s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín"

Transkript

1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Našim posláním je pomáhat školám lépe učit! vize KVIC Nový Jičín Při stanovování této vize jsme nevycházeli z výsledků škol, ale z hypotézy, že sebelepší učitel má vždy co zlepšovat a neustálým vylepšováním nelze nic pokazit. Krajské vzdělávací zařízení je proto i v dalším období připraveno Vás i nadále podporovat ve Vašem pedagogickém úsilí, chce Vám býti nápomocno při hledání pozitivních způsobů a cest k rozvoji dítěte (žáka) i k neustálému zlepšování výuky. K úspěšnému naplňování naší vize je pro Vás opět připravena nabídka vzdělávacích programů prostřednictvím vzdělávání v rámci realizovaných projektů ESF či v rámci vlastních finančních prostředků škol. Kromě pravidelné vzdělávací nabídky je na našich webových stránkách k dispozici pro učitele množství metodik, textů i motivujících příprav na vyučování. Jsme připraveni realizovat další vzdělávání přímo pro jednotlivé učitelské sbory, podporovat vzájemné hospitace u učitelů, vytvářet funkční sítě učitelů i internetové platformy, protože vzdělávání je i naše věc. Těšíme se na naše společné setkávání! Mgr. Eva Mokrošová a tým spolupracovníků KVIC Pro kvalitnější a rychlejší kontakt s námi využívejte naše internetové stránky:

2 KONTAKTY... 3 KVIC informuje, nabízí, vzdělává aneb co v programové nabídce nenajdete... 4 A. PROJEKTY ESF GLOBÁLNÍ GRANTY REALIZOVANÉ PROJEKTY ESF... 4 PROJEKT OD INTEGRACE K INKLUZI... 4 ELEMENTARIUM... 5 VÍM, CO CHCI VÍM, JAK NA TO... 9 PROGRESS ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY PROJEKT FACILITY MANAGEMENT V EFEKTIVNÍ ORGANIZACI B. UKONČENÉ PROJEKTY ESF UDRŽITELNOST PROJEKT EFEKTIVNÍ MANAGEMENT ŠKOL PROJEKT INFORMATORIUM ŠKOLY MATEŘSKÉ PROJEKT PODPORA PORADCŮ PRO IMPLEMENTACI KR INTEGRACE NA DRUHOU EDUČAS ŠKOLA PRO ŽIVOT PROJEKTY PERSPEKTIVA 2010 A ELEKTRONICKÁ ŠKOLIČKA PROJEKT TIME ŽADATELEM PROJEKTU JE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ C. PLÁNOVÁNÍ DVPP V PROJEKTU EU PENÍZE ŠKOLÁM D. DVPP ANEB CO TU JEŠTĚ NEBYLO E. KVALIFIKAČNÍ STUDIA KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ SEZNAM NABÍZENÝCH AKCÍ V KATALOGU 2013 DRUHÉ POLOLETÍ DETAILNÍ INFORMACE O POŘÁDANÝCH AKCÍCH PODLE PRIORITNÍCH OKRUHŮ Rovnost příležitostí ve vzdělávání Udržitelný rozvoj Klíčové kompetence učitele Efektivní řízení škol Jazyková komunikace Zkvalitnění a modernizace vzdělávání Oborové činnosti JAK SE NA AKCE PŘIHLAŠOVAT? METODICKÝ RÁDCE ANEB CO A JAK VYPLNIT V ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠCE KVIC NA AKCE DVPP FAKTURACE A STORNOVACÍ PODMÍNKY Přihláška (vložena volně) 2

3 KONTAKTY Vedení organizace: KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín, tel.: , fax - záznamník: , Ředitel: PaedDr. Petr Habrnál tel.: Vedoucí DVPP: Mgr. Eva Mokrošová tel.: Samostatná referentka DVPP: Marcela Moravčíková tel.: Odloučená pracoviště (= organizátor kurzů, číslo je shodné s 1. číslicí u čísla kurzu): 1 KVIC, odloučené pracoviště Nový Jičín, Štefánikova 7, Nový Jičín, PSČ Pracovníci DVPP: Mgr. Ilona Fiurášková, tel.: , fax: , Bronislava Raníková, KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek, PSČ Pracovníci DVPP: Karin Šebestová, tel.: , Gabriela Zlá, KVIC, odloučené pracoviště Opava, Hany Kvapilové 20, Opava, PSČ Pracovníci DVPP: Mgr. Eva Krzywoňová, tel.: , Marcela Urbanská, tel.: , KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Hornická 84 (PaM), Na Hradbách 27 (DVPP), Ostrava, PSČ Pracovníci DVPP: Mgr. Zuzana Nevřelová, tel.: , Mgr. Monika Slobodníková, tel.: , Mgr. Hana Tichá, tel.: , Eva Šafarčíková, tel.: ,

4 KVIC informuje, nabízí, vzdělává aneb co v programové nabídce nenajdete A. PROJEKTY ESF globální granty Žadatelem a organizátorem níže uvedených projektů je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace. Následující projekty schválila Rada Moravskoslezského kraje v období Všechny zde nabízené vzdělávací programy jsou hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Pro zapojené účastníky jsou tedy bezplatné. Přihláška na vzdělávací programy musí být zaslána v originále nebo naskenovaná se všemi údaji a podpisy a zaslána na uvedené kontakty u jednotlivých projektů. 1. REALIZOVANÉ PROJEKTY ESF Žadatelem i realizátorem níže uvedených projektů je KVIC Nový Jičín. Projekt Od integrace k inkluzi Projekt je v souladu s globálním cílem oblasti podpory 1.2 OPVK a naplňuje specifický cíl této oblasti podpory: zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt byl zahájen a bude probíhat do Cílem projektu je zkvalitnit zavedený systém podpory individuální integrace žáků se SVP na 9 partnerských základních školách běžného vzdělávacího proudu v MSK, které mají zřízeny školní poradenská pracoviště. Záměrem je také podpořit inkluzivní vzdělávací prostředí na těchto školách, které respektuje a podporuje toleranci k odlišnosti a kooperaci mezi všemi žáky, odpovídá na odlišné vzdělávací potřeby žáků, překonává bariéry při vzdělávání. Žáci se budou účastnit nových podpůrných programů, činností a aktivit (společné dílny, reedukační skupiny, uplatňování metody FIE). Na školách budou zaváděny inkluzivní metody a formy vzdělávání se zapojením celých třídních kolektivů (inkluzivní hodiny, kohézní programy). Rodiče se budou účastnit dílen, kde se seznámí s možnými postupy práce s dítětem v domácím prostředí. Vzděláváním pedagogických pracovníků dojde ke zvýšení jejich kompetencí pro práci s těmito žáky. V roce 2013 budou 2 pedagogové z každé partnerské školy absolvovat tyto vzdělávací programy: Nácvik čtení, nácvik psaní, rozvoj grafomotoriky (8 h) Výchovné problémy (8 h) Krizová intervence (20 h) Nácvik prvopočátečních obecností v matematice, přehled metod počítání (8 h) Typologie MBTI (20 h) Typologie MBTI jako nástroj zkvalitňování Účinná reedukace projevů VPU (8 h) výuky (20 h) Možnosti podpůrného vedení žáků se SVP prostřednictvím IVP (8 h) Vedení třídnické hodiny (16 h) V roce 2013 budou školní speciální pedagogové z partnerských škol absolvovat tyto vzdělávací programy Koučování pro pedagogické pracovníky (80 h + 8 h závěrečná zkouška) Deficity dílčích funkcí (16 h + 4 h intervize) 4

