestavuje svůj rozvojový plán po dohodě se svým nadřízeným, uvádí mluvčí RB Tomáš Kofroň. Dbáme na kvalifikaci odbornou, vyžadovanou typem vykonávané profese. Pro různé kategorie zaměstnanců nabízíme interně vytvořené projekty ať už jednorázové nebo v cyklech. Kromě těchto povinných kurzů připravujeme rovněž aktivity zaměřené na rozvoj manažerských dovedností, soft skills, to je měkkých dovedností, IT/ICT a podobně, uvádí mluvčí stavební společnosti Metrostav František Polák a dodává, že v sektoru stavební výroby je v mnoha profesích vyžadováno přímo zákony. Studium MBA zlepší pozici na trhu práce Pro manažery v soukromé i státní sféře či podnikatele je pak určeno studium MBA (Master of Business Administration), které se na rozdíl od klasického vysokoškolského studia, jež bývá obvykle hodně akademické, plně zaměřuje na praxi respektive na propojení teoretických znalostí s běžnou praxí. Někdy se o něm tedy hovoří i jako o profesním. Délka studia se v Česku pohybuje obvykle mezi jedním až dvěma roky a může být jak distanční, respektive kombinované za využití e-learningu, tak i denní. Vzhledem k pracovní vytíženosti studentů je ale obvykle volena kombinovaná forma, která vychází vstříc jejich časovým možnostem. Ačkoli je MBA studium vždy placené (obvykle od sto tisíc korun výše), vzhledem k jeho přínosům je to investice, která se vrátí, a titul MBA se tak sám brzy zaplatí. MBA studium nabízejí v Česku v současnosti desítky škol a institucí jak státních, tak i soukromých, a pokud se budete rozhodovat, kterou zvolit, řiďte se hlavně zkušenostmi těch, kteří daný obor již absolvovali. Jazykové kurzy, střední školy Jasným příkladem potřeby nových znalostí jsou cizí jazyky. Angličtinu na komunikativní úrovni dnes zaměstnavatelé považují za standard. Na trhu je mnoho možností, jak si výukou znalost jiných řečí doplnit. Hodina výuky stojí průměrně od sto po 250 korun. Celoživotní nabízejí samozřejmě i střední školy. Vzdělávání dospělých na středních školách se dnes děje například díky projektu UNIV Národního ústavu pro prostřednictvím rekvalifikačních kurzů pro dospělé. Na mnoha programech se podílí ministerstvo školství a státní i soukromé instituce či občanská sdružení. Češi investují do vzdělání necelou stokorunu V rozporu s proklamacemi o nutnosti celoživotního jsou však nedávné výsledky průzkumu evropského statistického úřadu Eurostat a Českého statistického úřadu, podle něhož průměrný Čech utratí měsíčně za vzdělání zhruba 80 korun. Češi v žebříčku evropských zemí zaujali páté místo od konce. V dospělém věku si kurz či doplňkové vzdělání volí jen necelá třetina A obyvatel. Přitom průměr EU je 42 procent. V zemích, jako je Rakousko, Slovinsko či Lucembursko, se ve věku od 25. do 64. let věnuje učení dokonce 80 procent lidí. Počty kurzů, které si firmy či organizace objednávají, se snížil podle průzkumu o zhruba 40 procent v porovnání s rokem Mezi klasickými kurzy převládá rozvoj jazykových znalostí či počítačová gramotnost. Co se za tím ukrývá? Jedním z důvodů je podle odborníků vytíženost pracujících profesním a rodinným životem. Lidé příliš nedůvěřují v efektivitu či prostě nemají do učení chuť. Důvodem jsou rovněž nedostatečné finanční prostředky. To souvisí i s firemní sférou, kde se velmi hlídají náklady a firmy se snaží maximálně využít svých vlastních pracovníků. Matkám na mateřské dovolené, seniorům či nezaměstnaným scházejí finanční prostředky. Alena Adámková

