Fakulta stavební VŠB TUO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta stavební VŠB TUO"

Transkript

1 Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

2 Rozčlenění podpor do bydlení 2/76

3 Systém podpor rozvoje bydlení Přímé podpory Nepřímé podpory Objektové Subjektové Daňové zvýhodnění Rámcové podmínky využití bytů Výstavba, modernizace nájemních bytů Výstavba, modernizace nájemních bytů Příspěvky na bydlení Zvláštní podpory Daně z příjmu Daně z výnosů Ochrana spotřebitele Regulace nájemného Daň z nemovitostí Zvýhodněné úvěry Zvýhodněné úvěry Majetkové daně Rozvojové podpory - úvěry Rozvojové podpory - úvěry Dědická daň Stavební spoření 3/76

4 Skladba podpor z veřejných prostředků v institucionálním vyjádření (viditelné úsilí o snížení úlohy státu, pokles objemu a změna skladby podpor z veřejných prostředků v institucionálním vyjádření) Instituce 2007 v mil. Kč % 2008 v mil. Kč % Index 2007=100 MMR 964,1 4,4 503,7 2,7 52,2 SFRB , ,2 14,8 67,5 MF ,0 70, ,2 73,8 89,3 MPSV 1 560,0 7, ,4 8,7 103,5 Celkem , ,5 84,6 Podíl HDP z 0,62 0,50 4/76

5 Skladby přímých podpor ze státního rozpočtu ČR v letech podle typu (objektové a subjektové podpory) v mil. Kč Typ podpor Objektové % 31,7 36,5 27,6 26,5 23,4 23,8 21,3 21,7 20,6 22,4 14,8 Subjektové % 68,3 63,5 72,4 73,5 76,6 76,2 78,7 78,3 79,4 77,6 85,2 Celkem % Objektové podpory: v letech se pohybovaly kolem 1/3 z celkových podpor v letech kolem ¼ v období o něco více než 1/5 v roce 2008 se objektové podpory propadly až na pouhých 15 % 5/76

6 Terminologie oblasti podpor bydlení Podporovaný byt nájemní byt, určený k sociálnímu bydlení, postavený se státní dotací. Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života (dále jen cílová skupina ) Vstupní byt podporovaný byt, který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby vnepříznivé sociální situaci způsobené sociálními okolnostmi jejich života, které ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení. 6/76

7 Terminologie oblasti podpor bydlení Byt na půl cesty (do roku 2007) podporovaný byt určený k uspokojování bytových potřeb osob, které mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů konfliktního způsobu života nebo rizikového prostředí, ve kterém žijí, a které nejsou schopny samostatně řešit svou nepříznivou sociální situaci a samy bez pomoci plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu 7/76

8 Terminologie oblasti podpor bydlení Pečovatelský byt (od roku 2008) podporovaný byt v domě zvláštního určení, který slouží k sociálnímu bydlení pro osoby v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem nebo zdravotním stavem a který splňuje základní technické požadavky bezbariérovosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Chráněný byt (do roku 2007) podporovaný byt v domě zvláštního určení, který je určený k uspokojování bytových potřeb osob se zvláštními potřebami v oblasti bydlení z důvodů snížené soběstačnosti a který splňuje stavebně technické podmínky upravitelného bytu uvedené v příloze podprogramu 8/76

9 Terminologie oblasti podpor bydlení Upravitelný byt byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a splňuje podmínky uvedené v příloze k nařízení Vyhláška 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb - upravitelný byt, byt zvláštního určení Zákon 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník Byty zvláštního určení byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Podrobnosti stanoví obecně závazný právní předpis. Byty v domě zvláštního určení byty v domě spečovatelskou službou nebo v domě skomplexním zařízením pro zdravotně postižené občany 9/76

10 Terminologie oblasti podpor bydlení Nařízení vlády 146/2003 Sb. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení výstavba bytů pro příjmově vymezené osoby Nájemní byt byt určený k uspokojování bytových potřeb fyzických osob formou nájmu bytu Nařízení vlády 333/2009 Sb. podmínkách použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení výstavba sociálních bytů Sociální byt Nájemní byt postavený s dotací dle tohoto nařízení 10/76