5 Vzdělávací program pro pedagogický sbor partnera se zaměřením na podporu vzdělávání žáků se SVP v rozsahu 16 h, Partnerské školy: 1. Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace 2. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek Místek 3. Základní škola Havířov Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná 4. Základní škola Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace 5. Základní škola Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace 6. Základní škola Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná 7. Základní škola Hlučín - Rovniny, okres Opava 8. Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace 9. Základní škola Borovského, Karviná Ráj Kontaktní osoby příjemce dotace: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826: : Projektový manažer: Mgr. Jarka Grosmanová Věcný manažer: Mgr. Ilona Fiurášková Asistentka projektu: Bronislava Raníková Elementarium Projekt byl zahájen v červenci 2012 a bude probíhat do Projekt je určen učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je napomoci pedagogickým pracovníkům škol při výuce dětí a žáků od posledního ročníku MŠ do prvního nezávazného kurikulárního výstupu dle RVP, čímž přispěje ke zkvalitnění výuky na 1. stupni ZŠ a v posledním ročníku MŠ. Všechny nabízené aktivity jsou hrazeny z prostředků projektu. Aktuálně nabízíme tyto vzdělávací programy: V krajině slov a hlásek (opakování akce z jara 2013) učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ Mgr. Anna Dostálová Jazykové schopnosti dítěte v předškolním věku do velké míry předurčují, jak se bude dítě učit a především, jak se naučí číst a psát. Těžkostem s učením se dá efektivně předejít tréninkem jazykových schopností zejména v předškolním věku. V tréninkovém programu se dětí učí poznávat jazyk a jazyková pravidla, poznávají hláskovou strukturu jazyka, hláskovou analýzu a syntézu, rozvíjí jejich komunikační schopnosti. Jedná se o intervenční program - trénink jazykových předpokladů dobrého čtení pro předškoláky a děti s těžkostmi ve čtení. 8 h Číslo akce Termín Místo konání 2. skupina od 9:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Projekt nebo projektové vyučování (opakování akce z jara 2013) učitelům 1. st. ZŠ Mgr. Vlasta Hýžová Přijďte se seznámit s možnostmi projektového vyučování, s obvyklými omyly a úskalími této metody, s ukázkami různých projektů a vytvořit si návrh projektu pro vlastní použití. Formou tvůrčí dílny budete reflektovat atmosféru a organizaci projektového vyučování. Odvodíme si charakteristiku této metody, nutná pravidla a zásady, význam této metody pro naplňování klíčových kompetencí žáků. 5 h 5

6 Číslo akce Termín Místo konání 2. skupina od 12:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 HANDLE přístup - skutečné důvody proč se dítě neučí učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ Mgr. Paul Baptie, BSc. Susan Madden, Mgr. Jana Baptie Kurz se zabývá základy, na nichž staví HANDLE filosofie a klinická práce. Tyto principy se vztahují ke každodennímu fungování doma, ve škole, v práci i ve společnosti. Kurz nabídne účastníkům nástroje potřebné k posílení neurovývojových systémů a tím otevírá cestu k úspěchu v akademické, sociální i behaviorální oblasti. Účastníci se naučí pět HANDLE aktivit a seznámí se s variantami pro používání aktivit pro lidi v různých etapách neurovývoje, v různém věku a s různými schopnostmi a potřebami. Účastníci obdrží metodický materiál, včetně manuálu HANDLE aktivit. 24 h (I. modul 8 h, II. modul 16 h) Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina 2. skupina 1. modul (8 h) od 8:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách modul (16 h) rekreační zařízení v MSK 1. modul (8 h) od 8:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách modul (16 h) rekreační zařízení v MSK Učíme se číst genetikou (opakování akce z jara 2013) učitelům 1. st. ZŠ Mgr. Leona Mechúrová Chcete učit čtení v 1. ročníku genetickou metodou, ale zatím nevíte, jak na to? Seminář Učíme se číst genetikou Vám nabídne náhled do metodiky výuky genetickou metodou, seznámí Vás s konkrétními průpravnými aktivitami před výukou čtení, se způsobem vyvozováním písmen i souběžnými aktivitami psaní tiskacím písmem. Získáte inspirace do výuky prostřednictvím vhodných učebnic, materiálů, pomůcek a zkušeností kolegů. Budeme se zabývat diagnostikou počátečního čtení, nabídneme možnosti individualizace výuky čtení podle různých úrovní zvládnuté techniky čtení u dětí. Ochutnáte možnosti rozvoje čtenářských dovedností u dětí - nečtenářů. 8 h Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 9:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Školní hodnocení aneb profesní mistrovství (opakování akce z jara 2013) učitelům 1. st. ZŠ Mgr. Leona Mechúrová Chcete, aby hodnocení bylo pro žáka konkrétní, umožňovalo jemu (i učiteli) sledovat pokroky a míru žákova rozvoje? Přemýšlíte o tom, jak hodnocení objektivizovat? Řešením může být využití kritérií hodnocení nebo sebehodnocení s ohledem na stanovené cíle výuky. Pokud si zatím nevíte rady, jak taková kritéria vytvořit nebo je vyvodit společně se žáky, jak je pak ve výuce propojit s cílem výukové jednotky nebo produktu, neváhejte a přijďte se inspirovat. Pokusíme se Vám nabídnout konkrétní postupy a náměty pro přípravu kritérií a inspirace pro práci s kritérii přímo ve výuce. Pracovní dílna je vystavěna na principech EUR s využitím metod kritického myšlení, která seznamuje a procvičuje s účastníky témata pro školní hodnocení. 6