3 IV/V Klíčem k uplatnění absolventů jsou manažerské a komunikační kompetence Členství v profesní organizaci se v globální ekonomice vyplatí Soft skills neboli měkké dovednosti či sociální kompetentnost zaměstnavatelé považují v současnosti za důležitější než odborné znalosti. Největší šanci na uplatnění mají absolventi se znalostí elektronické komunikace, kteří hovoří plynule cizím jazykem a jsou schopni zvládat konflikty a stres. Nástupní plat bakalářů se pohybuje v rozmezí až 25 tisíc korun, inženýrů až 30 tisíc korun. Vyplývá to z průzkumu Vysoké školy obchodní, který realizovala v loňském roce mezi zaměstnavateli v oblasti cestovního ruchu. V oblasti komunikačních dovedností potenciální zaměstnavatelé požadují především vysokou úroveň komunikace v on-line prostředí. U uchazečů dále pozitivně hodnotí přesné a srozumitelné vyjadřování a znalost dané problematiky. Vyšší nároky jsou kladeny na inženýry, od kterých se očekává plynulá komunikace v českém a cizím jazyce, poskytnutí komplexního názoru nebo schopnost sumarizace. Z manažerských dovedností zástupci zúčastněných firem jmenovali A Foto profimedia.cz u inženýrů na prvním místě schopnost přijímat rozhodnutí, za kterou následovala akceptace firemní kultury a zvládání konfliktů a stresu. Od bakalářů požadují především osobní produktivitu, proaktivitu O průzkumu a schopnost učit se novým aktuálním věcem. Tyto kompetence rozvíjíme u našich studentů na vybraných přednáškách, při práci na skupinových projektech nebo při prezentacích. Podle V průzkumu byla oslovena ubytovací a stravovací zařízení, podniky dopravních služeb, cestovní kanceláře, turistické informační kanceláře, ministerstva, krajské, obecní a městské úřady, hospodářské komory, podniky destinačního managementu, lázně, zážitkové agentury, představitelé památek, asociace a další podniky cestovního ruchu. vyjádření zaměstnavatelů jsou ale tyto schopnosti u absolventů stále nedostatečné, proto se na ně chceme v budoucnu více zaměřit a k jejich získávání motivovat studenty i pedagogy, říká prorektorka Vysoké školy obchodní pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy Alžběta Kiráľová. Průzkum sledoval i výši nástupního platu pro absolventy v oblasti cestovního ruchu. Platové podmínky se razantně liší v soukromém a veřejném sektoru, kde jsou pracovníci hodnoceni na základě tabulkových platů. Ve veřejné sféře se hrubá výše platů vystudovaných bakalářů pohybuje v rozmezí až korun, inženýři mohou získat maximálně korun. V soukromém sektoru si bakaláři průměrně vydělají 12 až 25 tisíc korun, platy inženýrů byly uváděny v rozpětí až 30 tisíc korun. Na průzkum je potřeba co nejrychleji reagovat. Vysoká škola obchodní na tento výzkum již navázala organizací kulatých stolů se zaměstnavateli a se zástupci personálních agentur. Studenti mají dále možnost konzultací u kariérního poradce a psychologa. >mik V globálním byznysu jsou profesní kvalifikace a členství v respektované profesní organizaci klíčovými body pro úspěch. Nejen medicína, právo nebo zubní lékařství, ale také účetnictví patří mezi profese, které v zájmu kvality poskytovaných služeb vyžadují spolehlivou kvalifikaci. Ve světě je zcela běžné, že známkou takové kvalifikace je mimo jiné pravě členství v profesní organizaci. U členů renomovaných profesních organizací existuje garance profesionality, která je od nich vyžadována, a současně jim organizace nabízí kontinuální profesní rozvoj (CPD). Profesní sdružení a kvalifikace tak přinášejí skutečnou hodnotu zvláště v těchto ekonomicky napjatých dobách a jsou prospěšné nejen pro členy těchto organizací, ale také pro firmy, jejich klienty a pro celou společnost. Záruka profesionálního partnera Profesní organizace hrají klíčovou roli při zvyšování odborné kvalifikace a posilování profesních dovedností a znalostí. Každá profesní asociace je založena na systému odborných