11 Vyhodnocení efektivnosti vybraných podpor z hlediska růstu fyzické dostupnosti bydlení a omezování regionálních disparit 11/76

12 SFRB Podpora oprav bytových domů postavených panelovou technologií program PANEL 12/76

13 Program PANEL Významnou úlohu sehrávají podpory do rekonstrukce bytového fondu, zejména bytových domů zpanelů - nejenom z důvodu efektivity vkládaných prostředků (náklady tvoří obvykle pouze čtvrtinu nákladů na novou výstavbu a demolici stávajícího objektu), ale i nepřehlédnutelné efektivnosti, spočívající v zabránění nadměrných úbytků bytů a tím i zvyšování nebezpečí oslabení sociální stability v bydlení. Rekonstrukcí mohou být byty nejen uchovány po optimální dobu životnosti stavby v modernizované podobě, ale také dobře využity jako levnější, sociálně dostupné byty. 13/76

14 Rozsah programu Panel v letech Rok Výše dotace (v tis. Kč) Podporovaný úvěr vtis. Kč Počet opravených bytů Celkem /76

15 Program PANEL a počet celkem opravených bytů v letech ,78% 78,22% opravené celkem byty 15/76

16 Rozsah rekonstrukce bytových domů z panelů v období podle krajů Kraj, ČR Počet bytů v bytovýc h domech z panelů k x) Podíl v % (ČR=100) Podíl v % (Celk. počet bytů v krajích =) Dotace programu Panel (v tis. Kč) Podíl v % (ČR=100) Zvýhodněný úvěr (v tis. Kč) Podíl v % (ČR=100) Dotace v přepočtu na byt (v Kč) Pořadí krajů Hl. m. Praha ,3 17, , , ,3 14 Středočeský ,6 7, , , ,0 12 Jihočeský ,1 5, , , ,2 2 Plzeňský ,4 5, , , ,1 3 Karlovarský ,3 4, , , ,4 13 Ústecký ,4 12, , , ,0 10 Liberecký ,2 4, , , ,3 11 Královéhradecký ,2 3, , , ,9 5 Pardubický ,1 2, , , ,1 3 Vysočina ,5 2, , , ,5 6 Jihomoravský ,5 8, , , ,0 7 Olomoucký ,5 7, , , ,2 4 Zlínský ,7 4, , , ,0 9 Moravskoslezský ,2 15, , , ,2 1 Česká republika , ,8-16/76

17 Podpora oprav bytových domů postavených panelovou technologií program PANEL Dotace v přepočtu na počet bytů v bytových domech z panelů Počet bytů v panelových bytových domech (k ) Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Liberecký Pardubický Moravskoslezský Královéhradecký Vysočina Olomoucký Středočeský Ústecký Plzeňský Zlínský Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Liberecký Pardubický Moravskoslezský Královéhradecký Vysočina Olomoucký Středočeský Ústecký Plzeňský Zlínský 17/76

18 Program PANEL a úrokové dotace Úroková v dotace letech Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Liberecký Pardubický Moravskoslezský Královéhradecký Vysočina Olomoucký Středočeský Ústecký Plzeňský úroková dotace - objem úroková dotace - úvěr Zlínský 18/76

19 Podpora oprav bytových domů postavených panelovou technologií program PANEL Dotace v přepočtu na počet obyvatel Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Liberecký Pardubický Moravskoslezský Královéhradecký Vysočina Olomoucký Středočeský Ústecký Plzeňský Zlínský 19/76