7 Vezměte si s sebou 1 odučenou přípravu do výuky, učebnici nebo metodickou příručku a příp. také materiály, kde jste zkoušeli různé formy hodnocení (např. kriteriální, slovní hodnocení, týdenní plány ) 10 h Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 8:00 h KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí skupina od 8:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Čteme s nečtenáři (opakování akce z jara 2013) učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ (upřednostněni budou zájemci z 1. st. ZŠ) Mgr. Květuše Krüger, Mgr. Kateřina Šafránková Na semináři se seznámíte s několika různými metodami aktivního učení, které rozvíjejí zejména kompetenci k učení a komunikativní kompetenci. Osvojené metody Vám pomohou vést děti k pozornému naslouchání a porozumění textu, což je součástí čtenářské gramotnosti. Zároveň Vám bude zprostředkován prožitek ze čtení a ukázány první kroky, které vedou k získání čtenářských dovedností (např. vizualizace, předvídání, hledání souvislostí). Vše bude orientováno pro nečtenáře. Budeme dávat důraz na to, aby se v aktivitách propojila verbální a smyslová složka (hmat, čich, sluch, zrak). Všechny metody a techniky budou modelovány, sami si je vyzkoušíte v roli dětí. Dostatečný prostor bude vymezen pro pedagogickou analýzu. Použité texty pro modelové lekce budou vybrány z oblasti environmentální výchovy. 16 h Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 9:00 h od 8:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Pedagogické kompetence a skupinová dynamika (opakování akce z jara 2013) učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ Mgr. Jiří Halda Účastník porozumí základním charakteristikám dynamiky skupiny, jak s ní být profesionálně v souladu, nikoliv v disharmonii, uvědomí si, jak se vyhnout silovým způsobům přes hodnocení, popř. zahrnováním nereálnými požadavky aprobovanými specialisty (zejména u přírodních věd), sdílí konkrétní příklady ze škol, má možnost vyjádřit se k vlastnímu pedagogicko profesionálnímu vývoji a kompetenčnímu růstu a redefinovat návyky a postoje, které pedagog shledá jako neatraktivní, zejména v konfrontaci s kauzami jím řečenými. 8 h Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 8:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách skupina od 8:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Násobilka x - krát jinak učitelům 1. st. ZŠ Mgr. Vladimíra Čuhajová Seznámíte se "na vlastní kůži" s různými aktivitami, které vedou k pochopení a zapamatování násobilkových spojů. Získáte dovednosti, jak (na)učit násobilku i děti s dyskalkulií a seznámíte se s různými problémovými úlohami. 4 h Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 13:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 7

8 Poznejme Pinboard učitelům 1. st. ZŠ Mgr. Vladimíra Čuhajová Těžištěm práce v dílně je získávání zkušeností ze světa geometrického poznávání. Poznáte, že při výuce geometrie je velký prostor pro objevování, přemýšlení, usuzování, vytváření a ověřování různých hypotéz. Zároveň na vlastní kůži poznáte, že geometrie je zajímavá, užitečná, ale i krásná. Seznámíte se s pomůckou, kterou si mohou děti vyrobit a naučíte se s ní pracovat. 4 h Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 8:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Geometrie z provázku a překládaného papíru učitelům 1. st. ZŠ Mgr. Vladimíra Čuhajová Účastníci této pracovní dílny se naučí jak používat provázek a překládaný papír při výuce na 1. stupni ZŠ, seznámí se s metodami práce v geometrii, které podněcují dětskou tvořivost, představivost a samostatné myšlení. Aktivity, které si sami účastníci vyzkouší, vedou také k rozvoji dovednosti pozorování, modelování a vytváří prostor ke komunikaci v matematice. 4 h Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina od 13:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Emoční a sociální rozvoj osobnosti učitelům posledního ročníku MŠ a 1. st. ZŠ Mgr. Jiří Halda Program nabízí ojedinělou možnost zaměřit se na rozvoj žádoucích dovedností, rozvoj schopností a vytváření emočních a sociálních kompetencí u dětí tak, aby jejich sociální a osobnostní návyky podpořily úspěšný start dětí ve škole a jejich plné začlenění do školního a společenského života. Pedagog bude pracovat s porozuměním a schopností zvládnout pasivní i aktivní agresi dětí a eliminovat konflikty. Pedagogové v programu budou formou interakčních workshopů procházet jednotlivé oblasti lidských potřeb, reakce na nenaplněné potřeby a následně způsoby jak zvládat negativní reakce a vytvářet a posilovat pozitivní návyky. Účastníci si donesou psací potřeby, papírový blok a pohodlné oblečení. 16 h Číslo akce Termín Místo konání 1. skupina skupina od 9:00 h od 8:30 h od 9:00 h od 8:30 h RS Kravaře - Kouty KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Další připravované vzdělávací programy budou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách: V případě zájmu prosíme o vyplnění projektové přihlášky a její odeslání na adresu: 8

9 Kontaktní osoby: KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Ing. Renata Kocurková Mgr. Zuzana Nevřelová Eva Šafarčíková (přihlášky) Vím, co chci Vím, jak na to Projekt je zaměřen na zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami umístěných v zařízeních institucionální výchovy - dětských domovech v Moravskoslezském kraji. Svými aktivitami podporuje jejich začlenění do běžných sociálních struktur, a to zejména zvýšením jejich sociálních kompetencí a posílením sociálních vazeb prostřednictvím speciálních zážitkových programů realizovaných odborníky. K prohloubení profesionality pracovníků dětských domovů přispějí kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj cílových skupin, zlepšení vztahů a komunikaci se svěřenými dětmi, na pedopsychologickou a pedopsychiatrickou tématiku, krizovou intervenci. Plánované aktivity realizujeme ve spolupráci s 16 partnery projektu - dětskými domovy zřizovanými Moravskoslezským krajem, kterými jsou: Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, p.o. Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Milotice nad Opavou 27, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, p.o. Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná-Fryštát, Vydmuchov 10, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, p.o. Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, p.o. Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, p.o. V uplynulém vzdělávacím období měli pracovníci dětských domovů možnost absolvovat první tři moduly kurzu Komunikace s dětmi aneb videotrénink interakcí, čtvrtý modul Sebezkušenostního výcviku sociálních dovedností, poslední dva moduly kurzu Tandem-efektivní řízení týmu a druhý modul Supervizního výcviku. V tomto období byl dále realizován vzdělávací program Vývojová psychologie a pro vedoucí pracovníky DD bylo připraveno metodické setkání s tématem "Právní rámec řízení školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy". Pro dva dětské domovy byl v hotelu Davidův Mlýn ve Starých Těchanovicích zrealizován třídenní zážitkový program pro děti. Program tvořily aktivity realizované s dětmi i vychovateli integrované do jednoho kompaktního celku. V rovině rozvoje skupiny byly vyhodnocovány procesy skupinové dynamiky i rizikové odchylky, včetně kroků vedoucích k jejich odstranění. Šest dětských domovů se zúčastnilo interaktivních pobytových ových programů zaměřených na rozvoj sociálních dovedností a kompetencí důležitých pro plnohodnotné fungování ve společnosti. Byla začleněna témata jako finanční gramotnost, pracovně-právní právní vztahy, bydlení, mezilidské vztahy a trénink sociálních kompetencí. V dětských domovech probíhaly zážitkové workshopy pro děti se zaměřením na terapeutické metody a děti se rovněž setkávaly a měly možnost diskutovat s bývalými klienty zařízení v rámci akcí nazvaných Křeslo pro hosta. V následujícím vzdělávacím období budou pokračovat kurzy dlouhodobého vzdělávání. Pracovníci dětských domovů budou mít možnost nově absolvovat kurzy Komunikace s dětmi aneb videotrénink interakcí, Supervizní výcvik, Zkušenostně reflektivní výcvik pro pracovníky DD, Základní kurz krizové intervence a krátkodobé kurzy zaměřené na pedopsychologickou a pedopsychiatrickou tématiku. Připravujeme další metodické setkání 9