zkoušek, ale zároveň by také měla přispívat k posílení etického cítění a zvyšovat povědomí o etice obecně. V rámci ACCA kvalifikace musí studenti absolvovat zkoušky z etiky a zásad profesionálního chování, které je vybaví základními principy pro vykonávání jejich praxe. Každý ze 170 tisíc členů ACCA po celém světě musí pro Foto ACCA získání členství souhlasit s dodržováním daných pravidel, předpisů a zásad. Tímto způsobem je garantováno čestné, objektivní, odborné a řádné počínání jednotlivých členů včetně dodržování firemního tajemství klientů. Profesní organizace tak představují vysokou míru jistoty pro všechny. U členů renomovaných profesních sdružení nejenže existuje, ale je přímo vyžadována garance profesionality. Etické principy Zásadním úkolem je naučit lidi přemýšlet o nejrůznějších situacích, které mohou v praxi nastat, a také o tom, jak se v jednotlivých případech zachovat nebo jak nakládat s citlivými informacemi. Zároveň je nezbytné upozornit na Kateřina Benešová, ACCA následky, které mohou způsobit nevhodným počínáním. Obor účetnictví a finance jsou jedny z nejvíce respektovaných profesí na světě. ACCA proto velmi tvrdě usiluje o to, aby její členové přijali nejvyšší standardy svého povolání a aby dodržovali pravidla etického chování. Členem ACCA se může stát pouze plně způsobilá a bezúhonná osoba. Pokud by byl některý z členů obviněn například z trestného činu, bude mu jeho členství odebráno a on sám bude z asociace vyloučen. Členství v asociaci může být také odebráno na základě pochybení nebo na základě takového jednání, které by mohlo ohrozit dobrou pověst ACCA nebo účetní profese. Kateřina Benešová je ředitelkou ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Od založení pražské kanceláře v roce 2003 zodpovídá za budování obchodních vztahů a růst ACCA ve svěřeném regionu. Má rovněž zkušenosti s rozvojem nových trhů. Více než 15 let se podílí na odborné přípravě, poradenství a rozvoji lidí v profesním v oblasti financí a účetnictví. Zkušenosti také získala při práci pro ATC International a Arthur Andersen. Je členkou profesní organizace CIPD (Chartered Institute of Personnel & Development). Je spoluzakladatelkou a členkou rady asociace ABSL Czech Republic (Association of Business Service Leaders) a také CFO Clubu na Slovensku. Nejlepší schopnosti Etické a profesionální chování je však pouze jedním z aspektů. Profesně vzdělaný člověk je odborníkem ve svém oboru a může nabídnout nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb. Profesní účetní jsou komplexně vybaveni finančními, obchodními i strategickými dovednostmi, a mohou tak poskytnout škálu účetních a finančních služeb. Na rozdíl od akademického titulu je u profesního vzdělání vždy stanovena také minimální doba praxe s relevantními pracovními zkušenostmi. Kromě toho jsou například členové ACCA povinni udržovat své znalosti a dovednosti v rámci programu Continuing Professional Development (CPD), který jim pomáhá v jejich dalším profesním rozvoji. Kariérní postup Profesní organizace pomáhají chránit veřejný zájem, zároveň ale přinášejí velké výhody i pro vlastní členy, a to zejména co se týče vylepšení důvěryhodnosti a profesionality v oboru, ve kterém působí. Členství v profesním sdružení, které poskytuje spolehlivé, relevantní a globálně uznávané kvalifikace, zvyšuje prestiž a postavení daných odborníků, a mnohdy může rozhodnout například o jejich povýšení a kariérním postupu. Získat kvalifikaci, která je uznávaná na celém světě, je v dnešním globalizovaném prostředí velmi důležité. Kvalifikace, která je ceněna v mezinárodním měřítku, umožňuje větší mobilitu napříč odvětvími a zeměmi a jejím držitelům přináší přidanou hodnotu při hledání zaměstnání. Stát se členem dobré profesní organizace stojí nemalé úsilí, čas i peníze, ale výhody plynoucí z takového členství se více než vyplatí. Kateřina Benešová