20 Dotace z programu Panel vpřepočtu na obyvatel v období a v letech 2007 a 2008 Kraj, ČR Výše dotace v roce 2007 (v tis. Kč) Výše dotace v roce 2008 (v tis. Kč) Výše úvěru v roce 2007 (v tis. Kč) Výše úvěru v roce 2008 (v tis. Kč) Dotace v přepočtu na počet bytů v bytových domech z panelů (v Kč) Pokles 2008:2007 (v Kč) Pořadí Hl. m. Praha ,0 661,2-925,8 8 Středočeský , ,0-459,0 12 Jihočeský , , ,2 2 Plzeňský , , ,1 6 Karlovarský ,8 443,1-268,7 13 Ústecký , , ,8 5 Liberecký ,4 325,5-484,9 11 Královéhradecký , , ,3 7 Pardubický ,2 318,7-120,5 14 Vysočina , ,0-716,6 9 Jihomoravský , , ,4 3 Olomoucký , , ,0 4 Zlínský ,3 525,0-574,3 10 Moravskoslezský , , ,1 1 Česká republika , , ,4-20/76

21 Děkuji Vám za pozornost Renata Zdařilová 21/76

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ ZA ROK 2001 Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2001 a výroční zpráva o činnosti Fondu byla projednána a vzata na vědomí vládou ČR dne

Více

NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI

NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI ÚRS PRAHA, a.s. NÁVRH METODIKY PRO PRAVIDELNÉ A PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ POUŽÍVANÝCH NÁSTROJŮ BYTOVÉ POLITIKY Z POHLEDU JEJICH EFEKTIVITY, HOSPODÁRNOSTI A ÚČELNOSTI (Výsledek projektu TB010MMR023) ÚRS PRAHA,

Více

Peněžní prostředky určené na podporu bydlení

Peněžní prostředky určené na podporu bydlení Věstník NKÚ, kontrolní závěry 247 09/24 Peněžní prostředky určené na podporu bydlení Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2009 pod

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 1. Roční účetní závěrka za rok 2008 Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFRB za rok 2008 Rozvaha Komentář k finančnímu

Více

8 Bydlení. 8.1 Role zastupitele bytová politika obce. Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová.

8 Bydlení. 8.1 Role zastupitele bytová politika obce. Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová. ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ OBCE A JEJÍCH ORGÁNŮ BYDLENÍ Bydlení Mgr. František Lukl Mgr. Daniela Pastorková Ing. Radka Soukupová Slovo byt nebo bydlet má údajně svůj základ v bytí, žití. Jinými slovy,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY FORMS AND SOURCES OF HOUSING FINANCING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Úvod Jedním z cílů sociální reformy je zjednodušení systému sociální ochrany, zefektivnění práce orgánů státní správy, snížení administrativní zátěže pro uživatele

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015

117D512 Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2015 Cílem podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Objem vyplácených sociálních dávek v závislosti na ekonomické úrovni regionu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Objem vyplácených sociálních dávek v závislosti na ekonomické úrovni regionu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Objem vyplácených sociálních dávek v závislosti na ekonomické úrovni regionu Bc. Petra Hejduková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ

Více

Zvýšení variability bytového fondu Nástroje ke zvýšení finanční a fyzické dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Helena Vařejková, Institut regionálních informací,

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování

Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Sociální bydlení: potřebnost, cíle, principy, možnosti financování Roman Matoušek Struktura prezentace 1) Principy a cíle sociálního bydlení 2) (Ne)dostupnost bydlení v Česku 3) Schválené a připravované

Více

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 2016 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 2010 Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 4 Jsme rozvojovou bankou České republiky, napomáháme v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České

Více

1. BYDLENÍ 243 2. REGIONÁLNÍ POLITIKA 247

1. BYDLENÍ 243 2. REGIONÁLNÍ POLITIKA 247 Nepotřebujeme úřad, ale fungující trh Petr Gandalovič stínový ministr pro místní rozvoj ODS Mgr. Petr Gandalovič se narodil 15. 8. 1964 v Praze, dnes žije v Ústí nad Labem. Absolvoval Matematicko-fyzikální

Více

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE

PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE PŘÍLOHA Č. 1B KRITÉRIA TRANSFORMACE, HUMANIZACE A DEINSTITUCIONALIZACE VYBRANÝCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 40 OBSAH 1. Slovník... 3 2. Specifikace věcných

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více