10 vychovatelů DD, v dětských domovech budou pokračovat aktivity s dětmi, další DD se zúčastní interaktivních pobytových programů a zážitkových programů pro děti. Připravované vzdělávací programy a další informace o projektu jsou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách: Od 1. června 2013 převzali organizaci všech aktivit v projektu, tedy i aktivity č. 2 a č. 3. pracovníci KVIC, odloučeného pracoviště v Ostravě. Uvádíme aktuální kontakty na zodpovědné osoby v projektu: Kontaktní osoby: Aktivity č. 1 a 4: KVIC Nový Jičín, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Mgr. Marie Apriasová Mgr. Zuzana Nevřelová Bc. Tereza Stuchlá Fojtíková (přihlášky) Aktivity č. 2 a 3: KVIC Nový Jičín odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Ing. Renata Kocurková Mgr. Monika Slobodníková Bc. Tereza Stuchlá Fojtíková (přihlášky) Progress Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce včetně mentorské podpory, vlastního jazykového vzdělávání včetně přípravy ke složení mezinárodně uznávané zkoušky a rozvoje komunikativních dovedností. Summer camp OBSAZENO učitelům angličtiny I. a II st. ZŠ, střední školy I. stupeň ZŠ (Mgr. Michaela Vařeková, Mgr. Ivona Cindlerová) II. I. stupeň ZŠ a SŠ (Mgr. Irena Klečková, Mgr. Michaela Trnová, Mgr. Jana Chocholatá) Třídenní letní škola pro učitele angličtiny, během které budou mít účastníci možnost navštívit semináře věnovaných různým aspektům výuky angličtiny, vyzkoušet si různé vyučovací techniky, pracovat na vlastních výukových materiálech a seznámit se s novými učebními materiály vhodnými pro výuku angličtiny. 20 h Číslo akce Termín Místo konání Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře Konverzační kurz anglického jazyka (40 h) učitelům MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, střední školy (vstupní úroveň A2, B1) Bc. Kent Richard Zarley (Frýdek-Místek) Bc. Erica Lynn Martinez (Ostrava) Kurz pod vedením zkušených lektorů a rodilých mluvčí se zaměřením na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Naučíte se používat jednoduché každodenní způsoby pozdravů, oslovení a společenské konverzace. Tematicky bude kurz zaměřen na nejběžnější nější slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se nás bezprostředně týkají (např. základní informace o nich, jejich rodinách, nakupování, místopisu, zaměstnání apod.) 40 h (2 hodinová sezení 1x týdně) 10

11 Číslo akce Termín (1. sezení) Místo konání KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Hudebně pohybové aktivity v hodinách AJ učitelům MŠ, I. st. ZŠ Mgr. Michaela Vařeková Přijďte se naučit jak na písničky, popěvky a hry, které povzbuzují k objevování spojení mezi zvuky, písmeny a slovy. Zapojení pohybových aktivit přináší spoustu příležitostí k aplikaci získaných poznatků. Jak správně začít a postupovat při výuce angličtiny u nejmenších dětí, jak děti naladit a neodradit? Účastníci si přinesou složku a eurosložky pro archivaci materiálů a pracovních a metodických listů, lepidlo, nůžky a pastelky. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (9-12:15 h) KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 Reálie anglicky mluvících zemí v kostce (převážně vážně) učitelům II. st. ZŠ, střední školy Mgr. Dagmar Csatová Pracovní dílna je určena kvalifikovaným, ale i nekvalifikovaným učitelům cizího jazyka a je vedena v češtině a angličtině. Nabídne pestrou škálu činností, které lze využít při výuce reálií anglicky mluvících zemí. Budeme rovněž pracovat s cizojazyčnými texty pomocí technik určených k rozvoji čtenářských dovedností žáků. Bude zmíněno schéma před při po. 5 h Číslo akce Termín Místo konání (13-17:15 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Náslechová hodina - angličtina v MŠ učitelům MŠ Bc. Stanislava Korcová Praktická ukázka práce s dětmi ve třídě. Přímo ve výuce budou předvedeny konkrétní metody výuky zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí dětí ve výuce anglického jazyka. Účastníci získají inspiraci a nové náměty pro svou praxi. Součástí akce bude úvodní prezentace ukázkové hodiny, samotná realizace hodiny ve třídě, reflexe hodiny s dětmi a diskuze a rozbor s účastníky akce. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (9-12:15 h) MŠ Anenská 656, Frýdek-Místek Inspiromat aneb Speak, speak, speak učitelům I. st. ZŠ Mgr. Jindřiška Jurčková Pracovní dílna je určena učitelům anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Přináší Vám přehled různých typů komunikativních aktivit vhodných pro Vaše žáky, které si prakticky vyzkoušíte. Jejím hlavním cílem je však ukázat jak můžete co nejlépe komunikativní aktivitu zvládnout, vytěžit z ní co nejvíce a dosáhnout stanoveného cíle. Během aktivit budete procvičovat jak 11