4 VI/VII Moodle: Open source e-learning Nejoblíbenější nástroje pro e-learning Především mezi vysokými, ale i středními školami je v posledních letech oblíbený Open source e-learningový systém Moodle. Vyvinul jej už před dvanácti lety Australan Martin Dougiamas, který se o jeho další život stará prakticky dodnes. Ušetřit a zjednodušit si práci je cílem snad každého rozumného člověka. A mezi ty se musí počítat samozřejmě i učitelé a lektoři. Proto se v posledních letech část učiva snaží české školy převádět na internet a díky e-learningu tak zajistit například dostupnost kurzů pro větší počet studentů nebo jednoduší vyhodnocování testů. Každý e-learningový systém ale musí někdo vytvořit, proto se často školy přiklánějí k už hotovým řešením. Pokud je takové řešení navíc zdarma, ředitelé škol jím zabijí hned několik much jednou ranou. Pro školy i firmy Jedním z nejoblíbenějších nástrojů pro zavedení e-learningu do organizací je Open source systém Moodle. Ten si oblíbila řada českých univerzit, využívá jej například brněnská VUT, pražská ČVUT nebo univerzita v Hradci Králové. Vhodný je ale i do firem, které si v něm mohou vést záznamy o veškerých školeních zaměstnanců a mít tak i pohromadě i výukové dokumenty. Uživatele systém pro elektronickou výuku láká kromě své propracova- Demoverze. Na stránkách Moodle.org si kromě stažení open source systému můžete vyzkoušet jeho demoverzi nosti především na svoji cenu. Nabízen je na stránkách moodle.org zcela zdarma, a to i v české verzi. Moodle umožňuje uživatelům jednoduše vytvářet on-line kurzy, zadávat testy a úkoly, sledovat výsledky a výstupy, nahrávat dokumenty a další soubory a podobně. Tvůrci kurzů mají k dispozici řadu modulů, z nichž sestavují obsah. Nastavení modulů i jejich jednotlivých instancí lze dále přizpůsobovat a využívat je tak v různých pedagogických situacích. V praxi. Výukové kurzy v Moodlu nabízí například brněnská VUT Moodle jako informační systém Kromě modulů dodávaných přímo v distribuci je k dispozici řada rozšiřujících modulů. Moodle umožňuje přehlednou evidenci studijních výsledků. Činnost uživatelů je zaznamenávána v podrobných protokolech a souhrnných statistikách. Je možné jej napojit na další systémy, tím pádem ve školství může nahrazovat i informační systémy s údaji o studiu. Pomocí standardně dodávaných modulů Moodlu můžete do kurzů vkládat například: studijní materiály ve formě HTML stránek, dokumentů nebo animací, diskuzní fóra, úkoly pro účastníky automaticky vyhodnocované testy, slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu ankety. Výuka je v prostředí Moodlu rozčleněna do jednotlivých kurzů, do nichž lektor umisťuje různé studijní materiály. Ty si lze připravit předem a jejich publikaci naplánovat na přesný čas. Komunikaci mezi uživateli zajišťuje diskuze a chat, nejnovější příspěvky je možné přeposílat na . V modulu workshop si účastníci kurzů mohou vzájemně hodnotit svoje práce. Žáky je možné rozdělit do skupin například podle pokročilosti. U testů Moodle dokáže měřit spotřebovaný čas, automaticky vyhodnotit odpovědi a případně i provést klasifikaci. Moodle je jako e-learningový nástroj určený zejména jako podpůrný prostředek klasické výuky. Přestože je zdarma, nemusíte se obávat o nezájem ze strany vývojářů v případě nějaké chyby. Australská základna Moodlu zaručuje velkou podporu ze strany programátorů a zároveň stovky tisíc uživatelů na celém světě zajišťují nepřeberné množství příspěvků v diskuzích, ve kterých naleznete odpovědi prakticky na vše, co se Moodlu týká. Pokud si chcete Moodle vyzkoušet, na stránkách demo.moodle.net najdete demoverzi systému. Jan Spěšný Psáno pro Connect Už sedm let zakladatelka britského Centre for Learning & Performance Technologies Jane Hartová sestavuje žebříček stovky nejoblíbenějších e-learningových nástrojů. Podívejte se na desítku těch loni profesionály nejvíce oceňovaných. Hartová sestavuje žebříček podle hlasování více než pětistovky kantorů a lidí profesionálně se zabývajících školením. Mezi e-learningové nástroje počítá weby i aplikace využívané pro osobní nebo výuku dalších lidí. Na špici žebříčku se už od roku 2009 drží Twitter, který profesionálové oceňují především jako nejlepší zdroj informací. Oblíbená Wikipedia skončila až na čtrnáctém místě. Oproti roku 2012 si pohoršila o čtyři příčky. Na slavném mikrologu odborníci nejvíce oceňují možnost získávat aktuální informace z okruhu svých oblíbených přispěvatelů. Neuniknou jim tak novinky z oblastí, ve kterých se pohybují, a zároveň efektivně upozorní na vlastní práci. Oceňují také například možnost diskuzí s dalšími pedagogy. A Cloudové úložiště Google Drive zaujalo především možností jednoduše sdílet dokumenty a spolupracovat na tvorbě materiálů on-line s lidmi po celém světě. Učitelé pro práci využívají především kancelářský balík Google Docs. Největší internetový server pro sdílení videí si profesionálové oblíbili zejména kvůli možnosti nahrávat a sdílet vlastní výuková videa. You- Tube je samozřejmě oblíbený i mezi samotnými uživateli, kteří na něm najdou nepřeberné množství různých instruktážních videí. A to od návodu, jak zatlouct hřebík, přes vyžehlení kapesníku až ke stavbě vesmírné lodi. Mezi oblíbenými službami vhodnými k výuce nesmí chybět internetové vyhledávače. Ten celosvětově nejrozšířenější je i nejvýše postavený v žebříčků. Na Googlu odborníci kromě samotného vyhledávání oceňují i jeho propojení na další aplikace firmy. Software Microsoftu sloužící k tvorbě prezentací si oproti roku 2012 o tři místa polepšil. Učitelé jej stále považují za jeden z nejlepších a především nejjednodušších nástrojů umožňující strukturovat a obohatit výuku. Největším skokanem v první desítce nástrojů podporujících e-learning se stal organizér Evernote, který poskočil o šest příček. Na aplikaci umožňující vytvářet rychlé poznámky odborníci oceňují například možnost integrace do prohlížečů. Využívají jej k zaznamenávání myšlenek i ukládání rozpracovaných projektů. Další úložiště, které se probojovalo do desítky nejlepších e-learningových nástrojů, je Dropbox. Učitelé oceňují možnost využití dropboxu na více platformách a povolování přístupu k dokumentům různým okruhům lidí. Open source redakčního systému Wordpress učitele zajímá především kvůli jeho platformě pro bloggery, ale využívají jej i k tvorbě vlastních stránek, na kterých sdílejí informace pro studenty. Nejrozšířenější sociální síť světa skončila v žebříčku až na devátém místě. Učitelé jej využívají například pro neformální komunikaci se studenty, oceňují ale i počet uživatelů, se kterými lze například sdílet přednášky nebo je informovat o akcích. První desítku uzavírá další sociální síť Google+. Profesionálové na ní oceňují především komunikátor Hangouts umožňující jednoduchou a přehlednou konverzaci, a tím pádem možnost spolupracovat s kolegy na různých místech v reálném čase. Jan Spěšný Psáno pro Connect A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Úterý 14. října :30-16h The Prague British School Škola Kamýk: K Lesu 558/2, Praha 4 Škola Vlastina: Vlastina 500/19, Praha