12 slovní zásobu, tak i gramatické jevy. Kromě mluveného projevu budou aktivity samozřejmě propojovat i ostatní jazykové dovednosti. Všechny vyzkoušené aktivity budete reflektovat a rozebírat jejich postup. Nakonec společně vyzkoušíte, zda jsou i Vámi vytvořené aktivity vhodné do výuky. Po ukončení dílny obdržíte materiály ke všem uvedeným aktivitám, abyste je mohli dále využít ve své výuce. 5 h Číslo akce Termín Místo konání (9-13:15 h) KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 Moderní technologie v jazykové výuce učitelům MŠ, I. st. ZŠ Mgr. Michaela Vařeková Přijďte se naučit, jak správně začít nenásilně užívat moderní technologie při výuce angličtina u nejmenších dětí s ohledem na jejich individuální potřeby. Seznámíte se s www stránkami podporující učitele nabízející tipy a rady učitelům. Co je to pohádková e-book a jak s ní pracovat. Účastníci si přinesou složku a eurosložky pro archivaci materiálů a pracovních a metodických listů, lepidlo, nůžky a pastelky. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (9-12:15 h) KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 Nebojte se CLILu! učitelům II. st. ZŠ, nižší G Mgr. Petra Trunkátová Výuková metoda CLIL představuje účinný přístup k výuce cizích jazyků na školách, vyučující mohou vést své žáky k praktickému upevnění získaných jazykových dovedností v nejazykových předmětech. Proč se tedy neseznámit se způsoby a metodami, jak nejlépe dosáhnout jazykové i obsahové kultivace, která je zcela nenásilná. Navíc je to příležitost i pro nás, vyučující, zdokonalit se v jazykových kompetencích a vychovávat jazykově a kulturně adaptabilního Evropana. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (13:00-16:15 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Konverzační kurzy anglického, ruského a španělského jazyka (pobytové) učitelům MŠ, I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, střední školy (vstupní úroveň A2, B1) Teresa Renee Polk (anglický jazyk) Mgr. Isabel Hein Contreras (španělský jazyk) Mgr. Igor Jelínek, PhDr. Jelena Kupcevičová (ruský jazyk) Kurz pod vedením zkušených lektorů a rodilých mluvčí se zaměřením na rozšíření slovní zásoby umožňující komunikaci v běžném denním styku v rámci známých situací a témat. Naučíte se používat jednoduché každodenní způsoby pozdravů, oslovení a společenské konverzace. Tematicky bude kurz zaměřen na nejběžnější slovní zásobu vztahující se k oblastem, které se nás bezprostředně týkají (např. základní informace o nich, jejich rodinách, nakupování, místopisu, zaměstnání apod.) 12 h (pátek odpoledne, sobota dopoledne) 12

13 Číslo akce Termín Místo konání AJ Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře ŠJ Buly Aréna- Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře RJ Buly Aréna - Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře Německá gramatika a výuka slovní zásoby zábavně učitelům II. st. ZŠ, nižší G Mgr. Kateřina Grygarová Pracovní dílna nabídne kvalifikovaným ale i nekvalifikovaným učitelům jazyka německého soubor aktivit do výuky a inspiruje je novými nápady. Ukáže se také, jak snadné je vyučovat zábavnou formou. Účastníci se také seznámí s mnoha typy aktivit, které je možno použít při procvičování gramatiky a slovní zásoby. Zvládnout komunikaci v cizím jazyce potřebuje správně aplikovat naučená gramatická pravidla a při aplikaci vhodně použít předem získanou slovní zásobu. Všechny tipy a nápady účastník na konci semináře obdrží. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (13:00-16:15 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Příběhy k porozumění a dorozumění se v anglickém jazyce učitelům MŠ, I. st. ZŠ Mgr. Michaela Vařeková Naučme se užívat příběhy klasické či umělé v hodinách angličtiny zábavnou a zajímavou formou. Kouzlo vyprávění zdokonaluje budoucí, či současné čtenáře a rozvíjí komunikační dovednosti u dětí. Díky moderním technologiím mohou naše příběhy oživnout. Připravíme si vlastní jednoduché příběhy adekvátní věku dětí, které vyučujeme. Účastníci si přinesou složku a eurosložky pro archivaci materiálů a pracovních a metodických listů, lepidlo, nůžky a pastelky. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (9:00-12:15 h) KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 Co a jak hodnotit ve výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ učitelům I. st. ZŠ Mgr. Jana Chocholatá Seminář je zaměřen na funkce, metody a způsoby hodnocení ve výuce cizího, konkrétně anglického jazyka u žáků na 1. stupni ZŠ. Účastníci získají přehled o možných typech hodnocení žáků s přihlédnutím k hlediskům časově-organizačním a koncepčním. Tématy semináře budou také alternativní způsoby hodnocení, jako žákovské jazykové portfolio, skupinová práce a její hodnocení, sebehodnocení a hodnocení vrstevníků. Část semináře bude věnována úskalím a problémům spojeným s tradičními i alternativními způsoby hodnocení/sebehodnocení žáků. Účastníci semináře se seznámí s konkrétními aktivitami vhodnými pro hodnocení žáků mladšího školního věku, dostanou k dispozici příklady vypracovaných hodnotících kritérií a monitorovacích nástrojů pro průběžné hodnocení a seznámí se s literaturou a zdroji vhodnými pro obohacení vlastní vyučovací praxe. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (8:30-11:15 h) KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí

14 Metody a způsoby hodnocení žáků ve výuce anglického jazyka (2. st. ZŠ) učitelům II. st. ZŠ, nižších G Mgr. Jana Chocholatá Seminář je zaměřen na funkce, metody a způsoby hodnocení ve výuce cizího, konkrétně anglického jazyka na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceletých gymnázií. Účastníci získají přehled o možných typech hodnocení žáků s přihlédnutím k hlediskům časově-organizačním, vývojovým a koncepčním. Tématy semináře budou také alternativní způsoby hodnocení, jako žákovské portfolio, e-portfolio, dialogický deník, skupinová práce a její hodnocení, sebehodnocení a hodnocení vrstevníků. Část semináře bude věnována také úskalím spojeným s tradičními i alternativními způsoby hodnocení/sebehodnocení žáků s důrazem na funkce a kritéria hodnocení. Účastníci semináře se seznámí s vybranými metodami hodnocení na konkrétních příkladech a dostanou k dispozici ukázkové materiály s příklady zpracování cílů, kritérií, hodnotících tabulek a typů aktivit vhodných pro hodnocení/sebehodnocení žáků. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (13:00-16:15 h) KVIC Frýdek-Místek, Politických obětí 531 Jazykové portfolio - Učte jinak, učte lépe učitelům I. st. ZŠ, II. st. ZŠ, gymnázia, střední školy Mgr. Petra Lexová Chcete se seznámit s jazykovým portfoliem, s etapami jeho vývoje do současnosti a získat praktické zkušenosti s jeho elektronickou aplikací? Na semináři získáte náměty pro jeho využití v hodinách cizího jazyka na základní nebo střední škole. Cílem semináře je prezentovat jazykové portfolio jako nástroj rozvoje osobnosti žáků, včetně komunikativních dovedností, který pozitivně ovlivňuje jejich vztah k procesu učení se jazykům. 4 h Číslo akce Termín Místo konání (13:00-16:15 h) KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 Bližší informace najdete na Prosíme Vás o vyplnění projektové přihlášky a její odeslání na nebo poštou na KVIC, odloučené pracoviště Frýdek-Místek, Politických obětí 531, Frýdek-Místek Mgr. Ludmila Muchová , mobil: Karin Šebestová , mobil: Gabriela Zlá Škola s místem pro všechny Projekt byl zahájen v červenci 2012 a bude probíhat do Cílem projektu je podpořit školní úspěšnost dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním v 9 partnerských školách v Moravskoslezském kraji a vytvořit jim tak motivující prostředí ke vzdělávání. V přímé práci jsou uplatňovány praktické metody a techniky zohledňující specifičnost cílové skupiny, zážitkové workshopy pomáhají rozvíjet sociální dovednosti žáků, pro zvýšení školní úspěšnosti je poskytována individuální péče. Všechny aktivity motivují cílovou skupinu k setrvání ve škole a k následné studijní dráze. Na škole jsou v rámci projektu rozšířeny volnočasové aktivity. Do dění školy jsou vtaženi rovněž rodiče dětí. 14

15 Je podpořen osobnostní a profesní růst pedagogů i asistentů pedagoga. ga. Jejich vzděláváním dojde ke zlepšování přístupu k cílové skupině z odlišného prostředí, vnímání a respektování odlišností a jejich příčin a tím pozitivnímu ovlivnění celkového klimatu školy. Projekt realizujeme ve spolupráci s 9 partnerskými školami: Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Základní škola Karviná-Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola, Ostrava-Přívoz, Ibsenova 36, příspěvková organizace (odloučené pracoviště ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, p.o.) Základní škola, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace V uplynulém vzdělávacím období měli pedagogičtí pracovníci možnost absolvovat krátkodobé kurzy: Dramatická výchova, Buď připraven, Zlobivé děti, Výuka s interaktivní tabulí, V krajině slov a hlásek, Metoda dobrého startu Pro celé pedagogické sbory partnerských škol byly realizovány kurzy dle jejich výběru: Efektivní komunikace aneb pohoda a klid ve třídě, Práce s problémovými skupinami žáků, Vztahy mezi žáky a dynamika třídního kolektivu se zaměřením na prevenci šikany, Osobnostní sociální výchova, Role školy v posilování fungování komunity. V přípravných třídách a mateřské škole probíhaly projektové dny zaměřené na povolání, tvůrčí dílny za účasti rodičů, děti měly možnost vyjet společně s rodiči na výlet (ZOO, DinoPark, Miniuni, hasičské muzeum, divadlo). Ve třídách základní školy probíhaly projektové dny zaměřené na volbu povolání, burzy práce (představení profesí přímo na škole), exkurze do podniků (Marlenka Frýdek-Místek, Hyundai Nošovice, Kofola, Ostroj, ponožky Moravec, letiště Leoše Janáčka). Žáci 8. a 9. ročníků absolvovali workshopy s tématy finanční gramotnost a pracovně-právní právní vztahy, diskutovali a následně si zahráli počítačovou hru GhettOut týkající se sociálního vyloučení. Na každé škole probíhaly volnočasové aktivity (dramatický, hudební nebo taneční kroužek). Dle potřeby žáků probíhalo doučování. V následujícím období budou mít pedagogičtí pracovníci možnost absolvovat kurzy: Tandem, Jak vybudovat a udržet zájem o učení u romského žáka, Inspirativní hodiny. Celé pedagogické sbory budou absolvovat kurzy dle jejich výběru: Problémové skupiny žáků, které nás stojí hodně sil, Syndrom vyhoření, Komunikace pracovníků škol a romské rodiny, Naše třída práce s třídním kolektivem, Role školy v posilování fungování komunity. Ve školách budou nadále pokračovat aktivity s dětmi a žáky, do akcí budou zapojeni rodiče. Připravované vzděl. programy a další informace o projektu jsou průběžně zveřejňovány na našich webových stránkách: Projekt Facility management v efektivní organizaci Projekt reaguje na rostoucí potřebu společné podpory pracovníků organizací zřizovaných územními samosprávnými celky (ÚSC) kraje při využívání facility managementu jako moderního a sjednocujícího nástroje pro efektivní plánování a řízení správy majetku. Pro správnou implementaci všech výhod, které tento pohled na správu majetku přináší, je podstatnou dobrá specializační příprava jeho uživatelů a jejich znalost komplexní problematiky v kontextu veřejnoprávního subjektu. V listopadu proběhne pilotní ověření kurzu Facility management v praxi organizace, v rámci kterého si účastníci vyzkouší práci ve cvičném prostředí připravovaném v souladu s pravidly moderní správy majetku a plánováním jeho údržby. Střední školy MSK budeme informačním mailem zvát k účasti v kurzu. Bližší informace o projektu naleznete na V případě dotazů prosím kontaktujte mailem nebo telefonicky Pavlínu Hladíkovou, tel:

16 B. UKONČENÉ PROJEKTY ESF udržitelnost Projekt Efektivní management škol Projekt EMA - Efektivní management škol byl realizován od listopadu 2009 do června roku Cílem projektu bylo reagovat na potřebu pružně a permanentně vzdělávat vedoucí pracovníky škol v období probíhající systémové kurikulární reformy a při zvýšené potřebě zajistit relevantní vzdělávací nabídku k významným společensko-ekonomickým ekonomickým změnám v Moravskoslezském kraji. Účelem projektu bylo vytvořit a vyzkoušet nové a inovované vzdělávací programy pro rozvoj manažerských dovedností a pro tréninky kompetencí manažerů a s využitím e-learningových a zážitkových forem zvýšit znalostí a dovedností především manažerů škol realizujících školní vzdělávací programy. V rámci udržitelnosti tohoto projektu byly nabízeny vzdělávací programy, které během projektu pilotně vznikly a staly se jeho výstupem. Jednalo se o tyto vzd. programy: Specifika školského personálního managementu Ověřené systémy autoevaluace Finanční management Strategické plánování ve školství a ve škole Zahraniční stáž školské systémy zemí EU jako inspirace Metodické poradny Z výše uvedených programů se uskutečnil Finanční management, kterého se zúčastnilo 18 vedoucích pracovníků a metodické poradny, které realizovala jednotlivá odloučená pracoviště v celkovém počtu 31 a zúčastnilo se jich 759 převážně vedoucích pracovníků mateřských a základních škol z MSK. Vzdělávací programy, které se nepodařilo naplnit, budou spolu s dalšími vzdělávací programy nabízeny v dalším období. Pro další období nabízíme tyto vzdělávací programy: Tuzemské stáže pro MŠ, ZŠ, SŠ Bližší informace s termíny obdržíte v samostatné nabídce začátkem září Zahraniční stáž školského systémy zemí EU jako inspirace (Finsko nebo Anglie-Skotsko) Na podzimní termín 2013 se nepřihlásil dostatečný počet účastníků, akce bude nabídnuta i mimo náš kraj s termínem konání jaro Bližší informace obdržíte v samostatné nabídce. Vzdělávací lídr Číslo akce: Datum konání: , zahájení v 9:00 h Lektoři: Pelech Lubomír, Mgr. Manažerské řízení procesů změn + motivace (8 h) Vedení porad + Řešení konfliktních situací (8 h) 16 h Místo konání: RS Ráztoka, Trojanovice Cena: 730 Kč (+ cena za ubytování a stravu - max. 900 Kč, kterou účastník hradí na místě) Kontakt pro dotazy: KVIC, odloučené pracoviště Ostrava, Na Hradbách 27, Moravská Ostrava Ing. Renata Kocurková Eva Šafarčíková

17 Metodické poradny pro začínající ředitelky/ředitele škol a jejich zástupce, vedoucí učitelky mateřských škol Začínajícím ředitelkám/ředitelům a vedoucím zaměstnancům mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v MSK nabízíme metodické poradny. Program: Vybrané kapitoly z legislativy vztahující se k mateřským a základním školám (školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících a prováděcí předpisy k nim) Číslo akce Termín Doba konání Místo konání :30-12:00 h KVIC Ostrava, Na Hradbách :30-12:00 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova :30-12:00 h KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Přihlášky: do na adresu příslušného pracoviště Metodické poradny pro vedoucí vychovatele/vychovatelky školních družin Téma: Školní družina v právních normách 1. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. 2. Odborná kvalifikace vychovatele. 3. Ochrana osobních údajů. 3. Různé. Diskuse. Určeno pro ŠD Číslo akce Termín Doba konání Místo konání okresu Bruntál :30-12:00 ZŠ Okružní, Bruntál okresu Frýdek -Místek :30-12:00 KVIC Frýdek-Místek, 28. října 1598 okresu Karviná :30-12:00 ZŠ Mendelova, Karviná - Hranice okresu Nový Jičín :30-12:00 KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7 okresu Opava :30-12:00 KVIC Opava, Hany Kvapilové 20 okresu Ostrava :30-12:00 KVIC Ostrava, Na Hradbách 27 4 h Úč. poplatek: 590 Kč Mgr. Jarka Grosmanová, konzultant pro metodiku a řízení škol KVIC Přihlášky: na adresu příslušného pracoviště Projekt Informatorium školy mateřské Realizace tohoto tříletého individuálního projektu určeného pedagožkám mateřských škol čtyř krajů (Moravskoslezského, Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského) byla ukončena závěrečnou konferencí v březnu V rámci udržitelnosti projektu, který byl zaměřen na podporu implementace ŠVP, zvýšení kvality předškolního vzdělávání, prohloubení individualizace práce s dítětem, rozvoj jeho základních klíčových kompetencí pro úspěšné začlenění do školního i společenského života, vám nabízíme tyto vzdělávací programy: 17

18 Rozvoj pedagogických dovedností v souladu s RVP PV Číslo programu: Termín: část, část, část, část, vždy od 8:30 h učitelům MŠ Kurz je zaměřen především na praktickou aplikaci problematiky základních pedagogických dovedností do praxe MŠ. Část teoretická a praktická se budou adekvátně střídat s využitím různých postupů aktivní výuky. Hlavní témata: Podnětné prostředí v mateřské škole Integrovaná tematická výuka a tematické plánování Individualizace v MŠ Spolupráce s rodinou Mgr. Juliana Gardošová 32 h Cena: 3290 Kč Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Ilustrace práce s dětmi v MŠ Číslo programu: Termín: říjen/listopad 2013 (upřesníme) učitelům MŠ Cílem návštěvy mateřské školy je podpořit sdílení zkušeností v oblasti tematického plánování a využití prvků osobnostní sociální výchovy při činnostech s dětmi, kolegiální podpora a vzájemná inspirace účastníků. Účastníci získají inspiraci a nové náměty k zavádění změn ve své mateřské škole, náměty pro logopedickou prevenci, obsah a vedení logopedických chvilek v MŠ. Mgr. Jana Vrbová, Eva Štěpánová 32 h Cena: 510 Kč Místo konání: Nový Jičín, MŠ Máj, Vančurova 36 Regionální setkání učitelek předškolní výchovy aneb Čteme s nečtenáři Číslo programu: Termín: od 8:30 h učitelům MŠ Účastníci se seznámí s metodami aktivního učení, které rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Půjde o metody určené předškolním dětem, které vedou k nenásilnému, přirozenému získávání čtenářských dovedností. Důraz bude kladen na propojení verbální a smyslové složky v jednotlivých aktivitách, na vedení dialogu s dětmi při čtení knih. Součástí semináře budou i ukázkové lekce s následnou reflexí a analýzou. Účastníci se dozví, jak motivovat a vést děti k tomu, aby vnímaly čtení a psaní jako radostné a smysluplné aktivity, jakou roli pro rozvoj jazyka hraje výukové prostředí, co lze očekávat od dětí v určitém vývojovém stádiu, ujasní si pojem čtenářská gramotnost, seznámí se s jejími složkami a možnostmi jejího rozvoje. V neposlední řadě získají i tipy na zajímavé knihy pro nečtenáře a začínající čtenáře. Mgr. Miroslava Škardová, Mgr. Jana Kargerová, Ph.D. 8 h Cena: 1350 Kč Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Přihlášky: poštou na KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826, Nový Jičín nebo elektronicky na Kontaktní osoba: Mgr. Ilona Fiurášková, tel