5 VIII/IX Výhody studia MBA O manažerských programech se v poslední době diskutuje stále častěji. Lidé se ptají, zda je studium MBA pouze aktuálním trendem, nebo má jeho studium význam, jestli je studium finančně nákladné, náročné či jaké jsou požadavky na přijetí? Otázek od potenciálních studentů MBA přibývá, a proto zde ve spolupráci s Asociací institucí manažerského předkládáme krátký seznam výhod, proč stojí studium manažerského programu MBA (Master of Business Administration) za to. První výhoda: vyšší plat Podle statistik v zahraničí i v České republice je průměrný plat absolventa MBA podstatně vyšší než u zaměstnance bez manažerského vzdělání. Například průměrný roční plat absolventa MBA v zahraničí, který působí ve vládních a neziskových institucích, se pohybuje od 70 tisíc dolarů. Zaměstnanci s titulem MBA působící v poradenství, finanční sféře nebo zdravotnictví mají plat od 120 tisíc dolarů, což je téměř dvakrát tolik, než může očekávat zaměstnanec s klasickým vysokoškolským vzděláním. Pokud váháte, zda máte začít studovat program MBA z finančních důvodů, věřte, že tato investice se vám stoprocentně vrátí. Druhá výhoda: lepší pracovní příležitost Absolventi MBA mají mnohem vyšší kvalifikaci a tím i mnohem větší šanci získat a udržet si práci svých snů. Mohou se ucházet o vedoucí pozice na vysoké úrovni a být úspěšní. Odhaduje se, že až 70 procent absol- Foto profimedia.cz ventů programu MBA na celém světě jsou vysoce postavení manažeři či ředitelé ve velkých prosperujících společnostech. Samozřejmostí u těchto pozic je vyšší finanční ohodnocení, díky čemuž se druhá výhoda kryje s první. Jestliže je pro vás kariéra na prvním místě, chcete pracovat ve vedoucích funkcích a mít vysoký plat, Studovat MBA či Executive MBA studium MBA vám k dosažení těchto cílů zaručeně pomůže. Třetí výhoda: získání významných kontaktů Jako student MBA se setkáte s řadou zajímavých a vysoce postavených lidí. Během studia s nimi budete komunikovat, seznámíte se a budete Prvním rozdílem mezi MBA a Executive MBA je jejich zaměření na jiný stupeň profesionální kariéry. Manažerský program MBA je určen zejména těm, kteří jsou na začátku své kariéry a chtějí přejít z technických či profesních oborů k manažerským. Z toho důvodu je tento program prezentován spíše teoreticky, případové studie a diskuze jsou zaměřeny na detaily problému. Za povšimnutí stojí také to, že program MBA studují spíše mladší ročníky. MBA je sice takézaměřen na příklady z praxe, ale Manažerský program Executive MBA je zaměřen na konkrétní příklady z praxe, řízené diskuze a skupinové projekty. Je vhodný například pro výkonné ředitele, partnery v daňových a právních firmách apod. Papříklad na LIGS University vyučují programy MBA a Executive MBA zkušení tutoři z praxe, kteří přímo působí ve svých oborech v klíčových manažerských pozicích. Řada z nich má také cenné zkušenosti z výzkumů. V rámci studia Executive MBA je cílem tutorů nechat studenty téma prodiskutovat, řídit směr otázek a odpovědí. Díky této metodě učení mohou studenti dosáhnout hlubšího osobního vhledu do daného tématu. Odlišné podmínky přijetí Zájemci o studium programu Executive MBA musí mít minimálně pět let odborné praxe. Program je navržen takovým způsobem, aby vyhovoval potřebám manažerů na vyšších či top pozicích. Studenti Executive MBA jsou hodnoceni i na základě toho, čím sami přispějí (vlastní zkušenosti, příklady z praxe). Odlišná je rovněž struktura programů a jejich přínos pro studenty. Dále je v programu Executive MBA obvyklé, že studenti se setkávají a studují se stejnými spolužáky po celou dobu trvání programu, program MBA je založen spíše na samostudiu. mít možnost navázat s nimi hlubší vztah, čehož můžete v budoucnu pozitivně využít. Získáte šanci převzít od svých zkušenějších kolegů jejich know-how, zkušenosti či se poučit z jejich vlastních chyb. Získáte přístup k rozsáhlé síti profesionálů, kteří působí v klíčových pozicích v nejrůznějších oborech. Čtvrtá výhoda: nové dovednosti a výzvy Studium MBA vás donutí, abyste se zbavili svých starých návyků, které již správně nebo vůbec nefungují. Donutí vás, abyste si položili nové otázky a hledali na ně odpovědi, vyzkoušeli jste si aplikaci nových metod řízení, postupů a přístupů. Získáte nové dovednosti a budete stále připraveni na nové výzvy, které vás budou posouvat kupředu. Pátá výhoda: holistický přístup Poslední, ale nikoli méně významnou výhodou studia MBA je získání dokonalého přehledu o obchodním světě a jeho hlubokému porozumění. Abyste byli v řízení firmy či ve vedoucí funkci opravdu úspěšní, je důležité, abyste tento přehled měli nejen vůči sobě, ale i svým zaměstnancům. >mik Studujte americké MBA na LIGS University interaktivní online forma studia v eštin, slovenštin, ruštin i angli tin diplom vydaný americkou univerzitou možnost zahájení IHNED Srovnání kvality a cen online MBA Vzdělání je jednou z nejlepších investic do budoucnosti. U MBA programů to platí rovněž, neboť pomáhá studentům stát se lepšími vedoucími pracovníky a manažery nebo je na tyto pozice připravit. V České republice je několik desítek MBA škol, které se liší formou poskytování MBA programů, ať už se jedná o denní, víkendové, distanční a v posledních letech i o rychle se rozvíjející interactive online nebo online formu studia. Protože se Asociace institucí manažerského (AIMV) srovnáváním nabídky MBA zabývá již několik let, připravila v tomto období, ve kterém se mnoho zájemců rozhoduje o tom, kde studovat MBA, aktuální srovnání online MBA programů z hlediska kvality a ceny. Pro zjištění kvality provedla společnost Scott A & Rose formou tzv. mystery shoppingu výzkum na téma kvalita komunikace, prodejní praktiky a podnikatelská etika poskytovatelů online MBA. V případě cen se zaměřuje srovnání na celkové náklady studia (tzn. včetně DPH a případných dalších poplatků) do 150 tisíc Kč, protože podle výzkumu AIMV z letošního roku si více než 80 % studentů platí celé studium MBA samo. V síti internet bylo nalezeno sedm škol, které kritéria srovnání splnila, a to LIGS University, Business institut, CEMI, Institut managementu a práva, Cambridge Business School, Ústav práva a právní vědy a European Business School. V cenách jsou zohledněny aktuální nabídky, slevy či akce, aby bylo možné objektivně srovnat nabídku v podzimních termínech zahájení kurzů MBA. Hlavní výsledky cenového srovnání: Cenově nejvýhodnější je program Interactive Online MBA poskytovaný LIGS University za Kč (včetně daně), následovaný programem MBA Institutu managementu a práva (85 tisíc Kč) a Cambridge Business School za Kč. Pouze LIGS University úspěšným absolventům vydává diplom zahraniční university. Hlavní výsledky srovnání kvality: Rozdíly mezi jednotlivými MBA školami byly především v kvalitě komunikace. První příčka v komunikaci patří LIGS University, která je následována druhým Business Institutem. Třetí místo podle výzkumu patří CEMI. Podle úrovně komunikace na osobních setkáních v jednotlivých školách se na prvních dvou místech umístily LIGS University a Business Institut, které se vyznačovaly vysokou profesionalitou v odpovědích i v osobním vystupování. Byla u nich zřejmá erudice a angažovanost na chodu školy, suverénní znalost studijních programů i veškerých údajů týkajících se školy. Kompletní výsledky naleznete na ím d íve za nete, tím více získáte! Mimo ádná nabídka BONUS!