19 Projekt Podpora poradců pro implementaci KR K byla ukončena realizace projektu, který se soustředil se na rozvoj poradenského a podpůrného systému v kraji v především pro oblasti čtenářské gramotnosti. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny podpůrné nástroje pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotností ve školách, a to zejména Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti a Sborník pozoruhodných textů.. Oba tyto nástroje jsou zveřejněny na webových stránkách organizace Jsou tak k dispozici všem učitelům k maximálnímu využití ve vlastní výuce již od 1. září Kromě těchto nástrojů vzniklo cca 20 nových vzdělávacích programů pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, které naše organizace může průběžně nabízet samozřejmě dle vašeho zájmu viz seznam EU peníze školám čtenářská a informační gramotnost. Vybrané z nich Vám nabízíme: Abeceda čtenářských strategií pro I. stupeň II Číslo akce: učitelům I. st. základní školy Ještě pár kamínků zbývá do mozaiky čtenářských strategií použitelných ve výuce na 1. stupni. Chcete se dozvědět, jak naučit žáky strategie předvídání, sledování podstatných informací, usuzování, shrnování anebo hodnocení? Chcete pro svou výuku čtenářství získat náměty a některé nové metody práce se strategiemi? Inspirujte se s námi na semináři Abeceda čtenářských strategií pro 1. st./ii. Termín: od 08:30 do 16:30 h Místo: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 Lektoři: Mgr. Leona Mechúrová Cena: 850 Kč lze hradit z projektu EU peníze školám Přihlášky: do em na adresu Kudy z nudy ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Číslo programu: učitelům I. st. ZŠ Termín: od 08:30 do 14:00 h Účastníci budou pracovat s metodou rozvíjející u dětí věcné čtení, kterou následně mohou uplatnit ve výuce nejen v předmětu ČAS. V praktických aktivitách se naučí tuto metodu aplikovat na různých textech a tématech. Seznámí se s tím, jak ve výuce využívat možnosti volby dle MBTI, jak vytvářet úkoly odpovídající jednotlivým osobnostním typům. Mgr. Hana Lipková Místo konání: KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826 6 h Cena: 700 Kč Cesta do hlubin čtenářovy duše učitelům I. stupně ZŠ Potěšení z četby a zájem o knihy je základním předpokladem pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Přemýšlíte nad tím, jak u dětí probudit vnitřní potřebu číst? Vyzkoušejte si aktivity, vedoucí k rozvoji prožitkového čtení a vztahu ke knihám např. prostřednictvím dílen čtení. Na videonahrávce uvidíte, jak tyto metody aplikovat s dětmi ve své výuce. Odnesete si mnoho praktických pomůcek, které jsou okamžitě použitelné v praxi Mgr. Hana Lipková 8 h Cena: 680 Kč 19

20 od 08:30 do 16:30 h KVIC Nový Jičín, Štefánikova 7/826, Nový Jičín od 08:30 do 16:30 h KVIC Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava - Moravská Ostrava Rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti II aneb dílna psaní Číslo programu: učitelům I. a učitelům českého jazyka II. st. ZŠ Termín: od 14:00 do 17:30 h Dílna psaní umožňuje žákům, aby si osvojili strategie poučeného pisatele s hlavním důrazem na účel a adresáta textu. Účastníci semináře se seznámí s jednotlivými fázemi psaní; budou uvažovat, proč psát se žáky dlouhodobé slohové práce, jak vyvažovat individuální i kooperativní činnosti při psaní, aby bylo co nejúčinněji podporováno pisatelství žáků, a jak zvyšovat náročnost pisatelských cílů. Získají sadu kritérií pro hodnocení slohových prací a ověří si účinnost jejich využití pro formativní hodnocení. Mgr. Miloš Šlapal Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava 4 h Cena: 510 Kč Dobové texty v hodinách společenskovědních předmětů Číslo programu: učitelům společenskovědních předmětů na II. st. ZŠ, gymnázií a středních škol Termín: od 13:00 do 16:30 V pracovní dílně se naučíte pracovat s dobovými texty ve výuce. Budete rozeznávat formální znaky dobových textů a jejich využití pro porozumění obsahu, budete zkoumat autorské záměry, používání argumentů i protiargumentů (včetně oponentních). Mgr. Hana Košuličová Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava 4 h Cena: 500 Kč Práce s textem ve fyzice Číslo programu: učitelům fyziky II. st. ZŠ Termín: od 13:30 do 17:30 Vzdělávací program zaměřený na rozvoj složek čtenářské gramotnosti a práci s textem ve fyzice a následné možnosti propojení textu a badatelského vyučování. Mgr. Ivana Machýčková Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava 5 h Cena: 600 Kč Jak na kooperativní učení Číslo programu: učitelům I. st. ZŠ, II. st. ZŠ Termín: od 13:30 do 17:00 Program je zaměřen na seznámení účastníků se základními principy kooperativní výuky a ukazuje možnosti rozvoje sociálních dovedností a klíčových kompetencí žáků prostřednictvím kooperativního učení. Mgr. Alena Kulíšková Místo konání: KVIC OP Ostrava, Na Hradbách 27, Ostrava 4 h Cena: 570 Kč 20

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h)

Konverzační kurz anglického jazyka (40 h) Progress Projekt je zaměřen na podporu: vzdělávání učitelů ke zvládnutí didaktických postupů, moderních výukových metod a forem práce ve výuce cizích jazyků, sdílení zkušeností a jejich aplikaci ve výuce

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium

Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium Aktuální nabídka vzdělávacích programů projekt Elementarium Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.44/01.0054 Projekt je určen učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ v Moravskoslezském kraji. Jeho cílem je napomoci

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT pro další vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH

PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROFESNÍ RŮST V MATEŘSKÝCH ŠKOLKÁCH REG. Č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0040 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU Název: Profesní

Více

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR BŘEZEN 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR BŘEZEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek- 738 02 Frýdek- e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Cíle projektu: je zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6

INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 INFORMÁTOR únor 2 0 1 6 REGION NOVÝ JIČÍN a společné informace pro všechny regiony MSK 741 01 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Kvalifikační studia... 3

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt CZ..07/..8/0.0050 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ SOUBOR METODICKY A DIDAKTICKY ZPRACOVANÝCH VÝUKOVÝCH JEDNOTEK

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji Příloha č. 2: Základní informace o velkých projektech DV v LK str. 1 Základní informace o pěti největších projektech financovaných z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a realizovaných v Libereckém kraji

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín s akreditací MŠMT pro další vzdělávání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Kurzy pro sborovny mateřských škol

Kurzy pro sborovny mateřských škol Kurzy pro sborovny mateřských škol Pokud uvažujete, že přihlásíte sebe či své kolegy na kurz a nevíte, který by nejvíce vyhovoval Vašim potřebám, nebo jsou pro Vás otevřené kurzy nedostupné kvůli vzdálenosti

Více