6 PRÁVO, POLITIKA, EKONOMIKA, BEZPEČNOST student Luděk a gen. Ing. Jiří Šedivý, exnáčelník Generálního štábu AČR MANAŽERSKÁ STUDIA NA CEVRO INSTITUTU Master of Public Administration (MPA) prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc. MPA Bezpečnostní a krizový management Ing. Jiří Šedivý, armádní generál v z. MBA Management a kybernetická bezpečnost Tomáš Pojar, M.A.

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, PROBLÉMY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Erika Konupčíková Plzeň, 6.11.2014 Představení AIVD ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání dospělých založena v roce 1990

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013

OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ. Bohdana Herzánová Říjen 2013 OSOBNÍ ZKUŠENOST SE ZÍSKÁVÁNÍM PRAXE NA VŠ Bohdana Herzánová Říjen 2013 PŘEDSTAVENÍ 1998-2006 STUDIUM: VOŠ (sociální obor - nedokončeno), VŠ Ostrava (magisterské studium pedagogický obor), VŠ Karlova Univerzita

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, Workshop KREDO, Praha,

Vytváření alumni programů Jana Ledvinová,  Workshop KREDO, Praha, Vytváření alumni programů Jana Ledvinová, www.fundraising.cz Workshop KREDO, Praha, 15. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Proč vytvářet absolventské programy? Fundraising ze soukromých zdrojů je pro univerzitu

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Vzdělávací programy V této

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Průzkum: 73 % zaměstnanců by chtělo vidět své budoucí pracovní místo ještě před podpisem pracovní smlouvy

Průzkum: 73 % zaměstnanců by chtělo vidět své budoucí pracovní místo ještě před podpisem pracovní smlouvy ASSOCIATION OF BUSINESS SERVICE LEADERS IN THE CZECH REPUBLIC Hvězdova 1734/2c 140 00 Praha 4 Průzkum: 73 % zaměstnanců by chtělo vidět své budoucí pracovní místo ještě před podpisem pracovní smlouvy ABSL,

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 1 Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 9 2 Představení společnosti Vzdělávací ústav pro

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Průvodce dálkovými formami maturitního studia

Průvodce dálkovými formami maturitního studia Průvodce dálkovými formami maturitního studia Obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec IZO: 600011020 IČ: 25124811 www.soazatec.cz

Více

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení

Fakulta podnikohospodářská Vysoká škola ekonomická v Praze. Oznámení Oznámení děkan fakulty v souladu s udělením akreditace novému studijnímu oboru a ve smyslu 48-50 zákona o vysokých školách otevírá od akademického roku 2007/2008 nový studijní obor: a) Arts Management

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Moodle - proč je tak úspěšný?

Moodle - proč je tak úspěšný? Moodle - proč je tak úspěšný? Bohumil Havel PragoData Consulting, s.r.o. 1 Představení PragoData Consulting, s.r.o. Co je a co umí Moodle Proč je Moodle úspěšný? eportfolio Služby Pozvánka na MoodleMoot.cz

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor

STUDIUM. doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc. rektor O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání a cestou k úspěšné

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání: Poslání: 1. Zvyšovat presti prestiž manaerské manažerské profese. 2. Pomáhat kultivovat prostedí prostředí českého e managementu. 3. Rozvíjet manae manažerské způsobilosti,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou

Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Konkurenceschopnost České republiky roste. Zůstává ale spíše montovnou Česká republika se letos v žebříčku globální konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra umístila na 31. místě ze 140 ekonomik

Více

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Analýza dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji v rámci oblasti

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Moderní vzdělávání dospělých

Moderní vzdělávání dospělých Moderní vzdělávání dospělých Záměrem společnosti Bravona je vzdělávání, přístupné jakékoli věkové kategorii, zájmům a potřebám klientů. Nabízíme kvalifikační kurzy uplatnitelné na trhu práce, dále vyhledávané,

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015

Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Zkušenosti s přípravou na povolání v ČR Bratislava 2015 Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více